Nhìn Và Biết!

Ngày 7, Tháng 4, Năm 2020

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy tình Cha
Cho con nhìn biết Mặt Cha giờ này

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy mùa Xuân
Cho con nhìn biết sắc Xuân tuyệt vời

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy lòng Ngài
Cho con nhìn biết tình Cha đại ngàn

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy Tay Cha
Cho con nhìn biết Tay Ngài gia ơn

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy Chân Ngài
Cho con nhìn biết thẫm quyền của Cha

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy Mắt Ngài
Cho con nhìn biết mọi đường lối Cha

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy Thần Ngài
Cho con nhìn biết năng quyền vô song

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy hiện tình
Cho con nhìn biết Tay Cha vận hành

Xin Chúa mở mắt con
Ôi tình yêu Chúa bao la
Biển không dò được, lòng người chờ mong!

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-04-2020
http://www.luathiengvn.com

Tiếng Mưa Đêm

Ngày 5, Tháng 4, Năm 2020

Tiếng mưa rã rít qua đêm
Lắng lòng chìm đắm trong dòng mưa đêm
Thấm nhuần ướt át lòng ai
Tiếng mưa mời gọi ai ơi trở về

Trở về với Chúa Cha yêu
Trở về trong tiếng mưa rơi đêm dài
Nhắn lòng, nhớ gọi về Nguồn
Gia-vê, Ngài chính cội nguồn của ta

Ngày qua tháng lại mưa về
Giọt mưa thấm ướt bờ vai đêm buồn
Tìm đâu nguồn sống cuộc đời
Xoay lòng thống hối ăn năn giờ này

Đời người thấm thoát qua đi
Chỉ trong khoảnh khắc như làn khói mây
Mở mắt nhìn thấy lòng Cha
Vòng tay ưu ái của Cha Đời Đời

Làm sao ta đến với Cha?
Mở lòng tin cậy, trong Con của Ngài
Vì lòng yêu mến dân gian
Chúa Trời sai phái Con Trời độc sinh

Giê-su, Chúa Thánh lâm phàm
Hy sinh tánh mạng chết vì tội ta
Hễ ai tin đến Danh Ngài
Nhận được sự sống đời đời của Cha

Giữa cơn giông tố nữa đêm
Tình Cha khai phóng, xoá tan đêm buồn
Một ngày tươi mới mở ra
Hừng đông áng sáng, Tình Mừng muôn dân

Chẳng như “tôn giáo” bâng quơ
Không là điều luật, giáo hình khắc khe
Ở trong liên kết tình Cha
Chẳng theo phương thức, rập khuôn luật hình

Trong tình yêu Chúa từ trời
Lắng nghe tiếng Chúa, thì thầm bên tai
Bước đi trong mối tương giao
Mắt Cha đưa dẫn, Tay Ngài bảo an

Bạn đang ở chốn nơi nào?
Bên bờ vô vọng, đơn côi một mình?
Giữa cơn giông tố đêm khuya?
Trong cơn mưa ấy, ta nhìn thấy Cha

Chúa Cha trông đợi, ô kìa
Hôm nay hãy mở lòng ra, chào Ngài
Kìa Vua Vinh Hiển viếng thăm
Con mưa Phước Hạnh từ trời Cha ban

Tiếng mưa dầm thấm tình Cha
Không còn tang tóc, chẳng còn bơ vơ
Đời ta có Chúa đi cùng
Tay trong Tay Chúa, mừng vui trọn đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 5-4-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~

“Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.” – Giăng‬ ‭3:16‬ ‭VB1925‬‬

Vòng Tay Cha

Ngày 4, Tháng 4, Năm 2020

Một thời thống hối ăn năn
Nối vòng tay lớn, vọng canh kêu cầu
Một thời xoay hướng xoay lòng
Vòng tay của Chúa, đón chào chúng ta

Một thời kết ước với Cha
Nối vòng tay lớn, mở mang Nước Trời
Một thời dâng tiếng ngợi khen
Vòng tay của Chúa, phá tan mọi xiềng

Một thời chổi dậy, dân ta
Nối vòng tay lớn, một lòng đứng lên
Một thời chinh chiến can trường
Vòng tay của Chúa, giải phóng dân ta

Một thời mở rộng lòng ta
Nối vòng tay lớn, mở lòng cho ra
Một thời bày tỏ lòng Cha
Vòng tay của Chúa, đánh lùi Ma-môn

Một thời tha thứ, đồng lòng
Nối vòng tay lớn, trong tình anh em
Một thời nhìn biết Chúa Cha
Vòng tay của Chúa, Gia-vê canh phòng

Một thời để sống để yêu 💕
Nối vòng tay lớn, tỏ bày lòng Cha
Một thời mở rộng tim ta
Vòng tay của Chúa, triển khai mọi lòng

Một thời khai phóng dân tình
Nối vòng tay lớn, không còn khắc khe
Một thời khai phóng dân Cha
Vòng tay của Chúa, đánh tan “giáo quyền”

Một thời của Chúa Vạn Quân
Nối vòng tay lớn, xông ra trận tiền
Một thời chổi dậy, tiền phong
Đánh đâu thắng đó, Ba Miền vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Hát Trọn Một Đời

Ngày 3, Tháng 4, Năm 2020

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Cất cao tiếng hát ngợi khen Vua Trời
Hát lên ca khúc khải hoàn
Tỏ bày tình Chúa, qua lời ngợi khen

Một bài ca mới từ Trời
Bài ca thiên thượng, đánh lùi ác linh
Chu kỳ tăm tối u tù
Dâng lời khen ngợi, phá tan mọi xiềng

Từ đây cho đến đời đời
Chúc tụng Danh Chúa Năng Quyền, Gia-vê
Lòng luôn ca ngợi tôn vinh
Sáng, trưa, chiều tối, lòng mừng vui luôn

Hỡi người chiến sĩ can trường
Vạn Quân dẫn lối, thiên binh canh phòng
Giu-đa xuất trận đi đầu
Mở lời ca ngợi, đánh tan quân thù

Giờ ta hiện ở bên bờ
Bên bờ vực thẵm chao đao tình đời?
Nhìn lên vào chốn cao hơn
Vững lòng tin cậy, dâng lời ngợi khen

Chỗi dậy cùng với hừng đông
Dâng lời ca ngợi đến khi chiều tàn
Giữa cơn hạn hán đói nghèo
Một bài ca mới, phá tan chu kỳ

Ô kià, Chúa Đấng Di-rê
Cửa trời mở rộng, tình Ngài ban cho
Tay Cha, Tay Chúa chữa lành
Rịt lòng đau khổ, không còn bơ vơ

Hát lên ta hãy hát lên
Mắt nhìn mặt ngắm, sự vinh quang Ngài
Không thần nào giống như Ngài
Một lòng chúc tụng, ngợi khen đời đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-4-2020
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~
“Ha-lê-lu-gia! Hỡi các tôi-tớ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi-khen, Hãy ngợi-khen danh Đức Giê-hô-va. Đáng chúc-tụng danh Đức Giê-hô-va, Từ bây giờ cho đến đời đời! Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, Khá ngợi-khen danh Đức Giê-hô-va! Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân. Sự vinh-hiển Ngài cao hơn các từng trời. Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngôi Ngài ở trên cao; Ngài hạ mình xuống Đặng xem-xét trời và đất. Ngài nâng-đỡ người khốn-cùng lên khỏi bụi-tro, Cất kẻ thiếu-thốn khỏi đống phân, Đặng để người ngồi chung với các quan-trưởng, Tức với các quan-trưởng của dân-sự Ngài. Ngài khiến đàn-bà son-sẻ ở trong nhà, Làm mẹ vui-vẻ của những con-cái. Ha-lê-lu-gia!” – Thi-thiên‬ ‭113:1-9‬ ‭VB1925‬‬

Ngàn Thu Áo Tím

Ngày 2, Tháng 4, Năm 2020

Ngàn Thu áo tím chờ ai
Anh về từ chốn phương trời nào đây?
Em đi đi mãi trong mơ
Kìa vạt áo tím nhuộm tình dân ta

Bóng Xuân dấp dáng ân tình
Tình anh em gởi đến người năm xưa
Chiều Thu áo tím đậm màu
Ngày qua tháng lại tình Thu không nhoà

Nhìn loài thọ tạo của Cha
Xanh xanh đỏ đỏ ôi kỳ diệu thay
Một màu tim tím thương yêu
Nhớ Cha ta mãi, tình Ngài chẳng phai

Tình Cha bao phủ đất trời
Trông kìa hoa huệ ngoài đồng đẹp xinh
Chẳng làm khó nhọc, bôn ba
Chúa Cha chăm sóc, muôn màu sắc hoa

Lắng tai nghe tiếng lòng Cha
Cha ta, chăm sóc, yêu thương trọn đời
Bạn ơi, hãy trở về nguồn
Đấng Đầu Nguồn ấy, mở đường cho ta

Chớ lo, đừng sợ, chớ buồn
Mắt Ngài đưa dẫn, Tay Ngài chở che
Giữa cơn giông tố cuộc đời
Mở đường, khai phóng, rộng rời ban cho

Ngàn Thu áo tím hây hây
Sắc hồng, sắc đỏ, tình Cha dạt dào
Xin Cha nhớ đến Việt Nam
Phục hồi, giải cứu, chữa lành dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-4-2020
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~

“Còn về phần quần-áo, các ngươi lại lo-lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chẳng làm khó-nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang-trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.” – Ma-thi-ơ‬ ‭6:28-29‬ ‭VB1925‬‬

Âm Hưởng Cách Ly

Ngày 1, Tháng 4, Năm 2020

Trong yên nghỉ, vang dội âm hưởng
Âm hưởng gì, bạn có biết chăng?
Cách ly này, một thời yên nghỉ
Tiếng lòng ta, vang vọng điều gì?

Thời yên nghỉ, nhìn xem Mắt Chúa
Ánh Mắt Ngài, tõa sáng đêm khuya
Một cơ hội, hiếm có trong đời
Tiếng Lòng Ngài, âm hưởng tình yêu

Cả thế gian, chìm trong tĩnh lặng
Chẳng bôn ba, chỉ kiếm Mặt Ngài
Mặt đối Mặt, Lời Ngài vang dội
Cách Ly này, xin Chúa gia ơn

Giờ nhìn biết, không tùy ngoại cảnh
Không xôn xao, cũng chẳng bôn ba
Một cơ hội, dựa bên ngực Chúa
Lắng tai nghe, tiếng nhịp Tim Cha

Trong yên tĩnh, lòng ta lắng đọng
Không điều gì, quá khó cho Ngài
Lòng hoan hĩ, khi nhìn biết Chúa
Chúa Cha Ta, Đấng Sống Toàn Năng

Bao năm tháng, đời người xuôi ngược
Đi kiếm tìm, vinh, quí hư không
Chẳng biết rằng, nó là mộng ảo
Chỉ một thoáng, như khói thành mây

Giờ mới thấy, đâu là lẽ thật?
Chỉ lời Chúa, còn đến đời đời
Trong gian truân, kêu cầu Danh Chúa
Cầu xin Ngài, bao phủ chở che

Vô dụng thật, bạc tiền, danh vọng
Sự chết đến, xin Chúa cứu thôi
Tạ ơn Chúa, những ngày yên nghỉ
Tự xét lòng, một cơ hội quí

Một âm hưởng, Cách Ly tuyệt diệu
Giải phóng lòng, khai phóng ngợi khen
Nào đâu phải, hoạn nạn ưu sầu
Mất thế gian, con được Ngài mãi mãi!

Một tương tác của Than Hồng & Lửa Thiêng Việt Nam – 1-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Một Thời Để Yêu

Ngày 31, Tháng 3, Năm 2020

Một thời dân Chúa tiến lên
Một thời nhìn biết Chúa Cha Đời Đời
Một thời nhìn biết lòng người
Một thời mở rộng tấm lòng cho ra

Nhìn xem hiện cảnh nước nhà
Ở mọi nơi chốn, khắp nơi vùng miền
Giờ ta đang ở nơi nao?
Mở lòng khai phóng, ân tình Cha ban

Hiện tình ren rối tối tăm
Tình Cha soi sáng, nẻo đường Việt Nam
Con dân Chúa hãy vùng lên
Trong nơi kín nhiệm, vọng canh kêu cầu

Giàu lòng thương xót, Cha ta
Gia-vê bày tỏ Danh Ngài mọi nơi
Cầu xin Tay Chúa vực ta
Xin Cha khai phóng, xin Ngài gia ơn

Gia-vê, Chúa Đấng Năng Quyền
Cửa trời rộng mở, xin Ngài viếng thăm
Giữa cơn dịch lệ tang thương
Vững lòng tin cậy, vững lòng vùng lên

Xin Cha thương xót dân tình
Trong cơn khốn khó, xin Ngài ra Tay
Tay Ngài không quá ngắn đâu
Dấu kỳ phép lạ, Thần Cha vận hành

Dấy lên lãnh đạo thanh minh
Một lòng yêu nước yêu dân tận tình
Đánh tan gian dối, Ma-môn
Bẻ gãy gông cùm, giải phóng dân con

Một ngày tươi mới mở ra
Một chân trời mới, tình Cha dạt dào
Một con đường mới, Việt Nam
Một lòng yêu nước, dấy lên dân Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 31-3-2020
www.luathiengvn.com

Đi Giẹo Hai Bên?

Ngày 30, Tháng 3, Năm 2020

Đức tin ta, ta vẫn tin ai?
Lòng tin ta, đang ở nơi nào?
Từ hoang mạc, về nơi bến cũ?
Trở về với, lối cũ đường xưa?

Ồ xưa kia, trên núi Cạt-mên
Hai bàn thờ, giữa cơn tranh chiến
Ê-li thật, thật là bức xúc
Con dân Ngài, giờ hãy lắng nghe

“Sao ngươi mãi, đi giẹo hai bên?
“Giê-hô-va, Ngài, Đức Chúa Trời
“Mắt chăm nhìn, về hướng trời nào?
“Khá theo Ngài, lìa bỏ Ba-anh!”

Hãy dọn dẹp, các bàn thờ ấy
Cũi và lửa, chuẫn bị sẵn sàng
Chọn của lễ, sả ra từng miếng
Dọn bàn thờ, sinh tế hai bên

Giờ đã đến, ngươi hãy kêu cầu
Xem thần ngươi, đáp ứng gì chăng?
Hãy cầu xin, xin lửa từ trời
Họ than khóc, cào mình xé áo

Sáng tới chiều, chẵng thấy việc gì
Giờ Ê-li, sai người đỗ nước
Ngập bàn thờ, của lễ Gia-vê
Người quỳ xuống, khẩn cầu Danh Chúa

Ngài đáp lời, lửa giáng từ trời
Đốt của lễ, thiêu đốt bàn thờ
Dân sự Chúa, vội bèn quỳ xuống
“Giê-hô-va, Ngài, Đức Chúa Trời!”

Tay Gia-vê, giáng trên quân nghịch
Khai trừ mọi, kẻ ác gian manh
Một nghi vấn, ta cần chiêm nghiệm
Giờ lòng ta, đang hướng về đâu?

Mắt lòng ta, chăm chú việc gì?
Lòng mãi mê, tìm kiếm ai chăng?
Giờ đến lúc, ta hãy trở về
Trở về Nguồn, Chúa Đấng yêu thương

Mắt ngắm nhìn, cội rễ Đức Tin
Kìa ta chớ, xoay qua bên hữu
Trong quay cuồn, chớ xoay bên tả!
Ôi xin Ngài, mở mắt lòng con!

Rịt thương lòng, giải cứu dân ta
Một lòng tin, ngắm nhìn xem Chúa
Đồng tâm tình, với Chúa Gia-vê
Một hướng đi, đồng lòng tiến bước

Ta không còn, đi giẹo hai bên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-3-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~
Đoạn Ê-li đến trước mặt dân-sự mà nói rằng: Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân-sự không đáp một lời.” – I Các Vua‬ ‭18:21

Đến Ngày Thứ Ba…

Ngày 28, Tháng 3, Năm 2020

Một lòng kết ước trong Ngài
Nhìn lên Thập Tự, chiều đồi Gô Tha
Giữa cơn sóng gió tình đời
Bước qua ‘xác Chúa’ vào bên kia màn

Huyết Ngài tuôn đổ chiều buồn
Nhờ ân sũng Chúa, giải vây mọi lòng
Ôi tình yêu ấy cao xa
Mây không với tới, biển không dò lòng

Giê-su, Chúa Đấng lâm phàm
Chết vì nhân thế, tỏ bày lòng Cha
Ô kìa, Ngài sống lại kìa
Đắc thắng âm phủ, phá tan mọi xiềng

Trong Cha, hãy ở trong Ngài
Mặt Ngài chiếu sáng, phá tan đêm buồn
Mở lòng khai phóng dân tình
Tình Cha mở khóa, ngục tù dân ta

Lạ Lùng, Ngài Đấng Diệu Kỳ
Có điều gì khó cho Ngài, bạn ơi?
Mở ra cánh cửa ngợi khen
Mắt chăm nhìn Chúa, Cứu Tin lòng này

Sự sống Vĩnh Cữu Cha ban
Tình Thần khác biệt, như Ca-lép, kìa
Từ trong trũng chết xương khô
Thành đạo binh lớn, mở mang Nước Trời

Mô hình Chúa đã ban cho
Tình Ngài chan chứa, Tay Cha chữa lành
Muốn sống ta hãy chết đi
Chết theo Thánh Ý, sống cho Nước Trời

Giờ đây ta hãy vùng lên
Từ trong cõi chết, vào miền an vui
Mặt Ngài sáng rực tình Cha
“Ba Ngày” phép lạ, trọn đời theo ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Sau Ba Ngày 

Ngày 26, Tháng 3, Năm 2020

Ba ngày, còn chỉ ba ngày 
Vượt qua sự chết, vượt qua ngục tù 
Ba ngày, phép lạ diệu kỳ
Chúa Cha khai phóng, phục hồi dân ta

Ba ngày, trong bụng cá kìa
Ba ngày gặp Chúa, mắt nhìn biết Cha
Giô-na, than khóc ba ngày
Từ dưới âm phủ, Chúa Trời quang khai

Ba ngày, kìa Chúa Phục Sinh
Đánh tan âm phủ, phá tan mọi xiềng
Trải qua Thập Giá, Gô-tha
Màn đền thờ ấy, xé toang từ trời

Ba ngày, Chúa Sống quang vinh
Mở mồ, mở khoá, giải vây mọi lòng
Ba ngày, còn chỉ ba ngày
Xin Cha khai phóng, xin Ngài gia ơn

Ba ngày, sự chết hoành hành
Chúa Ngài thăm viếng, mở mồ, vãi tang
“La-xa-rơ hỡi, bạn Ta
“Bước ra khỏi mộ, gặp Ta giờ này!”

Ba ngày, ấy một mô hình
Chết đi, đánh hạ “Cái Tôi” của mình
Muốn sống ta hãy chết đi
Kìa ta sống lại, theo đường lối Cha

Ba ngày, công bố Lời Ngài
Đánh tan gian dối, đánh lùi Ma-môn
Tẫy thanh lãnh thổ, nước nhà
Mở ra cánh cửa Ngợi Khen Vua Trời

Tiến lên dân Chúa vùng lên
Một lòng với Chúa, đồng tâm tình Ngài
Đánh lùi, phá vỡ “bội tình”
Một lòng kết ước với Cha Đời Đời

Ba ngày, dân Chúa vùng lên
Giải vây, giải cứu vùng miền nước ta
Không gì quá khó cho Ngài
Bước vào lãnh thổ tỏ bày tình Cha

Đoàn binh Thập Tự xông lên
Đánh đâu thắng đó, mở mang Nước Trời
Mở ra khai phóng chữa lành
Phục hồi sông, nước, chấn hưng dân tình!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-3-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Nguyễn Anh Dũng

 

 

Nói Gì?

Ngày 25, Tháng 3, Năm 2020

Nói gì ta nói gì đây 
Nói lời gì chẳng một lời “yêu thương”?
Nói gì ta mãi nói hoài
Nói mây nói gió nói trời nói trăng

Trở về với Chúa Tình Yêu
Trở về với Đấng Chăn Chiên Nhân Từ
Trở về với Chúa Gia-vê
Trở về với Đấng ban cho rộng rời

Xoay lòng xoay hướng hôm nay
Hướng lòng về Chúa, mắt chăm nhìn Ngài
Xin Cha khai phóng lòng ta
Mở ra mọi lối, mở mang Nước Trời

Giờ ta dâng tiếng ngợi khen
Lời Cha mở cửa, tẩy thanh vùng miền
Lời Ngài một chấm chẳng dừng
Như đinh đóng cột, “búa liềm” tiêu tan

Kìa xem những kẻ gian manh
“Giờ ngươi đã điểm, vận ngươi đến rồi!
“Một đường lật lọng dân tình
“Bảy đường tháo chạy đền bù cho dân!

“Buông ra, ngươi phải mở ra
“Chúa Cha sai phái, kìa thiên binh Ngài
“Giáng trên lãnh thổ, giải vây
“Mở đường, giải phóng, minh oan mọi lòng!”

Con dân Chúa hãy vùng lên
Xông vào lãnh thổ, tỏ bày lòng Cha
Nhà ta, đất nước của ta
Xin Cha khôi phục, chấn hưng dân tình

Nói gì ta nói gì đây
Nói lên ý Chúa, kìa Danh Xưng Ngài
Nói lên ta hãy hát lên
Hát lời chúc tụng muôn đời, Gia-vê

Tỏ bày lòng Chúa, Cha Yêu
Hát về Thập Tự, nói về lòng Cha
Cha ta, Ngài Đấng yêu ta
Ngài trông, Ngài đợi, Ba Miền vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-3-2020
www.luathiengvn.com

Thuyền Đời

Ngày 25, Tháng 3, Năm 2020

Thuyền đời lắm lúc chao đao
Giữa cơn giông tố, thuyền ta chống chèo
Trong cơn nguy biến, ô kìa
Kêu cầu Danh Chúa, khẩn cầu Gia-vê

Giờ ta nhìn biết một điều
Chúa Ngài hiện ở trong thuyền với ta
Trọn lòng giữ vững niềm tin
Thuyền đời ta ấy, một dòng phiêu lưu

Trong cơn giông tố cuộc đời
Ấy là nơi chốn, Thần Cha vận hành
Giữa cơn khốn khó, đói nghèo
Di-rê, Ngài Đấng ban cho mọi điều

Giữa cơn dịch lệ tan thương
Ấy là nơi chốn, ta nhìn biết Cha
Ra-phê, Ngài Đấng Chữa Lành
Tay Ngài không ngắn, kìa Ngài vực ta

Từ nơi trũng chết, xương khô 🦴
Giờ ta chổi dậy, chiến binh can trường
Thần quyền thẫm vị Cha ban
Xông vào chiến trận, có Cha đi cùng

Thuyền ta có lúc bấp bênh
Thế nhưng, Chúa Đấng Sha-mah ở cùng
Vững lòng tin cậy mọi thì
Có khi ta phải bước ra khỏi thuyền

Bước ra trong Đức Tin Ngài
Vượt qua mọi mối nguy nan, Thuyền Đời
Tình Cha bao phủ đất trời
Không gì quá khó, cho Ngài bạn ơi!

Thuyền kia, lắm lúc buồn đau
Nhìn về Đền Thánh, hướng về Si-ôn
Một lòng tin cậy Gia-vê
Thuyền Đời nương náu trong Cha Đời Đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-3-2020
www.luathiengvn.com

Đồng Cỏ Xanh Tươi

Ngày 22, Tháng 3, Năm 2020

Rô-hai, kìa Đấng chăn chiên
Đêm chăn, ngày dắt, trọn đời bên ta
Dẫn ta đến bến an bình
Tâm hồn yên nghỉ bên dòng sông xanh

Gần bên mé nước bình tịnh
Bước vào đồng cỏ xanh tươi mọi mùa
Ngài ban sức sống siêu nhiên
Chữa lành tâm bệnh, linh hồn an vui

Dẫn ta vào lối công bình
Danh Ngài, Danh Đấng Lạ Lùng yêu thương
Dầu khi giữa trũng xương khô
Tai họa chẳng đến, Bóng Ngài phủ che

Giữa cơn đại dịch hoành hành
Lòng ta an nghỉ trong Cha Đời Đời
Ra-phê Chúa Đấng Chữa Lành
Sha-mah, Đấng ở với ta trọn đời

Trượng Ngài đưa lối dẫn đường
Gậy Ngài an ủi ban ơn dạt dào
Kìa xem Chúa Đấng Dọn Đường
Gia ơn ban Phước, dọn bàn cho ta

Kẻ thù người hãy nghe đây
Một đường đánh cướp, bảy đường tháo lui
Thật ta chẳng thiếu thốn gì
Chén ta đầy trọn, dầu Ngài không vơi

Trọn đời phước hạnh theo ta
Lòng thương xót Chúa, theo ta trọn đời
Ôi tình yêu Chúa vô biên
Ngự trong Đền Thánh đời đời với Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-3-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn-giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu-thốn gì. Ngài khiến tôi an-nghỉ nơi đồng-cỏ xanh-tươi Dẫn tôi đến mé nước bình-tịnh. Ngài bổ lại linh-hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công-bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai-họa nào; vì Chúa ở cùng tôi: Cây trượng và cây gậy của Chúa an-ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù-nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi Phước-hạnh và sự thương-xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.” – Thi-thiên‬ ‭23:1-6‬ ‭VB1925‬‬

 

 

 

Một Lối Thoát

Ngày 21, Tháng 3, Năm 2020

Giờ đã điểm, cùng nhau chổi dậy
Cả Ba Miền, khởi sự vùng lên
Một con đường, một lối thoát nguy
Thoát lo sợ, thoát đói, thoát nghèo

Thoát gông cùm, xiềng xích gian manh
Mọi giới hạn, tư duy, rào cản
Vượt qua khỏi, kinh luật giáo điều
Bẻ gãy xiềng, giải phóng dân ta

Con đường sống, mở ra giờ này
Kìa Thập Tự, Huyết Ngài tuôn đổ
Chết thế ta, Chúa đã hy sinh
Ôi tình Ngài, tình Chúa bao dung

Thập Tự Giá, Ngài đã gánh lấy
Huyết Chiên Con, thanh tẩy lòng ta
Mọi tật bệnh, đau thương biến mất
Mở lòng ta, đón nhận Con trời

Con đường sống, Chúa Ngài khai phóng
Giờ ăn năn, thống hối cầu xin
Đầu phục Chúa, xin Ngài thăm viếng
Cửa trời Cha, rộng mở giờ này

Ta xin dâng, dâng lời khẩn nguyện
Chúa Cha Ngài, giải phóng dân ta
Bao tâm bệnh, xin Ngài rịt lại
Chữa lành lòng, tan tóc bơ vơ

Xin Thần Cha, xin Ngài giáng xuống
Phá tan xiềng, mở khoá ngục tù
Mắt lòng ta, mở ra phóng khoáng
Nhìn biết Cha, Ngài Đấng yêu ta

Đấng Chữa Lành, không gì quá khó
Chữa lành đất, chữa lành lãnh thổ
Chúa Toàn Năng, khôi phục nước nhà
Rịt thương lòng, khai phóng dân ta

Giờ nhìn thấy, một con đường mới
Con Đường Thánh, chính Chúa khai thông
Dấy dân Ngài, từ trũng xương khô
Một đạo binh, dũng mãnh can trường

Một lối thoát, con đường sự sống
Thoát đau buồn, thoát cảnh vu oan
Thoát ngoại cảnh, trông nhìn xem Chúa
Một Con Đường, Vĩnh Cửu Cha ban!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-3-2020
www.luathiengvn.com

Cơn Mưa Phước Lành

Ngày 17, Tháng 3, Năm 2020

Hôm nay Chúa mở cửa trời
Giu-đa gầm thét, dội vang đất trời
Từ trời đổ xuống cơn mưa
Thấm nhuần tưới mát ruộng vườn nở hoa

Mở lòng, mở mắt nhìn Cha
Không còn vướng mắc, chẳng còn lo âu
Từ trời sấm chớp như lằng
Như gươm hai lưỡi, xé toang màn trời

Chúa Cha khai phóng cơn mưa
Gieo vào đồng ruộng, khai hoang lòng người
Biết bao tang tóc tình đời
Cơn mưa của Chúa, làm tươi mát lòng

Trông chờ ta vẫn đợi chờ
Dẫu mưa dẫu nắng một lòng vững tin
Đời ta như bóng với hình
Một Hình, một Bóng với Cha hằng ngày

Giờ ta loại bỏ mọi điều
Mọi điều gian dối, mọi điều hư không
Chẳng theo danh vọng đời này
Không ngồi, chẳng đứng trong đường tội nhân

Một lòng lên chốn cao hơn
Trị vì với Chúa, khắp nơi trên trời
Cửa trời rộng mở cho ta
Nối vòng tay lớn, mở lòng ban cho

Chúa Cha khai phóng cơn mưa
Đầu mùa bày tỏ tình Cha dạt dào
Cuối mùa, ơn phước Cha ban
Bội phần, ơn Chúa gia tăng bội phần

Lòng ta trông đợi nơi Ngài
Như cây nhờ gốc, như nước nhớ Nguồn
Xa Cha ta chẳng ra gì
Gần Ngài, êm ấm, tình Ngài phủ che

Biết bao khoảnh khắc trong đời
Tay trong Tay Chúa, nhờ ân sủng Ngài
Cơn mưa phước hạnh từ trời
Ngài ban sức sống, ngàn đời vô biên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-3-2020
www.luathiengvn.com

Chiến Sĩ Siêu Nhiên 

Ngày 17, Tháng 3, Năm 2020

Ta nghe danh tiếng của Ngài
Vang lừng khắp chốn mọi nơi đất trời
Không ai sánh kịp với Ngài
Ngài là chiến sĩ, Danh Ngài Gia-vê

Cội nguồn, Ngài Đấng Đầu Nguồn
Đánh Đông dẹp Bắc, dọn đường cho ta
Trông kìa, hơi thở của Ngài
Thổi bay gian ác, phá tan mọi xiềng

Kìa Danh trên hết mọi danh
Trên trời dưới đất, thật Danh Lạ Lùng
Nis-si, đột phá vùng miền
Mở đường khai phóng, lối vào lối ra

Giờ ta đang ở nơi nào?
Bên bờ vực thẳm lao đao tình đời?
Giữa cơn dịch lệ, đói nghèo?
Trong cơn sóng gió, Di-rê bảo toàn

Danh Ngài có một không hai
Danh Ngài, Chúa Đấng Ra-phê chữa lành
Cánh Tay Chúa vẫn vương ra
Giải vây, giải cứu Tay Ngài gia ơn

Kìa xem khi Chúa Vạn Quân
Ra tay khai phóng, quang khai mọi lòng
Không gì quá khó cho Ngài
Lừng danh vang bóng, ngàn đời xa xưa

Bóng tối ngươi hãy lui đi
Cha ta, Ngài đoái xem ta giờ này
Vạn binh chiến mã từ trời
Chúa Ngài sai phái, giải vây dân tình

Tình Cha, tình Chúa Gia-vê
Tình Ngài bao phủ canh phòng nước ta
Thoát buồn, thoát sợ, thoát lo
Sa-mah, Đấng ở cùng ta trọn đời

Cất cao cánh cửa ngợi khen
Nâng cao tiếng hát ngợi khen Vua Trời
Chiến binh chỗi dậy, Ba Miền
Mừng vui ca hát, bài ca khải hoàn

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Lời ca ngợi Chúa, cửa trời mở ra
Trông kìa, hàng vạn thiên binh
Dập dìu giáng xuống, đánh tan quân thù

Gia-vê, Chiến Sĩ Siêu Nhiên
Danh Ngài vang dậy vùng trời Biển Đông
Xem kìa kẻ ác gian tham
Vạn Quân ra lệnh, kẻ thù thối lui

Xin Cha mở mắt dân ta
Nhìn Cha, biết Chúa, Danh Ngài, Gia-vê!
Núp trong Vầng Đá Muôn Đời
Danh Ngài, Danh Đấng Diệu Kỳ vô song!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-3-2020
www.luathiengvn.com
~~~~~~~~
“Đức Giê-hô-va là một chiến-sĩ; Danh Ngài là Giê-hô-va.” – Xuất Ê-díp-tô Ký‬ ‭15:3‬ ‭VB1925‬‬

Tìm Ai?

Ngày 17, Tháng 3, Năm 2020

Tìm anh, tìm bốn phương trời
Tìm ai em mãi tìm người phương xa
Tìm anh, một chiến binh kìa
Tìm em, một nữ chiến binh can trường

Tìm tình yêu Chúa trọn lành
Tìm tình hữu nghị, tìm lòng vị tha
Tìm về nguồn sống vô biên
Tìm Cha, tìm Chúa, Thần Cha vận hành

Tìm lòng kính Chúa yêu người
Tìm người ở chốn bôn ba lạc loài
Tìm con gặt của vụ mùa
Tìm người lạc mất, tìm con dân Ngài

Tìm ai, tìm bạn, tìm ta
Tìm ta, Ngài vẫn bấy lâu đợi chờ
Tìm ân sủng Chúa trọn lành
Tìm tình yêu Chúa, tình Cha đại ngàn

Tìm gì ta mãi mê gì?
Tìm về chân Chúa, cội nguồn của ta
Tìm nhìn mặt Chúa ô kìa
Tìm xem đôi mắt dịu dàng của Cha

Tìm về nơi chốn nơi nao?
Tìm về tổ ấm, tìm nguồn an vui
Tìm trong nơi kín nhiệm kia
Tìm nhìn thấy Chúa, lắng nghe tiếng Ngài

Tìm Nguồn Cung Ứng vô vàn
Tìm về Chúa Đấng Chữa Lành muôn dân
Tìm nơi tìm chốn trên cao
Tìm về với Chúa khắp nơi trên trời

Tìm ai ta hãy nhớ rằng
Tìm về với Chúa, cội nguồn đời ta
Tìm trong ánh sáng mặt Ngài
Tìm về chốn ấy, đường về Si-ôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Từ Na-xa-rét

Ngày 14, Tháng 3, Năm 2020

Từ đâu từ chốn nơi nào
Từ trời giáng xuống, Ngôi Lời Vinh Quang
Từ Na-xa-rét, ra đi
Vào lòng nhân thế, tỏ bày lòng Cha

Từ Ngôi Trời tể trị kìa
Từ chốn cao ấy, vì tình yêu ta
Từ miền Vinh Hiển cao sang
Hạ mình chết thế, chỉ vì tội ta

Người về từ cõi xa xăm
Từ trong trũng chết, kìa Ngài vực ta
Chở che, cứu vớt thương yêu
Dấy lên một đạo binh hùng mạnh thay

Dân ta tan tóc đau thương?
Từ nơi tăm tối, trở về với Cha
Cha ta Ngài Đấng Sinh Thành
Hy sinh Con Một, Giê-su, Con Trời

Mở lòng khai phóng dân tình
Từ nơi khốn đốn, chấn Hưng nước nhà
Vượt qua mọi chốn nguy nan
Vào miền Đất Hứa, Chúa Trời ban cho

Người về từ cõi thượng thiên
Từ nơi Phước hạnh, mở lòng ban cho
Giê-su, ôi Chúa Giê-su
Từ Na-xa-rét, diệu thay, lạ lùng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Còn Gì? 

Ngày 14, Tháng 3, Năm 2020

Còn gì ta vẫn còn gì?
Con dân, còn nước, còn tình anh em
Còn Cha, còn Chúa tình yêu 
Còn lòng mở rộng, triển khai dân tình

Còn nhiều điều lắm bạn ơi
Còn cha, còn mẹ, còn con dân Ngài
Còn niềm hy vọng, tương lai
Còn Nguồn Sự Sống, còn Lời Cha ban

Còn Nguồn Cung Ứng, Di-rê
Còn Ngài, Chúa Đấng canh phòng ngày đêm
Còn Thần Chúa vẫn vận hành
Còn Ngôi Lời, Đấng, yêu ta trọn đời

Còn Nguồn ơn Phước vô biên
Còn ân điển Chúa, lòng bình an luôn
Còn trong khoảnh khắc trong Ngài
Còn Cha, ý Chúa, cửa trời mở ra

Còn điều thật lạ lùng thay
Còn lòng ưu ái, một lòng dân ta
Còn thế hệ trẻ tương lai
Con dòng cháu giống, từ trên cao kìa

Còn lòng dũng cảm dân Cha
Còn chiến binh Chúa, vùng lên giờ này
Còn nhiều phép lạ dấu kỳ
Còn Dân Sót Lại, đồng hành với ta

Còn Cha, còn cả bầu trời
Còn nhiều nơi chốn khắp nơi trên trời
Đồng hành với Chúa giờ này
Đồng tâm tình Chúa, triển khai Nước Trời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-3-2020
www.luathiengvn.com

Danh Lạ Lùng

Ngày 14, Tháng 3, Năm 2020

Danh Lạ Lùng

Từ nay cho đến đời đời
Xin dâng lên Chúa, ngàn lời ngợi khen
Ngợi khen Cha Thánh trên trời
Ngợi khen Đấng Sống, Con Trời thành nhân

Ngợi khen Thánh Thể Ba Ngôi
Thần Quyền thẫm vị, năng quyền vô song
Có gì quá khó cho Ngài
Mọi nguồn xuất phát từ Cha Đời Đời

Ngàn lời chúc tán dâng lên
Kìa Vua Vinh Hiển, xin Ngài viếng thăm
Ôi sao Danh Chúa diệu kỳ
Thật Danh yêu quý, thật Danh Lạ Lùng

Xin dâng lên Chúa lòng này
Xin Cha cai quản, xin Ngài gia ơn
Xin cho con thấy Mặt Ngài
Xin cho con biết, Mắt Ngài dẫn đưa

Giờ con chỉ biết một điều
Một điều con chỉ, cầu xin một điều
Cho con chiêm ngưỡng Dung Nhan
Ở trong Đền Thánh với Cha Đời Đời

Trọn đời nhìn ngắm Mặt Ngài
Trọn đời trải nghiệm, tình Cha trọn đầy
Đời con chẳng thiếu thốn gì
Trong tình yêu Chúa, trọn đời an vui

Dâng lên Chúa tấm lòng này
Đời con của lễ thuộc Cha Đời Đời
Dâng lên ca khúc khải hoàn
Chúc tụng Danh Thánh, ôi Danh Lạ Lùng

Không lời, không có đủ lời
Tạ ơn, tôn quý, Danh Cha Lạ Lùng
Mở lòng, mở rộng lòng ta
Dâng lên ca khúc ngợi khen đời đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Dòng Huyết Nhiệm Mầu

Ngày 14, Tháng 3, Năm 2020

Ôi dòng Huyết Báu Giê-su
Giải vây, giải cứu, chữa lành dân ta
Lòng ta ao ước một diều
Nguyện xin Huyết Chúa tẩy thanh mọi lòng

Huyết Ngài quyền phép lạ lùng
Chữa lành bệnh tật, xoá tan ưu phiền
Tình Cha khai phóng lòng ta
Huyết Chiên Con ấy, phá tan mọi xiềng

Gông cùm kia chẳng còn đâu
Đau thương tan biến, theo làn khói mây
Huyết Ngài che phủ, mở lòng
Biết bao gian ác, tẩy thanh giờ này

Huyết Ngài bày tỏ lòng Cha
Yêu thương, tha thứ, ban cho rộng rời
Giữa cơn sóng gió cuộc đời
Gia-vê giải phóng, rịt lòng dân ta

Huyết Ngài đóng ấn trên ta
Ác linh tống khứ, dịch lệ xa lìa
Thần Cha quản lý canh phỏng
Mừng vui, ơn phước, trọn đời theo ta

Kìa dòng Huyết Báu Giê-su
Chảy tuôn, thấm ướt, chiều đồi Gô-tha
Mở lòng tin cậy trong Danh
Trong Danh Cứu Chúa, Con Trời Giê-su

Thần Quyền trong Huyết Chiên Con
Nhiệm mầu, Con Thánh, chết vì tội ta
Danh Ngài trên hết mọi danh
Trên trời, dưới đất, năng quyền vô song

Không ai sánh kịp với Ngài
Ồ Danh cao quý, kìa Danh Lạ Lùng
“Trong Danh Cứu Chúa Giê-su
“Từ Na-xa-rét, vác giường ngươi đi!”

Bạn ơi, Danh Chúa diệu kỳ
Đánh tan gian ác, đánh lùi gian tham
“Mở ra, bẻ khoá gông cùm
“Buông ra, mở khoá ngục tù dân ta!”

Vượt Qua trũng chết tan thương
Huyết Ngài thanh tẩy mọi lòng dân ta
Ẩn mình dưới Bóng Cánh Ngài
Nương mình dưới Bóng Toàn Năng giờ này

Chớ lo, chẳng sợ, chớ buồn
Bình an trong Chúa, dân Ngài vùng lên!
Giờ ta đã điểm bạn ơi
Dấu kỳ phép lạ, trên khắp nẻo đường, Việt Nam!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Vẫn Thế

Ngày 10, Tháng 3, Năm 2020

Từ đời xưa ấy, xa xưa
Từ khi sáng thế, một điều như xưa
Ấy khi Chúa dựng A-đam
Hà hơi vào mũi, thành loài sanh linh

Ngày nay cũng thế bạn ơi
Loài người không thể thiếu Lời của Cha
Lời Ngài truyền phán trên ta
Giữa khi mặt vực tối tăm u tù

“Bóng tối người phải lui đi!”
Kìa xem Thần Chúa ngự vào, trong ta
Mắt Ngài sáng rực trong đêm
Mắt Ngài soi dẫn, đánh tan u buồn

Giữa khi khốn đốn tan thương
Thánh Linh của Chúa mở đường gia ơn
Dịch lệ, đói khổ, cô đơn
Xin Cha khai phóng, giải vây dân tình

Cửa trời rộng mở cho ta
Gia-vê thương xót, ban cho mọi điều
Xin Cha thành tẩy sông ngòi
Ra-phê Ngài Đấng chữa lành dân ta

Giờ ta khẩn nguyện kêu cầu
Ăn năn thống hối, Huyết Ngài phủ che
Ô kìa, xin Chúa dấy lên
Dân Còn Sót Lại, vùng lên Ba Miền

Chẳng còn phân cách chia lìa
Mở lòng khai phóng, đồng lòng với Cha
Ở trong Giao Ước với Ngài
Một lòng kết ước, trong tình anh em

“Ác linh, bội ước kia ơi
“Cút đi, tống khứ khỏi vòng dân Cha!”
Giờ ta kết nghĩa một nhà
Sơn hà, ba dãi, một lòng đứng lên

Ô kìa mặt vực tối tăm
Mặt Cha chiếu sáng trên con dân Ngài
Không còn khuôn khổ giáo điều
Chẳng theo giáo luật, khắc khe, giáo quyền

Một nhà, một nước, một lòng
Lời Cha khai phóng rạng ngời quê hương
Vẫn như từ lúc ban đầu
Thần Cha, Lời Chúa, ngự vào tâm ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Lỡ Chuyến Tàu Chăng?

Ngày 10, Tháng 3, Năm 2020

Tàu chiều mấy chuyến đi qua
Lỡ chuyến tàu cuối lòng buồn mênh mang
Người đi người ở thế nào
Đi mau kẻo nhỡ lầm tàu chiều nay

Vận ta đã đến ô kìa
Đúng thì đúng lúc, chuyến tàu ta đi
Ta đi đi mãi về đâu
Chúa Trời đã định thì giờ đời ta

Bạn ơi, chẳng lỡ lầm gì
Dẫu cho tai biến, bão bùng đêm khuya
Chúa Cha Ngài Đấng Đi Đầu
Dẫn đầu chiến thắng quang khai nẻo đường

Chúa Cha Đấng Sống oai quyền
Tay Ngài che chở, phục hồi dân ta
Biết bao lao khổ gian nguy
Ngài luôn chăm sóc, bảo an đêm ngày

Cánh Tay Ngài vẫn vương ra
Vực ta từ trũng tối tăm u tù
Lòng Ngài mở rộng yêu thương
Cứu Tin, giải phóng, ban cho rộng rời

Tàu chiều có lỡ chuyến nào
Gia-vê khai phóng, phục hồi, chấn hưng
Chẳng còn vương vấn tình đời
Không còn thương tiếc, chẳng còn bơ vơ

Chúa ơi, xin nhớ dân con
Cảnh tình tang tóc, đau thương ê chề
Giờ ta đứng cuối nẻo đường
Niềm tin vững mạnh, nơi Cha trên trời

Cha Ta Ngài Đấng Sinh Thành
Điều gì quá khó cho Ngài, bạn ơi?
Chỉ một khoảnh khắc trong Ngài
Gia-vê đánh bại kẻ thù gian manh

Ngài là Chúa của lòng ta
Là Cha Yêu Dấu, tình Cha đại ngàn
Bao lần nước mắt tuôn rơi
Trên đồi nhìn xuống, lòng tan tác lòng

Từ Na-xa-rét Ngài đi
Vào lòng nhân thế, chết vì tội ta
Ôi tình yêu Chúa cao xa
Biển, sông không thể dò la tình Ngài

Bạn ơi, giờ đã đến rồi
Mở lòng chào Chúa, đón chào tình yêu
Kìa Ngài Đấng Sống vô song
Yêu thương, giải cứu, chữa lành tâm ta

Quay về, trở lại cùng Cha
Tay trong Tay Chúa, hân hoan trọn đời
Không còn luyến tiếc, lo âu
Chuyến tàu chẳng lỡ, Ngài đang đợi chờ!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-3-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~
Cảm tác của một cuộc “Lỡ Chuyến Tàu”!

 

Đi Vào Quên Lãng

Ngày 8, Tháng 3, Năm 2020

Ngày xa xưa, ôi ngày xưa ấy
Giữa hai bên, chẳng biết bên nào
Lòng u uất, một mình biển nắng
Nhớ về ai, giọt lệ tuôn rơi

Chấn thương lòng lãng vãng đâu đây
Ôi xin Chúa, chữa lành tâm khảm
Rờ mắt con, cho con nhìn biết
Nhìn biết Ngài, Chúa Đấng Ra-phê

Chúa Cha ơi, xin Ngài nhớ đến
Chạm vào tim, rịt lòng tan vỡ
Mở lòng con, Lời Chúa quang khai
Đại dụng con, khai phóng Nước Trời

Một lần nữa, xin Ngài thương xót
Giải phóng con, khỏi chốn u tù
Mở mắt lòng, nhìn biết Mắt Ngài
Mặt Ngài giờ, chiếu sáng trên con

“Ôi dĩ vãng, ngươi hãy lui đi
“Chúa Cha Ngài, yêu ta khôn tả
“Kìa hừng đông, rạng sáng lòng ta
“Mọi đau buồn, tan biến giờ này!”

Giờ con tiến, bước ra khỏi thuyền
Xông ra trận, cùng các thiên binh
Ngài dẫn đầu, con trong chiến thắng
Vinh Quang Ngài, lòe sáng dân con

“Bóng tối tăm, giờ ta công bố
“Lùi xa ta, cút khỏi nơi này
“Đất Nước ta, Chúa Trời khai phóng
“Danh Xưng Ngài, chiếu sáng mọi nơi!”

Con dân Chúa, tiến vào lãnh thổ
Tẩy thanh mọi, gian ác, Ma-môn
Lòng rộng mở, khai phóng ban cho
Tình Yêu Cha, tràn ngập mọi lòng

Lời Rhema, một Lời công bố
Đánh tan mọi, gian dối, giáo quyền
Kìa đạo binh, hùng mạnh vương lên
Giải phóng lòng, khai phóng tình Cha

Rịt thương lòng, không còn bội ước
Đồng một lòng, dân Chúa vùng lên
Kìa Gia-vê, Ngài Đấng Đi Đầu
Mọi gông cùm, bẻ gãy, phá tan

Ánh Sáng Ngài, chiếu sáng trên con
Tình Yêu Cha, không hề phai nhạt
Bóng tối tăm, không còn lãng vãng
Vào quên lãng, với tình Yêu Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-3-2020
www.luathiengvn.com

Gọi và Gởi

Ngày 7, Tháng 3, Năm 2020

Gọi về từ cõi thượng thiên
Gọi về gọi mãi con ơi hãy về
Gọi về miền núi xa xăm
Gọi về từ chốn mịt mù tha phương

Gởi cho một chút ân tình
Gởi lời thăm hỏi gởi lời yêu thương
Gởi tình hữu nghị anh em
Gởi mây gởi gió gởi Tình Yêu Cha

Gọi lòng yêu nước yêu dân
Gọi lòng mở khoá, gọi lòng ban cho
Gọi lòng nhân ái yêu thương
Gọi lòng thông cảm gọi lòng vị tha

Gởi đi, khai phóng mọi lòng
Gọi lòng ưu ái, gởi người phương xa
Gởi ai, nhớ gởi tình người
Gọi tình yêu Chúa, gởi lòng yêu dân!

Lửa Thiêng Việt Nam – 7-3-2020
www.luathiengvn.com

Chúa Bình An

Ngày 7, Tháng 3, Năm 2020

Dòng Bình Tịnh, một dòng êm ã
Chảy vào lòng, từ chốn cao hơn
Chữa lành ta, thanh tẩy tâm ta 
Rịt thương lòng, giải phóng dân ta

Dòng Bình Tịnh, một dòng tươi mát
Lắng tai nghe, tiếng gọi tình yêu
Thật du dương, êm dịu làm sao
Mở khoá lòng, khai phóng dân ta

Dòng Bình Tịnh, mé nước an bình
Ở trong Cha, trọn tình thương mến
Đồng tâm tình, xông vào chiến trận
Đồng một lòng, giải phóng dân ta

Dòng Bình Tịnh, lòng ta an nghỉ
Ở trong Cha, ta chẳng bôn ba
Lòng giao ước, đồng tâm hiệp ý
Tình anh em, một Chúa một Cha

Dòng Bình Tịnh, một dòng Lưu Ly
Nguồn sự sống, tuôn đổ từ trời
Ở trong ta, Ba Ngôi hiệp một
Chảy qua ta, cho đến đời đời

Dòng Bình Tịnh, lòng ta khao khát
Tìm kiếm Ngài, như con nai cái
Ngẩn ngơ kìa, lạc lõng không Cha
Tìm nơi đâu, an nghỉ linh hồn?

Dòng Bình Tịnh, mé nước bình an
Chúa Sha-lôm, Ngài viếng thăm kìa
Lòng mở rộng, chào Vua Vinh Hiển
Ngự vào lòng, Chúa của lòng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 7-3-2020
www.luathiengvn.com

Bàn Tay

Ngày 6, Tháng 3, Năm 2020

Bàn Tay cứu vớt dân tình
Bàn Tay chẳng ngắn, chính Ngài vực ta
Ban Tay của Chúa diệu kỳ
Ban Tay che chở, ban cho rộng rời

Biết bao gian khổ âu sầu
Bàn Tay Cứu Chúa, giải vòng minh oan
Tình Cha khai phóng mọi lòng
Bàn Tay của Chúa phủ che lòng người

Bàn Tay mạnh sức của Cha
Bàn Tay bảo vệ canh phòng dân ta
Bàn Tay che chở Dân Oan
Bàn Tay giải phóng, Bàn Tay chữa lành

Xin Cha mở khóa ngục tù
Bàn Tay bẻ gãy gông cùm gian manh
Xin Ngài thương xót dân tình
Bàn Tay mạnh sức, Bàn Tay phục hồi

Bàn Tay Giao Ước một lòng
Bàn Tay khai phóng cửa trời mở ra
Bàn Tay Cứu Chúa vì ta
Bàn Tay đinh đóng, Huyết Ngài tuôn rơi

Vào trong lòng Chúa hôm nay
Vào trong Thánh Ý Tình Ngài gia tăng
Vào đi ta hãy tiến vào
Đồng đi với Chúa khắp nơi trên trời

Bàn Tay phép lạ dấu kỳ
Bàn Tay của Chúa chữa lành tâm ta
Bàn Tay từ chốn cao hơn
Bàn Tay của Chúa, nhân từ thương yêu

Bàn Tay hiệp một gia tăng
Mở mang bờ cõi nước nhà quang khai
Bàn Tay chinh chiến của Ngài
Ơn Ngài rộng lớn, ý Ngài cao xa

Bàn Tay mở rộng tình người
Bàn Tay kết nối đồng tâm tình Ngài
Bàn Tay hiệp một trong Ngài
Bàn Tay hùng mạnh, dân Ngài vùng lên

Bàn Tay mở rộng con tim
Mở lòng chào Chúa, mở lòng ban cho
Bàn Tay chăm sóc của Ngài
Đêm chăng ngày dắt Ngài hằng yêu ta

Bàn Tay yêu dấu của Cha
Bàn Tay giải phóng, Bàn Tay lạ lùng
Bàn Tay âu yếm yêu thương
Bàn Tay ấp ủ trọn đời tình yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-3-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~
Nguồn ảnh: Nguyễn Anh Dũng

 

Hoa và Người

Ngày 6, Tháng 3, Năm 2020

Hoa ơi nở rộ sáng ngời
Sáng như ánh sáng sao mai tuyệt vời
Tình Cha bày tỏ cho ta
Trăm hoa đua nở tình Cha dạt dào

Ôi tình yêu Chúa cao xa
Mây không với tới, tình Ngài gia ơn
Hoa lòng mở rộng lòng ai
Trở về bên Chúa, cội nguồn tình yêu

Hoa kia trông đẹp tuyệt vời
Chẳng may chẳng dệt rạng ngời hơn vua
Ngã nghiêng theo gió cười đùa
Chẳng lo chi cả mọi mùa ấm êm

Chúa Cha sắm sẵn ngày đêm
Chăm lo mọi giống hoa thêm sắc màu
Còn ta quí báu dường nào
Chúa luôn chăm sóc đừng sao xuyến lòng!

Một tương tác của Than Hồng và Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

 

Tình Cha Dậy Sóng!

Ngày 6, Tháng 3, Năm 2020

Mùa hoa nở tâm ta hớn hở
Mở lòng ra chào đón tình yêu
Hoa đào đua nhau nở rộ
Bóng dáng Ngài hiện hình trong vũ trụ

Lòng vui mừng cất tiếng hoan ca
Từ trời cao giáng xuống làm người
Lòng Ngài ánh sáng tình yêu
Bao gian ác tội tình Ngài gánh chịu

Tình Cha ta bao phủ đất trời
Ánh mắt Ngài dẫn đưa đường lối
Ẩn mình dưới Bóng Cánh Ngài
Vững lòng tin cậy trong Cha Đời Đời

Trải qua bao sóng gió cuộc đời
Thuyền đời ta mỏng manh lơ lững
Buồn theo ánh mắt về Nguồn
Lòng đau khổ khiến Tình Cha dậy sóng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Qua Đi

Ngày 6, Tháng 3, Năm 2020

Qua đi mọi sự qua đi
Như mây như gió cuốn trôi dòng đời 
Tình em như áng mây hồng 
Tình anh, một bóng một mình đơn côi

Nhìn vào hiện cảnh dân ta
Đau đau trong dạ, tuôn dòng lệ rơi
Nhìn vào đôi Mắt của Cha
Vượt qua mọi nỗi đau buồn dân gian

Qua đi, buông thả, qua đi
Chớ nên vướng mắc rối ren tình đời
Một nguồn nước sống từ trời
Chảy vào tâm khảm phá tan đêm buồn

Một lòng ta chỉ một lòng
Đồng tâm tình Chúa, Ba Miền vùng lên
Cỡi mây lướt gió băng ngàn
Vượt qua sóng gió gian nan cuộc đời

Qua đi mọi việc qua đi
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng
Nhìn lên Chúa Đấng Tối Cao
Tay Ngài giải phóng, Tay Ngài chở che

Dân Cha đứng giữa cổng thành
Lời Cha công bố thành toàn ý Cha
Không còn phân tán chia lìa
Một Cha, Một Chúa, Thần Ngài gia ơn

Qua đi đời sống qua đi
Như rơm như rác gió buồn cuốn đi
Bước lên vào chốn cao hơn
Tình Cha dằm thắm chữa lành dân ta

Vượt qua mọi mối nguy nan
Đánh Đông dẹp Bắc, hào hùng dân ta
Từ trong trũng chết ô kìa
Đạo binh hùng mạnh xông ra trận tiền

Qua đi thảy thảy hư không
Giáo quyền, giáo luật khắc khe luật hình
Cớ sao ta vẫn kiếm tìm
Tìm người, tìm chốn, bá vơ đâu nào?

Một con đường mới, Việt Nam
Con đường sự sống Chúa Trời ban cho
Người què nhảy múa ngợi khen
Người câm mở miệng ngợi khen Vua Trời

Qua đi buông thả tình đời
Trở về với Chúa trong tình ban sơ
Tình Cha bao phủ đất trời
Tình anh, tình Chúa, tình em, tình người

Mở ra cánh cửa Ngợi Khen
Mở lòng chào đón, Con Trời, tình yêu
Dấu kỳ phép lạ ô kìa
Theo ta mọi chốn, nẻo đường Việt Nam!

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Hoa Lòng 

Ngày 5, Tháng 3, Năm 2020

Mùa hoa nở rộ lòng xanh ngát
Xuân về, Hạ đến chào tình yêu 
Tình Cha tình Chúa trong ta ấy 
Chan chứa ân tình chẳng hề vơi

Hoa lòng xoa dịu vết đau thương
Một chút ân tình cho ai đó
Lòng ta mở rộng, hãy cho ra
Bày tỏ lòng Cha, mở lòng người

Mở lòng chào đón Chúa tình yêu
Ngài ở trong ta đến đời đời
Hoa lá trăm hoa đua nở đấy
Trở về với gió áng mây bay

Tình hoa tình Chúa trong ta ấy
Cội nguồn tình yêu tiếng lòng Cha
Hoa lòng vang vọng đồi hoang vắng
Ngàn năm tình Chúa chẳng hề vơi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 5-3-2020
www.luathiengvn.com

 

Chiêm Ngưỡng Ngài

Ngày 28, Tháng 2, Năm 2020

Cho con xin, xin cho con xin
Nhìn thấy Ngài, chiêm ngưỡng dung nhan
Vinh Quang Ngài, rạng ngời chiếu sáng
Chiếu sáng lên, cứu vớt dân con

Cho con xin, xin chỉ một lần
Nhìn thấy Ngài, nhìn biết mặt Ngài
Mắt Ngài chiếu, rực sáng đêm khuya
Tình yêu Cha, khai phóng mọi lòng

Cho con xin, xin Chúa thứ tha
Tẩy thanh lòng, mở khoá dân con
Kìa huyết Ngài, chữa lành tật bệnh
Lòng nhân từ, còn đến đời đời

Cho con xin, khẩn nguyện cầu xin
Xin Chúa Ngài, đoái thương dân tộc
Ngài canh phòng, mở tâm mở trí
Rịt thương lòng, giải cứu dân con

Cho con xin, một lần ôi Chúa
Lắng tai nghe, tiếng gọi tim con
Đồng một lòng, đồng tâm tình Chúa
Nhìn biết Ngài, nhìn biết tình Cha

Giờ mắt con, chăm chú nhìn Ngài
Bao tượng hình, rời xa, tống khứ
Mở khoá lòng, triển khai lãnh thổ
Rịt thương lòng, mở mắt thấy Cha

Cho con xin, nhìn ngắm mắt Ngài
Vinh Quang Ngài, chiếu sáng tâm con
Xin đồng đi, đồng tâm hiệp một
Đồng một lòng, khai phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-2-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Môi-se thưa, “Con cầu xin Ngài cho con được chiêm ngưỡng vinh quang Ngài.”” – Xuất Ê-díp-tô Ký‬ ‭33:18‬ ‭BD2011‬‬

 

Bảy Mươi Lần Bảy

Ngày 28, Tháng 2, Năm 2020

Bảy mươi, bảy mươi lần bảy
Tội tình tha thứ, gia ơn tình Ngài
Cớ sao ta vẫn hoang mang
Buồn lo, cay đắng đau thương tình đời?

Bạn lòng ta vẫn chơi vơi
Không nhìn thấy Chúa, kiếm tìm tình yêu
Tình yêu cụ thể của Cha
Ấy lòng mở rộng, ban cho rộng rời

Mở lòng mở cửa lòng ta
Nhìn vào đôi mắt u buồn của ai
Đời ta một ống dẫn kìa
Tỏ bày tình Chúa, triển khai lòng người

Xin Cha giải phóng dân ta
Mở ra bứt phá, phá tan mọi xiềng
Mở lòng khai phóng dân Ngài
Biết bao ân tứ trong con dân Ngài

Chớ theo điều luật giáo quyền
Rập khuôn, phương pháp con người ra chi?
Mở ra khai phóng mọi lòng
Gia tăng bờ cõi ruộng vườn nở hoa

Ôi nguồn cung ứng vô biên
Di-rê Ngài Đấng ban cho mọi điều
Đời ta chẳng thiếu thốn gì
Cửa trời rộng mở, kho tàng của Cha

Bảy mươi, bảy mươi lần bảy
Ban cho, tha thứ, trong tình yêu Cha
Nhìn vào đôi mắt của Cha
Thấy Cha, thấy Chúa, tình Cha dạt dào

Nhìn người biết rõ lòng Cha
Ôi tình hữu nghị đến từ trên cao
Bước lên vào chốn cao hơn
Nhìn người qua ánh mắt Cha dịu dàng

Bảy mươi lần bảy ô kìa
Tình Cha dào dạt chữa lành chúng ta
Không còn bắt bẽ khó khăn
Tỏ bày lòng Chúa, cửa trời mở trời,

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-2-2020
www.luathiengvn.com

 

Rịt Lòng Bội Ước 

Ngày 28, Tháng 2, Năm 2020

Bội lòng bội ước tình đời
Lòng kia tan vỡ, tang thương bội tình 
Như mây với gió lững lờ
Cuốn theo chiều gió bâng quơ bội lòng

Sự tan vỡ ấy từ đâu
Từ nơi tượng chạm kết liên bao đời
Mắt ta chăm chú việc gì
Tôn sùng, chiêm ngưỡng mê mang đêm ngày?

Xin Cha bẻ gãy gông cùm
Vọng canh cất tiếng kêu cầu Gia-vê
Khóc than xin Chúa xin Ngài
Ăn năn thống hối xin Ngài đoái thương

Dân con bội bạc vì đau
Thương lòng, tan vỡ xin Cha chữa lành
Cắt đứt mọi mối thông đồng
Xoay lòng xoay hướng về Nguồn với Cha

Ôi thôi xin Chúa ra tay
Bao dung che chở thứ tha tội tình
Giờ con giọt lệ tuôn trào
Canh ba than thở xin Ngài gia ơn

Lòng kia rịt lại giờ này
Chẳng còn tan vỡ, không còn bơ vơ
Biết bao nghi kỵ trong lòng
Vì không nhìn biết chính Ngài là Cha

Đấu tranh tìm kiếm mọi nơi
Tìm Cha, kiếm Chúa qua người nào đây?
Giờ ta tiến bước gần Ngài
Con côi nay trở về Nguồn Thương Yêu

Thật là giản dị bạn ơi
Nhà Cha ta Đấng yêu thương đón chào
Mở lòng mời Chúa ngự vào
Ồ Vua Vinh Hiển, kìa Ngài viếng thăm

Rịt lòng bội ước chẳng còn
Lòng tin vững mạnh, an ninh trong Ngài
Một nhà, một Chúa, một Vua
Anh em đoàn kết trong tình yêu thương

Như dầu quí giá đổ ra
Từ đầu chảy xuống thấm nhuần tâm ta
Khác nào sương móc Hẹt-môn
Sa vào thung lũng từ lòng Si-ôn

Gia-vê chúc Phước cả nhà
Ôi nguồn Phước ấy tràn tuôn từ trời
Tức là sự sống từ đây
Văng ra cho đến đời đời qua ta

Xin Cha giải phóng dân con
Chẳng còn tan vỡ, không còn bôn ba
Ba Miền, chổi dậy Một Nhà
Đồng tâm tình Chúa, dân Ngài vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-2-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~

Cảm tác Thi Thiên 133:

“Kìa, anh em ăn-ở hòa-thuận nhau Thật tốt-đẹp thay! Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người; Lại khác nào sương-móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.” – Thi-thiên‬ ‭133:1-3‬ ‭VB1925‬‬

Tặng Người Phương Xa 

Ngày 26, Tháng 2, Năm 2020

Tặng em, em tặng vầng thơ 
Tặng anh, em nhớ tình yêu ban đầu 
Tặng chị, em nhớ vầng mây 
Tặng tình yêu Chúa, tình Ngài thiết tha

Tình Cha bao phủ đất trời
Biển không dò được, lòng người hay quên
Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Lòng Cha, một dạ yêu ta trọn đời

Tặng người, bến cũ đò xưa
Tặng lòng ưu ái, tặng tình yêu Cha
Tặng gì, em có gì đây
Tặng người chưa biết, tặng người chưa quen

Gọi về từ bốn phương trời
Người về từ chốn xa vời nhớ ai
Tặng gì, ta chẳng có gì
Tặng lòng yêu mến, tặng tình yêu Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-2-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~

Không có gì quý giá hơn là tình yêu thương. Đây là một món quà lớn nhất mà Chúa đã ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời là sự yêu thương, và Ngài đã gởi Con Một của Ngài xuống thế gian để bày tỏ tấm lòng của Ngài. Thật vậy, Ngài đã ban cho chúng ta chính mình Ngài! Đấng Tạo Hoá, Đấng Tể Trị trên mọi loại vạn vật đã phó chính mình Ngài làm giá cứu chuộc chúng ta. Vì thế, món quà lớn nhất mà chúng ta có thể tặng cho nhau chính là tình yêu của Ngài, tuôn chảy qua những chiếc bình gốm thô sơ như chúng ta. Nguyện xin tình yêu Chúa tiếp tục tuôn chảy qua chúng ta, một dòng nước sống văng ra từ đây cho đến đời đời. Shalom! Shalom!

 

Ngàn Trùng Xa Cách 

Ngày 25, Tháng 2, Năm 2020

Ngàn trùng xa cách lòng người 
Ôi sự nghi kỵ của lòng tổn thương 
Cớ sao ta vẫn nghi ngờ 
Vực lòng vì nỗi đau buồn năm xưa?

Vết thương lòng vẫn chưa nguôi
Nhìn người ta thấy nỗi buồn thế nhân
Tình đời thế sự thế nào
Bội lòng chẳng biết gốc nguồn từ đâu?

Xin Cha giải phóng dân ta
Lòng hay bội ước xuất nguồn từ xưa
Tượng thần tượng chạm nơi nơi
Dấy lên dân Chúa, tẩy thanh nước nhà

Liên minh với kẻ nào đây?
Ăn năn thống hối, lìa xa tượng thần
Cắt đứt mọi mối thông đồng
Bứng nhổ tận gốc, phá tan mọi xiềng

Mắt ta chăm chú điều gì?
Chính là thần tượng tối tăm u tù
Xoay lòng xoay hướng về Nguồn
Cội Nguồn là Chúa, Danh Ngài Gia-vê

Vượt qua rào cản từ duy
Vượt qua ngăn cách ngàn trùng, lòng ta
Mở lòng chào đón tình Cha
Nối vòng tay lớn mở mang Nước Trời

Không còn phân cách chia lìa
Một Cha, một Chúa, Thánh Linh, Thần Ngài
Phân chia tổ chức làm chi
Giáo quyền, địa vị, rập khuôn, giáo điều?

Hư không thảy thảy hư không
Đấu tranh tìm kiếm, đêm ngày bôn ba
Đi vào yên nghỉ trong Cha
Trong nơi kín nhiệm, cửa trời mở ra

Đến bên Thập Tự Tình Yêu
Không còn xa cách, phân chia tình đời
Mở lòng mở mắt mở tai
Đến bên chân Chúa, chẳng còn tang thương

Một nhà, một Chúa, một Vua
Ôi tình hữu nghị, tuy xa mà gần
Ngàn trùng xa cách, còn đâu
Trong Cha, tình Chúa, tình thân trong Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-2-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~
Tâm tình một chiều mưa…

 

Từ Tro Bụi

Ngày 25, Tháng 2, Năm 2020

Nhìn xem một đống tro tàn
Nỗi niềm tang tóc, chẳng hy vọng gì
Đời người lắm lúc thế nào
Nhìn quá nhìn lại thấy lòng bâng khuâng

Canh ba giọt lệ tuôn trào
Lòng ta lo lắng, canh buồn thâu đêm
Nhìn về dĩ vãng cuộc đời
Biết bao gian khổ, dân tình bơ vơ

Bạn ơi bạn có biết chăng
Chúa Cha Ngài vẫn một lòng với ta
Vì yêu Ngài đã hy sinh
Thần Nhân Cứu Chúa, Giê-su giáng trần

Gánh bao gian khổ tội tình
Đấng vô tội ấy, vì ta chịu hình
Tình Cha tình Chúa đại ngàn
Biển, hồ không thể bao dung tình Ngài

Nhìn về Thập Giá Gô-tha
Là nơi thương khó tỏ bày lòng Cha
Ấy nơi chính Chúa Giê-su
Cất đi mọi ách gông cùm thế nhân

Là nơi ân điển diệu kỳ
Tình yêu Cứu Chúa rịt lòng đau thương
Ấy nơi gian ác tiêu tan
Mừng vui tràn ngập, thay vì khóc than

Mão hoa cho kẻ buồn rầu
Đặc ân cho kẻ kiếm tình yêu Cha
Dầu vui mừng Chúa ban cho
Ngợi khen cất tiếng, vơi lòng đau thương

Như cây gần Nước Vĩnh Hằng
Danh Ngài chiếu sáng trong ta giờ này
Ngài ban ơn Phước từ trời
Ôi Nguồn Sống ấy thật là vô biên

Ơn Ngài khai phóng trong ta
Triển khai đất nước, phục hồi quê hương
Xin Cha mở khoá Nước Ngài
Mở ra, bứt phá, giải vây dân tình

Bên chân Thập Tự ta về
Về bên cánh Chúa, ôi lòng bình an
Tình Cha, tình Chúa bao la
Từ nơi tro bụi dân Ngài dấy lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-2-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~

“Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin-lành cho kẻ khiêm-nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu-tù được tự-do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo-thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên-ủi mọi kẻ buồn-rầu; đặng ban mão-hoa cho kẻ buồn-rầu ở Si-ôn thay vì tro-bụi, ban dầu vui-mừng thay vì tang-chế, ban áo ngợi-khen thay vì lòng nặng-nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công-bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh-hiển.

“Họ sẽ xây lại các nơi hoang-vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy-hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy-phá, là những nơi đổ-nát lâu đời. Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại-quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi; nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế-lễ của Đức Giê-hô-va; sẽ được xưng là chức-dịch của Đức Chúa Trời chúng ta; sẽ ăn của báu các nước, và lấy sự vinh-hoa của họ mà khoe mình. Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu-hổ; chúng nó sẽ vui-vẻ về phận mình để thay sự nhuốc-nhơ.

“Vậy nên chúng nó sẽ có sản-nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui-mừng đời đời. Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh-trực, ghét sự trộm-cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành-tín báo-trả lại, và lập giao-ước với chúng nó đời đời.

“Dòng-dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con-cháu sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng-dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước.

“Ta sẽ rất vui-vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh-hồn ta mừng-rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu-rỗi cho ta; khoác áo choàng công-bình cho ta, như chàng rể mới diện mão-hoa trên đầu mình, như cô dâu mới giồi mình bằng châu-báu. Vả, như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công-bình và sự khen-ngợi nứt ra trước mặt mọi dân-tộc thể ấy.” – Ê-sai‬ ‭61:1-11‬ ‭VB1925‬

 

Còn Chỉ Một Điều

Ngày 24, Tháng 2, Năm 2020

Đầu đường góc chợ mọi nơi
Nơi nào có Chúa lòng mừng hân hoan
Bước vào, yên nghỉ trong Cha
Ấy là nơi chốn Danh Cha sáng ngời

Chẳng còn ren rối bâng quơ
Không còn nao núng, chẳng còn bơ vơ
Chẳng còn tang tóc bôn ba
Mặt Ngài chiếu sáng, Mắt Ngài dẫn đưa

Bên bờ sông nước Kê-ba
Cửa trời mở rộng, ân tình Cha ban
Giữa nơi tăm tối phu tù
Lời Rhema Chúa tỏ bày lòng Cha

Cho ta nhìn biết Mắt Ngài
Ô kìa, ánh mắt thương yêu chữa lành
Nhìn vào Mặt Chúa thấy ta
Như hình một bóng, đồng tâm tình Ngài

Cha ta Ngài Đấng Sinh Thành
Nắn lên ảnh tượng theo hình Cha ta
Nơi nào ta tiến bước vào
Danh Xưng của Đấng Lạ Lùng triển khai

Qua ta ống dẫn từ trời
Vào lòng nhân thế tỏ bày tình Cha
Đời ta như áng mây bay
Đi theo dòng chảy Thánh Linh, Thần Ngài

Có gì quá khó cho Ngài?
Bước vào yên nghỉ trong Cha trọn đời
Một điều còn chỉ một điều
Làm theo lời Chúa từ trời ban cho

Chớ theo phương cách loài người
Dựa vào cảm xúc thật là hư vô
Giáo điều, công thức rập khuôn
Khiến ta sao lãng không nghe tiếng Ngài!

Giờ ta còn chỉ một điều
Lắng nghe tiếng Chúa thì thầm bên tai
Dựa vai sánh bước với Ngài
Từ nơi kín nhiệm cửa trời mở ra

Bôn ba ta chẳng bôn ba
Đi theo tiếng gọi của Cha từ trời
Bước lên vào chốn cao hơn
Lòng ta nhìn biết chính Ngài là Cha

Mọi nguồn xuất phát từ Nguồn
Một điều còn chỉ một điều cho ta
Đồng đi với Chúa trên trời
Liên minh, kết ước, trong tình yêu Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-2-2020
www.luathiengvn.com

Chân Ngài, Chân Ta

Ngày 23, Tháng 2, Năm 2020

Đầu đường phố chợ dừng chân 
Nơi nào ta đến, Chúa Ngài viếng thăm 
Thần Ngài đang ở trong ta 
Mở ra, đột phá, phá tan mọi xiềng

Như dòng sự sống tuôn trào
Thiên đàng trên khắp lối vào lối ra
Cửa trời rộng mở đón chào
Ồ Vua Vinh Hiển, viếng thăm ta kìa

Thần Cha ngự xuống, trong ta
Mọi điều biến đổi, tẩy thanh nước nhà
Giờ ta đứng giữa cổng thành
Mở ra, trói buộc, từ trời quang khai

Chờ ai, ta chớ trông chờ
Chờ thời cho lúc, chờ người “được ơn?”
Bạn ơi, Chúa vẫn đợi chờ
Ngài trông, Ngài đợi, Ngài chờ “CHÚNG TA!”

Dấy lên dân Chúa dấy lên
Vạn Quân chiến thắng, Danh Ngài, Gia-vê
Xông vào cuộc chiến hôm nay
Mở ra khai phóng, mở lòng cho ra

“Vàng bạc ta chẳng có gì
“Nhưng điều ta có, ta ban cho ngươi!
“Nhân danh Cứu Chúa Giê-su
“Từ Na-xa-rét, đứng lên giờ này!”

Bước vào bứt phá vùng miền
Lời Cha công bố, thẫm quyền Cha ban
Kìa xem nhưng kẻ gian manh
Một đường đánh cướp, bảy đường tháo lui

“Xuống đây ngươi phải xuống đây
“Bảy lần gấp bội đền bù cho dân
“Dân Ta, Ta nhớ, Ta yêu
“Giờ ngươi đã điểm, mở lòng ăn năn!”

Dấy lên Nam, Nữ chiến binh
Hào hùng, Dũng Cảm xông ra trận tiền
Chân ta đạp đến nơi nào
Chân Ngài đồng bước, Nước Trời gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-24-2020
www.luathiengvn.com

 

Mở Ra Khai Phóng

Ngày 23, Tháng 2, Năm 2020

Mở ra kìa hãy mở ra
Mở ra khai phóng phá tan mọi xiềng
Mọi gông cùm của thế gian
Không còn cầm giữ con dân của Ngài

Chìa Khoá của Đấng yêu thương
Cửa trời rộng mở đón chào Vua Cha
Kìa Vua Vinh Hiển diệu kỳ
Mời Ngài ngự giữa chúng ta giờ này

Mở tai mở mắt mở lòng
Kêu Danh Chúa, khẩn cầu Gia-vê
Mở rộng lòng của dân Ngài
Ban cho rộng rãi, tình Ngài thứ tha

Đầu rồng đuôi rắn thế nào
Đánh tan gian dối, đánh lùi Ma-môn
Mở ra khai phóng ban cho
Tinh thần nghèo đói, không còn tung tăng

Thiên đàng vẫn ở trong ta
Nước Trời mở rộng, Đức Tin vững bền
Lòng tin vào Đấng Di-rê
Không gì quá khó cho Ngài, bạn ơi!

Dấy lên, Nam, Nữ chiến binh
Từ trong trũng chết, dân Ngài vùng lên
Hiệp một trong Thánh Linh Ngài
Bước ra khỏi chốn phu tù hôm nay

Cớ sao ta mãi phân chia
Phá tan ren rối, đánh lùi ác linh
Vùng lên dân Chúa vùng lên
Giờ ta đã điểm, vận ta đến kìa

Lửa Thiêng của Chúa xin Ngài
Giáng trên lãnh thổ, giải vây dân tình
Chân ta đạp đến nơi nào
Ấy là nơi chốn Chúa Ngài ban cho

Đánh Đông dẹp Bắc, mở đường
Kìa con đường Thánh mở ra giờ này
Thiên đàng trên khắp lối đi
Việt Nam mở cửa, đón chào Vua Cha!!!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-2-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

Chúa muốn đại dụng và dấy chúng ta lên. Tất cả cần đứng dậy. Tất cả đều nhận được đặc ân của Chúa. Hãy khai phóng, khích lệ anh em mình. Tất cả đều sẽ được Chúa đại dụng. Chúa không tây vị bất cứ một ai vì Ngài, nhìn biết tấm lòng của mỗi người và Ngài sẽ gia tăng chúng ta trong mọi nơi chốn chúng ta đặ̣t chân đến. ̣Đây là một thời điểm của sự gia tăng để mở rộng vương quốc Chúa.

 

Bầu Khí Quyển Đấu Tranh 

Ngày 22, Tháng 2, Năm 2020

Hôm qua vào chốn nơi này
Dập dìu phố chợ người người đi qua
Nhìn vào ánh mắt âu sầu
Bơ vơ một cõi giữa dòng thời gian

Con dòng cháu giống một thời
Bôn ba tranh đấu, một mình một thân
Nhìn vào ánh mắt lòng người
Vẫn còn tràn ngập tấm lòng con côi

“Chị ơi chị có biết chăng
“Chúa Trời Ngài vẫn biết lòng bơ vơ
“Xin Cha bày tỏ tình Cha
“Giờ tôi xin Chúa, xin Ngài gia ơn!”

Chỉ trong khoảnh khắc tỏ bày
Lòng ta quặn thắt, kêu cầu Gia-vê
Mắt nhìn mặt ngắm ô kìa
Giữa lòng phố chợ, tưởng như ruộng đồng

Nhăn nheo khắc khổ đau buồn
Lưng khom, khăn đóng, bước chân ngập ngừng
Nhìn người lòng thấy đau đau
Vọng canh cất tiếng, giải bày tâm cang

Một màn che phủ dân tình
Giữa cơn tăm tối, cửa trời mở ra
Đón chào Vua Thánh trên trời
Xin Cha giải phóng, xin Ngài đoái thương

Dấy lên dân Chúa dấy lên
Giữa lòng phố chợ Bol-sa giờ này
Biết bao người vẫn lang thang
Thân sơ thất sở, kiếm tình yêu Cha

Mưa chiều gió lạnh hiu hiu
Thổi vào tâm khảm, chạnh lòng thương yêu
Mở ra cánh cửa ngợi khen
Mở ra khai phóng, phá tan mọi xiềng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-22-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~

Cảm tác chiều mưa trên phố chợ Bolsa tại Westminster, California…

Nói “Không”!

Ngày 20, Tháng 2, Năm 2020

Có lúc ta phải nói “không”!
Không thông đồng với lạm quyền tham quan 
Không đi với kẻ gian manh
Không đồng hành với Ma-môn, giáo quyền

Không ngồi cùng kẻ lắm lời
Không tìm, không kiếm, trong “danh”, “lợi”, “quyền”!
Không bôn ba chẳng ra gì
Không còn tang tóc, chẳng còn đau thương

Không tìm không kiếm bâng quơ
Thân sơ thất sở, u buồn thâu đêm
Không còn giới hạn dân Ngài
Mở ra khai phóng, mở mang Nước Trời

Nói “không” với cái tư duy
Kiếm tìm phương thức, rập khuôn làm gì?
Hư không, cả thảy hư không
Trăm muôn vàn lối hư không làm gì?

Nói “không” với chính mình ta
Cái “tôi” lấn át tiếng Ngài trong ta?
Không vì tình huống tan thương
Không nhìn ngoại cảnh đau thương tình đời

Trong cơn thử thách gian nan
Vững lòng tin cậy trong Cha Đời Đời
Tình Ngài bao phủ đất trời
Không còn côi cút, chẳng còn bơ vơ!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-2-2020
www.luathiengvn.com

 

Theo Dòng Chảy Nào?

Ngày 20, Tháng 2, Năm 2020

Một dòng hai dòng ba dòng
Ba dòng kia vẫn bôn ba thế nào
Khi mưa khi nắng đổi dời
Theo dòng, theo hướng thuận thời gió mưa?

“Nghe ai con lắng nghe ai?
“Lắng nghe tiếng Chúa thì thầm bên tai
“Con ơi xoay hướng giờ này
“Chớ theo đạo lạc bâng quơ làm gì!”

Mở tai mở mắt thuộc linh
Cho con nhìn thấy, kìa Dòng Lưu Ly
Chảy tuôn lòng Chúa từ trời
Vào lòng nhân thế tỏ bày tình Cha

Mắt con vướng mắt việc gì
Lòng con theo gió theo mây bạt ngàn?
Người nghe kẻ nói thế nào
Đánh tan gian dối, đánh lùi Ma-môn

Một tâm tình Chúa đồng hành
Một lòng nhìn biết chính Ngài là Cha
Một lòng yên nghỉ trong Cha
Một dòng chảy của Chúa Trời ban cho

Chạy tìm dòng chảy dòng nào?
Tìm Cha, kiếm Chúa qua người “được ơn”?
Có gì quá khó cho Ngài
Tìm về chân Chúa, cội nguồn của con

Lòng Cha tuôn chảy một Dòng
Một Dòng Sự Sống, một dòng sông xanh
Kìa Cây sự sống của Ngài
Sanh bông sanh trái, quanh năm mọi mùa

Xin Cha thương xót dân Ngài
Giải vây, giải cứu chúng con giờ này
Thánh Linh giáng xuống trên con
Ban cho, mở khoá, phá tan mọi xiềng

Một Dòng con hướng về Nguồn
Trở về với Chúa trong tình ban sơ
Xin Cha khai phóng dân con
Phục Hưng hội thánh, chấn hưng nước nhà!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-2-20
www.luathiengvn.com

Còn Đâu 

Ngày 16, Tháng 2, Năm 2020

Còn đâu dáng dấp người xưa
Còn đâu hình bóng, còn đâu tình người
Còn trong giấc mộng, cơn đau 
Còn trong phương pháp, giáo điều bâng quơ?

Còn đi đường cũ lối xưa
Còn trong tang tóc, bơ vơ lạc loài
Còn buồn, còn khổ, còn đau
Còn thông đồng với, giáo quyền vu vơ?

Còn trong khoảnh khắc siêu nhiên
Còn Cha, có Chúa Vạn Quân ở cùng
Còn tình hữu nghị anh em
Còn đạo binh Chúa, vùng lên giờ này

Còn Nguồn Cung Ứng vô biên
Còn đi, còn đứng, với Cha hằng ngày
Con tình yêu Chúa gia ơn
Còn Nguồn Sự Sống Vĩnh Hằng Cha ban

Còn dân, còn nước, còn yêu 💕
Còn tình yêu Chúa, bao la rộng rời
Còn thiên binh Chúa đồng hành
Còn con dân Chúa vùng lên giờ này

Còn miền cao ấy tuyệt vời
Còn dân Sắc Tộc, còn lời yêu thương
Còn người chiến sĩ vùng cao
Còn tình liên kết anh em một nhà

Còn dân, còn nước, còn nhà
Còn Nữ Binh Chúa, vùng lên giờ này
Còn đâu bóng dáng kẻ thù
Còn đâu sợ hãi, rụt rè, hư không

Còn con dân Chúa, bảy ngàn
Còn đạo binh Chúa xông ra trận tiền
Còn tình yêu Chúa tuyệt vời
Còn Vua Vinh Hiền, Ngài luôn ở cùng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-2-2020
www.luathiengvn.com

Giữa Cơn Đau

Ngày 16, Tháng 2, Năm 2020

Giữa cơn tang tóc đau buồn
Ta nhìn thấy Chúa, đang ngồi trên ngôi
Vạt áo Ngài phủ đền thờ
Mắt Ngài rực sáng, Tay Ngài vương ra

Tay Ngài không quá ngắn đâu
Vực ta khỏi chốn trầm luân đau buồn
Lòng Ngài ưu ái cưu mang
Mắt Ngài đưa dẫn, tình Cha dạt dào

Trong cơn sóng gió cuộc đời
Kìa Vua Vinh Hiển Ngài đang ở cùng
Mời Vua Hiển viếng thăm
Chữa lành lãnh thổ, tẩy thanh vùng miền

Chúa ơi xin cứu dân con
Bao năm tang tóc, miệt mài tha phương
Nước nhà nguy biến dân buồn
Rịt lòng, thương xót, đánh tan quân thù

Giữa khi tình thế rối ren
Rắn rồng vương vấn, dân Ngài vùng lên
Lời Cha công bố đêm ngày
Đánh tan gian ác, phá tan mọi xiềng

Kìa ngươi kẻ ác gian manh
Giờ ngươi đã điểm, vận ngươi đến rồi
Đến bù đến bảy lần hơn
Chẳng còn cướp bóc, minh oan dân tình

Mở lòng mở mắt dân con
Bao đời, bao chốn, tượng hình phá tan
Mở ra cánh cửa ngợi khen
Chấn Hưng dân Chúa, phục hồi dân ta

Lắng nghe, vang dội Tù Và
Giờ ta tỉnh thức, mở lòng chào Cha
Thánh Linh Ngài viếng thăm kìa
Giáng trên lãnh thổ đánh lùi ma-vương

Vùng lên chổi dậy Ba Miền
Bấc, Nam, Trung ấy, Một Nhà vùng lên
Nữ, Nam, chiến sĩ hào hùng
Chấn Hưng đất nước, phục hồi quê hương!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-2-2020
www.luathiengvn.com

Vẫn Tìm!

Ngày 15, Tháng 2, Năm 2020

Vẫn còn cố định trong tâm
Vẫn còn tang tóc, vẫn còn bơ vơ
Vẫn tìm, vẫn kiếm mọi nơi
Vẫn tìm “giáo chủ”, tìm người “được ơn”?

Vẫn còn côi cút, đau thương
Vẫn còn tan vỡ, vẫn còn thờ ơ
Vẫn tìm phương pháp, giáo điều
Vẫn tìm, vẫn kiếm tình Cha qua người?

Ôi thôi, xin Chúa gia ơn
Xin Ngài giải phóng, xin Ngài xót thương
Mở tai, mở mắt, mở lòng
Xin Cha khai phóng dân con giờ này

Chúa Cha Ngài Đấng Đời Đời
Đấng Đầu Nguồn ấy, Al-pha là Ngài
Mọi nguồn xuất phát từ Ngài
Giàu sang, vinh hiển, nhân từ, ban cho

Xoay về với Đấng Yêu Thương
Về bên Chân Chúa, tình Cha đại ngàn
Dựa bên ngực Chúa lắng nghe
“Con ơi, Ta vẫn hằng tìm kiếm con!”

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-2-2020
www.luathiengvn.com

Vẫn Nhớ

Ngày 15, Tháng 2, Năm 2020

Nhớ ai nhớ cả tim ta
Nhớ từng ánh mắt, lời ru ngọt ngào
Nhớ vần trăng sáng trên cao
Nhớ anh, nhớ mãi tâm tình thương yêu

Nhớ em nhớ cả tâm hồn
Nhớ nụ cười ấy, thân tình Cha ban
Nhớ ôi, nhớ lắm lòng thành
Nhớ từng cử chỉ, nhớ lời dịu êm

Nhớ con dân Chúa làm sao
Nhớ người góa phụ, Đức Tin vững bền
Nhớ tôi tớ Chúa năm xưa
Nhớ người Trung Tín, thân tình Cha ban

Nhớ tình hữu nghị anh em
Nhớ chiến binh Chúa xông ra trận tiền
Nhớ ai nhớ cả bầu trời
Nhớ lòng ưu ái, nhớ người năm xưa

Nhớ từng khoảnh khắc nguyện cầu
Nhớ cơn giông tố có Cha ở cùng
Nhớ khi hạn hán gian nan
Nhớ Nguồn cung ứng từ trời Cha ban

Nhớ trong dịch lệ tang thương
Nhớ Cha Ngài Đấng Ra-phê chữa lành
Nhớ tình yêu Chúa dạt dào
Nhớ vì tình Chúa, dấu kỳ Cha ban

Nhớ gì chớ nhớ đường xưa
Nhớ gì xin nhớ Chúa Cha mở đường
Nhớ về lối mới của Cha
Nhớ Cha đột phá, cửa trời mở ra

Nhớ Cha nhớ cả bầu trời
Nhớ Ngài nhớ đến thẫm quyền Cha ban
Nhớ sao ta vẫn nhớ Ngài
Nhớ yêu, nhớ mãi, một lòng với Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-2-2020
www.luathiengvn.com

Vẫn Yêu 💕

Ngày 14, Tháng 2, Năm 2020

Tôi yêu tiếng hát trẻ thơ
Tôi yêu mái tóc bạc phơ mẹ già
Tôi yêu hình bóng cha già
Tôi yêu, tôi vẫn nhớ tình yêu cha

Tôi yêu tiếng hát ngợi khen
Tôi yêu hội thánh trong kỳ gian truân
Tôi yêu dân Chúa đơn côi
Tôi yêu xin Chúa gia ơn chữa lành

Tôi yêu tiếng nói lòng Cha
Tôi yêu, tôi nhớ Mắt Ngài dẫn đưa
Tôi yêu, hình bóng Gia-vê
Tôi yêu, yêu mãi Danh Xưng Diệu Kỳ

Tôi yêu lòng hướng về trời
Tôi yêu tôi thấy cửa trời mở ra
Tôi yêu tôi kiếm tìm Ngài
Tôi yêu nhìn biết chính Ngài là Cha

Tôi yêu Tay Chúa vương ra
Tôi yêu tôi biết Tay Ngài vực tôi
Tôi yêu khi Chúa ra tay
Tôi yêu nhìn thấy Vạn Quân vận hành

Tôi yêu Thần Chúa trong tôi
Tôi yêu nhìn thấy dấu kỳ của Cha
Tôi yêu dân Chúa vùng lên
Tôi yêu nhìn thấy chiến binh của Ngài

Tình yêu từ Đấng Lạ Lùng
Ôi tình yêu ấy, ngàn đời chẳng vơi
Tôi yêu bóng dáng hình Cha
Tôi yêu tôi nhớ, tôi trông chờ Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-2-2020
www.luathiengvn.com

 

Không Đổi Dời

Ngày 13, Tháng 2, Năm 2020

Có khi vui, có lúc ta buồn
Có khi hờn, lại có lúc yêu
Có khi khóc, có lúc ta cười
Có khi nhớ, lại có lúc quên

Tình nhân thế, bấp bênh vô vọng
Ôi đời người, lắm bước gian nan
Hãy vững tin, vào Đấng đời đời
Tình yêu Ngài, giải phóng dân ta

Bước chân Ngài, trải dài Phước hạnh
Lối Ngài đi, soi sáng lòng ta
Mắt Ngài đưa, dẫn mọi nẻo đường
Kìa Tay Ngài, cứu vớt dân gian

Bao nỗi niềm, Ngài đều thấu rõ
Mở lòng ra, chào đón Chúa, Cha
Ôi tình yêu, có một không hai
Đấng thành tín, không hề lay chuyển

Giờ xin Cha, nhớ đến dân con
Tim bơ vơ, côi cút vô bờ
Còn bôn ba, xuôi ngược dòng đời
Xin Chúa Ngài, giải phóng dân con

Đấng đời đời, không hề thay đổi
Neo linh hồn, vững chắc sau màn
Qua xác Chúa, Ngài cứu chuộc ta
Nương nơi Chúa, an bình toại nguyện

Màn đền thờ, xé toang từ trời
Nơi Chí Thánh, ta vào gặp Chúa
Mặt đối Mặt, chẳng còn phân ly
Ôi cội nguồn, từ Đấng Đầu Nguồn

Giữa cơn giông, dân Chúa vùng lên
Chiến binh từ, trũng chết xông lên
Đạo binh lớn, đánh đuổi quân thù
Lòng tin cậy, nơi Chúa Gia-vê!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-2-2020
www.luathiengvn.com

Hướng Về

Ngày 11, Tháng 2, Năm 2020

Nhìn về, ta đứng mình ta
Nhìn về một hướng phương trời nơi nao
Cách ly biết mấy dậm đường 
Tuy xa khoảng cách nhưng lòng chẳng xa

Lòng ta chợt nhớ về Nguồn
Về Nguồn ta mến yêu Nguồn của ta
Nhìn xem mấy áng mây bay
Lững lờ giữa đất, giữa trời mông lung

Chỉ trong khoảnh khắc ta nhìn
Ta nhìn ta thấy Mắt tình yêu Cha
Mình ta đứng giữa đất trời
Hành trình từ đất về trời thương yêu 💕

Biết bao rào cản phân chia
Cách ly ta khỏi tình Cha đại ngàn
Hết lòng, hết sức, hết mình
Một lòng với Chúa đồng tâm tình Ngài

Chẳng trông cậy ở loài người
Biết bao tang tóc, tình đời trái ngang
Mắt ta chăm ngắm Mắt Cha
Ô kìa Ánh Mắt, dẫn đưa trọn đời

Chớ nhìn vào cõi hư vô
Nhìn vào Mắt Chúa, biết người, biết ta
Mở ra cánh cửa ngợi khen
Nhìn về Đển Thánh, hướng về Si-ôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11- 2-2020
www.luathiengvn.com

Chiều Mưa Phố Vắng

Ngày 11, Tháng 2, Năm 2020

Chiều nay mưa lạnh tâm hồn 
Chạnh lòng nhớ đến một chiều năm xưa 
Chiều xưa vắng bóng tình người 
Chiều nay sao vẫn bâng khuâng trong lòng

Phố đông dìu dập người đi
Thế nhưng lòng vẫn một mình đơn côi
Gió mưa gõ cửa lòng ai
Lòng ta chợt nhớ đến Người năm xưa

Từ Na-xa-rét Người đi
Vào lòng nhân thế, Con Trời thành nhân
Người từng trải nghiệm đau buồn
Lòng Người tang tóc chiều Đồi Gô-tha

Người hy sinh cả đời Người
Vì lòng ưu ái, vì tình yêu Cha
Biết bao gian khổ đau buồn
Chịu thay, chết thế cũng vì tội ta

Cứu Tin, Ngài Đấng hy sinh
Chiều buồn trút hết nỗi sầu thế nhân
Dựa vai, sánh bước với Ngài
Trong tình yêu Chúa, đồng tâm tình Ngài

Chiều nay chợt có mưa rào
Dầu mưa hay nắng, Người luôn ở cùng
Chiều mưa lòng vẫn hân hoan
Tình Cha bao phủ, ruộng vườn nở hoa

Mưa trên phố vắng, tỉnh bừng
Đất trời nghiêng ngã, tình Cha dạt dào
Nương mình dưới Bóng Toàn Năng
Chiều mưa thấm ướt, cửa trời mở ra!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-2-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~

Cảm tác một chiều mưa trên đường phố tại Dallas…

Lòng A-Ba

Ngày 6, Tháng 2, Năm 2020

Cha ơi xin mở mắt con
Cho con nhìn biết tấm lòng của Cha
Mở tai mở mắt thuộc linh
Cho con nhìn biết tình Cha đại ngàn

Biết bao tang tóc đau thương
Giờ con xoay hướng xoay lòng về Cha
Giữa cơn giông tố cuộc đời
Con nhìn biết Chúa, biết Ngài là Cha

Xin Cha mở khoá tâm con
Cho con, mắt thấy, tai nghe Lời Ngài
Đánh tan khuôn khổ, giáo quyền
Tình Cha mở khoá lòng con giờ này

Cha ơi xin mở tai con
Cho con nghe thấy tiếng lòng của Cha
Tiếng lòng Cha, tiếng tình yêu
Ban cho ân sũng, rộng rời thứ tha

Bịt mồm kẻ ác gian manh
Âm hưởng gian ác, không còn vấn vương
Đánh lùi gian dối, Ma-môn
Lòng con mở rộng, cho ra giờ này

Cha ơi xin nhớ vận con
Lòng con thống hối ăn năn giờ này
Cất đi mọi vấn vương lòng
Giã từ mọi mối thông đồng hư vô

Ôi bao năm tháng kiếm tìm
Tìm trong mục vụ, tìm người “được ơn”
Giờ con tìm biết lòng Cha
Cội nguồn mọi việc đến từ A-Ba

Kìa dòng sông nước Vĩnh Hằng
Ra từ lòng Chúa, đến từ Cha yêu
Một dòng sự sống muôn đời
Ôi dòng nước sống ngàn đời không vơi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-2-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~

“Ta yêu-mến những người yêu-mến ta, Phàm ai tìm-kiếm ta sẽ gặp ta.” – Châm-ngôn‬ ‭8:17‬ ‭VB1925‬‬

Mở Không

Ngày 3, Tháng 2, Năm 2020

Không còn tang tóc bơ vơ
Không còn phấn đấu bôn ba tình đời 
Không còn đau khổ lầm than
Không còn quặng thắt, không còn đau thương

Không còn buồn, sợ, lo âu
Không còn than vãn, lệ tuôn đôi dòng
Không còn đau xót hoang mang
Không còn nhìn cảnh đau lòng dân gian

Không còn như đứa con côi
Không còn thắc mắc, không còn cô đơn
Không còn tìm kiếm vu vơ
Không còn chờ đợi, kiếm người “được ơn!”

Kìa thiên đàng ở trong ta
Mở ra, khai phóng mọi lòng hôm nay
Thần quyền, thẫm vị Cha ban
Khép mọi cánh cửa tối tăm u tù

Ăn năn ta hãy ăn năn
Xoay lòng xoay hướng, nhìn Ngài biết ta
Đường về nhà Chúa hân hoan
Đồng di với Chúa, cửa trời mở ra

Tình Cha bao phủ đất trời
Lời Cha như mật, chữa lành tâm can
Tay Cha, Tay Chúa vực ta
Vực từ trũng chết, thoát vòng nguy nan

Mắt Cha, ngời sáng Vinh Quang
Mắt Ngài đưa dẫn nẻo đường Việt Nam
Ôi sao ánh mắt tình yêu
Rịt lòng, giải phóng dân con giờ này

Mở ra, khép mọi gian manh
Mở ra dân Chúa, đánh tan “giáo điều”
Mở lòng khai phóng tình Cha
Mở rộng bờ cõi, giăng dây thật dài

Mở toang cánh cửa ngợi khen
Mở lòng công bố, chữa lành dân ta
Mở ra, đánh hạ Ma-môn
Mở ra, mở khoá, phá tan giáo quyền

Mở ra kìa hãy mở ra
Mở ra, mở khoá ngục tù dân ta
Mở lòng mở mắt mở tai
Mở ra khai phóng, phá tan mọi xiềng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-3-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~

“Ta sẽ đặt trên vai nó chìa khóa của nhà Ða-vít; Khi nó mở, không ai đóng được, Khi nó đóng, không ai mở được.” – Ê-sai‬ ‭22:22‬ ‭BD2011‬‬

Buồn Vui 

Ngày 3, Tháng 2, Năm 2020

Buồn ơi tiếng nói lòng ta
Buồn nhìn đất nước tang thương giờ này 
Buồn nhìn thấy cảnh chia lìa 
Phân ba xẽ bảy, lòng người đơn côi

Buồn nhìn dân Chúa thờ ơ
Vu vơ đánh mãi, theo “danh, lợi, quyền!”
Buồn nghe tiếng khóc thâu đêm
Chúa ôi, giải cứu chúng con giờ này

Biết bao thế hệ đau buồn
Vọng canh sao vắng tiếng lòng cầu thay
Chỉ trong khoảnh khắc trong Ngài
Vùng lên chổi dậy, bước ra khỏi thuyền

Những điều mắt thấy tai nghe
Chỉ là ảo ảnh, mông lung mơ màng
Lắng nghe tiếng phán của Cha
Chớ buồn chẳng sợ, vùng lên mọi lòng

Vui lên ta hãy vui lên
Niềm vui của Chúa, năng quyền của ta
Vui vì mắt thấy tai nghe
Kìa thiên binh Chúa phủ vây vùng miền

Xin Cha mở mắt dân con
Cho con nhìn thấy tình Cha đại ngàn
“Chỉ bằng một nắm bàn tay”
Mở tai mở mắt, con nhìn thấy Cha

Dấu kỳ phép lạ ô kìa
Khi con nhìn biết chính Ngài là Cha
Vui lên dân Chúa hân hoan
Giữa cơn giông tố, bước ra khỏi thuyền

Vui lòng mở rộng vòng tay
Nối vòng tay lớn, mở lòng ban cho
Vui trong ân sủng tuyệt vời
Vui trong hiện cảnh oái ăm giờ này

Vui vì lòng Chúa bao dung
Trong cơn bệnh hoan, Chúa Cha chữa lành
Dân tình nghèo đói lầm than
Nguồn cung ứng Chúa, của trời mở ra

Vui trong nghịch cảnh thế nào?
Trong khi gian khổ, mắt nhìn biết Cha
Trông chờ nơi Chúa hằng giờ
Dựa bên ngực Chúa, lắng nghe tiếng Ngài

Vui vì nhìn biết lòng Cha
Lòng Ngài rộng mở thứ tha mọi đàng
Giữa cơn dịch lệ tối tăm
Tay Ngài bao phủ, Mắt Ngài bảo an

Niềm vui của Chúa ban cho
Không vì ngoại cảnh, chẳng vì gian nan
Giữa cơn tăm tối u tù
Bên bờ vực thẳm đồng đi với Ngài

Đây là thời điểm của ta
Một thời chiến thắng, Ba Miền vùng lên
Có gì quá khó cho Ngài?
Niềm vui của Chúa, năng quyền vô song!

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-2-2020
www.luathiengvn.com

 

Chán Đi

Ngày 1, Tháng 2, Năm 2020

Chán buồn, chán khổ, chán đau
Chán cơn đói khổ, chán lòng vô ơn
Chán ôi, thế sự tình đời
Chán cơn bệnh hoạn, chán lòng thờ ơ

Chán ôi, chán cái tượng hình
Chán vô tình nghĩa, chẳng nghe thấy gì!
Chán lòng bội ước, tang thương
Chán cơn tan vỡ, phân tâm, phu tù

Chán mọi gian ác thông đồng
Chán nơi ngục tối, chán lòng con côi
Chán điều tăm tối bất công
Chán cơn buồn giận, chán lòng tranh đua

Đi về nhà Chúa một lòng
Đi vào lòng Chúa, một lòng với Cha
Đi vào lãnh thổ, dân gian
Đi trong Thánh Ý, trong năng quyền Ngài

Đi đi, ta hãy vùng lên
Đi về, trở lại, con đường Thánh kia
Đi lên vào chốn cao hơn
Đi trong Danh Chúa, đi trong tình Ngài

Đi về mở rộng gia tăng
Đi trong khai phóng, giải vây dân tình
Đi cùng với Chúa Gia-vê
Đồng đi với Chúa, cửa trời mở ra!

Lửa Thiêng Việt Nam – 1-2-2020
www.luathiengvn.com

Chẳng Qua?

Ngày 1, Tháng 2, Năm 2020

Chẳng qua, ta chẳng muốn qua
Chẳng vào, ta chẳng muốn vào cửa kia
Thế ta có ý định gì?
Phân tâm, một lối hai đường bâng khuâng

Ôi đây vấn nạn của ta?
Bên nào cũng tốt, nhỡ may làm gì?
Thế ta đi giẹo hai bên?
Đến giờ đã điểm, lắng nghe tiếng Ngài

Một là tin Chúa toàn năng
Hai là tin cậy Ma-môn, giáo quyền
Hôm nay ta chớ phân lòng
Tâm hồn tan vỡ, xin Cha rịt lòng

Không theo mưu kế kẻ gian
Chẳng ngồi cùng kẻ gian manh, rắn rồng
Không theo phương pháp, luật hình
Lắng nghe tiếng Chúa phán truyền thâu đêm

Thông đồng, cắt đứt ác gian
Ban cho, mở khoá, đánh lùi Ma-Môn
Chỉ làm theo tiếng của Cha
Rập khuôn, phương cách, giáo điều vu vơ?

Một lòng với Đấng Sinh Thành
Nếu ta không biết rỏ mình là ai?
Một mối quan ngại là đây
Nhìn Cha, biết Chúa, biết mình là ai!

Ở trong địa vị làm con
Thần Quyền, Thẫm Vị Chúa Ngài ban cho
Vì sao ta mãi phân tâm?
Ba Ngôi hiệp một chân thần trong ta

Giờ đây con Chúa vùng lên
Xông vào chiến trận, phá tan mọi xiềng
Vượt qua đồng vắng hoang vu
Tiến vào Đất Hứa, tỏ bày lòng Cha

Xông vào chiến trận thuộc linh
Lời Cha công bố, giải vây dân tình
Chớ tìm, chớ kiếm vu vơ
Chân ta dẫm bước vào lòng Giô-đanh

Dấu kỳ phép lạ, ô kìa
Theo ta khắp chốn mọi nơi, mọi thì
Danh Cha tỏa sáng vùng miền
Giải vây, khai phóng, phục hồi quê hương!

Lửa Thiêng Việt Nam – 1-2-2020
www.luathiengvn.com

Cuộc Đổi Đời

Ngày 31, Tháng 1, Năm 2020

Một chặn đường mới mở ra 
Cuộc đời thay đổi theo dòng thời gian
Bôn ba khắp chốn mọi nơi 
Giờ chuyển đổi mới, theo đường lối Cha

Đường Ngài không giống lối ta
Ý Ngài ở đất như trời, ý Cha
Một lòng tin cậy nơi Ngài
Đức tin dời núi, bước ra khỏi thuyền

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Tay Cha nắm lấy, vượt sông băng ngàn
Mắt ta nhìn ngắm Mặt Ngài
Ôi sao Ánh Mắt sáng ngời, Mặt Cha

Một Kỷ Nguyên mới mở ra
Một tình yêu mới đậm đà tràn dâng
Bước đi trong ánh sáng Ngài
Con đường sự sống, con đường của Cha

Không còn tang tóc bơ vơ
Lắng nghe tiếng Chúa thì thầm bên tai
Dẫu cho tình cảnh thế nào
Chúa Cha, Đấng Sống, kìa Ngài trong ta

Giờ ta chẳng khóc không lo
Chúa Cha sắm sẵn mọi điều cho ta
Bước ra khỏi chốn phu tù
Lìa xa khuôn khổ giáo điều khắc khe

Nếu lòng ta vẫn vấn vương
Mắt ta chăm chú vào ai, việc gì?
Ấy là tượng chạm của ta
Cắt đứt thông đồng, xoay hướng ăn năn

Một điều mới mẻ mở ra
Đường xưa lối cũ vẫy tay giã từ
Chớ nương cậy sức con người
Là loài thọ tạo, rập khuôn làm gì?

Mắt lòng mở rộng đón chào
Một đường lối mới, mọi lòng quang khai
Khoảng đời còn lại của ta
Là thời thịnh vượng, gia tăng trong Ngài

Chuyển thay, chuyển đổi theo Ngài
Đi trong mặc Khải, tỏ bày lòng Cha
Không còn giới hạn, tranh đua
Cửa trời rộng mở, mở lòng chào Cha

Chào Vua Vinh Hiển xin Ngài
Trị vì lãnh thổ, giải vây dân tình
Vùng lên, một cuộc đổi đời
Chuyển thay, xoay hướng, đường về Si-ôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 31-1-2020
www.luathiengvn.com

Trăm Trăm Ngàn Lối

Ngày 29, Tháng 1, Năm 2020

Đường về nhà Chúa là đây 
Trăm trăm ngàn lối xa lìa kẻ gian 
Bội lòng, bội ước dân tình 
Sao ta vẫn cứ tìm ai, kiếm gì?

Người tình Chúa hãy trở về
Trở về nhà Chúa, trong tình ban sơ
Chúa Cha trông đợi dân Ngài
Tình Cha bao phủ, “Con ơi trở về!”

Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Không ngồi nơi chốn, tham “danh, lợi, quyền!”
Xoay lòng xoay hướng hôm nay
Về nơi nhà Chúa, lòng mừng hân hoan

Cha ta giàu có vô biên
Kìa ngôi vinh hiển Chúa Cha trị vì
Làm con Vua Thánh trên trời
Nhìn Cha, thấy Chúa, chính Ngài trong ta

Thiên đàng trên khắp lối đi
Kìa thiên binh Chúa dọn đường cho ta
Chúa Cha mở khoá giải vây
Một ngàn lẽ một lối Ngài triển khai

Không gì quá khó cho Ngài
Tay Cha bảo bọc canh phòng ngày đêm
Trăm mưu ngàn kế kẻ gian
Chúa Cha đánh hạ kẻ thù gian manh

Giờ ta cần lắng nghe Ngài
Ngài Vua chiến trận, trăm bề lo toan
Tiến lên vào chốn vọng canh
Tỉnh bừng nhìn biết tình Cha dạt dào

Bao nhiêu thế hệ trôi qua
Vượt ra khỏi chốn tối tăm u tù
Giờ đây bước ngoặt của ta
Vùng lên, vùng dậy mà đi, dân Ngài

Vượt qua trũng chết ô kìa
Danh Xưng của Chúa, Danh kỳ diệu thay
Dẫu cho tình huống tang thương
Tình Cha khai phóng, rịt lòng dân ta

Xoay lòng xoay hướng về nguồn
Ôi nguồn hy vọng tràn tuôn tâm hồn
Một trăm ngàn lối giải vây
Kẻ thù ngươi hỡi xa lìa dân ta

Vững lòng tin cậy yêu thương
Đồng tâm tình Chúa, một lòng yêu dân
Chúa ôi, xin Chúa dấy lên
Ba Miền Dũng Cảm, dân Ngài vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-1-2020
www.luathiengvn.com

Vọng Canh Vang Vọng

Ngày 29, Tháng 1, Năm 2020

Vọng canh sao vắng bóng người
Chổi lên, vùng dậy cầu thay xin Ngài
Giờ đây, ta hãy vùng lên
Từ trong trũng chết, xông ra trận tiền

Ôi sao ta có biết chăng?
Cha ta khai phóng, gia ơn mọi lòng
Thần quyền thẫm vị Cha ban
Lời Cha công bố, đánh lùi ác linh

Chớ buồn, đừng khóc, chẳng lo
Chân ta đạp đất, Tay Ngài vương ra
Mắt nhìn vào chốn cao hơn
Cửa trời rộng mở, đón chào Vua Cha

Vùng lên dân Chúa vùng lên
Vượt qua rào cản, Gia-vê đi đầu
Tay ta giương nổi cung đồng
Đánh Đông dẹp Bắc, tẩy thanh vùng miền

Đứng nơi biên giới cổng thành
Ăn năn cắt đứt thông đồng gian manh
Trói buộc bóng tối ác gian
Mở ra cánh cửa, ngợi khen Vua Trời

Sao ta vẫn cứ thờ ơ?
Hững hờ sao mãi trông chờ nơi ai?
Tìm gì ta vẫn tìm ai?
Trở về với Chúa, chổi lên giờ này

Xin Cha soi sáng mọi lòng
Cho ta nhìn biết cảnh tình dân ta
Giữa cơn sóng gió nguy nan
Vững lòng tin cậy, bước ra khỏi thuyền

Lắng tai nghe tiếng Chúa Cha
Lòng vâng phục Chúa, núi kia đổi dời
Có gì quá khó cho Ngài?
Lòng tin vững mạnh, vọng canh kêu cầu

Canh ba thức giấc lặng lòng
Tù Và vang vọng, Ba Miền vùng lên
Dân Cha dũng mãnh oai hùng
Xin Ngài giải phóng, giải vây dân tình!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-1-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~

Nếu Chúa cho phép, tôi vượt đại dương đứng nơi sứt mẻ giáp biên giới để cầu thay cho dân tộc. Thế nhưng, nếu mỗi người trong chúng ta chổi dậy để cầu thay cho vùng đất nơi mình hiện đang sinh sống, Chúa sẽ thanh tẩy lãnh thổ đó để giải phóng dân tộc. Đây là lúc tất cả chúng ta cần đứng dậy vì Chúa đã đi trước, Ngài và các thiên binh Ngài đang chờ đợi chúng ta vùng lên để đồng hành với Ngài trong chiến trận!

Bóng Cánh Toàn Năng 

Ngày 29, Tháng 1, Năm 2020

Nương mình nơi Đấng Chí Cao
Hằng luôn ẩn núp, nơi Vầng Đá kia 
Ẩn mình dưới Bóng Toàn Năng
Ấy nơi nương náu trong thì gian truân

Ngài là đồn lũy linh hồn
Vững lòng tin cậy, Gia-vê Năng Quyền
Chúa Ngài sẽ giải cứu ta
Dịch lệ, độc hại, thoát nguồn nguy cơ

Chẳng còn lo sợ phập phòng
Không còn kinh khiếp đêm ngày âu lo
Dầu cho ngoại cảnh thế nào
Dựa nương nơi Chúa, cội nguồn yêu thương 💕

Ngàn người sa ngã bên ta
Muôn người vấp ngã, Chúa Ngài giải vây
Dịch lệ trong bóng tối tăm
Tên bay vùn vụt, Lời Ngài chở che

Tai họa chẳng đến gần ta
Mắt chăm nhìn Chúa, Tay Ngài vực ta
Vực ta khỏi chốn phu tù
Đánh lùi gian ác, phá tan mọi xiềng

Trọn đời nương cánh Gia-vê
Giữa cơn chao đảo, mọi lòng bình an
Chẳng ôn dịch nào đến gần
Tay Cha bao phủ, Mắt Ngài dẫn đưa

Kìa thiên binh Chúa từ trời
Canh phòng che chở, khắp nơi mọi thì
Nâng ta, chăm sóc đêm ngày
Chân ta chẳng vấp, nẻo đường an vui

Chân ta đạp đến nơi nào
Chúa Cha khai phóng, triển khai vùng miền
Giày đạp kẻ ác gian manh
Dẫm trên đầu rắn, đánh lùi Ma-môn

Xin Cha giải phóng dân con
Xin Ngài tha thứ, xin Ngài gia ơn
Giờ con cầu khẩn Gia-vê
Xin Ngài thương xót, giải vây dân tình

Đứng nơi sứt mẻ cầu thay
Xin Cha đáp ứng, xin Ngài lắng nghe
Cảnh tình tang tóc đau thương
Nguyện xin Thần Chúa viếng thăm giờ này

Con dân Chúa hãy vùng lên
Xông vào chiến trận cùng đoàn thiên binh
Chúa Cha, Ngài ở cùng ta
Nương mình dưới Bóng Năng Quyền vô song!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-1-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác Thi-thiên 91:

“Người nào ở nơi kín-đáo của Đấng Chí-Cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn-năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương-náu tôi, và là đồn-lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin-cậy nơi Ngài.

“Ngài sẽ giải-cứu ngươi khỏi bẫy chim, Và khỏi dịch-lệ độc-hại, Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che-chở ngươi, Và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương-náu mình; Sự chân-thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.

“Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh-khiếp ban đêm, Hoặc tên bay ban ngày, Hoặc dịch-lệ lây ra trong tối-tăm, Hay là sự tàn-diệt phá-hoại đương lúc trưa.

“Sẽ có ngàn người sa-ngã bên ngươi, Và muôn người sa-ngã bên hữu ngươi; Song tai-họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉn lấy mắt mình nhìn-xem, Và sẽ thấy sự báo-trả cho kẻ ác. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương-náu mình, Và Đấng Chí-Cao làm nơi-ở mình, Nên sẽ chẳng có tai-họa gì xảy đến ngươi, Cũng chẳng có ôn-dịch nào tới gần trại ngươi.

“Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên-sứ Ngài, Bảo gìn-giữ ngươi trong các đường-lối ngươi. Thiên-sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, E chân ngươi vấp nhằm hòn đá chăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư-tử và rắn hổ-mang; Còn sư-tử tơ và con rắn, ngươi sẽ giày-đạp dưới chân.

“Bởi vì người tríu-mến ta, nên ta sẽ giải-cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu-cầu ta, ta sẽ đáp lời người; Trong sự gian-truân, ta sẽ ở cùng người; Giải-cứu người, và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, Và chỉ cho người thấy sự cứu-rỗi của ta.” – Thi-thiên‬ ‭91:1-16‬ ‭VB1925‬‬

Đạo Binh Không Tên Tuổi

Ngày 29, Tháng 1, Năm 2020

Em không tên, anh cũng không tên
Ta là gì, thật chẳng là gì
Ta có gì, ta có gì chăng?
“Điều ta có, ta ban cho ngươi!”

Nguyện xin Cha, mở khoá dân Ngài
Mở rộng lòng, khai phóng ban cho
Nhận từ Cha, ta hãy cho ra
Lòng nhân ái, của Cha bày tỏ

Tình yêu Cha, không hề vụ lợi
Không toan tính, không “danh, lợi, quyền”
Mở mắt lòng, triển khai dân Chúa
Cả Ba Miền, giờ hãy vùng lên

Từ trũng chết, dân Chúa xông lên
Một đạo binh, dũng cảm, năng quyền
Chúa Gia-vê, Đi Đầu Đột Phá!
Có điều gì, quá khó cho Ngài?

Trên nền tảng, tiêu chuẩn Nước Trời
Không giới hạn, trong danh giáo hội
Chỉ một lòng, lắng nghe tiếng Chúa
Chẳng noi theo, khuôn khổ con người

Một đạo binh, hùng mạnh vương lên
Mở cửa trời, đánh hạ gian manh
Nơi sứt mẻ, kêu cầu Danh Chúa
Rịt thương lòng, giải phóng dân ta

Em không tên, anh cũng không tên
Đồng một lòng, xông vào chiến trận
Chúa cùng đi, đánh đâu thắng đó
“Điều ta có, ta ban cho ngươi!”

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-1-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~

“Buổi cầu-nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền-thờ. Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố-thí. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta. Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì.

“Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt-cá người trở nên cứng vững; người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền-thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi-khen Đức Chúa Trời.” – Công-vụ‬ ‭3:1-8‬ ‭VB1925‬

Như Khói, Như Mây!

Ngày 28, Tháng 1, Năm 2020

Quanh đi quẩn lại một điều
Ta nhìn thấy mãi nan đề của ta
Ôi sao ta cứ nhìn gì
Cớ sao vạch lá tìm sâu thế này?

Tìm gì ta mãi tìm ai?
Tìm về Thập Giá Gô-tha giờ này
Tìm về nguồn sống muôn đời
Lời êm dịu ấy từ nguồn yêu thương

Khi ta nhìn thấy sự tình
Chớ nên đoán xét, chẳng nên mượn lời
Lời ta bày tỏ ân tình
Lời Cha khai phóng, Lời Cha chữa lành

Một năm công bố Lời Ngài
Lời Cha tuôn chảy qua ta chữa lành
Biết bao tang tóc đau buồn
Hãy luôn cân nhắc môi, lời của ta

Xin Cha mở mắt dân Cha
Cho ta nhìn biết chính Ngài là Cha
Mắt ta chăm chú nhìn ai?
Chớ nhìn ngoại cảnh, chẳng nhìn vào ai

Chúa Cha sắm sẵn mọi điều
Đường đi nước bước Chúa Cha định thì
Vượt sông lướt gió băng ngàn
Trở về cùng Chúa, đồng hành với Cha

Ôi sao cái vấn nạn kia
Xuất nguồn từ chốn, từ bờ vực sâu
Huyết Chiên Con tẩy sạch lòng
Mắt chăm nhìn Chúa, chớ nhìn vào ta

Chớ nhìn vào chính mình ta
Điều gì chăm chú trở nên tượng hình
Chớ tìm chớ kiếm vu vơ
Thiên đàng đang ở trong ta hiện giờ!

Nhìn chăm vào Mắt Chúa kìa
Nhìn vào lên chốn cao hơn giờ này
Mắt nhìn mặt ngắm Thánh Nhan
Vấn nạn như khói như mây bạt ngàn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-1-2020
www.luathiengvn.com

Mặt Hồ Lấp Lánh

Ngày 25, Tháng 1, Năm 2020

Mắt nhìn mặt ngắm ảnh mình
Nhìn gì sao vẫn cứ nhìn hình ta?
Hình ta trông đẹp thế nào
Nhìn ta, dùng ảnh tượng ta, xem người

Mặt hồ phản ánh tượng hình
Giờ nhìn mặt nước thấy gì, thấy ai?
Khi nhìn ảnh tượng của ta
Trong ta, có thấy ảnh hình Cha chăng?

Mặt hồ soi sáng ảnh hình
Nhìn vào có thấy Lời Ngài hay chăng?
Hay vào nhìn thấy giáo điều?
Nhìn vào có thấy luật hình hư vô?

Mặt hồ lấp lánh ảnh ai?
Nhìn ta thấy Chúa, kìa Ngài trong ta
Trong Cha trong Chúa Sha-lôm
Nhìn Cha nhìn biết chính mình là ai!

Mặt hồ vang dội tiếng lòng
Lòng ta lòng Chúa, đồng tâm tình Ngài?
Nhìn gì ta vẫn nhìn ai?
Nhìn trong lãnh tụ, tìm người gia ơn?

Bạn ơi hãy trở về nguồn
Cội nguồn mọi việc đến từ Cha yêu 💖
Một con đường Thánh mở ra
Dập dìu dân Chúa, vùng lên giờ này

Mặt hồ vang vọng tình Cha
Mặt hồ lấp lánh sự Vinh Quang Ngài
Mặt hồ phản ảnh hình Cha
Nhìn vào Mắt Chúa, thấy Ngài, thấy ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-1-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~

Thật ra, cuộc đời theo Chúa của chúng ta rất là giản dị. Nó không là những lối quanh co trong đấu tranh để vật lộn với bóng tối, với tội lỗi hoặc sự cám dỗ của xác thịt.

Khi đối diện với những khó khăn, giữa cơn thử thách, Chúa sẽ dẫn đầu chúng ta trong chiến trận thuộc linh để đánh chiếm lãnh thổ, đánh đuổi quân thù hầu dành lại tất cả những gì chúng đã đánh cướp. Chúng ta sẽ phải xông vào chiến trận từ nơi kín nhiệm là nơi Chúa sẽ bày tỏ lòng Ngài với chúng ta.

Khi chúng ta liên tục đến gần Chúa để nhìn biết Ngài, để ở trong sự hiện diện của Chúa, để liên tục tương giao với Ngài trong mối liên hệ mật thiết trong giao ước Chúa hằng ngày, chúng ta sẽ nhìn biết mình là ai trong Đấng Christ. Và, cuộc sống sung mãn đắc thắng ấy trong Danh Xưng của Đức Giê-hô-va, Vua của chiến trận, sẽ là một ấn chứng mạnh mẽ trong cuộc đời của những người được chuộc. Mối tương giao mặt đối mặt với Chúa là khởi điểm và kết thúc của mọi việc trên khắp đất.

Shalom!

Chẳng Về

Ngày 25, Tháng 1, Năm 2020

Chẳng còn than khóc vu vơ 
Chẳng còn đánh gió, bá vơ, đêm ngày 
Chẳng còn buồn khổ lo âu 
Chẳng còn tang tóc, âu sầu tan thương

Chẳng còn vương vấn sự đời
Chẳng còn vướng mắc, chu kỳ tối tăm
Chẳng còn lao khổ triền miên
Chẳng còn trầm cảm, chẳng còn bơ vơ

Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Chẳng ngồi cùng chổ, thông đồng tham quan
Chẳng còn liên kết Ma-môn
Chẳng còn khe khắc, giáo quyền rập khuôn

Chẳng còn tiêu cực tầm nhìn
Chẳng còn than khóc, than van sự tình
Chẳng còn tìm kiếm bâng quơ
Chẳng còn lẫn thẫn bơ vơ tình đời

Về bên Thập Tự Tình Yêu
Về bên chân Chúa, Năng Quyền vô song
Về nguồn sự sống muôn đời
Về bên sóng nước, bước ra khỏi thuyền

Về bên sông nước Kê-ba
Về nguồn ánh sáng, cửa trời mở ra
Về nơi, nơi chốn cao hơn
Về vọng canh Chúa, mở lòng ăn năn

Về nguồn sự sống an vui
Về bên cạnh Chúa, mọi lòng hân hoan
Về bên đồng cỏ xanh tươi
Về bên mé nước, một dòng bình an

Về bên cạnh Chúa Nis-si
Về nơi cờ xí, tung bay vùng miền
Trở về chiến thắng, quang vinh
Đồng hành cùng Chúa, trọn lòng thành chung!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-1-2020
www.luathiengvn.com

Mùa Hoa Mới

Ngày 24, Tháng 1, Năm 2020

Mùa hoa mới, tâm hồn rộng mở
Đón chào Vua, Vinh Hiển vào lòng
Mặt đối mặt, nhìn ngắm Thánh Nhan
Tay trong Tay, Chúa mở cửa trời

Mùa hoa mới, một tình yêu mới
Rịt mọi lòng, giải phóng dân ta
Lời mặc khải, đánh lùi bóng tối
Đẹp tan màn, che phủ dân tình

Mùa hoa mới, Mặt Ngài rực sáng
Kìa vọng canh, nghe tiếng Tù Và
Thức canh trông, trấn giữ lãnh thổ
Lòng bừng tỉnh, nhìn thấy nước Trời

Mùa hoa mới, một chuyển đổi mới
Thoát khỏi vòng, xiềng xích rập khuôn
Mở mắt lòng, nhìn biết lẽ thật
Nhìn biết Cha, nhìn biết chính mình

Mùa hoa mới, một danh tính mới
Kìa thẫm quyền, thân vị Chúa ban
Bước lên vào, nơi chốn cao hơn
Lòng rộng mở, khai phóng dân tình

Mùa hoa mới, một Ân Tình mới
Trở về nguồn, cội rễ thương yêu
Trong gian khổ, Chúa Trời giải phóng
Lúc đau buồn, an ủi phủ che

Mùa hoa mới, một cam kết mới
Giao Ước Ngài, liên kết đêm ngày
Đồng một lòng, trong một Thánh ý
Linh bội ước, hãy lìa xa ta

Mùa hoa mới, một con đường mới
Hãy mở ra, dân Chúa bước vào
Con đường Thánh, giải phóng dân Ngài
Khắp nẻo đường, ơn phước tràn tuôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-1-2020
www.luathiengvn.com

Phôi Pha

Ngày 24, Tháng 1, Năm 2020

Thôi nhé anh, đừng buồn anh nhé
Chớ buồn lòng, than khóc vì ai
Cảnh tình ta, đến giờ ly biệt
Đường anh đi, thế, đường anh đi

Có lắm khi, anh chỉ đi cùng
Cùng với Chúa, suốt trọn một đời
Chỉ một mình, trong nơi kín nhiệm
Một niềm vui, sức mạnh Cha ban

Một mình anh, vắng bóng tình đời
Chúa lòng anh, biết rõ nỗi niềm
Tình Yêu Ngài, tình yêu Vĩnh Cửu
Tấm lòng Cha, nhiệt huyết vì anh

Biết bao năm, tang tóc đau buồn
Giờ nhìn biết, chân Chúa tình yêu
Chớ ghi lòng, khắc dạ nỗi niềm
Mở rộng lòng, tha thứ phôi pha

Giờ xin Chúa, rịt vết thương lòng
Cha nhân từ, Ngài Đấng thương yêu
Buông ra nhé, đừng sợ chớ lo
Chúa Cha Ngài, sắm sẵn mọi điều

Bước ngoặt mới, xin Cha khai phóng
Một khởi đầu, xin Chúa gia tăng
Mùa hoa nở, rộ lòng yêu mến
Mĩm nụ cười, nhìn biết tình Cha

Chúa Bình An, Ngài Đấng Sha-lôm
Mở khoá lòng, khai phóng dân ta
Mùa gặt đến, ruộng đồng vàng chín
Cùng đồng hành, Cha Thánh trên trời

Một lần nữa, mùa hoa tươi thắm
Chúa tình yêu, Ngài đến viếng thăm
Chân tiến bước, tiếng lòng hoan hỉ
Chữa lành anh, mở rộng nước Trời!

Lửa Thiêng Việt Nam -23-1-2020
www.luathiengvn.com

Gô-gô-tha

Ngày 23, Tháng 1, Năm 2020

Gô-gô-tha, tại Thập Tự Giá
Lòng tan vỡ, Chúa rịt thương lòng
Mắt mù loà, giờ Ngài mở mắt
Gô-gô-tha, Huyết Ngài tẩy sạch

Mọi gian ác, tiêu tan mây khói
Tại Gô-tha, nguồn phước Vĩnh Hằng
Bao tang tóc, hãy đến với Ngài
Cơn gió buồn, nay lánh xa ta

Gô-gô-tha, tình Ngài che phủ
Mắt tình yêu, dẫn lối đưa đường
Tay vương ra, Huyết Ngài tuôn đổ
Đấng vô tội, gánh lấy tội ta

Cơn đau bệnh, Ra-phê chữa lành
Trong nghèo đói, Ngài, nguồn cung ứng
Khi giông tố, bình an toại nguyện
Giữa phu tù, bẻ khoá, giải vây

Gô-gô-tha, bày tỏ lòng Cha
Thân côi cút, chẳng còn bơ vơ
Tâm tình Chúa, một lòng nhìn biết
Trở về nguồn, sự sống thương yêu

Chúa tình yêu, xông vào chiến trận
Gô-gô-tha, tình Chúa bao la
Tay quyền năng, Chúa Trời khai phóng
Đánh lùi kẻ, gian dối, hư không

Gô-gô-tha, cửa trời rộng mở
Ý Cha ta, ở đất như trời
Dòng Lưu Ly, ôi nguồn sự sống
Tẩy thanh lòng, giải phóng dân ta

Tiếng lòng Cha, vang vọng Gô-tha
Âm hưởng Chúa, rền vang sóng nước
Chuẩn mực Ngài, tiêu chuẩn nước Trời
Mở mắt lòng, khai phóng dân ta

Gô-gô-tha, ôi Gô-gô-tha
Tiếng lòng ta, âm hưởng thiên đàng
Tình yêu ấy, không hề lay chuyển
Đồng tâm tình, tiến bước Gô-tha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-1-202
www.luathiengvn.com

Cứu Tin Trong Cứu Chúa

Ngày 23, Tháng 1, Năm 2020

Ta đang cần, cần niềm tin chăng?
Ta cần gì, ta có biết chăng?
Ai không thể, nói ta cần gì
Chính ta biết, ta đang cần gì

Ta lạc lõng, bơ vơ tình đời?
Ta cần gì, ta có biết chăng?
Ta đau khổ, miệt mài năm tháng?
Ta cần Chúa, Ngài mở mắt ta?

Mở mắt ta, nhìn biết lòng Cha
Mở mắt lòng, mở mắt lòng tin
Tin điều gì, tìm kiếm ai đây?
Tìm Cứu Tin, tìm ơn Cứu Chúa

Ta thật lòng, tìm nguồn thương yêu
Ta kiếm tìm, mọi nơi khắp chốn
Nếu ta lầm, chẳng phải vô tâm
Chúa nhìn biết, Ngài đã tỏ tường

Ta tìm người, chấp nhận yêu ta
Ta tìm kiếm, ơn lành trên cao
Ta tìm kiếm, dấu kỳ phép lạ
Kìa Chúa Đấng, hay làm phép lạ

Ta thật kiếm, kiếm tìm Cứu Chúa
Xin Chúa Ngài, thương xót gia ơn
Ta tìm tình, hữu nghị anh em
Ta tìm ai, tìm một Cứu Tin

Ôi xin Chúa, giải phóng dân tình
Tình yêu Ngài, khai phóng dân ta
Tình yêu Cha, biến đổi mọi điều
Mở khoá lòng, giải cứu, giải vây

Ta cần Đấng, yêu thương che chở
Trọn một đời, tìm kiếm Cha yêu
Giờ xin Chúa, đưa đường dẫn lối
Cứu Tin, Ngài, Cứu Chúa, dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-1-2020
www.luathiengvn.com

Chúa Của Mùa Xuân

Ngày 22, Tháng 1, Năm 2020

Mùa hoa nở rộn rã ruộng đồng
Lòng mở rộng, dằm thắm tình yêu 
Xuân của Chúa, mùa Xuân sung mãn
Tình yêu Ngài, giải phóng dân ta

Xuân đã đến, mùa Xuân bất tận
Chúa ở cùng, Chúa của Mùa Xuân
Những ngày trời, trên đất tuyệt vời
Chúa Mùa Xuân, nào ai sánh kịp

Thôi về nhé, với Chúa lòng ta
Ngài trị vì, mở cửa triển khai
Lòng hoan hỉ, vui mừng khôn tả
Trọn một đời, dâng tiếng ngợi khen

Xuân rộn rịp, trong lòng dân Chúa
Mở rộng lòng, khai phóng cho ra
Trong gian truân, Chúa vẫn ở cùng
Tình yêu Ngài, mở khoá gia ơn

Không đủ lời, dâng cao tiếng hát
Tình huống kia, Ngài biết rõ rồi
Phá tan xiềng, đánh hạ gian dối
Xin đoái thương, tình cảnh dân con

Thiên binh Ngài, khai phóng dập dìu
Đồng hành cùng, dân Chúa tiến lên
Kìa tiếng Ngài, thì thầm vang dội
Chiến trận này, có Chúa đi cùng

Cùng một lòng, nhìn về Thành Thánh
Của trời kia, mở rộng cho ta
Mang trong người, Danh Xưng của Chúa
Đấng Lạ Lùng, Danh Chúa diệu kỳ

Mở rộng lòng, giăng dây thật dài
Từ bên hữu, qua phía bên tả
Thời gia tăng, mọi lòng khai phóng
Chúa một lòng, trợ giúp dân ta

Ôi Mùa Xuân, Mùa Xuân Vĩnh Cửu
Chúa lòng ta, Ngài Chúa Mùa Xuân
Xuân trong ta, mãi mãi trường tồn
Xuân sung mãn, đời đời bất tận!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-1-2020
www.luathiengvn.com

 

Dòng Máu Gia-vê

Ngày 21, Tháng 1, Năm 2020

Chớ nên buồn, chớ nên lo ngại
Giờ đã điểm, dân Chúa vùng lên
Mang trong ta, dòng máu Gia-vê
Gia-vê Ngài, Chúa Đấng vô song

Đấng Nis-si, Ngài, Vua chiến trận
Cờ chiến thắng, tung bay vùng miền
Thiên binh Chúa, dập dìu trời đất
Đồng một lòng, giải phóng dân ta

Bởi Đức Tin, công bố Lời Cha
Tỏ bày lòng, lòng Chúa bao la
Chữa lành đất, chữa lành môi trường
Diệt gian ác, đánh hạ Ma-môn

Ơn yêu thương, tha thứ ban cho
Mở rộng lòng, mở khoá cho ra
Lòng ban cho, hơn là nhận lãnh
Tình yêu Cha, khai phóng mọi lòng

Lời hằng sống, Chúa Ngài Đấng Sống
Nguồn nước Trời, tuôn chảy qua ta
Dòng Lưu Ly, đến từ Ngôi Trời
Chảy vào lòng, nhân thế, qua ta

Chiến binh Chúa, vùng lên, chổi dậy
Xông ra trận, triệt hạ gian dối
Lìa xa khỏi, quy củ giáo điều
Cắt đứt mọi, thỏa hiệp, gian manh

Chớ thắt chặt, khắc khe quá mức
Mở rộng lòng, ân tứ gia ơn
Dây chuẩn mực, một tiêu chuẩn mới
Mở cửa trời, khai phóng dân ta

Một mùa mới, một danh tính mới
Hướng lòng về, Thập Giá Gô Tha
Tình ban sơ, ta hãy trở về
Trở về nguồn, “Dòng máu Gia-vê!”

Giờ đã điểm, dân Chúa xông lên
Dấn thân vào, xông vào trận chiến
Lắng nghe tiếng, Chúa Cha truyền phán
Lời của Ngài, giải phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-1-2020
www.luathiengvn.com

Lòng Dũng Cảm

Ngày 20, Tháng 1, Năm 2020

Xông vào trận, chiến trường gió bụi 
Giữa cơn giông, dân Chúa vùng lên
Cơn hạn hán, cửa trời rộng mở
Đón chào Vua, Vinh Hiển vào lòng

Lòng Dũng Cảm, khai phóng lẽ thật
Nguồn sự sống, tuôn đổ từ trời
Trong đói nghèo, Di-rê mở khoá
Mở rộng lòng, khai phóng cho ra

Tình yêu Chúa, khiến ta dũng mãnh
Vì yêu ta, Ngài đã hy sinh
Xông vào trận, đắc thắng âm ty
Huyết Chiên Con, thanh tẩy mọi lòng

Lòng Dũng Cảm, xuất nguồn từ Chúa
Đấng Hiện Hữu, Ngài Đấng Ta Là
Nhìn biết Cha, nhìn biết chính mình
Mặt đối Mặt, biết Ngài, biết ta

Cờ xí Ngài, chiến thắng tung bay
Khắp lãnh thổ, nẻo đường Việt Nam
Chớ nản lòng, chớ nên lo sợ
Trận chiến này, Chúa Đấng Đi Đầu

Hãy làm theo, những gì Chúa phán
Lắng lòng mình, nghe tiếng sấm rền
Dựa ngực Ngài, tiếng lòng vang dội
Chiến binh Ngài, khai phóng vùng lên

Gia-vê Ngài, Vua của chiến trận
Ngài Đi Đầu, đột phá quang khai
Vọng canh kìa, đứng nơi sứt mẻ
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta

Lòng Dũng cảm, con dân Chúa, hãy
Tiến binh vào, lãnh thổ trị vì
Bàn chân ta, đạp đến nơi nào
Tẩy thanh mọi, gian ác, Ma-môn

Đóng mọi cửa, cắt đứt thông đồng
Khép kín cửa, gian dối, giáo điều
Đi vào lòng, lắng nghe tiếng Chúa
Ngài phán bảo, “chổi dậy, con ơi!”

Con dân Chúa, giờ hãy vùng lên
Từ trũng chết, thành đạo binh lớn
Chúa Cha Ngài, Đấng Thánh oai quyền
Trong Tay Chúa, chổi dậy vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-1-2020
www.luathiengvn.com

Không Thôi

Ngày 19, Tháng 1, Năm 2020

Thôi không nói, không còn nói nữa
Bóng chiều tà, lấp ló đâu đây
Lòng chợt nhớ, chiều Xuân năm ấy
Ôi tình người, sáng nở tối tàn

Ân tình ấy, em sao thương tiếc
Ôi dân tình, loạn lạc bôn ba
Tim quặn thắt, kêu cầu Gia-vê
Lòng trắc ẩn, khóc một dòng sông

Lòng bội ước, tìm tàng tâm khảm
Xin Chúa Ngài, tha thứ mọi lòng
Xoay lòng ta, trở về với Chúa
Cội Nguồn Ngài, Chúa Đấng yêu thương

Lòng nghi kỵ, con côi tang tóc
Xin Chúa Ngài, giải cứu dân ta
Chấn thương lòng, trũng chết xương khô
Thánh Linh Chúa, hà hơi giải phóng

Thôi không nói, không than khóc nữa
Tình yêu Ngài, thanh tẩy mọi lòng
Rịt thương lòng, mở khoá dân ta
Tình yêu Chúa, tình yêu muôn thuở

Chúa biết rõ, lòng con dân Chúa
Chiến binh Ngài, xin Chúa dấy lên
Vọng canh kia, vang vọng Tù Và
Hiệp một lòng, giải phóng dân ta

Từ hoang mạc, vào miền Đất Hứa
Đạo binh lớn, từ trũng xương khô
Trong giông tố, Đức Tin vững mạnh
Giữa ngục tù, bẻ khoá giải vây

Thôi chẳng khóc, không than khóc nữa
Nhìn lên cao, thấy Đấng Toàn Năng
Cánh Tay Ngài, cứu vớt thương yêu
Tiếng lòng Ngài, vang vọng không thôi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-1-2020
www.luathiengvn.com

Xong Việc

Ngày 18, Tháng 1, Năm 2020

Phủi bụi đường, xong cuộc chạy đua
Làm theo ý, Cha Thánh trên trời
Lòng thương yêu, tận lòng khai phóng
Trải lòng ra, bày tỏ tình Cha

Lời lẽ thật, như Gươm Hai Lưỡi
Dẹp tan màn, che phủ mắt lòng
Xông ra trận, đánh tan gian dối
Mở mắt lòng, giải phóng dân ta

Trận chiến này, không tuỳ ngoại cảnh
Cũng chẳng vì, cảm xúc con người
Chỉ vì yêu, chỉ vì vâng phục
Chẳng bởi vì, danh lợi giáo quyền

Mở lòng ta, nhìn biết sự thật
Sự thật ôi, sự thật mất lòng
Nguyện xin Chúa, xin Thần Lẽ Thật
Mở mắt lòng, khai trí dân ta

Giờ ta vẫn, trông chờ nơi Chúa
Mắt nhìn mặt, ngắm rõ tận tường
Nơi kín nhiệm, lắng nghe tiếng Chúa
Mắt lòng ta, rộng mở thấy Cha

Ôi Mắt Ngài, đôi Mắt Tình Yêu 💕
Dẫn đưa ta, suốt trọn cuộc đời
Mọi bế tắc, Chúa Trời đột phá
Mở khoá lòng, khai phóng dân ta

Giờ vâng phục, xin đầu phục Chúa
Chỉ làm theo, tiếng gọi Cha Yêu
Lời Ngài phán, lắng lòng theo Chúa
Trọn hành trình, từ đất về trời

Ôi xin Chúa, xin Ngài đoái thương
Rịt thương lòng, giải phóng dân tình
Lòng tan vỡ, nhiều nghi kỵ ấy
Xin chữa lành, thanh tẩy dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-1-2020
www.luathiengvn.com

Ta Đây

Ngày 18, Tháng 1, Năm 2020

Ta là đúng, ta là chính đáng
Ta tuyệt vời, ta biết mọi điều
Ta là ta, ta vẫn như xưa
Ta thật là, sung mãn mọi điều?

Ta biết hết, ta chẳng nghe ai
Ta chạy theo, phương pháp giáo điều
Ta noi theo, giáo quyền, danh lợi
Ta kiếm tìm, phép lạ, dấu kỳ?

Ta đi đâu, ta sẽ về đâu
Ta tìm gì, kiếm mãi tìm ai
Ta bôn ba, đánh nam, dẹp bắc
Ta bao lần, tang tóc vẫn còn?

Giờ xin Chúa, ăn năn thống hối
Lòng tan vỡ, xin Chúa đoái thương
Tình huống này, Chúa Ngài giải vây
Xin chữa lành, giải phóng dân con

Biết bao đời, tượng hình tượng chạm
Xoay hướng về, Thành Thánh Si-ôn
Lòng thống hối, xin Chúa gia ơn
Huyết Chiên Con, thanh tẩy mọi lòng

Khép kín cửa, thông đồng gian ác
Tránh lìa xa, Ma-môn, giáo quyền
Nhổ tận gốc, mê tín, dị đoan
Tẩy thanh lòng, lãnh thổ dân ta!

Đánh hạ lòng, tự cao “Ta Đấy”
Mở mắt lòng, nhìn biết Cha ta
Xin Chúa Ngài, giải phóng gia ơn
Mở rộng kìa, cánh cửa ngợi khen

Kỷ Nguyên mới, ban cho lòng mới
Hướng nhìn về, Thập Giá, Gô-Tha
Lòng vui mừng, cam kết một lòng
Xin Chúa Ngài, khai phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-1-2019
www.luathiengvn.com

Chẳng Thế Nào

Ngày 18, Tháng 1, Năm 2020

Ta chẳng vậy, ta chẳng là thế
Ta chẳng buồn, ta chẳng giận đâu
Ta chẳng thế, ta chẳng vậy ư
Ta chẳng biết, ta cũng chẳng nghe

Ta muốn vậy, ta muốn vậy đó
Ta muốn gì, ta muốn mãi thôi
Ta muốn vậy, ta muốn vậy luôn
Ta muốn làm, ta cứ làm mãi

Ta cứng như, cứng như đá lửa
Ta muốn gì, ta cứ làm ngay
Ta nghĩ gì, ta nói ra luôn
Ta vẫn là, ta vẫn là ta

Ôi xin Chúa, xin Ngài tha thứ
Chạy theo đời, loạn lạc bôn ba
Kiếm tìm gì, tìm kiếm mọi nơi
Lòng côi cút, thờ ơ, phản kháng

Gia-vê Ngài, Chúa Đấng Bình An
Lòng rộng mở, ban cho rời rộng
Tình yêu Chúa, Chúa Đấng oai quyền
Rịt thương lòng, giải phóng dân ta

Thời điểm Chúa, đi trong Thánh ý
Lắng lòng ta, mềm mại lắng nghe
Giờ trở lại, tình yêu ban đầu
Tìm Mặt Chúa, chẳng còn bôn ba

Ta chẳng còn, chẳng còn đau khổ
Ta chẳng tìm, tìm kiếm vu vơ
Ta chẳng sa, vào chốn phu tù
Ta chẳng còn, đau khổ triền miên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 1-18-2020
www.luathiengvn.com

Đi Vào Quên Lãng

Ngày 16, Tháng 1, Năm 2020

Anh đi, đi đến phương nào
Anh về có nhớ đến người năm xưa
Lòng anh suy gẫm tình đời
Tình đời thế sự, nỗi lòng của anh

Vì sao, không biết vì sao?
Chúa ơi, chẳng biết ý Cha thể nào
Ý ta chẳng phải ý Ngài
Lối Ngài khác hẳn, ý Cha thành toàn

Em đi, đi đến chốn nào
Con đường xưa ấy, một lần em đi
Lòng em nhớ đến người xưa
Tình đời thế sự, nỗi lòng của em

Dầu mưa dầu nắng thể nào
Tình Cha dầm thắm một mùa Xuân sang
Tình đời quyên lãng bấy lâu
Buông lơi thả lỏng đi vào lãng quên

Ôi thôi ta nhớ một điều
Trong cơn tang tóc có Cha đi cùng
Ở cùng Chúa vẫn đồng hành
Trong cơn khốn đốn, Ngài luôn ở gần

Cánh Tay Ngài vẫn vương ra
Vực ta khỏi chốn trầm luân tình đời
Ôi đôi Mắt Chúa nhân từ
Dắt đưa, che chở nẻo đường Việt Nam

Tình người một thoáng mây bay
Tình Cha Thiên Thương ngàn đời chẳng phai
Biết bao tình cảnh đời ta
Đi vào quyên lãng, một lòng với Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-1-2020
www.luathiengvn.com

Ngại Ngùng

Ngày 12, Tháng 1, Năm 2020

Ôi sao ta vẫn ngại ngùng
Ngại mưa, ngại gió, ngại điều vu vơ
Bâng quơ, sao vẫn bôn ba?
Cha Ngài khai phóng, mở đường cho ta

Ô kìa rào cản tư duy
Gia-vê đột phá, phá tan mọi xiềng
Vùng lên ta hãy vùng lên
Như xưa, Đa-vít đã từng vùng lên

Thánh Linh Thần Chúa vận hành
Đánh Đông dẹp Bắc dọn đường cho ta
Từ nơi vực thẫm đau buồn
Từ nơi trũng chết, vào miền an vui

Chớ buồn, đừng sợ, không lo
Lời Ngài đặt để trong ta thuở nào
Mở ra khai phóng Nước Trời
Chúa Cha sai phái, đạo binh Vua Trời

Núp trong Vầng Đá Muôn Đời
Chiến binh mở khoá trong Danh Con Trời
Chân ta đạp đến nơi nào
Chúa Trời khai triển, tỏ bày lòng Cha

Trong Danh Cứu Chúa Giê-su
Trong Danh Đấng Sống Năng Quyền vô song
Từ Na-xa-rét, ô kìa
Từ nơi kín nhiệm Danh Ngài dội vang

Chúa ơi, xin Chúa gia tăng
Con dân của Chúa, triển khai mọi miền
Dấy lên, nam, nữ chiến binh
Vọng canh vang tiếng, của trời mở ra

Giờ ta sẽ chẳng ngại ngùng
Xin Cha giải phóng, triển khai mọi lòng
Đây giờ sai phái đến rồi
Cờ Ngài chiến thắng tung bay vùng miền!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-1-2020
www.luathiengvn.com

Nói Gì?

Ngày 11, Tháng 1, Năm 2020

Nói qua nói lại sự tình
Nói gì nói mãi những lời vu vơ
Nói lời vô cảm kia à
Nói lời vô tín, nói lời vô ơn?

Lời ta từ tấm lòng ta
Lời ta mô tả tấm lòng của ta
Lời từ nơi kín nhiệm kìa
Lời từ nơi chốn an bình trong Cha

Nói lên ý của ta ư?
Ý ta từ chốn rối ren u tù?
Nói lên ý Chúa trên trời
Ý Ngài ở đất như trời muôn năm

Nói gì nói mãi rập khuôn
Rập khuôn, công thức giáo điều nào ư?
Lời hay ý đẹp từ Cha
Lời từ lòng Chúa tỏ bày tình Cha

Lời Cha vang vọng tình Ngài
Lời Cha khai phóng, Lời Cha chữa lành
Lời Cha một tiếng chẳng dừng
Lời Cha mở cửa, phá tan mọi xiềng

Thế thì, sao mãi kiếm tìm?
Tìm lời, tìm ý của người dân gian
Tìm lời khai phóng tiên tri
Tìm nơi “lãnh tụ”, “được ơn” vô vàn?

Lời Cha truyền phán qua người
Thế nhưng Lời ấy xuất nguồn từ Cha
Chớ nên chăm chú tìm ai
Hãy tìm Mặt Chúa, cội nguồn của ta

Nói gì, hãy nhớ một điều
Noi theo gương Chúa, Con Trời thuở xưa
Ngài làm theo ý Cha Ngài
Ngài nghe Cha phán, Lời Cha rao truyền

Thật là dễ hiểu bạn ơi
Mắt ta nhìn ngắm, lắng tai nghe Ngài
Những gì Ngài bảo dạy ta
Ấy là Lời Chúa, Lời Ngài, làm theo

Nói gì, lòng nhớ một điều
Mọi lời ta nói, từ trời sáng soi
Môi ta, miệng lưỡi của ta
Nói lên Lời Chúa, Lời Ngài quang khai

Nói lên ta hãy truyền rao
Mở ra cánh ngợi khen giờ này
Lời Cha công bố đêm ngày
Lời Ngài giải phóng, gông cùm giải vây!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-1-2020
www.luathiengvn.com

Thôi Về

Ngày 11, Tháng 1, Năm 2020

Thôi về nhé, em về đây nhé
Về quê Cha, đất tổ mến yêu
Lòng quặt thắt, nhịp tim thỗn thức
Ôi nỗi niềm, sao nói nên lời

Lòng đất lạnh, giờ biết đâu nào
Nỗi tang tóc, khóc một dòng sông
Yêu quê cha, đất mẹ còn đâu
Nhiệt tình ấy, khiến lòng tan vỡ

Em chỉ biết, trông chờ nơi Chúa
Đấng tể trị, trên cả dân gian
Cánh Tay Ngài, không ngắn đâu em
Cánh Tay Ngài, cứu vớt thương yêu

Giờ chổi dậy, toàn dân chổi dậy
Xin Chúa Ngài, rịt vết thương lòng
Bao canh dài, thỗn thức chờ mong
Kèn Tù Và, vang dậy vọng canh

Tiếng lòng em, xin Chúa lắng nghe
Lời công bố, ra từ Đền Chúa
Vang vọng Lời, giải phóng dân ta
Nữ chiến binh, chiến trận xông vào

Tay mạnh mẽ, dương nỗi cung đồng
Khép kín cửa, thông đồng, “tôn giáo”
Cắt đứt mọi, gian ác liên minh
Phá tan xiềng, kẻ cướp, ma vương

Con dân Chúa, chớ nên thối chí
Nguyện xin Ngài, khai phóng dân ta
Có gì khó, cho Ngài, quá khó?
Chẳng có gì, quá khó cho Ngài!

Đấng giải cứu, mở đường đột phá
Mở mắt lòng, mở mắt tâm linh
Thôi về nhé, quê cha đất tổ
Trở về nguồn, giải cứu dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-1-2020
www.luathiengvn.com

Chăm Chăm

Ngày 11, Tháng 1, Năm 2020

Mắt ta chăm chú việc gì?
Ấy là thần tượng cuộc đời của ta
Chạy theo “cơm, áo, gạo, tiền”?
Chạy theo mục vụ, tìm “danh, lợi, quyền?”

Mắt ta tìm kiếm tay ai?
Dấu kỳ phép lạ, tìm người “được ơn”?
Hãy tìm, hãy kiếm Mặt Cha
Rạng ngời chiếu sáng, chữa lành dân ta

Mắt ta tìm kiếm điều gì?
Liên minh, kết ước, thông đồng Ma-môn?
Thỏa hiệp, cắt đứt gian manh
Mở lòng, xoay hướng, mở lòng cho ra

Mắt ta nhìn chốn cao hơn
Mắt Cha, ánh mắt dịu dàng thương yêu
Mắt Cha soi sáng tâm ta
Mắt Ngài đưa dẫn, chở che mọi đàng

Giờ ta hướng mắt về nguồn
Ăn năn thống hối, kêu cầu Gia-vê
Chăm nhìn thành Thánh, Si-ôn
Chăm chăm nhìn Chúa, một lòng thành chung!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-1-2020
www.luathiengvn.com

Kỷ Nguyên Mặt Đối Mặt

Ngày 11, Tháng 1, Năm 2020

Một Kỷ nguyên mới, lòng mừng hân hoan 
Một con đường mới, trong tình yêu Cha
Một chí hướng mới, lắng nghe tiếng Ngài 
Một tấm lòng mới, Chúa Trời ban cho

Trong cơn bão tố, cửa trời mở ra
Giữa khi ren rối, Thần Chúa vận hành
Trong cơn nghèo đói, Chúa Đấng Di-rê
Lúc ta đau bệnh, Chúa Đấng Chữa Lành

Giữa cảnh gông cùm, Ngài Đấng mở khoá
Ngục tù đen tối, phá tang mọi xiềng
Trong khi thất chí, đổi mới tư duy
Đêm trường bóng tối, Mặt Ngài sáng soi

Trong nơi kín nhiệm, Lời Ngài quang khai
Mặt đối Mặt cùng, Cha Thánh trên trời
Mắt nhìn mặt ngắm, tình yêu đại ngàn
Hà hơi sinh khí, vào trũng xương khô

Vùng lên chổi dậy, lên chốn cao hơn
Tình yêu chiến trận, Ngài Đấng Đi Đầu
Thần trí tỏ ra, Lẽ Thật dẫn đường
Chẳng còn tang tóc, không còn bơ vơ

Đánh Đông dẹp Bắc, tẩy thanh vùng miền
Vào miền Đất Hứa, Nước Trời gia tăng
Ở trời như đất, ý Cha thành toàn
Đức Tin vững mạnh, Con Trời Vinh Quang

Tìm gì tìm ai, hãy tìm Mặt Chúa
Mắt Ngài đưa dẫn, nẻo đường Việt Nam
Đoạn trường cắt đứt, thông đồng gian manh
Thiên đàng khắp chốn, tình Cha dạt dào!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-1-2020
www.luathiengvn.com

Đồng Tâm

Ngày 10, Tháng 1, Năm 2020

Đồng Tâm hiệp ý một lòng
Đánh lùi gian ác, đánh lùi Ma-môn
Con dân Chúa chớ thờ ơ
Một lòng hiệp ý kêu cầu Gia-vê

Xin Cha thương xót dân tình
Giải vây, giải cứu nước nhà nguy nan
Dân tình than khóc đêm ngày
Giờ con dân Chúa, tỉnh bừng vùng lên

Vùng lên ta hãy vùng lên
Đánh Đông dẹp Bắc, Ba Miền vùng lên
Cớ sao dân Chúa rụt rè?
Giờ ta cắt đứt thông đồng ác gian

Kéo quân trấn giữ biên Thuỳ?
Thật là hổ nhục, thật là xót xa!
Hỡi kẻ gian ác kia ơi
Giờ ngươi cướp đất, cướp dân, cướp nhà?

Xoay lòng xoay hướng ăn năn
Sao ngươi vẫn cứ thông đồng, Ma-môn?
Trông kìa những kẻ vô thần
Lòng vô cảm ấy, xin Cha chữa lành

Một đường đánh cướp dân làng?
Bảy đường tháo chạy, đền bù cho dân
Bù nhìn, vô cảm, vô tâm?
Vọng canh vắng bóng, chiến binh của Ngài?

Con dân Chúa vẫn bôn ba?
Sao ta tìm kiếm những điều bâng quơ?
Lời Cha công bố giải vây
Nguyện xin Lời Chúa dội vang đất trời

Đứng nơi sứt mẻ cầu thay
Bước lên vào chốn cao hơn giờ này
Chiến binh Chúa hãy lắng nghe
Trải lòng tìm kiếm, ý Cha thành toàn

Khóc than, khóc một dòng sông
Xin Cha thương xót, giải vây mọi lòng
Xin Cha nhớ đến Đồng Tâm
Xin Cha giải phóng chúng con giờ này!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-1-2020
www.luathiengvn.com

Ánh Sáng, Bóng Tối

Ngày 9, Tháng 1, Năm 2020

Bóng đêm tan biến ngay đi
Biến đi khi Ánh Sáng Ngài tỏa lên
Một cây nến giữa đêm khuya 
Sáng soi, dẫn lối mở đường cho ta

Lời trong buồng kín giờ đây
Phô bày sự thật, giảng trên mái nhà
Chớ nên suy nghĩ đắn đo
Thánh Linh của Chúa minh oan mọi lòng

Sự thật đang được giải bày
Chẳng còn bưng bít, không còn tối tăm
Ba ngày, Thần Chúa tỏ bày
Sáng soi mọi việc, kẻ gian đâu nào?

Ôi thôi, ta chẳng nên buồn
Nguyện xin Thần Chúa, mở lòng ăn năn
Chớ theo mưu kế kẻ gian
Hội người công chính, Chúa Trời minh oan

Chẳng ngồi với kẻ gian manh
Kìa kẻ nhạo báng, Thần Cha tỏ bày
Giờ ta ra khỏi ngục tù
Gông cùm bẻ khoá, phá tan mọi xiềng

Một đường đánh cướp dân tình
Bảy đường tháo chạy, vạch trần kẻ gian
Xin Cha soi sáng mắt lòng
Kìa con dân Chúa tỉnh bừng vùng lên

Xin dây chuẩn mực của Ngài
Giáng trên lãnh thổ giải bày trái ngang
Công minh, chánh trực, minh oan
Mặt Ngài chiếu sáng, tỏ bày Lòng Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 9-1-2020
www.luathiengvn.com

Nhân Danh

Ngày 9, Tháng 1, Năm 2020

Nhân danh giáo hội, danh nào?
Nhân danh mục vụ, danh nào danh ai?
Nhân danh “lãnh tụ”, “được ơn”?
Nhân danh “danh vọng”, trong “danh”, “lợi”, “quyền”?

Thật nhiều nghi vấn hôm nay
Hạ mình, suy gẫm lắng nghe tiếng Ngài
Dân ta, sao vẫn bôn ba
Tự mình “đột phá”, tự mình “lo toan”?

Nhân danh “giáo hội”, giáo quyền”?
“Pháp nhân”, thế vẫn thông đồng “Ma-môn”?
Ôi Thần Lẽ Thật xin Ngài
Khai tâm mở trí, mở lòng chúng con

Ra từ một giấc “mê man”
Qua hằng thế kỷ, rắn rồng ma vương
Trong cơn tranh đấu triền miên
Giật mình tỉnh thức, ăn năn giờ này

Ôi thần, tượng chạm vô tri
Tai, mắt, chẳng thấy, chẳng nghe điều gì
Mắt ta chăm chú việc gì?
Ấy là thần tượng, cuốn trôi dòng đời

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Ta nhìn lên Chúa, cửa trời mở ra
Kìa xem, Chúa Đấng Di-rê
Đêm ngày cung ứng, ban cho rộng rời

Danh Ngài, Danh Đấng diệu kỳ
Danh Ngài, đóng ấn trên con dân Ngài
Cớ sao ta vẫn kiếm tìm
Kiếm tìm danh vọng, danh nào danh ai?

Chẳng ai sánh kịp với Ngài
Lòng ta rộng mở đón chào tình yêu
Danh Ngài, Danh Chúa Gia-vê
Yêu thương, khai phóng, ban cho trọn đời

Trở về với Chúa Bình An
Trở về, Danh Đấng yêu thương mọi lòng
Trở về với Đấng Đầu Nguồn
Trở về nhà Chúa, một lòng với Cha

Nhân danh Cứu Chúa, Giê-xu
Từ Na-xa-rét, từ lòng Chúa Cha
Từ nơi kín nhiệm, ô kìa
Trong Danh Đấng Sống, năng quyền vô song!

Lửa Thiêng Việt Nam – 9-1-2020
www.luathiengvn.com

Hôm Nào

Ngày 8, Tháng 1, Năm 2020

Hôm nào anh đến tìm ai
Hôm nào em đến với người năm xưa
Hôm nào nhìn biết vận ta
Hôm nào nhìn thấy tình Cha đại ngàn?

Hôm nào ta trở về nguồn
Hôm nào cắt đứt, thông đồng Ma-môn
Hôm nào chờ đến hôm nao
Hôm nào mở mắt, mở lòng cho ra?

Hôm nào ấy chính hôm nay
Giờ ta vùng dậy, từ vùng tối tăm
Kìa Vua Vinh Hiển viếng thăm
Mắt Ngài soi dẫn, Tay Ngài vực ta

Vực từ trũng chết xương khô
Lời công bố Chúa, vực con dân Ngài
“Đóng Khung”, Lời Chúa “đóng khung”
Phá tan gian ác, đánh lùi gian manh

Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Mặc dù tình huống, tang thương, vỡ lòng
Chớ nhìn ngoại cảnh đau buồn
Hãy nhìn lên Chúa, Đấng ngồi trên ngôi

Thánh Linh Ngài ở cùng ta
Ban cho mặc Khải, khai tâm, mở lòng
Ăn năn ta hãy kêu cầu
Xin Cha giải phóng chúng con giờ này

Đức Tin trong Đấng Đi Đầu
Đức Tin mở cửa, Đức Tin bước vào
Bước vào lĩnh vực siêu nhiên
Danh Cha tỏa sáng vùng trời Biển Đông

Hôm nào hẹn đến hôm nào?
Hôm nay, ngày của Chúa Trời ban cho
Gia-vê nắm giữ tương lai
Vượt qua ngoại cảnh, vượt vòng thời gian

Chúa Cha nhìn biết mọi điều
Tay trong Tay Chúa, vượt vòng gian manh
Chiến binh dũng mãnh can trường
Hôm nay vùng dậy, Ba Miền giải vây!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-1-2020
www.luathiengvn.com

Đợi Chờ

Ngày 8, Tháng 1, Năm 2020

Chờ gì ta vẫn chờ ai?
Chờ thời chờ lúc, thờ ơ thế nào?
Đức tin vững mạnh, nhìn lên
Kìa Đấng Hiện Hữu, Ngài chờ đợi ta

Thật ra, Chúa đã ban cho
Ban cho Con Một, tình yêu đại ngàn
Nhìn lên Thập Tự, Huyết Ngài
Cứu chuộc, giải phóng, chữa lành, minh oan

Cảnh tình tang tóc dân ta
Lòng con than khóc, đêm ngày cầu xin
Bao năm đau khổ triền miên
Xin Cha thương xót, tình Ngài giải vây

Thông đồng, cắt đứt thông đồng
Phá tan kết ước, không còn tang thương
Ác linh sự chết ô kìa
Đánh tan gian ác, đánh lùi Ma-môn

Trông kìa, những kẻ gian manh
Một đường đánh cướp, bảy đường tháo lui
Lập lờ đánh bật con buôn
Đền bù, trả lại cho dân bội phần

Con dân Chúa hãy vùng lên
Thờ ơ chi nữa, nước nhà tang thương
Chúa Trời, Ngài đoái thương dân
Xin Cha khai phóng, vọng canh kêu cầu

Cớ sao ta vẫn đợi chờ?
Chờ thời, chờ gió, chờ mưa cuối mùa?
Vượt qua, khỏi trũng xương khô
Lắng nghe tiếng Chúa, Lời Cha tỏ tường

Mở ra kìa hãy mở ra
Gỡ dây trói buộc, phá tan mọi xiềng
Khép kín, cánh cửa thông đồng
Mở ra, khai phóng nước Cha rạng ngời

Mọi điều Chúa đã lo toan
Cớ sao ta vẫn bôn ba, lo buồn?
Lòng ta giờ hướng về nguồn
Đấng Đầu Nguồn ấy, đổi thay mọi điều

Chữa lành lãnh thổ, chữa lành
Mắt Ngài đưa dắt, khai tâm, mở đường
Thần trí khải tỏ, xin Ngài
Cho con nhìn biết, cho con thấy Ngài

Xin Cha bênh vực dân tình
Rịt lòng, khai phóng, chữa lành dân con
Chẳng còn run sợ, e dè
Không còn tang tóc, chẳng còn bơ vơ

Chờ ta, Ngài vẫn đợi chờ
Thiên binh của Chúa, đang chờ đợi ta
Cả thiên đàng vẫn đợi chờ
Vùng lên, chổi dậy, xông ra trận tiền!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-1-2020
www.luathiengvn.com

Thiên Đàng Khắp Lối

Ngày 7, Tháng 1, Năm 2020

Thiên đàng đang ở trong ta
Nước Trời mở khoá dân Ngài vùng lên
Chẳng còn tìm kiếm vu vơ
Thiên đàng trên khắp lối vào, lối ra

Chân ta đạp đến nơi nào
Ấy nơi Mặt Chúa rạng ngời trên ta
Lời Cha, khai phóng mọi nơi
Từ bờ vực thẩm, đến vùng Miền Cao

Có gì là khó cho Ngài?
Danh Cha tỏa sáng, phá tan mọi xiềng
Danh Ngài, Danh Đấng diệu kỳ
Trên trời dưới đất, năng quyền vô song

Giờ ta đang ở phương nào?
Trong Danh Cứu Chúa, danh nào danh ai?
Trong danh giáo hội nào ư?
Giáo quyền khống chế dân tình nào chăng?

Chớ theo ma giáo, vương quyền
Xoay lòng xoay hướng trở về Nhà Cha
Ăn năn, cắt đứt thông đồng
Giã từ “tôn giáo”, giã từ Ma-môn

Giờ nơi tang tóc đau thương
Xin Cha mở mắt tâm linh giờ này
Ôi nguồn sự sống vô biên
Vào lòng nhân thế, từ nguồn tâm linh

Thiên đàng ở chốn nơi nao?
Từ nơi kín nhiệm, lắng nghe tiếng Ngài
Thiên đàng ở đất như trời
Có sao ta mãi kiếm tìm vu vơ?

Tìm về nguồn nước Vĩnh Hằng
Tìm nơi chân Chúa, tựa bên ngực Ngài
Lời Cha khai phóng mọi nơi
Thiên đàng khắp lối, vào ra, mọi mùa!

Lửa Thiêng Việt Nam – 7-1-2020
www.luathiengvn.com

 

Một Chiều Đông

Ngày 2, Tháng 1, Năm 2020

Một chiều Đông, một chiều cuối Đông
Trong tan tác, cảnh tình hiu quạnh
Thân bơ vơ, côi cút không nhà
Giữa trũng buồn, đói khát tang thương

Ta nhớ đến, nhà Cha ấm áp
Nhớ Mặt Ngài, đôi Mắt nhân từ
Nhớ Lòng Cha, tha thứ bao dung
Giờ xoay lòng, thống hối ăn năn

Ôi xin Chúa, xin Ngài tha thứ
Huyết Chiên Con, thanh tẩy lòng này
Lòng ta nay, trống vắng bơ vơ
Xin trở về, về với Cội Nguồn

Quay lưng lại, giã từ trũng chết
Mở lòng này, mở khóa, cho ra
Lòng khắt nghiệt, nay luôn rộng mở
Mở cửa lòng, khai phóng dân Ngài

Cắt đứt mọi, thông đồng gian ác
Bước ra khỏi, thỏa hiệp gian manh
Lòng tin cậy, nơi Chúa Toàn Năng
Đón chào Vua, Vinh Hiển vào lòng

Ngài chính Đấng, Đi Đầu, đột phá
Phá tan xiềng, mở cửa cho ta
Không bôn ba, chẳng còn lo sợ
Chúa Cha Ngài, cung ứng mọi điều

Về bên Chúa, nương bên ngực Ngài
Lời thì thầm, nhỏ nhẹ bên tai
Quay bên phải, bước theo hướng ấy
“Chiên của Ta, nghe tiếng Ta chăng?”

Về bên Chúa, vui mừng tả xiết
Lắng tai nghe, âm hưởng tình yêu
Lòng lắng động, trong nơi kín nhiệm
Rịt thương lòng, giải phóng dân ta

Mở mắt lòng, nhìn chân trời mới
Giữa chiều Đông, chào đón Xuân sang
Niềm hy vọng, tràn đầy tâm khảm
Trở về nguồn, Chúa của tình yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-1-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~

“Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang-đàng, tiêu sạch gia-tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn-xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh-ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư-dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình.

“Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương-xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy-tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi-sự vui-mừng.” – Lu-ca‬ ‭15:11-24‬ ‭VB1925‬‬

Ra Vào

Ngày 1, Tháng 1, Năm 2020

Bước ra khỏi chốn phu tù
Một năm mới mẻ, mở ra một đường
Ôi con đường Thánh của Cha
Con đường ngay thẳng, con đường bình an

Bước ra, thoát cảnh rối ren
Gian manh, chiếm đoạt, lìa xa giờ này
Chấn hưng khôi phục nước nhà
Khai tâm mở trí triển khai mọi lòng

Bước ra khuôn khổ “giáo điều”
Giã từ “giới hạn”, ngục tù giải vây
Biết bao ân tứ Cha ban
Giờ con dân Chúa Ba Miền vùng lên

Bước ra, nanh vuốt “giáo quyền”
Nhìn lên thấy Chúa, Đấng ngồi trên Ngôi
Kìa Ngài, Chúa Đấng Năng Quyền
Lướt mây cỡi gió vượt sông băng ngàn

Bước vào, lên chốn cao hơn
Vào trong đền Chúa, đêm ngày ngắm xem
Ôi sao ánh mắt dịu hiền
Tình Cha bao phủ, chở che, chữa lành

Bước vào, bóng cánh an bình
Lòng ta vui thỏa, Lời Ngài dậy vang
Kìa từ mặt vực tối tăm
Lời Cha biến đổi, triển khai mọi lòng

Bước vào, giao ước tình Cha
Cờ Ngài chiến thắng tung bay, Ba Miền
Tiến lên vùng dậy mà đi
Kìa Con dân Chúa, vùng lên giờ này

Bước vào ơn phước trọn lành
Ân tình, cung ứng, ban cho trọn đời
Mở ra cánh cửa, đặc ân
Gia ơn, khai phóng, phục hồi Việt Nam!

Lửa Thiêng Việt Nam – 1-1-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~

“Đồng vắng và đất khô-hạn sẽ vui-vẻ; nơi sa-mạc sẽ mừng-rỡ, và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui-mừng, cất tiếng hát hớn-hở. Sự vinh-hiển của Li-ban cùng sự tốt-đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh-hiển Đức Giê-hô-va, và sự tốt-đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh những tay yếu-đuối, làm cho vững những gối run-en! Hãy bảo những kẻ có lòng sợ-hãi rằng: Khá vững lòng, đừng sợ nữa! Đây nầy, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo-thù mà đến, tức là sự báo-trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi!

“Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa-mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau. Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô-uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ-dại cũng không lầm-lạc. Trên đường đó không có sư-tử, không có một thú dữ nào lên; chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca-hát mà đến Si-ôn; sự vui-vẻ vô-cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui-vẻ mừng-rỡ, mà sự buồn-bực than-vãn sẽ trốn đi.” – Ê-sai‬ ‭35:1-10‬ ‭VB1925‬

Đoạn Trường

Ngày 31, Tháng 12, Năm 2019

Một năm thấm thoát trôi qua
Một năm nhìn biết, một năm mở lòng
Khai tâm, xoay hướng, “Đoạn Trường”
Một năm cắt đứt thông đồng gian manh

Không còn vương vấn tình đời
Chẳng còn vướng mắc, không còn phân tâm
Mọi lòng, trở lại, về nguồn
Ra khỏi xiềng xích, tối tăm u tù

Thoát nghèo, thoát sợ, thoát lo
Tay trong Tay Chúa, Tay Ngài vực ta
Vực từ trũng chết xương khô
Thành đạo binh lớn tẩy thanh nước nhà

Bước ra, từ giã, đường xưa
Đường xưa lối cũ giã từ mãi thôi
Một điều mới mẻ, mở ra
Một con đường sống, Chúa Trời ban cho

Mắt ta chăm chú việc gì?
Kìa thần tượng ấy, giã từ hôm nay
Chăm nhìn lên Chúa, trên cao
Tiến vào nơi chốn an bình với Cha

Giã từ, cởi bỏ Ma-môn
Mở lòng khai phóng, ban cho rộng rời
Quay lưng từ giã “giáo điều”
Ác linh “tôn giáo” lìa xa giờ này

Đồng đi với Chúa hằng ngày
Lắng nghe tiếng Chúa thì thầm bên tai
Xuất quân ra trận, cầu thay
Lời Ngài công bố giải vây dân tình

Giờ ta, xoay hướng, xoay lòng
Ăn năn thống hối, về nguồn, gặp Cha
“Đoạn Trường”, dứt khoát, “Ly Tang”
Si-ôn, kết ước, một lòng với Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-31-2019
www.luathiengvn.com

Bảy Lần Hơn

Ngày 30, Tháng 12, Năm 2019

Hiện tình ren rối u tù
Xin Cha mở mắt mở tai dân tình
Mặt Ngài chiếu sáng trên ta
Mắt Ngài nhìn thấu sự tình dân gian

Buông ra ngươi phải buông ra
Tham quan gian ác, giờ ăn năn đi
Chúa Ngài, dung thứ gia ơn
Xoay lòng, xoay hướng, đền bù cho dân

Vận ngươi giờ đã điểm rồi
Chớ nên thối thoát, mở lòng ăn năn
Mở tai mở mắt mở lòng
Chẳng nên thắt chặc lòng mình làm chi

Huyết Chiên Con tẩy sạch lòng
Trở về, xoay hướng yêu thương dân tình
Gia-vê, Ngài Đấng chữa lành
Giờ ngươi nhìn biết, mở lòng chào Cha

Xin Cha khai phóng, dấy lên
Chiến binh dũng mãnh can trường, yêu dân
Triển khai, mở rộng nước nhà
Canh phòng, che chở, chống nghèo, giải vây

Dấy lên lãnh đạo công minh
Một lòng yêu nước, một lòng vì dân
Phục hồi đất nước, chữa lành
Môi trường thanh tẩy, minh oan mọi lòng

Điều gì quá khó cho Ngài?
Lời Cha công bố, vùng trời Biển Đông
Vùng lên, chổi dậy Ba Miền
Đất ta, lãnh thổ của ta trị vì

Kẻ gian, ngươi hãy nghe đây
Bảy đường tháo chạy, đền bù cho dân
Một đường đánh cướp dân tình
Bảy lần trả lại, bồi thường cho ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-12-2019
www.luathiengvn.com

Nụ Cười Của Cha

Ngày 30, Tháng 12, Năm 2019

Mắt ta đẫm lệ bấy lâu 
Môi ta nhếch mở mĩm cười vu vơ
Chiều về vắng bóng tình người 
Lòng ta tan tác như chiều cuối đông

Biết bao gian khổ triền miêng
Mắt lòng than khóc, Cha ôi xin Ngài
Khóc than, khóc một dòng sông
Xin Cha nhớ đến dân tình nước ta

Xin Cha mở khoá ngục tù
Xin Cha khai phóng, phá tan mọi xiềng
Xin Cha giải cứu, minh oan
Xin Cha thương xót, chữa lành dân con

Cha ta tể trị muôn loài
Vung tay khắp đất, dân Ngài dấy lên
Đồng công cộng tác thiên binh
Các tầng trời ấy mở ra giờ này

Nhìn lên Chúa Đấng Cao Sang
Khi Ngài giáng xuống quân thù tháo lui
Kìa Ngài Đấng ngự trên trời
Nụ cười nhếch mép, kẻ thù gian xa

“Chớ nên động đến dân Ta
“Dân Ta, Ta nhớ, Ta hằng chăm nom
“Một đường đánh cướp dân Ta
“Bảy đường tháo chạy đền bù cho dân!”

“Ta ban cơ nghiệp dân Ta
“Các đầu cùng đất, thuộc về dân Ta
“Vung tay, dương nổi cung đồng
“Gậy kia đập vỡ, mọi gian ác lòng!”

Núp trong Vầng Đá Muôn Đời
Bước lên vào chốn cao hơn giờ này
Trong nơi kín nhiệm với Cha
Phước hạnh dưới bóng Toàn Năng diệu kỳ!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-12-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~
“Nhân sao các ngoại-bang náo-loạn? Và những dân-tộc toan mưu-chước hư-không? Các vua thế-gian nổi dậy, Các quan-trưởng bàn-nghị cùng nhau Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài mà rằng: Chúng ta hãy bẻ lòi-tói của hai Người, Và quăng xa ta xiềng-xích của họ.

“Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo-báng chúng nó.

“Bấy giờ Ngài sẽ nổi thạnh-nộ phán cùng chúng nó, Dùng cơn giận-dữ mình khuấy-khỏa chúng nó, mà rằng: Dầu vậy, ta đã lập Vua ta Trên Si-ôn là núi thánh ta.

“Ta sẽ giảng ra mạng-lịnh: Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là Con ta; Ngày nay ta đã sanh Ngươi. Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại-bang làm cơ-nghiệp, Và các đầu cùng đất làm của-cải.

“Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó; Con sẽ làm vỡ-nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn-ngoan; Hỡi các quan-xét thế-gian, hãy chịu sự dạy-dỗ.

“Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính-sợ, Và mừng-rỡ cách run-rẩy. Hãy hôn Con, e Người nổi giận, Và các ngươi hư-mất trong đường chăng; Vì cơn thạnh-nộ Người hòng nổi lên. Phàm kẻ nào nương-náu mình nơi Người có phước thay!” – Thi-thiên‬ ‭2:1-12‬ ‭VB1925‬‬

Hoà Hay Chiến?

Ngày 28, Tháng 12, Năm 2019

Thời kỳ chinh chiến đến rồi
Một thời tấn tới, một thời tiến lên
Dân ta đau khổ lầm than
Cảnh tình tang tóc, dân tình bơ vơ

Con dân Chúa hãy xông lên
Xông vào chiến trận có Cha đi cùng
Đi đầu, Ngài Đấng Đi Đầu
Mở ra, đột phá, phá tan mọi xiềng

Tỉnh bừng ra khỏi cơn mê
Cơn mê thế kỷ, biến tan giờ này
Mở tai, mở mắt lòng ta
Nhìn lên chân Chúa, Mắt tình yêu Cha

Tình yêu chiến trận song đôi
Vì yêu Ngài đã giáng trần, cứu ta
Ôi thôi ta hãy trở về
Trở về với Chúa, tình yêu ban đầu

Chớ nên hờ hững thờ ơ
Xin Cha thương xót, giải bày tâm can
Một lòng, một ý thành chung
Đồng tâm tình Chúa, giải vây dân tình

Thẫm quyền, thân vị Cha ban
Dẫm trên đầu rắn, đánh lui con rồng
Cội nguồn ta đến từ trên
Từ trên giáng xuống, đánh lùi Ma-môn

“Buông ra ngươi phải buông ra
“Bảy đường tháo chạy, đền bù cho dân
“Mở ra ngươi phải mở ra
“Dân Ta, Ta nhớ, Ta hằng chăm nom!”

Mắt Cha chăm biết mọi điều
Tay Ngài cứu vớt, vực con dân Ngài
Vực lên khỏi trũng xương khô
Vực từ trũng chết, dân Ngài dấy lên

Chớ buồn, đừng sợ, chớ lo
Vạn Quân, Ngài Đấng mở đường cho ta
Dấy lên, xin Chúa dấy lên
Ba Miền chổi dậy, xông ra trận tiền!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-12-2019
www.luathiengvn.com

 

Xin Chọn Lựa

Ngày 28, Tháng 12, Năm 2019

Xin chọn lựa, một lòng theo Chúa 
Quyết tâm theo, kề cận bên Ngài 
Bóng hình hài, trải dài trên đất
Bước chân Ngài, nối gót theo sau

Xin chọn lựa, sự vinh hiển Chúa
Vinh quang Ngài, soi sáng mặt ta
Trong hiện diện, Chúa, mặt đối mặt
Mắt yêu thương, đưa dẫn nẻo đường

Xin chọn lựa, một lòng thành tín
Phá tan mọi, bội ước gian manh
Mọi thông đồng, cắt đứt giờ này
Khép kín cửa, tối tăm u tù

Xin chọn lựa, cho ra rời rộng
Mở cửa lòng, khai phóng dân gian
Tỏ bày lòng, Chúa Đấng ban cho
Nhận từ Chúa, giờ hãy cho ra

Xin chọn lựa, con đường sự sống
Con đường Thánh, kìa, Chúa mở ra
Từ hoang mạc, vào miền Đất Hứa
Bước lên nơi, vào chốn cao hơn

Xin chọn lựa, ánh sáng lời Ngài
Sáng soi lòng, khai tâm mở trí
Thần trí Chúa, tể trị quang khai
Lời thông sáng, phá tan mọi xiềng

Xin chọn lựa, Chúa của tình yêu
Tình yêu Ngài, biến đổi mọi điều
Ôi tình Ngài, bao la rộng lớn
Ơn yêu thương, tha thứ bao dung

Mắt lòng này, mở ra nhìn biết
Nhìn biết Ngài, Chúa Đấng Cao Sang
Xin mời Chúa, ngự vào tâm khảm
Vua Vinh Hiển, kìa Ngài viếng thăm!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-12-2019
www.luathiengvn.com

Nhớ Quên

Ngày 27, Tháng 12, Năm 2019

Quên đi, chớ nhớ sự tình 
Sự tình tang tóc một đời đau thương 
Rịt lòng, xin Chúa chữa lành 
Giải vây, mở khoá ơn Ngài gia tăng

Xoá tan mọi chấn thương lòng
Đường mòn, ngõ cụt, hao mòn tư duy
Chữa lành khai phóng tình Ngài
Ban ơn, tha thứ, triển khai mọi lòng

Làm sao quên được sự tình?
Huyết Chiên Con ấy, rịt lòng dân ta
Huyết Ngài tuôn đổ vô vàn
Ôi nguồn nước sống tràn tuôn từ trời

Dòng sông sự sống đời đời
Tẩy thanh lãnh thổ, đánh lùi ác linh
Chúa ơi, thanh tẩy nước non
Ngục tù bẻ khoá, phá tan mọi xiềng

Tay Cha Ngài đã vương ra
Vực ta khỏi chốn trầm luân, đau buồn
Chữa lành, bênh vực dân con
Từ nơi trũng chết, xin Ngài dấy lên

Nguyện xin Thần Trí tỏ ra
Mở tâm, khai trí, Thần Ngài sáng soi
Trong nơi tăm tối u tù
Mặt Ngài chiếu sáng, dân tình khai tâm

Không còn đau khổ triền miên
Chẳng còn lạc lõng, không còn bơ vơ
Quên đi ký ức đau thương
Mắt Ngài soi dẫn, mặt ngời sáng luôn

Đường về nhà Chúa sáng soi
Đường tình yêu Chúa, ngàn lời ca vang
Nhớ Ngài nhớ cả bầu trời
Nhớ về nhà Chúa, mừng vui trọn đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-12-2019
www.luathiengvn.com

Lời Chúc Mừng

Ngày 27, Tháng 12, Năm 2019

Mừng anh, mừng chị mùa này
Một mùa thạnh vượng, một mùa gia tăng
Một mùa phước hạnh tràn tuôn
Một mùa mở rộng, một mùa cho ra

Lời hay tiếng đẹp dội vang
Lời Cha bày tỏ lòng Ngài với ta
Lời Ngài khai phóng mọi lòng
Lời Ngài công bố đất trời nở hoa

Mừng vì Chúa đã giáng trần
Ngục tù giải phóng, phá tan mọi xiềng
Ban cho Ngài Đấng ban cho
Ngôi Lời ngự giữa chúng ta giờ này

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Đón chào lời chúc từ trời ban cho
Nguyện xin ân sủng của Ngài
Gia ơn giải cứu dân tình, Việt Nam

Chúc mừng, Lời Hứa Chúa ban
Mừng ngày ân điển, mừng ngày tự do
Tự do, công chính, minh oan
Cất đi mọi nỗi tâm hồn đau thương

Mở lòng, mở mắt, mở tai
Lắng lòng tiếp nhận, ai ơi trở về
Một mùa hy vọng tràn tuôn
Chúc anh, chúc chị, lòng mừng hân hoan!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-12-2019
www.luathiengvn.com

Chúa Gởi Lời Ngài

Ngày 27, Tháng 12, Năm 2019

Bạn có biết chăng Đức Chúa Trời sẵn lòng để chữa lành và giải phóng những con người đang trải nghiệm những bệnh tật tang thương trong cuộc đời họ?

Đừng nghĩ rằng họ cần phải tin nhận Chúa trước khi bạn cầu nguyện cho họ. Hẳn nhiên nếu Chúa ban cho cơ hội thì chúng ta nên chia sẻ Tin Lành. Hãy nhớ rằng các dấu kỳ phép lạ là để bày tỏ tấm lòng của Chúa đối với những ai chưa biết đến Ngài.

Xin Chúa mở rộng lòng chúng ta hầu mở rộng nước Chúa. Và, sự mở rộng này bao gồm nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, qua sự cho ra, qua lời khích lệ, qua lời công bố giải cứu. Có lắm lúc Chúa cho phép chúng ta gặp gở những con người này là để bày tỏ tình yêu thương và sự nhân từ của Ngài qua lời công bố và lời cầu nguyện của chúng ta để chữa lành họ.

Đừng nghĩ rằng chúng ta cần phải giữ một chức vụ nào đó trong hội thánh mới có thể làm được việc này. Tất cả chúng ta là những ống dẫn, những công cụ Chúa muốn đại dụng để mở rộng vương quốc Ngài ngay nơi chúng ta hiện đang cư ngụ.

Nước thiên đàng đang ở trong chúng ta và Chúa gởi lời Ngài qua chúng ta để khai phóng nước Đức Chúa Trời.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-12-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Bấy giờ trong cơn gian-truân họ kêu-cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải-cứu họ khỏi điều gian-nan. Ngài ra lệnh chữa họ lành, Rút họ khỏi cái huyệt. Nguyện người ta ngợi-khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân-từ Ngài, Và vì các công-việc lạ-lùng Ngài làm cho con loài người!” – Thi-thiên‬ ‭107:19-21‬ ‭VB1925‬‬

Về Không 

Ngày 27, Tháng 12, Năm 2019

Về nơi nơi chốn hư vô
Về nơi chốn ấy, lòng buồn mênh mang
Về nơi nơi chốn cao hơn
Về nơi chân Chúa, lòng bình an luôn

Không về, đường cũ lối xưa
Không còn vương vấn âu lo tình đời
Không đồng một mối tâm tình
Không ngồi với kẻ tội đồ, gian manh

Về đâu ta kiếm tìm gì?
Về nơi chốn ấy, vô vàn tang thương
Về nguồn, ta hãy trở về
Về bên cạnh Chúa, lắng nghe tiếng Ngài

Không còn giữ mối thông đồng
Không nhìn, tìm kiếm những điều hư không
Không còn ngoảnh mặt làm ngơ
Không thờ ơ nữa, không buồn vu vơ

Về nhà Cha Thánh mong chờ
Về bên Thập Tự tình yêu đại ngàn
Về nguồn ân sũng vô biên
Về nơi Phước hạnh là nguồn sống ta

Không còn tang tóc bôn ba
Không còn than khóc, buồn lo đêm ngày
Không còn lo sợ, đói nghèo
Không còn bệnh hoạn, không còn đau thương

Về bên cạnh Chúa, hãy về
Về nguồn hạnh phúc, hướng về Si-ôn
Về nhà, ta hãy trở về
Về bên cánh Chúa, lòng mừng hân hoan!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-12-2019
http://www.luathiengvn.com

Mở Ra, Trở Về

Ngày 25, Tháng 12, Năm 2019

Chối từ ai, chối từ sự thật?
Chối từ gì, chối từ tình yêu?
Chối từ nguồn, chối từ cội rễ?
Chối từ đời, ký ức tang thương!

Đón chào Cha, đón chào Lẽ Thật
Đón chào Vua, Vinh Hiển cao sang
Đón chào Ngài, tình Chúa bao dung
Đón chào tình, hữu nghị anh em

Đóng cửa lại, đánh lùi Ma-môn
Đóng kín cửa, tống khứ ác linh
Đóng thật chặt, tiêu trừ “bội ước”
Đóng, khép lại, phá tan mọi xiềng

Mở lòng ra, nhìn biết Mặt Ngài
Mở rộng lòng, giờ hãy cho ra
Mở mắt lòng, nhìn biết sự thật
Mở tai ra, lắng nghe tiếng Ngài

Mở mắt lòng, khai phóng lãnh thổ
Mở rộng lòng, yêu dân mến nước
Mở cửa trời, lên chốn cao hơn
Mở lòng ta, tha thứ, yêu thương

Chối từ ai, ác linh “tôn giáo”
Chối từ gì, gian ác tham lam
Chối từ hàng, “giáo phẩm” hư không
Chối từ chốn, phu tù hoang mạc

Trở về nguồn, sự sống vô biên
Trở về nhà, nhà Cha hoan hỉ
Trở về nguồn, cội rễ tình yêu
Trở về nơi, nơi chốn cao hơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-12-2019
www.luathiengvn.com

Từ Ngôi Trời

Ngày 25, Tháng 12, Năm 2019

Tình yêu tình Chúa Gia-vê
Một nguồn sự sống trào tuôn từ trời
Xuất nguồn từ chốn cao kìa
Chẳng bao giờ dứt, tuôn tràn chẳng vơI

Xin Cha khai phóng dân con
Xin Cha mở khoá ngục tù, gia ơn
Biết bao gian khổ đau thương
Ôi dân con vẫn lạc loài bơ vơ

Ôi nguồn ân điển vô biên
Nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Cha
Mắt nhìn mặt ngắm Thánh Nhan
Không còn tang tóc, chẳng còn bơ vơ

Ra-phê, Chúa Đấng chữa lành
Chữa lành tâm trí, rịt lòng dân con
Chữa lành lãnh thổ, nước non
Biển ngòi, sông nước, ruộng vườn nở hoa

Giải vây, mở khoá mọi lòng
Kìa linh bội ước, hãy lìa xa ta
Đồng tâm hiệp ý, một lòng
Một lòng khai phóng dân tình mọi nơi

Cội nguồn ta đến từ trên
Từ trên giáng xuống, cửa trời mở ra
Bước đi trên đất hôm nay
Mắt lòng nhìn biết Chúa từ trên cao

Ngày trời trên đất, ý Cha
Ở trời như đất, ý Ngài được nên
Chớ theo cảm xúc vấn vương
Ngôi Trời, giáng thế tỏ bày lòng Cha

Lòng con mơ ước ngày đêm
Cho con nhìn thấy Mắt tình yêu Cha
Ôi đôi mắt của tình yêu
Mắt Ngài đưa dẫn nẻo đường, Việt Nam

Xin Cha giải phóng nước nhà
Xin Cha bênh vực, xin Ngài đoái thương
Xin Cha mở khoá tâm linh
Cho con nhìn biết Ngôi Trời Thương Yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-12-2019
www.luathiengvn.com

Giáng Trần

Ngày 25, Tháng 12, Năm 2019

Giê-xu, Chúa Đấng Bình An
Ngài đã giáng thế chết vì tội ta
Sinh nơi máng cỏ nghèo nàn
Vì yêu lìa bỏ ngôi vàng trên cao

Xưa kia, Ngài đã vào đời
Như một con trẻ, vào lòng dân gian
Thế nhưng Ngài chính là Vua
Kìa Vua Vinh Hiển giáng trần vì ta

Kìa nọc sự chết còn đâu?
Đánh lùi gian ác, phá tan mọi xiềng
Giờ ta mừng Chúa Giáng Sinh
Không là Con Trẻ, Hài Nhi nghèo nàn

Nhìn xem Đấng Thánh cao sang
Ngồi bên Tay Hữu, cầu thay đêm ngày
Quyền năng từ đất đến trời
Cả năng quyền ấy Cha trao cho Ngài

Xin Cha mở mắt lòng con
Cho con nhìn biết tình Cha dạt dào
Cho con nhìn biết thẫm quyền
Thần quyền, thẫm vị trong danh Con Trời

Mở lòng ta hãy mở lòng
Đón chào Vua Thánh, Con Trời Quang Vinh
Nhìn Ngài, nhìn biết lòng Cha
Nhìn Cha, thấy Chúa, biết mình là ai

Vượt qua mọi nỗi rối ren
Vượt qua sóng gió bôn ba cuộc đời
Dân Ngài, dòng giống từ trời
Vượt Qua, chổi dậy, Ba Miền vùng lên

Đánh tan rồng rắn, Ma-môn
Buông ra, ngươi phải buông ra tức thì
Ác linh “tôn giáo” lìa xa
Để dân Ta đến, hầu thờ phượng Ta

Vận dân Ta tại cổng thành
Xông vào lãnh thổ tẩy thanh vùng miền
Thánh Linh, kìa đã giáng lâm
Thần Quyền mặc lấy, Danh Ngài dội vang

Chớ quên, hãy nhớ một điều
Con Trời Vinh Hiển, chính Ngài là Vua
Tể trị trên mọi chủ quyền
Ngài đã giáng thế, Tin Mừng Bình An!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-12-2019
www.luathiengvn.com

Vì Sao?

Ngày 25, Tháng 12, Năm 2019

Vì sao ta vẫn bôn ba?
Vì sao ta cứ trông chờ nơi ai?
Xin Cha giải phóng dân ta
Tư duy nô lệ rối ren tình đời?

Bước đi với Chúa Cha yêu
Lắng nghe tiếng Chúa, Lời Ngài dịu êm
Cắt đứt mọi mối thông đồng
Đồng tâm tình Chúa, Lời Ngài quang khai

Mở ra cánh cửa ngợi khen
Lời Ngài nghe rõ, mắt xem tận tường
Chớ nên tìm kiếm bâng quơ
Giờ tìm đến Chúa, cội nguồn yêu thương

Tìm trong mục vụ gì chăng?
Tìm trong khải tượng của ai đâu nào?
Tìm lời, khai phóng tiên tri?
Bơ vơ tìm kiếm nơi này chốn kia?

Xin Cha khai phóng Lời Ngài
Xin Cha mở mắt tâm linh giờ này
Mở tai, mở mắt, mở lòng
Vì sao ta vẫn chẳng nghe tiếng Ngài?

Bạn ơi, bạn có biết chăng?
Chúa, Ngài, truyền phán đêm ngày với ta
Phá tan rào cản, ác linh
Mở lòng, yên nghỉ lắng nghe tiếng Ngài

Tìm Cha, tìm kiếm Mặt Ngài
Trong nơi kín nhiệm, lắng lòng, mở tai
Ôi tình yêu Chúa diệu kỳ
Ngài đang trông đợi, con ơi trở về!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-12-2019
www.luathiemgvn.com

Vang Dậy Từ Đồng Vắng

Ngày 24, Tháng 12, Năm 2019

Âm hưởng vang dội trong đồng vắng
Lòng ta rộng mở đón chào Ngài
Âm vọng xuất phát từ Ngôi Trời
Dây chuẩn mực từ miền hoang dã

Ban bằng lối gập ghềnh quanh co
Một dòng sự sống trong hoang mạc
Chảy vào lòng nhân thế, chữa lành
Rịt mọi lòng tan vỡ khổ đau

Người ra đi gieo giống ruộng đồng
Giọt nước mắt thấm ướt bờ vai
Rãi lòng ra tỏ bày ý Chúa
Cửa Thiêng Đàng mở rộng giờ này

Một mình hai bóng trong đồng vắng
Chúa đi cùng, Chúa Đấng Sha-mah
Chân đạp đất, tẩy thanh lãnh thổ
Lòng vui mừng, hát ngợi khen Ngài

Ngày trời trên đất trong chiến thắng
Khải Hoàn Ca, vang dội đất trời
Giê-xu, Chúa chủ tể muôn loài
Đấng Lạ Lùng, Chúa của lòng ta

Ngài dẫn đưa ta vào Đất Hứa
Từ hoang mạc vào chốn vinh quang
Từ trũng chết thành đạo binh lớn
Thoát ngục tù, thoát cảnh lao đao

Từ đồng vắng, dân Ngài chổi dậy
Tiếng vọng canh vang dậy vùng miền
Bừng tỉnh từ cơn mơ thế kỷ
Mở mắt lòng nhìn biết Cha Yêu

Chớ buồn, lo, cô quạnh hoang dã
Mọi điều đã sắm sẵn cho ta
Đồng tâm tình, cùng thiên binh Chúa
Gươm vung lên, công bố Lời Ngài

Vầng Đá Sống, ta ẩn núp trong Ngài
Tiếng đắc thắng dậy vang từ đồng vắng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-12-2019
www.luathiengvn.com

Hoài Vọng

Ngày 20, Tháng 12, Năm 2019

Những hoài vọng của ta
Một cuộc đời hạnh phúc
Những ơn phước từ trời
Khi đặt lòng tin cậy
Vào sự sống đời đời

Mọi việc Chúa lo toan
Chỉ cần làm theo lời
Làm theo các điều luật?
Tuân theo những việc lành?
Theo Chúa trong phước hạnh?

Những điều này dường như
Chẳng có gì là sai
Nhưng một khiá cạnh khác
Ấy là lòng tin cậy
Trong một mối tương giao

Những mô hình thuộc linh
Không tùy thuộc giáo luật
Không vì các giáo điều
Không là những công thức
Phương pháp chẳng cứu ta

Như hột giống lúa mì
Muốn sống phải chết đi
Muốn nhận hãy cho ra
Ta sống để phục vụ
Yêu như Chúa yêu ta

Con Đường Thập Tự Giá
Những ngày trời trên đất
Bày tỏ tấm lòng Ngài
Mở rộng lòng giao ước
Đồng hành với Chúa Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-12-2019
www.luathiengvn.com

Mục Vụ, Mục Vụ và Mục Vụ?

Ngày 20, Tháng 12, Năm 2019

Mục vụ xuất phát từ đâu?
Không từ tài chánh, chẳng từ Ma-môn
Không vì liên kết vu vơ 
Chẳng vì “tranh đấu”, không “Danh”, “Lợi”, “Quyền”

Chớ nên tìm kiếm bôn ba
Chẳng nên chiến đấu, lắng nghe Lòng Ngài
Mắt Chúa vẫn kiếm vẫn tìm
Ngài mong, Ngài đợi, dân Ngài tiến lên

Tiến lên vào chốn cao hơn
Lắng lòng tìm biết ý Cha mọi thì
Ý Ngài ở đất như trời
Gia-vê, Ngài Đấng Đi Đầu muôn năm

Trong nơi kín nhiệm đợi chờ
Mở ra cánh cửa ngợi khen giờ này
Giữa cơn sóng gió cuộc đời
Ngài ban chiến lược đánh lùi ác linh

Đến từ Lòng Chúa hôm nay
Ra từ ý Chúa, mắt lòng sáng soi
Chẳng cần tìm kiếm xa vời
Tỏ bày Lòng Chúa, mọi thì mọi nơi

Ôi thôi ta hãy trở về
Tình Cha khai phóng, lòng người mở ra
Ăn năn tìm biết ý Cha
Quyền năng, thẫm vị Chúa Trời ban cho

Một giây, một phút lắng lòng
Lắng nghe tiếng Chúa thì thầm bên tai
Xông vào trận chiến thuộc linh
Tỏ bày Lòng Chúa, tình Cha đạt dào!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-12-2019
www.luathiengvn.com

Nắng Vàng

Ngày 19, Tháng 12, Năm 2019

Nắng vàng tràn ngập lối đi
Nắng lên sưởi ấm lòng người đơn côi
Nắng ơi nương cánh gió về
Nắng, nguồn an ủi, từ trời ban cho

Nắng mưa, mưa nắng, mùa nào
Mùa nào có Chúa lòng bình an luôn
Nắng đem ánh sáng tuyệt vời
Đánh hạ gian ác, đánh lùi tối tăm

Nắng về trên cánh đồng kia
Cánh đồng mùa gặt, gia tăng mọi lòng
Nắng về mang bóng dáng Ngài
Nhìn Ngài nhìn biết bóng hình của ta

Nắng ơi, mau đến, chóng về
Về bên Chân Chúa, dân ta chữa lành
Nắng lên, nhớ đến lòng Cha
Lòng Ngài tha thiết, Mắt Ngài chờ mong

Nắng vàng soi dọi lòng người
Tỏ bày tình Chúa, mọi lòng quang khai
Nắng, tình yêu Chúa tuyệt vời
Trở về với Chúa, phục hồi dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-12-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~
Muôn loài vạn vật dâng lời ngợi khen Chúa. Khi chúng ta nhìn biết công việc Tay Chúa, chúng ta Sẽ nhìn biết Cha mình là ai!

Mây Tím

Ngày 19, Tháng 12, Năm 2019

Áng mây tim tím trong tim
Một màu thương nhớ, nhớ ai về nguồn
Một chân trời mới mở ra
Một nguồn sức sống trào tuôn từ trời

Áng mây tim tím lơ thơ
Một màu thương nhớ, dội vang từ trời
Một ngày tươi mới mở ra
Một mùa tấn tới gia tăng bội phần

Áng mây thấp thoáng đâu đây
Một màu thương nhớ, mắt tìm kiếm Cha
Một tình yêu Chúa tràn tuôn
Một chuyển đổi mới, ruộng vườn nở hoa

Áng mây tim tím về đâu
Một màu thương nhớ, nhớ tình ban sơ
Một ngày biết Chúa, lắng lòng
Một con đường sống, trở về với Cha

Giã từ đường cũ quanh co
Giã từ phương pháp, giáo điều, rập khuôn
Giã từ mọi mối thông đồng
Giã từ ganh tị, giã từ bôn ba

Giã từ tranh đấu vu vơ
Giã từ nghèo đói, giã từ đau thương
Giã từ ta hãy giã từ
Giã từ tượng chạm, giã từ Ma-môn

Giã từ cơ cấu gian manh
Giã từ gian ác, giã từ bóng đêm
Giã từ, tống khứ ác linh
Giã từ “tôn giáo”, giã từ gian manh!

Giã từ dứt khoát, giờ này
Giã từ nhút nhát, giã từ tang thương
Giã từ sợ hãi âu lo
Giã từ ren rối, đường mòn tư duy

Đón chào Vua Thánh, Con Trời
Đón chào lòng Chúa, mở lòng chào Cha
Đọn chào ân điển của Ngài
Đón chào tình Chúa, cửa trời mở ra

Đón chào Tay Chúa vực ta
Đón chào tình Chúa, chữa lành dân ta
Đón chào ánh sáng tình Ngài
Đón chào khai phóng, phá tan mọi xiềng

Đón chào mở rộng tâm ta
Đón chào phóng khoáng, mở lòng cho ra
Đón chào sự sống đời đời
Đón chào nguồn nước Vĩnh Hằng từ Cha

Đón chào Thần Chúa hôm nay
Đón chào, xin Chúa viếng thăm mọi lòng
Đón chào Ánh Sáng từ trời
Phục hồi lãnh thổ, phục hồi quê hương!

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 19-12-2019
www.luathienvn.com

Giờ Thoát Ly

Ngày 18, Tháng 12, Năm 2019

Giờ đã điểm, để bước ra khỏi 
Khỏi tù đầy, ngục tối u tù
Giã từ đi, ta hãy giã từ
Xoay hướng bước, lên chốn cao hơn

Giờ ra khỏi, khỏi Ê-díp-tô
Giao ước mới, liên kết với Ngài
Đồng tâm tình, một lòng với Chúa
Mọi thông đồng, cắt đứt hôm nay

Giờ thoát ly, đã đến với ta
Thoát buồn, lo, ren rối tình đời
Đến với Chúa, Ngài Đấng Chữa Lành
Lòng an bình, với Chúa Bình An

Giờ tiến bước, vào chốn trận tiền
Đấng Đi Đầu, phá vỡ thành trì
Phán tan xiềng, mở khoá dân ta
Lời hằng sống, khai phóng tâm linh

Giờ mở rộng, cửa trời rộng mở
Mở lòng ta, chào đón Vua Cha
Mở mắt lòng, nhìn biết chính Ngài
Ngài là Chúa, vua của lòng ta

Giờ tin cậy, trong Chúa năng quyền
Tin nơi Đấng, ta vẫn đang tin
Mắt nhìn xem, lòng trông cậy Chúa
Tình yêu Ngài, giải phóng dân ta

Giờ đánh đuổi, kẻ thù lãnh thổ
Chủ quyền kia, tống khứ giờ này
Cùng một lòng, Ba Miền chổi dậy
Bắc, Trung, Nam, một nhà tiến lên

Giờ ta thoát, gông cùm gian ác
Ác linh kia, bỏ chạy rời xa
Linh “tôn giáo”, không còn thống trị
Còn Ma-môn, ngươi hãy cút đi

Giờ trở về, với Chúa Gia-vê
Về với nguồn, Nước Sống Vĩnh Hằng
Mở lòng ra, cho ra rời rộng
Tỏ bày lòng, Chúa Đấng Ban Cho

Giờ Thoát Ly, đã đến ô kìa
Lòng vui mừng, thỏa nguyện biết bao
Lòng hân hoan, dâng cao tiếng hát
Tôn vinh Ngài, Chúa Đấng yêu thương!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-12-2019
www.luathiengvn.com

Ngoại Tôi

Ngày 15, Tháng 12, Năm 2019

Chiến binh thờ phượng, Ngoại tôi
Sáng, trưa, chiều tối, Ông ca ngợi Ngài 
Dập dìu trên chốn cao hơn 
Đồng hành với Chúa, tôn vinh Danh Ngài

Hướng về Thành Thánh, một lòng
Một lòng với Chúa, đồng tâm tình Ngài
Ngoại ơi, con tạ ơn Cha
Ban cho, mở khoá, triển khai giống nòi

Lời Cha khai phóng, cho ra
Rao truyền Danh Chúa, mọi nơi, khắp làng
Lòng Ông mở rộng, ban cho
Động lòng thương xót, tỏ bày lòng Cha

Trong cơn thử thách gian nan
Khi không còn chỗ, cậy trông nơi Ngài
Nhớ Ông, tôi vẫn nhớ hoài
Lòng trông cậy Chúa, không hề chuyển lây

Lời Cha nghiền gẫm đêm ngày
Trong nơi kín nhiệm, Ông nhìn biết Cha
Trong tình yêu Chúa, vị tha
Mở lòng khai phóng, dân Ngài mọi nơi

Ban cho, không giới hạn gì
Mở lòng bày tỏ tình Cha cho người
Một cơ nghiệp Chúa ban cho
Lòng con dâng tiếng ngợi khen Vua Trời

Xin Cha khai phóng mọi lòng
Dấy lên dân Chúa, Đức Tin trọn lòng
Nguyện xin Chúa hãy dấy lên
Cha Ông, tổ phụ Đức Tin trường tồn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-12-2019
www.luathiengvn.com

Nội Tôi

Ngày 15, Tháng 12, Năm 2019

Nội tôi, bày tỏ tình Cha
Ôi tình yêu ấy ngàn đời không phai
Nội tôi, rộng mở, ban cho
Không ngại gian khổ, đường dài gian nan

Lòng Bà thông cảm động lòng
Cảnh tình gian khổ, tỏ lòng thương yêu
Đức Tin, một nắng hai sương
Một lòng trông cậy, cầu thay đêm ngày

Những ai đau khổ lầm than
Hàng rong, phố chợ về chiều, hẫm hiu
“Đến đây, Bà bảo đến đây
“Bao nhiêu bán hết, mua giùm cho con”

Biết bao tình cảnh gian nan
Lòng Bà, “con trẻ”, một lòng vững tin
Mắt Bà nhìn biết tình Cha
Tay Bà mở rộng, cho ra, ân tình

Nội tôi, hai tiếng “Nội Tôi”
Một cơ nghiệp của Chúa Trời ban cho
Lòng tôi tưởng nhớ đến Bà
Chúa Cha, Ngài đã nhậm Lời Bà tôi

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Nhớ Bà, nhớ đến tình Ngài bao la
Đức Tin, xây dựng, gia tăng
Dâng lời cảm tạ, dâng lời ngợi khen!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-12-2019
www.luathiengvn.com

Ngàn Lời Chúc Tụng

Ngày 15, Tháng 12, Năm 2019
 
Một dòng sự sống đời đời
Một nguồn nước sống muôn đời chẳng vơi
Dòng Lưu Ly, chảy vào lòng
Vào lòng nhân thế, tỏ bày lòng Cha
 
Dâng lời chúc tán ngợi khen
Ngợi khen Đấng Sống đang ngồi trên ngôi
Kìa, Ngài cao quý vô song
Mắt Ngài chăm chú, kiếm tìm dân ta
 
Ôi sao, Đôi Mắt lạ lùng
Nhìn vào tâm khảm, chữa lành chúng dân
Mắt Ngài chim sẻ chú vào
Mắt Ngài đưa dẫn, Lời Ngài quang khai
 
Dâng lên, cất tiếng hoan ca
Bài ca chiến thắng tôn vinh Vua Trời
Ngàn lời chúc tụng Danh Ngài
Ôi Danh Kỳ Diệu, thật Danh Lạ Lùng
 
Không gì sánh kịp với Ngài
Giê-xu, Cứu Chúa, Vua trên muôn loài
Danh Ngài trên hết mọi danh
Chúa trên muôn chúa, uy quyền muôn năm
 
Yêu Ngài với cả tâm hồn
Yêu Ngài với cả tấm lòng của con
Yêu Ngài, con chỉ yêu Ngài
Trọn đời xin ở bên Cha Đời Đời
 
Không lời, không đủ lời dâng
Dâng lên chúc tán Con Trời Hiển Vinh
Giờ xin dâng Chúa lòng này
Như một của lể, trọn lòng thành chung
 
Chúa ơi, xin mở mắt con
Lòng con nhìn biết Chúa Ngài, yêu con
Đến bên Chân Chúa, một lòng
Xin dâng lên Chúa ngàn lời tôn vinh!
 
Lửa Thiêng Việt Nam – 15-12-2019

Một Kỷ Nguyên Của Tình Yêu 

Ngày 15, Tháng 12, Năm 2019

Một Kỷ Nguyên mới khởi đầu 
Một mùa khai phóng tình yêu dạt dào 
Một năm tươi mới mở ra 
Mùa tình yêu Chúa, thấm nhuần tim ta

Giờ ta nhìn biết Lòng Cha
Mắt Ngài trông đợi, tìm ta đêm ngày
Ngài mong ta trở về nhà
Trở về tổ ấm, tình Ngài gia ơn

Không lời mô tả Lòng Cha
Tình Ngài mở khoá, phá tan mọi xiềng
Biển, trời, sông nước, đại ngàn
Đại dương không thể tỏ bày Lòng Cha

Vì sao ta có biết chăng?
Tượng hình, tượng chạm, khiến ta bội lòng
Ăn năn ta hãy ăn năn
Xoay lòng, chuyển hướng, trong giao ước Ngài

Chẳng vì “giáo luật rườm rà”
Không vì mục vụ, chẳng vì “lập công”
Vì ân điển Chúa diệu kỳ
Vì tình yêu Chúa, vì Lòng bao dung

Chẳng do “phương pháp, ép mình”
Không vì lý trí, chẳng vì “bôn ba”
Vì Lòng Chúa thật bao La
Vì Nhân Từ Chúa, vì Lòng Ban Cho

Trong mùa chinh chiến hiện thời
Ta cần nhìn biết tấm lòng Cha ta
Giữa cơn giông tố bão bùng
Tình Cha giải phóng, Tình Ngài chở che

Núp trong Vầng Đá Muôn Đời
Lượn trên cánh gió, Thánh Linh đại quyền
Bước lên vào chốn cao hơn
Trong nơi kín nhiệm, Tình Cha dạt dào

Động lòng, tình Chúa tỏ bày
Dấu kỳ, phép lạ từ Lòng Chúa Cha
Không vì ân tứ cao xa
Nhưng vì Lòng của Chúa Cha trên trời

Mọi điều xuất phát từ Cha
Cội nguồn từ Đấng Đời Đời yêu thương
Một Kỷ Nguyên mới mở ra
Tỏ bày Lòng Chúa, tình yêu đại ngàn!

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 15-12-2019
www.luathiengvn.com

Một Kỷ Nguyên Của Lời

Ngày 14, Tháng 12, Năm 2019

Một Kỷ Nguyên mới khởi đầu
Một mùa tươi mới đón chào tình yêu
Một năm Lời Chúa quang khai
Một năm vang dậy, Đức Tin, trong Lời

Lời từ tâm khảm dội vang
Lời từ miệng Chúa, truyền rao từ trời
Lời ta bày tỏ tâm ta
Lời trong Thánh Ý, Lời Ngài sáng soi

Lòng ta suy gẫm thế nào
Lời ta công bố ý Cha thành toàn
Ý Cha ở đất như trời
Chuyển thay, biến đổi, phục hồi nước non

Từ thời sáng thế đến nay
Lời Cha mở khoá, phá tan mọi xiềng
Từ trong vực thẫm tối tăm
Lời Cha khai phóng, đánh lùi ác linh

Giữa bao giông tố cuộc đời
Trong cơn tang tóc, Lời Ngài giải vây
Mắt ta nhìn thấy việc gì?
Cho nên vội vã, hãy nhìn biết Cha

Lời hay ý đẹp từ trên
Một chấm, một phết, không hề đổi thay
Từ trong trũng chết xương khô
Dấy lên một đạo binh hùng mạnh kia!

Xin Cha mở miệng dân Cha
Lời Cha công bố, ý Cha trọn lành
Hãy nhìn biết danh tính mình
Làm con Vua Thánh, thẫm quyền trên cao

Lửa Thiêng giáng xuống từ trời
Đốt thiêu, tiêu diệt mọi gian ác lòng
Tẩy thanh lòng chúng con kìa
Cho con lòng mới, tràn đầy tình yêu

Không chỉ văn tự của Lời
Nhưng từ lòng Chúa, tỏ bày ý Cha
Cho con nhìn thấy Mặt Ngài
Như mặt đối Mặt, nhìn Cha tỏ tường

Một Lời từ Chúa Cha yêu
Lời Ngài bánh sống Ma-na hằng ngày
Lời Cha thanh tẩy vùng miền
Chữa lành lãnh thổ, đánh lùi Ma-môn

Ma-môn, cắt đứt thông đồng
Mở ra khai phóng ban cho rộng rời
Bước ra khỏi chốn ngục tù
Mở lòng tha thứ, mở lòng ban cho

Cha ta, sai phái Lời Ngài
Chữa lành dân Chúa, chữa lành dân ta
Một Kỷ Nguyên mới mở ra
Lời Cha sai phái, Lời kỳ diệu thay!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-12-2019
www.luathiengvn.com


Một Thời Mở Khoá 

Ngày 14, Tháng 12, Năm 2019

Tường cao, cổng kín bấy lâu 
Bao đời khép kín thông đồng với ai?
Lời trong buồng kín còn đây 
Giảng ra, chuyển tải phô bày mọi nơi

Ôi Thần Lẽ Thật, xin Ngài
Sáng soi vào chốn tối tăm u tù
Tham quan gian ác kia ơi
Giờ ngươi phải trả, đền dân bội phần

Một đường đánh cướp gian manh
Bảy đường tháo chạy, bồi thường cho dân
Ăn năn ngươi hãy ăn năn
Mở lòng, mở cửa, tình người, ban cho

Cán cân luật pháp, ô kìa
Từ trời giáng xuống giải vây dân tình
Gia-vê, Ngài Đấng Vạn Quân
Đi đầu, đột phá, đánh lùi Ma-môn

Chữa lành, rịt vết thương lòng
Cho ta nhìn biết Cha ta trên trời
Cha ta, sai phái Con Ngài
Độc Sanh, Thánh Chúa, năng quyền vô song

Vận ta đứng trước cổng thành
Giờ ta đã điểm, mở lòng chào Vua
Chào Vua Vinh Hiển vào lòng
Mở lòng chào đón tình Cha đại ngàn

Hàng ngàn chìa khoá Cha ban
Mở ra, phá vỡ mọi gian ác lòng
Từ trong ngục tối dậy vang
Ngàn lời chúc tụng Vua Trời Quang Vinh

Ngục tù rúng động giờ này
Linh hồn mở khoá, tỉnh bừng, vùng lên
Một thời “mở khoá” dân tình
Một thời chinh chiến, tình Ngài giải vây

Mở ra, kìa hãy mở ra
Môi trường khai phóng, chữa lành siêu nhiên
Con dân Chúa hãy vùng lên
Mở lòng, mở khoá, gia tăng vùng miền

Cọc ngươi nhớ đóng thật sâu
Mở ra bên phải, giăng dây thật dài
Mở ra bên trái, vùng miền
Thời kỳ mở khóa, đón chào Vua Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-12-2019
www.luathiengvn.com

Biền Biệt

Ngày 13, Tháng 12, Năm 2019

Biền biệt theo chốn nơi nào?
Nơi nào chốn ấy, vẫn vương vấn hoài?
Lơ thơ lẫn thẫn đêm ngày?
Xoay lòng, xoay hướng ăn năn giờ này

Tìm ai, ta kiếm việc gì?
Tìm về chân Chúa, dựa bên ngực Ngài
Giờ ta xoay hướng trở về
Trở về với Chúa, mối tình ban sơ

Thật là giản dị bạn ơi
Đầu nguồn, Chúa Đấng Đầu Nguồn, muôn năm
Chớ theo giáo luật rườm rà
Lắng nghe tiếng Chúa, Lời Cha dịu dàng

Xin Cha khai phóng Lối Ngài
Đường ngay, lẽ phải, mở ra giờ này
Con Đường Thánh ấy, Chúa ôi
Trên con đường ấy, lòng mừng hân hoan

Người câm cất tiếng ngợi khen
Người què nhảy múa, tôn vinh Vua Trời
Người mù, nhìn thấy Mặt Ngài
Người câm, người điếc, lắng nghe tiếng Ngài

Chẳng còn biền biệt nơi nào
Không còn lạc lõng, chẳng còn bơ vơ
Con côi, ta chẳng còn côi
Tình yêu thiêng thượng, Cha, Ngài gia ơn!

Lửa Thiêng Việt Nam 13-12-2019
www.luathiengvn.com

Cửa Trời Rộng Mở

Ngày 11, Tháng 12, Năm 2019

Cửa cứu rỗi, mở rộng hôm nay
Lòng yêu Chúa, con thiết tha Ngài 
Ôi Cha ơi, khai tâm mở trí
Xin Ngài nhớ, nhớ đến dân con

Biết bao lần, trong cảnh tang thương
Tình yêu Chúa, khai phóng mọi lòng
Rịt thương lòng, giải phóng dân tình
Xin chữa lành, bệnh tật dân con

Mở mắt lòng, cửa trời rộng mở
Ngài bao dung, động lòng thương xót
Đức Chúa Trời, của sự yêu thương
Tiếng lòng ta, Cha đã biết rồi

Tay trong Tay, Chúa vực dân Ngài
Bẻ gãy xiềng, cửa tù rộng mở
Từ trong chốn, tối tăm ô nhục
Tiến lên, vào, vào chốn cao hơn

Lời Chúa gọi, con ơi trở về
Đấng đầu nguồn, giàu lòng thương xót
Ngài chờ đợi, lòng Ngài tha thiết
Trông chờ ta, từng phút từng giây

Xin mở mắt, mở lòng dân tộc
Xoay hướng lòng, thống hối, ăn năn
Giờ bừng tỉnh, mắt lòng cảm nhận
Nhìn biết Cha, thoát phận con côi

Hiện cảnh tình, xin Ngài mở cửa
Cửa trời Cha, mở rộng giờ này
Ban ơn phước, cứu chuộc, tha thứ
Đặc ơn Ngài, khai phóng dân con

Một lần nữa, tha thiết xin Ngài
Làm phép lạ, giải phóng dân con
Gởi thiên binh, xin Ngài bênh vực
Tẩy thanh lòng, khôi phục Việt Nam!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-12-2019
www.luathiengvn.com

Ngôi Lời

Ngày 11, Tháng 12, Năm 2019

Ban đầu ta có Ngôi Lời
Ngôi Lời ở với Chúa Cha trên trời
Ngôi Lời là Đức Chúa Trời
Ba Ngôi hiệp một chân thần, quang vinh

Muôn vật bởi Ngài làm nên
Trên trời, dưới đất, mọi loài khắp nơi
Mọi điều xuất phát từ Ngài
Đầu Nguồn, Ngài Đấng Đầu Nguồn, muôn năm

Ôi nguồn sự sống vô biên
Chảy từ Ngôi Chúa, một dòng Lưu Ly
Sự sống là ánh sáng soi
Chiếu vào tâm khảm loài người hôm nay

Ô kìa, Chúa Đấng cao sang
Giáng lâm khai phóng, chữa lành muôn dân
Trời Đông rực ánh sáng Cha
Ngôi Lời giáng thế sáng soi dân tình

Sự Sáng soi trong tối tăm
Đón chào Sự Sáng, chẳng nên chối từ
Mở lòng chào đón Con Trời
Xin nguồn Sự Sống khai tâm, mở lòng

Trở nên xác thịt, Ngôi Lời
Đầy ơn, Lẽ Thật, Em-ma-nu-ên
Giê-xu ôi Chúa Giê-xu
Ở cùng, che chở, đêm ngày, với ta

Ngợi khen Cha Thánh trên trời
Ngợi khen Đấng Sống đang ngồi trên ngôi
Kìa Vua Vinh Hiển, ngắm xem
Thật như Con Một đến từ nơi Cha

Giờ Ngài, gõ cửa lòng ta
Mở lòng chào Chúa, tình yêu đại ngàn
Mắt nhìn, mặt ngắm Thánh Nhan
Ngôi Lời, giáng thế tỏ bày lòng Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-12-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~

“Ban đầu có Ngôi-Lời, Ngôi-Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi-Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn-vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối-tăm, tối-tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.

Ngôi-Lời đã trở nên xác-thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh-hiển của Ngài, thật như vinh-hiển của Con một đến từ nơi Cha.” – Giăng‬ ‭1:1-5, 14‬ ‭VB1925‬‬

Chiến Thắng 

Ngày 11, Tháng 12, Năm 2019

Ban mai rực ánh hừng đông 
Chân trời mở rộng đón chào Vua Cha 
Mặt Ngài chiếu sáng trên ta
Tình Cha bao phủ chở che mọi đàng

Tin mừng của Chúa sáng soi
Biển Đông dậy sóng, Danh Ngài lừng vang
Chân ta đạp đến nơi nào
Biển ta, đất nước, dân tình của ta

Tương giao, mật thiết với Cha
Trong giao ước ấy, Ngài vực ta lên
Từ trong trũng chết điêu tàn
Vào nơi sáng láng đầy vinh quang Ngài

Giê-xu, chiến thắng quang vinh
Đánh lùi sự chết, đánh lùi Ma-môn
Nọc gian ác ấy còn đâu?
Bảy đường tháo chạy, xa lìa dân ta!

Vạn quân, Chúa Đấng Đi Đầu
Đánh đâu thắng đó dân Ngài vùng lên
Xin Cha giải phóng dân con
Biết bao tang tóc, bao đời tang thương

Tình Cha giải mã dân tình
Mở ra, khai phóng, phá tan mọi xiềng
Chiến thắng, Ngài đã thắng rồi
Con dòng cháu giống, tiềm năng giống nòi

Con Dân Chúa, hãy dấy lên
Giờ ta quật khởi, vận ta đến kìa
Bước ra, có Chúa đi cùng
Đồng công cộng tác thiên binh từ trời

Đồng tâm hiệp ý một lòng
Tẩy thanh lãnh thổ, đánh lùi ma vương
Lòng ta mở rộng vì dân
Mở lòng khai phóng, ban cho mọi lòng

Đường xưa lối cũ, chớ về
Vẫy tay vĩnh biệt, giã từ ác linh
Cắt đứt mọi mối thông đồng
Từ nay ta sẽ một lòng với Cha

Tình yêu, chiến trận song đôi
Tinh thần khác biệt, dân Ngài tiến lên
Tiến lên ta hãy tiến lên
Tình thần chiến thắng, đồng tâm tình Ngài

“Người nào đắc thắng thế gian?
“Há chẳng phải kẻ tin nơi Con Trời?”
Đức tin vững mạnh nơi Ngài
Lòng tin, chiến thắng, vinh quang thuộc Ngài!

“Ai là người thắng hơn thế-gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?” – I Giăng‬ ‭5:5‬ ‭VB1925‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-12-2019
www.luathiengvn.com

Về Miền Cao

Ngày 8, Tháng 12, Năm 2019

Đi xa, lên đỉnh, miền cao
Về nơi xứ ấy, về miền xa xôi
Về, lên, trên chốn cao kìa
Vào nơi chốn ấy, lòng bình an thay

Dâng cao tiếng hát, tôn vinh
Mở ra cánh cửa ngợi khen Vua Trời
Chào Vua Vinh Hiển, mời Ngài
Ngự trên lãnh thổ, quản cai dân tình

Đồng ngồi với Chúa trên trời
Nhìn vào hiện cảnh, tỏ bày lòng Cha
Lời Cha công bố, quang khai
Tẩy thanh lãnh thổ, đánh lùi Ma-môn

Xông vào chiến trận, ta vào
Chúa Cha khai phóng, ơn Ngài gia tăng
Dân Ngài, nguồn phước vô biên
Thông qua ống dẫn, Nước Trời mở ra

Giờ đây lên chốn cao hơn
Không còn tang tóc, chẳng còn bơ vơ
Mở ra mặc khải lắng nghe
Tiếng Cha khai phóng, ý Cha thành toàn

Nhà ta ở chốn miền cao
Là nơi nhìn biết Chúa Trời, Cha ta
Nơi cao, ta chẳng bôn ba
Lòng ta mở rộng, cho ra giờ này

Nơi cao phóng khoáng, tầm nhìn
Không còn giới hạn, cửa trời mở ra
Chớ theo khuôn khổ con người
Rập khuôn, phương pháp, giáo điều, bâng quơ

Từ nơi chốn ấy, vinh quang
Trong nơi Chí Thánh, mắt nhìn, mặt xem
Không còn vương vấn, u tù
Lắng nghe tiếng Chúa, thì thầm bên tai

Cớ sao ta vẫn hẹp hòi?
Đi theo phong tục, thói quen, luật hình?
Chớ nên phân biệt, chia lìa
Đồng tâm hiệp một, triển khai mọi lòng

Tiềm năng của Chúa ban cho
Giờ ta khai phóng, mở lòng gia tăng
Nữ, Nam, Già, Trẻ, mọi lòng
Cậy nhờ ơn Chúa, rộng lòng thương yêu

Đạo binh hùng mạnh, tiến lên
Vượt bao gian khổ, đồng tâm tình Ngài
Biết bao ân tứ Cha ban
Mở lòng khai phóng, mở lòng ban cho

Bạn ơi, lên chốn cao kia
Tầm nhìn, mở rộng, tỏ bày lòng Cha!
Chớ nên thắt chặc lòng ta
Ban cho, mở khoá, tình Ngài phủ che!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-12-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~

Đây là một thời điểm Chúa muốn khai phóng tất cả để gia tăng và mở rộng vương quốc Ngài. Xin Chúa phá vỡ mọi rào cản trong tư duy của dân tộc hiện còn đang bị những truyền thống cổ truyền không chế. Chúa muốn ban cho chúng ta một sự sống sung mãn, để chúng ta hoàn thành định mệnh Chúa đã đặc để trong chúng ta từ trước vô cùng. Chúa là tốt lành!

“Không còn phân biệt chủng tộc Do-thái hay Hy-lạp, không còn phân biệt giai cấp nô lệ hay tự do, không còn phân biệt phái tính nam hay nữ, vì tất cả anh chị em đều là một trong Ðức Chúa Jesus Christ.” – Ga-la-ti‬ ‭3:28‬ ‭BD2011‬‬

Không Tên Tuổi

Ngày 7, Tháng 12, Năm 2019

Không tên, không tuổi, không danh
Một đạo binh lớn Chúa Trời dấy lên
Bước lên vào chốn cao hơn
Cùng thiên binh Chúa dập dìu trên cao

Đồng ngồi với Chúa trên trời
Đánh Đông dẹp Bắc, dân Ngài vùng lên
Thần quyền thẫm vị Cha ban
Con trời, con Chúa, đồng hành với Cha

Cớ sao ta cứ kiếm tìm?
Tìm “danh”, tìm “tiếng”, kiếm ai, tìm gì?
Tìm ai, ta nhớ kiếm Cha
Đấng Sinh Thành ấy, Ngài hằng yêu ta

Chiến binh, nơi chốn Phòng Cao
Vọng Canh chờ đợi, lắng nghe tiếng Ngài
Canh ba, vang vọng Tù Và
Xuất quân ra trận, giải vây dân tình

Lời Cha công bố đêm ngày
Lời trong buồng kín, giảng trên mái nhà
Lời Ngài giải phóng mọi lòng
Lời Cha rịt vết thương lòng dân con

Tẩy thanh lãnh thổ, nước non
Nối vòng tay lớn, cho ra giờ này
Chớ nên thắt chặc lòng ta
Tỏ bày lòng Chúa, mọi nơi mọi thì

Yêu thương, khai phóng mọi người
Trong tình yêu Chúa, mọi điều đổi thay
Danh Cha, Danh Chúa, Gia-vê
Chúa trên muôn Chúa, Danh Ngài vô song

Ba Miền, thanh tẩy, gia ơn
Môi trường ô nhiễm, xin Cha chữa lành
Mở tai, mở mắt dân con
Dấu kỳ, phép lạ, triển khai mọi lòng

Dấy lên nữ chiến binh Ngài
Dấy lên con trẻ, dấy lên dân Ngài
Dấy lên người Sắc Tộc ta
Dấy lên mọi bản, mọi làng Miền Cao

Triển khai dân trí, sáng soi
Chữa lành, giải phóng dân con giờ này
Gia ơn, bênh vực Dân Oan
Ngục tù, mở khoá minh oan dân tình

Hôm nay ta đến với Cha
Ăn năn thống hối, xin Ngài giải vây
Chúa ơi, giải phóng dân con
Dấy lên chiến sĩ can trường, thanh minh!

🔥Lửa Thiêng Việt Nam🔥 – 7-12-2019
www.luathiengvn.com

Lòng Chúa

Ngày 6, Tháng 12, Năm 2019

Tìm kiếm gì, ta tìm kiếm Chúa
Mắt của Ngài, đôi Mắt thương yêu
Lòng của Chúa, lòng Ngài bao la
Tim của Ngài, rĩ máu vì ta

Tìm kiếm ai, hãy kiếm Mặt Ngài
Tay của Chúa, Ngài đã vực ta
Từ trũng chết, vào nơi sáng láng
Chốn tù đày, lên chốn cao hơn

Tìm điều gì, tìm kiếm Lòng Cha
Tình yêu Ngài, bao phủ chữa lành
Rịt lòng ta, bao chấn thương lòng
Nguồn cung ứng, muôn đời không vơi

Tìm ân tứ, kiếm tìm Tay Chúa?
Hãy tìm Ngài, nhìn biết lòng Ngài
Nhìn biết Ngài, Kià, Vua Vinh Hiển
Chân của Ngài, dẫm lối kẻ thù

Mắt lòng ta, rực sáng ảnh Ngài
Đấng Sinh Thành, Ngài Đấng yêu ta
Mở mắt lòng, con nhìn biết Chúa
Ôi lòng Ngài, Tình Chúa Bao La

Lòng tan vỡ, hãy đến với Ngài
Mắt u buồn, hãy đến với Cha
Trong gian khổ, hãy kêu cầu Chúa
Ôi lòng Ngài, mở rộng yêu thương!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-12-2019
www.luathiengvn.com

Đọc Hay Biết?

Ngày 6, Tháng 12, Năm 2019

Đọc từ trang nọ trang kia
Đọc từ trang cuối trang đầu mãi thôi
Đọc xong, ta cứ làm theo
Rập khuôn, “giáo luật, quy điều” vu vơ

Đọc nhiều việc nọ, việc kia
Đọc sao vướng phải, cuống cuồng tư duy
Đọc nhiều về Chúa, biết chăng?
Đọc về Danh Chúa, nhìn Ngài biết Cha

Giờ ta hãy đến với Ngài
Kìa, mặt đối mặt, Mắt Ngài dẫn đưa
Ôi thôi xin Chúa giải vây
Lòng ta nay hẳn xoay về cùng Cha

Giờ ta cũng đọc, sẽ nghe
Nghe Lời truyền phán của Cha hằng ngày
Không còn khuôn khổ, giáo điều
Gần bên Chân Chúa, dựa bên ngực Ngài

Cha ôi, xin đoái dân con
Xin Ngài giải phóng, xin Ngài gia ơn
Lòng con than khóc vì ai?
Lòng con luôn kiếm tìm Cha đêm ngày

Biết bao tang tóc đau buồn
Tình Cha mở khóa dân con giờ này
Tình Ngài bao phủ chở che
Chữa lành đất nước, phục hồi Việt Nam

Biết Cha, biết thật tỏ tường
Nhìn Cha, biết Chúa, biết mình là ai!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-12-2019
www.luathiengvn.com

 

Đắc Thắng!

Ngày 4, Tháng 12, Năm 2019

Giê-xu, Chúa Đấng lâm phàm
Vì yêu, Cha đã gởi Người Con Yêu
Độc Sanh, có một không hai
Năng quyền, tể trị muôn loài dân gian

Sanh nơi máng cỏ nghèo nàn
Con Trời, Chúa Đấng giàu sang tận cùng
Bước đi, sống giữa loài người
Nỗi buồn nhân thế, Ngài nay tỏ tường

Làm người, tư thế Con Trời
Thần Nhân, Cứu Chúa, chết vì tha nhân
Ôi tình yêu Chúa bao la
Yêu thương, tha thứ, giải bày tâm can

Đắc thắng, Ngài chiến thắng rồi
Đánh lùi sự chết, Con Trời quang vinh
Giữa cơn giông tố cuộc đời
Kêu cầu Danh Chúa, Danh Ngài vô song

Nhìn vào đôi mắt tình yêu
Nhìn lên Thập Tự, nhìn về Si-ôn
Trong cơn bệnh hoạn, buồn, đau
Ra-pha, Ngài Đấng Chữa Lành cho ta

Vượt qua mọi cảnh gian nguy
Tay trong Tay Chúa, kìa Ngài vực ta
Vực từ trũng chết, xương khô
Thành đạo binh lớn, quyền năng từ trời

Xông vào chiến trận thuộc linh
Đánh đâu thắng đó dân Ngài vùng lên
Giải vây, giải cứu dân Ngài
Đồng công hiệp một, cùng thiên binh Ngài

Thoát nghèo, thoát sợ, thoát buồn
Đến nơi Chân Chúa, tình yêu đại ngàn
Chúa Cha, Ngài vẫn đợi chờ
Chờ con dân Chúa chổi lên giờ này

Vùng lên ta hãy vùng lên
Ba miền vùng dậy, một nhà, một dân
Dân tình Dũng Cảm, Hào Hùng
Đánh Đông, dẹp Bắc, Ba Miền vùng lên!

🔥Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 4-12-2019
www.luathiengvn.com

Khóc!

Ngày 29, Tháng 11, Năm 2019

Khóc vì than khóc cho dân
Bắc, Trung, Nam ấy, đất, nhà của ta
Chúa Cha ban Phước cho ta
Biển xanh, cá sống, ruộng vườn nở hoa

Khóc vì dân tộc khổ đau
Ôi sao ta vẫn bôn ba đêm ngày?
Ác linh sự chết hoành hành
Xin Thần Linh Chúa, hà hơi sống Ngài

Khóc cho thân phận con côi
Xin Ngài thăm viếng Việt Nam giờ này
Trũng xương khô ấy còn đâu
Giờ con dân Chúa, Ba miền dấy lên

Khóc cho đất nước, dân tình
Xin Cha giải phóng, giải vây mọi lòng
Đánh tan, kẻ ác, người gian
Phá tan cơ cấu tối tăm u tù

Khóc cho tình cảnh Dân Oan
Cha ơi xin Chúa đoái thương cảnh tình
Xin Ngài xoay hướng, xoay lòng
Trở về tổ ấm, trở về Nhà Cha

Khóc cho người Sắc Tộc ta
Xin Cha bênh vực, xin Ngài đoái thương
Dấy lên chiến sĩ vọng canh
Yêu thương, che chở, phục hồi Miền Cao

Khóc than, khóc một dòng sông
Ôi Dòng Sự Sống từ trời Cha ban
Cây Dòng Sự Sống trổ hoa
Lá cây xoa dịu, rịt lòng dân con

Khóc vì dân tộc, nước non
Biết bao giọt lệ, đựng vào trong ve
Ghi trong Sổ Thánh của Ngài
Xin Cha khai phóng, chữa lành chúng con

Dấy lên dân Chúa, Ba Miền
Chấn Hưng đất nước, phục hồi Việt Nam!

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 29-11-2019
www.luathiengvn.com

Nếu!

Ngày 29, Tháng 11, Năm 2019

Nếu ta thấy, ta sẽ nghe
Nếu ta nghe, ta sẽ hiểu
Nếu ta hiểu, ta sẽ biết
Nếu ta biết, ta sẽ nói

Sao ta chẳng thấy, không nghe?
Không nhìn thì cũng chẳng biết
Chẳng hiểu thì cũng chẳng nghe
Không nghe thì cũng chẳng nói

Chẳng nói lời thật, lòng ngay
Chẳng biết, thì cũng không nhìn thấy Cha
Chẳng nghe, không nói thế nào?
Không Cha, lời công bố đến từ đâu?

Lời Cha từ chốn cao hơn
Trong nơi kín nhiệm, Lời Ngài quang khai
Chẳng phải phương cách, rập khuôn!
Giáo điều, quy củ, lòng Cha thể nào???

Mắt nhìn tượng chạm lâu đời
Xin Cha xoay hướng mắt lòng dân con
Nhìn lên vào chốn cao kìa
Trông nhìn thấy Chúa, Mắt Cha dịu dàng

Nhìn vào ánh mắt sáng ngời
Chiếu vào tâm khảm, mở lòng chào Cha
Ô kìa, vấn nạn của ta
Vì không nhìn thấy Mắt Ngài thương yêu

Giờ ta bẽ gãy thông đồng
Đánh tan gian ác, đánh lùi Ma-môn
Ác linh “tôn giáo”, gian manh
Gió Linh tống khứ “giáo quyền” ma-vương!

Đất ta, lãnh thổ của ta
Chổi lên, vùng dậy, xin Cha chữa lành
Chớ trông, chớ cậy, loài người
Một loài thọ tạo, lòng tang tóc lòng

Trông chờ nơi Đấng Chí Cao
Thần quyền, thẫm vị của Ngài ban cho
Xông vào chiến trận, vùng lên
Tẩy thanh lãnh thổ, giải vây dân tình

Xin Cha bày tỏ lòng Ngài
Cho con dân Chúa, giờ này Cha ơi
Bước ra phố chợ, đầu đường
Giải vây, khai phóng mọi lòng hôm nay

Thật là dễ hiểu ai ơi
Chỉ cần khai phóng Tình Yêu đại ngàn
Chân ta đạp đất, nơi nào?
Nơi kia chốn ấy là nhà của ta

Chẳng cần trông đợi, việc gì
Chờ trông đại hội phục hưng thế nào?
Chờ người, “ân tứ” tuyệt vời?
Chờ ai, lòng vẫn bôn ba trông chờ?

Thật ra Chúa vẫn đợi chờ
Lòng Cha sẵn đợi, Mắt Cha kiếm tìm
Tìm người chiến sĩ vọng canh
Vung gươm hai lưỡi đánh lùi ác linh

Nếu ta thấy, ta sẽ nghe
Nếu ta nghe, ta sẽ hiểu
Nếu ta hiểu, ta sẽ biết
Nếu ta biết, ta sẽ nói

Nói lên Lẽ Thật, chữa lành
Chữa lành lãnh thổ, giải vây mọi lòng!
Lời Cha công bố vùng miền
Bắc, Trung, Nam ấy, dấy lên Một Nhà!

Lửa Thiêng Việt Nam -29-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~
Chúa muốn dấy mỗi người trong chúng ta lên. Ngài đang chờ đợi chúng ta!

Biết Hay Không Biết?

Ngày 28, Tháng 11, Năm 2019

Biết nhiều, biết ít, biết người
Biết hay không biết, tư duy lạc loài
Biết đi, biết đứng, biết ngồi
Biết trong mục vụ, biết trong giáo điều?

Biết nhiều sao vẫn rập khuôn?
Biết nhiều về Chúa, chẳng hay biết Ngài?
Biết nghe, ta có nghe chăng?
Biết tình yêu Chúa, hay nghe về Ngài?

Biết gì, ta đến gần Ngài
Biết nghe, biết nói, nói gì với Cha?
Biết ai, biết cả bầu trời
Biết làm việc nghĩa, nhớ Ngài đừng quên

Biết ai, ta đến gần Ngài
Biết tình yêu Chúa, biết Ngài là Cha
Biết gì, ta chỉ biết Ngài
Biết Ngài, biết hết mọi điều dân gian!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-11-2019

Đồng Vắng Vang Vọng 

Ngày 28, Tháng 11, Năm 2019

Tiếng vang vọng, Đồng Vắng vang lên 
Vang dội mãi, tình yêu bất diệt 
Tiếng gọi mời, ta hãy trở về 
Về Nhà Cha, Chúa, Đấng yêu thương

Ngài chờ đợi, ôi đôi mắt Ngài
Nhìn khắp đất, tìm trong mọi lối
Giờ xoay hướng, xoay lòng mở rộng
Hãy ăn năn, thống hối giờ này

Chào đón Chúa, Ngài, Vua vinh hiển
Ngự vào lòng, lãnh thổ lòng ta
Chúa chữa lành, không gì quá khó
Đấng toàn năng, có một không hai

Vào Đồng Vắng, khi lòng trống vắng
Nơi hoang dã, lắng nghe tiếng Ngài
Sao ta mãi, chấn động tâm linh?
Chỉ mình Ngài, Cứu Chúa lòng ta

Xin Ngài dấy, dấy lên, vang vọng
Tiếng tình yêu, Đồng Vắng vang lên
Người Sắc Tộc, lạc loài nhỏ bé
Từ Miền Cao, vượt núi băng sông

Vượt qua mọi, bách hại gian nguy
Cơn đói nghèo, thoát đói, thoát nghèo
Xin Ngài ban, sức mới thượng thiên
Khai phóng lòng, bênh vực dân tình

Lửa Thiêng Ngài, tỏa sáng đêm khuya
Lửa thiêu đốt, kẻ thù gian ác
Kìa Ma-môn, vận ngươi đã điểm
Giờ tháo chạy, trả lại cho dân

Hởi kẻ mù, mở mắt, mở lòng
Phá tan xiềng, ồ, đám tham quan
Linh ‘tôn giáo’, lạm dụng giáo quyền
Bách hại dân, đánh cướp dân Ta

Thiên binh Chúa, giải vây con Chúa
Bẽ mọi xiềng, gian ác biến tan
Kìa cửa ngục, hãy mở ra ngay
Biết bao người, giải phóng, minh oan

Ôi, dân Chúa, giờ ta đã đến
Mở lòng ta, khai phóng, cho ra
Nguồn phước ấy, đến từ trên cao
Lòng rộng rãi, Chúa Trời quang khai

Từ Đồng Vắng, dậy sóng, vang lên
Một đạo binh, Dũng Mãnh, Can Trường
Gươm hai lưỡi, vung tay, vang vọng
Lời mặc Khải, giải phóng dân ta

Xin mở mắt, chúng con, lần nữa
Tẫy thanh lòng, dân Chúa hôm nay
Ồ thân vị, thẫm quyền của Chúa
Làm con trời, Chúa Đấng vô song

Đấng Đi Đầu, mở đường đột phá
Xông ra trận, đánh bại quân thù
Chân tiến bước, lòng tin vững chãi
Bước theo Ngài, đánh đuổi ma vương

Hãy vùng lên, con Chúa dấy lên
Chiến binh Ngài, mạnh mẽ vượt lên
Xuyên Đồng Vắng vào Miền Đất Hứa
Một tiếng lòng, vang vọng Tình Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-11-2019
www.luathiengvn.com

Gọi Gió

Ngày 27, Tháng 11, Năm 2019

Gọi gió từ bốn phương trời
Gọi tình yêu Chúa viếng thăm dân tình 
Gọi người, xoay hướng, ăn năn
Gọi tình hữu nghị, gọi lòng vị tha

Gọi về, từ chốn cao kìa
Gọi ai, nhớ nhé, con ơi trở về
Gọi con, về lại nhà Cha
Gọi lòng yêu nước, mở lòng ban cho

Gọi ai, lòng lắng dịu lòng
Gọi lòng vô cảm, xin Cha chữa lành
Gọi ai, tình huống con côi
Gọi tình yêu Chúa, rịt lòng dân con

Gọi dân, khốn khổ, Dân Oan
Gọi Cha, bênh vực, minh oan dân tình
Gọi người Sắc Tộc, miền cao
Gọi Cha, xin Chúa giải vây mọi lòng

Gọi Cha, lòng vẫn khẩn cầu
Gọi Cha xin nhớ vận con giờ này
Gọi về nguồn nước Vĩnh Hằng
Gọi xin Tay Chúa vực con dân Ngài

Gọi về, tha thiết xin Ngài
Gọi Cha, xin Chúa gởi thiên binh Ngài
Gọi cơn gió lốc, Thánh Linh
Gọi về, tống khứ mọi gian ác lòng

Gọi quyền năng Chúa, xin Ngài
Gia tăng, đột phá, phá tan mọi xiềng
Xin Cha mở khoá ngục tù
Giải vây, khai phóng, chữa lành dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-11-2019
www.luathiengvn.com

Vì Sao?

Ngày 27, Tháng 11, Năm 2019

Vì sao ta có biết chăng?
Vì sao ta vẫn bôn ba dòng đời?
Vì tình, vì cảnh, vì người?
Vì sao ta vẫn âu sầu than van?

Bạn ơi, chẳng phải vì ai!
Gió mưa bão tố, rối ren dân tình
Không vì tình huống, dòng đời
Chỉ vì lòng của con người chúng ta!

Lòng ta lắm lúc gian truân
Lòng ta thật vẫn bôn ba kiếm tìm
Tìm gì, ta vẫn tìm chi?
Giờ về với Chúa, trong tình yêu Cha

Tìm ơn, dấu lạ phép kỳ?
Tìm người chúc phước, tìm người đầu tư?
Chúa Cha, Ngài Đấng Đầu Nguồn
Cội nguồn là Chúa, tình yêu dạt dào

Lời Cha công bố vùng miền
Lời Ngài giải phóng mọi lòng bôn ba
Lời Cha khai phóng dân ta
Lời Ngài thành tẩy chữa lành nước non

Khi nhìn lòng Chúa, thấy ta
Ngài yêu, Ngài nhớ, Ngài nhìn thấy ta
Biết bao nghịch cảnh trong đời
Chúa Cha giải phóng, ban ơn, chữa lành

Xoay lòng, xoay hướng, ăn năn
Chiến binh của Chúa xin Ngài dấy lên
Vọng canh vang tiếng Tù Và
Bắc, Trung, Nam hãy chổi lên giờ này!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-11-2019
www.luathiengvn.com

Mẹ Ơi!

Mến tặng Than Hồng một bài thơ tặng bà cụ. Xin Chúa ban ơn, chữa lành, gìn giữ và tiếp tục đại dụng Bà như một nguồn phước lớn cho mọi người từ đây cho đến ngày Bà về với Chúa.

Shalom!
~~~~~~~~


Một ngày tươi mới mở ra
Dấu kỳ phép lạ đến từ trên cao
Một cơ nghiệp Chúa ban cho
Mẹ tôi, người mẹ yêu thương dịu dàng

Ngày đêm khẩn nguyện cầu xin
Chở che bảo bọc thương yêu con mình
Trong cơn lao khổ, buồn, đau
Mẹ tôi, bà chẳng than van một lời

Mắt nhìn lên Chúa trên cao
Một lòng kính Chúa, lắng nghe tiếng Ngài
Nữa đêm tiếng mẹ khẩn cầu
Lời cầu khẩn ấy, khắc vào tâm tôi

Mẹ tôi, nhẫn nhịn, lặng yên
Trông chờ nơi Chúa, cội nguồn vô biên
Đức Tin, trông cậy, yêu thương
Một gương trong sáng, rạng ngời trong Cha

Mẹ tôi, tiếng nói lòng tôi
Biết bao thử thách gian nan trong đời
Nhìn Bà, tôi thấy Mặt Cha
Ôi đôi mắt ấy, tình Cha đạt dào

Nguyện xin Chúa mở cửa trời
Ban cho ơn mẹ, yêu thương, chữa lành
Sống lâu, trăm tuổi, vui tươi
Yêu thương, khai phóng tình Cha mọi thì

Một mùa ơn phước, Tạ Ơn
Dâng lời chúc tụng tôn vinh Vua Trời
Tạ ơn Cha Thánh đời đời
Mẹ tôi, người mẹ, Chúa Trời ban cho!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-25-2019
www.luathiengvn.com

Chị Tôi

Ngày 23, Tháng 11, Năm 2019

Chị tôi, lòng Chị bao dung
Hôm nay tôi nhớ đến người năm xưa
Bao năm theo Chúa một lòng
Trải qua gian khổ một lòng tín trung

Chị tôi, hai tiếng “Chị tôi”
Mang niềm nhung nhớ, tỏ bày tình Cha
Nhu mì, khiêm tốn, hạ mình
Một tâm phục vụ, một lòng với Cha

Lời hay, tiếng đẹp, mọi lời
Chị tôi, im lặng lắng nghe lòng người
Ít lời, chăm chú, yêu thương
Qua bao năm tháng, kiếm tìm ý Cha

Giữa khi chẩn vật, mở lòng
Mở lòng khai phóng, mở lòng ban cho
Không hề một tiếng than van
Chẳng buồn, không giận, tình đời éo le

Chị tôi, tiếng nói tình yêu
Thương yêu, lặng lẽ, đồng tâm tình Ngài
Biết bao thương nhớ không nguôi
Dầu rằng Chị đã về nhà Cha ta

Một gương soi sáng lòng tôi
Lời ca tiếng hát, vẫn vang dội lòng
Mỗi lần nhớ đến Chị tôi
Lòng bâng khuâng mãi, nhớ tình yêu Cha

Ôi tình yêu Chúa tuyệt vời
Tình yêu đánh hạ mọi gian ác lòng
Xin Cha khai phóng tình Ngài
Giải vây dân Chúa, rịt lòng dân con

Đánh tan gian ác, ma vương
Phá tan xiềng xích, gông cùm dân ta
Một điều, còn chỉ một điều
Mọi điều trên đất, tỏ bày lòng Cha

Chị tôi bày tỏ tình Ngài
Khiêm nhu, chân chính, lòng Cha rạng ngời
Giờ đây suy gẫm sự tình
Xin Cha bày tỏ lòng Ngài qua con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~

Vài lời cảm tác khi nhớ đến người Chị thân yêu của tôi đã về với Chúa nhiều năm trước đây…

Bao Lần Viếng Thăm 

Ngày 23, Tháng 11,bNăm 2019

Bao lần Chúa viếng thăm ta
Qua cơn sóng gió hiện tình nước non
Có lần Ngài đến giữa đêm 
Canh Ba thỗn thức, vọng canh mong chờ

Chờ nghe tiếng gió đầu nhành
Khi Ngài thăm viếng, cửa trời mở ra
Giữa trong tình cảnh rối ren
Lời Ngài soi sáng, đánh lùi kẻ gian

Xưa kia, trong chốn ngục tù
Thiên binh rúng động, phá tan mọi xiềng
Giữa cơn khốn khó gian truân
Ngài ban sức mới, rịt lòng dân ta

Thoát ra khỏi cảnh tang thương
Thánh Linh Chúa vẫn ở cùng, giải vây
Mọi nơi, mọi cảnh, mọi thì
Chúa Cha, Ngài Đấng Sha-mah, ở cùng

Chớ buồn, không sợ cảnh tình
Có Cha, có Chúa, cùng thiên binh Ngài
Mở lòng chào đón Cha yêu
Xin Ngài thăm viếng chúng con giờ này

Cái cơn nghèo đói kia ơi
Cha ta giàu có, tình Ngài vô biên
Di-rê, cung ứng mọi điều
Lòng ta rộng mở, mở lòng ban cho

Giữa đêm tăm tối tình đời
Khi Ngài thăm viếng, lòng ngời sáng luôn
Mặt Ngài chiếu sáng trên ta
Mắt nhìn, mặt ngắm Thánh Nhan tỏ tường

Chỉ trong giây phút gặp Ngài
Lòng ta lắng đọng, tiếng Cha dịu dàng
Mọi điều ren rối biến tan
Thổi bay cơn gió bôn ba tình đời

Con xin Chúa đến, viếng thăm
Mọi đường, mọi nẻo Việt Nam giờ này
Cha ôi, xin đoái thương dân
Cảnh tình tang tóc, dân tình khổ đau

Xin Cha nhớ đến vận con
Xin Ngài giải phóng Ba Miền, nước non
Xin Cha tha thứ tội tình
Xin Ngài khai phóng mọi lòng hôm nay!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-11-2019
www.luathiengvn.com

Gởi Lời

Ngày 23, Tháng 11, Năm 2019

Ba Ngôi hiệp nhất, khởi đầu trên đất
Từ sáng thế, Ngôi Lời đã có mặt
Nắn lên ta theo ảnh tượng của Ngài
Chúa Gia-vê, Ngài Hiện Hữu Hằng Hữu

Ngôi Ba Thiên Chúa, Vua trên muôn vua
Đấng Đi Đầu, mọi việc Ngài khởi đầu
Đấng Sau Cùng, Ngài kết thúc mọi việc
Đấng Lạ Lùng, Mưu Luận, Chúa Bình An

Danh Cha Danh Chúa, vang lừng khắp đất
Mọi đầu gối, quỳ xuống trước mặt Ngài
Mọi môi lưỡi, xưng nhận Ngài là Vua
Đấng chủ tể, trên muôn loài vạn vật

Danh xưng của Chúa, Danh kỳ diệu thay
Trong Danh ấy, mọi ưu phiền tan biến
Bệnh tật kia, ngươi phải lùi xa ta
Đấng oai quyền, Cứu Chúa của lòng ta

Một dòng sông xanh, ra từ Ngôi Trời
Dòng Lưu Ly, dòng sự sống muôn đời
Ngài sai phái, Lời Ngài chữa lành ta
Rút ta ra, khỏi huyệt chết, ô kìa

Gởi thiên binh, đồng hành cùng dân Chúa
Chiến binh Ngài, chổi dậy khắp năm châu
Trận chiến ta, chẳng đối đầu xác thịt
Đấng Nis-si, Ngài chiến thắng vinh quang!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Ngài ra lệnh chữa họ lành, Rút họ khỏi cái huyệt. Nguyện người ta ngợi-khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân-từ Ngài, Và vì các công-việc lạ-lùng Ngài làm cho con loài người!

Ngài đổi sông ra đồng vắng, Suối nước thành đất khô, Và đất màu-mỡ ra đất mặn, Vì cớ sự gian-ác của dân ở tại đó. Ngài biến đồng vắng thành ao nước, Đất khô ra những suối nước; Ngài làm cho những kẻ đói được ở tại đó, Họ xây lập thành đặng ở. Họ gieo ruộng và trồng nho, Ruộng và nho sanh bông-trái. Đức Chúa Trời ban phước cho họ đến đỗi họ sanh-sản nhiều thêm; Ngài không để cho súc-vật họ bị hao-hớt. Họ lại bị hạ số và phải cực lòng Vì sự hà-hiếp, sự gian-nan, và sự buồn-rầu. Ngài đổ sự nhuốc-nhơ trên vua-chúa, Khiến họ phải lưu-lạc trong nơi vắng-vẻ không đường. Nhưng Ngài vớt kẻ thiếu-thốn khỏi hoạn-nạn, Làm cho người ấy được gia-quyến đông như bầy chiên. Các người ngay-thẳng sẽ thấy điều ấy, và vui-vẻ, Còn các kẻ ác đều phải ngậm miệng lại. Phàm kẻ nào khôn-ngoan sẽ chú-ý về điều nầy, Và suy-gẫm sự nhân-từ của Đức Giê-hô-va.” – Thi-thiên‬ ‭107:20-21, 33-43‬ ‭VB1925

Tình Huống

Ngày 23, Tháng 11, Năm 2019

Bao lần ta vẫn trông chờ
Chờ anh, chờ chị, chờ tình anh em
Thế nhưng một sáng tinh mơ
Lòng ta tang tóc, đau thương, âu sầu

Xin Cha thương xót dân con
Tình Cha, tình Chúa chữa lành tâm con
Ô kìa, xin Chúa gia ơn
Xin Cha khai phóng, giải vây mọi lòng

Chớ nhìn vào chốn hư vô
Nhìn vào mắt Chúa lòng ta dịu dần
Mắt Ngài, giọt lệ, vì ta
Ôi tình yêu Chúa bao dung lạ thường

Giờ đây tình huống dân ta
Ngước nhìn lên Chúa, trông chờ nơi Cha
Trong cơn giông tố cuộc đời
Gia-vê, đắc thắng đánh lùi Ma-môn

Xin Cha giải phóng chúng con
Biết bao đau khổ, chấn thương trong lòng
Lòng nghi kỵ ấy, tối tăm
Không nhìn, chẳng biết, lòng mù oán luôn

Lòng ta xoay hướng ăn năn
Trở về với Chúa trong tình ban sơ
Tượng hình, tượng chạm bao đời
Kìa gươm hai lưỡi, phá tan mọi xiềng

Chúa ôi, xin Chúa đoái thương
Dân tình tang tóc, dân Ngài bơ vơ
Giáo điều, luật lệ làm chi?
Rập khuôn, công thức, trong danh, lợi, quyền?

Mở ra, kìa hãy mở ra
Cửa lòng rộng mở, mở lòng ban cho
Chớ nên thắt chặt lòng mình
Ban cho mở khoá, giải vây dân tình

Nữa đêm thức giấc nặng lòng
Giờ con khẩn nguyện, kêu cầu Gia-vê
Bao giờ, dân Chúa dấy lên?
Bao giờ nhìn thấy, lắng nghe tiếng Ngài?

Ác linh ngươi hãy lui ngay
Thiên binh của Chúa ngày đêm canh phòng
Lời Cha công bố dậy vang
Hàng rào thiên sứ vây quanh dân tình

Lửa Thiêng giáng xuống kẻ thù
Thánh Linh, tiếng gió trên đầu nhành cây
Ác linh sự chết, còn đâu?
Giờ ngươi tháo chạy, lìa xa dân tình!

Chấn hưng đất nước chúng con
Một con đường sống, mở ra giờ này
Ngục tù, giải phóng, minh oan
Chuyển thay, biến đổi, phục hồi dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~
Nguyện xin Chúa giải phóng dân tộc và đất nước!

Lòng Biết Ơn

Ngày 21, Tháng 11, Năm 2019

Thấm nhuần mưa móc từ trời
Ơn trên ban phước cửa trời mở ra
Bước lên vào chốn cao hơn
Lượn mây, lướt gió, vượt sông băng ngàn

Trên cao là chốn của ta
Từ nơi chốn ấy, nhìn Ngài là Cha
Cha ta ban phước bội phần
Lòng nay cảm nhận, lòng này biết ơn

Ơn Ngài bày tỏ lòng Cha
Ơn Cha con nhớ tạ ơn hằng ngày
Chúa, Ngài cung ứng mọi điều
Không còn thiếu thốn, chẳng còn bơ vơ

Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Tình người thiếu sót, vẫn còn bôn ba
Giữa cơn giông tố tình đời
Gia-vê an ủi, chở che mọi đàng

Sha-lom, Ngài, Chúa Bình An
Xin Cha xoa dịu, rịt lòng dân con
Gia-vê, Chúa Đấng oai quyền
Mùa Tạ Ơn Chúa, linh hồn hân hoan

Mở ra, rộng mở lòng ta
Đón chào ơn Chúa, nhận tình yêu Cha
Biết bao khoảnh khắc trong đời
Thiên Binh của Chúa, giải vây, mở đường

Chữa lành, Ngài Đấng Chữa Lành
Người câm, kẻ điếc, dâng lời Ngợi Khen
Người què nhảy múa, tôn vinh
Ngợi khen Cha Thánh, đời đời quang vinh

Giờ trong giây phút khẩn cầu
Xin Cha thương xót, đoái thương dân tình
Xin Cha mở khoá ngục tù
Biết bao người vẫn chưa nhìn ra Cha

Giê-xu. Danh Chúa năng quyền
Ôi Danh Xưng ấy, Danh kỳ diệu thay
Lòng con xoay hướng, Si-ôn
Đường về tràn ngập, ơn Ngài lạ thay

Mở tai, mở mắt dân con
Cho con nhìn biết Tình Cha Đại Ngàn
Một mùa ơn phước tràn tuôn
Dâng lời cảm tạ, lòng mừng vui luôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~
Cảm tác về lòng biết ơn Chúa trong Mùa Lễ Tạ Ơn 2019. Xin Chúa mở mắt lòng để chúng ta nhìn biết Ngài là Cha yêu thương, Đấng cung ứng mọi nhu cầu trong đời sống chúng ta từ đây cho đến đời đời! Amen!

Tình Người, Tình Cha

Ngày 20, Tháng 11, Năm 2019

Không tình, không nghĩa ai ơi
Để lên cân tới cân lui làm gì?
Đếm từng bạc cắc đồng tiền
Thâu vào trữ mãi, cái lòng vô ơn!

Cha già, mẹ yếu còn đâu
Con côi thật vẫn mang lòng côi
Đấu tranh đấm đá đêm ngày
Cái cân tình nghĩa, bội lòng tha phương

Con côi nhìn biết điều gì?
Ôi lòng nghi kỵ, từ lòng con côi
Xin Cha mở mắt dân con
Xin Cha thương xót giải bầy tâm can</