Bước Chân Một Chiều Thu

Ngày 14, Tháng 9, Năm 2020

Xin gởi đến các bạn là những ai đang trải nghiệm… một chiều thu lặng lẽ… Dầu gì chăng nữa, Chúa vẫn đang ở cùng chúng ta. Shalom!

Những bước chân thì thầm của cuộc đời
Lối quanh co khúc mắc đầy hoài cảm
Khách lữ hành lăn dài bóng chiều thu
Lòng cứ ngỡ ta đang bước trong mơ

Mơ một chiều lá Thu nhuộm thắm đỏ
Mơ những ngày thoả nguyện của Tin, Yêu
Mơ giấc mơ thanh bình của đất nước
Mơ nhìn thấy, lòng nhân ái dân gian

Bóng chiều Thu vương vấn bóng hình hài
Thu lắng đọng với bước chân thì thầm
Chiều mơ ấy lòng ta còn thổn thức
Bóng Cánh Cha, bao phủ chở che ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-14-2020
http://www.luathiengvn.com

#buocchanmotchiethu #LTVN #luathiengvn #LuaThieng

Mô Hình Nền Tảng

Ngày 16, Tháng 9, Năm 2020

Đây là một thời điểm để khai phóng nước Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban ơn để chúng ta vượt qua những rào cản của tổ chức, của sự điều hành trong guồng máy của các cơ cấu do con người thiết lập.

Vì sao? Vì những chiến trận thuộc linh trong mùa mới này đòi hỏi một sức mạnh tập thể của hội thánh Chúa dựa trên nền tảng và sự điều hành của chính quyền nước Đức Chúa Trời.

Chúng ta có thể mang những sắc thái khác biệt của sự điều hành cụ thể địa phương Chúa đang đặt để chúng ta trong lúc này. Thế nhưng, sự hiệp một trong Thánh Linh để nắm bắt ý Chúa hầu mở rộng vương quốc Ngài là điều tiên quyết. Chúa sẽ sử dụng mỗi một người trong chúng ta một các khác biệt. Nhưng sự khác biệt đó không cần thiết là yếu tố để phân rẽ.

Hãy khai phóng con dân Chúa, vì mỗi cá nhân chúng ta sẽ không thể nào thực hiện để hoàn tất mọi việc theo ý Chúa. Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta những vòng ảnh hưởng khác nhau. Hãy xin Chúa mở rộng tầm nhìn, mở rộng lòng chúng ta để nhìn biết những mối liên kết cần thiết, để nhìn biết những sự tương tác quan trọng trong thời điểm này.

Chúng ta là những ống dẫn riêng biệt để chuyển tải nước Đức Chúa Trời nhưng đồng thời chúng ta là một đạo binh hùng mạnh được hiệp nhất trong mặc khải. Có nhiều sự tương tác khác nhau trong nhiều lĩnh vực Chúa ban cho. Có những mối liên hệ Chúa ban cho trong sự thông công, nhưng có những sự kết nối khác thì được áp dụng trong mục vụ cầu nguyện chiến trận hoặc trong những bối cảnh khác nhau tuỳ theo sự kêu gọi Chúa ban cho từng cá nhân.

Xin Chúa khôi phục nền tảng Hội Thánh Ngài theo mô hình Chúa đã chỉ định từ lúc ban đầu!

“Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ-đồ, kẻ kia làm tiên-tri, người khác làm thầy giảng Tin-lành, kẻ khác nữa làm mục-sư và giáo-sư, để các thánh-đồ được trọn-vẹn về công-việc của chức-dịch và sự gây-dựng thân-thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức-tin và trong sự hiểu-biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành-nhân, được tầm-thước vóc-giạc trọn-vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa-đảo, bị mưu-chước dỗ-dành làm cho lầm-lạc, mà day-động và dời-đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu-thương nói ra lẽ chân-thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân-thể ràng-buộc vững-bền bởi những cái lắt-léo, khiến các phần giao-thông với nhau, tùy lượng sức-mạnh của từng phần, làm cho thân-thể lớn lên, và tự gây-dựng trong sự yêu-thương.” – Ê-phê-sô‬ ‭4:11-16‬ ‭VIE1925‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#LTVN #LuaThieng #luathiengvn #mohinhnentang #nentanghoithanhcacsudo #mohinh

Trải Nghiệm Và Biểu Hiện

Ngày 12, Tháng 9, Năm 2020

Trải nghiệm đi song đôi với sự biểu hiện

Nếu chúng ta cứ tiếp tục trải nghiệm (bất cứ vụ việc nào) nhưng lại không biểu hiện kết quả của sự trải nghiệm ấy, thì, có thể nào chăng chúng ta đang bị bế tắc?

Nếu chúng ta liên tục học hỏi nhưng không thực hành những gì chúng ta học được thì đây cũng có thể là một vấn nạn của chúng ta….

Hãy nhớ rằng cuộc sống chúng ta là một quá trình và Chúa muốn xử dụng mọi việc để khai phóng chúng ta từng hồi từng lúc, vì chúng ta là con người bất toàn và là một ống dẫn để thể hiện Nước Đức Chúa Trời trong khi bước đi trên đất…

Nói tóm lại, Chúa ban cho chúng ta nhiều cơ hội trải nghiệm để bày tỏ và mở rộng vương quốc Ngài trong mọi tình huống của cuộc đời, trong một cuộc hành trình từ đất về trời, đầy phước hạnh!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #trainghiem #bieuhien #trainghiemvabieuhien

Tôi Phải, Tôi Phải và… Tôi Phải!

Ngày 5, Tháng 9, Năm 2020

Nếu hai chữ “tôi phải” là một từ mà chúng ta thường xuyên sử dụng thì điều này có thể là một sự vương mắc hoặc là một vấn nạn của chúng ta.

Vì sao? Vì ý niệm của từ “Tôi Phải” biểu hiện cho một khuôn khổ có tính cách áp chế mặc dù nó là một sự áp chế do chính cá nhân đó thiết lập cho chính mình và nếu không khéo thì chúng ta cũng có thể dùng tiêu chuẩn đó để áp chế người khác qua những sự dạy dỗ sai lầm.

Có một sự phân biệt rõ ràng giữa ranh giới của kỷ luật thuộc linh và khuôn khổ áp chế. Ấy là, khi Đức Thánh Linh cảm động chúng ta để thực thi một Kỷ luật thuộc linh nào đó, điều này sẽ không mang lại một sự ràng buộc hoặc ép buộc nhưng chúng ta sẽ thực hiện việc đó trong ân điển bởi quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành qua chúng ta. Khi ấy sự sống sung mãn của Chúa được thể hiện trong mọi việc và chính Đức Thánh Linh sẽ xác chứng với chúng ta.

Chúng ta có thể nhận diện sự khác biệt này trong niềm vui mừng và sức mạnh trong một kỷ luật thuộc linh nào đó mà Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta. Ngược lại, sự áp chế để ràng buộc một con người thực hiện một kỷ luật nào đó sẽ mang lại một sự chán nản và thất vọng nếu họ không đạt được kết quả như ý muốn thông qua kỷ luật đó. Và đây chính là một đòn bẫy của ác linh “tôn giáo”!

Chúng ta sống trong thế gian nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta giản cách và hoàn toàn không lưu ý đến những sự việc đang xảy ra chung quanh mình. Vì nếu sự sáng Chúa ban cho con dân Ngài không được thể hiện một cách cụ thể thì thế gian sẽ không nhìn biết Chúa là ai. Chúng ta là sứ giả của nước Đức Chúa Trời và đây là một thời điểm của sự biểu hiện!

“Ðây là sứ điệp chúng tôi đã nghe từ Ngài và rao báo cho anh chị em: Ðức Chúa Trời là ánh sáng; trong Ngài không có một chút bóng tối. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta hiệp thông với Ngài nhưng vẫn bước đi trong bóng tối, chúng ta nói dối và không làm theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng như chính Ngài ở trong ánh sáng, chúng ta có sự hiệp thông với nhau, và huyết Ðức Chúa Jesus Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta.” – 1Gg‬ ‭1:5-7‬ ‭BD2011‬‬

Chìa khoá then chốt của sự sống sung mãn xuất nguồn từ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa và từ nơi kín nhiệm đó Chúa Thánh Linh sẽ bày tỏ cho chúng ta sự việc và hẳn nhiên đây là nguồn sự sống vô tận không mang lấy tính cách của khuôn khổ, giáo điều đầy áp chế. Vì thế, điều cốt lõi ở đây là chúng ta không cần lẫn tránh bóng tối hoặc cố gắng trong nỗ lực của xác thịt để “làm lành lánh dữ” nhưng là “bước đi trong sự sáng, trong mối thông công mật thiết với Chúa!”

Lúc ấy, chúng ta sẽ không cần sử dụng từ “Tôi Phải, Tôi Phải và Tôi Phải!” Nhưng lời nói và hành động của chúng ta được chuyển tải qua sự sống bất tận đầy năng quyền trong tình yêu Chúa để thực thi ý chỉ của thiên đàng!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#LTVN #LuaThieng #luathiengvn #toiphai #aclinhtongiao #khuonkho

Niềm Vui Đau Thương!

Ngày 3, Tháng 9, Năm 2020

Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một năm mới, năm 5781 trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2021 trong Dương Lịch và năm 5781 sẽ khởi đầu vào giữa tháng Chín của năm 2020, một khởi đầu mới tuyệt vời cho chúng ta.

Những khởi đầu mới tràn ngập niềm phấn khích, vui mừng và xen lẫn nỗi đau thương.

Đó là nỗi đau của việc “buông bỏ cái cũ”. Nghe có vẻ dễ dàng, phải không bạn? Chúng ta thiết tưởng thật không có gì là khó khi phải buông bỏ cái cũ? Nhưng nếu cái cũ là một nơi thoải mái thì sao? Nó có thể mang nhiều tính chất quen thuộc, dễ chịu trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống của chúng ta.

Ý niệm sau đây được trích dẫn từ một tài liệu của nhà văn C.S.Lewis:

“Đức Chúa Trời thì thầm với chúng ta trong những niềm vui của chúng ta, Ngài nói trong lương tâm của chúng ta nhưng lại hét lên trong nỗi đau của chúng ta: Đây chính là một cái loa của Ngài để khuấy động một thế giới khiếm thính” – The Problem of Pain

Bạn có đang trải nghiệm sự đau đớn nào khi buông bỏ cái cũ?

Để tiếp nhận những điều mới mẻ trong năm mới này, hãy biết rằng chúng ta muốn từ bỏ cái cũ để nắm bắt cái mới. Chúa đang vận hành mạnh mẻ trong chúng ta.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-09-3030
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc.” – Ê-sai‬ ‭43:19‬ ‭VIE1925‬‬

#LTVN #LuaThieng #luathiengvn #niemvuidauthuong #nammoi #buongbo #duongxualoicu

Chào Đón Năm Mới, Năm 5781

Ngày 3, Tháng 9, Năm 2020

Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một sự thức tĩnh siêu nhiên trong thời gian này, trong hai tuần tới này trước khi bước vào ngưỡng cửa của một năm mới trong Thánh Kinh Lịch, tức là năm 5781 sẽ khởi đầu vào giữa tháng Chín trong Dương Lịch. Chúa muốn khai phóng nhiều mặc khải tươi mới để mở đường cho chúng ta trong một mùa mới.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#LTVN #luathiengvn #LuaThieng #nammoi5781 #chaodonnammoi5781

Tiêu Chuẩn Công Nghĩa

Ngày 30, Tháng 8, Năm 2020

Trong bất cứ một bối cảnh hoặc tình cảnh nào chúng ta đang đối diện, chúng ta cần bày tỏ nước Đức Chúa Trời vì muôn vật đang trông chờ sự tỏ ra của con cái Đức Chúa Trời.

Điều này có nghĩa rằng Chúa không hề bị giới hạn trong bất cứ thương trường nào. Vấn đề cốt lõi ở đây là tiêu chuẩn của cấu trúc nào đang được thể hiện? Nếu những tiêu chuẩn này không thuộc về Chúa, nếu chúng không thể hiện sự công nghĩa của nước Trời, thì đây là một thời điểm để cầu thay cho các giới chính quyền.

Hãy nhớ rằng Chúa là Đấng cho phép họ dấy lên và Ngài là Đấng tể trị trên mọi cấu trúc. Ngài có thể xoay hướng lòng của các vua trong một tíc tắc.

Nguyện xin Chúa dấy lên con dân Ngài là dân có thể nhìn biết tấm lòng của Ngài để bày tỏ với thế giới tối tăm hầu mang lại sự khôi phục Chúa đã chỉ định trong nhiều lĩnh vực. Chúa ban cho chúng ta thẫm quyền trong địa vị làm con để “mở và đóng”!

Hãy xử dụng những chìa khoá then chốt Chúa ban cho chúng ta trong chiến cuộc để đảo ngược mọi tình thế!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #TieuChuan #CongNghia #tieuchuancongnghia

Sự Cam Kết Trong Hiện Trường

Ngày 30, Tháng 8, Năm 2020

Trong thời gian vừa qua Chúa đã cảm động tôi chia sẻ về sự cam kết hoặc nói một cách khác trong lĩnh vực thuộc linh, sự giao ước.
Khi chúng ta suy gẫm về sự cam kết hoặc giao ước, chúng ta nghĩ đến mối liên hệ giữa hai cá nhân trong một sự cam kết, giao ước nào đó. Tuy nhiên, chúng ta nhìn biết rằng trong sự cam kết, một lãnh thổ hoặc một vùng đất nào cũng có thể là một phần tử của sự cam kết hoặc giao ước đó.
Hãy nhớ rằng Chúa đã chỉ định các ranh giới và lãnh thổ cho mọi dân tộc. Đức Chúa Trời ban cho các dòng dõi giữa vòng các dân tộc một cơ nghiệp để thiết lập danh tính của họ vì thế sự khôi phục lãnh thổ gắn liền với định mệnh Chúa chỉ định cho chúng ta.
Đây là một thời điểm Chúa muốn chúng ta mở khoá cơ nghiệp Ngài đã ban cho chúng ta. Thần Chúa đang vận hành giữa vòng con dân Ngài để khai phóng sự sai phái và ban cho chúng ta mặc khải để “mở và đóng” các lãnh thổ để khôi phục vùng đất theo ý chỉ của Chúa.
Nguyện xin Chúa triển khai để bày tỏ những sự cam kết hoặc giao ước nào đó khiến cho cơ nghiệp của chúng ta bị bế tắc.
Chúa muốn mở rộng mùa gặt trong mùa này. Mùa gặt gắn liền với lãnh thổ. Lãnh thổ đầu tiên chính là tâm hồn của chúng ta và dân tình trong một lãnh thổ, một thành phố, một quốc gia gắn liền với mùa gặt. Vì thế tất cả những sự cam kết hoặc giao ước trong chúng ta, trong một lãnh thổ nào không thuộc về Chúa cần phải bị phá hủy trong quá trình khôi phục mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa và chính điều này sẽ khôi phục lãnh thổ đó.
Hãy xem trong phân đoạn sau đây:
“Hỡi anh em, vậy hãy nhịn-nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ-đợi sản-vật quí-báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa.” – Gia-cơ‬ ‭5:7‬ ‭VIE1925‬‬.
Chúng ta như những nông phu được giao phó việc chăm sóc và quản lý lãnh thổ để khai phóng mùa gặt!
Đây là một thời điểm để xông vào chiến trận thuộc linh để khôi phục một con người, một lãnh thổ, một dân tộc, tức là chúng ta sẽ cần phải cắt đứt những giao ước, cam kết với thế giới tối tăm hầu tống khứ tất cả những gì không thuộc về Chúa trong cuộc sống và trong lãnh thổ Chúa đã giao phó.
Shalom!
Lửa Thiêng Việt Nam – 30-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đất và muôn vật trên đất, Thế-gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đã lập đất trên các biển, Và đặt nó vững trên các nước lớn. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong-sạch và lòng thanh-khiết, Chẳng hướng linh-hồn mình về sự hư-không, Cũng chẳng thề-nguyện giả-dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va, Và sự công-bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi người. Ấy là dòng-dõi của những người tìm-kiếm Đức Giê-hô-va, Tức là những người tìm-kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. (Sê-la)” – Thi-thiên‬ ‭24:1-6‬ ‭VIE1925‬‬
#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #sucamket #giaouoc #vongcanhbonphuong

Một Thời Thể Hiện

Ngày 29, Tháng 8, Năm 2020

Đây là một thời điểm của sự biểu hiện:

1. Biểu hiện danh tính của chúng ta trong địa vị làm con Đức Chúa Trời

2. Biểu hiện tấm lòng của Đức Chúa Trời qua việc làm, lời nói và hành động của chúng ta

3. Biểu hiện Chúa là ai trong hiện cảnh vì còn rất nhiều con người đang ở trong sự cuốn hút của bóng tối và họ đang tìm kiếm một giải đáp cho hiện trường

4. Biểu hiện sự vinh hiển của Ngôi Lời để bày tỏ Đức Chúa Cha và sự nhân từ của Ngài đối với một thế gian hư mất

5. Biểu hiện sự ban cho của Đức Chúa Trời. Vì lòng yêu thương vô hạn Ngài đã hy sinh Con Độc Sanh, Đức Chúa Giê-su, để chết thế cho chúng ta. Ngài đã xông vào chiến trận; Ngài đã đắc thắng tội lỗi và âm phủ!

“Ngôi-Lời đã trở nên xác-thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh-hiển của Ngài, thật như vinh-hiển của Con một đến từ nơi Cha.” – Giăng‬ ‭1:14‬ ‭VIE1925‬‬

“Thật thế, muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma‬ ‭8:19‬ ‭VIE1925‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-08-2020
http://www.luathiengvn.com

#LuaThieng #LTVN #luathiengvn #motthoithehien #subieuhien

Rượu Mới Trong Bầu Da Mới

Ngày 29, Tháng 8, Năm 2020

Các môn đồ của Giăng Báp-tít thắc mắc tại sao môn đồ Chúa lại không đi theo quy củ như họ về sự kiêng ăn trong thời điểm đó và Chúa Jêsus đã bày tỏ một lẽ thật sâu nhiệm về “rượu mới trong bầu da mới”

“Khi ấy, các môn-đồ của Giăng đến tìm Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn-đồ thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn-rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn. Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ, và đàng rách trở nên xấu hơn. Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra, và bầu phải hư; song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới, thì giữ được cả hai bề.” – Ma-thi-ơ‬ ‭9:14-17‬ ‭VIE1925‬

Nguyện xin Chúa mở mắt, mở lòng để chúng ta nhìn thấy nhìn điều mới mẻ mà Chúa đang bày tỏ với chúng ta. Chúa muốn phá hủy mọi giới hạn của tư duy, của truyền thống và của các giáo điều đó con người dựng nên. Đây là một mùa mới để tiếp nhận những mặc khải tươi mới của Chúa!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-08-2020
http://www.luathiengvn.com

#LuaThieng #LTVN #luathiengvn #ruoumoi #baudamoi

Tầm Nhìn

Ngày 26, Tháng 8, Năm 2020

Sau khi chúng ta nhìn biết sự thật về một điều gì đó, chúng ta sẽ có những phản hồi như thế nào?

1. Kết luận về những tác động của việc đó?
2. Xác nhận vụ việc qua dữ kiện để diễn giải lời nhận xét của chúng ta?

Hai điều trên đây thì là việc thường tình phải không bạn? Vì ai cũng có thể nhận biết sự việc qua những dữ kiện và kết luận dựa trên những việc đã xảy ra.

Thế nhưng, là con dân Chúa, chúng ta cần có một tầm nhìn khác biệt, tích cực hơn là sự nhận định qua những việc mắt thấy tai nghe.

Trong bối cảnh của hiện trường, Chúa đang muốn chúng ta nhìn biết điều gì và sau đó là ý của Chúa trong tình cảnh này là như thế nào?

Vì khi Chúa bày tỏ hoặc cho phép chúng ta nhìn biết một điều gì đó là để chúng ta thực thi ý chỉ của thiên đàng. Đức Chúa Trời là Đấng giải phóng để khôi phục chúng ta hầu hoàn thành mục đích tối thượng của Ngài tức là những gì Chúa đã chỉ định cho chúng ta từ trước buổi sáng thế.

Vì thế, chúng ta cần lắng nghe để nhìn biết những gì Chúa đang nhìn thấy và truyền phán!

Chúa vẫn còn tiếp tục truyền phán lời Ngài cho ngay cả một cá nhân, một tập thể, cho một dòng dõi và cho cả một dân tộc, quốc gia!

Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở mắt, mở tai để chúng ta không những chỉ nhận định sự việc nhưng chúng ta cần nghe biết tiếng Chúa truyền phán để công bố lời Ngài trong hiện cảnh! Nguyện ý Cha được nên, ở đất như trời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-08-2020
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #tamnhin

Bày Tỏ Tấm Lòng…

Ngày 23, Tháng 8, Năm 2020

Những lĩnh vực nào trong đời sống chúng ta vẫn còn bị ô nhiễm?

Tư duy, ý tưởng và rồi những điều này dẫn đến lời nói và việc làm. Đây là một quá trình tự nhiên.

Mạng truyền thông hoặc trang FaceBook của chúng ta có đang biểu hiện sự ô nhiễm nào chăng? Lời chia sẻ của chúng ta có mang lại sự khích lệ để giải phóng những tâm hồn còn đang bị trói buộc nào chăng?

Nói tóm lại, tất cả những việc chúng ta làm thường là sự thể hiện của những sự việc đang diễn tiến trong chúng ta và qua chúng ta.

Hôm nay, nguyện xin Chúa Thánh Linh thanh tẩy mọi ô nhiễm trong cuộc đời của chúng ta và rồi sau đó, chúng ta sẽ là những nhân chứng thực tiễn của các dấu kỳ và phép lạ vì chúng là bông trái trong sự hiện diện của Chúa thông qua những ống dẫn, công cụ thô sơ chính là chúng ta, để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời trên khắp đất!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Hãy Lên Đây!

Ngày 22, Tháng 8, Năm 2020

“Kế đó, tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời; và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi, vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến.” – Khải-huyền‬ ‭4:1‬ ‭VIE1925‬‬

Lời khuyên mời này không chỉ dành cho Sứ Đồ Giăng nhưng là cho tất cả những ai là con cái Đức Chúa Trời.

Hãy đến gần Chúa, vào chốn cao hơn để lắng nghe tiếng Ngài truyền phán cho hiện cảnh và những diễn biến theo thời điểm Chúa ban cho.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Có Liên Quan Gì Đến Tôi?

Ngày 21, Tháng 8, Năm 2020

Từ “irrelevant” trong Anh Ngữ có nghĩa là “không liên quan”, không can hệ gì. Nó mang lấy một ý nghĩa sâu nhiệm hơn trong bối cảnh của tác động hoặc ảnh hưởng của Nước Đức Chúa Trời trong thế giới chúng ta ngày hôm nay.

Tạ ơn Chúa, chúng ta đang chứng kiến nhiều vụ việc xảy ra khắp nơi, đặc biệt là ở những nơi Chúa Thánh Linh đang dấy lên những cuộc phục hưng qua những buổi nhóm họp thờ phượng Chúa trong nhiều lãnh thổ. Và gần đây, thông qua những chiến dịch “Hãy Để Chúng Tôi Thờ Phượng”, “Let us worship” do Sean Feutch hướng dẫn trong nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ.

Hội thánh, nói đúng hơn, con dân Chúa cần bước ra khỏi bốn bức tường của “tôn giáo” hoặc nói một cách thực tiễn hơn, chúng ta cần trở nên những phần tử tích cực, liên quan đến những diễn tiến chung quanh chúng ta để mở rộng vương quốc Chúa.

Nhiều con dân Chúa dường như có một lập trường dựa trên chiều hướng cho rằng chúng ta chỉ hoạt động hoặc liên hệ đến những điều thuộc linh mà thôi, còn mọi sự việc khác thì không liên hệ gì đến chúng ta. Đây là một sự suy nghĩ thiển cận có tính cách giới hạn sự vận hành của Thần Chúa trong bối cảnh hiện đại.

Hãy suy gẫm nhiều mô hình Chúa đã ban cho chúng ta qua cuộc đời của Đa-ni-ê, của Giô-sép, của Ê-xơ-tê, của vua Si-ru, v.v. Chúa đang dấy lên những Ê-xơ-tê hiện đại, những Si-ru hiện đại, để khai phóng nước Trời trong mọi lĩnh vực, mọi tầng cấp của xã hội!

Chúng ta cần bước ra khỏi bốn bức tường của “tôn giáo”, của những giới hạn của tư duy, của tổ chức và cá nhân. Vì sao? Vì Chúa là Đấng vô hạn, nước Ngài là bất tận và không có gì là quá khó cho Ngài. Chúa đã chỉ định những môi trường và bối cảnh của vòng ảnh hưởng mà Ngài đã đặt để trong chúng ta từ trước vô cùng.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở rộng lòng chúng ta, mở mắt và mở tai thuộc linh để chúng ta nhìn biết Ngài là ai trong hiện cảnh. Còn rất nhiều con người đang ở trong sự cuốn hút của thế gian; họ cần nhìn biết tấm lòng của Đức Chúa Trời thông qua những ống dẫn công cụ thô sơ, tức là thông qua chúng ta là con dân Ngài.

“Thật thế, muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma‬ ‭8:19‬ ‭VIE1925‬‬

“Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế-gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân-đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời.” – Ma-thi-ơ‬ ‭5:13-16‬ ‭VIE1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Một Thời Đảo Ngược

Ngày 20, Tháng 8, Năm 2020

Chúng ta đang chứng kiến sự tha hoá của con người, trong nhiều tầng cấp xã hội trên khắp vùng miền của nhiều dân tộc khắp nơi!

Thế nhưng, đây là một thời điểm then chốt để nhìn thấy sự thể hiện của nước Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng hay làm phép lạ. Ngài khiến chúng ta bước đi trên nơi cao, Ngài ban ơn để chúng ta mở rộng vương quốc Ngài.

Ngài làm những điều “không ra có” và quyền năng vô hạn của Ngài có thể đảo ngược mọi tình thế!

Hãy suy gẫm phân đoạn sau đây:

“Nầy, Đức Giê-hô-va làm cho đất trống-không và hoang-vu; Ngài lật-đổ mặt đất và làm tan lạc dân-cư. Thầy tế-lễ như chúng-dân, ông chủ như đầy-tớ trai, bà chủ như đầy-tớ gái, kẻ bán như người mua, kẻ cho mượn như người mượn, kẻ lấy lợi như người nộp lợi, ai cũng đồng một thể. Trên đất sẽ đều trống-không và hoang-vu cả; vì Đức Giê-hô-va đã phán lời ấy.” – Ê-sai‬ ‭24:1-3‬ ‭VIE1925‬‬

Vì thế, chúng ta không thể tựa vào những điều mắt thấy tai nghe, nhưng vấn đề cốt lõi là Chúa đang truyền phán điều gì và ý chỉ của Ngài là như thế nào trong hiện cảnh?

Khi chúng ta nhìn biết Chúa trong hiện cảnh, thì chúng ta sẽ nắm bắt được ý Ngài để công bố và tuyên xưng lời mặc khải của Chúa và rồi chúng ta sẽ nhìn thấy sự biến đổi trong cõi thuộc thể lẫn thuộc linh!

Đây là một thời điểm then chốt để đảo ngược mọi tình thế, để thực thi ý chỉ của thiên đàng. Chúa đang nói gì và ý chỉ của Ngài là như thế nào và trong bất cứ nghịch cảnh nào, Chúa vẫn sẽ hoàn thành ý chỉ của Ngài!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Hỏi Nhưng Không Nghe!

Ngày 11, Tháng 8, Năm 2020

Có những câu hỏi thật ý, có nghĩa là người đặt câu hỏi thật sự có ý muốn tìm hiểu để kết nối hoặc tìm biết một điều gì đó về đối tượng.

Và rồi, có những câu nghi vấn được nêu lên không để tìm hiểu nhưng để áp chế người nghe tức là xử dụng bối cảnh đó như một hiện trường, khiến nó trở nên “một diễn dàng” để bày tỏ ý tưởng của chính mình. Đây là một hiện tượng của sự việc “Hỏi Nhưng Không Nghe”!!!

Trong bối cảnh này, chúng ta nhìn biết một hiện tượng khác. Ấy là, “nói một đàng, nghe một nẻo!” Có khi nó trở thành một việc ngây ngô, buồn cười, nhưng khi suy gẫm lại, chúng ta nhìn biết một hiện tượng ẩn dấu khác. Nó chính là sự cố định, không muốn chấp nhận những điều mới mẻ; có lắm lúc đây chính là những dây trói buộc chúng ta, làm chúng ta không thể nhìn thấy những khía cạnh mới, những sáng tác mới hoặc ý kiến sáng tạo mới!

Hãy suy gẫm lời Chúa trong Ê-sai 43:

“Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc.” – Ê-sai‬ ‭43:19‬ ‭VIE1925‬‬

Những ý tưởng, cơ cấu, thành kiến nào đang choán chận khiến chúng ta không thể nhìn biết những gì Chúa đang hành động giữa vòng con dân Chúa và trong chính dân tộc của chúng ta???

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Ra Khỏi Xiềng Xích

Ngày 11, Tháng 8, Năm 2020

“Ra khỏi xiềng xích đau thương đêm mơ màng
“Giê-su tôi đến, Giê-su tôi đến…”

Một bài hát cổ điển quen thuộc và tuyệt vời mà chúng ta vẫn thường yêu chuộng. Lời bài hát này thật sâu nhiệm và cảm động.

Những sự việc nào đang “mê hoặc” chúng ta?

Những điều gì trong cuộc sống là những vướng mắc của tâm hồn?

Những khuôn khổ, quy củ, điều luật nào đang trói buộc chúng ta?

Những mối cam kết nào đang phân rẽ làm chi phối hoặc đánh lạc hướng khiến chúng ta không thể bước vào mối tương giao mật thiết với Chúa?

Chúng là biểu hiện của những “xiềng xích, đau thương đêm mơ màng!!!” Và, Chúa, Ngài là Đấng giải phóng chúng ta ra khỏi sự khống chế của bóng tối tăm!

Hãy đến với Chúa, Ngài là nguồn sự sống đời đời không hề đổi đời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Tình Huống…

Ngày 9, Tháng 8, Năm 2020

Bạn đã có từng lâm vào tư thế … không đủ lời để bày tỏ những gì chúng ta chứng kiến, tức là những điều tai nghe mắt thấy? Nhất là khi trong một trạng thái mà “sự thật đang bị ngã nhào trên đường phố”?

Tôi tin chắc chúng ta đang chứng khiến những sự việc này khắp nơi, mọi chốn. Không có một nơi nào là ngoại lệ; “trắng thành đen, đen thành trắng”! Không những tình huống trong xã hội, trên báo chí nhưng thậm chí nó bao gồm ngay cả những tình huống có liên hệ đến những người thân thuộc trong gia đình chúng ta!

Đến lúc đó thì chúng ta không thể dùng ngôn ngữ để thuyết phục ai được vì chúng ta thật đang đối đầu với một trận chiến thuộc linh. Chúng ta cần nhìn biết những thế lực tối tăm nào đang cai quản tình thế. “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy…”

Khi chúng ta nhìn thấy sự suy thoái của vụ việc thì ấy không phải là lúc để đối đầu với nó qua lý lẽ và của ngôn ngữ loài người. Nếu không khéo thì chúng ta dễ bị cảm xúc lôi kéo vào những vụ việc lẫn quẩn, vô nghĩa và … bất nghĩa, nhất là khi mà mọi việc được đặt trên nền tảng của sự nghi kỵ. Lòng nghi kỵ của con người thường xuất nguồn từ những tổn thương lòng của quá khứ.

Đây là những khoảnh khắc khó xử. Vì, chúng ta cần tiếp nhận một sức mạnh siêu nhiên từ Chúa để đối đầu với sự việc. Đây là lúc mà tình yêu của Chúa cần được khai phóng trong chúng ta và qua chúng ta để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời.

Yêu người yêu mến chúng ta thật là một điều dễ làm. Nhưng, yêu một người đầy lòng hận thù, nghi kỵ thì thật là khó!

Nguyện xin Chúa ban ơn cho con dân Ngài. Chúng ta đã từng cầu xin Chúa triển khai hội thánh để mở rộng mùa gặt. Điều này đòi hỏi chúng ta mở rộng lòng mình để trải nghiệm tình yêu của Chúa và rồi chúng ta cũng sẽ “yêu như Chúa đã yêu chúng ta”!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Nhìn Biết!

Ngày 2, Tháng 8, Năm 2020

Chúng ta có thể nhìn biết vết thương lòng của một con người qua hành động, cử chỉ và lời nói của họ.
Nếu những sự việc quá khứ vẫn tiếp tục gây nên hoặc khơi dậy những niềm đau đớn âm ỉ trong tâm hồn chúng ta thì chúng chính là một dấu hiệu những vết thương lòng chưa được chữa lành.

Khi chúng ta được Chúa chữa lành trong những lĩnh vực đó, chúng ta có thể nhớ đến hoặc khi nhắc đến những từng trải dó, chúng sẽ không còn có thể khơi dậy nỗi niềm đau đớn nữa. Đây là dấu hiệu của một tâm hồn được Chúa chữa lành.
Trong vài tuần qua, tôi nghe thấy những vết thương lòng của một vài người thân trong gia đình mình và lòng tôi quặt thắt cho sự thương tích này vì chúng đã hoành hành những cuộc đời này qua nhiều năm qua!

Chúa phán với tôi rằng, “Đây là một thời điểm để trỗi dậy trong sự khải tỏ của Ngài, vì Chúa đang ra trận để đột phá mọi bế tắc trong cuộc đời của chúng ta, của dòng dõi và của dân tộc chúng ta!”

Ngài là Đức Chúa Trời của sự đột phá!

Ngài là Đức Chúa Trời của sự chữa lành!

Ngài là Đức Chúa Trời của sự phục hồi!

Ngài là Đức Chúa Trời của sự chiến thắng!

Hãy trỗi dậy để xông vào chiến trận để đột phá mọi bế tắc. Chúa đang sai phái các thiên sứ của bước ngoặt để giải phóng chúng ta!

Ngài đang khai phóng những vũ khí thuộc linh bén nhọt để đánh hạ kẻ thù của linh hồn chúng ta.
Đây là một thời tiến lên, một thời trỗi dậy!

Ngài là Đấng Đi Đầu! Ngài là sự chiến thắng của chúng ta!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Tháo Gỡ Tỳ Vết Tâm Linh (Phần 1)

Ngày 2, Tháng 8, Năm 2020

Không biết các bạn đã từng trải những điều gì trong những tuần qua? Tôi thiết nghĩ tôi không là ngoại lệ. Vì sao? Vì dường như trong thời gian gần đây, chúng ta thật đã bước vào một tầng cấp mới trong chiến trận thuộc linh!

Sự tranh chiến này có thể được thể hiện qua thể giới vật chất, nhưng nguồn gốc của nó xuất nguồn từ linh giới.

Tôi cảm nhận Chúa Thánh Linh đang bày tỏ để tháo gỡ những tỳ vết tâm linh có tính cách dân tộc tính. Khi chúng ta, khi một dân tộc phạm tội, tức là từ bỏ đường lối Chúa đã chỉ định là những ơn Phước Chúa muốn ban cho chúng ta, cho lãnh thổ chúng ta; những tội lỗi ấy sẽ mở cửa cho các thế lực tối tăm là kẻ thù linh hồn chúng ta, chúng sẽ có pháp lý để hoành hành trong lãnh thổ.

Thêm vào đó là những sự thông đồng liên kết với những mạng lưới tối tăm, của Ma-môn, của ác linh “tôn giáo” tức là những cơ cấu mang lấy hình thức tôn giao bề ngoài nhưng lại chối bỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, chối bỏ mối liên hệ mật thiết với Ngài, chối bỏ quyền phép của Thập Tự Giá; những sự thông đồng này liên kết với nhau thành một mạng lưới tối tăm để xiết chặt và khống chế dân tình của một lãnh thổ, của một vùng đất, thậm chí ngay cả một quốc gia và dân tộc.

Vì thế, Chúa đang vạch mặt để bày tỏ những thế lực tối tăm này hầu tháo gỡ những dây trói buộc, xiềng xích của âm phủ, để đánh hạ và tống khứ ác linh của sự chết đang thao túng trên đất nước của chúng ta, ở bất cứ nơi nào chúng ta đang cư ngụ. Nguyện xin Chúa mở mắt mở tai thuộc linh để chúng ta nhìn biết cốt lõi của vụ việc đang diễn biến xung quanh chúng ta.

Chúng ta có đang “đồng ý, bắt tay” với thế giới tối tăm qua các phong tục tập quán truyền thống nào chăng?

Chúng ta có đang thông đồng tức là đồng ý để hợp tác với các cơ cấu Ma-môn làm thắt chặt nguồn cung ứng mà Chúa muốn tuôn chảy qua chúng ta chăng?

Khi lòng chúng ta bị co rút, khi chúng ta từ chối mở lòng để cho ra theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, ấy là lúc chúng ta đang bắt tay với Ma-môn để xiết chặt sự “ban cho” qua chúng ta tức là những ống dẫn Chúa đã chỉ định. Chúng ta nhận được ơn Phước từ trời và chúng ta chính là những ống dẫn để bày tấm lòng của Cha Thiên Thượng. Thế nhưng, chúng ta đang bày tỏ điều gì, chúng ta đang bày tỏ ai qua việc làm của chúng ta???

Tôi xin tạm dừng tại đây và sẽ tiếp tục chia sẻ trong những bài kế tiếp về sự tháo gỡ các tỳ vết tâm linh có tính cách dân tộc tính.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hình cong chữ “S” mến yêu
Ôi hình bóng Chúa, chảy dài trong ta
Ba Miền, lòng Chúa đoái thương
Ngài trông, Ngài đợi, Ngài chờ dân ta

Trở về với Chúa tình yêu
Ngài đang tháo gỡ, giải bày tâm can
Biết bao đau khổ triển miên
Giờ Ngài giải phóng, minh oan mọi lòng!
LTVN – 02-08-2020

Hủy Phá Kết Ước Với Âm Phủ

Ngày 27, Tháng 7, Năm 2020

Sự thông đồng với âm phủ mang nhiều hình thức ẩn dấu. Xin Chúa phô bày mọi vụ việc để chúng ta có thể nhìn thấy những xiềng xích trói buộc dân tộc chúng ta với âm phủ tức là sự chết.

Ác linh sự chết là ác linh của sự “cướp, giết và hủy diệt”. Nó không chỉ dửng dưng xuất hiện nhưng nó có pháp lý để ràng buộc chúng ta vì những sự “thông đồng” trong cõi thuộc linh.

Hẳn nhiên, đây không là sự cam kết mà chúng ta có chủ ý và cố định. Thế nhưng, có những sự việc trong cõi thuộc linh khi chúng ta “bắt tay” hoặc “đồng ý”, có nghĩa là khi chúng ta phạm tội thì ấy là lúc những cánh tăm tối bị hé mở khiến kẻ thù linh hồn lẽn vào trấn giữ lãnh thổ.

Làm thế nào để tổng khứ những ác linh này? Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch, một phương cách tuyệt vời để khôi phục chúng ta. Ấy là, sự ăn năn để xoay hướng, để trở về với Cội Nguồn của tình yêu, chính là Ngài!

Khi chúng ta đứng giữa chỗ sứt mẻ để ăn năn cầu thay cho dân tộc, ấy là lúc chúng ta “bước ra” khỏi tức là cắt đứt mọi liên hệ, hủy bỏ mọi khế ước, mọi cam kết với âm phủ, với sự chết.

Chúa đã hứa rằng Ngài đến để ban cho chúng ta sự sống và một sự sống dư dật và sung mãn!

Đây là một thời điểm để xoay lòng, xoay hướng và ăn năn tức là xoay bỏ để giã từ đường xưa lối cũ.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở mắt mở tai để chúng ta nhìn thấy những tỳ vết tâm linh mà chúng ta, dòng dõi và dân tộc đã từng và đang bị vướng mắc.

Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sự khai tỏ siêu nhiên để phân biệt thật, giả, để nhìn biết sự thật cốt lõi của vụ việc để sự thật sẽ không còn tiếp tục bị ngã nhào trên đường phố.

Chúa ơi xin Ngài bày tỏ chính Ngài cho dân tộc chúng con nhìn biết Ngài là cứu cánh duy nhất và cuối cùng của chúng con!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Thật vậy, Ngài sẽ dùng môi miệng ngọng nghịu và ngôn ngữ xa lạ nói với dân nầy, Là dân Ngài đã phán, “Ðây là nơi an nghỉ, Hãy để cho những kẻ mệt mỏi được an nghỉ; Ðây là nơi yên tĩnh.” Nhưng chúng chẳng thèm nghe. Nên lời CHÚA cho chúng sẽ là: “Từng điều một, Xong điều nầy, qua điều nọ, Từng khoản một, Hết khoản nọ, đến khoản kia; Một ít chỗ nầy, một ít chỗ khác.” Ðể chúng đi tới, rồi bị ngã lui, Bị giập nát, bị sa bẫy, và bị bắt sống.

“Vậy, hãy lắng nghe lời CHÚA, hỡi những kẻ nhạo báng, Những kẻ lãnh đạo dân nầy tại Giê-ru-sa-lem.

“Vì các ngươi bảo rằng, “Chúng tôi đã kết ước với tử thần; Chúng tôi đã có hợp đồng với âm phủ, Nên khi có tai ương tàn khốc tràn qua, Chúng tôi sẽ không hề hấn gì, Vì chúng tôi sẽ dùng dối trá làm nơi trú ẩn, Dùng dối gian làm chỗ trú ngụ cho mình.” Vì thế CHÚA Hằng Hữu phán,

“Nầy, Ta đặt tại Si-ôn một tảng đá móng, Một tảng đá đã được thử nghiệm, Một tảng đá góc nhà quý báu, Một nền móng vững chắc; Ai tin cậy sẽ không hoảng hốt. Ta sẽ lấy công lý làm thước đo, Lấy công chính làm dây chuẩn mực; Mưa đá sẽ quét sạch nơi trú ẩn của dối trá; Lũ lụt sẽ ngập tràn chỗ trú ngụ của dối gian.

“Bấy giờ giao ước của các ngươi với tử thần sẽ bị vô hiệu hóa; Hợp đồng giữa các ngươi và âm phủ sẽ chẳng còn giá trị gì; Ðến khi tai ương tàn khốc tràn qua, Các ngươi sẽ bị nó giày đạp nát tan. Mỗi khi tai ương tàn khốc đi qua, nó sẽ bắt các ngươi, Hết sáng nầy qua sáng khác, rồi bất kể ngày và đêm, Nó chắc chắn sẽ đi ngang qua các ngươi; Ai hiểu được sứ điệp nầy sẽ chỉ còn biết kinh hãi mà thôi. Vì giường quá ngắn, nên không thể duỗi thẳng chân ra được; Còn mền quá nhỏ, nên không đủ để đắp mình, Vì CHÚA sẽ trỗi dậy, như ở trên Núi Phê-ra-xim, Ngài sẽ nổi giận, như ở Thung Lũng Ghi-bê-ôn, Ðể thực hiện công việc của Ngài, một công việc lạ lùng, Ðể làm công tác của Ngài, một công tác kỳ lạ. Vậy bây giờ các ngươi đừng nhạo báng nữa, Nếu không, dây trói các ngươi sẽ càng siết lại chặt hơn; Vì tôi đã được nghe từ Chúa, tức từ CHÚA các đạo quân, Một lịnh truyền, bảo phải tiêu diệt toàn xứ.” – Ê-sai‬ ‭28:11-22‬ ‭BD2011‬‬

Thể Hiện Ai?

Ngày 16, Tháng 7, Năm 2020

Đến một lúc nào đó, sự tranh đấu cá nhân chỉ là hư không vì bất cứ một việc nào không biểu hiện tấm lòng của Đức Chúa Trời thì điều đó chỉ là hư không.

Làm sao để chúng ta thể hiện tấm lòng của Chúa? Ấy là khi Chúa với chúng ta trở nên một. Khi chúng ta ở trong Ngài thì Ngài Sẽ ở trong chúng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Một Thời Biểu Hiện

Ngày 15, Tháng 7, Năm 2020

Chúng ta đang sống trong một thời của sự thể hiện…

1. Một thời để biểu hiện danh tính của chúng ta trong thẫm quyền và địa vị làm con Đức Chúa Trời.

2. Một thời để biểu hiện Danh Xưng của Đức Giê-hô-va qua chúng ta trên khắp đất.

3. Một thời để biểu hiện tấm lòng của Đức Chúa Trời qua mọi việc chúng ta làm để thế gian nhìn biết Ngài là ai!

4. Một thời để biểu hiện thiên đàng trên khắp lối đi vì nước thiên đàng đang ở trong chúng ta.

5. Một thời để biểu hiện sự gia tăng để mở rộng vương quốc Ngài trên đất qua các dấu kỳ và phép lạ…. cho một mùa gặt rộng lớn Chúa đã chỉ định.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-07-2029
http://www.luathiengvn.com

Các Thế Lực “Giới Hạn”

Ngày 6, Tháng 7, Năm 2019

Các guồng máy tôn giáo nào không muốn khai phóng con dân Chúa? Hãy cảnh báo và hãy nhớ rằng Chúa đã đặt để rất nhiều ân tứ trong chúng ta. Chúa tạo dựng nên chúng ta với những tiềm năng siêu nhiêu vì Ngài đã dựng chúng ta theo ảnh tượng Ngài. Chúa luôn muốn khai phóng chúng ta hầu bày tỏ tấm lòng Ngài trên khắp đất và Ngài thật mong đợi chúng ta bước lên vào chốn cao hơn, trong danh tánh và địa vị làm con Đức Chúa Trời.

Các cơ chế tôn giáo nào đang tước đoạt sự sống của con dân Chúa? Họ có đang là một rào cản khiến con dân Chúa không đến gần Ngài chăng? Con dân Chúa có đang vô tình thông đồng với các cơ cấu này chăng? Có thể nào chăng chúng ta đang vô tình kết ước với những quy chế, luật lệ do con người thiết kế? Vì lòng nóng cháy, chúng ta có đang vô tình tìm kiếm tiêu chuẫn của con người chăng? Xin Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi mọi sự khống chế của các cơ chế này, hoặc nó cũng có thể là những kiến định trong tư duy của chúng ta….

Chúa đã và đang liên tục tống khứ những cơ cấu ‘tôn giáo’ đang khống chế hội thánh Ngài. Nguyện xin Chúa mở mắt, mở tai thuộc linh để giải phóng chúng ta…. và hẳn nhiên, điều này sẽ được thực hiện trong chính cuộc đời của từng cá nhân, không ai là ngoại lệ, và, khi chúng ta được khai phóng rồi, thì chúng ta sẽ nhận được một sự xức dầu tươi mới để xông vào chiến trận trong lãnh thổ để cầu thay và bứng nhổ mọi gốc rễ gian ác. Hãy nhớ rằng chính tấm lòng của chúng ta cần được thanh tẩy trước hết. Amen!

Lửa Thiêng Việt Nam – 06-07-2019
http://www.luathiengvn.com

Một Thời Gia Tăng

Ngày 1, Tháng 7, Năm 2020

Để làm những điều chúng ta chưa từng làm …

Để khai phóng những tiệm năng tiềm tàng trong con dân Chúa mà Ngài đã đặt để trong chúng ta từ trước vô cùng….

Để giải phóng lãnh thổ và nhìn thấy sự chữa lành trong mọi tầng cấp của xã hội và sự khôi phục trong môi trường…

Để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời và sự tốt lành của Ngài trên khắp đất…

Để ca ngợi tôn vinh Chúa và chinh sự hiện diện của Ngài Sẽ giải phóng chúng ta…

Để đánh chiếm lại tất cả những gì kẻ thù linh hồn chúng ta từng áp chế và cướp đoạt…

Để khai phóng sự chiến thắng Đức Chúa Trời đã định sẵn cho con dân Ngài….

Đây là một thời của sự gia tăng trong mọi lĩnh vực!!!

Xin Chúa Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta nhìn biết những rào cản nào đang giới hạn con dân Ngài!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 1-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Sự Sáng Chiến Thắng Tội Lỗi

Ngày 30, Tháng 6, Năm 2020

Là con cái của sự sáng, hãy bước đi trong ánh sáng vì sự tối tăm sẽ không thể nào chèn ép chúng ta.

Chúng ta không ở trong sự sợ hãi để tránh né tội lỗi hoặc điều gian ác; vì chúng ta chỉ cần ở trong Ngài thì Ngài Sẽ ở trong chúng ta và bóng tối sẽ phải tháo chạy, lùi xa chúng ta!

Làm thế nào để ở trong Ngài? Những việc gì khiến chúng ta ‘vẫn còn thông đồng’ với thế giới tối tăm? Nền tảng của cuộc sống chúng ta có đang đặt trên hệ thống và giá trị của thế gian này chăng?

“Ðây là sứ điệp chúng tôi đã nghe từ Ngài và rao báo cho anh chị em: Ðức Chúa Trời là ánh sáng; trong Ngài không có một chút bóng tối. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta hiệp thông với Ngài nhưng vẫn bước đi trong bóng tối, chúng ta nói dối và không làm theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng như chính Ngài ở trong ánh sáng, chúng ta có sự hiệp thông với nhau, và huyết Ðức Chúa Jesus Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta.” – 1 Giăng‬ ‭1:5-7‬ ‭BD2011.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-06-2020
http://www.luathiengvn.com‬‬

Nếu…

Ngày 28, Tháng 6, Năm 2020

Nếu mỗi khi chúng ta suy gẫm đến Chúa thì lại có những tư tưởng như sau thì chúng ta cần cảnh giác, ví dụ như:

* nhớ đến những khuyết điểm của mình

* mang lấy một tâm trạng hối tiếc về những vụ việc trong quá khứ với những lời như: “ước gì tôi không có những ý nghĩ hoặc hành động như thế…”

* cảm nhận rằng mình “cần phải”… thế này, thế kia. Việc gì hoặc đường lối nào khiến chúng ta tự buộc tội mình liên tục?

* có những sự tự ti mặc cảm rằng mình không thể nào sống đẹp lòng Chúa

Có thể nào chăng, đây là những dấu hiệu của những cơ cấu, hoặc tư duy lệch lạc làm giới hạn và ngăn cản khiến chúng ta không thể đến gần Chúa hoặc chúng ta có một tâm nhìn sai lệch về Chúa? Chúng ta có thật sự nhìn biết địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời là thế nào không?

Nguyện xin Chúa giải phóng tâm trí để tháo gỡ những sự suy nghĩ sai lầm về hệ thống giá trị nước Đức Chúa Trời, để chúng ta bước vào mối tương giao mật thiết trong Giao ước Chúa đã ban cho qua Đức Chúa Giê-su, Đấng Trung Bảo duy nhất giữa chúng ta và Đức Chúa Cha!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Khi…

Ngày 6, Tháng 6, Năm 2020

Khi chúng ta nhìn biết danh tính và địa vị của mình trong Đấng Christ là như thế nào thì chúng ta có thể tránh khỏi những vướng mắc của nhiều vụ việc:

1. Sự kêu ngạo – không có gì để tự tôn vì tất cả đều xuất nguồn từ Chúa, thông qua Thập Tự Giá. Chúng ta chỉ là những ống dẫn, những công cụ của Nước Đức Chúa Trời.

2. Sự tự ti mặc cảm – không còn bị định tội và được xưng công bình qua Thập Tự Giá. Thật ra, việc này xuất nguồn từ sự tự cao và một yếu tố giới hạn khác, ấy là, chúng ta có thể đã được trưởng dưỡng trong một mô hình của văn hoá ép buộc chúng ta phải “thành công” trong mọi việc để mang lại danh thơm tiếng tốt cho chính mình và dòng dõi, tiềm tàng trong sự “giữ thể diện”!

3. Phe Đảng – điều này xuất nguồn từ ác linh “tôn giáo” khiến chúng ta bắt tay thông đồng hoặc “tuân theo” những điều luật của tổ chức để ràng buộc và giới hạn con dân Chúa và hẳn nhiên là để loại trừ bất cứ một ai không phủ phục dưới sự cai quản của giáo quyền. Đức Chúa Trời nhìn biết tấm lòng của mọi người và Ngài muốn triển khai ân tứ của “tất cả” con dân Ngài.

Đừng lo sợ vì bạn không được một tổ chức nào đó chấp nhận. Chính tay Đức Chúa Trời sẽ mở cửa để khai phóng bạn. Ngài sẽ gởi người đến để đồng hành với bạn trong chiến trận. Ngài sẽ ban cho sự liên kết với thân thể Chúa để chúng ta có được một gia đình trong sự tương trợ. Ngài sẽ cung ứng mọi nhu cầu để mở rộng vương quốc Ngài.

Cửa trời sẽ luôn liên tục mở rộng và mặc khải của Chúa là vô tận; Ngài sẽ dẫn đường và mở cửa để bạn có thể hoàn thành sứ mệnh Chúa đã giao phó cho chúng ta trong cuộc hành trình từ đất về trời. Hallelujah!

4. Bôn ba – sự bôn ba tranh đấu cho một chỗ đứng nào đó trong nhiều lĩnh vực. Hẳn nhiên Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan thông sáng để nhìn biết thời cuộc và những gì chúng ta cần phải làm (sự xức dầu như chi phái Y-sa-ca). Chúng ta thật không cần phải bôn ba để kết nối hầu mở rộng mục vụ. Chúa đã chọn sẳn những người có đồng một tâm tình để đồng hành với chúng ta trong mọi việc Ngài giao phó!
Còn nhiều vụ việc nữa, chắc bạn cũng đã từng trải nghiệm trong tiến trình theo Chúa.
Nguyện xin Chúa khai sáng tâm linh và ban ơn để chúng ta nhìn biết danh tính và thẫm quyền mình trong địa vị làm con Đức Chúa Trời.

Shalom!

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 06-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Mở Rộng Bờ Cõi

Ngày 4,Tháng 6, Năm 2020

Sau ngày Lễ Ngũ Tuần, con dân trong Hội Thánh đầu tiên đã được khai phóng để mở rộng vương quốc Chúa. Sự gia tăng này đã khiến họ phải đối đầu với sự bách hại hội thánh Chúa và đó cũng là một yếu tố tiên quyết để họ được tiếp tục gia tăng.

Điều này thật ra không có gì là khó hiểu. Vì sao? Chúng ta nhận biết mục tiêu tối hậu của thế giới tối tăm, ấy là, “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy-diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư-dật.” – Giăng‬ ‭10:10‬

Kẻ thù linh hồn của chúng ta tiếp tục đánh phá để cướp, giết và hủy diệt. Hẳn nhiên, Đức Chúa Trời có một chương trình tuyệt vời hơn, ấy là, Ngài liên tục chúc phước để gia tăng con dân Ngài, là những ai có mắt để thấy, có tai để nghe biết những gì Chúa đang truyền phán với dân Ngài!

Chúng ta được tạo dựng nên để gia tăng và cai quản vũ trụ này mà chính Chúa đã tạo dựng nên cho chúng ta. (‭‭Sáng-thế Ký‬ ‭1:27-28‬)

Ê-sai 54 cho chúng ta nhiều mô hình quý báu về sự gia tăng Chúa đã chỉ định cho chúng ta. Lời Chúa luôn luôn đi trước để mở đường cho con dân Ngài. Hãy suy gẫm ba câu đầu của Ê-sai 54:

“Hỡi kẻ son-sẻ, không sanh-đẻ kia, hãy ca-hát. Hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau-đớn sanh-nở, hãy hát-xướng reo-mừng, vì con-cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con-cái của đàn-bà có chồng, Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật-hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc! Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng-dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ-nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang-vu đông dân-cư.” – Ê-sai‬ ‭54:1-3‬ ‭

Chúng ta có đang trải nghiệm sự khô hạn, đau đớn, son sẻ trong cuộc sống thuộc linh hoặc thuộc thể nào chăng?

Lời Chúa phán rằng, hãy vui mừng lên để gia tăng theo sự chỉ định của Chúa. Nếu chúng ta không thể nắm bắt được lẽ thật này, thì có thể những sự chấn thương lòng của quá khứ của chúng ta cần được Chúa Chúa lành!

Xin Chúa mở mắt thuộc linh để chúng ta nhìn thấy ý chỉ của Ngài trong sự gia tăng Chúa đã chỉ định cho chúng ta!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Cũng Rất Giản Dị

Ngày 30, Tháng 5, Năm 2020

Không hiểu sao lắm lúc loài người chúng ta muốn tìm biết một phương cách, một công thức về sự hiểu biết đường lối của Đức Chúa Trời, một phương cách nào đó để nhận được ơn phước, làm sao để chiến thắng trong những vụ việc chúng ta đối đầu, v.v.

Hẳn nhiên, Chúa muốn chúng ta có được một cuộc sống sung mãn trong mọi lĩnh vực, thuộc linh lẫn thuộc thể. Thế nhưng, tôi cảm nhận rằng có thể nào chăng sự việc nó thật ra rất giản dị hơn lòng chúng ta suy tưởng.

Bây giờ, hãy suy gẫm một tiêu đề thôi nhé? Ấy là sự hiểu biết đường lối Chúa, sự nhìn biết Chúa là ai trong cuộc đời, trong hiện cảnh của chúng ta. Hãy nhìn biết rằng tất cả đều được đặt trên nền tảng của mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Nếu chúng ta không thể nào thiết lập mối liên hệ này, thì chúng ta, không khéo sẽ đi lẫn quẫn như dân Y-sơ-ra-ên thời ấy; một chặng đường thật ra chỉ tốn 11 ngày đường bộ, thế nhưng họ đã đi lòng vòng 40 năm để tiến vào Đất Hứa.

Hãy nhớ rằng, chúng ta không thể đến gần Chúa qua các nghi lễ, qua các điều luật, qua các phong tục quen thuộc của tôn giáo. Vì sao? Vì con người xác thịt của chúng ta sẽ không thể nào nắm bắt những sự việc thiêng liêng. Và, ngoài Đức Chúa Giê-su ra, Đấng Trung Bảo, chúng ta không thể nào liên kết với Đức Chúa Trời qua bất cứ một phương cách nào khác.

Chúng ta không thể nói rằng, “Nhờ bạn liên kết với Chúa giùm tôi nhé và hỏi xem Ngài có nói gì về hiện cảnh tôi đang đối đầu không?”

Chúng ta có thể nhờ ai đó được ơn để cầu thay và chuyển tải một sự xức dầu đặc biệt nào đó. Chúa ban cho chúng ta một gia đình trong Nước Ngài để tương tác trong nhiều mục vụ. Nhưng, mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa không thể nào có “một nhân vật thứ ba xen vào”.

Thế thì, những rào cản nào đang ngăn chận chúng ta không thể đến với Chúa một cách trực tiếp?

1. Tội lỗi hoặc sự không vâng lời của chúng ta? Hãy đến với Chúa và ăn năn tức là xoay bỏ đường xưa lối cũ.

2. Những sự dạy dỗ sai lầm cho rằng chỉ có những ai được giáo hội phong chức mới có thể nghe được tiếng Chúa chăng?

3. Những cánh cửa tối tăm của tỳ vết tâm linh nào cần được khép lại?

Chúa muốn chúng ta đến với Ngài trong mối tương giao mật thiết hằng ngày và rồi chúng ta sẽ nghe được tiếng truyền phán nhỏ nhẹ của Ngài. Amen!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Thật Ra Là Vậy!

Ngày 28, Tháng 5, Năm 2020

Thật ra, Chúa rất yêu mến chúng ta.

Thật ra, Chúa có một tấm lòng vị tha và Ngài không luôn bắt tội chúng ta như lời của nhiều người từng cảnh báo… và lắm lúc lại hăm dọa chúng ta.

Thật ra, Chúa muốn nhìn thấy chúng ta thịnh vượng trong mọi lĩnh vực.

Thật ra, cuộc hành trình từ đất về trời của chúng ta tràn đầy ơn phước và sự đắc thắng mà Chúa đã chỉ định.

Thật ra, Chúa mong nhìn thấy tất cả chúng ta được khai phóng, nhưng các cơ cấu ‘tôn giáo’ lại thường thiết kế nhiều điều luật để giới hạn con dân Ngài.

Thật ra, Chúa muốn tương giao với chúng ta hằng ngày chứ không phải chỉ trong ngày Chúa Nhật trong giờ thờ phượng mà thôi.

Thật ra, Chúa muốn chuyện trò để bày tỏ nhiều điều lạ lùng trong Lời Chúa trực tiếp với mỗi người trong chúng ta chứ không phải chỉ thông qua hàng giáo phẩm. Tạ ơn Chúa, Ngài sẽ đại dụng nhiều tôi tớ Chúa để chia sẽ mặc khải, nhưng hãy nhớ rằng “Chiên Ta nghe tiếng Ta…”

Còn nhiều lẽ thật nữa và Chúa sẽ truyền phán trực tiếp với những ai có lòng tìm kiếm mặt Ngài.

Thật Ra Là Vậy!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-05-2020
http://www.luathiengvn.com

Sự Gia Tăng Của Mùa Gặt!

Ngày 28, Tháng 5, Năm 2020

50 ngày trước ngày Lễ Ngũ Tuần Chúa đã sống lại!

40 ngày liên tục sau đó Chúa Giê-su thăm viếng các môn đồ và dạy dỗ họ về Nước Đức Chúa Trời, Ngài ban cho họ một lời Hứa của sự nhận lãnh Đức Thánh Linh, sau đó Ngài về trời!

Đến ngày Lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh giáng lâm và họ nhận được sức dầu, mặc lấy quyền phép từ trên cao!
Không còn rụt rè, không còn ngần ngại!

Họ được sức dầu để tuôn đổ ra!

Chúng ta là những ống dẫn để khai phóng nước Chúa!

Chúng ta là tay của Chúa, là miệng của Chúa, là mắt của Chúa, là chân của Chúa trên đất này!

Đây là một thời để bày tỏ nước Đức Chúa Trời!

Đây là một thời để lắng nghe tiếng Chúa để khai phóng lời Ngài!

Hãy bước ra khỏi những nơi ẩn dấu!

Hãy bước ra khỏi bốn bức tường của ngôi giáo đường!

Hãy bước đi, bước ra để tiến vào các lãnh thổ, những nơi chúng ta hiện đang cư ngụ để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời!

Hãy cởi bỏ mọi sự sợ hãi!

Hãy từ giã những đường xưa lối cũ!

Đây là một thời để chúng ta tuôn đổ ra, mở rộng vòng tay để cho ra, để nhìn thấy sự tỏ ra của con cái Đức Chúa Trời!

“Ðức Chúa Jesus đến gần và nói với họ, “Tất cả quyền bính trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ Ta; hãy nhân danh Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con, và Ðức Thánh Linh làm báp-têm cho họ, và dạy họ giữ tất cả những gì Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế.”” – Ma-thi-ơ‬ ‭28:18-20‬ ‭BD2011‬‬

Hãy công bố lời Chúa để giải phóng lãnh thổ, để chữa lành môi trường!

Hãy khai phóng ý chỉ của Chúa qua lời mặc khải để công bố sự công chính của nước Ngài!

Hãy bước ra những phố chợ nơi chúng ta sinh hoạt hằng ngày với sự vinh quang của Mặt Chúa và sự hiện diện của Ngài sẽ chữa lành nơi ấy.

Chúng ta là những nhân chứng sống động của các dấu kỳ và phép lạ!

Hãy Bước Ra!!!!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Sợ, Phản Đối, Từ Chối và rồi…. Lánh Xa!

Ngày 25, Tháng 5, Năm 2020

Trong thời gian vừa qua, cả thế giới đã và đang liên tục trải nghiệm nhiều mối lo âu, sợ hãi. Nếu một ai đó không có được một niềm hy vọng như chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời và vì không có được niềm hy vọng trong tương lai, không biết mình là ai và cũng không biết họ sẽ đi về đâu, thì sự việc lo âu về tương lai là một việc dễ hiểu phải không bạn?

Sáng hôm nay, Chúa Thánh Linh nhắc nhở tôi vài điều về những mối lo sợ trong cuộc sống hằng ngày. Thật ra sự lo sợ đến khi chúng ta nhìn biết rằng chúng ta không thể phỏng đoán hoặc có thể dàn xếp một diễn biến nào đó và điều này dẫn đến một tâm trạng thông thường mà ai cũng có thể trải nghiệm. Ấy là, chúng ta không thể cai quản sự việc theo ý muốn của mình.

Có những vụ việc nằm ở ngoài vòng kiểm soát của chúng ta hoặc nếu chúng ta không thấu hiểu sự việc vì một lý do nào đó, có thể là do một sự dạy dỗ sai lầm hoặc một tầm nhìn chưa được mở rộng, thì hẳn nhiên những sự việc mới lạ sẽ khiến chúng ta có một thái độ phản kháng, bất đồng ý kiến và tình huống này sẽ khiến chúng ta “chống lại” hoặc không chấp nhận một lẽ thật mới nào đó mà có thể Đức Chúa Trời đang khai phóng trong thế giới của chúng ta.

Đây là lý do vì sao, xuyên suốt trong Lời Chúa, khi Ngài tương tác với con dân Ngài, với loài người, Chúa đã liên tục khuyên mời “Đừng sợ, đừng sợ và… đừng sợ!”

Thế thì, chúng ta cần có một thái độ như thế nào khi đối diện với một điều mới lạ mà có thể nào chăng, Đức Chúa Trời đang khai phóng cho con dân Ngài?

Việc gì có thể xảy ra nếu Môi-se đã làm ngơ và không đến gần bụi gai cháy không tàn kia? Hẳn nhiên Chúa sẽ làm thành toàn ý chỉ của Ngài vì không có gì là quá khó cho Ngài. Có thể lắm, Chúa sẽ kêu gọi một con người khác, một Môi-se khác để thực thi ý chỉ của thiên đàng. Amen?

Nếu một điều gì mới lạ mà có vẻ đi ngược chiều với những đường lối và sự dạy dỗ quen thuộc khiến chúng ta lánh xa, phản đối, không muốn nghe thì đây có thể là một vấn nạn của chúng ta. Chúa Thánh Linh là Đấng khai sáng và mở mắt thuộc linh để chúng ta trở nên nhạy bén hầu nắm bắt được những đ̣iều mới lạ Chúa đang triển khai giữa vòng chúng ta.

“Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc.” – Ê-sai‬ ‭43:19‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-05-2020
http://www.luathiengvn.com

Chỉ Một Lời

Ngày 24, Tháng 5, Năm 2020

Giê-rê-mi đã nhận được một lời từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời và lời ấy đã khai phóng sứ mệnh cho cuộc đời ông. (Giê-rê-mi 1:1-14)

Một lời từ Chúa sẽ điều giải mọi việc. Trong bất cứ một tình huống nào, chúng ta chỉ cần lắng nghe tiếng Chúa truyền phán, thì linh hồn chúng ta sẽ sống!

“Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta thì có sự sống đời đời, thoát khỏi sự phán xét, nhưng đã vượt từ cõi chết mà vào cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, giờ sắp đến và bây giờ đã đến, khi người chết sẽ nghe tiếng Con Ðức Chúa Trời, và ai nghe sẽ sống. Vì như Cha có sự sống trong Ngài thể nào, Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong Con thể ấy.” – Giăng‬ ‭5:24-26‬ ‭BD2011‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-05-2020
http://www.luathiengvn.com

Tháp Canh Đa-ni-ên (21-5-2020)

Ngày 21, Tháng 5, Năm 2020

Đức Chúa Trời không hề bị giới hạn vì Ngài là Đấng Đời Đời, Đấng Tự Hữu, Ngài bao gồm cả vũ trụ, không gian lẫn thời gian. Vì thế, Nước Đức Chúa Trời là một nước không hề rúng động và cũng như Ngài, vương quốc Ngài là một vương quốc không hề bị giới hạn.

Lời Chúa cho chúng ta biết rằng nước thiên đàng đang ở trong chúng ta và Đức Chúa Trời đặt để mỗi một người trong chúng ta vào nhiều vị trí khác biệt trong mọi tầng cấp xã hội. Chúng ta, mỗi người có một vòng ảnh hưởng khác biệt và một thẫm quyền khác nhau trong vị trí Chúa đã chỉ định.

Đa-ni-ên được ơn trước mặt các vua Ba-by-lôn và Chúa nâng ông lên trên cả dân ngoại vì sự thông sáng và linh tánh phi thường của ông. Đa-ni-ên được đặt vào hàng lãnh đạo quốc gia và Chúa đã đại dụng ông để khai phóng mặc khải, để giải cứu ngay cả những thuật sĩ ngoại bang. Chúng ta nhìn thấy sự vận hành của Thần Chúa thông qua Đa-ni-ên và thật vậy, nước Đức Chúa Trời không hề bị giới hạn, ngay khi Đa-ni-ên và các bạn ông trong chốn phu tù tại Ba-by-lôn.

Những rào cản nào đang giới hạn con dân và Hội Thánh Chúa? Có phải là tư duy, tầm nhìn của chúng ta chăng? Chúng ta có một tầm nhìn mở rộng về nước Đức Chúa Trời không? Chúng ta có đang miệt mài tranh thủ để mở rộng tổ chức của chúng ta chăng? Sự mở rộng của tổ chức sẽ là một bông trái tự nhiên khi chúng ta cưu mang sự mở rộng của vương quốc Chúa.

Chúng ta có đang chú tâm triển khai chỉ giữa vòng lãnh đạo mà đã quên bẵng rằng Chúa muốn khai phóng tất cả, tất cả con dân Ngài cần được khai phóng: nữ, nam, già, trẻ, lớn, bé!!! Chúa không tây vị một ai vì Ngài nhìn vào tấm lòng của con người.

Chúa đã dấy Đa-ni-ên lên, đặt để ông vào một vị trí then chốt trong chính quyền thời bấy giờ để thực thi ý chỉ của Ngài. Nguyện xin Chúa Thánh Linh khai phóng tâm trí và ban cho chúng ta sự thông sáng và một tầm nhìn mở rộng để triển khai nước trời. Hallelujah!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-5-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vua Đa-ri-út ưng đặt trong nước một trăm hai mươi quan trấn-thủ, để chia nhau trị cả nước, và trên họ có ba quan thượng-thơ, mà một là Đa-ni-ên. Các quan trấn-thủ phải khai-trình với ba quan đó, hầu cho vua khỏi chịu một sự tổn-hại nào. Vả, Đa-ni-ên lại trổi hơn hai quan thượng-thơ kia và các quan trấn thủ, vì người có linh-tánh tốt-lành; thì vua định lập người trên cả nước.” – Đa-ni-ên‬ ‭6:1-3‬ ‭VB1925‬‬

Chẳng Do Phương Cách

Ngày 21, Tháng 5, Năm 2020

Đến một lúc nào đó, chúng ta cần nhận biết một điều cơ bản về sự sống trung thực của Chúa trong chúng ta.

Lời Chúa cho chúng ta biết rằng nguồn sức sống sung mãn trong chúng ta là một nguồn nước sống tuôn trào một cách tự nhiên. Nó không là một nguồn sống nhân tạo, nó không xuất phát từ các phương cách, không do nổ lực cá nhân, không đến từ sự làm lành lánh dữ.

Sự sống này xuất phát từ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa trong tình yêu tuyệt đối của Ngài. Khi chúng ta chiêm ngưỡng Ngài, chúng ta Sẽ trở nên giống như Ngài, và rồi nguồn sự sống đó sẽ liên tục tuôn chảy qua chúng ta từ nay cho đến đời đời!

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.” – Giăng‬ ‭4:13-14‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 21-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Tháp Canh Đa-ni-ên (20-5-2020)

Ngày 20, Tháng 5, Năm 2020

Xuyên suốt trong Thánh Kinh, chúng ta nhìn biết rằng có hai chức năng thuộc linh mà Đức Chúa Trời thường chú tâm đến khi Ngài tương tác với con dân Ngài. Ấy là, chức năng “nghe và thấy”. Khi Ngài muốn khai phóng một mặc khải tươi mới nào đó, Ngài thường đặt hai nghi vấn như sau:

“Ngươi thấy gì và ngươi nghe thấy gì?”

Vì sao? Vì hai chức năng này là tối quan trọng trong việc nắm bắt ý chỉ Chúa trong hiện cảnh. Trong nhiều phân đoạn của sách Đa-ni-ên, chúng ta nhìn biết một câu rất thông thuộc mà ông đã liên tục sử dụng: “…. ta nhìn xem trong sự hiện thấy….Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt…Bấy giờ ta nhìn xem cho đến chừng con thú…Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm….Ta nhìn xem, cái sừng đó….Khi ta nhìn xem sự đó….Bấy giờ ta nghe một đấng thánh đương nói…”

Thế thì, những rào cản nào đang làm chúng ta bị phân tâm? Những nhu cầu thuộc thể nào chăng? Những nhu cầu tình cảm? Những phương pháp, công thức và giáo điều? Sự không vâng lời hoặc chúng ta không thể nghe tiếng truyền phán của Chúa cho một tình huống nào đó chăng?

Dầu nan đề có thể bị ẩn dấu chăng nữa, Chúa vẫn đang tìm kiếm những tấm lòng ăn năn thống hối và Ngài sẽ lắng nghe lời khẩn nguyện của chúng ta.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta một sự bừng tỉnh tươi mới để chúng ta xoay hướng và ăn năn tức là “đổi ý”, tức là xoay bỏ đường xưa lối cũ để nhìn biết Chúa trong hiện cảnh. Nếu chúng ta vẫn còn lệ thuộc bất cứ một điều gì ngoài Chúa, thì hai chức năng “thấy và nghe” khó có thể nào được khai phóng để nắm bắt ý chỉ của thiên đàng.

Hallelujah! Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài viếng thăm chúng con một lần nữa. Amen!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Quyền Phép Từ Trên Cao

Ngày 20, Tháng 5, Năm 2020

Chúng ta đang di chuyển trong 49 ngày sau Lễ Hội Vượt Qua để tiến về Lễ Ngũ Tuần! Đây là một thời điểm của sự gia tăng, của Lễ Mùa Gặt.

Thật ra, Chúa muốn chúng ta luôn liên tục bước đi và mặc lấy quyền phép từ trên cao trong mọi thì vì đây chính là danh tính trung thực của chúng ta. Chúng ta sống trên đất nhưng chúng ta thật đồng hành với Ngài ở khắp các nơi trên trời. Hallelujah!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 20-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Tháp Canh Đa-ni-ên (19-5-2020)

Ngày 19, Tháng 5, Năm 2020

Trong Đa-ni-ên 9, Lời Chúa ban cho chúng ta một mô hình tuyệt vời về sự cầu thay của Đa-ni-ên, và hẳn nhiên của chúng ta.

Chúa đã gởi thiên sứ Gáp-ri-ên xuống trực diện với Đa-ni-ên để ban cho ông sự thông hiểu siêu nhiên. Hãy chú tâm đến câu này: “Khi ngươi bắt đầu cầu nguyện thì lệnh đã ban ra….”

Khi Đa-ni-ên tưởng nhớ đến lời hứa Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự và khởi đầu ăn năn cầu thay cho dân tộc, Chúa đã nghe thấy lời cầu thay của ông và Ngài ban ra một chiếu chỉ từ Ngôi Ngài.

Hãy nhìn biết một mô hình trong sự việc này. Khi Lời Chúa được khai phóng và khi con dân Ngài nắm bắt được mặc Khải, chổi dậy đứng vào chỗ sứt mẻ để cầu thay cho dân tộc, chúng ta sẽ nhìn thấy một sự khuấy động mạnh mẽ siêu nhiên xuất phát từ thiên đàng. Vì sao? Vì điều ấy lay động cánh tay của Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Vua của chiến trận và Gáp-ri-ên được sai phái để chuyển tải một sứ điệp, một chiếu lệnh của Ngài. Hallelujah!

Nguyện xin Chúa Thánh Linh cảm thúc chúng ta trong sự khải tỏ siêu nhiên để cầu thay cho dân tộc!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥-19-5-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vị ấy chỉ dạy tôi, nói chuyện với tôi, và bảo rằng, “Hỡi Ða-ni-ên, hôm nay ta đến để ban cho ngươi khôn ngoan và thông sáng. Khi ngươi bắt đầu cầu nguyện thì lệnh đã ban ra, và ta đến để báo cho ngươi lệnh ấy, vì ngươi rất được yêu quý. Vậy hãy suy nghĩ về lệnh ấy và hiểu ý nghĩa của khải tượng:” – Đa-ni-ên‬ ‭9:22-23‬ ‭BD2011‬‬

Một Sự Chuyển Đổi Mới

Ngày 16, Tháng 5, Năm 2020

Đây là một thời điểm của sự trỗi dậy. Chúa đã ban cho chúng ta một khoảnh khắc “Sê-la” toàn cầu trong các quốc gia, trong mọi sắc dân trên khắp đất. Nhiều lãnh thổ đang trong thời kỳ mở ra để được phục hồi trong nhiều phương diện của cuộc sống. Chúa đã ban cho chúng ta một cơ hội chuyển đổi quý báu, siêu nhiên.

Trong hơn hai tháng vừa qua, Chúa Thánh Linh ban cho tôi những trải nghiệm trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, có thể tạm tóm lược như sau:

1. Có những sự việc, những việc bận rộn mà dường như là cần thiết cho cuộc sống, giờ đây chúng không còn là một chỉ tiêu quan trọng trong cuộc sống tôi. Tôi cảm nhận đây không phải là quan điểm của riêng mình, nhưng điều này cũng đã được xác chứng qua những người bạn đồng hành trong cuộc sống thuộc thể cũng như thuộc linh.

Chúa đã dùng cơn đại dịch này để chuyển đổi và xoay hướng chúng ta. Ngài muốn giải phóng chúng ta thoát khỏi những chu kỳ cũ kỷ, để giải phóng chúng ta khỏi những cơ cấu “tôn giáo” đã từng kềm buộc và giới hạn hội thánh Chúa trong khuôn khổ của các giáo luật và truyền thống của con người. Chỉ có Chúa là Đấng duy nhất có thể làm được việc này.
2. Không những Chúa Thánh Linh bày tỏ những chu kỳ vô ích này, nhưng Ngài cũng đã dùng thời gian qua để mở mắt tâm linh và xoay hướng tư duy tức là Ngài ban cho chúng ta một cơ hội để ‘đổi ý’, là sự ăn năn để xoay hướng. Đây không phải là một công việc của sự “ép mình, ép xác” để làm lành, lánh dữ. Trong sự chuyển đổi của tư duy, ấy là tầm nhìn của chúng ta, nó tuỳ thuộc vào hệ thống và giá trị là nền tảng của cuộc sống chúng ta. Chúng ta tin gì, chúng ta thấy gì? Quan điểm của từng cá nhân sẽ định đoạt đường hướng cuộc đời một con người!

3. Nếu sau thời gian vừa qua mà chúng ta vẫn quay về với những đường cũ lối xưa thì chúng ta cần đặt vài nghi vấn. Ấy là, chúng ta có đang nhìn biết ý chỉ của Chúa trong những diễn biến vừa qua không, hay là chúng ta vẫn còn lẫn quẫn với những phong tục tập quán, những truyền thống đã từng giới hạn sự vận hành của Thần Chúa?

Nguyện xin Chúa mở mắt tâm linh để chúng ta nhìn biết Ngài đang làm gì trong hiện cảnh. Chúa đang chuẩn bị để chúng ta tiến vào Lễ Ngũ Tuần, lễ hội mùa gặt để khai phóng tất cả!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Tháp Canh Đa-ni-ên (18-5-2020)

Ngày 18, Tháng 5, Năm 2020

Chúng ta đang di chuyển về ngày lễ Ngũ Tuần và Chúa Thánh Linh đang liên tục chuẩn bị để vùa giúp chúng ta tiến vào một nơi chốn cao hơn, không hẳn chỉ cho một mùa lễ hội sắp đến nhưng là để ban cho chúng ta một sự sức dầu tươi mới cho những chiến trận trong tương lai, trong kỷ nguyên mới này. Hallelujah!

Những chiến trận của mùa mới này bao gồm nhiều lĩnh vực siêu nhiên. Vì thế, Chúa đã hướng dẫn Sứ Đồ Chuck Pierce qui tụ các tôi tớ Chúa trong cuối tuần vừa qua để chia sẻ mặc Khải về những lĩnh vực siêu nhiên và sự đồng công cộng tác với các thiên binh đang được sai phái từ trời.

Đây cũng là lý do Chúa đã cảm động ông khai phóng một chiến dịch cầu thay 21 ngày dựa trên mô hình thuộc linh trong sách Đa-ni-ên khởi động từ ngày 6, tháng Năm!

Trong phân đoạn 10, chúng ta nhìn biết Đa-ni-ên đã nhận được một trải nghiệm siêu nhiên. Chúa đã sai phái thiên sứ Gáp-ri-ên đến gặp ông để ban thêm sức mạnh và sự thông sáng siêu nhiên của Chúa, không những chỉ cho thời điểm đó, nhưng nó bao gồm những mặc khải cho những ngày sau rốt.

Điều này cho chúng ta biết rằng, Đức Chúa Trời muốn ban cho con dân Ngài một tầm nhìn đời đời mở rộng. Hẳn nhiên, không phải ai cũng được kêu gọi vào chức vụ tiên tri như Đa-ni-ên; thế nhưng Chúa muốn bày tỏ ý chỉ Ngài cho con dân Ngài qua nhiều ống dẫn, nhiều công cụ và hình thức khác nhau. Ngài sẽ luôn liên tục xác chứng Lời Ngài cho chúng ta, vì, “ChiênTa, nghe tiếng Ta!”, Amen?

Xưa kia, Đức Chúa Trời đã giải phóng con dân Ngài thoát khỏi cảnh phu tù của Ê-díp-tô, Ngài đã sai thiên sứ Ngài giải phóng họ. Hãy nhớ rằng, họ đã vâng theo những gì Chúa truyền dạy cho Môi-se, ấy là một mô hình cụ thể của sự việc “đồng công cộng tác với các thiên binh từ trời!”

Nguyện xin Chúa Thánh Linh khai tâm mở trí để chúng ta nhìn biết sự vận hành của Thần Chúa trong mùa này!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥- 18-5-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Nầy, có đấng bộ-dạng như các con trai loài người rờ đến môi ta. Ta bèn mở miệng, nói cùng đấng đứng trước mặt ta rằng: Hỡi chúa tôi, sự buồn-rầu trở lại trên tôi vì cớ sự hiện-thấy nầy, tôi không còn sức nữa. Thể nào đầy-tớ chúa tôi nói được cùng chúa tôi? Vì về phần tôi, tức thì không còn một chút sức-lực nào trong tôi, và cũng không còn hơi-thở trong tôi nữa! Bấy giờ đấng có bộ-dạng người nam lại rờ đến ta và khiến ta nên mạnh. Người bảo ta rằng: Hỡi người rất được yêu-quí, đừng sợ-hãi; nguyền cho sự bình-an ở với ngươi! Hãy mạnh-bạo! Phải, hãy mạnh-bạo đi! Khi người đương nói cùng ta, ta lại được sức, mà nói rằng: Hỡi chúa, xin hãy nói, vì chúa đã khiến tôi nên mạnh. Người lại nói cùng ta rằng: Ngươi có biết tại sao ta đến cùng ngươi chăng? Bây giờ ta trở về để đánh trận cùng vua của Phe-rơ-sơ, và khi ta đi, kìa, vua của Gờ-réc sẽ đến. Nhưng ta sẽ truyền-bảo cho ngươi biết mọi điều đã ghi-chép trong sách chân-thật. Không có ai giúp ta để chống với chúng nó, ngoài Mi-ca-ên, là vua các ngươi.” – Đa-ni-ên‬ ‭10:16-21‬ ‭VB1925‬‬

Thật Ra Chỉ Là….

Ngày 17, Tháng 5, Năm 2020

Những sự xung đột trong cõi thuộc linh có thể mang nhiều hình thức và trong nhiều bối cảnh khác nhau. Nhưng, thật ra nền tảng cốt lõi của sự việc chính là:

1. Sự tranh chiến giữa hai “bàn thờ”…

2. Ai sẽ trấn giữ lãnh thổ? Con dân Chúa đại diện cho nước của Đức Chúa Trời hoặc là tuỳ tùng của một chủ quyền nào đó của thế giới tối tăm?

3. Danh Xưng của ai được tôn vinh ca ngợi trong bầu khí quyển ấy?

4. Vương quốc Chúa được sáng tỏ hoặc là một vương quốc của một chủ quyền nào đang được mở rộng?

Dường như mọi sự xung đột trong thuộc linh lẫn thuộc thể được đặt trên nền tảng của sự “thờ Phượng”…!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Tháp Canh Đa-ni-ên (17-5-2020)

Ngày 17, Tháng 5, Năm 2020

Từ trong chốn phu tù tại Ba-By-lôn, Đa-ni-ên đã được Chúa dấy lên làm quan trưởng, trong một vị trí chiến lược để bày tỏ tấm lòng của Chúa trong thời điểm ấy. Không những ông nhận được những mặc Khải siêu nhiên để thông giải những dị tượng, những giấc chiêm bao có tính cách tiên tri để thực thi ý chỉ của thiên đàng, nhưng Đa-ni-ên cũng là một chiến sĩ vọng canh dũng mãnh của Chúa.

Ông đứng nơi sứt mẻ để cầu thay và ăn năn cho dân tộc mình. Điều này làm đẹp lòng Chúa, ông nhận được đặc ân trong sự tương tác siêu nhiên với các thiên binh từ trời. Đức Chúa Trời đã sai phái thiên sứ Gáp-ri-ên mang lại sự khôn ngoan thông sáng cho ông hầu hoàn thành sứ mệnh Chúa giao phó!

Hãy nhớ rằng Chúa không hề tư vị bất cứ một ai. Ngày nay, Đức Chúa Trời, mắt Ngài vẫn đang tìm kiếm những Đa-ni-ên hiện đại, những con người thuận phục để đồng công cộng tác với thiên đàng.

Hãy nói với Chúa điều này: “Chúa ơi, có con đây. Xin hãy sai con!”

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-5-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~

“Năm đầu Đa-ri-út, con trai A-suê-ru, về dòng người Mê-đi, đã được lập làm vua trị nước người Canh-đê; đương năm đầu về triều người, ta, Đa-ni-ên, bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên-tri Giê-rê-mi, để cho trọn sự hoang-vu thành Giê-ru-sa-lem, là bảy mươi năm. Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn-nguyện, nài-xin, với sự kiêng-ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm. Vậy, ta cầu-nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, và ta xưng tội cùng Ngài mà rằng: Ôi! Chúa là Đức Chúa Trời cao-cả và đáng khiếp-sợ! Ngài giữ lời giao-ước và sự nhân-từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều-răn Ngài, chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái-ngược, ăn-ở hung-dữ, chúng tôi đã bạn-nghịch và đã xây-bỏ các giềng-mối và lệ-luật của Ngài. Chúng tôi đã không nghe các tôi-tớ Ngài là các đấng tiên-tri, đã lấy danh Ngài mà nói cùng các vua, các quan-trưởng, các tổ-phụ chúng tôi, và cùng cả dân trong đất.

Bây giờ, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài đã lấy tay mạnh đem dân Ngài ra khỏi đất Ê-díp-tô, đã làm nên cho mình một danh-tiếng như ngày nay; còn chúng tôi đã phạm tội, đã làm việc ác. Hỡi Chúa, tôi cầu-xin Chúa cứ mọi sự công-bình Ngài khiến cơn giận và thạnh-nộ của Ngài xây khỏi thành Giê-ru-sa-lem Ngài, tức là núi thánh Ngài; vì ấy là bởi tội-lỗi chúng tôi và sự gian-ác tổ-phụ chúng tôi mà Giê-ru-sa-lem và dân Ngài phải chịu những kẻ ở chung-quanh chúng tôi sỉ-nhục. Cho nên bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, xin đoái nghe lời khấn-nguyện nài-xin của kẻ tôi-tớ Ngài! Xin vì cớ Chúa, hãy rạng mặt Ngài ra trên nơi thánh vắng-vẻ của Ngài! Hỡi Đức Chúa Trời tôi, xin ghé tai và nghe. Xin mở mắt nhìn-xem những nơi hoang-vu của chúng tôi, và thành đã được xưng bởi danh Ngài! Không phải cậy những sự công-bình mình mà chúng tôi nài-xin Ngài, nhưng cậy những sự thương-xót cả-thể của Ngài. Hỡi Chúa! Hãy dủ nghe; hỡi Chúa! Hãy tha-thứ; hỡi Chúa! Hãy để ý và làm đi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi! Vì cớ chính Ngài, xin chớ trì-hoãn; vì thành Ngài và dân Ngài đã được xưng bằng danh Ngài!

“Ta còn đương nói và cầu-nguyện, xưng tội-lỗi ta và tội-lỗi dân Y-sơ-ra-ên ta, và ta dâng lời nài-xin trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, vì núi thánh Đức Chúa Trời ta. Vậy ta còn nói trong khi cầu-nguyện, nầy, Gáp-ri-ên, người mà ta đã thấy trong sự hiện-thấy lúc đầu-tiên, được sai bay mau đến đụng ta độ lúc dâng lễ chiều-hôm. Người dạy-dỗ ta và nói cùng ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, bây giờ ta ra để ban sự khôn-ngoan và thông-sáng cho ngươi. Lời phán-dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài-xin; và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu-quí lắm. Vậy hãy suy-nghĩ sự đó và hãy hiểu-biết sự hiện-thấy.”

‭‭Đa-ni-ên‬ ‭9:1-6, 15-23‬ ‭VB1925‬‬

Tháp Canh Đa-ni-ên (16-5-2020)

Ngày 16, Tháng 5, Năm 2020

Đa-ni-ên đã thiết lập một mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời của mình. Đúng thế, mối liên hệ này không dựa trên các luật hệ hoặc giáo điều. Ông tôn kính Chúa và tìm kiếm ý chỉ của Ngài trong mọi tình huống!

Chúa đã bày tỏ những điều kín nhiệm và ban cho ông sự thông sáng phi thường. Đa-ni-ên đã nhận được những mặc Khải siêu nhiên từ Chúa và chính điều này đã mang lại sự giải phóng cho con dân Chúa giữa chốn phu tù.

Mặc dù hiện tình đất nước, dân tộc của chúng ta có đang trải nghiệm sự tang tóc, bất công nào chăng nữa, hãy nhớ rằng chính Chúa vẫn là Đấng tể trị trong mọi thì!

“Chính Ngài thay-đổi thì-giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn-ngoan cho kẻ khôn-ngoan, và sự thông-biết cho kẻ tỏ-sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu-xa kín-nhiệm; Ngài biết những sự ở trong tối-tăm, và sự sáng ở với Ngài.” – Đa-ni-ên‬ ‭2:21-22‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 16-5-2020
http://www.luathiengvn.com
‬‬

Tháp Canh Đa-ni-ên (15-5-2020)

Ngày 15, Tháng 5, Năm 2020

Đa-ni-ên đã đặt trọn lòng tin cậy nơi Chúa và sau khi vua Đa-ri-út chứng kiến Chúa đã giải phóng Đa-ni-ên khỏi nanh vuốt của sư tử, Ngài đã mở miệng vị vua ngoại bang khai phóng một chiếu chỉ tôn kính Chúa trong toàn xứ Ba-By-lôn!

Đức Chúa Trời bênh vực và chúc Phước cho con dân Ngài trong mọi nghịch cảnh và Ngài có thể xoay lòng của các vua chúa thế gian này trong một tíc tắc. Ngày nay, Chúa vẫn đang tìm kiếm những con người có lòng thuận phục và Ngài vẫn còn dấy lên nhiều Đa-ni-ên hiện đại để đảo ngược tình thế trong công cuộc giải phóng nhiều dân tộc trên khắp đất!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥- 15-5-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Sau đó, vua trở về cung mình, và suốt đêm kiêng ăn, cũng không đem bạn nhạc đến trước mặt mình, và vua không ngủ được. Đoạn, vua dậy sớm, khi hừng sáng, vội-vàng đi đến hang sư-tử.

“Khi vua đến gần hang, lấy giọng rầu-rĩ mà kêu Đa-ni-ên; vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Hỡi Đa-ni-ên, tôi-tớ Đức Chúa Trời hằng sống! Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu-việc, có thể giải-cứu ngươi khỏi sư-tử được chăng? Bấy giờ Đa-ni-ên tâu cùng vua rằng: Hỡi vua, chúc vua sống đời đời! Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên-sứ Ngài, và bịt miệng các sư-tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô-tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì.

“Bấy giờ vua mừng-rỡ lắm, và truyền đem Đa-ni-ên lên khỏi hang. Vậy Đa-ni-ên được đem lên khỏi hang, và người ta không thấy một vết-tích nào trên người, bởi người đã nhờ-cậy Đức Chúa Trời mình. Theo lệnh vua, những kẻ đã kiện Đa-ni-ên ấy cùng con-cái và vợ họ đều bị điệu đến quăng vào hang sư-tử. Khi họ chưa đến dưới đáy hang, thì những sư-tử đã vồ lấy và xé xương hết thảy.

“Bấy giờ, vua Đa-ri-út viết cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng ở khắp trên đất rằng: Nguyền cho sự bình-an các ngươi được thêm lên! Ta ban chiếu-chỉ rằng, trong khắp miền nước ta, người ta phải run-rẩy kính-sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên; vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời.

“Nước Ngài không bao giờ bị hủy-diệt, và quyền Ngài sẽ còn đến cuối-cùng. Ngài cứu-rỗi và giải-thoát, làm những dấu lạ sự lạ ở trên trời dưới đất, đã cứu Đa-ni-ên khỏi quyền-thế sư-tử. Đa-ni-ên cứ được thạnh-vượng như vậy trong đời vua Đa-ri-út và vua Si-ru là người Phe-rơ-sơ.” – Đa-ni-ên‬ ‭6:18-28‬ ‭VB1925‬‬

Tháp Canh Đa-ni-ên (14-5-2020)

Ngày 14, Tháng 5, Năm 2020

Đa-ni-ên hiệp một với các anh em mình cầu thay để nhận được sự mặc Khải siêu nhiên hầu thông giải giấc chiêm bao của vua Nê-bu-cát-nết-sa!

“Bấy giờ Đa-ni-ên lấy sự khôn-ngoan tri-thức mà nói với A-ri-ốc, quan thị-vệ của vua, đã đi ra đặng giết những bác-sĩ của Ba-by-lôn. Người cất tiếng nói cùng A-ri-ốc, quan thị-vệ của vua, rằng: Sao lại có mạng-lịnh nghiêm cấp dường ấy ra từ vua? A-ri-ốc bèn kể chuyện cho Đa-ni-ên rõ. Tức thì Đa-ni-ên vào, xin vua cho mình một hạn nữa, hầu có thể giải nghĩa điềm chiêm-bao đó cho vua. Đoạn, Đa-ni-ên trở về nhà, và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria. Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời dủ lòng thương-xót họ về sự kín-nhiệm nầy, hầu cho Đa-ni-ên và đồng-bạn mình khỏi phải chết với những bác-sĩ khác của Ba-by-lôn. Vậy sự kín-nhiệm được tỏ ra cho Đa-ni-ên trong sự hiện-thấy ban đêm; Đa-ni-ên bèn ngợi-khen Chúa trên trời. Đoạn, Đa-ni-ên cất tiếng nói rằng: Ngợi-khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô-cùng! Vì sự khôn-ngoan và quyền-năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay-đổi thì-giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn-ngoan cho kẻ khôn-ngoan, và sự thông-biết cho kẻ tỏ-sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu-xa kín-nhiệm; Ngài biết những sự ở trong tối-tăm, và sự sáng ở với Ngài.” – Đa-ni-ên‬ ‭2:14-22‬ ‭VB1925

Mở Rộng Tầm Nhìn

Ngày 9, Tháng 5, Năm 2020

Trải qua các thời đại Đức Chúa Trời đã đại dụng nhiều con người, nhiều tôi tớ Ngài, những ống dẫn thô sơ, những chiếc bình gốm bất toàn như chúng ta để thực hiện ý chỉ của Ngài trên đất. Chúa không hề bị giới hạn trong mọi lĩnh vực, trong mọi thương trường vì Ngài đang liên tục đặt để mỗi người trong chúng ta vào một vị trí khác nhau. Hãy suy gẫm xem vòng ảnh hưởng mà Chúa đang ban cho chúng ta, tùy theo sự kêu gọi và ý Chúa. Có người thì có một vòng ảnh hưởng trong nghệ thuật, người khác thì lại trong nghành giáo dục, trong bộ công thương, trong bộ kinh tế, trong các cơ cấu chính quyền nơi chúng ta hiện đang cư ngụ.

Xưa kia, Chúa đã từng dấy lên Ê-xơ-tê để đảo ngược tình thế hầu giải phóng dân sự. Chúa đã từng dấy lên Giô-sép, ban cho ông ân tứ thông giải những giấc chiêm bao và nâng ông lên vào một địa vị then chốt để giải cứu Ai-cập khỏi nạn đói kém và đồng thời khai phóng một chương trình cứu chuộc con dân Ngài.

Đa-ni-ên được dấy lên làm quan trưởng tại Ba-by-lôn nơi chốn phu tù và Chúa đã đại dụng ông xoay hướng cơ cấu chính quyền thời bấy giờ cũng như khai phóng sự cầu thay cho dân tộc để mở ra một kỷ nguyên mới.

Còn rất nhiều nhân vật khác nữa và trải qua các thời đại Chúa vẫn tể trị trong mọi tình huống của mọi dân tộc trên khắp đất. Ngài vẫn còn đang tìm kiếm những con người chịu thuận phục để học đòi sự nhịn nhục hạ mình trước mặt Chúa vì Ngài đã đặt để rất nhiều ân tứ trong mỗi một người trong chúng ta.

Chúng ta không thể so sánh mình với một ai khác vì mỗi người có một định mệnh riêng biệt mà Chúa đã chỉ định từ trước vô cùng. Hallelujah!

Đúng thế, hệ thống và giá trị của nước Đức Chúa Trời cần được triển khai trong mọi tầng cấp, mọi lĩnh vực, mọi cơ cấu chính quyền của mọi dân tộc. Vì, Nước Trời không hề bị giới hạn trong bốn bức tường của bất cứ một ngôi giáo đường nào, của bất cứ một tổ chức tôn giáo nào. Nước Đức Chúa Trời hiện đang ở trong chúng ta. Và, Chúa, Ngài muốn khai phóng tất cả để bày tỏ tấm lòng Ngài cho mọi thành phần trong xã hội.

Đây là một thời để tiến lên, để mở rộng tầm nhìn của chúng ta từ một nơi chốn cao hơn. Hãy tìm kiếm Chúa trong thời điểm này để nắm bắt ý chỉ của Ngài cho chúng ta, cho dòng dõi, cho xã hội, cho dân tộc và đất nước chúng ta. Ngài muốn dấy chúng ta lên để bày tỏ thiêng đàng trên khắp đất.

“Thật thế, muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma‬ ‭8:19‬ ‭VB1925‬

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 9-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Sự Trả Giá

Ngày 9, Tháng 5, Năm 2020

Muốn sở hữu một tinh thần khác biệt, một linh tánh phi thường, Đa-ni-ên đã phải trải qua những thử thách và ông đã làm một quyết định. Ấy là, trong mọi nghịch cảnh ông đã đặt hết lòng tin cậy nơi Chúa và điều này đã được xác chứng qua những sự trả giá ông đã trải nghiệm.

Ngày nay, cũng thế! Chúng ta có bằng lòng trả giá trong cuộc sống thuộc linh của mình không?

Hãy xem trong phân đoạn này:

“Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.” – Khải-huyền‬ ‭12:11‬ ‭VB1925

Lời Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa là Đấng đắc thắng và cái hạt giống của sự đắc thắng ấy đang ở trong chúng ta. Tuy nhiên, chính Chúa Giê-su cũng đã chiến đấu, Ngài đã phải trả một giá rất đắt để mang lại sự cứu chuộc cho con người. Cũng vậy, chúng ta cũng phải trải nghiệm một sự trả giá.

Đức Chúa Trời đã giải phóng tuyển dân Chúa ra khỏi Ê-díp-tô, nhưng họ đã phải xông ra trận tiền để đánh chiếm Đất Hứa!

Chúng ta có biết Đấng chúng ta đang tin chăng?

Chúng ta đang đặt lòng tin cậy của mình vào ai? Chúng ta có đang nương tựa vào một cơ cấu tổ chức nào đó chăng? Chúng ta có đang trông chờ một cứu cánh nào ngoài Chúa chăng? Chúng ta có đang tin cậy vào tài năng, vào nguồn cung ứng nào ngoài Chúa chăng?

Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời, Đấng Thượng Cổ, chỉ một mình Ngài duy nhất là Đấng có thể di chuyển để khuấy động những gì Ngài đã đặt để trong chúng ta từ trước buổi sáng thế!

Chúng ta cần khởi đầu trong Ngài và… kết thúc trong Ngài, vì Ngài là Đấng Thượng Cổ, Ngài là Alpha và Omega, Đấng Đầu Tiên và là Đấng Sau Cùng. Hallelujah!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 9-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Một Ngày Của Sự Đắc Thắng!

Ngày 2, Tháng 5, Năm 2020

Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là Chúa của quá khứ, của hiện tại và của tương lai vì Ngài không hề bị giới hạn trong thời gian và khoảng cách.

Trong hành trình từ đất về trời chúng ta sẽ có những khoảnh khắc vượt thời gian và không gian trong Chúa khi chúng ta đồng hành với Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đức Chúa Trời Toàn Tri và Đức Chúa Trời Toàn Tại!

Hôm nay, hôm nay chính là ngày của Chúa, ngày mà Chúa đã chỉ định từ trước vô cùng. Hôm nay là một ngày của sự giải phóng, của sự khai phóng, của sự triển khai của vương quốc Chúa.

Đúng thế, hôm nay là ngày của Chúa và khi chúng ta ở trong Ngài, thì ấy cũng chính là ngày của chúng ta; ngày Chúa chỉ định để thực thi ý chỉ của thiên đàng qua những ống dẫn, những chiếc bình gốm thô sơ, bất toàn như chúng ta. Hallelujah!

Hôm nay chính là ngày ấy. Vấn đề là, chúng ta có đang lắng nghe để nắm bắt ý Chúa cho hiện cảnh chăng? Thật vậy, hôm nay là một ngày của sự Đắc Thắng vì Giê-hô-va Vạn Quân, Ngài chưa hề một lần thất trận.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-5-2-20
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~
“vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế-gian; và sự thắng hơn thế-gian, ấy là đức-tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế-gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?” – I Giăng‬ ‭5:4-5‬ ‭VB1925‬‬

Bày Tỏ Qua Sự Ban Cho

Ngày 18, Tháng 4, Năm 2020

Tối hôm nay Chúa Thánh Linh nhắc nhở tôi cầu nguyện xin Chúa mở ra một con đường sống cho những con người đang ở trong tình cảnh thiếu thốn nghèo đói.

Đây là một thời điểm để chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa một cách cụ thể qua sự cho ra, qua sự ban cho. Chúa Ngài là Đức Giê-hô-va Di-rê, nguồn cung ứng của Ngài vô biên. Chúa là Đấng hay làm phép lạ và không việc gì là quá khó cho Ngài.

Mọi việc chúng ta làm trên đất là để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời với một thế gian hư mất. Nguyện xin Chúa Thánh Linh khai phóng lòng ban cho giữa vòng con dân Ngài.

Đây là một thời điểm của các dấu kỳ phép lạ và chúng ta sẽ là những ống dẫn, những công cụ để mở rộng vương quốc Ngài. Xin Chúa ban cho chúng ta sự bén nhạy để vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam- 18-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Không Gì Quá Khó Đối Với Chúa

Ngày 18, Tháng 4, Năm 2020

Chúa vẫn có thể đảo ngược mọi tình thế để giải phóng dân tộc chúng ta. Hãy nhớ rằng dân Y-sơ-ra-ên đã bị Ai-cập khống chế trong 430 năm và khi con dân Chúa than khóc, Ngài đã lắng nghe lời cầu xin của họ.

Vì thế, Chúa không tây vị bất cứ một ai. Hãy kêu cầu đến Danh Ngài. Chúa đang lắng tai và tìm kiếm những ai đang tìm kiếm Mặt Ngài.

Ngài đã dấy lên Môi-se. Ngài đang dấy lên nhiều chiến binh để cầu thay cho đất nước. Bạn là một phần tử quan trọng trong đội binh này!

Hãy lắng nghe tiếng truyền phán của Chúa. Ngài đang muốn chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ cần vâng theo lời Chúa phán dạy. Muôn vàn thiên binh của Chúa đang sẵn sàng đồng hành với chúng ta trong chiến trận.

Chúa là tốt lành!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Nhìn Biết Sự Chuyển Đổi

Ngày 20, Tháng 4, Năm 2020

Trong thời điểm này, dường như Chúa đang thay đổi tất cả mọi việc. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một khoảnh khắc “Sê-la” để dừng lại cho một sự chuyển đổi rất lớn. Thậm chí, Ngài cho phép để cả thế gian, trong mọi quốc gia, mọi dân tộc có một cơ hội để nhìn biết Ngài và nhìn biết đường lối của Ngài đang được thể hiện trong mọi tầng cấp xã hội, trong nhiều cơ cấu, chính quyền cũng như hội thánh Chúa.

Điều này cũng rất là giản dị. Hãy suy gẫm vài điều như sau:

Trong thời điểm cách ly này, bạn có nhận thấy những việc làm chúng ta thường làm theo thói quen trước đây đã được dừng lại, không thể tiếp tục làm nữa. Và có những sinh hoạt, khi nghĩ lại, thật là những sự việc mà gần như là không cần thiết.

Ngược lại, chúng lại là những sự việc khiến chúng ta bị chi phối, bị đánh lạc hướng. Có lắm chuyện, khi suy gẫm lại, chúng ta có thể tạm gọi là những công chuyện bận rộn của những “con thiêu thân”. Tức là sao ạ? Chúng ta cũng có thể tạm kết luận là những việc “chạy bá vơ và đánh gió”.

Đồng thời, có những sự việc tuy là hữu ích nhưng sau cơn cách ly này, thì có thể chúng không là những điều mà Chúa sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta theo chí hướng ấy nữa. Vì sao? Vì cái thế giới của chúng ta đã được Chúa cho phép biến đổi sau cơn cách ly mà chúng ta đang hiện trải nghiệm.

Trong thời điểm này, các doanh nghiệp đã phải nhìn biết rằng họ cần chuyển đổi trong một cách làm việc khác biệt, qua những phương tiện truyền thông khác biệt. Tất cả, đều đang được chuyển đổi để thích hợp với tình huống. Và, hẳn nhiên, Đức Chúa Trời đang cho phép những sự chuyển đổi này xảy ra để khôi phục nền tảng hội thánh Chúa theo hệ thống và giá trị của Nước Đức Chúa Trời.

Nếu chúng ta đã quá chú tâm về các hình thức, về cũng cố thiết kế các cơ sỡ, hiện giờ chúng ta thấy như thế nào? Ngay cả các ngôi nhà thờ ‘hoành tráng’ mà chúng ta đã xây dựng, giờ đây, chúng ta cũng không thể xử dụng chúng. Tôi không bao giờ có ý đả kích công việc xây dựng nhà thờ, vì Chúa có cho phép thì chúng ta mới cảm động mà làm.

Thế nhưng, Chúa muốn làm một điều mới giữa vòng con dân Chúa, Ngài muốn chuyển đổi chúng ta để khôi phục những gì đã bị đánh mất hoặc là để chúng ta bước ra khỏi những cơ cấu hằng khống chế chúng ta hoặc giới hạn sự vận hành linh động của Đức Thánh Linh. Đây là một thời điểm để chúng ta trở về với Cội Nguồn, trở về với mối liên hệ mật thiết trong Giao Ước Ngài!

Xin Chúa ban cho chúng ta một sự bừng tĩnh tươi mới để ăn năn và xoay hướng. Có những điều Chúa đã cho phép chúng ta làm trong thời gian qua. Nhưng hôm nay, hôm nay, Ngài đang làm một điều mới mẻ. Nguyện xin Chúa mở mắt thuộc linh để chúng ta nhìn biết ý chỉ Ngài trong Kỷ Nguyên mới này.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-4-2020
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~
Ghi Chú: Bạn có thể tham khảo một bài viết ngắn về một khoảnh khắc Sê-la tại địa chỉ này: https://wp.me/p6FAtg-3D3

“Nầy, Ta đang làm một việc mới. Kìa, việc ấy đang bắt đầu xảy ra, Các ngươi không nhận thấy sao? Ta sẽ mở một con đường giữa đồng hoang vắng vẻ, Khơi nguồn các dòng sông giữa sa mạc khô khan. Những thú rừng, chó rừng, và đà điểu sẽ tôn ngợi Ta; Vì Ta ban nước uống giữa chốn đồng hoang, Khiến các sông nước tuôn tràn trong sa mạc, Ðể có nước cho tuyển dân Ta uống. Ấy là dân Ta đã tạo dựng cho chính Ta, Ðể họ có thể rao ra lời ca ngợi Ta.” – Ê-sai‬ ‭43:19-21‬ ‭BD2011‬‬

Quyền Năng Trong Giao Ước Mới

Ngày 16, Tháng 4, Năm 2020

Vì sao Huyết của Chúa Giê-xu mang lại sự giải phóng, chữa lành cho chúng ta? Điều này thật là một điều giản dị và để hiểu.

Hê-bê-rơ 12:18-29 cho chúng ta biết rằng sự đổ huyết của Đức Chúa Giê-su, Đấng Trung Bảo, trên Thập Tự Giá là một ấn chứng của giao ước mới được thiết lập giữa Thượng Đế và con người.

Điều này Đức Chúa Trời đã từng thiết lập với Áp-ram (tức là Áp-ra-ham) trong ‭‭Sáng thế Ký‬ ‭15:1-21.‬ Trong giao ước này Chúa đã giáng xuống để thiêu đốt của lễ của Áp-ra-ham và Đức Chúa Trời đã thành lập giao ước của Ngài với Áp-ra-ham với một lời hứa ban cho ông và dòng dõi ông trong giao ước như sau:

“Khi mặt trời đã lặn, thình-lình sự tối-mịt giáng xuống; kìa, có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa loè ngang qua các xác-thịt đã mổ. Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao-ước cùng Áp-ram, mà phán rằng: Ta cho dòng-dõi ngươi xứ nầy, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát, là xứ của các dân Kê-nít, Kê-nê-sít, Cát-mô-nít, Hê-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im, A-mô-nít, Ca-na-an, Ghi-rê-ga-sít và Giê-bu-sít.”

Vì thế, chúng ta nhìn biết rằng mối liên hệ mật thiết của chúng ta với Đức Chúa Trời được đặt trên nền tảng của giao ước Chúa và Ngài đã sai phái con Một của Ngài, Đức Chúa Giê-su, Đấng Trung Bảo, để chết thế cho chúng ta trên Thập Tự Giá chính là một Giao Ước Mới Chúa ban cho nhân loại.

Điều này có nghĩa rằng, khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của đời mình, chúng ta thật đang bước vào mối liên hệ trong Giao Ước mới của Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giê-su. Cũng như trong giao ước thụ̣ộc Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời đã dành sẵn những lời hứa ơn phước cho bất cứ một ai đặt lòng tin cậy trong Chúa Giê-su.

Khi chúng ta bước vào mối liên kết với Chúa, tức là sự giao ước với Ngài, chúng ta cần suy gẫm một điều cơ bản như sau:

Ấy là, những sự vương vấn hoặc liên kết nào ngoài Chúa tức là những giao ước với các cơ cấu thần tượng hoặc bất cứ điều gì không thuộc về Chúa cần được hủy phá, cần được cắt đứt thì chúng ta mới có thể liên kết với Chúa một cách trọn lành.

Khi chúng ta bước đi trong giao ước Chúa, Ngài sẽ là Đấng Đi Đầu để hướng dẫn chúng ta trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chúng ta chẳng cần phải bôn ba để tranh đấu cho sự giải phóng của chính mình hoặc để nhận được ơn phước của Ngài. Tất cả những lời hứa ơn phước của Chúa được gói trọn trong mối giao ước giữa Chúa với chúng ta.

Hãy nhớ rằng Chúa là Đấng Thành Tín, Ngài sẽ giữ trọn các lời hứa khi chúng ta liên tục ở trong mối liên hệ mật thiết với Chúa hằng Ngài. Chúa là tốt lành!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-4-2020
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~
“Anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng, hoặc tối-tăm, hoặc âm-ế, hoặc gió dữ, hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh-khiếp đến nỗi ai nghe đều nài-xin đừng nói với mình nữa; vì họ không chịu nổi lời phán nầy: Dẫu loài thú-vật tới gần núi nầy cũng sẽ bị ném đá. Lại cảnh-trạng đó rất kinh-khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: Ta thật sợ-sệt và run-rẩy cả người. Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên-sứ nhóm lại, gần Hội-thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh-hồn người nghĩa được vẹn-lành,

“gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung-bảo của giao-ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy.

“Anh em hãy giữ, chớ từ-chối Đấng phán cùng mình; vì nếu những kẻ kia cự Đấng truyền lời báo-cáo ở dưới đất, còn không tránh khỏi thay, huống chi chúng ta, nếu cự Đấng truyền lời báo-cáo từ trên trời, thì càng không tránh khỏi được.

“Tiếng Đấng ấy bây giờ rúng-động cả đất, hiện nay phán hứa rằng: Còn một lần nữa, ta sẽ chẳng những rúng-động đất mà thôi, nhưng cũng rúng-động trời nữa. Vả, trong những chữ: Còn một lần nữa, tỏ ra rằng các vật hay bị rúng-động, vì là những vật đã chịu dựng nên, sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng-động được còn lại.

“Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng-động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính-sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài; vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu-đốt.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭12:18-29‬

Bước Vào Sự Yên Nghỉ

Ngày 15, Tháng 4, Năm 2020

Nếu ai đó vòng chúng ta vẫn chưa có thể đi vào sự yên nghỉ của Chúa trong cơ hội Chúa hiện ban cho chúng ta trong thời điểm này thì chúng ta cần tự xét mình xem những rào cản nào vẫn còn khống chế chúng ta?

Chính tôi cũng không ngoại lệ. Nguyện xin Chúa giải phóng chúng ta!

Sự yên nghỉ trong Chúa được đặt trên nền tảng của mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Đối tượng của Đức Tin chúng ta là ai? Chúng ta có thể hoàn toàn đặt trọn niềm tin hoặc niềm trông cậy của mình trong Chúa không? Sự bôn ba đấu tranh là một dấu hiệu của con người xác thịt chúng ta đang trong một nổ lực để tự giải cứu chính mình.

Ngay cả sự việc chúng ta liên tục tìm kiếm phương pháp, công thức để được giải phóng, tuy có vẻ như là một điều tốt, nhưng chính nó bày tỏ nổ lực cá nhân trong xác thịt.

Hẳn nhiên Chúa cũng sẽ nhìn biết tấm lòng tìm kiếm của chúng ta. Nhưng hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót và Ngài có nhiều đường lối để giải phóng chúng ta một cách siêu nhiên theo ý chỉ và thời điểm của Ngài.
Chớ lo ngại vì thật ra Đức Chúa Trời đang tìm kiếm, Ngài đang trông đợi một cơ hội để giải phóng chúng ta. Chúa là tốt lành.

Hãy bước vào sự yên nghỉ của Chúa!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Sự Tỏ Ra Cụ Thể

Ngày 12, Tháng 4, Năm 2020

Hôm nay là một ngày để thể hiện danh tánh trung thực của chúng ta, trong địa vị làm con Đức Chúa Trời!

“Thật thế, muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma‬ ‭8:19‬ ‭VB1925‬‬

Danh tánh của chúng ta không tuỳ thuộc vào việc chúng ta làm hay không làm. Nó cũng không tuỳ thuộc vào công việc sinh sống hoặc địa vị của chúng ta trong xã hội. Danh tánh của chúng ta được đặt trên nền tảng của mối liên hệ trong giao ước giữa Chúa với chúng ta.

Chúng ta thuộc về một vương quốc không hề bị rúng động bởi bất cứ một điều gì.

Nếu có ai đó nói rằng, chúng ta cần phải làm điều này, điều nọ; chúng ta cần đi theo quy luật kia; chúng ta cần phải được sự khai phóng của người này, người kia, hãy cảnh báo! Hẳn nhiên Chúa sẽ xử đúng nhiều công cụ để giúp đở chúng ta. Nhưng hãy thận trọng, không khéo chúng ta lại để cho nhiều cơ cấu và luật lệ hoặc phương thức của con người giới hạn sự vận hành của Đức Thánh Linh trong cuộc đời chúng ta.

Vì sao? Hãy nhớ rằng sau khi Chúa Giê-su sống lại, Ngài đã truyền dạy cho họ chờ đợi trên Phòng Cao cho đến khi họ nhận được quyền phép tu trên cao vào ngày Lễ Ngủ Tuần, cũng được gọi là Lễ Hội Mùa Gặt. Họ đã nhận được phép Báp-tem bằng Đức Thánh Linh, rồi từ đó họ đã được sai phái để rao truyền Tin Linh trong khắp các lãnh thổ khởi đầu từ Giê-ru-sa-lem.

Chúng ta đang di chuyển trong thời điểm này, một thời gian có tính cách tiên tri, sau khi Chúa Giê-su sống lại, 50 ngày trước ngày Lễ Ngủ Tuần!

Chúng ta thật đang bước đi trong giai đoạn “Phòng Cao”, đây là một thời điểm để tìm kiếm Chúa trong nơi kín nhiệm cũng như xưa kia khi 120 con dân Chúa nhóm họp trên “Phòng Cao” trước khi bước vào một mùa gặt Chúa đã sắm sẵn cho họ.

Nguyện xin Chúa tiếp tục gia tăng mặc Khải của Ngài để chúng ta nhìn biết mình là ai trong Đấng Christ!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-4-2020
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Thật thế, muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma‬ ‭8:19‬ ‭VB1925

“Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, là Cha vinh-hiển, ban thần-trí của sự khôn-sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông-cậy về sự kêu-gọi của Ngài là thể nào, sự giàu-có của cơ-nghiệp vinh-hiển Ngài cho các thánh-đồ là làm sao, và biết quyền vô-hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối-thượng của năng-lực mình, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế-lực, mọi quân-chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội-thánh, Hội-thánh là thân-thể của Đấng Christ, tức là sự đầy-đủ của Đấng gồm-tóm mọi sự trong mọi loài.” – Ê-phê-sô‬ ‭1:17-23‬ ‭VB1925

Một Khoảnh Khắc “Sê-la”

Ngày 11, Tháng 4, Năm 2020

Cả thế gian đang ở trong một khoảnh khắc “Sê-la”, tức là một sự dừng lại, vì, Chúa đang chuẩn bị một mùa gặt lớn trong một Kỷ nguyên mới.

Chúng ta cần nhìn biết rằng tất cả những diễn biến của hiện cảnh, là vì Chúa cho phép và Ngài đang vận hành để sắp xếp lại mọi cơ cấu trong các thể chế của nhiều quốc gia, và để giải phóng con dân Ngài ra khỏi những cơ cấu tôn giáo đang giới hạn sự vận hành của Thần Chúa!

Vì thế, chúng ta đang ở trong một khoảnh khắc “Sê-la”, của một bước ngoặt, một thời điểm đoán định. Đây là một cơ hội để chúng ta:

1. Trở lại với tình yêu ban đầu với Chúa
2. Nhìn biết Chúa Đấng Chữa Lành, Ngài là Đấng có thể khôi phục cuộc đời chúng ta một cách trọn vẹn
3. Bước vào sự yên nghỉ của Chúa và lắng nghe tiếng Chúa trong nơi kín nhiệm
4. Chuẩn bị để bước vào mùa gặt trong quyền năng của Chúa Phục Sinh
5. Kiểm điểm Đức tin để bước ra khỏi thuyền hầu thể hiện danh tánh trung thực trong địa của làm con Đức Chúa Trời!

Hãy mở rộng lòng chúng ta để cho ra, chúng ta sẽ nhìn thấy nguồn cung ứng vô biên của Chúa khi chúng ta sống theo hệ thống giá trị của Nước Đức Chúa Trời.

Hãy tỉnh thức để nhìn biết Chúa trong hiện cảnh, trong một khoảnh khắc “Sê-la” siêu nhiên Chúa đang ban cho chúng ta!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Nhìn Biết Hiện Cảnh

Ngày 7, Tháng 4, Năm 2020

Mỗi một người trong chúng ta thể hiện nhiều mối cảm xúc khác biệt khi được Đức Thánh Linh động chạm.

Có người thì khóc nhiều…
Có người nói lớn tiếng gần như là “la lối”…
Có người thể hiện qua sự rung cảm của tay chân …
Có người thì chỉ cười…
Có người thì ở trong sự tĩnh lặng…

Chúng ta không nên xét đoán qua hình thức của xúc cảm bề ngoài vì chỉ có Chúa là Đấng có thể dò xét được tấm lòng của con người!

Vì thế, chúng ta cần trở nên bén nhạy để nhìn biết và phân biệt thật giả. Chức năng này sẽ được Chúa gia tăng khi chúng ta đến gần Ngài thường xuyên trong nơi kín nhiệm.

Và, đến một lúc nào đó, khi chúng ta nghe thấy sự việc, những lời chia sẻ của ai đó, hoặc có lắm lúc, chúng ta không cần mở miệng lên tiếng, thì Đức Thánh Linh cũng có thể xác chứng những điều mắt thấy tai nghe và Ngài sẽ cho chúng ta nhận xét một cách chính chắn qua sự cảm thông của Đức Thánh Linh vì Thần Lẽ Thật nhìn biết mọi việc!

Việc này thật là dễ hiểu. Một nhân viên ngân hàng thường được huấn luyện nhìn biết tiền bạc giả mạo bằng cách nào bạn có biết chăng? Họ được huấn luyện để nhận xét tiền thật và sau một thời gian nhìn biết tiền thật, họ sẽ tự nhiên phát hiện được tiền giả khi cầm đến nó.

Cũng thế, khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa thường xuyên, chúng ta cũng sẽ trở nên bén nhạy để nhận biết được các ác linh giả mạo, những tiên tri giả, những điều không thuộc về Chúa. Vì sao? Vì Thần Lẽ Thật trong chúng ta sẽ xác chứng mọi việc và những điều mắt thấy tai nghe sẽ được bày tỏ một cách rõ ràng trước mặt Chúa vì Chúa ở trong chúng ta khi chúng ta ở trong Ngài.

Chúng ta không cần ở trong sự hoang mang lo lắng về sự phỉnh gạt của ma quỉ hoặc của các linh giả dối. Khi chúng ta bước đi trong ánh sáng của Mặt Chúa, thì bóng tối sẽ phải lùi xa. Chỉ có vậy!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 7-4-2020
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Nầy là lời truyền-giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối-tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao-thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối-tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao-thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” – I Giăng‬ ‭1:5-7‬ ‭VB1925‬‬

Thắt Lưng Để Chạy

Ngày 2, Tháng 4, Năm 2020

Vào ngày 26, tháng 1, trong một buổi nhóm họp tại Las Vegas, tại tiểu bang Nevada, Chúa đã khai phóng một lời khải tỏ cho Sứ Đồ Chuck Pierce.

Tôi xin tạm dịch lượt lời Chúa ban cho Sứ Đồ Chuck Pierce như sau:

“Vào dịp đầu năm mừng lễ hội Rosh Hashanah, năm 5780 trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2020 trong Dương Lịch, khởi đầu vào tháng Chín của năm 2019 trong Dương Lịch, Chúa đã truyền phán rằng sẽ có một biến cố lớn như một cơn dịch xãy ra. Nó đến như một cuộc xâm lược để kiểm tra chúng ta trong một thời điểm sắp đến và sẽ chuyển hướng vào cuối Lễ Vượt Qua trong năm này.

“Khi Chúa ban cho tôi lời mặc khải vào ngày 26, tháng 1, lúc tôi đang thăm viếng thành phố Las Vegas, Chúa đã truyền phán rằng đất nước của chúng ta Mỹ Quốc sẽ trải nghiệm một sự thử thách từ đây cho đến cuối tháng Tư năm nay. Tôi tin rằng chúng ta đang thấy điều này không chỉ ở quốc gia này, nhưng trong suốt các quốc gia vào thời gian này “trong lịch sử. (Lúc ấy, nhiều người đã không vừa ý và khiển “trách lời tôi chia sẻ.)”

Và sau đó, Chúa cũng đã ban cho Sứ Đồ Chuck Pierce một lời khác khuyên nhủ chúng ta hãy chuẩn bị sẳn sàng để “Thắt Lưng” mình cho những điều mới mẻ Chúa sẽ liên tục khai phóng trong những ngày sắp đến.

Tối hôm qua, đang khi suy gẫm về lời này, Chúa Thánh Linh nhắc tôi nhớ đến một khoảnh khắc trong Lời Chúa trong I Các Vua‬ ‭18:41-46‬ ‭VB1925‬‬.

Trong phân đoạn này, Lời Chúa được khai phóng và Ê-li đã nắm bắt lời ấy trong đức tin Chúa ban cho ông. Chúa mở tai Ê-li, ông nghe thấy tiếng mưa lớn sắp đến và Tay Chúa giáng trên Ê-li, ông đã thắt lưng mình để chạy xuống núi và trong một cách siêu nhiên, ông đã vượt qua khỏi cổ xe ngựa của vua A-háp.

Sau đó, Đức Chúa Trời đã liên tục làm nhiều phép lạ khác, nhưng một mô hình chúng ta cần nắm biết ở đây là Chúa đã đại dụng Ê-li để tống khứ chủ quyền Ba-anh ra khỏi lãnh thổ.

Chúng ta nhìn biết một mô hình tuyệt vời trong câu chuyện lịch sử này. Ấy là, khi sau khi Chúa ban cho Ê-li một chiến lược và phép lạ để đánh hạ chủ quyền, thần Ba-anh, mắt dân sự được mở ra để nhìn biết Chúa là Đức Chúa Trời của họ và Chúa đã đột phá và ban phước cho lãnh thổ đó!

Chúng ta cần đặt những nghi vấn như sau:

1. Điều gì hoặc những việc gì đang là những rào cản trong tư duy, trong tâm hồn con dân Chúa khiến chúng ta lâm vào một tình huống mù lòa thuộc linh?

2. Chúng ta còn vẫn chăm mắt nhìn vào ngoại cảnh nào chăng?

3. Chúng ta có đang trông chờ ai đó hoặc điều gì đó giải phóng chúng ta chăng?

4. Nói tóm lại, những sự chi phối tâm linh này có đang là trọng tâm điểm của cuộc đời con dân Chúa không?

5. Chúng ta có thể đến gần Chúa trong những giây phút riêng tư để lắng nghe tiếng Chúa hầu nắm bắt được ý Chúa cho hiện cảnh chăng?

6. Chúng ta đang lắng nghe ai hoặc điều gì?

Tất cả những sự chi phối này là để đánh lạc hướng con dân Chúa trong thời điểm này!

Xin Chúa Thánh Linh khai phóng một sự bừng tỉnh mới mẻ giữa vòng con dân và hội thánh Chúa để chúng ta nhờ cậy Chúa để “Thắt Lưng” và chuẩn bị sẳn sàng cho những gì Chúa đang khai phóng cho những ngày sắp đến.

Đức Chúa Trời cho phép những biến cố xảy ra xuyên suốt lịch sử của con người để chuyển đổi, để sắp xếp lại những cơ cấu đang khống chế thế gian và đây sẽ là một bước ngoặt mới cho những ai trông đợi Ngài!

Hãy tỉnh thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên anh em. (Ê-phê-sô 5:14)

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-4-2020
http://www.luathiengvn.com

+++++++++++++++++++++++
Các bạn có thể tham khảo lời này trong Anh Ngữ qua tờ báo Charisma tại địa chỉ mạng sau đây:
https://www.charismamag.com/…/44701-chuck-pierce-prophesies…
++++++++++++++++++++++

Tình Yêu Chữa Lành

Ngày 31, Tháng 3, Năm 2020

Tại sao tình yêu của Chúa có thể chữa lành chúng ta? Vì Đức Chúa Trời, Đấng Sinh Thành của chúng ta là sự yêu thương. Đức Chúa Trời là sự yêu thương, Lời Chúa cho chúng ta biết rõ về điều này.

Điều này có nghĩa rằng chúng ta được sanh ra đời với cội rễ của tình yêu thương của Chúa. Khi Chúa nhìn chúng ta, con cái của Ngài được tạo dựng theo ảnh tượng Ngài, Ngài nhìn thấy chính mình Ngài.

Đây là lý do vì sao, chúng ta cần trở về với cội nguồn, trở về với Đấng Sinh Thành, để được chữa lành, được phục hồi, để danh tính trung thực của chúng ta được triển khai theo quy trình của Chúa. Chúa đã có một chương trình tốt đẹp cho mỗi một người trong chúng ta.

Sự khôi phục này khởi đầu với sự nhìn biết Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương chúng ta. Chỉ có thế, vì sao? Vì Ngài đã tạo dựng nên chúng ta để chúng ta ở trong mối liên hệ mật thiết với Ngài. Ngài muốn tạo dựng nên một gia đình cho chính Ngài. Hallelujah!

Vì thế, tất cả những điều như mục vụ, việc lành, việc nghĩa, v.v. tất cả những điều đó chỉ là bông trái của một cuộc sống sung mãn trong Ngài. Chúng ta thật không thể làm gì khác hơn để tiếp nhận tình yêu của Chúa, vì, Đức Chúa Trời là sự yêu thương.

Nói tóm lại, chúng ta được dựng nên để ở trong mối liên hệ với Chúa, để nhìn ngắm sự vinh hiển của Ngài, để trò chuyện mặt đối mặt với Chúa, để trải nghiệm Danh Xưng của Ngài trong mọi ‘cơ hội’ của cuộc sống, tức là những khoảnh khắc trầm luân của cuộc đời. Vì thế, hiện cảnh của chúng ta chính là một cơ hội quý báu để chúng ta đến gần Ngài hầu trải nghiệm sự tốt lành của Đức Chúa Trời của sự yêu thương.

Đúng thế, tình yêu của Chúa sẽ khai phóng ân tứ trong chúng ta, tình yêu của Ngài sẽ chữa lành mọi tật bệnh, trong thể xác cũng như trong tâm hồn và tâm trí của chúng ta.

Hãy trở về với tình yêu ban đầu!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý-tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý-tưởng bình-an, không phải tai-họa, để cho các ngươi được sự trông-cậy trong lúc cuối-cùng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu-cầu ta, sẽ đi và cầu-nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm-kiếm ta hết lòng.” – Giê-rê-mi‬ ‭29:11-13‬ ‭VB1925‬‬

Lời Nhắn Tin…

Ngày 31, Tháng 3, Năm 2020

Xin gởi đến những ai đang ở trong một tình huống cô đơn, trống vắng, đầy những sự lo lắng, lo lắng về tương lai, về sự sinh sống, về sự bấp bênh của cuộc sống… Xin gởi đến các bạn một lời chúc bình an và nguyện xin Đức Chúa Trời của sự Bình An, của sự Cung Ứng, Đấng chữa lành mọi bệnh tật, Đức Chúa Trời của sự Yêu Thương, mặc dù, có thể bạn chưa biết đến Ngài, nguyện xin sự nhân từ của Chúa che phủ bạn, cung ứng và bảo hộ bạn trong mọi nẻo đường của cuộc đời.

Chúa là Đấng Thành Tín và Ngài vẫn còn làm phép lạ giữa vòng con cái loài người. Xin Chúa bao phủ, chở che và cung ứng mọi nhu cầu trong cuộc sống bạn. Xin Chúa thể hiện và bày tỏ chính mình Ngài với bạn trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Chúa không những quan tâm đến đời sống thuộc linh của chúng ta, nhưng Ngài thật đang chú tâm đến những mối lo âu, quan ngại trong cuộc sống của chúng ta một cách cụ thể.

Nguyện xin thiên sứ Ngài vận hành trong mọi tình huống của chúng ta. Nếu chúng ta hiện đang ở trong một tình trạng ngặt nghèo, gian nan, Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng giàu lòng thương xót và Ngài đang lắng nghe lời kêu van, khẩn cầu của chúng ta.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 31-3-2020
www.luathiengvn.com

 

 

Đắc Thắng!

Ngày 31, Tháng 3, Năm 2020

Chúng ta đắc thắng bởi Huyết của Chiên Con và lời làm chứng của mình; không tiếc mạng sống vì cớ Nước Đức Chúa Trời!

“Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.” – Khải-huyền‬ ‭12:11‬ ‭VB1925‬‬

Không Hề Thay Đổi

Ngày 27, Tháng 3, Năm 2020

Chúng ta đang ở vào một thời điểm của các ‘cơ hội’… Hãy nhớ rằng Chúa đã chúc phước, cung ứng, ban ơn và giải cứu dân sự Ngài vào thời Môi-se như thế nào, thì, Ngài vẫn là Đấng thành tín như thể ấy.

Ngài vẫn là Đấng hay làm phép lạ!

Đây là một thời để chúng ta tiến lên, một thời để ‘Vượt Qua’ và giữ vững đức tin vì Chúa là Đấng hôm qua, ngày này cho đến đời ̣đời, không bao giờ thay đổi.

Chúa là tốt lành trong mọi thì!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Hãy Để Dân Ta Đi

Ngày 22, Tháng 3, Năm 2020

Khi chúng ta suy gẫm lý do trung thực vì sao Đức Chúa Trời đã giải phóng Tuyển Dân Ngài khỏi vòng nô lệ của Ê-díp-tô, chúng ta cần chiêm nghiệm câu Kinh Thánh sau đây:

“CHÚA phán với Môi-se, hãy đến gặp Pha-ra-ôn và nói với nó, ‘CHÚA phán thế nầy: Hãy để dân Ta đi, để chúng thờ phượng Ta.” – Xuất Ê-díp-tô Ký‬ ‭8:1‬ ‭BD2011‬‬

Hẳn nhiên khi dân sự Ngài bắt đầu than khóc cầu xin Chúa giải cứu họ, Ngài đã động lòng thương xót và khởi đầu công cuộc giải phóng này với sự kêu gọi của Môi-se. Thế nhưng, câu gốc trên đây giải bày một ý niệm cốt lõi về ý chỉ của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài.

Chúng ta nhận biết một điều này, ấy là, trong những trận chiến thuộc linh trong lãnh thổ, mục tiêu thiết yếu thật ra được gói trọn trong một nan đề: Ai sẽ là người trấn giữ lãnh thổ? Hay nói một cách khác, nó chính là sự tranh chiến giữa các bàn thờ, tức là ai sẽ là người cầm giữ thẫm quyền trong lãnh thổ?

Đây là lý do vì sao, Chúa đã giải phóng con dân Ngài với một mục đích là để họ được tự do để thờ phượng Ngài, tức là ra khỏi sự giam cầm của các cơ cấu thần tượng của Ê-díp-tô.

Ngày nay cũng thế, Đức Chúa Trời cho phép và Ngài đang làm rúng động các thế lực của thế gian tăm tối, Ngài đang đánh hạ các chủ quyền để giải phóng con dân Ngài với một mục đích chính yếu. Ấy là để dân Ngài được buông tha để thờ Phượng Ngài.

Hiện giờ chúng ta hãy suy gẫm xem những rào cản nào, những cơ cấu nào đang xâm chiếm tâm hồn của con dân Chúa? Mắt chúng ta có đang bị vướng mắc vào một điều gì đó ngoài Chúa ra chăng? Tất cả những gì không thuộc về Chúa cần được “hạ bệ”, nếu không khéo thì chính những điều đó là những thần tượng trong cuộc đời của chúng ta.

Hãy công bố rằng, “Hãy buông ra, hãy để dân Chúa đi để chúng thờ phượng Ngài!”

Đây chính là trận chiến cốt lõi của chúng ta. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng mắt lòng và ban cho con dân Ngài một sự bừng tỉnh trong tâm linh để chúng ta nhìn biết Chúa trong hiện cảnh.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-3-2020
www.luathiengvn.com

Đi Vào Sự Yên Nghỉ 

Ngày 22, Tháng 3, Năm 2020

Hôm nay tôi nghe Chúa truyền phán, “Trong mọi việc hãy lắng nghe và làm theo lời Ta thì linh hồn ngươi sẽ đi vào sự yên nghỉ của Ta.”

Hiện giờ chúng ta nhìn thấy một hiện tượng siêu nhiên toàn cầu mà Chúa đang cho phép xảy ra, ấy là, sự yên nghỉ, sự yên tĩnh trong môi trường, trong lãnh thổ qua nhiều hình thức. 

Trong Kỷ Nguyên mới này, khởi đầu với năm 5780 trong Thánh Kinh Lịch, trùng với năm 2020 trong Dương Lịch, Đức Chúa Trời đang làm một điều mới.

Ngài muốn giải phóng chúng ta khỏi sự cầm buộc của các cơ cấu tôn giáo mang tính cách giới hạn sự di chuyển linh động của Đức Thánh Linh, Ngài muốn đem chúng ta vào đồng cỏ xanh tươi, nơi mé nước bình tịnh để chữa lành những chấn thương lòng trong chúng ta, trong dòng dõi và trong dân tộc chúng ta.

Và, điều này chỉ có thể được thực hiện khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa. Nếu trong thời gian qua, chúng ta chỉ “bước vào” sự hiện diện của Ngài thông qua những buổi nhóm họp cuối tuần hoặc trong những dịp gặp gỡ trong các hội đồng trong năm, hãy nhớ rằng, hiện giờ chúng ta có một cơ hội quý báu để ở trong sự hiện diện của Chúa hằng ngày trong nơi kín nhiệm.

Chúa đang giải phóng chúng ta khỏi những khoảnh khắc “bôn ba”, “bận rộn” của mục vụ, của cuộc sống. Ngài muốn “bổ lại linh hồn” chúng ta!

Hãy vui mừng lên, đây là một khởi đầu mới cho tất cả chúng ta là những ai đang tìm kiếm Ngài, vì, Ngài đang ở gần, Ngài đang ở trong chúng ta và tất cả những gì chúng ta cần, thật ra đến từ nơi Chúa, Đấng Đầu Nguồn!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Một Dân Tộc Của Sự “Vượt Qua”

Ngày 20, Tháng 3, Năm 2020

Chúng ta đang tiến về mùa Lễ Vượt Qua. Đây là một thời điểm có tính cách tiên tri. Xưa kia, Đức Chúa Trời đã giải phóng dân sự Ngài sau hơn 430 năm trong phu tù tại Ê-díp-tô. Chúa đã giải cứu họ một cách siêu nhiên với nhiều dấu kỳ và phép lạ.

Ngày nay cũng thế, Đức Chúa Trời vẫn là Đấng hay làm phép lạ. Trong thời điểm này, Chúa muốn ban cho chúng ta một niềm hy vọng mới và Ngài vẫn đang liên tục vận hành giữa vòng con dân Ngài để ban ơn, chữa lành và mở rộng vương quốc Ngài.

Chúa đã chọn Áp-ra-ham làm tổ phụ Tuyển Dân của Ngài. Áp-ra-ham là người Hê-bơ-rơ và ý nghĩa cốt lõi từ gốc “Hê-bơ-rơ” có nghĩa là “Vượt Qua”. Ngài đã chỉ định con dân Ngài là một dân tộc mang tính cách thuần túy của một dân “vượt qua”.

Chúng ta là con thừa kế của tổ phụ Áp-ra-ham thông qua giao ước mới, qua sự cứu chuộc của Đấng Cứu Thế, qua công cuộc của Thập Tự Giá. Chúng ta thật là một dân của sự “Vượt Qua” và chúng ta đã được ra đời cho chiến trận, mang lấy trong xương tũy một mầm sự sống trường tồn đắc thắng, của Cha Thiên Thượng, của Đức Giê-hô-va Vạn Quân.

Đây là một thời để tiến lên, để “Vượt Qua” mọi nghịch cảnh, không do công sức của con người, nhưng khi chúng ta đứng trong tư thế, trong địa vị làm con Đức Chúa Trời, chúng ta thật đang mang lấy dòng máu của Gia-vê Nissi, Đấng Cờ Xí; Ngài là Đấng Đi Đầu để đột phá mọi bế tắc. Hallelujah!

Bạn đang đứng ở nơi nào? Đức Chúa Trời đang sẵn lòng chờ đợi chúng ta kêu cầu danh Chúa, Ngài đang lắng nghe lời cầu xin của chúng ta. Hãy mở lòng ra để chào đón Vua Vinh Hiển. Ngài sẽ vùa giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách, mọi gian nguy vì Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời của sự yêu thương!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-3-2020
www.luathiengvn.com

Chớ Sợ!

Ngày 12, Tháng 3, Năm 2020

Chúng ta, con dân Chúa, thuộc về một vương quốc không hề bị rúng động. Vì thế, chúng ta hãy vững lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng hằng yêu thương chúng ta. 

Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài là một đám lửa hay thiêu đốt! Khi mọi thể chất, mọi cấu trúc của thế gian này đang bị rúng động và sụp đổ thì hãy nhớ rằng Chúa vẫn là một cái neo linh hồn chắc chắn giữa cơn giông tố của cuộc đời!

“Tiếng Đấng ấy bây giờ rúng-động cả đất, hiện nay phán hứa rằng: Còn một lần nữa, ta sẽ chẳng những rúng-động đất mà thôi, nhưng cũng rúng-động trời nữa. Vả, trong những chữ: Còn một lần nữa, tỏ ra rằng các vật hay bị rúng-động, vì là những vật đã chịu dựng nên, sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng-động được còn lại.

“Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng-động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính-sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài; vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu-đốt.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭12:26-29‬ ‭VB1925‬‬

Hallelujah! Hãy vững lòng tin cậy nơi Ngài!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Ra Trận Để Yên Nghỉ 

Ngày 13, Tháng 3, Năm 2020

Tựa đề này nghe có vẻ hơi mâu thuẫn phải không bạn? 

Tại sao chúng ta phải ra trận để bước vào sự yên nghỉ? Lời Chúa nói gì về điều này? 

Yên nghỉ là thế nào? Yên nghỉ không đồng nghĩa với sự thụ động. Hãy xem trong Giô-suê 11:16-23. Trong phân đoạn này, Lời Chúa cho chúng ta biết rằng Giô-Suê đã vâng lời Chúa dẫn dân sự vào Đất Hứa, và họ đã đánh chiếm lãnh thổ, miền Đất Hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho tổ phụ họ.

Không những thế, nhưng Giô-suê đã làm trọn mọi việc Chúa giao phó, tức là tận diệt tất cả những gì thuộc về dân ngoại bang. Đây là một mô hình Chúa ban cho chúng ta, ấy là, tất cả những gì không thuộc về Chúa cần được thanh tẩy, tống khứ ra khỏi lãnh thổ một cách trọn vẹn; lãnh thổ đầu tiên chúng ta cần đánh chiếm chính là tâm trí và ranh giới thuộc linh cá nhân. Ấy là sự bứng nhổ tận gốc những tỳ vết tâm linh, những rào cản khiến chúng ta lâm vào tình huống phá vỡ giao ước với Chúa.

Chúng ta nhìn biết một chìa khoá then chốt cho sự yên nghỉ Chúa đã dành sẵn cho con dân Ngài được gói trọn trong câu này, Giô-suê 11:23:

“Vậy Giô-suê chiếm lấy toàn xứ, theo như mọi điều CHÚA đã phán với Mô-sê; rồi Giô-suê ban nó làm sản nghiệp cho dân I-sơ-ra-ên theo sự bắt thăm để chia cho từng chi tộc. Sau đó xứ được yên ổn, hết nạn chiến tranh.” – Giô-suê‬ ‭11:16-23‬

Trong bản dịch Amplified của Anh Ngữ, câu cuối cùng trong phân đoạn này nhắc đến sự yên nghỉ của lãnh thổ tức là xứ sở đó “hết nạn chiến tranh!” Nhưng dân sự Chúa chỉ có thể bước vào sự yên nghỉ sau khi họ xông ra chiến trận!

Bây giờ, chúng ta sẽ liên kết với một phần đoạn khác trong Hê-bê-rơ đoạn 4:1-12. Trong phân đoạn này Lời Chúa nhắc đến sự yên nghỉ của chúng ta gắn liền với Đức Tin và sự Vâng Lời.

Sự vâng lời và Đức Tin của chúng ta không xuất nguồn từ công đức và việc làm; những điều này liên kết với mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Ấy là sự nhìn biết Ngài và lắng nghe tiếng Ngài trong mối tương giao mặt đối mặt.

Hiện giờ, điều gì đang làm chúng ta phân tâm, không thể lắng nghe được tiếng Chúa? Có phải là mục vụ chăng? Có phải là các rào cản của giáo điều và quy luật nào chăng? Có phải là truyền thống và phong tục tập quán nào chăng?

Là con dân Chúa, cuộc sống chúng ta được đặt trên nền tảng thiết yếu, ấy là, hệ thống và giá trị của nước Đức Chúa Trời; sự yên nghỉ, trông cậy nơi Chúa là then chốt. Và, hẳn nhiên, chúng ta đã được sanh ra đời cho chiến trận!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-3-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Vậy, trong khi lời hứa cho vào nơi an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực, chúng ta khá lo sợ, kẻo có người bị hụt mất cơ hội được vào. Vì chúng ta đã được nghe giảng Tin Mừng giống như họ đã được nghe giảng Tin Mừng, nhưng sứ điệp họ nghe không ích lợi gì cho họ, bởi vì họ không lấy đức tin để kết hiệp với sứ điệp đã nghe.

Còn chúng ta, những người có lòng tin, thì bước vào nơi an nghỉ đó, như Ngài đã phán, “Như Ta đã thề trong cơn giận của Ta, ‘Chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta,’” mặc dù các công việc của Ngài đã hoàn tất từ khi sáng thế.

Vì đâu đó Ngài đã nói về ngày thứ bảy rằng, “Ngày thứ bảy Ðức Chúa Trời nghỉ làm mọi công việc Ngài đã làm.” Nhưng trong chỗ nầy Ngài lại nói, “Chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta.”

Như vậy nơi an nghỉ ấy vẫn còn để dành cho một số người vào, vì những người được nghe giảng Tin Mừng trước kia đã không vào được, vì họ không chịu vâng lời. Do đó sau một thời gian khá lâu, qua một thánh thi của Ða-vít, Ngài đã ấn định một ngày khác, gọi là “ngày nay,” như đã nói ở trên, “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng..”

Vì nếu Giô-sua đã đưa họ vào nơi an nghỉ rồi, thì Ngài đã không nói về một ngày khác nữa. Cho nên một ngày Sa-bát để nghỉ vẫn còn đó cho con dân của Ðức Chúa Trời. Vì người nào đã vào nơi an nghỉ của Ngài thì nghỉ làm công việc của mình, cũng như Ðức Chúa Trời đã nghỉ làm công việc của Ngài.

Thế thì chúng ta hãy cố gắng vào nơi an nghỉ đó, kẻo có ai bị ngã xuống vì theo gương không vâng lời chăng.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭4:1-12 BD2011‬‬

Ranh Giới và Chủ Quyền 

Ngày 4, Tháng 3, Năm 2020

Đường biên giới giữa Do Thái và Ai Cập… Một quốc gia tự trị cần thiết lập đường biên giới cho đất nước.

Định mệnh và danh tánh của một cá nhân, một dân tộc gắng liền với phần cơ nghiệp và lãnh thổ của họ. Chúa ban cho chúng ta một cơ nghiệp trong lãnh thổ, đất nước ta. Hãy chỗi dậy và xông vào chiến trận thuộc linh để cầu thay cho đất nước.

Đây cũng là một mô hình trong cõi thuộc linh. Chúa đang dấy lên một đạo binh hùng mạnh để trấn giữ lãnh thổ và ranh giới đầu tiên chúng ta cần trấn giữ là chính tâm trí mình.

Không phải bất cứ một ý tưởng, một điều gì ai đó chia sẻ với chúng ta đến từ Chúa.

Xin Chúa ban cho chính ta sự bén nhạy trong tâm linh để phân biệt các ác linh và những điều xuất nguồn từ ảo tưởng. Đây là một thời để chồi dậy để nhận biết thật giả!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Tuyên Xưng Đức Chúa Trời, Đấng Giải Cứu!

Ngày 28, Tháng 2, Năm 2020

Chúa là Đấng giải cứu chúng ta. Ngài là đồn lũy linh hồn. Ngài là Đấng đi đầu để đột phá mọi bế tắc.

Bạn đang bị vướng mắc trong một tình huống nào? Trong nghèo đói, trong bệnh tật, trong nguy nan, trong gian khổ, trong cô đơn và tuyệt vọng chăng?

Chúa có rất nhiều phương cách để giải phóng chúng ta! Vì Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng và Ngài chính là sự yêu thương. Các bạn ơi, tình yêu Chúa sẽ biến đổi mọi điều trong cuộc sống của chúng ta. Hallelujah!

Hôm nay, hãy mở lòng để chào đón Đức Chúa Trời của sự giải cứu!

“Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân-biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu-xin Ngài. Vì ai kêu-cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” – Rô-ma‬ ‭10:12-13‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Đánh Hạ!

Ngày 26, Tháng 2, Năm 2020

Đã đến một lúc mà Chúa sẽ nhậm lời cầu xin của chúng ta. Vì sao, vì sự than khóc của dân tình. Chúa nhậm lời giải cứu chúng ta vì Ngài mong đợi chúng ta bước vào cuộc sống sung mãn trong Ngài. Tức là, ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài!

Đúng thế, Đức Chúa Trời khởi động sự giải phóng này khi dân sự than khóc vì sự bất công mà họ đã chịu đựng trong chốn phu tù. Chúng ta nhìn thấymột mô hình rất giản dị, ấy là, Chúa lắng nghe tiếng than van của dân sự Ngài!

Thế thì, những rào cản nào khiến chúng ta không thể mở miệng hoặc đến với Chúa trong mối tương giao của giao ước Ngài?

Chúng ta có đang bị các giáo điều, quy củ, luật lệ, tổ chức, truyền thống ràng buộc và giới hạn sự di chuyển linh động của Thánh Linh tuôn chảy trong chúng ta và qua chúng ta chăng? Điều gì làm chúng ta bị nghẹt ngòi?

Chúng ta có đang tìm mọi cách để ‘lập công’ với Chúa chăng? Nói tóm lại, chúng ta có thể nhìn biết địa vị và thẫm quyền của danh tính chúng ta, là con của Đức Chúa Trời Chí Cao chăng?

Những rào cản nào trong tư duy khiến chúng ta bị mù loà không nhìn biết Chúa là Đức Chúa Trời của sự yêu thương?

Đây là một thời điểm của sự bứt phá. Ngài ban cho chúng ta một sự xức dầu của Đức Giê-hô-va, Đấng đi đầu để đột phá mọi bế tắc trong cuộc đời của con dân Ngài. Nhưng Có một điều kiện, ấy là, khi chúng ta ở trong Ngài thì Ngài Sẽ ở trong chúng ta để thực thi ý chỉ của thiên đàng!

Vì thế, Chúa sẽ đánh hạ mọi thần tượng khiến chúng ta phá vỡ giao ước Ngài. Những tỳ vết tâm linh nào có khuynh hướng phá vỡ giao ước hoặc nói một cách rõ ràng hơn, một khuynh hướng khiến chúng ta sa vào tình huống của một tình thần hay phản bội. Hẳn nhiên không ai lại cố tình làm việc này, nhưng vì tội lỗi của sự thờ thần tượng dằm thấm qua nhiều thế hệ, một dân tộc cũng có thể mang lấy một tinh thần hoặc khuynh hướng hay phản bội, tức là khó có thể liên kết với nhau trong sự hiệp một của Thánh Linh!

Xin Chúa đánh hạ và bẽ gãy tất cả những rào cản này để giải phóng chúng ta khỏi ách gông cùm của sự phá vỡ giao ước tức là một tinh thần hay phản bội!

Xin Chúa đoái thương và giải phóng chúng ta để chúng ta bước vào mối tương giao mật thiết trong giao ước Chúa, và rồi, sự hiệp một trong Thánh Linh giữa vòng con dân Chúa sẽ không còn là một nan đề nữa. Chúa đang dấy lên một đạo binh hùng mạnh, không tên tuổi, một đạo binh trong liên minh của giao ước Chúa!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-2-2020
www.luathiengvn.com

“Tôi không…”

Ngày 26, Tháng 2, Năm 2020

Vài dòng suy niệm về tư duy của một con người. Hãy xem nếu chúng ta đã từng thốt lên những câu này hay không…?

“Tôi không có ân tứ đó…
“Tôi không có đ̣ủ khả năng…
“Tôi không có đủ tài chánh…
“Tôi chưa có cơ hội…
“Tôi cần được thế này, thế kia thì tôi mới có thể…
“Tôi cần có nhiều sự hiểu biết thuộc linh về… thì tôi mới có thể…
“Tôi, tôi và tôi…

Không có gì là sai lầm trong việc tìm hiểu học hỏi để tấn tới trong Chúa, nhưng nếu chúng ta thường có những ý tưởng như trên thì hãy nhớ rằng những điều này khởi đầu với chữ “Tôi” và hẳn nhiên nó phô bầy sự việc là chúng ta đang trông cậy vào sức riêng của mình.

Rất tiếc, đây là những dấu hiệu của một tư thế thụ động trong thuộc linh. Vì thật ra, ngoài Chúa, chúng ta sẽ chẳng làm được việc gì, nhưng trong Chúa, Ngài sẽ cung ứng, giải phóng, xức dầu để chúng ta làm mọi việc Chúa giao phó khi chúng ta bước đi trên đất này.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-2-2020
www.luathiengvn.com

 

Vài Điều Khác Biệt Giữa Mô Hình Và Phương Pháp

Ngày 17, Tháng 2, Năm 2020

Chúng ta cần nhìn biết một điều:

Phương pháp không là mô hình, VÀ, mô hình không phải là phương pháp!

Mô hình là gì? Mô hình bao gồm định luật thuộc linh. Những sự việc cụ thể trong một mô hình có thể xảy ra lúc này lúc khác nhưng không nhất thiết là lúc nào chúng cũng sẽ diễn tiến theo một quy trình nhất định.

Phương pháp bao gồm cung cách, khuôn khổ và công thức. Có thể những điều ấy xuất phát từ một mô hình nào đó nhưng phương pháp là những quy định cụ thể của một bối cảnh nào đó được Khải tỏ và phát huy từ một mô hình nào đó.

Có nghĩa là, một phương pháp nào đó có thể được ứng nghiệm kết quả cho một ai đó, nhưng chính nó không thể được áp dụng cho tất cả ở mọi lúc mọi nơi. Vì sao? Vì Chúa tạo dựng nên chúng ta là những cá nhân riêng biệt.

Đúng thế , chúng ta được nắn lên theo ảnh tượng Ngài, nhưng mỗi một người trong chúng ta hoàn toàn khác biệt và đặt biệt trước mặt Chúa. Trên đất có cả hàng vạn người đã được sanh ra nhưng không có ai có cùng một chỉ tay!

Đây là lý do vì sao, chúng ta nhìn biết Chúa liên tục đặt ra nhiều nghi vấn cho con dân Ngài xuyên suốt trong Thánh Kinh:

• Ngươi thấy gì? Ngươi nghe thấy gì?

Chúa thật sự đã biết rõ mọi việc, nhưng Ngài muốn khai phóng tầm nhìn, con mắt tâm linh của chúng ta. Vì chức năng lắng nghe và nhìn thấy là điều tối quan trọng trong cuộc sống thuộc linh của chúng ta. Nó phô bày mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Chúa đang nói gì, Ngài đang muốn chúng ta thấy gì? Ngài muốn chúng ta có đồng một tâm tình với Ngài!

Không có gì là sai lầm khi chúng ta làm chứng chia sẻ về những ơn Phước tốt lành Chúa đã ban cho chúng ta, nhưng nếu chúng ta dùng nó để thiết kế một quy trình, phương pháp mưu mô để thực hiện ý Chúa… thì không khéo chúng ta sẽ tạo nên những công thức làm con dân Ngài dễ bị vấp ngã.

Hẳn nhiên Chúa nhìn biết tấm lòng tìm kiếm Chúa của chúng ta và lắm lúc Ngài cũng sẽ gia ơn. Thế nhưng, những phương pháp “cứng ngắt” cố định này có thể làm cho con dân Chúa sao lãng việc lắng nghe tiếng Chúa. Sự nhìn biết và lắng nghe tiếng Chúa chính là điều tiên quyết trong mọi việc chúng ta làm trên đất!

Nguyện xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta sự bén nhạy để nhìn biết sự khác biệt giữa Mô Hình và Phương Pháp. Hãy nhớ rằng, Chúa là cội nguồn của mọi việc!

“Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.” – Giăng‬ ‭10:27‬ ‭VB1925‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-2-2020
www.luathiengvn.com

 

 

Cùng Một Chi Phái

Ngày 13, Tháng 2, Năm 2020

Chúng ta ai cũng có những người bạn thân thương để thông công trong tình yêu của Chúa và tạ ơn Chúa về điều này.

Thế nhưng, không phải ai cũng ở cùng đội ngũ để đồng hành với chúng ta trong chiến trận thuộc linh. Xin Chúa ban cho chúng ta những sự liên kết siêu nhiên để khai phóng ân tứ trong con dân Ngài, để đánh chiếm lãnh thổ hầu mở rộng vương quốc Ngài.

Có thể nói rằng những chiến binh Chúa mang đến với chúng ta là đồng một “chi phái’ để đồng hành với chúng ta trong chiến trận!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-2-2020
www.luathiengvn.com

Gặp Chúa

Ngày 10, Tháng 2, Năm 2020

Khi chúng ta tìm kiếm Chúa, tìm kiếm ý chỉ Ngài chúng ta sẽ gặp được Chúa. Đây là một lời hứa chắc chắn, nhưng lời hứa nay có một điều kiện rất giản dị. Ấy là, khi chúng ta tìm kiếm Ngài hết lòng. (Giê-rê-mi 29:11-14)

Tìm kiếm Chúa “hết lòng” có nghĩa là gì các bạn? Điều này cho chúng ta biết ý niệm cốt lõi trong việc tìm kiếm Chúa được gói trọn trong mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa.

Ma-thi-ơ 22:37-40 là một phân đoạn quen thuộc trong Thánh Kinh bày tỏ tấm lòng của Chúa về điều này. Chúa khuyên dạy chúng ta hãy yêu Ngài một cách toàn diện: hết lòng, hết linh hồn và ý chí. Có nghĩa rằng chúng ta được dựng nên để đồng hành với Chúa, để ở trong mối liên hệ mật thiết trên hành trình từ đất về trời. Và, tình yêu Ngài là nền tảng và khởi điểm của mọi việc chúng ta làm trên đất.

Vì thế, mục tiêu thượng đỉnh trong cuộc đời của chúng ta không là mục vụ, không là việc lành việc nghĩa, không là những điều mắt thấy tai nghe trong cõi thuộc thể. Vì sao? Vì nếu chúng ta không làm một điều gì khác cho Chúa từ đây cho đến lúc chúng ta gặp Ngài, tình yêu Chúa dành cho chúng ta vẫn không hề đổi dời. Nhưng, những điều đó là chỉ là bông trái từ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Hallelujah!

Chúng ta gặp Chúa bằng tấm lòng của mình, trong mọi gian nan thử thách của cuộc đời, chúng ta sẽ liên tục dằm thấm trong tình yêu không biên giới của Ngài và điều đó chính là cội nguồn của một đời sống đắc thắng!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-2-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~

“Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý-tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý-tưởng bình-an, không phải tai-họa, để cho các ngươi được sự trông-cậy trong lúc cuối-cùng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu-cầu ta, sẽ đi và cầu-nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời.

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm-kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta, và sẽ đem những phu-tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến, và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến các ngươi bị đày đi khỏi đó.” – Giê-rê-mi‬ ‭29:11-14‬ ‭VB1925‬‬

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều-răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều-răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận như mình. Hết thảy luật-pháp và lời tiên-tri đều bởi hai điều-răn đó mà ra.” – Ma-thi-ơ‬ ‭22:37-40‬ ‭VB1925‬‬

Cầu Nguyện Theo Nan Đề Hay Giải Đáp?

Ngày 9, Tháng 2, Năm 2020

Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thường chỉ nói với Chúa những nan đề của chúng ta hay là chúng ta công bố ý Chúa cho hiện cảnh?

Trong bối cảnh của sự cầu nguyện nêu lên nan đề, chúng ta thật ra chỉ nhìn biết những điều mắt thấy tai nghe. Hẳn nhiên Chúa luôn khuyên mời chúng ta bày tỏ lòng mình trước mặt Chúa. Thế nhưng lời cầu thay của chúng ta cần biểu hiện Đức Tin mình!

Trong bối cảnh của sự cầu thay qua lời công bố, chúng ta đang tuyên xưng ý chỉ của thiên đàng và trong khoảnh khắc ấy, Lời Rhema từ Chúa đang được khai phóng để giải phóng lãnh thổ, để thực hiện ý Chúa trên đất.

Khi chúng ta khai phóng lời Chúa qua những gì Chúa đang truyền phán cho chúng ta, chúng ta thật đang bước đi trong địa vị và thẫm quyền Chúa đã chỉ định cho con dân Ngài. Đây là lúc chúng ta sẽ nhìn thấy lời Chúa được xác chứng qua các dấu kỳ và phép lạ, qua sự giải phóng của lãnh thổ và đất nước.

Hãy đến gần Chúa để lắng nghe và nắm bắt chiến lược Chúa muốn khai phóng qua lời công bố của chúng ta.

Shalom

Lửa Thiêng Việt Nam – 9-2-2020
www.luathiengvn.com

Rao Giảng Tin Lành Là Gì?

Ngày 5, Tháng 2, Năm 2020

Lẽ thật về nước Đức Chúa Trời được chia sẻ trong mọi nơi, mọi lúc, không hẳn chỉ thông qua những buổi truyền giảng bố đạo tại các hội trường hoặc trong những buổi nhóm họp tại nhà thờ của chúng ta. Hẳn nhiên Chúa sẽ xử dụng những dịp hội họp như thế!

Chúng ta là những ống dẫn, là công cụ để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời ở bất cứ nơi nào Chúa đặt để chúng ta. Tấm lòng của Chúa có thể được bày tỏ trên đường phố, trong phố chợ, tại học đường, ở nơi làm việc, trong những buổi họp kinh doanh, tất cả mọi nơi.

Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan thông sáng để bày tỏ lòng Chúa. Chúng ta có lắm lúc không dùng những lời lẽ như khi chúng ta hội họp trong một buổi thờ phượng. Có thể Chúa Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta một lời giải đáp cho hiện tình, và điều đó bày tỏ ý Chúa trong bối cảnh chúng ta đang đối đầu.

Hãy suy gẫm về vài khoảnh khắc như khi Chúa dùng Đa-ni-ên thông giải giấc chiêm bao của Vua Nê-bu-cát-nét-xa và ông đã giải cứu dân ngoại. Đức Chúa Trời đã xử dụng Giô-sép để giải cứu Ê-díp-tô thoát khỏi cơn hạn hán 7 năm và để chuẩn bị dân Ngài tiến vào đánh chiếm Đất Hứa.

Xin Chúa ban cho chúng ta một tầm nhìn mở rộng, không bị giới hạn bởi các quy chế hoặc bởi một tầm nhìn thiển cận cũ kỹ. Chúa muốn khai phóng ân tứ trong tất cả con dân Ngài. Chúa đã triển khai ân tứ trong Đa-ni-ên, trong Giô-sép, trong Ê-xơ-tê, trong Mạc-đô-chê, trong Đê-bô-ra và nhiều con người khác để hoàn thành ý chỉ của thiên đàng. Chúa sẽ mở khoá nước Đức Chúa Trời trong chúng ta để thực hiện ý Ngài trên đất!

Đây là một Kỷ nguyên của sự mở rộng. Hãy cầu xin Chúa giải phóng chúng ta thoát khỏi những sự ràng buộc của giáo điều, quy củ, phương pháp và công thức. Nguyện xin Chúa Thánh Linh khai phóng con dân Ngài vì, Nước Thiên Đàng đang ở trong chúng ta!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 5-2-2020
www.luathiengvn.com

Đúng, Sai?

Ngày 5, Tháng 2, Năm 2020

Đến một lúc nào đó chúng ta chỉ cần nhìn biết một điều. Sự việc không nằm ở chổ ai đúng, ai sai. Nhưng điều then chốt, ấy là, chúng ta có thể bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời cho hiện cảnh chăng và Chúa đang nói gì với chúng ta?

Vài năm trước đây, trong một dịp chia sẻ, tâm sự với một tôi tớ Chúa, vị này nhắc đến một cụm từ mà lúc ấy tôi chưa có thể nắm bắt được, ấy là “tấm lòng của Đức Chúa Trời.”

Dịp thông công đó mang lại nhiều câu hỏi thắc mắc cho tôi, như:

1. Làm sao để một người có thể nắm bắt để biết được tấm lòng Chúa?

2. Ai sẽ là người có được vinh dự này?

3. Làm sao để con người bày tỏ được lòng Chúa?

Còn nhiều thắc mắc nữa, nhưng lúc đó tôi không có câu trả lời cho đến khi Chúa cho tôi gặp được Sứ Đồ Chuck Pierce. Ông cũng chỉ là một con người như chúng ta thôi, nhưng Chúa đã xử dụng ông để khai phóng và triển khai ân tứ trong con dân Chúa. Điều này được thể hiện qua sự bày tỏ tình yêu thương của Chúa, qua những hành động, lời nói và lòng cảm thông.

Ông thường tuyên bố cầu này:

“Tôi không tuyển chọn những con người tôi sẽ đồng hành trong mục vụ. Tôi chấp nhận để làm việc với tất cả những ai Chúa đưa đến.”

Hẳn nhiên, nếu ai đó chịu thuận phục trong ý Chúa để liên kết với ông và nếu đó là ý Chúa, Chúa sẽ dùng ông để khai phóng họ. Sự liên kết này không hẳn là một sự liên kết trong tổ chức, nó không là một sự liên kết trong mục vụ, nhưng nó chính là sự liên kết trong mặc Khải và khải tượng của Chúa.

Vì thế sự khai phóng của Chúa qua chúng ta là để khích lệ và triển khai con dân Chúa không tuỳ thuộc tổ chức hoặc giáo phái. Vì đây là sự hiệp nhất trong Thánh Linh để mở rộng vương quốc Chúa.

Khi chúng ta thật lòng khai phóng con dân Chúa, thì ấy là lúc chúng ta đang bầy tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời để thực thi ý chỉ của thiên đàng. Hãy nhớ rằng chúng ta không thể nào nắm bắt và bày tỏ tấm lòng Ngài cho đến khi Chúa với chúng ta trở nên một, là lúc chúng ta nhìn biết tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là như thế nào, là khi chúng ta đứng trong địa vị làm con. Khi chúng ta liên tục ở trong mối tương giao mật thiết, mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương, chúng ta sẽ nhìn biết tấm lòng Ngài!

Điều thiết yếu trong mối liên hệ giữa vòng con dân Chúa không là để chúng ta phân tích tranh cãi ai đúng, ai sai, nhưng trong mọi việc chúng ta cần suy gẫm một điều: Chúng ta có đang bày tỏ tấm lòng của Chúa đối với các anh em mình chăng? Chỉ có thế!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 5-2-2020
www.luathiengvn.com

Đóng và Mở

Ngày 3, Tháng 2, Năm 2020

Cắt đứt mọi thông đồng để đóng và mở. Chúng ta có thẩm quyền để làm việc này. Hiện giờ Chúa đang phán gì về việc này? Có cần đóng các của khẩu biên giới không? Chúng ta có thẩm quyền khi ở trong địa vị chính chắn trong thuộc linh. Chúng ta có biết mình là ai chăng?

“Họ đáp, “Một số người nói Thầy là Giăng Báp-tít, một số khác nói Thầy là Ê-li-gia, những người khác nữa lại nói Thầy là Giê-rê-mi-a, hay một trong các vị tiên tri.” Ngài hỏi họ, “Còn các ngươi nói Ta là ai?”

“Si-môn Phi-rơ trả lời và nói, “Thầy là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống.” Ðức Chúa Jesus đáp lời và nói với ông, “Hỡi Si-môn con Giô-na, ngươi thật có phước, vì chẳng phải bởi thịt và máu đã bày tỏ cho ngươi biết điều nầy, nhưng là Cha Ta trên trời.

“Còn Ta, Ta nói với ngươi: Ngươi là Phi-rơ, trên đá nầy, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được Hội Thánh ấy. Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của vương quốc thiên đàng. Ðiều gì ngươi buộc dưới đất sẽ buộc trên trời, và điều gì ngươi mở dưới đất sẽ mở trên trời.”” – Ma-thi-ơ‬ ‭16:14-19‬ ‭BD2011‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-2-2020
www.luathiengvn.com

Rập Khuôn Theo Phương Thức Là Gì?

Ngày 1, Tháng 2, Năm 2020

Có lắm lúc vì lòng tìm kiếm Chúa, chúng ta lại tìm kiếm công thức và phương cách.

Nói một cách khác, có lắm lúc, điều cơ bản trong các phương thức bao gồm những mô hình hoặc định luật thuộc linh. Và thật ra, không có gì là sai lầm nếu chúng ta làm chứng về những điều tốt lành Chúa đã làm trong để mang lại sự giải phóng và tự do trong cuộc đời của con dân Chúa.

Nhưng nếu chúng ta “biến những mô hình” ấy thành một công thức để “dạy dổ” con dân Chúa theo một đường lối như một phương cách để làm điều này, để thực hiện việc kia trong cõi thuộc linh, không khéo chúng ta sẽ bị sa vào mưu kế của ma quỷ. Ấy là, đi theo hoặc nhấn mạnh một phương thức, một công thức, tức là “rập khuôn” mà không chú tâm vào mối liên hệ mật thiết hằng ngày với Chúa!

Khi chúng ta đồng hành với Chúa trong mối tương giao mật thiết, Ngài sẽ truyền phán và hướng dẫn từng bước trong mọi việc, “Chiên Ta nghe tiếng Ta!” vẫn là một nền tảng thiết yếu cho mọi việc.

Đến một lúc nào đó, chúng ta cần bước vào một trạng thái “làm con Đức Chúa Trời”. Cái địa vị ấy, từ trạng thái ấy chúng ta sẽ đồng hành với Đấng Sinh Thành để bước đi trên đất. Đây là cội nguồn của mọi việc cho người được chuộc. Cuộc sống sung mãn của chúng ta không xuất nguồn từ mục vụ, từ việc làm, từ giáo điều, từ phương cách, từ công thức!

Chúa có thể truyền phán cho ai đó một đường lối để giải phóng họ. Thế nhưng, nếu chúng ta vì lòng nóng cháy, làm theo những gì Chúa truyền phán cho họ mà không tìm biết để lắng nghe tiếng Chúa trong hiện cảnh của mình thì chúng ta thật đang vô tình “rập khuôn”!

Hãy nhớ rằng chiến lược của Chúa ban cho người đó chưa chắc là chiến lược Ngài ban cho cá nhân chúng ta. Vấn đề cốt lõi là Chúa đang nói gì với chúng ta???

Đức Chúa Trời Vạn Quân, Ngài là vua của chiến trận và Chúa có những chiến lược kỳ diệu vượt quá sự hiểu biết của con người để đánh bại quân thù. Thế nhưng, Chúa sẽ bày tỏ ý Ngài cho những ai ở trong mối liên hệ trong giao ước với Ngài. Hôm nay, chúng ta cần trở về với Cha của linh hồn mình. Mọi điều khác, Ngài sẽ ban cho một cách dư dật!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 1-2-2020

Nói Một Đàng, Nghe Một Nẻo

Ngày 31, Tháng 1, Năm 2020

“Nói một đàng, nghe một nẻo” là gì các bạn?

Có vài vấn đề trong bối cảnh này:

1. Người nói và người nghe không đồng một quan điểm.

2. Người chia sẻ có thể mô tả một điều gì đó một cách lệch lạc, không chính xác…

3. Người nói có thể đang khiêu khích người nghe qua một thái độ châm biếm nào đó khiến người nghe phản đối kịch liệt…

4. Người nghe có thể chỉ nắm bắt một khía cạnh vì bị những rào cản trong tâm trí…

Nếu muốn đều giải việc “Nói một đàng, nghe một nẻo”, có thể chúng ta cần có vài thái độ như sau:

1. Lắng nghe nhưng không nên quyết đoán

2. Người nói đang chia sẻ một lẽ thật nào đó mà chính họ đã từng trải nghiệm, nhưng nếu điều đó không là trải nghiệm của cá nhân mình thì chúng ta không cần bày tỏ sự phản kháng vì điều đó không quan hệ gì đến chúng ta. Nếu chúng ta trở nên bất bình thì có thể nào chăng chúng ta đã xét đoán họ?

3. Có thể nào chăng chúng ta cần mở rộng lòng mình tự suy xét để học hỏi xem chúng ta có cần sửa đổi gì chăng? Có thể lắm, chúng ta cần được chuyển đổi qua trải nghiệm ấy?

4. Chúa Thánh Linh đang nói gì với chúng ta?

Hãy vui mừng lên khi chúng ta không có đồng một quan điểm. Biết đâu, đây là một cơ hội để học hỏi và gia tăng???

Nhưng khi chúng ta bày tỏ lẽ thật với lòng yêu thương thì ấy là những hạt giống được gieo ra. Chúng ta không thể cai quản được nơi chúng ta gieo vì sao?

“Người trồng, kẻ tưới nhưng Đức Chúa Trời làm cho nó lớn lên!”

Có khi, sự im lặng là một phản ứng thích hợp và tốt nhất!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 31-1-2020
www.luathiengvn.com

Lời Công Bố

Ngày 28, Tháng 1, Năm 2020

Có vài người thì cho rằng sao mấy bài thơ của Lửa Thiêng có lúc không được “vần” cho mấy… 🙂!

Thưa các bạn, tôi thật sự từ hồi nào đến giờ chưa bao giờ có ý định viết bài để đăng tải và hẳn nhiên là tôi cũng chưa hề nghĩ đến chuyện làm thơ. Đúng ra, những lời trong các bài viết này không hẳn là thơ, nhưng là những lời cầu nguyện, những lời công bố cầu xin Chúa giải phóng con dân Ngài và đất nước chúng ta.

Chúa đang dấy lên một đạo binh không tên tuổi, không giáo phái, không tổ chức tức là không ranh giới. Hãy hiệp một trong mặc Khải và công bố Lời Rhema, Lời Khải tỏ của Đức Thánh Linh cho hiện cảnh để giải phóng lãnh thổ, tại bất cứ nơi nào bạn đang sinh sống.

Nguyện xin ý Chúa được nên, ở đất như trời vì bất cứ nơi nào bàn chân chúng ta đạp đến thì nơi đó chính là cơ nghiệp Chúa ban cho chúng ta. Hallelujah!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-1-2020

http://www.luathiengvn.com

Thông Công Trong Ánh Sáng

Ngày 22, Tháng 1, Năm 2020

Đức Chúa Trời là vua của chiến trận. Ngài nhìn biết mọi việc và thấy trước những gì chúng ta phải đối đầu. Trong lĩnh vực thuộc linh Chúa đã ban cho chúng ta nhiều nguyên tắc tức là những mô hình và định luật thuộc linh.

Có một nguyên tắc cơ bản trong Sách I Giăng 1:5-10 mà chúng ta có thể suy gẫm. Ấy là sự thông công với Chúa trong ánh sáng. Có nghĩa là gì? Nếu chúng ta liên tục bước đi trong ánh sáng thì “bóng tối sẽ rời xa” chúng ta.

Đây là một định luật thuộc linh cơ bản. Vì sao? Vì bóng tối và sự sáng không thể tồn tại cùng một khoảnh khắc trong cùng một bầu khí quyển!

Đây là lý do vì sao lời Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể liên tục bước đi trong chiến thắng, NẾU chúng ta liên tục thông công với Chúa trong mối liên hệ hằng ngày. Trong mối liên hệ này, tâm trí chúng ta được đổi mới, được gội rữa trong tình yêu và lẽ thật của lời Chúa bao gồm lời trong văn tự cũng như lời Rhema được khải tỏ trong Thánh Linh.

Tuy thế, chúng ta là những con người bất toàn và có lúc trong sự yếu đuối của xác thịt hoặc những cánh cửa tăm tối đã từng hé mở trong quá khứ khiến chúng ta đứng trong vị trí “thỏa hiệp” với kẻ thù linh hồn mình. Đây là những rào cản khiến chúng ta không thể bước đi trong chiến thắng. Vì thế, Chúa sẽ luôn liên tục mời gọi chúng ta ăn năn để trở về trong mối giao ước mật thiết với Ngài. Chúa đang sẵn lòng chờ đợi để giải phóng chúng ta ra khỏi những xiềng xích trói buộc đang khống chế con dân Chúa!

Bóng tối thật ra không có quyền hành gì trên chúng ta, khi chúng ta liên tục thông công trong ánh sáng của Mặt Chúa! Đây là sự đắc thắng trung thực của con dân Chúa. Nó không ở trong quy củ và giáo điều. Nó không ở trong “sự ép mình, ép xác” để làm việc lành. Nó không ở trong sự bận rộn của mục vụ. Điều tiên quyết và then chốt cho sự chiến thắng của chúng ta khởi đầu trong mối liên hệ hằng ngày giữa chúng ta với Chúa, mặt đối mặt với Đức Chúa Trời Của sự yêu thương. Chỉ có thế!!!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 1-22-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Nầy là lời truyền-giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối-tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao-thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối-tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao-thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa-dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành-tín công-bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian-ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.” – I Giăng‬ ‭1:5-10‬ ‭VB1925‬‬

Phá Vỡ các Chu Kỳ Tối Tăm

Ngày 12, Tháng 1, Năm 2020

Sự dâng hiến hoặc ban cho sẽ phá vỡ những chu kỳ tối tăm trong cuộc đời của chúng ta.

Đây là một mô hình Đức Chúa Trời đã áp dụng để thực hiện chương trình cứu chuộc con người. Ngài đã bẻ khoá ngục tù, phá vỡ một chu kỳ tội lỗi mà loài người đã bị vướng mắc!

Đức Chúa Trời làm điều này bằng cách Ngài đã mở lòng và ban cho chúng ta Con Độc Sanh, tức là Đấng Christ và qua sự hy sinh của Con Ngài trên Thập Tự Giá, chúng ta được làm hoà lại với Đấng Tạo Hoá.

“Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.”
– Giăng‬ ‭3:16‬ ‭VB1925‬‬

Hãy mở lòng mình để khai phóng, để cho ra. Sự ban cho hoặc sự cho ra không những trong lĩnh vực tài nguyên, tiền bạc, nhưng nó có thể được biểu hiện trong nhiều hình thức khác biệt.

Sự ban cho chính là bông trái của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của người được chuộc. Sự ban cho xuất nguồn từ tình yêu thương, tức là sự mở rộng lòng mình. Nó có thể được bày tỏ qua những lời khích lệ để khai phóng con dân Chúa.

Khi tiên tri Ê-li truyền phán với người đàn bà goá trong I Các Vua 17:12-16 để làm một việc thật khó ai có thể làm được. Người đàn bà này, đã vâng lời ông và Chúa đã cung ứng cho bà qua khỏi cơn hạn hán trong xứ.

“Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình; nầy tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi; khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. Nhưng Ê-li tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói; song trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta; kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. Vậy, nàng đi và làm theo điều Ê-li nói. Nàng và nhà nàng, luôn với Ê-li ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li mà phán ra.” – I Các Vua‬ ‭17:12-16‬ ‭VB1925‬‬

Nguyện xin Chúa khai phóng để lòng chúng ta mở rộng. Lòng ban cho là một yêu tố tiên quyết để đột phá sự bế tắc. Khi chúng ta thuận phục Chúa, chúng ta sẽ trở nên những công cụ bén nhạy để phá vỡ các chu kỳ tối tăm.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-1-2020
www.luathiengvn.com

Một Nguồn Đau Thương

Ngày 10, Tháng 1, Năm 2020

Khóc ta, ta khóc một dòng sông
Dòng sông, tang tóc đau thương lòng
Khóc vì chính nghĩa vì dân
Khóc cho, khóc mãi một nguồn đau thương

Về đâu, về chốn xa xôi ấy
Dòng đời, tang tóc cũng vì ai
Đất, lòng, mong, nhớ, thương yêu
Khóc cho, đất nước, dân tình Đồng Tâm!

Không đủ lời để viết tiếp…

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-1-2020
www.luathiengvn.com

Sự Liên Kết Siêu Nhiên

Ngày 9, Tháng 1, Năm 2020

Khi chúng ta chấp nhận hoặc đồng ý về một đường lối, về một mặc Khải nào đó, khi những lời chia sẻ của ai đó làm êm tai chúng ta, ấy là lúc chúng ta có đồng một tầm nhìn, hoặc đồng một tâm tình với họ.

Nếu chúng ta có sự phản kháng hoặc không đồng ý với những đường lối hoặc sự suy nghĩ nào đó, thì hẳn nhiên chúng ta không thể đồng đi với họ được.

Sự thông đồng cũng vậy. Thông đồng tức là sự hiệp một, đồng một quan điểm, cùng một chí hướng, tức là một sự liên kết trong tư duy và quan điểm.

Rất dễ hiểu, có lắm lúc những mối liên hệ chặt chẽ trong quá khứ sẽ tự nhiên trở nên sao lãng, không vì một sự xung đột cụ thể nào đó, nhưng khi hai người không đồng một chí hướng, không đồng một tâm tình, thì sự ngăn cách ấy là một điều tự nhiên, một diễn tiến thông thường giữa các mối liên hệ.

Chúng ta không cần phải bôn ba để liên kết vì sự liên kết trong tâm linh sẽ là một việc siêu nhiên không do sự dàn xếp của con người. Khi chúng ta bước đi trong mối tương giao mật thiết hằng ngày với Chúa, Ngài sẽ đưa đường dẫn lối và mở cửa để chúng ta liên kết một cách siêu nhiên, hầu mở rộng vương quốc Chúa.

Hãy đi vào sự yên nghỉ của Chúa để bước vào những lĩnh vực siêu nhiên, theo thời điểm của thiên đàng!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 9-1-2020
www.luathiengvn.com

Thiên Đàng Khắp Lối

Ngày 7, Tháng 1, Năm 2020

Thiên đàng đang ở trong ta
Nước Trời mở khoá dân Ngài vùng lên
Chẳng còn tìm kiếm vu vơ
Thiên đàng trên khắp lối vào, lối ra

Chân ta đạp đến nơi nào
Ấy nơi Mặt Chúa rạng ngời trên ta
Lời Cha, khai phóng mọi nơi
Từ bờ vực thẩm, đến vùng Miền Cao

Có gì là khó cho Ngài?
Danh Cha tỏa sáng, phá tan mọi xiềng
Danh Ngài, Danh Đấng diệu kỳ
Trên trời dưới đất, năng quyền vô song

Giờ ta đang ở phương nào?
Trong Danh Cứu Chúa, danh nào danh ai?
Trong danh giáo hội nào ư?
Giáo quyền khống chế dân tình nào chăng?

Chớ theo ma giáo, vương quyền
Xoay lòng xoay hướng trở về Nhà Cha
Ăn năn, cắt đứt thông đồng
Giã từ “tôn giáo”, giã từ Ma-môn

Giờ nơi tang tóc đau thương
Xin Cha mở mắt tâm linh giờ này
Ôi nguồn sự sống vô biên
Vào lòng nhân thế, từ nguồn tâm linh

Thiên đàng ở chốn nơi nao?
Từ nơi kín nhiệm, lắng nghe tiếng Ngài
Thiên đàng ở đất như trời
Có sao ta mãi kiếm tìm vu vơ?

Tìm về nguồn nước Vĩnh Hằng
Tìm nơi chân Chúa, tựa bên ngực Ngài
Lời Cha khai phóng mọi nơi
Thiên đàng khắp lối, vào ra, mọi mùa!

Lửa Thiêng Việt Nam – 7-1-2020
www.luathiengvn.com

 

Lời Chúa “Đóng Khung”

Ngày 5, Tháng 1, Năm 2020

Trong Sáng Thế Ký đoạn một, chúng ta nhìn thấy một mô hình tuyệt đối tiên quyết về Đấng Tạo Hoá và Lời Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng Sinh Thành của chúng ta. Ngài là Cha của linh hồn chúng ta. 

Hãy suy gẫm phân đoạn sau đây:

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô-hình và trống không, sự mờ-tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận-hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt-lành, bèn phân sáng ra cùng tối.” – Sáng-thế Ký‬ ‭1:1-4‬ ‭VB1925‬‬

Trong một bản dịch của Anh Ngữ, cụm từ “dựng nên trời đất” được mô tả bằng động từ “to frame”, khi được dịch xác nghĩa, nó có nghĩa là “đóng khung”. Chúng ta nhìn biết một điều như sau:

Công việc của Đấng Tạo Hoá từ buổi sáng thế khởi đầu với sự vận hành của Đức Thánh Linh: giữa sự mờ tối rối ren trên mặt vực, Thần Đức Chúa Trời bao phủ và hà hơi trên mặt vực. Nhưng phép lạ của sự sáng tạo không được thành hình cho đến khi Lời truyền phán của Đức Chúa Trời được khai phóng.

Đúng thế, xưa kia, Đức Chúa Trời truyền phán Lời Ngài để tạo dựng trời đất hoặc nói một cách khác, Chúa, Ngài đã “đóng khung” các thời đại, để tạo nên vũ trụ, thế gian này bằng Lời của Ngài, bằng hơi thở của Ngài!

Khi tạo dựng nên A-đam, Ngài dựng nên con người theo ảnh tượng Ngài. Và, sự sống của loài người đến từ Đức Chúa Trời:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh.” – Sáng-thế Ký‬ ‭2:7‬ ‭VB1925‬‬

Ngay từ buổi sáng thế Đức Chúa Trời đã trao cho con người thẫm quyền để cai quản vũ trụ. Ngày nay, khi chúng ta được khôi phục thông qua giao ước mới tức là qua sự cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su trên Thập Tự Giá, chúng ta đứng trong địa vị làm con Đức Chúa Trời và Ngài ban cho chúng ta thẫm quyền để khai phóng Lời Chúa cho hiện cảnh.

Điều này có nghĩa rằng chúng ta là những công cụ để chuyển tải Lời Chúa, để thực thi ý chỉ của thiên đàng trên khắp đất. Đây là một thời điểm để “đóng khung” vận mệnh dân tộc, để khai phóng ý Chúa qua Lời mặc Khải, qua các lời tiên tri tức là Lời Chúa truyền phán cho hiện cảnh.

Hãy nhớ rằng khi chúng ta ở trong mối liên hệ mật thiết với Ngài, khi Chúa với chúng ta là một, ấy là lúc Lời Chúa tuôn chảy, khai phóng qua chúng ta chính là Lời Ngài, là ý chỉ của Ngài để mở rộng vương quốc Chúa trên đất!

Nguyện xin Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi những cơ cấu gian ác, để hủy phá mọi mối thông đồng đối nghịch cùng Chúa hầu bước vào một đia vị chính chắn Chúa đã chỉ định cho chúng ta từ trước buổi sáng thế!

“Thật thế, muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma‬ ‭8:19‬ ‭VB1925‬‬

Chúng ta đang bước vào một Kỷ Nguyên mới, năm 2020 trong Dương Lịch trùng với năm 5780 trong Thánh Kinh Lịch, và đây là một năm chúng ta sẽ thể hiện danh tính trung thực của chúng ta qua lời công bố của môi miệng mình để “đóng khung” ý chỉ của thiên đàng.

Nguyện ý Chúa được nên, ở đất như trời!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 5-1-2020
www.luathiengvn.com

Đức Tin Qua Lời

Ngày 4, Tháng 1, Năm 2020

Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới và Đức Tin chúng ta cần được thể hiện một cách cụ thể. Hãy cảnh báo, chúng ta sẽ nghe thấy và nhận diện Đức Tin trong lời nói của chính mình và của những người chung quanh.

Những lời tiêu cực không những bày tỏ lòng vô tín của người nói lên các lời này, nhưng nó cũng cho chúng ta nhìn biết tình trạng của mối liên hệ giữa họ với Chúa. Một lời thiếu sự khích lệ hoặc bày tỏ niềm vô vọng thật không thể nào biểu hiện hiện Đức tin của chúng ta trong Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng.

Chúng ta có đang đặt lòng tin cậy mình trong đối tượng của Đức tin chúng ta không? Chúng ta có biết rõ Đấng chúng ta đang tin chăng? Ngài là Đấng tể trị trong mọi tình huống và Ngài chưa hề bại trận. Ngài là Đấng đắc thắng, Chúa của các thời đại!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-1-2020
www.luathiengvn.com

Một Bước Đi Siêu Nhiên

Ngày 4, Tháng 1, Năm 2020

Hôm nay là một ngày của sự mở rộng; không là do việc làm của con người, nhưng là do Lời của Đức Chúa Trời.

Chúng ta cần cởi bỏ các việc làm của xác thịt để bước vào một lĩnh vực siêu nhiên trong Lời khải tỏ của Thánh Linh Đức Chúa Trời cho hiện cảnh!

Đây là một mùa để bước vào sự vận hành siêu nhiên của Đức Thánh Linh, tức là sự hiệp một với Chúa qua lời công bố của chúng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-1-2020
www.luathiengvn.com

Danh Nào, Danh Ai?

Ngày 30, Tháng 12, Năm 2019

Trong Danh Đức Chúa Giê-xu từ Na-xa-rét… tất cả mọi danh nào khác trên đất này đều là “vô nghĩa” và “tạm thời”!

Những động cơ nào đang thúc đẩy chúng ta?

Chúng ta đang làm gì, trong danh của ai? 🙂

Shalom, Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-12-2019
www.luathiengvn.com

Một Thời Vượt Qua (Một Lần Nữa)

Ngày 29, Tháng 12, Năm 2019

Chúng ta đang bước vào một Kỷ nguyên mới, từ năm 2019 đến 2020 trùng với Thánh Kinh Lịch từ năm 5779 đến 5780.

Một Kỷ Nguyên đầy dẫy sự rúng động trên khắp đất và cũng là một Kỷ Nguyên đầy dẫy các Ơn Phước Lời Hứa Chúa đã chỉ định cho chúng ta.

Đây là một thời điểm để Vượt Qua, từ một nơi chốn phu tù đến tiền vào Đất Hứa với những ơn Phước Chúa dành cho chúng ta.

Cũng như xưa, trước khi con dân Chúa “Vượt Qua”, Đức Chúa Trời đã đánh hạ các chủ quyền của Ai Cập để con dân Ngài không phải ở trong sự sợ hãi và sự khống chế của kẻ thù.

Chúng ta cần nhìn biết vài điều chính yếu như sau:

1. Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng và Ngài hẳn nhiên sẽ đánh bại quân thù.

2. Huyết của Chúa Giê-xu cứu chuộc và giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi. Huyết của Chiên Con là một của lễ Vượt Qua để giải cứu và chữa lành chúng ta.

3. Thần của Đức Chúa Trời sẽ mở đường cho chúng ta như trong thời Môi-se. Chúa đã mở đường cho dân sự vượt qua Biển Đỏ trên đất khô. Nguyện xin Gió Thánh Linh mở đường vùa giúp chúng ta vượt qua mọi gian truân trong mùa này!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-12-2019
www.luathiengvn.com

Suy Gẫm…

Ngày 27, Tháng 12, Năm 2019

Sáng hôm nay tôi gẫm nghĩ, không biết sao mà Chúa Thánh Linh lại khai phóng nhiều lời nói đến sự trở về cội nguồn của con dân Ngài? 

Chúng ta có đang bị một cơ cấu tối tăm nào lôi kéo khuyến dụ chăng? Có thể nào chăng một màn che phủ đang đánh lạc hướng hội thánh con dân Ngài? 

Nếu chúng ta vẫn còn trong một trạng thái bôn ba, không biết rõ danh tính mình là ai trong Đấng Christ, thì đây có thể là một vấn nạn của chúng ta.

Vì sự việc này sẽ khiến chúng ta liên tục ở trong một tình trạng “bấn loạn tâm linh” và, chúng ta dễ bị lôi cuốn theo “chiều gió của đạo lạc”… và rồi, chúng ta sẽ luôn tìm kiếm một điều gì đó “ở phía ngoài” để khỏa lấp sự trống vắng tâm hồn!

Lời Chúa cho chúng ta biết rằng “nước thiên đàng đang ở trong chúng ta!”, có nghĩa rằng nguồn sự sống sung mãn thật xuất nguồn từ bên trong, khi Chúa với chúng ta trở nên một!

Khi Ngôi Lời và chúng ta trở nên một, cái nguồn sự sống xuất phát từ Ngôi Trời là một nguồn sức sống đời đời, không hề vơi!

Hôm nay, hãy trở về với Cội Nguồn! Đức Chúa Trời, Ngài là Cha của linh hồn chúng ta và Ngài biết rõ mọi nhu cầu của đời sống chúng ta!

Hãy trở về!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-12-2019
www.luathiengvn.com

Thiên Đàng Thể Hiện Trên Đất

Ngày 24, Tháng 12, Năm 2019

 

Chúa muốn chúng ta thực thi ý chỉ của Chúa, ở đất như trời. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ thể hiện danh tính của chúng ta trong địa vị làm con Đức Chúa Trời để khôi phục lãnh thổ và khai phóng mùa gặt ngay khi chúng ta bước đi trên đất để danh Ngài được tỏa sáng!

Nếu chúng ta đã từng được trưởng dưỡng trong những cơ cấu tôn giáo theo một khuynh hướng hạn hẹp bao gồm những quy củ giáo điều làm giới hạn sự vận hành của Thần Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng ta thì hãy cảnh báo.

Vì Chúa là Đấng vẫn còn làm phép lạ và sự vận hành, hà hơi của Thánh Linh Đức Chúa Trời đang đi chuyển mạnh mẽ để tháo gỡ những rối ren, để giải phóng chúng ta theo ý chỉ tốt lành của Ngài!

Những lời hứa ơn Phước Chúa dành cho chúng ta, cho dòng dõi, cho dân tộc chúng ta không chỉ là để cho sự sống đời đời mà thôi nhưng là để chúng ta thể hiện Nước Đức Chúa Trời trên đất!

Xin Chúa phá vỡ mọi sự giới hạn trong tư duy, mọi sự ràng buộc của “tôn giáo” hoặc những giáo điều bâng quơ do con người thiết kế. Xin Chúa giải phóng để chúng ta mặc lấy đặt ân của Ngài hầu bày tỏ tâm lòng Ngài với những con người hiện đang bước đi trong trũng bóng tối của sự chết.

Chúa là tốt lành!!!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-12-2019
www.luathiengvn.com

Một Ngày Nào Đó…

Ngày 19, Tháng 12, Năm 2019

Cụm từ “một ngày nào đó” nói đến một thời gian nào đó, nó không mang lại cho chúng ta một khoảnh khắc cụ thể. Nếu ai đó hứa hẹn với bạn rằng “một lúc nào đó, tôi sẽ liên lạc….” Một cái hẹn như thế này thật ra không phải là một cuộc hẹn mà chúng ta có thể minh chứng vì nó không là một khoảnh khắc nhất định.

Trong bất cứ một mối liên hệ tình cảm nào, nếu ai đó cứ tiếp tục hứa hẹn những cuộc hẹn như thế, bạn sẽ nhìn biết rằng họ thật không “muốn” hoặc không “thể” kết bạn với một ai.

Cũng thế, trong mối liên hệ mật thiết với Chúa, chúng ta cần có những “cuộc hẹn” cụ thể. Hoặc nói một cách khác, đức tin của chúng ta cần thể hiện một trong một khoảnh khắc cụ thể, điển hình. Hãy nhớ rằng sự thể hiện đức tin của chúng ta tùy thuộc vào lòng trông cậy nơi Chúa, tức là nhìn biết Ngài trong mối liên hệ mật thiết hằng ngày. Đức Tin là một minh chứng về mối tâm giao giữa chúng ta với Chúa.

Đức Chúa Trời ở ngoài thời gian, nhưng chúng ta, là con người, khi chúng ta tương tác với con người hoặc với Chúa, thì sự tương tác ấy cần thể hiện trong một khoảnh khắc cụ thể vì loài người chúng ta sống trong một thời gian và không gian nhất định và cụ thể.

Đức tin hoặc mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa là một mối liên hệ riêng tư. Ví dụ, mối liên hệ giữa vợ với chồng là một mối tương giao mật thiết cá nhân và riêng tư. Mối tình cảm này không thể thông qua một trung gian nào khác, vì nếu có một nhân vật thứ ba xen vào, thì… nói một cách nôm na, chúng ta gọi sự việc này không gì khác hơn là sự “ngoại tình.” Trong lời Chúa nhắc đến con dân Ngài đã từng lâm vào một tình trạng “tà dâm thuộc linh.”

Vấn đề là, nếu chúng ta chỉ nghe về Chúa, nhưng chưa biết Chúa thì chúng ta sẽ liên tục tìm kiếm những con người khác, những tôi tớ Chúa, những bạn bè thận hữu hoặc những người mà chúng ta cho rằng “được ơn” để cầu nguyện, để chuyển tải mặc khải cho chúng ta.

Hẳn nhiên, Đức Chúa Trời sẽ xử dụng nhiều công cụ để kết nối chúng ta với Ngài, để chuyển tải lời Chúa hoặc lời mặc khải Chúa muốn ban cho chúng ta. Chúa cũng muốn ban cho chúng ta sự tương trợ qua các mối liên hệ với các anh em trong Chúa. Nhưng, hãy nhớ rằng mọi việc đó, những sự tương trợ đó không thể nào thay thế cho những giây phút mặc đối mặc với Chúa.

Vì thế, đức tin trong Chúa cần phải là một đức tin được thể hiện trong một khoảnh khắc cụ thể, trực tiếp để bày tỏ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Nói tóm lại, chúng ta không thể nào thiết lập mối liên hệ với Chúa qua bất cứ một trung gian nào.

Đến một lúc nào đó, mỗi người trong chúng ta cần biết rõ chúng ta tin gì và… đối tượng đức tin của chúng ta là ai? Chúng ta cần biết rõ Đấng chúng ta đang tin.

Nguyện xin Chúa mở mắt lòng để chúng ta liên tục đồng hành với Ngài trong mối tương giao mật thiết, mặt đối mặt hầu bày tỏ lòng tin chúng ta một cách cụ thể trong một khoảnh khắc điển hình trong cuộc sống hằng ngày.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-12-2019
www.luathiengvn.com

 

Sự Tự Do Thật

Ngày 17, Tháng 12, Năm 2019

Sự tự do thật xuất nguồn từ con người bề trong của chúng ta, tức là con người tâm linh. Vì, thật ra những sự ràng buộc, những rào cản khiến chúng ta liên tục ở trong tình trạng bị khống chế không đến từ áp lực của ngoại cảnh, nhưng chúng thường là những sự cản trở trong tư duy, trong tâm trí của một con người.

Điều này cũng dễ hiểu vì Đức Chúa Trời ban cho con người sự tự do chọn lựa. Sự lựa chọn này dựa trên sự suy nghĩ theo đường hướng trong tư duy của một cá nhân.

Nếu khi đối diện với một ngoại cảnh mà chúng ta dường như bị một sự sợ hãi vô hình nào đó khống chế làm chúng ta trở nên “tê liệt” hoặc thụ động điều này có thể vì một vết chấn thương lòng trong tâm hồn cho đến khi được Chúa chữa lành và giải phóng.

Nếu ai đó nói rằng, nghịch cảnh khiến tôi trở nên như thế này, như thế kia…, thì con người ấy thật ra đang bị ép vào một khuôn khổ, làm giới hạn sự tự do trong tâm trí họ. Và, cái tư tưởng bị giới hạn này mang lấy một tinh thần của một “nạn nhân” vì họ đang bị khống chế.

Trong bối cảnh này, người ấy khó có thể tiếp thu một giải đáp siêu nhiên của Chúa cho đến khi họ được giải phóng, trước hết, trong sự nhìn biết Chúa là ai trong hiện cảnh họ đang đối đầu.

Nhưng Chúa! Đúng thế, sự tự do trong Thánh Linh được khai phóng khi chúng ta được Chúa giải phóng và khởi điểm của sự giải phóng này bắt đầu với sự nhìn biết Chúa qua sự ăn năn, tức là sự đổi ý hoặc xoay hướng để chuyển đổi và Chúa Thánh Linh là Đấng cáo trách tội lỗi của chúng ta.

Sự tự do được khai phóng khi chúng ta cắt đứt mọi thông đồng với các cơ cấu tối tăm. Hẳn nhiên, chúng ta vẫn liên tục đối đầu với những cơ cấu gian ác. Nhưng, hiện giờ, hai cấu trúc đang khống chế hội thánh để chặng đứng sự tăng trưởng hoặc phá vỡ giao ước giữa chúng ta và Chúa chính là hai thế lực này: 1) ác linh “tôn giáo” và 2) “Ma-môn.”

Chúng có thể biểu hiện qua nhiều hình thức. Nếu hiện giờ, trong bối cảnh tại Việt Nam, chẳng hạn, nhiều mục vụ, ví dụ như những buổi truyền giảng lớn hoặc bồi linh quy tụ số đông, con dân hội thánh Chúa đã phải làm gì, phải liên kết trong thoã hiệp với ai, với những cơ cấu nào để thực hiện những việc này?

Hẳn nhiên, Chúa có thể làm phép lạ để mở ra những cánh cửa siêu nhiên. Tuy nhiên, nếu vì mục vụ mà chúng ta đã phải liên kết với những cơ cấu “tôn giáo”, với “Ma-môn”, thì chúng ta thật đã “ký giao kèo” với kẻ thù của vương quốc Chúa.

Chúng ta cần bước ra khỏi những cơ cấu “tôn giáo”, “Ma-môn” này và đặt trọn lòng tin cậy vào sự giải phóng, vào nguồn cung ứng vô biên của Chúa để bước vào mối tương giao mật thiết trong giao ước Chúa. Chúa sẽ ban cho những chiến lược tuyệt diệu, Ngài sẽ cho chúng ta đặc ân và ngay cả kẻ thù của chúng ta sẽ phải buông ra và tháo chạy, vì Chúa, Ngài là Đấng đi đầu để đột phá mọi bế tắc!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-12-2019
www.luathiengvn.com

Nhìn Biết

Ngày 13, Tháng 12, Năm 2019

Chúng ta thường nghe câu này “biết người, biết ta” thì sẽ chiến thắng. Đúng, thế nhưng, chúng ta trước hết cần nhìn biết “Đấng chúng ta đang tin”.

Ngài là ai trong hiện cảnh chúng ta đang đối đầu? Ngài đang nói gì với chúng ta? Vì sao? Vì Chúa là Đấng tể trị trên mọi việc, nhưng Ngài đang trông chờ sự thể hiện của Đức Tin trong con dân Ngài trên đất này. Vì Đức Tin bày tỏ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa!

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự giao ước! Có nghĩa rằng, nếu chúng ta ở trong giao ước với Ngài thì chúng ta cần cắt đứt mọi thông đồng với thế gian, tức là chúng ta cần ra khỏi, giã từ những cơ cấu không thuộc về Chúa, ra khỏi nhhững truyền thống ràng buộc tư duy khiến Chúng ta không thể lắng nghe lời truyền phán của Ngài.

Tất cả những gì khiến chúng ta không thể đến gần Chúa, những rào cản này cần được loại bỏ. Tôi không có ý nói đến sự ép mình, ép xác để tuân theo quy luật và giáo điều. Khi chúng ta bước đi trong mối liên hệ mật thiết với Chúa, Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để nhìn biết ý Chúa và để thể hiện tấm lòng của Ngài trong cuộc sống hằng ngày.

Chúa phán rằng “Kẻ thù của ngươi là kẻ thù của Ta!” Lời này chỉ có thể áp dụng cho những ai hiện đang, liên tục ở trong mối tương giao, trong giao ước Chúa. Ngài là Đấng yêu thương, ban cho và giàu lòng thương xót. Sự ban cho của Ngài thật không kể xiết. Ngài yêu con người tội lỗi nhưng Ngài ghét tội lỗi vi Chúa là Đấng Thánh Khiết.

Nếu chúng ta liên tục ở trong Ngài thì Ngài sẽ ở trong chúng ta và Chúa sẽ ban cho chúng ta chiến lược để ăn năn, để đánh bại kẻ thù linh hồn chúng ta, để thanh tẩy lãnh thổ, để đánh lùi Ma-môn (qua sự ban cho), để tống khứ các chủ quyền!

Thật ra, việc đồng hành với Chúa là một việc rất giản dị, không rắc rối, rườm rà như lòng chúng ta suy tưởng. Đức Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta một bí quyết tuyệt diệu. Ngài chính là một mô hình tuyệt đỉnh cho chúng ta. Hãy xem lại Lời Chúa trong Giăng đoạn 5:

“Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. Cha yêu Con và tỏ cho mọi điều Cha làm: Cha sẽ tỏ cho Con công-việc lớn-lao hơn những việc nầy nữa, để các ngươi lấy làm lạ-lùng.” – Giăng‬ ‭5:19-20‬ ‭VB1925

Cũng thế, nếu chúng ta liên tục lắng nghe và làm theo những gì Chúa truyền dạy thông qua mối liên hệ với Chúa, ý Ngài sẽ được thành toàn, ở đất như trời!

Chúng ta có biết Chúa là ai chăng? Chúng ta có biết mình là ai trong Đấng Christ chăng? Chúng ta biết Cha mình là ai chăng? Chúng ta có nhìn biết thẫm quyền và địa vị làm con Đức Chúa Trời là như thể nào chăng?

Thật vậy, chúng ta cần nhìn biết Chúa, thì chúng ta sẽ biết mình là ai, và, trong mối giao ước mật thiết với Đức Chúa Trời của sự giao ước, kẻ thù của dân tộc sẽ bị tống khứ ra khỏi lãnh thổ của đất nước, ra khỏi tâm hồn của dân tộc!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-12-2019
www.luathiengvn.com

Sự Giải Phóng Đã Đến

Ngày 6, Tháng 12, Năm 2019

Nếu con dân Chúa không chổi dậy, Đức Chúa Trời sẽ dấy lên những con người chưa biết Chúa để giải cứu những con người đang ở trong xiềng xích của bóng tối tăm. Chúa đang làm việc này. Có điều gì quá khó cho Ngài chăng?

Hallelujah! Tạ ơn Chúa!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Ra Khỏi Xiềng Xích 

Ngày 5, Tháng 12, Năm 5

Cụm từ này là những lời khởi đầu trong nhiều câu từ một bài Thánh Ca cổ điển mà tôi rất yêu chuộng, “Giê-xu Tôi Đến.” Nội dung bài hát mô tả cuộc linh trình từ đất về trời, về miền Vinh Hiển sáng láng.

Sáng hôm nay, khi gẫm nghĩ đến lời của bài hát này, tôi cảm nhận không những Chúa muốn giải phóng chúng ta ra khỏi gông cùm của tội lỗi để đem chúng ta đến gần Ngài, nhưng Ân Sũng của Ngài bao gồm sự khai phóng ân tứ Ngài đã đặc để từ trước vô cùng để chúng ta liên tục bước đi trong chiến thắng ngay trên đất này.

Đức Chúa Trời muốn ban ơn dư dật trên cuộc sống hằng ngày của chúng ta vì chúng ta là những ống dẫn, những nguồn ơn phước lớn lao Chúa sẽ tuôn chảy qua chúng ta để khai phóng nhiều con người.

Chúa muốn ban cho chúng ta một cuộc sống tự do trong Thánh Linh, một cuộc sống sung mãn đắc thắng. Điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời muốn giải phóng chúng ra ra khỏi những cơ cấu gian ác, tối tăm, những rào cản do con người thiết lập qua hình thức, qua các quy củ của giáo điều. Những mạng lưới này vây phủ con dân Chúa, khiến chúng ta bị chi phối trong tư duy. Chúng có thể cài đặt những sự rối ren trong tâm trí khiến chúng ta bị ràng buộc qua các tục lệ truyền thống.

Đây là một thời điểm của sự giải phóng! Hãy ra khỏi xiềng xích của các giáo điều, của ‘tôn giáo’ của luật lệ và phương pháp.

Chúa đang nói gì với chúng ta??? Hãy ra khỏi xiềng xích tối tăm để bước vào mối liên hệ mật thiết, mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương!

Giê-xu Tôi Đến

1. Ra khỏi xiềng xích, khổ đau, bóng đêm dày
Giê-xu, tôi đến, Giê-xu, tôi đến
Vô miền tươi sáng thảnh thơi, như ban ngày
Giê-xu, tôi đến theo Ngài
Tôi bệnh tật đến nơi Ngài là nguồn sống
Tôi nghèo nhưng Chúa giàu có ban rời rộng
Muôn tội tình đến xin hưởng ơn khoan hồng
Giê-xu, tôi đến theo Ngài.

2. Ra khỏi phù thế hư hoa ô nhục này
Giê-xu, tôi đến, Giê-xu, tôi đến
Vô miền thập giá, vinh hoa hân hạnh đầy
Giê-xu, tôi đến theo Ngài
Nơi trần đau đớn, trong Ngài đầy từ ái
Xa đời giông tố về Chúa an tịnh hoài
Đâu còn buồn bã, thi thiên ca một bài
Giê-xu, tôi đến theo Ngài.

3. Ra khỏi mồ mả khiếp kinh ghê rợn này
Giê-xu, tôi đến, Giê-xu, tôi đến
Vô nhà vui vẻ, sáng choang nơi thiên đài
Giê-xu, tôi đến theo Ngài
Ra khỏi nơi đáy hư hoại, miền trần thế
Vô chuồng chiên Chúa được thảnh thơi muôn bề
Trông mặt Ngài sáng rõ, vinh quang rạng ngời
Giê-xu, tôi đến theo Ngài.

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam 🔥– 5-12-2019
www.luathiengvn.com

Một Thời Vùng Lên

Ngày 4, Tháng 12, Năm 2019

Hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên anh em!

Vùng dậy trong sự ngợi khen, vùng dậy trong sự cầu thay, vùng dậy trong sự khích lệ anh em mình, vùng dậy để mở lòng cho ra, vùng dậy để khai phóng con dân Chúa.

Vùng dậy để cầu thay cho dân tộc và đất nước!

Đây là một thời điểm của sự “vùng dậy”!

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 4-12-2019
www.luathiengvn.com

Lời!

Ngày 30, Tháng 11, Năm 2019

Mỗi khi nhắc đến cụm từ “Lời Chúa” thì nhiều người nghĩ ngay đến lời trong văn tự, điều luật, quy điều trong Thánh Kinh, và họ thốt lên câu này:

“Chúng ta cần phải làm theo tất cả những gì Chúa truyền phán trong Thánh Kinh và gìn giữ mọi điều luật…”

Lời trong văn tự tức là lời “Logos.” Thế nhưng, thật ra chúng ta là con người bất toàn, việc làm theo mọi điều luật trong Thánh Kinh, không ai có thể tự giữ mình làm hết các điều luật ấy.

Hẳn nhiên, chúng ta cần tham khảo để học biết lời Logos, nhưng hãy nhớ rằng, mối tương giao mật thiết hằng ngày với Chúa là điều thiết yếu. Vì sao? Vì trong nơi kín nhiệm, mặt đối mặt với Chúa, Thánh Linh Ngài sẽ bày tỏ lòng Chúa để chúng ta nắm bắt Lẽ Thật, tức là Lời được Khải tỏ, Lời Rhema, Lời Sự Sống.

Trong giây phút ấy, Chúa Thánh Linh chữa lành tâm hồn chúng ta, Ngài rịt những chấn thương lòng, Ngài giải phóng chúng ta khi chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Ngài là nguồn sống thật, sung mãn để biến đổi chúng ta. Ngài làm chúng ta “sống lại”… Hallelujah!!!!

Đây là sự khai sáng mắt lòng của con người bề trong, con người tâm linh của chúng ta. Hãy suy gẫm Lời Chúa trong Sáng Thế Ký:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh.” – Sáng-thế Ký‬ ‭2:7‬ ‭VB1925‬‬

Ngày nay cũng thế, sự sống trung thực sung mãn của chúng ta đến từ sự hà hơi trực tiếp, mặt đối mặt, đến từ dòng sự sống đời đời, từ Đấng sinh thành của chúng ta. Chúng ta không thể tiếp thu sự sống này qua những phương thức của con người, qua những giáo điều quy luật.

Nói tóm lại, Chúa có thể dùng nhiều “ống dẫn”, nhiều công cụ để chuyển tải Lời Ngài cho chúng ta. Nhưng hãy nhớ rằng, cội nguồn sự sống đến từ Chúa, và duy chỉ mình Ngài có thể khai phóng để ban sự Khải tỏ cho chúng ta.

Đây là lý do vì sao chúng ta không nên “ép buộc” mọi người “rập khuôn” theo điều Chúa Thánh Linh đã giải bày cho một ai đó. Sự mặc Khải đó của một cá nhân nào đó có thể được chia sẽ và được Chúa sử dụng để khích lệ chúng ta.

Nhưng hãy nhớ rằng Đức Thánh Linh chính là Đấng cảm động chúng ta. Ngài là Đấng cáo trách con người để mang lại sự chuyển đổi trong tâm hồn và chữa lành chúng ta, đem chúng ta đến gần Chúa qua sự ăn năn để khép kín những cánh cửa tăm tối của tội lỗi và tỳ vết tâm linh của dòng dõi chúng ta.

Hãy đến gần Chúa, Ngài là Đấng Đầu Nguồn. Hãy trở về với Thượng Nguồn của muôn loài vạn vật. Chúa là Gốc Nho Thật, chúng ta là nhánh….

“Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa-sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong-sạch, vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” – Giăng‬ ‭15:1-5‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-11-2019

Nếu!

Ngày 29, Tháng 11, Năm 2019

Nếu ta thấy, ta sẽ nghe
Nếu ta nghe, ta sẽ hiểu
Nếu ta hiểu, ta sẽ biết
Nếu ta biết, ta sẽ nói

Sao ta chẳng thấy, không nghe?
Không nhìn thì cũng chẳng biết
Chẳng hiểu thì cũng chẳng nghe
Không nghe thì cũng chẳng nói

Chẳng nói lời thật, lòng ngay
Chẳng biết, thì cũng không nhìn thấy Cha
Chẳng nghe, không nói thế nào?
Không Cha, lời công bố đến từ đâu?

Lời Cha từ chốn cao hơn
Trong nơi kín nhiệm, Lời Ngài quang khai
Chẳng phải phương cách, rập khuôn!
Giáo điều, quy củ, lòng Cha thể nào???

Mắt nhìn tượng chạm lâu đời
Xin Cha xoay hướng mắt lòng dân con
Nhìn lên vào chốn cao kìa
Trông nhìn thấy Chúa, Mắt Cha dịu dàng

Nhìn vào ánh mắt sáng ngời
Chiếu vào tâm khảm, mở lòng chào Cha
Ô kìa, vấn nạn của ta
Vì không nhìn thấy Mắt Ngài thương yêu

Giờ ta bẽ gãy thông đồng
Đánh tan gian ác, đánh lùi Ma-môn
Ác linh “tôn giáo”, gian manh
Gió Linh tống khứ “giáo quyền” ma-vương!

Đất ta, lãnh thổ của ta
Chổi lên, vùng dậy, xin Cha chữa lành
Chớ trông, chớ cậy, loài người
Một loài thọ tạo, lòng tang tóc lòng

Trông chờ nơi Đấng Chí Cao
Thần quyền, thẫm vị của Ngài ban cho
Xông vào chiến trận, vùng lên
Tẩy thanh lãnh thổ, giải vây dân tình

Xin Cha bày tỏ lòng Ngài
Cho con dân Chúa, giờ này Cha ơi
Bước ra phố chợ, đầu đường
Giải vây, khai phóng mọi lòng hôm nay

Thật là dễ hiểu ai ơi
Chỉ cần khai phóng Tình Yêu đại ngàn
Chân ta đạp đất, nơi nào?
Nơi kia chốn ấy là nhà của ta

Chẳng cần trông đợi, việc gì
Chờ trông đại hội phục hưng thế nào?
Chờ người, “ân tứ” tuyệt vời?
Chờ ai, lòng vẫn bôn ba trông chờ?

Thật ra Chúa vẫn đợi chờ
Lòng Cha sẵn đợi, Mắt Cha kiếm tìm
Tìm người chiến sĩ vọng canh
Vung gươm hai lưỡi đánh lùi ác linh

Nếu ta thấy, ta sẽ nghe
Nếu ta nghe, ta sẽ hiểu
Nếu ta hiểu, ta sẽ biết
Nếu ta biết, ta sẽ nói

Nói lên Lẽ Thật, chữa lành
Chữa lành lãnh thổ, giải vây mọi lòng!
Lời Cha công bố vùng miền
Bắc, Trung, Nam ấy, dấy lên Một Nhà!

Lửa Thiêng Việt Nam -29-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~
Chúa muốn dấy mỗi người trong chúng ta lên. Ngài đang chờ đợi chúng ta!

Năm 5780, Một Năm Của Sự Thể Hiện

Ngày 28, Tháng 11, Năm 2019

Năm nay, năm 5780, trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2020 trong Dương Lịch đã khởi đầu vào cuối tháng Chín vừa qua.

Chúng ta nhìn biết trong ngôn ngữ Hê-bơ-rơ, một trong những ý nghĩa thuần túy của năm 5780 mang biểu tượng của ‘môi miệng’, của ‘lời công bố’, của sự khai phóng Nước Đức Chúa Trời trong chúng ta và thông qua chúng ta.

Thật ra, trong mọi thì, Lời Chúa, lời mặc khải, lời Rhema chính là trọng tâm của mọi việc. Thế nhưng, Đức Chúa Trời, Ngài bày tỏ tấm lòng Ngài với con dân Chúa qua mùa màng, qua các hiện tượng và các dấu kỳ.

Ý nghĩa của năm này mang lại một sự nhấn mạnh, một mặc khải đánh dấu sự thể hiện của vương quốc Chúa qua Lời Ngài chuyển tải qua chúng ta.

Vì thế, chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh để nắm biết ý Chúa trong mọi phương diện của cuộc sống. Có thể, chúng ta sẽ đối diện với nhiều sự tang thương, đau khổ, bẩn chật. Có thể, chúng ta sẽ lâm vào những tình huống tấn thoái lưỡng nan. Dầu gì chăng nữa, xin Chúa Thánh Linh gìn giữ lòng chúng ta trong sự bình an, vững chắc trong Chúa. Vì chúng ta thật không đánh trận cùng thịt và huyết, nhưng cùng các thần dữ của các miền trên trời.

Trong mọi lúc, mọi nơi trong mùa này, điều thiết yếu chính là: Ý Chúa là như thế nào cho hiện cảnh?

Lòng chúng ta chớ hề bối rối, lo âu; vì Đức Chúa Trời là Đấng đi đầu, Ngài đã nhìn thấy sự tình chúng ta đối đầu từ trước buổi sáng thế!

Trong năm nay, xin Chúa gia tăng chúng ta trong mọi việc. Và, có lắm lúc cái nghịch cảnh chúng ta đang đối diện chính là một cơ hội đắc thắng, là một phương tiện để Chúa tôi luyện con người bề trong, con người thuộc linh của chúng ta.

Khi nhìn biết hiện cảnh, chúng ta xin Chúa gìn giữ môi miệng mình. “Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.” (Ma-thi-ơ 12:34b)

Nếu chúng ta nhìn biết sự tang tóc, sự khống chế của kẻ thù linh hồn mình đang hoành hành trên lãnh thổ, thì hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đã có một chiến lược, một giãi đáp cho vấn nạn ấy. Mắt Ngài đang tìm kiếm trên khắp đất những ai trông đợi Chúa, trông đợi cánh tay quyền năng giải cứu của Ngài.

Khi đối diện với những thử thách cam go, nếu chúng ta cảm nhận có một sự sợ hãi, bấn loạn nào đó đang xâm chiếm tâm hồn, hãy dừng lại, xin Chúa ban cho chúng ta mặc khải để nhìn biết cội nguồn của nỗi lo sợ ấy. Nó đến từ đâu và những cánh cửa tăm tối hoặc sự vô tình thông đồng nào của chúng ta đã cho phép kẻ thù phá rối?

Hãy ăn năn, xin Chúa khép kín những cánh cửa tăm tối đó, chúng ta sẽ là những nhân chứng của các dấu kỳ và phép lại. Điều thiết yếu ở đây chính là mối tương giao mật thiết trong giao ước mới của Chúa, qua sự hy sinh của Đức Chúa Giê-su trên thập tự giá. Nếu chúng ta liên tục sống trong sự bôn ba chấn động của thời cuộc, của ngoại cảnh, hãy đến với Chúa xin Ngài khôi phục tâm hồn và chữa lành mọi chấn thương lòng để chúng ta có thể tương giao với Chúa một cách trọn lành.

Lời nói, cử chỉ và hành động chúng ta phản ảnh con người bề trong. Năm nay, xin Chúa chữa lành con dân Ngài, để chúng ta liên tục dâng lời ngợi khen Chúa và thể hiện đức tin mình qua lời nói và việc làm của chúng ta.

Chúng ta có thể nhận định hiện cảnh, nhưng lời công bố của chúng ta đến từ Chúa sẽ mang lại sự chữa lành, sự khai phóng và giải phóng của lãnh thổ, của những con người đang bước đi trong bóng tối của sự chết.

Ánh sáng của Mặt Chúa sẽ chói dọi trên mọi nghịch cảnh và bóng tối tăm sẽ tan biến như mây khói. Chúa là Tốt Lành!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-11-2019

“Động Cơ” của Sự Thụ Động???

Ngày 25, Tháng 11, Năm 2019

Tựa đề này có vẻ hơi mâu thuẫn phải không bạn?

Mọi việc chúng ta làm hoặc không làm đều do một cớ tích nào đó. Tức là có một điều gì đó “thúc đẩy” hoặc mời gọi chúng ta mặc dù chúng ta có nhận biết điều đó tỏ tường hay không. 

Nói một cách thực tiễn hơn, việc gì khiến chúng ta trở nên thụ động hoặc “bất động” trong một tình huống?

Có thể nào chăng sự thụ động là bông trái xuất nguồn từ lòng sợ hãi?

Nó cũng có thể phát sinh từ một cố định của tư duy, hoặc từ một sự thiếu hiểu biết nào chăng?

Chúng ta là con cái Chúa, có lắm lúc chúng ta thốt lên lời này:

“Ý Chúa được nên, ý Chúa được nên!”

Thật ra lời này không có gì là sai trật. Nhưng hãy nhớ rằng, “Đức tin phải có việc làm!” Vì sao? Đức tin khi được chuyển động theo mặc Khải đến từ Chúa sẽ là một Đức tin chuyển động trong thời điểm và trong một khoảnh khắc thực tiễn. Vì Chúa ở ngoài thời gian nhưng chúng ta sống động và di chuyển trong một không gian và thời gian nhất định.

Nếu chúng ta công bố với Đức tin mình rằng “Một ngày nào đó tôi sẽ …v, v…” Cụm từ “Một ngày nào đó ….” không thể diễn đạt một sự việc trong một khoảnh khắc cố định. “Một ngày nào đó” hẳn nhiên không phải ngụ ý đến ngày hôm nay. Đức tin chúng ta cần được thể hiện trong hiện tại, trong ngay giây phút khi Đức Thánh Linh làm sáng tỏ một việc gì đó để ban cho chúng ra một hướng đi mới. Ấy là lúc chúng ta thể hiện Đức tin mình qua hành động, qua việc làm!

Đức Chúa Trời đã sai phái dân sự tiến vào Đất Hứa để đánh chiếm Ca-na-an. Sự đắc thắng thuộc về Chúa phải không bạn? Nhưng, Chúa đòi hỏi dân Ngài xông ra chiến trận và Chúa Sẽ ở cùng họ để ban cho sự đắc thắng. Đức Chúa Trời có thể đánh bại toàn xứ đó trong một nháy mắt phải không? Nhưng Ngài truyền lịnh cho Giô-suê dẫn dân sự vượt sông Giô-danh để đánh bại quân thù.

Vì Chúa muốn đồng hành với họ trong chiến trận. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự giao ước. Chúa phán cùng con dân Chúa rằng “Kẻ thù của ngươi sẽ là kẻ thù của ta!”

Trong cuộc hành trình xuyên qua đồng vắng vào Đất Hứa, con dân Chúa đã trải nghiệm Danh Xưng của Đức Giê-hô-và vạn quân, vua của chiến trận. Họ đã nhìn biết Chúa là Đức Giê-hô-va Di-rê, Đấng cung ứng mọi nhu cầu. Họ đã nhìn biết Chúa là Đấng Chữa Lành!

Hãy bước ra khỏi chốn phu tù, ra khỏi miền hoang dã của “lãnh địa thụ động”, một nơi chốn mà Đức tin của chúng ta đang bị nghẹt ngòi!

Hôm nay là một ngày để chúng ta thể hiện Đức tin trong mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Hãy lắng nghe tiếng Chúa và đi chuyển một cách linh động theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Amen!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-25-2019
www.luathiengvn.com

Nghịch Cảnh hay Cơ Hội?

Ngày 20, Tháng 11, Năm 2019

Khi đối diện với sự việc, chúng ta có quyền chọn lựa. Và sự quyết định trong khoảng khắc ấy sẽ định đoạt hướng đi trong cuộc sống chúng ta. 

Hãy nhớ rằng, nếu chúng ta buông tay không muốn quyết định thì điều đó cũng chính là một sự chọn lựa. Vì sao? Vì chính sự thụ động này cũng sẽ đưa dẫn chúng ta theo một hướng đi, nhưng nó không là điều tốt nhất Chúa đã dành sẵn cho chúng ta!

Thế thì, khi đối diện với nghịch cảnh, sự quyết định trong tư duy tức là sự suy nghĩ của chúng ta sẽ mở ra một con đường mới hoặc dẫn đưa chúng đến một ngõ cụt!

Đây là lý do vì sao Chúa liên tục khuyên mời chúng ta đến gần Chúa hầu có đồng một tâm tình với Đấng Christ, tức là chúng ta nhìn thấy những gì Ngài đang nhìn thấy và lắng nghe những gì Ngài đang truyền phán.

Chúa đang nói gì với chúng ta?

Trong giữa lúc tranh sáng tranh tối, chúng ta cần nắm bắt mặt Khải của Chúa. Sự Khải tỏ này đến từ nơi kín nhiệm trong mối tương giao mật thiết hằng ngày, mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương!

Và khi đó chúng ta sẽ được chiếu sáng trong ánh sáng của mặt Ngài. Cái ngoại cảnh oái ăm kia sẽ không thể nào khống chế chúng ta nữa vì Đấng ở trong chúng ta là lớn hơn kẻ trong thế gian. Chúa sẽ vùa giúp chúng ta. Ngài sẽ mở đường dẫn lối. Ngài sẽ cung ứng mọi nhu cầu. Ngài sẽ giải phóng và ban cho chúng ta sự đắc thắng!

Cái nghịch cảnh kia sẽ trở thành một cơ hội tuyệt vời!

Trong cơn giông tố Chúa sẽ ban ơn và bởi Đức tin chúng ta bước ra khỏi thuyền. Trong cơn bách hại chúng ta sẽ nhìn biết Chúa là Đấng giải cứu. Trong cơn bệnh tật, chúng ta sẽ nhìn biết Chúa là Đấng Chữa Lành. Trong cơn khốn khó, Đức Chúa Trời là Đấng bênh vực, minh oan. Trong cơn nghèo đói Chúa là nguồn cung ứng vô biên.

Thiên Đàng tràn ngập lối đi vi chúng ta bước đi trên con Đường Thánh của Chúa. Không những chúng ta nhận được ơn phước mà thôi nhưng ngay cả những người xung quanh, họ cũng sẽ nhìn biết Chúa qua các dấu kỳ phép lạ trong cuộc đời của chúng ta.

Thật vậy, trong khi đối diện với những thử thách cam go trong cuộc đời, ấy là lúc Chúa ban cho chúng ta một tầm nhìn mới, với một tấm lòng mới để chúng ta nhìn biết Ngài là ai trong hiện cảnh!

Hãy chào đón Vua Vinh Hiển và tôn cao Ngài trong đời sống chúng ta. Chúng ta cũng sẽ chào đón nhiều “Cơ Hội” trong những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~

“Hãy có đồng một tâm-tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình-đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm-giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi-tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập-tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus-Christ là Chúa, mà tôn-vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” – Phi-líp‬ ‭2:5-11‬ ‭VB1925‬‬

Đạo Binh Không Tên Tuổi

Ngày 16, Tháng 11, Năm 2019

Khi Chúa khuyên dạy Ê-xê-chi-ên nói tiên tri với gió trong trũng xương khô, Lời Chúa đã cho chúng ta biết Ngài đã dấy lên một đạo binh lớn. (Xem trong Ê-xê-chi-ên 37)

Từ một trũng xương khô, đống tro tàn ấy đã tiếp thu sự sống sung mãn đời đời siêu nhiên của Ngài, và, chúng đã sống lại theo thời tiên tri của Ê-xê-chi-ên.

Trong phân đoạn này có nhiều sự dạy dỗ cho chúng ta. Trước hết, hẳn nhiên, Chúa có thể làm phép lạ này nhưng Ngài lại chọn Ê-xê-chi-ên để đồng công cộng tác với Ngài.

Thứ hai, Chúa truyền cho Ê-xê-chi-ên hãy công bố Lời Ngài. Đây không chỉ là lời trong văn tự, nhưng chính là lời Rhema, sự Khải tỏ, ý Chúa cho hiện cảnh.

Thứ ba, sau khi ông Ê-xê-chi-ên vâng theo Lời Chúa thì phép lạ đã xảy ra. Và, Chúa đã dấy lên một đạo binh lớn. Kinh Thánh không nói rằng Chúa đã dấy lên những chiến binh nhưng là một đạo binh. Lời Chúa cũng chẳng nhắc đến tên tuổi của họ.

Chúng ta có vài nhận định như sau:

1. Khi mỗi người trong chúng ta vâng phục Chúa, ấy chính là lúc chúng ta bước đi trong sự liên kiết hiệp một trong Thánh Linh mặc dù chúng ta chưa từng quen biết nhau trong mối liên hệ cá nhân, vì chỉ có một Thánh Linh!

2. Đạo binh lớn nầy là hình bóng của sự mở rộng, sự khai phóng của Nước Đức Chúa Trời trong chúng ta và thông qua chúng ta.

3. Chúa muốn khai phóng từng cá nhân vì Ngài đã đặt để rất nhiều ân tứ trong trong chúng ta để bày tỏ lòng Ngài với những con người đang ở trong sự tối tăm hư mất. Chúa muốn đại dụng chúng ta!

Khi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa trong mối liên hệ mật thiết thì sự vâng phục Chúa là điều tiên quyết cho sự mở rộng vương quốc Ngài và những mục tiêu cá nhân riêng tư thật không có một chổ đứng nào trong cuộc đời của chúng ta.

Đức Chúa Trời đang dấy lên một đạo binh không tên tuổi!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-11-2019
www.luathiengvn.com

Mong Ước Tương Lai Chính là Hiện Tại

Ngày 16, Tháng 11, Năm 2019

Những mong ước tương lai trong tâm tư của chúng ta… Thật ra, Đức Chúa Trời đang vận hành trong chúng ta để hoàn thành định mệnh Ngài đã chỉ định cho từng cá nhân từ trước buổi sáng thế.

Xin Chúa khai phóng và ban cho sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết để chúng ta sống những ngày trời trên đất này, để chúng ta sống trong sự trọn vẹn đầy sung mãn trong nguồn cung ứng vô biên của Đức Chúa Trời của sự cung ứng, Đức Chúa Trời của sự chữa lành, Đức Giê-hô-va, Vua của Chiến Trận!

Thật ra, trong Chúa, trong cõi thuộc linh, không có ‘ngày mai’, vì mọi ngày trên đất này là Ngày của Chúa. Có nghĩa rằng, đức tin sống động của chúng ta đang có thể được biểu hiện ngay trong giây phút này, vì, Ngài là Đấng Hiện Hữu, không có sự phân cách trong thời gian và không gian, tức là sự vô hạn của Đức Chúa Trời.

Là con dân Chúa, dân được tháp vào ‘Gốc Nho’, dân thừa hưởng cơ nghiệp của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, chúng ta là con thừa kế trong giao ước Chúa.

Chúa đã sắm sẵn mọi điều từ trước vô cùng. Hãy ăn năn, trở lại với Chúa để bước vào một cuộc sống sung mãn. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự hiện thực của những ước vọng, những giấc mơ mà chính Đức Chúa Trời đã đặt để trong chúng ta. Chúa đang vận hành giữa vòng con dân Ngài!

Shalom

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-11-2019
www.luathiengvn.com

 

Ngoại Lệ

Ngày 16, Tháng 11, Năm 2019

Nhưng ai là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta đang bước đi trong ranh giới và trong thẫm quyền Chúa chỉ định. 

Chủng ta thật ra là những con người “ngoại lệ”. Có nghĩa rằng chúng ta hẳn nhiên sống một cuộc đời siêu nhiên, ngoại lệ, vượt qua sự hiểu biết của tâm trí con người. Khi chúng ta đồng hành với Chúa, với Đấng Tạo Hoá, chúng ta sẽ liên tục bước trong ánh sáng của mặt Ngài, trong trải nghiệm mặt đối mặt với nguồn sức sống Vĩnh Hằng, đời đời, siêu nhiên!

Hallelujah! Đây chính là nguồn phước hạnh vô biên, không giới hạn, vượt qua mọi giới hạn của thời gian và khoảng cách.

Vì sao? Vì Cha của chúng ta là Đấng Siêu Nhiên. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng tể trị trên muôn loài vạn vật của cả vũ trụ này. Ngài là Đấng đầu tiên và là Đấng sau cùng. Mọi việc khởi đầu và kết thúc với Ngài!

Ôi, nguyện xin Chúa mở mắt, mở lòng để chúng ta nhìn biết Cha của chúng ta là Đấng ấy, có một không hai trong vũ trụ này và Ngài chính là Đức Chúa Trời của sự yêu thương!

Chúng ta có đang sống với một tầm nhìn thiển cận nào chăng? Chúng ta có nhìn biết địa vị làm con của chúng ta chăng? Chúng ta có đang sinh sống như một đứa con côi chăng?

Xin Chúa mở mắt lòng để nhìn thấy sự sống sung mãn mà Chúa đã chỉ định cho chúng ta ngay trên đất này, ngay trong giây phút này hầu cho ý Cha ở đất sẽ được thành toàn theo ý Ngài, ở đất như trời!

Lời công bố của Chúa thông qua môi miệng, lòng, chúng ta sẽ biến đổi, giải phóng lãnh thổ, thanh tẩy đất, chữa lành môi trường, đảo ngược mọi tình thế và tống khứ các chủ quyền để mang lại sự tự do cho dân tình.

Đây chính là một cuộc đời “ngoại lệ”, siêu nhiên của con cái Đức Chúa Trời trên đất!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-16-2019
www.luathiengvn.com

Chỉ Một Điều

Ngày 15, Tháng 11, Năm 2019

Lòng ta nhìn biết một điều
Một điều duy nhất lòng ta mong chờ
Chờ xem Chúa Đấng hiển vinh
Mời Ngài ngự giữa chúng con giờ này

Ôi ta trông đợi từng giây
Trong nơi kín nhiệm tìm đôi mắt Ngài
Mắt Ngài đưa dẫn trọn đời
Mặt Ngài ngời sáng trên con dân Ngài

Một điều, xin Chúa Cha ơi
Cho con tận hưởng tình yêu đại ngàn
Con xin, xin trọn một đời
Ở trong nhà Chúa, Gia-vê đời đời

Nhìn xem sự tốt đẹp, Cha!
Ngày đêm cầu hỏi, trong nơi, đền Ngài
Mặt Cha chiếu sáng, Danh Ngài
Danh Cha kỳ diệu, Lời Cha dịu dàng

Danh Xưng, Chúa Đấng năng quyền
Trong Danh Cứu Chúa, đánh lùi ma vương
Dấu kỳ phép lạ theo ta
Ta về chốn ấy, tẩy thanh thành trì

Giữa khi trong chốn gian truân
Trở về Nhà Chúa, nơi Ngài gia ơn
Đầu nguồn, Ngài Đấng Đầu Nguồn
Ôi nguồn sống Chúa, Ngôi Trời Vinh Quang

Giờ con xin Chúa một điều
Một điều con vẫn thiết tha khẩn cầu
Xin Cha chiếu sáng Mặt Ngài
Trong nơi Chí Thánh, con tìm Mặt Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~

Chúng ta chỉ cần một điều, ấy là sự tương giao mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Đây là khởi điểm của mọi việc, trên trời, dưới đất và bên dưới đất… trên khắp đất. Shalom!

“Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm-kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn-xem sự tốt-đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu-hỏi trong đền của Ngài.” – Thi-thiên‬ ‭27:4‬ ‭VB1925‬‬

Trận Chiến Đương Thời

Ngày 15, Tháng 11, Năm 2019

Chúng ta chẳng được sinh ra đời để…

1. Chỉ tồn tại…

2. Sống vất vưỡng qua ngày không mục đích…

3. Sống theo sự nhìn biết dựa trên những điều mắt thấy tai nghe trong thuộc thể…

4. Trông chờ nơi các cơ cấu tôn giáo để mờ đường dẫn lối…

5. Trông chờ vào các hàng giáo phẩm…

Chúng ta được sinh ra đời để…

1. Thể hiện Nước Đức Chúa Trời trong địa vị làm con

2. Sống với một mục đích thiên thượng để hoàn thành định mệnh Chúa đã ban cho chúng ta hầu cho ý Cha được nên ở đất như trời

3. Sống theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong đức tin của Con Đức Chúa Trời và trong mối tương giao mật thiết mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương

4. Trông chờ nơi Chúa và đến gần Ngài để di chuyển một cách linh động theo lời truyền phán của Ngài

5. Liên tục ở trong Chúa để danh tính chúng ta được khai phóng hầu mở rộng vương quốc Ngài. Đây là một ngày của thánh dân Chúa. Chúa đang dấy mỗi người trong chúng ta lên để trở thành một đạo binh hùng mạnh của Nước Trời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-11-2019
www.luathiengvn.com

Tư Thế Cầu Thay

Ngày 10, Tháng 11, Năm 2019

Lời Chúa trong Ê-phê-sô 6:12 đã cảnh báo chúng ta về những sự khó khăn, những tranh chiến đối đầu vớI những cơ cấu tối tăm, Ma-môn, với những chủ quyền đang cố tình khống chế hội thánh, con dân Chúa. 

“Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” – Ê-phê-sô‬ ‭6:12‬ ‭VB1925‬‬

Hãy nhớ rằng Chúng ta chẳng đối đầu với loài người xác thịt, nhưng với các chủ quyền, chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất, ấy là, cướp, giết và hủy diệt!

Vì thế, chúng ta không thể sử dụng những chiến lược trong xác thịt của thế giới thuộc thể. Có nghĩa rằng khi đối đầu với các ác linh này chúng ta không thể dùng những biện pháp điển hình như sau:

1. Cố vấn, dùng tâm lý học hoặc thuyết học của con người
2. Tranh cải biện luận lẽ phải trái
3. Dùng trí khôn ngoan để tìm kế đánh hạ đối phương
3. Nan nỉ và van xin kẻ đang khống chế mình

Muốn đánh hạ kẻ thù, thì việc đầu tiên là chúng ta cần tìm biết ý Chúa cho hiện cảnh. Xưa kia, vua Đa-vít từng thốt lên lời này:

“Để ta cầu vấn Đức Giê-hô-va!”

Hẳn nhiên, sau đó Đa-vít đã làm mọi điều Chúa chỉ dạy để đánh bại quân thù.

Đây là sự thông sáng của một con người biết Chúa trong mối liên hệ mật thiết hằng ngày. Sự nhìn biết, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi điểm của sự khôn ngoan, của mọi việc.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-11-2019
www.luathiengvn.com

Sự Tốt Lành Của Đức Chúa Trời

Ngày 10, Tháng 11, Năm 2019

Ngay cả lá rơi rụng trên đất cũng thật tuyệt đẹp. Chúa là Đấng lạ lùng, mọi việc Ngài tạo dựng nên thật là hoàn hảo!

Xin Chúa mở mắt để chúng ta nhìn thấy sự tốt lành trong Đấng tạo hoá!

Chớ lắng nghe những âm hưởng mang tính cách vu khống: vu khống sự tốt lành của Chúa, vu khống chúng ta là những sáng tạo tuyệt Mỹ của Đức Chúa Trời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-11-2019
www.luathiengvn.com

Năm 5780 – Một Năm Của Lời

Ngày 9, Tháng 11, Năm 2019

Bạn có biết chăng bất cứ một âm hưởng nào đó khi được làm vang lên thì âm thanh đó sẽ liên tục vang dội không ngừng nghỉ. Có nghĩa rằng âm hưởng đó sẽ được ‘loan truyền’ cho đến khắp đất.

Chúng ta là một trong những công vụ để làm vang dội âm hưởng của thiên đàng trên đất này. Và, năm 5780 trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2020 là một năm nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của lời, của âm hưởng từ miệng chúng ta phát lên.

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, một ngôn ngữ bao gồm những từ gốc, một từ biểu hiện cho thập niên 80 mang lấy một ý nghĩa thể hiện “môi miệng” của chúng ta.

Lời Chúa cho chúng ta biết rằng, “trong lòng đầy dẫy, miệng ngoài nói ra…” Đúng thế, đây là một năm Chúa muốn thể hiện Nước Đức Chúa Trời qua Lời Ngài. Và, chúng ta là những ống dẫn, những công cụ Ngài sẽ xử dụng để khai phóng và mở rộng vương quốc Chúa.

Chúng ta có đang lắng nghe tiếng Chúa, nắm biết ý Ngài để công bố ý chỉ của thiên đàng cho hiện cảnh chăng? Lời nói của chúng ta có phản ảnh hình bóng của Cha thiên thượng chăng?

Điều này không có nghĩa rằng chúng ta phải noi theo các điều luật, giáo điều và công thức do con người thiết kế! Nhưng, Chúa đang nói gì với chúng ta?

Hãy công bố ý Chúa cho hiện cảnh, trên lãnh thổ chúng ta đang cư ngụ. Hãy thận trọng về những lời thốt lên từ lòng chúng ta. Những tư tưởng này đến từ đâu và chúng có thực thi ý chỉ của thiên đàng chăng? Vì những âm hưởng này, tốt hay xấu, chúng sẽ mang lại một sự chấn động trong cõi thuộc linh.

Nguyện xin Thần Lẽ Thật khai phóng và mở miệng chúng ta để công bố ý Chúa cho hiện cảnh trên khắp lãnh thổ Việt Nam Con dân Chúa, nếu chúng ta không nhờ cậy Chúa để chổi dậy, thì Ngài sẽ dấy những con người khác lên để thực thi ý chỉ của thiên đàng!

“Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái-mộ nó sẽ ăn bông-trái của nó.” – Châm-ngôn‬ ‭18:21‬ ‭VB1925‬‬

Xin Chúa mở mắt lòng! Xin Chúa vùa giúp chúng ta chọn con đường sự sống Ngài đã dành sẳn cho chúng ta ngày hôm nay.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 9-11-2019
www.luathiengvn.com

Lời Từ Lòng

Ngày 8, Tháng 11, Năm 2019

Nếu chúng ta liên tục chú tâm nhận định và nói lên những sự tang tóc tiêu cực của hiện cảnh thì những sự việc đó không thể chuyển đổi. 

Khi nhìn nhận hiện cảnh, chúng ta cần đặt vài nghi vấn cơ bản như sau:

Chúa đang nói gì với chúng ta trong tình cảnh này?

Ý Chúa cho nghịch cảnh này là gì? Sự chuyển đổi nào cần được thực thi trong lúc này để mở rộng vương quốc Ngài?

Sự giải cứu và tình yêu của Chúa cần được biểu hiện như thế nào để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời cho ai đó trong nghịch cảnh này?

Nói tóm lại, chúng ta cần nắm bắt ý Chúa cho hiện cảnh.

Xin Chúa mở mắt lòng chúng ta!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-11-2019
www.luathiengvn.com

Mô Hình Đầu Tiên

Ngày 8, Tháng 11, Năm 2019

Ngay từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một mô hình cơ bản. Ấy là, mọi việc khởi đầu bằng lời truyền phán của Chúa.

Cả vụ trụ loài người đã được dựng nên bằng Lời Ngài!

A-đam được nắn ra từ bụi đất và trở nên một loài sanh linh theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời khi Ngài hà hơi, truyền Lời Ngài vào A-đam.

Ngày nay, cũng thế, Chúa vẫn đang liên tục truyền phán với loài người. Vấn đề là, chúng ta có thể nắm bắt những gì Ngài đang nói với chúng ta chăng?

Chúa truyền phán với Ê-xê-chi-ên, “Hãy nói tiếng tri với gió. Hãy nói tiên tri với trũng xương khô để nó sống lại!” Và, khi ông vâng lời, làm theo những gì Chúa truyền dạy, thì Ngài đã dấy lên một đạo binh lớn!

Hôm nay, Chúa Thánh Linh đang nói gì với chúng ta?

Những trũng xương khô nào trong cuộc sống của cuộc đời chúng ta, của cuộc đời dân tộc chúng ta cần được sống lại?

Chúa đang nói gì với bạn?

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-11-2019
www.luathiengvn.com

Năm 5780, Một Thập Niên Chuyển Đổi

Ngày 5, Tháng 11, Năm 2019

Chúng ta đang bước qua ngưỡng cửa của một thập niên mới. Năm 5780 trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2020 trong Dương Lịch đã khởi đầu.

Đây là một năm của sự chuyển đổi và gia tăng vượt bực. Hãy thận trọng trong lời từ miệng miệng mình nói lên, vì sao? “Trong lòng đầy dẫy, miệng ngoài nói ra…” Lời của chúng ta cần thể hiện Đức tin mình. Đức tin trong đối tượng của chúng ta, ấy là Chúa. Ngài chính là cội rể và cuối cùng của Đức tin chúng ta.

Thế nhưng, chúng ta thật khó có thể biểu hiện Nước Đức Chúa Trời nếu chúng ta chưa biết rõ danh tính mình trong Đấng Christ. Hãy nhớ rằng muôn vật đang trông chờ sự tỏ ra của con cái Đức Chúa Trời!

Chúng ta sẽ là những nhân chứng trải nghiệm nhiều dấu kỳ phép lạ qua lời công bố Chúa Thánh Linh ban cho trong hiện cảnh. Đây là lý do vì sao chúng ta cần tiến lên vào chốn cao hơn để nhìn biết Chúa và lắng nghe tiếng Ngài qua mối tương giao mật thiết với Ngài trong cuộc sống hằng ngày.

Chúng ta không thể nào biết Chúa qua một ai đó. Định nghĩa thuần tuý của mối liên hệ với Chúa mang một tính chất riêng tư, cá nhân. Chúng ta có thể nhận được sự tương trợ qua thân thể của Đấng Christ, nhưng điều đó không thể thay thế cho vối tương giao mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương!

Hãy xoay hướng để trở về với tình yêu ban đầu. Chúa đang trông chờ chúng ta trở về. Điều này không ai là ngoại lệ, ngay cả cá nhân tôi. Mỗi ngày chúng ta cần trở về với Ngài trong mối tương giao để nhìn biết Chúa là ai trong hiện tình chúng ta đang đối đầu!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 5-11-2019
www.luathiengvn.com

Tâm Tình…

Ngày 2, Tháng 11, Năm 2019

 

Cả tuần nay, không hiểu sao tôi phải đối đầu với nhiều sự tình rối ren, với những lời vu khống bâng quơ đến từ nhiều nguồn…

Có lắm lúc, những diễn biến trong thế giới vật chất thể hiện tình thế trong chiến trường thuộc linh. Và, ấy là lúc Chúa hướng dẫn chúng ta trong việc cầu thay cho dân sự.

Dẫu hiện tình có vẻ tang tóc như thế nào chăng nữa, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là tốt lành và Ngài đã mở sẳn một con đường sống cho chúng ta. Hãy lắng Tiếng Chúa và làm theo những gì Ngài truyền dạy để liên tục đi chuyển một cách linh động dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh.

Ngài biết rõ mọi nhu cầu trong đời sống chúng ta!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-11-2019
www.luathiengvn.com

“Mặt Đối Mặt” & “Sự Hiện Diện”

Ngày 27, Tháng 10, Năm 2019

Chúng ta thường đọc xem nhiều phân đoạn trong Thánh Kinh đề cập đến sự hiện diện của Chúa. Đức Chúa Trời đã từng sai phái các thiên sứ như những sứ giả để chuyển tải Lời mặc khải hoặc ý chỉ của Ngài cho một cá nhân, một tập thể nào đó. Và khi người tiếp nhận sứ điệp đó gặp mặt sứ giả Chúa đã sai phái thì chính họ cũng được tiếp nhận lời đó trong dự hiện diện của Chúa. Vì sứ giả đại diện Chúa để chuyển tải Lời Ngài.

Thế thì, chúng ta nhận biết rằng có một sự khác biệt rõ rệt giữa “sự hiện diện” và “mặt đối mặt”!

Chúng ta có thể tham dự một buổi ‘rally’ để nghe lời tuyên bố của Tổng Thống Trump về một thể chế của Mỹ Quốc hoặc một đề tài nào đó liên quan đến một luật mới ngài Tổng Thống muốn thông báo. Trong khoảnh khắc đó, toàn thể đám đông khán giả sẽ có được một vinh hạnh diện kiến với TT Trump, thế nhưng cá nhân chúng ta hẳn nhiên chưa được có một kinh nghiệm “mặt đối mặt” với ông!

Cũng vậy, dân sự Chúa tại chân núi Si-na-i đã bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhưng thật ra chỉ mình Môi-se là người đã từng trải nghiệm “mặt đối mặt” với Chúa trên núi khi ông tương giao với Chúa trong 40 ngày để tiếp nhận bản luật pháp 10 điều răn hầu chuyển tải cho dân sự.

Định nghĩa thuần tuý của sự “ mặt đối mặt” chính là một cuộc gặp gở, có tính cách riêng tư cá nhân. Nói một cách gần gũi hơn, sự gặp gở của hai người bạn thân hoặc giữa hai tình nhân hẳn nhiên mang một sắc thái khác biệt.

Khi chúng ta “mặt đối mặt” với một ai đó, chúng ta có thể nhận biết đôi mắt biết cười của họ, chúng ta nhận biết tóc họ đang bạc màu, chúng ta nhìn biết ánh mắt u buồn hoặc sống động trong một niềm vui nhen nhúm nào đó. Khi họ chau mày, chúng ta cảm nhận có thể một việc gì đó đang làm họ phật lòng hoặc thắc mắc, v.v.

Trải nghiệm đầu tiên “ mặt đối mặt” của loài người với Đức Chúa Trời được ghi lại trong Sáng Thế Ký 2:7:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh.” – Sáng -thế Ký‬ ‭2:7‬ ‭VB1925‬‬

Khi chúng ta gặp Chúa “mặt đối mặt”, sự gặp gở, tương giao trong nơi kín nhiệm ấy, mang lại một nguồn sự sống sung mãn cho chúng ta trong phương diện thuộc linh lẫn thuộc thể.

Người què đi!
Người mù thấy!
Người câm nói!
Người chết sống lại!

Những trũng xương khô sẽ sống lại!
Môi trường ô nhiễm được chữa lành!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-10-2019
www.luathiengvn.com

Không Còn Bị Cưỡng Chế

Ngày 15, Tháng 10, Năm 2019

Những vụ việc “cưỡng chế nhà đất” đang diễn tiến trong khắp lãnh thổ Việt Nam nói riêng và trong nhiều quốc gia trên thế giới nói chung là bằng chứng cụ thể của một cuộc “đánh cướp”.

Nó không những chỉ là việc đánh cướp để chiếm đoạt tài nguyên, nhưng nó chính là sự tướt đoạt danh tính của một con người nào đó, sự khống chế một lãnh thổ nào đó và hẳn nhiên là sự cưỡng ép để khống chế toàn bộ một dân tộc nào đó.

Sự việc này chỉ có thể xảy đến cho một con người đang ở trong một tư thế của một nạn nhân. Nó cũng có thể xảy đến cho những ai đang ở trong một tư thế “thông đồng” với thể chế đó. Vì sao? Vì sự im lặng hoặc thụ động chính là sự đồng ý trong liên kết với sự việc bất công đang diễn ra khắp nơi.

Có lắm lúc sự “thông đồng” này xuất nguồn từ sự thỏa hiệp trong tâm linh, tức là sự liên kết với kẻ thù của linh hồn mình, đã được hé mở qua những cánh cửa tăm tối khi chúng ta, vô tình hoặc cố ý, chống nghịch với Đức Chúa Trời.

Tạ ơn Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta một giải đáp siêu nhiên, ấy là sự ăn năn để được khôi phục trong mối tương giao mật thiết trong giao ước mới qua Thập Tự Giá!

Chúng ta hãy quay về vối Cội Nguồn của sự yêu thương, là Đức Chúa Trời, vì Ngài, chính là sự yêu thương! Hãy trở về trong thẫm vị làm con Đức Chúa Trời. Đây chính là danh tính trung thực của chúng ta.

Điều này không biểu hiện trong mục vụ, trong tổ chức hoặc ngay cả trong những việc lành mà chúng ta thực hiện hàng ngày. Chúng chỉ là bông trái của danh tính chúng ta trong Đấng Christ!

Hãy chỗi dậy để cầu thay cho dân tộc trong thời điểm này. Những sự “cưỡng chế” trong mọi hình thức sẽ phải buông ra khi chúng ta đồng hành với Chúa trong địa vị làm con cái Đức Chúa Trời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Một Điều Mới

Ngày 29, Tháng 9, Năm 2019

Khi chúng ta nghe đến một việc gì đó có vẽ không quen thuộc hoặc khó hiểu theo sự suy xét trong tâm trí, thì chúng ta có thể có vài phản hồi như sau:

Một, là chúng ta sẽ không chấp nhận sự việc ‘mới mẻ’ này vì nó quá mới lạ, không quen thuộc theo đường lối chúng ta thường noi theo.

Hai, là chúng ta không thể làm một quyết định vì cần có nhiều thì giờ để phân tích sự việc trước khi chấp nhận cái sự việc mới mẻ hoặc ý tưởng ‘mới’ này

Hai phản hồi được nêu lên trên đây nghe rất hợp lý nếu chúng ta xử dụng tâm trí hoặc lý trí để phân tích sự việc.

Lời Chúa nói gì về điều này? Chúa là Đấng hay làm phép lạ, và, vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Chúa cao hơn đường lối chúng ta, ý tưởng Ngài cao hơn ý tưởng chúng ta.

Vì thế, chúng ta không thể nào áp dụng sự hiểu biết của chúng ta thông qua lý trí, tâm trí hoặc cảm xúc để phân tích sự việc, nhưng chúng ta cần nhờ cậy Đức Thánh Linh mở mắt, mở tai thuộc linh để chúng ta có nhìn biết những gì Ngài đang muốn chúng ta nhìn thấy.

Chúa đang làm một điều mới trong cuộc đời chúng ta, trong cuộc đời dân tộc chúng ta. Vấn đề ở đây là, chúng ta có đang nhìn thấy bàn tay Chúa đang vận hành chăng?

Những vấn nạn nào đang là rào cản khiến chúng ta không thể nhìn biết Chúa trong hiện cảnh?

Xin Chúa Thánh Linh mở mắt, mở tai thuộc linh và giải phóng chúng ta khỏi sự khống chế trong tư duy. Đây là một thời điểm để nhìn biết Chúa và khi chúng ta nắm bắt được ý Chúa, Ngài sẽ ban cho lời công bố thích đáng để giải phóng lãnh thổ hầu khai phóng một mùa gặt rộng lớn trong mùa này.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.

“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” – Ê-sai 54:6-9

“Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của các ngươi, Đấng tạo thành Y-sơ-ra-ên, tức Vua các ngươi. Đức Giê-hô-va, là Đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại, thảy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn, phán như vầy:

“Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước.

“Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Aáy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Những thú đồng, với muông rừng và chim đà, sẽ tôn vinh ta; vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc, đặng cho dân ta đã chọn được uống. Ta đã làm nên dân nầy cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta.” – Ê-sai 43:15-21

Năm 5780, một năm…

Ngày 28, Tháng 9, Năm 2019

… của sự thể hiện Nước Chúa trong chúng ta và thông qua chúng ta

… của chiến trận thuộc linh để đón chào sự hiện diện của Chúa qua sự thờ phượng hầu đánh chiếm lãnh thổ

…. của dấu kỳ và phép lạ được khai phóng trong sự hiện diện của Chúa

… của sự chuyển đổi hội thánh Chúa để trở nên một bầu da mới tràn đầy rượu mới

… của sự nhìn biết Chúa trong những khoảnh khắc ‘mặt đối mặt’ với Đức Chúa Trời của sự yêu thương

… của sự bầy tỏ quyền năng siêu nhiên, sự khôn ngoan thông sáng trong mặc Khải Chúa ban cho hằng ngày

… của Lời Rhema Chúa khai sáng cho con dân Ngài từ nơi kín nhiệm

… của sự thể hiện danh tính con dân Chúa trong địa vị làm con Đức Chúa Trời

… của sự mở rộng Nước Đức Trời trong mọi tầng cấp, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Khởi Đầu Một Kỷ Nguyên Mới

Ngày 27, Tháng 9, Năm 2019

Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, đầu năm 5780 trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2020 trong Dương Lịch.
 
Đây là một năm của sự thăng tốc vượt bực. Chúng ta cần di chuyển linh động và nhanh chóng dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Có nghĩa rằng Chúa sẽ vùa giúp chúng ta chuyển hướng nhanh chóng nhưng chúng ta cần trở nên uyển chuyển nhanh nhẹn trong mọi quyết định trong cuộc sống. Điều này đòi hỏi chúng ta cần nắm biết ý Chúa một cách tỏ tường trong sự nhìn biết Chúa để lắng nghe tiếng Chúa truyền phán một cách rõ ràng.
 
Đây là một thời điểm của sự biểu hiện Nước Đức Chúa Trời tức là sự mở rộng nối dài của hội thánh Chúa. Chúng ta là những công cụ của sự thể hiện của Thần Chúa trên khắp đất. Muốn trở thành những vũ khí bén nhọn này, chức năng nghe và thấy trong thuộc linh của chúng ta cần được trở nên bén nhạy.
 
Chúng ta cần di chuyển trong Đức Tin siêu nhiên, trong mặc Khải của hiện cảnh; Chúa Thánh Linh đang phán gì với chúng ta ngay trong giây phút này? Những sự thông sáng, những mặc khải của quá khứ, nói một cách cụ thể hơn, những mặc khải của ngày hôm qua không thể áp dụng cho khoảnh khắc hiện tại!
 
Chúng ta cần nắm biết ý Chúa để công bố và thể hiện Lời Ngài trong hiện cảnh. Đây là một thời để tiến lên, trong sự khôn ngoan thông sáng để đi chuyển theo thời điểm của thiên đàng!
 
Chúng ta cần được gia tăng trong việc nhìn biết Chúa, nhìn biết thời cuộc và những gì chúng ta cần làm trong thời điểm của Chúa!
 
Xin Chúa Thánh Linh liên tục khai phóng con dân Ngài!
 
Shalom!
 
Lửa Thiêng Việt Nam

Trong Ngài

Ngày 23, Tháng 9, Năm 2019

Sáng Chúa Nhật vừa qua tại Hội Thánh nhà, Chúa Thánh Linh đã khai phóng một lời mặc khải rất sâu nhiệm.

Chúa truyền dạy cho con dân Ngài hãy liên tục ở trong sự yên nghỉ của Ngài. Sự “ở trong” ở đây mang lấy một ý nghĩa của sự ẩn núp dưới bóng cánh của Đức Giê-hô-va, Đấng toàn năng. Sự “ở trong” ở đây là một biểu hiện của sự liên kết với Đấng Đầu Nguồn, Ngài là cội nguồn của mọi sự.

Trong Ngài, chúng ta sẽ liên tục trải nghiệm nhiều “Khởi Đầu Mới” vì Ngài là Đấng Đời Đời. Mọi việc khởi đầu với Ngài và chấm dứt với Ngài. Hallelujah!

Vậy thì, “Trong Ngài”, chúng ta sẽ liên tục tiếp thu sự sống sung mãn như Ngài đã chỉ định.

“Trong Ngài”, chúng ta tiếp nhận quyền năng của Đấng Giải Phóng để di chuyển một cách linh động trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh!

“Trong Ngài”, chúng ta sẽ liên tục di chuyển trong đức tin.

“Trong Ngài”, chúng ta nhận được những chiến lược thuộc linh để liên tục bước đi trong chiến thắng.

“Trong Ngài”, chúng ta sẽ được nhìn biết Ngài, là Cha Thiên Thượng, Đấng hằng chăm sóc và bảo bọc chúng ta.

“Trong Ngài”, chúng ta sẽ liên tục ở trong ranh giới Chúa đã chỉ định và Ngài sẽ là Đấng dẫn đầu để đột phá mọi bế tắc.

Thế thì, sự yên nghỉ trung thực cho cuộc sống của chúng ta trên đất này thật đều ở “Trong Ngài”. Có nghĩa rằng, linh hồn của chúng ta sẽ được yên nghỉ khi chúng ta liên tục ở trong mối liên hệ trong giao ước của Đức Chúa Trời thông qua Đấng Trung Bảo, Đức Chúa Giê-xu, tức là thông qua Thập Tự Giá.

Hãy cứ liên tục ở “Trong Ngài”!!!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho.

“Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.

“Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” – Giăng 15:1-11

Sự Giải Phóng Tâm Trí

Ngày 19, Tháng 9, Năm 2019

Đường hướng cuộc sống con người định đoạt cuộc đời họ.

Những quyết định trong cuộc sống hằng ngày định hướng cuộc đời chúng ta.

Vì thế cách suy nghĩ hoặc tư duy chúng ta sẽ định đoạt cuộc đời chúng ta. Có nghĩa rằng, tầm nhìn hoặc quan điểm là thiết yếu, như một bánh lái để xoay hướng cuộc sống chúng ta. Đây là lý do vì sao, xuyên suốt trong Thánh Kinh, Đức Chúa Trời thường đặt những nghi vấn với con dân Chúa như sau:

“Ngươi thấy gì? Ngươi nghe gì?”

Tức là “Ngươi có đang nhìn thấy những gì Ta đang làm chăng?”

Có một điều thật lạ lùng là khi mắt và tai thuộc linh chúng ta được mở ra để nhìn biết Chúa thì chính lúc ấy là những khoảnh khắc chúng ta nhìn thấy cửa trời mở ra. Hãy suy gẩm lời Chúa trong II Các Vua 6:15-17:

“Tôi-tớ của người Đức Chúa Trời chỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo-binh cùng ngựa và xe đương vây thành. Người nói với Ê-li-sê rằng: Hỡi ôi! chúa, chúng ta sẽ làm sao? Ê-li-sê đáp rằng: Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Đoạn, Ê-li-sê cầu-nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi-tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung-quanh Ê-li-sê.”
‭‭
Cũng thế, đây là một thời điểm cho sự giải phóng của chúng ta!

Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở mắt, mở tai để chúng ta nhìn biết Chúa là ai trong bối cảnh của cuộc sống mình!

Ngài là ai trong cuộc đời bạn?

Những sự sợ hãi nào đang khống chế tâm trí, tư duy chúng ta?

Những tiếng nói nào đang xâm chiếm không phận của tâm trí khiến chúng ta liên tục ở trong một trạng thái ‘bấn loạn, bị giao động, xôn xao’???

Những rào cản nào đang khống chế tư duy chúng ta? Chúng có thể là những sự dạy dỗ sai lầm, những quan điểm lệch lạc về Đức Chúa Trời, những giáo điều quy luật rườm rà của con người, những sự kỳ thị hẹp hòi, những phương thức ‘rập khuôn’ đã từng áp chế con dân Chúa?

Xin Chúa giải phóng chúng ta để mang lại một sự tự do của tâm trí để chúng ta có ‘đồng một tâm tình’ với Đấng Christ!

“Hãy có đồng một tâm-tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình-đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm-giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi-tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập-tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus-Christ là Chúa, mà tôn-vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” – Phi-líp‬ ‭2:5-11‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Phương Cách, Công Thức và… Giáo Điều

Ngày 17, Tháng 9, Năm 2019

Không hiểu sao con dân Chúa lại ưa chuộng học hỏi nhiều phương thức để … đến gần Chúa hoặc để thực hiện những mục vụ?

Những phương cách hoặc mô hình là những điều chúng ta có thể áp dụng để rèn luyện trong kỷ luật thuộc linh. Thế nhưng, nếu không khéo những điều này sẽ trở thành ‘chướng ngại vật’ khiến chúng ta không thể đến với Chúa qua mối liên hệ mật thiết hằng ngày để lắng nghe tiếng Chúa truyền phán trực tiếp với chúng ta cho hiện cảnh.

Trong quá trình thuộc linh cá nhân, tôi đã từng bị vướng mắc vào cái vấn nạn này. Thật ra, cũng chỉ vì lòng nóng cháy tìm kiếm ý Chúa, nhưng lại thiếu sự nhìn biết đường lối của Ngài trong cuộc sống thuộc linh. Những điều hay, ý tốt, những sự việc có vẽ dường như là những điều công nghĩa thường hay thu hút con dân Chúa. Nhưng nếu những việc này không là ý chỉ của Chúa cho chúng ta trong ngay giây phút khi đối đầu với một tình huống nào đó, thì chúng sẽ không đem lại lời giải đáp cho nan đề của chúng ta, vì chúng không là mặc khải đến từ Đức Thánh Linh.

Nếu những ‘phương thức’ này được một ai đó thực hiện vì Chúa Thánh Linh soi sáng cho người đó thì ấy là mặc khải Chúa ban cho họ. Nhưng chỉ vì chúng là những hành động mang lại kết quả tốt đẹp cho họ không có nghĩa rằng nếu chúng ta ‘rập khuôn’ thì cũng sẽ được phước như họ đã tiếp nhận từ Chúa.

Nói tóm lại, mặc khải của ai đó chia sẻ với chúng ta là một điều quý báu để khích lệ lẫn nhau, nhưng Đức Thánh Linh cần xác chứng với chúng ta trong nơi kín nhiệm. Có nghĩa rằng, nếu chúng ta chỉ dùng những phương cách này như một công thức ‘rập khuôn’ để xông vào chiến trận thuộc linh thì chúng ta cần nên suy xét để tìm kiếm ý Chúa.

Hãy nhớ rằng, mỗi chiến trận thuộc linh đều có những khía cạnh khác biệt. Vì thế, chúng ta nhận biết Chúa Giê-su đã chữa lành nhiều người bệnh tật, nhưng Ngài đã không chỉ dùng một phương cách. Cũng vậy, những chiến lược thuộc linh là mặc khải Chúa sẽ ban cho tùy theo bối cảnh mà chúng ta khó có thể ngờ được. Có lắm lúc, Chúa sẽ dùng những chiến lược bất ngờ để đánh bại quân thù, vì thế, những phương cách, công thức và giáo điều do con người thiết kế thật là những ‘chướng ngại vật’, những rào cản trong quá trình thuộc linh.

Nguyện xin Chúa giải phóng để chúng ta liên tục di chuyển một cách thật linh động dưới sự dẫn dắt của Thần Chúa trong mọi thì.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam

Chướng Ngại Vật Nào?

Ngày 15, Tháng 9, Năm 2019

Chúng ta có đang là một ‘rào cảng’ thuộc linh nào chăng? Việc này có thể được biểu hiện qua vài hình thức như sau:

1. Có khuynh hướng muốn cai quản đời sống thuộc linh của người khác…

2. Chia sẻ hoặc làm chứng nhưng với một khuynh hướng ‘lèo lái’ để người khác làm theo đường hướng tìm kiếm Chúa qua các công thức và phương pháp ‘rập khuôn’ theo ý riêng của mình…

3. Chia sẻ để hướng dẫn người khác nhưng không nhìn biết rằng Chúa muốn khai phóng con dân Chúa để mở rộng Vương quốc Ngài. Đây là một ngày của Thánh dân Chúa. Tất cả cần đứng dậy và được dự vào phần mở rộng Nước Ngài…

4. Chia sẻ với khuynh hướng tôn cao một thuyết lý, một mục vụ, một giáo chủ nào đó. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn là Đấng Đầu Nguồn…

5. Hấp tấp quyết định vụ việc trong cảm xúc, vì lòng nóng cháy, nhưng không nhìn biết ý Chúa. Có lắm lúc chúng ta vô tình tự đặt để mình vào vị trí của ‘nguồn cung ứng’. Hãy nhớ rằng Đức Giê-hô-va Jireh, Ngài chính là nguồn cung ứng vô biên, trong mọi lĩnh vực’…

6. Khởi động phong trào ‘tìm kiếm đấu kỳ, phép lạ’ bằng cách khuấy động cảm xúc của con dân Chúa với mục đích bành trướng tổ chức cá nhân…

7. Chủ trương ‘sữa sai’, ‘vạch lá tìm sâu’ bằng cách áp dụng điều luật, giáo điều để bắt bẻ sát phạt mọi người…

 

8. Áp đặt tiêu chuẫn ‘thật cao’ theo quy củ, giáo điều để giới hạn con dân Chúa, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không chú trọng đến bề ngoài nhưng Ngài là Đấng dò xét tấm lòng chúng ta…

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

~~~~~~~
“Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh-Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa-muốn của xác-thịt. Vì xác-thịt có những điều ưa-muốn trái với những điều của Thánh-Linh, Thánh-Linh có những điều ưa-muốn trái với của xác-thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh-Linh chỉ-dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật-pháp. Vả, các việc làm của xác-thịt là rõ-ràng lắm: Ấy là gian-dâm, ô-uế, luông-tuồng, thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-đảng, ganh-gổ, say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh-Linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ:” – Ga-la-ti‬ ‭5:16-22‬ ‭VB1925‬‬

 

Một Thời Tiến lên!

Ngày 15, Tháng 9, Năm 1019

Đây là một thời để lắng nghe tiếng Chúa và nhìn biết chiến lược Ngài khai phóng cho hiện cảnh!

Đây là một thời để trở nên bén nhạy hầu nhận biết tình huống của chính chúng ta và của dân tộc!

Đây là một thời để nhìn biết danh tính của chúng ta trong địa vị làm con Đức Chúa Trời!

Đây là một thời để nhìn biết tấm lòng của Chúa đối với chúng ta là như thể nào!

Đây là một thời để nắm bắt ý Chúa hầu thể hiện Nước Đức Chúa Trời!

Đây là một thời của sự ‘đồng công cộng tác với các thiên binh từ trời’!

Đây là một thời để nhìn biết thẩm quyền Chúa ban cho chúng ta!

Đây là một thời để nhìn lên và nhìn thấy cửa trời đang mở rộng!

Đây là một thời tiến lên để bước lên vào chốn cao hơn!

Đây là một thời của ‘dấu kỳ và phép lạ’!

Đây là một thời của thánh dân Ngài!

Đây là một thời để chổi dậy!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Nhìn Biết….Sự Thật

Ngày 12, Tháng 9, Năm 2019

Sứ giải phóng khởi đầu với sự ‘mở mắt’ để nhìn nhận sự thật của tình huống. Sự mở mắt, mở tai thuộc linh là điều tiên quyết.

Những rào cảng nào đang khống chế khiến chúng ta không thể hoặc không dám nhìn biết sự thật?

Sự thật làm chúng ta đau lòng, tuy nhiên, chúng ta cần nhìn biết thực trạng của chúng ta, của hội thánh con dân Chúa và của dân tộc chúng ta. Rồi, sau đó chúng ta Sẽ nhìn lên Chúa, Ngài vẫn là cứu cánh duy nhất của chúng ta!

Khi chúng ta chia sẽ Lời Chúa hoặc nói lên sự thật về một tình huống nào đó, với tình yêu của Chúa trong tính cách xây dựng để khôi phục, chính điều này sẽ khai phóng quyền năng của Chúa để giải phóng chúng ta. Đúng thế, chúng ta cần có sự can đảm trong tình yêu của Chúa để nói lên sự thật.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Sứ Giả Là Sứ Điệp

Ngày 9, Tháng 9, Năm 2019

Sứ giả chia sẽ mặc khải và chuyển tải sứ điệp Chúa ban cho họ. Thế nhưng, đến một lúc nào đó sứ giả và sứ điệp cần hợp nhất, tức là trở nên một. Sứ giả là sứ điệp và sứ điệp chính là sứ giả. Chúng ta không thể cho ra những gì chúng ta chưa từng trải nghiệm hoặc sở hữu.

Đến một lúc nào đó, sứ điệp tiềm tàng trong ‘sứ giả’ Sẽ tuôn chảy một cách tự nhiên và chính điều này là một âm hưởng làm chấn động lãnh thổ. Vì thế, Chúa đã phán cùng Giô-suê rằng:

“Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se.” – Giô-suê‬ ‭1:3‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Sự Thể Hiện Cụ Thể Của Đức Chúa Trời

Ngày 23, Tháng 8, Năm 2019

Sự Thể Hiện Cụ Thể Của Đức Chúa Trời

Có thể nào chăng, Đức Chúa Trời thật là một Đức Chúa Trời của sự yêu thương? Tình yêu của Ngài không chỉ được mô tả qua Lời Ngài, Lời trong văn tự, nhưng tình yêu của Ngài thật được ấn chứng qua Đức Thánh Linh, qua sự hy sinh của Con Độc Sanh, của Đức Chúa Giê-xu trên Thập Tự Giá.

Vì thế tình yêu của Chúa là một việc Chúa thể hiện một cách cụ thể cho chúng ta. Vì yêu, Ngài ban cho. Vì yêu, Ngài mở rộng lòng Ngài để ban cho chúng ta những điều tốt nhất, những điều quý giá nhất của Ngài.

Khi chúng ta thật sự tiếp thu tình yêu của Chúa, thì chúng ta mới có thể biểu hiện tình yêu ấy với một thế gian đang ở trong sự hư mất.

Vì thế, nếu chúng ta vẫn bôn ba, vẫn tìm kiếm tình yêu hoặc sự chấp nhận của Chúa qua các việc làm, qua mục vụ, v.v., thì chúng ta có thể đang trải nghiệm một nan đề thuộc linh.

Thật là một điều mầu nhiệm và chính điều này đã được Chúa bày tỏ trong ánh sáng của tình yêu Ngài. Ôi thôi, sao mắt lòng của chúng ta lại không thể mở ra để nhìn biết Đức Chúa Trời của sự yêu thương?

Những điều gì đang ngăn cản khiến chúng ta không thể bượ́c vào mối liên hệ mật thiết để tương giao với Chúa hằng ngày?

Nguyện xin Chúa thương xót con dân Ngài. Xin Chúa giải phóng để chúng ta có thể nhìn biết Chúa là ai trong cuộc đời của dân tộc chúng ta. Ngài là Đấng ban cho, Ngài là Đấng giải phóng. Ngài là Đấng đi đầu để đột phá mọi bế tắc và tình yêu Chúa thật là một món quà quý giá Ngài ban cho chúng ta.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Bước Đi Trong Sự Sáng

Ngày 13, Tháng 8, Năm 2019

Có lắm lúc con dân Chúa dồn các nỗ lực của mình trong việc làm, trong mục vụ nhưng lại không nhìn biết danh tính trung thực của mình trong địa vị làm con Đức Chúa Trời, trong giao ước đời đời qua thập tự giá và sự đổ huyết của Chúa Giê-xu để cứu chuộc chúng ta.

Mối liên hệ trong giao ước Chúa là một chìa khoá then chốt trong quá trình cuộc sống thuộc linh của chúng ta!

Nếu chúng ta vẫn còn liên tục ở trong một trạng thái bất an, bôn ba để phấn đấu với thế giới tối tăm, để tìm kiếm mục vụ hầu trấn giữ vị trí của mình trong một tổ chức nào đó, v.v., chúng ta thật đang phấn đấu cho những điều thuộc về xác thịt. Hãy chiêm nghiệm phân đoạn Thánh Kinh sau đây trong I Giăng 1:5-7:

“Nầy là lời truyền-giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối-tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao-thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối-tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao-thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.”

Điều cốt lõi trong phân đoạn này được gói trọn trong câu “Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao-thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” Vì sao? Khi chúng ta tương giao với Chúa trong mối liên hệ mật thiết, tức là “bước đi trong sự sáng”, thì bóng tối tăm phải lìa xa chúng ta.

Cái nỗ lực của ý chí, của xác thịt, của sự học đòi theo thế gian, của các quy củ điều luật của tôn giáo sẽ không bao giờ đánh hạ thế giới tối tăm. Tức là những việc làm của con người không thể nào mang lại sự giải phóng cho bất cứ một ai.

Chúng ta không thể chiến thắng bóng tối bằng sự đấu tranh, đối đầu với bóng tối, nhưng chính sự việc ‘bước đi trong sự sáng’ là then chốt cho một đời sống sung mãn trong Đấng Christ!

Cũng thể ấy, chúng ta không cần tìm tòi, tìm kiếm nơi các ác linh trấn giữ để đánh hạ chúng. Vì bất cứ nơi nào bàn chân chúng ta đạp đến, thì ánh sáng của Mặt Ngài trong chúng ta sẽ tống khứ kẻ thù của linh hồn, sẽ thanh tẩy lãnh thổ.

Điều