Rừng Mơ

Ngày 12, Tháng 9, Năm 2020

Rừng chiều đầy lá, hoa, mơ
Cảnh lòng thỗn thức, lơ thơ chiều tà
Rừng mơ vang bóng dặn lòng
Xôn xao dào dạt, hẹn không ngày về

Đường mòn dạo bước lối về
Rừng hoa thay lá, không hề ung dung
Mơ gì ta mãi thẫn thờ
Chiều mơ lòng vẫn trông chờ nhớ ai

Bước vào khoảnh khắc siêu nhiên
Lắng nghe tiếng Chúa, thiêng liêng từ trời
Mở ra mặc khải tuyệt vời
Rừng mơ thay lá, theo thời của Cha

Không gì quá khó cho Ngài
Mở ra, khai phóng, triển khai tình người
Ban cho khải tượng từ trời
Giấc mơ thiên thượng, mọi thời quang khai

Rừng mơ, thay lá, hoa, mơ
Mở lòng chào đón, tình thơ dạt dào
Tình Ngài bao phủ đất trời
Một thời mở rộng, một thời gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#LTVN #LuaThieng #luathiengvn #rungmo #vanmang #giacmo

Khi…

Ngày 12, Tháng 9, Năm 2020

Khi yếu đuối, chính lúc ta mạnh mẽ
Khi than khóc, Ngài yêu thương xoa dịu
Khi bệnh hoạn, Cha chữa lành dung thứ
Khi đau buồn, Chúa an ủi phủ che

Khi nghèo đói, Ngài cung ứng ban cho
Khi đau khổ, lòng Chúa xót thương ta
Khi tan vỡ, Ngài rịt lòng khôi phục
Khi lo buồn, Ngài giải phóng, quang khai

Vấn nạn nào, đang vương vấn quanh ta?
Chúa ở cùng, kìa Chúa Đấng Vạn Quân
Đấng Đi Đầu, Ngài mở lối dẫn đường
Giữa ba đào, Ngài khai phóng gia ơn

Trong gian khổ, ấy chính nơi phước hạnh
Mở cửa trời, Ngài mở cửa ngục tù
Lòng hớn hở, vì tình yêu muôn thửơ
Không có gì, thật quá khó cho Ngài

Nhìn về Nguồn, ôi Nguồn Sống Vĩnh Cữu
Không giới hạn, trong thời gian khoảng cách
Chẳng âu lo, vì có Chúa ở cùng
Nguồn mặc khải, Ngài, vô biên, bất tận

Chảy qua ta, qua ống dẫn Tình Yêu
Lòng rộng mở, đón chào nguồn phước mới
Chớ thắt chặt, Nguồn Nước Sống Đời Đời
Mở lòng ta, sẵn khai phóng dân Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-09-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vì ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp-đỡ ngươi; hỡi sâu-bọ Gia-cốp, và các người của dân Y-sơ-ra-ên, đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, và là Đấng chuộc ngươi. Nầy, ta sẽ lấy ngươi làm cái bừa nhọn, thật mới và có răng bén. Ngươi sẽ tán các núi và nghiền nhỏ ra, làm cho các gò nên giống như cám mịn. Ngươi sẽ dê nó, gió sẽ lùa đi, gió lốc sẽ làm tan-lạc; nhưng ngươi sẽ vui-mừng trong Đức Giê-hô-va, khoe mình trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Những kẻ nghèo-nàn thiếu-thốn tìm nước mà không được, lưỡi khô vì khát; nhưng ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nhậm lời họ; ta, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, sẽ không lìa-bỏ họ đâu. Ta sẽ khiến sông chảy ra trên đỉnh núi trọi, và suối trào lên giữa trũng. Ta sẽ biến sa-mạc thành ao, và đất khô thành nguồn nước. Ta sẽ đặt trong đồng vắng những cây hương-bách, cây tạo-giáp, cây sim và cây dầu. Ta sẽ trồng chung nơi sa-mạc những cây tùng, cây sam, cây hoàng-dương, hầu cho mọi người xem thấy và biết, ngẫm-nghĩ và cùng nhau hiểu rằng tay Đức Giê-hô-va đã làm sự đó, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã dựng nên sự đó.” – Ê-sai‬ ‭41:13-20‬ ‭VIE1925‬‬

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #Khi #suphuchoi #sugiaiphong

Nỗi Nhớ Niềm Đau

Ngày 12, Tháng 9, Năm 2020

Tay trong tay, nỗi nhớ niềm đau
Trong ký ức, niềm đau, nỗi nhớ
Nhớ nỗi buồn, ghi tâm nghịch cảnh
Nhớ niềm đau, ảo ảnh không thôi

Chiều Gô-tha, nhớ lại tình Ngài
Nỗi niềm đau, Chúa đã gánh lấy
Đấng Mê-si, Đấng được xức dầu
Rịt mọi lòng, giải cứu dân ta

Rao tin mừng, cho kẻ phu tù
Giải phóng lòng, bước ra khỏi ngục
Thần của Chúa, khai phóng tự do
Ngày báo thù, ngày của Gia-vê

Ôi tình Ngài, biển rộng sông dài
Năm ban ơn, ơn Chúa gia tăng
Tại Gô-tha, Huyết Ngài tuôn đổ
Tẩy thanh mọi, gian ác u buồn

Ngài yên ủi, mọi kẻ buồn rầu
Ban mão hoa, thay vì tro bụi
Dầu vui mừng, thay vì tang chế
Áo ngợi khen, lòng chẳng nặng nề

Chúa Thánh Linh, xin Ngài thăm viếng
Dấy dân Ngài, xin Chúa dấy lên
Chẳng đau buồn, nỗi nhớ niềm đau
Xưng công bình, Vinh Hiển Danh Ngài

Giờ chiến trận, giờ của dân ta
Nơi cổng thành, Lời Cha rao báo
Bứng tận gốc, tống khứ ác linh
Đánh hạ kìa, mọi thứ gian manh

Nỗi niềm ta, khôi phục dân ta
Nơi sứt mẻ, vọng canh vang tiếng
Ôi xin Ngài, minh oan phóng thích
Tiếng Tù Và, tỉnh thức canh ba

Xây dựng lại, những nơi đổ nát
Phục hồi nơi, mọi chốn hoang vu
Lòng vui mừng, tay giương cung đồng
Đồng tâm tình, với Chúa Gia-vê

Xoá tan đi, tiếng nói bội lòng
Trong Giao Ước, đồng tâm tình Chúa
Nỗi niềm ta, một lòng trông cậy
Mặt đối Mặt, trong mối tương giao

Dòng dõi ta, một nguồn ơn phước
Vinh Danh Chúa, trong khắp vùng miền
Sự công bình, chánh trực Nước Chúa
Dây Chuẩn Mực, khai phóng khắp nơi

Mở lòng ra, chào Vua Vinh Hiển
Xin mời Ngài, ngự giữa dân ta
Linh hồn ta, mừng vui hát xướng
Dâng lên Ngài, ca khúc khải hoàn

Chẳng còn đau, không còn khắc khoải
Không còn buồn, than khóc âu lo
Một lòng tin, dâng lời chúc tụng
Một bài ca, chiến thắng vinh quang!!!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-09-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Một Cảm tác từ Ê-sai 61…. Shalom!
“Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin-lành cho kẻ khiêm-nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu-tù được tự-do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo-thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên-ủi mọi kẻ buồn-rầu; đặng ban mão-hoa cho kẻ buồn-rầu ở Si-ôn thay vì tro-bụi, ban dầu vui-mừng thay vì tang-chế, ban áo ngợi-khen thay vì lòng nặng-nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công-bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh-hiển. Họ sẽ xây lại các nơi hoang-vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy-hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy-phá, là những nơi đổ-nát lâu đời. Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại-quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi; nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế-lễ của Đức Giê-hô-va; sẽ được xưng là chức-dịch của Đức Chúa Trời chúng ta; sẽ ăn của báu các nước, và lấy sự vinh-hoa của họ mà khoe mình. Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu-hổ; chúng nó sẽ vui-vẻ về phận mình để thay sự nhuốc-nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản-nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui-mừng đời đời. Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh-trực, ghét sự trộm-cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành-tín báo-trả lại, và lập giao-ước với chúng nó đời đời. Dòng-dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con-cháu sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng-dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước. Ta sẽ rất vui-vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh-hồn ta mừng-rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu-rỗi cho ta; khoác áo choàng công-bình cho ta, như chàng rể mới diện mão-hoa trên đầu mình, như cô dâu mới giồi mình bằng châu-báu. Vả, như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công-bình và sự khen-ngợi nứt ra trước mặt mọi dân-tộc thể ấy.” – Ê-sai‬ ‭61:1-11‬ ‭VIE1925‬‬

Tháo Gỡ

Ngày 2, Tháng 8, Năm 2020

Hình cong chữ “S” mến yêu
Ôi hình bóng Chúa, chảy dài trong ta
Ba Miền, lòng Chúa đoái thương
Ngài trông, Ngài đợi, Ngài chờ dân ta

Ba Miền, một dãi sơn hà
Biển, trời, sông, nước là nhà của ta
Chúa Cha chỉ định mọi thì
Thẫm quyền của Chúa, quản cai nước nhà

Mở tai, mở mắt, mở lòng
Cho ta nhìn biết hiện tình nước non
Trong cơn nguy biến nước nhà
Dâng lời ca tụng, mở lòng cho ra

Lòng ta bày tỏ tình Cha
Mở lòng khai phóng dân Ngài mọi nơi
Chớ nên thắt chặt khắc khe
Tình yêu của Chúa phá tan mọi xiềng

Mắt chăm nhìn Chúa mỗi ngày
Lòng mong đợi Chúa, không hề chuyển lây
Vùng lên dân Chúa, Ba Miền
Vận ta đã đến, dân ta mong chờ

Trở về với Chúa tình yêu
Ngài đang tháo gỡ, giải bày tâm can
Biết bao đau khổ triển miên
Giờ Ngài giải phóng, minh oan mọi lòng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Một Là Vậy, Hai Là Thế!

Ngày 8, Tháng 9, Năm 2020

Một là vậy, hai cũng là thế ấy
Một chiều hướng, một đường xưa lối cũ
Ta nhất quyết, chỉ đi theo một hướng
Rập theo kìa, khuôn khổ các giáo điều

Một cơ cấu, một nền tảng cũ kỹ
Lời của Chúa, thông hiểu theo lý trí
Giải từng lời, theo phương cách ép mình
“Chiên của Ta, có nghe tiếng Ta chăng?”

Chờ trông chỉ, chỉ trông chờ, trông cậy
Tìm kiếm người, người của Chúa, “được ơn”?
Dấy lên mau, hãy vùng dậy giờ này
Giờ của Chúa, chính giờ của dân ta

Nguyện xin Chúa, xin khai phóng tất cả
Nữ chiến binh, dũng cảm, hãy vươn lên
Nam chiến binh, mở rộng lòng chào đón
Mở mắt lòng, khai phóng chiến binh Ngài

Thời chuyển đổi, hãy di chuyển nhanh chóng
Vượt tường thành, đứng giữa nơi sứt mẻ
Nơi vọng canh, tiếng Tù Và vang vọng
Mở khoá lòng, hầu giải phóng dân ta

Nguyện xin Chúa, xoá tan con đường mòn
Của tư duy, của ngoại cảnh vu vơ
Con đường cũ, ta xin giã từ nhé
Tiến lên nào, ta vào chốn cao hơn

“Hãy lên đây, ngươi hãy cứ lên đây”
Kìa cửa trời, đang rộng mở cho ta
Tựa ngực Chúa, tai nghe tiếng thì thầm
Tỏ bày Cha, qua tiếng gọi tình yêu

Giã từ nhé, ta xin quyết giã từ
Đồng tâm tình, cùng với các thiên binh
Lòng nhất quyết, ta lắng nghe tiếng Chúa
Theo Chân Ngài, Mắt Chúa dẫn đưa ta

Con Đường Thánh, Ngài triển khai mở rộng
Bước chân ta, lẹ như con nai cái
Vững lòng tin, ta tiến bước, vùng lên
Giờ của Chúa, chính giờ của dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 08-09-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ta là CHÚA, Ðấng Thánh của các ngươi, Ðấng Tạo Thành I-sơ-ra-ên, Vua của các ngươi. CHÚA phán thế nầy: Ðấng làm nên một con đường giữa biển, Tạo một lối đi giữa những dòng nước mạnh, Ðấng khiến những chiến xa và chiến mã, Những quân mạnh và binh hùng phải nằm xuống, rồi không trỗi dậy được nữa; Chúng đã tắt lịm, như tim đèn bị tàn lụi, phán, Ðừng nhớ đến những chuyện đã qua, Ðừng bận tâm đến những gì đã xảy ra thời xa xưa nữa. Nầy, Ta đang làm một việc mới. Kìa, việc ấy đang bắt đầu xảy ra, Các ngươi không nhận thấy sao? Ta sẽ mở một con đường giữa đồng hoang vắng vẻ, Khơi nguồn các dòng sông giữa sa mạc khô khan.” – Ê-sai‬ ‭43:15-19‬ ‭BD2011‬‬

#LTVN #luathiengvn #LuaThieng #cunglong #conduongthanh #motlavayhailathe

Ba Không!

Ngày 7, Tháng 9, Năm 2020

Không về đường cũ lối xưa
Không đi, không đứng trong đường tội nhân
Không còn tan tóc lạc loài
Không còn đau khổ, không còn bơ vơ

Không theo mưu kế kẻ gian
Không thông đồng với Ma-môn làm gì
Không còn thắt chặt, tình người
Không còn toan tính, không còn âu lo

Không theo mưu kế, “giáo quyền”
Không còn tìm kiếm, không còn bôn ba
Mắt chăm nhìn Chúa trên cao
Nhìn về Thành Thánh, nhìn về Si-ôn

Ôi nguồn sức sống vô biên
Một dòng sự sống, trào tuôn từ trời
Tình Cha tuôn chảy dạt dào
Trong Ngài, Vĩnh Cữu, không còn bơ vơ!

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#LTVN #luathiengvn #LuaThieng #bakhong #giaoquyen

Còn Đâu Nữa

Ngày 6, Tháng 9, Năm 2020

Xa vời bóng dáng tình yêu
Về đâu còn mãi xa vời nơi nao?
Còn đâu bóng dáng tình xưa
Còn đâu còn mãi bâng khuâng xa vời

Xa vời vang vọng tình ai
Về đâu ta vẫn tìm người nhớ ai?
Còn đâu bóng dáng người xưa
Còn đâu tình nghĩa, cơn đau tình người

Cơn đau quặn thắt vùng miền
Nguyện xin Chúa Đấng Ra-phê chữa lành
Rịt lòng, ta trở về Nguồn
Cội Nguồn, cốt lõi, tình Cha đại ngàn

Minh oan giải cứu dân tình
Cửa trời mở rộng, chuyển thay mọi điều
Bước đi trong Thánh Linh Ngài
Cơn đau kia chẳng hoành hành ta đâu

Vị tha, dung thứ như Ngài
Ôi tình yêu Chúa tràn tuôn từ trời
Chảy vào tâm khảm, tim ta
Một dòng Sự Sống, một dòng Bình An

Trở về từ bốn phương trời
Về nơi sóng nước, bước ra khỏi thuyền
Một thời thể hiện Tình Cha
Một thời chinh chiến, phục hồi nước non

Tỏ bày lòng Chúa qua ta
Biểu hiện danh tính, Con Trời Quang Vinh
Mở ra mở rộng lòng ta
Chẳng còn thắt chặt, kkắc khe “giáo điều”

Còn đâu, “đường cũ lối xưa”
Cơn đau dòng dõi, phá tan mọi xiềng
Còn đâu khuynh hướng “bội tình”
Trong giao ước Chúa, yêu người, yêu dân

Một lòng vùng dậy Ba Miền
Một lòng thống hối, ăn năn giờ này
Còn đâu phân rẽ chia lìa
Kìa đạo binh Chúa, một lòng vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 06-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LuaThieng #LTVN #condaunua #duongculoixua

Mưa Thu

Ngày 1, Tháng 9, Năm 2020

Mưa Thu ướt át đầu nhành
Trong cơn giông tố, cửa trời mở ra
Sấm rền vang dội tình Cha
Một thời cảnh tỉnh, tình Thu dạt dào

Trông chờ Thu đến mọi mùa
Một mùa thay áo, một mùa yêu thương
Biến thay, chuyển đổi tầm nhìn
Cho ta nhìn biết, thẫm quyền Cha ban

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Ở trong dòng chảy, từ trời tràn tuôn
Lòng tin vững mạnh đời đời
Đứng trên Vầng Đá Muôn Đời, vững an

Cửa trời rộng mở hôm nay
Lòng ta khao khát con mưa phước lành
Cơn mưa tuôn đổ tình Ngài
Gia tăng, bứt phá, phá tan mọi xiềng

Bước ra khỏi chốn tù đày
Một mùa mới mẻ, Chúa Trời ban cho
Giã từ đường cũ lối xưa
Đón chào mặc khải từ trời của Cha

Không còn vướng mắc luật điều
Chẳng còn vương vấn, giáo điều vu vơ
Một thời Lời Chúa quang khai
Xin Ngài mở mắt dân Ngài, Cha ơi

Lòng Ngài phóng khoáng bao dung
Chẳng còn giới hạn, theo đường lối xưa
Mở ra, mở mắt mở tai
Lòng ta nhìn biết, một mùa gia tăng

Mưa Thu khai phóng bầu trời
Một âm hưởng mới, chuyền thay mọi điều
Xoay lòng, chuyển đổi tư duy
Mắt Ngài đưa dẫn, tình Ngài giải vây

Tỏ bày lòng Chúa qua ta
Tỏ bày danh tính, Con Trời Quang Vinh
Một mùa thay áo, thay lòng
Mùa Thu Vĩnh Cữu, một mùa gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-09-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm tác trong một chiều mưa gió….

“Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của các ngươi, Đấng tạo-thành Y-sơ-ra-ên, tức Vua các ngươi. Đức Giê-hô-va, là Đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại, — thảy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn, — phán như vầy: Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc.” – Ê-sai‬ ‭43:15-19‬ ‭VIE1925‬‬

#LuaThieng #luathiengvn #LTVN #MuaThu #thayao #thaylong

Âm Hưởng Của Sự Giải Phóng

Ngày 1, Tháng 9, Năm 2020

Một âm hưởng, trong một nơi yên tĩnh
Lòng lắng đọng, một âm hưởng du dương
Nơi kín nhiệm, tiếng Ngài thật êm dịu
Du dương lòng, vang vọng tiếng, tình yêu

Trong cơn giông, có một cơn động đất
Xé núi ra, gió thổi mạnh xoay cuồn
Sau khi ấy, một đám cháy dấy lên
Tiếng nhỏ nhẹ, thật êm ái du dương

Dòng bình tịnh, nguồn phước hạnh vô biên
Chảy vào lòng, từ nơi chốn cao hơn
Một khoảnh khắc, Mặt đối Mặt với Cha
Lòng vui mừng, tay giương nỗi cung đồng

Trở về Nguồn, dòng lưu ly Vĩnh Cữu
Lắng tai nghe, nghe tiếng Chúa gọi mời
Tiếng vọng canh, ta cùng nhau chỗi dậy
Một âm hưởng, một đạo binh hùng mạnh

Khai phóng lòng, giờ giải phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-09-2010
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác “tiếng Chúa trong nơi yên tĩnh”

“Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Nầy Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ-tợn trước mặt Ngài, xé núi ra, và làm tan-nát các hòn đá; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động-đất; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động-đất. Sau cơn động-đất có đám lửa; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm-dịu nhỏ-nhẹ.” – I Các Vua‬ ‭19:11-12‬ ‭VIE1925‬‬

#luathiengvn #LuaThieng #LTVN #AmHuong #GiaiPhong #amhuongcuasugiaiphong

Tỏa Sáng

Ngày 30, Tháng 8, Năm 2020

Giữa đêm tăm tối u buồn
Tình Cha rực sáng, Mắt Ngài dẫn đưa
Sáng lên, tỏa sáng, khắp nơi
Từ bên mặt vực, cứu tin cuộc đời

Sáng như trăng sáng rạng ngời
Như sao chiếu sáng, ban mai tuyệt vời
Lòng tin vẫn nhớ vẫn yêu
Một lòng nhìn biết, tin yêu, cuộc đời

Huyết Chiên Con tẩy sạch lòng
Chữa lành, rịt vết thương lòng dân ta
Cửa trời rộng mở gia ơn
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng

Vọng canh vang tiếng Tù Và
Lời Cha công bố, tẩy thanh vùng miền
Triển khai mở rộng vòng tay
Mở ra khai phóng, phục hồi quê hương

Sáng lên, hãy chiếu sáng lên
Tỏ bày lòng Chúa, mở lòng ban cho
Chẳng nên toan tính làm gì
Nhận từ nơi Chúa, cho ra giờ này

Không còn tang tóc lo buồn
Chẳng còn than khóc, không còn bơ vơ
Sáng lên chiếu sáng mọi nơi
Một niềm hy vọng, mọi lòng quang khai!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế-gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân-đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời.” – Ma-thi-ơ‬ ‭5:13-16‬ ‭VIE1925‬‬

#LuaThieng #luathiengvn #LTVN #ToaSang #ChieuSang

Vẫn Chẳng

Ngày 28, Tháng 8, Năm 2020

Chẳng qua chẳng lại như xưa
Chẳng về đường cũ lối xưa thế nào
Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Chẳng dừng chân lại, chẳng còn vấn vương

Vẫn còn chăm mắt nhìn Cha
Vẫn còn yêu mến, vẫn còn “đồng tâm”
Vẫn còn trông đợi tình Cha
Vẫn còn mở rộng lòng mình cho ra

Một lòng một hướng tiến lên
Một tâm tình Chúa, đồng hành thiên binh
Một mùa chiến trận gia tăng
Một mùa chiến thắng, Gia-vê dẫn đầu

Lòng tin vững mạnh trong Ngài
Một thời biểu hiện tình yêu ban đầu
Mở ra khai phóng mọi lòng
Giữa cơn giông tố, bước ra khỏi thuyền

Một thời thể hiện Danh Ngài
Một thời đánh chiếm vùng miền nơi nơi
Một thời bày tỏ lòng Cha
Một thời sai phái, Gia-vê chữa lành

Chẳng qua ta chẳng trở về
Giã từ đường cũ lối xưa, giã từ
Mở tai mở mắt mở lòng
Của trời rộng mở, tình Ngài gia ơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-08-2020
http://www.luathiengvn.com

#LuaThieng #LTVN #luathiengvn #vanchang #chienthang

Có, Không Có?

Ngày 26, Tháng 8, Năm 2020

Có, không có, ta có có không?
Ta có gì, ta hãy cho ra
Ta không có, ta vẫn có đấy
Chúa Cha ta, Ngài Đấng Di-rê

Trong nghịch cảnh, khốn cùng vô tận
Ấy chính nơi, phép lạ triển khai
Khi đau ốm, ấy nơi phước hạnh
Đấng Ra-Phê, Chúa chữa lành ta

Tại Kê-rít, Chúa sai chim quạ
Nguồn cung ứng, Chúa thật vô biên
Tại Ma-ra, Chúa Cha bày tỏ
Đấng Chữa Lành, khôi phục dân tình

Khi nước nhà, nguy biến gian truân
Trở về Nguồn, Chúa Đấng Đi Đầu
Lời của Chúa, chữa lành lãnh thổ
Rịt thương lòng, khai phóng dân ta

Giờ ăn năn, xoay lòng đầu phục
Xin Chúa Ngài, giải phóng gia ơn
Đấng Đột Phá, mở đường, mở lối
Minh oan lòng, khôi phục nước nhà

Cùng thiên binh, đồng hành chiến trận
Khai phóng lòng, mở khoá ngục tù
Chân tiến bước, có Chúa đi cùng
Cờ xí Ngài, chiến thắng tung bay

Có, không có, chẳng là vấn nạn
Hiện trong tay, ta đã có gì?
Chúa đồng đi, cửa trời rộng mở
Hãy mở lòng, khai phóng cho ra!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài dòng cảm tác của sự việc “Có
Và Không”!!! 🙂

#luathiengvn #LTVN #cokhongco #LuaThieng

Mắt Cha

Ngày 25, Tháng 8, Năm 2020

“Cái tôi, cái ảnh, hình tôi
“Cái tôi, tội lỗi, tối tăm u tù
“Cái tôi, như bóng hình tôi
“Cái tôi, trông ấy, thế nào, làm sao?”

Nhìn vào Mắt Chúa, chăm nhìn
Nhìn vào đôi mắt, yêu thương chân tình
Nhìn vào bóng, ảnh, hình Cha
Nhìn vào Mắt Chúa, thấy ta trong Ngài

Cha ta Ngài tạo ra ta
Dựng nên theo ảnh tượng Cha, từ đầu
Cha ta Ngài Đấng yêu ta
Chẳng còn tang tóc, không còn bơ vơ

Trở về với Chúa Cha ta
Trở về với Đấng, tình yêu ban đầu
Trở về ta hãy trở về
Cội nguồn, Ngài Đấng Đi Đầu, cứu tin!

Có gì quá khó cho Ngài?
Yêu thương, che chở, bảo an trọn đời
Dấy lên dân Chúa dấy lên
Biết bao người vẫn trông chờ, cứu tin!

Xông vào lãnh thổ giải vây
Mở ra cánh cửa ngợi khen giờ này
Danh Ngài, Danh Đấng Lạ Lùng
Kìa Danh trên hết mọi danh đất trời

Cha ta Ngài Đấng Sinh Thành
Khởi đầu, khai phóng, quang khai, hoàn thành
Từ khi sáng thế lập thiên
Ngài đã có trước, mở đường cho ta

Giã từ, từ giã “Cái Tôi”
Trở về cùng Đấng yêu thương trọn lành
Trở về với Cội, với Nguồn
Nhìn vào Mắt Chúa, thấy hình bóng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-08-2020
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #matcha

Luyến Tiếc Một Khoảnh Khắc?

Ngày 24, Tháng 8, Năm 2020

Thu đến rồi, Hạ vẫn còn đây
Lòng luyến tiếc, một bóng hình hài
Đến rồi đi, ta có biết chăng?
Một khoảnh khắc, một bóng hình ai?

Hạ lưu luyến, chẳng đi, ở lại
Lá, hoa, ong, bướm vẫn ưu tư
Lòng trông đợi, Mùa Thu Vĩnh Cửu
Mắt chăm nhìn, lòng hướng Si-ôn

Chẳng lưu luyến, thế gian biền biệt
Đồng một lòng, tiến bước, Gia-vê
Trong khoảnh khắc, xông vào cuộc chiến
Chiến trận này, có Chúa đi cùng

Chẳng luyến tiếc, vận ta đến lúc
Ý của Cha, ở đất như trời
Kìa vọng canh, Tù Và vang tiếng
Cảnh tỉnh lòng, khai phóng dân ta

Hãy xông lên, thừa thắng xông lên
Chân đạp đất, tay giương cung đồng
Lời ca ngợi, ca khúc khải hoàn
Nơi cổng thành, trói, buộc, quang khai

Cờ xí Ngài, chiến thắng tung bay
Mở cửa trời, đón nhận mặc khải
Lời của Chúa, tẩy thanh lãnh thổ
Giải phóng ta, mở khoá ngục tù

Kìa Gia-vê, Ngài Đấng mở đường
Chiến trận này, quyết chiến quyết thắng
Có điều gì, quá khó cho Ngài?
Quyền năng Ngài, vô tận vô biên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-08-2020
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #luyentiecmotkhoanhkhac

Vượt Qua, Vượt Lên!

Ngày 24, Tháng 8, Năm 2020

Vượt qua, mọi chốn nguy nan
Vượt qua giông tố, bước ra khỏi thuyền
Vượt qua, quy củ, giáo điều
Vượt qua, mọi nỗi ưu phiền dân gian

Vượt qua, giới hạn tư duy
Vượt qua, bẻ khoá, phá tan mọi xiềng
Vượt qua, nghèo đói gian nan
Vượt qua mọi cảnh bất an, đau buồn

Vượt lên, vào chốn cao hơn
Vượt lên, tiến bước xông ra trận tiền
Vượt lên, đánh hạ gian manh
Vượt lên, bênh vực, minh oan dân tình

Vượt lên, lướt sóng băng ngàn
Vượt lên, đồng bước, đồng tâm tình Ngài
Vượt lên, vào chốn vọng canh
Vượt lên, cầu khẩn Gia-vê canh phòng

Vượt qua ta hãy vượt lên
Bao người trông đợi, tình Ngài gia ơn
Vượt qua, chiến thắng quang vinh
Chúa Ngài đưa dẫn, nẻo đường Việt Nam

Chớ buồn, đừng sợ, chớ lo
Đấng Đầu Nguồn ấy, muôn đời yêu ta
Vượt Qua, dân Chúa vượt qua
Đoàn dân Giao Ước, vượt qua trong Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa-giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa-chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công-bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus-Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu-nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương của Đấng Christ? Có phải hoạn-nạn, khốn-cùng, bắt-bớ, đói-khát, trần-truồng, nguy-hiểm, hay là gươm-giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu-thương mình mà thắng hơn bội phần.” – Rô-ma‬ ‭8:31-37‬ ‭VIE1925‬‬

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #vuotquavuotlen #vuotqua #vuotlen

Thế Nào?

Ngày 21, Tháng 8, Năm 2020

Thế nhưng, thế ấy, thế nào?
Thế thôi đành vậy, thế nào làm sao?
Biết bao toan tính vu vơ
Bôn ba tang tóc, rối ren làm gì?

Thế nào, ta hãy ăn năn
Xoay lòng, xoay hướng, tìm về bên Cha
“Buông ra, ngươi phải lùi xa!”
Giờ ta trở lại, với Tình Yêu Cha

Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Chẳng đi, không đứng, trong đường tội nhân
Chẳng ngồi cùng kẻ gian tham
Ngày đêm vui thỏa, trong Lời Cha ban

Một lòng hướng thượng, về Nguồn
Một lòng cam kết, tình yêu dạt dào
Nhìn về Đền Thánh, Si-ôn
Một tâm tình Chúa, cửa trời mở ra

Ngày trời trên đất hân hoan
Thiên đàng khắp chốn, lối vào, lối ra
Giờ ta bày tỏ lòng Cha
Mở lòng chào đón, ơn Ngài gia tăng

Thế nào, ta có biết chăng?
Dấu kỳ phép lạ, tỏ bày lòng Cha
Biết bao gian khổ tình đời
Chúa Cha giải phóng, phá tan mọi xiềng

Lửa Thiêng giáng xuống từ trời
Tẩy thanh lãnh thổ, giải vây dân tình
Minh oan, xin Chúa minh oan
Có gì quá khó cho Ngài bạn ơi?

Tự do, khai phóng mọi lòng
Ôi Nguồn Nước Sống trào tuôn từ trời
Mở lòng, mở rộng lòng ta
Phá tan nghi kỵ, đánh lùi Ma-môn

Thế nào, giờ đã điểm rồi
Tỏ bày lòng Chúa, qua lòng cho ra
Tình Cha, tình Chúa đại ngàn
Yêu thương che chở, trọn lành trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Tin Mừng?

Ngày 12, Tháng 8, Năm 2020

Hôm nay nhận được nhắn tin
Tin mừng không hẳn, lòng tin vững bền
Tin gì kỳ lạ ai ơi
Nói trăng, nói cuội, chơi vơi sự đời

Lời gì sao lạ, ô kìa
Định tội, kết án, chia lìa, vỡ tan
Thế nhưng giữa lúc chăm nhìn
Lòng ta cảm thúc, huống tình tang thương

Xin Cha thương xót, gia ơn
Chữa lành tâm khảm, ban ơn trọn lành
Biết bao sự việc đau buồn
Nhìn người, nghe, biết, cội nguồn đau thương

Giữa cơn náo loạn bôn ba
Vượt qua ngoại cảnh, nhìn Cha giờ này
Chớ nên chăm chú, nhìn ai
Chỉ là ảo tưởng, thoáng nhìn, chớ lo

Nguyện Cha xoa dịu lòng kia
Ban ơn, khai phóng, ô kìa, dân ta
Lời từ tâm khảm dậy vang
Tỏ bày nghi kỵ, hoang mang tình đời

Một năm bày tỏ Lời Cha
Rao truyền, tin nhắn, Chúa Cha phán truyền
Lời Cha rao báo vùng miền
Giải vây, đột phá, phá tan mọi xiềng

Nhắn tin, lời nói, Tin Mừng
Danh Cha cả sáng, vui mừng hân hoan
Vùng lên dân Chúa, vùng lên
Ba Miền con Chúa, vùng lên giờ này!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác từ nhiều vụ việc của hiện tình trong mấy tuần qua. Hôm nay, tôi có vài lời mô tả hiện trường. Không biết các bạn có đang trải nghiệm những việc lạ đời hay không? Hiện giờ, dường như có những sự việc đang bị khuấy động trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Dầu gì chăng nữa, Chúa vẫn là Đấng Thành Tín và Ngài là tốt lành trong mọi nghịch cảnh. 🙂 Shalom! LTVN

Lời

Ngày 11, Tháng 8, Năm 2020

Lời ta ta nói bâng quơ?
Nói thơ nói thẩn nói “mơ huyền mờ!”
Nói gì ta mãi tuôn trào
Nói lời nhân ái, thân chào, tin, yêu

Cớ sao ta mãi nói gì?
Nói lời cay đắng trong thì vu vơ?
Nói lên bày tỏ lòng Cha
Nói lời êm ái, vị tha, tình người

Trị vì khắp chốn mọi nơi
Lời công bố, Chúa, khắp nơi trên trời
Đồng ngồi, cộng tác thiên binh
Trong nơi kín nhiệm, an bình thỏa vui

Trong Ngài, một bóng hình hài
Lời Cha truyền phán, Lời Ngài trong ta
Đồng tâm hiệp một trong Cha
Mặt Ngài soi sáng, lòng ta rạng ngời

Như gươm hai lưỡi, qua ta
Ôi Lời Huyền Diệu, Lời Cha rao truyền
Mời Vua Vinh Hiển, chào Ngài
Trị vì lãnh thổ, Lời Ngài quang khai

Một lời nhân ái yêu thương
Tỏ bày lòng Chúa, mùi hương tuyệt vời
Lời Cha êm dịu du dương
Chân tình của Đấng, yêu thương trọn đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh-nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem-xét tư-tưởng và ý-định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu-kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần-trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭4:12-13‬ ‭

Về Đâu?

Ngày 9, Tháng 8, Năm 2020

Về đâu về đến nơi nào
Về bên cửa ải tình đời bên nao?
Về đi ta hãy về mau
Về bên sóng nước, bước ra khỏi thuyền

Về bên Chân Chúa, ta về
Về bên Thập Tự, ôi tình ban sơ
Về bên kia mãi trông chờ
Về nơi Đền Thánh, vọng canh, ta về

Về nơi, nơi chốn cao hơn
Về nơi Chúa Đấng Ra-pha, chữa lành
Về nơi Chúa Đấng Sha-mah
Về nơi Chúa ngự, khắp nơi trên trời

Về mau ta hãy trở về
Về cùng với Chúa Gia-vê Năng Quyền
Về trong chiến thắng vinh Quang
Về trong chiến trận, giải vây dân tình

Về nguồn sự sống muôn đời
Về nơi sung mãn, mở lòng cho ra
Về nơi phóng khoáng, khoan dung
Về nơi tình Chúa, rịt lòng dân ta

Về mau, chờ đợi ai đây?
Về trong thẫm vị làm con Vua Trời
Về mau, tình Chúa tràn tuôn
Về để bày tỏ tình Cha cho người

Về nơi ẩn náu linh hồn
Về cùng với Chúa Gia-vê Đời Đời
Về nơi Vĩnh Cửu trường tồn
Về mau nhìn biết chính Ngài, A-ba!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Nhịp Tim Ai?

Ngày 9, Tháng 8, Năm 2020

Tiếng Cha êm ái dịu dàng
Nhịp tim của Chúa đồng hành cùng ta
Ôi tình yêu Chúa rộng, dài
Biển, hồ, sông cạn, tình Ngài chẳng vơi

Xin Cha khai phóng lòng ta
Cho ta nhìn, biết, lòng Ngài bao dung
Giờ ta nhìn biết hiện tình
Có điều gì khó cho Ngài, bạn ơi?

Việc gì, lời nói, ai nào?
Tỏ bày lòng Chúa của Ngài qua ta?
So đo mọi việc chi nào?
Đi theo lý trí, phân bua mọi điều?

Xoay lòng, xoay hướng lòng ta
Nhìn về Thập Giá, nhìn về Si-ôn
Cho ta nhìn biết Mặt Ngài
Trong nơi kín nhiệm, Lời Ngài sáng soi

Đồng hành cùng các thiên binh
Lòng ta rộng mở, cửa trời mở ra
Huyết Chiên Con tẩy sạch lòng
Đồng tâm tình Chúa, tỏ bày tình Cha

Dẫu cho mưa gió bão bùng
Chân ta đồng bước, Tay Ngài dẫn đưa
Tim ta một nhịp với Cha
Ơn Ngài tuôn đổ từ trời qua ta

Mở lòng, rộng mở vòng tay
Chớ nên thắt chặt khắc khe, tình người
Mở ra, mở rộng lòng ta
Mở lòng khai phóng, cho ra giờ này

Một thời mở rộng nước Trời
Triển khai, mở lối, cho ra giờ này
Tỏ bày tình Chúa mọi nơi
Thiên đàng trên khắp lối vào, lối ra

Phá tan mọi mối nghi ngờ
Ấy điều chẳng đến từ trời bạn ơi
Bẻ gãy mọi mối thông đồng
Nhịp tim đồng nhịp, một lòng với Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Hạ Tím

Ngày 8, Tháng 8, Năm 2020

Nắng chiều nắng sáng hanh hanh
Một màu tim tím, Hạ chiều mỏng manh
Chiều về vầng nón thanh thanh
Một màu tím thẫm, chạnh lòng nhớ ai

Nhớ tình, nhớ mãi tình thân
Thế sao ta mãi so đo tình người
Phân chia nghĩa vụ rối ren
Cân lên cân xuống, bôn ba lạc loài

Cớ sao ta mãi kiếm tìm
Ân tình, giao ước, trong Cha Đời Đời
Lắng nghe lời Chúa khuyên mời
Làm theo ý Chúa, không còn bôn ba

Bôn ba toan tính đêm ngày?
Ôi lòng nghi kỵ chẳng từ trên cao
Những điều mắt thấy tai nghe
Hư hư ảo ảnh, thật là hư không

Hạ kia, tim tím một màu
Một màu ôm ấp, nhịp tim của Ngài?
Xin Cha mở khoá ngục tù
Lòng nhân từ Chúa, tỏ bày qua ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 08–08-2020
http://www.luathiengvn.com

Gia-vê, Nguồn Năng Lực

Ngày 8, Tháng 8, Năm 2020

Chúa, nguồn năng lực siêu nhiên
Danh Ngài, chính Chúa Gia-vê, năng quyền
Ngài, Nguồn Nước Sống muôn đời
Núp trong Vầng Đá đời đời vững an

Danh Ngài có một không hai
Trên trời dưới đất năng quyền vô song
Đồn lũy giữa chốn phong ba
Ồ Đấng giải cứu trong thì gian truân

Nơi cao ẩn núp trong Ngài
Tay Ngài che chở, Bóng Ngài bảo an
Ta luôn mong đợi, kêu cầu
Mắt Ngài rực sáng, phá tan đêm buồn

Trong cơn giông tố cuộc đời
Lời kêu cầu Chúa, tai Ngài lắng nghe
Từ nơi Đền Thánh, Si-ôn
Tiếng Ngài vang dội gầm trời Biển Đông

Ôi dây sự chết vấn vương?
Lụt gian ác ấy, cuốn trôi dòng đời?
Kìa dây âm phủ giờ này
Chúa Ngài phá vỡ, thành trì kẻ gian

Giờ ta cắt đứt thông đồng
Không còn ren rối, vấn vương tình đời
Sự chết, ngươi hãy lui đi
Gia-vê, đánh hạ, phá tan mọi xiềng

Từ cao, Tay Chúa vực ta
Vực ta, cứu vớt, giải vây mọi lòng
Rút ta khỏi chốn nước sâu
Ôi tình yêu Chúa, chữa lành dân ta

Gia-vê, giải phóng, gia ơn
Điều gì quá khó cho Ngài, bạn ơi!
Ngài Nguồn Năng Lực của ta
Mừng vui ca hát, trọn đời trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 08-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng-lực tôi, tôi yêu-mến Ngài. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn-lũy tôi, Đấng giải-cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương-náu mình: Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu-rỗi tôi, và là nơi náu-ẩn cao của tôi. Đức Giê-hô-va đáng được ngợi-khen; tôi sẽ kêu-cầu Ngài, Ắt sẽ được giải-cứu khỏi các kẻ thù-nghịch tôi. Các dây sự chết đã vương-vấn tôi, Lụt gian-ác chảy cuộn làm cho tôi sợ-hãi. Những dây Âm-phủ đã vấn lấy tôi, Lưới sự chết hãm-bắt tôi. Trong cơn gian-truân tôi cầu-khẩn Đức Giê-hô-va, Tôi kêu-cầu Đức Chúa Trời tôi: Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, Và tiếng kêu-cầu của tôi thấu đến tai Ngài.

Từ trên cao Ngài giơ tay ra nắm tôi, Rút tôi ra khỏi nước sâu. Ngài giải-cứu tôi khỏi kẻ thù-nghịch có sức-lực, Khỏi kẻ ghét tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi.”
‭‭Thi-thiên‬ ‭18:1-6, 16-17‬ ‭VIE1925‬‬

Còn Đau?

Ngày 7, Tháng 8, Năm 2020

Còn đau, còn khổ triền miên
Còn thương tích mãi, vết lòng năm xưa
Khiến ta nghi kỵ, bôn ba
Không tin, chẳng biết, không lòng lắng nghe

Ở trong tư thế “con côi”
Không nhà, chẳng có một ai đỡ đầu
Bơ vơ lạc lõng tình đời
Nhìn người cứ thấy dáng hình của ta

Xin Cha thương xót gia ơn
Tỏ bày lòng Chúa qua lòng “cho ra”
Ôi lòng khắc nghiệt thế nào
Chúa Ngài, khai phóng, phá tan mọi xiềng

Tình Cha, tình Chúa đại ngàn
Mở ra cánh cửa ngợi khen giờ này
Chẳng còn tang tóc đau thương
Không còn buồn khổ, tình thần “con côi!”

Cửa trời rộng mở giờ này
Chúa Cha, Ngài Đấng muôn đời yêu ta
Mở ra mở rộng lòng ta
Chào Vua Vinh Hiển, tình Ngài gia ơn

Nếu ta còn vẫn nghi ngờ
Lòng tổn thương ấy, xin Cha rịt lòng
Tiến lên vào chốn cao hơn
Trên con đường Thánh, trọn lòng với Cha

Chẳng còn đau khổ triền miên
Không còn cam kết, đồng hành Ma-môn
Cánh Tay Chúa vẫn vươn ra
Tình yêu của Chúa, rịt lòng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Chẳng Là…

Ngày 5, Tháng 8, Năm 2020

Chẳng là, ta có biết chăng
Chẳng là thăm hỏi, một lời tình thân
Chẳng qua, ta chẳng trở về
Chẳng về đường cũ lối xưa, ngoặt ngèo

Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Chẳng đi, chẳng đứng trong đường tội nhân
Chẳng ngồi, tham khảo, lắng nghe
Chẳng thông đồng với ác linh “giáo quyền!”

Chẳng giao lưu với Ma-môn
Chẳng còn thắt chặt, mở lòng cho ra
Chẳng theo phương pháp giáo điều
Chẳng bôn ba nữa, lắng nghe tiếng Ngài

Mở lòng, mở rộng lòng ta
Mừng vui ca hát, bài ca khải hoàn
Tiến lên vào chốn Vọng Canh
Cầu thay, khai phóng, triển khai nước Trời

Mở tai mở mắt, nhìn lên
Một con Đường Thánh, mở ra giờ này
Trên con đường Chúa, gọi ta
Chân ta đạp đến, cửa trời mở ra

Bước vào trũng chết, ô kìa
Một đạo binh lớn, Chúa, Ngài dấy lên
Chẳng còn than khóc, bôn ba
Tình Cha, rịt mọi thương lòng dân ta

Chẳng là, ta có biết chăng
Chẳng là, chia sẻ, ban cho tình người
Chẳng qua, ta sẽ trở về
Trở về với Chúa trong tình ban sơ!

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Phước cho người nào chẳng theo mưu-kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội-nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo-báng; Song lấy làm vui-vẻ về luật-pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy-gẫm luật-pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông-trái theo thì-tiết, Lá nó cũng chẳng tàn-héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh-vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm-rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán-xét, Tội-nhân cũng không được vào hội người công-bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công-bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt-vong.” – Thi-thiên‬ ‭1:1-6‬ ‭VIE1925‬‬

Tình Thần Chiến Thắng

Ngày 4, Tháng 8, Năm 2020

Vì sao dân Chúa thờ ơ?
Chẳng nhìn thấy Chúa Đấng ngồi trên ngôi
Ô kìa, Chúa Đấng Vạn Quân
Ngài là Chiến Sĩ, Danh Ngài Gia-vê

Cớ sao ta chẳng biết rằng?
Chiến trường là chốn Chúa Cha dẫn đầu
Cờ Ngài chiến thắng tung bay
Phục hồi lãnh thổ giải vây dân tình

Kìa miền Đất Hứa của ta
Đứng trên lời hứa của Cha đời đời
Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Lắng nghe tiếng Chúa, cửa trời mở ra

Gia tăng khai phóng nước Trời
Tỏ bày lòng Chúa, dâng lời ngợi khen
Biết bao tang tóc triền miên
Thời kỳ chiến trận, giờ ta đến rồi

Xông vào chiến trận thuộc linh
Đánh lùi gian dối, giã từ Ma-môn
Mở lòng, mở rộng vòng tay
Cho ra, khai phóng dân tình mọi nơi

Giờ ta không thể làm ngơ
Xoay lòng thống hối, ăn năn mở lòng
Cắt đứt mọi mối thông đồng
Chúa Cha, Ngài Đấng quang khai mở đường

Nhìn về Thập Giá, Gô-tha
Làm con Vua Thánh, Con Trời quang vinh
Sanh ra bởi Đức Chúa Trời
Tinh thần chiến thắng thuộc con Vua Trời

Lòng tin vững mạnh trong Ngài
Núp trong Vầng Đá Muôn Đời vững an
Nguyện xin ý Chúa được nên
Ở trời như đất, Danh Ngài dậy vang

Trong Ngài, hãy ở trong Ngài
Ôi nguồn sự sống đời đời trào tuôn
Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Vạn Quân, Ngài Đấng mở đường cho ta

Kìa Danh trên hết mọi danh
Trên trời, dưới đất, năng quyền vô song
Cờ Ngài chiến thắng tung bay
Khắp nơi, mọi chốn, nẻo đường Việt Nam!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vì nầy là sự yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng-giữ điều-răn Ngài. Điều-răn của Ngài chẳng phải là nặng-nề, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế-gian; và sự thắng hơn thế-gian, ấy là đức-tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế-gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?” – I Giăng‬ ‭5:3-5‬ ‭VIE1925‬‬

Tống Khứ Để Tiếp Nhận

Ngày 28, Tháng 7, Năm 2020

Giờ tống khứ, mọi gian ác mưu mô
Trong gian truân, Ngài là Đấng Đi Đầu
Mọi bế tắc, Đấng đột phá mở đường
Phá tan xiềng, Ngài giải phóng dân ta

Ta đứng trong, một địa vị thẫm quyền
Đồng đi cùng, Đấng Thượng Cổ quyền oai
Xông ra trận, hỡi đoàn dân Giao Ước
Nơi cổng thành, dâng cao Tiếng Ngợi Khen

Cửa đời đời, hãy ngẩng đầu cao lên
Đón chào Vua, Vua Vinh Hiển Đời Đời
Ngài chính Đấng, muôn đời không thay đổi
Đấng yêu thương, che chở, bảo an ta

Giờ tống khứ, ác linh của sự chết
Ta chẳng còn, ôm ấp, mến yêu ngươi
Thần Lẽ Thật, xin mở mắt, mở lòng
Mở rộng lòng, ta thống hối ăn năn

Giờ giã từ, cắt đứt mọi thông đồng
Luyến lưu gì, ta chọn Chúa hôm nay
Chúa Giê-su, Đấng chủ tể oai quyền
Tẩy thanh lòng, ôi xin Chúa gia ơn

Giờ tống khứ, xa lìa ta, gian dối
Hỡi Ma-môn, ta chẳng cần ngươi đâu
Chúa Di-rê, nguồn cung ứng vô tận
Mở cửa trời, Ngài khai phóng, ban cho!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Thập Tự Giá

Ngày 28, Tháng 7, Năm 2020

Thập Tự Giá, một tình yêu Vĩnh Cửu
Thập Tự Giá, một bước ngoặt đời đời
Thập Tự Giá, một giải pháp siêu nhiên
Thập Tự Giá, một cứu cánh nhiệm mầu

Cuộc đổi đời, kẻ phu tù, tự do
Cuộc đổi đời, Mão hoa thay tro bụi
Cuộc đổi đời, mặc lấy áo ngợi khen
Cuộc đổi đời, thoát khỏi chốn hư vô

Thập Tự Giá, muôn đời còn vang bóng
Bóng hình Ngài, thật đang ở trong ta
Ta bước đi, những ngày trời trên đất
Đất mở lòng, được thanh tẩy chữa lành

Thập Tự Giá, trở về bên Chân Chúa
Chúa tình yêu, Ngài đã chết thay ta
Ta vùng dậy, hãy vùng Dậy Mà Đi
Đi và đứng, đứng vững trên Lời Ngài

Thập Tự Giá, một con đường duy nhất
Thập Tự Giá, xoa dịu vết thương lòng
Thập Tự Giá, Huyết Chiên Con nhiệm mầu
Thập Tự Giá, một con đường Việt Nam!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin-lành cho kẻ khiêm-nhường.

“Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu-tù được tự-do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo-thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên-ủi mọi kẻ buồn-rầu; đặng ban mão-hoa cho kẻ buồn-rầu ở Si-ôn thay vì tro-bụi, ban dầu vui-mừng thay vì tang-chế, ban áo ngợi-khen thay vì lòng nặng-nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công-bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh-hiển.

“Họ sẽ xây lại các nơi hoang-vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy-hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy-phá, là những nơi đổ-nát lâu đời. Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại-quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi; nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế-lễ của Đức Giê-hô-va; sẽ được xưng là chức-dịch của Đức Chúa Trời chúng ta; sẽ ăn của báu các nước, và lấy sự vinh-hoa của họ mà khoe mình.

“Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu-hổ; chúng nó sẽ vui-vẻ về phận mình để thay sự nhuốc-nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản-nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui-mừng đời đời. Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh-trực, ghét sự trộm-cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành-tín báo-trả lại, và lập giao-ước với chúng nó đời đời. Dòng-dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con-cháu sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng-dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước.

“Ta sẽ rất vui-vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh-hồn ta mừng-rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu-rỗi cho ta; khoác áo choàng công-bình cho ta, như chàng rể mới diện mão-hoa trên đầu mình, như cô dâu mới giồi mình bằng châu-báu. Vả, như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công-bình và sự khen-ngợi nứt ra trước mặt mọi dân-tộc thể ấy.” – Ê-sai‬ ‭61:1-11‬ ‭VIE1925‬‬

Chọn Gì Hôm Nay?

Ngày 27, Tháng 7, Năm 2020

Hôm nay ta hãy chọn Ngài
Chọn đường sự sống, chọn tình yêu Cha
Chọn Lời, chọn Thánh Ý Ngài
Chọn mùa mưa mới, mở lòng chào Cha

Hôm nay ta sẽ dọn lòng
Chọn lòng trung tín, cậy trông nơi Ngài
Chọn con đường mới Chúa cho
Chọn nếp sống mới, mừng vui trong Ngài

Hôm nay ta sẽ giã từ
Giã từ lối cũ đường xưa, ngã lòng
Chọn con đường Thánh an bình
Chọn ơn phước Chúa, đồng tâm tình Ngài

Hôm nay ta sẽ giã từ
Giã từ tượng chạm, chẳng còn hoang mang
Chọn Ngài, tìm kiếm Mặt Cha
Chọn lòng dung thứ, lắng nghe tiếng Ngài

Hôm nay ta chọn, chọn Ngài
Lòng ta khao khát, cửa trời mở ra
Chọn Thập Tự Giá, Con Trời
Chọn con đường sống, con đường của Cha

Chọn ai ta hãy chọn Ngài
Chọn đường sự sống, tình yêu đại ngàn!
Chọn lòng mở rộng cho ra
Chọn ơn phước Chúa, Di-rê đời đời

Ôi tình yêu Chúa vô biên
Tình Ngài biến đổi, tẩy thanh lòng này
Ngàn lời chúc tụng dâng cao
Ngợi khen Cha Thánh, đời đời Quang Vinh!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~

“Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước-lành, sự chết và tai-họa, vì ngày nay, ta bảo ngươi thương-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường-lối Ngài, và gìn-giữ những điều-răn luật-lệ và mạng-lịnh Ngài, để ngươi sống, gia-thêm, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ-dỗ thờ-lạy và hầu-việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt-diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy. Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước-lành và sự rủa-sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng-dõi ngươi được sống, thương-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu-mến Ngài; vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ-phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.” / Phục-truyền Luật-lệ Ký‬ ‭30:15-20

Kết Ước

Ngày 27, Tháng 7, Năm 2020

Kết ước gì, ta cam kết với ai?
Lòng khẫn nguyện, với mây và với gió?
Lòng tin ta, cậy trông nơi Đấng nào?
Mắt chăm nhìn, ta vẫn cứ nhìn ai?

Các thông đồng, khế ước của quá khứ?
Vẫn một lòng, cam kết với Ma-môn?
Lòng trông đợi, nơi “giáo quyền”, quy củ?
Thật hư không, đánh gió, chạy bá vơ!

Lòng rộng mở, ta xoay hướng về Nguồn
Mở mắt lòng, nhìn biết Chúa Yêu Thương
Ân sũng Ngài, gia ơn không kể xiết
Lòng nhân từ, luôn mở rộng ban cho

Lòng thống hối, Ngài chẳng hề khinh dễ
Phục hồi ta, rịt mọi vết thương lòng
Nguồn cung ứng, cửa trời đang rộng mở
Minh oan lòng, Ngài mở khoá ngục tù

Chớ nghi kỵ, đừng khép kín lòng ta
Bao con người, trong tang tóc đau buồn
Lòng dung thứ, yêu thương, hãy cho ra
Bày tỏ Chúa, Ngài giải phóng dân ta

Đồng một lòng, với vòng tay chào đón
Đón chào Vua, xin Ngài ngự lòng này
Giờ khai phóng, triển khai mọi ân tứ
Cắt đứt mọi, cam kết tối tăm kia!

Dây gian ác, không còn, chẳng trói buộc
Phá tan xiềng, Ngài mở khoá ngục tù
Giờ xoay hướng, một lòng ta cam kết
Núp trong Ngài, ôi Vầng Đá muôn đời

Ôi xin Chúa, xin Ngài luôn thương xót
Ác linh kìa, ngươi hãy lùi xa ta
Thập Tự Giá, muôn đời luôn bền vững
Ôi tình Ngài, thật biển rộng sông dài

Lòng xoay hướng, một lòng ta hướng thượng
Bước lên nào, vào lên chốn cao hơn
Chúa Cha ta, một lòng Ngài chờ đợi
Đức Chúa Trời, một Giao Ước Đời Đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Bước Ngoặt Cuộc Đời

Ngày 25, Tháng 7, Năm 2020

Khi đau ốm, buồn đau tang tóc
Khi gian truân, đau khổ bôn ba
Một cơ hội, hiểm có đời ta
Ấy là lúc, Gia-vê, thương xót

Mở rộng lòng, khai phóng gia ơn

Khi gặp phải, khó khăn bẩn chật
Khi than khóc, thiếu thốn, vô vọng
Một cơ hội, hiểm có đời ta
Ấy là lúc, nhìn biết lòng Cha

Đấng chữa lành, cung ứng bảo an

Ôi bước ngoặt, cuộc đời ta đấy
Biết bao lần, đau khổ gian truân
Nguyện xin Chúa, mở tai mở mắt
Chúa Tình Yêu, Vĩnh Cửu vô hạn

Nhìn biết Ngài, mọi chốn mọi nơi

Bước lên cao, vào chốn cao hơn
Lòng tín trung, một ý đồng lòng
Nguồn sự sống, muôn đời vô tận
Ôi Tình Ngài, mở khoá, ban cho

Trong bước ngoặt, cuộc đời vui thỏa

Mở rộng lòng, chào đón cuộc đời
Chúa yêu ta, Ngài Đấng đi cùng
Bao gian khổ, tiêu tan mây khói
Ôi cơ hội quý báu trong đời

Trong bước ngoặt, Ngài giải phóng ban ơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Ngày Trời Trên Đất

Ngày 25, Tháng 7, Năm 2020

Đồng hành với Chúa Gia-vê
Đồng công cộng tác thiên binh từ trời
Đồng tâm tình Chúa mỗi ngày
Đồng tâm hiệp một dân Ngài vùng lên

Mắt nhìn về hướng Si-ôn
Một lòng với Chúa, trong tình anh em
Như dầu chảy xuống từ trên
Ngập tràn trôn áo A-rôn, dân Ngài

Khác nào sương móc Hẹt-môn
Sa vào lòng Chúa, ngập tràn Si-ôn
Ấy nơi ơn phước tràn tuôn
Gia-vê mở khoá gia ơn mọi đàng

Bạn ơi ta có một Cha
Một Thánh Linh Chúa, đồng tâm tình Ngài
Một dân, một Ý Thánh Ngài
Ba Miền là một, một lòng vùng lên

Cùng nhau, ta hãy tiến lên
Xông ra chiến trận, phá tan mọi xiềng
Cổng thành trấn giữ vùng miền
Đất ta, đất nước, nhà ta trị vì

Lời Cha công bố mọi nơi
Tẩy thanh lãnh thổ, đánh lùi Ma-môn
Ác linh ‘“tôn giáo”, lui đi
Tự do trong Thánh Linh Ngài triển khai

Đoạn dân Giao Ước xông lên
Bước vào trận chiến, Gia-vê Đi Đầu
Vượt qua sông nước, biển thành
Về bên sóng nước, bước ra khỏi thuyền

Ngày trời trên đất đồng hành
Đoàn quân chiến thắng, Cờ Ngài tung bay
Không gì quá khó cho Ngài
Khi ta đồng bước, một lòng Gia-vê!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Kìa, anh em ăn-ở hòa-thuận nhau Thật tốt-đẹp thay! Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người; Lại khác nào sương-móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.” – Thi-thiên‬ ‭133:1-3‬ ‭VIE1925‬‬

Vẫn!

Ngày 25, Tháng 7, Năm 2020

Vẫn nhớ vẫn yêu vẫn đợi chờ
Vẫn tìm vẫn kiếm một tình yêu
Vẫn lắng tai nghe tiếng Chúa
Vẫn tin cậy, một lòng không lây chuyển

Vẫn nhìn vẫn ngắm Thánh Nhan Ngài
Vẫn tìm vẫn kiếm Thần Lẽ Thật
Vẫn lắng tai nghe tiếng gọi
Vẫn tin cậy, một lòng với Gia-vê

Vẫn đi vẫn đứng trên lời hứa
Vẫn tìm vẫn kiếm tấm lòng Ngài
Vẫn lắng nghe nơi kín nhiệm
Vẫn tin cậy, Tay Ngài cứu vớt ta

Vẫn giữ lòng tin lúc gian truân
Vẫn còn trông cậy trong bế tắc
Vẫn nghe tiếng Chúa gọi mời
Vẫn mãi hân hoan, mừng vui thỏa nguyện

Ngày trời trên đất, với Gia-vê!!!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Không Đủ Lời

Ngày 25, Tháng 7, Năm 2020

Không đủ lời, ta không đủ lời
Tỏ lòng ta, nghịch cảnh nguy nan
Giờ xoay hướng, về bên Chân Chúa
Vạt áo Ngài, xin Chúa gia ơn

Ôi sóng gió, cuộc đời khốn đốn
Bao gian truân, Tay Chúa cứu ta
Ân Điển Ngài, Tình Chúa Đại Ngàn
Bóng cánh Ngài, che chở bảo an

Thập Tự Giá, Gô-tha còn đấy
Huyết Chiên Con, gội rữa lòng này
Huyền nhiệm thay, thật kỳ diệu thay
Không đủ lời, ơn Chúa vô biên

Mắt nhìn chăm, Thập Giá Tình Yêu
Giữa cơn đau, xoay hướng về Nguồn
Bao đau khổ, tan như mây khói
Giờ yên nghỉ, bên Chúa Tình Yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Sự Thật & Công Lý

Ngày 25, Tháng 7, Năm 2020

Sự thật đang ngã nhào khắp chốn
Mắt bị mù, tai chẳng muốn nghe?
Lời chân thật rơi rớt mọi nơi?
“Trắng thành đen, ôi, đen thành trắng!”

Nơi đầu đường, phố chợ lặng yên?
Sao như thế, im hơi lặng tiếng?
Giờ con Chúa, trỗi dậy Ba Miền
Tiếng Tù Và, vang vọng nơi nơi

Thần Lẽ Thật, mở đường dẫn lối
Mở lòng ta, mở mắt, lắng nghe
Mở miệng ta, dâng cao tiếng hát
Hãy triển khai, Lời Chúa quang khai

Lời công bố, Lời Cha truyền phán
Ngồi với Chúa, khắp nơi trên trời
Thẫm quyền Ngài, địa vị con Trời
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta

Chớ thông đồng, cam kết vu vơ
Tránh xa ta, Ma-môn gian dối
Mở rộng lòng, khai phóng cho ra
Giờ Công Lý, giải phóng minh oan

Tình yêu Chúa, tình yêu Vĩnh Cửu
Vì yêu ta, Ngài đã hy sinh
Huyết Chiên Con, thanh tẫy mọi lòng
Mở khoá lòng, phóng thích tư duy

Ôi xin Chúa, xin Ngài thương xót
Giải phóng lòng, mở khoá ngục tù
Mở mắt ta, cho ta nhìn thấy
Trở về Nguồn, Thập Giá, Gô-tha

Thập Tự Giá, muôn đời, vang bóng
Thật nhiệm mầu, quyền năng vô hạn
Thần Lẽ Thật, công minh, ánh sáng
Rịt mọi lòng, giải phóng, gia ơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-07-2020
http://www.luathidmgvn.com

Chỉ Cần Một

Ngày 22, Tháng 7, Năm 2020

Một khoảnh khắc, chỉ trong một khoảnh khắc
Một đoạn đường, một thoáng trong hoang mạc
Một vòng tay, hãy mở rộng vòng tay
Một trái tim, ấp ủ tình yêu Cha

Một con đường, con Đường Thánh Cha ban
Một lối thoát, một bước ngoặt cuộc đời
Một đôi mắt, hãy chăm chú hướng thượng
Một lần thôi, ta chỉ cần cơ hội

Một ánh mắt, tràn đầy tình yêu Chúa
Một lòng Tin, vững chãi trong tình Ngài
Một bước đi, bước lên chốn cao hơn
Một Tình Yêu, kìa sức sống vô biên

Một lời nói, lời ân hậu yêu thương
Một cử chỉ, mở rộng lòng cho ra
Một ân tình, qua ống dẫn Tình Yêu
Một con người, đang chờ đợi chúng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Giữa Dòng

Ngày 21, Tháng 7, Năm 2020

Giữa dòng đời, giữa chốn hoang mạc
Giữa canh ba, tiếng Chúa gọi mời
Giữa ba đào, trong chốn gian truân
Giữa khi ấy, Gia-vê lên tiếng

Ôi tiếng Ngài, rúng động đồng vắng
Ôi tiếng Ngài, ca khúc khải hoàn
Ôi tiếng Ngài, mở khoá ngục tù
Ôi tiếng Ngài, giải phóng, quang khai

Giữa cơn đau, giữa cơn tang tóc
Giữa đêm khuya, tiếng Chúa gọi mời
Giữa tình đời, nghịch cảnh đau buồn
Giữa khi ấy, Gia-vê lên tiếng

Ôi tiếng Ngài, tiếng Ngài êm dịu
Ôi tiếng Ngài, rịt mọi thương lòng
Ôi tiếng Ngài, triển khai, khai phóng
Ôi tiếng Ngài, mở cửa, gia ơn

Giữa khi ấy, đất trời rúng động
Cửa mồ kia, mở rộng phóng thích
Mọi gông cùm, khai phá, mở toang
Con dân Chúa, giờ ta đã đến

Giữa dòng đời, giữa dòng lao khổ
Không có gì, quá khó cho Ngài
Mở lòng ra, mở rộng lòng ta
Kìa đạo binh, hùng mạnh vươn lên

Giờ của Chúa, giờ của dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Một cảm tác “Giữa Dòng Nóng Bức” trong một chiều mùa Hạ tại Texas!

Cuộc Đổi Đời

Ngày 21, Tháng 7, Năm 2020

Thôi ta về, trở về chốn ấy
Cuộc đổi đời, sao vẫn bôn ba
Vượt qua đèo, băng núi qua sông
Một khoảnh khắc, trong đời ta ấy

Vẫn nhìn về, hướng bóng chân trời
Một ngày mới, Chúa vẫn quang khai
Lòng rộng mở, tình yêu muôn thuở
Đón chào ta, ngày mới Cha ban

Mở khoá, Ngài, mở khoá ngục tù
Bóng tối tăm, lùi xa ta nhé
Một chân trời, một chân trời mới
Anh sáng Ngài, chói dọi lòng ta

Trở về nguồn, từ chốn cao hơn
Lòng hướng thượng, chẳng còn thương tiếc
Tiếng lòng ta, tiếng gọi Si-ôn
Kìa Thành Thánh, tiếng Chúa gọi mời

Cuộc đổi đời, sau chuyến ngao du
Chẳng bôn ba, không khóc chẳng buồn
Lòng thanh thản, lắng nghe tiếng Chúa
Tiếng Tù Và, vang vọng nơi cao

Sau cơn giông, tiếng Cha êm dịu
Lắng tai nghe, tiếng gọi Thiên Đàng
Lòng lắng đọng, bên dòng Bình Tịnh
Trở về Nguồn, với Chúa Tình Yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm tác giữa dòng cách ly!!!!!

Trong Chốc Lát

Ngày 21, Tháng 7, Năm 2020

Cuối đời ta, như gió với mây
Lượn cánh gió, lướt mây băng ngàn
Vượt đường đèo, băng núi, qua sông
Bao giông tố, đời ta trải nghiệm

Gió với mưa, bão tố bôn ba
Đón chào ta, với một nụ cười
Vì sao thế, vì sao ta hỏi
Vì đời ta, lắm lúc thoi đưa

Qua thôi nhé, tạm thời qua nhé?
Dẫu gì chăng, Chúa vẫn ở cùng
Đời tạm này, chỉ thoáng mây bay
Trong chốc lát, như khói như mây

Thôi qua nhé, trở về, thôi nhé?
Trở về Nguồn, với Đấng Yêu Thương
Vẫn một lòng, trông đợi ta luôn
Tay rộng mở, tình yêu muôn thuở

Trong chốc lát, khoảnh khắc siêu nhiên
Đổi đời ta, một chuyến đổi đời
Bao tang tóc, tiêu tan mây khói
Cậy trông Ngài, muôn thuở muôn năm!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Nắng Chiều

Ngày 21, Tháng 7, Năm 2020

Nắng chiều nắng nóng hanh hanh
Anh về, đến mãi chân trời xa xưa
Em đi, đi mãi trong mơ
Anh về tìm kiếm bóng Hồng năm nao

Vẫn đi, đi mãi mê tìm
Tìm người trong mộng, tìm tình yêu Cha
Ôi tình yêu ấy Đại Ngàn
Sông sâu biển rộng bao dung Tình Ngài

Nắng chiều nung đốt Ân Tình
Đốt thiêu, nóng cháy, Lửa Linh chập chùng
Tình Ngài sao vẫn thờ ơ?
Kiếm tìm mục vụ, tìm người được ơn?

Bạn ơi, Chúa ở trong ta
Triển khai ân tứ, gia ơn ngàn đời
Đứng trong thẫm vị con Trời
Vùng lên khắp chốn, Ba Miền vùng lên

Nắng kia thiêu đốt cảnh tình
Chẳng bôn ba chẳng, không là “con côi”
Có điều gì khó cho Ngài?
Trong cơn khốn đốn cửa trời mở ra

Nắng ơi hãy đến mau đi
Nắng lên, Lửa Chúa, phục Hưng dân tình
Lòng ta thiêu đốt, cháy bùng
Như xương bọc Lửa, Lửa Thiêng từ trời

Giáng trên kẻ ác gian manh
Mở ra bẻ khoá, phá tan mọi xiềng
Nắng chiều chan chứa Tình Cha
Đón chào mở rộng lòng ta, Chào Ngài!

Một chiều mùa Hạ bâng khuâng
Bước vào lên chốn, nơi cao trong Ngài
Tình Cha che phủ đất trời
Nắng chiều êm thắm, một lòng với Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác trong một trạng thái “bâng khuâng” của một chiều mùa nắng nóng tại Texas!!!

Bóng Ai?

Ngày 21, Tháng 7, Năm 2020

Bóng ai, bóng dáng hình ai?
Màn trời chiếu sáng ảnh người năm xưa
Năm xưa ta có nhớ chăng?
Một cảnh đời ta, hai bóng hình

Bóng ta tựa áng mây bay
Một chiều cuối Hạ, đón chào Thu sang
Bóng Thu dấp dáng chiều Thu
Mây Hồng giờ vẫn trông chờ nhớ ai?

Người về từ cõi Thượng Thiên
Bóng Người dấp dáng hình hài trong ta
Chiều Thu chờ bóng Người Xưa
Bóng Người đang ở trong ta từ đầu

Từ khi sáng thế, lập thiên
Ấy là từ lúc ban sơ loài người
Ảnh ta tựa Ảnh Hình Cha
Con dòng cháu giống ngàn đời xa xưa

Bước đi với Bóng Hình Ngài
Từ Trời giáng thế ngự vào tâm ta
Bóng ai ta mãi kiếm tìm?
Bóng Ngài, một Ảnh Hình Hài trong ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Ta Có Gì?

Ngày 14, Tháng 7, Năm 2020

Ta có gì, ta có gì đây?
Ta có trời, có trăng, mây, nước?
Ta có gì, có cả bầu trời?
Ta có gì, có tự mình ta?

Ta chẳng có, ta chẳng có gì
Ta chẳng tự, chính ta chẳng có
Ta chẳng gì, chẳng có gì đâu
Ta chẳng nói, thật chẳng có lời

Ta trông đợi, tin cậy một Đấng
Ngài chính là, Chúa, Đấng Đầu Nguồn
Đấng đi đầu, giải phóng, mở đường
Chúa Gia-vê, Ngài Đấng yêu ta

Ta chẳng có, Ngài có tất cả
Ta chẳng gì, Ngài, Đấng Toàn Năng
Ta không có, Ngài, Đấng ban cho
Trong hoạn nạn, Chúa Đấng ở cùng

Ta kêu cầu, cùng Chúa Gia-vê
Từ Đền Thánh, tiếng Ngài vang dội
Viếng thăm ta, giải phóng, minh oan
Mở cửa lòng, mở khoá ngục tù

Ôi xin Chúa, gia ơn tha thứ
Giờ xoay lòng, xoay hướng ăn năn
Nguyện xin Chúa, triển khai, khai phóng
Ta có gì, trong Ngài có tất cả!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ấy chính Ngài là hình-ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai-trị, hoặc chấp-chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân-thể, tức là đầu Hội-thánh. Ngài là ban-đầu, sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.” – Cô-lô-se‬ ‭1:15-18‬ ‭VIE1925‬

Một Điều

Ngày 12, Tháng 7, Năm 2020

Giờ ta còn chỉ một điều
Một lòng tin cậy, dâng lời ngợi khen
Ngợi khen Cha Thánh Đời Đời
Tụng ca ngợi Chúa Gia-vê trọn đời

Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Khi mưa lúc nắng, giữa thì gian truân
Kìa Ngài Chúa Đấng oai nghi
Quyền năng vô hạn, tình Ngài bao la

Biết bao tan tóc sự tình
Chúa Cha biết rõ, Mắt Ngài dẫn đưa
Đưa ta vào chốn an bình
Vào nơi mé nước, bên dòng Bình An

Tay Ngài vẫn cứ vươn ra
Ra Tay cứu vớt, chở che trọn đời
Có gì quá khó cho Ngài
Một lòng Giao Ước, một lòng yêu thương

Mở ra cánh cửa ngợi khen
Mở lòng chào đón Vua Trời Quang Vinh
Mời Ngài ngự tấm lòng này
Rịt lòng tan vỡ, phá tan mọi xiềng

Hiện Ngài đang ở trong ta
Thiên đàng khắp chốn, lối vào lối ra
Một điều mong đợi ước ao
Mắt ta nhìn biết, Mặt Ngài sáng soi

Một điều ta vẫn cầu xin
Cho ta luôn ở trong Nhà Gia-vê
Tìm Cha khắp bốn phương trời
Lòng ta khao khát, trở về Nhà Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm-kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn-xem sự tốt-đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu-hỏi trong đền của Ngài.” – Thi-thiên‬ ‭27:4‬ ‭VIE1925‬‬

Dậy Mà Đi!

Ngày 11, Tháng 7, Năm 2020

Sự đời ta, như gió với mây
Chợt thoáng đến, chợt đến rồi đi
Đi về đâu, ta có biết chăng?
Kìa lòng người, như gió như mây

Khoảnh khắc này, chợt đến rồi đi
Đến để đi, đi về nơi ấy
Về chốn nào, ta có biết chăng?
Tìm về Nguồn, Sức Sống vô biên

Mắt chẳng còn, thật chẳng còn nhìn
Cõi hư vô, ấy thật hư không
Mắt nhìn gì, ta có biết chăng?
Nhìn lên Chúa, ôi Nguồn Trông Cậy!!

Tai nghe thấy, lắng nghe điều gì
Ôi những lời, lời của dân gian
Lời vô nghĩa, lời trong cảm xúc
Lắng tai nghe, tiếng Chúa gọi mời

Niềm trông cậy, cậy trông vào Chúa
Ấy chính Ngài, Chúa Đấng Chí Cao
Trong gian truân, xoay lòng thống hối
Giữa ba đào, ẩn núp Trong Ngài

Chớ lo sợ, chiến binh dũng cảm
Chúa đi cùng, Ngài Đấng Dẫn Đường
Đấng Đột Phá, giải bày tâm cảm
Mở khóa lòng, khai phóng dân ta

Giờ chiến trận, giờ của dân Ngài
Hãy bước vào, lên chốn cao hơn
Ngồi với Chúa, khắp nơi trên trời
Thẫm quyền ta, địa vị con Trời

Một khoảnh khắc, một thoáng mây bay
Cả Ba Miền, ta hãy vùng lên
Dậy mà đi, đoàn binh dũng cảm
Cờ Xí Ngài, Chiến Thắng tung bay!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Chấn Hưng Miền Cao

Ngày 10, Tháng 7, Năm 2020

Mây đến, mây đi, mây đến nữa
Mây về, mây nhớ, mây vẫn yêu
Mây về đến Bản Miền Cao
Mây về ai nhớ, Miền Cao tình người

Gió đến, gió đi, gió vẫn thổi
Gió về, gió nhớ, gió gọi ai
Gió về đến Bản, Tây Nguyên
Gió về, yêu mến, yêu người Miền Cao

Mưa đến, mưa đi, mưa đầu mùa
Mưa về, mưa nhớ, mưa quyến luyến
Mưa về thanh tẩy Miền Cao
Mưa về, thác đổ, cửa trời mở ra

Mở ra, ta hãy, mở ra mau
Dâng cao, mở cửa, hát ngợi khen
Lòng ta xoay hướng về Nguồn
Nguyện cầu khai phóng dân tình Miền Cao

Phá tan, bẻ gãy, mọi xiềng xích
Ăn năn, thống hối, hãy kêu cầu
Ngục tù giải phóng Bản Làng
Ôi nguồn cung ứng, vô biên của Ngài

Dấy lên, dân Chúa, hãy dấy lên
Mở ra, khai phóng, từ Miền Cao
Chấn Hưng danh tánh dân Ngài
Chữa lành, giải phóng, dân tình mọi nơi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Có!

Ngày 10, Tháng 7, Năm 2020

Có Cha, có Chúa Tình Yêu
Có tình hữu nghị, đầy lòng vị tha
Có tình yêu, Đấng Di-rê
Có lòng nhân ái, mở lòng cho ra

Có hoa, có ánh ban mai
Có mưa, có gió trong cơn ngặt nghèo
Có nguồn cung ứng vô biên
Có Cha là Đấng Đầu Nguồn, yêu ta

Có cơn đau ốm, buồn lo
Có Cha Ngài Đấng Chữa Lành, yêu thương
Có gì ta mãi tìm gì?
Có tìm, có kiếm, trở về Nhà Cha

Có cơn quặt thắt, kêu cầu
Có Cha, Ngài Đấng Sha-mAH ở cùng
Có vào lên chốn vọng canh
Có kêu cầu Chúa, đêm ngày lắng nghe!

Có thiên binh xuống viếng thăm
Có đạo binh Chúa, đồng hành với ta
Có không, ta chẳng tìm gì
Có Ngài, có cả thiên đàng trong ta!

Lửa Thiêng Việt Nam🔥 – 10-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Sự Khôn Sáng Thật

Ngày 7, Tháng 7, Năm 2020

Bao ren rối, tinh vi toan tính?
Vẫn bôn ba, tìm cách mở đường?
Lòng người suy tính mưu toan?
Đồng chí hướng, ngồi cùng kẻ nhạo báng?

Hãy giã từ, đường xưa lối cũ
Hãy quay về, cùng Đấng yêu ta
Yên nghỉ trong Ngài, yên nghỉ
Không lao đao, cũng sẽ chẳng lạc loài

Lòng khiêm tốn, hổ thẹn kẻ gian
Người khôn ngoan, chẳng cần tìm kiếm
Trong gian truân Chúa mở đường
Kìa Tay Chúa, Ngài, chẳng quá ngắn đâu!

Mắt chăm nhìn, mắt chăm nhìn Chúa
Ôi tình Ngài, biển rộng sông dài
Kỳ vọng trong Cha trường tồn
Nguồn cung ứng thật vô biên vô tận!

Sự khôn sáng, đến từ nơi Cha
Kính sợ Ngài, Trân Quý, Tin, Yêu!
Đức tin, trông cậy, yêu thương
Bình an Vĩnh Cữu, mừng vui trọn đời!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 07-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Sự khôn-ngoan há chẳng kêu lên sao? Sự thông-sáng há không vang tiếng mình ra ư? Sự khôn-ngoan đứng trên chót các nơi cao, Ngoài đường, tại các ngã-tư. Gần bên cửa thành, tại nơi vào thành, Ở chỗ đông trong cửa thành, sự khôn-ngoan la lên rằng: Hỡi loài người, ta kêu-gọi các ngươi, Và tiếng ta hướng về con-cái loài người! Hỡi kẻ ngu-muội, hãy hiểu sự khôn-khéo; Hỡi kẻ dại-dột, lòng ngươi khá nên thông-sáng. Hãy nghe, vì ta sẽ nói điều tốt-lành, Ta hở môi ra mà dạy điều ngay-thẳng. Vì miệng ta sẽ nói chân-thật; Còn môi ta ghét sự gian-ác. Các lời miệng ta đều xứng-hiệp sự công-bình, Trong nó chẳng có điều chi cong-vạy hoặc gian-tà. Thảy đều rõ-ràng cho người nào hiểu-biết, Và ngay-thẳng cho người nào tìm được sự tri-thức. Khá nhận sự khuyên-dạy ta, chớ lãnh tiền-bạc, Thà lãnh sự tri-thức hơn là vàng chọn-lựa; Vì sự khôn-ngoan có giá hơn châu-ngọc, Và các vật mình ưa-thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng. Ta, là sự khôn-ngoan, đồng ở với sự thông-minh, Và tìm được sự hiểu-biết và sự dẽ-dặt. Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu-ngạo, xấc-xược, con đường ác, và miệng gian-tà. Mưu-luận và sự thông-thạo đều thuộc về ta; Ta là sự thông-sáng; năng-lực vốn thuộc về ta. Nhờ ta, các vua cai-trị, Và những quan-trưởng định sự công-bình. Nhờ ta, các quan trưởng, người tước-vị, Và các quan-xét thế-gian đều quản-hạt. Ta yêu-mến những người yêu-mến ta, Phàm ai tìm-kiếm ta sẽ gặp ta. Sự giàu-có, sự tôn-trọng, Của-cải bền lâu, và sự công-bình, đều ở nơi ta. Bông-trái ta tốt hơn vàng, đến đỗi hơn vàng ròng; Hoa-lợi của ta quí hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công-bình, Giữa các lối ngay-thẳng, Đặng làm cho kẻ yêu-mến ta hưởng được của-cải thật, Và làm cho đầy-dẫy các kho-tàng của họ. Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo-hóa, Về thời thái-cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta. Ta đã được lập từ trước vô-cùng, Từ khi nguyên-thuỷ, trước khi dựng nên trái đất. Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều, Thì ta đã sanh ra rồi. Trước khi núi-non chưa lập nên, Và các gò-nổng chưa có; Trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng-ruộng, Và tro-bụi đầu-tiên của thế-gian, thì ta đã sanh ra rồi. Khi Đức Chúa Trời lập các từng trời, Và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó. Khi Ngài làm cho kiên-cố các từng mây trên cao, Khiến các nguồn vực sâu vững-chắc, Định bờ-cõi cho biển, — Để nước không tràn phạm điều-răn của Ngài, — Và khi Ngài lập nên trái đất, Thì ta ở bên Ngài làm thợ cái, Hằng ngày ta là sự khoái-lạc Ngài, Và thường thường vui-vẻ trước mặt Ngài. Ta lấy làm vui-vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, Và sự vui-thích ta ở nơi con-cái loài người. Vậy bây giờ, các con ơi! Hãy nghe ta; Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay. Khá nghe lời khuyên-dạy, và ở khôn-ngoan, Chớ nên từ-chối nó. Người nào nghe lời ta, Hằng ngày tỉnh-thức tại nơi cửa ta, Và chờ-đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. Vì hễ ai tìm được ta, thì gặp sự sống, Và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va; Nhưng ai phạm đến ta, làm hại cho linh-hồn mình; Còn kẻ nào ghét ta, ắt ưa-thích sự chết.” – Châm-ngôn‬ ‭8:1-36‬ ‭VIE1925‬‬

Vượt Qua Giới Hạn

Ngày 6, Tháng 7, Năm 2020

Bước chân ta, ta đã đi qua
Bao gian khổ, vấn nạn cuộc đời?
Bao giới hạn, tiềm khắc Tư Duy?
Bước chân ta, ta đã Vượt Qua!

Bước chân ta, tương tác với Cha
Bao thử thách, tang tóc cuộc đời?
Bao giới hạn, “giáo điều, quy luật”?
Bước chân ta, lên chốn cao hơn!

Bước chân ta, chiến binh dũng cảm
Bao sóng gió, bôn ba cuộc đời?
Bao giới hạn, khống chế vu vơ?
Bước chân ta, khắp nơi trên trời!

Bước chân ta, đồng tâm hiệp ý
Bao đau buồn, quá khứ tang thương?
Bao giới hạn, triền miên tang tóc?
Bước chân ta, cùng Đấng Chữa Lành!

Bước chân ta, ta hay chùn bước?
Bao tang chế, than khóc đêm ngày?
Bao giới hạn, tư thế “nạn nhân”?
Bước chân ta, bước chân phóng khoáng!

Giải phóng ta, Chúa, Ngài khai phóng
Khỏi hoang mạc, rời chốn điêu tàn!
Mở mắt lòng, mở khoá dân ta!
Tiến lên nào, vào chốn cao hơn!

Bước chân ta, khắp chốn mọi nơi
Đồng hành với, thiên binh lính kỵ
Chúa Cha ta, Ngài Đấng Đi Đầu
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta

Nơi cổng thành, dâng cao tiếng hát
Lời ngợi khen, khai phóng tình Ngài
Dang Xưng Chúa, đánh tan gian ác
Mở cửa trời, giải phóng nước ta

Hãy mở ra, mở rộng lòng ta
Giờ chinh chiến, giờ của chiến trận
Không giới hạn, ren rối vu vơ
Vượt Qua mọi, tang tóc tình đời

Giải phóng lòng, khai phóng, minh oan
Chữa lành đất, chữa lành lãnh thổ
Phá tan xiềng, giới hạn Tư Duy
Bước chân ta, đồng đi với Chúa

Cùng thiên binh, giáng xuống từ trời
Bước chân ta, bước chân phóng khoáng
Môi miệng ta, Lời Chúa triển khai
Bẻ khoá xiềng, giải phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 06-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Sắc Tím

Ngày 3, Tháng 7, Năm 2020

Cỏ kia sắc tím đáng yêu
Một màu tim tím đượm tình quê hương
Sắc vàng sắc đỏ yêu thương
Hạ chiều khoe nắng người về nhớ ai

Gió ơi hãy đến với ta
Thổi vào tâm khảm, đến từ trên cao
Uốn mình theo chiều gió kia
Cỏ màu tím ấy, tình yêu dạt dào

Yêu ai yêu cả một đời
Yêu mưa yêu gió, yêu màu tím kia
Lượn theo chiều gió mây bay
Bước đi khắp chốn, khắp nơi trên trời

Một màu tím tím yêu thương
Tình yêu bất diệt, tình yêu chữa lành
Mở lòng, hãy mở lòng ta
Đón chào Ân Điển, đón chào yêu thương!

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Đồng Hành

Ngày 27, Tháng 6, Năm 2020

Này bạn ơi, ta có Một Cha
Một chí hướng, đồng một tâm tình
Một tình yêu, không hề phai nhạt
Một con đường, hướng về Si-ôn

Vì thế ấy, mắt chăm nhìn Chúa
Lắng tai nghe, Lời Chúa phán truyền
Mở lòng ra, ban cho rời rộng
Đồng một lòng, khai phóng dân ta

Không tây vị, chẳng vì danh lợi
Mở cửa trời, mở rộng lòng ta
Kìa phép lạ, dấu kỳ của Chúa
Rịt thương lòng, giải phóng dân ta

Trên đường phố, giữa nơi phố chợ
Ấy nơi Ngài, sống động qua ta
Môi miệng ta, bày tỏ lòng Cha
Một chí hướng, mở rộng nước Trời

Ồ thiên đàng, đang ở trong ta
Cha với ta, là một, trong Ngài
Ở trong Ngài, hãy ở trong Ngài
Mọi điều khác, Chúa sẽ ban cho

Kìa thiên binh, từ trời sai phái
Đồng đi cùng, giải phóng vùng miền
Lời của Chúa, công bố mọi nơi
Mở cổng thành, mở khoá ngục tù

Thần Lẽ Thật, Lời Chúa quang khai
Mở mắt lòng, mở mắt kẻ mù
Chữa lành đất, phục hồi lãnh thổ
Giải cứu ta, thoát khỏi án oan

Dây chuẩn mực, giáng xuống từ trời
Giải phóng lòng, khai phóng, minh oan
Hãy tỉnh thức, giờ ta đã đến
Nơi vọng canh, vang tiếng Tù Và

Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên (*)
Cửa đời đời, hãy mở cao lên
Đón chào Vua vinh hiển, chào Ngài
Giê-hô-va, Vạn Quân mạnh sức

Vua vinh hiển, Ngài trong chiến trận
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta
Ngài là ai, ồ Vua vinh hiển
Đấng đồng hành, trợ giúp ta luôn

Đón chào Chúa, xin Ngài ngự trị
Ôi tình Ngài, ơn Chúa gia tăng
Trong nghịch cảnh, Tay Ngài nâng đỡ
Bẻ gãy xiềng, mở khoá ngục tù

Một ca khúc, khải hoàn chổi dậy
Hãy vùng lên, dân Chúa, Ba Miền
Giờ của Chúa, giờ của chiến trận
Đồng một lòng, cùng Chúa Gia-vê!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 27-06-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

(*) “Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, Thì Vua vinh-hiển sẽ vào. Vua vinh-hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức-lực và quyền-năng, Đức Giê-hô-va mạnh-dạn trong chiến-trận. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, Thì vua vinh-hiển sẽ vào. Vua vinh-hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn-quân, Chính NgàI là Vua vinh hiển.” – Thi-thiên‬ ‭24:7-10‬ ‭VB1925‬‬

Hôm Qua, Ngày Nay, Đời Đời

Ngày 26, Tháng 6, Năm 2020

Hôm qua không giống hôm nay
Hôm qua thế ấy, hôm nay thế nào?
Bước vào khoảnh khắc siêu nhiên
Hôm qua đã mất, hôm nay vẫn còn

Quá trình, đời sống của ta
Bước đi với Chúa khắp nơi trên trời
Chúng ta chỉ có hôm nay
Hôm nay ý Chúa thành toàn qua ta

Quên đi quá khứ đau thương
Chúa Cha sắm sẵn mọi điều cho ta
Ra-pha Ngài Đấng Chữa Lành
Chữa lành tâm bệnh, phục hồi dân ta

Đức Tin trong Đấng Toàn Năng
Kìa Đấng Hằng Hữu, Ngài hằng yêu ta
Trong cơn tranh chiến ba đào
Bước vào khoảnh khắc siêu nhiên với Ngài

Hiện giờ còn chỉ ba điều:
Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương một lòng
Ôi tình yêu Chúa bao la
Hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời

Chẳng tàn, không dứt phôi pha
Vì Ngài, chính Đấng Đầu Nguồn, yêu ta
Hôm qua tình Chúa chẳng dừng
Hôm nay Ngài vẫn kiếm tìm, chăm nom

Từ nay cho đến đời đời
Tay trong Tay Chúa, lòng mừng hân hoan
Đồng tâm tình Chúa, đồng lòng
Bước vào khoảnh khắc, vượt vòng thời gian

Trong Ngài, ta ở trong Ngài
Hôm nay cho đến trọn đời với Cha
Mắt nhìn, mặt ngắm tận tường
Bóng hình ta ở trong Ngài mãi thôi

Một lòng, một ý, dân ta
Bước vào khoảnh khắc siêu nhiên với Ngài
Hôm nay cho đến muôn đời
Mừng ca hát xướng trọn đời trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 26-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Thôi!

Ngày 22, Tháng 6, Năm 2020

Thôi ta nhớ mãi làm gì?
Nhớ con đường cũ, bóng người năm xưa?
Nhớ về dĩ vãng xa xưa?
Chu kỳ tăm tối, thiếu hình bóng Cha!

Vẫy tay, từ giã lối mòn
Tư duy lệch lạc, hẹp hòi cũ xưa
Giã từ bóng tối, đường xưa
Một con đường mới mở ra giờ này

Mắt ta trông thấy điều gì?
Ấy điều bày tỏ chính lòng của ta
Huyết Chiên Con tẩy sạch lòng
Chữa lành tâm trí, mắt nhìn biết Cha

Thôi ta khóc nữa làm chi?
Khóc than chờ mãi, nơi ai, kiếm gì?
Khóc vì thân phận con côi?
Khóc cho số phận, chẳng nhìn biết Cha?

Khóc ta, khóc một dòng sông
Khóc cho non nước, khóc cho dân tình
Ôi bao giọt lệ tuôn trào
Chúa Cha chất chứa, trong ve trọn đầy

Vọng canh vang tiếng nguyện cầu
Gieo vào đồng ruộng, khóc vì dân ta
Ruộng, Mùa lúa chín vàng tươi
Con gặt bén gót người gieo giờ này

Thôi ta đừng nhớ, chớ quên
Chẳng còn nhớ đến chuyện buồn năm xưa
Thương lòng, Chúa Đấng Chữa Lành
Nhớ về Nhà Chúa, chớ quên Lời Ngài

Lời Cha êm dịu thương yêu
Lời Ngài khai phóng, Lời Ngài gia ơn
Lời Ngài giải phóng dân tình
Lời Ngài mở khoá, ôi Lời của Cha

Con côi ta chẳng con côi
Lời Ngài công bố phá tan đêm buồn
Thôi ta, hãy nhớ trở về
Về nơi bến nước, bước ra khỏi thuyền!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 22-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Ơn Phước Trong Tháng Ta-muz! (Tammuz)

Ngày 22, Tháng 6, Năm 2020

Một tháng của khởi đầu mới
Mở ra cánh cửa ngợi khen giờ này
Mọi điều xưa cũ qua đi
Nhớ điều Chúa hứa, bước vào tương lai

Trông chờ nơi Chúa Toàn Năng
Mắt ta chăm chú, chỉ mình Ngài thôi
Bước vào Đất Hứa Cha ban
Đức Tin nơi Chúa, trong năng quyền Ngài

Đánh hạ thần tượng vô tri
Có mắt chẳng thấy, có tai nghe gì?
Tượng thần qua những điều gì?
Điều nào trông đợi, trông chờ nơi ai?

Ấy là vấn nạn của ta?
Ăn năn thống hối trở về cùng Cha
Mở tai, mở mắt, mở lòng
Mắt chăm nhìn Chúa, mở lòng ban cho

Một tháng phép lạ dấu kỳ
Giô-suê, chiến trận đánh tan quân thù
Mặt trời đứng bóng một ngày
Dân Ngài, chỗi dậy xông ra trận tiền

Bước lên vào chốn cao hơn
Lắng nghe âm hưởng Thiên Đàng từ trên
Một bài ca mới Chúa cho
Chu kỳ tăm tối, phá tan mọi xiềng

Giờ ta cất tiếng ca vang
Khúc ca chiến thắng, khải hoàn của Cha
Lời Ngài đi trước mở đường
Phá tan ren rối, đánh tan giáo quyền

Vùng lên, dân Chúa vùng lên
Chỗi dậy, khai phóng, Ba Miền vùng lên
Phước hạnh của tháng Ta-Muz (Tammuz)
Tràn đầy trên khắp nẻo đường Việt Nam!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 22-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Từng Biết VỀ Chúa?

Ngày 20, Tháng 6, Năm 2020

Nghe qua người khác về Ngài?
Lắng nghe tuân thủ, rập khuôn từng lời?
Biết Ngài hay biết về Ngài?
Phong phanh nghe nói thế này thế kia?

Thế nào bạn nói cho tôi
Sao tôi thật ngại, thật không biết Ngài
Chẳng dám lai vãng bên Cha
Sợ không “tư cách”, sợ không “thẫm quyền”???

Bạn ơi Chúa vẫn đợi chờ
Ngài trông, Ngài nhớ, Ngài chờ chúng ta
Chớ nên lo sợ vu vơ
Chẳng chờ người nọ người kia “nói giùm”!

Đến bên Chân Chúa giờ này
Dựa bên ngực Chúa lắng nghe tiếng Ngài
Giáo quyền, quy luật, rối ren
Chẳng từ nơi Chúa, tỏ bày lòng Cha?

Tình yêu chiến trận song đôi
Đánh tan ma giáo, phá tan mọi xiềng
Mở lòng, thống hối ăn năn
Tìm về Chân Chúa, cội nguồn đời ta

Về bên Thập Tự Tình Yêu
Đồng ngồi với Chúa, khắp nơi trên trời
Gia-vê, Ngài Đấng Chữa Lành
Lòng Ngài tuôn chảy qua ta hằng ngày

Không còn tang tóc bôn ba
Chẳng còn than khóc, kiếm tìm nơi đâu
Chúa Cha, Ngài Đấng yêu ta
Tình yêu dầm thắm, trọn đời bên ta

Tìm ai, tìm kiếm năng quyền?
Tìm trong mục vụ, tìm gì bâng quơ?
Giờ ta lên chốn Vọng Canh
Tìm về với Chúa, lắng nghe tiếng lòng

Lòng Ngài, Chúa Đấng bao dung
Ban cho, mở khoá, triển khai mọi lòng
Cội nguồn sự sống nơi Ngài
Một dòng sự sống, muôn đời vô biên

Trở về ta hãy trở về
Tình yêu muôn thuở, ban đầu của Cha
Nguyện xin Lửa Thánh của Ngài
Phấn Hưng dân Chúa, phục hồi quê hương!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥- 20-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Nỗi Sợ, Niềm Tin

Ngày 7, Tháng 6, Năm 2020

Sợ gì, thì mãi không tin
Còn lo, còn sợ, Đức Tin, sờn lòng
Trong cơn lo lắng đau buồn
Tình yêu chiến thắng nỗi buồn dân gian

Cớ sao ta vẫn chẳng tin?
Vì ta chẳng biết, chẳng nhìn biết Cha
Mắt ta chăm chú việc gì?
Lòng ta hoang vắng, mắt lòng thấy chi?

Trong tình yêu Chúa vô biên
Không còn lo sợ, chẳng còn âu lo
Sợ mưa, sợ nắng, sợ người?
Sợ mây, sợ gió, thiếu tình yêu Cha!

Không nhìn ngoài cảnh, thế nhân
Nhìn lên Thập Tự, hướng về Si-ôn
Đến gần bên Chúa hôm nay
Mắt ta nhìn biết, mở lòng chào Vua

Kìa Vua Vinh Hiển cao sang
Của trời rộng mở, Đức Tin vững bền
Lòng tin là biết tình Cha
Tình Ngài bao phủ chở che mọi thì

Con côi, ta chẳng còn côi
Trở về nhà Chúa, tình Cha dạt dào
Ăn năn xoay hướng mở lòng
Giã từ lối cũ, giã từ đường xưa

Không còn vướng mắc lo âu
Chẳng còn tang tóc, không còn bơ vơ
Ra-phê, Chúa Đấng chữa lành
Chữa lành lãnh thổ, minh oan mọi lòng

Giờ ta đứng giữa cổng thành
Dâng cao tiếng hát, ngợi khen Vua Trời
Cắt đứt mọi mối thông đồng
Lời Cha khai phóng, phá tan mọi xiềng

Mở tai mở mắt mở lòng
Lời Cha công bố, phá tan đêm buồn
Cán cân luật pháp đâu nào
Thánh minh, chánh trực, minh oan dân tình

Kêu cầu Danh Chúa Gia-vê
Xin Ngài nhớ đến dân tình, nước non
Vọng canh trỗi tiếng Tù Và
Vùng lên dân Chúa, Ba Miền vùng lên

Chẳng lo, chớ sợ, chẳng buồn
Một lòng tin cậy, mắt nhìn biết Cha
Tình yêu chiến trận song đôi
Tiến vào lãnh thổ, dâng lời Ngợi Khen!

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Sợ Gì?

Sợ mưa, sợ gió, sợ gì?
Sợ mây không đến phủ che tình người?
Sợ gì, liên lụy đến ta?
Sợ trời mưa nắng, sợ gì bâng quơ?

Sợ anh bán chiếu bên đường?
Sợ vì quỵ lụy, sợ vì lo âu?
Sợ vì lẽ thật, quang minh?
Sợ vì không biết, không lời vì ai?

Không vì trói buộc, lo âu
Tự do khai phóng, tự do làm người
Nếu ta còn những âu lo
Về bên Chân Chúa, xin Ngài giải vây!

Nguyện xin Chúa Thánh Linh giải phóng con dân Ngài thoát khỏi những mối lo sợ viễn vong. Nguyện xin Tình Yêu tuyệt đối của Ngài tràn ngập lòng chúng ta để tổng khứ mọi sự sợ hãi vu vơ trong cuộc sống!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Đức Tin Trong Khoảnh Khắc

Ngày 5,Tháng 6, Năm 2020

Một ngày nào đó bâng quơ?
Một giây, một phút, một thì của Cha
Đức Tin hiện cảnh tỏ bày
Thiên đàng thực tiển trong thì của Cha

Trong Tay Ngài nắm vận ta
Đức Tin khai phóng, mục tiêu tỏ tường
Hiện Ngài truyền phán điều gì?
Mở ra, công bố giải bày Lời Cha

Thẫm quyền thân vị Cha ban
Giờ ta mặc lấy năng quyền trên cao
Vọng canh trỗi tiếng Tù Và
Rao lời cảnh báo, phá tan mọi xiềng

Mắt ta nhìn thấy điều gì
Tai nghe mắt thấy, ta nhìn biết Cha
Làm theo Lời Chúa rao truyền
“Chiên Ta nghe tiếng của Cha” giờ này

Mục tiêu chính xác là gì?
Nơi nào, khoảnh khắc thuận thì của Cha?
Chớ theo phương cách con người!
Từ trên Ngài biết mọi điều, từ trên

Mập mờ, lập lận, giáo điều?
Bâng quơ, đánh gió, thật là hư không!
Ý Cha ở đất như trời
Lòng Cha bày tỏ, đất trời nở hoa

Thật là giản dị bạn ơi!
Lắng tai nghe tiếng, Lời Cha thì thầm
Trong nơi kín nhiệm lắng nghe
Tình Ngài tha thiết, đậm đà, thứ tha

Đến gần Chân Chúa giờ này
Chớ nên chậm trễ, đến gần bên Cha
Quá trình từ đất về trời
Bước đi vững chắc, niềm tin trọn lành

Không là phương cách, giáo điều
Mọi điều, tất cả xuất nguồn từ Cha
Mối tình Giao Ước tuyệt vời
Đồng tâm hiệp một, Ba Miền vùng lên!

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 05-06-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nền tảng của Đức Tin chúng ta được đặt trên mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa. Chỉ có vậy!!!

“Vả, đức-tin là sự biết chắc vững-vàng của những điều mình đương trông-mong, là bằng-cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭11:1‬ ‭VB1925‬‬

Bạn Có Biết Chăng?

Ngày 4,Tháng 6, Năm 2020

Bạn biết chăng, tình Chúa vô hạn
Bao tội tình, Ngài đã gánh lấy
Gô-gô-tha, Huyết Ngài tuôn đổ
Rịt thương lòng, giải cứu dân ta

Bạn biết chăng, lòng Chúa vô tận
Vì yêu ta, Ngài đã hy sinh
Nguồn Nước Sống, tuôn chảy từ trời
Rót vào lòng, giải phóng dân ta

Bạn biết chăng, lòng Chúa bao dung
Ngài nhìn thấy, dân tình tang tóc
Mắt Ngài dẫn, dẫn đường đưa lối
Mở khóa lòng, giải phóng ngục tù

Bạn biết chăng, Tay Chúa vương ra
Vực chúng ta, khỏi chốn trầm luân
Ôi Bàn Tay, của Chúa nhân từ
Lòng dung thứ, ban cho rời rộng

Bạn biết chăng, Mắt Ngài rực sáng
Dọi vào lòng, giải phóng minh oan
Ôi đôi Mắt, dịu dàng nhân ái
Tình yêu Ngài, khai phóng dân ta

Bạn biết chăng, Tình Ngài vô hạn
Chữa lành ta, giải phóng quê hương
Quyền năng Ngài, vô biên, vô tận
Tấm lòng Ngài, thật quá bao dung

Bạn biết chăng, Chúa vẫn đợi chờ
Tay rộng mở, tình yêu muôn thuở
Hãy trở về, cùng Đấng Đầu Nguồn
Chữa lành lòng, ơn Chúa gia tăng

Bạn biết chăng, Chúa Đấng Đầu Tiên
Đấng Sau Cùng, Chủ Tể Oai Quyền
Năng quyền Ngài, thật là vô tận
Hãy trở về, cùng Chúa Tình Yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-6-2020
http://www.luathiengvn.com

Nỗi Niềm Ta

Ngày 2, Tháng 6, Năm 2020

Nỗi niềm ta, nỗi niềm vô tận?
Lòng vui buồn, ai có biết chăng?
Mắt đẫm lệ, lòng ta tan vỡ!
Nữa đêm dài, vắng bóng tình Cha!

Nỗi niềm ta, thống hối ăn năn
Ôi xin Chúa, Huyết Ngài thanh tẩy
Giờ xoay hướng, xin Ngài dung thứ
Rửa sạch lòng, với Huyết Chiên Con

Nỗi niềm ta, một lòng tin cậy
Lòng tha thiết, tìm biết Mắt Ngài
Mắt sáng rực, nhìn biết Mặt Cha
Nữa canh ba, vọng canh vang tiếng

Nỗi niềm ta, một nguồn hy vọng
Lòng khai sáng, nhìn biết ý Chúa
Tai lắng nghe, lãnh thổ gọi Cha
Giữa đêm khuya, đồng nhịp Tim Cha

Nỗi niềm ta, ngọn sóng Yêu Thương
Lòng khai phóng, trong tình yêu Chúa
Hướng về Nguồn, Chúa Đấng Gia-vê
Hừng Đông đến, chào đón Vua Cha

Nỗi niềm ta, khai phóng chiến trận
Nữ Chiến Binh, chỗi dậy Bốn Phương
Tay trong Tay, Chúa Đấng Nis-si
Cờ xí Ngài, chiến thắng tung bay

Nỗi niềm ta, khai phóng dân Ngài
Chiến trận này, Quyết Chiến, Quyết Thắng
Đồng tâm tình, một lòng hiệp ý
Nam Chiến Binh, dũng mãnh vươn lên

Nỗi niềm ta, tinh thần khác biệt
Chiến trận này, của Chúa Gia-vê
Lòng can đảm, giương nỗi cung đồng
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 2-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Đã Bao Lần…

Ngày 29, Tháng 5, Năm 2020

Đã bao lần, thật đã bao lần
Chúa tìm ta, trong nơi kín nhiệm
Ngài tìm mãi, nhưng chẳng tìm thấy
Nơi vọng canh, vắng bóng dân Ngài

Ở nơi nào, ở chốn nơi nao?
Giữa ba đào, kêu van tìm Chúa
Kìa Tay Cha, không quá ngắn đâu
Ngài sẵn lòng, giải cứu, yêu thương

Đã bao lần, Gia-vê, thành tín
Ôi tình Ngài, biển rộng sông dài
Lòng bao dung, rộng mở ban cho
Nguồn cung ứng, một nguồn Vĩnh Cữu

Hãy trở về, với Đấng Đầu Nguồn
Về nhà Cha, tình Chúa bao la
Từ nơi ấy, xông ra chiến trận
Tỏ bày lòng, của Chúa tình yêu

Đã bao lần, ôi đã bao lần
Nước mắt ta, Ngài đựng trong ve
Lắng tai nghe, tiếng Chúa gọi mời
Giữa đêm buồn, ấp ủ, phủ che

Lòng thổn thức, đêm dài vô tận
Giờ chỗi dậy, nơi chốn vọng canh
Tiếng Tù Và, tiếng vọng tình Ngài
Khai phóng lòng, giải phóng dân ta

Đã bao lần, thật đã bao lần
Trên đường về, tìm kiếm dân Ngài
Trũng xương khô, thành đạo binh lớn
Gió Bốn Phương, xin Chúa dấy lên

Chúa Ra-phê, chữa lành lãnh thổ
Phục hồi ta, Chấn Hưng hội thánh
Mở cửa trời, ban cho mặc khải
Mở mắt lòng, giải phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 29-05-2020
http://www.luathiengvn.com

Đi Qua … Đi Lại

Ngày 26, Tháng 5, Năm 2020

Đi qua, đi lại đường xưa?
Đường xưa lối cũ, lối mòn tư duy?
Trở về tâm khảm đau thương?
Chớ nên ôm ấp, con đường mòn kia!

Ra-phê, Chúa Đấng Chữa Lành
Rịt lòng tang tóc, dịu lòng “con côi!”
Chấn thương đau khổ tình đời
Nhìn về Thập Giá, đường về Gô-tha

“Quên đi những sự đã qua
“Chớ nên nghĩ đến sự đời xa xưa
“Ô kìa, việc mới Ta làm
“Hiện ra trước mắt, hiện tình của ngươi!

“Kìa con đường mới của Ta
“Một con đường sống, từ trời quang khai
“Giữa nơi hoang mạc tiêu điều
“Ồ con đường Thánh, dẫn về Si-ôn!”

Mở lòng, mở mắt nhìn Cha
Ăn năn thống hối, xin Ngài gia ơn
Đã qua thì chớ trở về
Đi trên Đường Mới mở ra giờ này

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Dòng sông sự sống, trào tuôn từ trời
Trong nơi khô hạn gian truân
Của trời rộng mở, Phước Lành Cha ban

Thánh Linh thăm viếng dân ta
Chạm vào tâm khảm, chữa lành nước non
Lửa Thiêng giáng xuống trên con
Chạm lòng đau khổ, đánh tan đêm buồn

Viếng thăm lãnh thổ chúng con
Chữa lành sông nước, giải vây dân tình
“Đường Mòn”, ta hãy giã từ
Tìm về nơi Chúa, cội nguồn đời ta!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 05-25-2020
http://www.luathiengvn.com
-~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc.” – Ê-sai‬ ‭43:18-19‬ ‭VB1925‬‬

Một Thời Bứt Phá

Ngày 16, Tháng 5, Năm 2020

Bước ra bứt vùng miền
Mờ ra khai phóng dân tình nơi nơi
Tiến vào Mùa Lễ Ngũ Tuần
Đồng công cộng tác thiên binh từ trời

Một mùa sinh nở triển khai
Đồng hành với Chúa, Gia-vê năng quyền
Kìa Ngài Đi Trước mở đường
Xông ra bứt phá, tràn qua cổng thành

Có gì quá khó cho Ngài?
Một thời chinh chiến, dân Ngài dấy lên
Đánh tan gian ác Ma-môn
Mở ra đột phá, phá tan mọi xiềng

Nhìn lên thấy Chúa Cha yêu
Ngài ra chiếu chỉ, Lời Ngài quang khai
Thiên binh của Chúa ban cho
Đánh lùi gian ác, vạch trần gian manh

Lửa Linh của Chúa giáng lâm
Mở mang mùa gặt, chữa lành dân ta
Phục Hưng dân Chúa, gia ơn
Chấn Hưng đất nước, giải vây mọi lòng

Nguyện xin Thần Chúa tỏ bày
Ban cho khai phóng mọi nơi, mọi lòng
Tình Cha, lòng Chúa vì ta
Một thời bứt phá, Ba Miền vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 16-5-2020
http://www.luathiengvn.com
-~~~~~~~~~~~~~~~~
““Hỡi Gia-cốp, Ta sẽ nhóm tất cả các ngươi lại, Ta sẽ gom lại những kẻ còn sống sót của I-sơ-ra-ên; Ta sẽ quy tụ chúng lại như chiên trong ràn, Như đàn chiên trên đồng cỏ; Rồi xứ sở các ngươi sẽ ồn ào vì tiếng của nhiều người. Người mở đường sẽ đi trước dẫn đầu chúng; Chúng sẽ phá tung cổng và tràn qua, Chúng sẽ từ cổng đi ra. Vua của chúng sẽ đi qua trước mặt chúng, CHÚA sẽ dẫn đầu chúng.”” – Mi-chê‬ ‭2:12-13‬ ‭BD2011‬‬

Bốn Phương Trỗi Dậy

Ngày 14, Tháng 5, Năm 2020

Bốn Phương ơi ngươi hãy mau trỗi dậy
Giương cờ xí chiến trận cho Vua
Hãy can đảm giơ cao tay không mỏi mệt
Nơi vọng canh rọi ngọn đèn hải đăng

Bốn Phương ơi ngươi hãy mau trỗi dậy
Giương cờ xí chiến trận cho Vua
Hãy công bố bao điều kỳ diệu
Nơi Lời Chúa đã tỏ bày cho ta!

Thao Nguyen – Cảm tác từ Ê-xê-chi-ê 37:9 & Khải Huyền 7:1

~~~~~~~~~~~

“Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên-tri cùng gió; hãy nói tiên-tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi hơi-thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống.” – Ê-xê-chi-ên‬ ‭37:9‬ ‭VB1925‬‬

“Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên-sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển, hay là trên cây nào.” – Khải-huyền‬ ‭7:1‬ ‭VB1925‬‬

Sự Phục Hồi Siêu Nhiên

Ngày 12, Tháng 5, Năm 2020

Ngài ban cho, dân Ngài sức mới
Mở rộng lòng, mở rộng vòng tay
Đón chào Cha, tình yêu tuyệt đối
Tay trong Tay, trọn ý tình Ngài

Tạ ơn Cha, qua bao nghịch cảnh
Trong gian truân, Ngài luôn ở cùng
Bao ơn phước, từ trời tuôn đổ
Nay cửa trời, rộng mở cho ta

Nhân từ Ngài, mới luôn mỗi sáng
Tình yêu Cha, bao phủ chở che
Thánh Linh Ngài, can thiệp siêu nhiên
Mở rộng lòng, khai phóng ban cho

Ta trở lại, tình yêu ban đầu
Nhớ về nguồn, Chúa của tình yêu
Xoay hướng lòng, Si-ôn tiến bước
Lòng ăn năn, thống hối nguyện cầu

Cầu xin Cha, triển khai dân tộc
Tẩy thanh lòng, giải phóng quê hương
Chữa lành đất, phục hồi lãnh thổ
Xin Chúa Ngài, nhớ đến dân ta

Cho ta luôn, ở trong nhà Ngài
Nơi Đền Thánh, Mặt Ngài chiếu sáng
Ý chỉ Cha, một lòng tin cậy
Chẳng có gì, quá khó cho Ngài

Một lòng tin, Đấng Thượng Cổ ấy
Ôi lòng Cha, thật quá bao dung
Đấng Từ Trước, cho đến đời đời
Chẳng đổi thay, tình Ngài không nhạt

Kìa trông Ngài, cỡi mây lượn gió
Vượt qua đèo, sóng gió tìm ta
Dân sót lại, chớ nản đừng lo
Ngài mở đường, khai phóng lối đi

Dâng lên cao, lời ca ngợi Chúa
Cảm tạ Ngài, khôi phục mọi điều
Phục hồi nước, chấn hưng dân tộc
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 -12-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Bên Kia

Ngày 12, Tháng 5, Năm 2020

Đi đâu ta mãi về đâu?
Đứng bên phía nọ, nhìn về phía kia
Bên nào Chúa đã định thì
Một lòng trung tín, chẳng còn bôn ba

Mở mắt xin Chúa mở ra
Con đường sự sống, con đường của Cha
Người đi người ở đâu nào
Bên kia sóng nước, bước ra khỏi thuyền

Đứng bên kia hãy trông chờ
Kìa thiên binh Chúa, giáng lâm từ trời
Một bên theo Chúa một lòng
Bước vào lên chốn cao hơn giờ này

Mắt ta chăm chú việc gì?
Vẫn còn than thở, trông chờ ai đây?
Bên kia có phải đâu nào
Sao ta cứ mãi trông chờ bên nao?

Vào trong khoảnh khắc siêu nhiên
Bên kia cũng giống bên này thế thôi
Vùng lên, dân Chúa vùng lên
Cùng đi với Chúa, lắng nghe tiếng Ngài

Bên kia, bên nọ, bên nào?
Bên nào có Chúa, lòng bình an luôn
Trong mọi nghịch cảnh tang thương?
Chúa Cha, Ngài Đấng Sha-mAH ở cùng!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 12-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Nhìn Xem Đấng Thượng Cổ!

Ngày 7, Tháng 5, Năm 2020

Danh Cha, Danh Đấng Lạ Lùng
Danh Ngài có trước ngàn đời xa xưa
Nhìn xem, Chúa Đấng Cao Sang
Kìa Đấng Thượng Cổ, năng quyền vô song

Trước khi sáng thế khai sinh
Ngài đã có trước, phát sinh mọi điều
Đến khi tận thế, kết chung
Ngài nhìn biết hết, từ trong ra ngoài

Thế thì, ta nói gì đây?
Bôn ba tranh đấu với ai làm gì?
Rập khuôn, ta mãi mê tìm?
Tìm trong mục vụ, tìm trong việc làm?

Giờ ta, mở mắt nhìn lên
Tôn vinh, ca ngợi Đấng ngồi trên ngôi
Thật Danh cao quí lạ lùng
Những điều mầu nhiệm, xuất nguồn từ Cha

Trở về chiêm ngưỡng, ngợi khen
Đấng Đầu Nguồn ấy, Al-pha là Ngài!
Khởi đầu với Đấng Đầu Nguồn
Ngài nhìn thấy cuối đời ta từ đầu

Dâng lời chúc tụng Gia-vê
Có gì quá khó cho Ngài, bạn ơi?
Trong Ngài, ta ở trong Ngài
Kìa Đấng Thượng Cổ, tình Cha đại ngàn

Ban cho, mở khoá nhiệm mầu
Những điều ẩn dấu, Chúa Ngài ban cho
Cửa trời mở rộng hôm nay
Siêu nhiên, giải pháp thiêng liêng từ trời

Vùng lên dân Chúa vùng lên
Đứng nơi sứt mẽ cầu thay đêm ngày
Một nguồn sức sống vô biên
Mở ra mặc Khải, mắt nhìn biết Cha

Từ nay cho đến đời đời
Ồ Đấng Thượng Cổ, Ngài hằng yêu ta
Trong cơn nguy biến nước nhà
Tình Ngài che phủ, Mắt Ngài dẫn đưa

Xin Cha nhớ đến Việt Nam
Xin Ngài thương xót, nguyện Ngài gia ơn
Mở ra cánh cửa Ngợi Khen
Tôn vinh Chúa Đấng Đời Đời yêu thương!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 7-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Từ Vọng Canh Vào Chốn Trận Tiền

Ngày 2, Tháng 5, Năm 2020

Bước lên đây, vào chốn vọng canh
Từ nơi ấy, lắng nghe tiếng Chúa
Giờ thức tĩnh, cơn mơ thế kỷ
Tiếng Tù Và, vang vọng nơi cao

Nữ chiến binh, dũng cảm can trường
Nam chiến binh, khai phóng mọi nơi
Con dân Chúa, giờ ta đã đến
Hãy vùng lên, chổi dậy Ba Miền

Nhìn lên Chúa, mắt chăm nhìn Chúa
Đấng Đi Đầu, Lời Chúa quang khai
Mở mắt lòng, mở khoá ngục tù
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta

Nơi kín nhiệm, lắng nghe tiếng Chúa
Ngài nói gì, hiện cảnh của ta?
Tiếng Người Chăn, “Chiên Ta nghe tiếng!”
Chỉ làm theo, tiếng Chúa phán truyền

Huyết Chiên Con, thanh tẩy mọi lòng
Bao bệnh tật, tan biến giờ này
Đấng Chữa Lành, lòng nhân từ Chúa
Mỗi buổi sáng, ơn Chúa gia tăng

Lòng mừng vui, ca ngợi Danh Chúa
Mở cửa trời, Phước Ngài vô hạn
Đấng Ban Cho, thật không kể xiết
Lòng rộng rời, tha thứ bao dung

Kìa đạo binh, hùng mạnh Gia-vê
Tiếng vang rền, chiến Mã xông lên
Chẳng run sợ, xông ra lãnh thổ
Lửa Thiêng Ngài, thiêu đốt kẻ thù

Chân nhanh nhẹn, như con nai cái
Bước lên cao, vào chốn cao hơn
Trước mặt ta, đất trời rúng động
Vượt tường thành, giải phóng dân ta

Đoàn Dũng sĩ, trong ngày chinh chiến
Đồng một lòng, với thiên binh Chúa
Chúa Vạn Quân, Cờ Xí tung bay
Ngày của Chúa, ngày của dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 2-5-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
““Hãy thổi tù và báo động ở Si-ôn. Hãy thổi kèn inh ỏi báo động trên núi thánh của Ta. Hãy làm cho toàn thể dân cư trong xứ run lên sợ hãi, Vì ngày của CHÚA đang đến; nó đến gần rồi. Ðó là một ngày tối tăm u ám, Một ngày mây đen mù mịt.

“Giống như ánh bình minh tỏa rạng trên các núi đồi, Một đoàn quân đông đúc và hùng mạnh tiến vào cũng như vậy. Từ trước đến giờ chưa hề có như thế, Trong những năm của các thế hệ về sau cũng sẽ chẳng có như thế bao giờ. Trước mặt chúng lửa hừng bốc cháy ngút ngàn; Sau lưng chúng ngọn lửa vẫn cất cao thiêu rụi. Trước khi chúng đến, đất nước đẹp như Vườn Ê-đen; Sau khi chúng đi qua, xứ sở trở thành tiêu điều hoang vắng.

“Chẳng gì có thể thoát khỏi chúng. Chúng có hình thù như một đàn ngựa rất đông. Chúng tiến tới như các chiến mã xông vào trận mạc. Chúng nhảy trên các đỉnh núi đồi.

“Tiếng chúng vang rền như đoàn xe chiến mã chạy nhanh, Như lửa gặp rơm bốc cháy, Như đoàn hùng binh xông ra chiến trận. Trông thấy chúng, các dân sầu não, Tất cả đều thất sắc rụng rời.

“Chúng xông tới như một đoàn dũng sĩ; Chúng trèo tường như các chiến sĩ công thành. Ai nấy đều nhắm phía trước thẳng xông; Không ai trệch chân qua lối kẻ bên cạnh.

“Chúng không xô đẩy nhau, Ai theo đường nấy; Chúng xông qua mọi thứ khí giới, Và chúng chẳng hề hấn gì. Chúng tràn vào thành, Chúng chạy trên tường thành, Chúng leo lên các tòa nhà, Chúng trèo vào các cửa sổ như quân trộm cắp. Trước mặt chúng, đất rúng động, trời run rẩy; Mặt trời và mặt trăng tối sầm lại; Các tinh tú không tỏa ánh sáng nữa.”

“CHÚA cất tiếng trước đạo quân của Ngài; Ðạo quân của Ngài thật đông đảo thay! Những kẻ thi hành mệnh lệnh của Ngài quả là hùng mạnh. Ngày của CHÚA thật lớn lao và khủng khiếp! Ai có thể chịu nổi?” – Giô-ên‬ ‭2:1-11‬ ‭BD2011‬‬

Bứng Nhổ Tận Gốc

Ngày 30, Tháng 4, Năm 2020

Đánh Đông dẹp Bắc đâu nào
Mở ra khai phóng Ba Miền dân ta
Dấy lên, dân Chúa vùng lên
Gia-vê Chúa Đấng giải vây dân tình

Cớ sao ta vẫn bôn ba?
Tìm tình yêu Chúa, nơi này chốn kia?
Giờ ta tìm kiếm Mặt Cha
Trong nơi kín nhiệm lời Cha tỏ tường

“Chiên Ta nghe tiếng của Ta!”
Một lòng nhìn biết tình Ngài bao la
Không còn than khóc đêm ngày
Chẳng còn than thở, mắt nhìn biết Cha

Như cây nhớ cội tìm nguồn
Ôi nguồn nước sống từ trời Cha ban
Tẩy thanh tống khứ kẻ thù
Một con đường mới mở ra giờ này

Xoay lòng xoay hướng ăn năn
Cắt đứt mọi mối thông đồng gian manh
Bứng nhổ tận gốc ác gian
Lời Cha công bố, chữa lành nước ta

Mắt ta chăm chú việc gì
Đánh hạ tượng chạm, phá tan mọi xiềng
Hướng lòng, lên chốn cao hơn
Đồng hành với Chúa khắp nơi trên trời

Thẫm quyền thân vị Cha ban
Đánh đâu thắng đó dân Ngài vùng lên
Thời kỳ chinh chiến đến rồi
Xông ra lãnh thổ, đánh lùi Ma-môn

Mở tai mở mắt mở lòng
Xin Cha khai phóng, ngục tù giải oan
Thiên binh của Chúa ô kìa
Lắng nghe tiếng Chúa, vây quanh quân thù

Mở ra cánh cửa Ngợi Khen
Bứng nhổ tận gốc, tẩy thanh vùng miền
Dang Xưng của Chúa diệu kỳ
Dang Ngài Loan tỏa vùng trời Biển Đông

Từ đây cho đến đời đời
Chiến binh dũng mãnh can trường vùng lên
Đẩy lùi gian ác tham quan
Đánh hạ, tống khứ ác linh “giáo quyền!”

Gia-vê Chúa Đấng Nis-si
Mở đường mở lối cho con dân Ngài
Cờ Ngài chiến thắng tung bay
Vang lừng chổi dậy, Ba Miền vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Đường Đến… Phòng Cao!

Ngày 24, Tháng 4, Năm 2020

Con đường yên nghỉ trong Cha
Vào đường Thánh ấy, Mặt Ngài sáng soi
Con đường yên tĩnh tình yêu
Mắt nhìn xem Chúa, mở lòng chào Cha

Mắt nhìn mặt ngắm Thánh Nhan
Vinh quang rực sáng, cửa trời mở ra
Phòng Cao là chốn nơi nào?
Ấy nơi kín nhiệm, Lời Ngài quang khai

Một lòng, một ý, một Cha
Đồng tâm hiệp một, Thần Ngài viếng thăm
Con đường đi đến Phòng Cao
Một con đường hẹp, một lòng ăn năn

Chúa ơi xin viếng thăm con
Một lòng trông đợi, Lời Cha kiếm tìm
Chẳng còn tang tóc bôn ba
Bên dòng Bình Tịnh, từ trời ban cho

Lửa Thiêng giáng xuống từ trời
Mở ra, bứt phá, phá tan mọi xiềng
Nhìn xem mùa gặt, ô kìa
Con gặt bén gót người gieo giờ này

Ôi đồng lúa chín bao la
Tình Cha khai phóng, mở mang Nước Trời
Triển khai ân tứ dân Ngài
Ngợi khen mở khoá ngục tù dân ta

Đường về lên chốn Phòng Cao
Ấy nơi kín nhiệm, kiếm tìm Mặt Cha
Khắp nơi, mọi chốn, mọi thì
Sha-mAH Ngài ở cùng ta trọn đời

Đi trong ánh sáng Mặt Ngài
Bầu trời rao báo sự vinh quang Ngài
Phóng Cao là chốn, nhà ta
Năng quyền của Chúa, thẫm quyền Cha ban

Mặc lấy quyền phép từ trên
Bước đi trong Chúa, năng quyền vô song
Dấu kỳ phép lạ ô kìa
Theo ta bén gót, tỏ bày tình Cha

Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Chớ đồng hành với ác linh “giáo quyền”!
Vẫy tay từ giã đường xưa
Kìa con Đường Thánh mở ra giờ này

Trở về bên Chúa, Cha ta
Trởv ề với Chúa, tình yêu ban đầu
Một dòng Phước hạnh tràn tuôn
Phóng Cao là chốn ta tìm gặp Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Giờ Đã Đến!

Ngày 18, Tháng 4, Năm 2020

Một ngày, hai ngày, ba ngày
Ôi dòng Huyết Báu nhiệm mầu Giê-su
Giờ Ngài sống lại trong ta
Rao truyền Danh Chúa khắp nơi vùng miền

Danh Cha toả sáng đêm khuya
Lời Cha êm dịu, tình Ngài vô biên
Có ai sánh kịp với Ngài
Tình yêu cụ thể qua lòng ban cho

Con dân Chúa mở lòng ra
Tình Cha khai phóng, cho ra mọi điều
Di-rê Ngài Đấng ban cho
Ban cho, giải phóng, chữa lành dân ta

Giê-su, ôi Chúa Giê-su
Tình yêu của Chúa giải vây mọi lòng
Chúa Phục Sinh sống trong ta
Tỏ bày lòng Chúa, tỏ bày lòng Cha

Ô kìa, dòng Nước Vĩnh Hằng
Từ Ngôi Trời rót, vào lòng dân gian
Một nguồn sự sống vô biên
Vào lòng nhân thế, chữa lành muôn dân

Nhằm ngày Lễ Hội Ngũ Tuần
Ngài ban Lưỡi Lửa, Năng Quyền trên cao
Lửa Thiêng của Chúa ban cho
Tẫy thanh, thiêu đốt mọi điều ác gian

Giờ ta đang ở nơi nào?
Ấy nơi Thánh Chúa ngự vào tâm ta
Mở lòng xin Chúa viếng thăm
Thần Cha sống động phá tan ưu phiền

Mở lòng, bẻ khóa gông cùm
Xin Cha giải phóng dân Ngài Cha ơi
Chớ theo phương cách, giáo điều
Phá tan, đánh hạ, mọi danh “Giáo Quyền”

Lửa Linh xin Chúa gia tăng
Từ trời giáng xuống, mở lòng dân ta
Từ đây cho đến đời đời
Ăn năn, nhìn biết chính Ngài là Cha

Chúa Phục Sinh sống trong ta
Sống qua lối sống, sống trong tình Ngài
Bước lên vào chốn cao hơn
Đạo binh hùng mạnh, xông ra trận tiền

Không gì quá khó cho Ngài
Mở lòng chào đón ý Cha từ trời
Như cây nhớ Cội, tìm Nguồn
Trở về với Đấng Yêu Thương Đời Đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Phòng Cao Đợi Chờ

Ngày 17, Tháng 4, Năm 2020

Một thời chuyển đổi đến rồi
Chuyển thay, biến đổi mọi điều dân Cha
Mở tai, mở mắt, mở lòng
Xin Cha khai phóng, mùa gặt gia tăng

Một con đường mới mở ra
Trong nơi kín nhiệm Lời Ngài sáng soi
Giờ ta chờ đợi, Phòng Cao
Chờ điều Cha hứa, Năng Quyền từ trên

Trong nơi yên tĩnh, biết Ngài
Nhận từ nơi Chúa, tình yêu đại ngàn
Bước vào yên nghỉ trong Cha
Sha-lôm, Chúa Đấng Bình An Đời Đời

Sau ngày Lễ Hội Vượt Qua
Năm mươi ngày đếm, từng ngày chờ trông
Lửa Thiêng giáng xuống từ trời
Đốt thiêu, bẻ khóa mọi xiềng dân ta

Mở ra khai phóng mọi lòng
Mặc lấy quyền phép từ trời Cha ban
Lưỡi như Lửa Thánh ngự vào
Tẫy thanh, khai phóng, Năng Quyền Cha ban

Chứng Nhân, phép lạ dấu kỳ
Báp-têm bằng Lửa đánh lùi ác gian
Không còn tang tóc bơ vơ
Thánh Linh giáng xuống cửa trời mở ra

Xin Cha khai phóng dân tình
Ngục tù mở khoá phá tan mọi xiềng
Ôi tình yêu Chúa diệu kỳ
Một lòng rao báo Tinh Lành mọi nơi

Giờ con dân Chúa triển khai
Thánh Linh của Chúa giải vây mọi lòng
Xin Cha mở khoá dân con
Một lòng, một ý Ba Miền vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-4-2020
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~
“Trong khi họp với họ, Ngài truyền cho họ, “Ðừng rời Giê-ru-sa-lem, nhưng phải chờ điều Ðức Chúa Cha đã hứa, đó là điều các ngươi đã nghe Ta nói, vì Giăng đã làm báp-têm bằng nước, nhưng ít ngày nữa các ngươi sẽ được báp-têm bằng Ðức Thánh Linh.”

Ngài phán với họ, “Thời kỳ và thời điểm mà Ðức Chúa Cha đã tự quyền định lấy là điều các ngươi không được cho biết; nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng và làm những nhân chứng của Ta tại Giê-ru-sa-lem, khắp miền Giu-đê, miền Sa-ma-ri, cho đến tận cùng trái đất.”” – Công-vụ Các Sứ-đồ‬ ‭1:4-5, 7-8‬ ‭BD2011‬‬

Nhìn Và Biết!

Ngày 7, Tháng 4, Năm 2020

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy tình Cha
Cho con nhìn biết Mặt Cha giờ này

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy mùa Xuân
Cho con nhìn biết sắc Xuân tuyệt vời

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy lòng Ngài
Cho con nhìn biết tình Cha đại ngàn

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy Tay Cha
Cho con nhìn biết Tay Ngài gia ơn

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy Chân Ngài
Cho con nhìn biết thẫm quyền của Cha

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy Mắt Ngài
Cho con nhìn biết mọi đường lối Cha

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy Thần Ngài
Cho con nhìn biết năng quyền vô song

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy hiện tình
Cho con nhìn biết Tay Cha vận hành

Xin Chúa mở mắt con
Ôi tình yêu Chúa bao la
Biển không dò được, lòng người chờ mong!

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-04-2020
http://www.luathiengvn.com

Tiếng Mưa Đêm

Ngày 5, Tháng 4, Năm 2020

Tiếng mưa rã rít qua đêm
Lắng lòng chìm đắm trong dòng mưa đêm
Thấm nhuần ướt át lòng ai
Tiếng mưa mời gọi ai ơi trở về

Trở về với Chúa Cha yêu
Trở về trong tiếng mưa rơi đêm dài
Nhắn lòng, nhớ gọi về Nguồn
Gia-vê, Ngài chính cội nguồn của ta

Ngày qua tháng lại mưa về
Giọt mưa thấm ướt bờ vai đêm buồn
Tìm đâu nguồn sống cuộc đời
Xoay lòng thống hối ăn năn giờ này

Đời người thấm thoát qua đi
Chỉ trong khoảnh khắc như làn khói mây
Mở mắt nhìn thấy lòng Cha
Vòng tay ưu ái của Cha Đời Đời

Làm sao ta đến với Cha?
Mở lòng tin cậy, trong Con của Ngài
Vì lòng yêu mến dân gian
Chúa Trời sai phái Con Trời độc sinh

Giê-su, Chúa Thánh lâm phàm
Hy sinh tánh mạng chết vì tội ta
Hễ ai tin đến Danh Ngài
Nhận được sự sống đời đời của Cha

Giữa cơn giông tố nữa đêm
Tình Cha khai phóng, xoá tan đêm buồn
Một ngày tươi mới mở ra
Hừng đông áng sáng, Tình Mừng muôn dân

Chẳng như “tôn giáo” bâng quơ
Không là điều luật, giáo hình khắc khe
Ở trong liên kết tình Cha
Chẳng theo phương thức, rập khuôn luật hình

Trong tình yêu Chúa từ trời
Lắng nghe tiếng Chúa, thì thầm bên tai
Bước đi trong mối tương giao
Mắt Cha đưa dẫn, Tay Ngài bảo an

Bạn đang ở chốn nơi nào?
Bên bờ vô vọng, đơn côi một mình?
Giữa cơn giông tố đêm khuya?
Trong cơn mưa ấy, ta nhìn thấy Cha

Chúa Cha trông đợi, ô kìa
Hôm nay hãy mở lòng ra, chào Ngài
Kìa Vua Vinh Hiển viếng thăm
Con mưa Phước Hạnh từ trời Cha ban

Tiếng mưa dầm thấm tình Cha
Không còn tang tóc, chẳng còn bơ vơ
Đời ta có Chúa đi cùng
Tay trong Tay Chúa, mừng vui trọn đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 5-4-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~

“Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.” – Giăng‬ ‭3:16‬ ‭VB1925‬‬

Vòng Tay Cha

Ngày 4, Tháng 4, Năm 2020

Một thời thống hối ăn năn
Nối vòng tay lớn, vọng canh kêu cầu
Một thời xoay hướng xoay lòng
Vòng tay của Chúa, đón chào chúng ta

Một thời kết ước với Cha
Nối vòng tay lớn, mở mang Nước Trời
Một thời dâng tiếng ngợi khen
Vòng tay của Chúa, phá tan mọi xiềng

Một thời chổi dậy, dân ta
Nối vòng tay lớn, một lòng đứng lên
Một thời chinh chiến can trường
Vòng tay của Chúa, giải phóng dân ta

Một thời mở rộng lòng ta
Nối vòng tay lớn, mở lòng cho ra
Một thời bày tỏ lòng Cha
Vòng tay của Chúa, đánh lùi Ma-môn

Một thời tha thứ, đồng lòng
Nối vòng tay lớn, trong tình anh em
Một thời nhìn biết Chúa Cha
Vòng tay của Chúa, Gia-vê canh phòng

Một thời để sống để yêu 💕
Nối vòng tay lớn, tỏ bày lòng Cha
Một thời mở rộng tim ta
Vòng tay của Chúa, triển khai mọi lòng

Một thời khai phóng dân tình
Nối vòng tay lớn, không còn khắc khe
Một thời khai phóng dân Cha
Vòng tay của Chúa, đánh tan “giáo quyền”

Một thời của Chúa Vạn Quân
Nối vòng tay lớn, xông ra trận tiền
Một thời chổi dậy, tiền phong
Đánh đâu thắng đó, Ba Miền vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Hát Bài Ca Mới

Ngày 3, Tháng 4, Năm 2020

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Cất cao tiếng hát ngợi khen Vua Trời
Hát lên ca khúc khải hoàn
Tỏ bày tình Chúa, qua lời ngợi khen

Một bài ca mới từ Trời
Bài ca thiên thượng, đánh lùi ác linh
Chu kỳ tăm tối u tù
Dâng lời khen ngợi, phá tan mọi xiềng

Từ đây cho đến đời đời
Chúc tụng Danh Chúa Năng Quyền, Gia-vê
Lòng luôn ca ngợi tôn vinh
Sáng, trưa, chiều tối, lòng mừng vui luôn

Hỡi người chiến sĩ can trường
Vạn Quân dẫn lối, thiên binh canh phòng
Giu-đa xuất trận đi đầu
Mở lời ca ngợi, đánh tan quân thù

Giờ ta hiện ở bên bờ
Bên bờ vực thẵm chao đao tình đời?
Nhìn lên vào chốn cao hơn
Vững lòng tin cậy, dâng lời ngợi khen

Chỗi dậy cùng với hừng đông
Dâng lời ca ngợi đến khi chiều tàn
Giữa cơn hạn hán đói nghèo
Một bài ca mới, phá tan chu kỳ

Ô kià, Chúa Đấng Di-rê
Cửa trời mở rộng, tình Ngài ban cho
Tay Cha, Tay Chúa chữa lành
Rịt lòng đau khổ, không còn bơ vơ

Hát lên ta hãy hát lên
Mắt nhìn mặt ngắm, sự vinh quang Ngài
Không thần nào giống như Ngài
Một lòng chúc tụng, ngợi khen đời đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-4-2020
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~
“Ha-lê-lu-gia! Hỡi các tôi-tớ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi-khen, Hãy ngợi-khen danh Đức Giê-hô-va. Đáng chúc-tụng danh Đức Giê-hô-va, Từ bây giờ cho đến đời đời! Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, Khá ngợi-khen danh Đức Giê-hô-va! Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân. Sự vinh-hiển Ngài cao hơn các từng trời. Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngôi Ngài ở trên cao; Ngài hạ mình xuống Đặng xem-xét trời và đất. Ngài nâng-đỡ người khốn-cùng lên khỏi bụi-tro, Cất kẻ thiếu-thốn khỏi đống phân, Đặng để người ngồi chung với các quan-trưởng, Tức với các quan-trưởng của dân-sự Ngài. Ngài khiến đàn-bà son-sẻ ở trong nhà, Làm mẹ vui-vẻ của những con-cái. Ha-lê-lu-gia!” – Thi-thiên‬ ‭113:1-9‬ ‭VB1925‬‬

Ngàn Thu Áo Tím

Ngày 2, Tháng 4, Năm 2020

Ngàn Thu áo tím chờ ai
Anh về từ chốn phương trời nào đây?
Em đi đi mãi trong mơ
Kìa vạt áo tím nhuộm tình dân ta

Bóng Xuân dấp dáng ân tình
Tình anh em gởi đến người năm xưa
Chiều Thu áo tím đậm màu
Ngày qua tháng lại tình Thu không nhoà

Nhìn loài thọ tạo của Cha
Xanh xanh đỏ đỏ ôi kỳ diệu thay
Một màu tim tím thương yêu
Nhớ Cha ta mãi, tình Ngài chẳng phai

Tình Cha bao phủ đất trời
Trông kìa hoa huệ ngoài đồng đẹp xinh
Chẳng làm khó nhọc, bôn ba
Chúa Cha chăm sóc, muôn màu sắc hoa

Lắng tai nghe tiếng lòng Cha
Cha ta, chăm sóc, yêu thương trọn đời
Bạn ơi, hãy trở về nguồn
Đấng Đầu Nguồn ấy, mở đường cho ta

Chớ lo, đừng sợ, chớ buồn
Mắt Ngài đưa dẫn, Tay Ngài chở che
Giữa cơn giông tố cuộc đời
Mở đường, khai phóng, rộng rời ban cho

Ngàn Thu áo tím hây hây
Sắc hồng, sắc đỏ, tình Cha dạt dào
Xin Cha nhớ đến Việt Nam
Phục hồi, giải cứu, chữa lành dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-4-2020
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~

“Còn về phần quần-áo, các ngươi lại lo-lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chẳng làm khó-nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang-trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.” – Ma-thi-ơ‬ ‭6:28-29‬ ‭VB1925‬‬

Âm Hưởng Cách Ly

Ngày 1, Tháng 4, Năm 2020

Trong yên nghỉ, vang dội âm hưởng
Âm hưởng gì, bạn có biết chăng?
Cách ly này, một thời yên nghỉ
Tiếng lòng ta, vang vọng điều gì?

Thời yên nghỉ, nhìn xem Mắt Chúa
Ánh Mắt Ngài, tõa sáng đêm khuya
Một cơ hội, hiếm có trong đời
Tiếng Lòng Ngài, âm hưởng tình yêu

Cả thế gian, chìm trong tĩnh lặng
Chẳng bôn ba, chỉ kiếm Mặt Ngài
Mặt đối Mặt, Lời Ngài vang dội
Cách Ly này, xin Chúa gia ơn

Giờ nhìn biết, không tùy ngoại cảnh
Không xôn xao, cũng chẳng bôn ba
Một cơ hội, dựa bên ngực Chúa
Lắng tai nghe, tiếng nhịp Tim Cha

Trong yên tĩnh, lòng ta lắng đọng
Không điều gì, quá khó cho Ngài
Lòng hoan hĩ, khi nhìn biết Chúa
Chúa Cha Ta, Đấng Sống Toàn Năng

Bao năm tháng, đời người xuôi ngược
Đi kiếm tìm, vinh, quí hư không
Chẳng biết rằng, nó là mộng ảo
Chỉ một thoáng, như khói thành mây

Giờ mới thấy, đâu là lẽ thật?
Chỉ lời Chúa, còn đến đời đời
Trong gian truân, kêu cầu Danh Chúa
Cầu xin Ngài, bao phủ chở che

Vô dụng thật, bạc tiền, danh vọng
Sự chết đến, xin Chúa cứu thôi
Tạ ơn Chúa, những ngày yên nghỉ
Tự xét lòng, một cơ hội quí

Một âm hưởng, Cách Ly tuyệt diệu
Giải phóng lòng, khai phóng ngợi khen
Nào đâu phải, hoạn nạn ưu sầu
Mất thế gian, con được Ngài mãi mãi!

Một tương tác của Than Hồng & Lửa Thiêng Việt Nam – 1-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Một Thời Để Yêu

Ngày 31, Tháng 3, Năm 2020

Một thời dân Chúa tiến lên
Một thời nhìn biết Chúa Cha Đời Đời
Một thời nhìn biết lòng người
Một thời mở rộng tấm lòng cho ra

Nhìn xem hiện cảnh nước nhà
Ở mọi nơi chốn, khắp nơi vùng miền
Giờ ta đang ở nơi nao?
Mở lòng khai phóng, ân tình Cha ban

Hiện tình ren rối tối tăm
Tình Cha soi sáng, nẻo đường Việt Nam
Con dân Chúa hãy vùng lên
Trong nơi kín nhiệm, vọng canh kêu cầu

Giàu lòng thương xót, Cha ta
Gia-vê bày tỏ Danh Ngài mọi nơi
Cầu xin Tay Chúa vực ta
Xin Cha khai phóng, xin Ngài gia ơn

Gia-vê, Chúa Đấng Năng Quyền
Cửa trời rộng mở, xin Ngài viếng thăm
Giữa cơn dịch lệ tang thương
Vững lòng tin cậy, vững lòng vùng lên

Xin Cha thương xót dân tình
Trong cơn khốn khó, xin Ngài ra Tay
Tay Ngài không quá ngắn đâu
Dấu kỳ phép lạ, Thần Cha vận hành

Dấy lên lãnh đạo thanh minh
Một lòng yêu nước yêu dân tận tình
Đánh tan gian dối, Ma-môn
Bẻ gãy gông cùm, giải phóng dân con

Một ngày tươi mới mở ra
Một chân trời mới, tình Cha dạt dào
Một con đường mới, Việt Nam
Một lòng yêu nước, dấy lên dân Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 31-3-2020
www.luathiengvn.com

Đi Giẹo Hai Bên?

Ngày 30, Tháng 3, Năm 2020

Đức tin ta, ta vẫn tin ai?
Lòng tin ta, đang ở nơi nào?
Từ hoang mạc, về nơi bến cũ?
Trở về với, lối cũ đường xưa?

Ồ xưa kia, trên núi Cạt-mên
Hai bàn thờ, giữa cơn tranh chiến
Ê-li thật, thật là bức xúc
Con dân Ngài, giờ hãy lắng nghe

“Sao ngươi mãi, đi giẹo hai bên?
“Giê-hô-va, Ngài, Đức Chúa Trời
“Mắt chăm nhìn, về hướng trời nào?
“Khá theo Ngài, lìa bỏ Ba-anh!”

Hãy dọn dẹp, các bàn thờ ấy
Cũi và lửa, chuẫn bị sẵn sàng
Chọn của lễ, sả ra từng miếng
Dọn bàn thờ, sinh tế hai bên

Giờ đã đến, ngươi hãy kêu cầu
Xem thần ngươi, đáp ứng gì chăng?
Hãy cầu xin, xin lửa từ trời
Họ than khóc, cào mình xé áo

Sáng tới chiều, chẵng thấy việc gì
Giờ Ê-li, sai người đỗ nước
Ngập bàn thờ, của lễ Gia-vê
Người quỳ xuống, khẩn cầu Danh Chúa

Ngài đáp lời, lửa giáng từ trời
Đốt của lễ, thiêu đốt bàn thờ
Dân sự Chúa, vội bèn quỳ xuống
“Giê-hô-va, Ngài, Đức Chúa Trời!”

Tay Gia-vê, giáng trên quân nghịch
Khai trừ mọi, kẻ ác gian manh
Một nghi vấn, ta cần chiêm nghiệm
Giờ lòng ta, đang hướng về đâu?

Mắt lòng ta, chăm chú việc gì?
Lòng mãi mê, tìm kiếm ai chăng?
Giờ đến lúc, ta hãy trở về
Trở về Nguồn, Chúa Đấng yêu thương

Mắt ngắm nhìn, cội rễ Đức Tin
Kìa ta chớ, xoay qua bên hữu
Trong quay cuồn, chớ xoay bên tả!
Ôi xin Ngài, mở mắt lòng con!

Rịt thương lòng, giải cứu dân ta
Một lòng tin, ngắm nhìn xem Chúa
Đồng tâm tình, với Chúa Gia-vê
Một hướng đi, đồng lòng tiến bước

Ta không còn, đi giẹo hai bên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-3-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~
Đoạn Ê-li đến trước mặt dân-sự mà nói rằng: Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân-sự không đáp một lời.” – I Các Vua‬ ‭18:21

Đến Ngày Thứ Ba…

Ngày 28, Tháng 3, Năm 2020

Một lòng kết ước trong Ngài
Nhìn lên Thập Tự, chiều đồi Gô Tha
Giữa cơn sóng gió tình đời
Bước qua ‘xác Chúa’ vào bên kia màn

Huyết Ngài tuôn đổ chiều buồn
Nhờ ân sũng Chúa, giải vây mọi lòng
Ôi tình yêu ấy cao xa
Mây không với tới, biển không dò lòng

Giê-su, Chúa Đấng lâm phàm
Chết vì nhân thế, tỏ bày lòng Cha
Ô kìa, Ngài sống lại kìa
Đắc thắng âm phủ, phá tan mọi xiềng

Trong Cha, hãy ở trong Ngài
Mặt Ngài chiếu sáng, phá tan đêm buồn
Mở lòng khai phóng dân tình
Tình Cha mở khóa, ngục tù dân ta

Lạ Lùng, Ngài Đấng Diệu Kỳ
Có điều gì khó cho Ngài, bạn ơi?
Mở ra cánh cửa ngợi khen
Mắt chăm nhìn Chúa, Cứu Tin lòng này

Sự sống Vĩnh Cữu Cha ban
Tình Thần khác biệt, như Ca-lép, kìa
Từ trong trũng chết xương khô
Thành đạo binh lớn, mở mang Nước Trời

Mô hình Chúa đã ban cho
Tình Ngài chan chứa, Tay Cha chữa lành
Muốn sống ta hãy chết đi
Chết theo Thánh Ý, sống cho Nước Trời

Giờ đây ta hãy vùng lên
Từ trong cõi chết, vào miền an vui
Mặt Ngài sáng rực tình Cha
“Ba Ngày” phép lạ, trọn đời theo ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Sau Ba Ngày 

Ngày 26, Tháng 3, Năm 2020

Ba ngày, còn chỉ ba ngày 
Vượt qua sự chết, vượt qua ngục tù 
Ba ngày, phép lạ diệu kỳ
Chúa Cha khai phóng, phục hồi dân ta

Ba ngày, trong bụng cá kìa
Ba ngày gặp Chúa, mắt nhìn biết Cha
Giô-na, than khóc ba ngày
Từ dưới âm phủ, Chúa Trời quang khai

Ba ngày, kìa Chúa Phục Sinh
Đánh tan âm phủ, phá tan mọi xiềng
Trải qua Thập Giá, Gô-tha
Màn đền thờ ấy, xé toang từ trời

Ba ngày, Chúa Sống quang vinh
Mở mồ, mở khoá, giải vây mọi lòng
Ba ngày, còn chỉ ba ngày
Xin Cha khai phóng, xin Ngài gia ơn

Ba ngày, sự chết hoành hành
Chúa Ngài thăm viếng, mở mồ, vãi tang
“La-xa-rơ hỡi, bạn Ta
“Bước ra khỏi mộ, gặp Ta giờ này!”

Ba ngày, ấy một mô hình
Chết đi, đánh hạ “Cái Tôi” của mình
Muốn sống ta hãy chết đi
Kìa ta sống lại, theo đường lối Cha

Ba ngày, công bố Lời Ngài
Đánh tan gian dối, đánh lùi Ma-môn
Tẫy thanh lãnh thổ, nước nhà
Mở ra cánh cửa Ngợi Khen Vua Trời

Tiến lên dân Chúa vùng lên
Một lòng với Chúa, đồng tâm tình Ngài
Đánh lùi, phá vỡ “bội tình”
Một lòng kết ước với Cha Đời Đời

Ba ngày, dân Chúa vùng lên
Giải vây, giải cứu vùng miền nước ta
Không gì quá khó cho Ngài
Bước vào lãnh thổ tỏ bày tình Cha

Đoàn binh Thập Tự xông lên
Đánh đâu thắng đó, mở mang Nước Trời
Mở ra khai phóng chữa lành
Phục hồi sông, nước, chấn hưng dân tình!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-3-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Nguyễn Anh Dũng

 

 

Nói Gì?

Ngày 25, Tháng 3, Năm 2020

Nói gì ta nói gì đây 
Nói lời gì chẳng một lời “yêu thương”?
Nói gì ta mãi nói hoài
Nói mây nói gió nói trời nói trăng

Trở về với Chúa Tình Yêu
Trở về với Đấng Chăn Chiên Nhân Từ
Trở về với Chúa Gia-vê
Trở về với Đấng ban cho rộng rời

Xoay lòng xoay hướng hôm nay
Hướng lòng về Chúa, mắt chăm nhìn Ngài
Xin Cha khai phóng lòng ta
Mở ra mọi lối, mở mang Nước Trời

Giờ ta dâng tiếng ngợi khen
Lời Cha mở cửa, tẩy thanh vùng miền
Lời Ngài một chấm chẳng dừng
Như đinh đóng cột, “búa liềm” tiêu tan

Kìa xem những kẻ gian manh
“Giờ ngươi đã điểm, vận ngươi đến rồi!
“Một đường lật lọng dân tình
“Bảy đường tháo chạy đền bù cho dân!

“Buông ra, ngươi phải mở ra
“Chúa Cha sai phái, kìa thiên binh Ngài
“Giáng trên lãnh thổ, giải vây
“Mở đường, giải phóng, minh oan mọi lòng!”

Con dân Chúa hãy vùng lên
Xông vào lãnh thổ, tỏ bày lòng Cha
Nhà ta, đất nước của ta
Xin Cha khôi phục, chấn hưng dân tình

Nói gì ta nói gì đây
Nói lên ý Chúa, kìa Danh Xưng Ngài
Nói lên ta hãy hát lên
Hát lời chúc tụng muôn đời, Gia-vê

Tỏ bày lòng Chúa, Cha Yêu
Hát về Thập Tự, nói về lòng Cha
Cha ta, Ngài Đấng yêu ta
Ngài trông, Ngài đợi, Ba Miền vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-3-2020
www.luathiengvn.com

Thuyền Đời

Ngày 25, Tháng 3, Năm 2020

Thuyền đời lắm lúc chao đao
Giữa cơn giông tố, thuyền ta chống chèo
Trong cơn nguy biến, ô kìa
Kêu cầu Danh Chúa, khẩn cầu Gia-vê

Giờ ta nhìn biết một điều
Chúa Ngài hiện ở trong thuyền với ta
Trọn lòng giữ vững niềm tin
Thuyền đời ta ấy, một dòng phiêu lưu

Trong cơn giông tố cuộc đời
Ấy là nơi chốn, Thần Cha vận hành
Giữa cơn khốn khó, đói nghèo
Di-rê, Ngài Đấng ban cho mọi điều

Giữa cơn dịch lệ tan thương
Ấy là nơi chốn, ta nhìn biết Cha
Ra-phê, Ngài Đấng Chữa Lành
Tay Ngài không ngắn, kìa Ngài vực ta

Từ nơi trũng chết, xương khô 🦴
Giờ ta chổi dậy, chiến binh can trường
Thần quyền thẫm vị Cha ban
Xông vào chiến trận, có Cha đi cùng

Thuyền ta có lúc bấp bênh
Thế nhưng, Chúa Đấng Sha-mah ở cùng
Vững lòng tin cậy mọi thì
Có khi ta phải bước ra khỏi thuyền

Bước ra trong Đức Tin Ngài
Vượt qua mọi mối nguy nan, Thuyền Đời
Tình Cha bao phủ đất trời
Không gì quá khó, cho Ngài bạn ơi!

Thuyền kia, lắm lúc buồn đau
Nhìn về Đền Thánh, hướng về Si-ôn
Một lòng tin cậy Gia-vê
Thuyền Đời nương náu trong Cha Đời Đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-3-2020
www.luathiengvn.com

Đồng Cỏ Xanh Tươi

Ngày 22, Tháng 3, Năm 2020

Rô-hai, kìa Đấng chăn chiên
Đêm chăn, ngày dắt, trọn đời bên ta
Dẫn ta đến bến an bình
Tâm hồn yên nghỉ bên dòng sông xanh

Gần bên mé nước bình tịnh
Bước vào đồng cỏ xanh tươi mọi mùa
Ngài ban sức sống siêu nhiên
Chữa lành tâm bệnh, linh hồn an vui

Dẫn ta vào lối công bình
Danh Ngài, Danh Đấng Lạ Lùng yêu thương
Dầu khi giữa trũng xương khô
Tai họa chẳng đến, Bóng Ngài phủ che

Giữa cơn đại dịch hoành hành
Lòng ta an nghỉ trong Cha Đời Đời
Ra-phê Chúa Đấng Chữa Lành
Sha-mah, Đấng ở với ta trọn đời

Trượng Ngài đưa lối dẫn đường
Gậy Ngài an ủi ban ơn dạt dào
Kìa xem Chúa Đấng Dọn Đường
Gia ơn ban Phước, dọn bàn cho ta

Kẻ thù người hãy nghe đây
Một đường đánh cướp, bảy đường tháo lui
Thật ta chẳng thiếu thốn gì
Chén ta đầy trọn, dầu Ngài không vơi

Trọn đời phước hạnh theo ta
Lòng thương xót Chúa, theo ta trọn đời
Ôi tình yêu Chúa vô biên
Ngự trong Đền Thánh đời đời với Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-3-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn-giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu-thốn gì. Ngài khiến tôi an-nghỉ nơi đồng-cỏ xanh-tươi Dẫn tôi đến mé nước bình-tịnh. Ngài bổ lại linh-hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công-bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai-họa nào; vì Chúa ở cùng tôi: Cây trượng và cây gậy của Chúa an-ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù-nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi Phước-hạnh và sự thương-xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.” – Thi-thiên‬ ‭23:1-6‬ ‭VB1925‬‬

 

 

 

Một Lối Thoát

Ngày 21, Tháng 3, Năm 2020

Giờ đã điểm, cùng nhau chổi dậy
Cả Ba Miền, khởi sự vùng lên
Một con đường, một lối thoát nguy
Thoát lo sợ, thoát đói, thoát nghèo

Thoát gông cùm, xiềng xích gian manh
Mọi giới hạn, tư duy, rào cản
Vượt qua khỏi, kinh luật giáo điều
Bẻ gãy xiềng, giải phóng dân ta

Con đường sống, mở ra giờ này
Kìa Thập Tự, Huyết Ngài tuôn đổ
Chết thế ta, Chúa đã hy sinh
Ôi tình Ngài, tình Chúa bao dung

Thập Tự Giá, Ngài đã gánh lấy
Huyết Chiên Con, thanh tẩy lòng ta
Mọi tật bệnh, đau thương biến mất
Mở lòng ta, đón nhận Con trời

Con đường sống, Chúa Ngài khai phóng
Giờ ăn năn, thống hối cầu xin
Đầu phục Chúa, xin Ngài thăm viếng
Cửa trời Cha, rộng mở giờ này

Ta xin dâng, dâng lời khẩn nguyện
Chúa Cha Ngài, giải phóng dân ta
Bao tâm bệnh, xin Ngài rịt lại
Chữa lành lòng, tan tóc bơ vơ

Xin Thần Cha, xin Ngài giáng xuống
Phá tan xiềng, mở khoá ngục tù
Mắt lòng ta, mở ra phóng khoáng
Nhìn biết Cha, Ngài Đấng yêu ta

Đấng Chữa Lành, không gì quá khó
Chữa lành đất, chữa lành lãnh thổ
Chúa Toàn Năng, khôi phục nước nhà
Rịt thương lòng, khai phóng dân ta

Giờ nhìn thấy, một con đường mới
Con Đường Thánh, chính Chúa khai thông
Dấy dân Ngài, từ trũng xương khô
Một đạo binh, dũng mãnh can trường

Một lối thoát, con đường sự sống
Thoát đau buồn, thoát cảnh vu oan
Thoát ngoại cảnh, trông nhìn xem Chúa
Một Con Đường, Vĩnh Cửu Cha ban!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-3-2020
www.luathiengvn.com

Cơn Mưa Phước Lành

Ngày 17, Tháng 3, Năm 2020

Hôm nay Chúa mở cửa trời
Giu-đa gầm thét, dội vang đất trời
Từ trời đổ xuống cơn mưa
Thấm nhuần tưới mát ruộng vườn nở hoa

Mở lòng, mở mắt nhìn Cha
Không còn vướng mắc, chẳng còn lo âu
Từ trời sấm chớp như lằng
Như gươm hai lưỡi, xé toang màn trời

Chúa Cha khai phóng cơn mưa
Gieo vào đồng ruộng, khai hoang lòng người
Biết bao tang tóc tình đời
Cơn mưa của Chúa, làm tươi mát lòng

Trông chờ ta vẫn đợi chờ
Dẫu mưa dẫu nắng một lòng vững tin
Đời ta như bóng với hình
Một Hình, một Bóng với Cha hằng ngày

Giờ ta loại bỏ mọi điều
Mọi điều gian dối, mọi điều hư không
Chẳng theo danh vọng đời này
Không ngồi, chẳng đứng trong đường tội nhân

Một lòng lên chốn cao hơn
Trị vì với Chúa, khắp nơi trên trời
Cửa trời rộng mở cho ta
Nối vòng tay lớn, mở lòng ban cho

Chúa Cha khai phóng cơn mưa
Đầu mùa bày tỏ tình Cha dạt dào
Cuối mùa, ơn phước Cha ban
Bội phần, ơn Chúa gia tăng bội phần

Lòng ta trông đợi nơi Ngài
Như cây nhờ gốc, như nước nhớ Nguồn
Xa Cha ta chẳng ra gì
Gần Ngài, êm ấm, tình Ngài phủ che

Biết bao khoảnh khắc trong đời
Tay trong Tay Chúa, nhờ ân sủng Ngài
Cơn mưa phước hạnh từ trời
Ngài ban sức sống, ngàn đời vô biên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-3-2020
www.luathiengvn.com

Chiến Sĩ Siêu Nhiên 

Ngày 17, Tháng 3, Năm 2020

Ta nghe danh tiếng của Ngài
Vang lừng khắp chốn mọi nơi đất trời
Không ai sánh kịp với Ngài
Ngài là chiến sĩ, Danh Ngài Gia-vê

Cội nguồn, Ngài Đấng Đầu Nguồn
Đánh Đông dẹp Bắc, dọn đường cho ta
Trông kìa, hơi thở của Ngài
Thổi bay gian ác, phá tan mọi xiềng

Kìa Danh trên hết mọi danh
Trên trời dưới đất, thật Danh Lạ Lùng
Nis-si, đột phá vùng miền
Mở đường khai phóng, lối vào lối ra

Giờ ta đang ở nơi nào?
Bên bờ vực thẳm lao đao tình đời?
Giữa cơn dịch lệ, đói nghèo?
Trong cơn sóng gió, Di-rê bảo toàn

Danh Ngài có một không hai
Danh Ngài, Chúa Đấng Ra-phê chữa lành
Cánh Tay Chúa vẫn vương ra
Giải vây, giải cứu Tay Ngài gia ơn

Kìa xem khi Chúa Vạn Quân
Ra tay khai phóng, quang khai mọi lòng
Không gì quá khó cho Ngài
Lừng danh vang bóng, ngàn đời xa xưa

Bóng tối ngươi hãy lui đi
Cha ta, Ngài đoái xem ta giờ này
Vạn binh chiến mã từ trời
Chúa Ngài sai phái, giải vây dân tình

Tình Cha, tình Chúa Gia-vê
Tình Ngài bao phủ canh phòng nước ta
Thoát buồn, thoát sợ, thoát lo
Sa-mah, Đấng ở cùng ta trọn đời

Cất cao cánh cửa ngợi khen
Nâng cao tiếng hát ngợi khen Vua Trời
Chiến binh chỗi dậy, Ba Miền
Mừng vui ca hát, bài ca khải hoàn

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Lời ca ngợi Chúa, cửa trời mở ra
Trông kìa, hàng vạn thiên binh
Dập dìu giáng xuống, đánh tan quân thù

Gia-vê, Chiến Sĩ Siêu Nhiên
Danh Ngài vang dậy vùng trời Biển Đông
Xem kìa kẻ ác gian tham
Vạn Quân ra lệnh, kẻ thù thối lui

Xin Cha mở mắt dân ta
Nhìn Cha, biết Chúa, Danh Ngài, Gia-vê!
Núp trong Vầng Đá Muôn Đời
Danh Ngài, Danh Đấng Diệu Kỳ vô song!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-3-2020
www.luathiengvn.com
~~~~~~~~
“Đức Giê-hô-va là một chiến-sĩ; Danh Ngài là Giê-hô-va.” – Xuất Ê-díp-tô Ký‬ ‭15:3‬ ‭VB1925‬‬

Tìm Ai?

Ngày 17, Tháng 3, Năm 2020

Tìm anh, tìm bốn phương trời
Tìm ai em mãi tìm người phương xa
Tìm anh, một chiến binh kìa
Tìm em, một nữ chiến binh can trường

Tìm tình yêu Chúa trọn lành
Tìm tình hữu nghị, tìm lòng vị tha
Tìm về nguồn sống vô biên
Tìm Cha, tìm Chúa, Thần Cha vận hành

Tìm lòng kính Chúa yêu người
Tìm người ở chốn bôn ba lạc loài
Tìm con gặt của vụ mùa
Tìm người lạc mất, tìm con dân Ngài

Tìm ai, tìm bạn, tìm ta
Tìm ta, Ngài vẫn bấy lâu đợi chờ
Tìm ân sủng Chúa trọn lành
Tìm tình yêu Chúa, tình Cha đại ngàn

Tìm gì ta mãi mê gì?
Tìm về chân Chúa, cội nguồn của ta
Tìm nhìn mặt Chúa ô kìa
Tìm xem đôi mắt dịu dàng của Cha

Tìm về nơi chốn nơi nao?
Tìm về tổ ấm, tìm nguồn an vui
Tìm trong nơi kín nhiệm kia
Tìm nhìn thấy Chúa, lắng nghe tiếng Ngài

Tìm Nguồn Cung Ứng vô vàn
Tìm về Chúa Đấng Chữa Lành muôn dân
Tìm nơi tìm chốn trên cao
Tìm về với Chúa khắp nơi trên trời

Tìm ai ta hãy nhớ rằng
Tìm về với Chúa, cội nguồn đời ta
Tìm trong ánh sáng mặt Ngài
Tìm về chốn ấy, đường về Si-ôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Từ Na-xa-rét

Ngày 14, Tháng 3, Năm 2020

Từ đâu từ chốn nơi nào
Từ trời giáng xuống, Ngôi Lời Vinh Quang
Từ Na-xa-rét, ra đi
Vào lòng nhân thế, tỏ bày lòng Cha

Từ Ngôi Trời tể trị kìa
Từ chốn cao ấy, vì tình yêu ta
Từ miền Vinh Hiển cao sang
Hạ mình chết thế, chỉ vì tội ta

Người về từ cõi xa xăm
Từ trong trũng chết, kìa Ngài vực ta
Chở che, cứu vớt thương yêu
Dấy lên một đạo binh hùng mạnh thay

Dân ta tan tóc đau thương?
Từ nơi tăm tối, trở về với Cha
Cha ta Ngài Đấng Sinh Thành
Hy sinh Con Một, Giê-su, Con Trời

Mở lòng khai phóng dân tình
Từ nơi khốn đốn, chấn Hưng nước nhà
Vượt qua mọi chốn nguy nan
Vào miền Đất Hứa, Chúa Trời ban cho

Người về từ cõi thượng thiên
Từ nơi Phước hạnh, mở lòng ban cho
Giê-su, ôi Chúa Giê-su
Từ Na-xa-rét, diệu thay, lạ lùng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Còn Gì? 

Ngày 14, Tháng 3, Năm 2020

Còn gì ta vẫn còn gì?
Con dân, còn nước, còn tình anh em
Còn Cha, còn Chúa tình yêu 
Còn lòng mở rộng, triển khai dân tình

Còn nhiều điều lắm bạn ơi
Còn cha, còn mẹ, còn con dân Ngài
Còn niềm hy vọng, tương lai
Còn Nguồn Sự Sống, còn Lời Cha ban

Còn Nguồn Cung Ứng, Di-rê
Còn Ngài, Chúa Đấng canh phòng ngày đêm
Còn Thần Chúa vẫn vận hành
Còn Ngôi Lời, Đấng, yêu ta trọn đời

Còn Nguồn ơn Phước vô biên
Còn ân điển Chúa, lòng bình an luôn
Còn trong khoảnh khắc trong Ngài
Còn Cha, ý Chúa, cửa trời mở ra

Còn điều thật lạ lùng thay
Còn lòng ưu ái, một lòng dân ta
Còn thế hệ trẻ tương lai
Con dòng cháu giống, từ trên cao kìa

Còn lòng dũng cảm dân Cha
Còn chiến binh Chúa, vùng lên giờ này
Còn nhiều phép lạ dấu kỳ
Còn Dân Sót Lại, đồng hành với ta

Còn Cha, còn cả bầu trời
Còn nhiều nơi chốn khắp nơi trên trời
Đồng hành với Chúa giờ này
Đồng tâm tình Chúa, triển khai Nước Trời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-3-2020
www.luathiengvn.com

Danh Lạ Lùng

Ngày 14, Tháng 3, Năm 2020

Danh Lạ Lùng

Từ nay cho đến đời đời
Xin dâng lên Chúa, ngàn lời ngợi khen
Ngợi khen Cha Thánh trên trời
Ngợi khen Đấng Sống, Con Trời thành nhân

Ngợi khen Thánh Thể Ba Ngôi
Thần Quyền thẫm vị, năng quyền vô song
Có gì quá khó cho Ngài
Mọi nguồn xuất phát từ Cha Đời Đời

Ngàn lời chúc tán dâng lên
Kìa Vua Vinh Hiển, xin Ngài viếng thăm
Ôi sao Danh Chúa diệu kỳ
Thật Danh yêu quý, thật Danh Lạ Lùng

Xin dâng lên Chúa lòng này
Xin Cha cai quản, xin Ngài gia ơn
Xin cho con thấy Mặt Ngài
Xin cho con biết, Mắt Ngài dẫn đưa

Giờ con chỉ biết một điều
Một điều con chỉ, cầu xin một điều
Cho con chiêm ngưỡng Dung Nhan
Ở trong Đền Thánh với Cha Đời Đời

Trọn đời nhìn ngắm Mặt Ngài
Trọn đời trải nghiệm, tình Cha trọn đầy
Đời con chẳng thiếu thốn gì
Trong tình yêu Chúa, trọn đời an vui

Dâng lên Chúa tấm lòng này
Đời con của lễ thuộc Cha Đời Đời
Dâng lên ca khúc khải hoàn
Chúc tụng Danh Thánh, ôi Danh Lạ Lùng

Không lời, không có đủ lời
Tạ ơn, tôn quý, Danh Cha Lạ Lùng
Mở lòng, mở rộng lòng ta
Dâng lên ca khúc ngợi khen đời đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Dòng Huyết Nhiệm Mầu

Ngày 14, Tháng 3, Năm 2020

Ôi dòng Huyết Báu Giê-su
Giải vây, giải cứu, chữa lành dân ta
Lòng ta ao ước một diều
Nguyện xin Huyết Chúa tẩy thanh mọi lòng

Huyết Ngài quyền phép lạ lùng
Chữa lành bệnh tật, xoá tan ưu phiền
Tình Cha khai phóng lòng ta
Huyết Chiên Con ấy, phá tan mọi xiềng

Gông cùm kia chẳng còn đâu
Đau thương tan biến, theo làn khói mây
Huyết Ngài che phủ, mở lòng
Biết bao gian ác, tẩy thanh giờ này

Huyết Ngài bày tỏ lòng Cha
Yêu thương, tha thứ, ban cho rộng rời
Giữa cơn sóng gió cuộc đời
Gia-vê giải phóng, rịt lòng dân ta

Huyết Ngài đóng ấn trên ta
Ác linh tống khứ, dịch lệ xa lìa
Thần Cha quản lý canh phỏng
Mừng vui, ơn phước, trọn đời theo ta

Kìa dòng Huyết Báu Giê-su
Chảy tuôn, thấm ướt, chiều đồi Gô-tha
Mở lòng tin cậy trong Danh
Trong Danh Cứu Chúa, Con Trời Giê-su

Thần Quyền trong Huyết Chiên Con
Nhiệm mầu, Con Thánh, chết vì tội ta
Danh Ngài trên hết mọi danh
Trên trời, dưới đất, năng quyền vô song

Không ai sánh kịp với Ngài
Ồ Danh cao quý, kìa Danh Lạ Lùng
“Trong Danh Cứu Chúa Giê-su
“Từ Na-xa-rét, vác giường ngươi đi!”

Bạn ơi, Danh Chúa diệu kỳ
Đánh tan gian ác, đánh lùi gian tham
“Mở ra, bẻ khoá gông cùm
“Buông ra, mở khoá ngục tù dân ta!”

Vượt Qua trũng chết tan thương
Huyết Ngài thanh tẩy mọi lòng dân ta
Ẩn mình dưới Bóng Cánh Ngài
Nương mình dưới Bóng Toàn Năng giờ này

Chớ lo, chẳng sợ, chớ buồn
Bình an trong Chúa, dân Ngài vùng lên!
Giờ ta đã điểm bạn ơi
Dấu kỳ phép lạ, trên khắp nẻo đường, Việt Nam!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Vẫn Thế

Ngày 10, Tháng 3, Năm 2020

Từ đời xưa ấy, xa xưa
Từ khi sáng thế, một điều như xưa
Ấy khi Chúa dựng A-đam
Hà hơi vào mũi, thành loài sanh linh

Ngày nay cũng thế bạn ơi
Loài người không thể thiếu Lời của Cha
Lời Ngài truyền phán trên ta
Giữa khi mặt vực tối tăm u tù

“Bóng tối người phải lui đi!”
Kìa xem Thần Chúa ngự vào, trong ta
Mắt Ngài sáng rực trong đêm
Mắt Ngài soi dẫn, đánh tan u buồn

Giữa khi khốn đốn tan thương
Thánh Linh của Chúa mở đường gia ơn
Dịch lệ, đói khổ, cô đơn
Xin Cha khai phóng, giải vây dân tình

Cửa trời rộng mở cho ta
Gia-vê thương xót, ban cho mọi điều
Xin Cha thành tẩy sông ngòi
Ra-phê Ngài Đấng chữa lành dân ta

Giờ ta khẩn nguyện kêu cầu
Ăn năn thống hối, Huyết Ngài phủ che
Ô kìa, xin Chúa dấy lên
Dân Còn Sót Lại, vùng lên Ba Miền

Chẳng còn phân cách chia lìa
Mở lòng khai phóng, đồng lòng với Cha
Ở trong Giao Ước với Ngài
Một lòng kết ước, trong tình anh em

“Ác linh, bội ước kia ơi
“Cút đi, tống khứ khỏi vòng dân Cha!”
Giờ ta kết nghĩa một nhà
Sơn hà, ba dãi, một lòng đứng lên

Ô kìa mặt vực tối tăm
Mặt Cha chiếu sáng trên con dân Ngài
Không còn khuôn khổ giáo điều
Chẳng theo giáo luật, khắc khe, giáo quyền

Một nhà, một nước, một lòng
Lời Cha khai phóng rạng ngời quê hương
Vẫn như từ lúc ban đầu
Thần Cha, Lời Chúa, ngự vào tâm ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Lỡ Chuyến Tàu Chăng?

Ngày 10, Tháng 3, Năm 2020

Tàu chiều mấy chuyến đi qua
Lỡ chuyến tàu cuối lòng buồn mênh mang
Người đi người ở thế nào
Đi mau kẻo nhỡ lầm tàu chiều nay

Vận ta đã đến ô kìa
Đúng thì đúng lúc, chuyến tàu ta đi
Ta đi đi mãi về đâu
Chúa Trời đã định thì giờ đời ta

Bạn ơi, chẳng lỡ lầm gì
Dẫu cho tai biến, bão bùng đêm khuya
Chúa Cha Ngài Đấng Đi Đầu
Dẫn đầu chiến thắng quang khai nẻo đường

Chúa Cha Đấng Sống oai quyền
Tay Ngài che chở, phục hồi dân ta
Biết bao lao khổ gian nguy
Ngài luôn chăm sóc, bảo an đêm ngày

Cánh Tay Ngài vẫn vương ra
Vực ta từ trũng tối tăm u tù
Lòng Ngài mở rộng yêu thương
Cứu Tin, giải phóng, ban cho rộng rời

Tàu chiều có lỡ chuyến nào
Gia-vê khai phóng, phục hồi, chấn hưng
Chẳng còn vương vấn tình đời
Không còn thương tiếc, chẳng còn bơ vơ

Chúa ơi, xin nhớ dân con
Cảnh tình tang tóc, đau thương ê chề
Giờ ta đứng cuối nẻo đường
Niềm tin vững mạnh, nơi Cha trên trời

Cha Ta Ngài Đấng Sinh Thành
Điều gì quá khó cho Ngài, bạn ơi?
Chỉ một khoảnh khắc trong Ngài
Gia-vê đánh bại kẻ thù gian manh

Ngài là Chúa của lòng ta
Là Cha Yêu Dấu, tình Cha đại ngàn
Bao lần nước mắt tuôn rơi
Trên đồi nhìn xuống, lòng tan tác lòng

Từ Na-xa-rét Ngài đi
Vào lòng nhân thế, chết vì tội ta
Ôi tình yêu Chúa cao xa
Biển, sông không thể dò la tình Ngài

Bạn ơi, giờ đã đến rồi
Mở lòng chào Chúa, đón chào tình yêu
Kìa Ngài Đấng Sống vô song
Yêu thương, giải cứu, chữa lành tâm ta

Quay về, trở lại cùng Cha
Tay trong Tay Chúa, hân hoan trọn đời
Không còn luyến tiếc, lo âu
Chuyến tàu chẳng lỡ, Ngài đang đợi chờ!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-3-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~
Cảm tác của một cuộc “Lỡ Chuyến Tàu”!

 

Đi Vào Quên Lãng

Ngày 8, Tháng 3, Năm 2020

Ngày xa xưa, ôi ngày xưa ấy
Giữa hai bên, chẳng biết bên nào
Lòng u uất, một mình biển nắng
Nhớ về ai, giọt lệ tuôn rơi

Chấn thương lòng lãng vãng đâu đây
Ôi xin Chúa, chữa lành tâm khảm
Rờ mắt con, cho con nhìn biết
Nhìn biết Ngài, Chúa Đấng Ra-phê

Chúa Cha ơi, xin Ngài nhớ đến
Chạm vào tim, rịt lòng tan vỡ
Mở lòng con, Lời Chúa quang khai
Đại dụng con, khai phóng Nước Trời

Một lần nữa, xin Ngài thương xót
Giải phóng con, khỏi chốn u tù
Mở mắt lòng, nhìn biết Mắt Ngài
Mặt Ngài giờ, chiếu sáng trên con

“Ôi dĩ vãng, ngươi hãy lui đi
“Chúa Cha Ngài, yêu ta khôn tả
“Kìa hừng đông, rạng sáng lòng ta
“Mọi đau buồn, tan biến giờ này!”

Giờ con tiến, bước ra khỏi thuyền
Xông ra trận, cùng các thiên binh
Ngài dẫn đầu, con trong chiến thắng
Vinh Quang Ngài, lòe sáng dân con

“Bóng tối tăm, giờ ta công bố
“Lùi xa ta, cút khỏi nơi này
“Đất Nước ta, Chúa Trời khai phóng
“Danh Xưng Ngài, chiếu sáng mọi nơi!”

Con dân Chúa, tiến vào lãnh thổ
Tẩy thanh mọi, gian ác, Ma-môn
Lòng rộng mở, khai phóng ban cho
Tình Yêu Cha, tràn ngập mọi lòng

Lời Rhema, một Lời công bố
Đánh tan mọi, gian dối, giáo quyền
Kìa đạo binh, hùng mạnh vương lên
Giải phóng lòng, khai phóng tình Cha

Rịt thương lòng, không còn bội ước
Đồng một lòng, dân Chúa vùng lên
Kìa Gia-vê, Ngài Đấng Đi Đầu
Mọi gông cùm, bẻ gãy, phá tan

Ánh Sáng Ngài, chiếu sáng trên con
Tình Yêu Cha, không hề phai nhạt
Bóng tối tăm, không còn lãng vãng
Vào quên lãng, với tình Yêu Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-3-2020
www.luathiengvn.com

Gọi và Gởi

Ngày 7, Tháng 3, Năm 2020

Gọi về từ cõi thượng thiên
Gọi về gọi mãi con ơi hãy về
Gọi về miền núi xa xăm
Gọi về từ chốn mịt mù tha phương

Gởi cho một chút ân tình
Gởi lời thăm hỏi gởi lời yêu thương
Gởi tình hữu nghị anh em
Gởi mây gởi gió gởi Tình Yêu Cha

Gọi lòng yêu nước yêu dân
Gọi lòng mở khoá, gọi lòng ban cho
Gọi lòng nhân ái yêu thương
Gọi lòng thông cảm gọi lòng vị tha

Gởi đi, khai phóng mọi lòng
Gọi lòng ưu ái, gởi người phương xa
Gởi ai, nhớ gởi tình người
Gọi tình yêu Chúa, gởi lòng yêu dân!

Lửa Thiêng Việt Nam – 7-3-2020
www.luathiengvn.com

Chúa Bình An

Ngày 7, Tháng 3, Năm 2020

Dòng Bình Tịnh, một dòng êm ã
Chảy vào lòng, từ chốn cao hơn
Chữa lành ta, thanh tẩy tâm ta 
Rịt thương lòng, giải phóng dân ta

Dòng Bình Tịnh, một dòng tươi mát
Lắng tai nghe, tiếng gọi tình yêu
Thật du dương, êm dịu làm sao
Mở khoá lòng, khai phóng dân ta

Dòng Bình Tịnh, mé nước an bình
Ở trong Cha, trọn tình thương mến
Đồng tâm tình, xông vào chiến trận
Đồng một lòng, giải phóng dân ta

Dòng Bình Tịnh, lòng ta an nghỉ
Ở trong Cha, ta chẳng bôn ba
Lòng giao ước, đồng tâm hiệp ý
Tình anh em, một Chúa một Cha

Dòng Bình Tịnh, một dòng Lưu Ly
Nguồn sự sống, tuôn đổ từ trời
Ở trong ta, Ba Ngôi hiệp một
Chảy qua ta, cho đến đời đời

Dòng Bình Tịnh, lòng ta khao khát
Tìm kiếm Ngài, như con nai cái
Ngẩn ngơ kìa, lạc lõng không Cha
Tìm nơi đâu, an nghỉ linh hồn?

Dòng Bình Tịnh, mé nước bình an
Chúa Sha-lôm, Ngài viếng thăm kìa
Lòng mở rộng, chào Vua Vinh Hiển
Ngự vào lòng, Chúa của lòng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 7-3-2020
www.luathiengvn.com

Bàn Tay

Ngày 6, Tháng 3, Năm 2020

Bàn Tay cứu vớt dân tình
Bàn Tay chẳng ngắn, chính Ngài vực ta
Ban Tay của Chúa diệu kỳ
Ban Tay che chở, ban cho rộng rời

Biết bao gian khổ âu sầu
Bàn Tay Cứu Chúa, giải vòng minh oan
Tình Cha khai phóng mọi lòng
Bàn Tay của Chúa phủ che lòng người

Bàn Tay mạnh sức của Cha
Bàn Tay bảo vệ canh phòng dân ta
Bàn Tay che chở Dân Oan
Bàn Tay giải phóng, Bàn Tay chữa lành

Xin Cha mở khóa ngục tù
Bàn Tay bẻ gãy gông cùm gian manh
Xin Ngài thương xót dân tình
Bàn Tay mạnh sức, Bàn Tay phục hồi

Bàn Tay Giao Ước một lòng
Bàn Tay khai phóng cửa trời mở ra
Bàn Tay Cứu Chúa vì ta
Bàn Tay đinh đóng, Huyết Ngài tuôn rơi

Vào trong lòng Chúa hôm nay
Vào trong Thánh Ý Tình Ngài gia tăng
Vào đi ta hãy tiến vào
Đồng đi với Chúa khắp nơi trên trời

Bàn Tay phép lạ dấu kỳ
Bàn Tay của Chúa chữa lành tâm ta
Bàn Tay từ chốn cao hơn
Bàn Tay của Chúa, nhân từ thương yêu

Bàn Tay hiệp một gia tăng
Mở mang bờ cõi nước nhà quang khai
Bàn Tay chinh chiến của Ngài
Ơn Ngài rộng lớn, ý Ngài cao xa

Bàn Tay mở rộng tình người
Bàn Tay kết nối đồng tâm tình Ngài
Bàn Tay hiệp một trong Ngài
Bàn Tay hùng mạnh, dân Ngài vùng lên

Bàn Tay mở rộng con tim
Mở lòng chào Chúa, mở lòng ban cho
Bàn Tay chăm sóc của Ngài
Đêm chăng ngày dắt Ngài hằng yêu ta

Bàn Tay yêu dấu của Cha
Bàn Tay giải phóng, Bàn Tay lạ lùng
Bàn Tay âu yếm yêu thương
Bàn Tay ấp ủ trọn đời tình yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-3-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~
Nguồn ảnh: Nguyễn Anh Dũng

 

Hoa và Người

Ngày 6, Tháng 3, Năm 2020

Hoa ơi nở rộ sáng ngời
Sáng như ánh sáng sao mai tuyệt vời
Tình Cha bày tỏ cho ta
Trăm hoa đua nở tình Cha dạt dào

Ôi tình yêu Chúa cao xa
Mây không với tới, tình Ngài gia ơn
Hoa lòng mở rộng lòng ai
Trở về bên Chúa, cội nguồn tình yêu

Hoa kia trông đẹp tuyệt vời
Chẳng may chẳng dệt rạng ngời hơn vua
Ngã nghiêng theo gió cười đùa
Chẳng lo chi cả mọi mùa ấm êm

Chúa Cha sắm sẵn ngày đêm
Chăm lo mọi giống hoa thêm sắc màu
Còn ta quí báu dường nào
Chúa luôn chăm sóc đừng sao xuyến lòng!

Một tương tác của Than Hồng và Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

 

Tình Cha Dậy Sóng!

Ngày 6, Tháng 3, Năm 2020

Mùa hoa nở tâm ta hớn hở
Mở lòng ra chào đón tình yêu
Hoa đào đua nhau nở rộ
Bóng dáng Ngài hiện hình trong vũ trụ

Lòng vui mừng cất tiếng hoan ca
Từ trời cao giáng xuống làm người
Lòng Ngài ánh sáng tình yêu
Bao gian ác tội tình Ngài gánh chịu

Tình Cha ta bao phủ đất trời
Ánh mắt Ngài dẫn đưa đường lối
Ẩn mình dưới Bóng Cánh Ngài
Vững lòng tin cậy trong Cha Đời Đời

Trải qua bao sóng gió cuộc đời
Thuyền đời ta mỏng manh lơ lững
Buồn theo ánh mắt về Nguồn
Lòng đau khổ khiến Tình Cha dậy sóng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Qua Đi

Ngày 6, Tháng 3, Năm 2020

Qua đi mọi sự qua đi
Như mây như gió cuốn trôi dòng đời 
Tình em như áng mây hồng 
Tình anh, một bóng một mình đơn côi

Nhìn vào hiện cảnh dân ta
Đau đau trong dạ, tuôn dòng lệ rơi
Nhìn vào đôi Mắt của Cha
Vượt qua mọi nỗi đau buồn dân gian

Qua đi, buông thả, qua đi
Chớ nên vướng mắc rối ren tình đời
Một nguồn nước sống từ trời
Chảy vào tâm khảm phá tan đêm buồn

Một lòng ta chỉ một lòng
Đồng tâm tình Chúa, Ba Miền vùng lên
Cỡi mây lướt gió băng ngàn
Vượt qua sóng gió gian nan cuộc đời

Qua đi mọi việc qua đi
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng
Nhìn lên Chúa Đấng Tối Cao
Tay Ngài giải phóng, Tay Ngài chở che

Dân Cha đứng giữa cổng thành
Lời Cha công bố thành toàn ý Cha
Không còn phân tán chia lìa
Một Cha, Một Chúa, Thần Ngài gia ơn

Qua đi đời sống qua đi
Như rơm như rác gió buồn cuốn đi
Bước lên vào chốn cao hơn
Tình Cha dằm thắm chữa lành dân ta

Vượt qua mọi mối nguy nan
Đánh Đông dẹp Bắc, hào hùng dân ta
Từ trong trũng chết ô kìa
Đạo binh hùng mạnh xông ra trận tiền

Qua đi thảy thảy hư không
Giáo quyền, giáo luật khắc khe luật hình
Cớ sao ta vẫn kiếm tìm
Tìm người, tìm chốn, bá vơ đâu nào?

Một con đường mới, Việt Nam
Con đường sự sống Chúa Trời ban cho
Người què nhảy múa ngợi khen
Người câm mở miệng ngợi khen Vua Trời

Qua đi buông thả tình đời
Trở về với Chúa trong tình ban sơ
Tình Cha bao phủ đất trời
Tình anh, tình Chúa, tình em, tình người

Mở ra cánh cửa Ngợi Khen
Mở lòng chào đón, Con Trời, tình yêu
Dấu kỳ phép lạ ô kìa
Theo ta mọi chốn, nẻo đường Việt Nam!

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Hoa Lòng 

Ngày 5, Tháng 3, Năm 2020

Mùa hoa nở rộ lòng xanh ngát
Xuân về, Hạ đến chào tình yêu 
Tình Cha tình Chúa trong ta ấy 
Chan chứa ân tình chẳng hề vơi

Hoa lòng xoa dịu vết đau thương
Một chút ân tình cho ai đó
Lòng ta mở rộng, hãy cho ra
Bày tỏ lòng Cha, mở lòng người

Mở lòng chào đón Chúa tình yêu
Ngài ở trong ta đến đời đời
Hoa lá trăm hoa đua nở đấy
Trở về với gió áng mây bay

Tình hoa tình Chúa trong ta ấy
Cội nguồn tình yêu tiếng lòng Cha
Hoa lòng vang vọng đồi hoang vắng
Ngàn năm tình Chúa chẳng hề vơi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 5-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Chiêm Ngưỡng Ngài

Ngày 28, Tháng 2, Năm 2020

Cho con xin, xin cho con xin
Nhìn thấy Ngài, chiêm ngưỡng dung nhan
Vinh Quang Ngài, rạng ngời chiếu sáng
Chiếu sáng lên, cứu vớt dân con

Cho con xin, xin chỉ một lần
Nhìn thấy Ngài, nhìn biết mặt Ngài
Mắt Ngài chiếu, rực sáng đêm khuya
Tình yêu Cha, khai phóng mọi lòng

Cho con xin, xin Chúa thứ tha
Tẩy thanh lòng, mở khoá dân con
Kìa huyết Ngài, chữa lành tật bệnh
Lòng nhân từ, còn đến đời đời

Cho con xin, khẩn nguyện cầu xin
Xin Chúa Ngài, đoái thương dân tộc
Ngài canh phòng, mở tâm mở trí
Rịt thương lòng, giải cứu dân con

Cho con xin, một lần ôi Chúa
Lắng tai nghe, tiếng gọi tim con
Đồng một lòng, đồng tâm tình Chúa
Nhìn biết Ngài, nhìn biết tình Cha

Giờ mắt con, chăm chú nhìn Ngài
Bao tượng hình, rời xa, tống khứ
Mở khoá lòng, triển khai lãnh thổ
Rịt thương lòng, mở mắt thấy Cha

Cho con xin, nhìn ngắm mắt Ngài
Vinh Quang Ngài, chiếu sáng tâm con
Xin đồng đi, đồng tâm hiệp một
Đồng một lòng, khai phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-2-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Môi-se thưa, “Con cầu xin Ngài cho con được chiêm ngưỡng vinh quang Ngài.”” – Xuất Ê-díp-tô Ký‬ ‭33:18‬ ‭BD2011‬‬

 

Bảy Mươi Lần Bảy

Ngày 28, Tháng 2, Năm 2020

Bảy mươi, bảy mươi lần bảy
Tội tình tha thứ, gia ơn tình Ngài
Cớ sao ta vẫn hoang mang
Buồn lo, cay đắng đau thương tình đời?

Bạn lòng ta vẫn chơi vơi
Không nhìn thấy Chúa, kiếm tìm tình yêu
Tình yêu cụ thể của Cha
Ấy lòng mở rộng, ban cho rộng rời

Mở lòng mở cửa lòng ta
Nhìn vào đôi mắt u buồn của ai
Đời ta một ống dẫn kìa
Tỏ bày tình Chúa, triển khai lòng người

Xin Cha giải phóng dân ta
Mở ra bứt phá, phá tan mọi xiềng
Mở lòng khai phóng dân Ngài
Biết bao ân tứ trong con dân Ngài

Chớ theo điều luật giáo quyền
Rập khuôn, phương pháp con người ra chi?
Mở ra khai phóng mọi lòng
Gia tăng bờ cõi ruộng vườn nở hoa

Ôi nguồn cung ứng vô biên
Di-rê Ngài Đấng ban cho mọi điều
Đời ta chẳng thiếu thốn gì
Cửa trời rộng mở, kho tàng của Cha

Bảy mươi, bảy mươi lần bảy
Ban cho, tha thứ, trong tình yêu Cha
Nhìn vào đôi mắt của Cha
Thấy Cha, thấy Chúa, tình Cha dạt dào

Nhìn người biết rõ lòng Cha
Ôi tình hữu nghị đến từ trên cao
Bước lên vào chốn cao hơn
Nhìn người qua ánh mắt Cha dịu dàng

Bảy mươi lần bảy ô kìa
Tình Cha dào dạt chữa lành chúng ta
Không còn bắt bẽ khó khăn
Tỏ bày lòng Chúa, cửa trời mở trời,

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-2-2020
www.luathiengvn.com

 

Rịt Lòng Bội Ước 

Ngày 28, Tháng 2, Năm 2020

Bội lòng bội ước tình đời
Lòng kia tan vỡ, tang thương bội tình 
Như mây với gió lững lờ
Cuốn theo chiều gió bâng quơ bội lòng

Sự tan vỡ ấy từ đâu
Từ nơi tượng chạm kết liên bao đời
Mắt ta chăm chú việc gì
Tôn sùng, chiêm ngưỡng mê mang đêm ngày?

Xin Cha bẻ gãy gông cùm
Vọng canh cất tiếng kêu cầu Gia-vê
Khóc than xin Chúa xin Ngài
Ăn năn thống hối xin Ngài đoái thương

Dân con bội bạc vì đau
Thương lòng, tan vỡ xin Cha chữa lành
Cắt đứt mọi mối thông đồng
Xoay lòng xoay hướng về Nguồn với Cha

Ôi thôi xin Chúa ra tay
Bao dung che chở thứ tha tội tình
Giờ con giọt lệ tuôn trào
Canh ba than thở xin Ngài gia ơn

Lòng kia rịt lại giờ này
Chẳng còn tan vỡ, không còn bơ vơ
Biết bao nghi kỵ trong lòng
Vì không nhìn biết chính Ngài là Cha

Đấu tranh tìm kiếm mọi nơi
Tìm Cha, kiếm Chúa qua người nào đây?
Giờ ta tiến bước gần Ngài
Con côi nay trở về Nguồn Thương Yêu

Thật là giản dị bạn ơi
Nhà Cha ta Đấng yêu thương đón chào
Mở lòng mời Chúa ngự vào
Ồ Vua Vinh Hiển, kìa Ngài viếng thăm

Rịt lòng bội ước chẳng còn
Lòng tin vững mạnh, an ninh trong Ngài
Một nhà, một Chúa, một Vua
Anh em đoàn kết trong tình yêu thương

Như dầu quí giá đổ ra
Từ đầu chảy xuống thấm nhuần tâm ta
Khác nào sương móc Hẹt-môn
Sa vào thung lũng từ lòng Si-ôn

Gia-vê chúc Phước cả nhà
Ôi nguồn Phước ấy tràn tuôn từ trời
Tức là sự sống từ đây
Văng ra cho đến đời đời qua ta

Xin Cha giải phóng dân con
Chẳng còn tan vỡ, không còn bôn ba
Ba Miền, chổi dậy Một Nhà
Đồng tâm tình Chúa, dân Ngài vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-2-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~

Cảm tác Thi Thiên 133:

“Kìa, anh em ăn-ở hòa-thuận nhau Thật tốt-đẹp thay! Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người; Lại khác nào sương-móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.” – Thi-thiên‬ ‭133:1-3‬ ‭VB1925‬‬

Tặng Người Phương Xa 

Ngày 26, Tháng 2, Năm 2020

Tặng em, em tặng vầng thơ 
Tặng anh, em nhớ tình yêu ban đầu 
Tặng chị, em nhớ vầng mây 
Tặng tình yêu Chúa, tình Ngài thiết tha

Tình Cha bao phủ đất trời
Biển không dò được, lòng người hay quên
Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Lòng Cha, một dạ yêu ta trọn đời

Tặng người, bến cũ đò xưa
Tặng lòng ưu ái, tặng tình yêu Cha
Tặng gì, em có gì đây
Tặng người chưa biết, tặng người chưa quen

Gọi về từ bốn phương trời
Người về từ chốn xa vời nhớ ai
Tặng gì, ta chẳng có gì
Tặng lòng yêu mến, tặng tình yêu Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-2-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~

Không có gì quý giá hơn là tình yêu thương. Đây là một món quà lớn nhất mà Chúa đã ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời là sự yêu thương, và Ngài đã gởi Con Một của Ngài xuống thế gian để bày tỏ tấm lòng của Ngài. Thật vậy, Ngài đã ban cho chúng ta chính mình Ngài! Đấng Tạo Hoá, Đấng Tể Trị trên mọi loại vạn vật đã phó chính mình Ngài làm giá cứu chuộc chúng ta. Vì thế, món quà lớn nhất mà chúng ta có thể tặng cho nhau chính là tình yêu của Ngài, tuôn chảy qua những chiếc bình gốm thô sơ như chúng ta. Nguyện xin tình yêu Chúa tiếp tục tuôn chảy qua chúng ta, một dòng nước sống văng ra từ đây cho đến đời đời. Shalom! Shalom!

 

Ngàn Trùng Xa Cách 

Ngày 25, Tháng 2, Năm 2020

Ngàn trùng xa cách lòng người 
Ôi sự nghi kỵ của lòng tổn thương 
Cớ sao ta vẫn nghi ngờ 
Vực lòng vì nỗi đau buồn năm xưa?

Vết thương lòng vẫn chưa nguôi
Nhìn người ta thấy nỗi buồn thế nhân
Tình đời thế sự thế nào
Bội lòng chẳng biết gốc nguồn từ đâu?

Xin Cha giải phóng dân ta
Lòng hay bội ước xuất nguồn từ xưa
Tượng thần tượng chạm nơi nơi
Dấy lên dân Chúa, tẩy thanh nước nhà

Liên minh với kẻ nào đây?
Ăn năn thống hối, lìa xa tượng thần
Cắt đứt mọi mối thông đồng
Bứng nhổ tận gốc, phá tan mọi xiềng

Mắt ta chăm chú điều gì?
Chính là thần tượng tối tăm u tù
Xoay lòng xoay hướng về Nguồn
Cội Nguồn là Chúa, Danh Ngài Gia-vê

Vượt qua rào cản từ duy
Vượt qua ngăn cách ngàn trùng, lòng ta
Mở lòng chào đón tình Cha
Nối vòng tay lớn mở mang Nước Trời

Không còn phân cách chia lìa
Một Cha, một Chúa, Thánh Linh, Thần Ngài
Phân chia tổ chức làm chi
Giáo quyền, địa vị, rập khuôn, giáo điều?

Hư không thảy thảy hư không
Đấu tranh tìm kiếm, đêm ngày bôn ba
Đi vào yên nghỉ trong Cha
Trong nơi kín nhiệm, cửa trời mở ra

Đến bên Thập Tự Tình Yêu
Không còn xa cách, phân chia tình đời
Mở lòng mở mắt mở tai
Đến bên chân Chúa, chẳng còn tang thương

Một nhà, một Chúa, một Vua
Ôi tình hữu nghị, tuy xa mà gần
Ngàn trùng xa cách, còn đâu
Trong Cha, tình Chúa, tình thân trong Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-2-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~
Tâm tình một chiều mưa…

 

Từ Tro Bụi

Ngày 25, Tháng 2, Năm 2020

Nhìn xem một đống tro tàn
Nỗi niềm tang tóc, chẳng hy vọng gì
Đời người lắm lúc thế nào
Nhìn quá nhìn lại thấy lòng bâng khuâng

Canh ba giọt lệ tuôn trào
Lòng ta lo lắng, canh buồn thâu đêm
Nhìn về dĩ vãng cuộc đời
Biết bao gian khổ, dân tình bơ vơ

Bạn ơi bạn có biết chăng
Chúa Cha Ngài vẫn một lòng với ta
Vì yêu Ngài đã hy sinh
Thần Nhân Cứu Chúa, Giê-su giáng trần

Gánh bao gian khổ tội tình
Đấng vô tội ấy, vì ta chịu hình
Tình Cha tình Chúa đại ngàn
Biển, hồ không thể bao dung tình Ngài

Nhìn về Thập Giá Gô-tha
Là nơi thương khó tỏ bày lòng Cha
Ấy nơi chính Chúa Giê-su
Cất đi mọi ách gông cùm thế nhân

Là nơi ân điển diệu kỳ
Tình yêu Cứu Chúa rịt lòng đau thương
Ấy nơi gian ác tiêu tan
Mừng vui tràn ngập, thay vì khóc than

Mão hoa cho kẻ buồn rầu
Đặc ân cho kẻ kiếm tình yêu Cha
Dầu vui mừng Chúa ban cho
Ngợi khen cất tiếng, vơi lòng đau thương

Như cây gần Nước Vĩnh Hằng
Danh Ngài chiếu sáng trong ta giờ này
Ngài ban ơn Phước từ trời
Ôi Nguồn Sống ấy thật là vô biên

Ơn Ngài khai phóng trong ta
Triển khai đất nước, phục hồi quê hương
Xin Cha mở khoá Nước Ngài
Mở ra, bứt phá, giải vây dân tình

Bên chân Thập Tự ta về
Về bên cánh Chúa, ôi lòng bình an
Tình Cha, tình Chúa bao la
Từ nơi tro bụi dân Ngài dấy lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-2-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~

“Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin-lành cho kẻ khiêm-nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu-tù được tự-do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo-thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên-ủi mọi kẻ buồn-rầu; đặng ban mão-hoa cho kẻ buồn-rầu ở Si-ôn thay vì tro-bụi, ban dầu vui-mừng thay vì tang-chế, ban áo ngợi-khen thay vì lòng nặng-nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công-bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh-hiển.

“Họ sẽ xây lại các nơi hoang-vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy-hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy-phá, là những nơi đổ-nát lâu đời. Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại-quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi; nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế-lễ của Đức Giê-hô-va; sẽ được xưng là chức-dịch của Đức Chúa Trời chúng ta; sẽ ăn của báu các nước, và lấy sự vinh-hoa của họ mà khoe mình. Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu-hổ; chúng nó sẽ vui-vẻ về phận mình để thay sự nhuốc-nhơ.

“Vậy nên chúng nó sẽ có sản-nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui-mừng đời đời. Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh-trực, ghét sự trộm-cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành-tín báo-trả lại, và lập giao-ước với chúng nó đời đời.

“Dòng-dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con-cháu sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng-dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước.

“Ta sẽ rất vui-vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh-hồn ta mừng-rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu-rỗi cho ta; khoác áo choàng công-bình cho ta, như chàng rể mới diện mão-hoa trên đầu mình, như cô dâu mới giồi mình bằng châu-báu. Vả, như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công-bình và sự khen-ngợi nứt ra trước mặt mọi dân-tộc thể ấy.” – Ê-sai‬ ‭61:1-11‬ ‭VB1925‬

 

Còn Chỉ Một Điều

Ngày 24, Tháng 2, Năm 2020

Đầu đường góc chợ mọi nơi
Nơi nào có Chúa lòng mừng hân hoan
Bước vào, yên nghỉ trong Cha
Ấy là nơi chốn Danh Cha sáng ngời

Chẳng còn ren rối bâng quơ
Không còn nao núng, chẳng còn bơ vơ
Chẳng còn tang tóc bôn ba
Mặt Ngài chiếu sáng, Mắt Ngài dẫn đưa

Bên bờ sông nước Kê-ba
Cửa trời mở rộng, ân tình Cha ban
Giữa nơi tăm tối phu tù
Lời Rhema Chúa tỏ bày lòng Cha

Cho ta nhìn biết Mắt Ngài
Ô kìa, ánh mắt thương yêu chữa lành
Nhìn vào Mặt Chúa thấy ta
Như hình một bóng, đồng tâm tình Ngài

Cha ta Ngài Đấng Sinh Thành
Nắn lên ảnh tượng theo hình Cha ta
Nơi nào ta tiến bước vào
Danh Xưng của Đấng Lạ Lùng triển khai

Qua ta ống dẫn từ trời
Vào lòng nhân thế tỏ bày tình Cha
Đời ta như áng mây bay
Đi theo dòng chảy Thánh Linh, Thần Ngài

Có gì quá khó cho Ngài?
Bước vào yên nghỉ trong Cha trọn đời
Một điều còn chỉ một điều
Làm theo lời Chúa từ trời ban cho

Chớ theo phương cách loài người
Dựa vào cảm xúc thật là hư vô
Giáo điều, công thức rập khuôn
Khiến ta sao lãng không nghe tiếng Ngài!

Giờ ta còn chỉ một điều
Lắng nghe tiếng Chúa thì thầm bên tai
Dựa vai sánh bước với Ngài
Từ nơi kín nhiệm cửa trời mở ra

Bôn ba ta chẳng bôn ba
Đi theo tiếng gọi của Cha từ trời
Bước lên vào chốn cao hơn
Lòng ta nhìn biết chính Ngài là Cha

Mọi nguồn xuất phát từ Nguồn
Một điều còn chỉ một điều cho ta
Đồng đi với Chúa trên trời
Liên minh, kết ước, trong tình yêu Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-2-2020
www.luathiengvn.com

Chân Ngài, Chân Ta

Ngày 23, Tháng 2, Năm 2020

Đầu đường phố chợ dừng chân 
Nơi nào ta đến, Chúa Ngài viếng thăm 
Thần Ngài đang ở trong ta 
Mở ra, đột phá, phá tan mọi xiềng

Như dòng sự sống tuôn trào
Thiên đàng trên khắp lối vào lối ra
Cửa trời rộng mở đón chào
Ồ Vua Vinh Hiển, viếng thăm ta kìa

Thần Cha ngự xuống, trong ta
Mọi điều biến đổi, tẩy thanh nước nhà
Giờ ta đứng giữa cổng thành
Mở ra, trói buộc, từ trời quang khai

Chờ ai, ta chớ trông chờ
Chờ thời cho lúc, chờ người “được ơn?”
Bạn ơi, Chúa vẫn đợi chờ
Ngài trông, Ngài đợi, Ngài chờ “CHÚNG TA!”

Dấy lên dân Chúa dấy lên
Vạn Quân chiến thắng, Danh Ngài, Gia-vê
Xông vào cuộc chiến hôm nay
Mở ra khai phóng, mở lòng cho ra

“Vàng bạc ta chẳng có gì
“Nhưng điều ta có, ta ban cho ngươi!
“Nhân danh Cứu Chúa Giê-su
“Từ Na-xa-rét, đứng lên giờ này!”

Bước vào bứt phá vùng miền
Lời Cha công bố, thẫm quyền Cha ban
Kìa xem nhưng kẻ gian manh
Một đường đánh cướp, bảy đường tháo lui

“Xuống đây ngươi phải xuống đây
“Bảy lần gấp bội đền bù cho dân
“Dân Ta, Ta nhớ, Ta yêu
“Giờ ngươi đã điểm, mở lòng ăn năn!”

Dấy lên Nam, Nữ chiến binh
Hào hùng, Dũng Cảm xông ra trận tiền
Chân ta đạp đến nơi nào
Chân Ngài đồng bước, Nước Trời gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-24-2020
www.luathiengvn.com

 

Mở Ra Khai Phóng

Ngày 23, Tháng 2, Năm 2020

Mở ra kìa hãy mở ra
Mở ra khai phóng phá tan mọi xiềng
Mọi gông cùm của thế gian
Không còn cầm giữ con dân của Ngài

Chìa Khoá của Đấng yêu thương
Cửa trời rộng mở đón chào Vua Cha
Kìa Vua Vinh Hiển diệu kỳ
Mời Ngài ngự giữa chúng ta giờ này

Mở tai mở mắt mở lòng
Kêu Danh Chúa, khẩn cầu Gia-vê
Mở rộng lòng của dân Ngài
Ban cho rộng rãi, tình Ngài thứ tha

Đầu rồng đuôi rắn thế nào
Đánh tan gian dối, đánh lùi Ma-môn
Mở ra khai phóng ban cho
Tinh thần nghèo đói, không còn tung tăng

Thiên đàng vẫn ở trong ta
Nước Trời mở rộng, Đức Tin vững bền
Lòng tin vào Đấng Di-rê
Không gì quá khó cho Ngài, bạn ơi!

Dấy lên, Nam, Nữ chiến binh
Từ trong trũng chết, dân Ngài vùng lên
Hiệp một trong Thánh Linh Ngài
Bước ra khỏi chốn phu tù hôm nay

Cớ sao ta mãi phân chia
Phá tan ren rối, đánh lùi ác linh
Vùng lên dân Chúa vùng lên
Giờ ta đã điểm, vận ta đến kìa

Lửa Thiêng của Chúa xin Ngài
Giáng trên lãnh thổ, giải vây dân tình
Chân ta đạp đến nơi nào
Ấy là nơi chốn Chúa Ngài ban cho

Đánh Đông dẹp Bắc, mở đường
Kìa con đường Thánh mở ra giờ này
Thiên đàng trên khắp lối đi
Việt Nam mở cửa, đón chào Vua Cha!!!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-2-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

Chúa muốn đại dụng và dấy chúng ta lên. Tất cả cần đứng dậy. Tất cả đều nhận được đặc ân của Chúa. Hãy khai phóng, khích lệ anh em mình. Tất cả đều sẽ được Chúa đại dụng. Chúa không tây vị bất cứ một ai vì Ngài, nhìn biết tấm lòng của mỗi người và Ngài sẽ gia tăng chúng ta trong mọi nơi chốn chúng ta đặ̣t chân đến. ̣Đây là một thời điểm của sự gia tăng để mở rộng vương quốc Chúa.

 

Bầu Khí Quyển Đấu Tranh 

Ngày 22, Tháng 2, Năm 2020

Hôm qua vào chốn nơi này
Dập dìu phố chợ người người đi qua
Nhìn vào ánh mắt âu sầu
Bơ vơ một cõi giữa dòng thời gian

Con dòng cháu giống một thời
Bôn ba tranh đấu, một mình một thân
Nhìn vào ánh mắt lòng người
Vẫn còn tràn ngập tấm lòng con côi

“Chị ơi chị có biết chăng
“Chúa Trời Ngài vẫn biết lòng bơ vơ
“Xin Cha bày tỏ tình Cha
“Giờ tôi xin Chúa, xin Ngài gia ơn!”

Chỉ trong khoảnh khắc tỏ bày
Lòng ta quặn thắt, kêu cầu Gia-vê
Mắt nhìn mặt ngắm ô kìa
Giữa lòng phố chợ, tưởng như ruộng đồng

Nhăn nheo khắc khổ đau buồn
Lưng khom, khăn đóng, bước chân ngập ngừng
Nhìn người lòng thấy đau đau
Vọng canh cất tiếng, giải bày tâm cang

Một màn che phủ dân tình
Giữa cơn tăm tối, cửa trời mở ra
Đón chào Vua Thánh trên trời
Xin Cha giải phóng, xin Ngài đoái thương

Dấy lên dân Chúa dấy lên
Giữa lòng phố chợ Bol-sa giờ này
Biết bao người vẫn lang thang
Thân sơ thất sở, kiếm tình yêu Cha

Mưa chiều gió lạnh hiu hiu
Thổi vào tâm khảm, chạnh lòng thương yêu
Mở ra cánh cửa ngợi khen
Mở ra khai phóng, phá tan mọi xiềng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-22-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~

Cảm tác chiều mưa trên phố chợ Bolsa tại Westminster, California…

Nói “Không”!

Ngày 20, Tháng 2, Năm 2020

Có lúc ta phải nói “không”!
Không thông đồng với lạm quyền tham quan 
Không đi với kẻ gian manh
Không đồng hành với Ma-môn, giáo quyền

Không ngồi cùng kẻ lắm lời
Không tìm, không kiếm, trong “danh”, “lợi”, “quyền”!
Không bôn ba chẳng ra gì
Không còn tang tóc, chẳng còn đau thương

Không tìm không kiếm bâng quơ
Thân sơ thất sở, u buồn thâu đêm
Không còn giới hạn dân Ngài
Mở ra khai phóng, mở mang Nước Trời

Nói “không” với cái tư duy
Kiếm tìm phương thức, rập khuôn làm gì?
Hư không, cả thảy hư không
Trăm muôn vàn lối hư không làm gì?

Nói “không” với chính mình ta
Cái “tôi” lấn át tiếng Ngài trong ta?
Không vì tình huống tan thương
Không nhìn ngoại cảnh đau thương tình đời

Trong cơn thử thách gian nan
Vững lòng tin cậy trong Cha Đời Đời
Tình Ngài bao phủ đất trời
Không còn côi cút, chẳng còn bơ vơ!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-2-2020
www.luathiengvn.com

 

Theo Dòng Chảy Nào?

Ngày 20, Tháng 2, Năm 2020

Một dòng hai dòng ba dòng
Ba dòng kia vẫn bôn ba thế nào
Khi mưa khi nắng đổi dời
Theo dòng, theo hướng thuận thời gió mưa?

“Nghe ai con lắng nghe ai?
“Lắng nghe tiếng Chúa thì thầm bên tai
“Con ơi xoay hướng giờ này
“Chớ theo đạo lạc bâng quơ làm gì!”

Mở tai mở mắt thuộc linh
Cho con nhìn thấy, kìa Dòng Lưu Ly
Chảy tuôn lòng Chúa từ trời
Vào lòng nhân thế tỏ bày tình Cha

Mắt con vướng mắt việc gì
Lòng con theo gió theo mây bạt ngàn?
Người nghe kẻ nói thế nào
Đánh tan gian dối, đánh lùi Ma-môn

Một tâm tình Chúa đồng hành
Một lòng nhìn biết chính Ngài là Cha
Một lòng yên nghỉ trong Cha
Một dòng chảy của Chúa Trời ban cho

Chạy tìm dòng chảy dòng nào?
Tìm Cha, kiếm Chúa qua người “được ơn”?
Có gì quá khó cho Ngài
Tìm về chân Chúa, cội nguồn của con

Lòng Cha tuôn chảy một Dòng
Một Dòng Sự Sống, một dòng sông xanh
Kìa Cây sự sống của Ngài
Sanh bông sanh trái, quanh năm mọi mùa

Xin Cha thương xót dân Ngài
Giải vây, giải cứu chúng con giờ này
Thánh Linh giáng xuống trên con
Ban cho, mở khoá, phá tan mọi xiềng

Một Dòng con hướng về Nguồn
Trở về với Chúa trong tình ban sơ
Xin Cha khai phóng dân con
Phục Hưng hội thánh, chấn hưng nước nhà!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-2-20
www.luathiengvn.com

Còn Đâu 

Ngày 16, Tháng 2, Năm 2020

Còn đâu dáng dấp người xưa
Còn đâu hình bóng, còn đâu tình người
Còn trong giấc mộng, cơn đau 
Còn trong phương pháp, giáo điều bâng quơ?

Còn đi đường cũ lối xưa
Còn trong tang tóc, bơ vơ lạc loài
Còn buồn, còn khổ, còn đau
Còn thông đồng với, giáo quyền vu vơ?

Còn trong khoảnh khắc siêu nhiên
Còn Cha, có Chúa Vạn Quân ở cùng
Còn tình hữu nghị anh em
Còn đạo binh Chúa, vùng lên giờ này

Còn Nguồn Cung Ứng vô biên
Còn đi, còn đứng, với Cha hằng ngày
Con tình yêu Chúa gia ơn
Còn Nguồn Sự Sống Vĩnh Hằng Cha ban

Còn dân, còn nước, còn yêu 💕
Còn tình yêu Chúa, bao la rộng rời
Còn thiên binh Chúa đồng hành
Còn con dân Chúa vùng lên giờ này

Còn miền cao ấy tuyệt vời
Còn dân Sắc Tộc, còn lời yêu thương
Còn người chiến sĩ vùng cao
Còn tình liên kết anh em một nhà

Còn dân, còn nước, còn nhà
Còn Nữ Binh Chúa, vùng lên giờ này
Còn đâu bóng dáng kẻ thù
Còn đâu sợ hãi, rụt rè, hư không

Còn con dân Chúa, bảy ngàn
Còn đạo binh Chúa xông ra trận tiền
Còn tình yêu Chúa tuyệt vời
Còn Vua Vinh Hiền, Ngài luôn ở cùng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-2-2020
www.luathiengvn.com

Giữa Cơn Đau

Ngày 16, Tháng 2, Năm 2020

Giữa cơn tang tóc đau buồn
Ta nhìn thấy Chúa, đang ngồi trên ngôi
Vạt áo Ngài phủ đền thờ
Mắt Ngài rực sáng, Tay Ngài vương ra

Tay Ngài không quá ngắn đâu
Vực ta khỏi chốn trầm luân đau buồn
Lòng Ngài ưu ái cưu mang
Mắt Ngài đưa dẫn, tình Cha dạt dào

Trong cơn sóng gió cuộc đời
Kìa Vua Vinh Hiển Ngài đang ở cùng
Mời Vua Hiển viếng thăm
Chữa lành lãnh thổ, tẩy thanh vùng miền

Chúa ơi xin cứu dân con
Bao năm tang tóc, miệt mài tha phương
Nước nhà nguy biến dân buồn
Rịt lòng, thương xót, đánh tan quân thù

Giữa khi tình thế rối ren
Rắn rồng vương vấn, dân Ngài vùng lên
Lời Cha công bố đêm ngày
Đánh tan gian ác, phá tan mọi xiềng

Kìa ngươi kẻ ác gian manh
Giờ ngươi đã điểm, vận ngươi đến rồi
Đến bù đến bảy lần hơn
Chẳng còn cướp bóc, minh oan dân tình

Mở lòng mở mắt dân con
Bao đời, bao chốn, tượng hình phá tan
Mở ra cánh cửa ngợi khen
Chấn Hưng dân Chúa, phục hồi dân ta

Lắng nghe, vang dội Tù Và
Giờ ta tỉnh thức, mở lòng chào Cha
Thánh Linh Ngài viếng thăm kìa
Giáng trên lãnh thổ đánh lùi ma-vương

Vùng lên chổi dậy Ba Miền
Bấc, Nam, Trung ấy, Một Nhà vùng lên
Nữ, Nam, chiến sĩ hào hùng
Chấn Hưng đất nước, phục hồi quê hương!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-2-2020
www.luathiengvn.com

Vẫn Tìm!

Ngày 15, Tháng 2, Năm 2020

Vẫn còn cố định trong tâm
Vẫn còn tang tóc, vẫn còn bơ vơ
Vẫn tìm, vẫn kiếm mọi nơi
Vẫn tìm “giáo chủ”, tìm người “được ơn”?

Vẫn còn côi cút, đau thương
Vẫn còn tan vỡ, vẫn còn thờ ơ
Vẫn tìm phương pháp, giáo điều
Vẫn tìm, vẫn kiếm tình Cha qua người?

Ôi thôi, xin Chúa gia ơn
Xin Ngài giải phóng, xin Ngài xót thương
Mở tai, mở mắt, mở lòng
Xin Cha khai phóng dân con giờ này

Chúa Cha Ngài Đấng Đời Đời
Đấng Đầu Nguồn ấy, Al-pha là Ngài
Mọi nguồn xuất phát từ Ngài
Giàu sang, vinh hiển, nhân từ, ban cho

Xoay về với Đấng Yêu Thương
Về bên Chân Chúa, tình Cha đại ngàn
Dựa bên ngực Chúa lắng nghe
“Con ơi, Ta vẫn hằng tìm kiếm con!”

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-2-2020
www.luathiengvn.com

Vẫn Nhớ

Ngày 15, Tháng 2, Năm 2020

Nhớ ai nhớ cả tim ta
Nhớ từng ánh mắt, lời ru ngọt ngào
Nhớ vần trăng sáng trên cao
Nhớ anh, nhớ mãi tâm tình thương yêu

Nhớ em nhớ cả tâm hồn
Nhớ nụ cười ấy, thân tình Cha ban
Nhớ ôi, nhớ lắm lòng thành
Nhớ từng cử chỉ, nhớ lời dịu êm

Nhớ con dân Chúa làm sao
Nhớ người góa phụ, Đức Tin vững bền
Nhớ tôi tớ Chúa năm xưa
Nhớ người Trung Tín, thân tình Cha ban

Nhớ tình hữu nghị anh em
Nhớ chiến binh Chúa xông ra trận tiền
Nhớ ai nhớ cả bầu trời
Nhớ lòng ưu ái, nhớ người năm xưa

Nhớ từng khoảnh khắc nguyện cầu
Nhớ cơn giông tố có Cha ở cùng
Nhớ khi hạn hán gian nan
Nhớ Nguồn cung ứng từ trời Cha ban

Nhớ trong dịch lệ tang thương
Nhớ Cha Ngài Đấng Ra-phê chữa lành
Nhớ tình yêu Chúa dạt dào
Nhớ vì tình Chúa, dấu kỳ Cha ban

Nhớ gì chớ nhớ đường xưa
Nhớ gì xin nhớ Chúa Cha mở đường
Nhớ về lối mới của Cha
Nhớ Cha đột phá, cửa trời mở ra

Nhớ Cha nhớ cả bầu trời
Nhớ Ngài nhớ đến thẫm quyền Cha ban
Nhớ sao ta vẫn nhớ Ngài
Nhớ yêu, nhớ mãi, một lòng với Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-2-2020
www.luathiengvn.com

Vẫn Yêu 💕

Ngày 14, Tháng 2, Năm 2020

Tôi yêu tiếng hát trẻ thơ
Tôi yêu mái tóc bạc phơ mẹ già
Tôi yêu hình bóng cha già
Tôi yêu, tôi vẫn nhớ tình yêu cha

Tôi yêu tiếng hát ngợi khen
Tôi yêu hội thánh trong kỳ gian truân
Tôi yêu dân Chúa đơn côi
Tôi yêu xin Chúa gia ơn chữa lành

Tôi yêu tiếng nói lòng Cha
Tôi yêu, tôi nhớ Mắt Ngài dẫn đưa
Tôi yêu, hình bóng Gia-vê
Tôi yêu, yêu mãi Danh Xưng Diệu Kỳ

Tôi yêu lòng hướng về trời
Tôi yêu tôi thấy cửa trời mở ra
Tôi yêu tôi kiếm tìm Ngài
Tôi yêu nhìn biết chính Ngài là Cha

Tôi yêu Tay Chúa vương ra
Tôi yêu tôi biết Tay Ngài vực tôi
Tôi yêu khi Chúa ra tay
Tôi yêu nhìn thấy Vạn Quân vận hành

Tôi yêu Thần Chúa trong tôi
Tôi yêu nhìn thấy dấu kỳ của Cha
Tôi yêu dân Chúa vùng lên
Tôi yêu nhìn thấy chiến binh của Ngài

Tình yêu từ Đấng Lạ Lùng
Ôi tình yêu ấy, ngàn đời chẳng vơi
Tôi yêu bóng dáng hình Cha
Tôi yêu tôi nhớ, tôi trông chờ Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-2-2020
www.luathiengvn.com

 

Không Đổi Dời

Ngày 13, Tháng 2, Năm 2020

Có khi vui, có lúc ta buồn
Có khi hờn, lại có lúc yêu
Có khi khóc, có lúc ta cười
Có khi nhớ, lại có lúc quên

Tình nhân thế, bấp bênh vô vọng
Ôi đời người, lắm bước gian nan
Hãy vững tin, vào Đấng đời đời
Tình yêu Ngài, giải phóng dân ta

Bước chân Ngài, trải dài Phước hạnh
Lối Ngài đi, soi sáng lòng ta
Mắt Ngài đưa, dẫn mọi nẻo đường
Kìa Tay Ngài, cứu vớt dân gian

Bao nỗi niềm, Ngài đều thấu rõ
Mở lòng ra, chào đón Chúa, Cha
Ôi tình yêu, có một không hai
Đấng thành tín, không hề lay chuyển

Giờ xin Cha, nhớ đến dân con
Tim bơ vơ, côi cút vô bờ
Còn bôn ba, xuôi ngược dòng đời
Xin Chúa Ngài, giải phóng dân con

Đấng đời đời, không hề thay đổi
Neo linh hồn, vững chắc sau màn
Qua xác Chúa, Ngài cứu chuộc ta
Nương nơi Chúa, an bình toại nguyện

Màn đền thờ, xé toang từ trời
Nơi Chí Thánh, ta vào gặp Chúa
Mặt đối Mặt, chẳng còn phân ly
Ôi cội nguồn, từ Đấng Đầu Nguồn

Giữa cơn giông, dân Chúa vùng lên
Chiến binh từ, trũng chết xông lên
Đạo binh lớn, đánh đuổi quân thù
Lòng tin cậy, nơi Chúa Gia-vê!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-2-2020
www.luathiengvn.com

Hướng Về

Ngày 11, Tháng 2, Năm 2020

Nhìn về, ta đứng mình ta
Nhìn về một hướng phương trời nơi nao
Cách ly biết mấy dậm đường 
Tuy xa khoảng cách nhưng lòng chẳng xa

Lòng ta chợt nhớ về Nguồn
Về Nguồn ta mến yêu Nguồn của ta
Nhìn xem mấy áng mây bay
Lững lờ giữa đất, giữa trời mông lung

Chỉ trong khoảnh khắc ta nhìn
Ta nhìn ta thấy Mắt tình yêu Cha
Mình ta đứng giữa đất trời
Hành trình từ đất về trời thương yêu 💕

Biết bao rào cản phân chia
Cách ly ta khỏi tình Cha đại ngàn
Hết lòng, hết sức, hết mình
Một lòng với Chúa đồng tâm tình Ngài

Chẳng trông cậy ở loài người
Biết bao tang tóc, tình đời trái ngang
Mắt ta chăm ngắm Mắt Cha
Ô kìa Ánh Mắt, dẫn đưa trọn đời

Chớ nhìn vào cõi hư vô
Nhìn vào Mắt Chúa, biết người, biết ta
Mở ra cánh cửa ngợi khen
Nhìn về Đển Thánh, hướng về Si-ôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11- 2-2020
www.luathiengvn.com

Chiều Mưa Phố Vắng

Ngày 11, Tháng 2, Năm 2020

Chiều nay mưa lạnh tâm hồn 
Chạnh lòng nhớ đến một chiều năm xưa 
Chiều xưa vắng bóng tình người 
Chiều nay sao vẫn bâng khuâng trong lòng

Phố đông dìu dập người đi
Thế nhưng lòng vẫn một mình đơn côi
Gió mưa gõ cửa lòng ai
Lòng ta chợt nhớ đến Người năm xưa

Từ Na-xa-rét Người đi
Vào lòng nhân thế, Con Trời thành nhân
Người từng trải nghiệm đau buồn
Lòng Người tang tóc chiều Đồi Gô-tha

Người hy sinh cả đời Người
Vì lòng ưu ái, vì tình yêu Cha
Biết bao gian khổ đau buồn
Chịu thay, chết thế cũng vì tội ta

Cứu Tin, Ngài Đấng hy sinh
Chiều buồn trút hết nỗi sầu thế nhân
Dựa vai, sánh bước với Ngài
Trong tình yêu Chúa, đồng tâm tình Ngài

Chiều nay chợt có mưa rào
Dầu mưa hay nắng, Người luôn ở cùng
Chiều mưa lòng vẫn hân hoan
Tình Cha bao phủ, ruộng vườn nở hoa

Mưa trên phố vắng, tỉnh bừng
Đất trời nghiêng ngã, tình Cha dạt dào
Nương mình dưới Bóng Toàn Năng
Chiều mưa thấm ướt, cửa trời mở ra!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-2-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~

Cảm tác một chiều mưa trên đường phố tại Dallas…

Lòng A-Ba

Ngày 6, Tháng 2, Năm 2020

Cha ơi xin mở mắt con
Cho con nhìn biết tấm lòng của Cha
Mở tai mở mắt thuộc linh
Cho con nhìn biết tình Cha đại ngàn

Biết bao tang tóc đau thương
Giờ con xoay hướng xoay lòng về Cha
Giữa cơn giông tố cuộc đời
Con nhìn biết Chúa, biết Ngài là Cha

Xin Cha mở khoá tâm con
Cho con, mắt thấy, tai nghe Lời Ngài
Đánh tan khuôn khổ, giáo quyền
Tình Cha mở khoá lòng con giờ này

Cha ơi xin mở tai con
Cho con nghe thấy tiếng lòng của Cha
Tiếng lòng Cha, tiếng tình yêu
Ban cho ân sũng, rộng rời thứ tha

Bịt mồm kẻ ác gian manh
Âm hưởng gian ác, không còn vấn vương
Đánh lùi gian dối, Ma-môn
Lòng con mở rộng, cho ra giờ này

Cha ơi xin nhớ vận con
Lòng con thống hối ăn năn giờ này
Cất đi mọi vấn vương lòng
Giã từ mọi mối thông đồng hư vô

Ôi bao năm tháng kiếm tìm
Tìm trong mục vụ, tìm người “được ơn”
Giờ con tìm biết lòng Cha
Cội nguồn mọi việc đến từ A-Ba

Kìa dòng sông nước Vĩnh Hằng
Ra từ lòng Chúa, đến từ Cha yêu
Một dòng sự sống muôn đời
Ôi dòng nước sống ngàn đời không vơi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-2-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~

“Ta yêu-mến những người yêu-mến ta, Phàm ai tìm-kiếm ta sẽ gặp ta.” – Châm-ngôn‬ ‭8:17‬ ‭VB1925‬‬

Mở Không

Ngày 3, Tháng 2, Năm 2020

Không còn tang tóc bơ vơ
Không còn phấn đấu bôn ba tình đời 
Không còn đau khổ lầm than
Không còn quặng thắt, không còn đau thương

Không còn buồn, sợ, lo âu
Không còn than vãn, lệ tuôn đôi dòng
Không còn đau xót hoang mang
Không còn nhìn cảnh đau lòng dân gian

Không còn như đứa con côi
Không còn thắc mắc, không còn cô đơn
Không còn tìm kiếm vu vơ
Không còn chờ đợi, kiếm người “được ơn!”

Kìa thiên đàng ở trong ta
Mở ra, khai phóng mọi lòng hôm nay
Thần quyền, thẫm vị Cha ban
Khép mọi cánh cửa tối tăm u tù

Ăn năn ta hãy ăn năn
Xoay lòng xoay hướng, nhìn Ngài biết ta
Đường về nhà Chúa hân hoan
Đồng di với Chúa, cửa trời mở ra

Tình Cha bao phủ đất trời
Lời Cha như mật, chữa lành tâm can
Tay Cha, Tay Chúa vực ta
Vực từ trũng chết, thoát vòng nguy nan

Mắt Cha, ngời sáng Vinh Quang
Mắt Ngài đưa dẫn nẻo đường Việt Nam
Ôi sao ánh mắt tình yêu
Rịt lòng, giải phóng dân con giờ này

Mở ra, khép mọi gian manh
Mở ra dân Chúa, đánh tan “giáo điều”
Mở lòng khai phóng tình Cha
Mở rộng bờ cõi, giăng dây thật dài

Mở toang cánh cửa ngợi khen
Mở lòng công bố, chữa lành dân ta
Mở ra, đánh hạ Ma-môn
Mở ra, mở khoá, phá tan giáo quyền

Mở ra kìa hãy mở ra
Mở ra, mở khoá ngục tù dân ta
Mở lòng mở mắt mở tai
Mở ra khai phóng, phá tan mọi xiềng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-3-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~

“Ta sẽ đặt trên vai nó chìa khóa của nhà Ða-vít; Khi nó mở, không ai đóng được, Khi nó đóng, không ai mở được.” – Ê-sai‬ ‭22:22‬ ‭BD2011‬‬

Buồn Vui 

Ngày 3, Tháng 2, Năm 2020

Buồn ơi tiếng nói lòng ta
Buồn nhìn đất nước tang thương giờ này 
Buồn nhìn thấy cảnh chia lìa 
Phân ba xẽ bảy, lòng người đơn côi

Buồn nhìn dân Chúa thờ ơ
Vu vơ đánh mãi, theo “danh, lợi, quyền!”
Buồn nghe tiếng khóc thâu đêm
Chúa ôi, giải cứu chúng con giờ này

Biết bao thế hệ đau buồn
Vọng canh sao vắng tiếng lòng cầu thay
Chỉ trong khoảnh khắc trong Ngài
Vùng lên chổi dậy, bước ra khỏi thuyền

Những điều mắt thấy tai nghe
Chỉ là ảo ảnh, mông lung mơ màng
Lắng nghe tiếng phán của Cha
Chớ buồn chẳng sợ, vùng lên mọi lòng

Vui lên ta hãy vui lên
Niềm vui của Chúa, năng quyền của ta
Vui vì mắt thấy tai nghe
Kìa thiên binh Chúa phủ vây vùng miền

Xin Cha mở mắt dân con
Cho con nhìn thấy tình Cha đại ngàn
“Chỉ bằng một nắm bàn tay”
Mở tai mở mắt, con nhìn thấy Cha

Dấu kỳ phép lạ ô kìa
Khi con nhìn biết chính Ngài là Cha
Vui lên dân Chúa hân hoan
Giữa cơn giông tố, bước ra khỏi thuyền

Vui lòng mở rộng vòng tay
Nối vòng tay lớn, mở lòng ban cho
Vui trong ân sủng tuyệt vời
Vui trong hiện cảnh oái ăm giờ này

Vui vì lòng Chúa bao dung
Trong cơn bệnh hoan, Chúa Cha chữa lành
Dân tình nghèo đói lầm than
Nguồn cung ứng Chúa, của trời mở ra

Vui trong nghịch cảnh thế nào?
Trong khi gian khổ, mắt nhìn biết Cha
Trông chờ nơi Chúa hằng giờ
Dựa bên ngực Chúa, lắng nghe tiếng Ngài

Vui vì nhìn biết lòng Cha
Lòng Ngài rộng mở thứ tha mọi đàng
Giữa cơn dịch lệ tối tăm
Tay Ngài bao phủ, Mắt Ngài bảo an

Niềm vui của Chúa ban cho
Không vì ngoại cảnh, chẳng vì gian nan
Giữa cơn tăm tối u tù
Bên bờ vực thẳm đồng đi với Ngài

Đây là thời điểm của ta
Một thời chiến thắng, Ba Miền vùng lên
Có gì quá khó cho Ngài?
Niềm vui của Chúa, năng quyền vô song!

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-2-2020
www.luathiengvn.com

 

Chán Đi

Ngày 1, Tháng 2, Năm 2020

Chán buồn, chán khổ, chán đau
Chán cơn đói khổ, chán lòng vô ơn
Chán ôi, thế sự tình đời
Chán cơn bệnh hoạn, chán lòng thờ ơ

Chán ôi, chán cái tượng hình
Chán vô tình nghĩa, chẳng nghe thấy gì!
Chán lòng bội ước, tang thương
Chán cơn tan vỡ, phân tâm, phu tù

Chán mọi gian ác thông đồng
Chán nơi ngục tối, chán lòng con côi
Chán điều tăm tối bất công
Chán cơn buồn giận, chán lòng tranh đua

Đi về nhà Chúa một lòng
Đi vào lòng Chúa, một lòng với Cha
Đi vào lãnh thổ, dân gian
Đi trong Thánh Ý, trong năng quyền Ngài

Đi đi, ta hãy vùng lên
Đi về, trở lại, con đường Thánh kia
Đi lên vào chốn cao hơn
Đi trong Danh Chúa, đi trong tình Ngài

Đi về mở rộng gia tăng
Đi trong khai phóng, giải vây dân tình
Đi cùng với Chúa Gia-vê
Đồng đi với Chúa, cửa trời mở ra!

Lửa Thiêng Việt Nam – 1-2-2020
www.luathiengvn.com

Chẳng Qua?

Ngày 1, Tháng 2, Năm 2020

Chẳng qua, ta chẳng muốn qua
Chẳng vào, ta chẳng muốn vào cửa kia
Thế ta có ý định gì?
Phân tâm, một lối hai đường bâng khuâng

Ôi đây vấn nạn của ta?
Bên nào cũng tốt, nhỡ may làm gì?
Thế ta đi giẹo hai bên?
Đến giờ đã điểm, lắng nghe tiếng Ngài

Một là tin Chúa toàn năng
Hai là tin cậy Ma-môn, giáo quyền
Hôm nay ta chớ phân lòng
Tâm hồn tan vỡ, xin Cha rịt lòng

Không theo mưu kế kẻ gian
Chẳng ngồi cùng kẻ gian manh, rắn rồng
Không theo phương pháp, luật hình
Lắng nghe tiếng Chúa phán truyền thâu đêm

Thông đồng, cắt đứt ác gian
Ban cho, mở khoá, đánh lùi Ma-Môn
Chỉ làm theo tiếng của Cha
Rập khuôn, phương cách, giáo điều vu vơ?

Một lòng với Đấng Sinh Thành
Nếu ta không biết rỏ mình là ai?
Một mối quan ngại là đây
Nhìn Cha, biết Chúa, biết mình là ai!

Ở trong địa vị làm con
Thần Quyền, Thẫm Vị Chúa Ngài ban cho
Vì sao ta mãi phân tâm?
Ba Ngôi hiệp một chân thần trong ta

Giờ đây con Chúa vùng lên
Xông vào chiến trận, phá tan mọi xiềng
Vượt qua đồng vắng hoang vu
Tiến vào Đất Hứa, tỏ bày lòng Cha

Xông vào chiến trận thuộc linh
Lời Cha công bố, giải vây dân tình
Chớ tìm, chớ kiếm vu vơ
Chân ta dẫm bước vào lòng Giô-đanh

Dấu kỳ phép lạ, ô kìa
Theo ta khắp chốn mọi nơi, mọi thì
Danh Cha tỏa sáng vùng miền
Giải vây, khai phóng, phục hồi quê hương!

Lửa Thiêng Việt Nam – 1-2-2020
www.luathiengvn.com

Cuộc Đổi Đời

Ngày 31, Tháng 1, Năm 2020

Một chặn đường mới mở ra 
Cuộc đời thay đổi theo dòng thời gian
Bôn ba khắp chốn mọi nơi 
Giờ chuyển đổi mới, theo đường lối Cha

Đường Ngài không giống lối ta
Ý Ngài ở đất như trời, ý Cha
Một lòng tin cậy nơi Ngài
Đức tin dời núi, bước ra khỏi thuyền

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Tay Cha nắm lấy, vượt sông băng ngàn
Mắt ta nhìn ngắm Mặt Ngài
Ôi sao Ánh Mắt sáng ngời, Mặt Cha

Một Kỷ Nguyên mới mở ra
Một tình yêu mới đậm đà tràn dâng
Bước đi trong ánh sáng Ngài
Con đường sự sống, con đường của Cha

Không còn tang tóc bơ vơ
Lắng nghe tiếng Chúa thì thầm bên tai
Dẫu cho tình cảnh thế nào
Chúa Cha, Đấng Sống, kìa Ngài trong ta

Giờ ta chẳng khóc không lo
Chúa Cha sắm sẵn mọi điều cho ta
Bước ra khỏi chốn phu tù
Lìa xa khuôn khổ giáo điều khắc khe

Nếu lòng ta vẫn vấn vương
Mắt ta chăm chú vào ai, việc gì?
Ấy là tượng chạm của ta
Cắt đứt thông đồng, xoay hướng ăn năn

Một điều mới mẻ mở ra
Đường xưa lối cũ vẫy tay giã từ
Chớ nương cậy sức con người
Là loài thọ tạo, rập khuôn làm gì?

Mắt lòng mở rộng đón chào
Một đường lối mới, mọi lòng quang khai
Khoảng đời còn lại của ta
Là thời thịnh vượng, gia tăng trong Ngài

Chuyển thay, chuyển đổi theo Ngài
Đi trong mặc Khải, tỏ bày lòng Cha
Không còn giới hạn, tranh đua
Cửa trời rộng mở, mở lòng chào Cha

Chào Vua Vinh Hiển xin Ngài
Trị vì lãnh thổ, giải vây dân tình
Vùng lên, một cuộc đổi đời
Chuyển thay, xoay hướng, đường về Si-ôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 31-1-2020
www.luathiengvn.com

Trăm Trăm Ngàn Lối

Ngày 29, Tháng 1, Năm 2020

Đường về nhà Chúa là đây 
Trăm trăm ngàn lối xa lìa kẻ gian 
Bội lòng, bội ước dân tình 
Sao ta vẫn cứ tìm ai, kiếm gì?

Người tình Chúa hãy trở về
Trở về nhà Chúa, trong tình ban sơ
Chúa Cha trông đợi dân Ngài
Tình Cha bao phủ, “Con ơi trở về!”

Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Không ngồi nơi chốn, tham “danh, lợi, quyền!”
Xoay lòng xoay hướng hôm nay
Về nơi nhà Chúa, lòng mừng hân hoan

Cha ta giàu có vô biên
Kìa ngôi vinh hiển Chúa Cha trị vì
Làm con Vua Thánh trên trời
Nhìn Cha, thấy Chúa, chính Ngài trong ta

Thiên đàng trên khắp lối đi
Kìa thiên binh Chúa dọn đường cho ta
Chúa Cha mở khoá giải vây
Một ngàn lẽ một lối Ngài triển khai

Không gì quá khó cho Ngài
Tay Cha bảo bọc canh phòng ngày đêm
Trăm mưu ngàn kế kẻ gian
Chúa Cha đánh hạ kẻ thù gian manh

Giờ ta cần lắng nghe Ngài
Ngài Vua chiến trận, trăm bề lo toan
Tiến lên vào chốn vọng canh
Tỉnh bừng nhìn biết tình Cha dạt dào

Bao nhiêu thế hệ trôi qua
Vượt ra khỏi chốn tối tăm u tù
Giờ đây bước ngoặt của ta
Vùng lên, vùng dậy mà đi, dân Ngài

Vượt qua trũng chết ô kìa
Danh Xưng của Chúa, Danh kỳ diệu thay
Dẫu cho tình huống tang thương
Tình Cha khai phóng, rịt lòng dân ta

Xoay lòng xoay hướng về nguồn
Ôi nguồn hy vọng tràn tuôn tâm hồn
Một trăm ngàn lối giải vây
Kẻ thù ngươi hỡi xa lìa dân ta

Vững lòng tin cậy yêu thương
Đồng tâm tình Chúa, một lòng yêu dân
Chúa ôi, xin Chúa dấy lên
Ba Miền Dũng Cảm, dân Ngài vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-1-2020
www.luathiengvn.com

Vọng Canh Vang Vọng

Ngày 29, Tháng 1, Năm 2020

Vọng canh sao vắng bóng người
Chổi lên, vùng dậy cầu thay xin Ngài
Giờ đây, ta hãy vùng lên
Từ trong trũng chết, xông ra trận tiền

Ôi sao ta có biết chăng?
Cha ta khai phóng, gia ơn mọi lòng
Thần quyền thẫm vị Cha ban
Lời Cha công bố, đánh lùi ác linh

Chớ buồn, đừng khóc, chẳng lo
Chân ta đạp đất, Tay Ngài vương ra
Mắt nhìn vào chốn cao hơn
Cửa trời rộng mở, đón chào Vua Cha

Vùng lên dân Chúa vùng lên
Vượt qua rào cản, Gia-vê đi đầu
Tay ta giương nổi cung đồng
Đánh Đông dẹp Bắc, tẩy thanh vùng miền

Đứng nơi biên giới cổng thành
Ăn năn cắt đứt thông đồng gian manh
Trói buộc bóng tối ác gian
Mở ra cánh cửa, ngợi khen Vua Trời

Sao ta vẫn cứ thờ ơ?
Hững hờ sao mãi trông chờ nơi ai?
Tìm gì ta vẫn tìm ai?
Trở về với Chúa, chổi lên giờ này

Xin Cha soi sáng mọi lòng
Cho ta nhìn biết cảnh tình dân ta
Giữa cơn sóng gió nguy nan
Vững lòng tin cậy, bước ra khỏi thuyền

Lắng tai nghe tiếng Chúa Cha
Lòng vâng phục Chúa, núi kia đổi dời
Có gì quá khó cho Ngài?
Lòng tin vững mạnh, vọng canh kêu cầu

Canh ba thức giấc lặng lòng
Tù Và vang vọng, Ba Miền vùng lên
Dân Cha dũng mãnh oai hùng
Xin Ngài giải phóng, giải vây dân tình!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-1-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~

Nếu Chúa cho phép, tôi vượt đại dương đứng nơi sứt mẻ giáp biên giới để cầu thay cho dân tộc. Thế nhưng, nếu mỗi người trong chúng ta chổi dậy để cầu thay cho vùng đất nơi mình hiện đang sinh sống, Chúa sẽ thanh tẩy lãnh thổ đó để giải phóng dân tộc. Đây là lúc tất cả chúng ta cần đứng dậy vì Chúa đã đi trước, Ngài và các thiên binh Ngài đang chờ đợi chúng ta vùng lên để đồng hành với Ngài trong chiến trận!

Bóng Cánh Toàn Năng 

Ngày 29, Tháng 1, Năm 2020

Nương mình nơi Đấng Chí Cao
Hằng luôn ẩn núp, nơi Vầng Đá kia 
Ẩn mình dưới Bóng Toàn Năng
Ấy nơi nương náu trong thì gian truân

Ngài là đồn lũy linh hồn
Vững lòng tin cậy, Gia-vê Năng Quyền
Chúa Ngài sẽ giải cứu ta
Dịch lệ, độc hại, thoát nguồn nguy cơ

Chẳng còn lo sợ phập phòng
Không còn kinh khiếp đêm ngày âu lo
Dầu cho ngoại cảnh thế nào
Dựa nương nơi Chúa, cội nguồn yêu thương 💕

Ngàn người sa ngã bên ta
Muôn người vấp ngã, Chúa Ngài giải vây
Dịch lệ trong bóng tối tăm
Tên bay vùn vụt, Lời Ngài chở che

Tai họa chẳng đến gần ta
Mắt chăm nhìn Chúa, Tay Ngài vực ta
Vực ta khỏi chốn phu tù
Đánh lùi gian ác, phá tan mọi xiềng

Trọn đời nương cánh Gia-vê
Giữa cơn chao đảo, mọi lòng bình an
Chẳng ôn dịch nào đến gần
Tay Cha bao phủ, Mắt Ngài dẫn đưa

Kìa thiên binh Chúa từ trời
Canh phòng che chở, khắp nơi mọi thì
Nâng ta, chăm sóc đêm ngày
Chân ta chẳng vấp, nẻo đường an vui

Chân ta đạp đến nơi nào
Chúa Cha khai phóng, triển khai vùng miền
Giày đạp kẻ ác gian manh
Dẫm trên đầu rắn, đánh lùi Ma-môn

Xin Cha giải phóng dân con
Xin Ngài tha thứ, xin Ngài gia ơn
Giờ con cầu khẩn Gia-vê
Xin Ngài thương xót, giải vây dân tình

Đứng nơi sứt mẻ cầu thay
Xin Cha đáp ứng, xin Ngài lắng nghe
Cảnh tình tang tóc đau thương
Nguyện xin Thần Chúa viếng thăm giờ này

Con dân Chúa hãy vùng lên
Xông vào chiến trận cùng đoàn thiên binh
Chúa Cha, Ngài ở cùng ta
Nương mình dưới Bóng Năng Quyền vô song!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-1-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác Thi-thiên 91:

“Người nào ở nơi kín-đáo của Đấng Chí-Cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn-năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương-náu tôi, và là đồn-lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin-cậy nơi Ngài.

“Ngài sẽ giải-cứu ngươi khỏi bẫy chim, Và khỏi dịch-lệ độc-hại, Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che-chở ngươi, Và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương-náu mình; Sự chân-thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.

“Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh-khiếp ban đêm, Hoặc tên bay ban ngày, Hoặc dịch-lệ lây ra trong tối-tăm, Hay là sự tàn-diệt phá-hoại đương lúc trưa.

“Sẽ có ngàn người sa-ngã bên ngươi, Và muôn người sa-ngã bên hữu ngươi; Song tai-họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉn lấy mắt mình nhìn-xem, Và sẽ thấy sự báo-trả cho kẻ ác. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương-náu mình, Và Đấng Chí-Cao làm nơi-ở mình, Nên sẽ chẳng có tai-họa gì xảy đến ngươi, Cũng chẳng có ôn-dịch nào tới gần trại ngươi.

“Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên-sứ Ngài, Bảo gìn-giữ ngươi trong các đường-lối ngươi. Thiên-sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, E chân ngươi vấp nhằm hòn đá chăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư-tử và rắn hổ-mang; Còn sư-tử tơ và con rắn, ngươi sẽ giày-đạp dưới chân.

“Bởi vì người tríu-mến ta, nên ta sẽ giải-cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu-cầu ta, ta sẽ đáp lời người; Trong sự gian-truân, ta sẽ ở cùng người; Giải-cứu người, và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, Và chỉ cho người thấy sự cứu-rỗi của ta.” – Thi-thiên‬ ‭91:1-16‬ ‭VB1925‬‬

Đạo Binh Không Tên Tuổi

Ngày 29, Tháng 1, Năm 2020

Em không tên, anh cũng không tên
Ta là gì, thật chẳng là gì
Ta có gì, ta có gì chăng?
“Điều ta có, ta ban cho ngươi!”

Nguyện xin Cha, mở khoá dân Ngài
Mở rộng lòng, khai phóng ban cho
Nhận từ Cha, ta hãy cho ra
Lòng nhân ái, của Cha bày tỏ

Tình yêu Cha, không hề vụ lợi
Không toan tính, không “danh, lợi, quyền”
Mở mắt lòng, triển khai dân Chúa
Cả Ba Miền, giờ hãy vùng lên

Từ trũng chết, dân Chúa xông lên
Một đạo binh, dũng cảm, năng quyền
Chúa Gia-vê, Đi Đầu Đột Phá!
Có điều gì, quá khó cho Ngài?

Trên nền tảng, tiêu chuẩn Nước Trời
Không giới hạn, trong danh giáo hội
Chỉ một lòng, lắng nghe tiếng Chúa
Chẳng noi theo, khuôn khổ con người

Một đạo binh, hùng mạnh vương lên
Mở cửa trời, đánh hạ gian manh
Nơi sứt mẻ, kêu cầu Danh Chúa
Rịt thương lòng, giải phóng dân ta

Em không tên, anh cũng không tên
Đồng một lòng, xông vào chiến trận
Chúa cùng đi, đánh đâu thắng đó
“Điều ta có, ta ban cho ngươi!”

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-1-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~

“Buổi cầu-nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền-thờ. Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố-thí. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta. Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì.

“Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt-cá người trở nên cứng vững; người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền-thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi-khen Đức Chúa Trời.” – Công-vụ‬ ‭3:1-8‬ ‭VB1925‬

Như Khói, Như Mây!

Ngày 28, Tháng 1, Năm 2020

Quanh đi quẩn lại một điều
Ta nhìn thấy mãi nan đề của ta
Ôi sao ta cứ nhìn gì
Cớ sao vạch lá tìm sâu thế này?

Tìm gì ta mãi tìm ai?
Tìm về Thập Giá Gô-tha giờ này
Tìm về nguồn sống muôn đời
Lời êm dịu ấy từ nguồn yêu thương

Khi ta nhìn thấy sự tình
Chớ nên đoán xét, chẳng nên mượn lời
Lời ta bày tỏ ân tình
Lời Cha khai phóng, Lời Cha chữa lành

Một năm công bố Lời Ngài
Lời Cha tuôn chảy qua ta chữa lành
Biết bao tang tóc đau buồn
Hãy luôn cân nhắc môi, lời của ta

Xin Cha mở mắt dân Cha
Cho ta nhìn biết chính Ngài là Cha
Mắt ta chăm chú nhìn ai?
Chớ nhìn ngoại cảnh, chẳng nhìn vào ai

Chúa Cha sắm sẵn mọi điều
Đường đi nước bước Chúa Cha định thì
Vượt sông lướt gió băng ngàn
Trở về cùng Chúa, đồng hành với Cha

Ôi sao cái vấn nạn kia
Xuất nguồn từ chốn, từ bờ vực sâu
Huyết Chiên Con tẩy sạch lòng
Mắt chăm nhìn Chúa, chớ nhìn vào ta

Chớ nhìn vào chính mình ta
Điều gì chăm chú trở nên tượng hình
Chớ tìm chớ kiếm vu vơ
Thiên đàng đang ở trong ta hiện giờ!

Nhìn chăm vào Mắt Chúa kìa
Nhìn vào lên chốn cao hơn giờ này
Mắt nhìn mặt ngắm Thánh Nhan
Vấn nạn như khói như mây bạt ngàn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-1-2020
www.luathiengvn.com

Mặt Hồ Lấp Lánh

Ngày 25, Tháng 1, Năm 2020

Mắt nhìn mặt ngắm ảnh mình
Nhìn gì sao vẫn cứ nhìn hình ta?
Hình ta trông đẹp thế nào
Nhìn ta, dùng ảnh tượng ta, xem người

Mặt hồ phản ánh tượng hình
Giờ nhìn mặt nước thấy gì, thấy ai?
Khi nhìn ảnh tượng của ta
Trong ta, có thấy ảnh hình Cha chăng?

Mặt hồ soi sáng ảnh hình
Nhìn vào có thấy Lời Ngài hay chăng?
Hay vào nhìn thấy giáo điều?
Nhìn vào có thấy luật hình hư vô?

Mặt hồ lấp lánh ảnh ai?
Nhìn ta thấy Chúa, kìa Ngài trong ta
Trong Cha trong Chúa Sha-lôm
Nhìn Cha nhìn biết chính mình là ai!

Mặt hồ vang dội tiếng lòng
Lòng ta lòng Chúa, đồng tâm tình Ngài?
Nhìn gì ta vẫn nhìn ai?
Nhìn trong lãnh tụ, tìm người gia ơn?

Bạn ơi hãy trở về nguồn
Cội nguồn mọi việc đến từ Cha yêu 💖
Một con đường Thánh mở ra
Dập dìu dân Chúa, vùng lên giờ này

Mặt hồ vang vọng tình Cha
Mặt hồ lấp lánh sự Vinh Quang Ngài
Mặt hồ phản ảnh hình Cha
Nhìn vào Mắt Chúa, thấy Ngài, thấy ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-1-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thật ra, cuộc đời theo Chúa của chúng ta rất là giản dị. Nó không là những lối quanh co trong đấu tranh để vật lộn với bóng tối, với tội lỗi hoặc sự cám dỗ của xác thịt.

Khi đối diện với những khó khăn, giữa cơn thử thách, Chúa sẽ dẫn đầu chúng ta trong chiến trận thuộc linh để đánh chiếm lãnh thổ, đánh đuổi quân thù hầu dành lại tất cả những gì chúng đã đánh cướp. Chúng ta sẽ phải xông vào chiến trận từ nơi kín nhiệm là nơi Chúa sẽ bày tỏ lòng Ngài với chúng ta.

Khi chúng ta liên tục đến gần Chúa để nhìn biết Ngài, để ở trong sự hiện diện của Chúa, để liên tục tương giao với Ngài trong mối liên hệ mật thiết trong giao ước Chúa hằng ngày, chúng ta sẽ nhìn biết mình là ai trong Đấng Christ. Và, cuộc sống sung mãn đắc thắng ấy trong Danh Xưng của Đức Giê-hô-va, Vua của chiến trận, sẽ là một ấn chứng mạnh mẽ trong cuộc đời của những người được chuộc. Mối tương giao mặt đối mặt với Chúa là khởi điểm và kết thúc của mọi việc trên khắp đất.

Shalom!

Chẳng Về

Ngày 25, Tháng 1, Năm 2020

Chẳng còn than khóc vu vơ 
Chẳng còn đánh gió, bá vơ, đêm ngày 
Chẳng còn buồn khổ lo âu 
Chẳng còn tang tóc, âu sầu tan thương

Chẳng còn vương vấn sự đời
Chẳng còn vướng mắc, chu kỳ tối tăm
Chẳng còn lao khổ triền miên
Chẳng còn trầm cảm, chẳng còn bơ vơ

Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Chẳng ngồi cùng chổ, thông đồng tham quan
Chẳng còn liên kết Ma-môn
Chẳng còn khe khắc, giáo quyền rập khuôn

Chẳng còn tiêu cực tầm nhìn
Chẳng còn than khóc, than van sự tình
Chẳng còn tìm kiếm bâng quơ
Chẳng còn lẫn thẫn bơ vơ tình đời

Về bên Thập Tự Tình Yêu
Về bên chân Chúa, Năng Quyền vô song
Về nguồn sự sống muôn đời
Về bên sóng nước, bước ra khỏi thuyền

Về bên sông nước Kê-ba
Về nguồn ánh sáng, cửa trời mở ra
Về nơi, nơi chốn cao hơn
Về vọng canh Chúa, mở lòng ăn năn

Về nguồn sự sống an vui
Về bên cạnh Chúa, mọi lòng hân hoan
Về bên đồng cỏ xanh tươi
Về bên mé nước, một dòng bình an

Về bên cạnh Chúa Nis-si
Về nơi cờ xí, tung bay vùng miền
Trở về chiến thắng, quang vinh
Đồng hành cùng Chúa, trọn lòng thành chung!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-1-2020
www.luathiengvn.com

Mùa Hoa Mới

Ngày 24, Tháng 1, Năm 2020

Mùa hoa mới, tâm hồn rộng mở
Đón chào Vua, Vinh Hiển vào lòng
Mặt đối mặt, nhìn ngắm Thánh Nhan
Tay trong Tay, Chúa mở cửa trời

Mùa hoa mới, một tình yêu mới
Rịt mọi lòng, giải phóng dân ta
Lời mặc khải, đánh lùi bóng tối
Đẹp tan màn, che phủ dân tình

Mùa hoa mới, Mặt Ngài rực sáng
Kìa vọng canh, nghe tiếng Tù Và
Thức canh trông, trấn giữ lãnh thổ
Lòng bừng tỉnh, nhìn thấy nước Trời

Mùa hoa mới, một chuyển đổi mới
Thoát khỏi vòng, xiềng xích rập khuôn
Mở mắt lòng, nhìn biết lẽ thật
Nhìn biết Cha, nhìn biết chính mình

Mùa hoa mới, một danh tính mới
Kìa thẫm quyền, thân vị Chúa ban
Bước lên vào, nơi chốn cao hơn
Lòng rộng mở, khai phóng dân tình

Mùa hoa mới, một Ân Tình mới
Trở về nguồn, cội rễ thương yêu
Trong gian khổ, Chúa Trời giải phóng
Lúc đau buồn, an ủi phủ che

Mùa hoa mới, một cam kết mới
Giao Ước Ngài, liên kết đêm ngày
Đồng một lòng, trong một Thánh ý
Linh bội ước, hãy lìa xa ta

Mùa hoa mới, một con đường mới
Hãy mở ra, dân Chúa bước vào
Con đường Thánh, giải phóng dân Ngài
Khắp nẻo đường, ơn phước tràn tuôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-1-2020
www.luathiengvn.com

Phôi Pha

Ngày 24, Tháng 1, Năm 2020

Thôi nhé anh, đừng buồn anh nhé
Chớ buồn lòng, than khóc vì ai
Cảnh tình ta, đến giờ ly biệt
Đường anh đi, thế, đường anh đi

Có lắm khi, anh chỉ đi cùng
Cùng với Chúa, suốt trọn một đời
Chỉ một mình, trong nơi kín nhiệm
Một niềm vui, sức mạnh Cha ban

Một mình anh, vắng bóng tình đời
Chúa lòng anh, biết rõ nỗi niềm
Tình Yêu Ngài, tình yêu Vĩnh Cửu
Tấm lòng Cha, nhiệt huyết vì anh

Biết bao năm, tang tóc đau buồn
Giờ nhìn biết, chân Chúa tình yêu
Chớ ghi lòng, khắc dạ nỗi niềm
Mở rộng lòng, tha thứ phôi pha

Giờ xin Chúa, rịt vết thương lòng
Cha nhân từ, Ngài Đấng thương yêu
Buông ra nhé, đừng sợ chớ lo
Chúa Cha Ngài, sắm sẵn mọi điều

Bước ngoặt mới, xin Cha khai phóng
Một khởi đầu, xin Chúa gia tăng
Mùa hoa nở, rộ lòng yêu mến
Mĩm nụ cười, nhìn biết tình Cha

Chúa Bình An, Ngài Đấng Sha-lôm
Mở khoá lòng, khai phóng dân ta
Mùa gặt đến, ruộng đồng vàng chín
Cùng đồng hành, Cha Thánh trên trời

Một lần nữa, mùa hoa tươi thắm
Chúa tình yêu, Ngài đến viếng thăm
Chân tiến bước, tiếng lòng hoan hỉ
Chữa lành anh, mở rộng nước Trời!

Lửa Thiêng Việt Nam -23-1-2020
www.luathiengvn.com

Gô-gô-tha

Ngày 23, Tháng 1, Năm 2020

Gô-gô-tha, tại Thập Tự Giá
Lòng tan vỡ, Chúa rịt thương lòng
Mắt mù loà, giờ Ngài mở mắt
Gô-gô-tha, Huyết Ngài tẩy sạch

Mọi gian ác, tiêu tan mây khói
Tại Gô-tha, nguồn phước Vĩnh Hằng
Bao tang tóc, hãy đến với Ngài
Cơn gió buồn, nay lánh xa ta

Gô-gô-tha, tình Ngài che phủ
Mắt tình yêu, dẫn lối đưa đường
Tay vương ra, Huyết Ngài tuôn đổ
Đấng vô tội, gánh lấy tội ta

Cơn đau bệnh, Ra-phê chữa lành
Trong nghèo đói, Ngài, nguồn cung ứng
Khi giông tố, bình an toại nguyện
Giữa phu tù, bẻ khoá, giải vây

Gô-gô-tha, bày tỏ lòng Cha
Thân côi cút, chẳng còn bơ vơ
Tâm tình Chúa, một lòng nhìn biết
Trở về nguồn, sự sống thương yêu

Chúa tình yêu, xông vào chiến trận
Gô-gô-tha, tình Chúa bao la
Tay quyền năng, Chúa Trời khai phóng
Đánh lùi kẻ, gian dối, hư không

Gô-gô-tha, cửa trời rộng mở
Ý Cha ta, ở đất như trời
Dòng Lưu Ly, ôi nguồn sự sống
Tẩy thanh lòng, giải phóng dân ta

Tiếng lòng Cha, vang vọng Gô-tha
Âm hưởng Chúa, rền vang sóng nước
Chuẩn mực Ngài, tiêu chuẩn nước Trời
Mở mắt lòng, khai phóng dân ta

Gô-gô-tha, ôi Gô-gô-tha
Tiếng lòng ta, âm hưởng thiên đàng
Tình yêu ấy, không hề lay chuyển
Đồng tâm tình, tiến bước Gô-tha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-1-202
www.luathiengvn.com

Cứu Tin Trong Cứu Chúa

Ngày 23, Tháng 1, Năm 2020

Ta đang cần, cần niềm tin chăng?
Ta cần gì, ta có biết chăng?
Ai không thể, nói ta cần gì
Chính ta biết, ta đang cần gì

Ta lạc lõng, bơ vơ tình đời?
Ta cần gì, ta có biết chăng?
Ta đau khổ, miệt mài năm tháng?
Ta cần Chúa, Ngài mở mắt ta?

Mở mắt ta, nhìn biết lòng Cha
Mở mắt lòng, mở mắt lòng tin
Tin điều gì, tìm kiếm ai đây?
Tìm Cứu Tin, tìm ơn Cứu Chúa

Ta thật lòng, tìm nguồn thương yêu
Ta kiếm tìm, mọi nơi khắp chốn
Nếu ta lầm, chẳng phải vô tâm
Chúa nhìn biết, Ngài đã tỏ tường

Ta tìm người, chấp nhận yêu ta
Ta tìm kiếm, ơn lành trên cao
Ta tìm kiếm, dấu kỳ phép lạ
Kìa Chúa Đấng, hay làm phép lạ

Ta thật kiếm, kiếm tìm Cứu Chúa
Xin Chúa Ngài, thương xót gia ơn
Ta tìm tình, hữu nghị anh em
Ta tìm ai, tìm một Cứu Tin

Ôi xin Chúa, giải phóng dân tình
Tình yêu Ngài, khai phóng dân ta
Tình yêu Cha, biến đổi mọi điều
Mở khoá lòng, giải cứu, giải vây

Ta cần Đấng, yêu thương che chở
Trọn một đời, tìm kiếm Cha yêu
Giờ xin Chúa, đưa đường dẫn lối
Cứu Tin, Ngài, Cứu Chúa, dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-1-2020
www.luathiengvn.com

Chúa Của Mùa Xuân

Ngày 22, Tháng 1, Năm 2020

Mùa hoa nở rộn rã ruộng đồng
Lòng mở rộng, dằm thắm tình yêu 
Xuân của Chúa, mùa Xuân sung mãn
Tình yêu Ngài, giải phóng dân ta

Xuân đã đến, mùa Xuân bất tận
Chúa ở cùng, Chúa của Mùa Xuân
Những ngày trời, trên đất tuyệt vời
Chúa Mùa Xuân, nào ai sánh kịp

Thôi về nhé, với Chúa lòng ta
Ngài trị vì, mở cửa triển khai
Lòng hoan hỉ, vui mừng khôn tả
Trọn một đời, dâng tiếng ngợi khen

Xuân rộn rịp, trong lòng dân Chúa
Mở rộng lòng, khai phóng cho ra
Trong gian truân, Chúa vẫn ở cùng
Tình yêu Ngài, mở khoá gia ơn

Không đủ lời, dâng cao tiếng hát
Tình huống kia, Ngài biết rõ rồi
Phá tan xiềng, đánh hạ gian dối
Xin đoái thương, tình cảnh dân con

Thiên binh Ngài, khai phóng dập dìu
Đồng hành cùng, dân Chúa tiến lên
Kìa tiếng Ngài, thì thầm vang dội
Chiến trận này, có Chúa đi cùng

Cùng một lòng, nhìn về Thành Thánh
Của trời kia, mở rộng cho ta
Mang trong người, Danh Xưng của Chúa
Đấng Lạ Lùng, Danh Chúa diệu kỳ

Mở rộng lòng, giăng dây thật dài
Từ bên hữu, qua phía bên tả
Thời gia tăng, mọi lòng khai phóng
Chúa một lòng, trợ giúp dân ta

Ôi Mùa Xuân, Mùa Xuân Vĩnh Cửu
Chúa lòng ta, Ngài Chúa Mùa Xuân
Xuân trong ta, mãi mãi trường tồn
Xuân sung mãn, đời đời bất tận!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-1-2020
www.luathiengvn.com

 

Dòng Máu Gia-vê

Ngày 21, Tháng 1, Năm 2020

Chớ nên buồn, chớ nên lo ngại
Giờ đã điểm, dân Chúa vùng lên
Mang trong ta, dòng máu Gia-vê
Gia-vê Ngài, Chúa Đấng vô song

Đấng Nis-si, Ngài, Vua chiến trận
Cờ chiến thắng, tung bay vùng miền
Thiên binh Chúa, dập dìu trời đất
Đồng một lòng, giải phóng dân ta

Bởi Đức Tin, công bố Lời Cha
Tỏ bày lòng, lòng Chúa bao la
Chữa lành đất, chữa lành môi trường
Diệt gian ác, đánh hạ Ma-môn

Ơn yêu thương, tha thứ ban cho
Mở rộng lòng, mở khoá cho ra
Lòng ban cho, hơn là nhận lãnh
Tình yêu Cha, khai phóng mọi lòng

Lời hằng sống, Chúa Ngài Đấng Sống
Nguồn nước Trời, tuôn chảy qua ta
Dòng Lưu Ly, đến từ Ngôi Trời
Chảy vào lòng, nhân thế, qua ta

Chiến binh Chúa, vùng lên, chổi dậy
Xông ra trận, triệt hạ gian dối
Lìa xa khỏi, quy củ giáo điều
Cắt đứt mọi, thỏa hiệp, gian manh

Chớ thắt chặt, khắc khe quá mức
Mở rộng lòng, ân tứ gia ơn
Dây chuẩn mực, một tiêu chuẩn mới
Mở cửa trời, khai phóng dân ta

Một mùa mới, một danh tính mới
Hướng lòng về, Thập Giá Gô Tha
Tình ban sơ, ta hãy trở về
Trở về nguồn, “Dòng máu Gia-vê!”

Giờ đã điểm, dân Chúa xông lên
Dấn thân vào, xông vào trận chiến
Lắng nghe tiếng, Chúa Cha truyền phán
Lời của Ngài, giải phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-1-2020
www.luathiengvn.com