Hãy Lên Đây!

Ngày 16, Tháng 10, Năm 2021

“Kế đó, tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời; và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi, vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến.” – Khải-huyền‬ ‭4:1‬

Trong cõi thuộc linh, chúng ta không hề bị giới hạn trong mối tương giao với Chúa. Đức Thánh Linh đang truyền phán điều gì trong hiện cảnh?

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Đã Từng Ở Với Ngài

Ngày 15, Tháng 10, Năm 2021

“Khi họ thấy sự bạo dạn của Phi-rơ và Giăng và nhận biết hai ông không phải là những người học thức khoa bảng mà chỉ là dân thường, họ lấy làm ngạc nhiên, và họ nhận ra rằng hai ông đã từng theo Ðức Chúa Jesus.” – Công‬ ‭4:13‬ ‭BD2011‬‬

Trong một bản dịch của Anh Ngữ, phần cuối của câu gốc này được dịch lại như sau:

“Họ nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Chúa Jesus.”

Đây là một điều thiết yếu vì ngay cả những người chưa biết Chúa, họ sẽ nhận biết sự hiện diện của Chúa qua Danh Xưng của Ngài thông qua con dân Ngài, là những ai đã từng trải nghiệm Chúa trong mối tương giao thân thiết cá nhân.

Vì sao? Vì Đức Chúa Trời đóng ấn Danh Ngài trên những ai thuộc về Ngài. Đây là lý do tại sao chúng ta cần biết Chúa chứ không phải chỉ biết hoặc nghe về Chúa.

Thật ra, chúng ta chỉ cần thể hiện tức là bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời với một thế gian hư mất để bước vào mùa gặt. Khi ấy, các dấu kỳ và phép lạ sẽ theo sau vì chúng chỉ là bông trái khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Từ Trời

Ngày 15, Tháng 10, Năm 2021

Cây cao, cao ngất tận trời
Một âm hưởng mới từ trời Cha ban
Giu-đa, đi trước dẫn đầu
Ngợi khen mở cửa, phá tan mọi xiềng

Cổng trời rộng mở hôm nay
Lắng nghe tiếng Chúa, sấm rền từ trên
Lời Cha công bố cổng thành
Dẹp tan gian dối, đánh lùi Ma-môn

Lòng tin nơi Chúa vững bền
Ồ gươm hai lưỡi, Lời Ngài quang khai
Ý Cha ở đất như trời
Ở trời như đất, dân Ngài vùng lên

Cội nguồn ta vốn từ trên
Ra từ Ngôi Thánh, nắn theo tượng Ngài
Ban đầu, xuất phát, Ngôi Lời
Ngôi Lời, chính Chúa, chính Ngài là Cha

Ô kìa sao mãi bôn ba?
Chạy theo dòng chảy nơi này chốn kia?
Bá vơ đánh gió chi nào?
Trở về với Chúa, cội nguồn từ trên!

Thẫm quyền trong Chúa, Cha yêu
Làm con Vua Thánh, ơn Ngài gia tăng
Đồng ngồi, đồng trị, đồng hành
Vượt qua bóng tối, diệt trừ ác gian

Từ trên ta vốn từ trên
Bước lên vào chốn cao hơn giờ này
Mắt ta chăm chú nhìn Ngài
Thần Cha khai sáng, vận hành qua ta

Từ trời, ở đất như trời
Bước đi trong Chúa, vui mừng hân hoan
Tình Cha bao phủ đất trời
Sống trong ân điển, từ trời, Cha ban!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Cơn Thống Hối

Ngày 15, Tháng 10, Năm 2021

Lòng trông đợi, trông chờ nơi Chân Chúa
Cảnh tang thương, Ngài đã thấy tỏ tường
Trong gian khổ, Cánh Tay Ngài nâng đỡ
Giữa ba đào, Ngài, đồn lũy linh hồn

Mắt yêu thương, Ngài chăn giữ đêm ngày
Tình yêu ấy, ôi tình yêu muôn thuở
Lòng nhân ái, Tim Cha luôn rộng mở
Mở cửa trời, Ngài sai phái gia ơn

Một lần nữa, xin Cha một lần nữa
Lòng ăn năn, thống hối chốn vọng canh
Nguyện xin Chúa, xin Ngài hãy tha thứ
Rịt lòng này, thanh tẫy khắp vùng miền

Dân tộc ôi, trong nghịch cảnh tang thương
Mấy nghìn năm, mang gánh nặng, thăng trầm
Trong ngục tối, lòng mong chờ khai phóng
Thần Lẽ Thật, xin mở mắt dân con

Cơn quặn thắt, nữa đêm, tuôn giọt lệ
Phá tan xiềng, kìa Thần Cha đột phá
Một lần nữa, xin Thần Ngài thăm viếng
Từ trũng chết, vực khỏi chốn trầm luân

Một ngày mới, mọi điều được đổi mới
Mở rộng lòng, vòng tay Cha ôm ấp
Chẳng đau buồn, không bôn ba tang tóc
Lòng con côi, nguyện xin Chúa chữa lành

Cơn thống hối, vọng canh trỗi Tù Và
Mắt hướng thượng, xoay lòng hướng về Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Năm 5782, Một Năm Xây Dựng!

Ngày 10, Tháng 10, Năm 2021

Muốn xây dựng cho tương tai chúng ta cần nhìn biết Chúa là ai và biết rõ danh tánh của chúng ta trong Đấng Christ.

Phi-e-rơ nhìn biết Chúa và vận mệnh của ông được Chúa khai sáng trong ngay giây phút đó.

“Si-môn Phi-rơ trả lời và nói, “Thầy là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống.” Ðức Chúa Jesus đáp lời và nói với ông, “Hỡi Si-môn con Giô-na, ngươi thật có phước, vì chẳng phải bởi thịt và máu đã bày tỏ cho ngươi biết điều nầy, nhưng là Cha Ta trên trời. Còn Ta, Ta nói với ngươi: Ngươi là Phi-rơ, trên đá nầy, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta, và các cửa âm phủ sẽ không thắng được Hội Thánh ấy. Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của vương quốc thiên đàng. Ðiều gì ngươi buộc dưới đất sẽ buộc trên trời, và điều gì ngươi mở dưới đất sẽ mở trên trời.”” – Mat‬ ‭16:16-19‬ ‭BD2011‬‬

Chúng ta cần nhìn biết rằng kẻ thù linh hồn sẽ tìm mọi cách để đánh cướp định mệnh của chúng ta. Nhưng Chúa đã biết trước và Ngài trao cho chúng ta thẫm quyền để “buộc” và “Mở”, thông qua Giao Ước Mới trong Đấng Christ. Điều cốt lõi ở đây là chúng ta cần nghe biết tiếng Chúa để bước đi trong ý chỉ của Ngài.

Hãy nhìn biết chúng ta danh ở trong một trận chiến của mùa gặt và Chúa của Mùa Gặt là một chiến lược gia đại tài. Ngài chưa hề thất trận nhưng chúng ta cần xông lên để đồng hành với Chúa của Mùa Gặt.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Trong Chốc Lát

Ngày 9, Tháng 10, Năm 2021

Ngày qua ngày, những khoảnh khắc cuộc đời
Lắm đổi thay, nào ai có thấu chăng
Trắng ra đen, sự thật vẫn ngã nhào
Trên đường phố, lòng đau khổ, bôn ba

Ôi xin Chúa, nguyện xin Ngài nhớ đến
Cảnh tình dân, quặn thắt, nỗi ưu phiền
Mở mắt lòng, ôi tình người muôn thuở
Lòng ăn năn, nguyện xin Chúa đoái thương

Trong nghịch cảnh, kìa, xin Ngài sai phái
Mở cửa trời, xin khai phóng dân con
Bao tang tóc, xin Thần Cha thăm viếng
Đánh tan mọi, mọi cơ cấu gian tham

Con dân Chúa, giờ vùng lên quật khởi
Lòng yêu thương, bày tỏ giữa dân gian
Tay của Chúa, thật Tay Ngài không ngắn
Từ trũng chết, giờ ta hãy xông lên

Trong Danh Chúa, Danh của Đấng Lạ Lùng
Đấng giải cứu, ơn Ngài phủ che ta
Giữa cơn giông, lòng xoay hướng về Nguồn
Đấng trước hết, vẫn là Đấng sau cùng

Lòng hớn hở, với tình yêu muôn thuở
Bóng cánh Ngài, nơi nương tựa muôn đời
Dòng bình tịnh, bước vào sự yên nghỉ
Nơi trận tiền, Ngài đột phá, giải vây

Trong chốc lát, chỉ trong một khoảnh khắc
Thánh Linh Ngài, vận hành giữa chúng ta
Giờ xoay hướng, mắt ta chăm nhìn Chúa
Đấng Cứu Tin, Gia-vê, Chúa Bình An!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Mùa Gặt Của Chúa

Ngày 2, Tháng 10, Năm 2021

Hôm qua có dịp đi vào một “thế giới tối tăm”, gặp được những con người đáng thương trong một tầng cấp xã hội cùng cực… Những người này chưa bao giờ và có thể sẽ không bao giờ lai vãng đến nhà Chúa vì những sự trói buộc trong cuộc đời họ.

Thật chúng ta đang trải nghiệm một mùa gặt rất lớn, nhưng đồng ruộng của mùa gặt đang ở những nơi chốn mà chúng ta không thường xuyên thăm viếng. Chúa đang sai phái chúng ta bước vào mùa gặt của Ngài!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Dì Tôi

Ngày 16, Tháng 9, Năm 2021

Dì Tôi một bóng hình hài
Một mùa thay lá, chân tình thiết tha
Một lòng trung tín trong Cha
Tâm hồn thanh thản, trung nhu dịu hiền

Qua bao năm tháng miệt mài
Tỏ bày lòng Chúa, yêu thương hết lòng
Dẫu cho tình thế ngã nghiêng
Một lòng kính Chúa, yêu người Cha yêu

Giờ đây cội trở về nguồn
Đường về Thiên Quốc, mừng vui trọn lòng
Người đi, người ở tiếc thương
Dì Tôi, hai tiếng, mến yêu trọn đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-09-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
💕 Cảm tác, một lưu niệm tận đáy lòng 💕

Hành Trình

Ngày 2, Tháng 10, Năm 2021

Hành trình từ đất về trời
Chu du khắp chốn mọi nơi đất trời
Đồng hành, đồng ngự, trị vì
Ở trong thẫm vị, làm con Vua Trời

Không hề giới hạn, bôn ba
Trong nơi yên nghỉ, dân Ngài vùng lên
Khoát vai, chiếc áo con Trời
Vung gươm hai lưỡi, đánh tan quân thù

Ngày trời trên đất, đáng yêu
Tỏ bày Danh Tính, tình Cha đại ngàn
Một ngày thể hiện Danh Xưng
Ồ Danh yêu quý, kìa Danh lạ lùng

Danh Ngài trên hết mọi danh
Trên trời dưới đất, chẳng ai sánh bằng
Giữa cơn giông tố cuộc đời
Gia-vê, chủ tễ, oai quyền vô song

Bạn ơi, chớ sợ, đừng buồn
Con Trời giáng thế, chỉ vì yêu ta
Trong nơi gian khổ, mắt nhìn
Mắt chăm nhìn Chúa, Đấng ngồi trên ngôi

Hành trình từ đất về trời
Đồng đi, đồng trị, khắp nơi trên trời
Tỏ bày lòng Chúa mọi thì
Ngày trời trên đất, mọi lòng hân hoan!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Một Dòng Chảy

Ngày 2, Tháng 10, Năm 2021

Một dòng chảy, chỉ trong một dòng chảy
Từ Ngôi Trời, từ một cõi thượng thiên
Chẳng xuất nguồn, từ tình cảm con người
Không day động, vì ngoại cảnh bôn ba

Một dòng chảy, Gia-vê, Đấng Canh Giữ
Từ lòng Cha, được bày tỏ qua ta
Trong Thánh Ý, đồng một tâm tình Chúa
Đấng Cứu Tin, Ngài, Chúa Đấng yêu thương

Một dòng chảy, Thánh Linh Ngài ngự trị
Ngọn Lửa Thiêng, bùng cháy giữa đêm khuya
Đốt thiếu hết, lối quanh co, gian dối
Cờ xí Ngài, mãi chiến thắng, tung bay

Một dòng chảy, ôi tình yêu bất diệt
Lửa bọc xương, bùng cháy trong xương tủy
Tâm thanh tẫy, mắt ta chợt nhìn biết
Chúa Cha yêu, một ngọn Lửa Tình Yêu

Một dòng chảy, nguồn sự sống Vĩnh Cữu
Nguồn cung ứng, thật bất tận vô biên
Rịt mọi lòng, Ngài chữa lành, khai phóng
Phá tan xiềng, Ngài giải phóng dân ta

Một dòng chảy, chỉ trong một dòng chảy!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Ướt Mi

Ngày 2, Tháng 10, Năm 2021

Mắt đẫm lệ, giọt sầu chẳng dứt
Nỗi ưu tư, khoảnh khắc thâu đêm
Chẳng đủ lời, ướt mi lệ thấm
Cảnh tình ta, xuôi ngược dòng đời

Biết bao người, tang tóc bôn ba
Tìm nơi đâu, an ủi linh hồn
Cơn sóng gió, còn đang dậy sóng
Chúa, Cha ơi, Ngài có thấu chăng?

Từng giọt sầu, lắng đọng trong tim
Trong nguy khốn, xin Cha thương xót
Đã bao lần, lòng con khắc khoải
Neo linh hồn, đặt ở nơi nào?

Một lần nữa, xin Ngài thăm viếng
Mở rộng lòng, phá tan cửa ngục
Vết thương lòng, xin Ngài rịt lại
Chấn Hưng lòng, giải cứu dân con

Niềm hy vọng, ngập tràn tâm khảm
Lòng vui mừng, mắt không đẫm lệ
Trên đường về, nâng cao ca khúc
Đồng tâm tình, ở mãi trong Cha

Mắt đẫm lệ, giọt sầu chẳng dứt
Giờ ăn năn, xoay hướng về Nguồn
Lòng hớn hở, Tay Cha rộng mở
Đón chào Vua, Vinh Hiển vào lòng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Ánh Sáng Trong Đêm

Ngày 1, Tháng 10, Năm 2021

Đêm về, đêm đến, đêm đi
Đi theo mây gió, cuốn theo tình đời
Đến thời chuyển đổi, ô kìa
Xoay lòng, xoay hướng, trở về nhà Cha

Chỉ trong khoảnh khắc siêu nhiên
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng
Nữa đêm thức giấc khẫn cầu
Chúa ôi, nhớ đến Việt Nam, xin Ngài

Xin Ngài giải phóng gia ơn
Nguyện xin Thần Chúa viếng thăm dân tình
Bao năm đau khổ triền miên
Tìm đâu, tìm mãi, tình Cha đại ngàn

Chẳng vì manh áo che thân
Không vì đói khát, đêm ngày âu lo
Thương lòng rĩ máu nghìn năm
Con côi tìm kiếm, trở về nhà Cha

Chẳng còn lạc lõng bơ vơ
Không còn tang tóc, ve sầu thâu đêm
Mắt nhìn mặt ngắm Thánh Nhan
Vòng tay khắng khít, chân tình của Cha

Đêm về, ánh sáng Mặt Ngài
Tỏa lan, hy vọng, tin, yêu, trọn đời
Bóng tối ngươi hãy lui đi
Mừng vui, ca hát, trọn đời trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-10-2021
http://www.luathiengvn.com

Thu Này

Ngày 30, Tháng 9, Năm 2021

Thu này thật khác mọi Thu
Gió buồn cuốn thổi rừng vàng lá rơi
Kìa trong khoảnh khắc chào Thu
Mắt ta trông đợi tình người bâng khuâng

Cảnh tình tang tóc buồn lòng
Chúa ôi xin Chúa động lòng xót thương
Giữa cơn giông tố cuộc đời
Tình Cha lai láng đường đời buông lơi

Lòng ta giờ hướng về nguồn
Trở về với Chúa trong tình ban sơ
Gia-vê, Ngài Đấng năng quyền
Chữa lành cung ứng, giải vây mọi lòng

Từ trong trũng chết, xông lên
Tràn tuôn sức sống từ trời Cha ban
Trong cơn dịch lệ, đói nghèo
Tỏ bày lòng Chúa cho ra, tình người

Đánh tan gian ác Ma-môn
Mở lòng chào đón Con Trời yêu thương
Trong nơi kín nhiệm lặng lòng
Tiếng Cha, ôi tiếng lòng Cha đại ngàn

Thu này thật khác mọi Thu
Phước ơn của Chúa tuôn tràn qua ta
Lòng ta hớn hở trong Cha
Yêu Cha, yêu Chúa, yêu người Cha yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-09-2021
http://www.luathiengvn.com

Đau Lòng

Ngày 28, Tháng 9, Năm 2021

Tối nay tôi vừa nghe được một câu chuyện rất đau lòng. Có thể nào chăng đây cũng là một câu chuyện nhiều người đang trải nghiệm trên đất Việt?

Một cặp vợ chồng ở trọ tại Bình Dương làm công nhân xa quê nhà. Họ không có người thân ở gần. Người vợ bất ngờ bệnh nặng được chở vào nhà thương cấp cứu. Người chồng không được vào bệnh viện chăm sóc vợ mình và đồng thời bị nhiễm Cô-vít nên bị giãn cách ở một nơi xa. Sau hai tuần trở lại tìm thăm vợ thì nhân viên tại bệnh viện cho biết vợ mình đã không qua khỏi cơn nguy kịch và… “Đây là hài cốt của vợ anh và tiền chi phí hỏa táng là 19 Triệu. Yêu cầu nộp tiền….!”

Thật tôi không đủ lời để mô tã cái tình cảnh này. Một cái cơ cấu thể hiện “cướp giựt” một cách trơ trẻn, vô nhân đạo. Chúng ta cần nhìn biết sự vận hành của thế giới tối tăm.

“Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy-diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư-dật. Ta là người chăn hiền-lành; người chăn hiền-lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó, nếu thấy muông-sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông-sói cướp lấy chiên và làm cho tản-lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo-lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền-lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, cũng như Cha biết ta, và ta biết Cha vậy; ta vì chiên ta phó sự sống mình.” – Giăng‬ ‭10:10-15‬

Xin Chúa giơ cánh tay nhân lành của Ngài để chữa lành và rịt lòng dân tộc. Đây là một thời điểm để hội thánh con dân Ngài bày tỏ tấm lòng Đức Chúa Trời với một thế gian đầy dẫy những sự tang tóc và đau khổ!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-09-2021
http://www.luathiengvn.com

Vừa Hé Mở

Ngày 25, Tháng 9, Năm 2021

Kìa ánh hừng đông vừa hé mở
Chào nắng ban mai, mở cửa lòng
Một ngày tươi mới, hừng đông sáng
Chào Chúa Tình Yêu, Đấng cứu tin

Trong cơn nguy biến, Ngài thăm viếng
Đột phá, giải vây, mở cửa trời
Từ trũng xương khô, ta vùng dậy
Nguồn sống vô biên, từ Ngôi Trời

Hiệp một trong Cha, nguồn sự sống
Đời đời Vĩnh Cữu, chẳng hề vơi
Trong nơi kín nhiệm, Lời tuôn chảy
Mở mắt lòng ta, nhìn biết Cha

Ồ nguồn mặc khải, đang khai phóng
Nhìn biết Cha ta, Chúa Tình Yêu
Chẳng còn than khóc, không buồn khổ
Hãy ở trong Cha, trọn một đời

Cửa trời hé mở một lần nữa
Giữa cơn dịch lệ, Chúa chữa lành
Trong cơn nghiệt ngã, Ngài cung ứng
Chào Chúa Bình An, ngự vào lòng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-09-2021
http://www.luathiengvn.com

Giống Ai?

Ngày 18, Tháng 9, Năm 2021

Cha ta ấy Đấng Sinh Thành
Nắn lên ảnh tượng thành hình như Cha
Giống ai, ta vẫn giống ai?
“Chiên Ta nghe tiếng của Cha hằng ngày!”

Cớ sao tang tóc bôn ba
Vu vơ đánh gió đau buồn không thôi?
Trở về với Đấng Sinh Thành
Chăm nhìn Mặt Chúa, Mắt Ngài dẫn đưa

Giống Cha, như bóng với hình
Tựa như ảnh Chúa, đồng tâm tình Ngài
Giống như giọt nước cùng nguồn
Cùng một Dòng Máu, chân tình chẳng vơi

Giống trong hành động, yêu thương
Thẫm quyền trong Chúa, đồng hành thiên binh
Đồng ngồi, đồng trị với Ngài
Từ nơi, khắp chốn, các nơi trên trời

Niềm vui, sức sống trào tuôn
Từ ngôi Thánh ấy, tình Cha đại ngàn
Một lòng, với Chúa, thành chung
Như hình với bóng, trọn đời trong Cha

Giống Cha, giống cả mô hình
Từ trong ý chỉ, nhịp tim của Ngài
Không gì phân rẽ tình Cha
Đồng tâm hiệp ý, yêu Cha trọn đời

Giống ai, ta thật giống ai?
Bước lên vào chốn cao hơn giờ này
Bước vào lãnh thổ giải vây
Thần Cha, trong Chúa, vận hành qua ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-09-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu-chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư-dật của ân-điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy-dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn-ngoan thông-sáng, khiến chúng ta biết sự mầu-nhiệm của ý-muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập-thành trước trong lòng nhân-từ Ngài — để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn — hội-hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế-nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết-đoán, hầu cho sự vinh-hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông-cậy trong Đấng Christ trước nhứt mà được ngợi-khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân-thật, là đạo Tin-lành về sự cứu-rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn-chứng bằng Đức Thánh-Linh là Đấng Chúa đã hứa,” – Ê-phê-sô‬ ‭1:7-13‬ ‭VIE1925‬‬

Năm 5782, Một Năm Thể Hiện

Ngày 15, Tháng 9, Năm 2021

Năm 5782 là một năm để xây dựng lại những nơi đổ nát, là một năm của sự xây dựng tương lai. Giê-rê-mi 1 là nền tảng; Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài!

“Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng: Tôi thấy một gậy bằng cây hạnh. Đức Giê-hô-va bèn phán: Ngươi thấy phải đó; ta sẽ tỉnh-thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn.” – Giê-rê-mi‬ ‭1:11-12‬ ‭
Một năm để tái thiết lập “Nhà Chúa”!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-09-2021
http://www.luathiengvn.cơm
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Từ sứ điệp đầu năm 5782 của MS Tiến Sĩ Robert Heidler

Đợi Trông Điều Gì?

Ngày 13, Tháng 9, Năm 2021

Chiều về đón gió Thu sang?
Chờ trông, đợi mãi, Thu sang đâu nào?
Cảnh tình, non nước, bất an?
Thánh Linh, Thần Chúa vận hành mọi nơi!

Chẳng còn, trông đợi mơ màng
Một ngày tươi mới mở ra giờ này
Vì sao bạn có biết chăng?
Chúa Cha sắm sẳn, mọi điều lo toan

Bước đi trong thẫm quyền Ngài
Danh Xưng của Chúa, Danh kỳ diệu thay
Đồng ngồi, đồng đứng, đồng hành
Đồng công cộng tác thiên binh từ trời

Kìa Ngài chẳng bỏ ta đâu
Trong ngày loạn lạc, Thần Cha tỏ bày
Chẳng vì công đức, tài năng
Không vì năng lực, bôn ba, sức người

Bởi vì Thần Chúa trong ta
Chỉ vì ân sũng, tình Cha đại ngàn
Vì yêu Ngài phó Con Ngài
Mở lòng, mở rộng lòng ta đón chào

Chào Vua Vinh Hiển năng quyền
Mời Ngài thăm viếng, trị vì tâm ta
Xin Cha nhớ đến Việt Nam
Nguyện Ngài khai phóng, giải vây dân tình

Bước vào lãnh thổ, xông lên
Vung gươm hai lưỡi, Lời Ngài quang khai
Chẳng còn đau khổ triền miên
Không còn tang tóc, chẳng là con côi

Đứng trong địa vị con trời
Đồng đi, đồng đứng, đồng ngồi cùng Cha
Lời Ngài, ý Chúa được nên
Từ trong trũng chết dân Ngài vùng lên

Chẳng còn trông đợi vu vơ
Xông vào chiến trận có Cha đi cùng
Kìa Ngài, ấy Đấng mở đường
Tiến lên bức phá, phá tan mọi xiềng

Vùng lên từ trũng xương khô
Lời Cha công bố, đánh tan giáo quyền
Tình yêu chiến trận song đôi
Yêu người, yêu Chúa, xông ra trận tiền

Chiều về đón gió, chờ mùa?
Bạn ơi, vụ lúa mùa màng đến chân
Không chờ chẳng đợi đâu nào
Con gặt bén gót người gieo giờ này!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-09-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng-ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.” – Giăng‬ ‭4:35‬ ‭VIE1925‬‬
“Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội-thánh ta trên đá nầy, các cửa âm-phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên-đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.” – Ma-thi-ơ‬ ‭16:18-19

Một Ngày Thể Hiện

Ngày 10, Tháng 9, Năm 2021

Chẳng còn than vãn âu sầu
Không còn tan tóc bôn ba tình đời
Chẳng còn đau khổ buồn lo
Tình Cha giải phóng, phá tan đêm buồn

Vào nơi kín nhiệm thông công
Bước ra khỏi chốn phu tù tối tăm
Khoát lên chiếc áo nhiều mầu
Thẫm quyền con Chúa, nước trời quang khai

Đồng đi, đồng đứng, đồng ngồi
Trị vì ở khắp các nơi trên trời
Ý Cha một chấm chẳng phai
Ở trời như đất, của trời mở ra

Một ngày thể hiện Danh Xưng
Danh Cha vang dậy, vùng trời Biển Đông
Chân ta tiến bước theo Ngài
Mắt Cha đưa dẫn, nẻo đường Việt Nam

Muôn vật đang ngóng, trông chờ
Đợi, trông, nhìn thấy con Trời tỏ ra
Thế nào thể hiện nước Trời?
Trong Cha, lắng đọng, lắng nghe tiếng Ngài

Lời Ngài êm dịu làm sao
“Chiên Ta nghe tiếng của Cha hằng ngày!”
Về bên Chân Chúa, trở về
Tình yêu muôn thuở, ban sơ dịu dàng

Tỏ bày lòng Chúa, cho ra
Chẳng còn thắt chặt, không còn bôn ba
Yêu người như Chúa yêu ta
Muôn loài vạn vật đang chờ đợi ta

Xông vào chiến trận giờ này
Vung gươm hai lưỡi, vọng canh kêu cầu
Mở ra cánh cửa ngợi khen
Ở trời như đất, tỏ bày lòng Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-09-2021
http://www.luathiengvn.com

“Thật thế, muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma‬ ‭8:19‬ ‭VIE1925‬‬

“Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, là Cha vinh-h
Lửa iển, ban thần-trí của sự khôn-sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông-cậy về sự kêu-gọi của Ngài là thể nào, sự giàu-có của cơ-nghiệp vinh-hiển Ngài cho các thánh-đồ là làm sao, và biết quyền vô-hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối-thượng của năng-lực mình, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế-lực, mọi quân-chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội-thánh, Hội-thánh là thân-thể của Đấng Christ, tức là sự đầy-đủ của Đấng gồm-tóm mọi sự trong mọi loài.” – Ê-phê-sô‬ ‭1:17-23‬ ‭VIE1925‬‬

Sống Trong Danh Ngài

Ngày 9, Tháng 9, Năm 2021

Sống trong Danh Chúa hằng ngày
Sống vì Danh Chúa, trong năng quyền Ngài
Sống vì Danh Chúa Sa-lôm
Sống trong yên tĩnh an bình tâm linh

Sống vì Danh Chúa Nis-si
Sống trong đắc thắng, cờ Ngài tung bay
Sống vì Danh Chúa, Yêu Thương
Sống, lòng mở rộng, yêu thương dân tình

Sống trong Danh Chúa, Chữa Lành
Sống trong sung mãn, rịt lòng dân ta
Sống vì Danh Chúa Toàn Năng
Sống để bày tỏ, chân tình của Cha

Sống vì Danh Chúa, Di-rê
Sống vì nguồn sống, từ trời trào tuôn
Sống trong công nghĩa của Ngài
Sống trong năng lực, sống trong năng quyền

Sống trong Danh Chúa muôn đời
Sống không vì lợi, chẳng vì tiếng tăm
Sống, nguồn sự sống vĩnh hằng
Sống trong Huyết Báu, tẫy thanh mọi lòng

Sống, Đời Sống Mới, đời đời
Sống vì tình Chúa, sống vì tha nhân
Sống trong danh tính Cha ban
Sống trong Danh Chúa, sống vì ý Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-09-2021
http://www.luathiengvn.com

Khước Từ

Ngày 6, Tháng 9, Năm 2021

Các cơ cấu “tôn giáo” nào đã và đang liên tục khước từ lẽ thật? Đây là một chứng cớ xác thật là Thần Lẽ Thật không ở với chúng. Hãy nhìn xem bông trái của các cơ cấu này.

“Ngài là Thần của sự thật mà thế gian không thể nhận lấy, vì thế gian không thấy Ngài và không biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta sẽ không bỏ các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ trở lại với các ngươi.” – Giăng 14:17-18‬ ‭BD2011‬‬

Chúng ta không cần tranh cãi, chỉ cần nhận biết những hành vi, việc làm của các cơ cấu ấy.

Xem trái biết cây!

Lửa Thiêng Việt Nam – 06-09-2021
http://www.luathiengvn.com

Con ở Trong Cha, Họ ở Trong Con!

Ngày 5, Tháng 9, Năm 2021

“Con đã bày tỏ danh Cha cho những người Cha ban cho Con trong thế gian. Họ vốn thuộc về Cha. Cha đã ban họ cho Con, và họ đã vâng giữ lời Cha. Bây giờ họ biết rằng những gì Cha ban cho Con đều đến từ Cha. Tất cả những gì của Con là của Cha, những gì của Cha là của Con, và Con được tôn vinh qua họ.” – Giăng 17:6-7, 10‬

Chúng ta có nhìn biết mình là ai trong Đấng Christ không?

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-09-2021
http://www.luathiengvn.com

Cầu Nguyện Cho Em

Ngày 30, Tháng 8, Năm 2021

Nhắn tin của Chị A:
Em rất bận bịu việc gia đình và con cái nên không có thì giờ học lời Chúa hay để nhóm họp. Xin các ACE cầu nguyện cho em biết ý Chúa.

Phản hồi:
Rất vui lòng yểm trợ trong việc cầu thay. Thế nhưng, chúng tôi có vài dòng bình luận và nghi vấn như sau:
1. Chị cần làm một quyết định về thự tự chính yếu trong cuộc sống. Trọng tâm của cuộc sống là gì và là ai? Ai đang ngự trên ngôi của lòng Chị? Đây là một quyết định cá nhân. Sự cầu thay của những người thân cận không thể nào đi ngược lại quyền quyết định cá nhân. Chính Chúa cũng đã ban cho chúng ta quyền tự do chọn lựa ấy.

2. Hiện giờ Chúa đang nói gì về nan đề Chị nêu lên? Chúa không tây vị bất cứ một ai và Ngài sẽ truyền phán trực tiếp với những ai tìm kiếm ý chỉ của Ngài cho đời sống của họ.

3. Sự tương giao giữa mỗi cá nhân với Chúa là một việc riêng tư trong nơi kín nhiệm. Không ai có thể tìm kiếm Chúa thay cho chúng ta.

Tuy nhiên, chúng ta, con dân Chúa luôn luôn hiệp ý để cầu thay cho những ai đang đối điện với nghịch cảnh.
Nguyện xin Chúa gia tăng các ACE trong mọi lĩnh vực. Chúa đang ở gần với những tấm lòng tìm kiếm Ngài!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-08-2021
http://www.luathiengvn.com

Một Thoáng

Ngày 28, Tháng 8, Năm 2021

Một thoáng mây bay, một đời người
Như mây như gió, thoảng qua đi
Một sáng một chiều, ai thấu hiểu
Như mây như khói, buổi chiều tà

Một lòng hướng thượng, mắt chăm nhìn
Chăm nhìn lên Chúa, Chúa Gia-vê
Tay Ngài không ngắn, đâu bạn nhé
Cứu Tin, che chở, Chúa Bình An

Gia-vê Chúa Đấng, đầy quyền năng
Bênh vực giải phóng, Ngài ban cho
Di-rê, Cung Ứng, Đấng Đầu Nguồn
Vô biên, bất tận, Chúa Tình Yêu

Chẳng vì công Đức, không điều luật
Không vì ép xác, chẳng rập khuôn
Ân sũng của Ngài, không kể xiếc
Biển rộng sông dài, ai thấu chăng?

A-ba, Cha ơi, Ngài nhìn biết
Nỗi lòng dân tộc, cảnh tan thương
Giữa trong trũng chết, ta vùng dậy
Nhìn biết A-ba, Chúa Cha ta

Một thoáng mây bay, trong chốc lát
Tay Cha cứu vớt, giải vây ta
Chỉ trong khoảnh khắc, Ngài khai phóng
Mở rộng lòng ta, trở về Nguồn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-08-2021
http://www.luathiengvn.com

Ngày Lại Ngày

Ngày 26, Tháng 8, Năm 2021

Ngày lại ngày, đêm thỗn thức trầm luân
Nữa đêm về, bao tâm hồn trống vắng
Đoái thương con, nhũ lòng nhân từ Chúa
Khẫn cầu Cha, ôi, xin Chúa Gia-vê

Giải phóng lòng, nguyện xin Chúa minh oan
Giữa trũng chết, mở mắt lòng nhìn biết
Ồ Đấng Sống, Ngài chiến thắng âm phủ
Nhìn biết Cha, Đấng thành tín vô biên

Giữa giông tố, Thần Cha, Ngài khai phóng
Trong gian nguy, có Chúa luôn ở cùng
Cơn dịch lệ, Chúa Ra-phê bao phủ
Danh Xưng Ngài, kìa Danh Đấng Lạ Lùng

Ngày lại ngày, nhìn biết Đấng tốt lành
Nữa đêm về, vọng canh, tiếng khẫn cầu
Lòng yên nghỉ, bên một dòng bình tịnh
Trong Thánh ý, Ngài giải phóng gia ơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-08-2021
http://www.luathiengvn.com

Tầm Nhìn Đoán Định

Ngày 23, Tháng 8, Năm 2021

Một nguyên tắc cơ bản trong việc học lái xe, xe hơi hoặc xe gắn mấy là trọng tâm của tầm nhìn.
Nếu muốn giữ bánh xe thẳng trong lối đi, chúng ta chỉ cần chăm chú nhìn vào lằn kẻ trên đường phân đôi với hướng ngược chiều. Nếu chúng ta chăm chú nhìn vào lề đường thì tự nhiên bánh lái sẽ chệch về hướng tầm nhìn.

Nói tóm lại, mắt chúng ta sẽ “hướng về” lối chúng ta bước đi. Lời Chúa nói về điều này rất rõ ràng trong Ga-la-ti 5:16, theo bản dịch Amplified:

“Nhưng tôi nói, hãy thường xuyên bước đi trong [Đức Thánh Linh] [tìm kiếm Ngài và đáp ứng với sự hướng dẫn của Ngài], và sau đó bạn chắc chắn sẽ không thực hiện mong muốn của bản chất tội lỗi [phản ứng bốc đồng mà không quan tâm đến Đức Chúa Trời và các giới luật của Ngài] . ”

Có nghĩa rằng, những điều gì chúng ta đặt làm trọng tâm sẽ đoán định hướng đi của cuộc sống. Cũng vậy, khi chúng ta bước đi trong ánh sáng, trong sự hiện diện của Chúa thì bóng tối sẽ lùi xa.

Nếu tư duy chúng ta luôn mang lấy một khuynh hướng tiêu cực thì hãy cảnh báo. Tại sao chúng ta luôn nhìn vào những sự vướng mắc, quanh co mà không nhìn thấy sự dẫn dắt tốt lành của Đức Chúa Trời trong mọi tình huống? Có thể nào chăng những chấn thương lòng của tỳ vết tâm linh của quá khứ đang giới hạn tầm nhìn của chúng ta?

Nguyện xin Chúa chữa lành và mở mắt thuộc linh để chúng ta có được một tầm nhìn chính chắn vì điều này Sẽ đoán định tương lai chúng ta!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-08-2021
http://www.luathiengvn.com

Tiếng Lòng Biết Cha

Ngày 22, Tháng 8, Năm 2021

Khởi đầu với tiếng vọng xa
Nghe về Danh Chúa, Danh kỳ diệu thay
Nghe về Chúa Đấng chữa lành
Nghe về lòng Chúa, yêu ta trọn đời

Khởi đầu với tiếng giao lưu
Nghe về Danh Chúa, Con Trời thành nhân
Nghe về Huyết Chúa nhiệm mầu
Tẩy thanh, cứu chuộc, tỏ bày tình Cha

Khởi đầu với tiếng lòng Cha
Vào nơi kín nhiệm, mắt lòng biết Cha
Biết Ngài, nhận biết lòng Cha
Biết nhìn Ánh Mắt, biết nghe tiếng Ngài

Tiến vào, vào phía sau màng
Vào nơi chí thánh, lòng nhìn biết Cha
Biết Cha, biết rõ Danh Xưng
Gia-vê, hai tiếng tuyệt vời quyền năng

Tiến vào, vào phía sau màng
Dựa bên ngực Chúa, biết Ngài biết ta
“Chiên Ta nghe tiếng của Ta
Chẳng hề lạc lối, không hề lao đao!”

Tiến vào, vào phía sau màng
Ngang qua xác Chúa, Ước Giao đời đời
Làm con Cha Thánh trên trời
Bình an trong Chúa Sa-lôm trọn đời

Biết Ngài hay “biết về” Ngài?
Cha ôi, con đến với Cha giờ này
Nguyện xin ý Chúa thành toàn
Ở trời như đất, năng quyền vô song

Bước đi trong Thánh Linh Ngài
Không còn lo sợ, đau buồn than van
Giữa cơn giông tố cuộc đời
Mắt nhìn biết Chúa, tai nghe tiếng Ngài

Chẳng còn tiếng vọng xa vời
Mắt nhìn, mặt ngắm tận tường biết Cha
Ôi tình yêu Chúa đại ngàn
Một lòng trong Chúa, đời đời an vui!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-08-2021
http://www.luathiengvn.com

Ánh Sáng

Ngày 21, Tháng 8, Năm 2021

Mặt Ngài chiếu sáng tâm ta
Mắt nhìn mặt ngắm Thánh Nhan tỏ tường
Sáng như ánh sáng mặt trời
Sáng soi lan tỏa tình yêu đời đời

Tỏ bày tình Chúa Cha ta
Tỏ bày Danh Tánh, Con Trời Giê-su
Mở lòng, mở rộng vòng tay
Tỏ bày lòng Chúa, mở lòng cho ra

Đánh tan mọi mối nghi ngờ
Đánh tan gian dối phá tan mọi xiềng
Đánh Đông dẹp Bắc, Ba Miền
Giờ đây chổi dậy, Ba Miền vùng lên

Bóng tối người hãy lui đi
Thông đồng, cắt đứt, ngại ngùng tiêu tan
Từ trong trũng chết dân ta
Vượt qua tang tóc, lòng mừng vui luôn

Gia-vê Ngài Đấng Đi Đầu
Ngục tù mở cửa, minh oan mọi lòng
Nhân từ rộng lượng vô biên
Tình yêu của Chúa, phá tan đêm buồn

Danh Ngài, Danh Đấng Lạ Lùng
Ồ Danh Cao Quý, Ngài hằng yêu ta
Gia-vê, chiến thắng quanh vinh
Bênh vực, giải phóng, ban cho mọi điều

Kìa đồng lúa của vụ mùa
Nguyện Ngài sai phái, gia ơn giờ này
Xông vào mùa gặt ai ơi
Ban cho mở khoá ngục tù dân ta

Ban mai tỏa sáng Mắt Ngài
Dịu dàng trong sáng tỏa lan dân tình
Xin Cha khai phóng mọi lòng
Sáng lên, vùng dậy mọi lòng quang khai!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-08-2021

http://www.luathiengvn.com
#luathiengvn #LuaThieng

Hướng Về

Ngày 17, Tháng 8, Năm 2021

Hướng về, nhớ đến dân ta
Một cơn tang tóc, đau thương Ba Miền
Chổi lên dân Chúa khắp nơi
Vung gươm hai lưỡi xông ra trận tiền

Chớ nên than khóc âu sầu
Chẳng nên hờ hững, Ba Miền vùng lên
Dậy đi, hãy dậy mà đi
Đứng nơi sứt mẽ cầu thay đêm ngày

Cậy Danh Cao Quý Năng Quyền
Danh Xưng của Chúa đánh tan quân thù
Kìa Danh trên hết mọi danh
Trên trời dưới đất chẳng ai sánh bằng

Tinh thần chiến thắng quang vinh
Bước đi trong Chúa, trị vì dân gian
Đồng ngồi đồng đứng với Ngài
Kìa Vua Chiến Trận, Ngài hằng yêu ta

Trận này, trận chiến Gia-vê
Lời Cha công bố, đồng hành thiên binh
Tiến lên dân Chúa tiến lên
Giữa trong trũng chết, dân Ngài vùng lên

Hướng về, thành thánh Si-ôn
Một lòng hướng Thượng, tay giương cung đồng
Chiến binh, ồ Nữ Chiến Binh
Can trường, dũng cảm xông ra trận tiền

Hướng về, lòng Chúa Gia-vê
Lắng nghe tiếng gọi, Tù Và dậy vang
Kìa đoàn dũng sĩ hiên ngang
Nữ, Nam, Già, Trẻ, xông ra trận tiền

Ngợi khen, mở cửa thiên đàng
Chúa Cha đang chú chăm ta đêm ngày
Vững lòng tin cậy, một lòng
Hướng về, tiến bước, mọi lòng dân hoan!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-08-2021
http://www.luathiengvn.com

Trận Chiến Mùa Gặt

Ngày 15, Tháng 8, Năm 2021

Thời kỳ chinh chiến đến rồi
Chẳng là “dịch lệ”, không là vu vơ
Ồ đồng lúa của vụ mùa
Con gặt bén gót người gieo giờ này

Vọng canh vang tiếng Tù Và
Xông vào trận chiến, thẫm quyền từ trên
Đứng nơi sứt mẽ khẫn cầu
Gia-vê, Ngài Đấng năng quyền vô song

Danh Xưng của Đấng Lạ Lùng
Ồ, Vua Chiến Trận, Diệu Kỳ, Bình An
Kìa Danh trên hết mọi danh
Trên trời, dưới đất, chẳng ai sánh bằng

Nis-si, Cờ Xí, Tình Yêu
Danh Ngài vang dậy vùng trời Biển Đông
Một thời chổi dậy đến rồi
Chẳng còn tan tóc, dân Ngài vùng lên

Mắt ta chăm chú việc gì?
Bước lên vào chốn cao hơn giờ này
Tinh thần khác biệt, vững bền
Giô-suê, Ca-lép, một lòng thành chung

Lẽ Thật mở lối minh oan
Lời trong buồng kín, “giảng trên mái nhà!”
Trên đường phố vẫn ngã nhào?
Sự thật, ôi Chúa, xin Ngài minh oan!

Xin Thần Lẽ Thật, mở ra
Mở tai, mở mắt, dân tình mọi nơi
Một thời nhìn biết Gia-vê
Bước đi, đồng trị, khắp nơi trên trời

Khoát vai, chiếc áo, thẫm quyền
Con trời, con Chúa, tình Cha đại ngàn
Một thời “chọn lựa” ý Cha
Đồng công cộng tác, thiên binh từ trời

Bước đi trong Thánh Linh Ngài
Vung gươm hai lưỡi đánh tan quân thù
Tiến lên, dân Chúa Ba Miền
Sáng soi, tỏa sáng, tối tăm thối lùi

Tình yêu, Chúa Đấng Bình An
Tình yêu, chiến trận, song đôi giờ này
Đi đầu, Ngài Đấng mở đường
Mở ra, bẽ khoá, phá tan mọi xiềng

Cổng thành, chiếm đóng, vương lên
Tẫy thanh lãnh thổ trong Danh Đại Quyền
Chẳng còn lơ lững phân tâm
Một thời chiến thắng, một thời gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 08-15-2021
http://www.luathiengvn.com

Lời Nguyện Cầu

Ngày 7, Tháng 8, Năm 2021

Đồng tâm hiệp một với các anh chị em để cầu thay cho dân tộc trong lúc này. Nguyện xin Chúa Thánh Linh vận hành mạnh mẽ để mang lại sự chữa lành cho lãnh thổ. Xin Chúa mở mắt thuộc linh cho chúng ta nhìn biết để đóng lại những cánh cửa tăm tối đã hé mở thông qua những sự thông đồng gian ác và các tỳ vết tâm linh trải qua nhiều thế hệ.

“Ta sẽ đặt chìa khóa nhà Đa-vít trên vai người. Người mở thì không ai đóng được, và đóng thì không ai mở được.” – Ê-sai‬ ‭22:22

Đây là một thời điểm để chúng ta xoay hướng và trở về với tình yêu ban đầu. Nguyện xin sự nhân từ Chúa liên tục được khai phóng thông qua tất cả những ai đang là những ống dẫn để bày tỏ tấm lòng của Chúa trong hiện cảnh. Chúa là tốt lành!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-08-2021

Vẫn Là Thế!

Ngày 5, Tháng 8, Năm 2021

Vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn tin cậy
Vẫn còn mong đợi, vững lòng tin
Vẫn lắng tai nghe, tiếng Chúa gọi
Vẫn còn tin cậy, vẫn vâng lời

Vẫn hiệp một lòng, vẫn nhìn biết
Vẫn còn tha thứ, vẫn kiên trì
Vẫn luôn nhìn biết, trông đợi Chúa
Vẫn luôn tiến bước, chốn trận tiền

Vẫn luôn sung mãn, vung gươm Chúa
Vẫn dương cung đồng, vẫn tiến lên
Vẫn luôn mở rộng, vòng tay lớn
Vẫn lời cống bố, theo ý Cha

Vẫn luôn chuẩn bị, nữ chiến binh
Vẫn cứng như đồng, nam chiến binh
Vẫn luôn ca ngợi, vẫn chiếu sáng
Vẫn cứ xông lên, chốn trận tiền

Vẫn niềm hỵ vọng, lòng hớn hở
Vẫn cứ ban cho, lòng rộng mở
Vẫn yêu, vẫn mến, Chúa Bình An
Vẫn vững lòng tin, Chúa Tình Yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-08-2021
http://www.luathiengvn.com
#luathiengvn #vanla #LuaThieng

Mở Ra

Ngày 5, Tháng 8, Năm 2021

Mở ra, mở rộng lòng ta
Ban cho, mở khoá, ngục tù dân ta
Vì yêu, Chúa đã ban cho
Ban cho Con Một, Con Trời thành nhân

Mở ra, khai phóng mọi lòng
Tình yêu của Chúa, xoá tan đêm buồn
Vì yêu, bày tỏ, cho ra
Tỏ bày tình Chúa, yêu người Chúa yêu

Mở ra, xoa dịu mọi lòng
Trong cơn gian khổ, cửa trời mở ra
Đánh tan gian ác, ưu phiền
Ban cho, đánh hạ Ma-môn vùng miền

Mở ra, tha thứ, yêu thương
Chớ nên thắt chặc, ban cho rộng rời
Ô kìa đồng lúa chín vàng
Con gặt bén gót người gieo giờ này

Mở ra, mở mắt, mở lòng
Gia tăng, bứt phá, một thời tiến lên
Biết bao người vẫn chờ mong
Tình yêu giải phóng, tình yêu chữa lành

Mở ra, mở rộng lòng ta
Ban cho, mở cửa, mở đường, cho ra
Dấu kỳ phép lạ theo ta
Mở toang cánh cửa, ngợi khen Chúa Trời

Mở ra, mở cửa ngục tù
Minh oan, giải phóng, phá tan mọi xiềng
Đồng lòng, hiệp một trong Ngài
Ban cho, rịt vết thương lòng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-08-2021
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #mora #LuaThieng

Hơn Thế Nữa!

Ngày 1, Tháng 8, Năm 2021

Hãy nhớ rằng, Đức Chúa Giê-su không chỉ là một nhịp cầu để chúng ta được làm hòa lại với Thượng Đế, nhưng Ngài đến để giải thoát chúng ta, Ngài đến để đánh hạ kẻ thù của linh hồn chúng ta!

“Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy-phá công-việc của ma-quỉ.” – I Giăng‬ ‭3:8‬b

Vì thế khi chúng ta ở trong Ngài thì Ngài ở trong chúng ta để hoàn tất ý chỉ Đức Chúa Cha trên đất. Ấy là, chúng ta sẽ làm mọi việc Chúa đã làm khi Ngài còn sống trên đất này và chúng ta sẽ làm nhiều điều lớn hơn nữa!

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.” – Giăng‬ ‭14:12‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-08-2021
http://www.luathiengvn.com

Nhịp Cầu

Ngày 29, Tháng 7, Năm 2021

Nhịp cầu giữa chốn gian truân
Nhịp cầu bày tỏ tình yêu từ trời
Nhịp cầu gởi đến ân tình
Nhịp cầu ơn nghĩa tình yêu dạt dào

Nhịp cầu kết nối đất trời
Nhịp cầu, Trung Bảo, đời đời từ Cha
Nhịp cầu xoá hết buồn đau
Nhịp cầu của Chúa, rịt lòng đau thương

Nhịp cầu bày tỏ lòng Cha
Nhịp cầu mở cửa, nhịp cầu thứ tha
Nhịp cầu cất tiếng ngợi khen
Nhịp cầu mở rộng lòng người, cho ra

Nhịp cầu trong Huyết nhiệm mầu
Nhịp cầu thay tẩy mọi lòng dân gian
Nhịp cầu trong Chúa Giê-su
Nhịp cầu kết nối lòng người với Cha

Nhịp cầu từ trũng xương khô
Nhịp cầu vực khỏi mọi điều bất an
Nhịp cầu từ đất về trời
Nhịp cầu ơn phước, đường về Si-ôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-07-2021
http://www.luathiengvn.com
#luathiengvn #Luathiengvietnam #nhipcau

Ngàn Lời Dâng Lên

Ngày 28, Tháng 7, Năm 2021

Dâng lên lời Chúa, nguyện cầu
Dâng lời chúc tụng Gia-vê Năng Quyền
Ngàn lời chúc tán Con Trời
Ngàn lời, yêu mến tỏ bày ý cha

Dâng lên cho Chúa mọi điều
Dâng lên, giao phó mọi điều âu lo
Ngàn lời tha thiết khẩn cầu
Ngàn lời, xin Chúa, nguyện Ngài bảo an

Dâng lên trọn tấm lòng này
Dâng lên xin Chúa giải vây dân tình
Ngàn lời, xin Chúa lắng tai
Ngàn lời khẩn thiết, mở đường, ban ơn

Dâng lên ba dãi sông hà
Dâng lên mọi mối lo buồn, nước non
Ngàn lời than khóc, xin Cha
Ngàn lời, xin Chúa xót thương Ba Miền

Ban cho, giải phóng, chữa lành
Một con đường sống mở ra giờ này
Danh Xưng của Chúa Gia-vê
Đánh tan gian ác, phá tan mọi xiềng

Xin Ngài, cứu vớt Việt Nam
Ban ơn mở khoá ngục tù, Cha ơi
Ngàn lời chúc tán, dâng lên
Ngàn lời ca tụng Danh Ngài muôn thu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-07-2021
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LuaThieng #danglen

Nương Trong Cánh

Ngày 22, Tháng 7, Năm 2021

Bước qua kìa, ngưỡng cửa đổi thay
Vượt qua ồ, trũng chết xương khô
Tay trong Tay, Chúa vẫn vực ta
Chốn trầm luân, khỏi chốn đau, buồn

Lòng tang tóc, mở lòng chào Chúa
Xin đón chào, Chúa của tình yêu
Mắt sáng tỏ, tai nghe tiếng Chúa
Tiếng Người Chăn, che chở bảo an

Giữa nơi chốn, thăng trầm, than khóc
Bóng Cánh Ngài, đồn lũy linh hồn
Nơi nương tựa, giữa cơn giông tố
Xin núp trong, Vầng Đá muôn đời

Tìm đâu nữa, một nơi vững chắc?
Tựa vai Ngài, thủ thỉ bên tai
Lòng tan vỡ, chữa lành giải phóng
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta

Nước mắt con, Cha đựng trong ve
Đấng Toàn Năng, yêu thương bao phủ
Mở khoá xiềng, ban cho mặc khải
Bước lên mau, vào chốn cao hơn

Cơn đại dịch, như cơn ảo tưởng
Chúa Gia-vê, Chúa Sống trong ta
Trong khoảnh khắc, trong một khoảnh khắc
Đánh tan ngay, cơ cấu Ma-môn

Một thời cơ, một lời công bố
Biết bao nhiêu, cánh cửa gia ơn
Ôi tình Ngài, biển rộng sông dài
Ánh sáng Ngài, ơn Chúa gia tăng

Nương trong cánh, nơi yên nghỉ ấy
Chúa Bình An, Ngài Đấng Di-rê
Bóng cánh Cha, ngàn đời che chở
Bao ngàn lời, chúc tụng dâng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Cửa Trời

Ngày 21, Tháng 7, Năm 2021

Nguyện xin Chúa mở cửa trời
Phá tan ngục tối, mở mang nước Ngài
Mở tâm, mở trí, mở lòng
Một con đường sống, một thời quang khai

Nguyện xin Chúa mở cổng thành
Triển khai bờ cõi, giăng dây thật dài
Mở ra bên hữu ô kìa
Khai hoang mở rộng lòng người cho ra

Nguyện xin Chúa mở ngục tù
Từ nơi hoang vắng thành nguồn suối mơ
Nối vòng tay lớn, đón chào
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng

Nguyện xin, xin Chúa gia ơn
Ban cho, mở khoá ngục tù dân ta
Yêu thương che chở bảo an
Ngôi Lời, chiếu sáng Mặt Ngài trên ta

Cửa trời rộng mở hôm nay
Một con đường sống, tình Cha dạt dào
Trở về với Chúa Tình Yêu
Cửa trời, chào đón, tình Cha Đại Ngàn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-07-2021
http://www.luathiengvn. Com
#cuatroi #luathieng #luathiengvn

Khi Đấng Công Bình Ra Trận!

Ngày 19, Tháng 7, Năm 2021

Đức Chúa Trời là Đấng công bình. Nguyện xin Chúa Thánh Linh vạch trần sự gian ác của các cơ cấu Ma-môn đang hoành hành trên đất Việt, chúng đang đánh cướp dân nghèo.

“Khốn thay cho những kẻ lập luật không công-bình, cho những kẻ chép lời trái lẽ, cất mất sự công-bình khỏi kẻ nghèo, cướp lẽ phải của kẻ khốn-khó trong dân ta, lấy kẻ góa-bụa làm miếng mồi, kẻ mồ-côi làm của cướp!

“Tới ngày thăm-phạt, khi họa-hoạn từ xa mà đến, các ngươi sẽ làm thể nào? Các ngươi trốn đến cùng ai để cầu cứu, và để sự vinh-hiển mình ở nơi nào? Chúng nó chỉ có khom lưng dưới những kẻ phu-tù, và ngã dưới những kẻ bị giết!…

“Dầu vậy, cơn giận của Chúa chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra.” – ‭‭Ê-sai‬ ‭10:1-4‬

“Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù-nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi; chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi.” – Phục-truyền Luật-lệ Ký‬ ‭28:6-7‬

Xin Chúa làm ứng nghiệm lời Ngài. Xin Chúa giơ cánh tay nhân lành của Ngài để giải cứu chúng con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Ruộng Đồng Mùa Gặt

Ngày 18, Tháng 7, Năm 2021

Chúng ta mỗi người đều có sự kêu gọi để bước vào mùa gặt và mỗi bối cảnh cá nhân đều khác biệt. Có người bước vào mùa gặt trọn thì giờ, có người thì đồng ruộng chính là nơi chúng ta đang sinh hoạt hằng ngày.

Nó có thể là nơi phố chợ, nơi chốn việc làm kinh doanh, nơi chúng ta sinh hoạt thăm viếng, các tiệm tạp hóa, nhà thương, nhà thuốc, tiệm ăn, trong gia đình với người thân xa gần, bất cứ nơi nào Chúa đặt để chúng ta!

Ruộng đồng mùa gặt không hề bị giới hạn trong thời gian và khoảng cách. Lắm lúc Chúa lại ban cho tôi cơ hội đang khi trên chuyến xe lửa trên đường đến sở làm, có khi tại trạm xe buýt hoặc tại quày mỹ phẩm, v.v. Bất cứ nơi nào khi Chúa Thánh Linh mở cửa cơ hội để chúng ta chia sẻ hầu bày tỏ tấm lòng của Chúa với một thế gian bị hư mất.

Những khoảnh khắc mùa gặt này thật là siêu nhiên, nhất là khi Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta một lời khải tỏ nào đó và đối tượng sẽ nhìn biết Chúa qua các lời thông sáng mang lại sự khích lệ hoặc sự chữa lành cho cá nhân đó.

Đôi khi, Chúa Thánh Linh cảm động chúng ta mở lòng cho ra để bày tỏ tình yêu Chúa một cách cụ thể… Vì thế, chúng ta cần bén nhạy để tiếp thu ý Chúa trong lúc ấy. Chúa sẽ dùng chúng ta để chuyển tải Lời Ngài một cách nhanh nhẹn và chính xác đúng theo nhu cầu thuộc linh của cá nhân đó. Có lúc chúng ta gieo và có khi chúng ta gặt.

Hãy sẳn sàng trong mọi lúc mọi thì vì đồng lúa đã chín vàng!

“Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công-bình, dùng sự sẵn-sàng của Tin-lành bình-an mà làm giày-dép.” – Ê-phê-sô‬ ‭6:14-15‬ ‭VIE1925‬‬

Xin Chúa khai phóng tất cả để mỗi người trong chúng ta trở nên những con gặt hữu hiệu cho nước Đức Chúa Trời.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-07-2921
http://www.luathiengvn.com

Chiêu Cờ Đánh Lạc Hướng

Ngày 18, Tháng 7, Năm 2021

Đây là lúc, hơn lúc nào hết, chúng ta cần nghe biết tiếng Chúa truyền phán để phân biệt và nhìn biết sự thật. Trong thời kỳ chuyển đổi của một mùa gặt mới, chúng ta cần nhận định một cách rõ ràng thật giả.

Hãy nhớ rằng mục tiêu chính yếu của kẻ thù linh hồn chúng ta là “cướp, giết, và hủy diệt!” Vượt qua tầm nhìn nhận định về những việc mắt thấy tai nghe, hãy nhìn xem các cơ cấu cốt lõi và những mưu mô của sự cướp giựt chúng ta đang chứng kiến nhưng hãy nhớ rằng Chúa đã có sẳn nhiều chiến lượt siêu nhiên để khai phóng và giải cứu con dân Ngài hầu mở rộng mùa gặt!

Vì thế, mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa là tối quan trọng. Chúng ta cần nhìn biết danh tánh của mình trong Đấng Christ và nhìn biết Chúa là ai trong hiện cảnh để bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Chiên Ta Nghe Tiếng

Ngày 15, Tháng 7, Năm 2021

Chiên Ta nghe tiếng của ai?
Tiếng người, tiếng Chúa, hình hài của ai?
Vọng canh vang tiếng của ai?
Từ lòng ngưỡng vọng trông mong nơi Ngài?

Xuất nguồn từ chốn nơi nào?
Chạy theo tiếng nói bôn ba sự tình?
Đến từ nơi chốn bất an?
Dựa bên ngực Chúa lắng nghe tiếng Ngài!

Chiên Ta nghe tiếng của Ta
Trong nơi kín nhiệm, lòng bình an luôn
Chẳng nghe, sợ hãi, bâng quơ
Một thời yên nghỉ cậy nương nơi Ngài

Nữa đêm thức giấc lặng lòng
Nhìn về Đền Thánh, hướng về Si-ôn
Vực ta khỏi chốn trầm luân
Từ nơi trũng chết dân Ngài vùng lên

Tiếng Cha, tiếng Chúa từ trời
Mở lòng chào đón, Thần Ngài viếng thăm
Một lòng tin cậy vững bền
Chiên Ta nghe tiếng Cha yêu hằng ngày!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Yêu Cha!

Ngày 12, Tháng 7, Năm 2021

Yêu Cha yêu trọn một đời
Yêu trong Ánh Mắt, yêu thời gian truân
Yêu Ngài, yêu mãi không thôi
Yêu Cha yêu Chúa, yêu người Chúa yêu

Yêu ai yêu cả một đời
Yêu vì tình Chúa, tình Cha đại ngàn
Yêu thương chan chứa lòng ta
Yêu người đói khổ, yêu người ốm đau

Yêu vì Chúa đã yêu ta
Yêu trong ý Chúa, yêu trong việc làm
Yêu thương, ồ Đấng Chữa Lành
Yêu ôi, yêu mãi không thôi chẳng dừng

Yêu khi đau khổ trầm luân
Yêu Ngài chẳng phải vì Ngài ban cho
Yêu Cha, yêu Chúa, tuyệt vời
Yêu trong tình Chúa, lòng Ngài thứ tha

Yêu Cha, yêu đến muôn đời
Yêu, yêu, yêu mãi, tình Ngài chẳng vơi
Yêu Cha, yêu Chúa Bình An
Yêu Ngài, yêu mãi lòng mừng vui luôn

Yêu ai yêu trọn một đời
Yêu vì Chúa đã yêu ta trước kìa
Yêu Ngài thương nhớ đêm ngày
Yêu Hình Bóng ấy, bóng hình trong ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-07-2021 ❤️
http://www.luathiengvn.com

Sao Thế?

Ngày 11, Tháng 7, Năm 2021

Sao mãi giới hạn khắc khe?
Luật điều giáo luật, thanh trừng dân Cha?
Rập khuôn, ta chớ rập khuôn
Ép mình, ép xác luật hình khó khăn?

Trong Cha, trong Chúa bình an
Lỗi lầm, dung thứ, rộng lòng cho ra
Biết bao gian khổ trầm luân
Lòng Cha, mở rộng đón chào chúng ta

Tự do mở rộng lòng ta
Tỏ bày lòng Chúa qua tình yêu Cha
Tự do trong Thánh Linh Ngài
Thần Cha khai phóng quang khai mọi lòng

Giữa cơn sóng gió ba đào
Mắt ta chưa thấy, Thần Cha vận hành
Vì sao bạn có biết chăng?
Vì Danh Xưng Chúa, lòng Cha đại ngàn

Bước vào lên chốn cao hơn
Mắt nhìn biết Chúa, cửa trời mở ra
Bóng tối ngươi hãy lui đi
Bóng hình Danh Chúa sáng ngời qua ta

Giữa cơn dịch lệ đói nghèo
Xin Thần Lẽ Thật giải bày tâm can
Chớ lo, đừng sợ, chẳng buồn
Ngước lên, nhìn biết Đấng ngồi trên ngôi

Ngài chẳng buồn ngủ đâu nào
Ngài đang nhìn biết mọi lòng trông mong
Tay Ngài chẳng ngắn bạn ơi
Vững lòng trông cậy, vùng lên Ba Miền

Ban ơn, giải phóng, phủ che
Yêu thương, cung ứng, chữa lành chúng ta
Mở lòng, mở mắt, mở tai
Mắt ta nhìn biết, cội nguồn đời ta!

Chớ nên, sao thế, sờn lòng?
Núp trong Vầng Đá đời đời bảo an
Đánh tan, bẻ khóa mọi xiềng
Tự do khai phóng đón chào Tình Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Khoảnh Khắc Của Mùa Gặt

Ngày 9, Tháng 7, Năm 2021

Hiện cảnh chúng ta đang đối đầu là một cơ hội để chúng ta nhìn biết Chúa và sự vận hành của Thần Ngài. Chúa đang ban cho chúng ta những cơ hội hiếm có để bước vào những lĩnh vực mới và chúng ta sẽ là những nhân chứng của các dấu kỳ và phép lạ. Hãy trông đợi và nắm bắt những khoảnh khắc của Mùa Gặt Chúa đang mang đến cho chúng ta.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-07-2021
http://www.luathiengvn.com
#luathiengvietnam #luathiengvn #khoanhkhacmuagat

Khước Từ Hay Chấp Nhận?

Ngày 7, Tháng 7, Năm 2021

Bạn có bao giờ trải nghiệm sự “khước từ” từ chính cá nhân mình? Có nghĩa rằng, chúng ta phản đối những ý niệm nào đó có vẽ là sai lầm hoặc quá mới mẽ đến nỗi phản ứng đầu tiên của chúng ta là sự từ chối ngay trước khi chúng ta suy gẫm hoặc quan sát các dữ kiện về điều đó.

Có lắm lúc những phản ứng này đến như “chớp nhoáng” và có vẽ là “tự nhiên.” Thật ra không có gì sai lầm khi chúng ta từ chối hoặc không chấp nhận một tư tưởng, một lời mời nào đó hoặc từ chối ngay cả những việc mà “dường như” là công nghĩa. Có lúc những việc đó không ở trong thời điểm Chúa chỉ định, có lúc nó là những việc Chúa không kêu gọi chúng ta trong mục vụ. Vì thế, sự lắng nghe tiếng Chúa để làm theo và đi trong thời điểm của thiên đàng là việc tối quan trọng.
Điều tôi muốn chú tâm về “sự khước từ” ở đây nằm vào một phương diện khác hơn là những điều mà chúng ta biết rõ không ở trong ý Chúa và hẳn nhiên những hành vi thuộc về sự tối tăm thì lắm lúc chúng ta cũng không cần cầu nguyện để thăm hỏi ý Chúa và chúng ta cần làm một quyết định “chớp nhoáng” về những việc này.

Tôi muốn nói về những sự phản hồi có tính cách hoặc tiềm tàng trong tư duy, có khi nó nằm ở ngoài ranh giới của sự quyết định cụ thể của chúng ta. Ví dụ như có những tì vết tâm linh của dòng họ hoặc của lãnh thổ nơi chúng ta cư ngụ khiến chúng ta khước từ Lẽ Thật của Chúa. Có lắm lúc, sự khước từ này xuất nguồn từ những sự dạy dỗ sai lầm về hệ thống giá trị nước Đức Chúa Trời.

Thế thì, làm sao để chúng ta có thể phân biệt những sự khước từ tiềm tàng trong huyết mạch của chúng ta? Điều này thật quan trọng vì nếu chúng ta không nhạy bén, e rằng chúng ta sẽ mất đi nhiều cơ hội, nhiều cánh cửa Chúa đang mở ra. Vì Ngài đang mở đường và ban cho nhiều chiến lược nhưng nếu chúng ta vẫn còn bị trói buộc vì những chấn thương lòng của quá khứ hoặc vì những cánh cửa tăm tối vẫn còn hé mở thì chúng ta sẽ bỏ lỡ những thời cơ thuận lợi đến từ Chúa! Nguyện xin Chúa khai sáng tâm linh, mở rộng tâm trí chúng ta để nhìn biết sự vận hành của Thần Chúa trong mọi lúc.

Có khi phản ứng đầu tiên của chúng ta lại là muốn đổi thừa cho người khác, đổi thừa cho ngoại cảnh. Có thể lắm, một ai đó đã vi phạm đến chúng ta, nhưng dầu gì chăng nữa Chúa đang chăm chú nhìn xem sự phản hồi của chúng ta.

Nếu khi một sự việc nào đó xảy ra khiến chúng ta phản hồi một cách “kiệt liệt” trong “đau đớn tổn thương quá mức”, khác thường hơn những lúc khác, hãy cảnh báo, vì nó là một dấu hiệu của một ung nhọt đang bị kích thích.

Ngay lúc đó chúng ta cần làm điều gì? Chúa Thánh Linh sẽ hướng dẫn bạn. Riêng với cá nhân tôi, khi nhận diện ra một cái xốc dầm trong mối tình cảm hoặc trong tâm linh, điều đầu tiên là tôi nhờ cậy Chúa và đến với Ngài xin Chúa bày tỏ nguồn gốc của sự việc. Tuy thế, có lắm lúc tôi không thể làm điều này ngay tức thì nhưng Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, khi chúng ta hướng lòng về Chúa, Ngài sẽ có nhiều phương cách để bày tỏ mặc khải của Ngài để soi sáng sự việc, những sự việc sâu thẫm trong lòng người.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh soi sáng, chữa lành mọi tâm bệnh để chúng ta luôn có một tấm lòng mở rộng chào đón Lẽ Thật, chào đón sự thật về con người của chúng ta và lắng nghe tiếng Chúa truyền phán. Đức Chúa Trời đang mong đợi chúng ta đồng hành để tương tác với Ngài trong Mùa Gặt, trong nhiều việc cần được hoàn tất trên khắp đất.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com
#luathiengvn #luathiengvietnam #KhuocTuHayChapNhan

Thời Vàng Son!

Ngày 6, Tháng 7, Năm 2021

Hội Thánh con dân Chúa hiện đang trải nghiệm một thời kỳ vàng son, vì ánh sáng của Mặt Chúa thông qua chúng ta sẽ được chiếu sáng giữa nơi tăm tối.

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh-quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi.” – Ê-sai 60:1

“Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” – Ê-phê-sô‬ ‭5:14‬

Shalom!
Lửa Thiêng Việt Nam – 06-07-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Tuôn Rơi

Ngày 4, Tháng 7, Năm 2021

Khóc tôi, khóc một dòng sông
Khóc vì dân tộc đau thương tình đời
Khóc tôi, khóc mãi vì ai
Khóc vì tang tóc, đói nghèo dân ta

Khóc tôi, giọt lệ tuôn rơi
Khóc tôi, khóc mãi, vọng canh kêu cầu
Khóc tôi, tôi khóc vì ai
Khóc cho lãnh thổ, xin Ngài giải vây

Khóc tôi, khóc mãi, đêm ngày
Khóc cho đất nước, xin Ngài viếng thăm
Khóc tôi, xin Chúa mở lòng
Khóc cho lòng Chúa giải bày tâm can

Khóc ôi, như Chúa của tôi
Khóc Ngài, Ngài khóc vì con dân Ngài
Khóc vì lòng Chúa yêu tôi
Khóc cho dân tộc, chấn hưng mọi lòng

Khóc xin, khôi phục nước, nhà
Khóc cho, liên kết tình Cha đại ngàn
Khóc xin, hiệp một trong Ngài
Khóc ôi, xin Chúa, nguyện Ngài gia ơn

Nguyện xin Chúa đoái dân con
Nguyện xin tình Chúa, quang khai mọi lòng
Nguyện xin, xin Chúa thứ tha
Xin Ngài giải phóng, phục hồi dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Gặp Chúa

Ngày 4, Tháng 7, Năm 2021

Cho con nhìn biết Mặt Ngài
Cho con nhìn biết hình hài, Mắt Cha
Cho con biết rõ lòng Cha
Cho con nhìn biết lòng tha thiết Ngài

Cho con biết rõ tình đời
Cho con biết Chúa, biết thời, biết yêu
Cho con “khóc một dòng sông”
Cho con biết Mắt, biết Lòng Cha yêu

Gặp Cha một sáng tinh mơ
Gặp Ngài khoảnh khắc tình thơ ngọt ngào
Gặp Cha giữa chốn ba đào
Gặp Ngài, giông tố, thì thào, Danh Xưng

Gặp Ngài nơi trũng xương khô
Gặp Cha, gặp Chúa tung hô Danh Ngài
Gặp Ngài giữa lúc yếu đau
Gặp Cha nhìn biết, hao hao Mặt Ngài

Cho con biết Chúa Bình An
Cho con yên nghỉ an khang trong Ngài
Cho con biết Chúa Di-rê
Cho con biết rõ nguồn cung ứng Ngài

Cho con ở mãi trong Ngài
Cho con cư ngụ, Đền Ngài muôn thu
Cho con biết Chúa mỗi ngày
Cho con biết rõ hình hài, Mắt Cha

Gặp Cha, nhìn biết tình Cha
Gặp Ngài giữa lúc trầm kha, thuyền đời
Gặp Cha mọi lúc, mọi thời
Gặp Ngài, Lửa Thánh gọi mời, trong tim

Gặp Ngài, ôi phước hạnh thay
Gặp Cha, gặp Chúa, hây hây mọi lòng
Gặp Ngài, xin Chúa mở lòng
Gặp Cha, ở mãi, trong Cha đời đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Điều Trông Mong

Ngày 3, Tháng 7, Năm 2021

Cuộc sống của chúng ta luôn bận rộn với nhiều sinh hoạt hằng ngày, với những mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, và hẳn nhiên với mục đích đời đời Chúa chỉ định cho từng cá nhân.

Gần đây, trong những mối liên hệ Chúa làm mới lại qua nhiều năm xa cách, tôi cảm nhận Chúa Thánh Linh muốn xác chứng vài điều cốt lõi:

1. Chúng ta hy vọng đạt được các mục tiêu nào vào cuối cuộc đời trên đất này?

2. Sự thành công trong mục vụ?

3. Sự mở rộng vương quốc Chúa để mang lại sự phóng thích cho nhiều con người?

4. Những thành đạt tốt đẹp trong cuộc chạy đua thuộc linh?

Amen! Tất cả những mục đích tốt đẹp này là một phần hoặc là bông trái của sự gia tăng Chúa muốn ban cho chúng ta. Thế nhưng, tôi thiết nghĩ có vài điều quan trọng hơn nữa vào cuối đời của một con người, ấy là:

Chúng ta đã “yêu” những con người hư mất như Chúa yêu chúng ta chăng?

Chúng ta đã thể hiện tấm lòng Đức Chúa Trời với những con người từng “đi qua đời” chúng ta chăng?

Chúng ta đã gặp Chúa như Ngài từng mong đợi trải nghiệm những khoảnh khắc “Mặt đối mặt” với chúng ta chăng?

Chúng ta đã trải nghiệm sự “biết Chúa” như Ngài biết chúng ta chăng?

Bạn ơi, hãy nhớ rằng tất cả những gì chúng ta làm trên đất này cần đặt trên nền tảng của mối liên hệ trong giao ước với Chúa. Mọi việc khác chỉ là bông trái tự nhiên xuất nguồn từ mối tương giao của chúng ta với Chúa!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-07-2021
http://www.luathiengvn.com

Chuyện Tình

Ngày 28, Tháng 6, Năm 2021

Mắt em trong sáng lung linh
Sáng như trăng sáng, sao mai rạng ngời
Chuyện tình thuở ấy, năm xưa
Cuốn theo mây gió ngập ngừng thâu đêm

Chuyện tình, thời ấy, xa xưa
Từ khi sáng thế tại vườn Ê-đen
Ngay khi mở mắt chào đời
A-đam nhìn biết Mắt Cha sáng ngời

Chỉ trong khoảnh khắc đời đời
Hà hơi Hằng Sống, mắt nhìn biết Cha
Dựng nên theo ảnh tượng Ngài
Nhìn vào Mắt ấy, thấy hình bóng ta

Tình yêu muôn thuở chẳng vơi
Chẳng hề phai nhạt theo dòng thời gian
Tình Cha, tình Chúa đại ngàn
Tình yêu vô hạn, chữa lành dân gian

Dẫu cho tội lỗi bôn ba
Nhìn lên Thập Tự, chiều đồi Gô-tha
Huyết Chiên Con tẫy sạch lòng
Đặt lòng tin cậy, trong Danh Con Trời

Mở lòng hãy mở rộng lòng
Ăn năn, xin Chúa xoá tan đêm buồn
Trở về, về lại, Đầu Nguồn
Xin Cha tha thứ, nguyện Ngài gia ơn

Cho con nhìn thấy Mặt Ngài
Cho con nhìn biết lắng nghe tiếng Ngài
Nhìn vào Đôi Mắt chân tình
Nhìn vào Mắt Chúa, biết Ngài là Cha

Khôi phục giải cứu dân con
Phục hồi đất nước, chấn hưng vùng miền
Bước ra khỏi chốn phu tù
Vực con khỏi chốn trầm luân cuộc đời

Cất cao cánh cửa ngợi khen
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng
Con côi ta chẳng con côi
Chúa Cha sắm sẵn mở đường cho ta

Chuyện tình năm ấy thuở xưa
Bóng Cha in dấu, Danh Xưng tuyệt vời
Kìa Danh trên hết mọi danh
Trên trời dưới đất chẳng ai sánh bằng

Cha ta Ngài Đấng Sinh Thành
Chuyện tình của Chúa muôn đời chẳng vơi
Núp trong Vầng Đá muôn đời
Chuyện tình yêu Chúa đời đời vô song!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh : Thang Nguyen

Hoa Sóng

Ngày 26, Tháng 6, Năm 2021

Hoa sóng mới, từ nguồn sống đời đời
Hướng lòng về, nguồn sự sống vô biên
Hoa sóng trắng, loài hoa biển tuyệt diệu
Hướng lòng về, cội nguồn của tình yêu

Lòng mong đợi, loài hoa biển trùng dương
Tình yêu Cha, khiến lòng ta dậy sóng
Trở về nguồn, trở về với cội nguồn
Lòng Giao Ước, một lòng với Gia-vê

Hoa sóng ơi, khơi dậy mối tương giao
Mặt đối Mặt, mắt lòng ta nhìn biết
Tấm lòng Ngài, bày tỏ ý Cha yêu
Tai lắng nghe, tiếng gọi của Tin, Yêu

Lòng mong đợi, nơi Vọng Canh vang tiếng
Tiếng Tù Và, cảnh tỉnh giữa canh ba
Dậy mà đi, kìa dân Chúa vùng lên
Hoa biển sóng, khiến lòng ta dậy sóng

Sống đời đời, dưới bóng cánh Toàn Năng! 😂

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Tiến Lên

Ngày 26, Tháng 6, Năm 2021

Một lòng kiến định tư duy
Không làm, không đứng, không đi làm gì!
Thế thì ta mãi chăm nhìn
Nhìn qua nhìn lại, chẳng nhìn Chúa ư?

Cớ sao ta mãi trông chờ
Chờ mưa, chờ gió, chờ thời, bôn ba?
Bạn ơi, bạn có biết chăng
Xưa nay Chúa vẫn trông chờ chúng ta

Một ngày tươi mới Chúa cho
Một thời mở rộng, một thời gia tăng
Không còn ngần ngại e dè
Chẳng còn lo lắng bâng quơ thế nào

Một lòng tin cậy trong Cha
Bước vào lãnh thổ giải vây dân tình
Sánh vai, đồng bước với Ngài
Mở mang bờ cõi triển khai vùng miền

Không còn thắt chặc khắc khe
Chẳng còn phán đoán, Ba Miền vùng lên
Tẫy thanh lãnh thổ, khai hoang
Đứng nơi sứt mẽ đêm ngày cầu thay

Chữa lành rịt vết thương lòng
Tỏ bày lòng Chúa qua tình thương yêu
Một lời nhân ái, cho ra
Yêu thương che chở, phá tan đêm buồn

Tình Cha trong mối tương giao
Trong Giao Ước mới Thần Cha vận hành
Ở trong danh tánh Cha ban
Thần quyền thẫm vị trong Danh Con Trời

Tiến lên ta hãy tiến lên
Bước vào mùa gặt, Lửa Linh từ trời
Ý Cha thuận phục theo thì
Theo đường lối Chúa, vâng theo ý Ngài

Tiến lên, vùng dậy mà đi
Đi vào mùa gặt Chúa Cha dẫn đầu
Có gì quá khó cho Ngài
Con gặt bén gót người gieo giờ này!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Vươn Lên

Ngày 26, Tháng 6, Năm 2021

Nào cùng nhau, ta hãy vui mừng lên
Vỗ tay nào, dâng cao tiếng ngợi khen
Chúc tụng Chúa, trên ngôi cao sang ấy
Đấng chú tể, oai quyền thật cao quý

Chúa Bình An, Vua Vinh Hiển tuyệt vời
Không có gì, thật quá khó cho Ngài
Chú chăm nhìn, Ngài vẫn đang tìm kiếm
Với những ai, đang trông đợi nơi Ngài

Không đủ lời, không thể nào mô tả
Tấm lòng vàng, Đấng thành tín đời đời
Không thay đổi, lòng Cha luôn mong đợi
Ôi tình Ngài, hơn biển rộng sông dài

Hãy vui mừng, chúc tụng Đấng năng quyền
Tay mạnh sức, Chúa Vạn Quân chiến đấu
Đấng Đi Đầu, Ngài quang khai, đột phá
Phá tan xiềng, Ngài giải phóng dân ta

Chớ sợ hãi, không buồn lo trầm cảm
Nhờ ơn Ngài, hãy thừa thắng xông lên
Gió Thánh Linh, đầu nhành đang rúng động
Lửa Thiêng Ngài, ồ, nhuộm đỏ tim ta

Chiến binh Chúa, những chiến binh dũng cảm
Thập Tự Đoàn, gươm hai lưỡi vung lên
Yêu lãnh thổ, cầu thay trong chiến lược
Lời hằng sống, ta công bố đêm ngày

Ý của Cha, nguyện ở đất như trời
Xin thương xót, nguyện xin Ngài nhớ đến
Một lần nữa, nguyện xin Chúa viếng thăm
Mở cửa trời, Ngài thương xót gia ơn

Kìa mùa gặt, giờ con gặt đã đến
Một đạo binh, nguyện xin Chúa dấy lên
Yêu giống nòi, yêu quê hương, lãnh thổ
Bốn Phương ơi, nào ta hãy vươn lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Không Sao Đâu

Ngày 25, Tháng 6, Năm 2021

Không sao đâu, chớ nên buồn chẳng sợ
Chúa ở cùng, Ngài ở mãi trong tim
Chúa Gia-vê, là Chúa của Bình An
Không thiếu thốn, chẳng bao giờ lo sợ

Không sao đâu, chẳng còn đau đớn nữa
Chúa Di-rê, nguồn cung ứng vô biên
Chúa Ra-phê, Ngài là Đấng chữa lành
Không đau khổ, ta chẳng còn than khóc

Không sao đâu, giờ chẳng còn tang tóc
Chúa Sha-mah, Ngài hiện diện khắp nơi
Chúa toàn năng, Đấng giải cứu minh oan
Không lo lắng, lòng bình an yên nghỉ

Dòng bình tịnh, nơi mé nước an vui
Lòng thỏa nguyện, ta vui mừng khôn xiết
Dọn lòng ta, xin chào Vua Vinh Hiển
Nào bước lên, lên đến chốn cao hơn

Lòng vui mừng, tay giương nỗi cung đồng
Mở rộng lòng, luôn khai phóng, cho ra
Trong chiến trận, hãy mở lòng dung thứ
Chúa tình yêu, Ngài mở khoá ngục tù

Ồ mùa gặt, kìa ruộng đồng phơi phới
Gió Thánh Linh, Ngài viếng thăm lãnh thổ
Thần Lẽ Thật, hằng mở tâm mở trí
Phá tan xiềng, Ngài giải phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Thời Cơ

Ngày 25, Tháng 6, Năm 2021

Hội thánh con dân Chúa đã liên tục tha thiết cầu thay để nhìn thấy một mùa gặt rộng lớn. Tạ ơn Chúa, trong những nghịch cảnh hiện thời, giữa cơn khũng hoảng kinh tế, trong đại dịch toàn cầu này, hãy bước vào mùa gặt.

Đây là một thời điểm thuận lợi để chúng ta cùng nhau chổi dậy để mở rộng vương quốc Chúa. Đức Chúa Trời đang biểu dương Danh Xưng Ngài trên khắp đất. Chớ nên buồn rầu lo lắng vì Chúa đã đi trước để dọn đường cho chúng ta.

Giữa cơn bách hại, Chúa Giê-hô-va Nissi, Ngài là Đấng cờ xí, Ngài là sự đắc thắng của chúng ta.

Trong cơn nghèo đói, Ngài là Đấng cung ứng mọi nhu cầu.

Giữa cơn đại dịch, Ngài là Đấng chữa lành.

Giữa mọi thử thách gian truân, Ngài là Đấng giải cứu.

Đức Chúa Trời Bình An là Đấng chúng ta đang thờ phượng.

Hãy đến với Ngài.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Lối Đi

Ngày 25, Tháng 6, Năm 2021

Buông ra mở rộng lòng ta
Chào Vua Vinh Hiển, xin Ngài viếng thăm
Quanh co rắc rối, đường mòn?
Rối ren cứ mãi, rườm rà bôn ba?

Nối vòng tay lớn đón chào
Tấm lòng rộng mở, ban cho tình người
Lòng ta khai phóng Lời Cha
Chớ nên thắt chặc, chẳng nên phụ lòng

Con đường sự sống quang vinh
Tình yêu Vĩnh Cữu, tình yêu chữa lành
Một con đường mới mở ra
Lấp lánh sáng ngời, theo ý thượng thiên

Trên con đường Thánh siêu nhiên
Dấu kỳ phép lạ, theo ta hằng ngày
Bước theo Chân Chúa, lên cao
Mắt chăm nhìn Chúa, mùi hương tuyệt vời

Dâng lời chúc tụng Gia-vê
Lòng ta mở rộng, trong Cha đời đời
Con đường mở khoá tư duy
Đánh tan gian ác, phá tan mọi xiềng

Thiên đàng trên khắp lối đi
Lời Cha mặc khải sáng soi lòng này
Mở lòng chào đón Bình Minh
Muôn hoa đua nở, tình Cha dạt dào!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Jannie Cowley

Trăng Vàng Bên Sông

Ngày 24, Tháng 6, Năm 2021

Trăng vàng bến nước nữa đêm
Về bên sông nước, êm êm giữa dòng
Hai người phụ nữ trông mong
Canh ba tát nước, mênh mông dòng đời

Thức canh tỉnh thức dọn lòng
Em về em nhớ, còn mong, đợi chờ
Chờ anh em vẫn chờ mong
Anh ơi anh nhớ nỗi lòng năm xưa

Một lòng chung thủy với nhau
Trong Giao Ước mới hao hao Mặt Ngài
Mắt nhìn chăm chú hình hài
Trời cao trong sáng, ban mai chiếu ngời

Hai con thuyền nhỏ mong manh
Giữa dòng trôi dạt, gát canh bốn bề
Về nơi sông nước một lòng
Bên dòng bình tịnh, bên dòng an vui

Trăng vàng vẫn ở trên cao
Không còn cô quạnh, về mau, ấm lòng
Vẫn trông, vẫn đợi, vẫn chờ
Lòng Cha nay vẫn mong chờ chúng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Lòng Trông Cậy Trong Sự Biết Chúa

Ngày 23, Tháng 6, Năm 2021

Chúng ta có thể tạo nên nhiều kỷ luật cho bản thân để tự “buộc mình” đặt lòng tin cậy vào Chúa. Điều này nghe thật dễ làm phải không bạn?

Thế nhưng tại sao trong cuộc sống hằng ngày chúng ta đã phải liên tục tranh đấu với “cái tôi” của mình trong sự vâng phục hoặc trông cậy Chúa?

Có một yếu tố quan trọng trong sự “trông cậy” Chúa, ấy là, những trải nghiệm cá nhân trong mối liên hệ mật thiết với Chúa. Nói một cách dễ hiểu hơn, trong mối liên hệ bạn bè hoặc với những người thân của chúng ta, nếu chúng ta đã từng trải nghiệm sự gần gủi để tìm biết cá tính của những người thân yêu, bạn bè, lòng trông cậy giữa chúng ta với những đối tượng ấy sẽ được liên tục thiếp lập, xây dựng và tăng trưởng qua những sinh hoạt của cuộc sống hằng ngày.

Cũng thế, khi chúng ta liên tục ở trong mối liên hệ với Chúa trong giao ước, lòng trông cậy nơi Chúa của chúng ta sẽ trở thành một phản ứng tự nhiên. Hẳn nhiên chúng ta sẽ vẫn phải là một quyết định hằng ngày để đến với Chúa khi đối diện với những sự thử thách khó khăn trong cuộc sống và Chúa sẽ liên tục vùa giúp chúng ta có được một đời sống đức tin vững mạnh.

Hãy nhớ rằng trận chiến cốt lõi của chúng ta không chỉ để vượt qua mọi khó khăn hoặc để được Chúa nhậm lời cầu xin nhưng nó chính là một chiến trận để chúng ta giữ vững đức tin hoặc là lòng trông cậy nơi Chúa. Tất cả đều được gồm tóm vào trọng tâm của mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Nếu sự nhậm lời của Chúa không xảy ra theo sự suy diễn của chúng ta, mối liên hệ của chúng ta với Chúa liệu có bị sứt mẻ gì không? Hay điều đó chỉ là một động cơ để chúng ta tìm biết và thuận phục ý Chúa theo đường lối và thời điểm của Ngài?

Lòng trông cậy Chúa của chúng ta cần đặt trên nền tảng của sự “Biết Chúa”, tức là mối tâm giao mật thiết với Ngài. Khi chúng ta nhìn biết tấm lòng của một ai đó, lòng trông cậy của chúng ta với con người đó sẽ được xây dựng và tăng trưởng trong quá trình của mối liên hệ đó.

Hãy ở trong Ngài. Hãy đến với Ngài để biết rõ tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là như thể nào. Lúc ấy, sự trông cậy Chúa chỉ là một việc tự nhiên, dễ dàng vì, chúng ta biết rõ tình yêu sâu đậm của Cha Thiên Thượng là như thế nào. Tình yêu của Chúa sẽ không bao giờ vơi; từ đây cho đến đời đời!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Vận Người

Ngày 22, Tháng 6, Năm 2021

Vận ta, vận của con người
Con người, nhớ Đấng Sinh Thành ra ta
Ta đi một sớm một chiều
Chiều kia, vận ấy, vận nằm Tay Cha

Cha ta, Chúa Đấng yêu thương
Thương yêu che phủ trọn đời yêu ta
Ta nay chẳng sợ, không buồn
Buồn gì ta chẳng lo âu đợi chờ

Chờ thời, chờ gió, chờ mưa?
Mưa rơi thấm ướt Tình Cha đại ngàn
Ngàn Thu áo tím chờ ai
Ai đi hãy nhớ đường về chớ quên

Quên đi mọi nỗi đau thương
Thương về, tìm đến cội nguồn, A-ba
Ba Miền, một Chúa, vùng lên
Lên, vào, lên chốn thượng thiên với Ngài

Ngài, Vua Vinh Hiển bao dung
Dung tha, ban phước, từ trời trào tuôn
Tuôn theo dòng chảy Thánh Linh
Lửa Linh khai phóng, dân Ngài quang khai

Khai hoang, mở lối dẫn đường
Đường về thành Thánh, mừng vui trọn đời
Đời ta như gió với mây
Mây bay, gió cuốn, tự do trọn đời

Đời ta, mấy vận, bao đời
Đời đời trong Chúa Bình An trọn lành
Thẫm quyền, thân vị từ Cha
Cha ta, Ngài, Đấng năng quyền vô song! 😂

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 22-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Khai Phóng Lãnh Thổ

Ngày 20, Tháng 6, Năm 2021

Cầu xin Chúa, xin Ngài nhớ đến
Nơi Miền Cao, lòng Chúa đoái thương
Dân tộc con, vẫn còn tìm kiếm
Chốn thăng trầm, xin Chúa gia ơn

Lòng rộng mở, Tình Cha khai phóng
Ban thêm ơn, cung ứng, chữa lành
Cơn tang tóc, đói nghèo muôn thuở
Mở cửa trời, giải phóng dân ta

Lòng mong đợi, mắt chú chăm nhìn
Chiến trận này, của Chúa Gia-vê
Ôi xin Chúa, đêm ngày, thương xót
Bẽ khoá xiềng, giải phóng tư duy

Lòng con côi, chẳng còn tang tóc
Mở mắt lòng, nhìn biết A-ba
Ôi Cha ơi, biết bao giọt lệ
Đến bên Ngài, nhìn biết Cha yêu

Mắt lòng ta, giờ ta nhìn biết
Đức Chúa Trời, Chúa Đấng yêu thương
Lời công bố, Lời Cha truyền phán
Phá tan xiềng, thanh tẫy vùng miền

Từ Vọng Canh, Mặt Cha tìm kiếm
Mở rộng lòng, khai phóng cho ra
Chẳng lo buồn, không còn đau khổ
Huyết Chiên Con, rịt vết thương lòng

Giờ chỉ biết, kêu cầu Danh Chúa
Giê-hô-va, Vạn Quân mạnh sức
Đấng Đi Đầu, mở đường đột phá
Cờ xí Ngài, chiến thắng tung bay

Một lần nữa, xin Ngài thăm viếng
Mở rộng lòng, chào Vua Vinh Hiển
Giờ ăn năn, nguyện Ngài tha thứ
Giải vây lòng, mọi mối minh oan

Lửa Thiêng Ngài, ngự trên lãnh thổ
Xin thương xót, xin Ngài động chạm
Một lần nữa, Thần Cha thăm viếng
Cứu dân con, khôi phục nước nhà!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 20-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Trở Về Với Nền Tảng

Ngày 20, Tháng 6, Năm 2021

Đây là một thời điểm để chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời là Cha và thuộc tánh của Ngài. Ngài là ai? Ngài là Đấng “Ta Là” (the I AM), Đấng Hiện Hữu. Ngài là tất cả những gì chúng ta cần trong cuộc hành trình từ đất về trời và luôn mãi trong cõi đời sau.

Điều thứ hai không kém phần quan trọng. Ấy là, chúng ta cần nhìn biết danh tính của chính mình. Chúng ta là ai trong Đấng Christ? Chúng ta là con của Đấng Tối Cao. Sự nhìn biết này chỉ có thể thấu hiểu từ mối liên hệ trong Giao Ước với Chúa. Có nghĩa rằng chúng ta khó có thể thấu hiểu sự liên kết chặc chẽ với Đức Chúa Trời của sự yêu thương nếu chúng ta không trải nghiệm sự tương giao mật thiết hằng ngày với Đấng Sinh Thành.

Những gì Chúa truyền phán để hướng dẫn bạn trong hiện cảnh là để cho bạn nhìn biết Ngài. Những lời làm chứng của bạn về sự giải phóng và dẫn dắt của Chúa là điều khích lệ cho tất cả. Thế nhưng, nếu một ai đó ao ước được trải nghiệm sự vận hành của Thần Chúa, nhưng lại “rập khuôn” theo sự dẫn dắt của Chúa cho bạn thì… e rằng những sự việc này chưa chắc lại là sự dẫn dắt Chúa ban cho cá nhân đó.

Hãy nhớ rằng Chúa có nhiều phương cách, có lúc Ngài truyền phán cho người bệnh dầm mình xuống sông và bởi sự vâng lời Chúa họ đã được chữa lành. Có lúc Ngài truyền phán cho người què hãy chổi dậy và vác giường mà đi, v.v. Chúa muốn chúng ta lắng nghe tiếng truyền phán của Ngài cho mỗi hoàn cảnh riêng biệt.

Vua Đa-vít đã luôn luôn cầu vấn Chúa trước khi ra trận. Có lúc Chúa cho ông một chiến lược xông ra đối nghịch trực diện với quân thù. Có lúc Chúa bảo ông đi vòng phía sau về hướng cây dâu, rồi sau đó lắng nghe tiếng gió lây động trên đầu nhành cây và chỉ xông lên khi ông nghe được tiếng gió vì lúc ấy Đức Giê-hô-va Vạn Quân đã đi đầu để giải phóng dân sự Ngài.

Đây là lý do tại sao chúng ta không nên thiết kế những phương pháp và công thức cho con dân Chúa “thực hiện” để tiếp nhận những điều thuộc về Chúa và cũng là lý do chúng ta không nên ép buộc hoặc đoán định hướng đi cho từng cá nhân. Chúng ta có thể chia sẻ những mô hình thuộc linh, nhưng sự dẫn dắt của Chúa cho từng cá nhân là cho chính cá nhân đó tìm biết ý Chúa trong mối tương giao hằng ngày.

Đây là một thời điểm để chúng ta nhìn biết Chúa là ai và danh tính của chúng ta trong Đấng Christ qua mối liên hệ mật thiết trong Giao Ước Chúa.

Hãy Đến Với Ngài!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Tầm Nhìn Về Chúa

Ngày 20, Tháng 6, Năm 2021

Khi chúng ta suy gẫm về Chúa, tầm nhìn của chúng ta về Ngài là như thể nào?

Chúng ta có nhìn thấy Chúa như một Đấng nào đó xa vời mà chúng ta không thể đến gần chăng?

Hoặc chúng ta nhìn thấy một Đấng đầy dẫy quyền năng nhưng lúc nào cũng sẵn sàng sửa trị hoặc đoán phạt chúng ta chăng?
Chúng ta có nhìn thấy hoặc nghĩ rằng Chúa chỉ nhậm lời của những con người được ơn nào đó nhưng lời cầu nguyện của chính cá nhân mình thì không được nhậm? Tôi đã từng có tầm nhìn sai lệch này qua những sự dạy dỗ sai lầm. Đức Chúa Trời không tây vị ai hết vì Ngài nhìn biết tấm lòng của chúng ta!

Chúng ta có nhìn thấy hoặc nghỉ rằng chúng ta cần trở nên tốt hơn để được xứng đáng nhận lãnh ơn phước Chúa chăng? Hẳn nhiên nếu chúng ta vượt qua ranh giới ra khỏi vòng bảo vệ của Chúa, thì chúng ta không thể đứng vào một vị trí chính chắn để tiếp nhận ân sũng của Ngài.

Chúng ta có khuynh hướng “lập công” chăng? Tức là noi theo những quy luật giáo điều khắc khe của khuôn khổ “tôn giáo” mà lại chối bỏ mối liên hệ với Chúa? Nói tóm lại chúng ta có lắng nghe Chúa truyền dạy qua sự cảm động của Đức Thánh Linh hay chỉ làm theo các phương pháp và sự dạy dỗ của con người mà thôi?

Chúng ta có nhìn biết Đức Chúa Trời là Cha yêu thương chăng? Ngài là Đấng Sinh Thành, là Cha của linh hồn chúng ta. Đức Chúa Trời là sự yêu thương!

Tất cả cần được dựa trên nền tảng của mối tâm giao trực tiếp, trong giao ước Chúa. Chúng ta CHỈ BIẾT VỀ Chúa hay chúng ta thật sự BIẾT Chúa????

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Cánh Xanh

Ngày 19, Tháng 6, Năm 2021

Cánh xanh, vạt lá xanh xanh
Cườm hoa trăng trắng, lòng anh đợi chờ
Một vừng trăng sáng như mơ
Lòng em vẫn nhớ, vẫn chờ đợi ai!

Cánh hồng bươm bướm yêu thương
Cành mai thơ thẫn, mùi hương dạt dào
Hừng đông chưa gọi anh đào
Mùa hoa đua nở nắng chào yêu thương

Nữa đêm hoa nở bất ngờ
Hương mơ thầm nhớ, tình thơ trọn lành
Cánh hồng, cánh đỏ lá xanh
Mỏng manh nhớ gọi tên anh đường về

Đường đi ngập lá xanh xanh
Tình anh em nhớ mong manh đón chờ
Một mùa thay lá thẫn thờ
Tình yêu nhuộm tím lòng thơ tình người

Tình Thu, lá tím, xanh xanh
Một mùa hy vọng, một mùa thương yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Đắc Thắng Trong Sự Hiện Diện

Ngày 19, Tháng 6, Năm 2021

Bí quyết của một cuộc đời đắc thắng không tuỳ thuộc ở ân tứ và tài năng của chúng ta; nó cũng không tuỳ thuộc vào nguồn tài chánh của mục vụ hoặc tổ chức; nó không tuỳ thuộc vào các mối liên kết trong tổ chức.
Hãy xem trong II Sử Ký 20, phân đoạn này cho chúng ta biết rằng Chúa là Đấng đi đầu, Ngài là sự đắc thắng của chúng ta trong mọi tình huống.

Dân sự Chúa đã phải đối đầu với kẻ thù và trong lúc ấy Chúa ban Giô-sa-phát một lời hứa chắc chắn về trận chiến trước khi dân Ngài xông vào chiến trận.

“Trong trận nầy các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh-chiến; hãy dàn ra, đứng yên-lặng mà xem thấy sự giải-cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem! Chớ sợ, chớ kinh-hãi; ngày mai, hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi…”

“Đương lúc chúng khởi ca-hát và ngợi-khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục-binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Sê-i-rơ đã đến hãm đánh Giu đa; và các dân ấy đều bị bại.” – II Sử-ký‬ ‭20:17‬, 22‬

Sự chiến thắng thuộc về Chúa và khi chúng ta xông vào chiến trận trong Danh Đức Giê-hô-va Vạn Quân, kẻ thù sẽ phải tháo chạy!

Hãy tiếp tục tìm kiếm Mặt Chúa và ở trong sự hiện diện của Ngài. Hallelujah. Sự đắc thắng thuộc về Cha!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Niềm Vui Trong Sự Hiện Diện

Ngày 19, Tháng 6, Năm 2021

Niềm vui của Chúa là sức mạnh của chúng ta. Niềm vui này không xuất nguồn từ ngoại cảnh; nó không đến từ bất cứ một điều gì khác; nó không đến từ mục vụ. Hẳn nhiên khi chúng ta bước đi để làm theo những gì Chúa Thánh Linh cảm đồng chúng ta có được một niềm vui mới trong ý chỉ Chúa.

Nhưng niềm vui trung thực đến từ những giây phút chúng ta trải nghiệm sự hiện diện trong mối tương giao mật thiết với Chúa, ở trong mối liên lệ giao ước với Ngài.

Hãy suy gẫm Lời Chúa trong Thi-thiên 16 và I Sử Ký 16:

“Vì Ngài sẽ chẳng bỏ linh hồn con luôn trong âm phủ, Hoặc để cho Người Thánh của Ngài thấy sự rữa nát. Ngài sẽ chỉ cho con con đường sự sống. Trước Mặt Chúa có sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” Thi-Thiên 16:10-11

“Huy hoàng và uy nghi ở trước mặt Ngài, Quyền năng và đẹp đẽ ở trong nơi thánh của Ngài.”
‭‭1Sử‬ ‭16:27‬

Khi chúng ta đồng hành với Chúa, trong sự hiện diện của Mặt Ngài, niềm vui và sức mạnh sẽ là những ấn chứng tuyệt vời trên chúng ta và trong cuộc đời chúng ta là những ống dẫn thô sơ để bầy tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời với một thế gian hư mất.

Đúng thế, niềm vui của chúng ta đến từ Cội Nguồn của sự sống, từ Đấng Sinh Thành; Ngài là Cha của linh hồn chúng ta.
Hãy đến với Ngài!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-06-202

Bình An Trong Sự Hiện Diện

Ngày 19, Tháng 6, Năm 2021

Sự bình an thật là một sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết của con người. Chúa Bình An là Đấng đang ở cùng con dân Ngài.

Khi chúng ta đồng hành với Đức Chúa Trời trong mối tương giao mặt đối Mặt, Danh Xưng Đức Giê-hô-va Shalom, tức là một thuộc tính của Chúa sẽ được thể hiện trong chúng ta và thông qua chúng ta là những ai thuộc về Chúa. Trong bản dịch nguyện thủy, từ Shalom có nghĩa rằng không có gì thiếu thốn hoặc thiếu hụt tức là sự trọn vẹn hoàn mỹ không có một tỳ vết.

Sự bình an của Chúa, Danh Xưng Đức Giê-hô-va Shalom mang lại sự yên nghỉ cho linh hồn chúng ta và là một sự chữa lành cho mọi tâm bệnh và thể xác. Khi chúng ta cầu nguyện hoặc chúc phước cho một ai đó, lời cầu bình an là một lời cầu xin tốt đẹp về một thuộc tính quan trọng của Đức Chúa Trời. Ngày nay, dân Do Thái liên tục xử dụng từ này như một lời chào thăm tốt lành với người thân yêu xa gần.

Đức Chúa Trời đóng ấn Danh Ngài trên con dân Ngài và ban cho họ sự bình an của Ngài. (Xem trong Dân Số Ký 6:26-27‬)
Giăng đoạn 14 là một phân đoạn tuyệt vời mô tả tình yêu của Chúa qua thông điệp của tình yêu Chúa được thể hiện qua trạng thái của “sự ở trong Chúa.” Và, trong đoạn này, Chúa nhắc đến một lời hứa ơn phước quan trọng Ngài dành cho chúng ta:

“Ta để sự bình-an lại cho các ngươi; ta ban sự bình-an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình-an chẳng phải như thế-gian cho. Lòng các ngươi chớ bối-rối và đừng sợ-hãi.” – Giăng‬ ‭14:27‬ ‭

Đúng vậy, khi chúng ta liên tục bước đi trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ trải nghiệm sự bình an của Chúa Bình An. Trong sự diện thánh, Mặt Ngài sẽ liên tục chiếu sáng để chữa lành mọi bệnh tật và linh hồn chúng ta sẽ đi vào sự yên nghỉ thật trong Ngài. Chúa là tốt lành!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

“Động Cơ Tình Yêu” Trong Sự Hiện Diện

Ngày 18, Tháng 6, Năm 2021

Thật ra không có một công thức điển hình nào để chúng ta “Thực Hành Sự Hiện Diện”, tức là không có một phương pháp nào để chúng ta luyện tập về việc liên tục ở trong sự hiện diện của Chúa. Vì sao? Vì sự ở trong Chúa hoặc liên tục cảm nhận sự hiện diện của Chúa được đặt trên nền tảng của mối liên hệ, và, trong sự tương giao mật thiết chúng ta đến gần Chúa để nhìn biết Ngài trong giao ước.

Nếu một ai đó nghĩ rằng “Tôi đến gần Chúa để đón nhận điều này hoặc điều kia…”, không khéo chúng ta sở hữu một động cơ ở ngoài ranh giới của mối liên hệ giao ước với Chúa, vì tất cả đều không được dựa trên một nền tảng nào khác hơn là bản thể chân chính của Đức Chúa Trời; ấy là, Ngài chính là cội nguồn của Tình Yêu.

Đúng thế, những ơn phước ở trong sự hiện diện của Chúa chỉ là bông trái tự nhiên, nhưng chính chúng không là mục tiêu tối hậu. Hẳn nhiên, “Thực hành sự hiện diện” đòi hỏi một điều kiện tiên quyết quan trọng, ấy là, một sự quyết định trong chính con người của chúng ta để ở trong sự hiện diện của Mặt Chúa.

Sự quyết định này không gì khác hơn là lòng tình nguyện đi theo Chúa. Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta theo ảnh tượng Ngài, nhưng Ngài ban cho con người quyền tự do chọn lựa và quyết định. Ngài đã không tạo dựng nên những “rô-bô, người máy”. Ngài yêu chúng ta một cách vô điều kiện và vì thế, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền quyết định thượng đỉnh. Nếu chúng ta vâng theo lời khuyên dạy của Chúa, chúng ta sẽ được phước, nếu không, Chúa vẫn yêu thương, nhưng vì các định luật thuộc linh Chúa đã thiết lập, chúng ta sẽ ở ngoài vòng ranh giới của ơn phước Chúa. Vì vậy, chúng ta sẽ có quyền quyết định để đến gần Ngài trong mối tương giao mặt đối Mặt. Và điều đó đòi hỏi một phần tử quan trọng, “tình yêu” trong giao ước để chúng ta “thực hành sự hiện diện” của Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Vậy thì, những chướng ngại vật nào đang ngăn cản chúng ta đến gần Chúa? Có phải chăng là do những sự dạy dỗ sai lầm chúng ta bị vướng mắc trong quá khứ? Những khuynh hướng và đường lối của tư duy, kiến định của các giáo điều vu vơ là những rào cản khiến chúng ta không thể đến với Chúa trực tiếp? Ai đã nói với chúng ta rằng chúng ta không có đủ “ơn” để tìm kiếm và lắng nghe tiếng Chúa? Chúng ta có giống như con dân Chúa xưa kia trong đồng vắng không dám đến gần Chúa mà chỉ muốn nghe Lời Chúa qua Môi-se không? Hẳn nhiên, Chúa sẽ xử dụng nhiều công cụ để chia sẻ Lời Ngài, nhưng thật ra, Chúa đã dựng nên con người để ở trong mối tương giao trực tiếp với Ngài.

Hôm nay, nguyện xin Chúa Thánh Linh cảm động, động chạm đến mỗi người trong chúng ta. Xin Ngài chữa lành mọi chấn thương lòng của những chu kỳ tối tăm của quá khứ. Xin Ngài giải phóng chúng ta ra khỏi sự khống chế của các thế lực tối tăm, của những kiến định sai lệch xuất nguồn từ các giáo điều rườm rà do con người thiết kế. Chúa là tốt lành và Ngài mong muốn con dân Ngài nhìn biết thuộc tánh chân chính của Ngài, Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Đây chính là một nền tảng và động cơ đích thực để chúng ta bước vào và liên tục ở trong sự hiện diện của Ngài.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Thực Hành Sự Hiện Diện

Ngày 18, Tháng 6, Năm 2021

Một câu trong Anh Ngữ, “Practicing the Presence of God” thường được dùng để mô tả một trạng thái khi chúng ta “thực hành sự hiện diện của Chúa”. Nó không chỉ là một trạng thái của việc liên tục ở trong sự hiện diện của Chúa, nhưng là một chủ động của cá nhân mình để bước đi và liên tục ở trong sự hiện diện của Chúa.

Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng, Đức Chúa Trời là Thần vì thế sự thờ phượng thật là khi chúng ta thờ phượng Ngài với tâm thần và lẽ thật. Vậy thì, sự thờ phượng tức là khi chúng ta thờ phượng trong sự hiện diện của Ngài và điều này có thể được diễn tiến 24 trên 24 hay không? Hay là chúng ta chỉ bước vào sự hiện diện của Chúa trong những buổi nhóm họp tại hội thánh hoặc ở trong những buổi cầu nguyện tuần hoàn tập thể và cũng có thể là trong những thì giờ riêng tư khi chúng ta dành riêng một khoảnh thời gian trong ngày để thông công với Chúa?

Đức Chúa Trời là Đấng “Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Tại”; Ngài là Đấng đầy dẫy năng quyền, không có thì là khó cho Ngài. Ngài là Đấng biết hết mọi việc và Ngài đang hiện diện ở khắp mọi nơi, trên trời, dưới đất và bên dưới đất.

Thế thì, chúng ta có thể bước vào và liên lục ở trong sự hiện diện của Chúa từng giây phút và ở bất cứ một nơi chúng ta hiện đang có mặt trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày; ngay cả trong giấc ngủ của chúng ta, khi tâm trí không hoạt động, nhưng tâm linh của chúng ta vẫn có thể thông công với Chúa.

Nói tóm lại, sự hiện hiện của Chúa đang bao trùm trên khắp đất và vì thế, nếu chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa là vì “đường giây” của sự thông công của chúng ta với Chúa bị nghẹt ngòi hoặc là chúng ta không mở lòng để trò chuyện với Ngài. Sự trò chuyện này không hẳn chỉ ở trong hình thức của sự cầu thay, hát ngợi khen, nhưng nó mang nhiều hình thức khác nhau.

Với tất cả những ai đã từng trải nghiệm ‘tình yêu’ trong mối quan hệ, bất cứ một mối quan hệ nào, giữa vợ với chồng, giữa bạn bè, giữa những người thân yêu, có lắm lúc chúng ta gần gủi với những người thân của mình mà không hề mở miệng nói một lời. Nhưng chúng ta cảm nhận sự tương giao ấm áp, gần gủi trong những giây phút ấy.

Tôi thiết nghĩ, đây chính là một trạng thái của sự việc “ở trong Ngài”, là khi chúng ta liên tục ở trong sự hiện diện của Chúa đêm, ngày tức là ngày và đêm. Hallelujah. Đây là một nguồn phước hạnh lớn nhất của những ai là con cái Đức Chúa Trời.

Việc gì sẽ liên tục xảy ra khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Mặt Chúa? Hãy nhớ rằng, các bánh trần thiết trong Đền Thờ đã được “bảo kê” trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa. Dân Y-sơ-ra-ên trên đường đến Đất Hứa, mặc dù họ đã phạm tội với Chúa, nhưng ở trong sự hiện diện Chúa, giầy họ không bị mòn, áo họ không hề bị rách. Thật là một điều kỳ diệu phải không bạn?

Chúng ta sẽ liên tục trải nghiệm những dấu kỳ phép lạ siêu nhiên một cách tự nhiên khi chúng ta liên tục ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta không cần tìm kiếm, nhưng các dấu kỳ phép lạ này sẽ đi theo chúng ta trong trọn cuộc hành trình từ đất về trời.
Đây là một sự thật điển hình cho tất cả và chúng ta có thể khởi đầu cuộc hành trình đó ngay trong giây phút này, với mối liện hệ mật thiết thông qua Đấng Trung Bảo, thông qua sự cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su trên Thập Tự Giá.
Với những ai đã là con cái Đức Chúa Trời, nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng khao khát Chúa, như một con nai cái thèm khát dòng nước vậy. Xin Chúa tiếp tục gia tăng chúng ta.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Đoạn Trường

Ngày 17, Tháng 6, Năm 2021

Gập ghềnh khắc khoải cheo leo
Bước lên, vào chốn cao hơn giờ này
Từ nơi cao ấy, cổng thành
Bước theo Chân Chúa, lòng bình an luôn

Tầm nhìn phóng khoáng trên cao
Trên con đường thánh Lời Ngài quang khai
Mắt Cha đưa dẫn hằng ngày
“Con ơi, rẽ bước bên này theo Cha!”

Lắng nghe tiếng gọi Tin, Yêu
Làm theo Lời Chúa, khai hoang vùng miền
Khắp nơi, mọi chốn mọi thì
Đánh đâu thắng đó, dân Ngài vùng lên

Đoạn trường chia rẽ lối đi
Bước chân lên chốn đường dài ai ơi
Chẳng buồn, không sợ, chẳng lo
Trong cơn giông tố cửa trời mở ra

Trong Ngài, ở mãi trong Ngài
Chẳng còn phân rẽ đoạn trường chia ly
Dẫu cho tình huống thể nào
Thần Cha soi sáng, vận hành qua ta

Vùng lên, dân Chúa vùng lên
Chổi dậy khai phóng khắp nơi vùng miền
Một ngày tươi mới mở ra
Đoạn trường, nơi chốn Thánh Linh vận hành!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Sự Tự Do Thật

Ngày 15, Tháng 6, Năm 2021

Tự do trong Thánh Linh Ngài
Tự do trong Chúa, an bình vô song
Tự do đi đứng trong Cha
Tự do đồng trị, khắp nơi trên trời

Chớ theo, thật chẳng rập khuôn
Chớ tìm, chẳng kiếm giáo điều vu vơ
Chớ theo, phương pháp làm gì
Chớ tìm, chẳng kiếm, đi theo ý người

Ở trong nơi kín nhiệm kìa
Ở trong, dưới bóng toàn năng, trong Ngài
Ở trong, nơi chốn an bình
Ở cùng với Chúa, khắp nơi mọi thì

Bước lên, vào chốn cao hơn
Bước đi theo dấu chân Ngài khắp nơi
Bước vào lãnh thổ giải vây
Bước đi trong Chúa, Thần Quyền Cha ban

Mở lòng, mở rộng lòng ta
Mở ra khai phóng, triển khai dân tình
Mở rộng bờ cõi yêu thương
Mở lòng, mở rộng vòng tay đón chào

Ban cho, ta hãy cho ra
Ban ơn, giải phóng trong tình yêu Cha
Ban cho, dung thứ mọi người
Ban cho tình Chúa, yêu người Chúa yêu

Tình yêu trung thực của Ngài
Tình yêu giải phóng, tình yêu chữa lành
Tình yêu của Chúa nhiệm mầu
Tình yêu, tình Chúa, đại ngàn vô song

Tự do nơi chốn Phòng Cao
Tự do khai phóng, mọi lòng khắp nơi
Tự do mở khoá ngục tù
Tự do yêu mến, tự do tình người

Một ngày tươi mới Tự Do
Nguyện xin tình Chúa gia ơn mọi lòng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Một Tầm Nhìn Tích Cực

Ngày 15, Tháng 6, Năm 2021

Khi chúng ta nhìn biết và lắng nghe được những gì Chúa đang truyền phán, chúng ta sẽ có được một tầm nhìn đắc thắng. Vì sao? Vì Chúa là Đấng Đi Đầu, Ngài là Đấng đột phá mọi bế tắc, Ngài là Đấng mở đường khi không còn lối thoát.

Cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tầm nhìn tích cực trong mọi thì vì Chúa sẽ luôn luôn là Đấng chiến thắng, khắp nơi mọi chốn trên mọi nẻo đường của cuộc đời chúng ta, từ nay cho đến đời đời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Sương Hồng

Ngày 15, Tháng 6, Năm 2021

Tặng em một nhánh xinh xinh
Giọt sương lấp lánh, lung linh sáng ngời
Sáng lên, tỏa sáng bầu trời
Như sương lấp lánh sáng ngời mông lung

Tặng anh một áng mây hồng
Giọt sương lấp lánh cánh hồng yêu thương
Sáng lên ngời sáng Mắt Cha
Như mai sao chiếu, bầu trời tân tiu

Cánh hồng cánh đỏ xa xa
Tình ta trọn vẹn trong Cha đời đời
Một ngày tươi mới mở ra
Sương Hồng lấp lánh tình Cha dạt dào!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Hướng Đi

Ngày 12, Tháng 6, Năm 2021

Một hướng đi, một con đường mới
Một tầm nhìn, một cơ hội mới
Mở mắt lòng, nhìn biết ý Cha
Điều mới mẽ, Chúa đang làm kìa

Chẳng còn buồn, lo âu than vản
Không tiêu cực, đánh gió bá vơ
Nhìn biết Chúa, ơn Ngài khai phóng
Triển khai lòng, giải phóng quang khai

Một hướng đi, bước theo ý Chúa
Mở cửa trời, tình Chúa gia tăng
Giữa cơn giông, Lửa Thiêng giáng xuống
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta

Mùa mưa mới, chân tình sung mãn
Ơn phước Ngài, tuôn đổ từ trời
Biết bao lần, ý Cha mở lối
Lời yêu thương, dẫn lối đưa đường

Một hướng đi, một con đường mới
Mắt lòng ta, mở rộng đón chào
Lời mặc khải, Lời Cha vang dậy
Từ khắp nơi, các chốn trên trời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Ánh Nhìn

Ngày 11, Tháng 6, Năm 2021

Mở tai, mở mắt, mở lòng
Mắt nhìn, mặt ngắm Thánh Nhan của Ngài
Chăm nhìn ngoại cảnh vu vơ?
Nhìn chăm, chẳng thấy Chúa đang ở cùng!

Một lòng, hãy hướng về Nguồn
Cội Nguồn từ Chúa, từ trời ban cho
Quên đi buông bỏ thói quen
Tầm nhìn quen thuộc, lối xưa đường về

Con đường mòn của tư duy
Giã từ đường cũ, vẫy tay giã từ
Mắt chăm nhìn Chúa trên cao
Một con đường Thánh mở ra giờ này

Phép kỳ dấu lạ theo ta
Ôi nguồn ân sũng từ trời trào tuôn
Lập công ta chẳng làm chi
Mọi điều từ Chúa ban ơn mọi thì

Tầm nhìn, xoay hướng ăn năn
Huyết Chiên Con ấy, tẫy thanh mọi lòng
Vòng tay mở rộng đón chào
Mắt ta nhìn biết, Mặt Ngài sáng soi

Trong Cha ta ở trong Ngài
Tầm nhìn rộng mở yêu thương dạt dào
Chân ta bén gót theo Cha
Mắt nhìn, Ánh Mắt dẫn đưa mọi đường!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Ngưỡng Cửa

Ngày 11, Tháng 6, Năm 2021

Đứng nơi ngưỡng cửa vùng miền
Từ nơi chốn ấy, Lời Ngài quang khai
Đứng vào vị trí thượng thiên
Vọng canh vang tiếng, khắp nơi đầu nguồn

Một năm chiến trận gia tăng
Biết bao ren rối, xoay vòng thời gian
Từ nơi xung đột, cổng thành
Lời Cha công bố, đánh tan kẻ thù

Ô kìa mùa gặt đến rồi
Chớ nên quên lãng, mở lòng đón xem
Mắt nhìn, nhìn biết ý Ngài
Lòng ta trông đợi lắng nghe Lời Ngài

Một mùa thu gặt gia tăng
Một mùa sung mãn Thần Cha vận hành
Vùng lên chổi dậy Ba Miền
Đánh Đông dẹp Bắc, cờ Ngài tung bay

Không gì quá khó cho Ngài
Mở toang cửa ngục, phá tan mọi xiềng
Mở ra, mở rộng lòng ta
Cho ra, dung thứ, triển khai dân tình

Đứng nơi ngưỡng cửa chuyển thay
Gia-vê, đột phá, Đi Đầu, giải vây
Ăn năn xoay hướng, kêu cầu
Xin Cha giải phóng, nguyện Ngài gia ơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Chiều Ấy

Ngày 10, Tháng 6, Năm 2021

Chiều xưa, một áng mây
Chiều xưa lặng lẽ, một bóng chiều xưa
Bóng em như cánh nhạn Hồng
Bóng anh như bóng như hình với em

Chiều nay, khoảnh khắc siêu nhiên
Chiều nay nhộn nhịp, mừng vui trọn lành
Bóng em như bóng dáng Cha
Bóng anh như bóng như hình của Cha

Chiều về ánh mắt tân tiu
Chiều qua, chiều đến tình yêu dạt dào
Chiều xưa, vắng bóng người xưa
Chiều nay, anh nhớ chờ mong một lòng

Chúa Cha sắm sẳn mọi điều
Chiều Xuân nắng ấm, đường về Si-ôn
Chiều xưa, chiều ấy, ấy mà
Ngày qua tháng lại, chờ mong tình Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-06-202
http://www.luathiengvn.com

Đã Được Trọn!

Ngày 9, Tháng 6, Năm 2021

“…Mọi việc đã được trọn…” – Giăng‬ ‭19:30‬

Chúng ta không thể lập công hoặc làm gì khác hơn là tiếp nhận ân sũng Chúa qua sự đổ huyết của Chúa Jêsus trên Thập Tự Giá. Dấu kỳ và phép lạ không do lời cầu nguyện hoàn mỹ hoặc tùy thuộc vào sự ‘được ơn’ của chúng ta.

Sự tốt lành của Đức Chúa Trời được thể hiện trong sự hiện diện của Chúa qua mối liên hệ của chúng ta với Ngài và do sự “động lòng thương xót” của Chúa. Danh Xưng Đức Giê-hô-và Ra-phê, Đấng Chữa Lành, sẽ được liên tục bày tỏ với những ai thuộc về Ngài. Chúa đóng ấn Danh Ngài trên con dân Ngài. Thuộc tính của Chúa là một việc tự nhiên được tỏ ra trong mọi thì, trên khắp đất với những ai ở trong giao ước Ngài.

Đây không là một điều chúng ta có thể học từ phương pháp này đến phương thức kia, vì, điều này xuất nguồn từ bản thể của Đức Chúa Trời.

Nếu chúng ta muốn trở nên những nhân chứng về sự tốt lành của Chúa, chúng ta cần tương tác với Ngài trong mối liên mệ mật thiết hằng ngày. Điều này có nghĩa là gì? Đây là sự đồng hành với Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và nó khởi đầu với sự vâng phục!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Mùa Thi Ca

Ngày 8, Tháng 6, Năm 2021

Một mùa mở rộng gia tăng
Một mùa sung mãn tràn đầy yêu thương
Biết bao tan tóc buồn đau
Gia-vê giải phóng xoá tan đêm buồn

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Jesus Chúa Đấng giải vây mọi lòng
Một cơ hội mới Chúa ban
Một đường lối mới, cửa trời mở ra

Xông vào trận chiến ba đào
Chúa Cha bày tỏ, lời Ngài quang khai
Đứng trên Lời Hứa, vững an
Bình an trong Chúa, năng quyền vô song

Chẳng nên vương vấn sự đời
Chớ nên cố chấp, một lòng thành tâm
Đêm ngày nơi chốn Vọng Canh
Lắng nghe Tiếng Chúa, sấm rền khắp nơi

Một ngày với Chúa Gia-vê
Ngàn ngày như một, Thần Cha vận hành
Một mùa chúc tụng ngợi khen
Tôn vinh chúc tán Đấng ngồi trên ngôi

Danh Ngài cao quý lạ lùng
Kìa Danh trên hết mọi danh, đất trời
Có ai sánh kịp với Ngài
Ôi Danh yêu dấu, Đầu Nguồn muôn năm

Mùa Thi Ca đến ô kìa
Bầu trời rao báo sự vinh quang Ngài
Hết lòng chúc tụng Gia-vê
Mừng vui ca hát trọn đời trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 08-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Biết Chúa Hay Biết Về Chúa?

Ngày 6, Tháng 6, Năm 2021

Biết Chúa trong mối tương giao
Biết Ngài, nhìn biết lối đi đường về
Biết Cha, chăm chú lắng nghe

Biết Ngài, nhìn biết Con Trời quang vinh
Biết Ngài hay biết về Ngài?
Biết nhìn đôi mắt chân tình của Cha
Biết Ngài, bày tỏ lòng Ngài

Biết trong ánh mắt, biết trong lời Ngài
Biết Ngài, hay biết về Ngài?
Biết trong giáo luật, khắc khe giáo quyền?
Biết trong phương pháp, luật hình?

Biết làm, tuân chỉ, rập khuôn thế nào?
Rập khuôn, ta chớ rập khuôn!
Bước ra khỏi chốn đến thờ ngay đi
Bước vào lãnh thổ cầu thay

Gia-vê, Ngài Đấng năng quyền vô song
Tỏ bày tình Chúa, Cha yêu
Giải vây, khai phóng, triển khai mọi lòng
Chớ nên khắc nghiệt, bôn ba

Mở ra, mở rộng, mở lòng cho ra
Trong tay ta có điều gì?
Chỉ một ‘cây gậy’, có gì cho ra!
Buông ra, mở khoá ngục tù

Lòng ta rộng mở, vòng tay đón chào
Biết bao ân tứ Cha ban
Biết bao ân sũng, ơn Ngài gia tăng
Chẳng còn tan tóc đau thương

Một lòng trông cậy, một lòng yêu thương
Biết Ngài, nhìn biết lối Ngài
Biết Thập Tự Giá, tình yêu đại ngàn
Biết Ngài, như Chúa biết ta

Biết nghe tiếng Chúa, dịu dàng bên tai
Biết Ngài, bày tỏ lòng Ngài
Biết Ngài trong mối tương giao hằng ngày
Biết Ngài, nếm biết tình yêu

Biết Ngài, xin Chúa cho con biết Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 06-06-2021
http://www.luathiengvn.com

Mỏng Manh

Ngày 1, Tháng 6, Năm 2021

Mỏng manh một chiếc thuyền con
Bầu trời rao báo sự vinh quang Ngài
Xoanh vần một áng mây bay
Vấn vương theo mãi trọn vòng thời gian

Một hình hai bóng chiều tà
Vẫn còn yêu mến, vòng tay đón chào
Chào Cha, chào Chúa Thánh Linh
Vòng tay của Chúa, chứa chan ân tình

Vùng lên, chổi dậy Ba Miền
Đánh Đông dẹp Bắc, triển khai dân tình
Mở ra cánh cửa ngợi khen
Tôn vinh chúc tụng Đấng ngồi trên ngôi

Đồng hành với Chúa, Cha yêu
Chẳng còn than vản, chiến đơn một mình
Hoàng hôn vắng bóng người xưa
Mỏng manh, nhưng chẳng một mình đơn côi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Cánh Đỏ

Ngày 1, Tháng 6, Năm 2021

Bình minh nhuộm đỏ bầu trời
Sắc xanh, sắc đỏ tỏ bày yêu thương
Vẫn tìm, vẫn nhớ, vẫn yêu
Bướm vàng cánh đỏ, Xuân qua, Hạ về

Một đời thắm thoát qua mau
Trong một khoảnh khắc mở lòng chào Cha
Đón chào ngọn gió ân tình
Mở lòng chào đón, đường về Si-ôn

Trong Cha, ta ở trong Ngài
Biết bao vẻ đẹp, trong Cha trọn đời
Hoa kia sớm nở tối tàn
Vẫn được chăm sóc, vẫn được bảo an

Ôi tình yêu Chúa vô biên
Bất tận, sung mãn, Hồng Ân tuyệt vời
Bước vào lãnh thổ quang khai
Thần Cha ngự xuống, phá tan mọi xiềng

Có gì quá khó cho Ngài?
Chúa đang mong đợi, dân Ngài dấy lên
Chiến binh, dũng cảm can trường
Đánh Đông dẹp Bắc, Ba Miền vùng lên

Vùng lên quật khởi khai hoang
Thương trường khai phóng khắp nơi vùng miền
Bước ra khỏi chốn giáo đường
Bước vào Mùa Gặt, tỏ bày Tình Cha

Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời
Bầu trời rao báo sự vinh quang Ngài
Hết lòng trông cậy đợi chờ
Bướm vàng cánh đỏ, một mùa gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-06-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh:Thang Nguyen

Chiến Lược Trong Sự Hiện Diện

Ngày 31, Tháng 5, Năm 2021

Các chiến lược cầu thay siêu nhiên đến từ Chúa, trong sự hiện diện của Ngài. Đức Chúa Trời chưa bao giờ bại trận vì Ngài là Đấng bách chiến, bách thắng. Đây là lý do vì sao, Chúa đã khuyên dạy về sự thờ phượng thật và cũng là một chiến tuyến các thế lực tối tăm đang tìm cách lấn át để khống chế con dân Chúa.

Tất cả đều xuất nguồn từ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Đức Thánh Linh đang truyền phán điều gì với chúng ta trong nơi kín nhiệm?

Shalom!
Lửa Thiêng Việt Nam – 31-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Trong Gia Đình Đấng Christ

Ngày 29, Tháng 5, Năm 2021

Chúa tạo dựng nên chúng ta để chúng ta ở trong mối tương giao với Ngài.

Hãy nhớ lại mô hình từ buổi sáng thế. Ngài dựng nên A-đam theo ảnh tượng Ngài. Rồi sau đó Ngài dựng nên Ê-va làm bạn đồng hành với A-đam và cả ba, Chúa, A-đam và Ê-va tương giao trong mối liên hệ của một gia đình mỗi ngày tại vườn Ê-đen.

Trong xuyên suốt Thánh Kinh, Đức Chúa Trời bày tỏ tấm lòng yêu thương của Ngài đối với dân Chúa. Ngài hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ chúng ta mồ côi một mình, nhưng Ngài sẽ luôn ở cùng từ nay cho đến tận thế, đời đời!

Chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng Chúa để ở trong gia đình Ngài nói riêng, và ở trong đại gia đình của Đấng Christ nói chung, tức là vương quốc Chúa.

Chúng ta là gia đình của Chúa trên đất này. Vì thế, mối liên hệ cá nhân giữa mỗi người trong chúng ta với Chúa là quan trọng hàng đầu trong cuộc sống và từ nơi chốn ấy, chúng ta sẽ bày tỏ tấm lòng của Chúa với anh em mình, với một thế gian đang tìm kiếm Lẽ Thật.

Mọi việc khác, như gia đình vợ chồng, cha mẹ, anh em, mục vụ, việc lành, việc nghĩa và các sinh hoạt hằng ngày sẽ được triển khai từ mối liên hệ riêng tư của chúng ta với Chúa!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Lửa Vàng

Ngày 29, Tháng 5, Năm 2021

Tình cảnh cuộc đời, ai có thấu
Bao nhiêu ren rối, lối bôn ba
Tan tóc đau thương, Chúa đã biết
Giờ con xin đến, tựa vai Ngài

Tiếng gió đêm khuya, lạnh băng giá
Lời Cha nhỏ nhẹ, rót bên tai
Trong nơi kín nhiệm, lòng xoa dịu
Rịt vết thương lòng, Đấng Ra-phê

“Luyện vàng trong lửa”, là thế ấy
Cơn đau thế kỷ, Ngài biết rõ
Lửa Thiêng của Chúa, nguyện xin Ngài
Thanh tẫy tâm con, Chúa, Cha ơi

Phá tan mọi xiềng, kêu cầu Chúa
Khai phóng tiềm năng, cứu dân con
Trong bao nghịch cảnh, Ngài hiện diện
Giải phóng, minh oan, Danh Xưng Ngài

Lòng con trông đợi, chỉ mỗi điều
Ôi chỉ một điều, con khẫn nguyện
Cho con luôn ở, trong Nhà Chúa
Bên Dòng Bình Tịnh, chốn an vui

Giờ bạn đang đứng, ở nơi nào?
Trong cơn tôi luyện, “Vàng Thử Lửa”?
Bên bờ vực thẫm, lòng bội nghịch?
Ở giữa cơn giông, của cuộc đời?

Ồ ân sũng Chúa, là vô tận
Tình yêu của Chúa, thật vô biên
Biết bao ơn phước, Chúa tuôn tràn
Lòng Chúa bao la, Chúa vị tha

Kìa vòng tay Chúa, đang chào đón
Ánh Mắt thương yêu, Chúa chăm nhìn
Tôi luyện dân Ngài, trong cơn lốc
“Luyện vàng qua lửa”, chỉ vì yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Một Thoáng Mây Bay

Ngày 27, Tháng 5, Năm 2021

Vui buồn một thoáng mây bay
Buồn vui khoảnh khắc, về nguồn cùng Cha
Chẳng nhìn ngoại cảnh bôn ba
Đời ta giờ có Chúa luôn ở cùng

Trong cơn giông tố cuộc đời
Thăng trầm đây đó, tình đời xôn xao
Vui vì có Chúa đồng đi
Buồn chi ta chẳng buồn lo làm gì

Họa may khoảnh khắc trầm luân
Từ bờ vực thẫm Tay Ngài vực ta
Bước vào lên chốn cao hơn
Ngự nơi Nhà Chúa, Mắt Cha sáng ngời

Trong Cha, ta ở trong Ngài
Kìa nguồn cung ứng, trọn đời trào tuôn
Trông về, ý Thánh từ trên
Mắt chăm nhìn Chúa, lòng bình an luôn

Vui buồn một thoáng mây bay
Chỉ trong khoảnh khắc, mọi điều đổi thay
Buồn vui, ta chẳng âu lo
Trong tình yêu Chúa, lòng mừng vui luôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Mới Hừng Đông

Ngày 26, Tháng 5, Năm 2021

Một ngày mới, hừng đông rực sáng
Ánh mắt anh, sáng rực tim em
Tìm về nguồn sống tuyệt vời
Tâm em xoay hướng, đường về Si-ôn

Một ngày mới, mọi điều chuyển đổi
Con đường xưa, từ giã lối mòn
Đường về nhà Chúa Gia-vê
Một con đường Thánh, kìa Ngài gia ơn

Một ngày mới, hừng đông chào đón
Mở rộng lòng, chào Chúa tình yêu
Đường xa ta chẳng ngại ngùng
Bước chân ta, theo dấu bước Chân Ngài

Một ngày mới, niềm hy vọng mới
Mới trong tim, mới cả tâm hồn
Hừng đông ngời sáng tình Cha
Lòng hớn hở vì tình yêu muôn thuở

Một ngày mới, niềm hy vọng, Tin, Yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Vắng!

Ngày 24, Tháng 5, Năm 2021

Vắng anh vắng cả bầu trời
Vắng em, một cánh nhạn bay về nguồn
Vắng gì, chớ vắng Bóng Cha
Vắng từng ánh mắt, vắng từng lời ru

Vắng tình, vắng nghĩa, cuộc đời
Vắng lời yêu mến, vắng tình yêu Cha
Vắng gì, chớ vắng Tình Cha
Vắng trong ngục tối, vắng Lời quang khai

Ban cho mở rộng vòng tay
Mở ra cánh cửa ngợi khen Vua Trời
Rộng vòng tay mở, thân chào
Mở lòng tha thứ, ân tình Cha ban

Ban cho phá vỡ, giải vây
Yêu thương, khai phóng, cho ra mọi điều
Trong tay ta có điều gì
Buông ra, mở rộng, cho ra hằng ngày

Vắng gì, chớ vắng ân tình
Hồng Ân của Chúa trào tuôn từ trời
Vắng Cha, lòng vẫn khổ đau
Trở về Nhà Chúa, rịt lòng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Chiều Vàng

Ngày 24, Tháng 5, Năm 2021

Chiều Vàng vang bóng hình em
Chiều xưa năm ấy, Chiều Vàng tân tiu
Nhớ em, nhớ mấy vần thơ
Nhớ lời êm đẹp, Chiều Vàng năm nao

Tình xưa, nghĩa đẹp một thời
Thăng trầm bao nỗi, nhớ nhung Chiều Vàng
Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Chúa Cha sắm sẵn, lo toan mọi điều

Chiều Vàng, tâm bệnh, chữa lành
Tình Cha cô động, dịu êm an bình
Một Chiều có Lá Vàng rơi
Cơn mưa phước hạnh, từ trời trào tuôn

Chiều Vàng vang bóng hình anh
Chiều xưa nhớ mãi, tình anh dạt dào
Nhớ anh, nhớ tấm lòng Vàng
Nhớ làm sao ấy, Chiều Vàng năm xưa!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn Ảnh: Thang Nguyen

Một Giao Ước

Ngày 24, Tháng 5, Năm 2021

Một Cha, một Chúa, một Thánh Linh
Kìa Vua Vinh Hiển, Một Tình yêu
Một lòng, một ý, trong Cha
Trong cơn gió lốc, Thần Ngài quang khai

Lòng trông đợi, chỉ xin một điều
Chỉ một điều, tha thiết cầu xin
Cho con cư ngụ Đền Ngài
Ở trong Nhà Chúa, đời đời an vui

Giữa ba đào, trong cơn bấn chấn
Ánh Mắt Cha, ngời sáng đêm khuya
Tình Ngài bao phủ đất trời
Bước chân con, theo bén gót Chân Ngài

Từ vực thẫm, con kêu cầu Chúa
Danh Xưng Ngài, Danh Đấng lạ lùng
Không còn tan tóc bôn ba
Thần Ngài đột phá, phá tan mọi xiềng

Một lần nữa, xin Ngài thăm viếng
Gió Thánh Linh, khai phóng tâm con
Một con đường mới mở ra
Trên con đường Thánh, tình yêu đại ngàn

Cho con nhìn, nhìn biết Mặt Ngài
Mắt chăm nhìn, trong mối tương giao
Chẳng còn đau khổ triền miên
Mừng vui ca hát, trọn đời trong Cha

Lửa Linh rực sáng trong đêm tối
Cháy bùng lên, tiếng nói tâm linh
Êm đềm nhỏ nhẹ Tiếng Cha
“Chiên Ta nghe Tiếng, của Ta giờ này!”

Một Giao Ước, một lòng trung tín
Tiếng Tâm Giao, lòng vẫn đợi chờ
Lắng nghe, âm hưởng tình yêu
Lòng trông đợi, ồ, Thần Chúa vận hành!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Động Lòng Thương Xót

Ngày 24, Tháng 5, Năm 2021

Khi suy gẫm về những khoảnh khắc của các phép lạ Chúa làm trong Tân Ước, chúng ta nhìn thấy một điểm tương đồng chính yếu.

Nó bao gồm trong câu … “Đức Chúa Jêsus động lòng thương-xót…”

“Đức Chúa Jêsus động lòng thương-xót, bèn rờ đến mắt họ; tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài.” – Ma-thi-ơ‬ ‭20:34

“…Đức Chúa Jêsus động lòng thương-xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi.” – Mác‬ ‭1:40-41‬
Hóa bánh cho năm ngàn người…Đức Chúa Jêsus động lòng thương-xót đến, vì như chiên không có người chăn; Ngài bèn khởi-sự dạy-dỗ họ nhiều điều… Mác‬ ‭6:34-44

Hoá bánh cho đoàn dân theo Ngài… “Ta thương-xót đoàn dân nầy: Vì đã ba ngày nay, không rời bỏ ta, và chẳng có gì ăn.” – Mác‬ ‭8:2‬

“Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương-xót, vì họ cùng-khốn, và tan-lạc… Ngài bèn phán cùng môn-đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu-xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” – Ma-thi-ơ‬ ‭9:36-38‬

“Chúa thấy, động lòng thương-xót người, mà phán rằng: Đừng khóc! Đoạn, Ngài lại gần, rờ quan-tài, thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi-sự nói. Đức Chúa Jêsus giao người lại cho mẹ.” – Lu-ca‬ ‭7:13-15‬

Điều này cho chúng ta nhìn biết một điều cơ bản, Đức Chúa Trời là Đấng hay làm phép lạ vì sự động thương xót của Ngài. Làm thế nào để chúng ta có thể bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời với một thế gian đang trải nghiệm sự tan tóc, bệnh tật, đói nghèo, bị áp chế?

Chúng ta chỉ có thể cho ra những gì chúng ta sở hữu. Ấy là tình yêu của Chúa và trong mối tương giao hằng ngày, tấm lòng Chúa sẽ được thể hiện trong chúng ta và qua chúng ta, một ống dẫn thô sơ, qua lòng thương xót của Chúa cho những người cần biết đến Danh Ngài.

Dấu kỳ và phép lạ chỉ là bông trái của sự thể hiện tấm lòng Đức Chúa Trời với thế gian. Thế thì, chính chúng ta cần ở trong sự thông công mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương để lắng nghe tiếng Chúa truyền phán trực tiếp. Chúng ta sẽ biết Chúa như Ngài biết chúng ta và lúc ấy sự bày tỏ tấm lòng của Chúa sẽ là một việc tự nhiên khi chúng ta trở nên một với Đấng Christ!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Chẳng Bởi Quyền, Không Bởi Năng Lực!

Ngày 22, Tháng 5, Năm 2021

Chuyện nước non, qua bao thế hệ
Vết thương lòng, bao giờ rịt lại?
Bóng tối tăm, hé mở bao điều
Giờ xin Chúa, khai phóng, giải vây

Kìa, Thần Chúa, vận hành khắp chốn
Chúa Thánh Linh, giáng thế, lâm trần
Một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc
Biết bao điều, biến đổi, phục hồi

Giờ con vẫn, trông chờ nơi Chúa
Lắng tai nghe, Tiếng Gió Đầu Nhành
Trong chiến trận, Chúa Đấng Đi Đầu
Gia-vê, Ngài, đột phá, gia tăng

Ôi xin Chúa, nguyện Ngài nhớ đến
Bóng Toàn Năng, che chở bảo an
Cơn giông tố, bao đào trăn trở
Thánh Linh Ngài, ngự xuống, gia ơn

Mắt chăm nhìn, lắng nghe Tiếng Gió
Gió Thánh Linh, Lưỡi Lửa, năng quyền
Một ngày mới, Mùa Gặt tươi mới
Ồ dấu kỳ, phép lạ theo con

“Chẳng bởi quyền, không bởi năng lực
“Bởi Thần Ta, Chúa Đấng Vạn Quân!”
Ngày báo thù, của Chúa đến rồi
Mở khoá xiềng, giải phóng dân ta

Lời của Chúa, truyền rao khắp chốn
Tình Yêu Ngài, giải cứu, ban ơn
Chẳng tan tóc, đau thương khóc lóc
Lòng mừng vui, ca khúc khải hoàn

Niềm hy vọng, tràn đầy tâm khảm
Chúa Di-rê, cung ứng mọi điều
Vết thương lòng, chẳng còn khắc khoải
Chúa Ra-phê, xoa dịu mọi lòng

Viếng thăm con, lần nữa Cha ôi
Lòng thống hối, ăn năn cùng Chúa
Nơi sứt mẽ, cầu khẩn, xin Cha
Tiếng Tù Và, vang dội Vọng Canh

“Chẳng bởi quyền, không bởi năng lực
“Bởi Thần Ta, Chúa Đấng Vạn Quân!”

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên, rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền-thế, cũng chẳng phải là bởi năng-lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn-quân phán vậy.” – Xa-cha-ri‬ ‭4:6‬ ‭VIE1925‬‬

Nao-ô-mi và Ru-tơ

Ngày 22, Tháng 5, Năm 2021

Khi suy gẫm về Lễ Mùa Gặt, tức là Lễ Ngũ Tuần, chúng ta không thể nào không nhắc đến câu chuyện của Bà Nao-ô-mi và Ru-tơ (Ru-tơ 1-4.)

Lễ Mùa Gặt là một thời điểm đánh dấu sự khôi phục trong Giao Ước và sự gia tăng của Chúa trong mọi lĩnh của cuộc đời con dân Ngài.

Sự khôi phục của Chúa được thể hiện qua cuộc đời của hai người phụ nữ này được xem như một mô hình tuyệt vời Chúa mong muốn chúng ta nắm bắt để bày tỏ ý chỉ của Ngài trong mọi mùa và nhất là trong thời điểm của Lễ Mùa Gặt!

Sự giáng lâm của Đức Thánh Linh nhằm Lễ Hội Mùa Gặt không là một sự việc ngẫu nhiên, nhưng là ý chỉ của Chúa để gia tăng hội thánh Ngài vượt bực và là một hiện tượng siêu nhiên để mở rộng vương quốc Ngài.

Chúng ta nhìn biết Bô-ô như hình bóng của Chúa Giê-xu, để chuộc lại tất cả những gì Bà Nao-ô-mi đã mất. Những sự mất mát lớn lao trong cuộc đời của chúng ta, vì bất cứ một lý do gì chăng nữa, Chúa là Đấng duy nhất, có thể phục hồi chúng ta một cách trọn vẹn qua sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu, tức là sự cứu chuộc của Ngài, qua Thập Tự Giá.

Không những Ngài chỉ ban cho sự cứu chuộc của linh hồn, nhưng Ngài muốn gia tăng chúng ta bội phần. Hãy xem lại trong Công-vụ 17:6, giới chính quyền trong thời đó gọi dân Chúa là “kẻ làm cho thế giới đảo lộn”, vì các dấu kỳ phép lạ, vì sự chuyển đổi và gia tăng vượt bực của hội thánh sau khi họ nhận lãnh báp-tem bằng Đức Thánh Linh và bằng Lửa!

Xin Chúa tiếp tục gia tăng chúng ta.

Tất cả cho Mùa Gặt!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Bằng Đức Thánh Linh và Bằng Lửa 🔥

Ngày 22, Tháng 5, Năm 2021

Đức Chúa Giê-xu, Ngài là Đấng báp-tem chúng ta bằng Đức Thánh Linh và bằng Lửa!

“Bởi dân-chúng vẫn trông-đợi, và ai nấy đều tự hỏi trong lòng nếu Giăng phải là Đấng Christ chăng, nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước; song có một Đấng quyền-phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh-Linh và bằng lửa. Tay Ngài sẽ cầm nia mà giê thật sạch sân lúa mình, và thâu lúa mì vào kho; nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt.” – Lu-ca‬ ‭3:15-17‬ ‭VIE1925‬‬

Nếu các anh chị em là những ai là con cái Chúa, không có dịp tiếp xúc hoặc thông công với các hội thánh địa phương và các tôi con Chúa, các bạn vẫn có thể nhận được phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh và bằng Lửa. Vì sao? Vì Đức Chúa Giê-xu chính là Đấng làm báp-tem cho chúng ta.

Hãy đến với Ngài ngay trong giây phút này.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Bí Quyết Then Chốt

Ngày 22, Tháng 5, Năm 2021

Hãy suy gẫm vài bí quyết cốt lõi của các nhân vật trong Thánh Kinh:

1. Áp-ra-ham: Lắng nghe tiếng Chúa trong Giao Ước.

2. Tiên Tri Sa-mu-ên: Lắng nghe và nhận biết tiếng Chúa trong đêm vắng tại Đền Thờ.

3. Tiên tri Ê-li: Lắng nghe tiếng truyền phán của Chúa và liên tục ở dưới sự dẫn dắt của Ngài.

4. Môi-se: Dừng lại, xoay hướng để nhìn biết Chúa qua tiếng truyền phán của Ngài tại Bụi Gai cháy.

5. Đa-vít: Cầu vấn và lắng nghe tiếng truyền phán ngoài đồng vắng từ lúc là một mục tử chăn chiên và trong nhiều nghịch cảnh của chiến trận.

6. Sứ Đồ Giăng: Dựa ngực Chúa trong mối tương giao mật thiết và lắng nghe tiếng truyền phán của Ngài.

7. Sứ Đồ Phao-lô: Có được một cơ hội gặp Chúa trên đường đến thành Đa-mách và ông đã nghe được tiếng Chúa truyền phán với ông.

Còn có rất nhiều nhân vật khác trong Thánh Kinh…

Còn về phần cá nhân của mỗi người trong chúng ta thì sao? Lắng nghe tiếng Chúa trong mối tương giao hằng ngày với Ngài???

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi, khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống.” – Giăng‬ ‭5:25‬ ‭VIE1925‬‬

Ra Khỏi Ai-cập

Ngày 22, Tháng 5, Năm 2021

Sau hơn 400 năm trong phu tù, Đức Chúa Trời lắng nghe tiếng than khóc của dân Ngài và Ngài đã sắm sẵn một “Môi-se” để dẫn dân sự ra khỏi Ai-cập.

Thế nhưng, sau khi được giải phóng, con dân Ngài đã lầm bầm than vãn trong đồng vắng vì họ đã không nhìn biết Chúa là ai. Một cuộc hành trình thật ra chỉ tốn 11 ngày đường bộ, nhưng vì lòng vô tín, họ đã lẫn quẫn trong đồng vắng 40 năm và cả một thế hệ đã chết trong đồng vắng!

Biết bao nhiêu dấu kỳ phép lạ Chúa đã dùng tay Môi-se thực hiện, nhưng mắt lòng họ bị che khuất. Vì sao? Vì họ đã ra khỏi Ai-cập, nhưng Ai-cập vẫn còn ở trong họ!

Vì lòng yêu thương rộng lớn, Chúa vẫn cho dân Ngài cơ hội để vào Đất Hứa dưới sự lãnh đạo của Giô-suê với một thế hệ mới. Chúng ta nhìn biết rằng, Chúa có thể dẹp tan và đánh đuổi dân Ca-na-an trong tíc tắc, nhưng Đức Chúa Trời có một mục đích cao hơn.

Ấy là, Ngài muốn con dân Ngài được tôi luyện trong chiến trận. Vì đó là một chiến lược thượng đỉnh của Chúa để bày tỏ Thuộc Tính của Ngài cho họ. Nói tóm lại, họ cần trải nghiệm Danh Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Đấng Cờ Xí, Đấng Chữa Lành, Đấng Cung Ứng, Đấng Giải Phóng, v.v…. Họ cần những trải nghiệm trong chiến trận để nhìn biết Chúa là Đấng Hiện Hữu; Ngài là Đấng “Ta Là” (the “I AM”).

Chúng ta thật cũng chẳng ngoại lệ. Đấng Hiện Hữu, Ngài là tất cả những gì chúng ta cần trong cuộc sống, từ nay cho đến đời đời!

Bây giờ mỗi người trong chúng ta có một nghi vấn cho chính cá nhân mình:
“Ai-cập đã ra khỏi chúng ta chưa?”

Hãy chào đón những chuyển đổi và xông ra trận tiền để trải nghiệm sự tốt lành của Đức Chúa Trời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đức Giê-hô-va là một chiến-sĩ; Danh Ngài là Giê-hô-va.” – Xuất Ê-díp-tô Ký‬ ‭15:3‬ ‭VIE1925‬‬

Triền Miên

Ngày 21, Tháng 5, Năm 2021

Mênh mang với gió theo mây
Đường về ngập lối, tình đời bôn ba
Triền miên trong trũng gian truân
Chúa ôi, nguyện Chúa gia ơn dân tình

Mắt lòng chăm chú chuyện đời
Chẳng nhìn thấy Chúa, Ngài đang ở cùng
Triền miên trong trũng xương khô
Chiến binh, nguyện Chúa dấy lên giờ này

Mở ra cánh cửa ngợi khen
Chẳng chăm ngoại cảnh, lòng bình an luôn
Triền miên, ta chẳng triền miên
Lửa Thiêng bùng cháy tình Cha Đại Ngàn

Đường về nơi chốn Phòng Cao
Mắt nhìn biết Chúa, một lòng chờ mong
Triền miên, nơi chốn cao hơn
Thánh Linh va chạm, một mùa gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Một Ánh Mắt

Ngày 21, Tháng 5, Năm 2021

Ánh mắt anh, vương bóng chiều tà
Ánh mắt em, nỗi nhớ niềm đau
Ôi ánh mắt, tầm nhìn rộng mở
Ánh Mắt Cha, dẫn lối mở đường

Mặt đối Mặt, mắt chăm nhìn Chúa
Chuyện tình đời, ta bỏ ngoài tai
Không còn nhìn, chăm nhìn gương, ảnh
Bóng hình hài, của Chúa trong tim

Mắt nhìn gì, lời ta công bố
Lời từ lòng, từ mắt của ta
Lòng đầy dẫy, miệng ngoài nói ra
Mắt nhìn Chúa, Lời Cha rao truyền

Chân bước đi, theo ánh mắt nhìn
Thánh Linh Ngài, vận chuyển không thôi
Ngày của Chúa, Thần Chúa vận hành
Gió Thánh Linh, thăm viếng dân con

Một lần nữa, nguyện Ngài nhớ đến
Lòng dân tình, tha thiết cầu xin
Bao tang tóc, đau thương nghịch cảnh
Lòng ‘con côi’, xin Chúa chữa lành

Ánh Mắt Cha, bao phủ đất trời
Đấng Đột Phá, mở đường dẫn lối
Tình yêu Ngài, giải phóng phu tù
Phá tan xiềng, giải cứu dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Ngày Về

Ngày 19, Tháng 5, Năm 2021

Về đâu ta sẽ về đâu
Về bên kia ấy, một thời quang vinh
Về trời, ở đất như trời
Về bên sóng nước, bước ra khỏi thuyền

Thuyền đời trôi dạt phương nào
Thuyền anh, vẫn ở phía bên kia bờ
Thuyền em, sóng gió bôn ba
Thuyền Cha, vượt khỏi nguy nan cuộc đời

Đời ta, một áng mây bay
Đời người chỉ một khoảnh khắc tạm thời
Đời ta trong Chúa Cha yêu
Đời đời với Đấng trọn lành an vui

Vui vì tình Chúa vô song
Vui trong nghịch cảnh, mở lòng cho ra
Vui mừng ca hát trọn đời
Vui trong ý Chúa, vui đêm, vui ngày

Ngày về, ngày đến, ngày đi
Ngày nào có Chúa, một ngày an vui
Ngày mai, cũng giống ngày nay
Ngày trời, trên đất tình Cha Đại Ngàn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Hạ Đỏ

Ngày 14, Tháng 5, Năm 2021

Cánh phượng đỏ, nhuộm đỏ tim anh
Trên đò con, mỏng manh cánh trắng
Bóng em tựa áng mây bay
Vẫn chờ em, mùa hạ đỏ năm nào

Bầu trời kia, nhuộm đỏ tim em
Thuyền đời ta, trôi dạt về đâu
Bóng anh lưu niệm trong tim
Vẫn chờ anh, niềm hy vọng, tin, yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn ảnh: Thang Nguyen
Cảm tác từ… ảnh đẹp… 😂!!!

Chỉ Một Dòng Chảy

Ngày 14, Tháng 5, Năm 2021

Yêu em, ánh mắt biết cười
Lời em êm đẹp, dịu dàng, thương yêu
Yêu anh, đôi mắt trữ tình
Một lòng chung thủy, trọn đời yêu em!

Yêu trong lời nói, việc làm
Tình yêu bày tỏ, qua lòng cho ra
Yêu anh, yêu cả bầu trời
Yêu em, anh vẫn một lòng yêu em!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Tại Sao?

Ngày 13, Tháng 5, Năm 2021

Tại sao chúng ta không đến gần Chúa, nhưng lại muốn nhờ một người khác tìm kiếm ý Chúa cho mình?
Tại sao chúng ta ngần ngại hoặc nghĩ rằng những công việc nhà Chúa là trách nhiệm của các vị chăn bầy hoặc của các chấp sự mà thôi?

Tại sao chúng ta lại nghĩ rằng người này hoặc người kia được ơn trước mặt Chúa hơn cá nhân mình?

Ai đã nói với chúng ta rằng chúng ta không có đủ chức năng để làm những điều Chúa Thánh Linh cảm động chúng ta?

Ai đã nói với chúng ta rằng chúng ta chưa có đủ kiến thức trong Lời Chúa để bước đi theo Ngài?

Ai đã vu khống rằng chúng ta không thể nào nghe được tiếng Chúa Thánh Linh đang truyền phán với con dân Ngài?

Ai đã có ý muốn ngăn cản hoặc giới hạn những gì Chúa Thánh Linh đang muốn khải thị với con dân Ngài?

Điều gì đang làm tâm trí chúng ta bị chi phối và làm thành một ranh giới vô hình để trói buộc tâm trí hoặc tư duy của chúng ta? Những việc này có thể xuất nguồn từ chính cá nhân của mỗi một người trong chúng ta!

Hôm nay, Chúa Thánh Linh muốn giải phóng để ban cho con dân Ngài sự tự do trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Chúa là tốt lành!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Thể Hiện Tình Yêu

Ngày 9, Tháng 5, Năm 2021

Thế nào thể hiện tình yêu?
Tỏ bày lời nói, tỏ bày tình yêu?
Chẳng bằng lời nói bâng quơ
Chẳng qua lý trí, không qua giáo quyền

Thế nào thể hiện tình yêu?
“Vì Đức Chúa Trời, yêu thương thế gian”
Vì yêu Ngài phó Con Ngài
Tình yêu thể hiện, qua lòng ban cho

Thế nào thể hiện tình yêu?
Chẳng qua lời nói, nhưng qua việc làm
Tình yêu, hành động song đôi
Chẳng yêu thì chẳng, mở lòng cho ra

Thế nào thể hiện tình yêu?
Là một quyết định, trong Thánh Linh Ngài
Bước đi theo Chúa mỗi ngày
Lắng nghe tiếng Chúa, làm theo Lời Ngài

Thế nào thể hiện tình yêu?
Tình yêu trong Chúa, trong Cha hằng ngày
Mở lòng, mở mắt, lắng nghe
Trong tình yêu Chúa, tỏ bày lòng Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Đồng Ngồi Khắp Nơi

Ngày 7, Tháng 5, Năm 2021

Khắp nơi mọi chốn, đất, trời
Mọi nơi, mọi chốn đồng ngồi với Cha
Đồng đi khắp chốn với Ngài
Ở trời như đất, tâm hồn an vui

Ở trong Giao Ước với Ngài
Thông qua Thập Giá Gô-tha, Con Trời
Mở ra một lối, quang khai
Cửa trời rộng mở, theo Lời Hứa Cha

Chớ lo, đừng sợ, chẳng buồn
Ồ ơn phước Chúa tràn tuôn từ trời
Lời Cha, lời hứa chẳng dừng
Cha ta, Ngài Đấng đời đời, yêu thương

Đánh tan mọi mối nghi ngờ
Chẳng nhìn ngoại cảnh, chớ buồn, chớ lo
Đức Tin vững mạnh trong Cha
Mọi nguồn cung ứng đến từ Gia-vê

Chúa Cha khôi phục dân Ngài
Tình Cha, tình Chúa, tràn tuôn chẳng ngừng
Dâng lên cho Chúa mọi điều
Những điều tiên quyết, nguyện dâng lên Ngài

Dâng lên cả tấm lòng này
Dâng lên cho Chúa mọi điều trong ta
Xin Cha khai phóng tâm ta
Nguyện Ngài giải phóng, phá tan mọi xiềng

Vì sao bạn có biết chăng?
Còn nhiều nơi chốn khắp nơi trên trời
Thần quyền thẫm vị Cha ban
Chúa Cha sắm sẳn mọi điều cho ta

Đồng ngồi đồng trị với Ngài
Nhờ ân điển Chúa, trong Ngài mãi luôn
Tình yêu của Chúa trong ta
Khai hoang, mở rộng, gia tăng hằng ngày

Lòng ta dâng trọn lên Cha
Xin Ngài giải phóng, gia ơn dân tình
Lắng tai, nhìn biết ý Cha
Bước theo Chân Chúa, đồng hành với Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-05-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương-xót, vì cớ lòng yêu-thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân-điển mà anh em được cứu — và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu-có vô-hạn của ân-điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ.” – Ê-phê-sô‬ ‭2:4-7‬ ‭VIE1925

Ngại Gì?

Ngày 1, Tháng 5, Năm 2021

Ngại mưa, ngại nắng, ngại ngùng
Ngại gì, ngại mãi, âu lo chẳng ngừng?
Chẳng nên chăm chú, ngắm nhìn
Ngắm nhìn ngoại cảnh, vấn vương tình đời?

Buông ra, ta hãy buông ra
Mắt chăm nhìn Chúa, lắng nghe Tiếng Ngài
Mắt nhìn mặt ngắm Thánh Nhan
Chẳng còn lo ngại, không còn hoang mang

Thánh Linh thăm viếng dân Ngài
Mở lòng chào đón tình yêu từ trời
Những điều lo ngại bâng quơ
Cuốn bay theo gió, theo mây bạt ngàn

Đến gần bên Chúa yêu thương
Từ bên vực thẫm, Tay Ngài vực ta
Từ nơi náo loạn bất an
Bước vào, lên chốn, khắp nơi trên trời

Bước đi, vào chốn an bình
Bên dòng bình tịnh an vui thỏa lòng
Lắng nghe tiếng Chúa, nhịp tim
Tim Cha rộng mở, ban cho rộng rời

Dấu kỳ phép lạ theo ta
Trọn đời, ân sũng, phước ơn trọn lành
Vào ở, chốn ở, bình an
Cơn đau thế kỷ, giải vây mọi lòng

Trở về với Chúa Bình An
Trở về với Đấng Sinh Thành ra ta
Trở về, đến lúc trở về
Trở về nhà Chúa, cội nguồn đời ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Một Sáng Tinh Mơ

Ngày 1, Tháng 5, Năm 2021

Một sáng tinh mơ, con tìm đến Chúa
Trong nơi kín nhiệm, con nghe tiếng Ngài
Tiếng Cha êm dịu, bên dòng bình tịnh
Mé nước an vui, con nhìn biết Cha

Một nguồn sự sống, muôn đời vui thỏa
Khi Chúa bình an, đến viếng thăm con
Ồ cơn giông tố, không còn vang tiếng
Kìa Thánh Linh Ngài, giải phóng quang khai

Một sáng tinh mơ, giờ mặt đối Mặt
Không còn tang tóc, chẳng là con côi
Kìa Bóng Cánh Cha, bảo an che chở
Ồ, trọn một đời, con ở trong Ngài

Một nguồn ơn phước, từ trời tuôn đổ
Từ dòng Trường Sinh, Nguồn Sống, Ngôi Lời
Chớ nên lo sợ, Gia-vê, giải cứu
Chúa Đấng Nis-si, cờ xí tung bay

Một sáng tinh mơ, mắt lòng nhìn biết
Tai lắng, chăm nghe, tiếng gọi Tình Yêu
Không gì thiếu thốn, chẳng còn bệnh tật
Ồ Chúa Phục Sinh, đang sống trong con

Một niềm vui Chúa, không hề ngừng nghỉ
Khi ở trong Cha, ở mãi trong Ngài
Trong cơn nghịch ngã, ba đào sóng gió
Kìa Cánh Tay Ngài, giải phóng, gia ơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-05-2021
http://www.luathiengvn.com

Ở Nơi Nào?

Ngày 30, Tháng 4, Năm 2021

Anh vẫn nhớ, nhớ đến người năm ấy
Tiễn đưa em, nơi bến cũ đò xưa
Em ra đi, anh chưa nghe tiếng gọi
Bóng hoàng hôn, chợt nhớ gọi tên em

Em vẫn nhớ, ánh mắt anh, lắng đọng
Trái tim em, vẫn một bóng một hình
Chuyện năm ấy, giờ đi vào quên lãng
Bóng hình hài, luôn nhớ gọi đôi ta

Ta đang ở, một nơi kia, Vĩnh Cữu
Chuyện cuộc đời, một khoảnh khắc, mây bay
Trong giây phút, ta nhìn vào Mắt Chúa
Ôi tình Ngài, thật biển rộng sông dài

Nguồn ân sũng, muôn đời không ngừng nghỉ
Ở nơi nào, ta xoay hướng về nguồn
Chớ lo buồn, chuyện tình yêu, nhân thế
Niềm vui Cha, tràn ngập trái tim ta

Vẫn yêu em, với tình yêu cao thượng
Trái tim anh, anh ‘gởi lại’ trong Cha
Vẫn yêu anh, với tình yêu cao cả
Trái tim em, em ‘đặt để’ trong Ngài

Thôi em nhé, chuyện tình ta thật đẹp
Ở trong Cha, ta hãy ở trong Ngài
Phước ơn Ngài, tuôn chảy mãi không ngừng
Niềm Tin, Yêu, nguồn sự sống vô biên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-04-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác trong một buổi chiều mưa to gió lớn… 😂

Ba Mươi Tháng Tư

Ngày 30, Tháng 4, Năm 2021

Một khoảnh khắc, vui buồn âu lo
Sự rúng động, một cuộc đổi đời
Nỗi chia ly, cách biệt ngàn trùng
Một nỗi niềm, thương nhớ nước non

Một chiến thắng, thật chiến thắng ư?
Cảnh tình ta, rịt vết thương lòng
Dẫu gì chăng, Chúa vẫn ở cùng
Trọn lòng tin, trong huyết Chiên Con

Trong nghịch cảnh, Thần Chúa vận hành
Giữa cơn giông, Tay Chúa vực ta
Trong khoảnh khắc, siêu nhiên kỳ diệu
Không có gì, quá khó cho Ngài

Xin núp trong, Bóng Cánh Năng Quyền
Vẫn một lòng, trông đợi Gia-vê
Niềm vui mừng, tay giương cung đồng
Vượt tường thành, giải phóng dân ta

Chiến trận này, chiến trận của Gia-vê!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-04-2021
http://www.luathiengvn.com

Giữa Cơn Mưa Gió

Ngày 29, Tháng 4, Năm 2021

Một mùa mưa gió đến rồi
Mưa Xuân ướt át dầu nhành hoa mai
Thấm dầm đẫm ướt ân tình
Bâng quơ nhớ đến, nhớ người năm xưa

Làm sao trở lại đường xưa
Làm sao vẫn nhớ, trăm bề vẫn yêu
Dẫu cho tình huống nguy nan
Chúa Cha sắm sẵn lo toan mọi điều

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Tình Ngài như thuở ban sơ ấy mà
Ô kìa Chúa Đấng cao sang
Phước ơn chan chứa, tình Cha dạt dào

Một lòng, nhất trí, chăm nhìn
Nhìn vào Mắt Chúa thấy hình bóng ta
Tựa theo ảnh tượng Cha ta
Giữa cơn mưa gió, Bóng Ngài phủ che

Trong vòng Tay Chúa yêu thương
Ở trong Bóng Cánh, an bình, vô song
Tình Cha, tình Chúa chẳng dừng
Mưa Xuân, dầm thắm, trọn đời trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-04-2021
http://www.luathiengvn.com

Lửa Phục Hưng

Ngày 27, Tháng 4, Năm 2021

Một lòng tâm nguyện chờ mong
Ô kìa, Thần Chúa viếng thăm dân tình
Chẳng qua lời lẽ khôn ngoan
Không vì giáo luật, khắc khe, thanh trừng
Lửa Thiêng giáng xuống từ trời
Mở tai, mở mắt, mở lòng chào Cha
Chỉ trong khoảnh khắc siêu nhiên
Lòng ta rộng mở, thứ ta tình người
Chớ nên thắt chặt khắc khe
Nối vòng tay lớn, mở lòng cho ra
Thần Ngài động chạm tim ta
Tình yêu của Chúa, xoá tan đêm buồn
Cha ơi xin nhớ dân con
Bao năm tang tóc, tinh thần con côi
Biết bao oan ức đau buồn
Tình Cha giải phóng, rịt lòng dân con
Chữa lành lãnh thổ, nước non
Thần Cha thăm viếng, Tay Ngài vực con
Bước ra khỏi chốn phu tù
Vực con thoát khỏi trầm luân cuộc đời
Nữa đêm thức giấc nặng lòng
Cơn đau thế kỷ sao còn vấn vương?
Làm sao tháo gở vòng vây?
Cha ôi, xin lắng nghe con giờ này!
Đứng nơi sứt mẽ cầu thay
Vọng canh vang tiếng Tù Và nữa đêm
Vùng lên dân Việt, vùng lên
Trỗi lên, nhất trí, một lòng cầu xin
Ăn năn, xin Chúa thứ tha
Huyết Chiên Con tẫy, sạch lòng nước non
Hạ mình, khẫn nguyện, xin Cha
Xin Cha thương xót, rịt lòng dân con
Phục hồi đất nước chúng con
Minh oan, giải cứu Dân Oan Ba Miền
Con côi, con chẳng con côi
Tình Cha giải phóng, phục hưng mọi lòng!
Lửa Thiêng Việt Nam – 27-04-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác-thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên-tri; những người già-cả các ngươi sẽ thấy chiêm-bao, những kẻ trai-trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện-thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy-tớ trai và đầy-tớ gái, ta cũng đổ Thần ta lên.” – Giô-ên‬ ‭2:28-29‬

Trong Cha, Trong Chúa

Ngày 16, Tháng 4, Năm 2021

Một nguồn sự sống vô biên
Một con đường sống mở ra giờ này
Tình yêu Vĩnh Cữu nhiệm mầu
Chẳng ai sánh kịp, tình Cha dạt dào

Chữa lành tâm khảm của con
Chúa ôi, xin Chúa, trọn đời bên con
Không ai như Chúa của con
Bao dung, tha thứ yêu thương trọn lành

Một nguồn cung ứng đời đời
Không hề giới hạn, chẳng còn bôn ba
Trong Cha, con ở trong Ngài
Đồng hành với Chúa khắp nơi trên trời

Trong Cha, trong Chúa Bình An
Bên dòng bình tịnh, an vui thỏa lòng
Núp trong Vầng Đá muôn đời
Vượt qua ngoại cảnh, Đức Tin vững bền

Tình yêu, tình Chúa đại ngàn
Tình yêu giải phóng, tình yêu chữa lành
Tình yêu muôn thuở chẳng phai
Tình yêu của Chúa, trong Cha đời đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-04-2021
http://www.luathiengvn.com

Ngày Mới

Ngày 13, Tháng 4, Năm 2021

Một ngày mới, vừng ánh sáng ban mai
Một khởi đầu, mọi sự cũ qua đi
Cơ hội mới, tấm lòng ta rộng mở
Chúa Thánh Linh, xin Ngài viếng thăm con

Tiếng Người Chăn, con trông đợi lắng nghe
Sáng mắt lòng, tai chăm chú nghe, biết
Nhịp tim Ngài, ôi tình yêu muôn thuở
Chấn thương lòng, Ngài rịt mọi đau thương

Lòng hướng thượng, dơ cao tay, ca ngợi
Ngợi khen Cha, lời chúc tụng dâng lên
Chúa Gia-vê, Đấng năng quyền cao cả
Đấng Thành Tín, muôn đời chẳng đổi thay

Niềm hy vọng, một ngày mới mở ra
Mắt lòng con, như tia sáng ban mai
Ánh mắt Ngài, chói dọi, làm sáng tỏ
Lời yêu thương, Ngài mở lối dẫn đường

Một ngày mới, một con đường rộng mở
Đấng chữa lành, Ngài hay làm phép lạ
Tình yêu Ngài, ôi biển rộng sông dài
Có điều gì, quá khó cho Ngài chăng?

Đón chào Cha, con chào Vua Vinh Hiển
Nguyện xin Ngài, xin thăm viếng, gia ơn
Sự thành tín, Ngài mới mẽ mỗi ngày
Lòng yêu thương, luôn mở lối, ban cho

Một ngày mới, một con đường tươi mới
Niềm hy vọng, tràn ngập trái tim con
Chân bước đi, lòng chẳng hề nào núng
Tay trong Tay, Tay Chúa Ngài vực con

Từ trũng chết, lên đến chốn cao hơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-04-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Nầy, Ta đang làm một việc mới. Kìa, việc ấy đang bắt đầu xảy ra, Các ngươi không nhận thấy sao? Ta sẽ mở một con đường giữa đồng hoang vắng vẻ, Khơi nguồn các dòng sông giữa sa mạc khô khan. Những thú rừng, chó rừng, và đà điểu sẽ tôn ngợi Ta; Vì Ta ban nước uống giữa chốn đồng hoang, Khiến các sông nước tuôn tràn trong sa mạc, Ðể có nước cho tuyển dân Ta uống. Ấy là dân Ta đã tạo dựng cho chính Ta, Ðể họ có thể rao ra lời ca ngợi Ta.” – Ê-sai‬ ‭43:19-21‬ ‭BD2011‬‬

Chẳng Còn?

Ngày 6, Tháng 4, Năm 2021

Chẳng yêu, chẳng biết Ngài chăng?
Chẳng còn nhìn biết, tình Cha đại ngàn?
Chẳng yêu, chẳng thấy Mặt Ngài?
Chẳng còn nhìn biết, tấm lòng vị tha!

Chẳng yêu, chẳng mở rộng lòng?
Chẳng còn yêu mến, chẳng còn cho ra?
Chẳng yêu, chẳng thấy Mắt Ngài
Chẳng nghe, chẳng biết Mắt Ngài dẫn đưa!

Còn yêu, luôn biết tình Cha
Còn thương, vẫn nhớ đến người Cha yêu
Còn yêu, nhìn biết lòng Cha
Còn luôn mở rộng vòng tay đón chào

Còn yêu, luôn mãi yêu người
Còn thương, vẫn nhớ đến người thân yêu
Còn yêu, như Chúa yêu ta
Còn luôn nhớ mãi, yêu người không thôi

Tỏ bày tình Chúa bao la
Nối vòng tay lớn, chân tình Cha ban
Tỏ bày lòng Chúa với người
Đường về Thành Thánh, tràn đầy thương, yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 06-04-2021
www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu-thương.” – I Giăng‬ ‭4:8‬

“Chúng ta chỉ có thể bày tỏ tấm lòng của Chúa với người khác khi chúng ta ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài!” – LTVN 

Lòng Trông Cậy

Ngày 6, Tháng 4, Năm 2021

Một lòng trông cậy nơi Cha
Tận lòng, một ý với Cha hằng ngày
Lòng tin vững chắc nơi Ngài
Niềm vui mừng Chúa, mãi luôn tràn đầy

Bình an trong Chúa Bình An
Nhờ quyền phép Chúa Thánh Linh mỗi ngày
Chúa nguồn Hy Vọng đời đời
Sự dư dật ấy, sáng ngời Danh Cha

Trong Cha, trong Chúa Bình An
Tâm linh an nghỉ, an khang vững bền
Bên dòng Bình Tịnh của Cha
Mọi điều vui vẻ, hân hoan trọn lành

Đời ta chẳng thiếu thốn gì
Tình yêu của Chúa xoá tan đêm buồn
Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương
Tình Cha, trông cậy, ngàn đời không vơi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 06-04-2021
www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Ê-sai cũng nói rằng: Từ cội-rễ Gie-sê Sẽ nứt lên cái chồi cai-trị dân ngoại, Dân ngoại sẽ trông-cậy chồi ấy. Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông-cậy, làm cho anh em đầy-dẫy mọi điều vui-vẻ và mọi điều bình-an trong đức-tin, hầu cho anh em nhờ quyền-phép Đức Thánh-Linh được dư-dật sự trông-cậy!” – Rô-ma‬ ‭15:12-13‬ ‭VIE1925‬‬

Trở Về Với A-ba!

Ngày 24, Tháng 3, Năm 2021

Những sự dạy dỗ lòng vòng quấn quýt trong phương pháp, luật lệ và giáo điều là vô nghĩa khi chúng không mang lại sự giải phóng cho tâm hồn. Đây là thời điểm cốt lõi cho chúng ta trở về với cội nguồn của mọi việc, trở về với Đấng sinh thành. Ngài là Cha của linh hồn chúng ta! A-ba, con xin trở về nhà Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-03-2021

www.luathiengvn.com

Còn Ai?

Ngày 21, Tháng 3, Năm 2021

Vọng Canh nay vắng bóng người?
Bôn ba, cơm áo gạo tiền nào chăng?
Tù Và vang vọng nơi đâu
Vùng lên từ trũng xương khô giờ này

Dấy lên chiến sĩ hiên ngang
Vượt qua, ra khỏi tối tăm u tù
Thoát ra khỏi bốn bức tường
Đánh Đông dẹp Bắc, “giáo quyền” vu vơ

Vượt qua “phương pháp” con người
Bước vào lên chốn cao hơn giờ này
Bước vào, vào phía sau màn
Trong nơi Chí Thánh lắng nghe tiếng Ngài

Vọng Canh, trỗi dậy, Bốn Phương
Xông vào lãnh thổ giải vây dân tình
Mở tai mở mắt, chăm nhìn
Nhìn xem Chúa Đấng, đang ngồi trên Ngôi

Ngợi khen Cha Thánh đời đời
Tôn vinh chúc tụng ngàn lời ca vang
Ngợi khen Chúa Đấng yêu thương
Vọng Canh, vang dậy, Ba Miền vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-03-2021
www.luathiengvn.com

Ra Khỏi Để Vượt Qua

Ngày 15, Tháng 3, Năm 2021

Ra khỏi cơ cấu gian nan
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng
Núp trong Vầng Đá muôn đời
Tình yêu Thiên Chúa trọn đời chẳng vơi

Ra khỏi nơi chốn phu tù
Giã từ bóng tối, mịt mù đêm khuya
Vững lòng tin cậy, thương yêu
Tình yêu vực dậy, tình yêu chữa lành

Ra khỏi giới hạn tư duy
Chối từ phương pháp, “quyền uy” con người
Giáo quyền, công thức vu vơ
Trong tình yêu Chúa, ban sơ, từ đầu

Ra khỏi tang tóc bôn ba
Gần dòng bình tình, bên Cha ngọt ngào
Không còn phấn đấu, khổ đau
Bình an, thịnh vượng, lao đao chẳng còn

Ra khỏi trũng chết, tha ma
Tinh thần khác biệt, như Ca-lép kìa
Một lòng yêu mến Gia-vê
Yêu người, kính Chúa, tựa kề vai Cha

Ra khỏi bệnh dịch tang thương
Di-rê Ngài Đấng, yêu thương chữa lành
Bình an trong Chúa Cha yêu
Vượt qua ngoại cảnh, tình yêu dạt dào

Vượt qua mọi mối nguy nan
Vượt qua gian khổ, lầm than cuộc đời
Vượt qua, dân Chúa vượt qua
Đoàn dân Giao Ước, vượt qua trong Ngài

Vượt qua bội ước lòng ta
Một lòng yêu Chúa, thứ tha, nhân từ
Vượt qua nghịch cảnh gia đình
Ồ tình yêu Chúa, thành hình trong ta

Vượt qua ta hãy vượt qua
Niềm vui, sức lực, trong Cha trọn đời
Vượt qua lên chốn cao hơn
Vượt qua bội ước, rịt lòng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-03-2021
http://www.luathiengvn.com

Ánh Sáng và Bóng Tối!

Ngày 14, Tháng 3, Năm 2021

Đức Chúa Trời bảo vệ Y-sơ-ra-ên bằng chính sự hiện diện của Ngài. Ngài là Đấng đi đầu để đột phá mọi bế tắc. Ngài làm kẻ thù bị rối loạn và soi sáng cho dân sự để dẫn dắt và giải phóng họ. Chúa đã ra trận để đánh tan quân thù. Hôm nay, Ngài vẫn là Đấng thành tín và không hề thay đổi trong sự dẫn dắt dân Ngài!

“Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Sao ngươi kêu-van ta? Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên cứ đi; còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân-rẽ nước ra, thì dân Y-sơ-ra-ên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. Còn ta sẽ làm cho dân Ê-díp-tô cứng lòng theo dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, rồi ta sẽ được rạng danh vì Pha-ra-ôn, cả đạo binh, binh-xa, và lính-kỵ người. Khi nào ta được rạng danh vì Pha-ra-ôn, binh-xa, cùng lính-kỵ người, thì người Ê-díp-tô sẽ rõ-ràng ta là Đức Giê-hô-va vậy.

“Thiên-sứ Đức Chúa Trời đã đi trước trại-quân của dân Y-sơ-ra-ên lộn lại đi sau; còn trụ mây vốn đi trước trại-quân, lại ở về sau; trụ mây đứng về giữa khoảng trại người Ê-díp-tô và trại dân Y-sơ-ra-ên, làm áng mây tối-tăm cho đàng nầy, soi sáng ban đêm cho đàng kia; nên trọn cả đêm hai trại chẳng hề xáp gần nhau được.” – Xuất Ê-díp-tô Ký‬ ‭14:15-20‬ ‭VIE1925‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-03-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn ảnh: Jannie Cowley

Nói Và Nghe!

Ngày 9, Tháng 3, Năm 2021

Nói chi nói mãi nói hoài
Nói lên, ngõ ý, việc này việc kia
Nói sao ta nói đêm ngày
Nói gì nói mãi, nói cho thoả lòng

Lặng im vài phút lặng im
Lắng nghe tiếng Chúa, mở lòng cho ra
Trong nơi kín nhiệm lặng lòng
Trong nơi yên tĩnh, lòng Cha tỏ bày

Làm sao cảm nhận lòng Ngài?
Làm sao bày tỏ tình Cha với người?
Tựa bên vai Chúa đêm ngày
Lắng lòng nghe biết nhịp tim của Ngài

Giờ ta chỉ nói vài lời
Nói lời thông cảm, nói Lời Cha ban
Noi gương theo Chúa Giê-su
Nói lên theo ý của Cha hằng ngày

Lời Cha công bố mỗi ngày
Lời trong khoảnh khắc đi vào thiên thu
Lời Cha thanh tẫy chữa lành
Lời Ngài xoa dịu, rịt lòng dân ta

Nói lời êm dịu, yêu thương
Nói lên ý Chúa, tình Cha đại ngàn
Lắng nghe tiếng phán của Ngài
Nói lên ý Chúa, sáng soi mọi lòng

Nói lên Thánh Ý của Cha
Ở trời như đất, ruộng vườn nở hoa
Đánh tan bóng tối gian manh
Lắng nghe tiếng Chúa, xoá tan đêm buồn
Một lời êm đẹp du dương
Một lời truyền phán, Ngôi Lời qua ta
Mở ra cánh cửa an bình
Lắng nghe, công bố, Lời Cha rao truyền!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-03-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.” – Giăng‬ ‭5:19‬ ‭VIE1925‬

Vào Cửa Ngợi Khen!

Ngày 7, Tháng 3, Năm 2021

Sự ca ngợi tôn vinh Chúa giúp chúng ta tiến vào một nơi chốn cao hơn.

Ấy là lúc chúng ta thông công với Đức Chúa Trời của sự yêu thương, là lúc chúng ta nghe được tiếng Ngài truyền phán về hiện cảnh, về ý chỉ của Ngài cho cuộc đời của chúng ta nói riêng và cho hội thánh con dân Ngài nói chung!

Hãy đến với Chúa qua cửa ngợi khen.

“Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo-mừng cho Đức Giê-hô-va! Khá hầu-việc Đức Giê-hô-va cách vui-mừng, Hãy hát-xướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng-nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân-sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.

“Hãy cảm-tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi-khen mà vào hành-lang Ngài, Khá cảm-tạ Ngài, chúc-tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân-từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành-tín Ngài còn đến đời đời.” – Thi-thiên‬ ‭100:1-5‬ ‭VIE1925‬‬
~~~~~~~~~~~~
“Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi-khen Ngài trên bầu-trời về quyền-năng Ngài! Hãy ngợi-khen Ngài vì các việc quyền-năng Ngài! Hãy ngợi-khen Ngài tùy theo sự oai-nghi cả-thể của Ngài! Hãy thổi kèn ngợi-khen Ngài, Gảy đàn sắt đàn cầm mà ca-tụng Ngài! Hãy đánh trống cơm và nhảy-múa, mà hát ngợi-khen Ngài! Hãy gảy nhạc-khí bằng dây và thổi sáo, mà ca-tụng Ngài! Hãy dùng chập-chỏa dội tiếng, Mã la kêu rền, mà ngợi-khen Ngài! Phàm vật chi thở, hãy ngợi-khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!” – Thi-thiên‬ ‭150:1-6‬ ‭VIE1925

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-03-2021
http://www.luathiengvn.com

Nhìn Để Biết

Ngày 7, Tháng 3, Năm 2021

Mắt nhìn biết, tai nghe rõ, tầm nhìn
Nhìn chăm chăm, chăm chú, nhìn biết Cha
Mặt đối Mặt, nhìn Mắt Chúa, từ trước
Như A-đam, từ trước buổi, chào đời

Cớ vì sao, tai chẳng nghe tiếng Chúa?
Mắt ta nhìn, giờ chăm chú điều gì?
Chân luôn bước, chạy theo, lòng thôi thúc?
Tiếng Người Chăn, ta có muốn nghe chăng?

Thánh Linh Chúa, ngày đêm luôn soi sáng
Mở mắt lòng, lòng rộng mở, Tin, Yêu
Lắng tai nghe, nghe tiếng gọi tình yêu
Hướng lòng về, một nơi chốn cao hơn

Tiếng của Cha, tiếng nhỏ nhẹ bên tai
Mắt dẫn đưa, Tay Ngài luôn che chở
Đấng dẫn đầu, Ngài mở đường, đột phá
Bóng cánh Ngài, ồ, Vầng Đá Muôn Đời

Cớ vì sao, không nghe được tiếng Chúa?
Mắt lòng ta, đang chăm chú nhìn ai?
Nhìn ai đó, tìm mục vụ, ân tứ?
Hãy nhìn về, Thập Tự Giá, Gô-Tha!

Chẳng rập khuôn, tìm kiếm mọi phương cách
Làm việc này, làm việc nọ bâng quơ
Tìm về Nguồn, dòng Nước Sống từ trời
Cỏ xanh tươi, bên mé nước an vui

Nơi kín nhiệm, mắt lòng ta nhìn biết
Trong khoảnh khắc, ta nhìn biết lòng Cha
Tai nghe rõ, tiếng tình yêu thủ thỉ
Tiếng lòng Ngài, thật êm dịu, thương yêu

Ôi xin Chúa, nguyện xin Ngài thương xót
Mở khóa lòng, xin giải phóng dân con
Mắt nhìn biết, tai con nghe tiếng Chúa
Tiếng Người Chăn, chiên nghe tiếng Người Chăn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-03-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận-biết Đức Chúa Jêsus-Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều-bỏ mọi điều lợi đó.
“Thật, tôi xem những điều đó như rơm-rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công-bình, không phải công-bình của tôi bởi luật-pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công-bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức-tin;
“cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền-phép sự sống lại của Ngài, và sự thông-công thương-khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài…” – Phi-líp‬ ‭3:8-10 VIE1925‬‬

Chú Tăm Đến Điều Gì?

Ngày 5, Tháng 3, Năm 2021

Khi đọc một bài viết hoặc một lời nào đó về Chúa, bạn chú tâm đến điều gì trước nhất?

1. Ảnh minh họa?

2. Chỉ thấy những điểm ‘sai’ hoặc những điều không trùng với sự hiểu biết hoặc tầm nhìn của bạn?

3. Ý niệm của bài viết trong bối cảnh của Lời Chúa?

Điều bạn chú tâm vào nhiều nhất sẽ bày tỏ những sự việc về chính mình.

Vấn đề cốt lõi là chúng ta nắm bắt được mặc khải của sứ điệp và nhìn thấy một khía cạnh hoặc một tầm nhìn mới mẻ nào đó mà chúng ta chưa hề thấy…

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-03-2021
http://www.luathiengvn.com

Quên Để Nhớ

Ngày 5, Tháng 3, Năm 2021

Quên đi vụ việc tang thương
Nhớ về Đền Thánh Mặt Ngài sáng soi
Quên đi tiếng nói bội lòng
Nhớ sao ơn Chúa, kìa lòng bao dung

Quên đi kiện cáo vu vơ
Nhớ sao nhớ mãi, ân tình yêu thương
Quên đi những kẻ vô ơn
Nhớ về tình Chúa, mở lòng cho ra

Quên đi xoá sạch đêm buồn
Nhớ về, lên chốn cao hơn với Ngài
Quên đi bẫn chật đói nghèo
Nhớ lòng cung ứng, tình Cha đại ngàn

Quên đi lời nói vô tình
Nhớ trong Lời Chúa, giải bày tâm can
Quên đi ta hãy quên đi
Nhớ về, xoay hướng, về nguồn, A-ba

Quên gì ta nhớ đừng quên
Nhớ luôn nhớ mãi, Mắt Ngài dẫn đưa
Quên đi để nhớ để yêu
Nhớ về, nhớ nhé, đến người Cha yêu

Quên đi hành động hợt hời
Nhớ sao ta nhớ, Chúa Ngài yêu ta
Quên đi, nhớ mãi trọn đời
Nhớ Thập Tự Giá, Huyết Ngài tuôn rơi

Tình yêu khai phóng mọi lòng
Tình yêu, Tình Chúa, muôn đời chẳng vơi
Tình yêu Thiên Chúa chữa lành
Tình Cha giải phóng, rịt lòng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-03-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục-đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục-đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu-gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus-Christ.” – Phi-líp‬ ‭3:13-14‬ ‭VIE1925‬‬

Chúa Jesus là hình bóng của sư tử Giu-đa…

“Bấy giờ, một người trong các trưởng-lão nói với tôi rằng: Chớ khóc, kìa, sư-tử của chi-phái Giu-đa, tức là Chồi của vua Đa-vít, đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra.” – Khải-huyền‬ ‭5:5‬ ‭VIE1925‬‬

Chẳng Luôn!

Ngày 3, Tháng 3, Năm 2021

Chẳng buồn, chẳng oán, chẳng than van
Chẳng hờn, chẳng giận, chẳng vu cáo
Chẳng khóc, chẳng hận, lòng vô nghĩa
Chẳng còn than khóc hoặc bôn ba

Chẳng còn trông đợi, lòng con người
Chẳng còn mong mỏi sự đối đáp
Chẳng còn than vắn hoặc thở dài
Chẳng còn than vãn, cớ vì sao?

Luôn chăm nhìn Chúa, Đấng yêu thương
Luôn ca ngợi Đấng, hay chữa lành
Luôn cảm tạ Chúa, nguồn ơn phước
Luôn mở mắt lòng, thấy Cha yêu

Luôn tạ ơn Cha, Chúa nhân từ
Luôn vững lòng tin, trong Cứu Chúa
Luôn luôn nhìn biết, lòng dung thứ
Luôn hát, mừng, vui, trọn cuộc đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-03-2021
http://www.luathiengvn.com

Ngày Qua Tháng Lại

Ngày 1, Tháng 3, Năm 2021

Ngày ngày trông đợi tình Cha
Ôi lòng từ ái, thiết tha của Ngài
Cánh đồng giờ vẫn còn đây
Yêu thương gắn bó, như mây thuận bườm

Trời Đông chào đón bình minh
Trông chờ cơn gió, Thánh Linh từ trời
Gia-vê Chúa Đấng Năng Quyền
Mở đường đột phá, đẫy thuyền qua sông

Vượt qua đau khổ nguy nan
Nương bên cánh Chúa, chẳng than khóc nào
Hào hùng dũng cảm hiên ngang
Giữa cơn sóng gió, không màng điều chi

Tình yêu tình Chúa chữa lành
Thương lòng hàn gắn, Tin Lành yêu thương
Hành trình từ đất về trời
Trong Đền Thánh Chúa, một thời quang vinh

Mỗi ngày ơn phước từ Cha
Con đường Thập Giá, thứ tha tình Ngài
Huyết Chiên Con tẫy sạch lòng
Ngày qua tháng lại, trông mong Mặt Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-03-2021
http://www.luathiengvn.com

Đấng Làm Phép Lạ

Ngày 27, Tháng 2, Năm 2021

Trong cơn sóng gió bão bùng
Mở lòng, mở mắt, kêu cầu Gia-vê
Kìa Ngài Đấng Sống năng quyền
Đấng làm phép lạ, giải vây mọi lòng

Minh oan, khai phóng, gia ơn
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng
Huyết Chiên Con tẫy sạch lòng
Quyền năng Huyết Chúa, rịt lòng dân ta

Trong cơn bệnh tật đói nghèo
Ô kìa Thần Chúa, vận hành qua ta
Gia-vê Ngài Chúa Bình An
Yêu thương che chở, trọn đời bảo an

Giữa khi tang tóc buồn đau
Nhìn vào Mắt Chúa, thấy hình bóng ta
Mắt Ngài chăm chú dẫn đưa
Mặt Ngài chiếu sáng, phá tan đêm buồn

Chớ trông cậy ở loài người
Cha ta sắm sẵn, chẳng còn lo âu
Giữa cơn giông tố cuộc đời
Chân ta tiến bước, bước ra khỏi thuyền

Ở trong thời điểm thiên đàng
Cùng đi với Chúa, đồng tâm tình Ngài
Vung gươm hai lưỡi, xông lên
Gia-vê đi trước, mở đường cho ta

Vừa nghe tiếng gió đầu nhành
Ô kìa Thần Chúa, đánh tan quân thù
Vững lòng tin cậy Gia-vê
Từ trong trũng chết, dân Ngài vùng lên

Dấu kỳ phép lạ khắp nơi
Lòng tin vững mạnh, mắt nhìn biết Cha
Tay Ngài không quá ngắn đâu
Yêu thương, giải phóng, ban cho rộng rời

Có gì quá khó cho Ngài?
Đấng làm phép lạ, muôn đời yêu ta
Ngài yêu, Ngài mến, Ngài trông
Ngài trông, Ngài đợi, tình Cha đại ngàn

Chớ nên buồn, sợ, khóc than!
Chẳng còn tang tóc, bơ vơ tình đời
Trong Ngài, hãy ở trong Ngài
Đấng Làm Phép Lạ, trọn đời bên ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-02-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tôi sẽ nhắc lại công-việc của Đức Giê-hô-va, Nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa; Cũng sẽ ngẫm-nghĩ về mọi công-tác Chúa, Suy-gẫm những việc làm của Ngài Hỡi Đức Chúa Trời, con đường Chúa ở trong nơi thánh. Có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, Đã tỏ cho biết quyền-năng Chúa giữa các dân.” – Thi-thiên‬ ‭77:11-14‬ ‭VIE1925‬‬

Không Hề Gì!

Ngày 26, Tháng 2, Năm 2021

Chẳng nhìn, chẳng biết, chẳng nghe thấy
Chẳng buồn, chẳng nghĩ, chẳng lo âu
Chẳng khóc, chẳng than, chẳng nghĩ đến
Chẳng thương, chẳng nhớ, mãi làm gì

Không hề nhìn biết, chẳng cần biết
Không hề thương tiếc, chẳng yêu ai
Không hề thương xót, chẳng cảm động
Không còn tình cảm, giữa cha con

Ôi lòng côi cút, nguyện xin Chúa
Chữa lành tâm khảm, đứa con côi
Xin Cha thương xót, Ngài giải cứu
Nguyện xin ơn Chúa, phủ che ta

Ôi lòng vô cảm, thật tang tóc
Tâm hồn cô quạnh, đứa con côi
Buồn đau ruồng bỏ, trong bóng tối
Sao vẫn thờ ơ, với người thân

Xin Cha thương xót, cơn tâm bệnh
Chữa lành, xoa dịu, lòng côi cút
Xoay lòng, chuyển hướng, về Thập Giá
Dấu kỳ phép lạ, từ trên cao

Lòng con trông đợi, nguyện xin Chúa
Ô kìa dòng Huyết, quyền trong Huyết
Niềm vui sức mạnh, niềm hy vọng
Gỡ rối tơ lòng, cứu dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Không Lời Mô Tả

Ngày 26, Tháng 2, Năm 2021

Chuyện tuần qua, không lời mô tả
Chuyện tình đời, thay trắng đổi đen
Chuyện lòng người, thật tang tóc ấy
Chuyện buồn lòng, ôi Chúa đoái thương

Chuyện buồn vui, Chúa đã thấu rồi
Chuyện đau thương, xin Chúa thứ tha
Chuyện cảnh tình, bày tỏ lòng người
Chuyện giờ đây, Chúa đã đổi thay

Chuyện bâng quơ, nhìn biết lòng người
Chuyện tình ta, nhìn Chúa chăm chăm
Chuyện dân gian, chuyện là thế ấy
Chuyện tình yêu, Chúa tuyệt dịu thay

Chuyện gia đình, Chúa đã biết rõ
Chuyện lòng ta, Chúa Đấng yêu thương
Chuyện đời ta, ôi là phép lạ
Chuyện giờ đây, xin Chúa gia ơn

Chuyện lòng người, xin Chúa tỏ bày
Chuyện quốc gia, trăm đắng ngàn cay
Chuyện nhân thế, xin Cha đáp ứng
Chuyện dân gian, xin Chúa thứ tha

Trong Danh Chúa, Cứu Chúa Giê-su
Nguyện xin Ngài, yêu thương giải phóng
Mở cửa trời, cung ứng chữa lành
Phá tang xiềng, giải cứu dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Chọn Lựa

Ngày 26, Tháng 2, Năm 2021

Hôm nay ta chọn, Chúa Giê-su
Chọn niềm vui Chúa, lòng thỏa nguyện
Chọn tình yêu Chúa, lòng cho ra
Chọn lòng dung thứ, tỏ bày Cha

Hôm nay ta chọn, Chúa Giê-su
Chọn lòng mở rộng, nghe tiếng Chúa
Chọn nơi yên tịnh, tựa vai Ngài
Chọn Lời hằng sống, Chúa yêu thương

Hôm nay ta chọn, Chúa Giê-su
Chọn dòng sự sống, từ trên cao
Chọn lòng tin cậy, trong ý Chúa
Chọn con đường mới, Chúa quang khai

Hôm nay ta chọn, Chúa Giê-su
Chọn Thập Tự Giá, con đường sống
Chọn tình yêu Chúa, Gô-gô-tha
Chọn Huyết Chiên Con, tẫy sạch lòng

Hôm nay ta chọn, Chúa Giê-su
Ngài Đấng yêu thương, hằng che chở
Ồ nguồn cung ứng, thật bất tận
Kìa tình yêu Chúa, hẳn vô biên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Bông Trái Của Sự Vô Tín

Ngày 25, Tháng 2, Năm 2021

Sự sợ hãi khiến một ai đó khước từ hoặc thối thoát trách nhiệm thì đây chính là một tín hiệu của lòng vô tín và điều này khiến con người đó trở nên vô cảm và thờ ơ!

“Ðoạn Chúa nói tiếp, “Hãy nghe những lời quan tòa bất công ấy nói. Vậy lẽ nào Ðức Chúa Trời không thực thi công lý cho những người được chọn, những người ngày đêm kêu cầu Ngài, mà chậm trễ cứu giúp họ sao? Ta nói với các ngươi: Ngài sẽ vội vàng thực thi công lý cho họ. Tuy nhiên, khi Con Người đến, liệu Con Người sẽ thấy đức tin còn trên mặt đất chăng?”” – Lu‬-ca ‭18:6-8‬ ‭BD2011‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Bước Chân Ta Trong Ngài

Ngày 24, Tháng 2, Năm 2021

Bước chân ta, chân đạp đất, cai quản
Tay vung gươm, đánh bại bao kẻ thù
Trong chiến trận, Chúa Gia-vê đi trước
Dẫn đầu ta, Ngài chính Đấng đi đầu

Kìa Gia-vê, Đấng đột phá mở đường
Bao trận chiến, Ngài chưa hề thất trận
Trong giông tố, ồ, dân Chúa vùng lên
Chiến binh ơi, lòng dũng cảm hiên ngang

Lòng mở rộng, với vòng tay rộng mở
Mở cửa trời, đồng hành với thiên binh
Thần Linh Chúa, vận hành trên khắp đất
Giải phóng lòng, Ngài khai phóng gia ơn

Bước chân ta, ôi bước chân dũng mãnh
Đứng vững trên, ồ, Vầng Đá muôn đời
Dù gian khổ, chân chẳng hề chùn bước
Trong gian nan, Thánh Linh Chúa ở cùng

Đừng lo sợ, chớ than khóc âu sầu
Chúa bình an, thật có một không hai
Ôi xin Chúa, nguyện xin Ngài thương xót
Triển khai lòng, Ngài dung thứ yêu thương

Thôi bạn nhé, lòng luôn an bình nhé?
Chúa Gia-vê, Đấng vô song, bất tận
Không có ai, thật chẳng ai sánh bằng
Chúa là Vua, Ngài chính Chúa lòng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Nỗi Niềm Ta

Ngày 24, Tháng 2, Năm 2021

Một con tim, luôn mở rộng đón chào
Một vòng tay, ưu ái trong Tin, Yêu
Một nỗi niềm, ấp ủ tận trong tim
Một ánh mắt, buồn vui vòng nhân thế

Một tấm lòng, trắc ẩn đầy yêu thương
Một nụ cười, dù trong cơn gian khổ
Một niềm vui, sức mạnh của Cha yêu
Một con đường, hướng thượng, Chúa bình an

Một lòng tin, vững mạnh giữa cơn giông
Một hy vọng, trong một ngày tươi mới
Một nỗi niềm, mắt Chúa luôn chăm nhìn
Một phép lạ, Đấng hay làm phép lạ

Lòng biết ơn, khi thấy nguồn cung ứng
Lòng thỏa nguyện, giữa cơn giông, thử thách
Lòng vui mừng, nhìn biết ý tưởng Cha
Lòng hớn hở, vì tình yêu muôn thuở

Lòng ca tụng, chúc tôn Chúa Gia-vê
Lòng an bình, bên mé nước bình tịnh
Lòng vui hưởng, nguyện ý Chúa thành toàn
Lòng hân hoan, được dung thứ, gia ơn

Lòng êm dịu, được chữa lành, yên ủi
Lòng yên nghỉ, dưới bóng cánh toàn năng
Lòng cảm tạ, kìa ơn càng thêm ơn
Lòng biết ơn, trong nỗi niềm thông cảm

Ôi tình Ngài, muôn đời chẳng hề vơi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Đang Ở Đâu?

Ngày 21, Tháng 2, Năm 2021

Khi chúng ta phải đương đầu với nghịch cảnh, tùy theo thời điểm và vụ việc, chúng ta có thể đặt ra nhiều nghi vấn có liên hệ đến nhiều vấn đề, ví dụ như:

1. Làm thế nào để kiếm ra một giải đáp nào đây cho tình cảnh này?
2. Ai sẽ là người có thể giúp đỡ chúng ta?
3. Tìm đâu ra nguồn cung ứng trong mối liên kết, hoặc cho các nhu cầu trong việc này, việc nọ, v.v…?

Mỗi người trong chúng ta có thể có rất nhiều câu hỏi khác nhau. Hãy suy gẫm về phương cách Ê-li-sê đã đối đầu với nan đề của ông như thế nào trong II Các Vua 2:13-14. Khi đứng tại mé sông Giô-đanh, Ê-li-sê cần nhìn thấy một phép lạ. Ông đã làm gì? Ông đã kêu cầu đến ai để mang lại một giải đáp siêu nhiên trong bối cảnh ấy?

Giờ đây chúng ta đang ở nơi nào? Bên bờ vực thẫm của những hối tiếc? Trong một trũng chết đầy tuyệt vọng với những nghịch cảnh rối ren mà không ai có thể thấu hiểu nỗi niềm đau thương trong cuộc sống? Hơn thế nữa, tầm nhìn của chúng ta cần được mở rộng hơn và cũng như Ê-li-sê, chúng ta cần công bố để kêu cầu đến Chúa một cách dạn dĩ.

“Đức Chúa Trời của con ơi; xin Ngài đoái thương!”

Bạn ơi, thật ra, những nơi hoang mạc này mang lại một cơ hội lớn lao trong cuộc đời chúng ta. Vì Đức tin chúng ta cần được thể hiện ở một nơi chốn thực tiển, trong một khoảnh khắc cụ thể của dòng thời gian.

Ê-li-sê đã công bố một lời trong thể nghi vấn, nhưng đây không chỉ là một câu hỏi thông thường. Ông đã kêu cầu đến Đức Chúa Trời của thầy mình, tức là của Ê-li, với một Đức tin siêu nhiên và như chúng ta đã biết, Chúa đã đáp ứng khi Ngài nhìn thấy Đức tin của Ê-li-sê. Ông mong ước được đầy dẫy Thần Chúa gấp bội phần và Ê-li-sê đã bày tỏ Đức tin mình tại mé sông Giô-đanh!

“Ê-li-sê bèn lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Ê-li rơi xuống, trở về, đứng tại trên mé Giô-đanh. Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Ê-li rơi xuống, đập nước, và nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu? Khi người đã đập nước rồi, nước bèn rẽ ra hai bên, và Ê-li-sê đi ngang qua.” – II Các Vua‬ ‭2:13-14‬ ‭VIE1925‬

Hãy nhớ rằng trận chiến cốt lõi chúng ta đang đối đầu là một chiến trận của Đức tin. Chúng ta tin gì và đối tượng của Đức tin chúng ta ai?

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Giống Như Con Ngài

Ngày 21, Tháng 2, Năm 2021

Rô-ma 8:28 là một câu Kinh Thánh quen thuộc với chúng ta: “Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời…”

Thế nhưng chúng ta cũng nên suy gẫm đến hai câu kế tiếp. Ấy là, những con người được gọi, theo dự định của Chúa, theo ý chỉ trong đường lối của Ngài và trong mục đích tối thượng đã định từ trước vô cùng là để cho chúng ta trở nên, giống như hình bóng Con Ngài!

Hallelujah! Vậy thì tất cả những sự thử thách của quá khứ, của hiện cảnh và những bối cảnh của tương lai, Chúa đã biết trước và Ngài cho phép để ý Cha được nên ở đất như trời. Và mục tiêu này đã định sẵn từ khi sáng thế. Chúa tạo dựng chúng ta theo ảnh tượng Ngài vì Ngài biết rõ chúng ta sẽ được liên tục trải nghiệm một cuộc sống sung mãn trong quá trình “trở nên giống như hình bóng Con Ngài!”

Nguyện xin Chúa tiếp tục ban ơn để chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa hầu bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chúng ta chỉ có thể thực hiện được điều này khi chúng ta liên tục ở trong mối tương giao mật thiết, mặt đối mặt với Con Đức Chúa Trời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-02-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý-muốn Ngài đã định.

“Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình-bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em;

“còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công-bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công-bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh-hiển.” – Rô-ma‬ ‭8:28-30‬ ‭VIE1925‬‬

Ánh Sáng Thâu Đêm

Ngày 20, Tháng 2, Năm 2021

Thức đêm để biết đêm dài
Trải qua gian khổ biết người biết ta
Một ngày tươi mới mở ra
Từ bên vực thẫm mắt nhìn biết Cha

Thức đêm để biết đêm dài
Trong cơn nguy biến, đánh tan đêm buồn
Ô kìa lòng Chúa bao la
Lòng người sợ hãi, nghi ngờ bâng quơ

Thức đêm để biết đêm dài
Giữa cơn giông tố, Mặt Ngài sáng soi
Chẳng nhìn ngoại cảnh vu vơ
Mắt chăm nhìn Chúa, cửa trời mở ra

Thức đêm để biết đêm dài
Từ trong trũng chết, dân Ngài vùng lên
Biết bao vương vấn tình đời
Trông kìa Thần Chúa, vận hành qua đêm

Thức đêm để biết đêm dài
Tình người như gió, mây bay, sáng chiều
Mắt Ngài sáng rực thâu đêm
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng

Thức đêm để biết đêm dài
Chớ buồn, than khóc, lòng người bôn ba
Nhìn vào Mắt Chúa, chăm nhìn
Mặt Ngài chiếu sáng, phá tan đêm buồn

Thức đêm mới biết đêm dài
Đức Tin, trông cậy, yêu thương, sáng ngời
Bước lên vào chốn cao hơn
Một lòng nhất trí, trông chờ ơn trên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Nhân Chứng

Ngày 14, Tháng 2, Năm 2021

Một mùa đầy sóng gió nhưng tạ ơn Chúa, chúng ta sẽ liên tục nương mình dưới bóng cánh toàn năng. Đây là một thời cơ để chúng ta trở nên những nhân chứng sống động của các dấu kỳ phép lạ hầu thể hiện sự hiện diện của Chúa trên khắp đất!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Cuộc Gọi Nữa Đêm

Ngày 13, Tháng 2, Năm 2021

Nữa đêm thức giấc nặng lòng
Từ bờ vực thẫm, gọi lòng nhớ ai
Biết bao âm hưởng dân gian
Nguyện xin Chúa giữ, bình an mọi lòng

Dẫu cho tình huống thể nào
Chúa Cha sắm sẵn, biết bao ân tình
Gọi về từ cõi thượng thiên
Viếng thăm khai phóng, Lửa Thiêng từ trời

Mở ra cánh của ngợi khen
Tôn vinh chúc tụng, ngợi khen Vua Trời
Một lòng, ta vững lòng tin
Đi trong Thánh Ý, Đức Tin vững bền

Trông kìa dân Chúa vùng lên
Cửa trời rộng mở, Tin Mừng muôn dân
Chúa Cha Ngài Đấng đi đầu
Mở ra, công lý, minh oan dân tình

Nhất tâm, nhất trí một lòng
Xin Cha thương xót, nguyện Ngài gia ơn
Lòng nhân từ Chúa, ô kìa
Thật Ngài là Đấng năng quyền vô song

Mắt ta chăm chú việc gì?
Vọng canh tỉnh thức, Tù Và dội vang
Niềm vui, sức mạnh vô biên
Vượt qua khổ ải, phá tan mọi xiềng

Bước lên vào chốn cao hơn
Đồng ngồi với Chúa, khắp nơi trên trời
Thẫm quyền thân vị Cha ban
Thiên binh của Chúa, đồng hành với ta

Nữa đêm thức giấc, ngợi khen
Dâng cao tiếng hát, tôn vinh Con Trời
Gia-vê Ngài Chúa, Vạn Quân
Từ trong trũng chết, Ba Miền vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-02-2021
http://www.luathiengvn.co

Niềm Vui Của Chúa

Ngày 12, Tháng 2, Năm 2021

Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta
Vì sao như thế, bạn biết chăng?
Lòng vui mừng Chúa, không kể xiết
Hát ca nhảy múa, tiếng lòng Ngài

Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta
Mắt Ngài chăm chú, về thành Thánh
Lòng Ngài hoan hỉ, khi nhìn biết
Huyết Ngài thanh tẫy, mọi ô nhơ

Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta
Bởi lằn roi Ngài, ta lành bệnh
Vì tội lỗi ta, Ngài bị vết
Gánh mọi buồn bực, của chúng ta

Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta
Vì gian ác ta, Ngài bị thương
Mắt lòng chăm chú, Thập Tự Giá
Đắc thắng âm phủ, cứu dân gian

Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta
Mắt Ngài đưa dẫn, Tay cứu vớt
Vực ta khỏi chốn, nơi hoang mạc
Ôi tình yêu Chúa, thật sâu đậm

Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-02-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm-sửa gì hết; vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn-thảm, vì sự vui-vẻ của Đức Giê-hô-va là sức-lực của các ngươi.” – Nê-hê-mi‬ ‭8:10‬ ‭VIE1925‬‬

Chúa Bình An

Ngày 12, Tháng 2, Năm 2021

Bên dòng bình tịnh, một dòng sông
Dòng sông sự sống, nguồn phước hạnh
Tuôn chảy qua ta, dòng nước sống
Đời đời sung mãn, mãi trong Ngài

Không tuỳ ngoại cảnh, chẳng vì ai
Chẳng vì bệnh tật, hay đói nghèo
Kìa nguồn cung ứng, Chúa, vô biên
Bất tận, tuôn trào, không kể xiết

Ồ Chúa Bình An, Ngài Đấng Sống
Hãy ở trong Cha, ở trong Ngài
Không gì thiếu xót, chẳng u buồn
Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta

Bên dòng bình tịnh, cỏ xanh tươi
Mé nước an vui, mặt đối Mặt
Mắt cười thoả nguyện, bên Chân Chúa
Một mối ân tình, sâu đậm thay

Không còn trông đợi, nơi, chốn nọ
Chẳng vì lao khổ, biết bao đời
Kìa nguồn suối mát, chữa lành bệnh
Mừng vui ca hát, trọn một đời

Ồ Chúa Bình An, Đấng nhân từ
Giàu lòng thương xót, đầy dung thứ
Không còn than thở, chẳng than khóc
Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Yêu Trọn Một Đời

Ngày 11, Tháng 2, Năm 2021

Yêu ai, yêu trọn một đời
Yêu từng ánh mắt, một lời chẳng vơi
Yêu trong Thánh ý diệu kỳ
Yêu từng lời nói, mọi thì như nhau

Yêu gì ta mãi tìm ai?
Yêu từng cử chỉ, hình hài trong Cha
Yêu trong khoảnh khắc, đại ngàn
Yêu hoài yêu mãi, chẳng màn việc chi

Yêu không tuỳ thuộc ngoại hình
Yêu con dân Chúa, một tình yêu Cha
Yêu người lân cận thân thương
Yêu người, khai phóng, tình thương trong Ngài

Yêu ai, ta mãi kiếm gì
Yêu gì ta nhớ mọi thì yêu Cha
Yêu người goá bụa đơn côi
Yêu cha yêu mẹ, mãi thôi chẳng ngừng

Yêu người lạc lõng, bơ vơ
Yêu lòng rộng rãi, lòng thơ thẫn lòng
Yêu anh, vẫn giữ một lòng
Yêu trong giây phút, mây hồng bâng khuâng

Yêu em, yêu cả một đời
Yêu Cha, yêu Chúa từ thời ban sơ
Yêu ai, chớ kiếm tìm gì
Yêu Cha yêu mãi, mọi thì, muôn năm!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Sau Cơn Giông

Ngày 10, Tháng 2, Năm 2021

Sau cơn giông, trời lại sáng. Hiện giờ chúng ta đang đối đầu với các thế lực tối tăm của thế gian.

Đức Chúa Trời, Ngài vẫn là Đấng tễ trị mọi việc trên trời, dưới đất và bên dưới đất vì Ngài là Đấng hiện hữu, hằng hữu. Ngài đã nhìn thấy sự kết thúc ngay từ buổi sáng thế.

Vì vậy, chúng ta hãy vững lòng trong hiện cảnh vì Chúa là Đấng đi đầu để đột phá mọi bế tắc.

Chúa là tốt lành!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Mưa Xuân

Ngày 9, Tháng 2, Năm 2021

Gió, Mưa Xuân, một mùa Xuân tươi mới
Cảnh lòng ta, như một áng mây bay
Tuy thế nhưng, lòng ta luôn chào đón
Giọt mưa Xuân, ấp áp một chiều mưa

Mưa Xuân đến, làm tươi mới vườn hoa
Thấm dầm trong, tình yêu Chúa tuyệt vời
Muôn cánh bướm, nhỡn nhơ trên đầu nhành
Kìa muôn vật, chào đón Chúa mùa Xuân

Trong ánh mắt, một tầm nhìn mở rộng
Ôi tình Ngài, thật biển rộng sông dài
Trong khoảnh khắc, chỉ trong một chốc lát
Cảnh tình ta, biến đổi một chiều mưa

Mưa Xuân đến, xoa dịu nơi hoang mạc
Nguồn suối mơ, một nguồn nước Vĩnh Hằng
Một mùa mới, lắng tai nghe tiếng Chúa
Êm dịu thay, niềm hy vọng, Tin, Yêu

Ồ ngoại cảnh, chỉ là một ảo tưởng
Chúa mùa Xuân, niềm hy vọng trong ta
Khi Ngài đến, kìa mọi điều đổi mới
Mở cửa trời, Ngài đột phá quang khai

Mưa Xuân đến, chan chứa mùa hy vọng
Nhớ làm sao, về Thập Giá, Gô-tha
Chỉ vì yêu, Ngài gánh lấy thập hình
Ngài vực ta, thoát khỏi chốn trầm luân

Thập Tự Giá, muôn đời vẫn còn đấy
Vững lòng tin, con dân Chúa vùng lên
Không ngập ngừng, thật chẳng còn rung sợ
Gió, Mưa Xuân, nguồn hạnh phúc vô biên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-09-2021
http://www.luathiengvn.com

Cao Điểm

Ngày 4, Tháng 2, Năm 2021

Chúng ta thật đang trải nghiệm một thời điểm ‘lịch sử’, một giai đoạn nhân loại chưa hề trải nghiệm kể từ buổi sáng thế. Chúng ta có thể tạm kết luận như thế.

Mọi việc đã biến đổi trong nhiều lãnh vực của cuộc sống, trong nhiều tầng cấp xã hội và ngay cả các quốc gia trong toàn thế giới. Cục diện của nhân loại đang diễn tiến trong một quá trình biến đổi nhanh chóng tột bực. Chúng ta không cần nhắc đến chi tiết của vụ việc. Hãy nhìn lại chỉ trong một năm qua, chúng ta không còn có thể sinh hoạt như trong quá khứ nữa vì mọi điều đã biến dạng.

Hôm nay, tôi được Chúa cảm động để viết vài dòng tâm sự với các bạn đọc. Vốn là, hôm qua, một ngày thật buồn vì phải tiễn đưa một con cái Chúa tại hội thánh nhà về với Chúa. Lời Chúa thật chính xác khi nói đến tang chế:

“Đi đến nhà tang-chế hơn là đến nhà yến-tiệc; vì tại đó thấy sự cuối-cùng của mọi người; và người sống để vào lòng.” – Truyền đạo‬ ‭7:2‬ ‭VIE1925‬‬

Trong buổi nhóm này, chúng tôi được nghe nhiều mẫu chuyện đáng yêu, những sự tích ‘hài hước’ và những lời làm chứng tuyệt vời về người quá cố. Một buổi nhóm đầy ơn Chúa, vui, buồn lẫn lộn.

Buồn với những người thân yêu vì đã mất đi một người cha gương mẫu, một người chồng trung tín, một con cái Chúa đầy lòng yêu thương luôn chăm sóc những người chung quanh và cũng là một lãnh đạo gương mẫu giữa vòng con dân Chúa.

Vui với những mẫu chuyện đáng yêu về một hình ảnh của một con người luôn sống một cuộc đời hy sinh, đầy lòng nhân ái, rộng rãi đầy dẫy sự bày tỏ của tấm lòng Đức Chúa Trời trong nhiều việc.

Trên đường về và có thể nói rằng trong suốt thời gian còn lại của ngày hôm qua, lòng tôi giao động vì nhiều lý do. Tôi cảm nhận Đức Thánh Linh đã bày tỏ một điều rất tỏ tường cho cá nhân tôi. Tất cả những gì chúng ta làm trên đất này đều sẽ qua đi, nhưng chỉ có vài điều sẽ tồn tại, ấy là:

1. Cuộc đời của chúng ta trên đất này để lại những di sản thuộc linh nào?

2. Tác động của những di sản này có thể bày tỏ tấm lòng yêu thương của Đức Chúa Trời với những ai Chúa đã đặt để trong vòng ảnh hưởng của chúng ta chăng?

Nói tóm lại, chúng ta “yêu ai” và chúng ta thể hiện tình yêu của Chúa như thế nào, với ai? Di sản chúng ta để lại trên đất này có tác động gì với các thế hệ nối tiếp sau chúng ta?

Tình Yêu của Chúa sẽ còn lại cho đến đời đời. Mọi việc khác rồi sẽ tiêu tan như mây khói. Thật ra, chúng ta chỉ có ngày hôm nay và, ngày hôm nay, Chúa sẽ liên tục ban cho nhiều cơ hội quý báu để bày tỏ tấm lòng của Ngài với một thế gian hay hư mất.

Nguyện xin Chúa dức dấy lòng chúng ta để sống một cuộc đời có mục đích và đầy ý nghĩa. Cao điểm của cuộc đời của chúng ta sẽ để lại những di sản nào trong hành trình từ đất về trời?

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Mùa Xuân Bất Tận

Ngày 4, Tháng 2, Năm 2021

Xuân đến viếng thăm, lòng ta đấy
Sắc Xuân tươi đẹp, mắt Xuân cười
Môi Xuân nhuộm đỏ, lòng hớn hở
Mùa Xuân nở rộ, vườn hoa vui

Xuân đến viếng thăm, mùa hoa mới
Muôn loài vạn vật, đón chào Xuân
Chào Vua Vinh Hiển, lòng nhân ái
Biết bao ân tình, Chúa Bình An

Mùa Xuân bất tận, ở trong Ngài
Niềm vui hoan hỉ, đến từ trên
Chẳng vì ngoại cảnh, chẳng vì ai
Chẳng vì bệnh tật hay đói nghèo

Vì sao bạn hỡi, có biết chăng?
Gia-vê Ngài Đấng, đại năng quyền
Trong cơn đói kém, Ngài cung ứng
Giữa cảnh đau buồn, Ngài bảo an

Bên bờ vực thẫm, Ngài cứu vớt
Đánh tan gian dối, Ngài minh oan
Phá tan mọi xiềng, Ngài giải phóng
Trong cơn dịch lệ, Chúa chữa lành

Mùa Xuân bất tận, ở trong Cha
Bất tận vô biên, không giới hạn
Gia ơn khai phóng, ân sũng Chúa
Ồ, Đấng Đời Đời, Chúa yêu thương

Xuân đến viếng thăm, lòng ta đấy
Âm hưởng thiên đàng, bài ca mới
Vang dội mọi nơi, khắp nẻo đường
Mùa Xuân nở rộ, trong tim ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-02-2021
http://www.luathiengvn.com

Chúa Bình Minh

Ngày 4, Tháng 2, Năm 2021

Bình minh, nắng ấm một mùa mới
Rạng ngời tia sáng ánh ban mai
Như sao chuỗi sáng soi đêm tối
Ánh mắt Ngài chiếu sáng mùa Xuân

Lòng ta ôm ấp niềm hy vọng
Một ngày tươi mới Chúa ban cho
Tinh thần khác biệt như Ca-lép
Quyết chiến quyết thắng vinh danh Ngài

Một con đường mới, biến đổi mới
Kìa Huyết Chiên Con tẫy sạch lòng
Thần quyền thẫm vị con người mới
Mới trong danh tính Chúa ban cho

Mừng vui ca hát, bài ca mới
Mắt lòng nhìn biết, thánh ý Cha
Một tâm tình Chúa, chân tiến bước
Ánh sáng ban mai sáng soi lòng

Biết bao ân tình, dòng sự sống
Tuôn đổ từ trời mãi không thôi
Giữa dòng hoang mạc, Ngài mở lối
Làm ngay thẳng mọi, lối quanh co

Suối nước Vĩnh Hằng, bao phước hạnh
Dòng Trường Sinh ấy, đến từ trời
Bên dòng bình tịnh, lòng vui thỏa
Chữa lành tâm bệnh của muôn dân

Bình minh soi sáng, ánh ban mai
Chiếu sáng đêm buồn, tình yêu Chúa
Dục lòng khai phóng, con dân Ngài
Chúa Bình Minh đến, viếng thăm ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-02-2021
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn ảnh: Jannie Cowley

Đồng Lúa Vàng

Ngày 2, Tháng 2, Năm 2021

Đồng lúa vàng, nền trời xanh thẫm
Mắt em xanh, trong sáng như mơ
Cánh đồng kia, vụ mùa đã đến
Nào con gặt, bén gót người gieo

Tay cầm lưỡi, hái gặt đêm ngày
Giờ đã điểm, một ngày sai phái
Dấn thân vào, bước ra đồng lúa
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta

Đồng lúa vàng, bầu trời rực sáng
Ngước mắt lên, về hướng chân trời
Một ngày mới, một con đường mới
Lời của Ngài, đột phá quang khai

Mắt chăm nhìn, lắng tai nghe tiếng
Chủ mùa gặt, kêu gọi đêm ngày
Mùa gặt đến, con gặt thì ít
Nguyện xin Cha, sai phái gia ơn

Đồng lúa vàng, khoảng khoát mênh mang
Bao linh hồn, khát khao tìm kiếm
Mắt lòng ta, ngưỡng vọng nơi Chúa
Mở lòng ta, khai phóng cho ra

Trong khoảnh khắc, chỉ trong chốc lát
Kìa mùa gặt, của Chúa gia tăng
Chân tiến bước, xông ra lãnh thổ
Mở cửa trời, trấn giữ cổng thành

Gió Thánh Linh, xin Ngài khai phóng
Giữa cơn giông, xin Chúa dấy lên
Tìm nơi nao, linh hồn yên nghỉ
Trở về nguồn, với Chúa Gia-vê!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-02-2021
http://www.luathiengvn.com

“Ngài phán cùng môn-đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình.” – Lu-ca‬ ‭10:2‬ ‭VIE1925

Chiều Đông Giá

Ngày 2, Tháng 2, Năm 2021

Chiều Đông giá, lòng anh trống vắng
Mưa chiều Đông, lạnh buốt tim anh
Anh đi biền biệt phương trời
Bóng hàng hoa chờ đợi bước chân anh

Chiều Đông giá, tâm hồn lắng đọng
Tối chiều Đông, đón bóng hoàng hôn
Em ngồi trông đợi ngoài hiên
Đoạn đường dài em một mình lẽ bóng

Chiều Đông giá, mắt nhìn biết Chúa
Sáng mùa Đông, lấp lánh hừng đông
Mừng vui ca hát trọn đời
Nắng mùa Đông sưởi ấm trái tim ta

Chiều Đông giá, tâm linh bừng tĩnh
Giữa cơn giông, Thần Chúa vận hành
Đức Tin, Hy Vọng, Yêu Thương
Chiều Đông vang dậy tiếng lòng dân ta

Chiều Đông giá, không còn lạnh giá
Gió mùa Đông, rung động con tim
Nguyện xin Chúa vẫn gia ơn
Ban cho, mở khoá ngục tù dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-02-2021
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác về ngoại cảnh của chúng ta không thể định đoạt tầm nhìn hoặc vận mệnh của một cá nhân, một tổ chức, ngay cả một quốc gia.

Trong mọi nghịch cảnh, Chúa sẽ mở đường và ban ơn cho những ai đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Shalom!

Hồ Đông

Ngày 1, Tháng 2, Năm 2021

Mặt nước hồ Đông, giờ phẳng lặng
Gió Xuân lay động, trên đầu nhành
Đón chào mùa mới, lòng rộn rã
Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta

Chúa Cha vui mừng, Ngài ca hát
Mừng vui nhảy múa, chỉ vì ta
Gia-vê Chúa Đấng, Ngài ở giữa
Ra tay giải cứu, năng quyền Ngài

Vui mừng cả thể, Ngài khai phóng
Lòng yêu thương Ngài, thật lớn thay
Vì tình yêu ấy, Ngài nín lặng
Mừng vui ca hát, chỉ vì ta

Ngày nay ngày thánh, hãy biệt riêng
Vui mừng chúc tụng, tình yêu Chúa
Chớ nên buồn thảm, hãy vui lên
Niềm vui của Chúa, sức mạnh ta

Một ngày yên nghỉ, nơi Chân Chúa
Đứng trên vầng đá, vững lòng tin
Bên dòng bình tịnh, lòng vui thỏa
Một chút ân tình, lòng rộng mở

Ôi tình yêu Chúa, chẳng nhạt phai!

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-02-2021
http://www.luathiengvn.com
“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải-cứu ngươi: Ngài sẽ vui-mừng cả-thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu-thương mình, Ngài sẽ nín-lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca-hát mừng-rỡ.” – Sô-phô-ni‬ ‭3:17‬ ‭VIE1925‬‬
“Nê-hê-mi nói với chúng rằng: Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm-sửa gì hết; vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn-thảm, vì sự vui-vẻ của Đức Giê-hô-va là sức-lực của các ngươi.” – Nê-hê-mi‬ ‭8:10‬ ‭VIE1925

Chẳng Không!

Ngày 1, Tháng 2, Năm 2021

Chẳng còn đánh gió bá vơ
Không còn bấn chấn, âu lo trăm điều
Chẳng còn nghi hoặc, đấu tranh
Không còn loạn choạng, bơ vơ tình đời

Chẳng còn mang tính “con côi”
Không còn than thở, âu sầu thâu đêm
Chẳng còn suy gẫm vu vơ
Không còn giới hạn, bâng quơ sự đời

Chẳng còn tự kỹ, hoang mang
Không còn than oán, giận hờn, ghen tuông
Chẳng còn suy nghĩ vẫn vơ
Không còn đau, khóc, mắt lòng tang thương

Chẳng qua Chúa đã mở đường
Một con đường sống, ngang qua xác Ngài
Không còn, Ngài thật không còn
Kìa ngôi mộ trống, phục sinh, đời đời

Chẳng còn giới hạn, rập khuôn
Đền màn thờ ấy, xé toang từ trời
Không còn phân cách chia lìa
Tựa bên ngực Chúa, lắng nghe tiếng Ngài

Chẳng còn nhờ cậy loài người
Kìa mặt đối Mặt, mắt nhìn biết Cha
Nhịp cầu từ đất về trời
Qua Đấng Trung Bảo, trong Giao Ước Ngài

Không còn tang tóc vu vơ
Đồng tâm tình Chúa, dân Ngài vùng lên
Đứng trong thẫm vị con trời
Trong danh tính ấy, thần quyền từ trên

Chẳng còn suy diễn xa vời
Xông vào chiến trận, có Cha đi đầu
Vượt lên, dân Chúa vượt qua
Mặc lấy quyền phép, từ trời Cha ban!

Lửa Thiêng Việt Nam 01-02-2021
http://www.luathiengvn.com