Ra Khỏi Để Vượt Qua

Ngày 15, Tháng 3, Năm 2021

Ra khỏi cơ cấu gian nan
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng
Núp trong Vầng Đá muôn đời
Tình yêu Thiên Chúa trọn đời chẳng vơi

Ra khỏi nơi chốn phu tù
Giã từ bóng tối, mịt mù đêm khuya
Vững lòng tin cậy, thương yêu
Tình yêu vực dậy, tình yêu chữa lành

Ra khỏi giới hạn tư duy
Chối từ phương pháp, “quyền uy” con người
Giáo quyền, công thức vu vơ
Trong tình yêu Chúa, ban sơ, từ đầu

Ra khỏi tang tóc bôn ba
Gần dòng bình tình, bên Cha ngọt ngào
Không còn phấn đấu, khổ đau
Bình an, thịnh vượng, lao đao chẳng còn

Ra khỏi trũng chết, tha ma
Tinh thần khác biệt, như Ca-lép kìa
Một lòng yêu mến Gia-vê
Yêu người, kính Chúa, tựa kề vai Cha

Ra khỏi bệnh dịch tang thương
Di-rê Ngài Đấng, yêu thương chữa lành
Bình an trong Chúa Cha yêu
Vượt qua ngoại cảnh, tình yêu dạt dào

Vượt qua mọi mối nguy nan
Vượt qua gian khổ, lầm than cuộc đời
Vượt qua, dân Chúa vượt qua
Đoàn dân Giao Ước, vượt qua trong Ngài

Vượt qua bội ước lòng ta
Một lòng yêu Chúa, thứ tha, nhân từ
Vượt qua nghịch cảnh gia đình
Ồ tình yêu Chúa, thành hình trong ta

Vượt qua ta hãy vượt qua
Niềm vui, sức lực, trong Cha trọn đời
Vượt qua lên chốn cao hơn
Vượt qua bội ước, rịt lòng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-03-2021
http://www.luathiengvn.com

Ánh Sáng và Bóng Tối!

Ngày 14, Tháng 3, Năm 2021

Đức Chúa Trời bảo vệ Y-sơ-ra-ên bằng chính sự hiện diện của Ngài. Ngài là Đấng đi đầu để đột phá mọi bế tắc. Ngài làm kẻ thù bị rối loạn và soi sáng cho dân sự để dẫn dắt và giải phóng họ. Chúa đã ra trận để đánh tan quân thù. Hôm nay, Ngài vẫn là Đấng thành tín và không hề thay đổi trong sự dẫn dắt dân Ngài!

“Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Sao ngươi kêu-van ta? Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên cứ đi; còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân-rẽ nước ra, thì dân Y-sơ-ra-ên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. Còn ta sẽ làm cho dân Ê-díp-tô cứng lòng theo dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, rồi ta sẽ được rạng danh vì Pha-ra-ôn, cả đạo binh, binh-xa, và lính-kỵ người. Khi nào ta được rạng danh vì Pha-ra-ôn, binh-xa, cùng lính-kỵ người, thì người Ê-díp-tô sẽ rõ-ràng ta là Đức Giê-hô-va vậy.

“Thiên-sứ Đức Chúa Trời đã đi trước trại-quân của dân Y-sơ-ra-ên lộn lại đi sau; còn trụ mây vốn đi trước trại-quân, lại ở về sau; trụ mây đứng về giữa khoảng trại người Ê-díp-tô và trại dân Y-sơ-ra-ên, làm áng mây tối-tăm cho đàng nầy, soi sáng ban đêm cho đàng kia; nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề xáp gần nhau được.” – Xuất Ê-díp-tô Ký‬ ‭14:15-20‬ ‭VIE1925‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-03-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn ảnh: Jannie Cowley

Nói Và Nghe!

Ngày 9, Tháng 3, Năm 2021

Nói chi nói mãi nói hoài
Nói lên, ngõ ý, việc này việc kia
Nói sao ta nói đêm ngày
Nói gì nói mãi, nói cho thoả lòng

Lặng im vài phút lặng im
Lắng nghe tiếng Chúa, mở lòng cho ra
Trong nơi kín nhiệm lặng lòng
Trong nơi yên tĩnh, lòng Cha tỏ bày

Làm sao cảm nhận lòng Ngài?
Làm sao bày tỏ tình Cha với người?
Tựa bên vai Chúa đêm ngày
Lắng lòng nghe biết nhịp tim của Ngài

Giờ ta chỉ nói vài lời
Nói lời thông cảm, nói Lời Cha ban
Noi gương theo Chúa Giê-su
Nói lên theo ý của Cha hằng ngày

Lời Cha công bố mỗi ngày
Lời trong khoảnh khắc đi vào thiên thu
Lời Cha thanh tẫy chữa lành
Lời Ngài xoa dịu, rịt lòng dân ta

Nói lời êm dịu, yêu thương
Nói lên ý Chúa, tình Cha đại ngàn
Lắng nghe tiếng phán của Ngài
Nói lên ý Chúa, sáng soi mọi lòng

Nói lên Thánh Ý của Cha
Ở trời như đất, ruộng vườn nở hoa
Đánh tan bóng tối gian manh
Lắng nghe tiếng Chúa, xoá tan đêm buồn
Một lời êm đẹp du dương
Một lời truyền phán, Ngôi Lời qua ta
Mở ra cánh cửa an bình
Lắng nghe, công bố, Lời Cha rao truyền!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-03-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.” – Giăng‬ ‭5:19‬ ‭VIE1925‬

Nhìn Để Biết

Ngày 7, Tháng 3, Năm 2021

Mắt nhìn biết, tai nghe rõ, tầm nhìn
Nhìn chăm chăm, chăm chú, nhìn biết Cha
Mặt đối Mặt, nhìn Mắt Chúa, từ trước
Như A-đam, từ trước buổi, chào đời

Cớ vì sao, tai chẳng nghe tiếng Chúa?
Mắt ta nhìn, giờ chăm chú điều gì?
Chân luôn bước, chạy theo, lòng thôi thúc?
Tiếng Người Chăn, ta có muốn nghe chăng?

Thánh Linh Chúa, ngày đêm luôn soi sáng
Mở mắt lòng, lòng rộng mở, Tin, Yêu
Lắng tai nghe, nghe tiếng gọi tình yêu
Hướng lòng về, một nơi chốn cao hơn

Tiếng của Cha, tiếng nhỏ nhẹ bên tai
Mắt dẫn đưa, Tay Ngài luôn che chở
Đấng dẫn đầu, Ngài mở đường, đột phá
Bóng cánh Ngài, ồ, Vầng Đá Muôn Đời

Cớ vì sao, không nghe được tiếng Chúa?
Mắt lòng ta, đang chăm chú nhìn ai?
Nhìn ai đó, tìm mục vụ, ân tứ?
Hãy nhìn về, Thập Tự Giá, Gô-Tha!

Chẳng rập khuôn, tìm kiếm mọi phương cách
Làm việc này, làm việc nọ bâng quơ
Tìm về Nguồn, dòng Nước Sống từ trời
Cỏ xanh tươi, bên mé nước an vui

Nơi kín nhiệm, mắt lòng ta nhìn biết
Trong khoảnh khắc, ta nhìn biết lòng Cha
Tai nghe rõ, tiếng tình yêu thủ thỉ
Tiếng lòng Ngài, thật êm dịu, thương yêu

Ôi xin Chúa, nguyện xin Ngài thương xót
Mở khóa lòng, xin giải phóng dân con
Mắt nhìn biết, tai con nghe tiếng Chúa
Tiếng Người Chăn, chiên nghe tiếng Người Chăn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-03-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận-biết Đức Chúa Jêsus-Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều-bỏ mọi điều lợi đó.
“Thật, tôi xem những điều đó như rơm-rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công-bình, không phải công-bình của tôi bởi luật-pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công-bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức-tin;
“cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền-phép sự sống lại của Ngài, và sự thông-công thương-khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài…” – Phi-líp‬ ‭3:8-10 VIE1925‬‬

Quên Để Nhớ

Ngày 5, Tháng 3, Năm 2021

Quên đi vụ việc tang thương
Nhớ về Đền Thánh Mặt Ngài sáng soi
Quên đi tiếng nói bội lòng
Nhớ sao ơn Chúa, kìa lòng bao dung

Quên đi kiện cáo vu vơ
Nhớ sao nhớ mãi, ân tình yêu thương
Quên đi những kẻ vô ơn
Nhớ về tình Chúa, mở lòng cho ra

Quên đi xoá sạch đêm buồn
Nhớ về, lên chốn cao hơn với Ngài
Quên đi bẫn chật đói nghèo
Nhớ lòng cung ứng, tình Cha đại ngàn

Quên đi lời nói vô tình
Nhớ trong Lời Chúa, giải bày tâm can
Quên đi ta hãy quên đi
Nhớ về, xoay hướng, về nguồn, A-ba

Quên gì ta nhớ đừng quên
Nhớ luôn nhớ mãi, Mắt Ngài dẫn đưa
Quên đi để nhớ để yêu
Nhớ về, nhớ nhé, đến người Cha yêu

Quên đi hành động hợt hời
Nhớ sao ta nhớ, Chúa Ngài yêu ta
Quên đi, nhớ mãi trọn đời
Nhớ Thập Tự Giá, Huyết Ngài tuôn rơi

Tình yêu khai phóng mọi lòng
Tình yêu, Tình Chúa, muôn đời chẳng vơi
Tình yêu Thiên Chúa chữa lành
Tình Cha giải phóng, rịt lòng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-03-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục-đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục-đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu-gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ.” – Phi-líp‬ ‭3:13-14‬ ‭VIE1925‬‬

Chúa Jesus là hình bóng của sư tử Giu-đa…

“Bấy giờ, một người trong các trưởng-lão nói với tôi rằng: Chớ khóc, kìa, sư-tử của chi-phái Giu-đa, tức là Chồi của vua Đa-vít, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra.” – Khải-huyền‬ ‭5:5‬ ‭VIE1925‬‬

Chẳng Luôn!

Ngày 3, Tháng 3, Năm 2021

Chẳng buồn, chẳng oán, chẳng than van
Chẳng hờn, chẳng giận, chẳng vu cáo
Chẳng khóc, chẳng hận, lòng vô nghĩa
Chẳng còn than khóc hoặc bôn ba

Chẳng còn trông đợi, lòng con người
Chẳng còn mong mỏi sự đối đáp
Chẳng còn than vắn hoặc thở dài
Chẳng còn than vãn, cớ vì sao?

Luôn chăm nhìn Chúa, Đấng yêu thương
Luôn ca ngợi Đấng, hay chữa lành
Luôn cảm tạ Chúa, nguồn ơn phước
Luôn mở mắt lòng, thấy Cha yêu

Luôn tạ ơn Cha, Chúa nhân từ
Luôn vững lòng tin, trong Cứu Chúa
Luôn luôn nhìn biết, lòng dung thứ
Luôn hát, mừng, vui, trọn cuộc đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-03-2021
http://www.luathiengvn.com

Ngày Qua Tháng Lại

Ngày 1, Tháng 3, Năm 2021

Ngày ngày trông đợi tình Cha
Ôi lòng từ ái, thiết tha của Ngài
Cánh đồng giờ vẫn còn đây
Yêu thương gắn bó, như mây thuận bườm

Trời Đông chào đón bình minh
Trông chờ cơn gió, Thánh Linh từ trời
Gia-vê Chúa Đấng Năng Quyền
Mở đường đột phá, đẫy thuyền qua sông

Vượt qua đau khổ nguy nan
Nương bên cánh Chúa, chẳng than khóc nào
Hào hùng dũng cảm hiên ngang
Giữa cơn sóng gió, không màng điều chi

Tình yêu tình Chúa chữa lành
Thương lòng hàn gắn, Tin Lành yêu thương
Hành trình từ đất về trời
Trong Đền Thánh Chúa, một thời quang vinh

Mỗi ngày ơn phước từ Cha
Con đường Thập Giá, thứ tha tình Ngài
Huyết Chiên Con tẫy sạch lòng
Ngày qua tháng lại, trông mong Mặt Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-03-2021
http://www.luathiengvn.com

Đấng Làm Phép Lạ

Ngày 27, Tháng 2, Năm 2021

Trong cơn sóng gió bão bùng
Mở lòng, mở mắt, kêu cầu Gia-vê
Kìa Ngài Đấng Sống năng quyền
Đấng làm phép lạ, giải vây mọi lòng

Minh oan, khai phóng, gia ơn
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng
Huyết Chiên Con tẫy sạch lòng
Quyền năng Huyết Chúa, rịt lòng dân ta

Trong cơn bệnh tật đói nghèo
Ô kìa Thần Chúa, vận hành qua ta
Gia-vê Ngài Chúa Bình An
Yêu thương che chở, trọn đời bảo an

Giữa khi tang tóc buồn đau
Nhìn vào Mắt Chúa, thấy hình bóng ta
Mắt Ngài chăm chú dẫn đưa
Mặt Ngài chiếu sáng, phá tan đêm buồn

Chớ trông cậy ở loài người
Cha ta sắm sẵn, chẳng còn lo âu
Giữa cơn giông tố cuộc đời
Chân ta tiến bước, bước ra khỏi thuyền

Ở trong thời điểm thiên đàng
Cùng đi với Chúa, đồng tâm tình Ngài
Vung gươm hai lưỡi, xông lên
Gia-vê đi trước, mở đường cho ta

Vừa nghe tiếng gió đầu nhành
Ô kìa Thần Chúa, đánh tan quân thù
Vững lòng tin cậy Gia-vê
Từ trong trũng chết, dân Ngài vùng lên

Dấu kỳ phép lạ khắp nơi
Lòng tin vững mạnh, mắt nhìn biết Cha
Tay Ngài không quá ngắn đâu
Yêu thương, giải phóng, ban cho rộng rời

Có gì quá khó cho Ngài?
Đấng làm phép lạ, muôn đời yêu ta
Ngài yêu, Ngài mến, Ngài trông
Ngài trông, Ngài đợi, tình Cha đại ngàn

Chớ nên buồn, sợ, khóc than!
Chẳng còn tang tóc, bơ vơ tình đời
Trong Ngài, hãy ở trong Ngài
Đấng Làm Phép Lạ, trọn đời bên ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-02-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tôi sẽ nhắc lại công-việc của Đức Giê-hô-va, Nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa; Cũng sẽ ngẫm-nghĩ về mọi công-tác Chúa, Suy-gẫm những việc làm của Ngài Hỡi Đức Chúa Trời, con đường Chúa ở trong nơi thánh. Có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, Đã tỏ cho biết quyền-năng Chúa giữa các dân.” – Thi-thiên‬ ‭77:11-14‬ ‭VIE1925‬‬

Không Hề Gì!

Ngày 26, Tháng 2, Năm 2021

Chẳng nhìn, chẳng biết, chẳng nghe thấy
Chẳng buồn, chẳng nghĩ, chẳng lo âu
Chẳng khóc, chẳng than, chẳng nghĩ đến
Chẳng thương, chẳng nhớ, mãi làm gì

Không hề nhìn biết, chẳng cần biết
Không hề thương tiếc, chẳng yêu ai
Không hề thương xót, chẳng cảm động
Không còn tình cảm, giữa cha con

Ôi lòng côi cút, nguyện xin Chúa
Chữa lành tâm khảm, đứa con côi
Xin Cha thương xót, Ngài giải cứu
Nguyện xin ơn Chúa, phủ che ta

Ôi lòng vô cảm, thật tang tóc
Tâm hồn cô quạnh, đứa con côi
Buồn đau ruồng bỏ, trong bóng tối
Sao vẫn thờ ơ, với người thân

Xin Cha thương xót, cơn tâm bệnh
Chữa lành, xoa dịu, lòng côi cút
Xoay lòng, chuyển hướng, về Thập Giá
Dấu kỳ phép lạ, từ trên cao

Lòng con trông đợi, nguyện xin Chúa
Ô kìa dòng Huyết, quyền trong Huyết
Niềm vui sức mạnh, niềm hy vọng
Gỡ rối tơ lòng, cứu dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Không Lời Mô Tả

Ngày 26, Tháng 2, Năm 2021

Chuyện tuần qua, không lời mô tả
Chuyện tình đời, thay trắng đổi đen
Chuyện lòng người, thật tang tóc ấy
Chuyện buồn lòng, ôi Chúa đoái thương

Chuyện buồn vui, Chúa đã thấu rồi
Chuyện đau thương, xin Chúa thứ tha
Chuyện cảnh tình, bày tỏ lòng người
Chuyện giờ đây, Chúa đã đổi thay

Chuyện bâng quơ, nhìn biết lòng người
Chuyện tình ta, nhìn Chúa chăm chăm
Chuyện dân gian, chuyện là thế ấy
Chuyện tình yêu, Chúa tuyệt dịu thay

Chuyện gia đình, Chúa đã biết rõ
Chuyện lòng ta, Chúa Đấng yêu thương
Chuyện đời ta, ôi là phép lạ
Chuyện giờ đây, xin Chúa gia ơn

Chuyện lòng người, xin Chúa tỏ bày
Chuyện quốc gia, trăm đắng ngàn cay
Chuyện nhân thế, xin Cha đáp ứng
Chuyện dân gian, xin Chúa thứ tha

Trong Danh Chúa, Cứu Chúa Giê-su
Nguyện xin Ngài, yêu thương giải phóng
Mở cửa trời, cung ứng chữa lành
Phá tang xiềng, giải cứu dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Chọn Lựa

Ngày 26, Tháng 2, Năm 2021

Hôm nay ta chọn, Chúa Giê-su
Chọn niềm vui Chúa, lòng thỏa nguyện
Chọn tình yêu Chúa, lòng cho ra
Chọn lòng dung thứ, tỏ bày Cha

Hôm nay ta chọn, Chúa Giê-su
Chọn lòng mở rộng, nghe tiếng Chúa
Chọn nơi yên tịnh, tựa vai Ngài
Chọn Lời hằng sống, Chúa yêu thương

Hôm nay ta chọn, Chúa Giê-su
Chọn dòng sự sống, từ trên cao
Chọn lòng tin cậy, trong ý Chúa
Chọn con đường mới, Chúa quang khai

Hôm nay ta chọn, Chúa Giê-su
Chọn Thập Tự Giá, con đường sống
Chọn tình yêu Chúa, Gô-gô-tha
Chọn Huyết Chiên Con, tẫy sạch lòng

Hôm nay ta chọn, Chúa Giê-su
Ngài Đấng yêu thương, hằng che chở
Ồ nguồn cung ứng, thật bất tận
Kìa tình yêu Chúa, hẳn vô biên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Bước Chân Ta Trong Ngài

Ngày 24, Tháng 2, Năm 2021

Bước chân ta, chân đạp đất, cai quản
Tay vung gươm, đánh bại bao kẻ thù
Trong chiến trận, Chúa Gia-vê đi trước
Dẫn đầu ta, Ngài chính Đấng đi đầu

Kìa Gia-vê, Đấng đột phá mở đường
Bao trận chiến, Ngài chưa hề thất trận
Trong giông tố, ồ, dân Chúa vùng lên
Chiến binh ơi, lòng dũng cảm hiên ngang

Lòng mở rộng, với vòng tay rộng mở
Mở cửa trời, đồng hành với thiên binh
Thần Linh Chúa, vận hành trên khắp đất
Giải phóng lòng, Ngài khai phóng gia ơn

Bước chân ta, ôi bước chân dũng mãnh
Đứng vững trên, ồ, Vầng Đá muôn đời
Dù gian khổ, chân chẳng hề chùn bước
Trong gian nan, Thánh Linh Chúa ở cùng

Đừng lo sợ, chớ than khóc âu sầu
Chúa bình an, thật có một không hai
Ôi xin Chúa, nguyện xin Ngài thương xót
Triển khai lòng, Ngài dung thứ yêu thương

Thôi bạn nhé, lòng luôn an bình nhé?
Chúa Gia-vê, Đấng vô song, bất tận
Không có ai, thật chẳng ai sánh bằng
Chúa là Vua, Ngài chính Chúa lòng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Nỗi Niềm Ta

Ngày 24, Tháng 2, Năm 2021

Một con tim, luôn mở rộng đón chào
Một vòng tay, ưu ái trong Tin, Yêu
Một nỗi niềm, ấp ủ tận trong tim
Một ánh mắt, buồn vui vòng nhân thế

Một tấm lòng, trắc ẩn đầy yêu thương
Một nụ cười, dù trong cơn gian khổ
Một niềm vui, sức mạnh của Cha yêu
Một con đường, hướng thượng, Chúa bình an

Một lòng tin, vững mạnh giữa cơn giông
Một hy vọng, trong một ngày tươi mới
Một nỗi niềm, mắt Chúa luôn chăm nhìn
Một phép lạ, Đấng hay làm phép lạ

Lòng biết ơn, khi thấy nguồn cung ứng
Lòng thỏa nguyện, giữa cơn giông, thử thách
Lòng vui mừng, nhìn biết ý tưởng Cha
Lòng hớn hở, vì tình yêu muôn thuở

Lòng ca tụng, chúc tôn Chúa Gia-vê
Lòng an bình, bên mé nước bình tịnh
Lòng vui hưởng, nguyện ý Chúa thành toàn
Lòng hân hoan, được dung thứ, gia ơn

Lòng êm dịu, được chữa lành, yên ủi
Lòng yên nghỉ, dưới bóng cánh toàn năng
Lòng cảm tạ, kìa ơn càng thêm ơn
Lòng biết ơn, trong nỗi niềm thông cảm

Ôi tình Ngài, muôn đời chẳng hề vơi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Ánh Sáng Thâu Đêm

Ngày 20, Tháng 2, Năm 2021

Thức đêm để biết đêm dài
Trải qua gian khổ biết người biết ta
Một ngày tươi mới mở ra
Từ bên vực thẫm mắt nhìn biết Cha

Thức đêm để biết đêm dài
Trong cơn nguy biến, đánh tan đêm buồn
Ô kìa lòng Chúa bao la
Lòng người sợ hãi, nghi ngờ bâng quơ

Thức đêm để biết đêm dài
Giữa cơn giông tố, Mặt Ngài sáng soi
Chẳng nhìn ngoại cảnh vu vơ
Mắt chăm nhìn Chúa, cửa trời mở ra

Thức đêm để biết đêm dài
Từ trong trũng chết, dân Ngài vùng lên
Biết bao vương vấn tình đời
Trông kìa Thần Chúa, vận hành qua đêm

Thức đêm để biết đêm dài
Tình người như gió, mây bay, sáng chiều
Mắt Ngài sáng rực thâu đêm
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng

Thức đêm để biết đêm dài
Chớ buồn, than khóc, lòng người bôn ba
Nhìn vào Mắt Chúa, chăm nhìn
Mặt Ngài chiếu sáng, phá tan đêm buồn

Thức đêm mới biết đêm dài
Đức Tin, trông cậy, yêu thương, sáng ngời
Bước lên vào chốn cao hơn
Một lòng nhất trí, trông chờ ơn trên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Cuộc Gọi Nữa Đêm

Ngày 13, Tháng 2, Năm 2021

Nữa đêm thức giấc nặng lòng
Từ bờ vực thẫm, gọi lòng nhớ ai
Biết bao âm hưởng dân gian
Nguyện xin Chúa giữ, bình an mọi lòng

Dẫu cho tình huống thể nào
Chúa Cha sắm sẵn, biết bao ân tình
Gọi về từ cõi thượng thiên
Viếng thăm khai phóng, Lửa Thiêng từ trời

Mở ra cánh của ngợi khen
Tôn vinh chúc tụng, ngợi khen Vua Trời
Một lòng, ta vững lòng tin
Đi trong Thánh Ý, Đức Tin vững bền

Trông kìa dân Chúa vùng lên
Cửa trời rộng mở, Tin Mừng muôn dân
Chúa Cha Ngài Đấng đi đầu
Mở ra, công lý, minh oan dân tình

Nhất tâm, nhất trí một lòng
Xin Cha thương xót, nguyện Ngài gia ơn
Lòng nhân từ Chúa, ô kìa
Thật Ngài là Đấng năng quyền vô song

Mắt ta chăm chú việc gì?
Vọng canh tỉnh thức, Tù Và dội vang
Niềm vui, sức mạnh vô biên
Vượt qua khổ ải, phá tan mọi xiềng

Bước lên vào chốn cao hơn
Đồng ngồi với Chúa, khắp nơi trên trời
Thẫm quyền thân vị Cha ban
Thiên binh của Chúa, đồng hành với ta

Nữa đêm thức giấc, ngợi khen
Dâng cao tiếng hát, tôn vinh Con Trời
Gia-vê Ngài Chúa, Vạn Quân
Từ trong trũng chết, Ba Miền vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-02-2021
http://www.luathiengvn.co

Niềm Vui Của Chúa

Ngày 12, Tháng 2, Năm 2021

Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta
Vì sao như thế, bạn biết chăng?
Lòng vui mừng Chúa, không kể xiết
Hát ca nhảy múa, tiếng lòng Ngài

Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta
Mắt Ngài chăm chú, về thành Thánh
Lòng Ngài hoan hỉ, khi nhìn biết
Huyết Ngài thanh tẫy, mọi ô nhơ

Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta
Bởi lằn roi Ngài, ta lành bệnh
Vì tội lỗi ta, Ngài bị vết
Gánh mọi buồn bực, của chúng ta

Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta
Vì gian ác ta, Ngài bị thương
Mắt lòng chăm chú, Thập Tự Giá
Đắc thắng âm phủ, cứu dân gian

Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta
Mắt Ngài đưa dẫn, Tay cứu vớt
Vực ta khỏi chốn, nơi hoang mạc
Ôi tình yêu Chúa, thật sâu đậm

Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-02-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm-sửa gì hết; vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn-thảm, vì sự vui-vẻ của Đức Giê-hô-va là sức-lực của các ngươi.” – Nê-hê-mi‬ ‭8:10‬ ‭VIE1925‬‬

Chúa Bình An

Ngày 12, Tháng 2, Năm 2021

Bên dòng bình tịnh, một dòng sông
Dòng sông sự sống, nguồn phước hạnh
Tuôn chảy qua ta, dòng nước sống
Đời đời sung mãn, mãi trong Ngài

Không tuỳ ngoại cảnh, chẳng vì ai
Chẳng vì bệnh tật, hay đói nghèo
Kìa nguồn cung ứng, Chúa, vô biên
Bất tận, tuôn trào, không kể xiết

Ồ Chúa Bình An, Ngài Đấng Sống
Hãy ở trong Cha, ở trong Ngài
Không gì thiếu xót, chẳng u buồn
Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta

Bên dòng bình tịnh, cỏ xanh tươi
Mé nước an vui, mặt đối Mặt
Mắt cười thoả nguyện, bên Chân Chúa
Một mối ân tình, sâu đậm thay

Không còn trông đợi, nơi, chốn nọ
Chẳng vì lao khổ, biết bao đời
Kìa nguồn suối mát, chữa lành bệnh
Mừng vui ca hát, trọn một đời

Ồ Chúa Bình An, Đấng nhân từ
Giàu lòng thương xót, đầy dung thứ
Không còn than thở, chẳng than khóc
Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Yêu Trọn Một Đời

Ngày 11, Tháng 2, Năm 2021

Yêu ai, yêu trọn một đời
Yêu từng ánh mắt, một lời chẳng vơi
Yêu trong Thánh ý diệu kỳ
Yêu từng lời nói, mọi thì như nhau

Yêu gì ta mãi tìm ai?
Yêu từng cử chỉ, hình hài trong Cha
Yêu trong khoảnh khắc, đại ngàn
Yêu hoài yêu mãi, chẳng màn việc chi

Yêu không tuỳ thuộc ngoại hình
Yêu con dân Chúa, một tình yêu Cha
Yêu người lân cận thân thương
Yêu người, khai phóng, tình thương trong Ngài

Yêu ai, ta mãi kiếm gì
Yêu gì ta nhớ mọi thì yêu Cha
Yêu người goá bụa đơn côi
Yêu cha yêu mẹ, mãi thôi chẳng ngừng

Yêu người lạc lõng, bơ vơ
Yêu lòng rộng rãi, lòng thơ thẫn lòng
Yêu anh, vẫn giữ một lòng
Yêu trong giây phút, mây hồng bâng khuâng

Yêu em, yêu cả một đời
Yêu Cha, yêu Chúa từ thời ban sơ
Yêu ai, chớ kiếm tìm gì
Yêu Cha yêu mãi, mọi thì, muôn năm!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Mưa Xuân

Ngày 9, Tháng 2, Năm 2021

Gió, Mưa Xuân, một mùa Xuân tươi mới
Cảnh lòng ta, như một áng mây bay
Tuy thế nhưng, lòng ta luôn chào đón
Giọt mưa Xuân, ấp áp một chiều mưa

Mưa Xuân đến, làm tươi mới vườn hoa
Thấm dầm trong, tình yêu Chúa tuyệt vời
Muôn cánh bướm, nhỡn nhơ trên đầu nhành
Kìa muôn vật, chào đón Chúa mùa Xuân

Trong ánh mắt, một tầm nhìn mở rộng
Ôi tình Ngài, thật biển rộng sông dài
Trong khoảnh khắc, chỉ trong một chốc lát
Cảnh tình ta, biến đổi một chiều mưa

Mưa Xuân đến, xoa dịu nơi hoang mạc
Nguồn suối mơ, một nguồn nước Vĩnh Hằng
Một mùa mới, lắng tai nghe tiếng Chúa
Êm dịu thay, niềm hy vọng, Tin, Yêu

Ồ ngoại cảnh, chỉ là một ảo tưởng
Chúa mùa Xuân, niềm hy vọng trong ta
Khi Ngài đến, kìa mọi điều đổi mới
Mở cửa trời, Ngài đột phá quang khai

Mưa Xuân đến, chan chứa mùa hy vọng
Nhớ làm sao, về Thập Giá, Gô-tha
Chỉ vì yêu, Ngài gánh lấy thập hình
Ngài vực ta, thoát khỏi chốn trầm luân

Thập Tự Giá, muôn đời vẫn còn đấy
Vững lòng tin, con dân Chúa vùng lên
Không ngập ngừng, thật chẳng còn rung sợ
Gió, Mưa Xuân, nguồn hạnh phúc vô biên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-09-2021
http://www.luathiengvn.com

Phóng Tầm Nhìn!

Ngày 4, Tháng 1, Năm 2021

Không bị giới hạn – Không bị trói buộc – Không xoay hướng!

Bốn phương ơi ngươi hãy mau trỗi dậy.
Ngước mắt lên nhìn tứ phía Cha ban.
Ta cho con vùng đất mà con thấy.
Sẽ là nguồn đượm sữa mật chứa chan.

Bốn phương ơi dù đương thời khô hạn.
Là gai hóc hay đá sỏi khô cằn.
Nhưng cứ bước đừng cho chân giới hạn.
Phóng tầm nhìn xa tắp bởi Đức Tin.

“Nhìn Đông nhìn Tây nhìn Nam nhìn Bắc.
Nhướng đến đâu thì nó thuộc con rồi.
Con sẽ được vùng đất muôn màu sắc.
Mà Ta hứa sẽ ban tặng cho con!”

Bốn phương ơi ngươi hãy mau trỗi dậy
Lập bàn thờ cho Đức Giê Hô Va.
Với thơ ca nhạc trỗi vang tầng mây
Cho muôn sự trở nên luôn sống động!

Thao Nguyen cảm tác theo tinh thần của Sáng Thế Ký 13:14-18
QBình Dương Ngày 4/1/2021

Mùa Xuân Bất Tận

Ngày 4, Tháng 2, Năm 2021

Xuân đến viếng thăm, lòng ta đấy
Sắc Xuân tươi đẹp, mắt Xuân cười
Môi Xuân nhuộm đỏ, lòng hớn hở
Mùa Xuân nở rộ, vườn hoa vui

Xuân đến viếng thăm, mùa hoa mới
Muôn loài vạn vật, đón chào Xuân
Chào Vua Vinh Hiển, lòng nhân ái
Biết bao ân tình, Chúa Bình An

Mùa Xuân bất tận, ở trong Ngài
Niềm vui hoan hỉ, đến từ trên
Chẳng vì ngoại cảnh, chẳng vì ai
Chẳng vì bệnh tật hay đói nghèo

Vì sao bạn hỡi, có biết chăng?
Gia-vê Ngài Đấng, đại năng quyền
Trong cơn đói kém, Ngài cung ứng
Giữa cảnh đau buồn, Ngài bảo an

Bên bờ vực thẫm, Ngài cứu vớt
Đánh tan gian dối, Ngài minh oan
Phá tan mọi xiềng, Ngài giải phóng
Trong cơn dịch lệ, Chúa chữa lành

Mùa Xuân bất tận, ở trong Cha
Bất tận vô biên, không giới hạn
Gia ơn khai phóng, ân sũng Chúa
Ồ, Đấng Đời Đời, Chúa yêu thương

Xuân đến viếng thăm, lòng ta đấy
Âm hưởng thiên đàng, bài ca mới
Vang dội mọi nơi, khắp nẻo đường
Mùa Xuân nở rộ, trong tim ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Chúa Bình Minh

Ngày 4, Tháng 2, Năm 2021

Bình minh, nắng ấm một mùa mới
Rạng ngời tia sáng ánh ban mai
Như sao chuỗi sáng soi đêm tối
Ánh mắt Ngài chiếu sáng mùa Xuân

Lòng ta ôm ấp niềm hy vọng
Một ngày tươi mới Chúa ban cho
Tinh thần khác biệt như Ca-lép
Quyết chiến quyết thắng vinh danh Ngài

Một con đường mới, biến đổi mới
Kìa Huyết Chiên Con tẫy sạch lòng
Thần quyền thẫm vị con người mới
Mới trong danh tính Chúa ban cho

Mừng vui ca hát, bài ca mới
Mắt lòng nhìn biết, thánh ý Cha
Một tâm tình Chúa, chân tiến bước
Ánh sáng ban mai sáng soi lòng

Biết bao ân tình, dòng sự sống
Tuôn đổ từ trời mãi không thôi
Giữa dòng hoang mạc, Ngài mở lối
Làm ngay thẳng mọi, lối quanh co

Suối nước Vĩnh Hằng, bao phước hạnh
Dòng Trường Sinh ấy, đến từ trời
Bên dòng bình tịnh, lòng vui thỏa
Chữa lành tâm bệnh của muôn dân

Bình minh soi sáng, ánh ban mai
Chiếu sáng đêm buồn, tình yêu Chúa
Dục lòng khai phóng, con dân Ngài
Chúa Bình Minh đến, viếng thăm ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-02-2021
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn ảnh: Jannie Cowley

Đồng Lúa Vàng

Ngày 2, Tháng 2, Năm 2021

Đồng lúa vàng, nền trời xanh thẫm
Mắt em xanh, trong sáng như mơ
Cánh đồng kia, vụ mùa đã đến
Nào con gặt, bén gót người gieo

Tay cầm lưỡi, hái gặt đêm ngày
Giờ đã điểm, một ngày sai phái
Dấn thân vào, bước ra đồng lúa
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta

Đồng lúa vàng, bầu trời rực sáng
Ngước mắt lên, về hướng chân trời
Một ngày mới, một con đường mới
Lời của Ngài, đột phá quang khai

Mắt chăm nhìn, lắng tai nghe tiếng
Chủ mùa gặt, kêu gọi đêm ngày
Mùa gặt đến, con gặt thì ít
Nguyện xin Cha, sai phái gia ơn

Đồng lúa vàng, khoảng khoát mênh mang
Bao linh hồn, khát khao tìm kiếm
Mắt lòng ta, ngưỡng vọng nơi Chúa
Mở lòng ta, khai phóng cho ra

Trong khoảnh khắc, chỉ trong chốc lát
Kìa mùa gặt, của Chúa gia tăng
Chân tiến bước, xông ra lãnh thổ
Mở cửa trời, trấn giữ cổng thành

Gió Thánh Linh, xin Ngài khai phóng
Giữa cơn giông, xin Chúa dấy lên
Tìm nơi nao, linh hồn yên nghỉ
Trở về nguồn, với Chúa Gia-vê!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-02-2021
http://www.luathiengvn.com

“Ngài phán cùng môn-đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình.” – Lu-ca‬ ‭10:2‬ ‭VIE1925

Chiều Đông Giá

Ngày 2, Tháng 2, Năm 2021

Chiều Đông giá, lòng anh trống vắng
Mưa chiều Đông, lạnh buốt tim anh
Anh đi biền biệt phương trời
Bóng hàng hoa chờ đợi bước chân anh

Chiều Đông giá, tâm hồn lắng đọng
Tối chiều Đông, đón bóng hoàng hôn
Em ngồi trông đợi ngoài hiên
Đoạn đường dài em một mình lẽ bóng

Chiều Đông giá, mắt nhìn biết Chúa
Sáng mùa Đông, lấp lánh hừng đông
Mừng vui ca hát trọn đời
Nắng mùa Đông sưởi ấm trái tim ta

Chiều Đông giá, tâm linh bừng tĩnh
Giữa cơn giông, Thần Chúa vận hành
Đức Tin, Hy Vọng, Yêu Thương
Chiều Đông vang dậy tiếng lòng dân ta

Chiều Đông giá, không còn lạnh giá
Gió mùa Đông, rung động con tim
Nguyện xin Chúa vẫn gia ơn
Ban cho, mở khoá ngục tù dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-02-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác về ngoại cảnh của chúng ta không thể định đoạt tầm nhìn hoặc vận mệnh của một cá nhân, một tổ chức, ngay cả một quốc gia.

Trong mọi nghịch cảnh, Chúa sẽ mở đường và ban ơn cho những ai đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Shalom!

Hồ Đông

Ngày 1, Tháng 2, Năm 2021

Mặt nước hồ Đông, giờ phẳng lặng
Gió Xuân lay động, trên đầu nhành
Đón chào mùa mới, lòng rộn rã
Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta

Chúa Cha vui mừng, Ngài ca hát
Mừng vui nhảy múa, chỉ vì ta
Gia-vê Chúa Đấng, Ngài ở giữa
Ra tay giải cứu, năng quyền Ngài

Vui mừng cả thể, Ngài khai phóng
Lòng yêu thương Ngài, thật lớn thay
Vì tình yêu ấy, Ngài nín lặng
Mừng vui ca hát, chỉ vì ta

Ngày nay ngày thánh, hãy biệt riêng
Vui mừng chúc tụng, tình yêu Chúa
Chớ nên buồn thảm, hãy vui lên
Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta

Một ngày yên nghỉ, nơi Chân Chúa
Đứng trên vầng đá, vững lòng tin
Bên dòng bình tịnh, lòng vui thỏa
Một chút ân tình, lòng rộng mở

Ôi tình yêu Chúa, chẳng nhạt phai!

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-02-2021
http://www.luathiengvn.com
“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải-cứu ngươi: Ngài sẽ vui-mừng cả-thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu-thương mình, Ngài sẽ nín-lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca-hát mừng-rỡ.” – Sô-phô-ni‬ ‭3:17‬ ‭VIE1925‬‬
“Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm-sửa gì hết; vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn-thảm, vì sự vui-vẻ của Đức Giê-hô-va là sức-lực của các ngươi.” – Nê-hê-mi‬ ‭8:10‬ ‭VIE1925

Chẳng Không!

Ngày 1, Tháng 2, Năm 2021

Chẳng còn đánh gió bá vơ
Không còn bấn chấn, âu lo trăm điều
Chẳng còn nghi hoặc, đấu tranh
Không còn loạn choạng, bơ vơ tình đời

Chẳng còn mang tính “con côi”
Không còn than thở, âu sầu thâu đêm
Chẳng còn suy gẫm vu vơ
Không còn giới hạn, bâng quơ sự đời

Chẳng còn tự kỹ, hoang mang
Không còn than oán, giận hờn, ghen tuông
Chẳng còn suy nghĩ vẫn vơ
Không còn đau, khóc, mắt lòng tang thương

Chẳng qua Chúa đã mở đường
Một con đường sống, ngang qua xác Ngài
Không còn, Ngài thật không còn
Kìa ngôi mộ trống, phục sinh, đời đời

Chẳng còn giới hạn, rập khuôn
Đền màn thờ ấy, xé toang từ trời
Không còn phân cách chia lìa
Tựa bên ngực Chúa, lắng nghe tiếng Ngài

Chẳng còn nhờ cậy loài người
Kìa mặt đối Mặt, mắt nhìn biết Cha
Nhịp cầu từ đất về trời
Qua Đấng Trung Bảo, trong Giao Ước Ngài

Không còn tang tóc vu vơ
Đồng tâm tình Chúa, dân Ngài vùng lên
Đứng trong thẫm vị con trời
Trong danh tính ấy, thần quyền từ trên

Chẳng còn suy diễn xa vời
Xông vào chiến trận, có Cha đi đầu
Vượt lên, dân Chúa vượt qua
Mặc lấy quyền phép, từ trời Cha ban!

Lửa Thiêng Việt Nam 01-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Đợi Chờ

Ngày 31, Tháng 1, Năm 2021

Một khoảnh khắc, chỉ trong một chốc lát
Thoáng trong mơ, ta nhớ đến năm xưa
Đêm lại ngày, bao niềm đau nỗi nhớ
Đợi chờ ai, ta khắc khoải mong chờ

Chờ một chút, thêm vài giây phút nữa
Ngưỡng vọng về, bao mong ước xa xôi
Giờ xoay hướng, lòng ta nhìn biết Chúa
Một ngàn năm, không khác chỉ một ngày

Chẳng còn chờ, không trông đợi loài người
Chăm nhìn Chúa, lòng trông cậy nơi Cha
Chân bước đi, chẳng một chút ngập ngừng
Ngài dẫn đưa, trong mọi lối quanh co

Nơi kín nhiệm, lòng vui mừng khôn tả
Tựa vai Ngài, ta sánh bước đồng đi
Từng giây phút, ôi lòng ta thỗn thức
Nhịp tim ta, đồng nhịp với tim Cha

Giờ ta vẫn, lòng vẫn luôn chờ đợi
Đợi chờ trong, trong thời điểm thiên đàng
Ta yên nghỉ, bên dòng sông bình tịnh
Cỏ xanh tươi, bên mé nước an vui!

Lửa Thiêng Việt Nam – 31-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Chiến Trận Đức Tin

Ngày 30, Tháng 1, Năm 2021

Niềm tin ta, một lòng vững chắc
Ẫn núp trong, Vầng Đá muôn đời
Chiến trận này, không tuỳ ngoại cảnh
Cũng chẳng là, tìm kiếm phước ơn

Đối tượng ta, đối tượng Đức Tin
Chính là Ngài, Chúa Đấng tối cao
Ta chẳng kiếm, chẳng tìm đây đó
Kiếm Mặt Cha, tìm biết ý Ngài

Tai lắng nghe, tiếng Chúa gọi mời
Chân bén gót, theo Ngài muôn thuở
Mắt lòng ta, nhìn biết Thánh Nhan
Lòng rộng mở, chào Chúa lòng ta

Kìa xem Chúa, khi Ngài thăm viếng
Đức Tin ta, Cha có thấy chăng?
Chẳng bôn ba, không còn tang tóc
Vững lòng tin, nơi Chúa Gia-vê

Chiến trận này, quyết chiến quyết thắng
Lòng trông cậy, xin Chúa gia ơn
Dầu Thánh Linh, xin Ngài tuôn đổ
Một dòng sông, Vĩnh Cữu, Năng Quyền

Nguyện dâng lên, cả tấm lòng này
Xin Chúa Ngài, giải phóng, gia tăng
Thêm năng lực, lòng tin vững chãi
Thêm Đức Tin, của Chúa Gia-vê

Trong gian khổ, lòng vui mừng Chúa
Ấy sức lực, từ Chúa ban cho
Lòng hớn hở, tay giương cung đồng
Gươm hai lưỡi, dân Chúa xông lên

Chiến trận này, xin Ngài thêm sức
Thêm yêu thương, năng lực siêu nhiên
Lòng mở rộng, nối vòng tay lớn
Một lòng tin, trông cậy muôn thu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-01-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công-bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm-chạp đến cứu họ sao! Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội-vàng xét lẽ công-bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức-tin trên mặt đất chăng?” – Lu-ca‬ ‭18:7-8‬ ‭VIE1925

Lung Linh Ánh Mắt

Ngày 30, Tháng 1, Năm 2021

Lung linh ánh mắt tình người
Bầu trời rộng mở với tình yêu Cha
Một thời nhìn biết lòng Ngài
Mùa Xuân tươi mới, đón chào thương yêu

Thơ ngây, trong sáng vô ngần
Nhìn đôi mắt ấy thấy hình bóng Cha
Xanh, vàng, đỏ, tím, nâu nâu
Muôn loài tạo vật, tỏ bày lòng Cha

Lung linh sáng rực Mắt Ngài
Kìa mặt đối mặt, thấy Ngài trong ta
Về bên Chân Chúa ta về
Tựa bên ngực Chúa, tình Cha đại ngàn

Mọi loài tạo vật đẹp thay
Lòng nhân từ Chúa mỗi ngày mới luôn
Mắt Cha chăm chú mọi điều
Chẳng gì quá khó cho Ngài bạn ơi

Lung linh ảnh tượng hình Cha
Mọi điều bày tỏ ý Cha trên trời
Trong ngày gian khổ buồn đau
Tình yêu của Chúa, phá tan đêm buồn

Vẫn còn Ngài vẫn còn là
Gia-vê tễ trị, khắp trên toàn cầu
Các dân, các nước xôn xao
Xin Cha thăm viếng, nguyện Ngài bảo an

Lung linh Ánh Mắt yêu thương
Lòng Cha bày tỏ, Con Trời thành nhân
Giờ ta xoay hướng về nguồn
Nhìn vào Mắt Chúa, thấy ta trong Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Xuân Lại Đến

Ngày 28, Tháng 1, Năm 2021

Xuân đến, Xuân đi Xuân lại về
Tiễn Đông chào đón ánh Xuân sang
Mùa lạnh giá, biến tan chẳng còn
Ánh mắt Xuân lấp lánh lòng ta

Lòng trông đợi mùa Xuân hạnh phúc
Tìm về đâu một chút ân tình
Trong khoảnh khắc mắt lòng nhìn biết
Chúa Gia-vê Chúa của mùa Xuân

Lòng rộn rã tuy trong gian khổ
Mắt ưu sầu lòng hướng về Cha
Xuân đang đến lòng trông đợi Chúa
Ôi xin Ngài thăm viếng dân ta

Nguyện xin Chúa xin làm ngay thẳng
Lối quanh co tâm trí gập ghềnh
Thần Lẽ Thật đánh tan gian dối
Nỗi đau buồn công lý minh oan

Xuân trong lòng Đông còn vương vấn
Mở lòng ta xin Chúa đoái thương
Một đất nước một niềm trông cậy
Nguyện xin Ngài giải phóng gia ơn

Ngày qua ngày lòng ta khắc khoải
Đợi, mong, chờ ý Chúa được nên
Dây chuẩn mực, xin Ngài giáng xuống
Ngày của Chúa giờ của dân ta

Chúa mùa Xuân xin Ngài thăm viếng
Làm ngay thẳng mọi lối quanh co
Chốn bôn ba sóng im gió lặng
Chúa bình an tễ trị mọi lòng

Một lần nữa xin một lần nữa
Mở cửa trời, đột phá giải vây
Thánh Linh Chúa hà hơi khai phóng
Xin chữa lành khôi phục đất nước

Một mùa Xuân phước hạnh trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Nguồn Hy Vọng

Ngày 26, Tháng 1, Năm 2021

Biết bao lần, ta trông chờ, khẫn nguyện
Giữa ba đào, miền tăm tối hoang vu
Ta trông đợi, mắt ta chăm nhìn Chúa
Khi tội lỗi, gian ác phủ che ta

Giữa cơn giông, ồ, Thần Chúa vận chuyễn
Bóng tối tăm, Mặt Ngài chiếu sáng hơn
Lòng can đảm, tay giương nỗi cung đồng
Vượt gian nan, dân Chúa, hãy xông lên

Kìa Gia-vê, Ngài xông vào chiến trận
Tay của Cha, Ngài giáng xuống kẻ thù
Trong Giao Ước, vững lòng tin cậy Chúa
Mắt rực sáng, chiến binh Chúa vương lên

Trong gian khổ, lòng ta mong đợi Chúa
Chúa Bình An, Ngài giải phóng, gia ơn
Không xao lãng, quyết lòng không nhụt chí
Vẫn một lòng, một tâm huyết với Cha

Hãy lên đây, nghe tiếng Chúa gọi mời
Bước lên cao, vào lên chốn cao hơn
Nghe tiếng Chúa, lắng lòng trông đợi Chúa
Chiến lược Ngài, ở nơi chốn cao hơn

Khi thất vọng, Ngài là nguồn hy vọng
Nguồn phước ơn, tuôn chảy từ trên cao
Khi tang tóc, Thánh Linh Ngài an ủi
Chữa lành ta, nguồn cung ứng vô biên

Chúa Gia-vê, cội nguồn, Đấng Đầu Nguồn
Một dòng sông, dòng Lưu Ly Vĩnh Cữu
Nguồn phước hạnh, niềm hy vọng muôn thưở
Ở trong Ngài, lòng yên nghĩ an vui!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Ở Trong Dòng Chảy

Ngày 26, Tháng 1, Năm 2021

Viết hoài viết mãi không thôi
Bao nhiêu dòng chảy tuôn trào từ trên
Viết lên, tiếng nói Tin, Yêu
Một âm hưởng mới từ trời Cha ban

Viết lên, nhắc đến ân tình
Biết bao ơn phước đến từ trên cao
Viết lên, lòng Chúa bao la
Ngự vào tâm khảm, tẫy thanh mọi lòng

Viết cho, nước ấm nhà êm
Ngàn lời chúc tán, tôn thờ Gia-vê
Viết lên, tiếng nói tự do
Kìa Thần Lẽ Thật phá tan ngục tù

Viết lên, một tấm lòng vàng
Tinh thần khác biệt, hào hùng dân ta
Viết lên, bức phá phu tù
Đánh Đông dẹp Bắc, xông ra trận tiền

Viết lên, khai phóng mọi lòng
Một thời chiến thắng, dân Ngài vương lên
Viết lên, nhớ Đấng Vạn Quân
Danh xưng công nghĩa, Đấng luôn mở đường

Viết lên, ta hát một bài
Bài ca ngợi Chúa, thiên binh đồng hành
Viết lên, bày tỏ lòng Cha
Bao lời chúc tán, ngàn lời ngợi khen

Ở trong dòng chảy của Cha
Thánh Linh thăm viếng, cửa trời mở ra
Đồng đi, đồng trị với Ngài
Trong dòng chảy Chúa, muôn đời chẳng vơi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Có Gì Trong Tay?

Ngày 26, Tháng 1, Năm 2021

Trong tay ta chẳng có nhiều
Chỉ vài than củi… buồn, vui tình đời
Thật ra ta chẳng có gì
Nhưng điều ta có, đến từ trên cao

Chớ nhìn ngoại cảnh vu vơ
Chẳng nhìn nhân thế, nơi này chốn kia
Không nên chăm chú ‘con người’
Chỉ là một thoáng, mây bay ấy mà

Một làn hơi thở khói mây
Chỉ trong chốc lát hây hây tình người
Thế nhưng, Chúa Đấng Sinh Thành
Chẳng hề thay đổi, không hề lung lây

Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Mặc dù tình thế tang thương thể nào
Gia-vê, Ngài Đấng đời đời
Muôn đời, Ngài vẫn trọn lòng thương yêu

Dấy lên, dân Chúa vùng lên
Chẳng còn thụ động, trông chờ ai đâu
Mở lòng đầu phục Thánh Linh
Triển khai ân tứ dân Ngài khắp nơi

Tay ta, sẵn có điều gì?
Công cụ nhà Chúa, mở mang nước Trời
Mở lòng, mở rộng lòng ta
Tỏ bày danh tính của Cha đời đời

Thời kỳ chinh chiến đến rồi
Đứng lên, vùng dậy từ miền tối tăm
Từ bên vực thẫm cuộc đời
Từ trong trũng chết dân Ngài xông lên

Trong nơi khô hạn nguy nan
Dòng sông sự sống trào tuôn từ trời
Giữa khi bệnh tật đói nghèo
Di-rê cung ứng, chữa lành, ban cho

Trong cơn nguy biến nước nhà
Giữa dòng loạn lạc, Thần Cha vận hành
Lời trong buồng kín tối tăm
Mặt Ngài chiếu sáng, Lời Cha rao truyền

Muốn sống ta hãy chết đi
Đồng tâm tình Chúa, đồng hành với Cha
Chẳng gì quá khó cho Ngài
Tay trong Tay Chúa, dân Ngài vùng lên

Buông ra ta hãy buông ra
Quyền Năng của Chúa, vận hành qua ta
Trong tay có sẵn điều gì?
Xin dâng lên Chúa, nguyện Ngài gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Cây Cao

Ngày 26, Tháng 1, Năm 2021

Cây cao, ẫn nấp nơi cao
Vương lên, vượt khỏi tư duy phu tù
Cây cao, cao đến tận trời
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng

Vượt qua giông tố cuộc đời
Vượt qua ngoại cảnh oái ăm tình đời
Vượt qua, ta hãy vương lên
Vượt qua giới hạn, rối ren u tù

Cây cao, mức sống lên đàng
Một mùa tươi mới, mở ra giờ này
Chẳng còn tùy thuộc bâng quơ
Không còn đánh gió, bá vơ đâu nào

Nhớ về Thập Giá Gô-tha
Nhớ về Đền Thánh, hướng về Si-ôn
Nhớ ôi, tình Chúa bao la
Nhớ Cha, nhớ Chúa, muôn đời yêu ta

Chúa Cha, Ngài Đấng năng quyền
Bước vào lãnh thổ, lên miền Cao Hơn
Đồng đi, đồng ở, trị vì
Cây cao, một bóng mọi thời lừng danh

Đứng trong địa vị con Trời
Đứng trên Vầng Đá muôn đời vững an
Đứng nơi sứt mẻ cầu thay
Đứng vào chốn ấy, trong thì của Cha

Cây cao, có gốc, có nguồn
Từ nơi cao ấy, mặc Năng Quyền Ngài
Xin Cha mở mắt, tâm ta
Cho ta nhìn biết, cội nguồn đời ta

Vùng lên, trỗi dậy Ba Miền
Vùng lên khắp chốn, khắp nơi đất trời
Vùng lên từ trũng vô vi
Vùng lên, chiến thắng trong Danh Con Trời

Cây cao, bóng mát, tình người
Ban cho, mở khoá ngục tù dân ta
“Một cây làm chẳng nên non,
“Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Theo Chúa

Ngày 26, Tháng 1, Năm 2021

Đoạn đường trường, bước theo chân Chúa
Chẳng theo ai, theo lãnh tụ nào
Không mong chờ, chẳng nghĩ bâng quơ
Mắt lòng ta, theo bước chân Cha

Đường ta đi, chẳng ngại trầm luân
Tai lắng nghe, tiếng Chúa gọi mời
Tay trong Tay, tiến bước nơi cao
Chân nhẹ bước, lướt gió băng ngàn

Con đường sống, Vạn Quân khai phóng
Dẫu gian nan, nhưng Chúa ở cùng
Bờ Kê-ba, cửa trời rộng mở
Gió lặng im, Chúa ở trong thuyền

Đường ngoặt ngoèo, Chúa làm ngay thẳng
Lối quanh co, Thần Chúa dẫn đưa
Khi bế tắc, Gia-vê đột phá
Lời của Ngài, mở lối dẫn đường

Đường ta đi, con đường phước hạnh
Tiếng Tù Và, khai triển lối đi
Lòng Hân hoan, cất cao tiếng hát
Ca ngợi Ngài, Chúa của bình an

Một con đường, con đường Thánh Chúa
Ánh sáng Ngài, chiếu sáng thâu đêm
Bình minh đến, mắt lòng nhìn biết
Ôi ơn Ngài, biển rộng sông dài

Đoạn đường trường, không hề chùn bước
Bước theo Cha, tiếng gọi Tin, Yêu
Lòng vui mừng, xông vào trận chiến
Chiến trận này, của Chúa Gia-vê

Đường ta đi, một con đường hẹp
Dẫn ta vào, các lối công bình
Thần Lẽ Thật, sáng soi tâm khảm
Mở cửa trời, khai phóng dân ta

Vẫn một lòng, theo bước chân Ngài
Vẫn theo Chúa, chẳng hề lo lắng
Chẳng bôn ba, thối chí, buồn, đau
Bước chân ta, bén gót chân Ngài

Vẫn một lòng, theo bước chân Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Về Nơi

Ngày 24, Tháng 1, Năm 2021

Về, nơi sóng gió bôn ba
Về, trong tình Chúa, chẳng còn tha phương
Về, nơi ren rối tang thương
Về, bên chân Chúa, rịt lòng đau thương

Về, nơi thiếu thốn gian nan
Về, nguồn cung ứng vô biên trong Ngài
Về, nơi bế tắt, nghẹt ngòi
Về, ôi, xin Chúa mở đường quang khai

Về, miền tăm tối triền miên
Về, đem ánh sáng, tỏ bảy lòng Cha
Về, nơi dịch lệ đói nghèo
Về, ôi, xin Chúa mở lòng ban cho

Về, miền cao ấy, xa xôi
Về, đem lời hứa an bình từ trên
Về, nơi phố chợ xôn xao
Về, mang, mặc lấy quyền năng từ trời

Về, nơi, các chốn phu tù
Về, đem Lời Chúa, giải vây mọi lòng
Về nơi ẩn dấu bao đời
Về, ôi, xin Chúa triển khai dân tình

Về, đi, mọi chốn khắp nơi
Về, đem Lời Chúa, về, đem tình người
Không còn giới hạn, hẹp hòi
Một thời chinh chiến, dân Ngài vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Trữ Tình!

Ngày 24, Tháng 1, Năm 2021

Tình anh như cánh chim bồng
Tình em, như cánh nhạn Hồng năm xưa
Chỉ trong chốc lát bạn ơi
Tình ta tan biến theo làn khói mây

Một nguồn Vĩnh Cữu từ trời
Ôi tình yêu Chúa ngàn đời chẳng vơi
Tình Cha bao phủ đất trời
Tình trong khoảnh khắc đi vào thiên thu

Tình người trôi dạt bâng quơ
Giờ ta nhớ đến tình Cha đại ngàn
Bao năm bạt cánh phương trời
Đến thì đến lúc trở về nhà Cha

Cha ta Ngài Đấng sinh thành
Yêu thương che chở trọn đời bảo an
Một con đường mới mở ra
Một danh tính mới, thẫm quyền Cha ban

Không còn đau khổ, buồn, lo
Chẳng còn lạc lõng bơ vơ tình đời
Không còn than khóc âu lo
Con côi ta chẳng còn là con côi

Tình yêu của Chúa chữa lành
Rịt lòng tang tóc, dịu cơn đau, buồn
Tình yêu, mái ấm gia đình
Đoàn dân Giao Ước, lòng tin vững bền

Tình anh muôn thuở trong Cha
Tình em, trong Chúa với tình ban sơ
Đứng trên Vầng Đá muôn đời
Lòng Tin, Yêu chúa đời đời chẳng vơi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Con Chim Kia

Ngày 24, Tháng 1, Năm 2021

Con chim Vàng, líu lo ca hát
Hát một bài, chiến thắng quang vinh
Vinh Danh Cha, Đấng, ôi, thành tín
Tín trung luôn, Ngài Đấng yêu thương

Con Chim Xanh, nhảy nhót đầu nhành
Nhành mai kia, trăm hoa đua nở
Nở trong lòng, khai phóng tim ta
Ta mừng vui, ca hát trọn đời

Con chim Đỏ, nho nhỏ bay cao
Cao bay xa, vượt bao sóng gió
Gió Thánh Linh, xin Ngài thăm viếng
Viếng thăm ta, giải cứu dân gian

Lòng hoan hỉ, vui mừng khôn tả
Một bài ca, xoay hướng lối đi
Tay vung gươm, vượt qua Biển Đỏ
Vượt tường thành, giải phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Vô Điều Kiện

Ngày 23, Tháng 1, Năm 2021

Yêu em yêu mãi một đời
Yêu trong ánh mắt, yêu trong tình người
Yêu anh yêu mãi không thôi
Yêu trong tang tóc, yêu hoài, ngàn năm

Tình yêu có một không hai
Tình yêu thiên thượng, trên cao, ô kìa
Tình yêu vô đối, vô biên
Tình yêu của Chúa, giải bày tâm can

Bước lên vào chốn cao hơn
Bước vào lãnh thổ, phá tan mọi xiềng
Bước đi, đồng bước với Ngài
Bước trong hy vọng, tình Cha dạt dào

Một lòng hướng thượng về nguồn
Một lòng tưởng nhớ đến tình ban sơ
Một lòng yêu mến chẳng dừng
Một con đường sống, từ trời quang khai

Vô tình thật chẳng vô tình
Vô vàn, chúc tụng ngàn lời ca vang
Vô vi, chẳng, mãi kiếm tìm
Vô song, Ngài Đấng năng quyền vô song

Trở về ta hãy trở về
Trở về, sóng nước, bước ra khỏi thuyền
Trở về với cội với nguồn
Trở về với Đấng sinh thành ra ta

Yêu anh, yêu Chúa, yêu người
Yêu em, yêu mãi, bóng Ngài trong em
Yêu người sắc tộc vùng cao
Yêu con dân Chúa, yêu Ngài không thôi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Một Chân Trời Mới

Ngày 18, Tháng 1, Năm 2021

Trông kìa ánh sáng ban mai
Sáng soi, mở lối chân trời quang vinh
Một ngày tươi mới mở ra
Một chân trời mới, vinh danh Con Trời

Một khởi đầu mới hân hoan
Lòng ca ngợi Chúa, cửa trời mở ra
Hướng về, lòng vẫn hướng về
Mắt chăm nhìn Chúa, Thần Cha vận hành

Đức Tin, vững mạnh, vương lên
Đồng tâm hiệp một, dân Ngài vùng lên
Chúa Cha, Ngài Đấng tốt lành
Nhân từ, cung ứng, mở đường cho ta

Dẫu cho tình huống thể nào
Đứng trên Vầng Đá, muôn đời vững an
Dấu kỳ phép lạ theo ta
Tình Cha chan chứa, mở lòng cho ra

Thật ta chẳng có điều gì
Song điều ta có, sẵn lòng ban cho
Trong Danh Cứu Chúa Giê-su
Từ Na-xa-rét vùng lên giờ này

Chớ nhìn ngoại cảnh tang thương
Chẳng màn, không chú tâm, gì, bâng quơ
Vì sao bạn có biết chăng?
Chúa Cha, Ngài Đấng năng quyền vô song

Lòng ta vui thỏa mọi thì
Từ trong trũng chết, dân Ngài xông lên
Trận này, chiến trận Vạn Quân
Chưa hề bại trận, Danh Ngài Nis-si

Có gì quá khó cho Ngài
Lời trong khoảnh khắc đi vào thiên thu
Phục Hưng dân Chúa, Cha Ôi
Mở đường, bẻ khoá, phá tan mọi xiềng

Một chân trời mới, ô kìa
Một thẫm quyền mới, từ trời Cha ban
Một đội binh mới can trường
Một đường lối mới, dân Ngài vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Vắng Lòng?

Ngày 18, Tháng 1, Năm 2021

Vắng lòng, nhớ mãi chiều xưa
Chiều xưa năm ấy, chia lìa bôn ba
Vắng ai, nhớ mãi chuyện xưa
Một điều mới mẻ, Cha đang tỏ bày

Vắng lòng, vắng bóng đau thương?
Chấn thương, xin Chúa rịt lòng dân ta
Vắng gì, sao mãi luyến lưu
Xin Cha giải phóng, phá tan mọi xiềng

Vắng gì, giờ biết vắng ai?
Một lòng chung thủy, mắt nhìn biết Cha
Cha ta, Ngài Đấng sinh thành
Tựa bên ngực Chúa, Lời Ngài dịu êm

Vắng ai, ngươi phải buông ra
Để dân Ta, đến, đi thờ phượng Ta
Mắt chăm, gì, mãi chăm gì?
Đánh tan tượng chạm, đánh lùi Ma-môn

Vắng tình, vắng bóng hình Cha?
Nhìn trong Mắt Chúa, thấy hình bóng ta
Một con đường mới, quang khai
Con đường sự sống, đường về Si-ôn

Vắng gì, ta chẳng tìm ai
Tìm về Chân Chúa, cội nguồn đời ta
Một lòng kính Chúa, yêu người
Thành chung, đồng bước, trong Giao Ước Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-01-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc.” – Ê-sai‬ ‭43:19‬ ‭VIE1925‬‬

Vẫn Còn

Ngày 16, Tháng 1, Năm 2021

Vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn tìm
Vẩn còn ôm ấp tình yêu ban đầu
Vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nhìn
Vẫn còn trông đợi, trên đồi Gô-tha?

Kìa ngôi mộ trống bao đời
Ngài không ở đó, Đấng ngồi trên ngôi
Cao sang, vinh hiển, quyền oai
Chiến thắng âm phủ, phá tan mọi xiềng

Phục sinh, Đấng Sống đời đời
Vượt qua, mở rộng, triển khai mọi lòng
Chào vua vinh hiển, mời Ngài
Ngự vào tâm khảm, giải vây vùng miền

Đường về lắm lúc gập ghềnh
Đường về thành Thánh, đồng tâm tình Ngài
Đường ta, đường lối của Cha
Đường hẹp nhẹ bước, vui mừng, hân hoan

Vẫn yêu, Ngài vẫn đợi chờ
Vẫn lòng thành tín, yêu thương trọn lành
Vẫn nguồn cung ứng vô biên
Vẫn lòng rộng mở, ân tình sâu xa

Bạn ơi, giờ đã điểm rồi
Vẫn còn cơ hội trở về nhà Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Thuyền Hoa

Ngày 16, Tháng 1, Năm 2021

Chiều về bến nước ngược dòng
Mùa hoa dâng nước, ồ, lòng bâng khuâng
Tình em thấm ướt mưa đêm
Tình anh ướt át bên thềm năm xưa

Chờ anh em vẫn đợi chờ
Mùa Xuân trông đợi thẫn thờ nhớ ai
Chiều về trên bến năm xưa
Thuyền đời anh vẫn lưa thưa chiều tà!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-01-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác thuyền hoa….

Sáu Tấc

Ngày 16, Tháng 1, Năm 2021

Sáu tấc đất, chôn vùi quá khứ
Hát một bài, ca khúc khải hoàn
Lòng hoan hỉ, mắt ta nhìn biết
Một đời người, chốc lát trôi qua

Sáu tấc đất, chôn vùi dĩ vãng
Lòng anh đây, thương nhớ người xưa
Trong chốc lát, niềm vui nỗi nhớ
Vượt qua khỏi, suy diễn vu vơ

Con người cũ, chôn vùi trong Chúa
Chúa phục sinh, khai phóng quang khai
Đóng đinh nó, trên thập tự giá
Giờ, từ giã đường cũ lối xưa

Sáu tấc đất, vinh quang chiến thắng
Đồng một lòng, dân Chúa tiến lên
Giờ chiến trận, xông ra lãnh thổ
Vững lòng tin, trong Chúa Vạn Quân

Sáu tấc đất, chôn vùi đời cũ
Chẳng vu vơ, đánh gió bá vơ
Mắt chăm nhìn, kìa, con đường sống
Từ Ngôi Lời, chiến thắng vinh quang!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Biết Ngài?

Ngày 16, Tháng 1, Năm 2021

Biết Ngài, ta có biết chăng?
Biết từng ánh mắt, biết từng lời ru
Biết Ngài, hay biết về Ngài?
Biết Ngài, biết rỏ, lối đi đường về

Biết Ngài, ta có biết chăng?
Biết lòng yêu mến, nhân từ của Cha
Biết Ngài, hay biết về Ngài?
Biết Ngài, nghe tiếng của Cha hằng ngày

Biết Ngài, ta có biết chăng?
Biết bàn tay Chúa, chữa lành, ban cho
Biết Ngài, hay biết về Ngài?
Biết quyền năng Chúa, phá tan mọi xiềng

Biết Ngài, ta có biết chăng?
Biết Danh Xưng Chúa, đại quyền vô song
Biết Ngài, hay biết về Ngài?
Biết Lời, thẫm vị, trong Danh Con Trời

Biết Ngài, ta có biết chăng?
Biết lòng dung thứ, ơn lành từ trên
Biết Ngài, hay biết về Ngài?
Biết, nhìn Thập Giá, đường về Gô-tha

Biết Ngài, ta có biết chăng?
Biết dòng huyết Chúa, tẫy thanh tội tình
Biết Ngài, hay biết về Ngài?
Biết, trong giông tố, Thần Cha vận hành

Biết Ngài, ta có biết chăng?
Biết nghe tiếng Chúa, mắt nhìn biết Cha
Biết Ngài, hay biết về Ngài?
Biết bao gian khổ, cửa trời mở ra

Biết Ngài, ta có biết chăng?
Biết Ngài, tỏ bày lòng Cha cho người
Biết Ngài, hay biết về Ngài?
Biết Ngài, bày tỏ ân tình từ trên

Biết Ngài, ta có biết chăng?
Biết, nơi, các chốn, khắp nơi trên trời
Biết Ngài, hay biết về Ngài?
Biết, đi, đồng đứng, trị vì với Cha

Biết Ngài, ta có biết chăng?
Biết trong khoảnh khắc, thẫm quyền siêu nhiên
Biết Ngài hay biết về Ngài?
Biết Ngài, luôn ở trong Ngài, bạn ơi!

Biết Ngài, ta có biết chăng?
Biết Ngài, vượt khỏi gian truân, ba đào
Biết Ngài, hay biết về Ngài?
Biết Ngài, biết rỏ tình Cha đại ngàn

Vượt qua nghịch cảnh, nguy nan
Vượt qua gian khổ, trầm luân cuộc đời
Từ trong trũng chết, ô kìa
Vượt qua, dân Chúa, Ba Miền vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-01-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một.” – Giăng‬ ‭10:26-30‬ ‭VIE1925‬‬

Sứ Mệnh

Ngày 15, Tháng 1, Năm 2021

Một sứ mệnh, từ Chúa ban cho
Một danh tính, từ Cha đời đời
Một ảnh tượng, theo hình, bóng Chúa
Một tình yêu, mãi mãi không vơi

Từ nơi chốn, các nơi trên trời
Từ thẫm vị, Thần quyền Cha ban
Từ Đức Tin, vững lòng trông cậy
Từ nơi ấy, lên chốn cao hơn

Lòng vui mừng, vung gươm hai lưỡi
Lòng trông cậy, vững lòng an nghỉ
Lòng an bình, lắng nghe tiếng Chúa
Lòng hân hoan, dân Chúa tiến lên

Mắt chăm nhìn, nhìn biết Mặt Cha
Mắt chú tâm, chẳng hề sao lãng
Mắt sáng rực, tâm hồn trong sáng
Mắt chẳng còn, than khóc, đau thương

Chân nhẹ bước, vượt khỏi tường thành
Chân bén gót, theo Cha mỗi bước
Chân tiến bước, lòng chẳng chao dao
Chân đạp đất, trấn giữ cổng thành

Một sứ mệnh, một lòng trung tín
Một tâm chí, một lòng quyết chí
Một con tim, trong Chúa, trong Ngài
Một bài ca, chiến thắng Cha ban!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Lặng Yên Trong Tĩnh Nguyện

Ngày 9, Tháng 1, Năm 2021

Bôn ba sóng gió gian nan
Mãi tìm, mãi kiếm, khắc khe, ô kìa
Đặt vào công thức luật hình
Kiếm tìm phương pháp, tìm gì kiếm ai?

Tư duy, sao mãi diễn suy
Thao thao bất tuyệt, suy tôn con người
Trở về với Đấng Sinh Thành
Mở lòng chào đón, kiếm tìm Mặt Cha

Chớ tìm từng chữ từng câu
Rập khuôn, sao mãi diễn suy từng lời
Lắng nghe tiếng Chúa bạn ơi
Trong nơi kín nhiệm, Lời Ngài sáng soi

Lòng Cha bày tỏ thương yêu
Chẳng nên suy diễn theo tâm trí mình
Lòng Ngài, dung thứ bao la
Ngài không cáo buộc, Ngài hằng yêu thương

Thật là giản dị bạn ơi
“Chiên Ta nghe tiếng của Ta”, mỗi ngày
Một thời chinh chiến đến rồi
Chân ta bén gót theo Cha hằng ngày

Trong nơi yên tĩnh an bình
Bên dòng Bình Tịnh, lắng nghe tiếng Ngài
Ngài nơi nương náu vững an
Sẵn lòng giúp đỡ trong thì gian truân

Các dân náo loạn bôn ba
Đất trời rúng động, dân Ngài an vui
Vạn Quân, Ngài Đấng đi đầu
Dẹp tan, đánh bại, phá tan mọi xiềng

Lặng yên, ta hãy lặng yên
Bên dòng bình tịnh vững lòng lắng nghe
Lặng yên, nhìn biết Chúa Trời
Nơi cao, nương náu, trọn đời an vui!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-01-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đức Chúa Trời là nơi nương-náu và sức-lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp-đỡ trong cơn gian-truân, Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến-cải, Núi lay-động và bị quăng vào lòng biển; Dầu nước biển ầm-ầm sôi-bọt, Và các núi rúng-động vì-cớ sự chuyển-dậy của nó. (Sê-la) Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, Là nơi thánh về chỗ-ở của Đấng Chí-Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy; thành ấy sẽ không bị rúng-động. Vừa rạng-đông Đức Chúa Trời sẽ giúp-đỡ nó. Các dân náo-loạn, các nước rúng-động; Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan-chảy. Đức Giê-hô-va vạn-quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương-náu của chúng tôi. (Sê-la) Hãy đến nhìn-xem các công-việc của Đức Giê-hô-va, Sự phá-tan Ngài đã làm trên đất là dường nào! Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu-cùng trái đất, Bẻ gãy các cung, chặt các giáo ra từng miếng, Và đốt xe nơi lửa. Hãy yên-lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn-cao trong các nước, cũng sẽ được tôn-cao trên đất. Đức Giê-hô-va vạn-quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương-náu của chúng tôi. (Sê-la)” – Thi-thiên‬ ‭46:1-11‬ ‭VIE1925‬‬

Chỉ Còn…

Ngày 8, Tháng 1, Năm 2021

Còn hai thế lực đối đầu
Chẳng “tả”, chẳng “hữu”, ánh sáng, tối tăm
Một bên chống Chúa chẳng dừng
Một bên công nghĩa, vinh danh Vua Trời

Xin Cha mở mắt mở tai
Cho ta nhìn biết, Tay Cha vận hành
Lời trong buồng kín giờ đây
Tỏ bày, khai triển, giảng trên mái nhà

Sự thật bày tỏ lòng Cha
Chẳng còn vương vấn, sự tình rối ren
Nhìn lên vào chốn cao hơn
Mắt ta nhìn biết, cửa trời mở ra

Chớ trông, chẳng cậy con người
Đức tin vững mạnh, dân Ngài vùng lên
Ba Miền, khai phóng dân tình
Chẳng còn thắt chặt, khắc khe giáo điều

Mở lòng mở mắt mở tai
Một thời chinh chiến, tình Cha dạt dào
Giê-su, Chúa Đấng lạ lùng
Danh Ngài vang dội khắp nơi đất trời

Có gì quá khó cho Ngài?
Bước Chân Ngài chẳng ngập ngừng, bạn ơi
Theo Cha, bén gót theo Ngài
Đánh Đông dẹp Bắc, xông ra trận tiền

Nhìn xem mùa gặt, ô kìa
Thiên đàng khắp chốn nẻo đường Việt Nam
Lời Cha, một nét chẳng dừng
Lời trong khoảnh khắc đi vào thiên thu

Chỉ còn, nhìn biết một điều
Nước Trời mở rộng cho con dân Ngài
Bước đi, ánh sáng thượng thiên
Hừng đông chiếu sáng, đường về Si-ôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 08-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Dấu Chân Ta

Ngày 6, Tháng 1, Năm 2021

Chân đạp đất, cổng thành trấn giữ
Giữa gian truân, Thần Chúa vận hành
Chẳng lặng im, không còn sợ hãi
Giữa cơn giông, dân Chúa vùng lên

Dấu chân ta, xông ra lãnh thổ
Tiến bước lên, vào chốn cao hơn
Tay mạnh sức, Gia-vê hành động
Tiến lên nào, đánh bại quân thù

Chân đạp đất, mắt lòng nhìn biết
Ý của Cha, ở đất như trời
Gươm hai lưỡi, vung lời công bố
Vượt tường thành, giải phóng dân ta

Dấu chân ta, kìa dây chuẩn mực
Làm ngay thẳng, mọi lối quanh co
Vững lòng tin, một lòng hiệp ý
Mở cửa trời, khai phóng mọi lòng

Dấu chân ta, chiến binh dũng cảm
Bước theo Ngài, Chúa Đấng dẫn đầu
Chẳng chùn bước, không còn e ngại
Chiến thắng này, thuộc Chúa Gia-vê

Chân đạp đất, Ngôi Lời chỉ định
Ôi Lời Ngài, đột phá, quang khai
Trong tư thế, con Trời, thẫm vị
Một con đường, chiến thắng quang vinh!

Lửa Thiêng Việt Nam – 06-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Bạn Tôi

Ngày 5, Tháng 1, Năm 2021

Một đêm Đông mới đầu năm
Bạn tôi từ giã vượt bờ bên kia
Về nơi yên nghỉ an bình
Vượt qua gian khổ, về nguồn, trên cao
Nhớ ôi, một tấm lòng vàng
Tình yêu chan chứa, lòng tôi nghẹn ngào
Bạn tôi, người bạn thân thương
Chẳng ai có thể sánh bằng, bạn tôi!
Nhớ ôi, giọng hát thanh cao
Vòng tay mở rộng, yêu thương ân tình
Vườn hoa vắng bóng ai ơi
Biết bao khoảnh khắc, thân tình sâu xa
Bạn tôi, người bạn năm xưa
Chạm vào tâm khảm, ghi sâu vào lòng
Một lòng yêu mến nhớ ai
Một đời, một tấm lòng vàng, chẳng quên!
Lửa Thiêng Việt Nam – 05-01-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác thương nhớ đến Nga, một người bạn thân thiết, vừa qua đời ngày 2, tháng 1, năm 2021

Nơi Trống Vắng…

Ngày 2, Tháng 1, Năm 2021

Nơi trống vắng, ấy nơi phước hạnh
Ở bên bờ, vực thẫm chao đao?
Trong đau khổ, nhìn biết ý Chúa
Giữa ba đào, nhận biết Tay Ngài

Nơi trống vắng, tâm hồn yên tĩnh
Lắng tai nghe, tiếng gọi, Tin, Yêu
Trong thử thách, ơn Ngài bao phủ
Giữa cơn giông, Thần Chúa vận hành

Nơi trống vắng, bên dòng Bình Tịnh
Chúa Bình An, bao phủ chở che
Trong gian truân, cửa trời rộng mở
Giữa dòng đời, tình Chúa tuôn tràn

Nơi trống vắng, một mình với Chúa
Chẳng lo buồn, bấn chấn, bôn ba
Trong tội lỗi, lòng Ngài dung thứ
Giữa cơn đau, thống hối ăn năn

Nơi trống vắng, ấy nơi phước hạnh
Mở rộng lòng, chào Chúa lòng ta
Trong vui mừng, lòng ta hớn hở
Hướng lòng về, nơi chốn cao hơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Tư Thế Chiến Thắng

Ngày 4, Tháng 1, Năm 2021

Từ các nơi, các nơi chốn trên trời
Ngồi cùng Chúa, ở khắp nơi khắp chốn
Thẫm quyền ta, xuất nguồn từ chốn ấy
Trị vì trên, mọi lãnh thổ, dân gian

Đồng hành với, các thiên binh, kỵ mã
Từ khắp nơi, từ nơi chốn cao hơn
Mắt chăm nhìn, chú tâm ta nhìn Chúa
Chẳng lo buồn, không khốn đốn tang thương

Từ nơi cao, mắt lòng ta nhìn biết
Ôi ơn Ngài, rộng lớn biết dường bao
Kìa ngoại cảnh, thật chỉ là mây khói
Chẳng là gì, khi có Chúa ở cùng

Một tư thế, một thẫm quyền con Chúa
Thánh Linh Ngài, che phủ mọi bước đi
Trong chiến thắng, một lòng tin cậy Chúa
Lắng tai nghe, nghe tiếng Chúa phán truyền

Khi nhìn biết, ta nghe, thấy tiếng Ngài
Lời của Cha, lời công bố quyền năng
Chẳng làm theo, theo điều luật, giáo quyền
Chiên của Chúa, nghe tiếng của người Chăn

Chúa Vạn Quân, chưa bao giờ thất trận
Từ nơi cao, đồng hành với thiên binh
Lời mặc khải, một Lời trong khoảnh khắc
Giải phóng lòng, Ngài mở khoá ngục tù

Một tư thế, một chiến trận, cao đỉnh
Ý của Cha, thật ở đất như trời
Chân sánh bước, ta đồng hành với Chúa
Từ nơi chốn, khắp nơi ở trên trời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Trong Ba Ngày

Ngày 4, Tháng 1, Năm 2021

Trong ba ngày, chỉ trong một khoảnh khắc
Ý của Cha, thật ở đất như trời
Con dân Chúa, hãy sẵn sàng tiến bước
Lời hằng sống, gươm hai lưỡi vung lên

Mặc áo giáp, kìa dân Chúa sẵn sàng
Tay trong Tay, mắt ta chăm nhìn Chúa
Môi miệng, lòng, Lời của Cha công bố
Mở cửa trời, nguyện ý Chúa thành toàn

Lòng can đảm, một đạo binh dũng cảm
Chẳng sợ chi, rao truyền ý của Cha
Lòng của vua, nằm trong tay của Chúa
Xoay hướng lòng, giờ đã điểm bạn ơi

Xin Thần Chúa, ôi xin Ngài khuấy động
Trên đường phố, sự thật không ngã nhào
Con dân Ngài, sự công chính truyền rao
Nguyện xin Chúa, bao phủ chở che ta

Chớ lặng im, chẳng còn gì che dấu
Mở rộng lòng, bày tỏ ý, lòng Cha
Ngày chuyển đổi, một ngày của đoán định
Nguyện ý Cha, được bày tỏ sáng soi

Dấy lên kìa, một đạo binh công chính
Phá tan xiềng, mọi gian dối, tối tăm
Ôi xin Chúa, Thần Lẽ Thật soi sáng
Khắc phục vua, Ngài khai phóng nước trời

Trong ba ngày, xin Chúa dẫn đưa đường
Mở mắt lòng, Ngài soi sáng lòng vua
Gió Thánh Linh, xin chạm đến lòng người
Mở cửa trời, Ngài giải phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Từ Đồng Vắng

Ngày 4, Tháng 1, Năm 2021

Từ đồng vắng, một đạo binh hùng mạnh
Vượt Giô-đanh, đánh chiếm Ca-na-an
Trong đồng vắng, tiếng Tù Và vang dội
Cảnh báo lòng, giờ dân Chúa vùng lên

Từ đồng vắng, con dân Chúa chổi dậy
Vượt tường thành, thoát khỏi chốn phu tù
Nơi chuyển đổi, ôi xin Ngài biến đổi
Phá tan xiềng, mọi tăm tối, gian manh

Từ đồng vắng, vào lên chốn cao hơn
Vượt ra khỏi, mọi giới hạn tư duy
Đánh tan, ôi, bao giáo điều, phương pháp
Mở rộng lòng, chào đón Chúa Bình An

Từ đồng vắng, một âm hưởng thiên đàng
Vượt tường thành, khai phóng tiếng dân ta
Chớ lặng im, chẳng kinh hãi, lo âu
Không ngập ngừng, chẳng than khóc u buồn

Từ đồng vắng, kìa, dân Chúa vùng lên
Vững lòng tin, mở tai nghe tiếng Chúa
Lời thông sáng, từ trong nơi kín nhiệm
Ánh Mắt Cha, soi sáng mọi nẻo đường

Từ đồng vắng, dân Ngài chẳng than khóc
Không lo buồn, ta thật chẳng bôn ba
Trong giao ước, một lòng tin vững chắc
Đấng Đầu Nguồn, nguồn cung ứng vô biên

Từ đồng vắng, kìa, dân Chúa xông lên
Từ trũng chết, một đạo binh dũng cảm
Vượt gian nguy, tay giương nỗi cung đồng
Chúa Vạn Quân, Đấng dẫn đầu, đột phá

Từ đồng vắng, con dân Chúa vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-01-2021
http://www.luathiengvn.com

Không Bao Giờ

Ngày 3, Tháng 1, Năm 2021

Không bao giờ, chẳng bao giờ bỏ cuộc
Bước chân ta, chân tiến bước nhẹ nhàng
Không bao giờ, chẳng bao giờ buông thả
Tay trong Tay, trận chiến ta xông vào

Chiến trận này, trận chiến của Gia-vê
Đấng Đi Đầu, Chúa Ngài, Đấng mở đường
Kìa thiên binh, Ngài, đồng lòng tiến bước
Mở cửa trời, Ngài đột phá, quang khai

Không bao giờ, chẳng bao giờ chập choạng
Tiếng của Cha, soi sáng bước chân ta
Không bao giờ, chẳng bao giờ hụt hẫn
Mọi nẻo đường, Chúa luôn, vẫn ở cùng

Một mùa mới, một con đường ánh sáng
Lời mặc khải, Lời thông sáng từ trời
Trong khoảnh khắc, chỉ trong một khoảnh khắc
Phá tan xiềng, Lời, giải phóng dân ta

Không bao giờ, chẳng bao giờ chùn bước
Đồng một lòng, kìa dân Chúa tiến lên
Không bao giờ, chẳng một chút sờn lòng
Giờ của Chúa, kìa, giờ của dân ta

Trong Thánh Ý, nhất tâm như đá lửa
Đồng tâm tình, hiệp một ý tiến lên
Ấy là nơi, trong một giao ước mới
Vững lòng tin, vào trong, phía sau màn

Không bao giờ, chẳng bao giờ thất chí
Còn hơi thở, còn trông cậy, Tin, Yêu
Không bao giờ, chẳng bao giờ bỏ cuộc
Chúa Vạn Quân, Ngài chiến thắng vinh quang

Chớ buồn lo, chẳng than khóc âu sầu
Trong Danh Chúa, Đấng, chủ tễ quyền oai
Chân đạp đất, tay trấn đóng cổng thành
El Gi-bor, Ngài chiến thắng muôn năm

Không bao giờ, chẳng bao giờ bỏ cuộc
Đồng một lòng, kìa dân Chúa xông lên
Không bao giờ, chẳng bao giờ nhụt chí
Ngày của Chúa, ồ, ngày của dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-01-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận-biết Ngài khắp chốn!” – II Cô-rinh-tô‬ ‭2:14‬ ‭VIE1925‬‬

Trở Về Với Khởi Đầu

Ngày 29, Tháng 12, Năm 2020

Khởi đầu với một A-đam
Chỉ là một bóng với hình của Cha
Cha ta, Ngài Đấng sinh thành
Dựng theo ảnh tượng, theo hình Cha Ta

Khởi đầu với Đấng Đầu Nguồn
Chỉ là một bóng với hình Cha ta
Vẫn còn từ Đấng Sinh Thành
Từ trong Giao Ước, thành hình của Cha

Cớ sao ta vẫn kiếm tìm?
Tìm mây, kiếm gió, ân tình vu vơ?
Kiếm tìm danh tính qua ai?
Tìm trong lãnh tụ, tìm trong việc làm?

Trở về với cội với nguồn
Trở về với Chúa, trong tình ban sơ
Thật là giản dị bạn ơi
Chúa Cha Ngài vẫn một lòng yêu ta

Dấu kỳ phép lạ, ta tìm?
Đấng làm phép lạ, chính Ngài là Cha
Ta tìm, ta kiếm giáo điều?
Tìm phương giải cứu, tìm người được ơn?

Kìa dòng Huyết Báu Chiên Con
Tẩy thành gian ác, phá tan mọi xiềng
Ồ ân sủng Chúa tuyệt vời
Ban cho dung thứ ân tình từ trên

Chẳng còn tìm kiếm bôn ba
Không còn vướng mắc sự tình bâng quơ
Trở về ta hãy trở về
Vượt qua trũng chết, tìm về bên Cha

Đức tin, trông cậy, yêu thương
Trở về với Đấng Sinh Thành ra ta
Khởi đầu với Đấng Sau Cùng
Khởi đầu với Đấng Đầu Nguồn, Cha ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-29-2020
http://www.luathiengvn.com

Tuôn Chảy

Ngày 29, Tháng 12, Năm 2020

Không có ý, nhưng lời cứ tuôn chảy
Chảy tuôn qua, một ống dẫn thô sơ
Hãy yên nghỉ, ở bên dòng Bình Tịnh
Sông, Nước Ngài, ôi nguồn sống vô biên

Từ Ngôi Trời, nơi chốn, cõi thượng thiên
Chảy vào lòng, nhân thế, bạn và tôi
Ôi, xin Chúa, xin Ngài luôn thể hiện
Ánh sáng Ngài, bao phủ chở che ta

Nguồn ánh sáng, đời đời luôn chiếu sáng
Nước Vĩnh Hằng, hằng tuôn chảy không ngơi
Nguồn sống ấy, muôn đời không sao nhãn
Ôi tình Ngài, tình yêu Chúa đại ngàn

Nguồn sự sống, ôi một nguồn sung mãn
Chảy, văng ra, từ nay đến đời đời
Chúa Bình An, kìa Chúa Đấng Lạ Lùng
Dòng lịch sử, chẳng có ai sánh kịp

Bước đi trong, trong Ánh Sáng, Tình Yêu
Một con đường, con đường Thánh mở ra
Đấng Đầu Nguồn, Ngài mở lối dẫn đường
Trong dòng chảy, từ sáng thế, tuôn trào

Đấng Đầu Tiên, Ngài là Đấng Sau Cùng
Trong mọi sự, Ngài kết thúc từ đầu
Dòng Trường Sinh, kìa, Dòng Sông Sự Sống
Một dòng sông, tuôn chảy từ Ngôi Trời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-12-2020
http://www.luathiengvn.com

Lặng Yên

Ngày 29, Tháng 12, Năm 2020

Lặng yên, im tiếng thì thầm
Một mùa giá lạnh, tiếc lời bâng quơ
Tiếc gì, tiếc cả một lời?
Tiếc gì ánh mắt, yêu thương, chân tình?

Lời từ tâm khảm dội vang
Từ trong tim ấy, từ lòng cho ra
Một lời chân thật, nói lên
Tỏ bày lòng Chúa, trong Ngài, qua ta

Phải chăng, ta chẳng có lời?
Từ nơi kín nhiệm, Lời Ngài tràn tuôn
Vào trong, vào phía sau màn
Trong nơi Chí Thánh, Lời Cha thì thầm

Lời ta, chẳng phải qua lời
Lời Cha qua tấm lòng thành, tín trung
Tiếc lời, có thật tiếc chăng?
Lời ta, bày tỏ qua lòng ban cho

Lặng yên, im tiếng khi nào
Khi ta chẳng có Lời Ngài trong ta
Tiếc lời, ta có tiếc chăng?
Lặng yên cho đến khi Cha ban Lời

Thế thì ta có tiếc chăng?
Ôi thôi, ta chỉ trông chờ Thần Cha
Mở ra cánh cửa thượng thiên
Tai nghe, mắt thấy, Lời Cha rao truyền

Lặng yên cho đến đúng thì
Trong thì của Chúa, Thần Cha vận hành
Tiến vào, lên chốn cao hơn
Lắng nghe tiếng Chúa trong thì của Cha

Một mùa, Thánh Ý, siêu nhiên
Ôi Cha, xin Chúa ban cho Lời Ngài
Một con đường thánh mở ra
Giờ ta cần bước, đi, trong Lời Ngài

Thời kỳ tăm tối đến gần
Lời Ngài soi sáng, mở đường, quang khai
Lặng yên cho đến đúng thì
Ồ ta, chỉ có Lời Ngài mà thôi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-12-2020
http://www.luathiengvn.com

Thời Quật Khởi

Ngày 29, Tháng 12, Năm 2020

Tình dân tộc, anh em cùng chung hướng
Hướng một lòng, về thành Thánh Si-ôn
Lòng trông đợi, mắt chăm chăm nhìn Chúa
Tay trong Tay, ồ, Tay Chúa Gia-vê

Tay của Ngài, Cánh Tay không quá ngắn
Vực ta lên, thoát khỏi chốn trầm luân
Thời quật khởi, đồng lòng ta tiến bước
Mở cửa trời, đồng cộng tác thiên binh

Đi theo tiếng, tiếng Gia-vê quật khởi
Khởi đầu mới, theo tiếng phán của Ngài
Một mùa mới, trong một chiến trận mới
Mắt chăm nhìn, Chiến Binh, Chúa Gia-vê

Đấng Đi Đầu, chưa thất trận bao giờ
Cờ xí Ngài, luôn chiến thắng tung bay
Gươm hai lưỡi, Lời mặc khải tuôn chảy
Từ Ngôi Lời, từ nơi chốn cao hơn

Nơi kín nhiệm, Lời Cha hằng chiếu sáng
Mở mắt lòng, ta nhìn thấy lòng Cha
Đấng Mưu Luận, Ngài đưa lối dẫn đường
Con đường mới, trong chiến lược thượng thiên

Lời thông sáng, mở ra con đường mới
Bước theo Lời, xuất phát từ Ngôi Trời
Chân đạp đất, Lời Cha ta công bố
Đánh tan mọi, mọi nghịch cảnh nguy nan

Thời quật khởi, một thời trong Thánh Ý
Mắt lòng ta, nhìn biết Đấng Tối Cao
Trong thương trường, nơi phố chợ, đầu đường
Chúa Phục Sinh, Ngài giải phóng dân ta

Bước ra khỏi, bốn bức tường ngăn cách
Mở rộng lòng, nhìn thấy cảnh dân gian
Đang trông đợi, nguồn sự sống muôn đời
Tỏ bày lòng, của Chúa, Chúa Bình An

Thời quật khởi, kìa dân ta tiến bước
Dậy mà đi, theo tiếng gọi Gia-vê
Vượt qua khỏi, bốn bức tường “tôn giáo”
Phá tan đi, mọi giới hạn vu vơ

Vượt tường thành, vang vọng tiếng Tù Và
Tiến lên cao, vào lên chốn cao hơn
Đồng một lòng, hiệp một trong Thánh Ý
Thánh dân Ngài, thời quật khởi, tiến lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-12-2020
http://www.luathiengvn.com

Tự Do

Ngày 29, Tháng 12, Năm 2020

Tự do trong ánh mắt Ngài
Thánh Linh soi sáng, mắt lòng mở ra
Tự do mở rộng vòng tay
Trong tình yêu Chúa, mở lòng cho ra

Tự do thư thái, tư duy
Chẳng còn khắc nghiệt, thứ tha, yêu người
Tự do hát xướng, ngợi khen
Cửa trời rộng mở, mắt nhìn thấy Cha

Tự do, trung tín, kiếm tìm
Trong nơi kín nhiệm, tình Cha dạt dào
Tự do trong Thánh Linh Ngài
Ồ, mặt đối Mặt, lòng tin vững bền

Tự do nhìn biết thẫm quyền
Nhìn vào Mắt Chúa, thấy hình bóng ta
Tự do trong Chúa, trong Ngài
Từ nơi chốn ấy, ý Cha thành toàn

Tự do khai phóng dân Ngài
Không còn, “phương pháp, giáo điều” vu vơ
Tự do khai triển nước nhà
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng

Tự do trong trái tim ta
Cửa lòng mở rộng, mời Cha ngự vào
Tự do trong Thánh Linh Ngài
Triển khai ân tứ trong con dân Ngài

Không còn thắt chặt khắc khe
Chẳng còn hành quyết, không còn đấu tranh
Mừng vui ca hát trọn đời
Yêu thương, tha thứ, tỏ bày tình Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-12-2020
http://www.luathiengvn.com

Bầu Da Mới

Ngày 28, Tháng 12, Năm 2020

Một mùa mới, với một bầu da mới
Mùa chuyển đổi, ồ, dân Chúa vùng lên
Kìa rượu mới, trong một bầu da mới
Tiến lên nào, bước lên chốn cao hơn

Tay trong Tay, một lòng trông cậy ấy
Vững lòng tin, ôi, tình Chúa đại ngàn
Ai trông đợi, Gia-vê, không mòn mỏi
Như chim ưng, cất cánh bay cao, xa

Một việc mới, kìa Chúa, sắp sẵn rồi
Nơi hoang mạc, mở ra con đường mới
Chốn hoang vu, sa mạc trổ bông Hồng
Một dòng sông, tuôn chảy từ Ngôi Trời

Ôi tình Ngài, thật vô biên, bất tận
Nguồn cung ứng, của Chúa thật siêu nhiên
Đấng Lạ Lùng, Ngài, hay làm phép lạ
Lòng nhân từ, Chúa thành tín, yêu, thương

Mắt chẳng nhìn, chẳng trông chờ ngoại cảnh
Không bôn ba, chẳng tang tóc lo âu
Mở mắt lòng, ăn năn trong thống hối
Trở về nguồn, xoay bỏ lối mòn xưa

Ôi xin Chúa, nguyện xin Ngài thương xót
Năm ban ơn, ồ, xin Chúa gia ơn
Ban dầu mới, trong một bầu da mới
Mở cửa trời, xin giải phóng dân ta

Một mùa mới, kìa, một chân trời mới
Ánh hừng đông, chiếu sáng mắt lòng ta
Niềm hy vọng, tỏa sáng cả bầu trời
Lửa Thiêng Ngài, bùng cháy trong Tin, Yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-12-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc. Những thú đồng, với muông rừng và chim đà, sẽ tôn-vinh ta; vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa-mạc, đặng cho dân ta đã chọn được uống. Ta đã làm nên dân nầy cho ta, nó sẽ hát khen-ngợi ta.” – Ê-sai‬ ‭43:19-21‬ ‭VIE1925‬‬

“Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; nếu vậy thì miếng nỉ mới chằng rách áo cũ, mà đàng rách thành xấu thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu vậy, rượu làm vỡ bầu, rượu mất và bầu cũng chẳng còn.” – Mác‬ ‭2:21-22‬ ‭VIE1925‬‬

“Nhưng ai trông-đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt-nhọc, đi mà không mòn-mỏi.” – Ê-sai‬ ‭40:31‬ ‭VIE1925

Bên Thềm Cũ…

Ngày 28, Tháng 12, Năm 2020

Bên thềm cũ, ngoài trời trông ảm đạm
Nắng ngoài hiên, lạnh thấu trái tim ta
Lòng chạnh nhớ, bên thềm cũ năm qua
Ồ ngoại cảnh, chớ hề, không lây chuyển

Năm mới đến, với tình yêu muôn thuở
Viếng thăm ta, bên thềm cũ năm qua
Một năm mới, tia hy vọng tươi mới
Mới trong tâm, ồ, mới cả tâm hồn

Bên thềm cũ, nhớ tình Cha lai láng
Ôi ơn Ngài, không kể xiết bạn ơi!
Trong gian nan, Thần Cha luôn thăm viếng
Mở cửa trời, Ngài giải phóng, gia ơn

Tai lắng nghe, kìa, tiếng Chúa gọi mời
Mắt nhìn biết, ồ, cửa trời rộng mở
Mùa gia tăng, hãy mở rộng lòng ta
Không có gì, thật quá khó cho Ngài

Bên thềm cũ, mọi điều cũ trôi qua
Một mùa mới, ân tình Cha chan chứa
Năm ban ơn, Lửa Linh Ngài bùng cháy
Soi sáng lòng, mắt nhìn biết Gia-vê

Đồng tâm tình, kìa dân Chúa trị vì
Lắng tai nghe, nghe tiếng gọi, Tin, Yêu
Chân đạp đất, cổng thành ta trấn đóng
Mở cửa trời, hãy khai phóng dân ta

Bên thềm cũ, chấn hưng, Ngài khôi phục
Từ vực thẫm, kìa, dân Chúa vùng lên
Gươm hai lưỡi, Lời Cha luôn chiếu sáng
Một đạo binh, hùng mạnh Chúa dấy lên

Lòng vui mừng, tay giương nỗi cung đồng
Dậy mà đi, kìa dân Chúa vùng lên
Một bài ca, chiến thắng Chúa ban cho
Nguyện ý Chúa, thật, ở đất như trời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-12-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác một chiều cuối năm, “bên thềm cũ”

Nhưng Chúa…

Ngày 27, Tháng 12, Năm 2020

Giữa cơn giông, nhưng Chúa vẫn còn
Vẫn còn đấy, Mắt Ngài đưa dẫn
Vẫn ở cùng, mở lối dẫn đường
Trong bế tắc, đột phá, gia tăng

Bờ vực thẫm, Tay Chúa vương ra
Giải cứu ta, mở khoá ngục tù
Cơn tang tóc, Thần Chúa vận hành
Giữa ba đào, ơn Chúa phủ che

Khi bối rối, Mặt Ngài chiếu sáng
Khai phóng lòng, mặc khải tỏ bày
Vẫn yêu thương, chờ ta xoay hướng
Chúa động lòng, tha thứ gia ơn

Biết bao lần, Ngài vẫn trông đợi
Đợi chờ ta, dân Chúa dấy lên
Lắng tai nghe, tiếng Chúa phán truyền
Mở mắt lòng, khai phóng dân ta

Trong nghịch cảnh, nhưng Chúa vẫn còn
Vẫn còn yêu, Ngài còn trông đợi
Vẫn một lòng, thành tín không thôi
Năm ban ơn, ơn Chúa gia tăng

Cơn bẩn chật, đúng thời đúng lúc
Đấng Mưu Luận, hay làm phép lạ
Nguồn cung ứng, vô biên bất tận
Mở cửa trời, ơn Chúa thêm lên

Khi dịch lệ, nhưng Chúa vẫn là
Đấng Chữa Lành, giải cứu, ban cho
Không than khóc, chẳng còn tang tóc
Chẳng đau buồn, cũng chẳng âu lo

Trong mọi thì, nhưng Chúa vẫn là
Đấng Yêu Thương, không hề thay đổi
Chúa Bình An, chủ tễ muôn loài
Đấng Lạ Lùng, Chúa của lòng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-12-2020
http://www.luathiengvn.com

Một Thoáng Mây Bay

Ngày 25, Tháng 12, Năm 2020

Một thoáng nhìn, một thoáng mây bay
Hướng về đâu, ánh mắt, tầm nhìn
Chấn thương lòng, âm hưởng đau thương?
Mở mắt lòng, cảm nhận, Tin, Yêu

Một khoảnh khắc, một đời riêng biệt
Biết bao lần, hoang tưởng, cô đơn
Trong tang tóc, mắt nhìn biết Chúa
Bao đau thương, tan biến giờ này

Một đời người, như một khoảnh khắc
Như khói, mây, một thoáng vu vơ
Lòng dung thứ, biển hồ lai láng
Ôi tình Cha, mở rộng vòng tay

Nhìn biết Chúa, linh hồn yên nghỉ
Bước lên nào, vào chốn cao hơn
Trong gian khổ, lòng tin vững chắc
Giữa ba đào, ơn Chúa thêm lên

Lòng cam kết, hiệp một trong Chúa
Chẳng bôn ba, tang tóc đau thương
Lòng thống hối, xin Cha thương xót
Mở cửa trời, thăm viếng dân ta

Kìa ánh sáng, thiên đàng chói dọi
Xoa dịu lòng, giải phóng dân tình
Mùa Ánh Sáng, ơn Cha bao phủ
Trở về nguồn, với Chúa Bình An

Ơn yêu thương, chẳng hề dời đỗi
Huyết Chiên Con, thanh tẫy mọi điều
Mở rộng lòng, mở rộng lòng ta
Một thoáng nhìn, nhìn biết, Tin, Yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-12-2020
http://www.luathiengvn.com

Nhìn Về

Ngày 24, Tháng 12, Năm 2020

Nhìn về bến cũ tình xưa
Nhìn về năm cũ, biết người biết ta
Ngày qua tháng lại, chăm nhìn
Nhìn vào Mắt Chúa, thấy hình bóng ta

Trong mọi nghịch cảnh, trong Ngài
Trong Cha, trong Chúa với tình ban sơ
Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Mặc dầu tình cảnh tang thương thể nào

Chúa Cha, Ngài vẫn một lòng
Ngài yêu, Ngài vẫn mở đường giải vây
Chớ nhìn ngoại cảnh vu vơ
Trong thời cơ ấy, dân Ngài vùng lên

Phép kỳ dấu lạ, ô kìa
Theo ta bén gót tỏ bày lòng Cha
Giữa cơn giông tố cuộc đời
Gia-vê, giải phóng, bước ra khỏi thuyền

Từ nơi hoang mạc, dân Ngài
Vùng lên, khởi dậy, xông ra trận tiền
Đi đầu, Ngài Đấng Đầu Nguồn
Bước ra đột phá, phá tan mọi xiềng

Nhìn về bến cũ tình xưa
Nhìn trong đắc thắng, nhìn về Si-ôn
Chẳng còn than khóc âu sầu
Không còn đau khổ, với lòng con côi

Một con đường mới mở ra
Tiến lên vào chốn cao hơn giờ này
Một năm khai phóng dân Ngài
Một đạo binh mới, xông ra trận tiền

Chớ nhìn, lối cũ đường xưa
Lòng tin vững bước, cửa trời mở ra
Mở lòng, mở mắt, mở tai
Lắng nghe tiếng Chúa thì thầm bên tai

Nhìn về, về cõi thượng thiên
Nhìn lên thấy Đấng đang ngồi trên ngôi
Chúa Cha, chủ tễ oai quyền
Một lòng vui thỏa, dân Ngài vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-12-2020
www.luathiengvn.com

Tiết Mùa Đông

Ngày 23, Tháng 12, Năm 2020

Tiết Đông buốt giá tim ai
Một mùa giá lạnh, ấm lòng dân gian
Những điều mắt thấy tai nghe
Chẳng là lẽ thật, thật là hư vô

Mắt ta chăm chú nhìn Ngài
Cửa trời mở rộng, đón chào Chúa Cha
Tỏ bày Ánh Sáng, Tình Yêu
Lòng Cha chiếu sáng, trong Ngài, qua ta

Sự lòng chẳng biết thế nào
Tình Cha chói dọi, một mùa gia tăng
Một lòng trung tín, chẳng dời
Một mùa Ánh Sáng, một mùa Yêu Thương

Ô kìa, Thần Chúa vận hành
Mắt ta nhìn biết, lắng nghe tiếng Ngài
Sự thật sẽ chẳng ngã nhào
Trên đường phố ấy, Lời Ngài dội vang

Bóng tối, ngươi phải lui đi
Thần Cha soi sáng, mọi lòng hân hoan
Nhà Ngài, Nhà Chúa sáng soi
Bước lên núi Thánh, tỏ bày lòng Cha

Không còn bối rối bâng khuâng
Chẳng còn tang tóc, giải vây mọi lòng
Từ trong trũng chết, dân Ngài
Dấy lên, dân Chúa, đạo binh can trường

Tiết Đông, tuyết trãi mọi lòng
Tẫy thanh, cỡi bỏ, không còn bơ vơ
Khoát lên Áo Mới Cha Ban
Một danh tính mới, thần quyền từ trên

Đứng trên Vầng Đá muôn đời
Đứng trên lời hứa từ trời ban cho
Một mùa Đông Lạnh ấm lòng
Một lòng trung tín, đồng hành thiên binh

Vững lòng tin cậy, Gia-vê
Trong mùa lạnh giá, Lửa Linh cháy bùng
Cháy lên, chiếu sáng mọi nhà
Lửa Thiêng của Chúa ấm lòng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-12-2020
http://www.luathiengvn.com

Từ Đâu?

Ngày 8, Tháng 12, Năm 2020

Từ đâu, ngươi đến từ đâu?
Tư duy tiêu cực rối ren sự đời!
Bôn ba, lẫn quẩn, xoay vòng
Đường đời lắm lúc, ê chề đau thương?

Ở trong liên kết, Gia-vê
Mắt lòng nhìn biết, lắng nghe Lời Ngài
Đồng tâm tình với Cha yêu
Đồng hành với các thiên binh từ trời

Tâm hồn trong sáng, mừng vui
Sáng, trưa, chiều, tối Tình Cha đại ngàn
Một lòng một ý, hướng về
Quyết tâm một ý, mắt chăm nhìn Ngài

Chớ tìm, chẳng kiếm vu vơ
Trong Ngài, ta ở trong Cha trọn lành
Một lòng kết ước, trong Cha
Chẳng còn tiêu cực, không còn bơ vơ

Người về từ cõi thượng thiên
Bước đi trên đất, Thần Cha vận hành
Lời Ngài, công bố, sấm truyền
Mở đường, khai phóng, phá tan mọi xiềng

Từ đâu, ta đến từ đâu?
Con dòng cháu giống, từ trời mà ra
Thẫm quyền, danh tính trong Cha
Đồng hành với Chúa, khắp nơi trên trời

Chân ta đạp đến nơi nào
Thánh Linh khai phóng, cửa trời mở ra
Chẳng còn tang tóc buồn đau
Từ trời, từ Chúa, Thần Ngài viếng thăm!

Lửa Thiêng Việt Nam – 08-12-2020
http://www.luathiengvn.com

Dẫu Cho

Ngày 5, Tháng 12, Năm 2020

Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Dẫu cho tình huống bi thương ê chề
Dẫu cho nghịch cảnh xôn xao
Chúa Cha Ngài Đấng Đầu Nguồn muôn năm

Trở về ta hãy trở về
Trở về với Đấng sinh thành ra ta
Trở về với buổi ban đầu
Trở về với Chúa, với tình ban sơ

Đức tin, trông cậy, yêu thương
Xông vào chiến trận, Gia-vê dẫn đầu
Giờ ta vùng dậy mà đi
Chẳng còn “con đỏ” trông chờ ai đây?

Chân ta đạp đến nơi nào
Mặt ra rực sáng, Lời Ngài quang khai
Đứng trong thẫm vị con Trời
Lời Cha truyền phán, cửa trời mở ra

Một thời thể hiện Danh Xưng
Danh Cha, Danh Chúa, Danh kỳ diệu thay
Bước lên vào chốn cao hơn
Mở ra cánh cửa ngợi khen Vua Trời

Vùng lên dân Chúa vùng lên
Ba Miền trỗi dậy vùng lên giờ này
Thẫm quyền, thân vị Cha ban
Cùng ngồi với Chúa khắp nơi trên trời

Dân Ngài có biết hay chăng?
Vẫn còn trông đợi, tìm người được ơn?
Bạn ơi, Chúa đã ban ơn
Ngài đang trông đợi dân Ngài vùng lên

Mỗi người, ân tứ tràn đầy
Góp tay, góp sức, ta cùng đứng lên
Chuyển thay, chuyển đổi, ô kìa
Thần Cha, mạnh sức, gia ơn, thần quyền

Có gì quá khó cho Ngài?
Vùng lên, trỗi dậy, xông ra trận tiền
Mở ra ta hãy mở lòng
Mở lòng khai phóng dân tình nơi nơi

Chẳng còn trông đợi bâng quơ
Lắng nghe tiếng Chúa, vững lòng vùng lên
Dẫu cho tình thế nào chăng?
Tinh thần chiến thắng, ta nào vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-12-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” – Ê-phê-sô‬ ‭5:14‬ ‭VIE1925‬‬

Lửa Mùa Đông

Ngày 5, Tháng 12, Năm 2020

Lửa mùa Đông, đánh tan gian dối
Đốt thiêu mọi, mánh khoé gian manh
Lửa Thiêng Ngài, bùng cháy thâu đêm
Lửa Linh Ngài, nung nấu dân Ngài

Bao gian khổ, ta không chùn bước
Mọi nguy nan, dân Chúa vượt qua
Giữa dịch lệ, Ra-phê bao phủ
Cơn đói nghèo, lìa bỏ, chạy xa

Trở về nguồn, Chúa, Ngài cung ứng
Mọi ơn lành, ơn Chúa thêm lên
Bờ vực thẫm, chẳng còn lên tiếng
Từ trũng chết, dân Chúa vùng lên

Nữ chiến binh, can trường dũng cảm
Nam chiến binh, chiến mã xông lên
Mở cửa trời, khai phóng mặc khải
Trong gian truân, đánh hạ quân thù

Lửa mùa Đông, lửa bọc trong xương
Từ cốt tủy, Lời Cha thiêu đốt
Đêm như ngày, tình Cha nóng cháy
Khai phóng lòng, dân Chúa tiến lên
Mặt đối Mặt, mắt chăm nhìn Chúa

Tay trong Tay, Tay Chúa nắm ta
Lời của Chúa, sấm truyền tâm khảm
Giải phóng lòng, mở khoá ngục tù
Mắt nhìn Cha, chẳng trông ngoại cảnh

Chẳng còn buồn, lo, sợ vu vơ
Cơn giông tố, sóng yên, gió lặng
Khi đồng tình, với Chúa Gia-vê
Lòng can đảm, chẳng hề thối chí

Ở trong Ngài, nhìn biết ý Cha
Lòng dung thứ, tỏ bày tình Chúa
Giải vây mọi, gông cùm nghịch cảnh
Mở khoá lòng, khai phóng, cho ra!

Lửa Thiêng Việt Nam – 5-12-2020
http://www.luathiengvn.com

Nắng Mùa Đông

Ngày 5, Tháng 12, Năm 2020

Nắng mùa Đông, tuyệt quá em ơi
Lung linh ánh, mặt trời chiếu sáng
Sưởi ấm lòng, ơn Chúa thêm ơn
Lòng dặn lòng, lên chốn cao hơn

Kìa đạo binh, đồng hành thiên binh
Giờ đột phá, xông ra trận tiền
Nơi vọng canh, Tù Và vang tiếng
Mở cửa trời, khai phóng dân ta

Ngày chinh chiến, chiến binh dũng mãnh
Vượt tường thành, mở khoá ngục tù
Đồng tâm tình, với Chúa Gia-vê
Cờ xí Ngài, chiến thắng tung bay

Nắng mùa Đông, ta không chùn bước
Đồng một lòng, dân Chúa vùng lên
Nơi kín nhiệm, lắng nghe tiếng Chúa
Môi công bình, lời Chúa truyền rao

Trong nghịch cảnh, tình Cha bao phủ
Giữa ba đào, Tay Chúa vực ta
Trong khoảnh khắc, chỉ trong chốc lát
Vượt gian nguy, đánh hạ quân thù

Một đoàn dân, đoàn dân Giao Ước
Tiến bước lên, vào chốn trận tiền
Kìa binh xa, chiến mã quân thù
Chúa Gia-vê, chôn vùi xác chúng

Giữa Biển Đỏ, dân Chúa vùng lên
Chẳng lo sợ, không còn than khóc
Tay vung lên, giương nỗi cung đồng
Chẳng đau buồn, tang tóc như xưa

Nắng mùa Đông, nắng vàng lấp lánh
Lửa Linh Ngài, chói sáng tâm hồn
Tay trong Tay, ta cùng tiến bước
Vượt tường thành, giải phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam- 5-12-2020
http://www.luathiengvn.com

Buồn, Vui

Ngày 4, Tháng 12, Năm 2020

Buồn ơi đến mãi chẳng dừng
Buồn vì nghịch cảnh, buồn trong lòng người
Buồn sao ta mãi trông chờ
Buồn trong bội ước, buồn lòng bơ vơ

Chiều buồn lai vãng đâu đây
Đánh tan bóng tối, giải vây dân tình
Một ngày tươi mới mở ra
Niềm vui của Chúa, ngập tràn tim ta

Niềm vui, sức lực từ Cha
Mừng vui ca hát, bài ca khải hoàn
Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Từ bờ vực thẫm, Tay Ngài vực ta

Vực ta khỏi chốn trầm luân
Từ trong trũng chết dân Ngài vùng lên
Đấu tranh, chính nghĩa công minh
Một lòng yêu Chúa, một lòng vì dân

Ôi lòng bội ước tiêu tan
Tan theo mây khói, rịt lòng dân ta
Từ đây cho đến đời đời
Tình yêu của Chúa, chữa lành tâm can

Chẳng còn thắt chặt khắc khe
Không còn đau khổ bôn ba đêm ngày
Chẳng còn đánh gió bá vơ
Mở lòng khai phóng, dân Ngài khắp nơi

Tình Cha rộng lớn dường bao
Mở đường đột phá, phá tan mọi xiềng
Cửa trời rộng mở đón chào
Mời Vua Vinh Hiển, xin Ngài viếng thăm

Nỗi buồn, một thoáng mây bay
Chẳng nhìn ngoại cảnh, chẳng mong lòng người
Mắt chăm nhìn Chúa trên cao
Buồn, vui, chính Chúa, cội nguồn đời ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-12-2020
http://www.luathiengvn.com

Chân Tình

Ngày 3, Tháng 12, Năm 2020

Nhìn vào ánh mắt chân tình
Tình em, anh mãi trông chờ thâu canh
Canh ba thỗn thức chờ ai
Ai ngờ em vẫn thành chung một lòng

Nhớ Cha, nhớ đến tình em
Em ơi, anh vẫn, vọng canh, kêu cầu
Cầu xin, nguyện Chúa gia ơn
Ơn Ngài che chở, ngàn đời không vơi

Một lòng em vẫn trung kiên
Kiên trì, nhất trí, dân Ngài vùng lên
Anh hùng, dân tộc, dấy lên
Lên cao, vào chốn cao hơn giờ này

Cờ Ngài chiến thắng tung bay
Bay cao, phất phới, giải vây dân tình
Tình yêu chiến thắng buồn, đau
Đau thương tan biến, tình Cha dạt dào

Mở ra cánh cửa chào Vua
Vua Cha vinh hiển, lòng Ngài bao la
Tình Cha bao phủ đất trời
Mọi lòng ca ngợi, Vua Trời quang vinh!

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-12-2020
http://www.luathiengvn.com

Chiều Xưa

Ngày 3, Tháng 12, Năm 2020

Chiều xưa đẫm ướt bờ vai
Em về em nhớ mắt lòng chơi vơi
Anh đi biền biệt phương trời
Em về em nhớ cảnh tình quê hương

Về nguồn ta mãi tìm đâu?
Cơn đau quặn thắt, dân tình tang thương
Tìm về với Chúa Cha yêu
Cội nguồn sự sống đời đời quang vinh

Chiều xưa mắt ướt mi nhoà
Anh về anh nhớ đến người năm xưa
Em đi lướt áng mây bay
Anh về anh nhớ, tình Đông năm nào

Vẫn còn, tìm, nhớ, người đi
Đi đâu xin nhớ đừng quên tình người
Tình Cha dào dạt thâu đêm
Mắt Ngài đẫm lệ âu sầu vì ta

Chiều xưa vương vấn tình xưa
Chiều về mắt ướt mi sầu vọng canh
Chiều nay mở mắt mở lòng
Đón chào, xin Chúa ngự vào trong tâm!

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-12-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác một chiều Đông!

Tặng Gì?

Ngày 1, Tháng 12, Năm 2020

Tặng ai, em tặng ngàn lời
Ngàn lời dâng Chúa, kêu cầu Gia-vê
Tặng tình yêu Chúa vô biên
Tặng lòng nhân ái, chân thành yêu thương

Tặng người cô quạnh, đau thương
Gọi về, thương mến quê nhà, dấu yêu
Tặng người trong cảnh tang thương
Tặng lòng tríu mến, tặng lời thương yêu

Tặng gì, ta có gì đây
Tay trong Tay Chúa, tặng Lời, ban cho
Tặng anh, mái ấm, chân tình
Tặng em, tặng chị, ơn càng thêm ơn

Tặng tình yêu Chúa, lòng Ngài
Nối vòng tay lớn, chẳng còn khắc khe
Mở lòng khai phóng dân tình
Tặng lòng yêu mến, chân thành, kết cam

Tặng vì tình Chúa ban cho
Tặng anh, tặng chị, muôn vàn phước ân
Tặng em, tình Chúa bao la
Tình Cha giải phóng, phá tan ngục tù

Tặng gì, biết tặng gì đây?
Tình Cha, biển rộng, sông dài vô biên
Tặng em cả tấm lòng này
Đời đời Vĩnh Cửu, tình Ngài vô song!

Lửa Thiêng Việt Nam – 1-12-2020
http://www.luathiengvn.com

Chuyện Xưa

Ngày 1, Tháng 12, Năm 2020

Chuyện xưa chuyện của cuộc đời
Chuyện dài, chuyện ngắn, chuyện tình đời ta
Chuyện tình Cứu Chúa thương yêu
Chuyện về Thập Giá, chiều đồi Gô-tha

Chuyện Ngài sai phái Con Trời
Thần, Nhân hiệp một Con Trời, độc sinh
Chuyện tình yêu Chúa, ngàn đời
Chuyện tình, chuyện của Con Trời, vinh quang

Chuyện Ngài, Chúa Đấng Năng Quyền
Mở đường, đột phá, giải vây mọi lòng
Chuyện Ngài, Chúa Đấng Tối Cao
Chuyện tình yêu Chúa, chuyện tình đời ta

Chuyện lòng, chuyện của lòng ta
Chuyển thay, chuyển đổi, gia tăng, bội phần
Ơn Ngài khai phóng lòng này
Chuyện tình yêu Chúa, tẫy thanh tội tình

Chuyện Ngài, tình Chúa đại ngàn
Chuyện đời, muôn thuở, tình Ngài vô song
Không ai sánh kịp với Ngài
Chuyện tình yêu ấy, đời đời không phai!

Lửa Thiêng Việt Nam – 1-2-2020
http://www.luathiengvn.com

Nắng Vàng

Ngày 1, Tháng 12, Năm 2020

Trời cao, trong vắt, thương yêu
Nắng trong ánh mắt, nắng trong lòng người
Gió mưa, than vắn, thở dài
Nắng ngoài trời ấy, nắng trong lòng này

Mưa rào thấm ướt thâu đêm
Nắng chào buổi sáng, nắng chiều thênh thang
Một chiều, một sáng, nắng vàng
Vẫy tay từ giã, nắng vàng năm xưa

Một chiều gió mát lòng ta
Nắng chào ta ấy, giã từ mây bay
Một lòng trông đợi chiều tà
Gọi về chìm đắm, tìm người năm xưa

Nắng ơi, ngươi hãy lên mau
Sưởi lòng cô quạnh, gởi lòng chiều Đông
Gọi về từ chốn thượng thiên
Đắm chìm ánh mắt, nắng chiều hanh hanh

Giờ ta tìm nắng, gọi lòng
Gọi về cõi vắng, nhuộm tình quê hương
Yêu ai, yêu mãi trọn đời
Nắng về anh nhớ, tình người năm xưa!

Lửa Thiêng Việt Nam – 1-12-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác… không biết từ đâu…! 😂

Tin Thần Của Lời

Ngày 30, Tháng 11, Năm 2020

Có khi nào bạn trải nghiệm một sự ‘vu khống’ hoặc sự ‘bắt tội’ sau khi nghe một lời chia sẽ của ai đó, mặc dù họ dùng rất nhiều câu gốc để diễn đạt sứ điệp của họ?

Lúc ấy, chúng ta có thể đang ở trong một vài tình huống như sau:

1. Lương tâm chúng ta đang buộc tội chúng ta thông qua những trải nghiệm của quá khứ khi chúng ta đồng ý với những sự dạy dỗ sai lầm có tính cách ràng buộc trong khuôn khổ của giáo luật, của công thức theo luật lệ do con người thiết kế, tức là theo khuynh hướng của ác linh ‘tôn giáo’.

2. Linh này cũng có thể chuyển tải qua tinh thẩn của người chia sẽ sứ điệp. Hẳn nhiên không là cố tình nhưng ‘cây nào sanh trái nấy’.

Hãy nhớ rằng Đức Thánh Linh không buộc tội nhưng Ngài sẽ cáo trách lòng chúng ta mang lại sự ăn năn để xoay hướng và biển đổi chúng ta trong tình yêu tuyệt đối của Chúa.

Nếu tinh thần của một lời chia sẽ nào đó có ý để thoá mạ, sĩ nhục và cáo buộc người nghe thì chúng ta cần cảnh báo. Một lời trung thực từ Chúa luôn luôn mang lại sự khôi phục để gia tăng chúng ta. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sự thông sáng để nhìn biết lẽ thật trong hiện tình.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-11-2020
http://www.luathiengvn.com

Tỏ Tường

Ngày 30, Tháng 11, Năm 2020

Đi mây về gió, chẳng dừng
Nói qua nói lại, nhưng không giữ lời
Nói lời không thật vu vơ
Lòng nghi kỵ ấy, bội lòng khác chi?

Vì sao ta vẫn bôn ba?
Trăm lần như một, rối ren tình đời
Biết bao đau khổ vấn vương
Trong cơn tang tóc, xin Cha chữa lành

Lời gì, một nẻo, hai lòng?
Phân tâm, đi dẹo hai bên, ô kìa
Nói gì, nói mãi chẳng dừng
Xin Thần Lẽ Thật, giải bày tâm can

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Xin Cha giải phóng, phá tan mọi xiềng
Một lòng ngay thẳng trung kiên
Một lòng cam kết, thành chung trọn lành

Trong Cha, ta ở trong Ngài
Mắt ta nhìn biết, tỏ tưởng anh minh
Chẳng còn mờ ảo, lung linh
Một lời trung thực, giải vây dân tình

Mở lòng, mở mắt, mở tai
Chẳng còn ảo ảnh, với lời bâng quơ
Lời Cha công bố chẳng dừng
Lời Ngài trong sáng dịu dàng thương yêu

Mắt nhìn, mặt ngắm tận tường
Với lòng trung tín, một lời thành tâm
Xin Cha khai phóng dân Ngài
Nguyện xin ý Chúa, thành toàn trong ta

Một lòng trông cậy, tiến lên
Kìa Thần Lẽ Thật sáng soi mọi lòng
Một con đường mới mở ra
Chẳng còn mờ ảo, Thần Cha vận hành

Phục hưng hội thánh, tôi con
Một lòng tin cậy, chấn hưng nước nhà
Đứng trên Lời Chúa vững bền
Dấy lên dân Chúa, Ba Miền vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-11-2020
http://www.luathiengvn.com

Sợ Gì?

Ngày 27, Tháng 11, Năm 2020

Sợ mưa, sợ gió, lòng người?
Sợ buồn, sợ khổ, trăm điều âu lo?
Sợ ngày gió lạnh, mưa đêm?
Sợ lòng bội nghịch, chạnh lòng đơn côi?

Tình yêu chiến thắng mưa buồn
Tình yêu vượt khỏi trầm luân thuyền đời
Tình yêu trong sáng từ trời
Tình yêu của Chúa giải vây mọi lòng

Chữa lành xoa dịu thương lòng
Đánh tan đêm tối, phá tan mọi xiềng
Nhìn về Thập Giá, Gô-tha
Nhìn vào Mắt Chúa, thấy hình bóng ta

Trong cơn giông tố cuộc đời
Đức tin vững mạnh, tình Cha Đại Ngàn
Vượt qua bão tố, thăng trầm
Neo lòng vững chắc, dân Ngài vùng lên

Sợ gì, ta chẳng sợ ai
Thuyền đời có Chúa ở cùng, Sha-lôm!
Bên bờ vực thẫm, vượt qua
Chúa Cha, sắm sẵn mọi điều cho ta

Vượt qua thử thách nguy nan
Mở đường, khai phóng, phá tan đêm buồn
Ôi nguồn cung ứng vô biên
Nối vòng tay lớn, mở lòng cho ra

Chớ nên thắt chặt khắc khe
Chẳng còn tang tóc, lao đao sự đời
Nhìn gì ta mãi tìm ai?
Mắt chăm nhìn Chúa, lòng mong đợi Ngài

Đức tin, trông cậy, thương yêu
Tình Cha khai phóng, rịt lòng dân ta
Tình yêu phá vỡ ngục tù
Tình yêu giải phóng, tình yêu chữa lành

Chẳng còn lo sợ vu vơ
Chẳng còn đánh gió, bá vơ, âu sầu
Vượt qua trũng chết, dân Ngài
Đánh Đông, dẹp Bắc, Ba Miền Vùng Lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-27-2020
http://www.luathiengvn.com

Dâng Lời Cảm Tạ!

Ngày 26, Tháng 11, Năm 2020

Dâng lời cảm tạ, tạ ơn
Tạ ơn Chúa Đấng, Năng Quyền vô song
Dâng lời chúc tụng, tôn vinh
Tôn vinh Danh Đấng đời đời Hiển Vinh

Dâng lời chúc tán chân thành
Thành tâm dâng Chúa, ngợi khen Cha Trời
Dâng lời cảm tạ, ngợi khen
Ngợi khen Cha Thánh, ngàn lời Tạ Ơn

Ơn Ngài, kìa Đấng Lạ lùng
Danh Ngài vang dậy khắp nơi, đất, trời
Không gì quá khó cho Ngài
Chẳng gì không thể, Đức Tin vững bền

Dâng cao ca khúc khải hoàn
Mở lòng chào đón, mời Ngài viếng thăm
Viếng thăm đất nước chúng con
Gia ơn, bảo bộc, thương yêu dân tình

Dâng lên cả tấm lòng này
Ngợi khen Chúa Đấng đang ngồi trên ngôi
Ngôi Cha cao quý tuyệt vời
Lòng Cha, Mắt Chúa chăm nhìn xem ta

Dâng cao tiếng hát, ngợi khen
Dâng lời chúc tán, ngàn lời ca vang
Danh Cha, Danh Đấng Năng Quyền
Mọi lòng ca ngợi, đời đời, hân hoan!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-11-2020
http://www.luathiengvn.com

Như Ngày Nào

Ngày 26, Tháng 11, Năm 2020

Tình yêu Chúa, vẫn như ngày nào
Tấm lòng Ngài, mở rộng bao dung
Chân tình ấy, chẳng hề phai nhạt
Ôi lòng Ngài, thật chẳng đổi dời

Một ngàn năm, như chỉ một ngày
Một khoảnh khắc, Tay Chúa vương ra
Một lòng tin, vững mạnh trong Cha
Một Vầng Đá, Muôn Đời, Vĩnh Cửu

Trũng bôn ba, chẳng còn than khóc
Cơn bội lòng, giao ước gia tăng
Mọi đau buồn, tan biến giờ này
Rịt thương lòng, giải phóng dân ta

Trong sóng gió, kiêng trì, nhất trí
Mọi gian nan, ta hẳn vượt qua
Đồng tâm tình, đồng hành thiên sứ
Một con đường, của Chúa, sáng soi

Trong thử thách, mở lòng nhìn biết
Giữa ba đào, tha thứ, cho ra
Không thắt chặt, khắc khe, nghiệt ngã
Mở cửa trời, khai phóng, gia ơn

Chẳng đổi dời, không hề chùn bước
Vẫn một lòng, ơn Chúa không thôi
Chiến binh Chúa, anh minh, dũng cảm
Như ngày nào, tiến bước, cao hơn

Chẳng đau buồn, không còn lo lắng
Chẳng bôn ba, tang tóc làm chi
Chẳng đau khổ, không còn than khóc
Chẳng lao đao, than oán, u buồn

Như ngày ấy, từ khi sáng thế
Thẫm quyền Ngài, dân Chúa vùng lên
Kìa tay ta, giương nỗi cung đồng
Đồng một lòng, hiệp nhất, tin, yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-11-2020
http://www.luathiengvn.com

Con Đường Hừng Đông

Ngày 20, Tháng 11, Năm 2020

Hừng đông đến, trăm hoa đua nở
Ánh ban mai, tỏa sáng bầu trời
Niềm hy vọng, Tin, Yêu, muôn thuở
Một con đường, mở rộng tim ta

Bao đau buồn, tan tóc còn đâu
Bóng đêm kia, tan như mây khói
Lòng vui mừng, ca khúc khải hoàn
Một con đường, sự sống Cha ban

Trong khoảnh khắc, rịt lòng tan vỡ
Trong cơn đau, nhìn biết Mặt Ngài
Đấng Chữa Lành, ban cho, giải phóng
Một con đường, khai phóng, gia tăng

Nguồn nước sống, muôn đời, tươi mới
Ôi tình Cha, biển rộng sông dài
Vượt qua bao, gian nan thử thách
Một con đường, sung mãn, tự do

Kìa thẫm quyền, con Chúa, con Trời
Tay trong Tay, ơn Chúa thêm lên
Các đạo binh, thiên sứ dập dìu
Một con đường, chiến thắng, quang vinh

Chân đạp đất, đoạn trường, cắt đứt
Mọi thông đồng, tống khứ ác linh
Trong Giao Ước, một lòng cam kết
Một con đường, trung thực, hiên ngang

Hừng đông đến, lòng ta rộng mở
Xin chào Ngài, Chúa của lòng ta
Mặt đối Mặt, mắt chăm nhìn Chúa
Một con đường, Vĩnh Cữu, Si-ôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-11-2020
http://www.luathiengvn.com

Chẳng …

Ngày 20, Tháng 11, Năm 2020

Chẳng là, thăm hỏi qua loa
Chẳng là, không nhớ, chẳng còn yêu, thương
Chẳng là, ta vẫn đau, buồn
Chẳng là, tang tóc, bơ vơ, bội tình

Chẳng, không, ta chẳng oán hờn
Chỉ vì, chắc hẳn, đau buồn, chấn thương
Chẳng sao, ta vẫn nguyện cầu
Xin Cha giải phóng, rịt lòng dân ta

Chẳng còn than khóc, buồn, đau
Chẳng buồn, chẳng nhớ, chẳng đau trong lòng
Mở tâm, mở mắt, mở tai
Chẳng còn than vãn, trông chờ bâng quơ

Mắt chăm nhìn Chúa, ô kìa
Nhìn vào Mắt Chúa, thấy hình, bóng ta
Tạo nên, giống Ảnh Tượng Ngài
Ôi tình yêu Chúa trào tuôn từ trời

Nhìn vào Đôi Mắt, chân tình
Đau, buồn, tan biến, mừng vui trọn lành
Tiềm năng, sức mạnh, thương yêu
Từ trong trũng chết, dân Ngài vùng lên

Đạo binh, anh dũng, can trường
Xông vào chiến trận giải vây mọi lòng
Tay ta giương nỗi cung đồng
Đồng tâm hiệp một Ba Miền vùng lên

Chẳng còn, thật chẳng còn là
Chẳng là, đau khổ, chẳng còn bơ vơ
Chẳng còn đánh gió, bá vơ
Phục hồi, khai phóng, dân Ngài vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-11-2020
http://www.luathiengvn.com

Cũng Chỉ Là…

Ngày 17, Tháng 11, Năm 2020

Tâm tư suy nghiệm trăm lần
Ngàn lần nhớ đến tình người năm xưa
Một năm cũ kỷ qua đi
Bước vào năm mới, chôn vùi lãng quên

Tình người như gió, như mây
Thờ ơ chẳng nghĩ đến tình ban sơ
Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Lòng người phôi nhạt, chẳng buồn, không lo

Đường ta, ta tiến bước lên
Tìm về Nhà Chúa, tình yêu đại ngàn
Từ trong trũng chết ô kìa
Vượt lên, đột phá, ngục tù minh oan

Dân Còn Sót Lại, vẫn còn
Vững lòng tin cậy, một lòng cùng nhau
Trận này, Chúa Đấng Nis-si
Cờ Ngài chiến thắng, Vinh Danh Con Trời

Vung tay, giương nỗi cung đồng
Đánh Đông, dẹp Bắc, Ba Miền vùng lên
Thời kỳ chính chiến đến rồi
Xông vào trận chiến, dân Ngài vương lên

Vượt qua, mọi chốn nguy nan
Đồng tâm tình Chúa, chiến binh can trường
Không cần suy nghĩ vu vơ
Chẳng nên thối chí, mắt chăm nhìn Ngài

Đứng nơi sứt mẽ nguyện cầu
Lời Cha công bố, phá tan mọi xiềng
Nhìn về Thành Thánh, Si-ôn
Cứng như đá lửa, quyết tâm, một lòng

Gia-vê, Chúa Đấng Đại Quyền
Mở đường, giải phóng, ban cho năng quyền
Giờ đây, ta hãy vững lòng
Chẳng còn trông cậy, lòng người, bội ơn

Mắt chăm, nhìn Chúa trên cao
Xông vào lãnh thổ, mở đường, cứu tin
Cũng là, thật “Cùng Chỉ Là!”
Lòng tang tóc ấy, xin Cha rịt lòng

Một năm cũ đã qua đi
Một con đường mới mở ra giờ này
Một lòng trông cậy muôn đời
Một tình yêu mới, vị tha, tình người!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-11-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác trong một khoảnh khắc “nuối tiếc”…
Có lúc những người thân cận với chúng ta lại dễ gây nên nhiều tổn thương nhất vì nhiều lý do, không hẳn là ở tại lỗi của họ, nhưng có lắm lúc lòng mong đợi của chúng ta chính là một cái bẫy của sự tổn thương ấy….

Vô Biên, Bất Tận

Ngày 14, Tháng 11, Năm 2020

Có ai lại giống như Ngài
Vô biên, bất tận, năng quyền vô song
Mở đường, đột phá, giải vây
Tình Cha, biển cạn, sông dài, chẳng hay

Không gì quá khó cho Ngài
Phục hồi, giải phóng, ban cho, ân tình
Kìa Ngài, Chúa Đấng vinh quang
Chữa lành, mở rộng tim ta, yêu người

Biết bao sự việc đau buồn
Huyết Chiên Con tẫy sạch lòng dân gian
Ôi nguồn cung ứng đời đời
Dòng sông sự sống trào tuôn từ trời

Sự công nghĩa của Nước Cha
Giải vây, mở khoá, ngục tù dân ta
Bước vào nơi kín nhiệm kìa
Mừng vui, hớn hở, rịt lòng đau thương

Trong cơn giông tố cuộc đời
Chúa Cha khai phóng, gia ơn trọn đời
Giữa khi dịch lệ đói nghèo
Mờ tai, mở mắt, mở lòng cho ra

Bao lần ta vẫn trông chờ
Chờ mưa, chờ nắng, chờ người được ơn?
Bạn ơi, Chúa vẫn đợi chờ
Ngài trông, Ngài đợi, Ngài chờ chúng ta

Phép kỳ, dấu lạ, theo ta
Qua nguồn ống dẫn, không ngừng qua ta
Xin Cha mở mắt mở lòng
Cho ta nhìn biết chính Ngài là Cha

Chẳng còn giới hạn bâng quơ
Mở lòng nhìn biết, tình Cha đại ngàn
Một ngày tươi mới mở ra
Kìa con đường thánh, con đường của Cha

Từ nơi trũng chết dân Ngài
Vùng lên, dũng mãnh, can trường, hiên ngang
Cửa trời rộng mở cho ta
Ý Cha ở đất như trời vinh quang

Danh Xưng của Chúa tuyệt vời
Kìa Danh Cao Quý, ồ Danh Lạ Lùng
Vô biên, bất tận, chính Ngài
Đồng đi với Chúa, năng quyền từ trên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-11-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Miền hoang dã và vùng đất khô cằn sẽ vui mừng; Sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như hoa hồng nở rộ. Nó sẽ trổ hoa đầy dẫy khắp nơi; Nó sẽ hân hoan vui mừng ca hát. Vinh hiển của Li-băng, Hùng vĩ của Cạt-mên, Và rực rỡ của Sa-rôn đều được ban cho nó. Người ta sẽ thấy vinh hiển của CHÚA, Tức sự huy hoàng của Ðức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho những cánh tay yếu đuối được mạnh mẽ, Những đầu gối run rẩy được vững vàng. Hãy nói với những người có lòng sợ hãi, “Hãy mạnh mẽ lên, đừng sợ! Nầy, Ðức Chúa Trời của anh chị em sẽ đến để báo thù bằng sự báo trả của Ðức Chúa Trời; Ngài sẽ đến và cứu anh chị em.” Bấy giờ mắt người mù sẽ mở ra, Tai người điếc sẽ nghe rõ, Bấy giờ người què sẽ nhảy như nai rừng, Lưỡi người câm sẽ ca hát. Vì nước đã phun lên trong đồng hoang khô hạn; Sa mạc bây giờ đầy những suối nước trào tuôn. Miền đất khô cằn biến thành ao hồ ngập nước; Vùng đất khô khan đầy các suối nước tuôn dòng; Nơi ngày trước những chó rừng nằm ngủ, Giờ cỏ xanh, lau, sậy mọc um tùm. Rồi ở đó người ta sẽ xây một đại lộ làm con đường di chuyển, Và đặt tên là Ðường Thánh; Những kẻ ô uế sẽ không được đi trên đường ấy, Ðường ấy chỉ dành cho con cái Chúa mà thôi. Những lữ khách điên rồ sẽ không được lang thang trên đường ấy. Sư tử sẽ không đón đường ai trên đường ấy; Các thú dữ sẽ không đi trên đường ấy; Chẳng ai thấy chúng lảng vảng ở đó; Nhưng chỉ những người được cứu chuộc đi trên đường ấy. Những người được CHÚA cứu chuộc sẽ trở về; Họ sẽ tiến về Si-ôn với tiếng hát vui mừng; Niềm vui đời đời sẽ rạng ngời trên gương mặt họ, Họ sẽ vui mừng và hớn hở, Sầu thảm và than thở sẽ trốn mất.” – Ê-sai‬ ‭35:1-10‬ ‭BD2011‬‬

Chân Ta

Ngày 13, Tháng 11, Năm 2020

Chân ta, chân đứng, chân đi
Bước đi khắp đất, mở mang Nước Trời
Chân ta đạp đến nơi nào
Chúa Cha truyền phán điều gì với ta?

Cớ sao ta mãi kiếm tìm
Tìm nơi chốn nọ, tìm người được ơn?
Nhìn vào Mắt Chúa chăm nhìn
Ơn Ngài, ơn Chúa, trong Ngài qua ta

Ô kìa, bình gốm thô sơ
Ống dẫn của Chúa, thần quyền Cha ban
Tỏ bày lòng Chúa, mọi điều
Vinh danh Chúa Đấng, Hiển Vinh, Đời Đời

Vùng lên dân Chúa vùng lên
Ba Miền trỗi dậy, vùng lên giờ này
Sự công nghĩa của Nước Cha
Tỏ bày tình Chúa, minh oan mọi lòng

Chân ta, tiến bước, nơi cao
Kiếm tìm Mặt Chúa, Lời Ngài quang khai
Mở tâm, mở trí, mở lòng
Đánh Đông, dẹp Bắc, xông ra trận tiền

Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Không đi, chẳng đứng trong đường tội nhân
Mở lòng khai phóng dân Ngài
Kìa ơn của Chúa, tuôn tràn qua ta

Không còn “con đỏ”, ngây ngô
Vào nơi kín nhiệm lắng nghe tiếng Ngài
Đứng trong địa vị làm con
Danh Xưng của Chúa, năng quyền từ trên

Chân ta, chân đứng, chân đi
Bước đi trong Chúa, chiến binh can trường
Chân ta đạp đến nơi nào
Danh Cha vang dậy, phá tan mọi xiềng!

Lửa 🔥Thiêng Việt Nam – 13-11-2020
http://www.luathiengvn.com

Sáng, Tối

Ngày 11, Tháng 11, Năm 2020

Một con đường mới mở ra
Một đường lối mới sáng soi lòng người
Bóng tối ngươi hãy lui đi
Con đường sự sống từ trời sáng soi

Không còn vớ vẫn, bôn ba
Chẳng còn “đi giẹo hai bên” khập khừng
Dối gian đen tối còn đâu
Con đường ngay thẳng, cửa trời mở toang

Mở tai, mở mắt nhìn xem
Cội nguồn sự việc xuất nguồn từ đâu
Chớ nhìn ngoại cảnh lung linh
Cội nguồn, gốc rễ, vết tỳ, tâm linh

Máu vô tội vẫn tuôn rơi?
Bất công, đánh cướp, dối gian, bịp, lường?
Xoay lòng, xoay hướng ăn năn
Mở lòng khai phóng, mở lòng cho ra

Chớ nên thắt chặt khắc khe!
Trong mọi lĩnh vực, mắt nhìn biết Cha
Lòng Cha bày tỏ, thương yêu
Chẳng còn phân rẽ, giáo điều rập khuôn

Nhìn về thành thánh Si-ôn
Lòng ta nhất quyết, đồng lòng tiến lên
Xông vào lãnh thổ giải vây
Lắng nghe tiếng Chúa, Lời Ngài quang khai

Chiến binh dũng cảm can trường
Trong nơi kín nhiệm, Lời Ngài dội vang
Ý Cha ở đất như trời
Lời Cha bầy tỏ, lòng Cha đại ngàn

Bóng tối, ngươi hãy lui ngay
Minh oan, giải phóng, ngục tù dân ta
Một ngày tươi sáng mở ra
Bình an, thịnh vượng, vinh danh Con Trời

Một lòng, một ý, một Cha
Ba Miền trỗi dậy, vùng lên giờ này
Sự công nghĩa của Nước Trời
Tỏ bày, khai phóng, một thời quang vinh!

Lửa 🔥 Thiêng Việt Nam – 11-11-2020
http://www.luathiengvn.com

Mùa Đông Ấm Áp

Ngày 2, Tháng 11, Năm 2020

Cơn gió lạnh, mùa Đông vừa chợt đến
Khơi dậy, ôi, ký ức thời xa xưa
Mùa Đông ấy, ân tình ta chợt tắt
Cơn bội lòng, chẳng tiếc, chẳng thương ta

Cuộc đời ta, tựa áng mây bay, nhỉ?
Khoảnh khắc đời, chợt đến rồi chợt đi
Đi về đâu, ta tìm kiếm nơi nào?
Nỗi u buồn, ta nhớ mối ân tình!

Mùa Đông ấy, Chúa Cha Ngài nhớ lại
Nhớ loài người, còn tang tóc, bôn ba
Lòng quặn thắt, Ngài sai phái Con Một
Ôi Tình Ngài, thật, biển rộng sông dài

Một mùa Đông, lạnh lẽo Bết-Lê-hem
Chúa Giê-xu, Ngài giáng thế lâm phàm
Hạ sanh nơi, máng cỏ, chốn đê hèn
Vua Vinh Hiển, Ngài chết thế cho ta

Năng Quyền Ngài, vô biên và bất tận
Vượt thời gian, khỏi không gian, khoảng cách
Không điều gì, thật quá khó cho Ngài
Vững lòng tin, ta tiến bước, xông lên

Mùa Đông kia, không còn là khắc nghiệt
Gió lạnh kìa, chẳng xuyên thấu tim ta
Chớ chạnh lòng, đừng than khóc bạn nhé
Năm ban ơn, ôi, ơn Chúa gia tăng

Mở rộng lòng, rộng mở lòng cho ra
Đừng khắc khe, chẳng vạch lá tìm sâu
Mùa ân điển, cửa trời đang rộng mở
Giải phóng lòng, bày tỏ Chúa Tình Yêu

Một mùa Đông, ấm áp, ta chào đón
Một vòng tay, rộng mở đầy, Tin, Yêu
Trở về nguồn, với Dòng Sông Vĩnh Cữu
Kìa cửa trời, đang chào đón chúng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-11-2020
http://www.luathiengvn.com

Đấng Chinh Phục

Ngày 1, Tháng 11, Năm 2020

Danh Ngài trên hết mọi danh
Trên trời, dưới đất, năng quyền vô song
Không ai sánh kịp với Ngài
Chẳng ai thật chẳng có ai như Ngài!

Kìa Danh Cao Quý, Lạ Lùng
Minh oan, giải phóng, phá tan mọi xiềng
Gia-vê, Ngài Đấng mở đường
Đánh hạ gian dối, giải vây dân tình

Gia-vê, Chúa Đấng Chữa Lành
Từ nơi trũng chết, Tay Ngài vực ta
Vực ta khỏi chốn trầm luân
Bên bờ vực thẫm, mắt nhìn biết Cha

Ồ Danh Ngài, Đấng Di-rê
Ban cho, cung ứng, ta trong mọi thì
Mở tai, mở mắt, nhìn Cha
Ôi nguồn cung ứng đời đời không vơi

Kìa Vua Vinh Hiển viếng thăm
Mở ra cánh cửa lòng ta chào Ngài
Ngự vào tâm khảm đau thương
Chữa lành, an ủi, chở che trọn đời

Danh Cha, Danh Đấng Nis-si
Cờ Ngài chiến thắng tung bay vùng miền
Đánh Đông đẹp Bắc, Ba Miền
Danh Cha vang dậy vùng trời Biển Đông

Đấng Mưu Luận, ấy chính Ngài
Ban cho mặc khải hiện tình hôm nay
Giờ ta, đứng ngã ba đường?
Một con đường mới, mở ra giờ này

Ô kìa, phép lạ dấu kỳ
Đấng làm phép lạ, Thần Cha vận hành
Chẳng cần tìm kiếm xa vời
Thiên đàng trên khắp lối vào, lối ra

Trong Cha, hãy ở trong Ngài
Tựa bên ngực Chúa, thì thầm bên tai
Kìa Danh trên hết mọi danh
Ngài Đấng Chinh Phục mọi lòng hôm nay

Có gì quá khó cho Ngài?
Ôi sao ta mãi tìm gì kiếm ai?
Giê-xu, ôi Chúa Giê-xu
Đoái thương dân tộc chúng con giờ này

Nhìn về Thập Giá, Gô-tha
Huyết Chiên Con tẩy sạch lòng dân gian
Danh Ngài, Danh Chúa Bình An
Bước vào yên nghỉ, xông ra trận tiền

Một ngày tươi mới mở ra
Xin Cha khôi phục, mọi lòng tang thương
Xin Cha nhớ đến Việt Nam
Nguyện Ngài bày tỏ Danh Xưng tuyệt vời

Dâng lên ca khúc khải hoàn
Dâng lời chúc tụng, ngàn lời, dâng lên
Mọi vinh quang thuộc về Ngài
Kìa Danh Cao Quý, kìa Danh Lạ Lùng!!!

Lửa Thiêng Việt Nam – 1-11-2020
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LuaThieng #DangChinhPhuc

Một Góc Khuất

Ngày 31, Tháng 10, Năm 2020

Nơi yên tĩnh, lắng nghe tiếng Chúa
Ôi Tiếng Ngài, êm dịu làm sao
Một âm điệu, du dương xoa dịu
Rịt thương lòng, giải phóng dân ta

Nơi cõi vắng, chỉ ta với Chúa
Ôi Tình Ngài, biển rộng sông dài
Một âm hưởng thánh khiết từ trời
Triển khai lòng, mở rộng tim ta

Nơi kín nhiệm, ơn Chúa tràn tuôn
Ôi Tay Ngài, khai phóng, gia ơn
Một bài ca, chiến thắng khải hoàn
Năm ban ơn, ân sủng gia tăng

Nơi góc khuất, tầm nhìn mở rộng
Ôi Mắt Ngài, đưa dẫn trọn đời
Một Niềm Tin, vững chắc đời đời
Nhìn biết Ngài, nhìn biết tâm ta

Nơi êm dịu, bên dòng Bình Tịnh
Ôi Lòng Ngài, dung thứ bao la
Một chuyển đổi, từ phía sau màn
Mặt đối Mặt, nhìn biết Lòng Cha

Một cõi vắng, an bình tuyệt đối
Phá tan mọi, lo lắng ưu phiền
Chân tiến bước, chiến binh dũng mãnh
Đánh hạ mọi, gian ác tối tăm

Vững lòng tin, một lòng trông cậy
Tay vung lên, giương nỗi cung đồng
Kìa Gia-vê, Chúa, Đấng Chinh Phục
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta!

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam – 31-10-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Ricardo Phuong

Có Lúc

Ngày 31, Tháng 10, Năm 2020

Theo thời điểm của thiên đàng
Có lúc ta phải mở mang Nước Trời
Theo mưa, theo gió, theo ai?
Thoát ra khỏi cảnh “hai lòng”, bôn ba
Đi theo tiếng gọi từ trời
Có lúc ta lại bước ra khỏi thuyền
Trong cơn giông tố cuộc đời
Thoát nghèo, thoát sợ, thoát buồn vu vơ
Theo gì, ta vẫn tìm chi?
Có lúc nhìn biết, chính Ngài là Cha
Thoát ra khỏi bốn bức tường
Vượt qua trở ngại, Vọng Canh kêu cầu
Đi theo, tiếng gọi Tin, Yêu
Có lúc mở rộng vòng tay yêu người
Chẳng còn vạch lá tìm sâu
Tỏ bày ân sủng, tình Cha dạt dào
Theo Cha, ta quyết một lòng
Có lúc ta chỉ lắng nghe tiếng Ngài
Một con đường mới mở ra
Cầu thay, giải phóng, ý Ngài được nên
Đi theo, lên chốn cao hơn
Kìa mặt đối Mặt, cửa trời mở ra
Đi theo tiếng gọi Tình Yêu
Tỏ bày lòng Chúa, trong tình anh em
Theo Cha, về chốn thượng thiên
Tay Ngài đưa dẫn, trọn đời bảo an
Bước đi trên đất, như trời
Lời Cha rao báo, tẩy thanh vùng miền
Đi đâu, ta mãi tìm gì?
Giờ ta trở lại, Tình Yêu Ban Đầu
Có lúc ta nhớ ta yêu
Tìm về Nguồn Sống trọn lành trong Cha!
Lửa Thiêng Việt Nam – 31-10-2020
http://www.luathiengvn.com

Vì Đâu?

Ngày 27, Tháng 10, Năm 2020

Chỉ vì, thật chỉ vì đâu?
Vì mưa, vì gió, vì đời, bôn ba?
Chẳng qua cũng chỉ vì “tôi”
Vì “tôi” vướng phải “cái tôi” của mình

Vì “danh”, vì “lợi” vì “quyền”?
Vẫn còn vướng mắc, khắc khe giáo điều?
Chớ nên lo sợ vu vơ
Chúa Cha giải phóng, bảo toàn, chở che

Vì sao ta vẫn trông chờ
Chờ thời, chờ đến lúc ta “hoàn toàn?”
Bạn ơi, Chúa vẫn đợi chờ
Chờ ta quyết định, đồng hành với Cha

Vì sao, ta sợ, ta lo?
Sợ mưa, sợ nắng, sợ người, thế gian?
Giờ con dân Chúa vùng lên
Bước ra lãnh thổ, phá tan mọi xiềng

Vì sao ta cứ ngại ngần?
Thoát ra khỏi bốn bức tường, hôm nay!
Tình Cha bao phủ đất trời
Tỏ bày tình Chúa với người, dân gian

Vì yêu, vì Chúa yêu ta
Chỉ vì non nước, mở lòng cho ra
Bước ra, chổi “dậy mà đi”
Triển khai, mở rộng lòng ta giờ này

Vì tình hữu nghị, anh em
Một lòng hiệp nhất, vọng canh kêu cầu
Chẳng vì lợi ích riêng tư
Không còn phân cách, phân chia vùng miền

Từ bên bờ vực đau thương
Kìa con dân Chúa vùng lên giờ này
Một đạo binh lớn xông lên
Đánh tan gian ác, giải vây dân tình

Thoát ra khỏi chốn phu tù
Bước vào lãnh thổ, cổng thành, quản cai
Trị vì với Chúa trên trời
Đồng hành với các thiên binh từ trời

Vì Cha, vì Chúa Gia-vê
Ngài Đấng giải cứu, mở đường cho ta
Vì dân, vì nước, vì yêu
Ba Miền chổi dậy, đồng tâm tình Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-10-2020
http://www.luathiengvn.com

Thâu Đêm

Ngày 23, Tháng 10, Năm 2020

Mưa đêm tẩm ướt bờ vai
Em về, em nhớ mưa đêm năm nào
Thâu đêm thức giấc chạnh lòng
Nhớ về quê mẹ, đau buồn dân ta
Biết bao đau khổ triền miên
Nhìn về Thập Giá, cầu xin đêm ngày
Bao giờ cho đến bao giờ?
Đứng nơi sứt mẻ vọng canh kêu cầu
Một lòng ta vẫn một lòng
Đức tin vững mạnh, lòng Cha đại ngàn
Có gì quá khó cho Ngài?
Từ trong trũng chết dân Ngài vùng lên!
Ăn năn ta hãy trở về
Bứng nhổ tận gốc, phá tan mọi xiềng
Chẳng còn vương vấn giáo điều
Không còn than thở, với lòng con côi
Mắt ta nhìn biết Gia-vê
Tay trong Tay Chúa, đồng tâm tình Ngài
Tai ta nghe Tiếng của Ngài
Chân ta tiến bước, thâu đêm canh phòng
Vọng Canh trổi tiếng Tù Và
Huy động dân Chúa kêu cầu thâu đêm
Một lòng, một ý, một Cha
Chẳng còn phân rẽ, chia lìa, ly tang
Đạo binh dũng cảm vương lên
Gia-vê Ngài Đấng Đi Đầu, Cứu Tin
Cờ Ngài chiến thắng tung bay
Gia ơn, mở cửa, ban cho rộng rời
Phục hồi non nước, quê hương
Đánh tan gian ác, ngục tù giải vây
Cửa trời mở rộng sáng soi
Bóng đêm tan biến, Lời Cha rao truyền
Thâu đêm thỗn thức chờ mong
Canh ba, nhìn biết Mặt Ngài, cầu thay
Chúa Cha, Chiến Sĩ Siêu Nhiên
Kìa Ngài đột phá mở đường cho ta
Một ngày tươi mới mở ra
Một con đường Thánh từ trời quang khai
Đoàn dân Giao Ước đồng hành
Đồng đi với Đấng Tối Cao uy quyền!
Lửa Thiêng Việt Nam – 23-10-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác giữa cơn mưa thâu đêm từ Texas, U.S.A.

Trả Lại Bảy Lần

Ngày 22, Tháng 10, Năm 2020

Giờ ngươi làm việc điêu ngoa
Nói chi nói mãi những lời vu vơ
Thói quen, lập lận con đen
Cướp dân, cướp của, cướp người bôn ba

Tham quan, đánh cướp dân nghèo
Kìa dây chuẩn mực từ trời minh oan
Xuống đây, ngươi phải xuống ngay
Vận ngươi đã đến, trả lời với Ta

Sự thật, thật chẳng ngã nhào
Trên đường phố ấy, Thần Cha vận hành
Chớ nên suy nghĩ bâng quơ
Ăn năn thống hối, mở lòng cho ra

Tay Cha, Tay Chúa vương ra
Tay Ngài cứu vớt, giải vây dân tình
Nguyện xin Thánh Ý thành toàn
Ở trời như đất, mọi lòng quang khai

Lời trong buồng kín, chẳng còn
Rao truyền, thông báo, giảng trên mái nhà
Ôi Thần Lẽ Thật, xin Ngài
Cắm vào xương sống, chẳng còn quanh co

Mở lòng, mở rộng vòng tay
Yêu thương, chăm sóc, ân tình tràn tuôn
Bước lên vào chốn cao hơn
Tỏ bày lòng Chúa, qua ta, trong Ngài

Chớ nên, suy nghĩ xa vời
Nhận từ nơi Chúa, cho ra giờ này
Kìa con gặt của vụ mùa
Xông ra lãnh thổ cầu thay đêm ngày

Biến thay, chuyển đổi vùng miền
Triển khai, mở khoá ngục tù dân Ta
Còn ngươi, kẻ ác gian manh
Bồi thường gấp bảy lần hơn, bây giờ

Biết bao người vẫn trông chờ
Kìa con dân Chúa, xông ra trận tiền
Giải vây, mở khoá, triển khai
Mở lòng, mở rộng lòng ta giờ này!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-10-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm-ghiếc: Con mắt kiêu-ngạo, lưỡi dối-trá, Tay làm đổ huyết vô-tội; Lòng toan những mưu ác, Chân vội-vàng chạy đến sự dữ, Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, Cùng kẻ gieo sự tranh-cạnh trong vòng anh em.

Người ta chẳng khinh-dị kẻ trộm, Nếu nó ăn-cắp đặng phỉ lòng mình khi đói-khát; Hễ nó bị bắt, chắc phải thường bồi gấp bảy lần; Nó sẽ nộp hết tài-sản của nhà nó.” – Châm-ngôn‬ ‭6:16-19, 30-31‬ ‭VIE1925‬‬

Khóc Ta

Ngày 21, Tháng 10, Năm 2020

Khóc ta, khóc một dòng sông
Khóc vì dân tộc, khóc vì Miền Trung
Khóc ta, than khóc ai ơi
Khóc than, xin Chúa đoái thương dân tình

Khóc vì, tang tóc đau buồn
Khóc lòng trắc ẩn, khóc lòng tang thương
Khóc người già, trẻ, bơ vơ
Khóc cho đất nước, khóc vì quê hương

Khóc vì nghèo đói, đau buồn
Khóc than, xin Chúa giải vây mọi lòng
Khóc ta, ta khóc đêm ngày
Khóc nơi chốn ấy, Vọng Canh kêu cầu

Khóc than, khóc mãi, kêu vang
Khóc, xin, thanh tẩy mọi lòng hôm nay
Khóc than, xin Chúa viếng thăm
Khóc cho dân tộc, khóc vì nước non

Khóc xin, ôi Chúa giải bày
Khóc than, xin Chúa, xin Ngài dấy lên
Khóc ôi, xin Chúa triển khai
Một đạo binh lớn, xông ra trận tiền

Cầu thay, giải phóng vùng miền
Tháo gỡ tỳ vết, rịt lòng dân ta
Mở ra ta hãy mở ra
Phục hồi, trả lại, bảy lần cho dân

Đánh Đông, đẹp Bắc, bốn phương
Kìa con dân Chúa đồng lòng đứng lên
Dậy đi, hãy “Dậy Mà Đi!”
Đánh tan gian ác, phá tan mọi xiềng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-10-2020
http://www.luathiengvn.com

Dâng Lên Mọi Điều

Ngày 21, Tháng 10, Năm 2020

Dâng lên cho Chúa mọi điều
Dâng lên, tiếng hát lời ca ngọt ngào
Dâng lên cả tấm lòng này
Dâng lên tất cả những gì Cha ban

Dâng lên, tất cả thì giờ
Dâng nguồn lợi tức, dâng lòng biết ơn
Dâng lên, lời nói, mắt nhìn
Dâng lên, tư tưởng, ý Cha thành toàn

Dâng lên cho Chúa mọi điều
Dâng lên con cái, dâng người thân yêu
Dâng lên, những mối âu lo
Dâng lên, xin Chúa quản cai cuộc đời

Dâng lên, tất cả tài năng
Dâng lên xin Chúa, “dùng con” hằng ngày
Dâng lên, tất cả, mọi điều
Dâng cao tiếng hát ngợi khen Vua Trời

Dâng lên cho Chúa mọi điều
Dâng lòng trung tín, trọn đời kết cam
Dâng lời chúc tụng, biết ơn
Dâng cao ca khúc khải hoàn Cha ban

Dâng lên lãnh thổ mọi nơi
Xin Cha giải phóng, xin Ngài gia ơn
Dâng lên, đất nước dấu yêu
Xin Cha thương xót Việt Nam giờ này!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-10-2020
http://www.luathiengvn.com

Ân Tình

Ngày 21, Tháng 10, Năm 2020

Tìm đâu một chút ân tình
Tìm gì tìm mãi nơi này chốn kia
Tìm người dung thứ vị tha
Tìm người ơn nghĩa, tìm người tin, yêu

Tìm ta, ta mãi tìm ai?
Tìm nguồn ơn phước từ trời trào tuôn
Tìm về cội rễ đời ta
Tìm về Thập Giá, chiều đồi Gô-tha

Tìm gì ta mãi kiếm gì?
Tìm chút ân tình, tìm người tha phương?
Tìm lòng yêu mến chân thành
Tìm mây kiếm gió phương trời nào đây?

Tìm về Nguồn Sống vô biên
Tìm anh, em mãi trông chờ bốn phương
Tìm em một thoáng chiều Thu
Tìm Cha, Ngài chính cội nguồn đời ta

Tìm đâu một chút ân tình
Tìm đâu một tấm lòng thành, nhớ ơn
Tìm về giao ước, kết cam
Tìm Nguồn Sự Sống, ân tình Cha ban

Từ nơi kín nhiệm thấy Cha
Từ nơi Cao ấy, nhìn Cha biết người
Từ nơi Chí Thánh, Tin, Yêu
Từ nơi chốn ấy, Ân Tình trào tuôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-10-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi việc xuất nguồn từ Đức Chúa Trời, Đấng tạo hoá, Ngài chính là Đấng Đầu tiên và là Đấng sau cùng. Trong Ngài bao gồm mọi sự, trên trời, dưới đất và bên dưới đất. Hallelujah!

Khôi Phục

Ngày 20, Tháng 10, Năm 2020

Tiếc thương một mối chân tình
Chân tình thật đến từ Trời, Cha ban
Một lòng, vẫn chỉ một lòng
Nhìn vào đôi Mắt chân tình của Cha

Lòng tin cậy Chúa trong người
Thánh Linh cảm túc, Thần Ngài quang khai
Đức tin, trông cậy, yêu thương
Ôi chân tình ấy, xuất nguồn từ Cha

Cớ sao ta vẫn thờ ơ?
Chẳng vì tình cảnh rối ren đâu nào?
Lòng ta tin chắc một điều
Ấy do Thánh Ý, từ Trời mở ra

Không gì là việc ngẫu nhiên
Mọi điều Chúa đã ban cho từ đầu
Đồng tâm tình Chúa ban cho
Một lòng, một ý xông ra trận tiền

Nguyện xin Lửa Thánh của Ngài
Khôi phục dân Chúa, chấn hưng nước nhà
Đốt thiêu mọi mối bội tình
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng

Kìa Thần Lẽ Thật viếng thăm
Cắm vào cột sống, Lời Ngài dội vang
Sự thật, thật chẳng ngã nhào
Trên đường phố ấy, Thần Ngài tẩy thanh

Giờ ta nhìn biết chính mình
Như hình với bóng, của Cha từ Trời
Lòng đau thương ấy còn đâu
Đối diện với Chúa, nhìn người biết ta

Lòng ta vẫn tiếc thương gì?
Nguyện Thần Linh Chúa, phục hồi dân ta
Mở lòng, mở rộng lòng ta
Đón chào Vua Thánh, dân Ngài, ta yêu

Dẫu cho tan tóc thế nào
Nguyện xin ý Chúa thành toàn hôm nay
Gia-vê, Chúa Đấng năng quyền
Không gì quá khó cho Ngài bạn ơi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-10-2020
http://www.luathiengvn.com

Gia Đình?

Ngày 20, Tháng 10, Năm 2020

Trong nơi yên nghỉ, lặng yên
Bên dòng Bình Tịnh, ngôi nhà ấm êm
Một lòng cam kết thành chung
Không còn phân cách, chia lìa, ly tang

Nếu ta không có người thân?
Gia đình tan vỡ, không người chăm lo?
Chúa Cha, sắm sẵn mọi điều
Ngài hằng che chở, phủ che đêm buồn

Biết bao người vẫn bơ vơ
Bỏ rơi giữa chợ, lòng đời chơi vơi
Có người thân vẫn như không?
Chúa Cha rịt mọi thương lòng dân ta

Những điều mắt thấy tai nghe
Chỉ là ảo ảnh, tình đời bâng quơ
Chớ buồn, đừng sợ, không lo
Tình Yêu của Chúa, xoá tan đêm buồn

Cảnh đời tan tóc, bội tình
Nhìn về Thập Giá, chiều đồi Gô-tha
Vì yêu Cha đã hy sinh
Huyết Chiên Con tẩy sạch lòng dân ta

Tình Ngài mở khoá ngục tù
Ơn Ngài bao phủ, núi đồi nở hoa
Mắt chăm nhìn Chúa giờ này
Không còn than thở, đau buồn thâu đêm

Đường về lên chốn cao hơn
Đồng đi với Chúa, tình Ngài gia ơn
Gia-vê sắm sẳn mọi điều
Ban cho, cung ứng, gia đình, người thân

Không gì quá khó cho Ngài
Dấu kỳ, phép lạ, của Ngài ban cho
Cần gì, ta vẫn tìm ai?
Trong một khoảnh khắc, của trời mở ra

Lòng ta chọn lựa điều gì
Giờ ta chọn Chúa, ôi, tình Ban Sơ
Từ khi sáng thế lập thiên
Gia đình của Đấng Sinh Thành ban cho

Vì yêu Ngài tạo dựng ta
Một Gia Đình Thánh, một lòng cùng Cha
Một điều còn chỉ một điều
Trở về với Đấng yêu thương ban đầu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-10-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác và thân tặng những ai đang trải nghiệm sự ruồng bỏ của người thân, sự tan vỡ của gia đình thân yêu. Nguyện xin Chúa khôi phục những mối liên hệ gia đình, thân thiết trong cuộc đời của chúng ta. Shalom!

Nữ Chiến Binh Can Trường

Ngày 20, Tháng 10, Năm 2020
Kìa nàng xinh đẹp biết bao
Như người dõng sĩ can trường của Cha
Mắt nàng sáng rực công bình
Tay nàng đưa dắt, tảo tầng, chăm nom

Người nữ tài đức, tìm đâu?
Trổi hơn Châu Ngọc, khôn ngoan, tuyệt vời
Cánh tay mạnh mẽ, siêng năng
Thắt lưng sức lực, niềm vui trọn lành

Dấy lên dân Chúa dấy lên
Ê-xơ-tê, hỡi, xông vào cung Vua
Đứng trên Vầng Đá Muôn Đời
Xông vào chiến trận giải vây dân tình

Ngày nay, xin Chúa dấy lên
Đê-bô-ra, vẫn, dẫn đầu chiến binh
Đêm ngày chẳng ngại đường xa
Một lòng cương quyết đuổi theo quân thù

Ru-tơ, nhiệt quyết một lòng
Một lòng phó thác, kết cam trọn đời
Đức tin, trông cậy, yêu thương
Trong giao ước thánh, trọn lòng thành chung

Dấy lên khai phóng dân Ngài
Nữ, Nam, Già, Trẻ, đồng lòng cùng nhau
Có gì quá khó cho Ngài?
Đồng Tâm, Hiệp Một, Ba Miền vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-10-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~
Thân tặng các bạn nữ trong ngày lễ Phụ Nữ!

“Một người nữ tài-đức ai sẽ tìm được? Giá-trị nàng trổi hơn châu-ngọc.

Nàng thắt lưng bằng sức-lực, Và làm hai cánh tay mình ra mạnh-mẽ.” – Châm-ngôn‬ ‭31:10, 17‬ ‭VIE1925‬‬

“Bà sai gọi Ba-rác, con trai A-bi-nô-am, từ Kê-đe trong đất Nép-ta-li, mà nói cùng người rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã truyền lịnh nầy: Hãy chọn đem theo ngươi một vạn người trong con-cháu Nép-ta-li và trong con-cháu Sa-bu-lôn, mà đi thẳng đến núi Tha-bô. Ta sẽ khiến Si-sê-ra, là thống-lãnh đạo binh vua Gia-bin, đến cùng ngươi tại khe Ki-sôn, luôn với các xe-cộ và cả quân-lính của hắn; ta sẽ phó hắn vào tay ngươi. Ba-rác đáp rằng: Nếu bà đi với tôi, thì tôi sẽ đi; nhưng nếu bà không đi với tôi, tôi sẽ không đi. Bà bèn đáp: Ừ, phải, ta sẽ đi với ngươi, song sự vinh-hiển của việc nầy sẽ chẳng về ngươi; vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Si-sê-ra vào tay một người nữ. Vậy, Đê-bô-ra đứng dậy đi cùng Ba-rác đến Kê-đe.” – Các Quan Xét‬ ‭4:6-9‬ ‭VIE1925‬‬

“Na-ô-mi nói cùng Ru-tơ rằng: Nầy, chị con đã trở về quê-hương và thần của nó; con hãy trở về theo nó đi. Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân-rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân-sự của mẹ, tức là dân-sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi; mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân cách tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi!” – Ru-tơ‬ ‭1:15-17‬ ‭VIE1925‬‬

“Song trong Chúa thì chẳng phải đàn-bà ngoại đàn-ông, cũng chẳng phải đàn-ông ngoại đàn-bà; vì, như đàn-bà đã ra từ đàn-ông, thì đàn-ông cũng sanh bởi đàn-bà, và cả thảy đều ra bởi Đức Chúa Trời.” – I Cô-rinh-tô‬ ‭11:11-12‬ ‭VIE1925‬

Cây Cao Im Tiếng

Ngày 18, Tháng 10, Năm 2020

Một lời chân thật ta chờ
Một lời nói thẳng, một lòng chờ mong
Cớ sao ta vẫn không lời
Vì sao ta vẫn đi vòng, quanh co?

Xin Thần Lẽ Thật viếng thăm
Đánh tan cơ cấu, rắn rồng ma vương
Trong tình yêu Chúa vô biên
Cắm vào cột sống, nhìn người biết ta

Bước theo đường cũ lối mòn?
Phong tục tập quán, nói vòng quanh co?
Bước lên, vào chốn cao hơn
Đi trong Lời Chúa, Mặt Ngài sáng soi

Giờ ta biến đổi đến rồi
Chẳng theo đường cũ lối xưa làm gì?
Một mùa chuyển đổi gia tăng
Giờ ta nhìn biết mọi điều, từ trên

Đi theo phong cách Nước Trời
Kìa dây chuẩn mực từ trời triển khai
Cây cao lên tiếng dậy vang
Chớ nên im lặng, mở lòng, quang khai

Đi trong giao ước Nước Trời
Đồng tâm hiệp một, dân Ngài vùng lên
Tiến lên vào chốn cao hơn
Triển khai lãnh thổ, phá tan mọi xiềng

Mở ra khai phóng vùng miền
Nguyện xin Thánh Ý, nước Cha thành toàn
Ở Trời như đất mọi nơi
Nói lên sự thật, tỏ bày lòng Cha

Chớ nên phán đoán sự tình
Xin tình yêu Chúa, giải vây mọi lòng
Một lời thành thật sẻ chia
Một lòng kính Chúa, yêu người Cha yêu

Cây cao giờ hãy nâng cao
Nâng cao tiếng hát ngợi khen Vua Trời
Chớ nên im lặng, nữa lời
Rao truyền ý Chúa, Thần Cha vận hành!!!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-10-2020
http://www.luathiengvn.com

Người Đi, Người Ở

Ngày 18, Tháng 10, Năm 2020

Người đi biền biệt phương nao
Người đi, người ở, đi qua đời tôi
Người đi, đi đến nơi nào
Người về, người ở với đời chơi vơi

Người về, về bến năm xưa
Gió mưa than vãn, ngập làng quê tôi
Tiếc thương người ở, người đi
Nguyện xin Thần Chúa vận hành, giải vây

Người đi, đi qua đời tôi
Nhìn người, thấy bóng, thấy hình trong Cha
Chỉ trong khoảnh khắc siêu nhiên
Mắt nhìn, nhìn biết, cội nguồn rối ren

Xin Cha, giải phóng dân tôi
Xin Ngài thương xót, nguyện Ngài gia ơn
Tẩy thanh lãnh thổ vùng miền
Mở ra cánh cửa ngợi khen Vua Trời

Người đi, người ở, người về
Xin Cha khai phóng tỏ bày lòng Cha
Người về, hãy trở về Nguồn
Ôi Nguồn Nước Sống từ Trời trào tuôn

Người đi, người ở, người về
Nguyện xin ý Chúa, thành toàn Cha ơi!
Người đi, đi qua đời tôi
Xin Cha bày tỏ, Tình Yêu Đại Ngàn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-10-20
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác xin Chúa luôn bày tỏ ý chỉ của Ngài trong mọi tình huống!

Như Gì, Như Ai?

Ngày 18, Tháng 10, Năm 2020

Như giông như gió cuốn đi?
Như cơn bão tố bôn ba cuộc đời?
Như hoa như cỏ ngoài đồng?
Như mây như khói, “đi giẹo hai bên?”

Chớ làm như kẻ “hai lòng”
Chẳng như “đánh gió, bá vơ” ngày nào
Không còn đau khổ chấn thương
Chẳng còn than khóc, lòng mừng vui luôn!

Chớ buồn, đừng sợ, chớ lo
Chẳng còn tan vỡ, chẳng là “con côi”
Không còn tranh đấu đêm ngày
Chẳng còn tìm kiếm nơi này chốn kia!

Như nguồn sông nước Vĩnh Hằng
Như dòng bình tịnh từ trời trào tuôn
Như nguồn ánh sáng Thiêng Liêng
Như Cha, như Đấng Sinh Thành ra ta

Như Ngài, ta ở trong Ngài
Như Cha, bày tỏ lòng Ngài mọi nơi
Như tình hữu nghị anh em
Như dòng như giống, đồng tâm tình Ngài

Như lòng rộng rãi bao dung
Như lòng của Chúa, Cha Trời Quang Vinh
Như Ngài, có một tầm nhìn
Như Cha, nhìn Chúa, biết người, biết ta

Như Bàn Tay Chúa thương yêu
Như lòng trung tính, như lòng “cho ra”
Như lòng dung thứ, chân tình
Như Vầng Đá Sống, đời ta trong Ngài

Như người Dũng Sĩ từ trời
Như chiến binh Chúa, Vọng Canh kêu cầu
Như Gươm hai lưỡi của Cha
Như Đạo Binh lớn, phá tan mọi xiềng

Như gì, ta vẫn như ai?
Như Nguồn Sự Sống, Cội Nguồn đời ta
Trở về ta hãy trở về
Như dòng như giống, từ trời quang khai!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-20-2020
http://www.luathiengvn.com

Chẳng!

Ngày 17, Tháng 10, Năm 2020

Chẳng là, một áng mây bay
Chẳng là, vương vấn rối ren sự đời
Chẳng theo, mưu kế kẻ gian
Chẳng ngồi, chẳng đứng trong đường tội nhân

Chẳng là, đánh gió, bá vơ
Chẳng là, tang tóc, đau buồn thâu đêm
Chẳng buồn, chẳng khóc vì ai
Chẳng còn than thở, không còn bơ vơ

Chẳng là, một kẻ hai lòng
Chẳng là, bội ước, chấn thương tình đời
Chẳng theo, khuôn khổ giáo điều
Chẳng còn áp chế, không theo “giáo quyền”

Chẳng là, lập lận con đen
Chẳng là, gian dối, tính toan từng đồng
Chẳng làm, như kẻ chăn thuê
Chẳng còn, khắc nghiệt, không còn điêu ngoa

Chẳng là, nhất định không là
Chẳng là, vướng mắc “cái tôi” của mình
Chẳng theo, bám víu “lợi quyền”
Chẳng còn, phe đãng, không còn bâng quơ

Giờ ta theo Chúa một lòng
Đồng tâm hiệp một với con dân Ngài
Một lòng kính Chúa, yêu người
Chẳng còn than khóc, trong tình “con côi”

Lòng ta rộng mở cho ra
Lòng ta trải rộng, lòng Ngài bao dung
Lòng ta bày tỏ Tình Cha
Lòng ta khai phóng, Tình Cha Đại Ngàn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-20-2020
http://www.luathiengvn.com

Sứ Mệnh

Ngày 17, Tháng 10, Năm 2020

Một đời người chóng qua
Như chiều Đông giá lạnh
Như lá Thu rơi rụng
Như Hạ nắng hanh hanh
Một thoáng mây bay ấy
Như lòng người băng giá
Như trống vắng canh ba
Như “người qua đời tôi”
Một khoảnh khắc siêu nhiên
Mắt chợt nhìn thấy Chúa
Lòng mở rộng đón chào
Kìa, Chúa Đấng Tình Yêu
Chẳng còn buồn, than khóc
Không lo lắng, tang thương
Niềm Hy Vọng, Nguồn Sống
Ngài, Chúa Đấng Chữa Lành
Mắt giờ chăm nhìn Chúa
Tai lắng nghe Tiếng Gọi
Mắt đối Mặt, Thánh Ý
Lòng hoan hỉ, yên vui
Nguồn Nước Sống đời đời
Nguồn Vĩnh Cửu, Cha ban
Nguồn ơn phước tuôn trào
Qua ống dẫn tình yêu
Hãy mở lòng, rộng mở
Đón chào Vua Vinh Hiển
Trị vì khắp lãnh thổ
Xin Chúa Ngài dấy lên
Một đạo binh hùng mạnh
Tay giương nỗi cung đồng
Nơi Vọng Canh vang tiếng
Vượt tường thành, khai phóng
Giải phóng lòng, minh oan
Miệng như Gươm hai lưỡi
Mắt rực sáng công bình
Lòng mở rộng cho ra
Chớ thắt chặt khắc khe
Chẳng “rập khuôn” làm gì
Đừng khống chế dân Ngài
Lòng rộng mở, Tin, Yêu
Ôi dấu kỳ phép lạ
Kìa, mùa gặt đến rồi
Chẳng bao lâu, thật chẳng
Kìa, Tình Chúa gia ơn
Một đời người chóng qua
Nhưng khi ta gặp Chúa
Như khoảnh khắc đời đời
Nguồn ơn phước vô biên
Một tầm nhìn của Chúa
Một lòng luôn hướng thượng
Một con đường sự sống
Một con đường Việt Nam!
Lửa Thiêng Việt Nam – 17-10-2020
http://www.luathiengvn.com

Trong Yên Tĩnh

Ngày 16, Tháng 10, Năm 2020

Nơi yên nghỉ, tu bổ tâm hồn
Nơi yên tĩnh, chẳng còn bôn ba
Nơi cô vắng, lắng nghe tiếng Chúa
Nơi yên lặng, phục hồi quang khai

Trong yên tĩnh, tựa bên ngực Chúa
Lắng tai nghe, tiếng gọi Tin, Yêu
Một lòng tin, vững bền trong Chúa
Một giao ước, như neo linh hồn

Trong yên tĩnh, không còn hoang tưởng
Mở mắt lòng, nhìn biết cội nguồn
Một lòng tin, dân Chúa vùng lên
Một giao ước, đánh hạ ác linh

Trong yên tĩnh, lòng ta mở rộng
Mở lòng ra, khai phóng dân Ngài
Một lòng tin, dấu kỳ phép lạ
Một giao ước, cam kết đời đời

Trong yên tĩnh, Lời Chúa soi sáng
Nhìn biết Ngài, nhìn biết tâm ta
Một lòng tin, vào phía sau màn
Một giao ước, đồng tâm hiệp một

Trong yên tĩnh, tình Chúa gia ơn
Mặt đối Mặt, tâm hồn yên nghỉ
Một lòng tin, triển khai ân tứ
Một giao ước, ở đất như trời

Nơi yên nghỉ, bên dòng Bình Tịnh
Nơi yên tĩnh, tình Chúa gia ơn
Nơi cô vắng, có Chúa ở cùng
Nơi yên lặng, một nơi Phước Hạnh!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-10-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Đức Chúa Trời là nơi nương-náu và sức-lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp-đỡ trong cơn gian-truân, Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến-cải, Núi lay-động và bị quăng vào lòng biển; Dầu nước biển ầm-ầm sôi-bọt, Và các núi rúng-động vì-cớ sự chuyển-dậy của nó. (Sê-la) Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, Là nơi thánh về chỗ-ở của Đấng Chí-Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy; thành ấy sẽ không bị rúng-động. Vừa rạng-đông Đức Chúa Trời sẽ giúp-đỡ nó. Các dân náo-loạn, các nước rúng-động; Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan-chảy. Đức Giê-hô-va vạn-quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương-náu của chúng tôi. (Sê-la) Hãy đến nhìn-xem các công-việc của Đức Giê-hô-va, Sự phá-tan Ngài đã làm trên đất là dường nào! Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu-cùng trái đất, Bẻ gãy các cung, chặt các giáo ra từng miếng, Và đốt xe nơi lửa. Hãy yên-lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn-cao trong các nước, cũng sẽ được tôn-cao trên đất. Đức Giê-hô-va vạn-quân ở cùng chúng tôi; Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương-náu của chúng tôi. (Sê-la)” – Thi-thiên‬ ‭46:1-11‬ ‭VIE1925‬‬

Ảo Ảnh Hay Bóng Hình?

Ngày 7, Tháng 10, Năm 2020

Bóng chiều vương vấn đầu nhành
Em về anh nhớ chiều Thu năm nào
Anh đi về hướng chân trời
Quê nhà nhớ bóng người về năm xưa
Một dòng ảo ảnh xa vời
Một thời vang bóng lòng người nhớ ai
Nhớ ai, ai có nhớ chăng?
Lòng Cha, Ngài vẫn yêu ta trọn đời
Dẫu cho tình huống tang thương
Gió mưa than khóc, nhớ về Si-ôn
Ôi nguồn Ân Điển dạt dào
Dòng sông Sự Sống trào tuôn từ trời
Bóng Ngài trong ánh mắt ta
Ảnh Ngài, chính ảnh tượng Ngài trong ta
Một cơn “ảo ảnh” tạm thời
Mắt ta xoay hướng về Nguồn, tìm Cha
Chớ nên thắt chặt khắc khe
Mở lòng khai phóng, triển khai mọi lòng
Những điều mắt thấy tai nghe
Tựa như “ảo ảnh” của thời xa xưa
Mắt Ngài chiếu sáng trong ta
Ô kìa ánh mắt yêu thương dịu dàng
Đánh tan mọi nỗi âu lo
Phá tan cánh cửa, phu tù, tối tăm
Không còn tang tóc bơ vơ
Chẳng còn đau khổ chấn thương tình đời
Bóng hình, bóng ảnh hình Cha
Chẳng là “ảo ảnh”, chính Ngài trong ta!
Lửa Thiêng Việt Nam – 07-10-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Thân tặng những tâm hồn đang ở trong một trạng thái bất an. Chúa yêu thương bạn và Ngài đang lắng tai nghe tiếng kêu cầu của chúng ta. Shalom!

Vì Yêu

Ngày 7, Tháng 10, Năm 2020

Một lời nói mãi chẳng dừng
Trong tình huống ấy, muôn lời kêu ca
Ai về đến chốn trầm luân
Biết bao sự việc bôn ba tình đời
Lòng ta ai biết đến nào
Sự tình ren rối, lòng tan tác lòng
Ôi thôi, ta chẳng nói gì
Lòng nghi kỵ ấy, biện minh làm gì?
Giờ đây xin Chúa đoái thương
Giải vây, xin Chúa, phá tan mọi xiềng
Huyết Chiên Con Thánh, Giê-xu
Tẫy thanh, rịt mọi chấn thương dân Ngài
Mở tai, mở mắt thuộc linh
Cho ta nhìn biết Tình Yêu Đại Ngàn
Nhìn về Thập Tự, Tình Yêu
Tình Cha xoa dịu mọi lòng tang thương
Xin Cha mở khoá ngục tù
Xin Cha giải phóng dân con giờ này
Ôi tình yêu Chúa vô biên
Vì yêu Ngài đã chết vì tội ta
Vì yêu, ta sống vì yêu
Vì yêu, ta sẽ xông ra chiến trường
Vì yêu, rao giảng Lời Ngài
Vì yêu, phục vụ, tỏ bày lòng Cha
Vì Ngài trước đã yêu ta
Nay vì Tình Chúa, yêu dân mến người
Vì yêu, ta sống cho Ngài
Vì yêu, nhịn nhục trong Tình Yêu Cha
Vì yêu, ta chẳng kêu ca
Vì yêu, cất tiếng ngợi khen Vua Trời
Vì yêu, nhìn Chúa thấy người
Vì yêu, nhìn thấy Mắt Ngài trong ta
Một lòng tha thiết khẩn cầu
Một tâm tình Chúa, một lòng yêu thương
Một lòng vui thỏa trọn đời
Một lòng kính Chúa, yêu người Cha yêu!
Lửa Thiêng Việt Nam – 7-10-2019
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~
Tình yêu Chúa biến đổi hết mọi điều!

Một Thời…

Ngày 6, Tháng 10, Năm 2020

Một thời vang bóng xưa kia
Một thời, một lúc, một lòng cùng nhau
Một nơi, một chốn đồng lòng
Ôi tâm tình ấy, đồng tâm tình Ngài

Một thời chuyển đổi đến rồi
Cửa trời rộng mở, Thần Ngài quang khai
Mở ra bên hữu, bên tã
Xông vào chiến trận, mở lòng ban cho

Cho nên thắt chặt lòng ta
Chẳng theo điều luật, khắc khe, giáo điều
Dân tình tang tóc đau thương
Giờ ta khẫn nguyện, vọng canh kêu cầu

Tẩy thanh, giải phóng vùng miền
Ôi tình yêu Chúa, rịt lòng dân ta
Phá tan xiềng xích, gông cùm
Đánh lùi gian ác, minh oan mọi lòng

Thoát ra khỏi bốn bức tường
Mở rộng bờ cõi, gia tăng dân Ngài
Ruộng đồng mùa gặt, ô kìa
Khắp nơi mọi chốn, nẻo đường Việt Nam

Tình Cha khai phóng mọi nơi
Tỏ bày lòng Chúa, qua ta trọn lành
Cớ sao ta vẫn co ro?
Vượt qua giới hạn, gông cùm tư duy

Một thời chinh chiến đến rồi
Xông vào lãnh thổ, giải vây dân tình
Cửa trời rộng mở hôm nay
Chào Vua Vinh Hiển xin Ngài viếng thăm

Một thời bày tỏ lòng Cha
Một thời khai phóng lắng nghe tiếng Ngài
Một thời hiệp trong giao ước
Một thời mở rộng, một thời gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 06-10-2020
http://www.luathiengvn.com

Sau Cơn Mưa…

Ngày 29, Tháng 9, Năm 2020

Sáng lên hãy chiếu sáng lên
Cơn giông tố ấy như làn khói mây
Chỉ trong chốc lát mà thôi
Ồ ngoại cảnh ấy, tạm thời, qua đêm

Bước lên, vào phía sau màn
Vào nơi Chí Thánh, đồng tâm tình Ngài
Mắt chăm nhìn Chúa Gia-vê
Kìa Vinh Quang Chúa, cửa trời mở ra

Giờ ta xoay hướng, thay lòng
Nhìn về Thập Giá, chiều đồi Gô-tha
Huyết Chiên Con tẩy sạch lòng
Chẳng còn vướng mắc bâng quơ sự đời

Dấu kỳ phép lạ, ô kìa
Theo ta bén gót tỏ bày lòng Cha
Trong mọi tình huống cuộc đời
Một điều tiên quyết, đồng tâm tình Ngài

Lòng Cha, Tình Chúa bao la
Mọi điều xuất phát từ Cha Đời Đời
Trở về với Đấng Đầu Nguồn
Tỏ bày tình Chúa, qua ta trọn đời

Một lòng trông cậy, một lòng
Chẳng còn bối rối, vấn vương sự tình
Nhìn về Thành Thánh, Si-ôn
Trọn đời dâng tiếng ngợi khen Vua Trời

Sáng lên, như ý Cha ta
Ở trời như đất không hề chuyển lây
Sau cơn giông tố cuộc đời
Bầu trời rao báo sự Quang Vinh Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-09-2020
http://www.luathiengvn.com

Giữa Dòng

Ngày 29, Tháng 9, Năm 2020

Trong cơn giông tố cuộc đời
Giữa dòng sóng gió bấp bênh tình người
Khi mưa khi gió giông lên
Tìm người thân cận, tìm tình thân, thương

Lòng ta trông đợi điều gì?
Lòng cam kết ấy, giờ còn mình ta?
Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Chớ lo, đừng sợ, chớ buồn bạn ơi

Chúa Cha sắm sẵn mọi điều
Thiên binh của Chúa đồng hành với ta
Giữa dòng nguy biến có Cha
Trong cơn giông tố, Thần Cha vận hành

Tình Cha như sóng vỡ bờ
Kìa Ngài cung ứng, ban cho mọi điều
Vượt xa ý tưởng con người
Lòng Ngài rộng lớn, tình Ngài gia ơn

Một lòng cùng Chúa Gia-vê
Trong Giao Ước Chúa, đồng hành với Cha
Một điều, còn chỉ một điều
“Xin cho con ở trong Cha, trọn đời!”

Giữa dòng nguy biến gian nan
Lòng ta trông đợi Gia-vê trọn lành
Ồ Ngài, Chúa Đấng Năng Quyền
Kìa Danh trên hết mọi danh đất trời

Đi trong Dòng Chảy Thượng Thiên
Mắt chăm nhìn Chúa, tai nghe, biết Ngài
Tay trong Tay Chúa, vùng lên
Ba Miền, dân Chúa vùng lên giờ này!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-09-2020
http://www.luathiengvn.com
tagTag PhotopinAdd Lo

Một Nhịp Cầu

Ngày 28, Tháng 9, Năm 2020
Một cử chỉ, ánh mắt dịu dàng
Một lời nói, ân tình chan chứa
Một lòng tin, trọn lòng kết ước
Lòng mở rộng, khai phóng cho ra

Một tình yêu, chẳng hề phai nhạt
Một hành động, bày tỏ Đức Tin
Một tâm hồn, êm dịu, dung thứ
Lòng rộng mở, tỏ bày lòng Cha

Một tầm nhìn, từ chốn cao hơn
Một dòng sông, đến từ Ngôi Trời
Một nhịp cầu, từ đất về trời
Lòng mở rộng, chào đón Vua Cha

Một dõng sĩ, nơi chốn trận tiền
Một vọng canh, trỗi dậy khắp nơi
Một cửa trời, triển khai mặc khải
Lòng rộng mở, khai phóng dân Ngài

Giờ thể hiện, giờ của dân Ngài
Tỏ bày lòng, Chúa Đấng yêu thương
Cờ xí Ngài, chiến thắng tung bay
Một nhịp cầu, kết nối dân gian!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-09-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo, một nhịp cầu, khiến chúng ta được làm hoà lại với Đức Chúa Trời, thông qua sự cứu chuộc Ngài đã thực hiện trên Thập Tự Giá. Chúng ta giờ đây, cũng là một nhịp cầu để thể hiện tấm lòng của Đức Chúa Trời với thế gian. Hallelujah!

“Thật thế, muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma‬ ‭8:19‬ ‭VIE1925‬‬
tagTag PhotopinAdd Location

Bạn Tôi

Ngày 29, Tháng 9, Năm 2020

Vài lời thăm viếng người xưa
Chân tình bằng hữu, một lòng mến yêu
Trải qua nghịch cảnh ốm đau
Nỗi buồn nhân thế, tâm tình bâng khuâng

Biết bao đau khổ triền miên
Cảnh tình tang tóc, không lời than van
Khóc thôi, khóc một dòng sông
Qua bao giông tố, gian nan cuộc đời

Lòng tin nơi Chúa vững bền
Kêu cầu Chúa Đấng Ra-phê chữa lành
Dấu kỳ phép lạ, xin Cha
Đoái thương, khai phóng cơn mưa phước lành

Không gì quá khó cho Ngài
Chúa ơi, Ngài Đấng Cứu Tin, chữa lành
Rịt lòng tan vỡ đau thương
Ôi tình yêu Chúa, tình Cha đại ngàn

Giờ đây, hãy đến với Ngài
Mở lòng khai phóng, kêu cầu Gia-vê
Một lời cần chỉ một lời
Ngõ lời, mời Chúa Giê-xu vào lòng

Chỉ trong khoảnh khắc siêu nhiên
Tay Ngài cứu vớt, giải vây lòng này
Đứng nơi sứt mẻ cầu thay
Lòng con mong đợi phép mầu từ Cha

Dâng lên ca khúc ngợi khen
Nhìn vào Mắt Chúa, xin Ngài lắng nghe
Đức Tin, Trông Cậy, yêu thương
Xin Cha bày tỏ, tình Ngài gia ơn

“Bạn ơi, hãy mở lòng ra
“Mở lòng, mở mắt, kêu cầu Danh Cha
“Hễ ai, kêu đến Danh Ngài
“Hẳn Ngài cứu vớt, Tay Ngài vực ta!”

Vực ta khỏi chốn đau thương
Vực ta thoát chốn trầm luân, giam cầm
Bên bờ vực thẫm tình đời
Tay Ngài Cứu Vớt, Mắt Ngài dẫn đưa!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-09-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác trong lời cầu thay cho một người bạn thân hiện đang trải nghiệm những sự gian khổ trong cơn bệnh hiểm nghèo. Xin Chúa chữa lành Nga!

“Vì ai kêu-cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” – Rô-ma‬ ‭10:13‬ ‭VIE1925‬‬

Tiếng Mưa Lớn

Ngày 20, Tháng 9, Năm 2020

Cơn tranh chiến, giữa hai bàn thờ
Trong lãnh thổ, ta thờ tôn ai?
Chủ quyền nào, trấn giữ lãnh thổ?
Khai phóng lòng, mở mắt dân ta

Sau trận chiến, trên núi Cạt-mên
Con dân Chúa, ăn năn xoay hướng
Mở mắt lòng, nhìn biết năng quyền
Đức Chúa Trời, là Chúa chúng ta!

“Ta nghe tiếng, tiếng mưa thật lớn
“Hãy xem kìa, về hướng chân trời
“Trở lên đi, nhìn về phía biển
“Một lần nữa, người hãy xem đi!”

“Con chỉ thấy, một cụm mây nhỏ
“Thấy lờ mờ, phía cuối chân trời!”
Lời mặc khải, tiếng Chúa phán truyền
Bởi Đức Tin, nghe, thấy tiếng mưa

Trở lên đi, bảy lần nhìn biết
Kìa Chúa Cha, khai phóng cửa trời
Từ cụm mây, cơn giông trỗi dậy
Phá tan lời, nguyền rủa vùng miền

Giờ mắt ta, mở ra nhìn thấy
Chẳng lo buồn, tang tóc vu vơ
Không trông chờ, chăm nhìn ngoại cảnh
Tai lắng nghe, tiếng gió đầu nhành

Ôi Thánh Linh, xin Ngài thăm viếng
Mở mắt lòng, giải cứu dân ta
Huyết Chiên Con, tẩy thanh, bôi sạch
Rịt mọi lòng, khai phóng, minh oan!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-09-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Đoạn Ê-li nói cùng A-háp rằng: Hãy đi lên, ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Vậy, A-háp trở lên đặng ăn uống. Nhưng Ê-li leo lên chót núi Cạt-mên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối. Đoạn, người nói với kẻ tôi-tớ mình rằng: Xin hãy đi lên, ngó về phía biển. Kẻ tôi-tớ đi lên xem, nhưng nói rằng: Không có chi hết. Ê-li lại nói: Hãy trở lên bảy lần. Lần thứ bảy, kẻ tôi-tớ đáp rằng: Tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Ê-li bèn tiếp: Hãy đi nói với A-háp rằng: Hãy thắng xe và đi xuống, kẻo mưa cầm vua lại chăng. Trong một lúc, trời bị mây che đen, gió nổi dậy, và có cơn mưa rất lớn. A-háp bèn lên xe mình, đi đến Gít-rê-ên. Tay Đức Giê-hô-va giáng trên Ê-li; người thắt lưng, chạy trước A-háp cho đến khi tới Gít-rê-ên.” – I Các Vua‬ ‭18:41-46‬ ‭VIE1925‬‬

Rừng Mơ

Ngày 12, Tháng 9, Năm 2020

Rừng chiều đầy lá, hoa, mơ
Cảnh lòng thỗn thức, lơ thơ chiều tà
Rừng mơ vang bóng dặn lòng
Xôn xao dào dạt, hẹn không ngày về

Đường mòn dạo bước lối về
Rừng hoa thay lá, không hề ung dung
Mơ gì ta mãi thẫn thờ
Chiều mơ lòng vẫn trông chờ nhớ ai

Bước vào khoảnh khắc siêu nhiên
Lắng nghe tiếng Chúa, thiêng liêng từ trời
Mở ra mặc khải tuyệt vời
Rừng mơ thay lá, theo thời của Cha

Không gì quá khó cho Ngài
Mở ra, khai phóng, triển khai tình người
Ban cho khải tượng từ trời
Giấc mơ thiên thượng, mọi thời quang khai

Rừng mơ, thay lá, hoa, mơ
Mở lòng chào đón, tình thơ dạt dào
Tình Ngài bao phủ đất trời
Một thời mở rộng, một thời gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#LTVN #LuaThieng #luathiengvn #rungmo #vanmang #giacmo

Khi…

Ngày 12, Tháng 9, Năm 2020

Khi yếu đuối, chính lúc ta mạnh mẽ
Khi than khóc, Ngài yêu thương xoa dịu
Khi bệnh hoạn, Cha chữa lành dung thứ
Khi đau buồn, Chúa an ủi phủ che

Khi nghèo đói, Ngài cung ứng ban cho
Khi đau khổ, lòng Chúa xót thương ta
Khi tan vỡ, Ngài rịt lòng khôi phục
Khi lo buồn, Ngài giải phóng, quang khai

Vấn nạn nào, đang vương vấn quanh ta?
Chúa ở cùng, kìa Chúa Đấng Vạn Quân
Đấng Đi Đầu, Ngài mở lối dẫn đường
Giữa ba đào, Ngài khai phóng gia ơn

Trong gian khổ, ấy chính nơi phước hạnh
Mở cửa trời, Ngài mở cửa ngục tù
Lòng hớn hở, vì tình yêu muôn thửơ
Không có gì, thật quá khó cho Ngài

Nhìn về Nguồn, ôi Nguồn Sống Vĩnh Cữu
Không giới hạn, trong thời gian khoảng cách
Chẳng âu lo, vì có Chúa ở cùng
Nguồn mặc khải, Ngài, vô biên, bất tận

Chảy qua ta, qua ống dẫn Tình Yêu
Lòng rộng mở, đón chào nguồn phước mới
Chớ thắt chặt, Nguồn Nước Sống Đời Đời
Mở lòng ta, sẵn khai phóng dân Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-09-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vì ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp-đỡ ngươi; hỡi sâu-bọ Gia-cốp, và các người của dân Y-sơ-ra-ên, đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, và là Đấng chuộc ngươi. Nầy, ta sẽ lấy ngươi làm cái bừa nhọn, thật mới và có răng bén. Ngươi sẽ tán các núi và nghiền nhỏ ra, làm cho các gò nên giống như cám mịn. Ngươi sẽ dê nó, gió sẽ lùa đi, gió lốc sẽ làm tan-lạc; nhưng ngươi sẽ vui-mừng trong Đức Giê-hô-va, khoe mình trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Những kẻ nghèo-nàn thiếu-thốn tìm nước mà không được, lưỡi khô vì khát; nhưng ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nhậm lời họ; ta, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, sẽ không lìa-bỏ họ đâu. Ta sẽ khiến sông chảy ra trên đỉnh núi trọi, và suối trào lên giữa trũng. Ta sẽ biến sa-mạc thành ao, và đất khô thành nguồn nước. Ta sẽ đặt trong đồng vắng những cây hương-bách, cây tạo-giáp, cây sim và cây dầu. Ta sẽ trồng chung nơi sa-mạc những cây tùng, cây sam, cây hoàng-dương, hầu cho mọi người xem thấy và biết, ngẫm-nghĩ và cùng nhau hiểu rằng tay Đức Giê-hô-va đã làm sự đó, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã dựng nên sự đó.” – Ê-sai‬ ‭41:13-20‬ ‭VIE1925‬‬

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #Khi #suphuchoi #sugiaiphong

Nỗi Nhớ Niềm Đau

Ngày 12, Tháng 9, Năm 2020

Tay trong tay, nỗi nhớ niềm đau
Trong ký ức, niềm đau, nỗi nhớ
Nhớ nỗi buồn, ghi tâm nghịch cảnh
Nhớ niềm đau, ảo ảnh không thôi

Chiều Gô-tha, nhớ lại tình Ngài
Nỗi niềm đau, Chúa đã gánh lấy
Đấng Mê-si, Đấng được xức dầu
Rịt mọi lòng, giải cứu dân ta

Rao tin mừng, cho kẻ phu tù
Giải phóng lòng, bước ra khỏi ngục
Thần của Chúa, khai phóng tự do
Ngày báo thù, ngày của Gia-vê

Ôi tình Ngài, biển rộng sông dài
Năm ban ơn, ơn Chúa gia tăng
Tại Gô-tha, Huyết Ngài tuôn đổ
Tẩy thanh mọi, gian ác u buồn

Ngài yên ủi, mọi kẻ buồn rầu
Ban mão hoa, thay vì tro bụi
Dầu vui mừng, thay vì tang chế
Áo ngợi khen, lòng chẳng nặng nề

Chúa Thánh Linh, xin Ngài thăm viếng
Dấy dân Ngài, xin Chúa dấy lên
Chẳng đau buồn, nỗi nhớ niềm đau
Xưng công bình, Vinh Hiển Danh Ngài

Giờ chiến trận, giờ của dân ta
Nơi cổng thành, Lời Cha rao báo
Bứng tận gốc, tống khứ ác linh
Đánh hạ kìa, mọi thứ gian manh

Nỗi niềm ta, khôi phục dân ta
Nơi sứt mẻ, vọng canh vang tiếng
Ôi xin Ngài, minh oan phóng thích
Tiếng Tù Và, tỉnh thức canh ba

Xây dựng lại, những nơi đổ nát
Phục hồi nơi, mọi chốn hoang vu
Lòng vui mừng, tay giương cung đồng
Đồng tâm tình, với Chúa Gia-vê

Xoá tan đi, tiếng nói bội lòng
Trong Giao Ước, đồng tâm tình Chúa
Nỗi niềm ta, một lòng trông cậy
Mặt đối Mặt, trong mối tương giao

Dòng dõi ta, một nguồn ơn phước
Vinh Danh Chúa, trong khắp vùng miền
Sự công bình, chánh trực Nước Chúa
Dây Chuẩn Mực, khai phóng khắp nơi

Mở lòng ra, chào Vua Vinh Hiển
Xin mời Ngài, ngự giữa dân ta
Linh hồn ta, mừng vui hát xướng
Dâng lên Ngài, ca khúc khải hoàn

Chẳng còn đau, không còn khắc khoải
Không còn buồn, than khóc âu lo
Một lòng tin, dâng lời chúc tụng
Một bài ca, chiến thắng vinh quang!!!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-09-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Một Cảm tác từ Ê-sai 61…. Shalom!
“Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin-lành cho kẻ khiêm-nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu-tù được tự-do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo-thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên-ủi mọi kẻ buồn-rầu; đặng ban mão-hoa cho kẻ buồn-rầu ở Si-ôn thay vì tro-bụi, ban dầu vui-mừng thay vì tang-chế, ban áo ngợi-khen thay vì lòng nặng-nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công-bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh-hiển. Họ sẽ xây lại các nơi hoang-vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy-hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy-phá, là những nơi đổ-nát lâu đời. Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại-quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi; nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế-lễ của Đức Giê-hô-va; sẽ được xưng là chức-dịch của Đức Chúa Trời chúng ta; sẽ ăn của báu các nước, và lấy sự vinh-hoa của họ mà khoe mình. Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu-hổ; chúng nó sẽ vui-vẻ về phận mình để thay sự nhuốc-nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản-nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui-mừng đời đời. Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh-trực, ghét sự trộm-cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành-tín báo-trả lại, và lập giao-ước với chúng nó đời đời. Dòng-dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con-cháu sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng-dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước. Ta sẽ rất vui-vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh-hồn ta mừng-rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu-rỗi cho ta; khoác áo choàng công-bình cho ta, như chàng rể mới diện mão-hoa trên đầu mình, như cô dâu mới giồi mình bằng châu-báu. Vả, như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công-bình và sự khen-ngợi nứt ra trước mặt mọi dân-tộc thể ấy.” – Ê-sai‬ ‭61:1-11‬ ‭VIE1925‬‬

Tháo Gỡ

Ngày 2, Tháng 8, Năm 2020

Hình cong chữ “S” mến yêu
Ôi hình bóng Chúa, chảy dài trong ta
Ba Miền, lòng Chúa đoái thương
Ngài trông, Ngài đợi, Ngài chờ dân ta

Ba Miền, một dãi sơn hà
Biển, trời, sông, nước là nhà của ta
Chúa Cha chỉ định mọi thì
Thẫm quyền của Chúa, quản cai nước nhà

Mở tai, mở mắt, mở lòng
Cho ta nhìn biết hiện tình nước non
Trong cơn nguy biến nước nhà
Dâng lời ca tụng, mở lòng cho ra

Lòng ta bày tỏ tình Cha
Mở lòng khai phóng dân Ngài mọi nơi
Chớ nên thắt chặt khắc khe
Tình yêu của Chúa phá tan mọi xiềng

Mắt chăm nhìn Chúa mỗi ngày
Lòng mong đợi Chúa, không hề chuyển lây
Vùng lên dân Chúa, Ba Miền
Vận ta đã đến, dân ta mong chờ

Trở về với Chúa tình yêu
Ngài đang tháo gỡ, giải bày tâm can
Biết bao đau khổ triển miên
Giờ Ngài giải phóng, minh oan mọi lòng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Một Là Vậy, Hai Là Thế!

Ngày 8, Tháng 9, Năm 2020

Một là vậy, hai cũng là thế ấy
Một chiều hướng, một đường xưa lối cũ
Ta nhất quyết, chỉ đi theo một hướng
Rập theo kìa, khuôn khổ các giáo điều

Một cơ cấu, một nền tảng cũ kỹ
Lời của Chúa, thông hiểu theo lý trí
Giải từng lời, theo phương cách ép mình
“Chiên của Ta, có nghe tiếng Ta chăng?”

Chờ trông chỉ, chỉ trông chờ, trông cậy
Tìm kiếm người, người của Chúa, “được ơn”?
Dấy lên mau, hãy vùng dậy giờ này
Giờ của Chúa, chính giờ của dân ta

Nguyện xin Chúa, xin khai phóng tất cả
Nữ chiến binh, dũng cảm, hãy vươn lên
Nam chiến binh, mở rộng lòng chào đón
Mở mắt lòng, khai phóng chiến binh Ngài

Thời chuyển đổi, hãy di chuyển nhanh chóng
Vượt tường thành, đứng giữa nơi sứt mẻ
Nơi vọng canh, tiếng Tù Và vang vọng
Mở khoá lòng, hầu giải phóng dân ta

Nguyện xin Chúa, xoá tan con đường mòn
Của tư duy, của ngoại cảnh vu vơ
Con đường cũ, ta xin giã từ nhé
Tiến lên nào, ta vào chốn cao hơn

“Hãy lên đây, ngươi hãy cứ lên đây”
Kìa cửa trời, đang rộng mở cho ta
Tựa ngực Chúa, tai nghe tiếng thì thầm
Tỏ bày Cha, qua tiếng gọi tình yêu

Giã từ nhé, ta xin quyết giã từ
Đồng tâm tình, cùng với các thiên binh
Lòng nhất quyết, ta lắng nghe tiếng Chúa
Theo Chân Ngài, Mắt Chúa dẫn đưa ta

Con Đường Thánh, Ngài triển khai mở rộng
Bước chân ta, lẹ như con nai cái
Vững lòng tin, ta tiến bước, vùng lên
Giờ của Chúa, chính giờ của dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 08-09-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ta là CHÚA, Ðấng Thánh của các ngươi, Ðấng Tạo Thành I-sơ-ra-ên, Vua của các ngươi. CHÚA phán thế nầy: Ðấng làm nên một con đường giữa biển, Tạo một lối đi giữa những dòng nước mạnh, Ðấng khiến những chiến xa và chiến mã, Những quân mạnh và binh hùng phải nằm xuống, rồi không trỗi dậy được nữa; Chúng đã tắt lịm, như tim đèn bị tàn lụi, phán, Ðừng nhớ đến những chuyện đã qua, Ðừng bận tâm đến những gì đã xảy ra thời xa xưa nữa. Nầy, Ta đang làm một việc mới. Kìa, việc ấy đang bắt đầu xảy ra, Các ngươi không nhận thấy sao? Ta sẽ mở một con đường giữa đồng hoang vắng vẻ, Khơi nguồn các dòng sông giữa sa mạc khô khan.” – Ê-sai‬ ‭43:15-19‬ ‭BD2011‬‬

#LTVN #luathiengvn #LuaThieng #cunglong #conduongthanh #motlavayhailathe

Ba Không!

Ngày 7, Tháng 9, Năm 2020

Không về đường cũ lối xưa
Không đi, không đứng trong đường tội nhân
Không còn tan tóc lạc loài
Không còn đau khổ, không còn bơ vơ

Không theo mưu kế kẻ gian
Không thông đồng với Ma-môn làm gì
Không còn thắt chặt, tình người
Không còn toan tính, không còn âu lo

Không theo mưu kế, “giáo quyền”
Không còn tìm kiếm, không còn bôn ba
Mắt chăm nhìn Chúa trên cao
Nhìn về Thành Thánh, nhìn về Si-ôn

Ôi nguồn sức sống vô biên
Một dòng sự sống, trào tuôn từ trời
Tình Cha tuôn chảy dạt dào
Trong Ngài, Vĩnh Cữu, không còn bơ vơ!

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#LTVN #luathiengvn #LuaThieng #bakhong #giaoquyen

Còn Đâu Nữa

Ngày 6, Tháng 9, Năm 2020

Xa vời bóng dáng tình yêu
Về đâu còn mãi xa vời nơi nao?
Còn đâu bóng dáng tình xưa
Còn đâu còn mãi bâng khuâng xa vời

Xa vời vang vọng tình ai
Về đâu ta vẫn tìm người nhớ ai?
Còn đâu bóng dáng người xưa
Còn đâu tình nghĩa, cơn đau tình người

Cơn đau quặn thắt vùng miền
Nguyện xin Chúa Đấng Ra-phê chữa lành
Rịt lòng, ta trở về Nguồn
Cội Nguồn, cốt lõi, tình Cha đại ngàn

Minh oan giải cứu dân tình
Cửa trời mở rộng, chuyển thay mọi điều
Bước đi trong Thánh Linh Ngài
Cơn đau kia chẳng hoành hành ta đâu

Vị tha, dung thứ như Ngài
Ôi tình yêu Chúa tràn tuôn từ trời
Chảy vào tâm khảm, tim ta
Một dòng Sự Sống, một dòng Bình An

Trở về từ bốn phương trời
Về nơi sóng nước, bước ra khỏi thuyền
Một thời thể hiện Tình Cha
Một thời chinh chiến, phục hồi nước non

Tỏ bày lòng Chúa qua ta
Biểu hiện danh tính, Con Trời Quang Vinh
Mở ra mở rộng lòng ta
Chẳng còn thắt chặt, kkắc khe “giáo điều”

Còn đâu, “đường cũ lối xưa”
Cơn đau dòng dõi, phá tan mọi xiềng
Còn đâu khuynh hướng “bội tình”
Trong giao ước Chúa, yêu người, yêu dân

Một lòng vùng dậy Ba Miền
Một lòng thống hối, ăn năn giờ này
Còn đâu phân rẽ chia lìa
Kìa đạo binh Chúa, một lòng vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 06-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LuaThieng #LTVN #condaunua #duongculoixua

Mưa Thu

Ngày 1, Tháng 9, Năm 2020

Mưa Thu ướt át đầu nhành
Trong cơn giông tố, cửa trời mở ra
Sấm rền vang dội tình Cha
Một thời cảnh tỉnh, tình Thu dạt dào

Trông chờ Thu đến mọi mùa
Một mùa thay áo, một mùa yêu thương
Biến thay, chuyển đổi tầm nhìn
Cho ta nhìn biết, thẫm quyền Cha ban

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Ở trong dòng chảy, từ trời tràn tuôn
Lòng tin vững mạnh đời đời
Đứng trên Vầng Đá Muôn Đời, vững an

Cửa trời rộng mở hôm nay
Lòng ta khao khát con mưa phước lành
Cơn mưa tuôn đổ tình Ngài
Gia tăng, bứt phá, phá tan mọi xiềng

Bước ra khỏi chốn tù đày
Một mùa mới mẻ, Chúa Trời ban cho
Giã từ đường cũ lối xưa
Đón chào mặc khải từ trời của Cha

Không còn vướng mắc luật điều
Chẳng còn vương vấn, giáo điều vu vơ
Một thời Lời Chúa quang khai
Xin Ngài mở mắt dân Ngài, Cha ơi

Lòng Ngài phóng khoáng bao dung
Chẳng còn giới hạn, theo đường lối xưa
Mở ra, mở mắt mở tai
Lòng ta nhìn biết, một mùa gia tăng

Mưa Thu khai phóng bầu trời
Một âm hưởng mới, chuyền thay mọi điều
Xoay lòng, chuyển đổi tư duy
Mắt Ngài đưa dẫn, tình Ngài giải vây

Tỏ bày lòng Chúa qua ta
Tỏ bày danh tính, Con Trời Quang Vinh
Một mùa thay áo, thay lòng
Mùa Thu Vĩnh Cữu, một mùa gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-09-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm tác trong một chiều mưa gió….

“Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của các ngươi, Đấng tạo-thành Y-sơ-ra-ên, tức Vua các ngươi. Đức Giê-hô-va, là Đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại, — thảy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn, — phán như vầy: Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc.” – Ê-sai‬ ‭43:15-19‬ ‭VIE1925‬‬

#LuaThieng #luathiengvn #LTVN #MuaThu #thayao #thaylong

Âm Hưởng Của Sự Giải Phóng

Ngày 1, Tháng 9, Năm 2020

Một âm hưởng, trong một nơi yên tĩnh
Lòng lắng đọng, một âm hưởng du dương
Nơi kín nhiệm, tiếng Ngài thật êm dịu
Du dương lòng, vang vọng tiếng, tình yêu

Trong cơn giông, có một cơn động đất
Xé núi ra, gió thổi mạnh xoay cuồn
Sau khi ấy, một đám cháy dấy lên
Tiếng nhỏ nhẹ, thật êm ái du dương

Dòng bình tịnh, nguồn phước hạnh vô biên
Chảy vào lòng, từ nơi chốn cao hơn
Một khoảnh khắc, Mặt đối Mặt với Cha
Lòng vui mừng, tay giương nỗi cung đồng

Trở về Nguồn, dòng lưu ly Vĩnh Cữu
Lắng tai nghe, nghe tiếng Chúa gọi mời
Tiếng vọng canh, ta cùng nhau chỗi dậy
Một âm hưởng, một đạo binh hùng mạnh

Khai phóng lòng, giờ giải phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-09-2010
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác “tiếng Chúa trong nơi yên tĩnh”

“Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Nầy Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ-tợn trước mặt Ngài, xé núi ra, và làm tan-nát các hòn đá; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động-đất; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động-đất. Sau cơn động-đất có đám lửa; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm-dịu nhỏ-nhẹ.” – I Các Vua‬ ‭19:11-12‬ ‭VIE1925‬‬

#luathiengvn #LuaThieng #LTVN #AmHuong #GiaiPhong #amhuongcuasugiaiphong

Tỏa Sáng

Ngày 30, Tháng 8, Năm 2020

Giữa đêm tăm tối u buồn
Tình Cha rực sáng, Mắt Ngài dẫn đưa
Sáng lên, tỏa sáng, khắp nơi
Từ bên mặt vực, cứu tin cuộc đời

Sáng như trăng sáng rạng ngời
Như sao chiếu sáng, ban mai tuyệt vời
Lòng tin vẫn nhớ vẫn yêu
Một lòng nhìn biết, tin yêu, cuộc đời

Huyết Chiên Con tẩy sạch lòng
Chữa lành, rịt vết thương lòng dân ta
Cửa trời rộng mở gia ơn
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng

Vọng canh vang tiếng Tù Và
Lời Cha công bố, tẩy thanh vùng miền
Triển khai mở rộng vòng tay
Mở ra khai phóng, phục hồi quê hương

Sáng lên, hãy chiếu sáng lên
Tỏ bày lòng Chúa, mở lòng ban cho
Chẳng nên toan tính làm gì
Nhận từ nơi Chúa, cho ra giờ này

Không còn tang tóc lo buồn
Chẳng còn than khóc, không còn bơ vơ
Sáng lên chiếu sáng mọi nơi
Một niềm hy vọng, mọi lòng quang khai!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế-gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân-đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời.” – Ma-thi-ơ‬ ‭5:13-16‬ ‭VIE1925‬‬

#LuaThieng #luathiengvn #LTVN #ToaSang #ChieuSang

Vẫn Chẳng

Ngày 28, Tháng 8, Năm 2020

Chẳng qua chẳng lại như xưa
Chẳng về đường cũ lối xưa thế nào
Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Chẳng dừng chân lại, chẳng còn vấn vương

Vẫn còn chăm mắt nhìn Cha
Vẫn còn yêu mến, vẫn còn “đồng tâm”
Vẫn còn trông đợi tình Cha
Vẫn còn mở rộng lòng mình cho ra

Một lòng một hướng tiến lên
Một tâm tình Chúa, đồng hành thiên binh
Một mùa chiến trận gia tăng
Một mùa chiến thắng, Gia-vê dẫn đầu

Lòng tin vững mạnh trong Ngài
Một thời biểu hiện tình yêu ban đầu
Mở ra khai phóng mọi lòng
Giữa cơn giông tố, bước ra khỏi thuyền

Một thời thể hiện Danh Ngài
Một thời đánh chiếm vùng miền nơi nơi
Một thời bày tỏ lòng Cha
Một thời sai phái, Gia-vê chữa lành

Chẳng qua ta chẳng trở về
Giã từ đường cũ lối xưa, giã từ
Mở tai mở mắt mở lòng
Của trời rộng mở, tình Ngài gia ơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-08-2020
http://www.luathiengvn.com

#LuaThieng #LTVN #luathiengvn #vanchang #chienthang

Có, Không Có?

Ngày 26, Tháng 8, Năm 2020

Có, không có, ta có có không?
Ta có gì, ta hãy cho ra
Ta không có, ta vẫn có đấy
Chúa Cha ta, Ngài Đấng Di-rê

Trong nghịch cảnh, khốn cùng vô tận
Ấy chính nơi, phép lạ triển khai
Khi đau ốm, ấy nơi phước hạnh
Đấng Ra-Phê, Chúa chữa lành ta

Tại Kê-rít, Chúa sai chim quạ
Nguồn cung ứng, Chúa thật vô biên
Tại Ma-ra, Chúa Cha bày tỏ
Đấng Chữa Lành, khôi phục dân tình

Khi nước nhà, nguy biến gian truân
Trở về Nguồn, Chúa Đấng Đi Đầu
Lời của Chúa, chữa lành lãnh thổ
Rịt thương lòng, khai phóng dân ta

Giờ ăn năn, xoay lòng đầu phục
Xin Chúa Ngài, giải phóng gia ơn
Đấng Đột Phá, mở đường, mở lối
Minh oan lòng, khôi phục nước nhà

Cùng thiên binh, đồng hành chiến trận
Khai phóng lòng, mở khoá ngục tù
Chân tiến bước, có Chúa đi cùng
Cờ xí Ngài, chiến thắng tung bay

Có, không có, chẳng là vấn nạn
Hiện trong tay, ta đã có gì?
Chúa đồng đi, cửa trời rộng mở
Hãy mở lòng, khai phóng cho ra!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài dòng cảm tác của sự việc “Có
Và Không”!!! 🙂

#luathiengvn #LTVN #cokhongco #LuaThieng

Mắt Cha

Ngày 25, Tháng 8, Năm 2020

“Cái tôi, cái ảnh, hình tôi
“Cái tôi, tội lỗi, tối tăm u tù
“Cái tôi, như bóng hình tôi
“Cái tôi, trông ấy, thế nào, làm sao?”

Nhìn vào Mắt Chúa, chăm nhìn
Nhìn vào đôi mắt, yêu thương chân tình
Nhìn vào bóng, ảnh, hình Cha
Nhìn vào Mắt Chúa, thấy ta trong Ngài

Cha ta Ngài tạo ra ta
Dựng nên theo ảnh tượng Cha, từ đầu
Cha ta Ngài Đấng yêu ta
Chẳng còn tang tóc, không còn bơ vơ

Trở về với Chúa Cha ta
Trở về với Đấng, tình yêu ban đầu
Trở về ta hãy trở về
Cội nguồn, Ngài Đấng Đi Đầu, cứu tin!

Có gì quá khó cho Ngài?
Yêu thương, che chở, bảo an trọn đời
Dấy lên dân Chúa dấy lên
Biết bao người vẫn trông chờ, cứu tin!

Xông vào lãnh thổ giải vây
Mở ra cánh cửa ngợi khen giờ này
Danh Ngài, Danh Đấng Lạ Lùng
Kìa Danh trên hết mọi danh đất trời

Cha ta Ngài Đấng Sinh Thành
Khởi đầu, khai phóng, quang khai, hoàn thành
Từ khi sáng thế lập thiên
Ngài đã có trước, mở đường cho ta

Giã từ, từ giã “Cái Tôi”
Trở về cùng Đấng yêu thương trọn lành
Trở về với Cội, với Nguồn
Nhìn vào Mắt Chúa, thấy hình bóng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-08-2020
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #matcha

Luyến Tiếc Một Khoảnh Khắc?

Ngày 24, Tháng 8, Năm 2020

Thu đến rồi, Hạ vẫn còn đây
Lòng luyến tiếc, một bóng hình hài
Đến rồi đi, ta có biết chăng?
Một khoảnh khắc, một bóng hình ai?

Hạ lưu luyến, chẳng đi, ở lại
Lá, hoa, ong, bướm vẫn ưu tư
Lòng trông đợi, Mùa Thu Vĩnh Cửu
Mắt chăm nhìn, lòng hướng Si-ôn

Chẳng lưu luyến, thế gian biền biệt
Đồng một lòng, tiến bước, Gia-vê
Trong khoảnh khắc, xông vào cuộc chiến
Chiến trận này, có Chúa đi cùng

Chẳng luyến tiếc, vận ta đến lúc
Ý của Cha, ở đất như trời
Kìa vọng canh, Tù Và vang tiếng
Cảnh tỉnh lòng, khai phóng dân ta

Hãy xông lên, thừa thắng xông lên
Chân đạp đất, tay giương cung đồng
Lời ca ngợi, ca khúc khải hoàn
Nơi cổng thành, trói, buộc, quang khai

Cờ xí Ngài, chiến thắng tung bay
Mở cửa trời, đón nhận mặc khải
Lời của Chúa, tẩy thanh lãnh thổ
Giải phóng ta, mở khoá ngục tù

Kìa Gia-vê, Ngài Đấng mở đường
Chiến trận này, quyết chiến quyết thắng
Có điều gì, quá khó cho Ngài?
Quyền năng Ngài, vô tận vô biên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-08-2020
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #luyentiecmotkhoanhkhac

Vượt Qua, Vượt Lên!

Ngày 24, Tháng 8, Năm 2020

Vượt qua, mọi chốn nguy nan
Vượt qua giông tố, bước ra khỏi thuyền
Vượt qua, quy củ, giáo điều
Vượt qua, mọi nỗi ưu phiền dân gian

Vượt qua, giới hạn tư duy
Vượt qua, bẻ khoá, phá tan mọi xiềng
Vượt qua, nghèo đói gian nan
Vượt qua mọi cảnh bất an, đau buồn

Vượt lên, vào chốn cao hơn
Vượt lên, tiến bước xông ra trận tiền
Vượt lên, đánh hạ gian manh
Vượt lên, bênh vực, minh oan dân tình

Vượt lên, lướt sóng băng ngàn
Vượt lên, đồng bước, đồng tâm tình Ngài
Vượt lên, vào chốn vọng canh
Vượt lên, cầu khẩn Gia-vê canh phòng

Vượt qua ta hãy vượt lên
Bao người trông đợi, tình Ngài gia ơn
Vượt qua, chiến thắng quang vinh
Chúa Ngài đưa dẫn, nẻo đường Việt Nam

Chớ buồn, đừng sợ, chớ lo
Đấng Đầu Nguồn ấy, muôn đời yêu ta
Vượt Qua, dân Chúa vượt qua
Đoàn dân Giao Ước, vượt qua trong Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa-giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa-chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công-bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus-Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu-nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương của Đấng Christ? Có phải hoạn-nạn, khốn-cùng, bắt-bớ, đói-khát, trần-truồng, nguy-hiểm, hay là gươm-giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu-thương mình mà thắng hơn bội phần.” – Rô-ma‬ ‭8:31-37‬ ‭VIE1925‬‬

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #vuotquavuotlen #vuotqua #vuotlen

Thế Nào?

Ngày 21, Tháng 8, Năm 2020

Thế nhưng, thế ấy, thế nào?
Thế thôi đành vậy, thế nào làm sao?
Biết bao toan tính vu vơ
Bôn ba tang tóc, rối ren làm gì?

Thế nào, ta hãy ăn năn
Xoay lòng, xoay hướng, tìm về bên Cha
“Buông ra, ngươi phải lùi xa!”
Giờ ta trở lại, với Tình Yêu Cha

Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Chẳng đi, không đứng, trong đường tội nhân
Chẳng ngồi cùng kẻ gian tham
Ngày đêm vui thỏa, trong Lời Cha ban

Một lòng hướng thượng, về Nguồn
Một lòng cam kết, tình yêu dạt dào
Nhìn về Đền Thánh, Si-ôn
Một tâm tình Chúa, cửa trời mở ra

Ngày trời trên đất hân hoan
Thiên đàng khắp chốn, lối vào, lối ra
Giờ ta bày tỏ lòng Cha
Mở lòng chào đón, ơn Ngài gia tăng

Thế nào, ta có biết chăng?
Dấu kỳ phép lạ, tỏ bày lòng Cha
Biết bao gian khổ tình đời
Chúa Cha giải phóng, phá tan mọi xiềng

Lửa Thiêng giáng xuống từ trời
Tẩy thanh lãnh thổ, giải vây dân tình
Minh oan, xin Chúa minh oan
Có gì quá khó cho Ngài bạn ơi?

Tự do, khai phóng mọi lòng
Ôi Nguồn Nước Sống trào tuôn từ trời
Mở lòng, mở rộng lòng ta
Phá tan nghi kỵ, đánh lùi Ma-môn

Thế nào, giờ đã điểm rồi
Tỏ bày lòng Chúa, qua lòng cho ra
Tình Cha, tình Chúa đại ngàn
Yêu thương che chở, trọn lành trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Tin Mừng?

Ngày 12, Tháng 8, Năm 2020

Hôm nay nhận được nhắn tin
Tin mừng không hẳn, lòng tin vững bền
Tin gì kỳ lạ ai ơi
Nói trăng, nói cuội, chơi vơi sự đời

Lời gì sao lạ, ô kìa
Định tội, kết án, chia lìa, vỡ tan
Thế nhưng giữa lúc chăm nhìn
Lòng ta cảm thúc, huống tình tang thương

Xin Cha thương xót, gia ơn
Chữa lành tâm khảm, ban ơn trọn lành
Biết bao sự việc đau buồn
Nhìn người, nghe, biết, cội nguồn đau thương

Giữa cơn náo loạn bôn ba
Vượt qua ngoại cảnh, nhìn Cha giờ này
Chớ nên chăm chú, nhìn ai
Chỉ là ảo tưởng, thoáng nhìn, chớ lo

Nguyện Cha xoa dịu lòng kia
Ban ơn, khai phóng, ô kìa, dân ta
Lời từ tâm khảm dậy vang
Tỏ bày nghi kỵ, hoang mang tình đời

Một năm bày tỏ Lời Cha
Rao truyền, tin nhắn, Chúa Cha phán truyền
Lời Cha rao báo vùng miền
Giải vây, đột phá, phá tan mọi xiềng

Nhắn tin, lời nói, Tin Mừng
Danh Cha cả sáng, vui mừng hân hoan
Vùng lên dân Chúa, vùng lên
Ba Miền con Chúa, vùng lên giờ này!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác từ nhiều vụ việc của hiện tình trong mấy tuần qua. Hôm nay, tôi có vài lời mô tả hiện trường. Không biết các bạn có đang trải nghiệm những việc lạ đời hay không? Hiện giờ, dường như có những sự việc đang bị khuấy động trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Dầu gì chăng nữa, Chúa vẫn là Đấng Thành Tín và Ngài là tốt lành trong mọi nghịch cảnh. 🙂 Shalom! LTVN

Lời

Ngày 11, Tháng 8, Năm 2020

Lời ta ta nói bâng quơ?
Nói thơ nói thẩn nói “mơ huyền mờ!”
Nói gì ta mãi tuôn trào
Nói lời nhân ái, thân chào, tin, yêu

Cớ sao ta mãi nói gì?
Nói lời cay đắng trong thì vu vơ?
Nói lên bày tỏ lòng Cha
Nói lời êm ái, vị tha, tình người

Trị vì khắp chốn mọi nơi
Lời công bố, Chúa, khắp nơi trên trời
Đồng ngồi, cộng tác thiên binh
Trong nơi kín nhiệm, an bình thỏa vui

Trong Ngài, một bóng hình hài
Lời Cha truyền phán, Lời Ngài trong ta
Đồng tâm hiệp một trong Cha
Mặt Ngài soi sáng, lòng ta rạng ngời

Như gươm hai lưỡi, qua ta
Ôi Lời Huyền Diệu, Lời Cha rao truyền
Mời Vua Vinh Hiển, chào Ngài
Trị vì lãnh thổ, Lời Ngài quang khai

Một lời nhân ái yêu thương
Tỏ bày lòng Chúa, mùi hương tuyệt vời
Lời Cha êm dịu du dương
Chân tình của Đấng, yêu thương trọn đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh-nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem-xét tư-tưởng và ý-định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu-kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần-trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭4:12-13‬ ‭

Về Đâu?

Ngày 9, Tháng 8, Năm 2020

Về đâu về đến nơi nào
Về bên cửa ải tình đời bên nao?
Về đi ta hãy về mau
Về bên sóng nước, bước ra khỏi thuyền

Về bên Chân Chúa, ta về
Về bên Thập Tự, ôi tình ban sơ
Về bên kia mãi trông chờ
Về nơi Đền Thánh, vọng canh, ta về

Về nơi, nơi chốn cao hơn
Về nơi Chúa Đấng Ra-pha, chữa lành
Về nơi Chúa Đấng Sha-mah
Về nơi Chúa ngự, khắp nơi trên trời

Về mau ta hãy trở về
Về cùng với Chúa Gia-vê Năng Quyền
Về trong chiến thắng vinh Quang
Về trong chiến trận, giải vây dân tình

Về nguồn sự sống muôn đời
Về nơi sung mãn, mở lòng cho ra
Về nơi phóng khoáng, khoan dung
Về nơi tình Chúa, rịt lòng dân ta

Về mau, chờ đợi ai đây?
Về trong thẫm vị làm con Vua Trời
Về mau, tình Chúa tràn tuôn
Về để bày tỏ tình Cha cho người

Về nơi ẩn náu linh hồn
Về cùng với Chúa Gia-vê Đời Đời
Về nơi Vĩnh Cửu trường tồn
Về mau nhìn biết chính Ngài, A-ba!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Nhịp Tim Ai?

Ngày 9, Tháng 8, Năm 2020

Tiếng Cha êm ái dịu dàng
Nhịp tim của Chúa đồng hành cùng ta
Ôi tình yêu Chúa rộng, dài
Biển, hồ, sông cạn, tình Ngài chẳng vơi

Xin Cha khai phóng lòng ta
Cho ta nhìn, biết, lòng Ngài bao dung
Giờ ta nhìn biết hiện tình
Có điều gì khó cho Ngài, bạn ơi?

Việc gì, lời nói, ai nào?
Tỏ bày lòng Chúa của Ngài qua ta?
So đo mọi việc chi nào?
Đi theo lý trí, phân bua mọi điều?

Xoay lòng, xoay hướng lòng ta
Nhìn về Thập Giá, nhìn về Si-ôn
Cho ta nhìn biết Mặt Ngài
Trong nơi kín nhiệm, Lời Ngài sáng soi

Đồng hành cùng các thiên binh
Lòng ta rộng mở, cửa trời mở ra
Huyết Chiên Con tẩy sạch lòng
Đồng tâm tình Chúa, tỏ bày tình Cha

Dẫu cho mưa gió bão bùng
Chân ta đồng bước, Tay Ngài dẫn đưa
Tim ta một nhịp với Cha
Ơn Ngài tuôn đổ từ trời qua ta

Mở lòng, rộng mở vòng tay
Chớ nên thắt chặt khắc khe, tình người
Mở ra, mở rộng lòng ta
Mở lòng khai phóng, cho ra giờ này

Một thời mở rộng nước Trời
Triển khai, mở lối, cho ra giờ này
Tỏ bày tình Chúa mọi nơi
Thiên đàng trên khắp lối vào, lối ra

Phá tan mọi mối nghi ngờ
Ấy điều chẳng đến từ trời bạn ơi
Bẻ gãy mọi mối thông đồng
Nhịp tim đồng nhịp, một lòng với Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Hạ Tím

Ngày 8, Tháng 8, Năm 2020

Nắng chiều nắng sáng hanh hanh
Một màu tim tím, Hạ chiều mỏng manh
Chiều về vầng nón thanh thanh
Một màu tím thẫm, chạnh lòng nhớ ai

Nhớ tình, nhớ mãi tình thân
Thế sao ta mãi so đo tình người
Phân chia nghĩa vụ rối ren
Cân lên cân xuống, bôn ba lạc loài

Cớ sao ta mãi kiếm tìm
Ân tình, giao ước, trong Cha Đời Đời
Lắng nghe lời Chúa khuyên mời
Làm theo ý Chúa, không còn bôn ba

Bôn ba toan tính đêm ngày?
Ôi lòng nghi kỵ chẳng từ trên cao
Những điều mắt thấy tai nghe
Hư hư ảo ảnh, thật là hư không

Hạ kia, tim tím một màu
Một màu ôm ấp, nhịp tim của Ngài?
Xin Cha mở khoá ngục tù
Lòng nhân từ Chúa, tỏ bày qua ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 08–08-2020
http://www.luathiengvn.com

Gia-vê, Nguồn Năng Lực

Ngày 8, Tháng 8, Năm 2020

Chúa, nguồn năng lực siêu nhiên
Danh Ngài, chính Chúa Gia-vê, năng quyền
Ngài, Nguồn Nước Sống muôn đời
Núp trong Vầng Đá đời đời vững an

Danh Ngài có một không hai
Trên trời dưới đất năng quyền vô song
Đồn lũy giữa chốn phong ba
Ồ Đấng giải cứu trong thì gian truân

Nơi cao ẩn núp trong Ngài
Tay Ngài che chở, Bóng Ngài bảo an
Ta luôn mong đợi, kêu cầu
Mắt Ngài rực sáng, phá tan đêm buồn

Trong cơn giông tố cuộc đời
Lời kêu cầu Chúa, tai Ngài lắng nghe
Từ nơi Đền Thánh, Si-ôn
Tiếng Ngài vang dội gầm trời Biển Đông

Ôi dây sự chết vấn vương?
Lụt gian ác ấy, cuốn trôi dòng đời?
Kìa dây âm phủ giờ này
Chúa Ngài phá vỡ, thành trì kẻ gian

Giờ ta cắt đứt thông đồng
Không còn ren rối, vấn vương tình đời
Sự chết, ngươi hãy lui đi
Gia-vê, đánh hạ, phá tan mọi xiềng

Từ cao, Tay Chúa vực ta
Vực ta, cứu vớt, giải vây mọi lòng
Rút ta khỏi chốn nước sâu
Ôi tình yêu Chúa, chữa lành dân ta

Gia-vê, giải phóng, gia ơn
Điều gì quá khó cho Ngài, bạn ơi!
Ngài Nguồn Năng Lực của ta
Mừng vui ca hát, trọn đời trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 08-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng-lực tôi, tôi yêu-mến Ngài. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn-lũy tôi, Đấng giải-cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương-náu mình: Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu-rỗi tôi, và là nơi náu-ẩn cao của tôi. Đức Giê-hô-va đáng được ngợi-khen; tôi sẽ kêu-cầu Ngài, Ắt sẽ được giải-cứu khỏi các kẻ thù-nghịch tôi. Các dây sự chết đã vương-vấn tôi, Lụt gian-ác chảy cuộn làm cho tôi sợ-hãi. Những dây Âm-phủ đã vấn lấy tôi, Lưới sự chết hãm-bắt tôi. Trong cơn gian-truân tôi cầu-khẩn Đức Giê-hô-va, Tôi kêu-cầu Đức Chúa Trời tôi: Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, Và tiếng kêu-cầu của tôi thấu đến tai Ngài.

Từ trên cao Ngài giơ tay ra nắm tôi, Rút tôi ra khỏi nước sâu. Ngài giải-cứu tôi khỏi kẻ thù-nghịch có sức-lực, Khỏi kẻ ghét tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi.”
‭‭Thi-thiên‬ ‭18:1-6, 16-17‬ ‭VIE1925‬‬

Còn Đau?

Ngày 7, Tháng 8, Năm 2020

Còn đau, còn khổ triền miên
Còn thương tích mãi, vết lòng năm xưa
Khiến ta nghi kỵ, bôn ba
Không tin, chẳng biết, không lòng lắng nghe

Ở trong tư thế “con côi”
Không nhà, chẳng có một ai đỡ đầu
Bơ vơ lạc lõng tình đời
Nhìn người cứ thấy dáng hình của ta

Xin Cha thương xót gia ơn
Tỏ bày lòng Chúa qua lòng “cho ra”
Ôi lòng khắc nghiệt thế nào
Chúa Ngài, khai phóng, phá tan mọi xiềng

Tình Cha, tình Chúa đại ngàn
Mở ra cánh cửa ngợi khen giờ này
Chẳng còn tang tóc đau thương
Không còn buồn khổ, tình thần “con côi!”

Cửa trời rộng mở giờ này
Chúa Cha, Ngài Đấng muôn đời yêu ta
Mở ra mở rộng lòng ta
Chào Vua Vinh Hiển, tình Ngài gia ơn

Nếu ta còn vẫn nghi ngờ
Lòng tổn thương ấy, xin Cha rịt lòng
Tiến lên vào chốn cao hơn
Trên con đường Thánh, trọn lòng với Cha

Chẳng còn đau khổ triền miên
Không còn cam kết, đồng hành Ma-môn
Cánh Tay Chúa vẫn vươn ra
Tình yêu của Chúa, rịt lòng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Chẳng Là…

Ngày 5, Tháng 8, Năm 2020

Chẳng là, ta có biết chăng
Chẳng là thăm hỏi, một lời tình thân
Chẳng qua, ta chẳng trở về
Chẳng về đường cũ lối xưa, ngoặt ngèo

Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Chẳng đi, chẳng đứng trong đường tội nhân
Chẳng ngồi, tham khảo, lắng nghe
Chẳng thông đồng với ác linh “giáo quyền!”

Chẳng giao lưu với Ma-môn
Chẳng còn thắt chặt, mở lòng cho ra
Chẳng theo phương pháp giáo điều
Chẳng bôn ba nữa, lắng nghe tiếng Ngài

Mở lòng, mở rộng lòng ta
Mừng vui ca hát, bài ca khải hoàn
Tiến lên vào chốn Vọng Canh
Cầu thay, khai phóng, triển khai nước Trời

Mở tai mở mắt, nhìn lên
Một con Đường Thánh, mở ra giờ này
Trên con đường Chúa, gọi ta
Chân ta đạp đến, cửa trời mở ra

Bước vào trũng chết, ô kìa
Một đạo binh lớn, Chúa, Ngài dấy lên
Chẳng còn than khóc, bôn ba
Tình Cha, rịt mọi thương lòng dân ta

Chẳng là, ta có biết chăng
Chẳng là, chia sẻ, ban cho tình người
Chẳng qua, ta sẽ trở về
Trở về với Chúa trong tình ban sơ!

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Phước cho người nào chẳng theo mưu-kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội-nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo-báng; Song lấy làm vui-vẻ về luật-pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy-gẫm luật-pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông-trái theo thì-tiết, Lá nó cũng chẳng tàn-héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh-vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm-rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán-xét, Tội-nhân cũng không được vào hội người công-bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công-bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt-vong.” – Thi-thiên‬ ‭1:1-6‬ ‭VIE1925‬‬

Tình Thần Chiến Thắng

Ngày 4, Tháng 8, Năm 2020

Vì sao dân Chúa thờ ơ?
Chẳng nhìn thấy Chúa Đấng ngồi trên ngôi
Ô kìa, Chúa Đấng Vạn Quân
Ngài là Chiến Sĩ, Danh Ngài Gia-vê

Cớ sao ta chẳng biết rằng?
Chiến trường là chốn Chúa Cha dẫn đầu
Cờ Ngài chiến thắng tung bay
Phục hồi lãnh thổ giải vây dân tình

Kìa miền Đất Hứa của ta
Đứng trên lời hứa của Cha đời đời
Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Lắng nghe tiếng Chúa, cửa trời mở ra

Gia tăng khai phóng nước Trời
Tỏ bày lòng Chúa, dâng lời ngợi khen
Biết bao tang tóc triền miên
Thời kỳ chiến trận, giờ ta đến rồi

Xông vào chiến trận thuộc linh
Đánh lùi gian dối, giã từ Ma-môn
Mở lòng, mở rộng vòng tay
Cho ra, khai phóng dân tình mọi nơi

Giờ ta không thể làm ngơ
Xoay lòng thống hối, ăn năn mở lòng
Cắt đứt mọi mối thông đồng
Chúa Cha, Ngài Đấng quang khai mở đường

Nhìn về Thập Giá, Gô-tha
Làm con Vua Thánh, Con Trời quang vinh
Sanh ra bởi Đức Chúa Trời
Tinh thần chiến thắng thuộc con Vua Trời

Lòng tin vững mạnh trong Ngài
Núp trong Vầng Đá Muôn Đời vững an
Nguyện xin ý Chúa được nên
Ở trời như đất, Danh Ngài dậy vang

Trong Ngài, hãy ở trong Ngài
Ôi nguồn sự sống đời đời trào tuôn
Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Vạn Quân, Ngài Đấng mở đường cho ta

Kìa Danh trên hết mọi danh
Trên trời, dưới đất, năng quyền vô song
Cờ Ngài chiến thắng tung bay
Khắp nơi, mọi chốn, nẻo đường Việt Nam!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vì nầy là sự yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng-giữ điều-răn Ngài. Điều-răn của Ngài chẳng phải là nặng-nề, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế-gian; và sự thắng hơn thế-gian, ấy là đức-tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế-gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?” – I Giăng‬ ‭5:3-5‬ ‭VIE1925‬‬

Tống Khứ Để Tiếp Nhận

Ngày 28, Tháng 7, Năm 2020

Giờ tống khứ, mọi gian ác mưu mô
Trong gian truân, Ngài là Đấng Đi Đầu
Mọi bế tắc, Đấng đột phá mở đường
Phá tan xiềng, Ngài giải phóng dân ta

Ta đứng trong, một địa vị thẫm quyền
Đồng đi cùng, Đấng Thượng Cổ quyền oai
Xông ra trận, hỡi đoàn dân Giao Ước
Nơi cổng thành, dâng cao Tiếng Ngợi Khen

Cửa đời đời, hãy ngẩng đầu cao lên
Đón chào Vua, Vua Vinh Hiển Đời Đời
Ngài chính Đấng, muôn đời không thay đổi
Đấng yêu thương, che chở, bảo an ta

Giờ tống khứ, ác linh của sự chết
Ta chẳng còn, ôm ấp, mến yêu ngươi
Thần Lẽ Thật, xin mở mắt, mở lòng
Mở rộng lòng, ta thống hối ăn năn

Giờ giã từ, cắt đứt mọi thông đồng
Luyến lưu gì, ta chọn Chúa hôm nay
Chúa Giê-su, Đấng chủ tể oai quyền
Tẩy thanh lòng, ôi xin Chúa gia ơn

Giờ tống khứ, xa lìa ta, gian dối
Hỡi Ma-môn, ta chẳng cần ngươi đâu
Chúa Di-rê, nguồn cung ứng vô tận
Mở cửa trời, Ngài khai phóng, ban cho!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Thập Tự Giá

Ngày 28, Tháng 7, Năm 2020

Thập Tự Giá, một tình yêu Vĩnh Cửu
Thập Tự Giá, một bước ngoặt đời đời
Thập Tự Giá, một giải pháp siêu nhiên
Thập Tự Giá, một cứu cánh nhiệm mầu

Cuộc đổi đời, kẻ phu tù, tự do
Cuộc đổi đời, Mão hoa thay tro bụi
Cuộc đổi đời, mặc lấy áo ngợi khen
Cuộc đổi đời, thoát khỏi chốn hư vô

Thập Tự Giá, muôn đời còn vang bóng
Bóng hình Ngài, thật đang ở trong ta
Ta bước đi, những ngày trời trên đất
Đất mở lòng, được thanh tẩy chữa lành

Thập Tự Giá, trở về bên Chân Chúa
Chúa tình yêu, Ngài đã chết thay ta
Ta vùng dậy, hãy vùng Dậy Mà Đi
Đi và đứng, đứng vững trên Lời Ngài

Thập Tự Giá, một con đường duy nhất
Thập Tự Giá, xoa dịu vết thương lòng
Thập Tự Giá, Huyết Chiên Con nhiệm mầu
Thập Tự Giá, một con đường Việt Nam!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin-lành cho kẻ khiêm-nhường.

“Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu-tù được tự-do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo-thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên-ủi mọi kẻ buồn-rầu; đặng ban mão-hoa cho kẻ buồn-rầu ở Si-ôn thay vì tro-bụi, ban dầu vui-mừng thay vì tang-chế, ban áo ngợi-khen thay vì lòng nặng-nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công-bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh-hiển.

“Họ sẽ xây lại các nơi hoang-vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy-hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy-phá, là những nơi đổ-nát lâu đời. Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại-quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi; nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế-lễ của Đức Giê-hô-va; sẽ được xưng là chức-dịch của Đức Chúa Trời chúng ta; sẽ ăn của báu các nước, và lấy sự vinh-hoa của họ mà khoe mình.

“Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu-hổ; chúng nó sẽ vui-vẻ về phận mình để thay sự nhuốc-nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản-nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui-mừng đời đời. Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh-trực, ghét sự trộm-cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành-tín báo-trả lại, và lập giao-ước với chúng nó đời đời. Dòng-dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con-cháu sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng-dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước.

“Ta sẽ rất vui-vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh-hồn ta mừng-rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu-rỗi cho ta; khoác áo choàng công-bình cho ta, như chàng rể mới diện mão-hoa trên đầu mình, như cô dâu mới giồi mình bằng châu-báu. Vả, như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công-bình và sự khen-ngợi nứt ra trước mặt mọi dân-tộc thể ấy.” – Ê-sai‬ ‭61:1-11‬ ‭VIE1925‬‬

Chọn Gì Hôm Nay?

Ngày 27, Tháng 7, Năm 2020

Hôm nay ta hãy chọn Ngài
Chọn đường sự sống, chọn tình yêu Cha
Chọn Lời, chọn Thánh Ý Ngài
Chọn mùa mưa mới, mở lòng chào Cha

Hôm nay ta sẽ dọn lòng
Chọn lòng trung tín, cậy trông nơi Ngài
Chọn con đường mới Chúa cho
Chọn nếp sống mới, mừng vui trong Ngài

Hôm nay ta sẽ giã từ
Giã từ lối cũ đường xưa, ngã lòng
Chọn con đường Thánh an bình
Chọn ơn phước Chúa, đồng tâm tình Ngài

Hôm nay ta sẽ giã từ
Giã từ tượng chạm, chẳng còn hoang mang
Chọn Ngài, tìm kiếm Mặt Cha
Chọn lòng dung thứ, lắng nghe tiếng Ngài

Hôm nay ta chọn, chọn Ngài
Lòng ta khao khát, cửa trời mở ra
Chọn Thập Tự Giá, Con Trời
Chọn con đường sống, con đường của Cha

Chọn ai ta hãy chọn Ngài
Chọn đường sự sống, tình yêu đại ngàn!
Chọn lòng mở rộng cho ra
Chọn ơn phước Chúa, Di-rê đời đời

Ôi tình yêu Chúa vô biên
Tình Ngài biến đổi, tẩy thanh lòng này
Ngàn lời chúc tụng dâng cao
Ngợi khen Cha Thánh, đời đời Quang Vinh!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~

“Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước-lành, sự chết và tai-họa, vì ngày nay, ta bảo ngươi thương-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường-lối Ngài, và gìn-giữ những điều-răn luật-lệ và mạng-lịnh Ngài, để ngươi sống, gia-thêm, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ-dỗ thờ-lạy và hầu-việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt-diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy. Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước-lành và sự rủa-sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng-dõi ngươi được sống, thương-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu-mến Ngài; vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ-phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.” / Phục-truyền Luật-lệ Ký‬ ‭30:15-20

Kết Ước

Ngày 27, Tháng 7, Năm 2020

Kết ước gì, ta cam kết với ai?
Lòng khẫn nguyện, với mây và với gió?
Lòng tin ta, cậy trông nơi Đấng nào?
Mắt chăm nhìn, ta vẫn cứ nhìn ai?

Các thông đồng, khế ước của quá khứ?
Vẫn một lòng, cam kết với Ma-môn?
Lòng trông đợi, nơi “giáo quyền”, quy củ?
Thật hư không, đánh gió, chạy bá vơ!

Lòng rộng mở, ta xoay hướng về Nguồn
Mở mắt lòng, nhìn biết Chúa Yêu Thương
Ân sũng Ngài, gia ơn không kể xiết
Lòng nhân từ, luôn mở rộng ban cho

Lòng thống hối, Ngài chẳng hề khinh dễ
Phục hồi ta, rịt mọi vết thương lòng
Nguồn cung ứng, cửa trời đang rộng mở
Minh oan lòng, Ngài mở khoá ngục tù

Chớ nghi kỵ, đừng khép kín lòng ta
Bao con người, trong tang tóc đau buồn
Lòng dung thứ, yêu thương, hãy cho ra
Bày tỏ Chúa, Ngài giải phóng dân ta

Đồng một lòng, với vòng tay chào đón
Đón chào Vua, xin Ngài ngự lòng này
Giờ khai phóng, triển khai mọi ân tứ
Cắt đứt mọi, cam kết tối tăm kia!

Dây gian ác, không còn, chẳng trói buộc
Phá tan xiềng, Ngài mở khoá ngục tù
Giờ xoay hướng, một lòng ta cam kết
Núp trong Ngài, ôi Vầng Đá muôn đời

Ôi xin Chúa, xin Ngài luôn thương xót
Ác linh kìa, ngươi hãy lùi xa ta
Thập Tự Giá, muôn đời luôn bền vững
Ôi tình Ngài, thật biển rộng sông dài

Lòng xoay hướng, một lòng ta hướng thượng
Bước lên nào, vào lên chốn cao hơn
Chúa Cha ta, một lòng Ngài chờ đợi
Đức Chúa Trời, một Giao Ước Đời Đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Bước Ngoặt Cuộc Đời

Ngày 25, Tháng 7, Năm 2020

Khi đau ốm, buồn đau tang tóc
Khi gian truân, đau khổ bôn ba
Một cơ hội, hiểm có đời ta
Ấy là lúc, Gia-vê, thương xót

Mở rộng lòng, khai phóng gia ơn

Khi gặp phải, khó khăn bẩn chật
Khi than khóc, thiếu thốn, vô vọng
Một cơ hội, hiểm có đời ta
Ấy là lúc, nhìn biết lòng Cha

Đấng chữa lành, cung ứng bảo an

Ôi bước ngoặt, cuộc đời ta đấy
Biết bao lần, đau khổ gian truân
Nguyện xin Chúa, mở tai mở mắt
Chúa Tình Yêu, Vĩnh Cửu vô hạn

Nhìn biết Ngài, mọi chốn mọi nơi

Bước lên cao, vào chốn cao hơn
Lòng tín trung, một ý đồng lòng
Nguồn sự sống, muôn đời vô tận
Ôi Tình Ngài, mở khoá, ban cho

Trong bước ngoặt, cuộc đời vui thỏa

Mở rộng lòng, chào đón cuộc đời
Chúa yêu ta, Ngài Đấng đi cùng
Bao gian khổ, tiêu tan mây khói
Ôi cơ hội quý báu trong đời

Trong bước ngoặt, Ngài giải phóng ban ơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Ngày Trời Trên Đất

Ngày 25, Tháng 7, Năm 2020

Đồng hành với Chúa Gia-vê
Đồng công cộng tác thiên binh từ trời
Đồng tâm tình Chúa mỗi ngày
Đồng tâm hiệp một dân Ngài vùng lên

Mắt nhìn về hướng Si-ôn
Một lòng với Chúa, trong tình anh em
Như dầu chảy xuống từ trên
Ngập tràn trôn áo A-rôn, dân Ngài

Khác nào sương móc Hẹt-môn
Sa vào lòng Chúa, ngập tràn Si-ôn
Ấy nơi ơn phước tràn tuôn
Gia-vê mở khoá gia ơn mọi đàng

Bạn ơi ta có một Cha
Một Thánh Linh Chúa, đồng tâm tình Ngài
Một dân, một Ý Thánh Ngài
Ba Miền là một, một lòng vùng lên

Cùng nhau, ta hãy tiến lên
Xông ra chiến trận, phá tan mọi xiềng
Cổng thành trấn giữ vùng miền
Đất ta, đất nước, nhà ta trị vì

Lời Cha công bố mọi nơi
Tẩy thanh lãnh thổ, đánh lùi Ma-môn
Ác linh ‘“tôn giáo”, lui đi
Tự do trong Thánh Linh Ngài triển khai

Đoạn dân Giao Ước xông lên
Bước vào trận chiến, Gia-vê Đi Đầu
Vượt qua sông nước, biển thành
Về bên sóng nước, bước ra khỏi thuyền

Ngày trời trên đất đồng hành
Đoàn quân chiến thắng, Cờ Ngài tung bay
Không gì quá khó cho Ngài
Khi ta đồng bước, một lòng Gia-vê!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Kìa, anh em ăn-ở hòa-thuận nhau Thật tốt-đẹp thay! Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người; Lại khác nào sương-móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.” – Thi-thiên‬ ‭133:1-3‬ ‭VIE1925‬‬

Vẫn!

Ngày 25, Tháng 7, Năm 2020

Vẫn nhớ vẫn yêu vẫn đợi chờ
Vẫn tìm vẫn kiếm một tình yêu
Vẫn lắng tai nghe tiếng Chúa
Vẫn tin cậy, một lòng không lây chuyển

Vẫn nhìn vẫn ngắm Thánh Nhan Ngài
Vẫn tìm vẫn kiếm Thần Lẽ Thật
Vẫn lắng tai nghe tiếng gọi
Vẫn tin cậy, một lòng với Gia-vê

Vẫn đi vẫn đứng trên lời hứa
Vẫn tìm vẫn kiếm tấm lòng Ngài
Vẫn lắng nghe nơi kín nhiệm
Vẫn tin cậy, Tay Ngài cứu vớt ta

Vẫn giữ lòng tin lúc gian truân
Vẫn còn trông cậy trong bế tắc
Vẫn nghe tiếng Chúa gọi mời
Vẫn mãi hân hoan, mừng vui thỏa nguyện

Ngày trời trên đất, với Gia-vê!!!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Không Đủ Lời

Ngày 25, Tháng 7, Năm 2020

Không đủ lời, ta không đủ lời
Tỏ lòng ta, nghịch cảnh nguy nan
Giờ xoay hướng, về bên Chân Chúa
Vạt áo Ngài, xin Chúa gia ơn

Ôi sóng gió, cuộc đời khốn đốn
Bao gian truân, Tay Chúa cứu ta
Ân Điển Ngài, Tình Chúa Đại Ngàn
Bóng cánh Ngài, che chở bảo an

Thập Tự Giá, Gô-tha còn đấy
Huyết Chiên Con, gội rữa lòng này
Huyền nhiệm thay, thật kỳ diệu thay
Không đủ lời, ơn Chúa vô biên

Mắt nhìn chăm, Thập Giá Tình Yêu
Giữa cơn đau, xoay hướng về Nguồn
Bao đau khổ, tan như mây khói
Giờ yên nghỉ, bên Chúa Tình Yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Sự Thật & Công Lý

Ngày 25, Tháng 7, Năm 2020

Sự thật đang ngã nhào khắp chốn
Mắt bị mù, tai chẳng muốn nghe?
Lời chân thật rơi rớt mọi nơi?
“Trắng thành đen, ôi, đen thành trắng!”

Nơi đầu đường, phố chợ lặng yên?
Sao như thế, im hơi lặng tiếng?
Giờ con Chúa, trỗi dậy Ba Miền
Tiếng Tù Và, vang vọng nơi nơi

Thần Lẽ Thật, mở đường dẫn lối
Mở lòng ta, mở mắt, lắng nghe
Mở miệng ta, dâng cao tiếng hát
Hãy triển khai, Lời Chúa quang khai

Lời công bố, Lời Cha truyền phán
Ngồi với Chúa, khắp nơi trên trời
Thẫm quyền Ngài, địa vị con Trời
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta

Chớ thông đồng, cam kết vu vơ
Tránh xa ta, Ma-môn gian dối
Mở rộng lòng, khai phóng cho ra
Giờ Công Lý, giải phóng minh oan

Tình yêu Chúa, tình yêu Vĩnh Cửu
Vì yêu ta, Ngài đã hy sinh
Huyết Chiên Con, thanh tẫy mọi lòng
Mở khoá lòng, phóng thích tư duy

Ôi xin Chúa, xin Ngài thương xót
Giải phóng lòng, mở khoá ngục tù
Mở mắt ta, cho ta nhìn thấy
Trở về Nguồn, Thập Giá, Gô-tha

Thập Tự Giá, muôn đời, vang bóng
Thật nhiệm mầu, quyền năng vô hạn
Thần Lẽ Thật, công minh, ánh sáng
Rịt mọi lòng, giải phóng, gia ơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-07-2020
http://www.luathidmgvn.com

Chỉ Cần Một

Ngày 22, Tháng 7, Năm 2020

Một khoảnh khắc, chỉ trong một khoảnh khắc
Một đoạn đường, một thoáng trong hoang mạc
Một vòng tay, hãy mở rộng vòng tay
Một trái tim, ấp ủ tình yêu Cha

Một con đường, con Đường Thánh Cha ban
Một lối thoát, một bước ngoặt cuộc đời
Một đôi mắt, hãy chăm chú hướng thượng
Một lần thôi, ta chỉ cần cơ hội

Một ánh mắt, tràn đầy tình yêu Chúa
Một lòng Tin, vững chãi trong tình Ngài
Một bước đi, bước lên chốn cao hơn
Một Tình Yêu, kìa sức sống vô biên

Một lời nói, lời ân hậu yêu thương
Một cử chỉ, mở rộng lòng cho ra
Một ân tình, qua ống dẫn Tình Yêu
Một con người, đang chờ đợi chúng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-07-2020
http://www.luathiengvn.com