Không Tên Tuổi

Ngày 7, Tháng 12, Năm 2019

Không tên, không tuổi, không danh
Một đạo binh lớn Chúa Trời dấy lên
Bước lên vào chốn cao hơn
Cùng thiên binh Chúa dập dìu trên cao

Đồng ngồi với Chúa trên trời
Đánh Đông dẹp Bắc, dân Ngài vùng lên
Thần quyền thẫm vị Cha ban
Con trời, con Chúa, đồng hành với Cha

Cớ sao ta cứ kiếm tìm?
Tìm “danh”, tìm “tiếng”, kiếm ai, tìm gì?
Tìm ai, ta nhớ kiếm Cha
Đấng Sinh Thành ấy, Ngài hằng yêu ta

Chiến binh, nơi chốn Phòng Cao
Vọng Canh chờ đợi, lắng nghe tiếng Ngài
Canh ba, vang vọng Tù Và
Xuất quân ra trận, giải vây dân tình

Lời Cha công bố đêm ngày
Lời trong buồng kín, giảng trên mái nhà
Lời Ngài giải phóng mọi lòng
Lời Cha rịt vết thương lòng dân con

Tẩy thanh lãnh thổ, nước non
Nối vòng tay lớn, cho ra giờ này
Chớ nên thắt chặc lòng ta
Tỏ bày lòng Chúa, mọi nơi mọi thì

Yêu thương, khai phóng mọi người
Trong tình yêu Chúa, mọi điều đổi thay
Danh Cha, Danh Chúa, Gia-vê
Chúa trên muôn Chúa, Danh Ngài vô song

Ba Miền, thành tẩy, gia ơn
Môi trường ô nhiễm, xin Cha chữa lành
Mở tai, mở mắt dân con
Dấu kỳ, phép lạ, triển khai mọi lòng

Dấy lên nữ chiến binh Ngài
Dấy lên con trẻ, dấy lên dân Ngài
Dấy lên người Sắc Tộc ta
Dấy lên mọi bản, mọi làng Miền Cao

Triển khai dân trí, sáng soi
Chữa lành, giải phóng dân con giờ này
Gia ơn, bênh vực Dân Oan
Ngục tù, mở khoá minh oan dân tình

Hôm nay ta đến với Cha
Ăn năn thống hối, xin Ngài giải vây
Chúa ơi, giải phóng dân con
Dấy lên chiến sĩ can trường, thanh minh!

🔥Lửa Thiêng Việt Nam🔥 – 7-12-2019
www.luathiengvn.com

 

Lòng Chúa

Ngày 6, Tháng 12, Năm 2019

Tìm kiếm gì, ta tìm kiếm Chúa
Mắt của Ngài, đôi Mắt thương yêu
Lòng của Chúa, lòng Ngài bao la
Tim của Ngài, rĩ máu vì ta

Tìm kiếm ai, hãy kiếm Mặt Ngài
Tay của Chúa, Ngài đã vực ta
Từ trũng chết, vào nơi sáng láng
Chốn tù đày, lên chốn cao hơn

Tìm điều gì, tìm kiếm Lòng Cha
Tình yêu Ngài, bao phủ chữa lành
Rịt lòng ta, bao chấn thương lòng
Nguồn cung ứng, muôn đời không vơi

Tìm ân tứ, kiếm tìm Tay Chúa?
Hãy tìm Ngài, nhìn biết lòng Ngài
Nhìn biết Ngài, Kià, Vua Vinh Hiển
Chân của Ngài, dẫm lối kẻ thù

Mắt lòng ta, rực sáng ảnh Ngài
Đấng Sinh Thành, Ngài Đấng yêu ta
Mở mắt lòng, con nhìn biết Chúa
Ôi lòng Ngài, Tình Chúa Bao La

Lòng tan vỡ, hãy đến với Ngài
Mắt u buồn, hãy đến với Cha
Trong gian khổ, hãy kêu cầu Chúa
Ôi lòng Ngài, mở rộng yêu thương!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-12-2019
www.luathiengvn.com

Đọc Hay Biết?

Ngày 6, Tháng 12, Năm 2019

Đọc từ trang nọ trang kia
Đọc từ trang cuối trang đầu mãi thôi
Đọc xong, ta cứ làm theo
Rập khuôn, “giáo luật, quy điều” vu vơ

Đọc nhiều việc nọ, việc kia
Đọc sao vướng phải, cuống cuồng tư duy
Đọc nhiều về Chúa, biết chăng?
Đọc về Danh Chúa, nhìn Ngài biết Cha

Giờ ta hãy đến với Ngài
Kìa, mặt đối mặt, Mắt Ngài dẫn đưa
Ôi thôi xin Chúa giải vây
Lòng ta nay hẳn xoay về cùng Cha

Giờ ta cũng đọc, sẽ nghe
Nghe Lời truyền phán của Cha hằng ngày
Không còn khuôn khổ, giáo điều
Gần bên Chân Chúa, dựa bên ngực Ngài

Cha ôi, xin đoái dân con
Xin Ngài giải phóng, xin Ngài gia ơn
Lòng con than khóc vì ai?
Lòng con luôn kiếm tìm Cha đêm ngày

Biết bao tang tóc đau buồn
Tình Cha mở khóa dân con giờ này
Tình Ngài bao phủ chở che
Chữa lành đất nước, phục hồi Việt Nam

Biết Cha, biết thật tỏ tường
Nhìn Cha, biết Chúa, biết mình là ai!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-12-2019
www.luathiengvn.com

 

Đắc Thắng!

Ngày 4, Tháng 12, Năm 2019

Giê-xu, Chúa Đấng lâm phàm
Vì yêu, Cha đã gởi Người Con Yêu
Độc Sanh, có một không hai
Năng quyền, tể trị muôn loài dân gian

Sanh nơi máng cỏ nghèo nàn
Con Trời, Chúa Đấng giàu sang tận cùng
Bước đi, sống giữa loài người
Nỗi buồn nhân thế, Ngài nay tỏ tường

Làm người, tư thế Con Trời
Thần Nhân, Cứu Chúa, chết vì tha nhân
Ôi tình yêu Chúa bao la
Yêu thương, tha thứ, giải bày tâm can

Đắc thắng, Ngài chiến thắng rồi
Đánh lùi sự chết, Con Trời quang vinh
Giữa cơn giông tố cuộc đời
Kêu cầu Danh Chúa, Danh Ngài vô song

Nhìn vào đôi mắt tình yêu
Nhìn lên Thập Tự, nhìn về Si-ôn
Trong cơn bệnh hoạn, buồn, đau
Ra-pha, Ngài Đấng Chữa Lành cho ta

Vượt qua mọi cảnh gian nguy
Tay trong Tay Chúa, kìa Ngài vực ta
Vực từ trũng chết, xương khô
Thành đạo binh lớn, quyền năng từ trời

Xông vào chiến trận thuộc linh
Đánh đâu thắng đó dân Ngài vùng lên
Giải vây, giải cứu dân Ngài
Đồng công hiệp một, cùng thiên binh Ngài

Thoát nghèo, thoát sợ, thoát buồn
Đến nơi Chân Chúa, tình yêu đại ngàn
Chúa Cha, Ngài vẫn đợi chờ
Chờ con dân Chúa chổi lên giờ này

Vùng lên ta hãy vùng lên
Ba miền vùng dậy, một nhà, một dân
Dân tình Dũng Cảm, Hào Hùng
Đánh Đông, dẹp Bắc, Ba Miền vùng lên!

🔥Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 4-12-2019
www.luathiengvn.com

Khóc!

Ngày 29, Tháng 11, Năm 2019

Khóc vì than khóc cho dân
Bắc, Trung, Nam ấy, đất, nhà của ta
Chúa Cha ban Phước cho ta
Biển xanh, cá sống, ruộng vườn nở hoa

Khóc vì dân tộc khổ đau
Ôi sao ta vẫn bôn ba đêm ngày?
Ác linh sự chết hoành hành
Xin Thần Linh Chúa, hà hơi sống Ngài

Khóc cho thân phận con côi
Xin Ngài thăm viếng Việt Nam giờ này
Trũng xương khô ấy còn đâu
Giờ con dân Chúa, Ba miền dấy lên

Khóc cho đất nước, dân tình
Xin Cha giải phóng, giải vây mọi lòng
Đánh tan, kẻ ác, người gian
Phá tan cơ cấu tối tăm u tù

Khóc cho tình cảnh Dân Oan
Cha ơi xin Chúa đoái thương cảnh tình
Xin Ngài xoay hướng, xoay lòng
Trở về tổ ấm, trở về Nhà Cha

Khóc cho người Sắc Tộc ta
Xin Cha bênh vực, xin Ngài đoái thương
Dấy lên chiến sĩ vọng canh
Yêu thương, che chở, phục hồi Miền Cao

Khóc than, khóc một dòng sông
Ôi Dòng Sự Sống từ trời Cha ban
Cây Dòng Sự Sống trổ hoa
Lá cây xoa dịu, rịt lòng dân con

Khóc vì dân tộc, nước non
Biết bao giọt lệ, đựng vào trong ve
Ghi trong Sổ Thánh của Ngài
Xin Cha khai phóng, chữa lành chúng con

Dấy lên dân Chúa, Ba Miền
Chấn Hưng đất nước, phục hồi Việt Nam!

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 29-11-2019
www.luathiengvn.com

Nếu!

Ngày 29, Tháng 11, Năm 2019

Nếu ta thấy, ta sẽ nghe
Nếu ta nghe, ta sẽ hiểu
Nếu ta hiểu, ta sẽ biết
Nếu ta biết, ta sẽ nói

Sao ta chẳng thấy, không nghe?
Không nhìn thì cũng chẳng biết
Chẳng hiểu thì cũng chẳng nghe
Không nghe thì cũng chẳng nói

Chẳng nói lời thật, lòng ngay
Chẳng biết, thì cũng không nhìn thấy Cha
Chẳng nghe, không nói thế nào?
Không Cha, lời công bố đến từ đâu?

Lời Cha từ chốn cao hơn
Trong nơi kín nhiệm, Lời Ngài quang khai
Chẳng phải phương cách, rập khuôn!
Giáo điều, quy củ, lòng Cha thể nào???

Mắt nhìn tượng chạm lâu đời
Xin Cha xoay hướng mắt lòng dân con
Nhìn lên vào chốn cao kìa
Trông nhìn thấy Chúa, Mắt Cha dịu dàng

Nhìn vào ánh mắt sáng ngời
Chiếu vào tâm khảm, mở lòng chào Cha
Ô kìa, vấn nạn của ta
Vì không nhìn thấy Mắt Ngài thương yêu

Giờ ta bẽ gãy thông đồng
Đánh tan gian ác, đánh lùi Ma-môn
Ác linh “tôn giáo”, gian manh
Gió Linh tống khứ “giáo quyền” ma-vương!

Đất ta, lãnh thổ của ta
Chổi lên, vùng dậy, xin Cha chữa lành
Chớ trông, chớ cậy, loài người
Một loài thọ tạo, lòng tang tóc lòng

Trông chờ nơi Đấng Chí Cao
Thần quyền, thẫm vị của Ngài ban cho
Xông vào chiến trận, vùng lên
Tẩy thanh lãnh thổ, giải vây dân tình

Xin Cha bày tỏ lòng Ngài
Cho con dân Chúa, giờ này Cha ơi
Bước ra phố chợ, đầu đường
Giải vây, khai phóng mọi lòng hôm nay

Thật là dễ hiểu ai ơi
Chỉ cần khai phóng Tình Yêu đại ngàn
Chân ta đạp đất, nơi nào?
Nơi kia chốn ấy là nhà của ta

Chẳng cần trông đợi, việc gì
Chờ trông đại hội phục hưng thế nào?
Chờ người, “ân tứ” tuyệt vời?
Chờ ai, lòng vẫn bôn ba trông chờ?

Thật ra Chúa vẫn đợi chờ
Lòng Cha sẵn đợi, Mắt Cha kiếm tìm
Tìm người chiến sĩ vọng canh
Vung gươm hai lưỡi đánh lùi ác linh

Nếu ta thấy, ta sẽ nghe
Nếu ta nghe, ta sẽ hiểu
Nếu ta hiểu, ta sẽ biết
Nếu ta biết, ta sẽ nói

Nói lên Lẽ Thật, chữa lành
Chữa lành lãnh thổ, giải vây mọi lòng!
Lời Cha công bố vùng miền
Bắc, Trung, Nam ấy, dấy lên Một Nhà!

Lửa Thiêng Việt Nam -29-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~
Chúa muốn dấy mỗi người trong chúng ta lên. Ngài đang chờ đợi chúng ta!

Biết Hay Không Biết?

Ngày 28, Tháng 11, Năm 2019

Biết nhiều, biết ít, biết người
Biết hay không biết, tư duy lạc loài
Biết đi, biết đứng, biết ngồi
Biết trong mục vụ, biết trong giáo điều?

Biết nhiều sao vẫn rập khuôn?
Biết nhiều về Chúa, chẳng hay biết Ngài?
Biết nghe, ta có nghe chăng?
Biết tình yêu Chúa, hay nghe về Ngài?

Biết gì, ta đến gần Ngài
Biết nghe, biết nói, nói gì với Cha?
Biết ai, biết cả bầu trời
Biết làm việc nghĩa, nhớ Ngài đừng quên

Biết ai, ta đến gần Ngài
Biết tình yêu Chúa, biết Ngài là Cha
Biết gì, ta chỉ biết Ngài
Biết Ngài, biết hết mọi điều dân gian!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-11-2019

Đồng Vắng Vang Vọng 

Ngày 28, Tháng 11, Năm 2019

Tiếng vang vọng, Đồng Vắng vang lên 
Vang dội mãi, tình yêu bất diệt 
Tiếng gọi mời, ta hãy trở về 
Về Nhà Cha, Chúa, Đấng yêu thương

Ngài chờ đợi, ôi đôi mắt Ngài
Nhìn khắp đất, tìm trong mọi lối
Giờ xoay hướng, xoay lòng mở rộng
Hãy ăn năn, thống hối giờ này

Chào đón Chúa, Ngài, Vua vinh hiển
Ngự vào lòng, lãnh thổ lòng ta
Chúa chữa lành, không gì quá khó
Đấng toàn năng, có một không hai

Vào Đồng Vắng, khi lòng trống vắng
Nơi hoang dã, lắng nghe tiếng Ngài
Sao ta mãi, chấn động tâm linh?
Chỉ mình Ngài, Cứu Chúa lòng ta

Xin Ngài dấy, dấy lên, vang vọng
Tiếng tình yêu, Đồng Vắng vang lên
Người Sắc Tộc, lạc loài nhỏ bé
Từ Miền Cao, vượt núi băng sông

Vượt qua mọi, bách hại gian nguy
Cơn đói nghèo, thoát đói, thoát nghèo
Xin Ngài ban, sức mới thượng thiên
Khai phóng lòng, bênh vực dân tình

Lửa Thiêng Ngài, tỏa sáng đêm khuya
Lửa thiêu đốt, kẻ thù gian ác
Kìa Ma-môn, vận ngươi đã điểm
Giờ tháo chạy, trả lại cho dân

Hởi kẻ mù, mở mắt, mở lòng
Phá tan xiềng, ồ, đám tham quan
Linh ‘tôn giáo’, lạm dụng giáo quyền
Bách hại dân, đánh cướp dân Ta

Thiên binh Chúa, giải vây con Chúa
Bẽ mọi xiềng, gian ác biến tan
Kìa cửa ngục, hãy mở ra ngay
Biết bao người, giải phóng, minh oan

Ôi, dân Chúa, giờ ta đã đến
Mở lòng ta, khai phóng, cho ra
Nguồn phước ấy, đến từ trên cao
Lòng rộng rãi, Chúa Trời quang khai

Từ Đồng Vắng, dậy sóng, vang lên
Một đạo binh, Dũng Mãnh, Can Trường
Gươm hai lưỡi, vung tay, vang vọng
Lời mặc Khải, giải phóng dân ta

Xin mở mắt, chúng con, lần nữa
Tẫy thanh lòng, dân Chúa hôm nay
Ồ thân vị, thẫm quyền của Chúa
Làm con trời, Chúa Đấng vô song

Đấng Đi Đầu, mở đường đột phá
Xông ra trận, đánh bại quân thù
Chân tiến bước, lòng tin vững chãi
Bước theo Ngài, đánh đuổi ma vương

Hãy vùng lên, con Chúa dấy lên
Chiến binh Ngài, mạnh mẽ vượt lên
Xuyên Đồng Vắng vào Miền Đất Hứa
Một tiếng lòng, vang vọng Tình Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-11-2019
www.luathiengvn.com

Gọi Gió

Ngày 27, Tháng 11, Năm 2019

Gọi gió từ bốn phương trời
Gọi tình yêu Chúa viếng thăm dân tình 
Gọi người, xoay hướng, ăn năn
Gọi tình hữu nghị, gọi lòng vị tha

Gọi về, từ chốn cao kìa
Gọi ai, nhớ nhé, con ơi trở về
Gọi con, về lại nhà Cha
Gọi lòng yêu nước, mở lòng ban cho

Gọi ai, lòng lắng dịu lòng
Gọi lòng vô cảm, xin Cha chữa lành
Gọi ai, tình huống con côi
Gọi tình yêu Chúa, rịt lòng dân con

Gọi dân, khốn khổ, Dân Oan
Gọi Cha, bênh vực, minh oan dân tình
Gọi người Sắc Tộc, miền cao
Gọi Cha, xin Chúa giải vây mọi lòng

Gọi Cha, lòng vẫn khẩn cầu
Gọi Cha xin nhớ vận con giờ này
Gọi về nguồn nước Vĩnh Hằng
Gọi xin Tay Chúa vực con dân Ngài

Gọi về, tha thiết xin Ngài
Gọi Cha, xin Chúa gởi thiên binh Ngài
Gọi cơn gió lốc, Thánh Linh
Gọi về, tống khứ mọi gian ác lòng

Gọi quyền năng Chúa, xin Ngài
Gia tăng, đột phá, phá tan mọi xiềng
Xin Cha mở khoá ngục tù
Giải vây, khai phóng, chữa lành dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-11-2019
www.luathiengvn.com

Vì Sao?

Ngày 27, Tháng 11, Năm 2019

Vì sao ta có biết chăng?
Vì sao ta vẫn bôn ba dòng đời?
Vì tình, vì cảnh, vì người?
Vì sao ta vẫn âu sầu than van?

Bạn ơi, chẳng phải vì ai!
Gió mưa bão tố, rối ren dân tình
Không vì tình huống, dòng đời
Chỉ vì lòng của con người chúng ta!

Lòng ta lắm lúc gian truân
Lòng ta thật vẫn bôn ba kiếm tìm
Tìm gì, ta vẫn tìm chi?
Giờ về với Chúa, trong tình yêu Cha

Tìm ơn, dấu lạ phép kỳ?
Tìm người chúc phước, tìm người đầu tư?
Chúa Cha, Ngài Đấng Đầu Nguồn
Cội nguồn là Chúa, tình yêu dạt dào

Lời Cha công bố vùng miền
Lời Ngài giải phóng mọi lòng bôn ba
Lời Cha khai phóng dân ta
Lời Ngài thành tẩy chữa lành nước non

Khi nhìn lòng Chúa, thấy ta
Ngài yêu, Ngài nhớ, Ngài nhìn thấy ta
Biết bao nghịch cảnh trong đời
Chúa Cha giải phóng, ban ơn, chữa lành

Xoay lòng, xoay hướng, ăn năn
Chiến binh của Chúa xin Ngài dấy lên
Vọng canh vang tiếng Tù Và
Bắc, Trung, Nam hãy chổi lên giờ này!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-11-2019
www.luathiengvn.com

Mẹ Ơi!

Mến tặng Than Hồng một bài thơ tặng bà cụ. Xin Chúa ban ơn, chữa lành, gìn giữ và tiếp tục đại dụng Bà như một nguồn phước lớn cho mọi người từ đây cho đến ngày Bà về với Chúa.

Shalom!
~~~~~~~~


Một ngày tươi mới mở ra
Dấu kỳ phép lạ đến từ trên cao
Một cơ nghiệp Chúa ban cho
Mẹ tôi, người mẹ yêu thương dịu dàng

Ngày đêm khẩn nguyện cầu xin
Chở che bảo bọc thương yêu con mình
Trong cơn lao khổ, buồn, đau
Mẹ tôi, bà chẳng than van một lời

Mắt nhìn lên Chúa trên cao
Một lòng kính Chúa, lắng nghe tiếng Ngài
Nữa đêm tiếng mẹ khẩn cầu
Lời cầu khẩn ấy, khắc vào tâm tôi

Mẹ tôi, nhẫn nhịn, lặng yên
Trông chờ nơi Chúa, cội nguồn vô biên
Đức Tin, trông cậy, yêu thương
Một gương trong sáng, rạng ngời trong Cha

Mẹ tôi, tiếng nói lòng tôi
Biết bao thử thách gian nan trong đời
Nhìn Bà, tôi thấy Mặt Cha
Ôi đôi mắt ấy, tình Cha đạt dào

Nguyện xin Chúa mở cửa trời
Ban cho ơn mẹ, yêu thương, chữa lành
Sống lâu, trăm tuổi, vui tươi
Yêu thương, khai phóng tình Cha mọi thì

Một mùa ơn phước, Tạ Ơn
Dâng lời chúc tụng tôn vinh Vua Trời
Tạ ơn Cha Thánh đời đời
Mẹ tôi, người mẹ, Chúa Trời ban cho!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-25-2019
www.luathiengvn.com

Chị Tôi

Ngày 23, Tháng 11, Năm 2019

Chị tôi, lòng Chị bao dung
Hôm nay tôi nhớ đến người năm xưa
Bao năm theo Chúa một lòng
Trải qua gian khổ một lòng tín trung

Chị tôi, hai tiếng “Chị tôi”
Mang niềm nhung nhớ, tỏ bày tình Cha
Nhu mì, khiêm tốn, hạ mình
Một tâm phục vụ, một lòng với Cha

Lời hay, tiếng đẹp, mọi lời
Chị tôi, im lặng lắng nghe lòng người
Ít lời, chăm chú, yêu thương
Qua bao năm tháng, kiếm tìm ý Cha

Giữa khi chẩn vật, mở lòng
Mở lòng khai phóng, mở lòng ban cho
Không hề một tiếng than van
Chẳng buồn, không giận, tình đời éo le

Chị tôi, tiếng nói tình yêu
Thương yêu, lặng lẽ, đồng tâm tình Ngài
Biết bao thương nhớ không nguôi
Dầu rằng Chị đã về nhà Cha ta

Một gương soi sáng lòng tôi
Lời ca tiếng hát, vẫn vang dội lòng
Mỗi lần nhớ đến Chị tôi
Lòng bâng khuâng mãi, nhớ tình yêu Cha

Ôi tình yêu Chúa tuyệt vời
Tình yêu đánh hạ mọi gian ác lòng
Xin Cha khai phóng tình Ngài
Giải vây dân Chúa, rịt lòng dân con

Đánh tan gian ác, ma vương
Phá tan xiềng xích, gông cùm dân ta
Một điều, còn chỉ một điều
Mọi điều trên đất, tỏ bày lòng Cha

Chị tôi bày tỏ tình Ngài
Khiêm nhu, chân chính, lòng Cha rạng ngời
Giờ đây suy gẫm sự tình
Xin Cha bày tỏ lòng Ngài qua con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~

Vài lời cảm tác khi nhớ đến người Chị thân yêu của tôi đã về với Chúa nhiều năm trước đây…

Bao Lần Viếng Thăm 

Ngày 23, Tháng 11,bNăm 2019

Bao lần Chúa viếng thăm ta
Qua cơn sóng gió hiện tình nước non
Có lần Ngài đến giữa đêm 
Canh Ba thỗn thức, vọng canh mong chờ

Chờ nghe tiếng gió đầu nhành
Khi Ngài thăm viếng, cửa trời mở ra
Giữa trong tình cảnh rối ren
Lời Ngài soi sáng, đánh lùi kẻ gian

Xưa kia, trong chốn ngục tù
Thiên binh rúng động, phá tan mọi xiềng
Giữa cơn khốn khó gian truân
Ngài ban sức mới, rịt lòng dân ta

Thoát ra khỏi cảnh tang thương
Thánh Linh Chúa vẫn ở cùng, giải vây
Mọi nơi, mọi cảnh, mọi thì
Chúa Cha, Ngài Đấng Sha-mah, ở cùng

Chớ buồn, không sợ cảnh tình
Có Cha, có Chúa, cùng thiên binh Ngài
Mở lòng chào đón Cha yêu
Xin Ngài thăm viếng chúng con giờ này

Cái cơn nghèo đói kia ơi
Cha ta giàu có, tình Ngài vô biên
Di-rê, cung ứng mọi điều
Lòng ta rộng mở, mở lòng ban cho

Giữa đêm tăm tối tình đời
Khi Ngài thăm viếng, lòng ngời sáng luôn
Mặt Ngài chiếu sáng trên ta
Mắt nhìn, mặt ngắm Thánh Nhan tỏ tường

Chỉ trong giây phút gặp Ngài
Lòng ta lắng đọng, tiếng Cha dịu dàng
Mọi điều ren rối biến tan
Thổi bay cơn gió bôn ba tình đời

Con xin Chúa đến, viếng thăm
Mọi đường, mọi nẻo Việt Nam giờ này
Cha ôi, xin đoái thương dân
Cảnh tình tang tóc, dân tình khổ đau

Xin Cha nhớ đến vận con
Xin Ngài giải phóng Ba Miền, nước non
Xin Cha tha thứ tội tình
Xin Ngài khai phóng mọi lòng hôm nay!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-11-2019
www.luathiengvn.com

Gởi Lời

Ngày 23, Tháng 11, Năm 2019

Ba Ngôi hiệp nhất, khởi đầu trên đất
Từ sáng thế, Ngôi Lời đã có mặt
Nắn lên ta theo ảnh tượng của Ngài
Chúa Gia-vê, Ngài Hiện Hữu Hằng Hữu

Ngôi Ba Thiên Chúa, Vua trên muôn vua
Đấng Đi Đầu, mọi việc Ngài khởi đầu
Đấng Sau Cùng, Ngài kết thúc mọi việc
Đấng Lạ Lùng, Mưu Luận, Chúa Bình An

Danh Cha Danh Chúa, vang lừng khắp đất
Mọi đầu gối, quỳ xuống trước mặt Ngài
Mọi môi lưỡi, xưng nhận Ngài là Vua
Đấng chủ tể, trên muôn loài vạn vật

Danh xưng của Chúa, Danh kỳ diệu thay
Trong Danh ấy, mọi ưu phiền tan biến
Bệnh tật kia, ngươi phải lùi xa ta
Đấng oai quyền, Cứu Chúa của lòng ta

Một dòng sông xanh, ra từ Ngôi Trời
Dòng Lưu Ly, dòng sự sống muôn đời
Ngài sai phái, Lời Ngài chữa lành ta
Rút ta ra, khỏi huyệt chết, ô kìa

Gởi thiên binh, đồng hành cùng dân Chúa
Chiến binh Ngài, chổi dậy khắp năm châu
Trận chiến ta, chẳng đối đầu xác thịt
Đấng Nis-si, Ngài chiến thắng vinh quang!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Ngài ra lệnh chữa họ lành, Rút họ khỏi cái huyệt. Nguyện người ta ngợi-khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân-từ Ngài, Và vì các công-việc lạ-lùng Ngài làm cho con loài người!

Ngài đổi sông ra đồng vắng, Suối nước thành đất khô, Và đất màu-mỡ ra đất mặn, Vì cớ sự gian-ác của dân ở tại đó. Ngài biến đồng vắng thành ao nước, Đất khô ra những suối nước; Ngài làm cho những kẻ đói được ở tại đó, Họ xây lập thành đặng ở. Họ gieo ruộng và trồng nho, Ruộng và nho sanh bông-trái. Đức Chúa Trời ban phước cho họ đến đỗi họ sanh-sản nhiều thêm; Ngài không để cho súc-vật họ bị hao-hớt. Họ lại bị hạ số và phải cực lòng Vì sự hà-hiếp, sự gian-nan, và sự buồn-rầu. Ngài đổ sự nhuốc-nhơ trên vua-chúa, Khiến họ phải lưu-lạc trong nơi vắng-vẻ không đường. Nhưng Ngài vớt kẻ thiếu-thốn khỏi hoạn-nạn, Làm cho người ấy được gia-quyến đông như bầy chiên. Các người ngay-thẳng sẽ thấy điều ấy, và vui-vẻ, Còn các kẻ ác đều phải ngậm miệng lại. Phàm kẻ nào khôn-ngoan sẽ chú-ý về điều nầy, Và suy-gẫm sự nhân-từ của Đức Giê-hô-va.” – Thi-thiên‬ ‭107:20-21, 33-43‬ ‭VB1925

Tình Huống

Ngày 23, Tháng 11, Năm 2019

Bao lần ta vẫn trông chờ
Chờ anh, chờ chị, chờ tình anh em
Thế nhưng một sáng tinh mơ
Lòng ta tang tóc, đau thương, âu sầu

Xin Cha thương xót dân con
Tình Cha, tình Chúa chữa lành tâm con
Ô kìa, xin Chúa gia ơn
Xin Cha khai phóng, giải vây mọi lòng

Chớ nhìn vào chốn hư vô
Nhìn vào mắt Chúa lòng ta dịu dần
Mắt Ngài, giọt lệ, vì ta
Ôi tình yêu Chúa bao dung lạ thường

Giờ đây tình huống dân ta
Ngước nhìn lên Chúa, trông chờ nơi Cha
Trong cơn giông tố cuộc đời
Gia-vê, đắc thắng đánh lùi Ma-môn

Xin Cha giải phóng chúng con
Biết bao đau khổ, chấn thương trong lòng
Lòng nghi kỵ ấy, tối tăm
Không nhìn, chẳng biết, lòng mù oán luôn

Lòng ta xoay hướng ăn năn
Trở về với Chúa trong tình ban sơ
Tượng hình, tượng chạm bao đời
Kìa gươm hai lưỡi, phá tan mọi xiềng

Chúa ôi, xin Chúa đoái thương
Dân tình tang tóc, dân Ngài bơ vơ
Giáo điều, luật lệ làm chi?
Rập khuôn, công thức, trong danh, lợi, quyền?

Mở ra, kìa hãy mở ra
Cửa lòng rộng mở, mở lòng ban cho
Chớ nên thắt chặt lòng mình
Ban cho mở khoá, giải vây dân tình

Nữa đêm thức giấc nặng lòng
Giờ con khẩn nguyện, kêu cầu Gia-vê
Bao giờ, dân Chúa dấy lên?
Bao giờ nhìn thấy, lắng nghe tiếng Ngài?

Ác linh ngươi hãy lui ngay
Thiên binh của Chúa ngày đêm canh phòng
Lời Cha công bố dậy vang
Hàng rào thiên sứ vây quanh dân tình

Lửa Thiêng giáng xuống kẻ thù
Thánh Linh, tiếng gió trên đầu nhành cây
Ác linh sự chết, còn đâu?
Giờ ngươi tháo chạy, lìa xa dân tình!

Chấn hưng đất nước chúng con
Một con đường sống, mở ra giờ này
Ngục tù, giải phóng, minh oan
Chuyển thay, biến đổi, phục hồi dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~
Nguyện xin Chúa giải phóng dân tộc và đất nước!

Lòng Biết Ơn

Ngày 21, Tháng 11, Năm 2019

Thấm nhuần mưa móc từ trời
Ơn trên ban phước cửa trời mở ra
Bước lên vào chốn cao hơn
Lượn mây, lướt gió, vượt sông băng ngàn

Trên cao là chốn của ta
Từ nơi chốn ấy, nhìn Ngài là Cha
Cha ta ban phước bội phần
Lòng nay cảm nhận, lòng này biết ơn

Ơn Ngài bày tỏ lòng Cha
Ơn Cha con nhớ tạ ơn hằng ngày
Chúa, Ngài cung ứng mọi điều
Không còn thiếu thốn, chẳng còn bơ vơ

Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Tình người thiếu sót, vẫn còn bôn ba
Giữa cơn giông tố tình đời
Gia-vê an ủi, chở che mọi đàng

Sha-lom, Ngài, Chúa Bình An
Xin Cha xoa dịu, rịt lòng dân con
Gia-vê, Chúa Đấng oai quyền
Mùa Tạ Ơn Chúa, linh hồn hân hoan

Mở ra, rộng mở lòng ta
Đón chào ơn Chúa, nhận tình yêu Cha
Biết bao khoảnh khắc trong đời
Thiên Binh của Chúa, giải vây, mở đường

Chữa lành, Ngài Đấng Chữa Lành
Người câm, kẻ điếc, dâng lời Ngợi Khen
Người què nhảy múa, tôn vinh
Ngợi khen Cha Thánh, đời đời quang vinh

Giờ trong giây phút khẩn cầu
Xin Cha thương xót, đoái thương dân tình
Xin Cha mở khoá ngục tù
Biết bao người vẫn chưa nhìn ra Cha

Giê-xu. Danh Chúa năng quyền
Ôi Danh Xưng ấy, Danh kỳ diệu thay
Lòng con xoay hướng, Si-ôn
Đường về tràn ngập, ơn Ngài lạ thay

Mở tai, mở mắt dân con
Cho con nhìn biết Tình Cha Đại Ngàn
Một mùa ơn phước tràn tuôn
Dâng lời cảm tạ, lòng mừng vui luôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~
Cảm tác về lòng biết ơn Chúa trong Mùa Lễ Tạ Ơn 2019. Xin Chúa mở mắt lòng để chúng ta nhìn biết Ngài là Cha yêu thương, Đấng cung ứng mọi nhu cầu trong đời sống chúng ta từ đây cho đến đời đời! Amen!

Tình Người, Tình Cha

Ngày 20, Tháng 11, Năm 2019

Không tình, không nghĩa ai ơi
Để lên cân tới cân lui làm gì?
Đếm từng bạc cắc đồng tiền
Thâu vào trữ mãi, cái lòng vô ơn!

Cha già, mẹ yếu còn đâu
Con côi thật vẫn mang lòng côi
Đấu tranh đấm đá đêm ngày
Cái cân tình nghĩa, bội lòng tha phương

Con côi nhìn biết điều gì?
Ôi lòng nghi kỵ, từ lòng con côi
Xin Cha mở mắt dân con
Xin Cha thương xót giải bầy tâm can

Chữa lành tâm bệnh chúng con
Xin Cha tha thứ, xin Ngài gia ơn
Mở lòng, mở mắt, mở tai
Cho con nhìn thấy tình Cha đạt dào

Lòng con rộng mở, ban cho
Cửa trời rộng mở, quang khai mọi lòng
Chúa ôi, xin Chúa một điều
Cho con nhìn biết chính Ngài là Cha

Cái cân, nghèo đói, con côi
Giờ con xin Chúa tẩy thanh lòng này
Làm sao “cân nghĩa”, “cân tình”?
Làm sao đáp trả ân tình mẹ cha?

Ôi thôi xin Chúa xót thương
Rịt lành, giải phóng hiện tình dân con
Không còn tính toán lôi thôi
Nối vòng tay lớn, mở ra giờ này

Phá tan ren rối, u tù
Giải vây, khai phóng dân con giờ này
Chẳng còn đau khổ, nhụt lòng
Không còn lạc lõng, chẳng còn bơ vơ

Tình Cha, cung ứng mọi điều
Tình Ngài bao phủ chở che mọi đàng
Xin Cha nhớ đến dân con
Biết bao thế hệ, tìm Cha nhớ Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~

Xin Chúa giải phóng chúng ta thoát khỏi tinh thần ‘con côi’ để chúng ta nhìn biết thẫm quyền trong địa vị làm con Đức Chúa Trời!

Mẹ Tôi!

Ngày 15, Tháng 11, Năm 2019

Mẹ tôi, hình bóng yêu thương
Nhớ luôn, nhớ mãi hình hài thân yêu
Ôi sao tình Chúa trào dâng
Lòng tôi vẫn nhớ, vẫn yêu kính người

Lòng hy sinh sống vì con
Đức Tin sống động, Tình Yêu dạt dào
Tỏ bày tình Chúa, mọi điều
Tín trung cầu nguyện, đêm ngày thiết tha

Hôm nay, tôi nhớ mẹ tôi
Nhớ dòng nước mắt, nhớ lời khuyên lơn
“Con ơi, hãy nhớ điều này
“Hãy nhờ cậy Chúa, hãy kêu cầu Ngài”

Mẹ tôi, tiếng nói lòng Cha
“Con ơi, hãy đến, trở về với Cha
“Mọi điều trắc trở trong đời
“Lời Ngài giải đáp, giải vây mở đường”

Mẹ tôi, tiếng nói tình yêu
“Chúa Trời, Ngài Đấng trọn đời, yêu con
“Chớ trông, chớ cậy vào người
“Kiếm tìm mặt Chúa, lòng Cha giờ này”

Mỗi lần tôi nhớ mẹ tôi
Ôi đôi mắt ấy, yêu thương dịu dàng
Hành vi, cử chỉ, Đức Tin
Một lòng với Chúa, một lòng yêu con

Mẹ tôi, hai tiếng “Mẹ Tôi”
Biểu dương Tình Chúa qua người Mẹ Yêu
Ôi lòng mẹ quá bao la
Tấm lòng của Chúa tỏ bày cho tôi

Lời cầu nguyện của mẹ tôi
Qua bao năm tháng, thành hình trong tôi
Ôi lời tha thiết của bà
Vẫn còn hiệu nghiệm, Chúa Cha nhậm lời!

Giờ đây lòng vẫn kêu cầu
Xin Cha giải phóng, xin Ngài đoái thương
Dấy lên nữ chiến binh Ngài
Vọng canh vang tiếng, tiếng người Mẹ Yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-15-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~

Cảm tác tưởng nhớ đến người Mẹ thân yêu đã về với Chúa. Hôm nay nhằm ngày sinh Nhật của bà. Nguyện xin Chúa dấy lên nhiều nữ chiến binh can trường gác canh linh hồn của con cái mình hầu khai phóng một đạo binh hùng mạnh cho nước Đức Chúa Trời. Shalom!

Đấng Chữa Lành 

Ngày 14, Tháng 11, Năm 2019

Hôm nay tôi xin dâng lên Chúa lời cảm tạ ngợi khen về sự chữa lành của Chúa. Đây thật ra không là một điều mới lạ đối với chúng ta là con cái Chúa. Vì lời Chúa cho chúng ta biết rõ về những ơn Phước Chúa đã dành sẳn cho con dân Ngài. 

Chúng ta không xa lạ gì với lời Chúa trong Thi-Thiên 107:20:

“Ngài đã ban lời Ngài và chữa lành họ; Ngài đã giải cứu họ khỏi miệng của phần mộ.”

Đức Chúa Trời đã gởi, đã ban cho lời Ngài để chữa lành chúng ta thoát khỏi sự chết, khỏi bệnh hoạn, và khỏi sự khống chế của ác linh sự chết. Hallelujah!

Chính Đức Chúa Giê-xu, Ngài là Ngôi Lời được sai phái từ trời để chữa lành chúng ta:

“Ban đầu có Ngôi-Lời, Ngôi-Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi-Lời là Đức Chúa Trời… Ngôi-Lời đã trở nên xác-thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh-hiển của Ngài, thật như vinh-hiển của Con một đến từ nơi Cha.” – Giăng‬ ‭1:1, 14‬ ‭VB1925

‬‬Sự việc này đã xảy ra nhiều lần, nhưng có lẽ vì nó không thể hiện trong một bối cảnh như tôi thường suy tưởng. Vì thế, tôi không nhìn biết rõ sự việc cho đến sáng sớm hôm nay!

Nhiều lần, nhiều lúc, giữa lúc mệt mỏi trong thể xác và ngay cả trong tâm linh, thì Chúa Thánh Linh lại ban cho tôi một mặc Khải về một ý niệm nào đó. Và sau khi lời đó được viết ra và đăng tải lên thì Chúa lại viếng thăm tôi và ban cho sức mới. Tôi tiếp nhận được sự chữa lành của Chúa sau khi nhận được Lời Ngài!

Hallelujah! Điều này thật là đơn giản, như Lời Chúa đã bày tỏ trong Thi-thiên 107 và trong Giăng 1!!!

Chúa Giê-xu, Ngài là Ngôi Lời được sai phái xuống thế gian để chữa lành chúng ta.

Bạn có đang cần một Đấng Chữa Lành chăng? Ngài là Chúa Giê-xu từ Na-xa-rét. Đấng chữa lành mọi tâm bệnh, mọi bệnh tật trên đất này.

Ngài là Đấng Chữa Lành cho bạn!

Hãy kêu cầu đến danh Chúa. Vì bất cứ một ai kêu đến danh Ngài thì sẽ được cứu thoát, được giải phóng và chữa lành!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-11-2019
www.luathiengvn.com

Sợ!

Ngày 14, Tháng 11, Năm 2019

Sợ mưa, sợ gió phủ phàng
Sợ buồn, sợ nhớ, tư duy hành hình
Sợ người gian dối, vô tư
Sợ lòng phản bội, sợ đời gian manh

Ôi thôi, ta chớ sợ gì
Tình yêu của Chúa đánh lùi ác linh
Trong tình yêu Chúa dịu dàng
Tình yêu đánh hạ, phá tan mọi xiềng

Biết bao năm tháng đợi chờ
Chờ người, chờ cảnh, chờ thời tiến lên
Kìa nhìn lên Chúa Chí Cao
Mắt Ngài trông đợi, con ơi trở về!

Cảnh tình dân Chúa tang thương
Xin Cha giải phóng chúng con giờ này
Nhìn vào Mắt Chúa thấy ta
Hình hài ảnh tượng Con Trời trong ta

Chổi lên, thăng tiến, mở ra
Danh Ngài, thẫm vị, Con Trời trong ta
Lời Ngài, Lời Chúa năng quyền
Chỉ một Lời ấy, tẩy thanh vùng miền

Lời Ngài công nghĩa, thanh minh
Dẹp tan kẻ ác, đánh lùi ma vương
Cớ sao ta vẫn sợ, lo?
Khép đi, đóng lại, cửa trời mở ra

Đoạn trường, phân cách, ác gian
Kết thân, thỏa hiệp làm gì, kẻ gian?
Trở về giao ước, với Cha
Trở về, xoay hướng ăn năn, xoay lòng

Ngay trong khoảnh khắc ăn năn
Chúa Trời thăm viếng, gia ơn, tình Ngài
Biết bao ơn phước từ trời
Khi Thần Linh Chúa ngự vào tâm ta

Gia-vê, Chúa Đấng Sha-mah
Trọn đời bênh vực, yêu thương, ở cùng
Trong Ngài, chớ sợ, chẳng lo
Chuyển thay, đảo ngược mọi tình cảnh kia

Cửa trời nay mở rộng luôn
Kìa Thập Giá Chúa, Huyết Ngài giải vây
Chữa lành tâm bệnh dân con
Tư duy trong sáng, mặt ngời sáng luôn

Ác linh, ngươi phải lui đi
Đi vào quên lãng, lùi xa dân tình
Con dân Chúa hãy vùng lên
Chớ nghe kẻ ác, lắng nghe tình Ngài

Đánh tan mọi nỗi lo âu
Tình yêu, chiến trận, con Ngài xông lên
Ngục tù, khai phóng, mở ra
Kìa thiên binh Chúa hạ hồi giải vây

Một lòng với Chúa, đồng hành
Một lòng vui hưởng, tình Cha đạt dào
Một lòng hát xướng, ca vang
Ngợi khen Vua Thánh, đời đời vinh quang!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~

Vì lòng nhân từ Chúa, xin Ngài đoái thương giải phóng dân tộc chúng con!

Mưa!

Ngày 13, Tháng 11, Năm 2019

Mưa đêm, gió lạnh ướt tim
Lòng ta tẩm lạnh gió sương cuối mùa
Một mùa tang tóc đau buồn
Cỏ than, dân khóc, đói nghèo than ôi!

Chúa ôi, Ngài có nghe chăng?
Dân Oan than vãn, buồn đau, mấy đời
Giờ con dân Chúa dấy lên
Vọng canh vang vọng kêu cầu Gia-vê

Ăn năn thống hối cho dân
Tuyệt giao mọi mối thông đồng, ác linh
Mở lòng, mở rộng lòng ta
Ban cho, khai phóng dân tình mọi nơi

Chớ nên cái quản dân tình
Rập khuôn, chớ rập, giáo điều bâng quơ!
Lòng Cha bày tỏ qua ta
Tình yêu chân thật đến từ trên cao

Kẻ thù, ngươi phải buông ra
Để dân ta sống hầu thờ Phượng Cha
Giờ ngươi đánh cướp dân tình
Bảy đàng tháo chạy, đền bù cho dân!

Dân Cha, ta hãy vùng lên
Đánh tan gian ác, phá tan mọi xiềng
Ngục tù bẻ khoá, quan khai
Mở lòng khai phóng, ban cho giờ này

Chớ nên thắt chặc lòng mình
Tình Cha mở rộng lòng con dân Ngài
Điều gì đang có trong tay?
Ban cho khai phóng, giải vây dân tình!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13/11/2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~

Cảm tác về sự giải phóng dân tộc. Xin Chúa Thánh Linh khai phóng lòng chúng ta. Chúa đã thiểu hiện lòng Ngài qua sự ban cho. Chúng ta là con cái của nước láng, hãy mở rỗng lòng mình trong mọi phương diện cho sự giải phóng dân tộc!

Gió!

Ngày 13, Tháng 11, Năm 2019

Hôm nay gió lạnh, chạnh lòng
Chạnh lòng nhớ đến tấm lòng bơ vơ
Không nhà, không chổ gối đầu
Không nơi nương tựa, con côi một mình

Bạn ơi, bạn có biết chăng?
Cảnh tình tang tóc, dân tình lầm than
Tình yêu Chúa vẫn tuôn trào
Dòng sông sự sống muôn đời, Ngôi Hai

Về bên Thập Tự, ta về
Về bên Chân Chúa, trọn lòng với Cha
Cớ sao ta vẫn bôn ba?
Giờ kêu cầu Chúa, xin Ngài đoái thương

Cha ôi, nhớ đến dân con
Ba miền, trong cảnh tang thương giờ này
Cánh tay Ngài Đấng năng quyền
Có điều gì quá khó chăng cho Ngài?

Chân Ngài đạp đất, Mắt Ngài
Ô kìa Ánh mắt yêu thương dịu dàng
Tay Ngài cứu vớt dân con
Miệng Ngài khai phóng, Lời Ngài giải vây

Giờ tìm Cha Thánh, Mặt Ngài
Chớ tìm công thức, giáo điều bâng quơ
Mắt Ngài đưa dẫn ta luôn
Mặt Ngài chiếu sáng rạng ngời trên ta

Gió ơi, hãy thổi mau đi
Thổi bay, cơn sóng, nổi buồn dân ta
Thổi trên trũng chết, xương khô
Dấy lên dân Chúa, chiến binh can trường

Vùng lên ta, hãy vùng lên
Dấy lên, chổi dậy, Ba miền dân ta
Vung gươm hai lưỡi của Cha
Tẩy thanh lãnh thổ, đánh lùi Ma-Môn

Thánh Linh, Gió Chúa, mở lòng
Mở tai, mở mắt, cho con thấy Ngài
Ôi tình yêu Chúa bao la
Chữa lành tâm khảm, rịt lòng dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-12-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~

Cảm tác về sự giải phóng dân tộc. Xin Gió Thánh Linh Ngài viếng thăm chúng ta một lần nữa!

Chúa Vẫn Gọi Mời

Ngày 12, Tháng 11, Năm 2019

Chúa Trời, Ngài Đấng đi đầu
Ngàn xưa, từ buổi sáng thế, chính Ngài
Nắn lên ảnh tượng, bóng Ngài trong ta
Bàn Tay ấp ủ, thương yêu, gọi mời

Tim Ngài, mở rộng lòng Ngài
Mở lòng, ban phước, phủ che loài người
Ban cho Con Một, hình hài yêu thương
Ngày qua tháng lại, tình Ngài chẳng vơi

Qua bao giông tố cuộc đời
Tiếng Cha mời gọi, con ơi trở về
Trở về, hãy trở về nhà của Cha
Mở lòng cầu vấn Gia-vê giờ này

Nhà Cha ta, có mọi điều
Thẫm quyền, thân vị, làm con Vua Trời
Gia-vê, Ngài Đấng Ra-phê, chữa lành
Bình an trong chốn cao hơn, ân tình

Ôi tình yêu Chúa diệu kỳ
Rịt lòng tan vỡ, mở lòng ban cho
Tay trong Tay Chúa, có gì, cho ra
Như nguồn nước sống vỡ bờ Biển Đông

Ban cho khai phóng tình Ngài
Tiếng Ngài mời gọi, con ơi, mở lòng
Chớ để chật hẹp, giăng dây cho dài
Mở mang, khai phóng dân tình mọi nơi

Mùa gặt, kìa đã gần kề
Mở rộng nơi chốn, từ lòng ban cho
Ban cho, tuỳ thuộc lòng ta với người
Miếng cơm manh áo, tỏ bày lòng Cha

Ban cho tình Chúa, bao dung
Điều gì ta có, ta ban cho người
Giờ đây tiếng Chúa gọi mời chúng ta
Tay ta rộng mở, tỏ bày lòng Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt-cá người trở nên cứng vững; người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền-thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi-khen Đức Chúa Trời.” – Công-vụ‬ ‭3:6-8‬ ‭VB1925‬‬

“Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật-hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc! Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng-dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ-nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang-vu đông dân-cư.” – Ê-sai‬ ‭54:2-3‬ ‭VB1925‬‬

Khoảnh Khắc Trong Cha

Ngày 9, Tháng 11, Năm 2019

Thì giờ thấm thoát qua mau
Như tên bắn ấy, như làn khói bay
Bước đi với Chúa hằng ngày
Mỗi giây một phút trong thì của Cha

Ruộng vườn, hoa quả, vụ mùa
Con gặt nối gót người gieo giờ này
Xin Cha mở khoá lòng ta
Mở lòng yêu mến tha nhân vùng miền

Yêu Cha, yêu cả bầu trời
Yêu dân mến nước, chữa lành nước non
Mở lòng chào đón Giê-xu
Mở lòng rộng rãi, mở lòng ban cho

Tình yêu, bày tỏ lòng Ngài
Tình yêu chiến thắng, tình Ngài bao dung
Nước Trời rộng mở trong ta
Chớ nên cai quản, giờ khai phóng lòng

Chúa Trời ban phước gia ơn
Biết bao ân tứ, dân Ngài vùng lên
Thiên đàng đang ở trong ta
Dòng sông sự sống, tuôn tràn qua ta

Ngục tù xiềng xích đâu nào?
Đánh tan ren rối, phá tan mọi xiềng
Biết bao lòng vẫn vấn vương
Con dân Chúa hãy vùng lên giờ này

Mọi nơi khắp chốn ta đi
Chân ta đạp đến, Danh Ngài dội vang
Thần quyền, thẩm vị Cha ban
Làm con Vua Thánh, làm con Vua Trời

Lời Ngài truyền phán qua ta
Lời trong khoảnh khắc, đánh lùi ác linh
Từ Trời, Lời Chúa truyền ra
Minh oan, giải phóng, chữa lành dân gian

Qua bao thế hệ gian truân
Đất buồn, biển chết, sông than khóc kìa
Giờ Cha khai phóng dân Ngài
Chổi lên, vùng dậy, Nam, Trung, Bắc, kìa!

Đánh tan kẻ ác, gian manh
Chữa lành lãnh thổ, rịt lòng dân ta!
Một Lời truyền phán từ Trời
Lời trong khoảng khắc đi vào thiên thu!

Lửa Thiêng Việt Nam 9-11-2019
www.luathiengvn.com

Luyến Tiếc Gì?

Ngày 6, Tháng 11, Năm 2019

Bóng Thu, dấp dáng trong tim ta
Ngự trên lãnh thổ, một hình hài
Giờ ta vẫn nhớ, chuyến đò xưa
Người đi kẻ ở, tan tác lòng

Luyến tiếc như mây bay ngập ngừng
Trải dài in bóng dáng nàng Thu
Mùa Thu năm ấy đầy kỷ niệm
Một mùa thương nhớ thiết tha lòng

Nhớ chăng con đường vắng bóng Thu?
Nhớ gì nhớ mãi, đường xưa ấy
Đường mòn ngập bóng hằn tư duy
Thói quen thấp thoáng con đường cũ

Rập khuôn, rập lối, trong ký ức
Dân tình tang tóc, đường lối xưa
Giờ ta cỡi bỏ áo choàng cũ
Danh tính, tư duy rối ren lòng

Cầu xin Cha Thánh, con nguyện cầu
Mở ra đường mới cho dân con
Một tầm nhìn mới, một hướng mới
Một tình yêu mới, tấm lòng mới

Một chuyển đổi mới, trong tư duy
Không còn giới hạn, con đường xưa
Huyết Chiên Con Ngài, tẩy thanh lòng
Niềm hy vọng mới trong tim con

Hãy để mùa cũ trôi qua đi
Buông bỏ khuôn khổ, bóng hình hài
Xoay lòng đổi hướng chào Cha Thánh
Mở lòng chào đón Chúa tình yêu

Hận thù, ghen ghét giờ tan biến
Bôn ba, tang tóc, biến tan rồi
Đồng tâm hiệp một, trong Thánh Ý
Một lòng trông đợi bóng hình Cha

Thiên đàng vang tiếng trong lãnh thổ
Danh Ngài vang dội, khắp vùng miền
Chữa lành tâm bệnh trong tâm khảm
Giải cứu dân tình khỏi gian nan

Biển chẳng còn buồn, sông dậy sóng
Dầm thắm tình Cha, đất hoa mầu
Cửa trời rộng mở, lòng ban cho
Một lòng vui mừng, niềm vui mới

Bẻ khóa mọi, xiềng xích tư duy
Mở toang ra, cánh cửa ngục tù
Phá tan xiềng, tống khứ Ma-môn
Minh oan dân, giải phóng mọi lòng

Giã từ, giã từ, bóng hình hài
Xoay mắt lòng ta, chân trời mới
Đường xưa lối cũ, chẳng còn đâu
Mắt lòng không luyến tiếc ưu tư

Ngợi khen Chúa, lòng ta rộng mở
Vua Vinh Hiển, xin Ngài viếng thăm
Tẩy thanh lãnh thổ, tấm lòng này
Mắt lòng trông đợi Chúa tình yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~
Cảm tác về sự giải phóng dân tộc. Xin Chúa thanh tẩy lãnh thổ, khởi đầu trong tâm trí của dân tộc.

Có Tai Có Mắt

Ngày 3, Tháng 11, Năm 2019

Có tai, có mắt thuộc linh
Mở ra nhìn thấy ý Ngài trên cao
Ý Cha tuyệt đỉnh cao xa
Ý Ngài ở đất như trời muôn năm

Thế nào nắm bắt ý Cha?
Đồng tâm tình Chúa, đồng hành với Cha
Nhìn lên vào chốn cao hơn
Tầm nhìn của Chúa hiện trong Mắt Ngài

Mắt Ngài đưa dẫn ta luôn
Trọn đời Ngài Đấng Sha-mah ở cùng
Đến gần Ngài, hãy đến gần
Dựa bên ngực Chúa, lắng nghe tiếng Ngài

Mắt nhìn, mặt ngắm Mắt Ngài
Ô kìa, ánh mắt yêu thương dịu dàng
Hà hơi sự sống muôn đời
Ngài ban sức sống, chữa lành tâm cang

Cớ sao ta vẫn e dè
Rụt rè sợ hãi, buồn phiền âu lo?
Kìa Cha, Ngài vẫn đợi chờ
Mắt Ngài tìm kiếm tấm lòng đau thương

Đau thương, thống hối ăn năn
Xin Cha giải phóng dân con giờ này
Nữa đêm thức giấc nặng lòng
Giờ con chỉ biết khẩn cầu Gia-vê

Chớ nghe kẻ ác gian manh
Chúng thường vu khống dân tình mọi nơi
Chúng khinh dễ Chúa ô kìa
Giờ ta tống khứ ác linh khỏi mình

Lời Cha, Lời Chúa dịu êm
Tiếng Ngài nhỏ nhẹ, yêu thương dịu dàng
Trở về bên Chúa, trở về
Cội nguồn, Ngài Đấng đầu nguồn thương yêu

Mở tai, mở mắt thuộc linh
Người mù mở mắt chào Cha đời đời
Người câm cất tiếng ca vang
Lắng nghe tiếng Chúa, tôn vinh danh Ngài

Đến bên chân Chúa giờ này
Không còn lạc lõng, chẳng còn bơ vơ
Dấu kỳ phép lạ theo ta
Vinh danh Con Thánh, cửa trời mở ra!

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-11-2019
www.luathiengvn.com

Như Đống Tro Tàn

Ngày 2, Tháng 11, Năm 2019

Tang thương như đống tro tàn
Sống còn tranh đấu giờ tàn ra tro
Trở về bụi đất, trở về
Tan như mây khói, bôn ba làm gì?

Kìa xem, danh, lợi, quyền hành
Hư hư, ảo ảo chỉ là hư không
Giáo điều, quy củ rập khuôn
Ma-Môn, khống chế, hành hình dân Cha

Rắn rồng, quy chế, giáo điều
Tranh nhau cướp đất, khoá tải khoản dân
Này, ngươi, kẻ cướp, nghe đây
Gia-vê, công chính, truyền rao Lời Ngài

“Buông ra, ngươi phải buông ra
“Để dân Ta sống hầu thờ Phượng Ta!”
Một đường đánh cướp dân Ta
Bảy đường tháo chạy, giờ ăn năn đi!

Bảy ngày, trong khoảng bảy ngày
Dân Ta xoay hướng kêu cầu Gia-vê
Chúa Cha Đấng Thánh năng quyền
Đánh tan gian ác, đánh lùi Ma-Môn

Trở về bụi đất hư không
Cớ sao ngươi vẫn bâng quơ lạc loài
Chuyện trong buồng kín giờ này
Lời Ngài Khải tỏ, quang khai mọi lòng

Xin Cha khiến đống tro tàn
Dấy lên dân Chúa, chiến binh của Ngài
Trận này chẳng đánh tay đôi
Chúa Cha, Chiến thắng vinh quang muôn đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Vả lại, anh em phải làm mạnh-dạn trong Chúa, nhờ sức toàn-năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu-kế của ma-quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn-nạn, anh em có thể cự-địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững-vàng.” – Ê-phê-sô‬ ‭6:10-13‬ ‭VB1925‬‬

Niềm Hy Vọng Mới

Ngày 2, Tháng 11, Năm 2019

Hiện tình vô vọng lan tràn
Tang thương, vô cảm, đau buồn ai ơi
Tư duy ren rối, thờ ơ
Bơ vơ, lạc lõng, con côi, nhớ nguồn

Sáng, trưa, chiều tối kiếm tìm
Kiếm tìm danh tính trong người dân gian
Bao lần Chúa viếng thăm ta
Trong cơn khốn khó, xin Cha mở lòng

Cho con nhìn biết Mặt Ngài
Cho con nhìn thấy tình yêu đại ngàn
Cho con nhìn biết Cha Là
Ngài là Đấng Sống, Năng Quyền Vô Song

Chẳng ai sánh kịp với Ngài
Vì yêu Ngài phó Con Ngài, Giê-xu
Nhịp cầu từ đất đến trời
Một niềm hy vọng, từ trời Cha ban

Ôi tình yêu Chúa phủ che
Rịt lòng tang tóc, chữa lành thương đau
Đừng lo, chớ sợ, chẳng buồn
Chúa Cha Ngài vẫn một lòng yêu ta

Cha Là, nguồn sống vô biên
Chữa lành, an ủi, bảo an trọn đời
Kẻ thù, ngươi hãy nghe đây
Chúa Cha, Ngài Đấng Vạn Quân kỳ tài

Ngài Là, Chúa, Đấng Nis-si
Xuất quân ra trận, đánh tan kẻ thù
Giải vây, mở khoá ngục tù
Một niềm hy vọng trào dâng từ trời

Không còn tang tóc bơ vơ
Thoát nghèo, thoát sợ, thoát buồn vu vơ
Giờ đây xin Chúa ban ơn
Niềm vui của Chúa là nguồn sống con

Vùng lên ta hãy vùng lên
Bắc, Trung, Nam hãy kêu cầu Gia-vê
Xin Cha nghe tiếng lòng con
Niềm hy vọng mới, Chúa Ngài ban cho!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~

Khi bóng tối dầy đặc đang bao phủ, thì Chúa, chính Ngài là một niềm hy vọng vô biên. Ngài là cái neo vững chắc của linh hồn giữa mọi bôn ba của cuộc đời!

Hãy vững lòng cầu thay cho dân tộc mình!

Tỉnh Thức

Ngày 1, Tháng 11, Năm 2019

Vọng canh nay vắng bóng người
Hiện tình tang tóc, lòng buồn mênh mang
Ai ơi, sao vẫn thờ ơ?
Lạnh lùng, vô cảm, tâm hồn bơ vơ

Con dân Chúa hãy vùng lên
Sao ta còn vẫn bâng khuâng kiếm tìm
Tìm gì ta vẫn kiếm ai?
Tìm nguồn ơn Phước trở về nhà Cha

Chớ tìm mục vụ, kiếm người
Mắt nhìn mặt ngắm Chúa Cha giờ này
Trũng xương khô ấy, ô kìa
Dấy lên một đạo binh hùng mạnh kia!

Tù Và vang vọng canh ba
Chiến binh của Chúa, dấy lên ba miền
Không cần tìm kiếm xa vời
Bước ra đường phố, tẩy thanh vùng miền

Mở lòng, xin Chúa, ăn năn
Xin Ngài giải phóng, gia ơn mọi lòng
Huyết Chiên Con tẩy sạch lòng
Lời Cha thanh tẩy chữa lành dân gian

Chân ta đạp đến nơi nào
Tình yêu, chiến thắng mọi điều ác gian
Thiên đàng trên khắp lối đi
Lời Ngài công bố, đánh lùi Ma-Môn

Tù Và vang vọng đất trời
Thổi lên báo động chiến binh vùng miền
Đồng tâm tình Chúa, dân Ngài
Cửa trời rộng mở, mở lòng chào Cha

“Buông ra ngươi phải buông ra
Để dân Ta đến hầu thờ Phượng Ta!”
Tình yêu, chiến trận song đôi
Dấy lên, chổi dậy, dân Ngài vùng lên

Chớ theo quy củ giáo điều
Rập khuôn tìm kiếm con người làm chi?
Quay về, ta hãy trở về
Trở về với Chúa trong tình ban sơ

Vọng canh vang vọng, Tù Và
Tiếng kèn tỉnh thức chiến binh, dân Ngài
Vung gươm hai lưỡi của Cha
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng

Xin Cha khai phóng dân con
Xin Cha mở khoá mọi lòng, Cha ơi
Mở tai, mở mắt lòng này
Giờ con tỉnh thức, mở lòng chào Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~
Cảm tác về sự giải phóng dân tộc. Xin Chúa dấy lên dân Ngài để cầu thay cho lãnh thổ!

Con Đường In Bóng Hình Cha

Ngày 31, Tháng 10, Năm 2019

Con đường in bóng xế chiều
Chiều Thu lặng lẽ, con đường tình yêu
Yêu Cha nhớ đến tình Ngài 
Ngài, lòng mở rộng, đón chào ta luôn

Dẫu trong giông tố, cảnh tình
Tình Cha, tình Chúa một lòng với ta
Ta đi, lòng hướng về trời
Trời, trăng, mây, nước, con đường ta đi

Bao người lầm lạc giờ này
Này ta hãy đến, vụ mùa gác canh
Canh ba, cất tiếng kêu cầu
Cầu xin Cha Thánh động lòng xót thương

Trên con đường Thánh, ô kìa
Kìa, xem con Chúa dập dìu tung tăng
Tăng gia, mở rộng lòng ta
Ta vui, ca hát, con đường tình yêu

Trên con đường Chúa diệu kỳ
Kỳ quang rực rỡ, cửa trời mở ra
Ra vào trên chốn cao kia
Kìa, xem phép lạ, dấu kỳ của Cha

Người mù mở mắt nhìn Cha
Cha ơi, xin Chúa chữa lành dân con
Con đường in bóng hình Cha
Cha, Ngài, mở miệng người câm giờ này

Trên Con đường Thánh của Cha
Con đường Thánh ấy ý Cha thành toàn
Con đường in bóng hình Cha
Con đường hạnh phước an bình trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 31-10-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~

“Đồng vắng và đất khô-hạn sẽ vui-vẻ; nơi sa-mạc sẽ mừng-rỡ, và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui-mừng, cất tiếng hát hớn-hở. Sự vinh-hiển của Li-ban cùng sự tốt-đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh-hiển Đức Giê-hô-va, và sự tốt-đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh những tay yếu-đuối, làm cho vững những gối run-en! Hãy bảo những kẻ có lòng sợ-hãi rằng: Khá vững lòng, đừng sợ nữa! Đây nầy, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo-thù mà đến, tức là sự báo-trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi! Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa-mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau. Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô-uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ-dại cũng không lầm-lạc. Trên đường đó không có sư-tử, không có một thú dữ nào lên; chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca-hát mà đến Si-ôn; sự vui-vẻ vô-cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui-vẻ mừng-rỡ, mà sự buồn-bực than-vãn sẽ trốn đi.” – Ê-sai‬ ‭35:1-10‬ ‭VB1925‬‬

Tầm Nhìn Từ Trên Cao

Ngày 26, Tháng 10, Năm 2019

Mắt Cha chăm chú nhìn ta
Ngài nhìn, Ngài thấy mặt ta trong Ngài
Ngài nhìn, Ngài thấy, tình yêu
Ngài nhìn, Ngài thấy bóng Ngài trong ta

Tay Ngài hằng nắn ra ta
Mắt Ngài dẫn dắt, Tay Ngài bảo an
Từ trời, Ngài nhớ đến ta
Nhìn ta, Ngài biết tâm ta kiếm Ngài

Xin Cha mở mắt tâm linh
Cho ta có được tầm nhìn của Cha
Tầm nhìn, ánh mắt từ Ngài
Mở ra khai phóng, tiềm năng dân Ngài

Chúa Trời, Ngài Đấng Yêu Thương
Ôi tình yêu ấy, chữa lành dân ta
Giã từ, hoang dã xa vời
Trở về với Chúa với tình ban sơ

Lời Cha khai sáng tâm ta
Một Lời của Chúa giải vây mọi đàng
Nhìn lên vào chốn cao hơn
Tầm nhìn từ chốn thượng thiêng tuyệt vời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-10-2019
www.luathiengvn.com

Hôm Nay Tôi Buồn

Ngày 26, Tháng 10, Năm 2019

Hôm nay vì cớ, vì sao?
Vì sao tôi khóc, vì sao tôi buồn?
Nỗi buồn vương vấn tâm linh
Buồn người, cảnh có vui đâu bao giờ?

Buồn người, không phải ‘người buồn’
Nhìn con dân Chúa, lòng buồn mênh mang
Vọng canh sao vắng bóng người?
Tù Và im tiếng, dân Ngài mê man?

Xin Cha dứt dấy mọi lòng
Mở tâm, mở trí, chữa lành tư duy
Mắt chăm, mặt ngắm Thánh Nhan
Nhìn vào ảnh tượng của Cha trên trời

Mặt ta đối Mặt Cha ta
Trong Cha, trong Chúa, đồng tâm tình Ngài
Thần quyền thẫm vị Cha ban
Làm con Vua Thánh, con trời quang vinh

Bước lên vào chốn cao hơn
Trũng xương khô ấy, dân Ngài vùng lên
Một đạo binh mới, ô kìa
Giê-xu, Ngài Đấng dẫn đầu chiến binh

Buồn ơi, ngươi đến với ta
Giờ ta xoay hướng, ăn năn cùng Ngài
Xin Cha tha thứ tội tình
Tẩy thanh lãnh thổ, lòng ta giờ này

Vọng canh vang tiếng dân Ngài
Cầu thay, khai phóng tiềm năng Nước Trời
Mọi người ta hãy đứng lên
Trong Danh Cứu Chúa, năng quyền vô song

Lắng lòng, nghe tiếng phán Ngài
Lời Cha vang dậy gầm trời Biển Đông
Ý Cha ở đất như trời
Thực thi, công bố, Lời Ngài quang khai

Không buồn, ta sẽ chẳng lo
Kêu cầu Danh Chúa, khẩn cầu Gia-vê
Xin Cha giải phóng dân con
Tù Và vang dậy, dân Ngài vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-10-2019
www.luathiengvn.com

 

Đi Vào Quên Lãng

Ngày 26, Tháng 10, Năm 2019

Quên đi, nhớ đến việc gì
Quên, quên, nhớ nhớ vu vơ bao điều
Nhớ gì nhớ mãi đau thương
Quên gì quên những ân tình sâu xa?

Tâm tình tan vỡ, tư duy
Xin Cha khai phóng tâm ta giờ này
Xin Ngài giải phóng dân ta
Xin Cha thương xót chữa lành, giải vây

Cớ sao cứ nhớ, đau, buồn?
Tâm linh, tỳ vết, xin Cha rịt lòng
Huyết Con Chiên tẩy sạch lòng
Tình Ngài khai phóng, triển khai tâm tình

Chính Ngài là Đấng Đầu nguồn
Mọi điều xuất phát từ Cha trên trời
“Giờ ngươi xăm chiếm nơi nào?”
Thượng Nguồn thuộc Đấng Đầu Nguồn muôn năm

Ai đang xăm chiếm lòng ta?
Điều gì đánh chiếm ngôi lòng dân Cha?
Con dân Chúa hãy vùng lên
Tôn cao Danh Chúa, đánh lùi Ma-môn

Chào Vua Vinh Hiển, chào Ngài
Xin Cha thăm viếng mọi lòng mọi nơi
Thánh Linh Ngài ngự lòng này
Ban cho mở khoá, tự do, vui mừng

Mắt chăm nhìn Chúa, một lòng
Đồng công cộng tác thiên bình từ trời
Bao nhiêu tang tóc đau thương
Tình Cha bao phủ, chữa lành bao dung

Đi vào quên lãng, hãy đi
Ác linh, sự chết dang xa dân Ngài
Ô kìa, dân Chúa vùng lên
Đánh Đông, dẹp Bắc, dân Ngài xông lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-10-2019
www.luathiengvn.com

Một Quyết Định

Ngày 21, Tháng 10, Năm 2019

Để xoay hướng
Để ăn năn
Để nhìn biết
Để chuyển đổi
Để vâng phục
Để tiến lên
Để đột phá
Để đánh chiếm
Để khai phóng
Để giải phóng
Để mở khoá
Để khôi phục!

Mọi việc khởi động với một quyết định!

Việc gì đang liên tục phân rẽ tâm chí của con dân Chúa?

“Đoạn Ê-li đến trước mặt dân-sự mà nói rằng: Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân-sự không đáp một lời.” – I Các Vua‬ ‭18:21‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Đức Tin Trong Đối Tượng

Ngày 20, Tháng 10, Năm 2019

Đặt lòng tin cậy nơi nào?
Nơi kia chốn nọ kiếm tìm bâng quơ?
Tìm ai ta vẫn kiếm gì?
Đặt lòng tin cậy nơi này chốn kia?

Đặt lòng tin cậy nơi Cha
Chớ tìm những dấu kỳ này phép kia
Vì sao ta có biết chăng?
Chúa Trời, Ngài Đấng Đầu Nguồn của ta

Ban đầu, từ thuở ban đầu
Bàn Tay của Đấng Sinh Thành yêu ta
Tay Ngài nắn tượng hình ta
Giống như ảnh tượng theo hình Cha ta

Chúa Cha truyền phán một lời
Đất, trời, mặt vực tối tăm đâu còn
Lời Cha tạo dựng muôn loài
Bầu trời rao báo sự vinh quang Ngài

A-đam mở mắt chào đời
Mắt nhìn mặt ngắm, Thần Ngài hà hơi
Hiện trong trũng chết tang thương?
Xin Cha khai phóng phục hồi tâm linh

Xin Ngài mở khoá ngục tù
Xin Cha thương xót dân con giờ này
Nguyện xin Thần Chúa viếng thăm
Ôi nguồn sự sống muôn đời vô song

Ban cho sự sống, niềm tin
Một lòng kính Chúa yêu người, yêu dân
Đặt lòng tin cậy nơi Ngài
Đức Tin dời núi, đồng tâm tình Ngài

Lòng con tin cậy nơi Cha
Những điều mắt thấy tai nghe, ra gì?
Xin Cha mở mắt tâm linh
Lòng tin vững chắc, vào Con Vua Trời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-10-2019
www.luathiengvn.com

Tình Cảnh Dân Ta

Ngày 17, Tháng 10, Năm 2019

Dân ta đau khổ tang thương
Đất buồn sông khóc bao điều vấn vương
Lệ rơi tẫm ướt vai gầy
U buồn ánh mắt một chiều cuối thu

Bao giờ chờ đến bao giờ?
Dầm sương dãi nắng tảo tần ngày đêm
Biết bao tình cảnh buồn đau
Vọng canh ai oán dâng lời cầu xin

Xin Cha mở khoá ngục tù
Xin Ngài giải phóng phá tan mọi xiềng
Xin Cha thương xót chúng dân
Xin Ngài khai phóng, triển khai mọi lòng

Tình Cha rịt vết thương lòng
Tình Ngài bao phủ chở che mọi đàng
Chỉ trong khoảnh khắc, ô kìa
Chuyển thay, biến đổi mọi điều trong ta

Chữa lành, Ngài Chúa Ra-phê
Tẩy thanh lãnh thổ, đánh lùi Ma-môn
Con dân Chúa, hãy vùng lên
Đồng công cộng tác với thiên binh Ngài

Lời Rhema Chúa lạ lùng
Lời Ngài công bố chữa lành nước non
Không còn phân cách chia lìa
Mặt ta đối mặt Thánh Nhan giờ này

Trong nơi kín nhiệm an bình
Từ nơi chốn ấy, Lời Ngài quang khai
Không còn ren rối sự tình
Chẳng còn tang tóc, niềm vui trọn lành

Một khởi đầu mới Chúa ban
Một ngày tươi mới, phục hồi chúng dân
Ôi tình yêu Chúa tuyệt vời
Tình Ngài mở rộng mọi lòng hôm nay

“Dân Ta có biết Ta chăng?”
Trở về bên Chúa, với tình ban sơ
Gia-vê, Chúa Đấng, Vạn Quân
Xông vào chiến trận, có Cha đi cùng

Vùng lên dân Chúa vùng lên
Cảnh tình non nước đang chờ đợi ta
Chớ buồn, chẳng sợ, chớ lo
Kìa gươm hai lưỡi của Ngài, vùng lên

Lời Ngài Khải tỏ lòng Ngài
Chữa lành, giải phóng, phục hồi quê hương!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-10-2019
http://www.luathiengvn.con

Cố Định

Ngày 12, Tháng 10, Năm 2019

Một quyết định hằn trong tâm trí
Một tầm nhìn quyết không đổi dời
Một đường mòn, nghạch của tư duy
Một công thức, rập khuôn, giáo luật
Một cố định, dự kiến đanh thép

Lời Chúa phán, lòng nghi kỵ mãi
Tai không nghe, mắt chưa nhìn thấy
Tin con người mắt thấy tai nghe
Lòng hoang tưởng, tâm linh bấn loạn
Tìm Chúa trong khuôn khổ giáo điều

Lời Chúa nói gì về điều này?

“Sự cứng lòng, không phương cứu chữa” (Châm Ngôn 29:1)
“Dân sự Ta không khứng nghe Ta
“Chúng cứng lòng theo ý riêng chúng” (Thi-Thiên 81:11-12)
“Lòng bội nghịch, như tội tà thuật
“Cố chấp, như cúng lạy tượng hình
“Chúng từ bỏ Đức Giê-hô-va…” (I Sa-mu-ên 15:23)

Suy gẫm nhìn, nhìn rõ lòng ta
Ăn năn, quay về với cội nguồn
Trở lại với tình yêu ban đầu
Mặt đối mặt, nhìn ngắm Thánh Nhan
Nhìn biết Chúa, nhìn biết lòng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-10-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~

Cảm tác về tình huống thuộc linh của con người ….

 

Không Lời

Ngày 10, Tháng 10, Năm 2019

Chiều Thu dẫm lá vàng Thu
Con đường chân chính mùa Thu ân tình
Trên con đường vắng lá khô
Xạc xào chân bước nhẹ nhàng chiều Thu

Nhịp tim rung động mong chờ
Giê-xu, Ngài Đấng giải bày tâm cang
Ngài là Chúa của mọi mùa
Tay Cha mở khóa, gia ơn Đầu Mùa

Thả hồn theo lá Thu rơi
Nhớ về Đến Thánh, hướng về Si-ôn
Đi theo tiếng gọi thượng thiên
Một lòng trung tín, đồng tâm tình Ngài

Biết bao mọi việc giờ đây
Xin Cha giải phóng dân tình, nước non
Mùa Thu hoa lá đổi màu
Xin Cha biến đổi lòng này, Cha ơi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-10-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~
Cảm tác khi đứng trước một bức tranh thiên nhiên tuyệt tác, một công việc của tay Chúa. Kỷ niệm tại Lockett Meadow, Arizona, U.S.A.

Mùa Thu Nhớ Nguồn

Ngày 12, Tháng 10, Năm 2019

Cây nghiêng gió ngã, ban mai
Trời xanh trong vắt êm đềm nhớ ai
Nhớ Ai tạo dựng đất trời
Mây xanh, gió thoảng, cao vời Mùa thu (cây đổi màu vào mùa thu)

Ban mai Bạn đã chờ ta
Tương giao giây phút ngọt ngào… hồn, linh
Êm đềm ánh mắt thật hiền
Nhân từ thương xót ơn Thiên tràn đầy

Tình Cha, Ân Điển thấm nhuần
Mắt nhìn, mặt ngắm, xin Ngài gia ơn
Mùa Thu nhuộm đỏ Tình Thu
Nhớ Người, nhớ Bóng chiều đồi Gô-tha

Gô-tha ai muốn đi lên?
Gian nan một lúc vinh quang muôn đời
Thập hình ai muốn vác lên?
Theo chân Chúa đến bến bờ tự do

Phước thay được Chúa hà hơi
Thánh Linh đầy dẫy, theo Lời, tái sanh
Gieo yêu thương, hạt tin lành
Thành viên đá sống, sáng danh Cha hoài

Trở về với Đấng Đầu Nguồn
Một mùa ơn Phước, một mùa gia tăng
Mùa Thu thấp thoáng tình Cha
Con Đường Thập Giá, Con Đường Tình Yêu

Tình yêu vắng bóng Gô-tha
Là tình yêu dễ phôi pha, phai tàn.
Tình yêu từ chốn Thiên Đàng
Là tình yêu sẽ vững vàng muôn thu

Ôi tình yêu ấy, Đại Ngàn
Ngàn đời, muôn thuở tình Cha dạt dào
Thu đi, Đông đến, Xuân về
Tình Cha biến đổi mọi điều trong ta

Để ta được giống Chúa Cha
Hầu vinh quang Chúa chiếu ra sáng ngời
Người đời thấy Chúa qua ta
Mùi thơm của Chúa tuôn ra khắp trời

Cây nghiêng gió ngã, ban mai
Vọng canh nán lại chờ Ngài phán tuyên
Dòng sông sự sống lan truyền
Bình an dưới bóng Năng Quyền Chí Cao!

Grace Nguyen, Hừng Đông & Lửa Thiêng – 10-12-2019

Ghi chú:

Bài này được ra đời qua sự tương tác của Grace Nguyen, Hừng ĐôngLửa Thiêng Việt Nam.

Từ Trời

Ngày 10, Tháng 10, Năm 2019

Cây cao, cao đến tận trời
Cuốn bay theo gió, vượt sông băng ngàn
Lướt mây, cỡi gió hây hây
Mây mưa giữa chốn bão bùng gian nan

Vượt qua rào cản tư duy
Bước lên vào chốn cao hơn giờ này
Vận ta từ chốn cao kia
Mắt ta chăm chú nhìn Cha mỗi ngày

Chớ nhìn ‘quy luật’, ‘giáo điều’
Chẳng còn trông cậy những điều vu vơ
Không chờ mong đợi người này
Kẻ kia, thật hẳn trăm phần hơn ta?

Trong Cha, trong Chúa vạn năng
Thần quyền thẫm vị, trong Danh Con Trời
Kìa Thần Lẽ Thật giáng lâm
Giải bày lòng Chúa cho con dân Ngài

Mở tâm mở trí dân con
Nhìn Cha, biết Chúa, mặt Ngài ngắm xem
Soi gương nhìn biết Mắt Cha
Trong nơi kín nhiệm, đồng tâm tình Ngài

“Lên đây, ngươi hãy tiến lên!”
Đồng hành với Chúa, khắp nơi trên trời
Tiến lên vào chốn cao hơn
Lướt trên cánh gió, giải vây vùng miền

Giờ mặt đối mặt với Cha
Lời Ngài tuôn chảy, từ trời qua ta
Ôi tình yêu Chúa vô biên
Cây cao, biển rộng sông dài sánh chi?

Một lòng trung tín với Cha
Một dòng Sự Sống, một dòng Sông Xanh
Chảy tuôn từ chốn cao hơn
Vận ta trong Chúa, triển khai mọi đàng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-10-2019
www.luathiengvn.com

Vì Yêu

Ngày 7, Tháng 10, Năm 2019

Một lời nói mãi chẳng dừng
Trong tình huống ấy, muôn lời kêu ca
Ai về đến chốn trầm luân
Biết bao sự việc bôn ba tình đời

Lòng ta ai biết đến nào
Sự tình ren rối, lòng tan tác lòng
Ôi thôi, ta chẳng nói gì
Lòng nghi kỵ ấy, biện minh làm gì?

Giờ đây xin Chúa đoái thương
Giải vây, xin Chúa, phá tan mọi xiềng
Huyết Chiên Con Thánh, Giê-xu
Tẫy thanh, rịt mọi chấn thương dân Ngài

Mở tai, mở mắt thuộc linh
Cho ta nhìn biết Tình Yêu Đại Ngàn
Nhìn về Thập Tự, Tình Yêu
Tình Cha xoa dịu mọi lòng tang thương

Xin Cha mở khoá ngục tù
Xin Cha giải phóng dân con giờ này
Ôi tình yêu Chúa vô biên
Vì yêu Ngài đã chết vì tội ta

Vì yêu, ta sống vì yêu
Vì yêu, ta sẽ xông ra chiến trường
Vì yêu, rao giảng Lời Ngài
Vì yêu, phục vụ, tỏ bày lòng Cha

Vì Ngài trước đã yêu ta
Nay vì Tình Chúa, yêu dân mến người
Vì yêu, ta sống cho Ngài
Vì yêu, nhịn nhục trong Tình Yêu Cha

Vì yêu, ta chẳng kêu ca
Vì yêu, cất tiếng ngợi khen Vua Trời
Vì yêu, nhìn Chúa thấy người
Vì yêu, nhìn thấy Mắt Ngài trong ta

Một lòng tha thiết khẩn cầu
Một tâm tình Chúa, một lòng yêu thương
Một lòng vui thỏa trọn đời
Một lòng kính Chúa, yêu người Cha yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 7-10-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~

Tình yêu Chúa biến đổi hết mọi điều!

Ngọn Lửa Thiêu Đốt

Ngày 4, Tháng 10, Năm 2019

Lửa Thiêng giáng xuống từ trời
Đốt thiêu của lễ bàn thờ, Ê-li
Tượng hình, tượng chạm, ô kìa
Mắt, tai, chẳng thấy, chẳng nghe điều gì

Cào mình, xé áo, than van
Bôn ba, tang tóc, tìm nơi trông chờ
Các thần, các thánh kia ơi
Giờ ngươi đã điểm, chớ lường gạt ai

Ê-li, phán với dân tình
“Sao ngươi vẫn cứ bôn ba dòng đời?
“Đi đâu tìm kiếm điều gì?
“Chớ nên đi giẹo hai bên, đôi đường!”

“Con đường ngay thẳng, bước đi
“Hãy tin lời Chúa, lìa thần Ba-anh!”
Chúa Trời biết rõ mọi điều
Vạn quân chiến thắng, đánh lùi Ma-môn!

Ngày nay, lòng Chúa tín trung
Dấu kỳ phép lạ, từ trời triển khai
Lửa Thiêng của Chúa cháy bừng
Tình Ngài nóng cháy, rực lòng thương yêu

Lòng tham vô đáy kia ơi
Ăn năn thống hối xoay về với Cha
Cội nguồn, Ngài Đấng Đầu Nguồn
Mắt nhìn, mặt ngắm Thánh Nhan tỏ tường

Giờ đây, bừng tĩnh dân Ngài
Hào hùng, chiến thắng trong vinh quang Ngài
Biết bao người chốn lầm than
Rao truyền Lời Chúa giải vây dân tình!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-10-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~
Cảm tác về sự giải phóng dân tộc, I Các Vua 18:16-45

Tình Huống Dân Ta

Ngày 26, Tháng 9, Năm 2019

Bôn ba, sợ hãi, tang thương
Sáng chiều, ta mãi kiếm tìm bâng quơ
Sợ mưa, sợ nắng, sợ người
Kẻ thù xăm chiếm, sợ lòng bất trung

Nói gì, nói mãi nhiều điều
Nói lời trăn trở vấn vương tình đời
Một lời người nói, kẻ nghe
Một đàng hai lối, nghe không hiểu gì

Rối ren tâm trí đau thương
Xin Cha thương xót, chữa lành tư duy
Đồng tâm tình Chúa, Con trời
Một lòng thành tín, không hề chuyển lây

Ôi thôi, xin Chúa giải vây
Cảnh tình tang tóc, xin Ngài đoái thương
Tấm lòng tan vỡ của ta
Tình yêu của Chúa rịt lòng chấn thương

Như con côi cút mất Nguồn
Như nhành khô héo, nhánh lìa khỏi cây
Một chuyển đổi mới, xin Ngài
Mở ra lối mới, phá tan mọi xiềng

Kìa con Đường Thánh của Cha
Xin Cha khai phóng phục hồi dân con
Người câm cất tiếng ngợi khen
Kẻ què, người điếc, Chúa Cha chữa lành

Tai nghe, mắt mở rộng lòng
Lòng ta êm dịu lắng nghe Tiếng Ngài
Vì sao ta vẫn bâng khuâng?
Cớ sao lòng vẫn xôn xao lạc loài?

Giờ ta xoay hướng về Nguồn
Chiến binh của Chúa chổi lên giờ này
Xông vào lãnh thổ cầu thay
Đứng nơi sứt mẻ kêu cầu Gia-vê

Vùng lên, ta hãy vùng lên
Chúa Trời, Ngài vẫn một lòng yêu ta
Nguyền xin Chúa Thánh Linh Ngài
Ngự trên lãnh thổ, đánh lùi ác linh

Xin Cha khai phóng dân con
Phục hồi lãnh thổ với tình yêu Cha
Giờ đây Lửa Thánh từ trời
Giáng trên dân Chúa, ngự vào tâm ta

Chấn Hưng đất nước chúng con
Chữa lành lãnh thổ, chữa lành dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-9-2019
www.luathiengvn.com

 

Cao Xa Tuyệt Vời

Ngày 20, Tháng 9, Năm 2019

Ôi đường lối Chúa cao xa
Ý Ngài, một ý của Cha trên trời
Cao hơn ý tưởng con người
Con đường Thánh ấy xin Ngài sáng soi

Từng trời hơn đất bao nhiêu
Ý Cha, Thánh Ý vạn lần cao hơn
Xin Cha khai mắt mở lòng
Cho con nhìn thấy Mắt Tình Yêu Cha

Lối Ngài ngay thẳng, mở ra
Một con Đường Sống Đời Đời an vui
Lời Ngài một nét chẳng dừng
Như mưa, như tuyết tuông rơi từ trời

Thấm nhuần tâm khảm, đất đai
Sanh bông kết nụ theo thì của Cha
Người trồng, kẻ tưới, chăm nom
Chúa Cha, Ngài Đấng triển khai mọi lòng

Gieo trồng Lời Chúa Cha ta
Từ nơi kín nhiệm Lời Ngài quang khai
Lời Cha khi đã gieo ra
Một trăm, một vạn gia tăng bội phần

Lời Cha ứng nghiệm trong ta
Chữa lành lãnh thổ, giải vây dân tình
Giờ này dân Chúa tiến lên
Ra đi vui vẻ, ruộng đồng nở hoa

Bàn chân đạp đến nơi nào
Chúa Ngài ban phước, an bình nơi nơi
Núi đồi dâng tiếng Ngợi Khen
Tôn vinh Cha Thánh, Con Trời Giê-xu

Kìa Nguồn Nước Sống, Vĩnh Hằng
Vào lòng nhân thế, mọi lòng hân hoan
Vỗ tay ca ngợi Chúa Trời
Muôn loài vạn vật hát tôn vinh Ngài

Cây Tùng mọc thế bụi gai
Cây Sim lớn mạnh, chẳng buồn không lo
Tủi nhục, rủa sã còn đâu
Gia-vê, Ngài Đấng phục hồi nước non

Muôn dân xưng nhận, nhìn Ngài
Đời đời, Danh Chúa trường tồn mãi thôi
Danh Ngài vang dậy khắp nơi
Giê-xu Danh Chúa, Danh Kỳ Diệu thay!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-9-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~
“Đức Giê-hô-va phán: Ý-tưởng ta chẳng phải ý-tưởng các ngươi, đường-lối các ngươi chẳng phải đường-lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường-lối ta cao hơn đường-lối các ngươi, ý-tưởng ta cao hơn ý-tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm-nhuần đất-đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống-nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận-lợi công-việc ta đã sai-khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui-vẻ, được đưa đi trong sự bình-an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca-hát, mọi cây-cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai-gốc; điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va, và là một dấu đời đời không hề tuyệt-diệt.” – Ê-sai‬ ‭55:8-13‬ ‭VB1925‬‬

Khoảnh Khắc Êm Đềm

Ngày 21, Tháng 9, Năm 2019

Kìa dòng Bình Tịnh an lành
Linh hồn yên nghỉ bên Cha giờ này
Không bôn ba, chẳng xôn xao
Lắng nghe Tiếng Chúa, tiếng lòng của ta

Tình Cha dào dạt trào dâng
Chữa lành tâm bệnh, rịt lòng dân ta
Bầy chiên an nghỉ bên Nguồn
Ôi Nguồn Sự Sống, từ Cha, từ trời

Ngôi Lời đang ở trong ta
Thiên đang vang bóng, hình hài Cha ta
Êm đềm bên Chúa Bình An
Đặt lòng tin kính, chẳng nghi ngờ gì!

Lòng tin, biết Chúa là Cha
Mắt nhìn, mặt ngắm, Mắt Tình Yêu Cha
Tiền muôn, bạc vạn làm gì?
Núp trong Vầng Đá Muôn Đời vững an

Giáo điều, quy luật khắc khe
Rập khuôn tìm kiếm những điều bâng quơ?
Sự bình an Chúa ban cho
Trong ân sũng Chúa, qua ân tình Ngài

Lòng tin, nhận biết Cha ta
Tin vì nhìn biết trong tình yêu Cha
Trong Ngài, nhìn biết Mặt Ngài
Ước giao, tâm ý, đồng hành, tương giao

Ôi Dòng Bình Tịnh, linh hồn
Chữa lành dân Chúa, an bình nơi nơi
Người buồn cảnh có vui đâu?
Bình an trong Chúa, trong Cha Đời Đời

Êm đềm, khoảnh khắc từ trời
Xin Thần Chúa đến viếng thăm giờ này
Dựa bên ngực Chúa an bình
Đồng hành với Chúa trọn đời an vui!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-9-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~
“Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng Đấng Yên-ủi, tức là Đức Thánh-Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy-dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình-an lại cho các ngươi; ta ban sự bình-an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình-an chẳng phải như thế-gian cho. Lòng các ngươi chớ bối-rối và đừng sợ-hãi.” – Giăng‬ ‭14:25-27‬ ‭VB1925‬‬

 

Lời Ta

Ngày 21, Tháng 9, Năm 2019

Lời Ta từ miệng Cha Ta
Lời hay ý phải, sáng soi từ trời
Một mùa chuyển đổi, ô kìa
Lời Ta ứng nghiệm chuyển thay mọi điều

Lời như lằn lửa văng ra
Lời trong ánh mắt, dẫn đưa mọi đàng
Một mùa xoay hướng, chuyển lòng
Lời Ta chuyển động, đánh lùi Ma-môn

Một Lời truyền phán của Ta
Trong nơi kín nhiệm, cửa trời mở ra
Lời Cha rúng động dân tình
Bước ra khỏi chốn gian nan chạnh lòng

Hướng về Lời Chúa giờ này
Kêu cầu Danh Chúa, khẩn cầu Gia-vê
Lời Cha vang vọng Biển Đông
Mạnh Tay che chở, bảo an mọi lòng

Lời Cha phá hủy thành trì
Đánh tan linh giới, vực con dân Ngài
Vực dân Ta khỏi phu tù
Từ nơi trũng chết, mở lòng chào Cha

Đội binh hùng mạnh, Gia-vê
Tiến lên đánh chiếm vùng miền, mọi nơi
Mở ra bờ cõi, Nước Trời
Lời trong khoảnh khắc, vào lòng dân gian

Lời Cha thiêu đốt, bọc xương
Từ trời giáng xuống, mở đường, quang khai
Chấn thương, tang tóc chẳng còn
Lời Ngài sai phái, rịt lòng dân gian

Lời Ngài, sức mạnh vô biên
Niềm vui của Chúa Gia-vê, trọn lành
Lời Cha, Lời Chúa Bình An
Linh hồn yên nghỉ, lắng nghe Lời Ngài

Ôi Dòng Bình Tịnh tuyệt vời
Lặng nghe Tiếng Chúa, Lời Cha diệu kỳ
Ôi nguồn ân sũng từ trời
Lời Cha, Thánh Ý thành toàn trong con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-9-2019
http://www.luathiengvn.con

~~~~~~~~~~~
Nguyện xin Lời Chúa ứng nghiệm trong giữa vòng con dân Ngài.

“Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.” – Giê-rê-mi‬ ‭23:29‬ ‭VB1925‬‬

“Tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước; Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh-hiển sấm-sét; Trên các nước sâu. Tiếng Đức Giê-hô-va rất mạnh; Tiếng Đức Giê-hô-va có sự oai-nghiêm. Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương-nam: Phải, Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương-nam Li-ban, Ngài khiến nó nhảy như bò con, Li-ban và Si-ri-ôn nhảy như bò tót tơ. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra. Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho đồng vắng rúng-động; Đức Giê-hô-va khiến đồng vắng Ca-đe rúng-động. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến con nai cái sanh đẻ, Và làm cho trụi các rừng; Trong đền Ngài thay-thảy đều hô rằng: Vinh-hiển thay! Đức Giê-hô-va ngự trên nước lụt; Phải, Đức Giê-hô-va ngự ngôi vua đến đời đời. Đức Giê-hô-va sẽ ban sức-mạnh cho dân-sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình-an cho dân-sự Ngài.” – Thi-thiên‬ ‭29:3-11‬ ‭VB1925‬‬

Thay Lá Đổi Mùa

Ngày 21, Tháng 9, Năm 2019

Chiều Thu vương vấn tơ lòng
Lá Thu thay áo nỗi lòng nhớ ai
Chạnh lòng thương tiếc chiều Thu
Mắt em chan chứa tình Thu tuyệt vời

Mây bay nhè nhẹ lòng Thu
Nhớ ai nhớ mãi sáng Thu ngọt ngào
Cánh chim bàng bạt chân trời
Mắt Thu, ánh mắt dịu dàng Cha yêu

Lời Thu xoa dịu lòng ai
Thả hồn lắng đọng, xoay về với Cha
Nhìn vào đôi mắt suy tư
Lặng nghe tiếng Chúa giữa dòng mưa Thu

Một chiều Thu nhớ đổi mùa
Chuyển lòng xoay hướng về Cha Đời Đời
Ôi tình yêu ấy, tuyệt vời
Một mùa lá mới, chân trời mở ra

Một khởi đầu mới Cha ban
Thay lòng đổi dạ, đường về Thu đêm
Trong Cha, trong Chúa, một lòng
Đồng tâm tình Chúa, một mùa Thu ca!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-9-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác ‘một mùa chuyển đổi’ trong chu kỳ một mùa mới!

Cánh Đồng Cha Ta

Ngày 20, Tháng 9, Năm 2019

Một mình dưới bóng chiều tà
Ruộng đồng lúa chín, chiều Thu, vụ mùa
Cánh đồng giờ vẫn còn đây
Con gặt bén gót người gieo giờ này

Hát vang ca khúc Khải hoàn
Gọi mời dân Chúa, ra đồng gác canh
Sáng, trưa, chiều tối, mở lòng
Đón chào dân Chúa quay về với Cha

Nhà Cha, mở rộng, ân tình
Chứa chan, ánh mắt nhân từ thương yêu
Nước Cha được đến, ý Ngài
Ở trời như đất, Lời Ngài mở ra

Vụ mùa, thu hoạch đến kìa
Mau mau, gánh lúa đem vào trong kho
Biết bao tang tóc, dân tình
Giờ Cha đã đến, mắt lòng biết Cha

Bước vào đồng lúa, vững lòng
Thần quyền thẩm vị, Chúa Ngài triển khai
Dấu kỳ phép lạ, chữa lành
Ban cho mở khoá mọi lòng, muôn dân

Tấm lòng Ngài cảm thương dân
Động lòng thương xót, bầy chiên khốn cùng
Cầu thay, ta hãy khẩn cầu
Xin Cha mở rộng lòng con dân Ngài

Xin Ngài khai phóng chúng ta
Gởi thêm con gặt, vụ mùa gia tăng
Tỏ bày lòng Chúa, lòng Cha
Yêu thương chăm sóc, mở lòng ban cho!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-9-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~
Nguồn ảnh: Nguyễn Anh Dũng

“Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy-dỗ trong các nhà hội, giảng tin-lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật-bịnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương-xót, vì họ cùng-khốn, và tan-lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn-đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu-xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” – Ma-thi-ơ‬ ‭9:35-38‬ ‭VB1925‬‬

Âm Hưởng Lòng Ta

Ngày 20, Tháng 9, Năm 2109

Tiếng lòng, Ôi tiếng của lòng ta
Canh Ba, thấp thoáng ai chạnh lòng
Ai oán, vọng canh, một âm hưởng 
Thương tiếc, than khóc vận dân ta

Kiếm tìm, ánh mắt Cha thiên thượng
Mắt Ngài, đưa đường dẫn lối ta
Tay Cha, bao phủ chở che ta
Vực ta, lên khỏi chốn trầm luân!

Đến thì, cửa trời đang rộng mở
Thoáng nhìn, biết Chúa, Ngài là Cha
Mở ra, con Đường Sống cho ta
Hát vang, ai ca tỏ lòng ta

Tình Cha, rịt mọi vết thương lòng
Tim Ngài, thổn thức chờ trông ta
Chân Ngài vượt sông, núi, băng đèo
Mắt Ngài, chăm chú chờ đợi ta

Rung động, một nhịp tim đồng hành
Âm hưởng, vọng vang từ nơi chốn
Một lòng, khắng khít với Cha ta
Ôi Chúa, xin Ngài đoái dân con

Bao giờ, ra khỏi chốn phu tù?
Bao đời, xin khai phóng dân con?
Bao lần, than khóc trong đêm vắng?
Bao nhiêu, giọt lệ rót trong ve?

Âm hưởng, lòng con Chúa biết rồi
Tiếng lòng, dân Chúa dội vang, ôi!
Trọn lòng, xin Chúa đoái thương dân
Giải phóng, Ngài mở khoá ngục tù!!!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-9-2019
www.luathiengvn.com

Một Lối Thoát

Ngày 20, Tháng 9, Năm 2019

Thoát nghèo, thoát sợ, thoát lo
Làm sao thoát cảnh đau buồn dân ta?
Ngoại xăm, nội chiến, bôn ba
Đất, vườn than khóc, sông buồn, biển đau

Máu vô tội thấm ruộng vườn
Dân Oan kêu khóc, không nơi gối đầu
Người trên, kẻ dưới kiếm tìm
Rút xương rút máu, Miền Cao, mọi miền

Bao đời tang tóc khổ đau
Tượng thần, tượng chạm, vô thần, hư không
Con dân Chúa vẫn thờ ơ!
Ngày đêm trăn trở, tìm gì, kiếm ai?

Con côi, tìm kiếm tình Cha
Xin Cha mở mắt dân con giờ này
Một màu tang tóc, lệ tuôn
Chôn chân nơi chốn vọng canh kêu cầu

Gia-vê, Ngài Đấng gia ơn
Lắng nghe tiếng khóc, dân tình than van
Lòng nhân từ Chúa vô biên
Xoay lòng, xoay hướng dân ta giờ này

Ăn năn, ta hãy ăn năn
Chớ buồn, đừng sợ, nhờ năng quyền Ngài!
Giê-xu, Đấng Cứu Chuộc ta
Chúa trên muôn Chúa, Con Trời Vinh Quang

Xin Cha giải phóng dân con
Thần Cha giáng xuống, phục hồi nước non
Mở lòng chào đón, mời Ngài
Viếng thăm lãnh thổ, giải vây dân tình

Dấy lên dân Chúa, chiến binh
Tẩy thanh lãnh thổ, đánh lùi Ma-môn
Mở lòng, mở rộng lòng ta
Ban cho, khai phóng, mọi lòng mọi nơi

Tình ngài biến đổi lòng ta
Chữa lành, nâng đở, mở đường cho dân
Niềm vui của Chúa tràn dâng
Linh hồn hớn hở, tư duy chữa lành

Nhìn vào ánh mắt Cha yêu
Thấy hình, thấy bóng của Ngài trong ta
Thiên đàng trên khắp lối đi
Mở lòng công bố Lời Cha vùng miền

Lời Ngài mở lối cho ta
Một con Đường Sống đời đời an vui
Mở ngang qua xác Con Ngài
Thoát nghèo, thoát khổ, thoát buồn, lo âu

Nhìn về Thập Giá, Gô-tha
Kìa, Ngôi Lời Chúa, đồng hành với ta
Đầu Nguồn, Ngài Đấng Al-pha
Trở về với Đấng Đầu Nguồn, hôm nay!

Từ nơi trũng chết đau thương
Dấy lên dân Chúa, Đạo Binh Con Trời
Ô kìa, dân Chúa vùng lên
Thoát buồn, thoát sợ, trong Tình Yêu Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-9-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~
Cảm tác về sự giải phóng dân tộc. Xin Chúa dấy lên một đạo binh hùng mạnh để cầu thay cho dân tộc!

“Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn-dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, lại vì chúng ta có một thầy tế-lễ lớn đã lập lên cai-trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật-thà với đức-tin đầy-dẫy trọn-vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương-tâm xấu, thân-thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭10:19-22‬ ‭VB1925‬‬

Bước Ra Khỏi Thuyền

Ngày 17, Tháng 9, Năm 2019

Trong cơn khốn khó gian truân
Dân Ta chổi dậy bước ra khỏi thuyền
Thuyền kia nơi chốn gian nan
Ác linh ‘tôn giáo’, xích xiềng ác gian

Bước ra khỏi chốn phu tù
Phá tan đồn lũy rắn rồng Ma-môn
Thời cơ của Chúa ban cho
Cửa Trời rộng mở, dân Ngài vùng lên

Đừng sợ, hãy cứ tiến lên
Vạn Quân, Ngài Đấng Đi Đầu, ban cho
Một thời rúng động, ô kìa
Phá tan mọi ách, mọi xiềng dân Ta

Đất trời nghiêng ngã thể nào
Nước Trời bền vững không hề chuyển lây
Mọi lòng lắng dịu giờ này
Trong nơi Chí Thánh lắng nghe Tiếng Ngài

Một thời chinh chiến, dân Ta
Vùng lên, chổi dậy trong năng quyền Ngài
Không còn sợ hãi rụt rè
Huyết Chiên Con ấy, tẩy thanh lòng này

Tiến lên đánh chiếm vùng miền
Bước ra khỏi chốn phù tù hôm nay
Áo choàng, thẩm vị Chúa ban
Lời Cha công bố, đồng tâm tình Ngài

“Giã từ, ngươi hãy giã từ
“Ác linh ‘tôn giáo’ sẽ lìa xa ngươi
“Thông đồng, ngươi chớ thông đồng
“Lời, Gươm Hai Lưỡi, đánh lùi kẻ gian”

Một thời chinh chiến, ô kìa
Dân Ta chổi dậy, giải vây dân tình
Bước ra, ngươi hãy bước ra
Dấu kỳ phép lạ, theo ngươi mọi thì!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-9-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~
Cảm tác về sự giải phóng của con dân Chúa. Đây là Một Thời Tiến Lên!

 

Hỡi Người Dõng Sĩ Hào Hùng

Ngày 16, Tháng 9, Năm 2019

Thanh minh, chánh trực, hào hùng
Cội nguồn “Dũng Cảm” đến từ trên cao
Từ Cha Thiên Thượng thương yêu
Con Trời giáng thế, Thần Nhân Giê-xu

Cớ sao dân Chúa xôn xao?
Đánh nam, dẹp bắc theo điều hư vô?
Sợ run đứng trước quân thù
Trông hàng ‘giáo phẩm’, trông chờ bâng quơ

Kìa Tình Yêu Chúa tuyệt vời
Tràn dâng như nước vỡ bờ Biển Đông
Tình Ngài biến đổi mọi điều
Ban cho, mở rộng Nước Trời quang vinh

Trong Cha, Trong Chúa Tình Yêu
Thẫm quyền, thân vị, trong Danh Con Trời
Lòng ta giờ mở rộng ra
Tỏ bày Lòng Chúa, giải vây dân tình

Hỡi người “Dõng Sĩ” kia ơi
Giờ ngươi đã đến, một thời “Tiến Lên”
Tình yêu, chiến trận song đôi
Lòng người “Dũng Cảm” xuất nguồn từ Cha

Xông vào chiến trận, đồng hành
Cùng đi với Đấng, Nis-si là Ngài
Cờ Ngài chiến thắng tung bay
Giương tay phá hũy thành trì ác gian

Kìa lòng yêu nước, mến dân
Đến từ Cha Thánh, Vạn Quân là Ngài
Chân Ngài đạp đất, vùng miền
Tay Ngài cứu vớt muôn loài, muôn dân

Trong cơn nguy khốn tận cùng
Hãy nhìn lên Chúa, Đấng ngồi trên Ngôi
Gia-vê, Ngài Đấng Đi Đầu
Đấng Thành Tín ấy, Tình Yêu Đại Ngàn

Xin Cha thương xót dân con
Dấy lên Dõng Sĩ, Chiến Binh can trường
Mở lòng mở mắt giờ này
Nhìn lên Chân Chúa, Cội Nguồn của ta

Giờ ta vững mạnh trong Ngài
Sham-mah, Ngài Đấng trọn đời bên ta
Hỡi người “Dõng Sĩ” kia ơi
Xông vào chiến trận, tẫy thanh vùng miền

Tiếng Cha, truyền phán đêm ngày
Tiếng Ngài đánh bại kẻ thù gian manh
Ôi lòng “Dũng Cảm” của ta
Đến từ Danh Chúa, Danh Xưng Diệu Kỳ!

www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~
Các Quan Xét 6:7-11

“Bấy giờ, vì dân Y-sơ-ra-ên đã kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân Ma-đi-an, nên Đức Giê-hô-va sai một đấng tiên tri đến cùng dân Y-sơ-ra-ên. Người nói cùng chúng rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, rút các ngươi khỏi nhà nô lệ, giải cứu các ngươi khỏi tay người Ê-díp-tô, và khỏi tay hết thảy kẻ hà hiếp các ngươi, và đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi; ta đã ban cho các ngươi xứ của chúng nó, và có phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ sợ các thần của dân A-mô-rít tại trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng các ngươi nào có nghe tiếng ta!

“Đoạn, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông O 12 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng người.”

 

Tìm Ma, Kiếm Quỷ Nơi Nào?

Ngày 7, Tháng 9, Năm 2019

Dân Ta sao vẫn bôn ba?
Đêm ngày chiến đấu với tâm chí mình
Tìm gì, ngươi cứ tìm ai?
Tìm ma, đánh quỹ nơi này chốn kia!
 
Đi trong Ánh Sáng Mặt Cha
Chẳng cần tìm kiếm ma này, quỷ kia
Chân ngươi đạp đến chốn nào
Tình Cha, Ánh Sáng rạng ngời qua ngươi
 
Mặt Ngài chiếu sáng trên ngươi
Mở lòng khai phóng ban cho giờ này
Triển khai Tình Chúa mọi nơi
Đến đâu, ma quỷ, sợ, lùi xa ngươi
 
Thông đồng, ngươi chớ thông đồng
Đi trong Ánh Sáng, Lời Cha, Mặt Ngài
Nước Trời đang ở trong ngươi
Năng quyền, thẫm vị của Ngài ban cho
 
Dấu kỳ phép lạ ô kìa
Theo ngươi từng bước, trong Tình Yêu Cha
Biết bao tang tóc đau thương
Dân tình đang kiếm, đang tìm Mặt Cha
 
Ôi thôi, ta chớ băn khoăn
Bá vơ, đánh gió làm chi, giờ này?
Tình Cha chiếu sáng mặt ta
Đến đâu thắng đó, dân Ngài vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 7-9-2019

www.luathiengvn.com

Xin Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi sự thúc dục của cảm xúc, của những điều vu vơ để chúng ta không tiếp tục ‘đánh gió và chạy bá vơ’. Nước Thiên Đàng đang ở trong chúng ta, và khi chúng ta là Một với Chúa, cuộc sống sung mãn đầy năng quyền Chúa là một sự khai phóng tự nhiên như ánh sáng chọi dọi giữa đêm tăm tối mịt mùng. Chúa là tốt lành.

~~~~~~~~~~~~~
Ê-phê-sô 5:6-7

“Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dổ anh em; vì ấy là nhơn những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch.

“Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết.

“Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng;”

 

Niềm Vui Từ Trên Cao

Ngày 7, Tháng 9, Năm 2019

Lang thang một bóng một mình
Lá cây hoa cỏ lạnh lùng nhớ ai
Một chiều vắng bóng tình Cha
Lá buồn cây khóc chơi vơi dòng đời

Đất trời nghiêng ngã bấy lâu
Thu buồn, Hạ nhớ, Xuân về quên ai?
Người buồn cảnh có vui đâu?
Lòng vui mừng khiến đất trời đổi thay

Gia-vê Nguồn Sống muôn đời
Xin Ngài thăm viếng, nguyện Ngài gia ơn
Tình Cha vượt núi băng đèo
Màn đền thờ ấy xé toang từ trời

Cái neo vững chắc linh hồn
Ngang qua xác Chúa từ bên trong, kìa
Không còn phân cách chia ly
Chẳng còn trống vắng, không còn bơ vơ

Bước vào, vào phía sau màn
Vào nơi Chí Thánh mặt ngời sáng luôn
Tình Cha che phủ đất trời
Tình Ngài giải phóng phá tan mọi xiềng

Mắt buồn che khuất Mặt Ngài
Đau thương tang tóc, xin Ngài đoái thương
Cách xa Nhà Chúa bao đời
Vấn vương rồng rắn xin Ngài giải vây

Phục hồi non nước giờ này
Dấy lên đội ngũ Ngợi Khen Vua Trời
Đánh Đông dẹp Bắc thanh minh
Cửa Trời rộng mở đón chào Vua Cha

Tình yêu chiến trận song đôi
Tẫy thanh lãnh thổ đánh lùi Ma-môn
Ôi sao dân Chúa thờ ơ?
Từ trong Nhà Chúa, đánh lùi ác linh

Ác linh ‘tôn giáo’ kia ơi
Giờ người đã điểm, vận ngươi đến kìa
Buông ra, ngươi phải buông ra
Dân Ta giờ trở về Ta, Cội Nguồn

Dân Ta, Ta nhớ, Ta yêu
Ta tìm, Ta kiếm, Ta hằng chăm nom
Cửa Trời rộng mở hôm nay
Mắt nhìn, mặt ngắm Thánh Nhan tận tường

Cái hàng giáo phẩm, con người
Giờ ngươi tan rã, gió buồn cuốn bay
Tháng Linh giáng xuống từ trời
Lửa Thiêng thiêu đốt mọi điều ác gian

Mắt dân Ta, khá nhìn lên
Hướng về Thành Thánh, nhìn về Si-ôn
Tình Ta bao phủ đất trời
Một ngày tươi mới mở ra giờ này

Thoáng nhìn, mở mắt chào Ngài
Lá cây, hoa nở theo thì của Cha
Chớ buồn, chẳng sợ, không lo
Tựa bên ngực Chúa, đồng tâm tình Ngài

Cội nguồn mọi việc từ Cha
Lòng vui mừng Chúa, chữa lành tâm can
Niềm vui sức lực từ Cha
Bước đi trong Chúa, trọn đời hân hoan!

Lửa Thiêng Việt Nam – 7-9-2019
www.luathiengvn.com

Nguồn ảnh: Nguyễn Anh Dũng
~~~~~~

“Nê-hê-mi, quan tổng-trấn, E-xơ-ra, thầy tế-lễ và thầy thông-giáo, cùng người Lê-vi mà dạy-dỗ dân-sự, bèn nói với cả Y-sơ-ra-ên rằng: Ngày nay là thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; chớ để tang, cũng đừng khóc-lóc. Vì cả dân-sự đều khóc khi nghe đọc các lời luật-pháp. Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm-sửa gì hết; vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn-thảm, vì sự vui-vẻ của Đức Giê-hô-va là sức-lực của các ngươi.” – Nê-hê-mi‬ ‭8:9-10‬ ‭VB1925‬‬

Vầng Đá Vững An

Ngày 31, Tháng 8, Năm 2019

Trong cơn giông tố cuộc đời
Tìm nơi nương tựa an ninh muôn đời
Nơi nào nơi chốn an bình?
Ngoài Vầng Đá Chúa muôn đời vững an

Chúa Trời Ngài Đấng đời đời
Trong cơn sóng gió Ngài luôn ở cùng
Danh Ngài Danh Chúa Gia-vê
Chữa lành, che chở, Vạn Quân là Ngài

Từ đây cho đến mãi sau
Chúa Cha, Thành Tín trọn đời gia ơn
Linh hồn mơ ước trọn lành
Núp trong Vầng Đá lòng bình an luôn

Cho con xin đến bên Ngài
Bên Dòng Bình Tịnh, bên Dòng Lưu Ly
Dựa trên Vầng Đá vững an
Đứng trên Lời Hứa Chúa Trời ban cho

Chôn chân nơi chốn vọng canh
Đón Vua Vinh Hiển, trông chờ Lời Cha
Xin Cha truyền phán Lời Ngài
Giải bày Lời Chúa, chữa lành dân con

Bao đời tang tóc đau thương
Kiếm tìm danh tánh, đấu tranh tìm gì?
Giờ đây xoay hướng trở về
Về bên Vầng Đá muôn đời vững an

Mở lòng chào đón Giê-xu
Con Trời vinh hiển chết vì tội ta
Mở tai, mở mắt chào Ngài
Mời Vua vinh hiển ngự vào tâm con

Ôi Vầng Đá Sống muôn đời
Dựa trên Vầng ấy lòng này thảnh thơi
Chúa Cha biết rõ sự tình
Tình Ngài che phủ đất trời dân gian!

Lửa Thiêng Việt Nam – 31-8-2019
www.luathiengvn.com

Nguồn ảnh: Nguyễn Anh Dũng
~~~~~~~~

“Trong ngày đó, tại xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài nầy: Chúng ta có thành bền-vững! Chúa lấy sự cứu làm tường làm lũy! Hãy mở các cửa, cho dân công-bình trung-tín vào đó! Người nào để trí mình nương-dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn-giữ người trong sự bình-yên trọn-vẹn, vì người nhờ-cậy Ngài. Hãy nhờ-cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời-đại!” – Ê-sai‬ ‭26:1-4‬ ‭VB1925‬‬

Tôi Phải, Tôi Cần, Tôi Nên?

Ngày 29, Tháng 8, Năm 2019

‘Cái Tôi’ là cái tội tình
Tôi nên, tôi phải, tôi cần ‘Cái Tôi’!!!
Cớ sao ‘Tôi’ cứ nhìn ‘Tôi’?
Trông chờ, ép buộc mọi điều từ ‘Tôi’!

Ôi thôi ‘Tôi’ cứ bôn ba
Sáng, đêm, chiều, tối, ngược xuôi dòng đời
Đấu tranh, đấm đá, xoay vần
Chu kỳ tang tóc, cảnh tình ‘Con Côi’!

Giờ ta xoay hướng về ‘Nguồn’
Hướng về Thập Tự, nhìn về Gô-tha
Bước lên vào chốn cao hơn
Hồng ân, hy vọng, tình Ngài bao la

Kìa Nguồn Nước Sống muôn đời
Trào tuôn như nước vỡ bờ yêu thương
Trong dòng ân sũng ‘Ngôi Trời’
Tình Ngài an ủi phủ che mọi đàng

Không còn hụt hẫn, kiếm tìm
Chẳng còn phấn đấu, không còn bơ vơ
Tình yêu của Chúa nhiệm mầu
Chuyển thay, biến đổi, rịt lòng tang thương

Phúc Âm của Chúa chân tình
Chẳng trong giáo lý, quy điều vu vơ
Chớ trông cậy đến ‘Cái Tôi’
Mọi điều từ Chúa qua Ân Điển Ngài

Ăn năn, ta hãy ăn năn
Mở lòng chào đón Vua Trời Quang Vinh
Ngước nhìn Chân Chúa toàn năng
Lòng trông cậy Chúa, trong tâm tình Ngài

Tay trong Tay Chúa năng quyền
Lướt mây, cỡi gió, vượt sông, băng ngàn
Thần quyền, thẫm vị Cha ban
Lửa Thiêng của Chúa, bọc vào trong xương

Từ nay ta chẳng xôn xao
Trông chờ nơi Chúa, hướng về Cha yêu
Tình yêu, chiến trận song đôi
Trong Ân Điển Chúa, dân Ngài vùng lên

‘Cái Tôi’ kia, hãy buông ra
Dân Ngài chổi dậy trong tình ban sơ
Chúa Cha, Ngài Đấng đi đầu
Ban cho Ân Sũng, Tình Ngài bao dung!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-8-2019
www.luathiengvn.com

Về Đâu?

Ngày 28, Tháng 8, Năm 2019

Về đâu, ta sẽ về đâu?
Về nơi chốn ấy, nơi này chốn kia?
Về nguồn, ta hãy trở về
Về bên chân Chúa, bến bờ yêu thương

Về đâu, ta sẽ về đâu?
Về bên Thập Tự, bên dòng Bình An
Về nguồn, sự sống muôn đời
Về bên Cánh Chúa, mắt ngời sáng luôn

Về đâu, ta sẽ về đâu?
Về nơi Cao ấy, khắp nơi trên trời
Về nguồn, tình Chúa bao la
Về bên sóng nước, bước ra khỏi thuyền

Về đâu, ta sẽ về đâu?
Về bên cạnh Chúa, linh hồn an vui
Về nguồn, cung ứng tràn đầy
Về bên hướng gió, lướt sông băng ngàn

Đường về Tổ Ấm là đây
Đồng đi với Chúa trọn đời an vui!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-08-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.” – Giăng 3:16-18

Dấu Kỳ Phép Lạ

Ngày 17, Tháng 8, Năm 2019

Tìm đâu ta cứ tìm gì?
Dấu kỳ phép lạ nơi này chốn kia?
Tìm Ngài tìm khắp mọi nơi!
Bôn ba, mục vụ, giáo điều rập khuôn?

Ôi thôi, cãi lý sự tình
Rối ren vương vấn tình đời tang thương
Lời Cha bày tỏ tận tường
Thiên đàng đang ở trong ta giờ này

Mở lòng chào đón Con Trời
Giê-xu Đấng Sống muôn đời vô song
Hiện Ngài đang gõ cửa lòng
Mời Vua Vinh Hiển vào lòng hôm nay

Tìm Ngài, nhìn biết Mặt Ngài
Mắt nhìn mặt ngắm lòng ngời sáng luôn
Tình Cha, tình Chúa bao la
Tay Ngài động chạm, Lời Ngài quang khai

Dấu kỳ phép lạ, ô kìa
Từ nơi kín nhiệm với Cha hằng ngày
Lời Ngài tuôn đổ qua ta
Nối vòng tay lớn, mở lòng cho ra

Danh Ngài thể hiện qua ta
Mọi nơi khắp chốn Danh Ngài lừng vang
Bàn chân đạp đến nơi nao?
Ấy nơi Thánh Chúa ngự vào, viếng thăm

Bôn ba xuôi ngược làm chi?
Thánh Linh thăm viếng giải bày tâm cang
Đồng hành với Chúa mỗi ngày
Dấu kỳ phép lạ của Ngài ban cho

Thiên đàng trên khắp lối đi
Biểu dương Thần Chúa, chữa lành nước non
Hiện Ngài đang ở trong ta
Đồng tâm tình Chúa, chẳng còn bôn ba

Tìm ai, ta chớ kiếm gì
Cội nguồn từ Chúa, đến từ trên cao
Phước ân, dấu lạ tràn tuôn
Từ Ngôi Trời, Chúa, vào lòng dân gian!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-8-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~

Hãy từ bỏ những giáo lý sai lầm về sự mở rộng Nước Chúa qua các phong trào có tính cách tôn cao một giáo chủ, một tổ chức nào đó….

Tất cả, mỗi người trong chúng ta là ống dẫn, một công cụ để bày tỏ tấm lòng của Chúa cho thế gian hư mất.

Chúa đang khai phóng tất cả để mở rộng vương quốc Ngài.

Chúng ta thật không tìm kiếm Chúa ở nơi này, chốn kia vì, nước thiên đàng đang ở trong chúng ta… vì Chúa với chúng ta là Một!

Khoảnh Khắc Một Chiều Đông

Ngày 15, Tháng 8, Năm 2019

Ôi chiều năm ấy, một chiều Đông
Cơ duyên tiền định Chúa Cha ban
Không tên không tuổi, chẳng hình hài
Người đi chẳng biết mình đi đâu

Chỉ biết Chúa Cha, Ngài sai phái
Về quê liên kết theo ý Ngài
Gặp tôi tớ Chúa lòng bỡ ngỡ
Ngập ngừng lời thốt chẳng nên lời

Chúa ơi, con biết nói gì đây?
Lời hay, tiếng đẹp biết đâu nào
Trong tình yêu Chúa, lòng mong đợi
Ôi tình hữu nghị, Thánh Linh Ngài

Lời Ngài như lửa bọc trong xương
Tình Cha như thác nước vỡ bờ
Tỏ bày lòng Chúa trong khoảnh khắc
Tâm giao, liên kết, từ trên cao

Ôi tình yêu Chúa quá bao la
Sự thành tín Ngài không đổi dời
Lòng nhân từ Chúa lớn rộng thay
Động chạm lòng con giây phút ấy

Con đường gian khổ nay ngời sáng
Ý Cha ở đất như ở trời
Lòng vui mừng Chúa giờ tuông đổ
Kết nối con với thánh dân Ngài

Bình Trị, đồng hành tôi tớ Chúa
Ôi ngày phước hạnh, một chiều Đông
Vạn Quân, chiến thắng, Đấng Đi Đầu
Chiến binh dũng mãnh Ngài dấy lên

Từ trũng xương khô Ngài vực dậy
Xông vào lãnh thổ tẩy thanh lòng
Cầu nguyện khai phóng con dân Chúa
Phục hồi đất nước, chữa lành dân

Lòng con thổn thức giữa canh ba
Đứng nơi sứt mẻ than khóc kìa
Sự ban cho Ngài không kể xiết
Chúa ơi xin Chúa đoái thương dân

Xoay lòng xoay hướng một dân tộc
Con đường Thánh Chúa, một con đường
Ôi tình yêu ấy, một tình yêu
Mở ra con đường sống cho ta

Một chiều Đông xưa liên kết ấy
Lửa Thiêng bộc cháy tận đáy lòng
Cửa lòng rộng mở đón chào Cha
Chào Vua Vinh Hiển, con chào Ngài

Lời Ngài ứng nghiệm, quang khai lòng
Lời Cha thanh tẩy chữa lành ta
Một lòng, đồng trị khắp vùng miền
Gia tăng, mở rộng, theo ý Chúa

Xin Ngài giải phóng, xin Ngài gia ơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-8-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~
Cảm tác trong thương nhớ về một sự liên kết thiên thượng Chúa đã ban cho. Chúa là tốt lành!

Nguồn ảnh: Nguyễn Anh Dũng

Bây Giờ Chỉ Còn Một Điều

Ngày 13, Tháng 8, Năm 2019

Bây giờ còn chỉ một điều…
Chẳng dùng lời nói vu vơ làm gì
Lời Cha khai triển mọi lòng
Trong quyền phép Chúa, trong linh năng Ngài

Bây giờ còn chỉ một điều…
Chẳng là danh vọng, không là hư vô
Bước đi khai phóng Tình Cha
Giê-xu, Thập Giá, vinh quang Con Trời

Bây giờ còn chỉ một điều…
Bá vơ, đánh gió bôn ba làm gì?
Huyết Ngài nhuộm đỏ Tình Cha
Con Trời giáng thế chết vì tội ta

Bây giờ còn chỉ một điều…
Không còn tang tóc, chẳng hề bơ vơ
Chúa Cha, Ngài Đấng Sham-mah
Chở che, bao phủ trọn đời bảo an

Bây giờ còn chỉ một điều…
Buồn lo, đau đớn vẫy tay giã từ
Chấn thương, ruồng bỏ bấy lâu
Lằn roi Ngài chịu rịt lòng đau thương

Bây giờ còn chỉ một điều…
Phục hồi, mở khoá Nước Trời trong ta
Giê-xu, Đấng Sống muôn đời
Một Dòng Vĩnh Cữu, Ngôi Trời ban cho

Bây giờ còn chỉ một điều…
Trong danh của Chúa, trong năng quyền Ngài
Thần quyền, thẫm vị Cha ban
Tình Cha, Tình Chúa mở lòng dân ta

Bây giờ còn chỉ một điều…
Giê-xu, ôi Chúa Tình Yêu muôn đời
Qua bao thế kỷ lạc loài
Về nơi chân Chúa, Tình Yêu đại ngàn

Bây giờ còn chỉ một điều…
Xông vào chiến trận có Cha đi cùng
Tình yêu chiến trận song đôi
Danh Ngài vang dậy, gầm trời Biển Đông!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-13-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~

“Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao-xa hay là khôn-sáng mà rao-giảng cho anh em biết chứng-cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán-định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus-Christ, và Đức Chúa Jêsus-Christ bị đóng đinh trên cây thập-tự. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu-đuối, sợ-hãi, run-rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn-thuyết khéo-léo của sự khôn-ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh-Linh và quyền-phép; hầu cho anh em chớ lập đức-tin mình trên sự khôn-ngoan loài người, bèn là trên quyền-phép Đức Chúa Trời.” – I Cô-rinh-tô‬ ‭2:1-5‬ ‭VB1925‬‬

Đường Về Em-ma-út

Ngày 10, Tháng 8, Năm 2019

Xưa trên đường về Em-ma-út
Hai môn đồ đồng đi với Chúa
Mắt nặng lòng chẳng nhận biết Ngài
Lòng hoang mang vương vấn lo âu

Chúa Giê-xu từ Na-xa-rét
Họ đóng đinh Ngài trên thập tự
Mồ chôn xác Chúa sau ba ngày
Cửa mộ mở, giờ không thấy Chúa!

Ngài thật đã sống lại rồi ư?
Thăm viếng mộ tận mắt nhìn xem
Ôi, trên đường về Em-ma-út
Chúa đi cùng nhưng chẳng biết Ngài

Có bao lần trên con đường về?
Ta chẳng nhìn, chẳng biết mặt Ngài?
Chúa đồng đi, kiếm tìm nơi nao?
Vẫn bôn ba, tang tóc lạc loài?

Xin mắt lòng mở rộng giờ này
Lời Chúa truyền tai mở dần ra
Ngài ở cùng, Chúa Đấng Sha-mah
Mọi âu lo tan biến, chạy xa

Cha Thánh ôi, xin Ngài thương xót
Mở mắt lòng thanh tẩy dân con
Miệt mài bao thế kỷ, tượng hình
Mắt vấn vương trần thế chơi vơi

Lòng hoang tưởng trông chờ ảo tưởng
Vết thương lòng chấn động tâm linh
Xin chữa lành tâm bệnh tấm lòng
Huyết Chiên Con xoá sạch lòng con!

Em-ma-út, con đường phước hạnh
Chẳng vì ai, không vì ngoại cảnh
Khi mắt lòng mở rộng đón chào
Vua Vinh Hiển, kìa, Ngài viếng thăm!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-10-2019
http://www.luathiengvn.com

-~~~~~~~~~

“Cũng trong ngày ấy, có hai môn-đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem sáu mươi ếch-ta-đơ;

Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Jêsus đến gần, cùng đi đường với họ. Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được. Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn-bực lắm. Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-ba, trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao? Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một đấng tiên-tri, có quyền-phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân; làm sao mà các thầy tế-lễ cả cùng các quan đề-hình ta đã nộp Ngài để xử-tử, và đã đóng đinh trên cây thập-tự. Chúng tôi trông-mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi. Thật có mấy người đàn-bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm: Khi mờ sáng, họ đến mồ, không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên-sứ hiện đến, nói Ngài đương sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói; còn Ngài thì không thấy. Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại-dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên-tri nói! Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương-khó thể ấy, mới được vào sự vinh-hiển mình sao? Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên-tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh-thánh. Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Jêsus dường như muốn đi xa hơn nữa. Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ. Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc-tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh-thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng-nảy sao? Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ-đồ cùng các môn-đồ khác đương nhóm lại, nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si-môn. Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường, và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thể nào.” – Lu-ca‬ ‭24:13, 15-35‬ ‭VB1925‬‬

Trở Về Quê Cha Đất Tổ

Ta đi, đi đến chốn nào?
Ta về, về lại cội nguồn của ta!
Cội nguồn ta đến từ Cha
Là vua vinh hiển, hãy ca tụng Ngài

Hát lên ta hãy hát lên
Trở về nguồn gốc, tình Cha dạt dào!
Trở về đào lại giếng xưa (Y-sác)
Thần Linh thăm viếng như mưa cuối mùa

Dầu Cha tuôn chảy từ Trời
Đánh tan ren rối, phá tan mọi xiềng
Bao năm đau khổ triền miên
Kêu cầu Danh Chúa vào miền thái an!

Than Hồng & Lửa Thiêng Việt Nam – 28-07-2019
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~
Bài thơ này được ra đời qua sự tương tác của Than Hồng & Lửa Thiêng

Cửa Trời Giao Lưu

Ngày 28, Tháng 7, Năm 2019

Có lần em đứng chờ anh
Có lần anh vẫn ngao du xa vời
Có lần anh đến tìm em
Có lần em vẫn thờ ơ tình đời

Đi đây đi đó tìm ai?
Đi tìm danh tính, trong “Danh, Lợi, Quyền”?
Đi vào bóng tối đêm khuya
Đi vào quên lãng, bâng quơ tình đời?

Giờ ta hãy đến tìm Cha
Đến gần Ngôi Chúa, mắt nhìn, mặt xem
Mắt Cha chan chứa tình Ngài
Mặt Ngài nhân ái ân cần yêu ta

Biết bao sự rối ren kia
Chẳng là tìm kiếm theo đường lối xưa
Quản cai, phấn đấu làm chi?
Bá vơ đánh gió tốn hao thì giờ

Cửa Trời rộng mở tuần này
Lời đâu tuôn chảy không ngừng bạn ơi
Thật ta chẳng có biết gì
Lắng nghe Tiếng Chúa, truyền rao Lời Ngài

Bước đi trong Chúa nhẹ nhàng
Chẳng còn toan tính bôn ba làm gì!
Tìm gì, đi đến chốn nào?
Đến bên Chân Chúa, Cửa Trời giao lưu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-07-2019
http://www.luathiengvn.com

Giã Từ Để Đón Chào

Ngày 28, Tháng 7, Năm 2019

Giã từ bóng tối rối ren
Đón chào ánh sáng công minh tỏ tường
Giã từ đồng vắng hoang vu
Đón chào Đất Hứa, đầy ân sũng Ngài

Giã từ tan vỡ đau thương
Đón chào hạnh phúc an vui trong Ngài
Giã từ bệnh tật đói nghèo
Đón chào sung mãn, bình an, trọn lành

Giã từ khuôn khổ giáo điều
Đón chào Thần Chúa, dấu kỳ từ Cha
Giã từ sỉ nhục buồn đau
Đón chào khôi phục, đi đầu dân gian

Giã từ rồng rắn ác gian
Đón chào Lời Chúa, triển khai mọi lòng
Giã từ bè phái phân chia
Đón chào Giao Ước, tình yêu đại ngàn

Giã từ quá khứ tang thương
Đón chào Thánh Chúa rịt lòng dân ta
Giã từ phản bội chấn thương
Đón chào trung thực tín trung một lòng

Giã từ, ta hãy giã từ
Đoạn trường cắt đứt thông đồng gian manh
Đón chào hạnh phúc thương yêu
Chào Vua Vinh Hiển, Việt Nam chào Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam 28-07-2019
http://www.luathiengvn.com

Tiếng Chúa

Ngày 27, Tháng 7, Năm 2019

Tiếng Chúa, âm hưởng thiên đàng
Tiếng Ngài êm dịu, trong lành, thanh nhu
Tiếng Ngài mở khoá ngục tù
Tiếng Ngài giải phóng, phá tan mọi xiềng

Tiếng Chúa, đột phá vùng miền
Tiếng Ngài bẻ gãy mọi điều gian manh
Tiếng Ngài rúng động dân gian
Tiếng Ngài vang dội vùng trời Biển Đông

Tiếng Chúa, tiếng nói thẫm quyền
Tiếng Ngài mở mắt mở lòng dân ta
Tiếng Ngài giải cứu gia ơn
Tiếng Ngài rịt mọi thương lòng chúng ta

Tiếng Chúa, khai phóng dân tình
Tiếng Ngài thanh tẩy, gia tăng dân Ngài
Tiếng Ngài mở rộng lòng dân
Tiếng Ngài xoay hướng lòng vua giờ này

Tiếng Chúa, tiếng rất oai nghiêm
Tiếng Ngài đánh hạ chủ quyền, kẻ gian
Tiếng Ngài lằn lửa văng ra
Tiếng Ngài khải tỏ minh oan dân tình

Tiếng Chúa, soi sáng tư duy
Tiếng Ngài bày tỏ lòng Ngài với ta
Tiếng Ngài, sức mạnh phục hồi
Tiếng Ngài, âm hưởng bình an, thiên đàng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-07-2019
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~

Những điều gì, những cơ cấu ‘tôn giáo’ khống chế nào đang giới hạn chức năng trong con dân Chúa trong việc lắng nghe tiếng truyền phán của Ngài?

Có thể nào chăng, đây chính là một vấn nạn cốt lõi trong sống thuộc linh hằng ngày của chúng ta? Xin Chúa ban cho sự khải tỏ siêu nhiên để chúng ta nhận biết và thoát khỏi mưu kế của kẻ thù linh hồn mình!

“Hỡi các con của Đức Chúa Trời, Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh-hiển và quyền-năng. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh-hiển xứng-đáng cho danh Ngài; Hãy mặc trang-sức thánh mà thờ-lạy Đức Giê-hô-va. Tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước; Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh-hiển sấm-sét; Trên các nước sâu. Tiếng Đức Giê-hô-va rất mạnh; Tiếng Đức Giê-hô-va có sự oai-nghiêm. Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương-nam: Phải, Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương-nam Li-ban, Ngài khiến nó nhảy như bò con, Li-ban và Si-ri-ôn nhảy như bò tót tơ. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra. Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho đồng vắng rúng-động; Đức Giê-hô-va khiến đồng vắng Ca-đe rúng-động. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến con nai cái sanh đẻ, Và làm cho trụi các rừng; Trong đền Ngài thay-thảy đều hô rằng: Vinh-hiển thay! Đức Giê-hô-va ngự trên nước lụt; Phải, Đức Giê-hô-va ngự ngôi vua đến đời đời. Đức Giê-hô-va sẽ ban sức-mạnh cho dân-sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình-an cho dân-sự Ngài.” – Thi-thiên‬ ‭29:1-11‬ ‭VB1925‬‬

Lời Ngài Quang Khai

Ngày 27, Tháng 7, Năm 2019

Con đường ngay thẳng đâu nào?
Rối ren sao vẫn vấn vương tình đời
Bôn ba qua lại sáng chiều
Xin dây chuẫn mực Chúa Cha trị vì

Rồng rồng rắn rắn lăng quăn
Đánh Đông đẹp Bắc một lòng tiến lên
Một chân dẫm bước đầu rồng
Chân kia lướt sóng vùng trời Biển Đông

Tay trong Tay Chúa, xông lên
Lời Ngài công bố, vực dân lên kìa
Sao còn trông ngóng chờ mong?
Cái hàng ‘giáo phẫm’, tìm ‘Danh, Lợi, Quyền’?

Cớ sao ta vẫn phân vân
Kìa lòng tan vỡ, xin Cha chữa lành
Một tâm một dạ với Cha
Ở trời như đất Lời Ngài quang Khai

Tư duy thông sáng anh minh
Niềm vui của Chúa, từ Cha trên trời
Tầm nhìn của Đấng Đời Đời
Không còn vướng mắc rối ren tình đời

Lời Cha khai phóng dân ta
Lời Ngài thanh tẩy mọi điều ác gian
Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Mỗi lời, một phết, làm thành ý Cha

Dấy lên, dân Chúa dấy lên
Bước chân vững chắc, tay giương cung đồng
Ngài ban chiến lược, ô kìa
Đánh đâu thắng đó, dân Ngài vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-07-2019
http://www.luathiengvn.com

Vượt Qua Trũng Chết

Ngày 26, Tháng 7, Năm 2019

Trong đau đớn, tận cùng chốn tù đầy
Ôi chính nghĩa, quang minh, lòng trung thực
Giờ trốn chạy, như nước vỡ bờ đê
Niềm vô vọng, không còn một lối thoát

Trũng tối tăm, sự chết đang hoành hành
Bờ yên nghỉ, ôi tìm đâu chẳng thấy
Lòng bơ vơ, lạc lõng của con côi
Giờ xin Chúa, Ngài mở khoá ngục tù

Vì yêu ta, Ngài khai phóng tình Ngài
Ban ân sũng, tình yêu không kể xiết
Mở cho ta, Đường Sự Sống Đời Đời
Lòng rộng mở, nhìn Đôi Mắt Yêu Thương

Mắt ta chẳng bị khống chế tù đày
Lòng ta rộng mở đón chào Giê-xu
Tim ta một nhịp, đồng tâm tình Ngài
Tình yêu chiến trận, giờ ta xông lên

Chân ta nhẹ như nai cái trên đồi
Tay ta mạnh mẽ, Tay Ngài vực ta
Bước lên vào chốn cao hơn ô kìa
Vượt qua trũng chết, phá tan mọi xiềng

Ôi xiềng xích nọc chết mầy ở đâu?
Kìa Đấng Sống Ngài đắc thắng vinh quang
Đánh tan chúng, mọi gông cùm gian ác
Bẽ gãy xiềng giải phóng chốn tù đầy

Tình yêu Ngài minh oan chốn dân gian
Tình yêu Ngài khai phóng lòng con Chúa
Tình yêu Ngài gỡ rối mối tơ lòng
Tình yêu Ngài chữa lành mọi tâm cang!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-07-2019
http://www.luarhiengvn.com

Chiến Trận Để Vào Sự Yên Nghỉ

Ngày 26, Tháng 7, Năm 2019

Dòng bình tịnh, ôi dòng sông êm đềm
Dòng Lưu Ly, loè sáng ánh sáng thiên
Nguồn Sống Mới, tuông chảy từ lòng Cha
Từ Ngôi Trời, chảy vào lòng nhân thế

Trong mọi thì, cây hai bên dòng sông
Sanh bông trái, lá nó chẳng tàn héo
Chữa lành ngươi, nuôi sống người dân gian
Hỡi muôn dân, hãy ca tụng Danh Ngài

Mở rộng lòng, xin nối vòng tay lớn
Hãy giăng trại, đóng cọc cho thật dài
Xoay bên hữu, hướng lòng về bên tả
Dòng dõi ngươi, được nước làm cơ nghiệp

Thành hoang vu, giờ thạnh vượng sung túc
Chẳng mắc cỡ, mọi sỉ nhục tan biến
Đừng sợ chi, hãy chớ nên nãn lòng
Huyết Chiên Con, thanh tẫy hết ô nhơ

Người công chính, sống bởi đức tin mình
Dưới Bóng Ngài, trong cánh bóng Gia-vê
Lòng trông cậy, tay giương nổi cung đồng
Vào chiến trận, gươm hai lưỡi vung lên

Người dõng sĩ, Gia-vê ở cùng ngươi
Gươm của ngươi, Gươm Đức Giê-hô-va
Trong chiến trận, Ngài là Đấng Đi Đầu
Mọi đắc thắng, quy vinh hiển về Cha

Hát vang lên, một bài ca chiến thắng
Nhân từ Ngài, làm sao nói nên lời
Thành Tín Chúa, ôi lớn biết dường bao
Tình yêu Cha, như sóng nước vỡ bờ

Trận chiến này, đi vào sự yên nghỉ
Xin núp trong, trong Vầng Đá Muôn Đời
Lòng dặn lòng, ta quyết chí xông lên
Dòng Bình Tịnh, một dòng Sự sống Cha

Ngài ban cho, qua Con Một của Ngài
Hãy mở lòng, lòng ban cho rộng rãi
Phá vỡ mọi, mọi gian ác Ma-môn
Hãy yên nghỉ, lòng trông cậy, vâng lời

Trong yên nghỉ, bày tỏ lòng Cha yêu
Trong Thánh Ý, ở đất như ở trời
Trong dòng chảy, Dòng Lưu Ly Sự Sống
Ôi Cha yêu, xin giải phóng dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-07-2019
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~

Cảm tác về sự giải phóng dân tộc. Nguyện xin Chúa chữa lành mọi chấn thương lòng của dân tộc để chúng ta có thể tiếp nhận ân sũng của Chúa và trong sự yên nghỉ trọn vẹn trong Ngài!

‭‭Thi-thiên 1, 23; Ê-sai‬ ‭54; Khải Huyền 22, Hê-bơ-rơ 4.

Quê Cha, Đất Tổ

Ngày 25, Tháng 7, Năm 2019

Bao năm xa cách vấn vương
Tâm hồn ấp ủ tình yêu dạt dào
Dẫu cho tình thế rối ren
Quê cha đất tổ xin Ngài gia ơn

Gập ghềnh đường phố đêm khuya
Ổ gà tranh chấp phân ranh tình đời
Trên đường phố nhịp lặng lòng
Lắng nghe tiếng Chúa Gia-vê rịt lòng

Ân tình nhuộm đỏ quê cha
Mở lòng chào đón Chúa Trời quang vinh
Lòng tan vỡ ấy chẳng còn
Bơ vơ than khóc, tìm nguồn về Cha

Tình quê chan chứa Tình Cha
Yêu dân mến nước, dấy lên giờ này
Can trường, phấn đấu, mở lòng
Rộng lòng khai phóng dân tình mọi nơi

Chẳng còn tranh đấu bôn ba
Yêu thương xoa dịu lòng người ai ơi
Xin Cha giải phóng dân con
Tư duy trong sáng lòng bình an luôn

Con dân Chúa hãy dấy lên
Vì dân vì nước non chờ đợi ta
Một lòng tin cậy Cha yêu
Đông công cộng tác với thiên binh Ngài

Quê cha đất tổ còn đây
Thời kỳ chinh chiến dân Ngài vùng lên
Tình yêu chiến trận song đôi
Nis-si Đấng Sống, cờ Ngài tung bay

Tình yêu của Chúa vô biên
Năng quyền khai phóng chiến binh vùng miền
Tiến lên ta hãy tiến lên
Quê cha đất tổ đang chờ đợi ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-07-2019
http://www.luathiengvn.com

Niềm Vui Phá Tan Mọi Xiềng

Ngày 24, Tháng 7, Năm 2019

Quanh co, ba lối quanh co
Đánh vòng đi trước về sau mấy vòng
Cảnh tình ren rối trên đường
Niềm vui của Chúa phá tan mọi xiềng

Đêm qua về đến chốn này
Trên con đường ấy, dân tình bôn ba
Chúa ôi, xin Chúa đoái thương
Dân con lưu lạc phu tù bấy lâu

Giờ trong tình cảnh đau thương
Sự vui mừng Chúa chữa lành dân con
Dấu kỳ phép lạ ô kìa
Chúa Ngài là Đấng Đi Đầu giải vây

Thần quyền thẫm vị từ Cha
Tin Mừng, Sự Thật, tình Ngài minh oan
Dấy lên, xin Chúa dấy lên
Chân con đạp đất, vùng miền dấy lên

Khuấy lên, khơi dạy tình Cha
Mở đường, phẳng lối chẳng còn quanh co
Mở tâm mở mắt giờ này
Nhìn Cha, biết Chúa, mở lòng ban cho

Gia-vê, Ngài Đấng Sha-mah!
Mọi nơi khắp chốn Danh Ngài lừng vang
Niềm vui mừng Chúa yêu ta
Chẳng còn tang tóc, không còn bơ vơ

Xin Cha khai phóng tình Ngài
Ban cho, mở rộng, niềm vui trọn đời
Gia tăng, đột phá, giải vây
Tiến lên vào Chốn Cao Hơn giờ này

Gông cùm, xiềng xích còn đâu?
Niềm Vui, Sức Lực Gia-vê tràn đầy
Cất cao cánh cửa Ngợi Khen
Chào Vua Vinh Hiển vào lòng dân con

Xin Cha tha thứ dân con
Qua bao năm tháng tìm Cha nhớ Ngài
Tình Cha dào dạt lòng con
Niềm vui của Chúa, trọn đời hân hoan!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-07-2019
http://www.luathuengvn.com

“Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se.” – Giô-suê‬ ‭1:3‬ ‭VB1925‬

“Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm-sửa gì hết; vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn-thảm, vì sự vui-vẻ của Đức Giê-hô-va là sức-lực của các ngươi.” – Nê-hê-mi‬ ‭8:10‬ ‭VB1925‬‬

Đời Người

Ngày 23, Tháng 7, Năm 2019

Thoáng trong chốc lát, đời người
Như mây như khói buông lơi dòng đời
Trong cơn thử thách bốn bề
Nương trong cánh Chúa lòng bình an thay

Biết bao tang tóc, buồn, đau
Dấu kỳ, phép lạ Ngài dành cho ta
Qua bao năm tháng, đường dài
Tay trong Tay Chúa, xin Ngài triển khai

Hai mươi mái tóc xanh xanh
Ba mươi bương chãi dòng đời quanh co
Bốn mươi tìm kiếm điều gì?
Năm mươi giờ thấy mọi điều như nhau

Xa xa dưới cụm tre già
Râm riu mái tóc nhớ về nhà Cha
Ôi sao tình Chúa bao la
Xin Nguồn Nước Sống trào tuông từ trời

Trong Cha, tình Chúa ngọt ngào
Tuổi đời không sánh ngàn đời với Cha
Thoáng qua khoảnh khắc đời người
Một ngày, một vạn ngàn ngày như nhau

Xin Cha mở mắt ta luôn
Cho ta trông thấy điều Cha rao truyền
Đời người như thoáng mây bay
Chớ nên vương vấn bôn ba làm gì

Tầm nhìn của Đấng Đời Đời
Xin Cha ban Phước gia ơn, xin Ngài
Ban cho, mở rộng lòng ta
Nhìn Cha thấy Chúa, thấy Ngài trong ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-07-2019
http://www.luathiengvn.com

Chuyến Tàu Đêm Khuya

Ngày 17, Tháng 7, Năm 2019

Đêm khuya thao thức chờ ai
Chờ con tàu cũ, chờ người năm xưa
Cảnh tình ba nổi bảy chìm
Chuyến tàu đêm ấy, mong ai chờ gì

Tù Và vang vọng nữa đêm
Biết bao thương nhớ trông chờ canh ba
Canh ba thao thức ăn năn
Xin Cha tha thứ mọi gian ác lòng

Thức canh, ta hãy thức canh
Vọng canh, chiến sĩ vùng lên giờ này
Mắt ta chăm chú nhìn ai?
Tầm nhìn của Đấng Đời Đời trong ta

Đường về thiên quốc trông chờ
Chớ nên trông cậy chuyện đời năm xưa
Ngỡ rằng đã lỡ chuyến tàu
Gia-vê giải phóng phục hồi dân ta

Bạn ơi, Chúa Đấng Sham-mah
Mọi nơi khắp chốn Ngài luôn ở cùng
Chẳng còn lo sợ vu vơ
Không còn tang tóc bơ vơ tình đời

Xin Cha khôi phục nước non
Xin Cha mở khoá ngục tù giờ đây
Xin Cha thương xót vô vàn
Yêu thương, che chở, rịt lòng dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-07-2019
http://www.luathiengvn.com

Mùa Tình Yêu

Ngày 17, Tháng 6, Năm 2019

Trời trong mây vắt băng ngàn
Mắt em nhuộm đỏ một mùa thương yêu
Tình ta, tình Chúa thế nào
Mắt nhìn, mặt ngắm Thánh Nhan ô kìa

Dầu ai thương nhớ, mau quên
Tình người, ngoại cảnh vấn vương tình đời
Nắng chiều, gió thổi hanh hanh
Lòng nay vắng bóng, vắng hình của ai?

Mùa hoa nở rộ lòng ta
Tình yêu như ánh sao mai sáng ngời
Chớ nhìn vào cõi hư vô
Vượt qua khoảng cách không gian, thấy Ngài

Ôi đôi mắt ấy yêu thương
Lòng Ngài rộng mở, Tay Ngài ban cho
Tim Ngài dào dạt thương yêu
Dâng cao tiếng hát, tiếng lòng tình Cha

Tình người, sáng đến chiều tan
Như hoa nở muộn chóng tàn, chơi vơi
Kìa con, hãy lắng nghe Cha
Lòng con lắng động, lắng nghe Lời Ngài

Một mùa hoa nở rộ lòng
Mặc dầu tình huống dân tình tang thương
Giữa cơn giông tố ba đào
Thần Cha ngự xuống giải vây dân tình

Mùa ta, Mùa Chúa thế nào?
Tình Cha, lòng Chúa muôn đời không vơi
Dẫu cho biển động sông dời
Mùa Tình Yêu Chúa, Ngài yêu trọn đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-07-2019
http://www.luathiengvn.com

Con Đường Tình Yêu

Ngày 13, Tháng 7, Năm 2019

Ôi con Đường Thánh của Cha
Con đường thánh khiết, Con Đường Tình Yêu
Trên Con Đường Thánh ta đi
Mọi lòng mở rộng tràn đầy thương yêu

Lòng ta chớ sợ chẳng lo
Tình Cha chan chứa, chữa lành dân ta
Ôi Nguồn Nước Sống trào tuông
Ngôi Trời, Thánh Chúa, ở cùng bảo an

Sự vinh quang Chúa rạng ngời
Cánh tay yếu đuối, vững mạnh từ nay
Đất khô đồng vắng đâu nào?
Hoang mạc nay bóng cánh hồng trổ hoa

Người mù mở mắt nhìn Cha
Người què nhảy nhót với niềm hân hoan
Người câm cất tiếng hát vang
Biết bao tang tóc, tối tăm không còn

Dẫu ai khờ dại đến đâu
Trên Con Đường Thánh sáng soi mọi lòng
Mở tâm, mở mắt, nhìn Cha
Mọi lòng chào đón Vua Cha giờ này

Ôi thôi, Nguồn Phước vô biên
Cửa Trời rộng mở, Con Đường Tình Yêu
Cha ơi, xin đoái dân con
Ban cho, giải phóng, Con Đường Việt Nam!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-07-2019
http://www.luathiengvn.com

Nguồn ảnh: Nguyễn Anh Dũng

~~~~~~~~~~~

Cảm tác từ Ê-sai 35:1-8

“Đồng vắng và đất khô-hạn sẽ vui-vẻ; nơi sa-mạc sẽ mừng-rỡ, và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui-mừng, cất tiếng hát hớn-hở. Sự vinh-hiển của Li-ban cùng sự tốt-đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh-hiển Đức Giê-hô-va, và sự tốt-đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh những tay yếu-đuối, làm cho vững những gối run-en! Hãy bảo những kẻ có lòng sợ-hãi rằng: Khá vững lòng, đừng sợ nữa! Đây nầy, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo-thù mà đến, tức là sự báo-trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi! Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa-mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau. Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô-uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ-dại cũng không lầm-lạc.”

Thờ Ai?

Ngày 13, Tháng 7, Năm 2019

Thờ ai, ta vẫn thờ gì?
Tôn thờ tượng chạm, mắt chăm nhìn gì?
Mắt nhìn chăm chú điều chi?
Chính là thần tượng ngự lòng dân Cha

Điều gì khống chế lòng ta?
Mắt chăm ‘chức vụ’, lòng ta xa vời
Xa lòng, cách mặt, quên Cha
Chạy theo ‘phương cách qui mô, việc làm’

Ôi thôi, thế sự tình đời
Con dân của Chúa, lòng tang tác lòng
Quay về Lời Chúa hôm nay
Trở về với Chúa, Tình Yêu Ban Đầu

Tình yêu, chiến trận song đôi
Bước đi với Chúa, đồng hành với Cha
Lắng nghe Tiếng Chúa dịu êm
Chiến binh dũng mãnh, lắng nghe Lời Ngài

Chúa Cha, Ngài Đấng Đi Đầu
Vâng theo Lời Chúa, lắng lòng nghỉ yên
Cớ sao ta vẫn bôn ba?
Lao xao tìm kiếm, quy điều bâng quơ!

Thờ gì, ta vẫn thờ ai?
Việc làm, công đức, giáo điều vu vơ?
Bao nhiêu năm tháng trôi qua
Bá vơ, đánh gió muôn vàn âu lo

Ăn năn, ta hãy ăn năn
Xin Cha mở khoá ngục dân ta
Xin Cha tha thứ mọi điều
Giờ tôn vinh Chúa, ngợi khen Vua Trời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-07-2019
www.luathiengvn.com

Dấy Lên Chiến Binh Thờ Phượng

Ngày 13, Tháng 7, Năm 2019

Nữa đêm thức giấc lặng lòng
Kêu cầu Danh Chúa, khẫn cầu Gia-vê
Xin Cha chói sáng Mặt Ngài
Dân con tang tóc, tìm Cha bao đời

Biết bao tình cảnh gian nan
Sự tình ren rối, xin Ngài giải vây
Cha ôi, xin nhớ vận con
Dấy lên, xin Chúa vực con dân Ngài

Cất cao Cánh Cửa Ngợi Khen
Mở lòng tìm Chúa, mở lòng ban cho
Dâng cao, cất tiếng hát vang
Chào Vua Vinh Hiển, xin Ngài viếng thăm

Lửa Thiêng đổ xuống giờ này
Tẩy thanh lãnh thổ, phá tan mọi xiềng
Tình Cha đánh hạ ác linh
Uế linh ‘tôn giáo’, gông cùm gian manh

Lòng con tìm kiếm Mặt Ngài
“Chiên Ta, hãy lắng nghe Ta giờ này
“Rập khuôn, ngươi chớ rập khuôn!”
Quy điều, giáo luật, chính ‘Danh, Lợi, Quyền!’

“Lên đây, ngươi hãy lên đây
“Tiến lên vào Chốn Cao Hơn giờ này!”
Trong nơi kín nhiệm tỏ bày
Thần Cha sai phái, Lời Ngài quang khai

Dấy lên, dân Chúa dấy lên
Nữ, Nam, Già, Trẻ, đồng lòng yêu dân
Cửa trời rộng mở giờ này
Cất cao tiếng hát ngợi khen Vua Trời

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Ngục tù mở khóa, giải vây dân tình
Đánh tan mọi ách ác gian
Khi Chúa Cha ngự giữa vòng dân ta

Lòng vui mừng Chúa vô biên
Tình Ngài che phủ, bảo an mọi đàng
Nương mình dưới Bóng Cánh Cha
Chiến Binh Thờ Phượng, xin Ngài dấy lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-07-2019
www.luathiengvn.com

Nguồn ảnh: Nguyễn Anh Dũng

Giận Ai, Giận Gì?

Ngày 7, Tháng 7, Năm 2019

Hôm nay Chúa Thánh Linh nhắc cho tôi một điều, ấy là, chúng ta không những chỉ đặt lòng trông cậy nơi Chúa, nhưng cũng hãy trông cậy vào sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh trong con dân Ngài. 

Những sự việc đau lòng của quá khứ, những sự xung đột trong mối liên hệ giữa vòng con cái Chúa có lắm lúc lại là những thử thách để vùa giúp chúng ta gia tăng trong sự kết nối để mở rộng vương quốc Ngài. 

Vì sao? Vì đến một lúc nào đó, chúng ta cần nhờ cậy Chúa để bước vào một sự cam kết siêu nhiên, vượt lên sự ngoại hạng, tức là vượt qua sự cam kết trong giao ước do cảm xúc của con người. Nói một cách khác, ấy là, chúng ta không chỉ liên kết với những ai thích hợp với sở thích của cá nhân mình, nhưng chúng ta sẽ liên kết trong sự cảm động của Đức Thánh Linh. 

Đây là một tầng cấp trưởng thành cần thiết cho những chiến trận thuộc linh trong tương lai. Hãy nhớ rằng Chúa đã tạo dựng chúng ta theo ảnh tượng Ngài và mỗi phần tử trong chi thể của Đấng Christ là cần thiết cho sự mở rộng của Nước Ngài.

Có những người bạn mà chúng ta sẽ có dịp gặp gở để thông công trong Chúa qua bửa ăn tối, nhưng, Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta những người bạn khác để đồng hành trong chiến trận thuộc linh hầu gia tăng và mở rộng bờ cõi như Chúa đã chỉ định!

Xin Chúa ban cho chúng ta sự bén nhạy để nhìn biết ai là những thành viên, những chiến binh đồng vai sát cánh với chúng ta trong chiến trận!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 7-7-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giận Ai, Giận Gì?

Giận mưa, giận nắng, giận gì?
Giận lòng người vẫn bôn ba tình đời?
Tấm lòng tan vỡ, ô kìa
Nhìn ai nghi kỵ trăm điều ai ơi

Mở lòng tha thứ hôm nay
Chớ buồn, đừng trách bâng quơ, lòng người!
Giờ ta chăm chú nhìn Cha
Bóng Ngài, ảnh tượng của Ngài trong ta

Vững lòng tin cậy Cha yêu 
Thần Ngài ngự đến tim ta giờ này
Đặt lòng tin cậy nơi Cha 
Ấy là tin cậy Thần Ngài trong ta

Biết bao giông bão trong đời
Chớ nhìn vào cảnh tình đời tang thương
Xin Cha mở mắt dân ta
Ban cho ánh mắt tầm nhìn của Cha

Mắt Cha, chan chứa nỗi lòng
Lòng Cha trải nghiệm bao tình yêu ta
Thế nhưng ta có biết chăng?
Chớ nhìn ngoại cảnh, lòng người vu vơ!

Giận chi, khoảnh khắc lòng ta?
Sáng, trưa, chiều, tối, phôi pha dòng đời
Cậy trông nơi chốn cao hơn
Lòng vui thoã nguyện ân tình phủ che

Thật ta biết rõ lòng ta?
Chúa Trời dò xét mọi lòng chúng ta 
Chỉ trong khoảnh khắc ô kìa
Chúa Cha biến đổi mọi điều ô nhơ

Giận ai, ta chớ giận gì
Bao dung tha thứ lòng Cha tỏ bầy
Dân gian, mùa gặt là đây 
Nối vòng tay lớn, tình Ngài giải vây!

Lửa Thiêng Việt Nam – 7-7-2019
www.luathiengvn.com

Bừng Tỉnh Từ Cơn Mơ Thế Kỷ

Ngày 6, Tháng 7, Năm 2019

Qua bao năm tháng miệt mài
Mắt nhìn mặt ngắm tượng thần tổ tiên
Ôi thôi, sự tối tăm này
Như màn tăm tối, tang thương sự tình

Cơn mơ thế kỷ còn đâu
Khi Thần của Chúa viếng thăm dân tình
Nữa đêm thức giấc, mở lòng
Tỉnh bừng nghe tiếng vang từ vọng canh

Thổi kèn, cất tiếng ca vang
Ngợi khen Danh Thánh, Năng Quyền vô song
Cất cao cánh cửa Ngợi Khen
Chào Vua Vinh Hiển, xin Ngài viếng thăm

Không còn ren rối bâng quơ
Chẳng còn tang tóc, lòng bình tịnh thay
Chiến binh Ngài vẫn một lòng
Đồng tâm tình Chúa, đồng hành với Cha

Canh ba, thức giấc mở lòng
Ăn năn hối cải, hướng về Gô-tha
Không còn ngăn cách chia ly
Chẳng còn tang vỡ, đau thương, chữa lành

Tỉnh bừng, nhìn Chúa, biết Cha
Mắt ta nhìn thấy Ảnh Ngài trong ta
Một ngày tươi mới mở ra
Rao truyền Thánh Ý, tình yêu dạt dào!

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-7-2019
www.luathiengnv.com

~~~~~~~~
Nguyện xin Chúa khai phóng một sự bừng tỉnh mạnh mẽ giữa vòng con dân Chúa và dân tộc chúng ta.

“Phi -e-rơ đương ở dưới nơi sân, có một đầy tớ gái của thầy cả thượng phẩm đến, thấy Phi -e-rơ đương sưởi, ngó người mà rằng: ngươi trước cũng ở với Jêsus Na-xa-rét! Nhưng người chối rằng: Ta không biết, ta không hiểu ngươi nói chi. Đoạn, người bước ra tiền đàng, thì gà gáy. Đầy tớ gái đó thầy người, lại nói cùng những người ở đó rằng: Người nầy cũng là bọn đó. Nhưng người lại chối một lần nữa. Khỏi một chặp, những kẻ đứng đó nói cùng Phi -e-rơ rằng: Chắc thật, ngươi cũng là bọn đó, vì ngươi là người Ga-li-lê. Người bèn rủa mà thề rằng: Ta chẳng hề quen biết với người mà các ngươi nói đó!

“Tức thì gà gáy lần thứ hai; Phi -e-rơ bèn nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: Trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Người tưởng đến thì khóc.” – Mác 14:66-72

Vượt Qua Vào Phía Sau Màn

Ngày 5, Tháng 7, Năm 2019

Cớ sao ta vẫn thẫn thờ?
Lòng còn vương vấn, mắt lòng lơ thơ?
Làm sao kết ước với Cha?
Lòng còn tang tóc, mắt còn đau thương

Lời Cha, Lời Chúa, trông chờ?
Nơi hàng giáo phẫm, lập lờ con buôn?
Kìa, con dân Chúa vùng lên
Đón chào Lời Chúa, lắng nghe tiếng Ngài

Vượt qua vào Phía Sau Màn
Mắt Cha ngời sáng, Tình Ngài sáng soi
Không còn phân cách, chia ly
Màn Đền Thờ ấy, xé toang từ trời

Chiều đồi năm ấy chính Ngài
Giê-su, Ngài Đấng chết vì tội ta
Huyết Ngài tuông đổ, lệ rơi
Bao điều sĩ nhục Ngài mang lấy rồi

Nhịp cầu thân ái là Ngài
Ở trời như đất ý Cha thành toàn
Núp trong Vầng Đá Muôn Đời
Tình Ngài che phủ, thương yêu trọn đời

Chúa Cha, Ngài nắn ra ta
Tựa theo ảnh Chúa, tựa theo hình Ngài
Giờ ta hãy đến với Ngài
Tiềm năng, ân sũng từ trời ban cho

Thần quyền, thẫm vị Cha ban
Đồng hành với các thiên binh từ trời
Lòng ta nhìn biết Chúa Cha
Mắt nhìn mặt ngắm Thánh Nhan Vua Trời

Một lòng kính Chúa yêu người
Không còn than khóc, chẳng còn bơ vơ
Tình Yêu, ôi Chúa Tình Yêu
Bao năm xa vắng, nhớ nhung muôn vàn

Không còn nương tựa sức người
Chẳng còn chờ đợi trông mong lời người
Lời Ngài một tiếng chẳng dừng
Làm ta sống lại, Lời Ngài dịu êm!

Lửa Thiêng Việt Nam – 5-7-2019
http://www.luathiengvn.com

Ra Khỏi Mộ Phần

Ngày 3, Tháng 7, Năm 2019

Mọi điều ấy, ngươi khá cầu xin
Chúa Trời cung ứng, lòng nhân từ
Giê-xu ôi, Ngài là sự sống lại
Nguồn sống đời đời, ấy, chính Ngài

Ma-thê đón Chúa, tại đầu làng
”Nếu Chúa có ở đây, nếu Chúa…
Giờ anh tôi đã xuống mộ phần…
Nguyện xin Cha nhũ lòng lắng nghe!”

“Ta là sự sống lại và sự sống
Kẻ nào tin Ta thì sẽ sống
Còn ai tin Ta không hề chết!
Mắt lòng ngươi tin điều ấy chăng?”

Nước mắt ta Ngài đựng trong ve
Lòng Ngài bao dung không xiếc kể
Đau lòng cảm động, lệ tuông rơi
Cảnh đau buồn tang tóc phân ly

Trước phần mộ La-xa-rơ, Ngài phán
“Lăn hòn đá, rào cản tang thương
Ôi, sự chết, ngươi hãy lui đi!”
Lời sấm truyền vang dội mộ phần

“Hãy bước ra, ngươi hãy bước ra!”
La-xa-rơ bước ra khỏi mộ
Tay chân người, vãi liệm vấn vương
Sự trói buộc ta là thế ấy

Có bao lần Chúa phán cùng ta
“Con ơi, giờ hãy bước ra đi!”
Ra khỏi chốn ngục tù tăm tối
Mọi xiềng xích, Ngài đã phá tan

“Là Đấng Sống, Ta là sự sống!”
Sống muôn đời, Ngài, sự sống lại
Giờ ta thật chẳng sống cho ta
Nhưng sống trong danh tánh Con Trời

Từ mộ phần, chỗi dậy giờ này
Trong thẫm quyền, thân vị Cha ta
Sống, bày tỏ tấm lòng của Chúa
Sống, trọn lòng thuận phục Cha yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-7-2019
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~

“Khi Đức Chúa Jêsus đến nơi, thấy đã chôn La-xa-rơ trong mộ bốn ngày rồi. Vả, thành Bê-tha-ni cách thành Giê-ru-sa-lem chỉ độ mười lăm ếch-ta-đơ. Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên-ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Jêsus đến, thì đi đón Ngài; nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết; mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối-cùng, anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế-gian. Người nói xong, liền về, lén kêu em là Ma-ri, mà rằng: Thầy ở đằng kia, đương gọi em lại. Ma-ri vừa nghe mấy lời, vội-vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Vả, Đức Chúa Jêsus chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài. Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Ma-ri và yên-ủi người, thấy người đứng dậy đi ra vội-vã như vậy, thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc. Nhưng Ma-ri, lúc đã tới nơi Đức Chúa Jêsus đứng, vừa thấy Ngài, thì sấp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây, thì anh tôi không chết! Đức Chúa Jêsus thấy người khóc, và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm-động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Jêsus khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường nào! Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người nầy không chết sao? Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus lại đau lòng nữa, bèn đến phần-mộ: Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chận lại. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê, là em gái kẻ chết, thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó bốn ngày rồi. Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Jêsus bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân nầy đứng chung-quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra! Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.” – Giăng‬ ‭11:17-44‬ ‭VB1925‬‬

Con Đường Sự Sáng

Ngày 2, Tháng 7, Năm 2019

Bóng tối giờ hãy lui đi
Mặt Ngài sáng rực đánh lùi ác linh
Kẻ mù mở mắt nhìn Cha
Bước đi trong nẻo chẳng quen biết kìa

Ngài ban ơn phước dồi dào
Làm ngay thẳng lối, chẳng còn cong queo
Cha ta không bỏ rơi ta
Yêu thương chăm sóc trọn đời chở che

Lòng Ngài rộng lớn dường bao
Mắt Ngài dẫn dắt, Tay Ngài vực ta
Vực ta khỏi trũng gian truân
Ban cho ân sũng, chữa lành tâm cang

Biết bao gian khổ đối đầu
Trong cơn thử thách, Thần Ngài gia tăng
Qua bao tiến thoái, thăng trầm
Tình yêu, chiến trận, lòng mừng vui luôn

Kìa Gươm Hai Lưỡi của Ngài
Lời Ngài công bố, tẩy thanh vùng miền
Bước lên vào chốn cao hơn
Đánh Đông đẹp Bắc, dân Ngài vùng lên

Giờ ta ra trận đối đầu
Nghịch cùng kẻ ác, ‘Cái Tôi’ của mình
Hạ mình, xoay hướng ăn năn
Kêu cầu Danh Chúa, kêu cầu Gia-vê

Con Đường Sự Sáng là Ngài
Lối đi ngay thẳng, Lời Ngài quang khai
Bóng tối, ngươi hãy lui đi
Tình Yêu, Lẽ Thật, đường về Si-ôn!!!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-7-2019
www.luathiengvn.com

Nguồn ảnh: Nguyễn Anh Dũng
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc, dắt họ bởi các nẻo chẳng quen; ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng, nơi cong queo ra ngay thẳng. Thật, ta sẽ làm các sự đó, và không lìa bỏ chúng nó đâu.” (Ê-sai 42:16)

Lòng Mở Rộng

Ngày 1, Tháng 7, Năm 2019

Lòng ta rộng mở chào Ngài
Xin Cha hãy đến ngự vào tâm con
Mở ra kìa hãy mở ra
Chào Vua Vinh Hiển, tình yêu dạt dào

Mở lòng, mở mắt, mở tai
Không còn ren rối, chẳng còn bôn ba
Tim ta một nhịp với Cha
Một lòng hướng thượng, mở lòng ban cho

Kìa lòng trắc ẩn gia ơn
Tỏ bày lòng Chúa với người, với dân
Cớ sao ta vẫn thờ ơ?
Mở lòng yêu mến ân tình phủ che

Một ngày tươi mới mở ra
Tình Cha nhuần thắm, tình người bao dung
Trên con Đường Thánh, Ô kìa
Gia tăng, mở rộng, đánh lùi Ma-môn

Không còn than khóc âu sầu
Chẳng còn tang tóc, ngược xuôi dòng đời
Giờ đây mở rộng lòng ta
Chớ để chật hẹp, giăng dây cho dài

Mở mang bờ cõi nước nhà
Lan rộng bên hữu, mở lòng ban cho
Tình yêu khai phóng mọi lòng
Tấm lòng nhân ái, Chúa Ngài gia tăng

Con dân Chúa hãy mở lòng
Không còn son sẻ, chẳng buồn chớ lo
Cha ta, Ngài Đấng Năng quyền
Ôi nguồn cung ứng tràn tuông từ trời

Lòng ban cho đến từ Ngài
Vì yêu Ngài đã ban cho Con Ngài
Buông ra, giờ hãy buông ra
Mở lòng khai phóng, mở lòng ban cho!

Lửa Thiêng Việt Nam – 1-7-2019
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Hỡi kẻ son-sẻ, không sanh-đẻ kia, hãy ca-hát. Hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau-đớn sanh-nở, hãy hát-xướng reo-mừng, vì con-cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con-cái của đàn-bà có chồng, Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật-hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc! Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng-dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ-nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang-vu đông dân-cư.” – Ê-sai‬ ‭54:1-3‬ ‭VB1925‬‬

Đêm Vắng

Ngày 29, Tháng 6, Năm 2019

Hôm nay, ngày 29, tháng Sáu, năm 2019, tôi cảm nhận dường như Chúa đang mở cửa trời. Tôi không chủ ý, nhưng những lời cầu xin về sự giải phóng đất nước cứ tuông chảy nhưng một dòng nước khuấy động trong tim. Nguyện xin Chúa Thánh Linh khai phóng lời cầu xin của chúng ta để dâng lên Chúa lời cầu thay cho dân tộc trong thời điểm này!

~~~~~~~~~~

Đêm Vắng

Đêm khuya thao thức chờ mong
Chờ ai, ai nhớ, chờ người năm xưa
Đường xưa lối cũ chớ về
Xoay lòng, xoay hướng, ăn năn “bội lòng”

Lòng kia giao ước với ai?
Với rồng, với rắn, thảy điều hư không!
Đông qua, Xuân đến, Hạ về
Lòng Thu chan chứa nhuộm màu tan thương

Ô kìa, Thần Chúa viếng thăm
Một lòng chuyển đổi, đổi thay mọi điều
Lửa Thiêng giáng xuống từ trời
Đốt thiêu, phá hủy mọi điều ác gian

Kìa ngươi là kẻ gian manh
Giờ ngươi trả lại cho dân bội phần
Một đường lấn áp Dân Oan
Bảy đường tháo chạy, bồi thường cho dân!

Cha ơi, xin đoái thương dân
Lòng con than khóc thâu đêm, xin Ngài
Xin Ngài mở khoá ngục tù
Xin Ngài giải phóng Việt Nam giờ này

Thánh Linh, xin thổi vào lòng
Tẩy thanh, mở mắt, mở lòng chúng con
Cầu xin tha thứ tội tình
Tình Cha, Tình Chúa muôn đời gia ơn

Dân tình rộng mở mắt nhìn
Nhìn Cha, biết Chúa, tình yêu dạt dào
Kẻ mù nhìn thấy Mắt Ngài
Người câm mở miệng ngợi khen Vua Trời

Người què nhảy nhót ca vang
Thiên đàng trên khắp nẻo đường Việt Nam
Không nghèo, chẳng thiếu thốn gì
Thần Cha thăm viếng, chữa lành đất ta

Tiếng lòng, đêm vắng, thở dài
Xin Cha thương xót chúng con giờ này
Sự than khóc đến trọ đêm
Niềm vui mừng Chúa, hừng đông chào Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-06-2019
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~
Cầu xin Chúa giải phóng dân tộc chúng ta ra khỏi chốn phù tù đến Nước Sáng Láng!

Bơ Vơ Tìm Nguồn

Ngày 30, Tháng 6, Năm 2019

Bơ vơ, đơn chiếc, lạc loài
Cảnh buồn nhân thế lòng người buâng khuâng
Vườn hoa vắng bóng tình người
Một màu tang tóc, một màu đau thương

Cây kia mất gốc tìm nguồn
Đi vào Quên lãng chạnh lòng nhớ ai
Giờ ta quay hướng về nguồn
Đấng Đầu Nguồn ấy Al-pha là Ngài

Một niềm vui vẻ hân hoan
Lòng ta giờ chỉ ngợi khen Vua Trời
Kìa Ngài, chính Đấng Cao Sang
Ngự trên ngôi ấy, năng quyền vô song

Chào Vua Vinh Hiển, mời Ngài
Ngự trên lãnh thổ Việt Nam giờ này
Chữa lành, xin Chúa chữa lành
Ban ơn, tha thứ, phá tan mọi xiềng

Một Lời truyền phán của Ngài
Tẩy thanh lãnh thổ, giải vây dân tình
“Chiên Ta, nghe tiếng Ta chăng?”
Xin Cha khai phóng Lời Ngài cho con

Gia-vê, Ngài Đấng Nis-si
Cờ Ngài chiến thắng tung bay vùng miền
Chiến binh ta hãy vùng lên
Giờ ta đã điểm, vận ta đến kìa

Cội nguồn ta chẳng từ rồng
Cha ta, Ngài Đấng sinh thành ra ta
Chúa Cha, Đấng Sống đời đời
Tỉnh yêu, chiến trận, Vạn Quân là Ngài

Niềm tin vững mạnh trong Ngài
Một lòng với Chúa, đồng hành với Cha
Không còn phân cách chia ly
Nương trên cánh gió, đường về Si-ôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-06-2019
http://www.luathiengvn.com

Lòng Nhân Từ Ngài

Ngày 29, Tháng 6, Năm 2019

Xin Cha ban phước gia ơn
Một điều, giờ chỉ cầu xin một điều
Xin Ngài đột phá mở đường
Đặt ân của Chúa, qua lòng ban cho

Dầu khi trong cảnh bội lòng
Xin Cha gở rối tơ lòng hôm nay
Dẫu cho sông núi đổi dời
Lòng nhân từ Chúa muôn đời chẳng phai

Tình Cha, trong mối tương giao
Lòng ta khắt khít một lòng với Cha
Bình an, Giao Ước của Ngài
Không hề thay đổi, muôn đời vững an

Qua bao năm tháng kiếm tìm
Chớ tìm mục vụ, hãy tìm Mặt Cha
Mắt Cha rực sáng trời Đông
Mặt Ngài chiếu sáng trên ta giờ này

Giờ êm dịu Chúa ở gần
Nương trên ngực Chúa, lòng bình an thay
Tiếng Ngài truyền phán, “Con ơi”
Bên dòng Bình Tịnh, bên dòng Lưu Ly

Tình đời thế sự không còn
Không còn vương vấn, tâm hồn an vui
Ở trong Tay Chúa, Vua Trời
Ở trong lòng Chúa Nhân Từ muôn năm!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-06-2019
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~
“”Dù núi đổi chuyển, lòng nhân từ Ta đối với ngươi chẳng bao giờ chuyển dời. Giao ước bình an của Ta với ngươi không bao giờ thay đổi.” Chúa là Đấng thương xót ngươi phán vậy.” – Ê-sai 54:10

Nhớ Đến Vận Con

Ngày 29, Tháng 6, Năm 2019

Ôi thôi ta chẳng âu sầu
Chẳng còn phấn đấu lao đao tình đời
Bôn ba xuôi ngược làm gì?
Đánh nam, dẹp bắc cả đời hư không?

Một mình một bóng trên đường
Đau thương, trăn trở bao điều âu lo
Giờ ta xoay hướng về Cha
Trở về với Chúa Tình Yêu giờ này

Dân ta còn vẫn đau thương
Chúa ơi, xin Chúa viếng thăm dân tình
Thần Ngài khai phóng mọi lòng
Thánh Linh Ngài Đấng chữa lành dân ta

Ba miền, một dãi sơn hà
Lừng danh vang tiếng một thời xa xưa
Vì sao ta có biết chăng?
Chúa Cha định trước vận ta bao đời

Giờ đây ta hãy trở về
Ăn năn thống hối, xoay về với Cha
Tay Cha, Ngài sẽ vực ta
Vực ta khỏi chốn gian truân giờ này

Cha ôi, xin nhớ vận con
Dân con, tang tóc đau thương hiện giờ
Đứng nơi xứt mẽ cầu thay
Xin Cha thương xót rịt lòng dân con

Qua bao năm tháng miệt mài
Lòng dân tìm Chúa, lạc loài bơ vơ
Một lòng, dân Chúa cầu xin
Xin Cha mở khóa ngục tù dân con

Lòng tin, cất tiếng kêu cầu
Xin Cha xoay hướng lòng dân trở về
Trở về với Đấng Sinh Thành
Vận con xin Chúa, thành toàn Ý Cha

Ý Cha ở đất như trời
Ở trời như đất, phục hồi dân con
Xin Cha chuyển đổi dân con
Cho con nhìn thấy Mắt Cha Đại Ngàn

Mắt Tình Yêu ấy tuyệt vời
Mắt Ngài đưa dẫn chúng con trọn đời
Xin Cha giải phóng dân Ngài
Vận con giờ Chúa triển khai mọi đàng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-06-2019
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~
Xin Chúa giải phóng con dân Ngài để chúng ta nhìn biết rằng mọi việc Thánh Linh Chúa đang vận hành trong chúng ta là để cho sự giải phóng của dân tộc. Việt Nam là một phần tử thiết yếu trong sự mở rộng vương quốc Chúa tại Đông Nam Á. Xin Chúa làm mọi điều lòng Ngài đang mong đợi. Xin Chúa đại dụng chúng con trong giờ này!

Ngập Ngừng

Ngày 29, Tháng 6, Năm 2019

Miệng ta, môi lưỡi ngập ngừng
Thế nhưng Thần Chúa vận hành qua ta
Trong Ngài, thể hiện tình Cha
Lời hay tiếng đẹp từ lòng Chúa Cha

Lắm khi ta chẳng đủ lời
Qua bao năm tháng tìm Cha nhớ Ngài
Nhìn trong ánh mắt của Ngài
Lòng ta xao xuyến, dạt dào thương yêu

Giờ đây rộng mở tâm này
Mở lòng, mở miệng ngợi khen Chúa Trời
Chúa ơi, xin cứu dân con
Lời trong buồng kín giảng trên mái nhà

Thần Ngài sống động trong ta
Gia-vê Ngài Đấng gia ơn chữa lành
Lửa Thiêng rực sáng trên ta
Chữa lành môi miệng chúng con giờ này

Lời từ tâm khãm tràn tuông
Cội nguồn từ Chúa, tình yêu ban đầu
Chớ lo, đừng sợ, chẳng buồn
Đúng thì, đúng lúc Lời Ngài ban cho

Ngập ngừng, tìm Chúa, tìm Lời?
Tình Ngài che phủ, trong Cha tuyệt vời
Đi đâu, ta phải làm chi?
Đi trong Thánh Ý, Lời Ngài tràn tuông

Biết bao thử thách cam go
Thăng trầm, tang tóc, Thần Ngài viếng thăm
Bạn ơi, đừng ngại chớ lo
Lửa Ngài đụng chạm, Chúa Ngài gia tăng

Một lời dầu chỉ một lời
Một lời từ Chúa giải bày tâm cang
Ngập ngừng, ta chẳng ngập ngừng
Trong Cha, trong Chúa, Lời Ngài trào dâng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-06-2019
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~
Cầu xin Chúa khai phóng con dân Ngài hầu bày tỏ tấm lòng của Chúa với một thế gian đang ở dưới dự trói buộc của kẻ thù linh hồn họ. Chúng ta không phải lo nghĩ về điều mình phải nói lên. Đức Chúa Trời có thể xử dụng ngay cả sự ngập ngừng của môi lưỡi của chúng ta. Khi Thần Chúa ở cùng, Ngài sẽ ban cho chúng ta những lời cần thiết trong mọi thì. Hãy để Thánh Linh Chúa vận hành qua bạn!

Đêm Dài

Ngày 28, Tháng 6, Năm 2019

Đêm dài lắm mộng ai ơi
Mơ về quá khứ tang thương làm gì?
Ôi thôi, ta hãy ăn năn
Nhìn trong Mắt Chúa, nhìn về tương lai

Chúa Cha sắp sẵn mọi điều
Đồng công cộng tác thiên binh từ trời
Cỡi mây lướt gió băng ngàn
Bước đi trong Chúa, Thần Ngài triển khai

Giữa đêm khuya Chúa giải bày
Thần Cha thăm viếng, giải vây dân tình
Vùng lên ta hãy vùng lên
Đi trong mặc khải sáng soi từ trời

Danh Cha, Danh Chúa Năng Quyền
Làm con Vua Thánh, lòng bình an thay
Danh Ngài Đấng Sống đời đời
Ôi Danh Kỳ Diệu, chữa lành dân ta

Lòng yêu thương Chúa vô biên
Ôi tình yêu Chúa, rịt lòng đau thương
Không còn tang tóc đau buồn
Một lòng vui hưởng Nước Trời quang vinh

Giờ trong giấc mộng đêm khuya
Thần Ngài khai phóng chiến binh con Trời
Mở ra mặc khải siêu nhiên
Ngài ban chiến lược đánh lùi ác linh

Sáng, trưa, chiều tối, đêm ngày
Không còn mơ mộng buâng khuâng tình đời
Chúa ta, Ngài Đấng Lạ Lùng
Danh Ngài rực sáng, phá tang mọi xiềng

Tay Cha bao phủ chở che
Bảo an chăm sóc trọn ngày, qua đêm
Nhìn vào ánh mắt Cha yêu
Đêm ngày dẫn dắt, chở che mọi đàng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-06-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~
Cầu xin Chúa Thánh Linh viếng thăm và chữa lành mọi tâm bệnh của dân Chúa. Đây là một thời để chúng ta vùng lên, đứng giữa chổ sứt mẽ để cầu thay cho đất nước và dân tộc. Shalom!

Bóng Thời Gian

Ngày 25, Tháng 6, Năm 2019

Bóng ai, bóng dáng hình hài
Một thời quên lãng, một thời phôi pha
Mỗi phút, một chuỗi ngày dài
Bóng hình ai đó một thời xa xưa

Thoáng qua một áng mây bay
Mặt nhìn, mắt ngắm, lòng tang tác lòng
Lòng người rày đó mai đây
Vu vơ, lẫn thẫn, thoáng nhìn lại quên 

Trong ký ức, bóng thời gian
Lòng người như bóng, như hình trong gương
Giờ nhìn vào cõi đời đời
Mắt Cha sâu thẫm bầu trời yêu thương

Ôi thôi ta chớ buồn lo
Bóng Cha dáng dấp, Mặt Ngài trong ta
Lòng Cha muôn thuở chẳng dời
Trong nơi kín nhiệm, bóng Ngài che ta

Sự đời chỉ có thế thôi
Đặt lòng tin cậy trong Cha giờ này
Bước lên vào chốn cao hơn
Tay trong Tay Chúa, bóng hình của Cha

Thời gian không bóng không hình
Tình Cha nhuần thấm, Tình Cha đại ngàn
Đồng ngồi với Chúa trên trời
Đồng công cộng tác thiên binh từ trời

Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Bước đi với Chúa, lòng bình tịnh thay
Bóng ai, vắng bóng hình ai?
Bóng Ngài che phủ trọn đời hân hoan!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-06-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thân gởi các bạn đọc là những ai đang trải nghiệm những chuỗi ngày dài trong thương tiếc, trong mất mát. Thế nhưng, hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời, Ngài luôn là một nơi ẫn nấp vững an trong mọi thử thách của cuộc đời. Chúa là tốt lành!

Ngược Dòng

Ngày 24, Tháng 6, Năm 2019

Nước chảy ngược dòng bao năm tháng
Chảy từ nơi chốn, Chốn Cao Hơn 
Vượt qua trũng chết tối tăm kìa
Vượt qua giông tố đầy gian khổ 

Ôi Tình Yêu ấy chẳng hề vơi
Tình Yêu bất diệt chảy ngược dòng
Không hề toan tính, không vụ lợi
Không hề than vãn, tình yêu Cha

Từ Ngôi Trời, một dòng Vĩnh Cữu
Vào lòng nhân thế, bạn và tôi
Tình Yêu đánh hạ mọi ác gian
Tình Yêu rịt mọi vết thương lòng 

Sự sống Ngài tuông chảy trong ta
Ôi dòng Sự Sống, chảy ngược dòng
Từ hoang dã đến dòng Bình Tịnh 
Từ hoang dã đến Miền Đất Hứa

Vượt qua lý trí của con người
Trong nơi kín nhiệm, trong Thánh Ý
Tiếng Ngài rền vang trên sóng nước
Tiếng Ngài truyền phán, “Hỡi con yêu!”

Vì yêu, Con Trời, Ngài giáng thế
Chết thay ta, qua Sự Sống Ngài 
Chảy ngược dòng, Tình Yêu muôn thuở 
Chảy ngược dòng, giải phóng dân ta

Giờ xoay hướng, hãy trở về nhà
Xoay lòng về, hướng về Gô-tha
Mắt mở ra, nhìn biết Chúa Cha
Mắt mở ra, nhìn biết Lẽ Thật

Muốn sống, ta thật phải chết đi
Sống trong Sự Sống của Con Ngài
Chết với “người cũ” thời xưa ấy
Chết với “cái tôi” của chính mình

Muốn nhận, ta thật hãy cho ra
Ban cho mở khoá mọi lòng người 
Tình Cha, ôi tình Chúa bao la
Tình Cha, dòng Sự Sống muôn đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-06-2019
www.luathiengvn.com

Anh Phải Sống!

Ngày 20, Tháng 6, Năm 2019

Ôi sao ta vẫn xôn xao
Sáng trưa chiều tối lao đao dòng đời
Một lòng tranh đấu sống còn
Dấn thân vào chốn xa vời bâng quơ

Tinh thần tranh đấu ‘con côi’
Bơ vơ lạc lõng tìm tình yêu Cha
Cây kia mất gốc tìm nguồn 
Không nhà, không cửa, bao năm miệt mài

Cảnh tình non nước giờ đây
Đau thương tang tóc, Chúa Ngài viếng thăm
Thần Cha giáng xuống, vận hành
Chữa lành, cung ứng mọi điều cho ta

Tình Ngài, Nguồn Sống vô biên
Không còn tranh đấu, chẳng còn bôn ba
Giờ đây rộng mở lòng ta
Mở lòng chào Chúa, mở lòng ban cho

Anh ơi, “Anh phải sống” chăng?
Cội nguồn sự sống đến từ trên cao
Tình Cha, tình Chúa đại ngàn
Trong tình yêu ấy, chẳng còn phân ly

Giờ đây xoay hướng, ăn năn
Hướng lòng về Chúa, cội nguồn của ta
Tình Ngài an ủi, chở che
Ơn Ngài rộng lớn, muôn đời không vơi

Cội nguồn sự sống là Ngài
Bên dòng bình tịnh, bên dòng Sông Xanh
Sanh bông sanh trái theo thì
Chẳng còn tranh đấu gian nan, sự đời

Sống còn, tranh đấu làm chi?
Sha-Lom, kìa, Chúa Bình An ở cùng
Trong Cha, trong Chúa, con trời 
Hân hoan, sung mãn, trọn lòng cùng Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 06-19-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~
Cảm tác về tinh thần tranh đấu của dân tộc. Điều này là một cá tính tuyệt vời của chúng ta và khi Chúa chữa lành để rịt mọi vết thương lòng thì chúng ta sẽ trở thành một vũ khí bén nhọn hầu mở rộng Vương Quốc Ngài. Hallelujah!

Đường Về

Ngày 16, Tháng 6, Năm 2019

Nhớ ai nhớ cả bầu trời
Đất trời xanh ngát một màu yêu thương
Qua bao năm tháng tha phương
Giờ ta nhớ lại bóng hình người xưa

Cha ơi, xin đoái thương con
Bao lần tìm kiếm tình Cha, nhớ Ngài
Tìm Cha, tìm chốn nơi nao?
Bơ bơ côi cút giờ về nhà Cha 

Đường về lắm lúc bôn ba
Xôn xao, bàn tán, kiếm tìm, lập công?
Ôi tình Cha thật bao la
Gia ơn, ban phước tình Cha đại ngàn 

Giờ đây xoay hướng ăn năn
Cớ sao ta vẫn rập khuôn giáo điều?
Cha ta, rộng mở tim Ngài
Lòng Ngài quặn thắt, Mắt Ngài dẫn đưa

Tâm Ngài tha thứ, bao dung
Chân Ngài lướt gió, Tay Ngài vực ta
Vực ta khỏi chốn phu tù
Dẫn đưa, mở lối, ban cho mọi điều

Bên dòng bình tịnh, ô kìa
Linh hồn an nghĩ, trong Cha trọn đời
Đồng ngồi, đồng trị với Ngài
Bước đi, vào Chốn Cao Hơn giờ này

Đường về thật chẳng quanh co
Lối đi ngay thẳng, lướt mây băng ngàn
Thiên binh của Chúa đi cùng
Thẫm Quyền, Thân Vị làm con Vua Trời

Các cửa hãy ngẩn đầu lên
Mở ra chào đón Vua Cha Đại Quyền
Cha ta, Ngài thật yêu ta
Đường về nhà Chúa, xoay lòng hôm nay

Thiên đàng trên khắp lối đi
Chữa lành, khôi phục tình Ngài chở che
Mở ra kìa hãy mở ra
Đường về tràn ngập tình yêu Chúa Trời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-06-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~
Cảm tác về tình yêu của Cha Thiên Thượng nhân dịp lễ Father’s Day!

Bình Minh Chào Ngài

Ngày 13, Tháng 6, Năm 2019

Chiều về, đứng bóng chiều tà
Nỗi buồn vương vấn lòng tan tác lòng
Cha ơi, con kiếm tìm Ngài
Sáng trưa chiều tối, con tìm Mặt Cha

Lòng con tríu mến, yêu Ngài
Tôn vinh ca ngợi, hân hoan mọi đàng 
Trong cơn giông tố, ô kìa
Dầu mưa hay nắng, Thần Ngài viếng thăm

Mắt con chăm chú nhìn Cha
Bước vào lên Chốn Cao Hơn giờ này
Kẻ gian, kẻ ác lui đi 
Vạn quân chiến thắng, đánh tan quân thù

Trong cơn khốn khó, Cha ơi!
Mọi cơn tật bệnh, xin Cha chữa lành
Vực con khỏi chốn gian truân
Cứu con, giải phóng, gia ơn trọn đời

Tay Cha không quá ngắn đâu
Yêu thương che chở, bảo an trăm bề
Tình Cha dầm thắm muôn năm
Dâng lời cảm tạ, tôn vinh Danh Ngài

Cơn giận Ngài chỉ vài giây
Nhưng ân huệ Chúa ngàn đời chẳng phai
Than khóc tạm trú qua đêm
Niềm vui thõa nguyện đón chào bình minh!

Lửa Thiêng Việt Nam – 06-13-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~
Cảm tác từ Thi-thiên 30:1-5

“CHÚA ôi, con tôn ngợi Ngài, vì Ngài đã nhấc con lên, Ngài đã không để những kẻ chống nghịch con được dịp vui mừng vì cớ con. Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, Con kêu cầu Ngài, và Ngài đã chữa lành con. CHÚA ôi, Ngài đã đem linh hồn con ra khỏi cõi chết; Ngài đã giữ con sống, để con không bị xuống vực sâu. Hỡi các thánh đồ, hãy ca hát tôn ngợi CHÚA, Hãy dâng những lời cảm tạ lên danh thánh của Ngài; Vì cơn giận của Ngài chỉ vài giây phút, Nhưng ân huệ của Ngài dài trọn cả đời. Sự than khóc chỉ tạm trú qua đêm, Nhưng sự vui mừng sẽ đến vào buổi sáng.” – Thi-thiên‬ ‭30:1-5‬ ‭BD2011‬‬

Về Nguồn Yêu Thương

Ngày 8, Tháng 6, Năm 2019

Ôi sao ta vẫn lạc loài
Bôn ba khắp chốn nơi này nơi kia
Tim ta lạc lõng bơ vơ
Lòng ta tìm Chúa, tìm người nơi nao?

Cớ sao ta cứ tìm ta?
Chạy theo lý trí, giáo điều bâng quơ?
Vẫn theo truyền thống con người?
Tìm trong mục vụ, tìm trong việc làm?

Giờ đây kêu đến Danh Ngài
Danh Cha, Danh Chúa, Danh kỳ diệu thay!
Danh Ngài trên hết mọi danh
Trên trời, dưới đất, Năng Quyền Vô Song!

Mọi lưỡi xưng nhận, nhìn Ngài
Giê-xu là Chúa, tôn vinh Vua Trời 
Cha Ngài vì đã yêu ta
Con Trời giáng thế chết vì tội ta

Giờ ta xoay hướng về Nguồn
Đấng Đầu Nguồn ấy, Al-pha là Ngài
Tình Yêu của thuở ban đầu
Lòng ta giờ hẳn về nguồn Yêu Thương

Rịt lòng ta Đấng Ra-phê
Qua bao năm tháng, tìm Cha, nhớ Ngài!
Ôi sao Tình Chúa bao la
Giờ ta nhìn biết, chính Ngài là Cha

Bôn ba ta chẳng xôn xao
Tình Ngài dầm thắm, chữa lành tâm ta
Lặng yên ta hãy lặng yên
Mắt chăm nhìn Chúa, lòng ta biết Ngài 

Cha ôi, xin nhớ dân con
Ban cho, mở khoá, phá tan mọi xiềng
Dân con, chẳng phải ‘con côi’!
Giờ con tin Chúa, Cội Nguồn Yêu Thương!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-6-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~

“Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus-Christ là Chúa, mà tôn-vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” – Phi-líp‬ ‭2:9-11‬ ‭VB1925‬‬

Tình Yêu Cha!

Ngày 2, Tháng 6, Năm 2019

Tình yêu ánh nắng ban mai
Tình yêu vắng bóng một thời xa xưa?
Tình yêu, sóng gió lặng yên
Tình yêu, ánh sáng Mặt Ngài trên ta

Tình yêu, tình Chúa tràn dâng
Tình yêu, không bóng không hình, Tình yêu
Tình yêu mở khoá ngục tù
Tình yêu khai phóng, tình yêu giải hoà

Tình yêu, tình Chúa bao la
Tình yêu, bao phủ chở che mọi đàng
Tình yêu thuận phục ý Cha
Tình yêu, tình Chúa ban cho rộng rời

Tình yêu trông cậy nơi Cha
Tình yêu đánh hạ tinh thần ‘con côi’
Tình yêu, tình Chúa, tình ta
Tình yêu bẽ khoá, phá tan mọi xiềng

Tình yêu trong trũng xương khô
Tình yêu vực dậy đạo binh, con Trời!
Tình yêu từ chốn cao hơn
Tình yêu tràn ngập nẻo đường Việt Nam!

Tình yêu khai phóng dân tình
Tình yêu, tình Chúa rịt lòng dân ta
Tình yêu, ôi Chúa Tình Yêu
Tình yêu, Ngài đã chết vì tội ta

Tình yêu, chiến thắng vinh quang
Tình yêu đánh hạ mọi điều ác gian
Tình yêu, tình Chúa tràn tuông
Tình yêu, Nguồn Sống từ trời Cha ban

Tình yêu chấp cánh bay cao
Tình yêu nơi chốn cao hơn, tuyệt vời
Tình yêu, ba dãi sơn hà
Tình yêu, tình Chúa phục hồi quê hương!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

“Ai sẽ phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương của Đấng Christ? Có phải hoạn-nạn, khốn-cùng, bắt-bớ, đói-khát, trần-truồng, nguy-hiểm, hay là gươm-giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu-thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất-kỳ sự chết, sự sống, các thiên-sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền-phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ, là Chúa chúng ta.” – Rô-ma‬ ‭8:35-39‬ ‭VB1925‬‬

Một Ngày Mới

Ngày 25, Tháng 5, Năm 2019

Một ngày mới vừa được mở ra
Một lòng tin cậy, tiếng lòng ta
Một dòng sự sống, từ Ngôi Trời
Một con đường mới trong hoang mạc

Một trái tim mới, lòng bằng thịt
Một sự đổi mới trong tâm trí
Một hy vọng mới, nổi niềm ta
Một con người mới của tâm linh

Một tầm nhìn mới, lòng vui mừng
Một lòng một dạ trong Thánh Ý
Một khởi đầu mới, rạng bình minh
Một cuộc đời mới, Cha ban cho

Một áo choàng mới, danh tính mới
Một thẫm quyền mới từ trên cao
Một thân vị mới, quyền làm con
Một chiến binh mới đang vùng dậy

Một luồn gió mới, Gió Thánh Linh
Một đạo binh từ trũng xương khô
Một thân thể mới của Đấng Christ
Một vũ khí mới trong Tay Ngài

Một dân tộc mới, được tự do
Một vùng đất mới, được khôi phục
Một tình yêu mới, thưở ban đầu
Một nguồn phước mới, đầy dấu kỳ

Một chân trời mới, Chúa ban cho
Một đời sống mới, đầy đắc thắng
Một tấm lòng mới từ Chúa Cha
Một Ngày Tươi Mới đang chào đón ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 5/25/2019
http://www.lyathiengvn.com

Mắt Chăm Nhìn Gì?

Ngày 19, Tháng 5, Năm 2019

Nhìn ai ta cứ nhìn chăm
Mắt nhìn mặt ngắm bao điều trông mong! 🙂
Bánh ăn nước uống đâu nào?
Đâu đâu vẫn kiếm vẫn tìm mọi nơi!

Sáng chiều tối đến thế nào
Ta đây tìm kiếm chỉ điều ấy thôi!
Bánh ăn nước uống phải thì
Nếu không thì vẫn bôn ba sáng chiều!

Còn con dân Chúa thế nào?
Bôn ba khắp bốn năm châu tìm gì?
Tìm Cha, ta hãy tìm Cha
Cội nguồn, ân sũng từ Ngài trào tuôn

Gió mưa, bão tố ô kìa
Nương trong Vầng Đá Muôn Đời Vững An
Xin Cha mở mắt dân con
Lòng con giờ chỉ kêu cầu ‘Cha ơi!’

Qua bao năm tháng đêm ngày
Dân tình than khóc bơ vơ lạc loài
Giờ đây xoay hướng xoay lòng
Ăn năn thống hối, xin Ngài gia ơn

Bao nhiêu nước mắt lệ rơi
Dân con giờ chỉ trông chờ nơi Cha
Tấm cơm manh áo tạm thời
Lòng dân con vẫn một lòng tìm Cha

Mắt chăm, nhìn ngắm tình đời
Đau thương tang tóc, xin Ngài đoái thương
Con mơ con thấy Mắt Ngài
Mắt Ngài chăm sóc dân con từng giờ

Một Ngày Tươi Mới, trông chờ
Một Chân Trời Mới phủ che dân tình
Một lòng một dạ Ước Giao
Xin Cha giải phóng chúng con giờ này!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-05-2019
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không hiểu sao Chúa lại cho tôi những lời này… khởi đầu với lòng ưu ái với con chó nhỏ của tôi, nhưng lại kết thúc với lời cầu khẫn xin Chúa giải phóng chúng ta khỏi mọi sự tang tóc của hiện cảnh. Shalom!

Rịt Lòng Dân Ta

Ngày 18, Tháng 5, Năm 2019

Lòng ta, lòng Chúa thế nào?
Lòng người như gió mây bay sáng chiều
Lòng ta nghi kỵ vì sao?
Vì bao thương tích vấn vương tình đời

Tình đời tang tóc ai ơi
Chúa ôi xin Chúa giải vây dân tình
Bao nhiêu thế hệ xa xưa
Biết bao vụ việc đau buồn dân gian

Tình Cha, Tình Chúa bao la
Ra-phê, Ngài Đấng chữa lành dân ta
Rịt lòng, Ngài Đấng yêu thương
Ban cho mở khoá, mở lòng ban cho

Qua bao năm tháng miệt mài
Qua bao cửa ải gian nan tình đời
Thánh Linh Chúa giáng lâm kìa
Lửa Ngài thiêu đốt rối ren kia rồi

Lòng ai nghi kỵ than ôi
Chúa Cha Ngài Đấng giải bày tâm cang
Giờ đây hãy đến với Ngài
Thoát lo, thoát sợ, thoát buồn vu vơ

Lòng nghi kỵ ấy vì đâu?
Sự ren rối ấy chẳng từ trên cao
Mặt Ngài chiếu sáng trên ta
Đánh tan bóng tối, đánh lùi ác linh

Con côi ta chẳng con côi
Chúa Cha Đấng Sống muôn đời yêu ta
Tình yêu chan chứa đại ngàn
Vì yêu Ngài đã ban cho Con Ngài

Biết bao tang tóc giờ đây
Tiêu tan theo gió theo mây bạt ngàn
Tình Cha mở rộng tim ta
Thấm nhuần tâm khãm mở lòng chào Cha

Tình Cha, Tình Chúa chữa lành
Không còn tang tóc, chẳng còn bơ vơ
Mở lòng ta hãy mở lòng
Mở lòng yêu mến, mở lòng ban cho

Giờ đây tình Chúa tràn tuôn
Như dòng Sự Sống, một dòng Sông Xanh
Như cây gần Nước Vĩnh Hằng
Sanh bông sanh trái theo thì của Cha

Lá cây, hoa quả xanh tươi
Chữa lành mọi chấn thương lòng dân ta
Ngày trời trên đất hân hoan
Một lòng kính Chúa, yêu người, yêu dân!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-05-2019
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~

“Phước cho người không đi theo kế của kẻ gian ác, Không đứng chung đường với phường tội lỗi, Không ngồi cùng chỗ với đồ nhạo báng, Nhưng vui thích về luật pháp của CHÚA, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Cứ đến mùa được hoa quả đầy cành, Lá vẫn xanh chứ chẳng hề héo úa; Mọi sự người ấy làm đều sẽ thành công.” – Thi-thiên‬ ‭1:1-3‬ ‭BD2011‬‬

“Dọc hai bên bờ sông sẽ mọc đủ loại cây ăn trái. Lá của chúng sẽ không héo úa, trái của chúng sẽ không rụng non, nhưng mỗi tháng chúng sẽ ra trái mới, vì nước nuôi chúng chảy ra từ nơi thánh. Trái của chúng được dùng để ăn, còn lá của chúng được dùng để chữa bịnh.”” – Ê-xê-chi-ên‬ ‭47:12‬ ‭BD2011‬‬

“Vị thiên sứ ấy chỉ cho tôi một sông nước sự sống; dòng sông trong suốt như pha lê, chảy ra từ ngai của Ðức Chúa Trời và của Chiên Con. Giữa quảng trường của thành, nơi tẻ ra của hai nhánh sông, có một cây sự sống sinh trái mười hai đợt, mỗi tháng một đợt, và lá của cây ấy được dùng để chữa lành các dân.” – Khải-huyền‬ ‭22:1-2‬ ‭BD2011‬‬

Một Chiều, Hai Lối?

Ngày 10, Tháng 5, Năm 2019

Một chiều mưa gió nào đây
Gió mưa che phủ một chiều đó đây
Một chiều, đường hướng ý Cha
Hai chiều, xa ngã vào đường tối tăm

Bôn ba, sao vẫn bôn ba?
Ngược xuôi, mấy lối, hai chiều đăm chiêu
Một Chiều, Một Lối của Cha
Không còn ren rối, trôi theo dòng đời

Lòng ta tin Chúa thế nào?
Tin ai, tin Chúa, tin vào gì đây?
“Sao ngươi còn vẫn lững lờ?
“Sao ngươi ‘đi giẹo hai bên’, chừng nào?

Lòng tin vào Chúa Gia-vê
Khá luôn vững bước, lòng ta chẳng sờn
Giờ đây, còn chỉ Một Chiều
Một đường lối Chúa, một lòng với Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-5-2019
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~
“Đoạn Ê-li đến trước mặt dân sự mà nói rằng: Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự không đáp một lời.” – I Sa-mu-ên 18:21

Hoài Niệm Tình Yêu

Ngày 30, Tháng 4, Năm 2019

Tháng Tư, một tháng nhớ hoài
Hoài niệm tháng ấy trớ trêu tình đời
Nước non, đất nước, vùng miền
Qua bao năm tháng dân tình than van

Sao con vẫn cứ bôn ba
Cảnh nhà tang tóc, tình người chơi vơi
Vết thương lòng vẫn còn đây
Xin Cha giải phóng dân con giờ này

Huyết Con Sinh Tế, Con Ngài
Tẫy thanh đất nước giải vây dân tình
Không gì quá khó cho Ngài
Chúa Cha Đấng Sống, mở lòng ban cho

Cho con nhìn biết lòng Cha
Cho con nhìn thấy Bàn Tay Nhân Lành
Cho con trải nghiệm Tình Yêu
Cho con nhìn biết chính Ngài là Cha

Giờ con xoay hướng mắt lòng
Ăn năn thống hối kêu cầu, Cha ơi!
Xin Cha giải cứu dân con
Bao năm tang tóc đói nghèo đau thương

Đánh tan mọi ách, gông cùm
Dấy lên dân Chúa, chiến binh can trường
Xông vào chiến trận thuộc linh
Thoát nghèo, thoát đói, thoát buồn, thoát lo

“Thiên đàng đang ở trong ngươi
“Mở ra cánh cửa Ngợi Khen giờ này”
Vượt qua giới hạn tư duy
Đánh tan, giải phóng, vượt sông, băng ngàn

Con dân Chúa, hãy xông lên
Tiến vào nơi chốn cao hơn giờ này
Đừng nhìn vào cõi hư vô
Nhìn vào Mắt Chúa, biết mình là ai!

Mắt lòng, xin Chúa chữa lành
Cho con nhìn thấy Mặt Ngài, Mắt Cha
Mắt Ngài đưa dẫn chở che
Mặt Ngài chiếu sáng, đánh lùi Ma-môn

Bao cơn tang tóc lo buồn
Như mây như khói, không còn cưu mang
Bước lên, vào chốn cao hơn
Tình Yêu, hoài niệm, Mắt Ngài bảo an

Bao nhiêu nước mắt âu sầu
Giờ tan biến mất, trong Cha an bình
Chúa Cha, Ngài Đấng Sha-lôm
Chở che, bao phủ, cứu tin trọn đời

Phước ân tràn ngập lối đi
Một dòng Sự Sống tuôn trào từ Cha
Tháng Tư, tháng Tám, tháng nào
Chúa Cha, Đấng Sống, Tình Ngài Thiên Thu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-30-2019
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~
Cảm tác về sự chữa lành của dân tộc. Cầu xin Chúa rịt lành mọi vết thương lòng trong dân tộc chúng ta. Ngài là Đức Giê-hô-và Ra-phê, Đấng chữa lành mọi tâm bệnh!
“Bấy giờ trong cơn gian-truân họ kêu-cầu Đức Giê-hô-va; Ngài bèn giải-cứu họ khỏi điều gian-nan, Rút họ khỏi sự tối-tăm và bóng sự chết, Cũng bẻ gãy xiềng của họ.
Bấy giờ trong cơn gian-truân họ kêu-cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải-cứu họ khỏi điều gian-nan. Ngài ra lệnh chữa họ lành, Rút họ khỏi cái huyệt.” – Thi-thiên‬ ‭107:13-14, 19-20‬ ‭VB1925‬‬

Giữa Cơn Giông

Ngày 30, Tháng 4, Năm 2019

Ngoài trời mưa gió bão bùng
Gầm trời giông tố bôn ba cuộc đời
Đời ta như gió như mây
Mây bay gió cuốn theo dòng thời gian

Thời gian thấm thoát qua mau
Một giây, một phút, ngàn ngày như nhau
Giữa cơn gió lốc bão bùng
Giê-xu Đấng Thánh, bình an trong Ngài

Tiếng Cha nhỏ nhẹ bên tai
Con ơi, xoay hướng, trở về với Cha
Gió, mưa, giông tố, ô kìa
Im hơi lặng tiếng, an vui trong Ngài

Thánh Linh, Ngài giáng lâm kìa
Mở ra mặc khải, mắt lòng thấy Cha!
Cha ôi, xin đoái dân con
Bao năm chinh chiến, vẫn còn bôn ba

Đói nghèo, gian khổ, tang thương
Tâm linh bấn loạn, xin Cha chữa lành
Huyết Chiên Con, Chúa, Giê-xu
Tẫy thanh, giải phóng, phá tan mọi xiềng

Dấy lên, xin Chúa dấy lên
Đứng nơi sứt mẽ cầu thay giờ này
Chiến binh dũng mãnh, Anh Minh
Đánh đâu thắng đó dân Ngài vùng lên

Dù trong giông tố cuộc đời
Danh Cha, Danh Đấng Năng Quyền Vô Song
Thật chẳng ai giống như Ngài
Yêu thương, che chở, ban cho mọi điều

Ôi, Tình Yêu Chúa tuyệt vời
Tình yêu của Chúa giải bày tâm can
Bao năm gian khổ, bôn ba
Tìm tình yêu ấy, tìm hoài nơi nao?

Cha ta, chẳng rắn, không rồng
Cha ta, Đấng Sống muôn đời yêu ta
Trong cơn giông tố cuộc đời
Xin Cha giải phóng dân tình Cha ơi!
Bình an, trong Chúa Sha-lôm

Sóng im, gió lặng, lắng nghe Lời Ngài
Giờ ta công bố Lời Cha
Lời Ngài chuyển đổi mọi điều hôm nay
Lời Ngài vang dội mọi nơi
Mọi nơi mọi chốn an bình trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam -4-30-2019
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~
Cảm tác về sự giải phóng dân tộc! Trong mọi thử thách gian nan của cuộc đời, Chúa vẫn luôn là một đồn lũy linh hồn vững chắc của chúng ta!
“Chúng ta nắm chặt hy vọng đó như nắm giữ cái neo chắc chắn và vững chãi của linh hồn, đã được neo chặt bên trong bức màn, nơi Ðức Chúa Jesus, Ðấng đi tiên phong mở đường cho chúng ta, đã vào, khi Ngài trở thành Vị Thượng Tế đời đời theo dòng Mên-chi-xê-đéc.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭6:19-20‬ ‭BD2011‬‬

Nỗi Niềm Nhân Thế

Ngày 27, Tháng 4, Năm 2019

Đau, một nỗi đau của thế tục
Đau, nỗi niềm quặn thắt trong tim
Đau, trong nỗi lo sợ tang tóc
Đau, trong cô quoạnh của lòng người
Đau, trong tủi nhục của chiến trường
Đau, trong bệnh tật đói nghèo
Đau, một niềm đau nhân thế

Buồn, một nỗi buồn trong tâm khãm
Buồn, với tình người lòng bội nghịch
Buồn, trong xa vắng, trong nuối tiếc
Buồn, lòng anh em không hiệp một
Buồn, với ai đó vẫn thờ ơ
Buồn, trong cô thế, cần minh oan
Buồn, một nỗi buồn nhân thế

Khóc, trong tình yêu của Chúa Trời
Khóc, cho nhân loại trong tối tăm
Khóc, cho tình huống của Dân Oan
Khóc, vì biển chết, vì sông buồn
Khóc, trong ăn năn, hãy mở lòng
Khóc, trong thống hối cho dân tộc
Khóc, Ngài xoay hướng lòng người

Vui, vì Lời Chúa không đổi dời
Vui, một niềm vui của thiên đàng
Vui, trong công bình của Đấng Thánh
Vui, Thập Tự Giá, năng quyền Ngài
Vui, Huyết Con Ngài tẫy thanh ta
Vui, trong thẫm quyền của Cha ban
Vui, mở mắt lòng nhìn biết Cha
Vui, trong thạnh vượng, lòng bình an
Vui, trong chiến thắng vinh quang Ngài
Vui, cửa Trời đang rộng mở cho ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-27-2019
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~
“Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa-giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa-chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công-bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus-Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu-nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương của Đấng Christ? Có phải hoạn-nạn, khốn-cùng, bắt-bớ, đói-khát, trần-truồng, nguy-hiểm, hay là gươm-giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu-thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất-kỳ sự chết, sự sống, các thiên-sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền-phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ, là Chúa chúng ta.” – Rô-ma‬ ‭8:31-39‬ ‭VB1925‬‬

Mất, Còn?

Ngày 24, Tháng 4, Năm 2019

Mất, còn, còn, mất đâu đây?
Mất đi, nhưng vẫn còn trong thể nào?
Mất gì, thương tiếc làm sao
Mất đi một chuyến ngao du tình đời

Tìm ai, ta vẫn tìm gì?
Tìm trong mục vụ, tìm danh, lợi, quyền?
Tìm gì những chuyện vu vơ
Như mây, như khói, theo dòng thoi đưa

Đưa ta về cõi hư vô
Thương thương, tiếc tiếc cuốn theo dòng đời
Hư không, thật hẳn hư không
Giờ ta xoay hướng, tìm Cha giờ này

Mất đi, nhưng vẫn còn đây
Còn Cha, còn Chúa, còn tình anh em
Còn non, còn nước, còn dân
Còn quê hương ấy, còn vùng miền ta

Dấy lên, dân Chúa dấy lên
Mất, Còn, với Chúa, phục hồi nước non
Giờ đây, một dạ, một lòng
Đồng công cộng tác với Cha giờ này

Nhìn vào lãnh thổ của ta
Lời Cha, công bố, giải vây dân tình
Chớ lo, đừng sợ, chẳng buồn
Lời Cha, luôn vẫn vững bền muôn năm

Vùng lên, ta hãy vùng lên
Biết bao phép lạ, dấu kỳ chờ ta
Xông vào chiến trận thuộc linh
Ban cho, mở rộng lòng người ai ơi

Tay ta dương nỗi cung đồng
Đánh Đông, dẹp Bắc, tẫy thanh vùng miền
Cán cân luật pháp từ Trời
Công bình, chánh trực, quang khai dân tình

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-24-2019
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~
Cảm tác về sự giải phóng dân tộc. Xin Chúa dấy chúng ta lên để khai phóng và cầu thay cho sự khôi phục đất nước.

Xin Chúa Mở Mắt Con

Cho con nhìn thấy Mắt Ngài
Mắt Ngài chan chứa tình yêu đại ngàn
Ôi đôi mắt ấy thương yêu
Dẫn đưa che chở chăm nom trọn đời
Cho con nhìn thấy Lòng Ngài
Lòng Cha mở rộng luôn chào đón con
Nhân từ, rộng lượng, yêu thương
Tình yêu mở rộng lòng Ngài ban cho
Cho con nhìn thấy thiên binh
Muôn vàn thiên sứ từ trời giáng lâm
Đi đầu, Ngài Đấng đi đầu
Giải vây, giải cứu, chở che mọi mùa
Cho con nhìn thấy dân Ngài
Dân tình tang tóc đau thương tìm Ngài
Tìm đâu, dân Chúa tìm đâu?
Chớ tìm mục vụ, hãy tìm Mặt Cha
Cho con nhìn biết vận con
Vì con Ngài đã hy sinh Con Ngài
Thần quyền thẫm vị Cha ban
Đồng hành với Chúa khắp nơi trên trời
Vận con, từ Chốn Cao Hơn
Mở ra mặc khải, mắt lòng thấy Cha
Tiếng Cha vang dội sấm rền
Tiếng Ngài biến đổi mọi điều hôm nay
“Chiên Ta nghe tiếng Ta chăng?
“Sao ngươi lại cứ bôn ba kiếm tìm?
“Tìm Ta, ngươi hãy tìm Ta
“Mắt Ta luôn vẫn kiếm tìm dân Ta”
Xin Cha mở mắt dân Cha
Cho con nhìn thấy Mắt Tình Yêu Cha
Bước vào trong Phía Sau Màn
Giờ đây dân Chúa chẳng còn phân ly
Mau mau trở lại cùng Cha
Một lòng, một ý, đồng hành với Cha
Một lòng xây dựng Nước Trời
Đồng công cộng tác với thiên binh Ngài
Một ngày tươi mới mở ra
Một chân trời mới, đón chào Vua Cha
Cho con nhìn biết ra Cha
Mắt lòng con vẫn hướng về Cha Yêu!
Lửa Thiêng Việt Nam – 4-24-2019
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~
“Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ-lùng trong luật-pháp của Chúa.” – Thi-thiên‬ ‭119:18‬ ‭VB1925‬‬

Chiều Đồi Gô-tha

Ngày 16, Tháng 4, Năm 2019

Chiều xưa năm ấy, một chiều xưa
Vai Ngài nặng trĩu bóng Hình Hài
Ngã dài in bóng Đấng Mê-si
Đường chiều ngập lối tiếng bội lòng
Lòng người lắm lúc vẫn bôn ba
“Đóng đinh, hãy đóng đinh hắn đi”
Con đường Thập Giá Ngài gánh chịu
Muôn điều sỉ nhục chất trên Ngài
Vương miện bằng gai, đội đầu Ngài
Áo choàng thấm máu, khoát trên vai

Vì ai, ta có biết vì ai?
Chiên Con, Ngài giáng thế lâm phàm
Con Trời, Con Sinh Tế Vượt Qua
Ách ta Ngài mang lấy tội hình
Đồi xưa nhuộm đỏ Huyết Chiên Con
Sự gian ác ta, Ngài gánh lấy
Lằn roi Ngài chịu, chữa lành ta
Như chiên đem đến hàng làm thịt
Nín chịu nhịn nhục, chỉ vì ta
Con đường Thập Giá, một con đường

Ôi tình yêu ấy, Một Tình Yêu!
Mở ra con đường sống cho ta
Ngày trời trên đất Ngài ban cho
Sự sống đời đời không đổi dời
Tình yêu Vĩnh Cữu, thật bao la
Cửa trời rộng mở đón chào ta
Mở lòng chào đón Chúa Tình Yêu
Xin Chúa viếng thăm tấm lòng này
Xin Ngài chữa lành mọi tâm bệnh
Ngợi khen Cha Thánh trên trời cao
Ngợi khen Đấng Sống, Muôn Đời Vô Song!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-4-2019
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~
Cảm tác trong mùa Thương Khó 5779 (trùng với 2019 trong Dương Lịch)
“Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.” – Giăng‬ ‭3:16‬ ‭VB1925‬‬
“Thật người đã mang sự đau-ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn-bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn-khổ. Nhưng người đã vì tội-lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian-ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa-phạt người chịu chúng ta được bình-an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội-lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp-đáp, nhưng khi chịu sự khốn-khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.” – Ê-sai‬ ‭53:4-7‬ ‭VB1925‬‬

Hướng Thượng

 

Bông hoa đua nở ô kìa
Sáng hôm nở rộ chiều tàn về đâu?
Một thời quên lãng buâng khuâng 
Đi vào dĩ vãng trầm luân ai ngờ

Dù hoa kia vẫn hay tàn
Sớm mai ánh nắng chan hòa thương yêu
Một ngày tươi mới đón chào
Mở lòng chào Chúa, Hướng Dương chào Ngài

Những điều xưa cũ chẳng còn
Một điều mới mẻ Ta làm cho ngươi
Vương lên, về phía chân trời
Bình minh, ánh sáng rạng ngời dân Ta

Mở ra kìa hãy mở ra
Dân Còn Sót Lại, vùng lên giờ này
Chớ nhìn vào cõi hư vô
Tình đời thế sự, bôn ba làm gì?

Một liên kết mới, Thánh Linh
Đồng hành với Chúa, một lòng cùng Cha
Đánh Đông, dẹp Bắc, băng ngàn
Phục hồi lãnh thổ, giải vây dân tình

Nhìn lên, giờ hãy lên cao
Đồng hành với Chúa, trị vì nơi cao
Một tầm nhìn mới Cha ban
Một đường hướng mới, nhìn về Si-ôn

Trên Con Đường Thánh của Cha
Không ngồi nơi chốn tối tăm u tù
Thần Quyền, thẫm vị làm con
Con Vua Vinh Hiển, Danh Ngài dội vang!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-4-2019
www.luathiengvn.com

Nợ Yêu Thương!

Ngày 8, Tháng 4, Năm 2019

Lòng lo sợ, khi nhìn vào ngoại cảnh
Mắt thâm quầng, suy gẫm chuyện tang thương
Ôi đời người, một cảnh tình tang tóc
Dân tộc ơi, ai biết rõ sự tình
Lòng con nay, lắm lúc không đủ lời
Lời than khóc, lòng yêu dân quặn thắt
Lệ tuôn rơi, thao thức bao đêm trường

Tình yêu này, thật đến từ trên cao
Lòng trắc ẫn, Chúa Ngài đã ban cho
Nợ yêu thương, không bao giờ trả hết
Xin núp trong, trong Vầng Đá Muôn Đời
Huyết Con Ngài, xin thanh tẫy dân con
Lòng thống hối, Cha ôi, xin thương xót
Cánh Tay Ngài, xin giải cứu dân con

Bao thế kỷ, tượng thần kia lường gạt
Giờ bừng tỉnh, con nhìn thấy Cha Yêu
Tình yêu Chúa, dòng Sự Sống tuôn trào
Từ Ngôi Trời, chảy vào lòng nhân thế
Nguyện Thần Chúa, xin giáng trên lãnh thổ
Viếng thăm con, một lần nữa Cha ơi
Tẫy thanh con, biến đổi hết mọi điều

Lòng trông cậy, muôn đời chẳng đổi dời
Cánh Tay Cha, Năng Quyển vô hạn lượng
Đấng Đi Đầu, Ngài giải phóng gia ơn
Nguồn Cung Ứng, ban cho không kể xiết
Đấng Chữa Lành, mọi bệnh tật, môi trường
Giờ xin Chúa, Đấng hay làm phép lạ
Xin chào Ngài, Vua Vinh Hiển lòng con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-4-2019
http://www.luathiengvn.com

Lẩn Tránh Sự Thật???

Ngày 8, Tháng 4, Năm 2019

Mặt trời mọc ở phương Đông
Lặng về bên phía phương Tây, ô kìa
Sáng, trưa, chiều tối như nhau
Mặt Ngài chiếu sáng trên ta đêm ngày

Lẽ Thật, Lời Chúa mở ra
Cớ sao ta vẫn bôn ba kiếm tìm?
Đường ngay, lẽ phải, dội vang
Lòng ta yêu Chúa, yêu người như ta

Sao ta vẫn sợ, âu lo
Sợ buồn, sợ giận, sợ lời yêu thương?
Tình yêu, sự thật trong Ngài
Giờ ta đối diện với lòng của ta

Đi đâu, lẩn trốn nơi nào?
Nơi nao ta đến, ta về với ta
Đến khi Thần Chúa quang khai
Mở tâm, mở trí, cho ta thấy Ngài

Nhìn vào Đôi Mắt Thương Yêu
Vùng lên, dũng cảm, tình yêu dạt dào
Thánh Linh, Lẽ Thật của Cha
Đón chào Thần Chúa, ngự vào tâm ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-4-2019
http://www.luathiengvn.com

Chúa Vẫn Đợi Chờ

Ngày 4, Tháng 4, Năm 2019

Có bao giờ tôi vẫn đợi chờ
Chờ mây, chờ gió, chờ mùa ấy
Chờ người, đợi lúc, chờ thâu đêm
Thời gian thấm thoát vượt qua mau
Khoảnh khắc tang thương vấn vương lòng

Bạn ơi, Chúa vẫn đợi chờ ta
Ngài trông, Ngài đợi, thấu lòng ta
Ngài ban ân sũng không kể xiết
Vòng Tay rộng mở, Ngài ban cho
Mắt Ngài vương vấn, lòng quặn thắt

Tim Ngài nhuộm máu, Đồi Gô-tha
Lòng Ngài tan vỡ, rịt lòng ta
Đòn roi Ngài gánh, chữa lành ta
Đoạn trường phân ly với Chúa Cha
Chỉ vì tội ta, Ngài gánh chịu!

Ôi, tình yêu ấy, biết bao giờ
Ngàn năm như một, tình yêu ấy
Muôn đời, vạn kiếp chẳng phai tàn
Tình yêu chân thật, không vụ lợi
Tình Cha, tình Chúa chờ đợi ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-4-2019
http://www.luathiengvn.com

Động Chạm Lòng Con

Ngày 4, Tháng 4, Năm 2019

Trong Mùa Lễ Vượt Qua/Phục Sinh này, chúng ta tưởng nhớ đến công trình cứu chuộc tuyệt vời của Đức Chúa Giê-xu trên Thập Tự Giá. Ngài đã giáng thế hầu bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Cha, Đấng Tạo Hoá, với chúng ta là con người tội lỗi. Trong cuộc hành trình từ đất về trời này, thật ra, mọi việc Chúa giao phó cho chúng ta là để bầy tỏ tấm lòng của Ngài với dân gian. Nguyện xin Chúa Thánh Linh động chạm đến tấm lòng và dứt dấy chúng ta một lần nữa.

Shalom,
Lửa Thiêng Việt Nam
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Động Chạm Lòng Con

Lòng con mong đợi, mắt con ngắm Ngài
Lòng con nhìn biết, Chúa Ngài là Cha
Lòng con mở rộng, đón chào tình yêu
Lòng con khai sáng, cửa trời mở ra
Lòng con sống lại, sáng trong Mắt Ngài
Lòng con vui hưởng trọn lành trong Cha
Lòng con, con trẻ, mở lòng chào Cha
Lòng con động chạm, Tay Cha vận hành
Chạm vào tấm lòng khô hạn hôm nay
Chạm vào, mở mắt tâm linh giờ này
Chạm tay con Chúa, mở lòng Ban Cho
Chạm tai, rộng mở, lắng nghe tiếng Ngài
Chạm vào nghịch cảnh, luyện con đêm ngày
Chạm vào, mở cửa, gia tăng bội phần
Chạm chân con Chúa, vượt sông băng ngàn
Chạm vào, chuyển đổi, giãi bày tâm cang!
Lửa Thiêng Việt Nam – 4-4-2019
http://www.luathiengvn.com

Dấy Lên “Đời Sống Mới”

Ngày 3, Tháng 4, Năm 2019

Cảm tác với lời chào thăm, thân tặng Hội Thánh Không Trung Đời Sống Mới, cầu xin Chúa ban ơn, gia tăng, chúc phước và đại dụng các anh chị em để mở rộng Vương Quốc Chúa!

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-4-2019
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dấy Lên “Đời Sống Mới”

Anh em ta vẫn một lòng
Một tâm một dạ với tình yêu Cha
Đến từ khắp bốn phương trời
Từ nơi tăm tối giờ vùng dậy lên

Gia-vê, Chúa Đấng Ra-phê
Yêu thương che chở, chữa lành tâm ta
Lòng ta chan chứa bao điều
Tiếng lòng là tiếng dội vang Tình Ngài

Kẻ thù, ngươi hãy lắng nghe
Mọi điều xưa cũ giờ tan biến rồi
Một ngày tươi mới Cha ban
Đường xưa lối cũ, vẫy tay giã từ

Một “Đời Sống Mới” Cha ban
Một lòng kính Chúa yêu người dân gian
Dấy lên, cùng tiến lên cao
Đồng hành với Chúa, khắp nơi trên trời

Một mùa tươi mới Cha ban
Một “Đời Sống Mới”, lòng mừng hân hoan
Xin Cha mở khoá dân ta
Xin Ngài khai phóng, xin Ngài gia ơn!

Đoàn binh Thập Tự can trường
Thanh minh, dũng mãnh, Thần Quyền Cha ban
Lòng ta rộng mở trong Ngài
Lòng Cha bày tỏ cho người dân gian

Dấy lên nữ chiến binh Ngài
Sánh vai, Nam, Nữ trận tiền tiên phong
Mặt Ngài chiếu sáng trên ta
Gia tăng, đột phá, giải vây dân tình!

~~~~~~~~~~
Nguồn ảnh: Nguyễn Anh Dũng

Springfield, Đón Chào Xuân Sang!

Ngày 2, Tháng 4, Năm 2019

Cảm tác với lời chào thăm thương tặng Hội Thánh Springfield tại Springfield, Massachusetts, U.S.A.

~~~~~~~~~~~~

Springfield, Đón Chào Xuân Sang!

Mùa Đông vẫn còn vương vấn đâu đây
Áng mây thấp thoáng, lạnh lùng toả lan
Trong nơi ấp ủ, chờ mùa Xuân sang
Lòng ta, lòng Chúa, trong dòng thời gian

Than Hồng nhen lửa, ấm lòng dân gian
Dựa nơi bóng Chúa, lòng bình tịnh thay
Trong nơi kín nhiệm, Lời Ngài quang khai
Trong mùa chờ đợi, vinh quang tuyệt vời

Đông đang qua, nhưng Xuân cũng đang tới
Bầu trời rộng mở đón tình yêu Cha
Kìa, Ánh ban mai tẫm rực trời Xuân
Trăm hoa đua nở, đón chào Vua Cha

Người tình Ta ơi, hãy mau chỗi dậy!

Springfield, một mùa gia tăng bội phần
Springfield, đồng hành cùng vạn thiên binh
Springfield, chiến binh thờ phượng can trường
Springfield, lòng vui mừng chan chứa yêu thương!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4/2/2019
http://www.luathiengvn.com

Tình Yêu Núi Ô-li-ve

Ngày 31, Tháng 3, Năm 2019

Con đường lên núi, ô kìa
Lòng Người tan vỡ tại hòn núi xưa
Đứng xem, nhìn ngắm dân tình
Bao dòng giọt lệ tuôn rơi giờ này

Giê-xu, ôi Chúa Giê-xu
Lòng Ngài mở rộng, tình yêu đại ngàn
Chân Ngài vạn dậm hiên ngang
Đứng trên núi ấy thăng thiên về trời

Bao nhiêu thế kỹ trôi qua
Dân tình tang tóc kiếm tìm tình yêu
Chiến tranh, tranh đấu vùng miền
Tranh dành mãnh đất, Ô-li-ve, kìa

Dân Ta tang tóc vì đâu?
Tìm Ta, tìm chốn nơi nào tìm Ta?
Mở ra kìa hãy mở ra
Đón Vua Vinh Hiển vào lòng hôm nay!

Lòng ngươi sao vẫn bôn ba?
Chúa Bình An đến ban tình yêu Cha
Đừng buồn, chớ sợ, chẳng lo
Dân Ta giờ hãy lắng lòng nghe Ta

Lên đây, ngươi hãy lên đây
Đồng ngồi với Chúa khắp nơi trên trời
Thần quyền thẫm vị Cha ban
Mắt nhìn, mặt ngắm Thánh Nhan giờ này

Ngày Ta trở lại gần kề
Dân Ta, lòng hãy hướng về Si-ôn
Chân Ta đáp xuống núi này
Giờ Ta đang đến, đón người về trời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 31-3-2019
http://www.luathiengvn.com

Bạn Có Biết Chăng?

Ngày 15, Tháng 3, Năm 2019

Chúa yêu thương bạn
Ngài đã sắm sẵn
Thần quyền thẫm vị
Làm con Chúa Trời
Ban cho ân tứ
Khai phóng mặc khải
Mở rộng bờ cõi
Xức dầu, gia ơn

Phá tan mọi xiềng
Dấy lên, dũng mãnh
Ngài không tây vị
Không nhìn bề ngoài
Tiêu chuẫn thiên đàng
Không theo ý người
Nhưng trong ý Cha
Ở đất như trời

Dấy lên, toả sáng
Xông ra trận tiền
Bày tỏ lòng Cha
Mở lòng ban cho
Triển khai dân Chúa
Kính Chúa, yêu người
Giải phóng lãnh thổ
Chữa lành dân gian!

Đây là một Ngày của các Thánh Dân Ngài. Chúa muốn khai phóng và gia tăng mỗi người trong chúng ta hầu mở rộng vương quốc Ngài. Sự gia tăng này không tùy thuộc vào quy củ giáo điều của các hàng giáo phẩm, nhưng Chúa nhìn biết tấm lòng và vì lòng yêu thương vô hạn lượng, Ngài yêu chúng ta và muốn đại dụng tất cả.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-3-2019
http://www.luathiengvn.com

Can Trường Trong Chiến Trận

 

Hỡi người dõng sĩ can trường
Lòng ngươi tha thiết một lòng với Cha
Ngài ban sức lực siêu nhiên
Giương tay kéo nổi cung đồng, cùng Cha

Dầu khi trong chốn gian truân
Lắm khi chẳng có một ai đi cùng
Trong cơn giông tố hiểm nguy
Bước ra, chân dẫm vào lòng Giô-đanh

Chúa Cha, Ngài Đấng Đi Đầu
Vượt Qua, sông, biển, cơn giông đâu nào?
Một Lời của Chúa Cha kìa
Sóng im, gió lặng, kẻ thù dang xa

Trận tiền nơi chốn của Cha
Đánh đâu thắng đó, dân Ngài vùng lên
Dấy lên, dân Chúa dấy lên
Nữ, Nam, Già, Trẻ, Chúa Ngài triển khai

Thời kỳ chinh chiến đến rồi
Vào miền Đất Hứa, xông ra trận tiền
Giờ đây, xin Chúa đoái thương
Ban cho chiến lược, giải vây dân tình

Đánh tan mọi kẻ xăm lăng
Tư duy thông sáng, phá tan mọi xiềng
Dấy lên, ngươi hãy dấy lên
Sáng lên, tỏa sáng, đánh tan quân thù

Mở ra kìa hãy mở ra
Rộng lòng khai phóng, mở lòng ban cho
Một lòng kính Chúa, yêu người
Anh Minh, dũng mãnh, can trường, dân Ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-3-2019
www.luathiengvn.com

Khởi Đầu Vào Cuối Đường

Ngày 14, Tháng 3, Năm 2019

Đoạn đường con đi nhiều chông gai
Gập ghềnh, thăng trầm theo tháng ngày
Thu qua, Đông đến, Xuân lại về
Đến cuối chặng đường, chuyển đổi đến

Một khởi đầu mới, vừa mở ra
Khi con cứ nghĩ không còn lối
Chẳng chổ cậy trông, nơi nương tựa
Giờ con chấm dứt con đường xưa

Đường xưa, lối cũ, đường mòn ấy
Giã từ, xin giã từ đường xưa
Con vẫn trông cậy, khi không còn
Một con đường mới đang mở ra

Linh hồn ơi, hãy chớ sờn lòng
Đấng ‘Ta Là’, Ngài là Vĩnh Cữu
Lòng Cha mở rộng đón chào con
Tình Ngài chan chứa đã bao mùa

Cửa trời rộng mở, một mùa Xuân
Dân Còn Sót Lại, hãy vùng lên
Kìa, bảy ngàn người còn trông đợi
Bình minh, ánh sáng rực trời Xuân

Dân Ta, đừng sợ, hãy chớ lo
Ta ban cho một khởi đầu mới
Đoạn đường gian khổ, chốn tận cùng
Thần quyền thẫm vị Ta ban cho!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-3-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~
Chúng ta sẽ vẫn hy vọng trong khi không còn hy vọng. Chúng ta sẽ vẫn tin cậy khi không còn nơi nương tựa!

Vì sao? Vì Chúa Giê-su, Ngài là cội rể và cuối cùng của đức tin ta. Ngài là đối tượng của đức tin ta.

Đức Chúa Trời đã sắm sẳn một Dân Còn Sót Lại trong đạo binh của Ngài để đồng hành với những ai đang ở trong tình cảnh bế tắc. Chúa đang mở ra một con đường sống mới trong hoang mạc. Hãy vững lòng!

“Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người không có quì gối xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó.” – I Các Vua 19:18

Một Thời Vượt Qua

Ngày 13, Tháng 3, Năm 2019

Vượt Qua mọi mối gian nguy
Vượt Qua bóng tối, ác linh hoành hành
Vượt Qua trũng chết xương khô
Vượt Qua mọi nỗi bất công tình đời

Vượt Qua bệnh tật, đói, nghèo
Vượt Qua, thoát sợ, thoát nghèo, thoát lo
Vượt Qua Biển Đỏ giờ này
Vượt Qua đồng vắng, vào miền an vui

Vượt Qua, dân Chúa vượt qua
Vượt qua mọi ách gông cùm tư duy
Vượt Qua giới hạn ác gian
Vượt Qua, tiến bước, xông ra trận tiền

Vượt Qua, guồng máy Ma-môn
Vượt Qua, thể chế rắn rồng ma vương
Vượt Qua, phá hủy thành trì
Vượt Qua, bẻ gãy thông đồng tối tăm

Vượt Qua, đánh hạ ác linh
Ác linh ‘tôn giáo’, rập khuôn làm gì?
Vượt Qua, xúc cảm, ‘Cái Tôi’
Khắc phục lý trí, Ý Ngài được nên

Vượt Qua, từ bỏ đường xưa
Đường xưa lối cũ, vẫy tay giã từ
Vượt Qua quy củ, giáo điều
Gia tăng, mở rộng, triển khai dân tình

Vượt Qua, trong Thánh Ý Cha
Ở trời như đất, Tình Ngài Bao La
Vượt Qua, lên chốn cao hơn
Cửa lòng rộng mở, đón chào Vua Cha

Vượt Qua nhìn biết lòng Cha
Màn Đền Thờ ấy chẳng còn phân ly
Vượt Qua, vào phía sau màn
Trong nơi Chí Thánh, đồng tâm tình Ngài

Vượt Qua, khỏi chốn gian nan
Tiến vào Đất Hứa, đồng hành với Cha
Vượt Qua, mở rộng lòng ta
Chào Vua Vinh Hiển, mừng vui trọn đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-13-2019
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~
Cảm tác về sự giải phóng dân tộc trong Mùa Lễ Vượt Qua trong năm 5779 (trùng với 2019 Dương Lịch)

Khởi đầu cuộc hành trình ‘Vượt Qua’ là sự vâng lời. Dân sự đã thuận phục dưới sự lãnh đạo của Môi-se để vâng theo lời khuyên dạy của Chúa. Họ đã giết một con sinh tế và bôi huyết nó trên mài cửa. Đây là một hình bóng của sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên Thập Tự Giá. Họ đã ‘Vượt Qua’ sự đoán phạt đang giáng xuống trên toàn xứ Ai-cập trong khoảnh khắc đó.

Hãy trở về với tình yêu ban đầu trong sự thuận phục Chúa để ‘Vượt Qua’ bóng tối của sự chết hầu tiến vào miền Đất Hứa!

Mẹ Việt Nam

Ngày 8, Tháng 3, Năm 2019

Mẹ tôi ánh mắt u buồn
Thanh minh, khí phách, chiến binh can trường
Mắt Me chan chứa tình người
Lòng Me mở rộng, bao la, chân tình

Tay Me, ấp ủ chở che
Vành môi, ánh mắt, dạng dầy nắng sương
Sáng, trưa, chiều tối một lòng
Tâm tình chất chứa Tình Yêu Đại Ngàn

Quanh năm, suốt tháng trông chờ
Chờ mưa, chờ nắng, chờ thời hanh thông
Một lòng Me vẫn nguyện cầu
Xin ơn Cha Thánh, xin Ngài đoái thương

Chào Vua Vinh Hiển, xin Ngài
Mở ra mùa mới cho Người Miền Cao
Mắt Me, chăm chú nhìn Ngài
Cha ôi, mở khoá, mở lòng dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-3-2019
http://www.luathiengvn.com

Nguồn Ảnh: Dendelion Nguyen

Mùa Xuân Trong Tim Ta

Ngày 5, Tháng 3, Năm 2019

Mùa Xuân, ai đợi Mùa Xuân?
Mùa hoa nở rộ, đón chào tình yêu
Một mùa thức tỉnh, mở lòng
Mở lòng chào đón, Chúa Trời quang vinh

Mùa Xuân, ấp ủ trong tim
Mùa hoa mời gọi, nhuộm màu yêu thương
Sắc hồng, sắc đỏ đua nhau
Mừng vui ca hát, mọi lòng hân hoan

Mùa Xuân vĩnh cửu của ta
Tiếng lòng vang dậy, tình Cha đời đời
Mắt nhìn mặt ngắm Thánh Nhan
Tay trong Tay Chúa, một lòng với Cha

Mùa Xuân cây lá xanh tươi
Bên dòng Sự Sống, bên dòng Sông Xanh
Lá cây chẳng úa, không tàn
Quanh năm đua nở, chữa lành dân gian

Bên dòng Bình Tịnh với Cha
Mùa xuân ấp ủ muôn đời, muôn dân
Ngài là Chúa của Mùa Xuân
Mùa Xuân tràn ngập trong ta đời đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 5-3-2019
http://www.luathiengvn.com

Cái Neo Linh Hồn

Ngày 4, Tháng 3, Năm 2019

Linh hồn, linh hồn ta chớ bồn chồn
Nương trong Cánh Chúa với lòng bình an
Trong nơi kín nhiệm từ “phía sau màn”
Nguồn lòng trông cậy của con dân Ngài

Không còn bức xúc bôn ba tình đời
Không còn tranh đấu, chẳng còn bâng khuâng
Không còn tùy thuộc ngoại cảnh gian nan
Không còn tang tóc, khóc than đêm ngày

Lòng tin cậy Chúa, Cội Nguồn Đức Tin
Mắt lòng nhìn biết, Cửa Trời mở ra
Chào Vua Vinh Hiển, mời Ngài vào tâm
Lòng tin nhìn biết, chính Ngài là Cha

Chúa Cha mở rộng lòng Ngài với ta
Cho ta nhìn thấy tình Ngài bao la
Ôi lòng Nhân Ái của Ngài Vô Biên
Tình Cha rịt mọi thương lòng con côi

Chớ nhìn, chớ nhìn vào cõi hư vô
Chớ nhìn kẻ ác, khiến lòng bất an
Nhìn lên vào chốn cao hơn, gặp Ngài
Nhìn vào Ánh Mắt, Tình Cha Đại Ngàn

Vượt qua mọi ách, phá tan mọi xiềng
Qua Quyền Năng Huyết, Con Trời, Giê-su
Lòng tin cậy Chúa, thông qua Huyết Ngài
Một neo vững chắc linh hồn, muôn năm!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-3-2019
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~
“Chúng ta giữ điều trông-cậy nầy như cái neo của linh-hồn, vững-vàng bền-chặt, thấu vào phía trong màn, trong nơi thánh mà Đức Chúa Jêsus đã vào như Đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế-lễ thượng-phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭6:19-20‬ ‭VB1925‬‬

Vắng Bóng, Trở Về

Ngàym4, Tháng 3, Năm 2019

Vắng bóng người xưa, vắng bóng lòng
Vắng trong cô quạnh vắng tình người
Vắng lời thân ái, vắng tình yêu
Vắng lòng yêu Chúa, vắng muôn điều
Vắng ánh ban mai, vắng mùa Xuân
Vắng lòng nhân ái, vắng tất cả
Vắng tình hữu nghị, vắng anh em
Vắng Cha, vắng Chúa, vắng Cội Nguồn

Vắng tình yêu Cha, hãy trở về
Trở về, xoay hướng, với Cha yêu
Trở về với Chúa, bên Thập Tự
Trở về, nhìn biết, Ngài là Cha
Trở về, trở về, trở về mau
Trở về, lắng nghe, tiếng lòng Ta
Trở về, nhìn biết, Con Yêu Dấu
Trở về, cuộc sống, đầy sung mãn
Trở về với Cội Nguồn Tình Yêu!

Là chính Chúa Dấu Yêu, Là chính Chúa Dấu Yêu!
Giê-su, Giê-su, Giê-su!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-3-2019
http://www.luathiengvn.com

Hướng Về Giê-ru-sa-lem

Ngày 3, Tháng 3, Năm 2019

Giê-ru-sa-lem, ôi Giê-ru-sa-lem!

Tiếng lòng êm dịu làm sao
Đường về Thành Thánh, tình yêu dạt dào
Quê Cha đất tổ của ta
Lòng ta luôn hướng về nơi chốn này

Một ngày Chúa đến viếng thăm
Nhìn Thành Thánh ấy lệ Ngài tuôn rơi
Dân tình tang tóc, cứng lòng
Bôn ba tìm kiếm, kiếm tình yêu ai?

Thế nhưng, Chúa vẫn vững lòng
Vì yêu nhân thế, một lòng, quyết tâm
Chăm nhìn về hướng Gô-tha
Hướng về Thành Thánh trọn lòng với Cha

Con đường Chúa đã đi qua
Con đường thuận phục, con đường của Cha
Giờ đây ý Chúa được nên
Con Trời giáng thế, mở lòng ban cho

Ân tình Ngài quá bao la
Biển hồ cạn nước tình Ngài chẳng vơi
Đi trong Ánh Sáng Lời Ngài
Hướng về Thành Thánh, Si-ôn, ô kìa

Thiên đàng trên khắp lối đi
Mở lòng chào Chúa Sha-Lom giờ này
Trong giây phút Chúa viếng thăm
Khá nhìn biết Chúa, xoay lòng hôm nay

Giờ Ngài thăm viếng, diệu kỳ
Giờ ta chuyển đổi, ăn năn trở về
Về bên chân Chúa thương yêu
Tiếng lòng, tiếng Chúa đang mời gọi ta

Giê-ru-sa-lem, ôi Giê-ru-sa-lem!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-3-2019
http://www.luathiengvn.com

Lời Ta Trong Con

Ngày 1, Tháng 3, Năm 2019

Dân Ta, hãy lại gần Ta
Gần bên chân Chúa, gần Cha, Ngôi Trời
Ngôi Lời, ở giữa chúng ta
Ngôi Lời là Chúa, là Cha đời đời

Ngài là Ánh Sáng trần gian
Trong Ngài, trong Chúa, một lòng với Cha
Mở lòng, chào Chúa hôm nay
Cho nguồn sống ấy, tuôn trào từ nay

Lời Cha, Ta đặt trong ngươi
Tay Ta, rờ chạm miệng, lòng, mắt ngươi
Mở ra, kìa hãy mở ra
Lắng nghe Tiếng Chúa, tiếp thu Lời Ngài

Tiến lên vào chốn cao hơn
Ngự trên cánh gió, các nơi trên trời
Thần Quyền, Thẩm Vị Cha ban
Lời Cha bứng nhổ, triển khai vùng miền

Ngôi Lời, chính Chúa Năng Quyền
Phá tan mạng lưới ác gian quân thù
Lời Cha con hãy gieo vào
Vào trong đồng lúa, vụ mùa của Ta

Lời Ta khi đã gieo ra
Gia tăng, mở rộng theo đường lối Ta
Một trăm, một hột, một ngàn
Con gặt bén gót người gieo giờ này!

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-1-2019
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

Cảm tác từ:

“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.” – Giăng 1:1-5

“Đoạn, Đức Giê-hô-va giang tay rờ miệng tôi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Nầy, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi. Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng.” – Giê-rê-mi 1:9-10

Lắng Nghe Lời Ngài

Ngày 26, Tháng 2, Năm 2019

Du dương âm hưởng thiên đàng
Tâm hồn lắng đọng, lắng nghe Lời Ngài
Lời Cha êm dịu biết bao
Một Lời êm ấm chữa lành tâm cang

Tâm hồn yên tĩnh lắng nghe
Tiếng Cha khuyên dạy, con ơi trở về
Cội nguồn là Chúa Tình Yêu
Chúa Cha, Ngài Đấng sinh thành ra ta

Ba miền, một dãi sơn hà
Chúa Cha đặc cách, Ngài hằng ban cho
Việt Nam, mãnh đất cha ông
Xin Ngài khai phóng, tẫy thanh giờ này

Sao ta cứ vẫn bôn ba?
Lắng nghe tiếng Chúa, phục hồi quê hương
Dấy lên, xin Chúa dấy lên
Yêu dân mến nước, chiến binh của Ngài

Xin Cha mở rộng tầm nhìn
Cho ta nhìn biết, cội nguồn từ Cha
Khai tâm mở trí giờ này
Đoái thương đất Việt, giải vây dân tình

Ác linh sự chết ô kìa
Chúa Cha đánh hạ, loại trừ các ngươi
Giờ này bẻ gãy thông đồng
Lắng nghe tiếng Chúa, xoay lòng, ăn năn

Một con đường mới Cha ban
Một lòng kính Chúa, yêu người dân gian
Đồng tâm một dạ với nhau
Phục hồi đất nước, chữa lành quê hương.

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-2-2019
http://www.luathiengvn.com

Dấy Lên Thế Hệ Giô-si-a

Ngày 25, Tháng 2, Năm 2019

Một mùa chuyển đổi của ta
Một mùa thanh tẩy, đánh tan quân thù
Bàn thờ của chúng ô kìa
Khắp trong lãnh thổ, nơi cao, chốn nào?

Vùng lên, ta hãy vùng lên
Đi trong mặc khải, sáng soi từ trời
Cờ Ngài Chiến Thắng tung bay
Gia-vê, Ngài Đấng Vạn Quân đi đầu

Xin Cha khai phóng dân tình
Dấy lên những chiến binh Ngài, Giô-si-a!
Ác linh ô uế kia ơi
Giờ người đã điểm, vận ngươi đến rồi

Xin Cha mở khoá ngục tù
Mở tai, mở mắt, phá tan mọi xiềng
Ăn năn, ta hãy ăn năn
Huyết Ngài thanh tẩy mọi lòng hôm nay

Lời Cha công bố từ trên
Phá tan linh giới, đánh lùi ma vương
Nơi Cao, nơi chốn của Cha
Chúa Ngài tể trị, các nơi trên trời

Nhìn xem, Kìa, Đấng Chí Cao!
Danh Ngài Thượng Cổ, Năng Quyền vô song
Dấy lên, xin Chúa dấy lên
Giô-si-a, hiện đại, chiến binh của Ngài

Tay ta giương nổi cung đồng
Xông vào chiến trận có Cha đi cùng
Đồng công cộng tác thiên binh
Đánh Đông, dẹp Bắc, Danh Ngài lừng vang!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-25-2019
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~

Xem trong II Các Vua 22:1-23:30 & II Sử Ký 34:1-35:27.

Tôi Nhìn

Ngày 24, Tháng 2, Năm 2019

Tôi nhìn tôi thấy mắt Ngài
Mắt Ngài soi dẫn, Mặt Ngài sáng soi
Tôi nhìn tôi thấy Tay Ngài
Tay Ngài chẳng ngắn vực tôi lên kìa

Tôi nhìn tôi thấy dân tình
Dân tình than khóc, kiếm Tình Yêu Cha
Tôi nhìn tôi thấy Lòng Cha
Lòng Cha rộng mở, ban cho rộng rời

Tôi nhìn tôi thấy thiên binh
Thiên binh của Chúa, đồng hành với tôi
Tôi nhìn tôi thấy Cửa Trời
Cửa Trời rộng mở, cơn mưa phước lành

Tôi nhìn tôi thấy Chiến binh
Chiến binh của Chúa, dấy lên giờ này
Tôi nhìn tôi thấy dân tôi
Dân tôi dũng mảnh, can trường vùng lên

Tôi nhìn tôi thấy dấu kỳ
Dấu kỳ phép lạ Chúa Trời ban cho
Tôi nhìn tôi thấy kẻ mù
Kẻ mù mở mắt, mở lòng chào Cha

Tôi nhìn tôi thấy ruộng vườn
Ruộng vườn sanh trái theo thì của Cha
Tôi nhìn tôi thấy sông ngòi
Sông ngòi sống lại, hanh thông mọi mùa

Tôi nhìn tôi thấy Việt Nam
Ba Miền hoan hỉ Tình Cha dạt dào
Tình Yêu của Chúa Cha, kìa!
Tình Ngài rịt mọi thương lòng dân tôi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-23-2019
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~
Cầu xin Chúa chữa lành lãnh thổ và dân tộc Việt Nam trong mọi lĩnh vực!

Một Chân Trời Mới

Ngày 23, Tháng 2, Năm 2019

Giờ đây ta đến bên Ngài
Gần cây Thập Tự trên đồi Gô-tha
Huyết Ngài tuôn đổ, lệ rơi
Hình hài, ảnh tượng Chúa Trời thành nhân

Gánh bao gian khổ trầm luân
Vì ta Ngài phải hy sinh giáng trần
Tường thành Than Khóc còn đây
Ăn năn thống hối quay về với Cha

Con ơi hãy trở về nhà
Nhà Cha, nhà Chúa, đang chào đón ta
Lòng Ngài rộng mở, ô kìa
Yêu thương, mời gọi, chở che mọi đàng

Thời kỳ than khóc đã qua
Một chân trời mới mở ra giờ này
Một con Đường Thánh của Cha
Một đường lối mới, một lòng hân hoan

Đứng trên thân vị Cha ban
Trong danh tánh mới con Trời, con Vua
Thần quyền thẫm vị từ trên
Bởi Năng Quyền Chúa, trong Danh Xưng Ngài

Trong cơn thử thách gian lao
Chúa Cha Ngài sẳn gia ơn giờ này
Đánh tan mọi ách, bẽ xiềng
Giải vây dân Chúa, vùng lên mọi miền

Nam, Trung, Bắc hãy dấy lên
Vùng Cao, mọi bản, mọi làng triển khai
Tiền năng, ân tứ Cha ban
Làm con Vua Thánh, chiến binh Nước Trởi

Mở tai, mở mắt, mở lòng
Đón Vua Vinh Hiển ngự vào trong tâm
Bình minh mở rộng chân trời
Một ngày tươi mới, Việt Nam chào Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-22-2019
http://www.luathiengvn.com

Song Thi: Bài Không Tên Thứ Ba

Ngày 21, Tháng 2, Năm 2019

Tình yêu, chiến trận song đôi
Ân Tình của Chúa chứa chan mọi lòng
Có yêu ta mới xông lên
Vào trong chiến trận với tình yêu Cha

Từ xưa Ngài đã định rồi
Tình Ngài vang dội vỡ bờ Giô-đanh
Ban Cho Con Một của Ngài
Vì yêu nhân thế, Con Ngài chết thay

Không lời, ta chẳng đủ lời
Giải bày tâm khãm, tình yêu Đại Ngàn
Chúa ôi, tình Chúa bao la
Rịt lòng tan vỡ, giải vây dân tình

Chết thay tội lỗi cho ai
Ăn năn quay bước chạy ngay về nhà
Nhà Cha rộng mở thứ tha
Đón chào con đã về nhà với Cha

Từ nay không phải bôn ba
Sống trong lo lắng kêu ca đói nghèo
Không còn bước chốn cheo leo
Đường xưa lối cũ từ nay giã từ

Giờ con đang sống dinh dư
Phước lành sung mãn ban từ Trên cao
Lòng mừng vui sướng biết bao
Tạ ơn Cha Thánh ngọt ngào Thiên ân

Giờ con ra chốn trận tiền
Đánh tan ma lực tháo xiềng quỉ vương
Mở mang nước Chúa càng hơn
Uy quyền Linh Thánh ơn Thiên tuôn tràn!

LT.VN.BD. – 2-21-2019
~~~~~~~~
Thân tặng các bạn đọc bài thứ ba của LTVN & Than Hồng … 🙂

Song Thi: Bài Không Tên Thứ Hai

Ngày 20, Tháng 2, Năm 2019

Chiều chiều ai đến thăm em
Nhìn em ta biết ảnh hình của Cha
Xin Cha chiếu sáng Mặt Ngài
Ban ơn khai phóng chúng ta đồng hành

Tình Cha thể hiện trong em
Tình Ngài chan chứa trong tình yêu ta
Con dân Chúa hãy vùng lên
Dấy lên toả sáng rạng ngời Mặt Cha

Dấy lên, ta dậy mà đi
Mở ra đường mới, con đường Việt Nam
Việt nam, đường đến Si-ôn
Không còn tang tóc, xôn xao, buồn phiền

Tình Cha bao phủ chở che
Dân ta giờ hãy tìm Cha giờ này
Một con đường mới đến miền
An vui, Phước lạc, Thiên đàng muôn thu!

LT.VN.BD. 2-20-2019
~~~~~~~~
Thân tặng các bạn đọc bài thứ hai của LTVN & Than Hồng … 🙂

Song Thi: Bài Không Tên Thứ Nhất

Ngày 20, Tháng 2, Năm 2019

Êm đềm mặt nước hồ Thu
Hồ Thu phẳng lặng êm ru chiều tà
Thu qua Đông đến Xuân về
Lòng em lắng đọng lắng nghe lời Ngài

Rồi em cất tiếng ngân nga
Lắng nghe tiếng Chúa bôn ba làm gì?
Lặng yên chờ đợi dấu kỳ
Chúa Cha dẫn dắt mọi thì đừng lo

Giờ hồ Thu nước lặng yên
Lắng nghe tiếng Chúa lòng bình an luôn.
Giê-xu xuống phước tràn tuôn
Cho ai tin cậy muôn đời yên vui!

LT.VN.BD. – 2-20-2019
~~~~~~~
Bài này được ra đời trên dưới 5 phút, một ‘song thi’ của LTVN và Than Hồng. Xin thân tặng các bạn đọc 🙂 …

Có, Không?

Ngày 18, Tháng 2, Năm 2019

Có Cha có cả bầu trời
Có tình hữu nghị với tình yêu Cha
Không Cha, ta vẫn bơ vơ
Con Côi trong chốn bôn ba tình đời

Có Lời, Cha dẫn soi đường
Không Lời, ta vẫn sáng chiều xôn xao
Có Lời, nhìn thấy lòng Cha
Không Lời, chẳng biết tình Cha thể nào

Có Cha, nhìn biết, mở lòng
Mở lòng tìm kiếm, mở lòng ban cho
Không Cha, tang tóc, đấu tranh
Kiếm tìm danh tính trong “Danh, Lợi, Quyền!”

Có Cha, hiệp nhất, tương giao
Đồng công cộng tác, với người với Cha
Không Cha, ta vẫn âu lo
Không hề cam kết, khó lòng tín trung

Tìm ai, ta vẫn tìm gì?
Tìm trong mục vụ, tìm ân tứ nào?
Tìm Cha, xoay hướng giờ này
Trong Cha, trong Chúa, cội nguồn là đây

Có không, không có, thế nào?
Có Cha, có Chúa, có tình anh em
Trở về với Đấng Yêu Thương
Trong Ngài, trong Chúa, trọn đời hân hoan!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-2-2019
http://www.luathiengvn.com

Đức Tin Dời Núi

Ngày 11, Tháng 2, Năm 2019

Lời Cha, Lời Chúa rao truyền
Lòng con ngờ vực, buồn lòng Cha yêu
Không tin vì chấn thương lòng
Chúa ơi, xin Chúa cảm thương lòng này

Giờ con vẫn muốn tin Ngài
Xin Ngài vùa giúp lòng vô tín này
Rịt lành mọi chấn thương lòng
Chữa lành tâm khãm, tình Ngài vô biên

Xin Cha mở khoá ngục tù
Tâm con mở rộng đón chào Thần Cha
Xin Thần Lẽ Thật quang khai
Đồng hành với Chúa, một lòng với Cha

Núi kia sừng sững trên cao
Đức tin ‘hột cải’ của con, ô kìa
Giờ Ngài khai phóng Đức Tin
Một lời công bố, dời hòn núi kia!

Nay ta giữ vững lòng tin
Chúa Trời, Ngài Đấng cội nguồn Đức Tin
Lòng tin, biết chắc vững vàng
Là lời minh chứng, những điều trông mong!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-11-2019
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~

“Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy có đức-tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi-ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng-nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho.” – Mác‬ ‭11:22-23‬ ‭VB1925

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” – Hê-bơ-rơ 11:1

Một Tinh Thần Khác Biệt

Ngày 12, Tháng 2, Năm 20109

Tâm hoang tưởng khi không nhìn biết Chúa
Lòng hoang mang khi chẳng biết tiếng Ngài
Trí rối ren khi ngắm nhìn ngoại cảnh
Lời vu khống từ tầm nhìn tiêu cực

Mười thám tử trở về từ Đất Hứa
Mắt họ mù, tai nặng chĩu lo âu
Một tinh thần thất thủ xâm chiếm lấy
Lòng họ còn vương vấn chốn tù đầy

Ôi sao ta thấy ta như cào cào?
Lòng run sợ, tâm hoang tưởng âu lo!
Vấn nạn này, vấn nạn của ta chăng?
Cầu xin Chúa mở tâm, mở mắt lòng

Lời Chúa Hứa ban cho miền Đất Hứa
Xông vào trận chiến Chúa luôn dẫn đường
Cùng Ca-lép, với Tinh Thần khác biệt
Với Giô-suê cùng các thiên binh, kìa!

Hãy xé lòng ăn năn, thuận phục Chúa
Giờ đã điểm cho các chiến binh Ngài
Hãy thay lòng chuyển hướng với cơ binh
Lòng ca ngợi, tay dương nỗi cung đồng

Gươm Hai Lưỡi, Lời Chúa hiện quang khai
Đánh tan mọi ren rối, bẽ gãy xiềng
Một tư duy đắc thắng, Chúa ban cho
Xin đứng trên, trên Vầng Đá Muôn Đời

Lời Hứa Ngài muôn đời không lây chuyển!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-2-2019
http://www.luathiengvn.com

Neo Linh Hồn

Ngày 11, Tháng 2, Năm 2019

Đời con người như một thoáng mây bay
Gió mưa trao đổi giận hờn phút giây
Sớm mai nắng ấm, tối chiều mây mưa
Như dòng đạo lạc, gió buồn thổi bay

Giờ ta nhìn Chúa, chớ còn nhìn ai
Núp trong Vầng Đá, lòng tin vững bền
Gia-vê Chúa Đấng Đời Đời vô song
Mắt ta chăm chú, nhìn trong Mắt Ngài

Đấng yêu thương, Ngài bao phủ chở che
Hôm qua, ngày nay, cho đến muôn đời
Không hề đổi dời, chẳng hề rúng động
Sự thành tín Ngài, thật lớn dường bao

Vào phía sau màn, trong nơi Chí Thánh
Mắt lòng rộng mở, ánh sáng ngập tràn
Không còn phân cách, chẳng hề chia ly
Neo linh hồn bền vững không chuyển lây

Mọi sự rối ren giờ tan biến rồi
Đường gập ghềnh nay chẳng quanh co
Lối đi ngay thẳng chân không xiêu tó
Tay trong Tay Chúa, Ngài nắm lấy ta

Kìa Cửa Đời Đời, giờ mở rộng ra
Hãy đón chào Vua Cha, Chúa hiển vinh
Ngài là ánh sáng ban mai tươi đẹp
Lời Ngài sáng rạng ngời trong tâm khảm

Cội nguồn sự sống tuôn trào từ Cha
Đấng Đầu Nguồn, Ngài, Chúa yêu thương
Neo linh hồn trong mọi cơn thăng trầm
Lòng yên tịnh giữa mọi cơn giông tố
Chúa Bình An, Ngài nắm giữ tương lai!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-2-2019
http://www.luathiengvn.com

Có Bao Lần

Ngày 8, Tháng 2, Năm 2019

Có bao lần, ta ngóng ta chờ
Chờ anh em, chờ bạn, chờ ai?
Chờ thời thuận lợi đầy quang minh?
Chờ sáng hanh thông, chiều trống vắng?

Có bao lần, ta giận ta buồn
Buồn lời thật, khóc vì lời Cha
Buồn không lối thoát, cất tiếng van
Mắt buồn không thấy, tai không nghe

Có bao lần, ta bị tổn thương
Thương lòng quá khứ vẫn vang dội
Không thể̀ nào tiếp nhận Lời Cha
Tiếng kẻ thù phán đoán thâu đêm

Một chiều kia, Chúa Thánh Linh Ngài
Viếng thăm ta trong nơi kín nhiệm
Mắt lòng ta mở rộng thấy Cha
Bước chân không nao núng ngại ngùng

Tay trong Tay ta vững lòng tin
Đánh tan tiếng ‘cáo trạng’ trong lòng
Không còn vu khống than van nữa
Lòng mở rộng chào đón Lời Cha

Giờ đây ta đón chào chiến trận
Năng Lực Ngài, đánh hạ kẻ gian
Xin Cha truyền phán trong giờ này
Lời Ngài, Lẽ Thật quang khai lòng

Không còn con trẻ, không bơ vơ
Xông vào chiến trận với Cha yêu
Không nao núng, lòng trông cậy Chúa
Cửa Trời đang rộng mở chờ ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-2-2019

Cảm tác về sự tan tóc của con dân Chúa. Đây là một thời điểm của sự giải phóng. Khi chúng ta còn bị vướng mắc trong những chu kỳ tăm tối của sự tổn thương, chúng ta khó có thể tiếp nhận Lời Chúa khi Thần Lẽ Thật đến viếng thăm. Và, nếu khi một lẽ thật nào đó mang lại một sự ‘phản hồi’ quá đáng, hãy đến với Chúa để tìm biết cội rễ của sự phản hồi của chúng ta vì Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ lên án chúng ta, nhưng Ngài chỉ cáo trách với lòng yêu thương để chúng ta xoay hướng. Có lắm lúc, tiếng nói của sự ‘lên án’ đó không đến từ người chuyển tải sứ điệp, nhưng nó xuất nguồn từ kẻ thù của linh hồn chúng ta. Hãy cảnh báo, vì Chúa luôn muốn giải phóng chúng ta, nhưng kẻ thù thì đến để ‘cướp, giết và hũy diệt’; Chúa đến để ban cho chúng sự sống, một sự sống dư dật và sung mãn. Amen!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Như Cây Gần Nước Vĩnh Hằng

Ngày 6, Tháng 2, Năm 2019

Con đường công chính, ô kià
Dẫn đường đưa lối, theo đường lối Cha
Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Không ngồi, chẳng đứng trong đường tội nhân

Ý Cha thuận phục giờ này
Chẳng còn nhạo báng, không còn chê bai
Cây kia tìm kiếm về nguồn
Tìm nguồn Nước Sống, tìm nguồn Yêu Thương

Lời hay, ý đẹp của Cha
Lấy làm vui vẻ, đêm ngày gẫm suy
Như cây gần Nước Vĩnh Hằng
Gần dòng Nước Sống, bên bờ sông xanh

Sanh bông, sanh trái theo thì
Lá không tàn héo, xanh tươi mọi mùa
Tay Cha giáng xuống trên ta
Ban ơn khai phóng, triển khai mọi điều

Cửa trời rộng mở, gia ơn
Con đường công chính, con đường phước ơn
Kẻ gian, kẻ ác biến tan
Chúng như rơm rác, gió buồn cuốn đi

Trong ngày Đoán Xét, ô kìa
Hội Người Công Chính, đang chào đón ta
Còn như kẻ ác, người gian
Mưu toan, tước đoạt thật là hư không

Gia-vê, chăm chú canh phòng
Ngài luôn che chở, Ngài hằng yêu thương
Con đường công chính của Cha
Tay Ngài đưa dắt, Mắt Ngài dẫn đưa.

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-2-2019 (Thi Thiên 1)

~~~~~~~~
Cảm tác về sự thạnh vượng của con Dân Chúa như cây trồng gần dòng nước khi chúng ta ở trong Chúa và Lời Chúa ở trong chúng ta.

Sáng Như Trăng Sao

Ngày 5, Tháng 2, Năm 2019

Ôi sao, em đẹp làm sao
Sáng như ánh nắng ban mai tuyệt vời
Đẹp như hoa trũng Sa-rôn
Dịu dàng ánh mắt rạng ngời của Cha

Nhìn anh, nhìn biết Cha ta
Nhìn em, nhìn biết Chúa Ngài ban cho
Tầm nhìn của Đấng Đời Đời
Nhìn trong khoảnh khắc, nhìn vào thiên thu

Nhìn ai, ta hãy nhớ rằng
Nhìn trong ánh mắt của Cha trên trời
Tiềm năng, ân tứ từ Trên
Chúng ta thật đã xuất nguồn từ Cha

Một Mùa khai phóng gia tăng
Khi ta xem thấy những gì Cha ban
Mắt lòng Cha mở rộng kìa
Nhìn ta với ánh mắt đầy yêu thương

Xin Cha mở mắt của ta
Cho ta nhìn thấy như Ngài nhìn ta
Vinh Quang rực sáng của Ngài
Toả lên chiếu sáng dân Ngài mọi nơi

Vùng lên ta hãy vùng lên
Sáng lên, toả sáng như Cha trên trời
Mặt Ngài chiếu sáng trên ta
Đánh tan bóng tối, vực con dân Ngài

Từ trong trũng chết ô kìa
Vực lên như ánh sao mai rạng ngời
Giê-xu ôi, Chúa Giê-xu
Danh Ngài chiếu sáng, bầu trời Thương Yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 5-2-2019
http://www.luathiengvn.com