Đồng Tâm

Ngày 10, Tháng 1, Năm 2020

Đồng Tâm hiệp ý một lòng
Đánh lùi gian ác, đánh lùi Ma-môn
Con dân Chúa chớ thờ ơ
Một lòng hiệp ý kêu cầu Gia-vê

Xin Cha thương xót dân tình
Giải vây, giải cứu nước nhà nguy nan
Dân tình than khóc đêm ngày
Giờ con dân Chúa, tỉnh bừng vùng lên

Vùng lên ta hãy vùng lên
Đánh Đông dẹp Bắc, Ba Miền vùng lên
Cớ sao dân Chúa rụt rè?
Giờ ta cắt đứt thông đồng ác gian

Kéo quân trấn giữ biên Thuỳ?
Thật là hổ nhục, thật là xót xa!
Hỡi kẻ gian ác kia ơi
Giờ ngươi cướp đất, cướp dân, cướp nhà?

Xoay lòng xoay hướng ăn năn
Sao ngươi vẫn cứ thông đồng, Ma-môn?
Trông kìa những kẻ vô thần
Lòng vô cảm ấy, xin Cha chữa lành

Một đường đánh cướp dân làng?
Bảy đường tháo chạy, đền bù cho dân
Bù nhìn, vô cảm, vô tâm?
Vọng canh vắng bóng, chiến binh của Ngài?

Con dân Chúa vẫn bôn ba?
Sao ta tìm kiếm những điều bâng quơ?
Lời Cha công bố giải vây
Nguyện xin Lời Chúa dội vang đất trời

Đứng nơi sứt mẻ cầu thay
Bước lên vào chốn cao hơn giờ này
Chiến binh Chúa hãy lắng nghe
Trải lòng tìm kiếm, ý Cha thành toàn

Khóc than, khóc một dòng sông
Xin Cha thương xót, giải vây mọi lòng
Xin Cha nhớ đến Đồng Tâm
Xin Cha giải phóng chúng con giờ này!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-1-2020
www.luathiengvn.com

Ánh Sáng, Bóng Tối

Ngày 9, Tháng 1, Năm 2020

Bóng đêm tan biến ngay đi
Biến đi khi Ánh Sáng Ngài tỏa lên
Một cây nến giữa đêm khuya 
Sáng soi, dẫn lối mở đường cho ta

Lời trong buồng kín giờ đây
Phô bày sự thật, giảng trên mái nhà
Chớ nên suy nghĩ đắn đo
Thánh Linh của Chúa minh oan mọi lòng

Sự thật đang được giải bày
Chẳng còn bưng bít, không còn tối tăm
Ba ngày, Thần Chúa tỏ bày
Sáng soi mọi việc, kẻ gian đâu nào?

Ôi thôi, ta chẳng nên buồn
Nguyện xin Thần Chúa, mở lòng ăn năn
Chớ theo mưu kế kẻ gian
Hội người công chính, Chúa Trời minh oan

Chẳng ngồi với kẻ gian manh
Kìa kẻ nhạo báng, Thần Cha tỏ bày
Giờ ta ra khỏi ngục tù
Gông cùm bẻ khoá, phá tan mọi xiềng

Một đường đánh cướp dân tình
Bảy đường tháo chạy, vạch trần kẻ gian
Xin Cha soi sáng mắt lòng
Kìa con dân Chúa tỉnh bừng vùng lên

Xin dây chuẩn mực của Ngài
Giáng trên lãnh thổ giải bày trái ngang
Công minh, chánh trực, minh oan
Mặt Ngài chiếu sáng, tỏ bày Lòng Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 9-1-2020
www.luathiengvn.com

Sự Liên Kết Siêu Nhiên

Ngày 9, Tháng 1, Năm 2020

Khi chúng ta chấp nhận hoặc đồng ý về một đường lối, về một mặc Khải nào đó, khi những lời chia sẻ của ai đó làm êm tai chúng ta, ấy là lúc chúng ta có đồng một tầm nhìn, hoặc đồng một tâm tình với họ.

Nếu chúng ta có sự phản kháng hoặc không đồng ý với những đường lối hoặc sự suy nghĩ nào đó, thì hẳn nhiên chúng ta không thể đồng đi với họ được.

Sự thông đồng cũng vậy. Thông đồng tức là sự hiệp một, đồng một quan điểm, cùng một chí hướng, tức là một sự liên kết trong tư duy và quan điểm.

Rất dễ hiểu, có lắm lúc những mối liên hệ chặt chẽ trong quá khứ sẽ tự nhiên trở nên sao lãng, không vì một sự xung đột cụ thể nào đó, nhưng khi hai người không đồng một chí hướng, không đồng một tâm tình, thì sự ngăn cách ấy là một điều tự nhiên, một diễn tiến thông thường giữa các mối liên hệ.

Chúng ta không cần phải bôn ba để liên kết vì sự liên kết trong tâm linh sẽ là một việc siêu nhiên không do sự dàn xếp của con người. Khi chúng ta bước đi trong mối tương giao mật thiết hằng ngày với Chúa, Ngài sẽ đưa đường dẫn lối và mở cửa để chúng ta liên kết một cách siêu nhiên, hầu mở rộng vương quốc Chúa.

Hãy đi vào sự yên nghỉ của Chúa để bước vào những lĩnh vực siêu nhiên, theo thời điểm của thiên đàng!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 9-1-2020
www.luathiengvn.com

Nhân Danh

Ngày 9, Tháng 1, Năm 2020

Nhân danh giáo hội, danh nào?
Nhân danh mục vụ, danh nào danh ai?
Nhân danh “lãnh tụ”, “được ơn”?
Nhân danh “danh vọng”, trong “danh”, “lợi”, “quyền”?

Thật nhiều nghi vấn hôm nay
Hạ mình, suy gẫm lắng nghe tiếng Ngài
Dân ta, sao vẫn bôn ba
Tự mình “đột phá”, tự mình “lo toan”?

Nhân danh “giáo hội”, giáo quyền”?
“Pháp nhân”, thế vẫn thông đồng “Ma-môn”?
Ôi Thần Lẽ Thật xin Ngài
Khai tâm mở trí, mở lòng chúng con

Ra từ một giấc “mê man”
Qua hằng thế kỷ, rắn rồng ma vương
Trong cơn tranh đấu triền miên
Giật mình tỉnh thức, ăn năn giờ này

Ôi thần, tượng chạm vô tri
Tai, mắt, chẳng thấy, chẳng nghe điều gì
Mắt ta chăm chú việc gì?
Ấy là thần tượng, cuốn trôi dòng đời

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Ta nhìn lên Chúa, cửa trời mở ra
Kìa xem, Chúa Đấng Di-rê
Đêm ngày cung ứng, ban cho rộng rời

Danh Ngài, Danh Đấng diệu kỳ
Danh Ngài, đóng ấn trên con dân Ngài
Cớ sao ta vẫn kiếm tìm
Kiếm tìm danh vọng, danh nào danh ai?

Chẳng ai sánh kịp với Ngài
Lòng ta rộng mở đón chào tình yêu
Danh Ngài, Danh Chúa Gia-vê
Yêu thương, khai phóng, ban cho trọn đời

Trở về với Chúa Bình An
Trở về, Danh Đấng yêu thương mọi lòng
Trở về với Đấng Đầu Nguồn
Trở về nhà Chúa, một lòng với Cha

Nhân danh Cứu Chúa, Giê-xu
Từ Na-xa-rét, từ lòng Chúa Cha
Từ nơi kín nhiệm, ô kìa
Trong Danh Đấng Sống, năng quyền vô song!

Lửa Thiêng Việt Nam – 9-1-2020
www.luathiengvn.com

Hôm Nào

Ngày 8, Tháng 1, Năm 2020

Hôm nào anh đến tìm ai
Hôm nào em đến với người năm xưa
Hôm nào nhìn biết vận ta
Hôm nào nhìn thấy tình Cha đại ngàn?

Hôm nào ta trở về nguồn
Hôm nào cắt đứt, thông đồng Ma-môn
Hôm nào chờ đến hôm nao
Hôm nào mở mắt, mở lòng cho ra?

Hôm nào ấy chính hôm nay
Giờ ta vùng dậy, từ vùng tối tăm
Kìa Vua Vinh Hiển viếng thăm
Mắt Ngài soi dẫn, Tay Ngài vực ta

Vực từ trũng chết xương khô
Lời công bố Chúa, vực con dân Ngài
“Đóng Khung”, Lời Chúa “đóng khung”
Phá tan gian ác, đánh lùi gian manh

Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Mặc dù tình huống, tang thương, vỡ lòng
Chớ nhìn ngoại cảnh đau buồn
Hãy nhìn lên Chúa, Đấng ngồi trên ngôi

Thánh Linh Ngài ở cùng ta
Ban cho mặc Khải, khai tâm, mở lòng
Ăn năn ta hãy kêu cầu
Xin Cha giải phóng chúng con giờ này

Đức Tin trong Đấng Đi Đầu
Đức Tin mở cửa, Đức Tin bước vào
Bước vào lĩnh vực siêu nhiên
Danh Cha tỏa sáng vùng trời Biển Đông

Hôm nào hẹn đến hôm nào?
Hôm nay, ngày của Chúa Trời ban cho
Gia-vê nắm giữ tương lai
Vượt qua ngoại cảnh, vượt vòng thời gian

Chúa Cha nhìn biết mọi điều
Tay trong Tay Chúa, vượt vòng gian manh
Chiến binh dũng mãnh can trường
Hôm nay vùng dậy, Ba Miền giải vây!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-1-2020
www.luathiengvn.com

Đợi Chờ

Ngày 8, Tháng 1, Năm 2020

Chờ gì ta vẫn chờ ai?
Chờ thời chờ lúc, thờ ơ thế nào?
Đức tin vững mạnh, nhìn lên
Kìa Đấng Hiện Hữu, Ngài chờ đợi ta

Thật ra, Chúa đã ban cho
Ban cho Con Một, tình yêu đại ngàn
Nhìn lên Thập Tự, Huyết Ngài
Cứu chuộc, giải phóng, chữa lành, minh oan

Cảnh tình tang tóc dân ta
Lòng con than khóc, đêm ngày cầu xin
Bao năm đau khổ triền miên
Xin Cha thương xót, tình Ngài giải vây

Thông đồng, cắt đứt thông đồng
Phá tan kết ước, không còn tang thương
Ác linh sự chết ô kìa
Đánh tan gian ác, đánh lùi Ma-môn

Trông kìa, những kẻ gian manh
Một đường đánh cướp, bảy đường tháo lui
Lập lờ đánh bật con buôn
Đền bù, trả lại cho dân bội phần

Con dân Chúa hãy vùng lên
Thờ ơ chi nữa, nước nhà tang thương
Chúa Trời, Ngài đoái thương dân
Xin Cha khai phóng, vọng canh kêu cầu

Cớ sao ta vẫn đợi chờ?
Chờ thời, chờ gió, chờ mưa cuối mùa?
Vượt qua, khỏi trũng xương khô
Lắng nghe tiếng Chúa, Lời Cha tỏ tường

Mở ra kìa hãy mở ra
Gỡ dây trói buộc, phá tan mọi xiềng
Khép kín, cánh cửa thông đồng
Mở ra, khai phóng nước Cha rạng ngời

Mọi điều Chúa đã lo toan
Cớ sao ta vẫn bôn ba, lo buồn?
Lòng ta giờ hướng về nguồn
Đấng Đầu Nguồn ấy, đổi thay mọi điều

Chữa lành lãnh thổ, chữa lành
Mắt Ngài đưa dắt, khai tâm, mở đường
Thần trí khải tỏ, xin Ngài
Cho con nhìn biết, cho con thấy Ngài

Xin Cha bênh vực dân tình
Rịt lòng, khai phóng, chữa lành dân con
Chẳng còn run sợ, e dè
Không còn tang tóc, chẳng còn bơ vơ

Chờ ta, Ngài vẫn đợi chờ
Thiên binh của Chúa, đang chờ đợi ta
Cả thiên đàng vẫn đợi chờ
Vùng lên, chổi dậy, xông ra trận tiền!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-1-2020
www.luathiengvn.com

Thiên Đàng Khắp Lối

Ngày 7, Tháng 1, Năm 2020

Thiên đàng đang ở trong ta
Nước Trời mở khoá dân Ngài vùng lên
Chẳng còn tìm kiếm vu vơ
Thiên đàng trên khắp lối vào, lối ra

Chân ta đạp đến nơi nào
Ấy nơi Mặt Chúa rạng ngời trên ta
Lời Cha, khai phóng mọi nơi
Từ bờ vực thẩm, đến vùng Miền Cao

Có gì là khó cho Ngài?
Danh Cha tỏa sáng, phá tan mọi xiềng
Danh Ngài, Danh Đấng diệu kỳ
Trên trời dưới đất, năng quyền vô song

Giờ ta đang ở phương nào?
Trong Danh Cứu Chúa, danh nào danh ai?
Trong danh giáo hội nào ư?
Giáo quyền khống chế dân tình nào chăng?

Chớ theo ma giáo, vương quyền
Xoay lòng xoay hướng trở về Nhà Cha
Ăn năn, cắt đứt thông đồng
Giã từ “tôn giáo”, giã từ Ma-môn

Giờ nơi tang tóc đau thương
Xin Cha mở mắt tâm linh giờ này
Ôi nguồn sự sống vô biên
Vào lòng nhân thế, từ nguồn tâm linh

Thiên đàng ở chốn nơi nao?
Từ nơi kín nhiệm, lắng nghe tiếng Ngài
Thiên đàng ở đất như trời
Có sao ta mãi kiếm tìm vu vơ?

Tìm về nguồn nước Vĩnh Hằng
Tìm nơi chân Chúa, tựa bên ngực Ngài
Lời Cha khai phóng mọi nơi
Thiên đàng khắp lối, vào ra, mọi mùa!

Lửa Thiêng Việt Nam – 7-1-2020
www.luathiengvn.com

 

Lời Chúa “Đóng Khung”

Ngày 5, Tháng 1, Năm 2020

Trong Sáng Thế Ký đoạn một, chúng ta nhìn thấy một mô hình tuyệt đối tiên quyết về Đấng Tạo Hoá và Lời Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng Sinh Thành của chúng ta. Ngài là Cha của linh hồn chúng ta. 

Hãy suy gẫm phân đoạn sau đây:

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô-hình và trống không, sự mờ-tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận-hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt-lành, bèn phân sáng ra cùng tối.” – Sáng-thế Ký‬ ‭1:1-4‬ ‭VB1925‬‬

Trong một bản dịch của Anh Ngữ, cụm từ “dựng nên trời đất” được mô tả bằng động từ “to frame”, khi được dịch xác nghĩa, nó có nghĩa là “đóng khung”. Chúng ta nhìn biết một điều như sau:

Công việc của Đấng Tạo Hoá từ buổi sáng thế khởi đầu với sự vận hành của Đức Thánh Linh: giữa sự mờ tối rối ren trên mặt vực, Thần Đức Chúa Trời bao phủ và hà hơi trên mặt vực. Nhưng phép lạ của sự sáng tạo không được thành hình cho đến khi Lời truyền phán của Đức Chúa Trời được khai phóng.

Đúng thế, xưa kia, Đức Chúa Trời truyền phán Lời Ngài để tạo dựng trời đất hoặc nói một cách khác, Chúa, Ngài đã “đóng khung” các thời đại, để tạo nên vũ trụ, thế gian này bằng Lời của Ngài, bằng hơi thở của Ngài!

Khi tạo dựng nên A-đam, Ngài dựng nên con người theo ảnh tượng Ngài. Và, sự sống của loài người đến từ Đức Chúa Trời:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh.” – Sáng-thế Ký‬ ‭2:7‬ ‭VB1925‬‬

Ngay từ buổi sáng thế Đức Chúa Trời đã trao cho con người thẫm quyền để cai quản vũ trụ. Ngày nay, khi chúng ta được khôi phục thông qua giao ước mới tức là qua sự cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su trên Thập Tự Giá, chúng ta đứng trong địa vị làm con Đức Chúa Trời và Ngài ban cho chúng ta thẫm quyền để khai phóng Lời Chúa cho hiện cảnh.

Điều này có nghĩa rằng chúng ta là những công cụ để chuyển tải Lời Chúa, để thực thi ý chỉ của thiên đàng trên khắp đất. Đây là một thời điểm để “đóng khung” vận mệnh dân tộc, để khai phóng ý Chúa qua Lời mặc Khải, qua các lời tiên tri tức là Lời Chúa truyền phán cho hiện cảnh.

Hãy nhớ rằng khi chúng ta ở trong mối liên hệ mật thiết với Ngài, khi Chúa với chúng ta là một, ấy là lúc Lời Chúa tuôn chảy, khai phóng qua chúng ta chính là Lời Ngài, là ý chỉ của Ngài để mở rộng vương quốc Chúa trên đất!

Nguyện xin Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi những cơ cấu gian ác, để hủy phá mọi mối thông đồng đối nghịch cùng Chúa hầu bước vào một đia vị chính chắn Chúa đã chỉ định cho chúng ta từ trước buổi sáng thế!

“Thật thế, muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma‬ ‭8:19‬ ‭VB1925‬‬

Chúng ta đang bước vào một Kỷ Nguyên mới, năm 2020 trong Dương Lịch trùng với năm 5780 trong Thánh Kinh Lịch, và đây là một năm chúng ta sẽ thể hiện danh tính trung thực của chúng ta qua lời công bố của môi miệng mình để “đóng khung” ý chỉ của thiên đàng.

Nguyện ý Chúa được nên, ở đất như trời!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 5-1-2020
www.luathiengvn.com

Đức Tin Qua Lời

Ngày 4, Tháng 1, Năm 2020

Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới và Đức Tin chúng ta cần được thể hiện một cách cụ thể. Hãy cảnh báo, chúng ta sẽ nghe thấy và nhận diện Đức Tin trong lời nói của chính mình và của những người chung quanh.

Những lời tiêu cực không những bày tỏ lòng vô tín của người nói lên các lời này, nhưng nó cũng cho chúng ta nhìn biết tình trạng của mối liên hệ giữa họ với Chúa. Một lời thiếu sự khích lệ hoặc bày tỏ niềm vô vọng thật không thể nào biểu hiện hiện Đức tin của chúng ta trong Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng.

Chúng ta có đang đặt lòng tin cậy mình trong đối tượng của Đức tin chúng ta không? Chúng ta có biết rõ Đấng chúng ta đang tin chăng? Ngài là Đấng tể trị trong mọi tình huống và Ngài chưa hề bại trận. Ngài là Đấng đắc thắng, Chúa của các thời đại!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-1-2020
www.luathiengvn.com

Một Bước Đi Siêu Nhiên

Ngày 4, Tháng 1, Năm 2020

Hôm nay là một ngày của sự mở rộng; không là do việc làm của con người, nhưng là do Lời của Đức Chúa Trời.

Chúng ta cần cởi bỏ các việc làm của xác thịt để bước vào một lĩnh vực siêu nhiên trong Lời khải tỏ của Thánh Linh Đức Chúa Trời cho hiện cảnh!

Đây là một mùa để bước vào sự vận hành siêu nhiên của Đức Thánh Linh, tức là sự hiệp một với Chúa qua lời công bố của chúng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-1-2020
www.luathiengvn.com

Một Chiều Đông

Ngày 2, Tháng 1, Năm 2020

Một chiều Đông, một chiều cuối Đông
Trong tan tác, cảnh tình hiu quạnh
Thân bơ vơ, côi cút không nhà
Giữa trũng buồn, đói khát tang thương

Ta nhớ đến, nhà Cha ấm áp
Nhớ Mặt Ngài, đôi Mắt nhân từ
Nhớ Lòng Cha, tha thứ bao dung
Giờ xoay lòng, thống hối ăn năn

Ôi xin Chúa, xin Ngài tha thứ
Huyết Chiên Con, thanh tẩy lòng này
Lòng ta nay, trống vắng bơ vơ
Xin trở về, về với Cội Nguồn

Quay lưng lại, giã từ trũng chết
Mở lòng này, mở khóa, cho ra
Lòng khắt nghiệt, nay luôn rộng mở
Mở cửa lòng, khai phóng dân Ngài

Cắt đứt mọi, thông đồng gian ác
Bước ra khỏi, thỏa hiệp gian manh
Lòng tin cậy, nơi Chúa Toàn Năng
Đón chào Vua, Vinh Hiển vào lòng

Ngài chính Đấng, Đi Đầu, đột phá
Phá tan xiềng, mở cửa cho ta
Không bôn ba, chẳng còn lo sợ
Chúa Cha Ngài, cung ứng mọi điều

Về bên Chúa, nương bên ngực Ngài
Lời thì thầm, nhỏ nhẹ bên tai
Quay bên phải, bước theo hướng ấy
“Chiên của Ta, nghe tiếng Ta chăng?”

Về bên Chúa, vui mừng tả xiết
Lắng tai nghe, âm hưởng tình yêu
Lòng lắng động, trong nơi kín nhiệm
Rịt thương lòng, giải phóng dân ta

Mở mắt lòng, nhìn chân trời mới
Giữa chiều Đông, chào đón Xuân sang
Niềm hy vọng, tràn đầy tâm khảm
Trở về nguồn, Chúa của tình yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-1-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~

“Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang-đàng, tiêu sạch gia-tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn-xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh-ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư-dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình.

“Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương-xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy-tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi-sự vui-mừng.” – Lu-ca‬ ‭15:11-24‬ ‭VB1925‬‬

Ra Vào

Ngày 1, Tháng 1, Năm 2020

Bước ra khỏi chốn phu tù
Một năm mới mẻ, mở ra một đường
Ôi con đường Thánh của Cha
Con đường ngay thẳng, con đường bình an

Bước ra, thoát cảnh rối ren
Gian manh, chiếm đoạt, lìa xa giờ này
Chấn hưng khôi phục nước nhà
Khai tâm mở trí triển khai mọi lòng

Bước ra khuôn khổ “giáo điều”
Giã từ “giới hạn”, ngục tù giải vây
Biết bao ân tứ Cha ban
Giờ con dân Chúa Ba Miền vùng lên

Bước ra, nanh vuốt “giáo quyền”
Nhìn lên thấy Chúa, Đấng ngồi trên Ngôi
Kìa Ngài, Chúa Đấng Năng Quyền
Lướt mây cỡi gió vượt sông băng ngàn

Bước vào, lên chốn cao hơn
Vào trong đền Chúa, đêm ngày ngắm xem
Ôi sao ánh mắt dịu hiền
Tình Cha bao phủ, chở che, chữa lành

Bước vào, bóng cánh an bình
Lòng ta vui thỏa, Lời Ngài dậy vang
Kìa từ mặt vực tối tăm
Lời Cha biến đổi, triển khai mọi lòng

Bước vào, giao ước tình Cha
Cờ Ngài chiến thắng tung bay, Ba Miền
Tiến lên vùng dậy mà đi
Kìa Con dân Chúa, vùng lên giờ này

Bước vào ơn phước trọn lành
Ân tình, cung ứng, ban cho trọn đời
Mở ra cánh cửa, đặc ân
Gia ơn, khai phóng, phục hồi Việt Nam!

Lửa Thiêng Việt Nam – 1-1-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~

“Đồng vắng và đất khô-hạn sẽ vui-vẻ; nơi sa-mạc sẽ mừng-rỡ, và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui-mừng, cất tiếng hát hớn-hở. Sự vinh-hiển của Li-ban cùng sự tốt-đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh-hiển Đức Giê-hô-va, và sự tốt-đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh những tay yếu-đuối, làm cho vững những gối run-en! Hãy bảo những kẻ có lòng sợ-hãi rằng: Khá vững lòng, đừng sợ nữa! Đây nầy, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo-thù mà đến, tức là sự báo-trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi!

“Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa-mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau. Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô-uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ-dại cũng không lầm-lạc. Trên đường đó không có sư-tử, không có một thú dữ nào lên; chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca-hát mà đến Si-ôn; sự vui-vẻ vô-cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui-vẻ mừng-rỡ, mà sự buồn-bực than-vãn sẽ trốn đi.” – Ê-sai‬ ‭35:1-10‬ ‭VB1925‬

Đoạn Trường

Ngày 31, Tháng 12, Năm 2019

Một năm thấm thoát trôi qua
Một năm nhìn biết, một năm mở lòng
Khai tâm, xoay hướng, “Đoạn Trường”
Một năm cắt đứt thông đồng gian manh

Không còn vương vấn tình đời
Chẳng còn vướng mắc, không còn phân tâm
Mọi lòng, trở lại, về nguồn
Ra khỏi xiềng xích, tối tăm u tù

Thoát nghèo, thoát sợ, thoát lo
Tay trong Tay Chúa, Tay Ngài vực ta
Vực từ trũng chết xương khô
Thành đạo binh lớn tẩy thanh nước nhà

Bước ra, từ giã, đường xưa
Đường xưa lối cũ giã từ mãi thôi
Một điều mới mẻ, mở ra
Một con đường sống, Chúa Trời ban cho

Mắt ta chăm chú việc gì?
Kìa thần tượng ấy, giã từ hôm nay
Chăm nhìn lên Chúa, trên cao
Tiến vào nơi chốn an bình với Cha

Giã từ, cởi bỏ Ma-môn
Mở lòng khai phóng, ban cho rộng rời
Quay lưng từ giã “giáo điều”
Ác linh “tôn giáo” lìa xa giờ này

Đồng đi với Chúa hằng ngày
Lắng nghe tiếng Chúa thì thầm bên tai
Xuất quân ra trận, cầu thay
Lời Ngài công bố giải vây dân tình

Giờ ta, xoay hướng, xoay lòng
Ăn năn thống hối, về nguồn, gặp Cha
“Đoạn Trường”, dứt khoát, “Ly Tang”
Si-ôn, kết ước, một lòng với Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-31-2019
www.luathiengvn.com

Bảy Lần Hơn

Ngày 30, Tháng 12, Năm 2019

Hiện tình ren rối u tù
Xin Cha mở mắt mở tai dân tình
Mặt Ngài chiếu sáng trên ta
Mắt Ngài nhìn thấu sự tình dân gian

Buông ra ngươi phải buông ra
Tham quan gian ác, giờ ăn năn đi
Chúa Ngài, dung thứ gia ơn
Xoay lòng, xoay hướng, đền bù cho dân

Vận ngươi giờ đã điểm rồi
Chớ nên thối thoát, mở lòng ăn năn
Mở tai mở mắt mở lòng
Chẳng nên thắt chặc lòng mình làm chi

Huyết Chiên Con tẩy sạch lòng
Trở về, xoay hướng yêu thương dân tình
Gia-vê, Ngài Đấng chữa lành
Giờ ngươi nhìn biết, mở lòng chào Cha

Xin Cha khai phóng, dấy lên
Chiến binh dũng mãnh can trường, yêu dân
Triển khai, mở rộng nước nhà
Canh phòng, che chở, chống nghèo, giải vây

Dấy lên lãnh đạo công minh
Một lòng yêu nước, một lòng vì dân
Phục hồi đất nước, chữa lành
Môi trường thanh tẩy, minh oan mọi lòng

Điều gì quá khó cho Ngài?
Lời Cha công bố, vùng trời Biển Đông
Vùng lên, chổi dậy Ba Miền
Đất ta, lãnh thổ của ta trị vì

Kẻ gian, ngươi hãy nghe đây
Bảy đường tháo chạy, đền bù cho dân
Một đường đánh cướp dân tình
Bảy lần trả lại, bồi thường cho ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-12-2019
www.luathiengvn.com

Nụ Cười Của Cha

Ngày 30, Tháng 12, Năm 2019

Mắt ta đẫm lệ bấy lâu 
Môi ta nhếch mở mĩm cười vu vơ
Chiều về vắng bóng tình người 
Lòng ta tan tác như chiều cuối đông

Biết bao gian khổ triền miêng
Mắt lòng than khóc, Cha ôi xin Ngài
Khóc than, khóc một dòng sông
Xin Cha nhớ đến dân tình nước ta

Xin Cha mở khoá ngục tù
Xin Cha khai phóng, phá tan mọi xiềng
Xin Cha giải cứu, minh oan
Xin Cha thương xót, chữa lành dân con

Cha ta tể trị muôn loài
Vung tay khắp đất, dân Ngài dấy lên
Đồng công cộng tác thiên binh
Các tầng trời ấy mở ra giờ này

Nhìn lên Chúa Đấng Cao Sang
Khi Ngài giáng xuống quân thù tháo lui
Kìa Ngài Đấng ngự trên trời
Nụ cười nhếch mép, kẻ thù gian xa

“Chớ nên động đến dân Ta
“Dân Ta, Ta nhớ, Ta hằng chăm nom
“Một đường đánh cướp dân Ta
“Bảy đường tháo chạy đền bù cho dân!”

“Ta ban cơ nghiệp dân Ta
“Các đầu cùng đất, thuộc về dân Ta
“Vung tay, dương nổi cung đồng
“Gậy kia đập vỡ, mọi gian ác lòng!”

Núp trong Vầng Đá Muôn Đời
Bước lên vào chốn cao hơn giờ này
Trong nơi kín nhiệm với Cha
Phước hạnh dưới bóng Toàn Năng diệu kỳ!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-12-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~
“Nhân sao các ngoại-bang náo-loạn? Và những dân-tộc toan mưu-chước hư-không? Các vua thế-gian nổi dậy, Các quan-trưởng bàn-nghị cùng nhau Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài mà rằng: Chúng ta hãy bẻ lòi-tói của hai Người, Và quăng xa ta xiềng-xích của họ.

“Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo-báng chúng nó.

“Bấy giờ Ngài sẽ nổi thạnh-nộ phán cùng chúng nó, Dùng cơn giận-dữ mình khuấy-khỏa chúng nó, mà rằng: Dầu vậy, ta đã lập Vua ta Trên Si-ôn là núi thánh ta.

“Ta sẽ giảng ra mạng-lịnh: Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là Con ta; Ngày nay ta đã sanh Ngươi. Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại-bang làm cơ-nghiệp, Và các đầu cùng đất làm của-cải.

“Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó; Con sẽ làm vỡ-nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn-ngoan; Hỡi các quan-xét thế-gian, hãy chịu sự dạy-dỗ.

“Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính-sợ, Và mừng-rỡ cách run-rẩy. Hãy hôn Con, e Người nổi giận, Và các ngươi hư-mất trong đường chăng; Vì cơn thạnh-nộ Người hòng nổi lên. Phàm kẻ nào nương-náu mình nơi Người có phước thay!” – Thi-thiên‬ ‭2:1-12‬ ‭VB1925‬‬

Danh Nào, Danh Ai?

Ngày 30, Tháng 12, Năm 2019

Trong Danh Đức Chúa Giê-xu từ Na-xa-rét… tất cả mọi danh nào khác trên đất này đều là “vô nghĩa” và “tạm thời”!

Những động cơ nào đang thúc đẩy chúng ta?

Chúng ta đang làm gì, trong danh của ai? 🙂

Shalom, Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-12-2019
www.luathiengvn.com

Một Thời Vượt Qua (Một Lần Nữa)

Ngày 29, Tháng 12, Năm 2019

Chúng ta đang bước vào một Kỷ nguyên mới, từ năm 2019 đến 2020 trùng với Thánh Kinh Lịch từ năm 5779 đến 5780.

Một Kỷ Nguyên đầy dẫy sự rúng động trên khắp đất và cũng là một Kỷ Nguyên đầy dẫy các Ơn Phước Lời Hứa Chúa đã chỉ định cho chúng ta.

Đây là một thời điểm để Vượt Qua, từ một nơi chốn phu tù đến tiền vào Đất Hứa với những ơn Phước Chúa dành cho chúng ta.

Cũng như xưa, trước khi con dân Chúa “Vượt Qua”, Đức Chúa Trời đã đánh hạ các chủ quyền của Ai Cập để con dân Ngài không phải ở trong sự sợ hãi và sự khống chế của kẻ thù.

Chúng ta cần nhìn biết vài điều chính yếu như sau:

1. Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng và Ngài hẳn nhiên sẽ đánh bại quân thù.

2. Huyết của Chúa Giê-xu cứu chuộc và giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi. Huyết của Chiên Con là một của lễ Vượt Qua để giải cứu và chữa lành chúng ta.

3. Thần của Đức Chúa Trời sẽ mở đường cho chúng ta như trong thời Môi-se. Chúa đã mở đường cho dân sự vượt qua Biển Đỏ trên đất khô. Nguyện xin Gió Thánh Linh mở đường vùa giúp chúng ta vượt qua mọi gian truân trong mùa này!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-12-2019
www.luathiengvn.com

Hoà Hay Chiến?

Ngày 28, Tháng 12, Năm 2019

Thời kỳ chinh chiến đến rồi
Một thời tấn tới, một thời tiến lên
Dân ta đau khổ lầm than
Cảnh tình tang tóc, dân tình bơ vơ

Con dân Chúa hãy xông lên
Xông vào chiến trận có Cha đi cùng
Đi đầu, Ngài Đấng Đi Đầu
Mở ra, đột phá, phá tan mọi xiềng

Tỉnh bừng ra khỏi cơn mê
Cơn mê thế kỷ, biến tan giờ này
Mở tai, mở mắt lòng ta
Nhìn lên chân Chúa, Mắt tình yêu Cha

Tình yêu chiến trận song đôi
Vì yêu Ngài đã giáng trần, cứu ta
Ôi thôi ta hãy trở về
Trở về với Chúa, tình yêu ban đầu

Chớ nên hờ hững thờ ơ
Xin Cha thương xót, giải bày tâm can
Một lòng, một ý thành chung
Đồng tâm tình Chúa, giải vây dân tình

Thẫm quyền, thân vị Cha ban
Dẫm trên đầu rắn, đánh lui con rồng
Cội nguồn ta đến từ trên
Từ trên giáng xuống, đánh lùi Ma-môn

“Buông ra ngươi phải buông ra
“Bảy đường tháo chạy, đền bù cho dân
“Mở ra ngươi phải mở ra
“Dân Ta, Ta nhớ, Ta hằng chăm nom!”

Mắt Cha chăm biết mọi điều
Tay Ngài cứu vớt, vực con dân Ngài
Vực lên khỏi trũng xương khô
Vực từ trũng chết, dân Ngài dấy lên

Chớ buồn, đừng sợ, chớ lo
Vạn Quân, Ngài Đấng mở đường cho ta
Dấy lên, xin Chúa dấy lên
Ba Miền chổi dậy, xông ra trận tiền!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-12-2019
www.luathiengvn.com

 

Xin Chọn Lựa

Ngày 28, Tháng 12, Năm 2019

Xin chọn lựa, một lòng theo Chúa 
Quyết tâm theo, kề cận bên Ngài 
Bóng hình hài, trải dài trên đất
Bước chân Ngài, nối gót theo sau

Xin chọn lựa, sự vinh hiển Chúa
Vinh quang Ngài, soi sáng mặt ta
Trong hiện diện, Chúa, mặt đối mặt
Mắt yêu thương, đưa dẫn nẻo đường

Xin chọn lựa, một lòng thành tín
Phá tan mọi, bội ước gian manh
Mọi thông đồng, cắt đứt giờ này
Khép kín cửa, tối tăm u tù

Xin chọn lựa, cho ra rời rộng
Mở cửa lòng, khai phóng dân gian
Tỏ bày lòng, Chúa Đấng ban cho
Nhận từ Chúa, giờ hãy cho ra

Xin chọn lựa, con đường sự sống
Con đường Thánh, kìa, Chúa mở ra
Từ hoang mạc, vào miền Đất Hứa
Bước lên nơi, vào chốn cao hơn

Xin chọn lựa, ánh sáng lời Ngài
Sáng soi lòng, khai tâm mở trí
Thần trí Chúa, tể trị quang khai
Lời thông sáng, phá tan mọi xiềng

Xin chọn lựa, Chúa của tình yêu
Tình yêu Ngài, biến đổi mọi điều
Ôi tình Ngài, bao la rộng lớn
Ơn yêu thương, tha thứ bao dung

Mắt lòng này, mở ra nhìn biết
Nhìn biết Ngài, Chúa Đấng Cao Sang
Xin mời Chúa, ngự vào tâm khảm
Vua Vinh Hiển, kìa Ngài viếng thăm!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-12-2019
www.luathiengvn.com

Nhớ Quên

Ngày 27, Tháng 12, Năm 2019

Quên đi, chớ nhớ sự tình 
Sự tình tang tóc một đời đau thương 
Rịt lòng, xin Chúa chữa lành 
Giải vây, mở khoá ơn Ngài gia tăng

Xoá tan mọi chấn thương lòng
Đường mòn, ngõ cụt, hao mòn tư duy
Chữa lành khai phóng tình Ngài
Ban ơn, tha thứ, triển khai mọi lòng

Làm sao quên được sự tình?
Huyết Chiên Con ấy, rịt lòng dân ta
Huyết Ngài tuôn đổ vô vàn
Ôi nguồn nước sống tràn tuôn từ trời

Dòng sông sự sống đời đời
Tẩy thanh lãnh thổ, đánh lùi ác linh
Chúa ơi, thanh tẩy nước non
Ngục tù bẻ khoá, phá tan mọi xiềng

Tay Cha Ngài đã vương ra
Vực ta khỏi chốn trầm luân, đau buồn
Chữa lành, bênh vực dân con
Từ nơi trũng chết, xin Ngài dấy lên

Nguyện xin Thần Trí tỏ ra
Mở tâm, khai trí, Thần Ngài sáng soi
Trong nơi tăm tối u tù
Mặt Ngài chiếu sáng, dân tình khai tâm

Không còn đau khổ triền miên
Chẳng còn lạc lõng, không còn bơ vơ
Quên đi ký ức đau thương
Mắt Ngài soi dẫn, mặt ngời sáng luôn

Đường về nhà Chúa sáng soi
Đường tình yêu Chúa, ngàn lời ca vang
Nhớ Ngài nhớ cả bầu trời
Nhớ về nhà Chúa, mừng vui trọn đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-12-2019
www.luathiengvn.com

Lời Chúc Mừng

Ngày 27, Tháng 12, Năm 2019

Mừng anh, mừng chị mùa này
Một mùa thạnh vượng, một mùa gia tăng
Một mùa phước hạnh tràn tuôn
Một mùa mở rộng, một mùa cho ra

Lời hay tiếng đẹp dội vang
Lời Cha bày tỏ lòng Ngài với ta
Lời Ngài khai phóng mọi lòng
Lời Ngài công bố đất trời nở hoa

Mừng vì Chúa đã giáng trần
Ngục tù giải phóng, phá tan mọi xiềng
Ban cho Ngài Đấng ban cho
Ngôi Lời ngự giữa chúng ta giờ này

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Đón chào lời chúc từ trời ban cho
Nguyện xin ân sủng của Ngài
Gia ơn giải cứu dân tình, Việt Nam

Chúc mừng, Lời Hứa Chúa ban
Mừng ngày ân điển, mừng ngày tự do
Tự do, công chính, minh oan
Cất đi mọi nỗi tâm hồn đau thương

Mở lòng, mở mắt, mở tai
Lắng lòng tiếp nhận, ai ơi trở về
Một mùa hy vọng tràn tuôn
Chúc anh, chúc chị, lòng mừng hân hoan!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-12-2019
www.luathiengvn.com

Chúa Gởi Lời Ngài

Ngày 27, Tháng 12, Năm 2019

Bạn có biết chăng Đức Chúa Trời sẵn lòng để chữa lành và giải phóng những con người đang trải nghiệm những bệnh tật tang thương trong cuộc đời họ?

Đừng nghĩ rằng họ cần phải tin nhận Chúa trước khi bạn cầu nguyện cho họ. Hẳn nhiên nếu Chúa ban cho cơ hội thì chúng ta nên chia sẻ Tin Lành. Hãy nhớ rằng các dấu kỳ phép lạ là để bày tỏ tấm lòng của Chúa đối với những ai chưa biết đến Ngài.

Xin Chúa mở rộng lòng chúng ta hầu mở rộng nước Chúa. Và, sự mở rộng này bao gồm nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, qua sự cho ra, qua lời khích lệ, qua lời công bố giải cứu. Có lắm lúc Chúa cho phép chúng ta gặp gở những con người này là để bày tỏ tình yêu thương và sự nhân từ của Ngài qua lời công bố và lời cầu nguyện của chúng ta để chữa lành họ.

Đừng nghĩ rằng chúng ta cần phải giữ một chức vụ nào đó trong hội thánh mới có thể làm được việc này. Tất cả chúng ta là những ống dẫn, những công cụ Chúa muốn đại dụng để mở rộng vương quốc Ngài ngay nơi chúng ta hiện đang cư ngụ.

Nước thiên đàng đang ở trong chúng ta và Chúa gởi lời Ngài qua chúng ta để khai phóng nước Đức Chúa Trời.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-12-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Bấy giờ trong cơn gian-truân họ kêu-cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải-cứu họ khỏi điều gian-nan. Ngài ra lệnh chữa họ lành, Rút họ khỏi cái huyệt. Nguyện người ta ngợi-khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân-từ Ngài, Và vì các công-việc lạ-lùng Ngài làm cho con loài người!” – Thi-thiên‬ ‭107:19-21‬ ‭VB1925‬‬

Suy Gẫm…

Ngày 27, Tháng 12, Năm 2019

Sáng hôm nay tôi gẫm nghĩ, không biết sao mà Chúa Thánh Linh lại khai phóng nhiều lời nói đến sự trở về cội nguồn của con dân Ngài? 

Chúng ta có đang bị một cơ cấu tối tăm nào lôi kéo khuyến dụ chăng? Có thể nào chăng một màn che phủ đang đánh lạc hướng hội thánh con dân Ngài? 

Nếu chúng ta vẫn còn trong một trạng thái bôn ba, không biết rõ danh tính mình là ai trong Đấng Christ, thì đây có thể là một vấn nạn của chúng ta.

Vì sự việc này sẽ khiến chúng ta liên tục ở trong một tình trạng “bấn loạn tâm linh” và, chúng ta dễ bị lôi cuốn theo “chiều gió của đạo lạc”… và rồi, chúng ta sẽ luôn tìm kiếm một điều gì đó “ở phía ngoài” để khỏa lấp sự trống vắng tâm hồn!

Lời Chúa cho chúng ta biết rằng “nước thiên đàng đang ở trong chúng ta!”, có nghĩa rằng nguồn sự sống sung mãn thật xuất nguồn từ bên trong, khi Chúa với chúng ta trở nên một!

Khi Ngôi Lời và chúng ta trở nên một, cái nguồn sự sống xuất phát từ Ngôi Trời là một nguồn sức sống đời đời, không hề vơi!

Hôm nay, hãy trở về với Cội Nguồn! Đức Chúa Trời, Ngài là Cha của linh hồn chúng ta và Ngài biết rõ mọi nhu cầu của đời sống chúng ta!

Hãy trở về!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-12-2019
www.luathiengvn.com

Về Không 

Ngày 27, Tháng 12, Năm 2019

Về nơi nơi chốn hư vô
Về nơi chốn ấy, lòng buồn mênh mang
Về nơi nơi chốn cao hơn
Về nơi chân Chúa, lòng bình an luôn

Không về, đường cũ lối xưa
Không còn vương vấn âu lo tình đời
Không đồng một mối tâm tình
Không ngồi với kẻ tội đồ, gian manh

Về đâu ta kiếm tìm gì?
Về nơi chốn ấy, vô vàn tang thương
Về nguồn, ta hãy trở về
Về bên cạnh Chúa, lắng nghe tiếng Ngài

Không còn giữ mối thông đồng
Không nhìn, tìm kiếm những điều hư không
Không còn ngoảnh mặt làm ngơ
Không thờ ơ nữa, không buồn vu vơ

Về nhà Cha Thánh mong chờ
Về bên Thập Tự tình yêu đại ngàn
Về nguồn ân sũng vô biên
Về nơi Phước hạnh là nguồn sống ta

Không còn tang tóc bôn ba
Không còn than khóc, buồn lo đêm ngày
Không còn lo sợ, đói nghèo
Không còn bệnh hoạn, không còn đau thương

Về bên cạnh Chúa, hãy về
Về nguồn hạnh phúc, hướng về Si-ôn
Về nhà, ta hãy trở về
Về bên cánh Chúa, lòng mừng hân hoan!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-12-2019
http://www.luathiengvn.com

Mở Ra, Trở Về

Ngày 25, Tháng 12, Năm 2019

Chối từ ai, chối từ sự thật?
Chối từ gì, chối từ tình yêu?
Chối từ nguồn, chối từ cội rễ?
Chối từ đời, ký ức tang thương!

Đón chào Cha, đón chào Lẽ Thật
Đón chào Vua, Vinh Hiển cao sang
Đón chào Ngài, tình Chúa bao dung
Đón chào tình, hữu nghị anh em

Đóng cửa lại, đánh lùi Ma-môn
Đóng kín cửa, tống khứ ác linh
Đóng thật chặt, tiêu trừ “bội ước”
Đóng, khép lại, phá tan mọi xiềng

Mở lòng ra, nhìn biết Mặt Ngài
Mở rộng lòng, giờ hãy cho ra
Mở mắt lòng, nhìn biết sự thật
Mở tai ra, lắng nghe tiếng Ngài

Mở mắt lòng, khai phóng lãnh thổ
Mở rộng lòng, yêu dân mến nước
Mở cửa trời, lên chốn cao hơn
Mở lòng ta, tha thứ, yêu thương

Chối từ ai, ác linh “tôn giáo”
Chối từ gì, gian ác tham lam
Chối từ hàng, “giáo phẩm” hư không
Chối từ chốn, phu tù hoang mạc

Trở về nguồn, sự sống vô biên
Trở về nhà, nhà Cha hoan hỉ
Trở về nguồn, cội rễ tình yêu
Trở về nơi, nơi chốn cao hơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-12-2019
www.luathiengvn.com

Từ Ngôi Trời

Ngày 25, Tháng 12, Năm 2019

Tình yêu tình Chúa Gia-vê
Một nguồn sự sống trào tuôn từ trời
Xuất nguồn từ chốn cao kìa
Chẳng bao giờ dứt, tuôn tràn chẳng vơI

Xin Cha khai phóng dân con
Xin Cha mở khoá ngục tù, gia ơn
Biết bao gian khổ đau thương
Ôi dân con vẫn lạc loài bơ vơ

Ôi nguồn ân điển vô biên
Nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Cha
Mắt nhìn mặt ngắm Thánh Nhan
Không còn tang tóc, chẳng còn bơ vơ

Ra-phê, Chúa Đấng chữa lành
Chữa lành tâm trí, rịt lòng dân con
Chữa lành lãnh thổ, nước non
Biển ngòi, sông nước, ruộng vườn nở hoa

Giải vây, mở khoá mọi lòng
Kìa linh bội ước, hãy lìa xa ta
Đồng tâm hiệp ý, một lòng
Một lòng khai phóng dân tình mọi nơi

Cội nguồn ta đến từ trên
Từ trên giáng xuống, cửa trời mở ra
Bước đi trên đất hôm nay
Mắt lòng nhìn biết Chúa từ trên cao

Ngày trời trên đất, ý Cha
Ở trời như đất, ý Ngài được nên
Chớ theo cảm xúc vấn vương
Ngôi Trời, giáng thế tỏ bày lòng Cha

Lòng con mơ ước ngày đêm
Cho con nhìn thấy Mắt tình yêu Cha
Ôi đôi mắt của tình yêu
Mắt Ngài đưa dẫn nẻo đường, Việt Nam

Xin Cha giải phóng nước nhà
Xin Cha bênh vực, xin Ngài đoái thương
Xin Cha mở khoá tâm linh
Cho con nhìn biết Ngôi Trời Thương Yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-12-2019
www.luathiengvn.com

Giáng Trần

Ngày 25, Tháng 12, Năm 2019

Giê-xu, Chúa Đấng Bình An
Ngài đã giáng thế chết vì tội ta
Sinh nơi máng cỏ nghèo nàn
Vì yêu lìa bỏ ngôi vàng trên cao

Xưa kia, Ngài đã vào đời
Như một con trẻ, vào lòng dân gian
Thế nhưng Ngài chính là Vua
Kìa Vua Vinh Hiển giáng trần vì ta

Kìa nọc sự chết còn đâu?
Đánh lùi gian ác, phá tan mọi xiềng
Giờ ta mừng Chúa Giáng Sinh
Không là Con Trẻ, Hài Nhi nghèo nàn

Nhìn xem Đấng Thánh cao sang
Ngồi bên Tay Hữu, cầu thay đêm ngày
Quyền năng từ đất đến trời
Cả năng quyền ấy Cha trao cho Ngài

Xin Cha mở mắt lòng con
Cho con nhìn biết tình Cha dạt dào
Cho con nhìn biết thẫm quyền
Thần quyền, thẫm vị trong danh Con Trời

Mở lòng ta hãy mở lòng
Đón chào Vua Thánh, Con Trời Quang Vinh
Nhìn Ngài, nhìn biết lòng Cha
Nhìn Cha, thấy Chúa, biết mình là ai

Vượt qua mọi nỗi rối ren
Vượt qua sóng gió bôn ba cuộc đời
Dân Ngài, dòng giống từ trời
Vượt Qua, chổi dậy, Ba Miền vùng lên

Đánh tan rồng rắn, Ma-môn
Buông ra, ngươi phải buông ra tức thì
Ác linh “tôn giáo” lìa xa
Để dân Ta đến, hầu thờ phượng Ta

Vận dân Ta tại cổng thành
Xông vào lãnh thổ tẩy thanh vùng miền
Thánh Linh, kìa đã giáng lâm
Thần Quyền mặc lấy, Danh Ngài dội vang

Chớ quên, hãy nhớ một điều
Con Trời Vinh Hiển, chính Ngài là Vua
Tể trị trên mọi chủ quyền
Ngài đã giáng thế, Tin Mừng Bình An!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-12-2019
www.luathiengvn.com

Vì Sao?

Ngày 25, Tháng 12, Năm 2019

Vì sao ta vẫn bôn ba?
Vì sao ta cứ trông chờ nơi ai?
Xin Cha giải phóng dân ta
Tư duy nô lệ rối ren tình đời?

Bước đi với Chúa Cha yêu
Lắng nghe tiếng Chúa, Lời Ngài dịu êm
Cắt đứt mọi mối thông đồng
Đồng tâm tình Chúa, Lời Ngài quang khai

Mở ra cánh cửa ngợi khen
Lời Ngài nghe rõ, mắt xem tận tường
Chớ nên tìm kiếm bâng quơ
Giờ tìm đến Chúa, cội nguồn yêu thương

Tìm trong mục vụ gì chăng?
Tìm trong khải tượng của ai đâu nào?
Tìm lời, khai phóng tiên tri?
Bơ vơ tìm kiếm nơi này chốn kia?

Xin Cha khai phóng Lời Ngài
Xin Cha mở mắt tâm linh giờ này
Mở tai, mở mắt, mở lòng
Vì sao ta vẫn chẳng nghe tiếng Ngài?

Bạn ơi, bạn có biết chăng?
Chúa, Ngài, truyền phán đêm ngày với ta
Phá tan rào cản, ác linh
Mở lòng, yên nghỉ lắng nghe tiếng Ngài

Tìm Cha, tìm kiếm Mặt Ngài
Trong nơi kín nhiệm, lắng lòng, mở tai
Ôi tình yêu Chúa diệu kỳ
Ngài đang trông đợi, con ơi trở về!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-12-2019
www.luathiemgvn.com

Thiên Đàng Thể Hiện Trên Đất

Ngày 24, Tháng 12, Năm 2019

 

Chúa muốn chúng ta thực thi ý chỉ của Chúa, ở đất như trời. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ thể hiện danh tính của chúng ta trong địa vị làm con Đức Chúa Trời để khôi phục lãnh thổ và khai phóng mùa gặt ngay khi chúng ta bước đi trên đất để danh Ngài được tỏa sáng!

Nếu chúng ta đã từng được trưởng dưỡng trong những cơ cấu tôn giáo theo một khuynh hướng hạn hẹp bao gồm những quy củ giáo điều làm giới hạn sự vận hành của Thần Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng ta thì hãy cảnh báo.

Vì Chúa là Đấng vẫn còn làm phép lạ và sự vận hành, hà hơi của Thánh Linh Đức Chúa Trời đang đi chuyển mạnh mẽ để tháo gỡ những rối ren, để giải phóng chúng ta theo ý chỉ tốt lành của Ngài!

Những lời hứa ơn Phước Chúa dành cho chúng ta, cho dòng dõi, cho dân tộc chúng ta không chỉ là để cho sự sống đời đời mà thôi nhưng là để chúng ta thể hiện Nước Đức Chúa Trời trên đất!

Xin Chúa phá vỡ mọi sự giới hạn trong tư duy, mọi sự ràng buộc của “tôn giáo” hoặc những giáo điều bâng quơ do con người thiết kế. Xin Chúa giải phóng để chúng ta mặc lấy đặt ân của Ngài hầu bày tỏ tâm lòng Ngài với những con người hiện đang bước đi trong trũng bóng tối của sự chết.

Chúa là tốt lành!!!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-12-2019
www.luathiengvn.com

Vang Dậy Từ Đồng Vắng

Ngày 24, Tháng 12, Năm 2019

Âm hưởng vang dội trong đồng vắng
Lòng ta rộng mở đón chào Ngài
Âm vọng xuất phát từ Ngôi Trời
Dây chuẩn mực từ miền hoang dã

Ban bằng lối gập ghềnh quanh co
Một dòng sự sống trong hoang mạc
Chảy vào lòng nhân thế, chữa lành
Rịt mọi lòng tan vỡ khổ đau

Người ra đi gieo giống ruộng đồng
Giọt nước mắt thấm ướt bờ vai
Rãi lòng ra tỏ bày ý Chúa
Cửa Thiêng Đàng mở rộng giờ này

Một mình hai bóng trong đồng vắng
Chúa đi cùng, Chúa Đấng Sha-mah
Chân đạp đất, tẩy thanh lãnh thổ
Lòng vui mừng, hát ngợi khen Ngài

Ngày trời trên đất trong chiến thắng
Khải Hoàn Ca, vang dội đất trời
Giê-xu, Chúa chủ tể muôn loài
Đấng Lạ Lùng, Chúa của lòng ta

Ngài dẫn đưa ta vào Đất Hứa
Từ hoang mạc vào chốn vinh quang
Từ trũng chết thành đạo binh lớn
Thoát ngục tù, thoát cảnh lao đao

Từ đồng vắng, dân Ngài chổi dậy
Tiếng vọng canh vang dậy vùng miền
Bừng tỉnh từ cơn mơ thế kỷ
Mở mắt lòng nhìn biết Cha Yêu

Chớ buồn, lo, cô quạnh hoang dã
Mọi điều đã sắm sẵn cho ta
Đồng tâm tình, cùng thiên binh Chúa
Gươm vung lên, công bố Lời Ngài

Vầng Đá Sống, ta ẩn núp trong Ngài
Tiếng đắc thắng dậy vang từ đồng vắng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-12-2019
www.luathiengvn.com

Hoài Vọng

Ngày 20, Tháng 12, Năm 2019

Những hoài vọng của ta
Một cuộc đời hạnh phúc
Những ơn phước từ trời
Khi đặt lòng tin cậy
Vào sự sống đời đời

Mọi việc Chúa lo toan
Chỉ cần làm theo lời
Làm theo các điều luật?
Tuân theo những việc lành?
Theo Chúa trong phước hạnh?

Những điều này dường như
Chẳng có gì là sai
Nhưng một khiá cạnh khác
Ấy là lòng tin cậy
Trong một mối tương giao

Những mô hình thuộc linh
Không tùy thuộc giáo luật
Không vì các giáo điều
Không là những công thức
Phương pháp chẳng cứu ta

Như hột giống lúa mì
Muốn sống phải chết đi
Muốn nhận hãy cho ra
Ta sống để phục vụ
Yêu như Chúa yêu ta

Con Đường Thập Tự Giá
Những ngày trời trên đất
Bày tỏ tấm lòng Ngài
Mở rộng lòng giao ước
Đồng hành với Chúa Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-12-2019
www.luathiengvn.com

Mục Vụ, Mục Vụ và Mục Vụ?

Ngày 20, Tháng 12, Năm 2019

Mục vụ xuất phát từ đâu?
Không từ tài chánh, chẳng từ Ma-môn
Không vì liên kết vu vơ 
Chẳng vì “tranh đấu”, không “Danh”, “Lợi”, “Quyền”

Chớ nên tìm kiếm bôn ba
Chẳng nên chiến đấu, lắng nghe Lòng Ngài
Mắt Chúa vẫn kiếm vẫn tìm
Ngài mong, Ngài đợi, dân Ngài tiến lên

Tiến lên vào chốn cao hơn
Lắng lòng tìm biết ý Cha mọi thì
Ý Ngài ở đất như trời
Gia-vê, Ngài Đấng Đi Đầu muôn năm

Trong nơi kín nhiệm đợi chờ
Mở ra cánh cửa ngợi khen giờ này
Giữa cơn sóng gió cuộc đời
Ngài ban chiến lược đánh lùi ác linh

Đến từ Lòng Chúa hôm nay
Ra từ ý Chúa, mắt lòng sáng soi
Chẳng cần tìm kiếm xa vời
Tỏ bày Lòng Chúa, mọi thì mọi nơi

Ôi thôi ta hãy trở về
Tình Cha khai phóng, lòng người mở ra
Ăn năn tìm biết ý Cha
Quyền năng, thẫm vị Chúa Trời ban cho

Một giây, một phút lắng lòng
Lắng nghe tiếng Chúa thì thầm bên tai
Xông vào trận chiến thuộc linh
Tỏ bày Lòng Chúa, tình Cha đạt dào!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-12-2019
www.luathiengvn.com

Một Ngày Nào Đó…

Ngày 19, Tháng 12, Năm 2019

Cụm từ “một ngày nào đó” nói đến một thời gian nào đó, nó không mang lại cho chúng ta một khoảnh khắc cụ thể. Nếu ai đó hứa hẹn với bạn rằng “một lúc nào đó, tôi sẽ liên lạc….” Một cái hẹn như thế này thật ra không phải là một cuộc hẹn mà chúng ta có thể minh chứng vì nó không là một khoảnh khắc nhất định.

Trong bất cứ một mối liên hệ tình cảm nào, nếu ai đó cứ tiếp tục hứa hẹn những cuộc hẹn như thế, bạn sẽ nhìn biết rằng họ thật không “muốn” hoặc không “thể” kết bạn với một ai.

Cũng thế, trong mối liên hệ mật thiết với Chúa, chúng ta cần có những “cuộc hẹn” cụ thể. Hoặc nói một cách khác, đức tin của chúng ta cần thể hiện một trong một khoảnh khắc cụ thể, điển hình. Hãy nhớ rằng sự thể hiện đức tin của chúng ta tùy thuộc vào lòng trông cậy nơi Chúa, tức là nhìn biết Ngài trong mối liên hệ mật thiết hằng ngày. Đức Tin là một minh chứng về mối tâm giao giữa chúng ta với Chúa.

Đức Chúa Trời ở ngoài thời gian, nhưng chúng ta, là con người, khi chúng ta tương tác với con người hoặc với Chúa, thì sự tương tác ấy cần thể hiện trong một khoảnh khắc cụ thể vì loài người chúng ta sống trong một thời gian và không gian nhất định và cụ thể.

Đức tin hoặc mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa là một mối liên hệ riêng tư. Ví dụ, mối liên hệ giữa vợ với chồng là một mối tương giao mật thiết cá nhân và riêng tư. Mối tình cảm này không thể thông qua một trung gian nào khác, vì nếu có một nhân vật thứ ba xen vào, thì… nói một cách nôm na, chúng ta gọi sự việc này không gì khác hơn là sự “ngoại tình.” Trong lời Chúa nhắc đến con dân Ngài đã từng lâm vào một tình trạng “tà dâm thuộc linh.”

Vấn đề là, nếu chúng ta chỉ nghe về Chúa, nhưng chưa biết Chúa thì chúng ta sẽ liên tục tìm kiếm những con người khác, những tôi tớ Chúa, những bạn bè thận hữu hoặc những người mà chúng ta cho rằng “được ơn” để cầu nguyện, để chuyển tải mặc khải cho chúng ta.

Hẳn nhiên, Đức Chúa Trời sẽ xử dụng nhiều công cụ để kết nối chúng ta với Ngài, để chuyển tải lời Chúa hoặc lời mặc khải Chúa muốn ban cho chúng ta. Chúa cũng muốn ban cho chúng ta sự tương trợ qua các mối liên hệ với các anh em trong Chúa. Nhưng, hãy nhớ rằng mọi việc đó, những sự tương trợ đó không thể nào thay thế cho những giây phút mặc đối mặc với Chúa.

Vì thế, đức tin trong Chúa cần phải là một đức tin được thể hiện trong một khoảnh khắc cụ thể, trực tiếp để bày tỏ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Nói tóm lại, chúng ta không thể nào thiết lập mối liên hệ với Chúa qua bất cứ một trung gian nào.

Đến một lúc nào đó, mỗi người trong chúng ta cần biết rõ chúng ta tin gì và… đối tượng đức tin của chúng ta là ai? Chúng ta cần biết rõ Đấng chúng ta đang tin.

Nguyện xin Chúa mở mắt lòng để chúng ta liên tục đồng hành với Ngài trong mối tương giao mật thiết, mặt đối mặt hầu bày tỏ lòng tin chúng ta một cách cụ thể trong một khoảnh khắc điển hình trong cuộc sống hằng ngày.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-12-2019
www.luathiengvn.com

 

Nắng Vàng

Ngày 19, Tháng 12, Năm 2019

Nắng vàng tràn ngập lối đi
Nắng lên sưởi ấm lòng người đơn côi
Nắng ơi nương cánh gió về
Nắng, nguồn an ủi, từ trời ban cho

Nắng mưa, mưa nắng, mùa nào
Mùa nào có Chúa lòng bình an luôn
Nắng đem ánh sáng tuyệt vời
Đánh hạ gian ác, đánh lùi tối tăm

Nắng về trên cánh đồng kia
Cánh đồng mùa gặt, gia tăng mọi lòng
Nắng về mang bóng dáng Ngài
Nhìn Ngài nhìn biết bóng hình của ta

Nắng ơi, mau đến, chóng về
Về bên Chân Chúa, dân ta chữa lành
Nắng lên, nhớ đến lòng Cha
Lòng Ngài tha thiết, Mắt Ngài chờ mong

Nắng vàng soi dọi lòng người
Tỏ bày tình Chúa, mọi lòng quang khai
Nắng, tình yêu Chúa tuyệt vời
Trở về với Chúa, phục hồi dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 19-12-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~
Muôn loài vạn vật dâng lời ngợi khen Chúa. Khi chúng ta nhìn biết công việc Tay Chúa, chúng ta Sẽ nhìn biết Cha mình là ai!

Mây Tím

Ngày 19, Tháng 12, Năm 2019

Áng mây tim tím trong tim
Một màu thương nhớ, nhớ ai về nguồn
Một chân trời mới mở ra
Một nguồn sức sống trào tuôn từ trời

Áng mây tim tím lơ thơ
Một màu thương nhớ, dội vang từ trời
Một ngày tươi mới mở ra
Một mùa tấn tới gia tăng bội phần

Áng mây thấp thoáng đâu đây
Một màu thương nhớ, mắt tìm kiếm Cha
Một tình yêu Chúa tràn tuôn
Một chuyển đổi mới, ruộng vườn nở hoa

Áng mây tim tím về đâu
Một màu thương nhớ, nhớ tình ban sơ
Một ngày biết Chúa, lắng lòng
Một con đường sống, trở về với Cha

Giã từ đường cũ quanh co
Giã từ phương pháp, giáo điều, rập khuôn
Giã từ mọi mối thông đồng
Giã từ ganh tị, giã từ bôn ba

Giã từ tranh đấu vu vơ
Giã từ nghèo đói, giã từ đau thương
Giã từ ta hãy giã từ
Giã từ tượng chạm, giã từ Ma-môn

Giã từ cơ cấu gian manh
Giã từ gian ác, giã từ bóng đêm
Giã từ, tống khứ ác linh
Giã từ “tôn giáo”, giã từ gian manh!

Giã từ dứt khoát, giờ này
Giã từ nhút nhát, giã từ tang thương
Giã từ sợ hãi âu lo
Giã từ ren rối, đường mòn tư duy

Đón chào Vua Thánh, Con Trời
Đón chào lòng Chúa, mở lòng chào Cha
Đọn chào ân điển của Ngài
Đón chào tình Chúa, cửa trời mở ra

Đón chào Tay Chúa vực ta
Đón chào tình Chúa, chữa lành dân ta
Đón chào ánh sáng tình Ngài
Đón chào khai phóng, phá tan mọi xiềng

Đón chào mở rộng tâm ta
Đón chào phóng khoáng, mở lòng cho ra
Đón chào sự sống đời đời
Đón chào nguồn nước Vĩnh Hằng từ Cha

Đón chào Thần Chúa hôm nay
Đón chào, xin Chúa viếng thăm mọi lòng
Đón chào Ánh Sáng từ trời
Phục hồi lãnh thổ, phục hồi quê hương!

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 19-12-2019
www.luathienvn.com

Giờ Thoát Ly

Ngày 18, Tháng 12, Năm 2019

Giờ đã điểm, để bước ra khỏi 
Khỏi tù đầy, ngục tối u tù
Giã từ đi, ta hãy giã từ
Xoay hướng bước, lên chốn cao hơn

Giờ ra khỏi, khỏi Ê-díp-tô
Giao ước mới, liên kết với Ngài
Đồng tâm tình, một lòng với Chúa
Mọi thông đồng, cắt đứt hôm nay

Giờ thoát ly, đã đến với ta
Thoát buồn, lo, ren rối tình đời
Đến với Chúa, Ngài Đấng Chữa Lành
Lòng an bình, với Chúa Bình An

Giờ tiến bước, vào chốn trận tiền
Đấng Đi Đầu, phá vỡ thành trì
Phán tan xiềng, mở khoá dân ta
Lời hằng sống, khai phóng tâm linh

Giờ mở rộng, cửa trời rộng mở
Mở lòng ta, chào đón Vua Cha
Mở mắt lòng, nhìn biết chính Ngài
Ngài là Chúa, vua của lòng ta

Giờ tin cậy, trong Chúa năng quyền
Tin nơi Đấng, ta vẫn đang tin
Mắt nhìn xem, lòng trông cậy Chúa
Tình yêu Ngài, giải phóng dân ta

Giờ đánh đuổi, kẻ thù lãnh thổ
Chủ quyền kia, tống khứ giờ này
Cùng một lòng, Ba Miền chổi dậy
Bắc, Trung, Nam, một nhà tiến lên

Giờ ta thoát, gông cùm gian ác
Ác linh kia, bỏ chạy rời xa
Linh “tôn giáo”, không còn thống trị
Còn Ma-môn, ngươi hãy cút đi

Giờ trở về, với Chúa Gia-vê
Về với nguồn, Nước Sống Vĩnh Hằng
Mở lòng ra, cho ra rời rộng
Tỏ bày lòng, Chúa Đấng Ban Cho

Giờ Thoát Ly, đã đến ô kìa
Lòng vui mừng, thỏa nguyện biết bao
Lòng hân hoan, dâng cao tiếng hát
Tôn vinh Ngài, Chúa Đấng yêu thương!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-12-2019
www.luathiengvn.com

Sự Tự Do Thật

Ngày 17, Tháng 12, Năm 2019

Sự tự do thật xuất nguồn từ con người bề trong của chúng ta, tức là con người tâm linh. Vì, thật ra những sự ràng buộc, những rào cản khiến chúng ta liên tục ở trong tình trạng bị khống chế không đến từ áp lực của ngoại cảnh, nhưng chúng thường là những sự cản trở trong tư duy, trong tâm trí của một con người.

Điều này cũng dễ hiểu vì Đức Chúa Trời ban cho con người sự tự do chọn lựa. Sự lựa chọn này dựa trên sự suy nghĩ theo đường hướng trong tư duy của một cá nhân.

Nếu khi đối diện với một ngoại cảnh mà chúng ta dường như bị một sự sợ hãi vô hình nào đó khống chế làm chúng ta trở nên “tê liệt” hoặc thụ động điều này có thể vì một vết chấn thương lòng trong tâm hồn cho đến khi được Chúa chữa lành và giải phóng.

Nếu ai đó nói rằng, nghịch cảnh khiến tôi trở nên như thế này, như thế kia…, thì con người ấy thật ra đang bị ép vào một khuôn khổ, làm giới hạn sự tự do trong tâm trí họ. Và, cái tư tưởng bị giới hạn này mang lấy một tinh thần của một “nạn nhân” vì họ đang bị khống chế.

Trong bối cảnh này, người ấy khó có thể tiếp thu một giải đáp siêu nhiên của Chúa cho đến khi họ được giải phóng, trước hết, trong sự nhìn biết Chúa là ai trong hiện cảnh họ đang đối đầu.

Nhưng Chúa! Đúng thế, sự tự do trong Thánh Linh được khai phóng khi chúng ta được Chúa giải phóng và khởi điểm của sự giải phóng này bắt đầu với sự nhìn biết Chúa qua sự ăn năn, tức là sự đổi ý hoặc xoay hướng để chuyển đổi và Chúa Thánh Linh là Đấng cáo trách tội lỗi của chúng ta.

Sự tự do được khai phóng khi chúng ta cắt đứt mọi thông đồng với các cơ cấu tối tăm. Hẳn nhiên, chúng ta vẫn liên tục đối đầu với những cơ cấu gian ác. Nhưng, hiện giờ, hai cấu trúc đang khống chế hội thánh để chặng đứng sự tăng trưởng hoặc phá vỡ giao ước giữa chúng ta và Chúa chính là hai thế lực này: 1) ác linh “tôn giáo” và 2) “Ma-môn.”

Chúng có thể biểu hiện qua nhiều hình thức. Nếu hiện giờ, trong bối cảnh tại Việt Nam, chẳng hạn, nhiều mục vụ, ví dụ như những buổi truyền giảng lớn hoặc bồi linh quy tụ số đông, con dân hội thánh Chúa đã phải làm gì, phải liên kết trong thoã hiệp với ai, với những cơ cấu nào để thực hiện những việc này?

Hẳn nhiên, Chúa có thể làm phép lạ để mở ra những cánh cửa siêu nhiên. Tuy nhiên, nếu vì mục vụ mà chúng ta đã phải liên kết với những cơ cấu “tôn giáo”, với “Ma-môn”, thì chúng ta thật đã “ký giao kèo” với kẻ thù của vương quốc Chúa.

Chúng ta cần bước ra khỏi những cơ cấu “tôn giáo”, “Ma-môn” này và đặt trọn lòng tin cậy vào sự giải phóng, vào nguồn cung ứng vô biên của Chúa để bước vào mối tương giao mật thiết trong giao ước Chúa. Chúa sẽ ban cho những chiến lược tuyệt diệu, Ngài sẽ cho chúng ta đặc ân và ngay cả kẻ thù của chúng ta sẽ phải buông ra và tháo chạy, vì Chúa, Ngài là Đấng đi đầu để đột phá mọi bế tắc!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-12-2019
www.luathiengvn.com

Ngoại Tôi

Ngày 15, Tháng 12, Năm 2019

Chiến binh thờ phượng, Ngoại tôi
Sáng, trưa, chiều tối, Ông ca ngợi Ngài 
Dập dìu trên chốn cao hơn 
Đồng hành với Chúa, tôn vinh Danh Ngài

Hướng về Thành Thánh, một lòng
Một lòng với Chúa, đồng tâm tình Ngài
Ngoại ơi, con tạ ơn Cha
Ban cho, mở khoá, triển khai giống nòi

Lời Cha khai phóng, cho ra
Rao truyền Danh Chúa, mọi nơi, khắp làng
Lòng Ông mở rộng, ban cho
Động lòng thương xót, tỏ bày lòng Cha

Trong cơn thử thách gian nan
Khi không còn chỗ, cậy trông nơi Ngài
Nhớ Ông, tôi vẫn nhớ hoài
Lòng trông cậy Chúa, không hề chuyển lây

Lời Cha nghiền gẫm đêm ngày
Trong nơi kín nhiệm, Ông nhìn biết Cha
Trong tình yêu Chúa, vị tha
Mở lòng khai phóng, dân Ngài mọi nơi

Ban cho, không giới hạn gì
Mở lòng bày tỏ tình Cha cho người
Một cơ nghiệp Chúa ban cho
Lòng con dâng tiếng ngợi khen Vua Trời

Xin Cha khai phóng mọi lòng
Dấy lên dân Chúa, Đức Tin trọn lòng
Nguyện xin Chúa hãy dấy lên
Cha Ông, tổ phụ Đức Tin trường tồn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-12-2019
www.luathiengvn.com

Nội Tôi

Ngày 15, Tháng 12, Năm 2019

Nội tôi, bày tỏ tình Cha
Ôi tình yêu ấy ngàn đời không phai
Nội tôi, rộng mở, ban cho
Không ngại gian khổ, đường dài gian nan

Lòng Bà thông cảm động lòng
Cảnh tình gian khổ, tỏ lòng thương yêu
Đức Tin, một nắng hai sương
Một lòng trông cậy, cầu thay đêm ngày

Những ai đau khổ lầm than
Hàng rong, phố chợ về chiều, hẫm hiu
“Đến đây, Bà bảo đến đây
“Bao nhiêu bán hết, mua giùm cho con”

Biết bao tình cảnh gian nan
Lòng Bà, “con trẻ”, một lòng vững tin
Mắt Bà nhìn biết tình Cha
Tay Bà mở rộng, cho ra, ân tình

Nội tôi, hai tiếng “Nội Tôi”
Một cơ nghiệp của Chúa Trời ban cho
Lòng tôi tưởng nhớ đến Bà
Chúa Cha, Ngài đã nhậm Lời Bà tôi

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Nhớ Bà, nhớ đến tình Ngài bao la
Đức Tin, xây dựng, gia tăng
Dâng lời cảm tạ, dâng lời ngợi khen!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-12-2019
www.luathiengvn.com

Ngàn Lời Chúc Tụng

Ngày 15, Tháng 12, Năm 2019
 
Một dòng sự sống đời đời
Một nguồn nước sống muôn đời chẳng vơi
Dòng Lưu Ly, chảy vào lòng
Vào lòng nhân thế, tỏ bày lòng Cha
 
Dâng lời chúc tán ngợi khen
Ngợi khen Đấng Sống đang ngồi trên ngôi
Kìa, Ngài cao quý vô song
Mắt Ngài chăm chú, kiếm tìm dân ta
 
Ôi sao, Đôi Mắt lạ lùng
Nhìn vào tâm khảm, chữa lành chúng dân
Mắt Ngài chim sẻ chú vào
Mắt Ngài đưa dẫn, Lời Ngài quang khai
 
Dâng lên, cất tiếng hoan ca
Bài ca chiến thắng tôn vinh Vua Trời
Ngàn lời chúc tụng Danh Ngài
Ôi Danh Kỳ Diệu, thật Danh Lạ Lùng
 
Không gì sánh kịp với Ngài
Giê-xu, Cứu Chúa, Vua trên muôn loài
Danh Ngài trên hết mọi danh
Chúa trên muôn chúa, uy quyền muôn năm
 
Yêu Ngài với cả tâm hồn
Yêu Ngài với cả tấm lòng của con
Yêu Ngài, con chỉ yêu Ngài
Trọn đời xin ở bên Cha Đời Đời
 
Không lời, không đủ lời dâng
Dâng lên chúc tán Con Trời Hiển Vinh
Giờ xin dâng Chúa lòng này
Như một của lể, trọn lòng thành chung
 
Chúa ơi, xin mở mắt con
Lòng con nhìn biết Chúa Ngài, yêu con
Đến bên Chân Chúa, một lòng
Xin dâng lên Chúa ngàn lời tôn vinh!
 
Lửa Thiêng Việt Nam – 15-12-2019

Một Kỷ Nguyên Của Tình Yêu 

Ngày 15, Tháng 12, Năm 2019

Một Kỷ Nguyên mới khởi đầu 
Một mùa khai phóng tình yêu dạt dào 
Một năm tươi mới mở ra 
Mùa tình yêu Chúa, thấm nhuần tim ta

Giờ ta nhìn biết Lòng Cha
Mắt Ngài trông đợi, tìm ta đêm ngày
Ngài mong ta trở về nhà
Trở về tổ ấm, tình Ngài gia ơn

Không lời mô tả Lòng Cha
Tình Ngài mở khoá, phá tan mọi xiềng
Biển, trời, sông nước, đại ngàn
Đại dương không thể tỏ bày Lòng Cha

Vì sao ta có biết chăng?
Tượng hình, tượng chạm, khiến ta bội lòng
Ăn năn ta hãy ăn năn
Xoay lòng, chuyển hướng, trong giao ước Ngài

Chẳng vì “giáo luật rườm rà”
Không vì mục vụ, chẳng vì “lập công”
Vì ân điển Chúa diệu kỳ
Vì tình yêu Chúa, vì Lòng bao dung

Chẳng do “phương pháp, ép mình”
Không vì lý trí, chẳng vì “bôn ba”
Vì Lòng Chúa thật bao La
Vì Nhân Từ Chúa, vì Lòng Ban Cho

Trong mùa chinh chiến hiện thời
Ta cần nhìn biết tấm lòng Cha ta
Giữa cơn giông tố bão bùng
Tình Cha giải phóng, Tình Ngài chở che

Núp trong Vầng Đá Muôn Đời
Lượn trên cánh gió, Thánh Linh đại quyền
Bước lên vào chốn cao hơn
Trong nơi kín nhiệm, Tình Cha dạt dào

Động lòng, tình Chúa tỏ bày
Dấu kỳ, phép lạ từ Lòng Chúa Cha
Không vì ân tứ cao xa
Nhưng vì Lòng của Chúa Cha trên trời

Mọi điều xuất phát từ Cha
Cội nguồn từ Đấng Đời Đời yêu thương
Một Kỷ Nguyên mới mở ra
Tỏ bày Lòng Chúa, tình yêu đại ngàn!

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 15-12-2019
www.luathiengvn.com

Một Kỷ Nguyên Của Lời

Ngày 14, Tháng 12, Năm 2019

Một Kỷ Nguyên mới khởi đầu
Một mùa tươi mới đón chào tình yêu
Một năm Lời Chúa quang khai
Một năm vang dậy, Đức Tin, trong Lời

Lời từ tâm khảm dội vang
Lời từ miệng Chúa, truyền rao từ trời
Lời ta bày tỏ tâm ta
Lời trong Thánh Ý, Lời Ngài sáng soi

Lòng ta suy gẫm thế nào
Lời ta công bố ý Cha thành toàn
Ý Cha ở đất như trời
Chuyển thay, biến đổi, phục hồi nước non

Từ thời sáng thế đến nay
Lời Cha mở khoá, phá tan mọi xiềng
Từ trong vực thẫm tối tăm
Lời Cha khai phóng, đánh lùi ác linh

Giữa bao giông tố cuộc đời
Trong cơn tang tóc, Lời Ngài giải vây
Mắt ta nhìn thấy việc gì?
Cho nên vội vã, hãy nhìn biết Cha

Lời hay ý đẹp từ trên
Một chấm, một phết, không hề đổi thay
Từ trong trũng chết xương khô
Dấy lên một đạo binh hùng mạnh kia!

Xin Cha mở miệng dân Cha
Lời Cha công bố, ý Cha trọn lành
Hãy nhìn biết danh tính mình
Làm con Vua Thánh, thẫm quyền trên cao

Lửa Thiêng giáng xuống từ trời
Đốt thiêu, tiêu diệt mọi gian ác lòng
Tẩy thanh lòng chúng con kìa
Cho con lòng mới, tràn đầy tình yêu

Không chỉ văn tự của Lời
Nhưng từ lòng Chúa, tỏ bày ý Cha
Cho con nhìn thấy Mặt Ngài
Như mặt đối Mặt, nhìn Cha tỏ tường

Một Lời từ Chúa Cha yêu
Lời Ngài bánh sống Ma-na hằng ngày
Lời Cha thanh tẩy vùng miền
Chữa lành lãnh thổ, đánh lùi Ma-môn

Ma-môn, cắt đứt thông đồng
Mở ra khai phóng ban cho rộng rời
Bước ra khỏi chốn ngục tù
Mở lòng tha thứ, mở lòng ban cho

Cha ta, sai phái Lời Ngài
Chữa lành dân Chúa, chữa lành dân ta
Một Kỷ Nguyên mới mở ra
Lời Cha sai phái, Lời kỳ diệu thay!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-12-2019
www.luathiengvn.com


Một Thời Mở Khoá 

Ngày 14, Tháng 12, Năm 2019

Tường cao, cổng kín bấy lâu 
Bao đời khép kín thông đồng với ai?
Lời trong buồng kín còn đây 
Giảng ra, chuyển tải phô bày mọi nơi

Ôi Thần Lẽ Thật, xin Ngài
Sáng soi vào chốn tối tăm u tù
Tham quan gian ác kia ơi
Giờ ngươi phải trả, đền dân bội phần

Một đường đánh cướp gian manh
Bảy đường tháo chạy, bồi thường cho dân
Ăn năn ngươi hãy ăn năn
Mở lòng, mở cửa, tình người, ban cho

Cán cân luật pháp, ô kìa
Từ trời giáng xuống giải vây dân tình
Gia-vê, Ngài Đấng Vạn Quân
Đi đầu, đột phá, đánh lùi Ma-môn

Chữa lành, rịt vết thương lòng
Cho ta nhìn biết Cha ta trên trời
Cha ta, sai phái Con Ngài
Độc Sanh, Thánh Chúa, năng quyền vô song

Vận ta đứng trước cổng thành
Giờ ta đã điểm, mở lòng chào Vua
Chào Vua Vinh Hiển vào lòng
Mở lòng chào đón tình Cha đại ngàn

Hàng ngàn chìa khoá Cha ban
Mở ra, phá vỡ mọi gian ác lòng
Từ trong ngục tối dậy vang
Ngàn lời chúc tụng Vua Trời Quang Vinh

Ngục tù rúng động giờ này
Linh hồn mở khoá, tỉnh bừng, vùng lên
Một thời “mở khoá” dân tình
Một thời chinh chiến, tình Ngài giải vây

Mở ra, kìa hãy mở ra
Môi trường khai phóng, chữa lành siêu nhiên
Con dân Chúa hãy vùng lên
Mở lòng, mở khoá, gia tăng vùng miền

Cọc ngươi nhớ đóng thật sâu
Mở ra bên phải, giăng dây thật dài
Mở ra bên trái, vùng miền
Thời kỳ mở khóa, đón chào Vua Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-12-2019
www.luathiengvn.com

Biền Biệt

Ngày 13, Tháng 12, Năm 2019

Biền biệt theo chốn nơi nào?
Nơi nào chốn ấy, vẫn vương vấn hoài?
Lơ thơ lẫn thẫn đêm ngày?
Xoay lòng, xoay hướng ăn năn giờ này

Tìm ai, ta kiếm việc gì?
Tìm về chân Chúa, dựa bên ngực Ngài
Giờ ta xoay hướng trở về
Trở về với Chúa, mối tình ban sơ

Thật là giản dị bạn ơi
Đầu nguồn, Chúa Đấng Đầu Nguồn, muôn năm
Chớ theo giáo luật rườm rà
Lắng nghe tiếng Chúa, Lời Cha dịu dàng

Xin Cha khai phóng Lối Ngài
Đường ngay, lẽ phải, mở ra giờ này
Con Đường Thánh ấy, Chúa ôi
Trên con đường ấy, lòng mừng hân hoan

Người câm cất tiếng ngợi khen
Người què nhảy múa, tôn vinh Vua Trời
Người mù, nhìn thấy Mặt Ngài
Người câm, người điếc, lắng nghe tiếng Ngài

Chẳng còn biền biệt nơi nào
Không còn lạc lõng, chẳng còn bơ vơ
Con côi, ta chẳng còn côi
Tình yêu thiêng thượng, Cha, Ngài gia ơn!

Lửa Thiêng Việt Nam 13-12-2019
www.luathiengvn.com

Nhìn Biết

Ngày 13, Tháng 12, Năm 2019

Chúng ta thường nghe câu này “biết người, biết ta” thì sẽ chiến thắng. Đúng, thế nhưng, chúng ta trước hết cần nhìn biết “Đấng chúng ta đang tin”.

Ngài là ai trong hiện cảnh chúng ta đang đối đầu? Ngài đang nói gì với chúng ta? Vì sao? Vì Chúa là Đấng tể trị trên mọi việc, nhưng Ngài đang trông chờ sự thể hiện của Đức Tin trong con dân Ngài trên đất này. Vì Đức Tin bày tỏ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa!

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự giao ước! Có nghĩa rằng, nếu chúng ta ở trong giao ước với Ngài thì chúng ta cần cắt đứt mọi thông đồng với thế gian, tức là chúng ta cần ra khỏi, giã từ những cơ cấu không thuộc về Chúa, ra khỏi nhhững truyền thống ràng buộc tư duy khiến Chúng ta không thể lắng nghe lời truyền phán của Ngài.

Tất cả những gì khiến chúng ta không thể đến gần Chúa, những rào cản này cần được loại bỏ. Tôi không có ý nói đến sự ép mình, ép xác để tuân theo quy luật và giáo điều. Khi chúng ta bước đi trong mối liên hệ mật thiết với Chúa, Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để nhìn biết ý Chúa và để thể hiện tấm lòng của Ngài trong cuộc sống hằng ngày.

Chúa phán rằng “Kẻ thù của ngươi là kẻ thù của Ta!” Lời này chỉ có thể áp dụng cho những ai hiện đang, liên tục ở trong mối tương giao, trong giao ước Chúa. Ngài là Đấng yêu thương, ban cho và giàu lòng thương xót. Sự ban cho của Ngài thật không kể xiết. Ngài yêu con người tội lỗi nhưng Ngài ghét tội lỗi vi Chúa là Đấng Thánh Khiết.

Nếu chúng ta liên tục ở trong Ngài thì Ngài sẽ ở trong chúng ta và Chúa sẽ ban cho chúng ta chiến lược để ăn năn, để đánh bại kẻ thù linh hồn chúng ta, để thanh tẩy lãnh thổ, để đánh lùi Ma-môn (qua sự ban cho), để tống khứ các chủ quyền!

Thật ra, việc đồng hành với Chúa là một việc rất giản dị, không rắc rối, rườm rà như lòng chúng ta suy tưởng. Đức Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta một bí quyết tuyệt diệu. Ngài chính là một mô hình tuyệt đỉnh cho chúng ta. Hãy xem lại Lời Chúa trong Giăng đoạn 5:

“Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. Cha yêu Con và tỏ cho mọi điều Cha làm: Cha sẽ tỏ cho Con công-việc lớn-lao hơn những việc nầy nữa, để các ngươi lấy làm lạ-lùng.” – Giăng‬ ‭5:19-20‬ ‭VB1925

Cũng thế, nếu chúng ta liên tục lắng nghe và làm theo những gì Chúa truyền dạy thông qua mối liên hệ với Chúa, ý Ngài sẽ được thành toàn, ở đất như trời!

Chúng ta có biết Chúa là ai chăng? Chúng ta có biết mình là ai trong Đấng Christ chăng? Chúng ta biết Cha mình là ai chăng? Chúng ta có nhìn biết thẫm quyền và địa vị làm con Đức Chúa Trời là như thể nào chăng?

Thật vậy, chúng ta cần nhìn biết Chúa, thì chúng ta sẽ biết mình là ai, và, trong mối giao ước mật thiết với Đức Chúa Trời của sự giao ước, kẻ thù của dân tộc sẽ bị tống khứ ra khỏi lãnh thổ của đất nước, ra khỏi tâm hồn của dân tộc!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-12-2019
www.luathiengvn.com

Cửa Trời Rộng Mở

Ngày 11, Tháng 12, Năm 2019

Cửa cứu rỗi, mở rộng hôm nay
Lòng yêu Chúa, con thiết tha Ngài 
Ôi Cha ơi, khai tâm mở trí
Xin Ngài nhớ, nhớ đến dân con

Biết bao lần, trong cảnh tang thương
Tình yêu Chúa, khai phóng mọi lòng
Rịt thương lòng, giải phóng dân tình
Xin chữa lành, bệnh tật dân con

Mở mắt lòng, cửa trời rộng mở
Ngài bao dung, động lòng thương xót
Đức Chúa Trời, của sự yêu thương
Tiếng lòng ta, Cha đã biết rồi

Tay trong Tay, Chúa vực dân Ngài
Bẻ gãy xiềng, cửa tù rộng mở
Từ trong chốn, tối tăm ô nhục
Tiến lên, vào, vào chốn cao hơn

Lời Chúa gọi, con ơi trở về
Đấng đầu nguồn, giàu lòng thương xót
Ngài chờ đợi, lòng Ngài tha thiết
Trông chờ ta, từng phút từng giây

Xin mở mắt, mở lòng dân tộc
Xoay hướng lòng, thống hối, ăn năn
Giờ bừng tỉnh, mắt lòng cảm nhận
Nhìn biết Cha, thoát phận con côi

Hiện cảnh tình, xin Ngài mở cửa
Cửa trời Cha, mở rộng giờ này
Ban ơn phước, cứu chuộc, tha thứ
Đặc ơn Ngài, khai phóng dân con

Một lần nữa, tha thiết xin Ngài
Làm phép lạ, giải phóng dân con
Gởi thiên binh, xin Ngài bênh vực
Tẩy thanh lòng, khôi phục Việt Nam!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-12-2019
www.luathiengvn.com

Ngôi Lời

Ngày 11, Tháng 12, Năm 2019

Ban đầu ta có Ngôi Lời
Ngôi Lời ở với Chúa Cha trên trời
Ngôi Lời là Đức Chúa Trời
Ba Ngôi hiệp một chân thần, quang vinh

Muôn vật bởi Ngài làm nên
Trên trời, dưới đất, mọi loài khắp nơi
Mọi điều xuất phát từ Ngài
Đầu Nguồn, Ngài Đấng Đầu Nguồn, muôn năm

Ôi nguồn sự sống vô biên
Chảy từ Ngôi Chúa, một dòng Lưu Ly
Sự sống là ánh sáng soi
Chiếu vào tâm khảm loài người hôm nay

Ô kìa, Chúa Đấng cao sang
Giáng lâm khai phóng, chữa lành muôn dân
Trời Đông rực ánh sáng Cha
Ngôi Lời giáng thế sáng soi dân tình

Sự Sáng soi trong tối tăm
Đón chào Sự Sáng, chẳng nên chối từ
Mở lòng chào đón Con Trời
Xin nguồn Sự Sống khai tâm, mở lòng

Trở nên xác thịt, Ngôi Lời
Đầy ơn, Lẽ Thật, Em-ma-nu-ên
Giê-xu ôi Chúa Giê-xu
Ở cùng, che chở, đêm ngày, với ta

Ngợi khen Cha Thánh trên trời
Ngợi khen Đấng Sống đang ngồi trên ngôi
Kìa Vua Vinh Hiển, ngắm xem
Thật như Con Một đến từ nơi Cha

Giờ Ngài, gõ cửa lòng ta
Mở lòng chào Chúa, tình yêu đại ngàn
Mắt nhìn, mặt ngắm Thánh Nhan
Ngôi Lời, giáng thế tỏ bày lòng Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-12-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~

“Ban đầu có Ngôi-Lời, Ngôi-Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi-Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn-vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối-tăm, tối-tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.

Ngôi-Lời đã trở nên xác-thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh-hiển của Ngài, thật như vinh-hiển của Con một đến từ nơi Cha.” – Giăng‬ ‭1:1-5, 14‬ ‭VB1925‬‬

Chiến Thắng 

Ngày 11, Tháng 12, Năm 2019

Ban mai rực ánh hừng đông 
Chân trời mở rộng đón chào Vua Cha 
Mặt Ngài chiếu sáng trên ta
Tình Cha bao phủ chở che mọi đàng

Tin mừng của Chúa sáng soi
Biển Đông dậy sóng, Danh Ngài lừng vang
Chân ta đạp đến nơi nào
Biển ta, đất nước, dân tình của ta

Tương giao, mật thiết với Cha
Trong giao ước ấy, Ngài vực ta lên
Từ trong trũng chết điêu tàn
Vào nơi sáng láng đầy vinh quang Ngài

Giê-xu, chiến thắng quang vinh
Đánh lùi sự chết, đánh lùi Ma-môn
Nọc gian ác ấy còn đâu?
Bảy đường tháo chạy, xa lìa dân ta!

Vạn quân, Chúa Đấng Đi Đầu
Đánh đâu thắng đó dân Ngài vùng lên
Xin Cha giải phóng dân con
Biết bao tang tóc, bao đời tang thương

Tình Cha giải mã dân tình
Mở ra, khai phóng, phá tan mọi xiềng
Chiến thắng, Ngài đã thắng rồi
Con dòng cháu giống, tiềm năng giống nòi

Con Dân Chúa, hãy dấy lên
Giờ ta quật khởi, vận ta đến kìa
Bước ra, có Chúa đi cùng
Đồng công cộng tác thiên binh từ trời

Đồng tâm hiệp ý một lòng
Tẩy thanh lãnh thổ, đánh lùi ma vương
Lòng ta mở rộng vì dân
Mở lòng khai phóng, ban cho mọi lòng

Đường xưa lối cũ, chớ về
Vẫy tay vĩnh biệt, giã từ ác linh
Cắt đứt mọi mối thông đồng
Từ nay ta sẽ một lòng với Cha

Tình yêu, chiến trận song đôi
Tinh thần khác biệt, dân Ngài tiến lên
Tiến lên ta hãy tiến lên
Tình thần chiến thắng, đồng tâm tình Ngài

“Người nào đắc thắng thế gian?
“Há chẳng phải kẻ tin nơi Con Trời?”
Đức tin vững mạnh nơi Ngài
Lòng tin, chiến thắng, vinh quang thuộc Ngài!

“Ai là người thắng hơn thế-gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?” – I Giăng‬ ‭5:5‬ ‭VB1925‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-12-2019
www.luathiengvn.com

Không Tên Tuổi

Ngày 7, Tháng 12, Năm 2019

Không tên, không tuổi, không danh
Một đạo binh lớn Chúa Trời dấy lên
Bước lên vào chốn cao hơn
Cùng thiên binh Chúa dập dìu trên cao

Đồng ngồi với Chúa trên trời
Đánh Đông dẹp Bắc, dân Ngài vùng lên
Thần quyền thẫm vị Cha ban
Con trời, con Chúa, đồng hành với Cha

Cớ sao ta cứ kiếm tìm?
Tìm “danh”, tìm “tiếng”, kiếm ai, tìm gì?
Tìm ai, ta nhớ kiếm Cha
Đấng Sinh Thành ấy, Ngài hằng yêu ta

Chiến binh, nơi chốn Phòng Cao
Vọng Canh chờ đợi, lắng nghe tiếng Ngài
Canh ba, vang vọng Tù Và
Xuất quân ra trận, giải vây dân tình

Lời Cha công bố đêm ngày
Lời trong buồng kín, giảng trên mái nhà
Lời Ngài giải phóng mọi lòng
Lời Cha rịt vết thương lòng dân con

Tẩy thanh lãnh thổ, nước non
Nối vòng tay lớn, cho ra giờ này
Chớ nên thắt chặc lòng ta
Tỏ bày lòng Chúa, mọi nơi mọi thì

Yêu thương, khai phóng mọi người
Trong tình yêu Chúa, mọi điều đổi thay
Danh Cha, Danh Chúa, Gia-vê
Chúa trên muôn Chúa, Danh Ngài vô song

Ba Miền, thanh tẩy, gia ơn
Môi trường ô nhiễm, xin Cha chữa lành
Mở tai, mở mắt dân con
Dấu kỳ, phép lạ, triển khai mọi lòng

Dấy lên nữ chiến binh Ngài
Dấy lên con trẻ, dấy lên dân Ngài
Dấy lên người Sắc Tộc ta
Dấy lên mọi bản, mọi làng Miền Cao

Triển khai dân trí, sáng soi
Chữa lành, giải phóng dân con giờ này
Gia ơn, bênh vực Dân Oan
Ngục tù, mở khoá minh oan dân tình

Hôm nay ta đến với Cha
Ăn năn thống hối, xin Ngài giải vây
Chúa ơi, giải phóng dân con
Dấy lên chiến sĩ can trường, thanh minh!

🔥Lửa Thiêng Việt Nam🔥 – 7-12-2019
www.luathiengvn.com

Lòng Chúa

Ngày 6, Tháng 12, Năm 2019

Tìm kiếm gì, ta tìm kiếm Chúa
Mắt của Ngài, đôi Mắt thương yêu
Lòng của Chúa, lòng Ngài bao la
Tim của Ngài, rĩ máu vì ta

Tìm kiếm ai, hãy kiếm Mặt Ngài
Tay của Chúa, Ngài đã vực ta
Từ trũng chết, vào nơi sáng láng
Chốn tù đày, lên chốn cao hơn

Tìm điều gì, tìm kiếm Lòng Cha
Tình yêu Ngài, bao phủ chữa lành
Rịt lòng ta, bao chấn thương lòng
Nguồn cung ứng, muôn đời không vơi

Tìm ân tứ, kiếm tìm Tay Chúa?
Hãy tìm Ngài, nhìn biết lòng Ngài
Nhìn biết Ngài, Kià, Vua Vinh Hiển
Chân của Ngài, dẫm lối kẻ thù

Mắt lòng ta, rực sáng ảnh Ngài
Đấng Sinh Thành, Ngài Đấng yêu ta
Mở mắt lòng, con nhìn biết Chúa
Ôi lòng Ngài, Tình Chúa Bao La

Lòng tan vỡ, hãy đến với Ngài
Mắt u buồn, hãy đến với Cha
Trong gian khổ, hãy kêu cầu Chúa
Ôi lòng Ngài, mở rộng yêu thương!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-12-2019
www.luathiengvn.com

Đọc Hay Biết?

Ngày 6, Tháng 12, Năm 2019

Đọc từ trang nọ trang kia
Đọc từ trang cuối trang đầu mãi thôi
Đọc xong, ta cứ làm theo
Rập khuôn, “giáo luật, quy điều” vu vơ

Đọc nhiều việc nọ, việc kia
Đọc sao vướng phải, cuống cuồng tư duy
Đọc nhiều về Chúa, biết chăng?
Đọc về Danh Chúa, nhìn Ngài biết Cha

Giờ ta hãy đến với Ngài
Kìa, mặt đối mặt, Mắt Ngài dẫn đưa
Ôi thôi xin Chúa giải vây
Lòng ta nay hẳn xoay về cùng Cha

Giờ ta cũng đọc, sẽ nghe
Nghe Lời truyền phán của Cha hằng ngày
Không còn khuôn khổ, giáo điều
Gần bên Chân Chúa, dựa bên ngực Ngài

Cha ôi, xin đoái dân con
Xin Ngài giải phóng, xin Ngài gia ơn
Lòng con than khóc vì ai?
Lòng con luôn kiếm tìm Cha đêm ngày

Biết bao tang tóc đau buồn
Tình Cha mở khóa dân con giờ này
Tình Ngài bao phủ chở che
Chữa lành đất nước, phục hồi Việt Nam

Biết Cha, biết thật tỏ tường
Nhìn Cha, biết Chúa, biết mình là ai!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-12-2019
www.luathiengvn.com

 

Sự Giải Phóng Đã Đến

Ngày 6, Tháng 12, Năm 2019

Nếu con dân Chúa không chổi dậy, Đức Chúa Trời sẽ dấy lên những con người chưa biết Chúa để giải cứu những con người đang ở trong xiềng xích của bóng tối tăm. Chúa đang làm việc này. Có điều gì quá khó cho Ngài chăng?

Hallelujah! Tạ ơn Chúa!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Ra Khỏi Xiềng Xích 

Ngày 5, Tháng 12, Năm 5

Cụm từ này là những lời khởi đầu trong nhiều câu từ một bài Thánh Ca cổ điển mà tôi rất yêu chuộng, “Giê-xu Tôi Đến.” Nội dung bài hát mô tả cuộc linh trình từ đất về trời, về miền Vinh Hiển sáng láng.

Sáng hôm nay, khi gẫm nghĩ đến lời của bài hát này, tôi cảm nhận không những Chúa muốn giải phóng chúng ta ra khỏi gông cùm của tội lỗi để đem chúng ta đến gần Ngài, nhưng Ân Sũng của Ngài bao gồm sự khai phóng ân tứ Ngài đã đặc để từ trước vô cùng để chúng ta liên tục bước đi trong chiến thắng ngay trên đất này.

Đức Chúa Trời muốn ban ơn dư dật trên cuộc sống hằng ngày của chúng ta vì chúng ta là những ống dẫn, những nguồn ơn phước lớn lao Chúa sẽ tuôn chảy qua chúng ta để khai phóng nhiều con người.

Chúa muốn ban cho chúng ta một cuộc sống tự do trong Thánh Linh, một cuộc sống sung mãn đắc thắng. Điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời muốn giải phóng chúng ra ra khỏi những cơ cấu gian ác, tối tăm, những rào cản do con người thiết lập qua hình thức, qua các quy củ của giáo điều. Những mạng lưới này vây phủ con dân Chúa, khiến chúng ta bị chi phối trong tư duy. Chúng có thể cài đặt những sự rối ren trong tâm trí khiến chúng ta bị ràng buộc qua các tục lệ truyền thống.

Đây là một thời điểm của sự giải phóng! Hãy ra khỏi xiềng xích của các giáo điều, của ‘tôn giáo’ của luật lệ và phương pháp.

Chúa đang nói gì với chúng ta??? Hãy ra khỏi xiềng xích tối tăm để bước vào mối liên hệ mật thiết, mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương!

Giê-xu Tôi Đến

1. Ra khỏi xiềng xích, khổ đau, bóng đêm dày
Giê-xu, tôi đến, Giê-xu, tôi đến
Vô miền tươi sáng thảnh thơi, như ban ngày
Giê-xu, tôi đến theo Ngài
Tôi bệnh tật đến nơi Ngài là nguồn sống
Tôi nghèo nhưng Chúa giàu có ban rời rộng
Muôn tội tình đến xin hưởng ơn khoan hồng
Giê-xu, tôi đến theo Ngài.

2. Ra khỏi phù thế hư hoa ô nhục này
Giê-xu, tôi đến, Giê-xu, tôi đến
Vô miền thập giá, vinh hoa hân hạnh đầy
Giê-xu, tôi đến theo Ngài
Nơi trần đau đớn, trong Ngài đầy từ ái
Xa đời giông tố về Chúa an tịnh hoài
Đâu còn buồn bã, thi thiên ca một bài
Giê-xu, tôi đến theo Ngài.

3. Ra khỏi mồ mả khiếp kinh ghê rợn này
Giê-xu, tôi đến, Giê-xu, tôi đến
Vô nhà vui vẻ, sáng choang nơi thiên đài
Giê-xu, tôi đến theo Ngài
Ra khỏi nơi đáy hư hoại, miền trần thế
Vô chuồng chiên Chúa được thảnh thơi muôn bề
Trông mặt Ngài sáng rõ, vinh quang rạng ngời
Giê-xu, tôi đến theo Ngài.

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam 🔥– 5-12-2019
www.luathiengvn.com

Một Thời Vùng Lên

Ngày 4, Tháng 12, Năm 2019

Hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên anh em!

Vùng dậy trong sự ngợi khen, vùng dậy trong sự cầu thay, vùng dậy trong sự khích lệ anh em mình, vùng dậy để mở lòng cho ra, vùng dậy để khai phóng con dân Chúa.

Vùng dậy để cầu thay cho dân tộc và đất nước!

Đây là một thời điểm của sự “vùng dậy”!

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 4-12-2019
www.luathiengvn.com

Đắc Thắng!

Ngày 4, Tháng 12, Năm 2019

Giê-xu, Chúa Đấng lâm phàm
Vì yêu, Cha đã gởi Người Con Yêu
Độc Sanh, có một không hai
Năng quyền, tể trị muôn loài dân gian

Sanh nơi máng cỏ nghèo nàn
Con Trời, Chúa Đấng giàu sang tận cùng
Bước đi, sống giữa loài người
Nỗi buồn nhân thế, Ngài nay tỏ tường

Làm người, tư thế Con Trời
Thần Nhân, Cứu Chúa, chết vì tha nhân
Ôi tình yêu Chúa bao la
Yêu thương, tha thứ, giải bày tâm can

Đắc thắng, Ngài chiến thắng rồi
Đánh lùi sự chết, Con Trời quang vinh
Giữa cơn giông tố cuộc đời
Kêu cầu Danh Chúa, Danh Ngài vô song

Nhìn vào đôi mắt tình yêu
Nhìn lên Thập Tự, nhìn về Si-ôn
Trong cơn bệnh hoạn, buồn, đau
Ra-pha, Ngài Đấng Chữa Lành cho ta

Vượt qua mọi cảnh gian nguy
Tay trong Tay Chúa, kìa Ngài vực ta
Vực từ trũng chết, xương khô
Thành đạo binh lớn, quyền năng từ trời

Xông vào chiến trận thuộc linh
Đánh đâu thắng đó dân Ngài vùng lên
Giải vây, giải cứu dân Ngài
Đồng công hiệp một, cùng thiên binh Ngài

Thoát nghèo, thoát sợ, thoát buồn
Đến nơi Chân Chúa, tình yêu đại ngàn
Chúa Cha, Ngài vẫn đợi chờ
Chờ con dân Chúa chổi lên giờ này

Vùng lên ta hãy vùng lên
Ba miền vùng dậy, một nhà, một dân
Dân tình Dũng Cảm, Hào Hùng
Đánh Đông, dẹp Bắc, Ba Miền vùng lên!

🔥Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 4-12-2019
www.luathiengvn.com

Lời!

Ngày 30, Tháng 11, Năm 2019

Mỗi khi nhắc đến cụm từ “Lời Chúa” thì nhiều người nghĩ ngay đến lời trong văn tự, điều luật, quy điều trong Thánh Kinh, và họ thốt lên câu này:

“Chúng ta cần phải làm theo tất cả những gì Chúa truyền phán trong Thánh Kinh và gìn giữ mọi điều luật…”

Lời trong văn tự tức là lời “Logos.” Thế nhưng, thật ra chúng ta là con người bất toàn, việc làm theo mọi điều luật trong Thánh Kinh, không ai có thể tự giữ mình làm hết các điều luật ấy.

Hẳn nhiên, chúng ta cần tham khảo để học biết lời Logos, nhưng hãy nhớ rằng, mối tương giao mật thiết hằng ngày với Chúa là điều thiết yếu. Vì sao? Vì trong nơi kín nhiệm, mặt đối mặt với Chúa, Thánh Linh Ngài sẽ bày tỏ lòng Chúa để chúng ta nắm bắt Lẽ Thật, tức là Lời được Khải tỏ, Lời Rhema, Lời Sự Sống.

Trong giây phút ấy, Chúa Thánh Linh chữa lành tâm hồn chúng ta, Ngài rịt những chấn thương lòng, Ngài giải phóng chúng ta khi chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Ngài là nguồn sống thật, sung mãn để biến đổi chúng ta. Ngài làm chúng ta “sống lại”… Hallelujah!!!!

Đây là sự khai sáng mắt lòng của con người bề trong, con người tâm linh của chúng ta. Hãy suy gẫm Lời Chúa trong Sáng Thế Ký:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh.” – Sáng-thế Ký‬ ‭2:7‬ ‭VB1925‬‬

Ngày nay cũng thế, sự sống trung thực sung mãn của chúng ta đến từ sự hà hơi trực tiếp, mặt đối mặt, đến từ dòng sự sống đời đời, từ Đấng sinh thành của chúng ta. Chúng ta không thể tiếp thu sự sống này qua những phương thức của con người, qua những giáo điều quy luật.

Nói tóm lại, Chúa có thể dùng nhiều “ống dẫn”, nhiều công cụ để chuyển tải Lời Ngài cho chúng ta. Nhưng hãy nhớ rằng, cội nguồn sự sống đến từ Chúa, và duy chỉ mình Ngài có thể khai phóng để ban sự Khải tỏ cho chúng ta.

Đây là lý do vì sao chúng ta không nên “ép buộc” mọi người “rập khuôn” theo điều Chúa Thánh Linh đã giải bày cho một ai đó. Sự mặc Khải đó của một cá nhân nào đó có thể được chia sẽ và được Chúa sử dụng để khích lệ chúng ta.

Nhưng hãy nhớ rằng Đức Thánh Linh chính là Đấng cảm động chúng ta. Ngài là Đấng cáo trách con người để mang lại sự chuyển đổi trong tâm hồn và chữa lành chúng ta, đem chúng ta đến gần Chúa qua sự ăn năn để khép kín những cánh cửa tăm tối của tội lỗi và tỳ vết tâm linh của dòng dõi chúng ta.

Hãy đến gần Chúa, Ngài là Đấng Đầu Nguồn. Hãy trở về với Thượng Nguồn của muôn loài vạn vật. Chúa là Gốc Nho Thật, chúng ta là nhánh….

“Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa-sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong-sạch, vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” – Giăng‬ ‭15:1-5‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-11-2019

Khóc!

Ngày 29, Tháng 11, Năm 2019

Khóc vì than khóc cho dân
Bắc, Trung, Nam ấy, đất, nhà của ta
Chúa Cha ban Phước cho ta
Biển xanh, cá sống, ruộng vườn nở hoa

Khóc vì dân tộc khổ đau
Ôi sao ta vẫn bôn ba đêm ngày?
Ác linh sự chết hoành hành
Xin Thần Linh Chúa, hà hơi sống Ngài

Khóc cho thân phận con côi
Xin Ngài thăm viếng Việt Nam giờ này
Trũng xương khô ấy còn đâu
Giờ con dân Chúa, Ba miền dấy lên

Khóc cho đất nước, dân tình
Xin Cha giải phóng, giải vây mọi lòng
Đánh tan, kẻ ác, người gian
Phá tan cơ cấu tối tăm u tù

Khóc cho tình cảnh Dân Oan
Cha ơi xin Chúa đoái thương cảnh tình
Xin Ngài xoay hướng, xoay lòng
Trở về tổ ấm, trở về Nhà Cha

Khóc cho người Sắc Tộc ta
Xin Cha bênh vực, xin Ngài đoái thương
Dấy lên chiến sĩ vọng canh
Yêu thương, che chở, phục hồi Miền Cao

Khóc than, khóc một dòng sông
Ôi Dòng Sự Sống từ trời Cha ban
Cây Dòng Sự Sống trổ hoa
Lá cây xoa dịu, rịt lòng dân con

Khóc vì dân tộc, nước non
Biết bao giọt lệ, đựng vào trong ve
Ghi trong Sổ Thánh của Ngài
Xin Cha khai phóng, chữa lành chúng con

Dấy lên dân Chúa, Ba Miền
Chấn Hưng đất nước, phục hồi Việt Nam!

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 29-11-2019
www.luathiengvn.com

Nếu!

Ngày 29, Tháng 11, Năm 2019

Nếu ta thấy, ta sẽ nghe
Nếu ta nghe, ta sẽ hiểu
Nếu ta hiểu, ta sẽ biết
Nếu ta biết, ta sẽ nói

Sao ta chẳng thấy, không nghe?
Không nhìn thì cũng chẳng biết
Chẳng hiểu thì cũng chẳng nghe
Không nghe thì cũng chẳng nói

Chẳng nói lời thật, lòng ngay
Chẳng biết, thì cũng không nhìn thấy Cha
Chẳng nghe, không nói thế nào?
Không Cha, lời công bố đến từ đâu?

Lời Cha từ chốn cao hơn
Trong nơi kín nhiệm, Lời Ngài quang khai
Chẳng phải phương cách, rập khuôn!
Giáo điều, quy củ, lòng Cha thể nào???

Mắt nhìn tượng chạm lâu đời
Xin Cha xoay hướng mắt lòng dân con
Nhìn lên vào chốn cao kìa
Trông nhìn thấy Chúa, Mắt Cha dịu dàng

Nhìn vào ánh mắt sáng ngời
Chiếu vào tâm khảm, mở lòng chào Cha
Ô kìa, vấn nạn của ta
Vì không nhìn thấy Mắt Ngài thương yêu

Giờ ta bẽ gãy thông đồng
Đánh tan gian ác, đánh lùi Ma-môn
Ác linh “tôn giáo”, gian manh
Gió Linh tống khứ “giáo quyền” ma-vương!

Đất ta, lãnh thổ của ta
Chổi lên, vùng dậy, xin Cha chữa lành
Chớ trông, chớ cậy, loài người
Một loài thọ tạo, lòng tang tóc lòng

Trông chờ nơi Đấng Chí Cao
Thần quyền, thẫm vị của Ngài ban cho
Xông vào chiến trận, vùng lên
Tẩy thanh lãnh thổ, giải vây dân tình

Xin Cha bày tỏ lòng Ngài
Cho con dân Chúa, giờ này Cha ơi
Bước ra phố chợ, đầu đường
Giải vây, khai phóng mọi lòng hôm nay

Thật là dễ hiểu ai ơi
Chỉ cần khai phóng Tình Yêu đại ngàn
Chân ta đạp đất, nơi nào?
Nơi kia chốn ấy là nhà của ta

Chẳng cần trông đợi, việc gì
Chờ trông đại hội phục hưng thế nào?
Chờ người, “ân tứ” tuyệt vời?
Chờ ai, lòng vẫn bôn ba trông chờ?

Thật ra Chúa vẫn đợi chờ
Lòng Cha sẵn đợi, Mắt Cha kiếm tìm
Tìm người chiến sĩ vọng canh
Vung gươm hai lưỡi đánh lùi ác linh

Nếu ta thấy, ta sẽ nghe
Nếu ta nghe, ta sẽ hiểu
Nếu ta hiểu, ta sẽ biết
Nếu ta biết, ta sẽ nói

Nói lên Lẽ Thật, chữa lành
Chữa lành lãnh thổ, giải vây mọi lòng!
Lời Cha công bố vùng miền
Bắc, Trung, Nam ấy, dấy lên Một Nhà!

Lửa Thiêng Việt Nam -29-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~
Chúa muốn dấy mỗi người trong chúng ta lên. Ngài đang chờ đợi chúng ta!

Biết Hay Không Biết?

Ngày 28, Tháng 11, Năm 2019

Biết nhiều, biết ít, biết người
Biết hay không biết, tư duy lạc loài
Biết đi, biết đứng, biết ngồi
Biết trong mục vụ, biết trong giáo điều?

Biết nhiều sao vẫn rập khuôn?
Biết nhiều về Chúa, chẳng hay biết Ngài?
Biết nghe, ta có nghe chăng?
Biết tình yêu Chúa, hay nghe về Ngài?

Biết gì, ta đến gần Ngài
Biết nghe, biết nói, nói gì với Cha?
Biết ai, biết cả bầu trời
Biết làm việc nghĩa, nhớ Ngài đừng quên

Biết ai, ta đến gần Ngài
Biết tình yêu Chúa, biết Ngài là Cha
Biết gì, ta chỉ biết Ngài
Biết Ngài, biết hết mọi điều dân gian!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-11-2019

Năm 5780, Một Năm Của Sự Thể Hiện

Ngày 28, Tháng 11, Năm 2019

Năm nay, năm 5780, trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2020 trong Dương Lịch đã khởi đầu vào cuối tháng Chín vừa qua.

Chúng ta nhìn biết trong ngôn ngữ Hê-bơ-rơ, một trong những ý nghĩa thuần túy của năm 5780 mang biểu tượng của ‘môi miệng’, của ‘lời công bố’, của sự khai phóng Nước Đức Chúa Trời trong chúng ta và thông qua chúng ta.

Thật ra, trong mọi thì, Lời Chúa, lời mặc khải, lời Rhema chính là trọng tâm của mọi việc. Thế nhưng, Đức Chúa Trời, Ngài bày tỏ tấm lòng Ngài với con dân Chúa qua mùa màng, qua các hiện tượng và các dấu kỳ.

Ý nghĩa của năm này mang lại một sự nhấn mạnh, một mặc khải đánh dấu sự thể hiện của vương quốc Chúa qua Lời Ngài chuyển tải qua chúng ta.

Vì thế, chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh để nắm biết ý Chúa trong mọi phương diện của cuộc sống. Có thể, chúng ta sẽ đối diện với nhiều sự tang thương, đau khổ, bẩn chật. Có thể, chúng ta sẽ lâm vào những tình huống tấn thoái lưỡng nan. Dầu gì chăng nữa, xin Chúa Thánh Linh gìn giữ lòng chúng ta trong sự bình an, vững chắc trong Chúa. Vì chúng ta thật không đánh trận cùng thịt và huyết, nhưng cùng các thần dữ của các miền trên trời.

Trong mọi lúc, mọi nơi trong mùa này, điều thiết yếu chính là: Ý Chúa là như thế nào cho hiện cảnh?

Lòng chúng ta chớ hề bối rối, lo âu; vì Đức Chúa Trời là Đấng đi đầu, Ngài đã nhìn thấy sự tình chúng ta đối đầu từ trước buổi sáng thế!

Trong năm nay, xin Chúa gia tăng chúng ta trong mọi việc. Và, có lắm lúc cái nghịch cảnh chúng ta đang đối diện chính là một cơ hội đắc thắng, là một phương tiện để Chúa tôi luyện con người bề trong, con người thuộc linh của chúng ta.

Khi nhìn biết hiện cảnh, chúng ta xin Chúa gìn giữ môi miệng mình. “Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.” (Ma-thi-ơ 12:34b)

Nếu chúng ta nhìn biết sự tang tóc, sự khống chế của kẻ thù linh hồn mình đang hoành hành trên lãnh thổ, thì hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đã có một chiến lược, một giãi đáp cho vấn nạn ấy. Mắt Ngài đang tìm kiếm trên khắp đất những ai trông đợi Chúa, trông đợi cánh tay quyền năng giải cứu của Ngài.

Khi đối diện với những thử thách cam go, nếu chúng ta cảm nhận có một sự sợ hãi, bấn loạn nào đó đang xâm chiếm tâm hồn, hãy dừng lại, xin Chúa ban cho chúng ta mặc khải để nhìn biết cội nguồn của nỗi lo sợ ấy. Nó đến từ đâu và những cánh cửa tăm tối hoặc sự vô tình thông đồng nào của chúng ta đã cho phép kẻ thù phá rối?

Hãy ăn năn, xin Chúa khép kín những cánh cửa tăm tối đó, chúng ta sẽ là những nhân chứng của các dấu kỳ và phép lại. Điều thiết yếu ở đây chính là mối tương giao mật thiết trong giao ước mới của Chúa, qua sự hy sinh của Đức Chúa Giê-su trên thập tự giá. Nếu chúng ta liên tục sống trong sự bôn ba chấn động của thời cuộc, của ngoại cảnh, hãy đến với Chúa xin Ngài khôi phục tâm hồn và chữa lành mọi chấn thương lòng để chúng ta có thể tương giao với Chúa một cách trọn lành.

Lời nói, cử chỉ và hành động chúng ta phản ảnh con người bề trong. Năm nay, xin Chúa chữa lành con dân Ngài, để chúng ta liên tục dâng lời ngợi khen Chúa và thể hiện đức tin mình qua lời nói và việc làm của chúng ta.

Chúng ta có thể nhận định hiện cảnh, nhưng lời công bố của chúng ta đến từ Chúa sẽ mang lại sự chữa lành, sự khai phóng và giải phóng của lãnh thổ, của những con người đang bước đi trong bóng tối của sự chết.

Ánh sáng của Mặt Chúa sẽ chói dọi trên mọi nghịch cảnh và bóng tối tăm sẽ tan biến như mây khói. Chúa là Tốt Lành!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-11-2019

Đồng Vắng Vang Vọng 

Ngày 28, Tháng 11, Năm 2019

Tiếng vang vọng, Đồng Vắng vang lên 
Vang dội mãi, tình yêu bất diệt 
Tiếng gọi mời, ta hãy trở về 
Về Nhà Cha, Chúa, Đấng yêu thương

Ngài chờ đợi, ôi đôi mắt Ngài
Nhìn khắp đất, tìm trong mọi lối
Giờ xoay hướng, xoay lòng mở rộng
Hãy ăn năn, thống hối giờ này

Chào đón Chúa, Ngài, Vua vinh hiển
Ngự vào lòng, lãnh thổ lòng ta
Chúa chữa lành, không gì quá khó
Đấng toàn năng, có một không hai

Vào Đồng Vắng, khi lòng trống vắng
Nơi hoang dã, lắng nghe tiếng Ngài
Sao ta mãi, chấn động tâm linh?
Chỉ mình Ngài, Cứu Chúa lòng ta

Xin Ngài dấy, dấy lên, vang vọng
Tiếng tình yêu, Đồng Vắng vang lên
Người Sắc Tộc, lạc loài nhỏ bé
Từ Miền Cao, vượt núi băng sông

Vượt qua mọi, bách hại gian nguy
Cơn đói nghèo, thoát đói, thoát nghèo
Xin Ngài ban, sức mới thượng thiên
Khai phóng lòng, bênh vực dân tình

Lửa Thiêng Ngài, tỏa sáng đêm khuya
Lửa thiêu đốt, kẻ thù gian ác
Kìa Ma-môn, vận ngươi đã điểm
Giờ tháo chạy, trả lại cho dân

Hởi kẻ mù, mở mắt, mở lòng
Phá tan xiềng, ồ, đám tham quan
Linh ‘tôn giáo’, lạm dụng giáo quyền
Bách hại dân, đánh cướp dân Ta

Thiên binh Chúa, giải vây con Chúa
Bẽ mọi xiềng, gian ác biến tan
Kìa cửa ngục, hãy mở ra ngay
Biết bao người, giải phóng, minh oan

Ôi, dân Chúa, giờ ta đã đến
Mở lòng ta, khai phóng, cho ra
Nguồn phước ấy, đến từ trên cao
Lòng rộng rãi, Chúa Trời quang khai

Từ Đồng Vắng, dậy sóng, vang lên
Một đạo binh, Dũng Mãnh, Can Trường
Gươm hai lưỡi, vung tay, vang vọng
Lời mặc Khải, giải phóng dân ta

Xin mở mắt, chúng con, lần nữa
Tẫy thanh lòng, dân Chúa hôm nay
Ồ thân vị, thẫm quyền của Chúa
Làm con trời, Chúa Đấng vô song

Đấng Đi Đầu, mở đường đột phá
Xông ra trận, đánh bại quân thù
Chân tiến bước, lòng tin vững chãi
Bước theo Ngài, đánh đuổi ma vương

Hãy vùng lên, con Chúa dấy lên
Chiến binh Ngài, mạnh mẽ vượt lên
Xuyên Đồng Vắng vào Miền Đất Hứa
Một tiếng lòng, vang vọng Tình Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-11-2019
www.luathiengvn.com

Gọi Gió

Ngày 27, Tháng 11, Năm 2019

Gọi gió từ bốn phương trời
Gọi tình yêu Chúa viếng thăm dân tình 
Gọi người, xoay hướng, ăn năn
Gọi tình hữu nghị, gọi lòng vị tha

Gọi về, từ chốn cao kìa
Gọi ai, nhớ nhé, con ơi trở về
Gọi con, về lại nhà Cha
Gọi lòng yêu nước, mở lòng ban cho

Gọi ai, lòng lắng dịu lòng
Gọi lòng vô cảm, xin Cha chữa lành
Gọi ai, tình huống con côi
Gọi tình yêu Chúa, rịt lòng dân con

Gọi dân, khốn khổ, Dân Oan
Gọi Cha, bênh vực, minh oan dân tình
Gọi người Sắc Tộc, miền cao
Gọi Cha, xin Chúa giải vây mọi lòng

Gọi Cha, lòng vẫn khẩn cầu
Gọi Cha xin nhớ vận con giờ này
Gọi về nguồn nước Vĩnh Hằng
Gọi xin Tay Chúa vực con dân Ngài

Gọi về, tha thiết xin Ngài
Gọi Cha, xin Chúa gởi thiên binh Ngài
Gọi cơn gió lốc, Thánh Linh
Gọi về, tống khứ mọi gian ác lòng

Gọi quyền năng Chúa, xin Ngài
Gia tăng, đột phá, phá tan mọi xiềng
Xin Cha mở khoá ngục tù
Giải vây, khai phóng, chữa lành dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-11-2019
www.luathiengvn.com

Vì Sao?

Ngày 27, Tháng 11, Năm 2019

Vì sao ta có biết chăng?
Vì sao ta vẫn bôn ba dòng đời?
Vì tình, vì cảnh, vì người?
Vì sao ta vẫn âu sầu than van?

Bạn ơi, chẳng phải vì ai!
Gió mưa bão tố, rối ren dân tình
Không vì tình huống, dòng đời
Chỉ vì lòng của con người chúng ta!

Lòng ta lắm lúc gian truân
Lòng ta thật vẫn bôn ba kiếm tìm
Tìm gì, ta vẫn tìm chi?
Giờ về với Chúa, trong tình yêu Cha

Tìm ơn, dấu lạ phép kỳ?
Tìm người chúc phước, tìm người đầu tư?
Chúa Cha, Ngài Đấng Đầu Nguồn
Cội nguồn là Chúa, tình yêu dạt dào

Lời Cha công bố vùng miền
Lời Ngài giải phóng mọi lòng bôn ba
Lời Cha khai phóng dân ta
Lời Ngài thành tẩy chữa lành nước non

Khi nhìn lòng Chúa, thấy ta
Ngài yêu, Ngài nhớ, Ngài nhìn thấy ta
Biết bao nghịch cảnh trong đời
Chúa Cha giải phóng, ban ơn, chữa lành

Xoay lòng, xoay hướng, ăn năn
Chiến binh của Chúa xin Ngài dấy lên
Vọng canh vang tiếng Tù Và
Bắc, Trung, Nam hãy chổi lên giờ này!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-11-2019
www.luathiengvn.com

“Động Cơ” của Sự Thụ Động???

Ngày 25, Tháng 11, Năm 2019

Tựa đề này có vẻ hơi mâu thuẫn phải không bạn?

Mọi việc chúng ta làm hoặc không làm đều do một cớ tích nào đó. Tức là có một điều gì đó “thúc đẩy” hoặc mời gọi chúng ta mặc dù chúng ta có nhận biết điều đó tỏ tường hay không. 

Nói một cách thực tiễn hơn, việc gì khiến chúng ta trở nên thụ động hoặc “bất động” trong một tình huống?

Có thể nào chăng sự thụ động là bông trái xuất nguồn từ lòng sợ hãi?

Nó cũng có thể phát sinh từ một cố định của tư duy, hoặc từ một sự thiếu hiểu biết nào chăng?

Chúng ta là con cái Chúa, có lắm lúc chúng ta thốt lên lời này:

“Ý Chúa được nên, ý Chúa được nên!”

Thật ra lời này không có gì là sai trật. Nhưng hãy nhớ rằng, “Đức tin phải có việc làm!” Vì sao? Đức tin khi được chuyển động theo mặc Khải đến từ Chúa sẽ là một Đức tin chuyển động trong thời điểm và trong một khoảnh khắc thực tiễn. Vì Chúa ở ngoài thời gian nhưng chúng ta sống động và di chuyển trong một không gian và thời gian nhất định.

Nếu chúng ta công bố với Đức tin mình rằng “Một ngày nào đó tôi sẽ …v, v…” Cụm từ “Một ngày nào đó ….” không thể diễn đạt một sự việc trong một khoảnh khắc cố định. “Một ngày nào đó” hẳn nhiên không phải ngụ ý đến ngày hôm nay. Đức tin chúng ta cần được thể hiện trong hiện tại, trong ngay giây phút khi Đức Thánh Linh làm sáng tỏ một việc gì đó để ban cho chúng ra một hướng đi mới. Ấy là lúc chúng ta thể hiện Đức tin mình qua hành động, qua việc làm!

Đức Chúa Trời đã sai phái dân sự tiến vào Đất Hứa để đánh chiếm Ca-na-an. Sự đắc thắng thuộc về Chúa phải không bạn? Nhưng, Chúa đòi hỏi dân Ngài xông ra chiến trận và Chúa Sẽ ở cùng họ để ban cho sự đắc thắng. Đức Chúa Trời có thể đánh bại toàn xứ đó trong một nháy mắt phải không? Nhưng Ngài truyền lịnh cho Giô-suê dẫn dân sự vượt sông Giô-danh để đánh bại quân thù.

Vì Chúa muốn đồng hành với họ trong chiến trận. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự giao ước. Chúa phán cùng con dân Chúa rằng “Kẻ thù của ngươi sẽ là kẻ thù của ta!”

Trong cuộc hành trình xuyên qua đồng vắng vào Đất Hứa, con dân Chúa đã trải nghiệm Danh Xưng của Đức Giê-hô-và vạn quân, vua của chiến trận. Họ đã nhìn biết Chúa là Đức Giê-hô-va Di-rê, Đấng cung ứng mọi nhu cầu. Họ đã nhìn biết Chúa là Đấng Chữa Lành!

Hãy bước ra khỏi chốn phu tù, ra khỏi miền hoang dã của “lãnh địa thụ động”, một nơi chốn mà Đức tin của chúng ta đang bị nghẹt ngòi!

Hôm nay là một ngày để chúng ta thể hiện Đức tin trong mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Hãy lắng nghe tiếng Chúa và đi chuyển một cách linh động theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Amen!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-25-2019
www.luathiengvn.com

Mẹ Ơi!

Mến tặng Than Hồng một bài thơ tặng bà cụ. Xin Chúa ban ơn, chữa lành, gìn giữ và tiếp tục đại dụng Bà như một nguồn phước lớn cho mọi người từ đây cho đến ngày Bà về với Chúa.

Shalom!
~~~~~~~~


Một ngày tươi mới mở ra
Dấu kỳ phép lạ đến từ trên cao
Một cơ nghiệp Chúa ban cho
Mẹ tôi, người mẹ yêu thương dịu dàng

Ngày đêm khẩn nguyện cầu xin
Chở che bảo bọc thương yêu con mình
Trong cơn lao khổ, buồn, đau
Mẹ tôi, bà chẳng than van một lời

Mắt nhìn lên Chúa trên cao
Một lòng kính Chúa, lắng nghe tiếng Ngài
Nữa đêm tiếng mẹ khẩn cầu
Lời cầu khẩn ấy, khắc vào tâm tôi

Mẹ tôi, nhẫn nhịn, lặng yên
Trông chờ nơi Chúa, cội nguồn vô biên
Đức Tin, trông cậy, yêu thương
Một gương trong sáng, rạng ngời trong Cha

Mẹ tôi, tiếng nói lòng tôi
Biết bao thử thách gian nan trong đời
Nhìn Bà, tôi thấy Mặt Cha
Ôi đôi mắt ấy, tình Cha đạt dào

Nguyện xin Chúa mở cửa trời
Ban cho ơn mẹ, yêu thương, chữa lành
Sống lâu, trăm tuổi, vui tươi
Yêu thương, khai phóng tình Cha mọi thì

Một mùa ơn phước, Tạ Ơn
Dâng lời chúc tụng tôn vinh Vua Trời
Tạ ơn Cha Thánh đời đời
Mẹ tôi, người mẹ, Chúa Trời ban cho!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-25-2019
www.luathiengvn.com

Chị Tôi

Ngày 23, Tháng 11, Năm 2019

Chị tôi, lòng Chị bao dung
Hôm nay tôi nhớ đến người năm xưa
Bao năm theo Chúa một lòng
Trải qua gian khổ một lòng tín trung

Chị tôi, hai tiếng “Chị tôi”
Mang niềm nhung nhớ, tỏ bày tình Cha
Nhu mì, khiêm tốn, hạ mình
Một tâm phục vụ, một lòng với Cha

Lời hay, tiếng đẹp, mọi lời
Chị tôi, im lặng lắng nghe lòng người
Ít lời, chăm chú, yêu thương
Qua bao năm tháng, kiếm tìm ý Cha

Giữa khi chẩn vật, mở lòng
Mở lòng khai phóng, mở lòng ban cho
Không hề một tiếng than van
Chẳng buồn, không giận, tình đời éo le

Chị tôi, tiếng nói tình yêu
Thương yêu, lặng lẽ, đồng tâm tình Ngài
Biết bao thương nhớ không nguôi
Dầu rằng Chị đã về nhà Cha ta

Một gương soi sáng lòng tôi
Lời ca tiếng hát, vẫn vang dội lòng
Mỗi lần nhớ đến Chị tôi
Lòng bâng khuâng mãi, nhớ tình yêu Cha

Ôi tình yêu Chúa tuyệt vời
Tình yêu đánh hạ mọi gian ác lòng
Xin Cha khai phóng tình Ngài
Giải vây dân Chúa, rịt lòng dân con

Đánh tan gian ác, ma vương
Phá tan xiềng xích, gông cùm dân ta
Một điều, còn chỉ một điều
Mọi điều trên đất, tỏ bày lòng Cha

Chị tôi bày tỏ tình Ngài
Khiêm nhu, chân chính, lòng Cha rạng ngời
Giờ đây suy gẫm sự tình
Xin Cha bày tỏ lòng Ngài qua con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~

Vài lời cảm tác khi nhớ đến người Chị thân yêu của tôi đã về với Chúa nhiều năm trước đây…

Bao Lần Viếng Thăm 

Ngày 23, Tháng 11,bNăm 2019

Bao lần Chúa viếng thăm ta
Qua cơn sóng gió hiện tình nước non
Có lần Ngài đến giữa đêm 
Canh Ba thỗn thức, vọng canh mong chờ

Chờ nghe tiếng gió đầu nhành
Khi Ngài thăm viếng, cửa trời mở ra
Giữa trong tình cảnh rối ren
Lời Ngài soi sáng, đánh lùi kẻ gian

Xưa kia, trong chốn ngục tù
Thiên binh rúng động, phá tan mọi xiềng
Giữa cơn khốn khó gian truân
Ngài ban sức mới, rịt lòng dân ta

Thoát ra khỏi cảnh tang thương
Thánh Linh Chúa vẫn ở cùng, giải vây
Mọi nơi, mọi cảnh, mọi thì
Chúa Cha, Ngài Đấng Sha-mah, ở cùng

Chớ buồn, không sợ cảnh tình
Có Cha, có Chúa, cùng thiên binh Ngài
Mở lòng chào đón Cha yêu
Xin Ngài thăm viếng chúng con giờ này

Cái cơn nghèo đói kia ơi
Cha ta giàu có, tình Ngài vô biên
Di-rê, cung ứng mọi điều
Lòng ta rộng mở, mở lòng ban cho

Giữa đêm tăm tối tình đời
Khi Ngài thăm viếng, lòng ngời sáng luôn
Mặt Ngài chiếu sáng trên ta
Mắt nhìn, mặt ngắm Thánh Nhan tỏ tường

Chỉ trong giây phút gặp Ngài
Lòng ta lắng đọng, tiếng Cha dịu dàng
Mọi điều ren rối biến tan
Thổi bay cơn gió bôn ba tình đời

Con xin Chúa đến, viếng thăm
Mọi đường, mọi nẻo Việt Nam giờ này
Cha ôi, xin đoái thương dân
Cảnh tình tang tóc, dân tình khổ đau

Xin Cha nhớ đến vận con
Xin Ngài giải phóng Ba Miền, nước non
Xin Cha tha thứ tội tình
Xin Ngài khai phóng mọi lòng hôm nay!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-11-2019
www.luathiengvn.com

Gởi Lời

Ngày 23, Tháng 11, Năm 2019

Ba Ngôi hiệp nhất, khởi đầu trên đất
Từ sáng thế, Ngôi Lời đã có mặt
Nắn lên ta theo ảnh tượng của Ngài
Chúa Gia-vê, Ngài Hiện Hữu Hằng Hữu

Ngôi Ba Thiên Chúa, Vua trên muôn vua
Đấng Đi Đầu, mọi việc Ngài khởi đầu
Đấng Sau Cùng, Ngài kết thúc mọi việc
Đấng Lạ Lùng, Mưu Luận, Chúa Bình An

Danh Cha Danh Chúa, vang lừng khắp đất
Mọi đầu gối, quỳ xuống trước mặt Ngài
Mọi môi lưỡi, xưng nhận Ngài là Vua
Đấng chủ tể, trên muôn loài vạn vật

Danh xưng của Chúa, Danh kỳ diệu thay
Trong Danh ấy, mọi ưu phiền tan biến
Bệnh tật kia, ngươi phải lùi xa ta
Đấng oai quyền, Cứu Chúa của lòng ta

Một dòng sông xanh, ra từ Ngôi Trời
Dòng Lưu Ly, dòng sự sống muôn đời
Ngài sai phái, Lời Ngài chữa lành ta
Rút ta ra, khỏi huyệt chết, ô kìa

Gởi thiên binh, đồng hành cùng dân Chúa
Chiến binh Ngài, chổi dậy khắp năm châu
Trận chiến ta, chẳng đối đầu xác thịt
Đấng Nis-si, Ngài chiến thắng vinh quang!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Ngài ra lệnh chữa họ lành, Rút họ khỏi cái huyệt. Nguyện người ta ngợi-khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân-từ Ngài, Và vì các công-việc lạ-lùng Ngài làm cho con loài người!

Ngài đổi sông ra đồng vắng, Suối nước thành đất khô, Và đất màu-mỡ ra đất mặn, Vì cớ sự gian-ác của dân ở tại đó. Ngài biến đồng vắng thành ao nước, Đất khô ra những suối nước; Ngài làm cho những kẻ đói được ở tại đó, Họ xây lập thành đặng ở. Họ gieo ruộng và trồng nho, Ruộng và nho sanh bông-trái. Đức Chúa Trời ban phước cho họ đến đỗi họ sanh-sản nhiều thêm; Ngài không để cho súc-vật họ bị hao-hớt. Họ lại bị hạ số và phải cực lòng Vì sự hà-hiếp, sự gian-nan, và sự buồn-rầu. Ngài đổ sự nhuốc-nhơ trên vua-chúa, Khiến họ phải lưu-lạc trong nơi vắng-vẻ không đường. Nhưng Ngài vớt kẻ thiếu-thốn khỏi hoạn-nạn, Làm cho người ấy được gia-quyến đông như bầy chiên. Các người ngay-thẳng sẽ thấy điều ấy, và vui-vẻ, Còn các kẻ ác đều phải ngậm miệng lại. Phàm kẻ nào khôn-ngoan sẽ chú-ý về điều nầy, Và suy-gẫm sự nhân-từ của Đức Giê-hô-va.” – Thi-thiên‬ ‭107:20-21, 33-43‬ ‭VB1925

Tình Huống

Ngày 23, Tháng 11, Năm 2019

Bao lần ta vẫn trông chờ
Chờ anh, chờ chị, chờ tình anh em
Thế nhưng một sáng tinh mơ
Lòng ta tang tóc, đau thương, âu sầu

Xin Cha thương xót dân con
Tình Cha, tình Chúa chữa lành tâm con
Ô kìa, xin Chúa gia ơn
Xin Cha khai phóng, giải vây mọi lòng

Chớ nhìn vào chốn hư vô
Nhìn vào mắt Chúa lòng ta dịu dần
Mắt Ngài, giọt lệ, vì ta
Ôi tình yêu Chúa bao dung lạ thường

Giờ đây tình huống dân ta
Ngước nhìn lên Chúa, trông chờ nơi Cha
Trong cơn giông tố cuộc đời
Gia-vê, đắc thắng đánh lùi Ma-môn

Xin Cha giải phóng chúng con
Biết bao đau khổ, chấn thương trong lòng
Lòng nghi kỵ ấy, tối tăm
Không nhìn, chẳng biết, lòng mù oán luôn

Lòng ta xoay hướng ăn năn
Trở về với Chúa trong tình ban sơ
Tượng hình, tượng chạm bao đời
Kìa gươm hai lưỡi, phá tan mọi xiềng

Chúa ôi, xin Chúa đoái thương
Dân tình tang tóc, dân Ngài bơ vơ
Giáo điều, luật lệ làm chi?
Rập khuôn, công thức, trong danh, lợi, quyền?

Mở ra, kìa hãy mở ra
Cửa lòng rộng mở, mở lòng ban cho
Chớ nên thắt chặt lòng mình
Ban cho mở khoá, giải vây dân tình

Nữa đêm thức giấc nặng lòng
Giờ con khẩn nguyện, kêu cầu Gia-vê
Bao giờ, dân Chúa dấy lên?
Bao giờ nhìn thấy, lắng nghe tiếng Ngài?

Ác linh ngươi hãy lui ngay
Thiên binh của Chúa ngày đêm canh phòng
Lời Cha công bố dậy vang
Hàng rào thiên sứ vây quanh dân tình

Lửa Thiêng giáng xuống kẻ thù
Thánh Linh, tiếng gió trên đầu nhành cây
Ác linh sự chết, còn đâu?
Giờ ngươi tháo chạy, lìa xa dân tình!

Chấn hưng đất nước chúng con
Một con đường sống, mở ra giờ này
Ngục tù, giải phóng, minh oan
Chuyển thay, biến đổi, phục hồi dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~
Nguyện xin Chúa giải phóng dân tộc và đất nước!

Lòng Biết Ơn

Ngày 21, Tháng 11, Năm 2019

Thấm nhuần mưa móc từ trời
Ơn trên ban phước cửa trời mở ra
Bước lên vào chốn cao hơn
Lượn mây, lướt gió, vượt sông băng ngàn

Trên cao là chốn của ta
Từ nơi chốn ấy, nhìn Ngài là Cha
Cha ta ban phước bội phần
Lòng nay cảm nhận, lòng này biết ơn

Ơn Ngài bày tỏ lòng Cha
Ơn Cha con nhớ tạ ơn hằng ngày
Chúa, Ngài cung ứng mọi điều
Không còn thiếu thốn, chẳng còn bơ vơ

Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Tình người thiếu sót, vẫn còn bôn ba
Giữa cơn giông tố tình đời
Gia-vê an ủi, chở che mọi đàng

Sha-lom, Ngài, Chúa Bình An
Xin Cha xoa dịu, rịt lòng dân con
Gia-vê, Chúa Đấng oai quyền
Mùa Tạ Ơn Chúa, linh hồn hân hoan

Mở ra, rộng mở lòng ta
Đón chào ơn Chúa, nhận tình yêu Cha
Biết bao khoảnh khắc trong đời
Thiên Binh của Chúa, giải vây, mở đường

Chữa lành, Ngài Đấng Chữa Lành
Người câm, kẻ điếc, dâng lời Ngợi Khen
Người què nhảy múa, tôn vinh
Ngợi khen Cha Thánh, đời đời quang vinh

Giờ trong giây phút khẩn cầu
Xin Cha thương xót, đoái thương dân tình
Xin Cha mở khoá ngục tù
Biết bao người vẫn chưa nhìn ra Cha

Giê-xu. Danh Chúa năng quyền
Ôi Danh Xưng ấy, Danh kỳ diệu thay
Lòng con xoay hướng, Si-ôn
Đường về tràn ngập, ơn Ngài lạ thay

Mở tai, mở mắt dân con
Cho con nhìn biết Tình Cha Đại Ngàn
Một mùa ơn phước tràn tuôn
Dâng lời cảm tạ, lòng mừng vui luôn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~
Cảm tác về lòng biết ơn Chúa trong Mùa Lễ Tạ Ơn 2019. Xin Chúa mở mắt lòng để chúng ta nhìn biết Ngài là Cha yêu thương, Đấng cung ứng mọi nhu cầu trong đời sống chúng ta từ đây cho đến đời đời! Amen!

Tình Người, Tình Cha

Ngày 20, Tháng 11, Năm 2019

Không tình, không nghĩa ai ơi
Để lên cân tới cân lui làm gì?
Đếm từng bạc cắc đồng tiền
Thâu vào trữ mãi, cái lòng vô ơn!

Cha già, mẹ yếu còn đâu
Con côi thật vẫn mang lòng côi
Đấu tranh đấm đá đêm ngày
Cái cân tình nghĩa, bội lòng tha phương

Con côi nhìn biết điều gì?
Ôi lòng nghi kỵ, từ lòng con côi
Xin Cha mở mắt dân con
Xin Cha thương xót giải bầy tâm can

Chữa lành tâm bệnh chúng con
Xin Cha tha thứ, xin Ngài gia ơn
Mở lòng, mở mắt, mở tai
Cho con nhìn thấy tình Cha đạt dào

Lòng con rộng mở, ban cho
Cửa trời rộng mở, quang khai mọi lòng
Chúa ôi, xin Chúa một điều
Cho con nhìn biết chính Ngài là Cha

Cái cân, nghèo đói, con côi
Giờ con xin Chúa tẩy thanh lòng này
Làm sao “cân nghĩa”, “cân tình”?
Làm sao đáp trả ân tình mẹ cha?

Ôi thôi xin Chúa xót thương
Rịt lành, giải phóng hiện tình dân con
Không còn tính toán lôi thôi
Nối vòng tay lớn, mở ra giờ này

Phá tan ren rối, u tù
Giải vây, khai phóng dân con giờ này
Chẳng còn đau khổ, nhụt lòng
Không còn lạc lõng, chẳng còn bơ vơ

Tình Cha, cung ứng mọi điều
Tình Ngài bao phủ chở che mọi đàng
Xin Cha nhớ đến dân con
Biết bao thế hệ, tìm Cha nhớ Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~

Xin Chúa giải phóng chúng ta thoát khỏi tinh thần ‘con côi’ để chúng ta nhìn biết thẫm quyền trong địa vị làm con Đức Chúa Trời!

Nghịch Cảnh hay Cơ Hội?

Ngày 20, Tháng 11, Năm 2019

Khi đối diện với sự việc, chúng ta có quyền chọn lựa. Và sự quyết định trong khoảng khắc ấy sẽ định đoạt hướng đi trong cuộc sống chúng ta. 

Hãy nhớ rằng, nếu chúng ta buông tay không muốn quyết định thì điều đó cũng chính là một sự chọn lựa. Vì sao? Vì chính sự thụ động này cũng sẽ đưa dẫn chúng ta theo một hướng đi, nhưng nó không là điều tốt nhất Chúa đã dành sẵn cho chúng ta!

Thế thì, khi đối diện với nghịch cảnh, sự quyết định trong tư duy tức là sự suy nghĩ của chúng ta sẽ mở ra một con đường mới hoặc dẫn đưa chúng đến một ngõ cụt!

Đây là lý do vì sao Chúa liên tục khuyên mời chúng ta đến gần Chúa hầu có đồng một tâm tình với Đấng Christ, tức là chúng ta nhìn thấy những gì Ngài đang nhìn thấy và lắng nghe những gì Ngài đang truyền phán.

Chúa đang nói gì với chúng ta?

Trong giữa lúc tranh sáng tranh tối, chúng ta cần nắm bắt mặt Khải của Chúa. Sự Khải tỏ này đến từ nơi kín nhiệm trong mối tương giao mật thiết hằng ngày, mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương!

Và khi đó chúng ta sẽ được chiếu sáng trong ánh sáng của mặt Ngài. Cái ngoại cảnh oái ăm kia sẽ không thể nào khống chế chúng ta nữa vì Đấng ở trong chúng ta là lớn hơn kẻ trong thế gian. Chúa sẽ vùa giúp chúng ta. Ngài sẽ mở đường dẫn lối. Ngài sẽ cung ứng mọi nhu cầu. Ngài sẽ giải phóng và ban cho chúng ta sự đắc thắng!

Cái nghịch cảnh kia sẽ trở thành một cơ hội tuyệt vời!

Trong cơn giông tố Chúa sẽ ban ơn và bởi Đức tin chúng ta bước ra khỏi thuyền. Trong cơn bách hại chúng ta sẽ nhìn biết Chúa là Đấng giải cứu. Trong cơn bệnh tật, chúng ta sẽ nhìn biết Chúa là Đấng Chữa Lành. Trong cơn khốn khó, Đức Chúa Trời là Đấng bênh vực, minh oan. Trong cơn nghèo đói Chúa là nguồn cung ứng vô biên.

Thiên Đàng tràn ngập lối đi vi chúng ta bước đi trên con Đường Thánh của Chúa. Không những chúng ta nhận được ơn phước mà thôi nhưng ngay cả những người xung quanh, họ cũng sẽ nhìn biết Chúa qua các dấu kỳ phép lạ trong cuộc đời của chúng ta.

Thật vậy, trong khi đối diện với những thử thách cam go trong cuộc đời, ấy là lúc Chúa ban cho chúng ta một tầm nhìn mới, với một tấm lòng mới để chúng ta nhìn biết Ngài là ai trong hiện cảnh!

Hãy chào đón Vua Vinh Hiển và tôn cao Ngài trong đời sống chúng ta. Chúng ta cũng sẽ chào đón nhiều “Cơ Hội” trong những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~

“Hãy có đồng một tâm-tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình-đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm-giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi-tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập-tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus-Christ là Chúa, mà tôn-vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” – Phi-líp‬ ‭2:5-11‬ ‭VB1925‬‬

Đạo Binh Không Tên Tuổi

Ngày 16, Tháng 11, Năm 2019

Khi Chúa khuyên dạy Ê-xê-chi-ên nói tiên tri với gió trong trũng xương khô, Lời Chúa đã cho chúng ta biết Ngài đã dấy lên một đạo binh lớn. (Xem trong Ê-xê-chi-ên 37)

Từ một trũng xương khô, đống tro tàn ấy đã tiếp thu sự sống sung mãn đời đời siêu nhiên của Ngài, và, chúng đã sống lại theo thời tiên tri của Ê-xê-chi-ên.

Trong phân đoạn này có nhiều sự dạy dỗ cho chúng ta. Trước hết, hẳn nhiên, Chúa có thể làm phép lạ này nhưng Ngài lại chọn Ê-xê-chi-ên để đồng công cộng tác với Ngài.

Thứ hai, Chúa truyền cho Ê-xê-chi-ên hãy công bố Lời Ngài. Đây không chỉ là lời trong văn tự, nhưng chính là lời Rhema, sự Khải tỏ, ý Chúa cho hiện cảnh.

Thứ ba, sau khi ông Ê-xê-chi-ên vâng theo Lời Chúa thì phép lạ đã xảy ra. Và, Chúa đã dấy lên một đạo binh lớn. Kinh Thánh không nói rằng Chúa đã dấy lên những chiến binh nhưng là một đạo binh. Lời Chúa cũng chẳng nhắc đến tên tuổi của họ.

Chúng ta có vài nhận định như sau:

1. Khi mỗi người trong chúng ta vâng phục Chúa, ấy chính là lúc chúng ta bước đi trong sự liên kiết hiệp một trong Thánh Linh mặc dù chúng ta chưa từng quen biết nhau trong mối liên hệ cá nhân, vì chỉ có một Thánh Linh!

2. Đạo binh lớn nầy là hình bóng của sự mở rộng, sự khai phóng của Nước Đức Chúa Trời trong chúng ta và thông qua chúng ta.

3. Chúa muốn khai phóng từng cá nhân vì Ngài đã đặt để rất nhiều ân tứ trong trong chúng ta để bày tỏ lòng Ngài với những con người đang ở trong sự tối tăm hư mất. Chúa muốn đại dụng chúng ta!

Khi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa trong mối liên hệ mật thiết thì sự vâng phục Chúa là điều tiên quyết cho sự mở rộng vương quốc Ngài và những mục tiêu cá nhân riêng tư thật không có một chổ đứng nào trong cuộc đời của chúng ta.

Đức Chúa Trời đang dấy lên một đạo binh không tên tuổi!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-11-2019
www.luathiengvn.com

Mong Ước Tương Lai Chính là Hiện Tại

Ngày 16, Tháng 11, Năm 2019

Những mong ước tương lai trong tâm tư của chúng ta… Thật ra, Đức Chúa Trời đang vận hành trong chúng ta để hoàn thành định mệnh Ngài đã chỉ định cho từng cá nhân từ trước buổi sáng thế.

Xin Chúa khai phóng và ban cho sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết để chúng ta sống những ngày trời trên đất này, để chúng ta sống trong sự trọn vẹn đầy sung mãn trong nguồn cung ứng vô biên của Đức Chúa Trời của sự cung ứng, Đức Chúa Trời của sự chữa lành, Đức Giê-hô-va, Vua của Chiến Trận!

Thật ra, trong Chúa, trong cõi thuộc linh, không có ‘ngày mai’, vì mọi ngày trên đất này là Ngày của Chúa. Có nghĩa rằng, đức tin sống động của chúng ta đang có thể được biểu hiện ngay trong giây phút này, vì, Ngài là Đấng Hiện Hữu, không có sự phân cách trong thời gian và không gian, tức là sự vô hạn của Đức Chúa Trời.

Là con dân Chúa, dân được tháp vào ‘Gốc Nho’, dân thừa hưởng cơ nghiệp của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, chúng ta là con thừa kế trong giao ước Chúa.

Chúa đã sắm sẵn mọi điều từ trước vô cùng. Hãy ăn năn, trở lại với Chúa để bước vào một cuộc sống sung mãn. Chúng ta sẽ nhìn thấy sự hiện thực của những ước vọng, những giấc mơ mà chính Đức Chúa Trời đã đặt để trong chúng ta. Chúa đang vận hành giữa vòng con dân Ngài!

Shalom

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-11-2019
www.luathiengvn.com

 

Ngoại Lệ

Ngày 16, Tháng 11, Năm 2019

Nhưng ai là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta đang bước đi trong ranh giới và trong thẫm quyền Chúa chỉ định. 

Chủng ta thật ra là những con người “ngoại lệ”. Có nghĩa rằng chúng ta hẳn nhiên sống một cuộc đời siêu nhiên, ngoại lệ, vượt qua sự hiểu biết của tâm trí con người. Khi chúng ta đồng hành với Chúa, với Đấng Tạo Hoá, chúng ta sẽ liên tục bước trong ánh sáng của mặt Ngài, trong trải nghiệm mặt đối mặt với nguồn sức sống Vĩnh Hằng, đời đời, siêu nhiên!

Hallelujah! Đây chính là nguồn phước hạnh vô biên, không giới hạn, vượt qua mọi giới hạn của thời gian và khoảng cách.

Vì sao? Vì Cha của chúng ta là Đấng Siêu Nhiên. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng tể trị trên muôn loài vạn vật của cả vũ trụ này. Ngài là Đấng đầu tiên và là Đấng sau cùng. Mọi việc khởi đầu và kết thúc với Ngài!

Ôi, nguyện xin Chúa mở mắt, mở lòng để chúng ta nhìn biết Cha của chúng ta là Đấng ấy, có một không hai trong vũ trụ này và Ngài chính là Đức Chúa Trời của sự yêu thương!

Chúng ta có đang sống với một tầm nhìn thiển cận nào chăng? Chúng ta có nhìn biết địa vị làm con của chúng ta chăng? Chúng ta có đang sinh sống như một đứa con côi chăng?

Xin Chúa mở mắt lòng để nhìn thấy sự sống sung mãn mà Chúa đã chỉ định cho chúng ta ngay trên đất này, ngay trong giây phút này hầu cho ý Cha ở đất sẽ được thành toàn theo ý Ngài, ở đất như trời!

Lời công bố của Chúa thông qua môi miệng, lòng, chúng ta sẽ biến đổi, giải phóng lãnh thổ, thanh tẩy đất, chữa lành môi trường, đảo ngược mọi tình thế và tống khứ các chủ quyền để mang lại sự tự do cho dân tình.

Đây chính là một cuộc đời “ngoại lệ”, siêu nhiên của con cái Đức Chúa Trời trên đất!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-16-2019
www.luathiengvn.com

Mẹ Tôi!

Ngày 15, Tháng 11, Năm 2019

Mẹ tôi, hình bóng yêu thương
Nhớ luôn, nhớ mãi hình hài thân yêu
Ôi sao tình Chúa trào dâng
Lòng tôi vẫn nhớ, vẫn yêu kính người

Lòng hy sinh sống vì con
Đức Tin sống động, Tình Yêu dạt dào
Tỏ bày tình Chúa, mọi điều
Tín trung cầu nguyện, đêm ngày thiết tha

Hôm nay, tôi nhớ mẹ tôi
Nhớ dòng nước mắt, nhớ lời khuyên lơn
“Con ơi, hãy nhớ điều này
“Hãy nhờ cậy Chúa, hãy kêu cầu Ngài”

Mẹ tôi, tiếng nói lòng Cha
“Con ơi, hãy đến, trở về với Cha
“Mọi điều trắc trở trong đời
“Lời Ngài giải đáp, giải vây mở đường”

Mẹ tôi, tiếng nói tình yêu
“Chúa Trời, Ngài Đấng trọn đời, yêu con
“Chớ trông, chớ cậy vào người
“Kiếm tìm mặt Chúa, lòng Cha giờ này”

Mỗi lần tôi nhớ mẹ tôi
Ôi đôi mắt ấy, yêu thương dịu dàng
Hành vi, cử chỉ, Đức Tin
Một lòng với Chúa, một lòng yêu con

Mẹ tôi, hai tiếng “Mẹ Tôi”
Biểu dương Tình Chúa qua người Mẹ Yêu
Ôi lòng mẹ quá bao la
Tấm lòng của Chúa tỏ bày cho tôi

Lời cầu nguyện của mẹ tôi
Qua bao năm tháng, thành hình trong tôi
Ôi lời tha thiết của bà
Vẫn còn hiệu nghiệm, Chúa Cha nhậm lời!

Giờ đây lòng vẫn kêu cầu
Xin Cha giải phóng, xin Ngài đoái thương
Dấy lên nữ chiến binh Ngài
Vọng canh vang tiếng, tiếng người Mẹ Yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-15-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~

Cảm tác tưởng nhớ đến người Mẹ thân yêu đã về với Chúa. Hôm nay nhằm ngày sinh Nhật của bà. Nguyện xin Chúa dấy lên nhiều nữ chiến binh can trường gác canh linh hồn của con cái mình hầu khai phóng một đạo binh hùng mạnh cho nước Đức Chúa Trời. Shalom!

Chỉ Một Điều

Ngày 15, Tháng 11, Năm 2019

Lòng ta nhìn biết một điều
Một điều duy nhất lòng ta mong chờ
Chờ xem Chúa Đấng hiển vinh
Mời Ngài ngự giữa chúng con giờ này

Ôi ta trông đợi từng giây
Trong nơi kín nhiệm tìm đôi mắt Ngài
Mắt Ngài đưa dẫn trọn đời
Mặt Ngài ngời sáng trên con dân Ngài

Một điều, xin Chúa Cha ơi
Cho con tận hưởng tình yêu đại ngàn
Con xin, xin trọn một đời
Ở trong nhà Chúa, Gia-vê đời đời

Nhìn xem sự tốt đẹp, Cha!
Ngày đêm cầu hỏi, trong nơi, đền Ngài
Mặt Cha chiếu sáng, Danh Ngài
Danh Cha kỳ diệu, Lời Cha dịu dàng

Danh Xưng, Chúa Đấng năng quyền
Trong Danh Cứu Chúa, đánh lùi ma vương
Dấu kỳ phép lạ theo ta
Ta về chốn ấy, tẩy thanh thành trì

Giữa khi trong chốn gian truân
Trở về Nhà Chúa, nơi Ngài gia ơn
Đầu nguồn, Ngài Đấng Đầu Nguồn
Ôi nguồn sống Chúa, Ngôi Trời Vinh Quang

Giờ con xin Chúa một điều
Một điều con vẫn thiết tha khẩn cầu
Xin Cha chiếu sáng Mặt Ngài
Trong nơi Chí Thánh, con tìm Mặt Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~

Chúng ta chỉ cần một điều, ấy là sự tương giao mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương. Đây là khởi điểm của mọi việc, trên trời, dưới đất và bên dưới đất… trên khắp đất. Shalom!

“Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm-kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn-xem sự tốt-đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu-hỏi trong đền của Ngài.” – Thi-thiên‬ ‭27:4‬ ‭VB1925‬‬

Trận Chiến Đương Thời

Ngày 15, Tháng 11, Năm 2019

Chúng ta chẳng được sinh ra đời để…

1. Chỉ tồn tại…

2. Sống vất vưỡng qua ngày không mục đích…

3. Sống theo sự nhìn biết dựa trên những điều mắt thấy tai nghe trong thuộc thể…

4. Trông chờ nơi các cơ cấu tôn giáo để mờ đường dẫn lối…

5. Trông chờ vào các hàng giáo phẩm…

Chúng ta được sinh ra đời để…

1. Thể hiện Nước Đức Chúa Trời trong địa vị làm con

2. Sống với một mục đích thiên thượng để hoàn thành định mệnh Chúa đã ban cho chúng ta hầu cho ý Cha được nên ở đất như trời

3. Sống theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong đức tin của Con Đức Chúa Trời và trong mối tương giao mật thiết mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương

4. Trông chờ nơi Chúa và đến gần Ngài để di chuyển một cách linh động theo lời truyền phán của Ngài

5. Liên tục ở trong Chúa để danh tính chúng ta được khai phóng hầu mở rộng vương quốc Ngài. Đây là một ngày của thánh dân Chúa. Chúa đang dấy mỗi người trong chúng ta lên để trở thành một đạo binh hùng mạnh của Nước Trời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-11-2019
www.luathiengvn.com

Đấng Chữa Lành 

Ngày 14, Tháng 11, Năm 2019

Hôm nay tôi xin dâng lên Chúa lời cảm tạ ngợi khen về sự chữa lành của Chúa. Đây thật ra không là một điều mới lạ đối với chúng ta là con cái Chúa. Vì lời Chúa cho chúng ta biết rõ về những ơn Phước Chúa đã dành sẳn cho con dân Ngài. 

Chúng ta không xa lạ gì với lời Chúa trong Thi-Thiên 107:20:

“Ngài đã ban lời Ngài và chữa lành họ; Ngài đã giải cứu họ khỏi miệng của phần mộ.”

Đức Chúa Trời đã gởi, đã ban cho lời Ngài để chữa lành chúng ta thoát khỏi sự chết, khỏi bệnh hoạn, và khỏi sự khống chế của ác linh sự chết. Hallelujah!

Chính Đức Chúa Giê-xu, Ngài là Ngôi Lời được sai phái từ trời để chữa lành chúng ta:

“Ban đầu có Ngôi-Lời, Ngôi-Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi-Lời là Đức Chúa Trời… Ngôi-Lời đã trở nên xác-thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh-hiển của Ngài, thật như vinh-hiển của Con một đến từ nơi Cha.” – Giăng‬ ‭1:1, 14‬ ‭VB1925

‬‬Sự việc này đã xảy ra nhiều lần, nhưng có lẽ vì nó không thể hiện trong một bối cảnh như tôi thường suy tưởng. Vì thế, tôi không nhìn biết rõ sự việc cho đến sáng sớm hôm nay!

Nhiều lần, nhiều lúc, giữa lúc mệt mỏi trong thể xác và ngay cả trong tâm linh, thì Chúa Thánh Linh lại ban cho tôi một mặc Khải về một ý niệm nào đó. Và sau khi lời đó được viết ra và đăng tải lên thì Chúa lại viếng thăm tôi và ban cho sức mới. Tôi tiếp nhận được sự chữa lành của Chúa sau khi nhận được Lời Ngài!

Hallelujah! Điều này thật là đơn giản, như Lời Chúa đã bày tỏ trong Thi-thiên 107 và trong Giăng 1!!!

Chúa Giê-xu, Ngài là Ngôi Lời được sai phái xuống thế gian để chữa lành chúng ta.

Bạn có đang cần một Đấng Chữa Lành chăng? Ngài là Chúa Giê-xu từ Na-xa-rét. Đấng chữa lành mọi tâm bệnh, mọi bệnh tật trên đất này.

Ngài là Đấng Chữa Lành cho bạn!

Hãy kêu cầu đến danh Chúa. Vì bất cứ một ai kêu đến danh Ngài thì sẽ được cứu thoát, được giải phóng và chữa lành!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-11-2019
www.luathiengvn.com

Sợ!

Ngày 14, Tháng 11, Năm 2019

Sợ mưa, sợ gió phủ phàng
Sợ buồn, sợ nhớ, tư duy hành hình
Sợ người gian dối, vô tư
Sợ lòng phản bội, sợ đời gian manh

Ôi thôi, ta chớ sợ gì
Tình yêu của Chúa đánh lùi ác linh
Trong tình yêu Chúa dịu dàng
Tình yêu đánh hạ, phá tan mọi xiềng

Biết bao năm tháng đợi chờ
Chờ người, chờ cảnh, chờ thời tiến lên
Kìa nhìn lên Chúa Chí Cao
Mắt Ngài trông đợi, con ơi trở về!

Cảnh tình dân Chúa tang thương
Xin Cha giải phóng chúng con giờ này
Nhìn vào Mắt Chúa thấy ta
Hình hài ảnh tượng Con Trời trong ta

Chổi lên, thăng tiến, mở ra
Danh Ngài, thẫm vị, Con Trời trong ta
Lời Ngài, Lời Chúa năng quyền
Chỉ một Lời ấy, tẩy thanh vùng miền

Lời Ngài công nghĩa, thanh minh
Dẹp tan kẻ ác, đánh lùi ma vương
Cớ sao ta vẫn sợ, lo?
Khép đi, đóng lại, cửa trời mở ra

Đoạn trường, phân cách, ác gian
Kết thân, thỏa hiệp làm gì, kẻ gian?
Trở về giao ước, với Cha
Trở về, xoay hướng ăn năn, xoay lòng

Ngay trong khoảnh khắc ăn năn
Chúa Trời thăm viếng, gia ơn, tình Ngài
Biết bao ơn phước từ trời
Khi Thần Linh Chúa ngự vào tâm ta

Gia-vê, Chúa Đấng Sha-mah
Trọn đời bênh vực, yêu thương, ở cùng
Trong Ngài, chớ sợ, chẳng lo
Chuyển thay, đảo ngược mọi tình cảnh kia

Cửa trời nay mở rộng luôn
Kìa Thập Giá Chúa, Huyết Ngài giải vây
Chữa lành tâm bệnh dân con
Tư duy trong sáng, mặt ngời sáng luôn

Ác linh, ngươi phải lui đi
Đi vào quên lãng, lùi xa dân tình
Con dân Chúa hãy vùng lên
Chớ nghe kẻ ác, lắng nghe tình Ngài

Đánh tan mọi nỗi lo âu
Tình yêu, chiến trận, con Ngài xông lên
Ngục tù, khai phóng, mở ra
Kìa thiên binh Chúa hạ hồi giải vây

Một lòng với Chúa, đồng hành
Một lòng vui hưởng, tình Cha đạt dào
Một lòng hát xướng, ca vang
Ngợi khen Vua Thánh, đời đời vinh quang!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~

Vì lòng nhân từ Chúa, xin Ngài đoái thương giải phóng dân tộc chúng con!

Mưa!

Ngày 13, Tháng 11, Năm 2019

Mưa đêm, gió lạnh ướt tim
Lòng ta tẩm lạnh gió sương cuối mùa
Một mùa tang tóc đau buồn
Cỏ than, dân khóc, đói nghèo than ôi!

Chúa ôi, Ngài có nghe chăng?
Dân Oan than vãn, buồn đau, mấy đời
Giờ con dân Chúa dấy lên
Vọng canh vang vọng kêu cầu Gia-vê

Ăn năn thống hối cho dân
Tuyệt giao mọi mối thông đồng, ác linh
Mở lòng, mở rộng lòng ta
Ban cho, khai phóng dân tình mọi nơi

Chớ nên cái quản dân tình
Rập khuôn, chớ rập, giáo điều bâng quơ!
Lòng Cha bày tỏ qua ta
Tình yêu chân thật đến từ trên cao

Kẻ thù, ngươi phải buông ra
Để dân ta sống hầu thờ Phượng Cha
Giờ ngươi đánh cướp dân tình
Bảy đàng tháo chạy, đền bù cho dân!

Dân Cha, ta hãy vùng lên
Đánh tan gian ác, phá tan mọi xiềng
Ngục tù bẻ khoá, quan khai
Mở lòng khai phóng, ban cho giờ này

Chớ nên thắt chặc lòng mình
Tình Cha mở rộng lòng con dân Ngài
Điều gì đang có trong tay?
Ban cho khai phóng, giải vây dân tình!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13/11/2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~

Cảm tác về sự giải phóng dân tộc. Xin Chúa Thánh Linh khai phóng lòng chúng ta. Chúa đã thiểu hiện lòng Ngài qua sự ban cho. Chúng ta là con cái của nước láng, hãy mở rỗng lòng mình trong mọi phương diện cho sự giải phóng dân tộc!

Gió!

Ngày 13, Tháng 11, Năm 2019

Hôm nay gió lạnh, chạnh lòng
Chạnh lòng nhớ đến tấm lòng bơ vơ
Không nhà, không chổ gối đầu
Không nơi nương tựa, con côi một mình

Bạn ơi, bạn có biết chăng?
Cảnh tình tang tóc, dân tình lầm than
Tình yêu Chúa vẫn tuôn trào
Dòng sông sự sống muôn đời, Ngôi Hai

Về bên Thập Tự, ta về
Về bên Chân Chúa, trọn lòng với Cha
Cớ sao ta vẫn bôn ba?
Giờ kêu cầu Chúa, xin Ngài đoái thương

Cha ôi, nhớ đến dân con
Ba miền, trong cảnh tang thương giờ này
Cánh tay Ngài Đấng năng quyền
Có điều gì quá khó chăng cho Ngài?

Chân Ngài đạp đất, Mắt Ngài
Ô kìa Ánh mắt yêu thương dịu dàng
Tay Ngài cứu vớt dân con
Miệng Ngài khai phóng, Lời Ngài giải vây

Giờ tìm Cha Thánh, Mặt Ngài
Chớ tìm công thức, giáo điều bâng quơ
Mắt Ngài đưa dẫn ta luôn
Mặt Ngài chiếu sáng rạng ngời trên ta

Gió ơi, hãy thổi mau đi
Thổi bay, cơn sóng, nổi buồn dân ta
Thổi trên trũng chết, xương khô
Dấy lên dân Chúa, chiến binh can trường

Vùng lên ta, hãy vùng lên
Dấy lên, chổi dậy, Ba miền dân ta
Vung gươm hai lưỡi của Cha
Tẩy thanh lãnh thổ, đánh lùi Ma-Môn

Thánh Linh, Gió Chúa, mở lòng
Mở tai, mở mắt, cho con thấy Ngài
Ôi tình yêu Chúa bao la
Chữa lành tâm khảm, rịt lòng dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-12-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~

Cảm tác về sự giải phóng dân tộc. Xin Gió Thánh Linh Ngài viếng thăm chúng ta một lần nữa!

Chúa Vẫn Gọi Mời

Ngày 12, Tháng 11, Năm 2019

Chúa Trời, Ngài Đấng đi đầu
Ngàn xưa, từ buổi sáng thế, chính Ngài
Nắn lên ảnh tượng, bóng Ngài trong ta
Bàn Tay ấp ủ, thương yêu, gọi mời

Tim Ngài, mở rộng lòng Ngài
Mở lòng, ban phước, phủ che loài người
Ban cho Con Một, hình hài yêu thương
Ngày qua tháng lại, tình Ngài chẳng vơi

Qua bao giông tố cuộc đời
Tiếng Cha mời gọi, con ơi trở về
Trở về, hãy trở về nhà của Cha
Mở lòng cầu vấn Gia-vê giờ này

Nhà Cha ta, có mọi điều
Thẫm quyền, thân vị, làm con Vua Trời
Gia-vê, Ngài Đấng Ra-phê, chữa lành
Bình an trong chốn cao hơn, ân tình

Ôi tình yêu Chúa diệu kỳ
Rịt lòng tan vỡ, mở lòng ban cho
Tay trong Tay Chúa, có gì, cho ra
Như nguồn nước sống vỡ bờ Biển Đông

Ban cho khai phóng tình Ngài
Tiếng Ngài mời gọi, con ơi, mở lòng
Chớ để chật hẹp, giăng dây cho dài
Mở mang, khai phóng dân tình mọi nơi

Mùa gặt, kìa đã gần kề
Mở rộng nơi chốn, từ lòng ban cho
Ban cho, tuỳ thuộc lòng ta với người
Miếng cơm manh áo, tỏ bày lòng Cha

Ban cho tình Chúa, bao dung
Điều gì ta có, ta ban cho người
Giờ đây tiếng Chúa gọi mời chúng ta
Tay ta rộng mở, tỏ bày lòng Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt-cá người trở nên cứng vững; người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền-thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi-khen Đức Chúa Trời.” – Công-vụ‬ ‭3:6-8‬ ‭VB1925‬‬

“Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật-hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc! Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng-dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ-nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang-vu đông dân-cư.” – Ê-sai‬ ‭54:2-3‬ ‭VB1925‬‬

Tư Thế Cầu Thay

Ngày 10, Tháng 11, Năm 2019

Lời Chúa trong Ê-phê-sô 6:12 đã cảnh báo chúng ta về những sự khó khăn, những tranh chiến đối đầu vớI những cơ cấu tối tăm, Ma-môn, với những chủ quyền đang cố tình khống chế hội thánh, con dân Chúa. 

“Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” – Ê-phê-sô‬ ‭6:12‬ ‭VB1925‬‬

Hãy nhớ rằng Chúng ta chẳng đối đầu với loài người xác thịt, nhưng với các chủ quyền, chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất, ấy là, cướp, giết và hủy diệt!

Vì thế, chúng ta không thể sử dụng những chiến lược trong xác thịt của thế giới thuộc thể. Có nghĩa rằng khi đối đầu với các ác linh này chúng ta không thể dùng những biện pháp điển hình như sau:

1. Cố vấn, dùng tâm lý học hoặc thuyết học của con người
2. Tranh cải biện luận lẽ phải trái
3. Dùng trí khôn ngoan để tìm kế đánh hạ đối phương
3. Nan nỉ và van xin kẻ đang khống chế mình

Muốn đánh hạ kẻ thù, thì việc đầu tiên là chúng ta cần tìm biết ý Chúa cho hiện cảnh. Xưa kia, vua Đa-vít từng thốt lên lời này:

“Để ta cầu vấn Đức Giê-hô-va!”

Hẳn nhiên, sau đó Đa-vít đã làm mọi điều Chúa chỉ dạy để đánh bại quân thù.

Đây là sự thông sáng của một con người biết Chúa trong mối liên hệ mật thiết hằng ngày. Sự nhìn biết, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi điểm của sự khôn ngoan, của mọi việc.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-11-2019
www.luathiengvn.com

Sự Tốt Lành Của Đức Chúa Trời

Ngày 10, Tháng 11, Năm 2019

Ngay cả lá rơi rụng trên đất cũng thật tuyệt đẹp. Chúa là Đấng lạ lùng, mọi việc Ngài tạo dựng nên thật là hoàn hảo!

Xin Chúa mở mắt để chúng ta nhìn thấy sự tốt lành trong Đấng tạo hoá!

Chớ lắng nghe những âm hưởng mang tính cách vu khống: vu khống sự tốt lành của Chúa, vu khống chúng ta là những sáng tạo tuyệt Mỹ của Đức Chúa Trời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-11-2019
www.luathiengvn.com

Năm 5780 – Một Năm Của Lời

Ngày 9, Tháng 11, Năm 2019

Bạn có biết chăng bất cứ một âm hưởng nào đó khi được làm vang lên thì âm thanh đó sẽ liên tục vang dội không ngừng nghỉ. Có nghĩa rằng âm hưởng đó sẽ được ‘loan truyền’ cho đến khắp đất.

Chúng ta là một trong những công vụ để làm vang dội âm hưởng của thiên đàng trên đất này. Và, năm 5780 trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2020 là một năm nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của lời, của âm hưởng từ miệng chúng ta phát lên.

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, một ngôn ngữ bao gồm những từ gốc, một từ biểu hiện cho thập niên 80 mang lấy một ý nghĩa thể hiện “môi miệng” của chúng ta.

Lời Chúa cho chúng ta biết rằng, “trong lòng đầy dẫy, miệng ngoài nói ra…” Đúng thế, đây là một năm Chúa muốn thể hiện Nước Đức Chúa Trời qua Lời Ngài. Và, chúng ta là những ống dẫn, những công cụ Ngài sẽ xử dụng để khai phóng và mở rộng vương quốc Chúa.

Chúng ta có đang lắng nghe tiếng Chúa, nắm biết ý Ngài để công bố ý chỉ của thiên đàng cho hiện cảnh chăng? Lời nói của chúng ta có phản ảnh hình bóng của Cha thiên thượng chăng?

Điều này không có nghĩa rằng chúng ta phải noi theo các điều luật, giáo điều và công thức do con người thiết kế! Nhưng, Chúa đang nói gì với chúng ta?

Hãy công bố ý Chúa cho hiện cảnh, trên lãnh thổ chúng ta đang cư ngụ. Hãy thận trọng về những lời thốt lên từ lòng chúng ta. Những tư tưởng này đến từ đâu và chúng có thực thi ý chỉ của thiên đàng chăng? Vì những âm hưởng này, tốt hay xấu, chúng sẽ mang lại một sự chấn động trong cõi thuộc linh.

Nguyện xin Thần Lẽ Thật khai phóng và mở miệng chúng ta để công bố ý Chúa cho hiện cảnh trên khắp lãnh thổ Việt Nam Con dân Chúa, nếu chúng ta không nhờ cậy Chúa để chổi dậy, thì Ngài sẽ dấy những con người khác lên để thực thi ý chỉ của thiên đàng!

“Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái-mộ nó sẽ ăn bông-trái của nó.” – Châm-ngôn‬ ‭18:21‬ ‭VB1925‬‬

Xin Chúa mở mắt lòng! Xin Chúa vùa giúp chúng ta chọn con đường sự sống Ngài đã dành sẳn cho chúng ta ngày hôm nay.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 9-11-2019
www.luathiengvn.com

Khoảnh Khắc Trong Cha

Ngày 9, Tháng 11, Năm 2019

Thì giờ thấm thoát qua mau
Như tên bắn ấy, như làn khói bay
Bước đi với Chúa hằng ngày
Mỗi giây một phút trong thì của Cha

Ruộng vườn, hoa quả, vụ mùa
Con gặt nối gót người gieo giờ này
Xin Cha mở khoá lòng ta
Mở lòng yêu mến tha nhân vùng miền

Yêu Cha, yêu cả bầu trời
Yêu dân mến nước, chữa lành nước non
Mở lòng chào đón Giê-xu
Mở lòng rộng rãi, mở lòng ban cho

Tình yêu, bày tỏ lòng Ngài
Tình yêu chiến thắng, tình Ngài bao dung
Nước Trời rộng mở trong ta
Chớ nên cai quản, giờ khai phóng lòng

Chúa Trời ban phước gia ơn
Biết bao ân tứ, dân Ngài vùng lên
Thiên đàng đang ở trong ta
Dòng sông sự sống, tuôn tràn qua ta

Ngục tù xiềng xích đâu nào?
Đánh tan ren rối, phá tan mọi xiềng
Biết bao lòng vẫn vấn vương
Con dân Chúa hãy vùng lên giờ này

Mọi nơi khắp chốn ta đi
Chân ta đạp đến, Danh Ngài dội vang
Thần quyền, thẩm vị Cha ban
Làm con Vua Thánh, làm con Vua Trời

Lời Ngài truyền phán qua ta
Lời trong khoảnh khắc, đánh lùi ác linh
Từ Trời, Lời Chúa truyền ra
Minh oan, giải phóng, chữa lành dân gian

Qua bao thế hệ gian truân
Đất buồn, biển chết, sông than khóc kìa
Giờ Cha khai phóng dân Ngài
Chổi lên, vùng dậy, Nam, Trung, Bắc, kìa!

Đánh tan kẻ ác, gian manh
Chữa lành lãnh thổ, rịt lòng dân ta!
Một Lời truyền phán từ Trời
Lời trong khoảng khắc đi vào thiên thu!

Lửa Thiêng Việt Nam 9-11-2019
www.luathiengvn.com

Lời Từ Lòng

Ngày 8, Tháng 11, Năm 2019

Nếu chúng ta liên tục chú tâm nhận định và nói lên những sự tang tóc tiêu cực của hiện cảnh thì những sự việc đó không thể chuyển đổi. 

Khi nhìn nhận hiện cảnh, chúng ta cần đặt vài nghi vấn cơ bản như sau:

Chúa đang nói gì với chúng ta trong tình cảnh này?

Ý Chúa cho nghịch cảnh này là gì? Sự chuyển đổi nào cần được thực thi trong lúc này để mở rộng vương quốc Ngài?

Sự giải cứu và tình yêu của Chúa cần được biểu hiện như thế nào để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời cho ai đó trong nghịch cảnh này?

Nói tóm lại, chúng ta cần nắm bắt ý Chúa cho hiện cảnh.

Xin Chúa mở mắt lòng chúng ta!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-11-2019
www.luathiengvn.com

Mô Hình Đầu Tiên

Ngày 8, Tháng 11, Năm 2019

Ngay từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một mô hình cơ bản. Ấy là, mọi việc khởi đầu bằng lời truyền phán của Chúa.

Cả vụ trụ loài người đã được dựng nên bằng Lời Ngài!

A-đam được nắn ra từ bụi đất và trở nên một loài sanh linh theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời khi Ngài hà hơi, truyền Lời Ngài vào A-đam.

Ngày nay, cũng thế, Chúa vẫn đang liên tục truyền phán với loài người. Vấn đề là, chúng ta có thể nắm bắt những gì Ngài đang nói với chúng ta chăng?

Chúa truyền phán với Ê-xê-chi-ên, “Hãy nói tiếng tri với gió. Hãy nói tiên tri với trũng xương khô để nó sống lại!” Và, khi ông vâng lời, làm theo những gì Chúa truyền dạy, thì Ngài đã dấy lên một đạo binh lớn!

Hôm nay, Chúa Thánh Linh đang nói gì với chúng ta?

Những trũng xương khô nào trong cuộc sống của cuộc đời chúng ta, của cuộc đời dân tộc chúng ta cần được sống lại?

Chúa đang nói gì với bạn?

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 8-11-2019
www.luathiengvn.com

Luyến Tiếc Gì?

Ngày 6, Tháng 11, Năm 2019

Bóng Thu, dấp dáng trong tim ta
Ngự trên lãnh thổ, một hình hài
Giờ ta vẫn nhớ, chuyến đò xưa
Người đi kẻ ở, tan tác lòng

Luyến tiếc như mây bay ngập ngừng
Trải dài in bóng dáng nàng Thu
Mùa Thu năm ấy đầy kỷ niệm
Một mùa thương nhớ thiết tha lòng

Nhớ chăng con đường vắng bóng Thu?
Nhớ gì nhớ mãi, đường xưa ấy
Đường mòn ngập bóng hằn tư duy
Thói quen thấp thoáng con đường cũ

Rập khuôn, rập lối, trong ký ức
Dân tình tang tóc, đường lối xưa
Giờ ta cỡi bỏ áo choàng cũ
Danh tính, tư duy rối ren lòng

Cầu xin Cha Thánh, con nguyện cầu
Mở ra đường mới cho dân con
Một tầm nhìn mới, một hướng mới
Một tình yêu mới, tấm lòng mới

Một chuyển đổi mới, trong tư duy
Không còn giới hạn, con đường xưa
Huyết Chiên Con Ngài, tẩy thanh lòng
Niềm hy vọng mới trong tim con

Hãy để mùa cũ trôi qua đi
Buông bỏ khuôn khổ, bóng hình hài
Xoay lòng đổi hướng chào Cha Thánh
Mở lòng chào đón Chúa tình yêu

Hận thù, ghen ghét giờ tan biến
Bôn ba, tang tóc, biến tan rồi
Đồng tâm hiệp một, trong Thánh Ý
Một lòng trông đợi bóng hình Cha

Thiên đàng vang tiếng trong lãnh thổ
Danh Ngài vang dội, khắp vùng miền
Chữa lành tâm bệnh trong tâm khảm
Giải cứu dân tình khỏi gian nan

Biển chẳng còn buồn, sông dậy sóng
Dầm thắm tình Cha, đất hoa mầu
Cửa trời rộng mở, lòng ban cho
Một lòng vui mừng, niềm vui mới

Bẻ khóa mọi, xiềng xích tư duy
Mở toang ra, cánh cửa ngục tù
Phá tan xiềng, tống khứ Ma-môn
Minh oan dân, giải phóng mọi lòng

Giã từ, giã từ, bóng hình hài
Xoay mắt lòng ta, chân trời mới
Đường xưa lối cũ, chẳng còn đâu
Mắt lòng không luyến tiếc ưu tư

Ngợi khen Chúa, lòng ta rộng mở
Vua Vinh Hiển, xin Ngài viếng thăm
Tẩy thanh lãnh thổ, tấm lòng này
Mắt lòng trông đợi Chúa tình yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 6-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~
Cảm tác về sự giải phóng dân tộc. Xin Chúa thanh tẩy lãnh thổ, khởi đầu trong tâm trí của dân tộc.

Năm 5780, Một Thập Niên Chuyển Đổi

Ngày 5, Tháng 11, Năm 2019

Chúng ta đang bước qua ngưỡng cửa của một thập niên mới. Năm 5780 trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2020 trong Dương Lịch đã khởi đầu.

Đây là một năm của sự chuyển đổi và gia tăng vượt bực. Hãy thận trọng trong lời từ miệng miệng mình nói lên, vì sao? “Trong lòng đầy dẫy, miệng ngoài nói ra…” Lời của chúng ta cần thể hiện Đức tin mình. Đức tin trong đối tượng của chúng ta, ấy là Chúa. Ngài chính là cội rể và cuối cùng của Đức tin chúng ta.

Thế nhưng, chúng ta thật khó có thể biểu hiện Nước Đức Chúa Trời nếu chúng ta chưa biết rõ danh tính mình trong Đấng Christ. Hãy nhớ rằng muôn vật đang trông chờ sự tỏ ra của con cái Đức Chúa Trời!

Chúng ta sẽ là những nhân chứng trải nghiệm nhiều dấu kỳ phép lạ qua lời công bố Chúa Thánh Linh ban cho trong hiện cảnh. Đây là lý do vì sao chúng ta cần tiến lên vào chốn cao hơn để nhìn biết Chúa và lắng nghe tiếng Ngài qua mối tương giao mật thiết với Ngài trong cuộc sống hằng ngày.

Chúng ta không thể nào biết Chúa qua một ai đó. Định nghĩa thuần tuý của mối liên hệ với Chúa mang một tính chất riêng tư, cá nhân. Chúng ta có thể nhận được sự tương trợ qua thân thể của Đấng Christ, nhưng điều đó không thể thay thế cho vối tương giao mặt đối mặt với Đức Chúa Trời của sự yêu thương!

Hãy xoay hướng để trở về với tình yêu ban đầu. Chúa đang trông chờ chúng ta trở về. Điều này không ai là ngoại lệ, ngay cả cá nhân tôi. Mỗi ngày chúng ta cần trở về với Ngài trong mối tương giao để nhìn biết Chúa là ai trong hiện tình chúng ta đang đối đầu!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 5-11-2019
www.luathiengvn.com

Có Tai Có Mắt

Ngày 3, Tháng 11, Năm 2019

Có tai, có mắt thuộc linh
Mở ra nhìn thấy ý Ngài trên cao
Ý Cha tuyệt đỉnh cao xa
Ý Ngài ở đất như trời muôn năm

Thế nào nắm bắt ý Cha?
Đồng tâm tình Chúa, đồng hành với Cha
Nhìn lên vào chốn cao hơn
Tầm nhìn của Chúa hiện trong Mắt Ngài

Mắt Ngài đưa dẫn ta luôn
Trọn đời Ngài Đấng Sha-mah ở cùng
Đến gần Ngài, hãy đến gần
Dựa bên ngực Chúa, lắng nghe tiếng Ngài

Mắt nhìn, mặt ngắm Mắt Ngài
Ô kìa, ánh mắt yêu thương dịu dàng
Hà hơi sự sống muôn đời
Ngài ban sức sống, chữa lành tâm cang

Cớ sao ta vẫn e dè
Rụt rè sợ hãi, buồn phiền âu lo?
Kìa Cha, Ngài vẫn đợi chờ
Mắt Ngài tìm kiếm tấm lòng đau thương

Đau thương, thống hối ăn năn
Xin Cha giải phóng dân con giờ này
Nữa đêm thức giấc nặng lòng
Giờ con chỉ biết khẩn cầu Gia-vê

Chớ nghe kẻ ác gian manh
Chúng thường vu khống dân tình mọi nơi
Chúng khinh dễ Chúa ô kìa
Giờ ta tống khứ ác linh khỏi mình

Lời Cha, Lời Chúa dịu êm
Tiếng Ngài nhỏ nhẹ, yêu thương dịu dàng
Trở về bên Chúa, trở về
Cội nguồn, Ngài Đấng đầu nguồn thương yêu

Mở tai, mở mắt thuộc linh
Người mù mở mắt chào Cha đời đời
Người câm cất tiếng ca vang
Lắng nghe tiếng Chúa, tôn vinh danh Ngài

Đến bên chân Chúa giờ này
Không còn lạc lõng, chẳng còn bơ vơ
Dấu kỳ phép lạ theo ta
Vinh danh Con Thánh, cửa trời mở ra!

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-11-2019
www.luathiengvn.com

Tâm Tình…

Ngày 2, Tháng 11, Năm 2019

 

Cả tuần nay, không hiểu sao tôi phải đối đầu với nhiều sự tình rối ren, với những lời vu khống bâng quơ đến từ nhiều nguồn…

Có lắm lúc, những diễn biến trong thế giới vật chất thể hiện tình thế trong chiến trường thuộc linh. Và, ấy là lúc Chúa hướng dẫn chúng ta trong việc cầu thay cho dân sự.

Dẫu hiện tình có vẻ tang tóc như thế nào chăng nữa, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là tốt lành và Ngài đã mở sẳn một con đường sống cho chúng ta. Hãy lắng Tiếng Chúa và làm theo những gì Ngài truyền dạy để liên tục đi chuyển một cách linh động dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh.

Ngài biết rõ mọi nhu cầu trong đời sống chúng ta!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-11-2019
www.luathiengvn.com

Như Đống Tro Tàn

Ngày 2, Tháng 11, Năm 2019

Tang thương như đống tro tàn
Sống còn tranh đấu giờ tàn ra tro
Trở về bụi đất, trở về
Tan như mây khói, bôn ba làm gì?

Kìa xem, danh, lợi, quyền hành
Hư hư, ảo ảo chỉ là hư không
Giáo điều, quy củ rập khuôn
Ma-Môn, khống chế, hành hình dân Cha

Rắn rồng, quy chế, giáo điều
Tranh nhau cướp đất, khoá tải khoản dân
Này, ngươi, kẻ cướp, nghe đây
Gia-vê, công chính, truyền rao Lời Ngài

“Buông ra, ngươi phải buông ra
“Để dân Ta sống hầu thờ Phượng Ta!”
Một đường đánh cướp dân Ta
Bảy đường tháo chạy, giờ ăn năn đi!

Bảy ngày, trong khoảng bảy ngày
Dân Ta xoay hướng kêu cầu Gia-vê
Chúa Cha Đấng Thánh năng quyền
Đánh tan gian ác, đánh lùi Ma-Môn

Trở về bụi đất hư không
Cớ sao ngươi vẫn bâng quơ lạc loài
Chuyện trong buồng kín giờ này
Lời Ngài Khải tỏ, quang khai mọi lòng

Xin Cha khiến đống tro tàn
Dấy lên dân Chúa, chiến binh của Ngài
Trận này chẳng đánh tay đôi
Chúa Cha, Chiến thắng vinh quang muôn đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Vả lại, anh em phải làm mạnh-dạn trong Chúa, nhờ sức toàn-năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu-kế của ma-quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn-nạn, anh em có thể cự-địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững-vàng.” – Ê-phê-sô‬ ‭6:10-13‬ ‭VB1925‬‬

Niềm Hy Vọng Mới

Ngày 2, Tháng 11, Năm 2019

Hiện tình vô vọng lan tràn
Tang thương, vô cảm, đau buồn ai ơi
Tư duy ren rối, thờ ơ
Bơ vơ, lạc lõng, con côi, nhớ nguồn

Sáng, trưa, chiều tối kiếm tìm
Kiếm tìm danh tính trong người dân gian
Bao lần Chúa viếng thăm ta
Trong cơn khốn khó, xin Cha mở lòng

Cho con nhìn biết Mặt Ngài
Cho con nhìn thấy tình yêu đại ngàn
Cho con nhìn biết Cha Là
Ngài là Đấng Sống, Năng Quyền Vô Song

Chẳng ai sánh kịp với Ngài
Vì yêu Ngài phó Con Ngài, Giê-xu
Nhịp cầu từ đất đến trời
Một niềm hy vọng, từ trời Cha ban

Ôi tình yêu Chúa phủ che
Rịt lòng tang tóc, chữa lành thương đau
Đừng lo, chớ sợ, chẳng buồn
Chúa Cha Ngài vẫn một lòng yêu ta

Cha Là, nguồn sống vô biên
Chữa lành, an ủi, bảo an trọn đời
Kẻ thù, ngươi hãy nghe đây
Chúa Cha, Ngài Đấng Vạn Quân kỳ tài

Ngài Là, Chúa, Đấng Nis-si
Xuất quân ra trận, đánh tan kẻ thù
Giải vây, mở khoá ngục tù
Một niềm hy vọng trào dâng từ trời

Không còn tang tóc bơ vơ
Thoát nghèo, thoát sợ, thoát buồn vu vơ
Giờ đây xin Chúa ban ơn
Niềm vui của Chúa là nguồn sống con

Vùng lên ta hãy vùng lên
Bắc, Trung, Nam hãy kêu cầu Gia-vê
Xin Cha nghe tiếng lòng con
Niềm hy vọng mới, Chúa Ngài ban cho!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~

Khi bóng tối dầy đặc đang bao phủ, thì Chúa, chính Ngài là một niềm hy vọng vô biên. Ngài là cái neo vững chắc của linh hồn giữa mọi bôn ba của cuộc đời!

Hãy vững lòng cầu thay cho dân tộc mình!

Tỉnh Thức

Ngày 1, Tháng 11, Năm 2019

Vọng canh nay vắng bóng người
Hiện tình tang tóc, lòng buồn mênh mang
Ai ơi, sao vẫn thờ ơ?
Lạnh lùng, vô cảm, tâm hồn bơ vơ

Con dân Chúa hãy vùng lên
Sao ta còn vẫn bâng khuâng kiếm tìm
Tìm gì ta vẫn kiếm ai?
Tìm nguồn ơn Phước trở về nhà Cha

Chớ tìm mục vụ, kiếm người
Mắt nhìn mặt ngắm Chúa Cha giờ này
Trũng xương khô ấy, ô kìa
Dấy lên một đạo binh hùng mạnh kia!

Tù Và vang vọng canh ba
Chiến binh của Chúa, dấy lên ba miền
Không cần tìm kiếm xa vời
Bước ra đường phố, tẩy thanh vùng miền

Mở lòng, xin Chúa, ăn năn
Xin Ngài giải phóng, gia ơn mọi lòng
Huyết Chiên Con tẩy sạch lòng
Lời Cha thanh tẩy chữa lành dân gian

Chân ta đạp đến nơi nào
Tình yêu, chiến thắng mọi điều ác gian
Thiên đàng trên khắp lối đi
Lời Ngài công bố, đánh lùi Ma-Môn

Tù Và vang vọng đất trời
Thổi lên báo động chiến binh vùng miền
Đồng tâm tình Chúa, dân Ngài
Cửa trời rộng mở, mở lòng chào Cha

“Buông ra ngươi phải buông ra
Để dân Ta đến hầu thờ Phượng Ta!”
Tình yêu, chiến trận song đôi
Dấy lên, chổi dậy, dân Ngài vùng lên

Chớ theo quy củ giáo điều
Rập khuôn tìm kiếm con người làm chi?
Quay về, ta hãy trở về
Trở về với Chúa trong tình ban sơ

Vọng canh vang vọng, Tù Và
Tiếng kèn tỉnh thức chiến binh, dân Ngài
Vung gươm hai lưỡi của Cha
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng

Xin Cha khai phóng dân con
Xin Cha mở khoá mọi lòng, Cha ơi
Mở tai, mở mắt lòng này
Giờ con tỉnh thức, mở lòng chào Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-11-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~
Cảm tác về sự giải phóng dân tộc. Xin Chúa dấy lên dân Ngài để cầu thay cho lãnh thổ!

Con Đường In Bóng Hình Cha

Ngày 31, Tháng 10, Năm 2019

Con đường in bóng xế chiều
Chiều Thu lặng lẽ, con đường tình yêu
Yêu Cha nhớ đến tình Ngài 
Ngài, lòng mở rộng, đón chào ta luôn

Dẫu trong giông tố, cảnh tình
Tình Cha, tình Chúa một lòng với ta
Ta đi, lòng hướng về trời
Trời, trăng, mây, nước, con đường ta đi

Bao người lầm lạc giờ này
Này ta hãy đến, vụ mùa gác canh
Canh ba, cất tiếng kêu cầu
Cầu xin Cha Thánh động lòng xót thương

Trên con đường Thánh, ô kìa
Kìa, xem con Chúa dập dìu tung tăng
Tăng gia, mở rộng lòng ta
Ta vui, ca hát, con đường tình yêu

Trên con đường Chúa diệu kỳ
Kỳ quang rực rỡ, cửa trời mở ra
Ra vào trên chốn cao kia
Kìa, xem phép lạ, dấu kỳ của Cha

Người mù mở mắt nhìn Cha
Cha ơi, xin Chúa chữa lành dân con
Con đường in bóng hình Cha
Cha, Ngài, mở miệng người câm giờ này

Trên Con đường Thánh của Cha
Con đường Thánh ấy ý Cha thành toàn
Con đường in bóng hình Cha
Con đường hạnh phước an bình trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 31-10-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~

“Đồng vắng và đất khô-hạn sẽ vui-vẻ; nơi sa-mạc sẽ mừng-rỡ, và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui-mừng, cất tiếng hát hớn-hở. Sự vinh-hiển của Li-ban cùng sự tốt-đẹp của Cạt-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh-hiển Đức Giê-hô-va, và sự tốt-đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh những tay yếu-đuối, làm cho vững những gối run-en! Hãy bảo những kẻ có lòng sợ-hãi rằng: Khá vững lòng, đừng sợ nữa! Đây nầy, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo-thù mà đến, tức là sự báo-trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi! Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa-mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau. Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô-uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ-dại cũng không lầm-lạc. Trên đường đó không có sư-tử, không có một thú dữ nào lên; chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca-hát mà đến Si-ôn; sự vui-vẻ vô-cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui-vẻ mừng-rỡ, mà sự buồn-bực than-vãn sẽ trốn đi.” – Ê-sai‬ ‭35:1-10‬ ‭VB1925‬‬

“Mặt Đối Mặt” & “Sự Hiện Diện”

Ngày 27, Tháng 10, Năm 2019

Chúng ta thường đọc xem nhiều phân đoạn trong Thánh Kinh đề cập đến sự hiện diện của Chúa. Đức Chúa Trời đã từng sai phái các thiên sứ như những sứ giả để chuyển tải Lời mặc khải hoặc ý chỉ của Ngài cho một cá nhân, một tập thể nào đó. Và khi người tiếp nhận sứ điệp đó gặp mặt sứ giả Chúa đã sai phái thì chính họ cũng được tiếp nhận lời đó trong dự hiện diện của Chúa. Vì sứ giả đại diện Chúa để chuyển tải Lời Ngài.

Thế thì, chúng ta nhận biết rằng có một sự khác biệt rõ rệt giữa “sự hiện diện” và “mặt đối mặt”!

Chúng ta có thể tham dự một buổi ‘rally’ để nghe lời tuyên bố của Tổng Thống Trump về một thể chế của Mỹ Quốc hoặc một đề tài nào đó liên quan đến một luật mới ngài Tổng Thống muốn thông báo. Trong khoảnh khắc đó, toàn thể đám đông khán giả sẽ có được một vinh hạnh diện kiến với TT Trump, thế nhưng cá nhân chúng ta hẳn nhiên chưa được có một kinh nghiệm “mặt đối mặt” với ông!

Cũng vậy, dân sự Chúa tại chân núi Si-na-i đã bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhưng thật ra chỉ mình Môi-se là người đã từng trải nghiệm “mặt đối mặt” với Chúa trên núi khi ông tương giao với Chúa trong 40 ngày để tiếp nhận bản luật pháp 10 điều răn hầu chuyển tải cho dân sự.

Định nghĩa thuần tuý của sự “ mặt đối mặt” chính là một cuộc gặp gở, có tính cách riêng tư cá nhân. Nói một cách gần gũi hơn, sự gặp gở của hai người bạn thân hoặc giữa hai tình nhân hẳn nhiên mang một sắc thái khác biệt.

Khi chúng ta “mặt đối mặt” với một ai đó, chúng ta có thể nhận biết đôi mắt biết cười của họ, chúng ta nhận biết tóc họ đang bạc màu, chúng ta nhìn biết ánh mắt u buồn hoặc sống động trong một niềm vui nhen nhúm nào đó. Khi họ chau mày, chúng ta cảm nhận có thể một việc gì đó đang làm họ phật lòng hoặc thắc mắc, v.v.

Trải nghiệm đầu tiên “ mặt đối mặt” của loài người với Đức Chúa Trời được ghi lại trong Sáng Thế Ký 2:7:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh-khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh-linh.” – Sáng -thế Ký‬ ‭2:7‬ ‭VB1925‬‬

Khi chúng ta gặp Chúa “mặt đối mặt”, sự gặp gở, tương giao trong nơi kín nhiệm ấy, mang lại một nguồn sự sống sung mãn cho chúng ta trong phương diện thuộc linh lẫn thuộc thể.

Người què đi!
Người mù thấy!
Người câm nói!
Người chết sống lại!

Những trũng xương khô sẽ sống lại!
Môi trường ô nhiễm được chữa lành!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-10-2019
www.luathiengvn.com

Tầm Nhìn Từ Trên Cao

Ngày 26, Tháng 10, Năm 2019

Mắt Cha chăm chú nhìn ta
Ngài nhìn, Ngài thấy mặt ta trong Ngài
Ngài nhìn, Ngài thấy, tình yêu
Ngài nhìn, Ngài thấy bóng Ngài trong ta

Tay Ngài hằng nắn ra ta
Mắt Ngài dẫn dắt, Tay Ngài bảo an
Từ trời, Ngài nhớ đến ta
Nhìn ta, Ngài biết tâm ta kiếm Ngài

Xin Cha mở mắt tâm linh
Cho ta có được tầm nhìn của Cha
Tầm nhìn, ánh mắt từ Ngài
Mở ra khai phóng, tiềm năng dân Ngài

Chúa Trời, Ngài Đấng Yêu Thương
Ôi tình yêu ấy, chữa lành dân ta
Giã từ, hoang dã xa vời
Trở về với Chúa với tình ban sơ

Lời Cha khai sáng tâm ta
Một Lời của Chúa giải vây mọi đàng
Nhìn lên vào chốn cao hơn
Tầm nhìn từ chốn thượng thiêng tuyệt vời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-10-2019
www.luathiengvn.com

Hôm Nay Tôi Buồn

Ngày 26, Tháng 10, Năm 2019

Hôm nay vì cớ, vì sao?
Vì sao tôi khóc, vì sao tôi buồn?
Nỗi buồn vương vấn tâm linh
Buồn người, cảnh có vui đâu bao giờ?

Buồn người, không phải ‘người buồn’
Nhìn con dân Chúa, lòng buồn mênh mang
Vọng canh sao vắng bóng người?
Tù Và im tiếng, dân Ngài mê man?

Xin Cha dứt dấy mọi lòng
Mở tâm, mở trí, chữa lành tư duy
Mắt chăm, mặt ngắm Thánh Nhan
Nhìn vào ảnh tượng của Cha trên trời

Mặt ta đối Mặt Cha ta
Trong Cha, trong Chúa, đồng tâm tình Ngài
Thần quyền thẫm vị Cha ban
Làm con Vua Thánh, con trời quang vinh

Bước lên vào chốn cao hơn
Trũng xương khô ấy, dân Ngài vùng lên
Một đạo binh mới, ô kìa
Giê-xu, Ngài Đấng dẫn đầu chiến binh

Buồn ơi, ngươi đến với ta
Giờ ta xoay hướng, ăn năn cùng Ngài
Xin Cha tha thứ tội tình
Tẩy thanh lãnh thổ, lòng ta giờ này

Vọng canh vang tiếng dân Ngài
Cầu thay, khai phóng tiềm năng Nước Trời
Mọi người ta hãy đứng lên
Trong Danh Cứu Chúa, năng quyền vô song

Lắng lòng, nghe tiếng phán Ngài
Lời Cha vang dậy gầm trời Biển Đông
Ý Cha ở đất như trời
Thực thi, công bố, Lời Ngài quang khai

Không buồn, ta sẽ chẳng lo
Kêu cầu Danh Chúa, khẩn cầu Gia-vê
Xin Cha giải phóng dân con
Tù Và vang dậy, dân Ngài vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-10-2019
www.luathiengvn.com

 

Đi Vào Quên Lãng

Ngày 26, Tháng 10, Năm 2019

Quên đi, nhớ đến việc gì
Quên, quên, nhớ nhớ vu vơ bao điều
Nhớ gì nhớ mãi đau thương
Quên gì quên những ân tình sâu xa?

Tâm tình tan vỡ, tư duy
Xin Cha khai phóng tâm ta giờ này
Xin Ngài giải phóng dân ta
Xin Cha thương xót chữa lành, giải vây

Cớ sao cứ nhớ, đau, buồn?
Tâm linh, tỳ vết, xin Cha rịt lòng
Huyết Con Chiên tẩy sạch lòng
Tình Ngài khai phóng, triển khai tâm tình

Chính Ngài là Đấng Đầu nguồn
Mọi điều xuất phát từ Cha trên trời
“Giờ ngươi xăm chiếm nơi nào?”
Thượng Nguồn thuộc Đấng Đầu Nguồn muôn năm

Ai đang xăm chiếm lòng ta?
Điều gì đánh chiếm ngôi lòng dân Cha?
Con dân Chúa hãy vùng lên
Tôn cao Danh Chúa, đánh lùi Ma-môn

Chào Vua Vinh Hiển, chào Ngài
Xin Cha thăm viếng mọi lòng mọi nơi
Thánh Linh Ngài ngự lòng này
Ban cho mở khoá, tự do, vui mừng

Mắt chăm nhìn Chúa, một lòng
Đồng công cộng tác thiên bình từ trời
Bao nhiêu tang tóc đau thương
Tình Cha bao phủ, chữa lành bao dung

Đi vào quên lãng, hãy đi
Ác linh, sự chết dang xa dân Ngài
Ô kìa, dân Chúa vùng lên
Đánh Đông, dẹp Bắc, dân Ngài xông lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-10-2019
www.luathiengvn.com

Một Quyết Định

Ngày 21, Tháng 10, Năm 2019

Để xoay hướng
Để ăn năn
Để nhìn biết
Để chuyển đổi
Để vâng phục
Để tiến lên
Để đột phá
Để đánh chiếm
Để khai phóng
Để giải phóng
Để mở khoá
Để khôi phục!

Mọi việc khởi động với một quyết định!

Việc gì đang liên tục phân rẽ tâm chí của con dân Chúa?

“Đoạn Ê-li đến trước mặt dân-sự mà nói rằng: Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân-sự không đáp một lời.” – I Các Vua‬ ‭18:21‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Đức Tin Trong Đối Tượng

Ngày 20, Tháng 10, Năm 2019

Đặt lòng tin cậy nơi nào?
Nơi kia chốn nọ kiếm tìm bâng quơ?
Tìm ai ta vẫn kiếm gì?
Đặt lòng tin cậy nơi này chốn kia?

Đặt lòng tin cậy nơi Cha
Chớ tìm những dấu kỳ này phép kia
Vì sao ta có biết chăng?
Chúa Trời, Ngài Đấng Đầu Nguồn của ta

Ban đầu, từ thuở ban đầu
Bàn Tay của Đấng Sinh Thành yêu ta
Tay Ngài nắn tượng hình ta
Giống như ảnh tượng theo hình Cha ta

Chúa Cha truyền phán một lời
Đất, trời, mặt vực tối tăm đâu còn
Lời Cha tạo dựng muôn loài
Bầu trời rao báo sự vinh quang Ngài

A-đam mở mắt chào đời
Mắt nhìn mặt ngắm, Thần Ngài hà hơi
Hiện trong trũng chết tang thương?
Xin Cha khai phóng phục hồi tâm linh

Xin Ngài mở khoá ngục tù
Xin Cha thương xót dân con giờ này
Nguyện xin Thần Chúa viếng thăm
Ôi nguồn sự sống muôn đời vô song

Ban cho sự sống, niềm tin
Một lòng kính Chúa yêu người, yêu dân
Đặt lòng tin cậy nơi Ngài
Đức Tin dời núi, đồng tâm tình Ngài

Lòng con tin cậy nơi Cha
Những điều mắt thấy tai nghe, ra gì?
Xin Cha mở mắt tâm linh
Lòng tin vững chắc, vào Con Vua Trời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-10-2019
www.luathiengvn.com

Tình Cảnh Dân Ta

Ngày 17, Tháng 10, Năm 2019

Dân ta đau khổ tang thương
Đất buồn sông khóc bao điều vấn vương
Lệ rơi tẫm ướt vai gầy
U buồn ánh mắt một chiều cuối thu

Bao giờ chờ đến bao giờ?
Dầm sương dãi nắng tảo tần ngày đêm
Biết bao tình cảnh buồn đau
Vọng canh ai oán dâng lời cầu xin

Xin Cha mở khoá ngục tù
Xin Ngài giải phóng phá tan mọi xiềng
Xin Cha thương xót chúng dân
Xin Ngài khai phóng, triển khai mọi lòng

Tình Cha rịt vết thương lòng
Tình Ngài bao phủ chở che mọi đàng
Chỉ trong khoảnh khắc, ô kìa
Chuyển thay, biến đổi mọi điều trong ta

Chữa lành, Ngài Chúa Ra-phê
Tẩy thanh lãnh thổ, đánh lùi Ma-môn
Con dân Chúa, hãy vùng lên
Đồng công cộng tác với thiên binh Ngài

Lời Rhema Chúa lạ lùng
Lời Ngài công bố chữa lành nước non
Không còn phân cách chia lìa
Mặt ta đối mặt Thánh Nhan giờ này

Trong nơi kín nhiệm an bình
Từ nơi chốn ấy, Lời Ngài quang khai
Không còn ren rối sự tình
Chẳng còn tang tóc, niềm vui trọn lành

Một khởi đầu mới Chúa ban
Một ngày tươi mới, phục hồi chúng dân
Ôi tình yêu Chúa tuyệt vời
Tình Ngài mở rộng mọi lòng hôm nay

“Dân Ta có biết Ta chăng?”
Trở về bên Chúa, với tình ban sơ
Gia-vê, Chúa Đấng, Vạn Quân
Xông vào chiến trận, có Cha đi cùng

Vùng lên dân Chúa vùng lên
Cảnh tình non nước đang chờ đợi ta
Chớ buồn, chẳng sợ, chớ lo
Kìa gươm hai lưỡi của Ngài, vùng lên

Lời Ngài Khải tỏ lòng Ngài
Chữa lành, giải phóng, phục hồi quê hương!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-10-2019
http://www.luathiengvn.con

Không Còn Bị Cưỡng Chế

Ngày 15, Tháng 10, Năm 2019

Những vụ việc “cưỡng chế nhà đất” đang diễn tiến trong khắp lãnh thổ Việt Nam nói riêng và trong nhiều quốc gia trên thế giới nói chung là bằng chứng cụ thể của một cuộc “đánh cướp”.

Nó không những chỉ là việc đánh cướp để chiếm đoạt tài nguyên, nhưng nó chính là sự tướt đoạt danh tính của một con người nào đó, sự khống chế một lãnh thổ nào đó và hẳn nhiên là sự cưỡng ép để khống chế toàn bộ một dân tộc nào đó.

Sự việc này chỉ có thể xảy đến cho một con người đang ở trong một tư thế của một nạn nhân. Nó cũng có thể xảy đến cho những ai đang ở trong một tư thế “thông đồng” với thể chế đó. Vì sao? Vì sự im lặng hoặc thụ động chính là sự đồng ý trong liên kết với sự việc bất công đang diễn ra khắp nơi.

Có lắm lúc sự “thông đồng” này xuất nguồn từ sự thỏa hiệp trong tâm linh, tức là sự liên kết với kẻ thù của linh hồn mình, đã được hé mở qua những cánh cửa tăm tối khi chúng ta, vô tình hoặc cố ý, chống nghịch với Đức Chúa Trời.

Tạ ơn Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta một giải đáp siêu nhiên, ấy là sự ăn năn để được khôi phục trong mối tương giao mật thiết trong giao ước mới qua Thập Tự Giá!

Chúng ta hãy quay về vối Cội Nguồn của sự yêu thương, là Đức Chúa Trời, vì Ngài, chính là sự yêu thương! Hãy trở về trong thẫm vị làm con Đức Chúa Trời. Đây chính là danh tính trung thực của chúng ta.

Điều này không biểu hiện trong mục vụ, trong tổ chức hoặc ngay cả trong những việc lành mà chúng ta thực hiện hàng ngày. Chúng chỉ là bông trái của danh tính chúng ta trong Đấng Christ!

Hãy chỗi dậy để cầu thay cho dân tộc trong thời điểm này. Những sự “cưỡng chế” trong mọi hình thức sẽ phải buông ra khi chúng ta đồng hành với Chúa trong địa vị làm con cái Đức Chúa Trời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Cố Định

Ngày 12, Tháng 10, Năm 2019

Một quyết định hằn trong tâm trí
Một tầm nhìn quyết không đổi dời
Một đường mòn, nghạch của tư duy
Một công thức, rập khuôn, giáo luật
Một cố định, dự kiến đanh thép

Lời Chúa phán, lòng nghi kỵ mãi
Tai không nghe, mắt chưa nhìn thấy
Tin con người mắt thấy tai nghe
Lòng hoang tưởng, tâm linh bấn loạn
Tìm Chúa trong khuôn khổ giáo điều

Lời Chúa nói gì về điều này?

“Sự cứng lòng, không phương cứu chữa” (Châm Ngôn 29:1)
“Dân sự Ta không khứng nghe Ta
“Chúng cứng lòng theo ý riêng chúng” (Thi-Thiên 81:11-12)
“Lòng bội nghịch, như tội tà thuật
“Cố chấp, như cúng lạy tượng hình
“Chúng từ bỏ Đức Giê-hô-va…” (I Sa-mu-ên 15:23)

Suy gẫm nhìn, nhìn rõ lòng ta
Ăn năn, quay về với cội nguồn
Trở lại với tình yêu ban đầu
Mặt đối mặt, nhìn ngắm Thánh Nhan
Nhìn biết Chúa, nhìn biết lòng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-10-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~

Cảm tác về tình huống thuộc linh của con người ….

 

Không Lời

Ngày 10, Tháng 10, Năm 2019

Chiều Thu dẫm lá vàng Thu
Con đường chân chính mùa Thu ân tình
Trên con đường vắng lá khô
Xạc xào chân bước nhẹ nhàng chiều Thu

Nhịp tim rung động mong chờ
Giê-xu, Ngài Đấng giải bày tâm cang
Ngài là Chúa của mọi mùa
Tay Cha mở khóa, gia ơn Đầu Mùa

Thả hồn theo lá Thu rơi
Nhớ về Đến Thánh, hướng về Si-ôn
Đi theo tiếng gọi thượng thiên
Một lòng trung tín, đồng tâm tình Ngài

Biết bao mọi việc giờ đây
Xin Cha giải phóng dân tình, nước non
Mùa Thu hoa lá đổi màu
Xin Cha biến đổi lòng này, Cha ơi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-10-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~
Cảm tác khi đứng trước một bức tranh thiên nhiên tuyệt tác, một công việc của tay Chúa. Kỷ niệm tại Lockett Meadow, Arizona, U.S.A.

Mùa Thu Nhớ Nguồn

Ngày 12, Tháng 10, Năm 2019

Cây nghiêng gió ngã, ban mai
Trời xanh trong vắt êm đềm nhớ ai
Nhớ Ai tạo dựng đất trời
Mây xanh, gió thoảng, cao vời Mùa thu (cây đổi màu vào mùa thu)

Ban mai Bạn đã chờ ta
Tương giao giây phút ngọt ngào… hồn, linh
Êm đềm ánh mắt thật hiền
Nhân từ thương xót ơn Thiên tràn đầy

Tình Cha, Ân Điển thấm nhuần
Mắt nhìn, mặt ngắm, xin Ngài gia ơn
Mùa Thu nhuộm đỏ Tình Thu
Nhớ Người, nhớ Bóng chiều đồi Gô-tha

Gô-tha ai muốn đi lên?
Gian nan một lúc vinh quang muôn đời
Thập hình ai muốn vác lên?
Theo chân Chúa đến bến bờ tự do

Phước thay được Chúa hà hơi
Thánh Linh đầy dẫy, theo Lời, tái sanh
Gieo yêu thương, hạt tin lành
Thành viên đá sống, sáng danh Cha hoài

Trở về với Đấng Đầu Nguồn
Một mùa ơn Phước, một mùa gia tăng
Mùa Thu thấp thoáng tình Cha
Con Đường Thập Giá, Con Đường Tình Yêu

Tình yêu vắng bóng Gô-tha
Là tình yêu dễ phôi pha, phai tàn.
Tình yêu từ chốn Thiên Đàng
Là tình yêu sẽ vững vàng muôn thu

Ôi tình yêu ấy, Đại Ngàn
Ngàn đời, muôn thuở tình Cha dạt dào
Thu đi, Đông đến, Xuân về
Tình Cha biến đổi mọi điều trong ta

Để ta được giống Chúa Cha
Hầu vinh quang Chúa chiếu ra sáng ngời
Người đời thấy Chúa qua ta
Mùi thơm của Chúa tuôn ra khắp trời

Cây nghiêng gió ngã, ban mai
Vọng canh nán lại chờ Ngài phán tuyên
Dòng sông sự sống lan truyền
Bình an dưới bóng Năng Quyền Chí Cao!

Grace Nguyen, Hừng Đông & Lửa Thiêng – 10-12-2019

Ghi chú:

Bài này được ra đời qua sự tương tác của Grace Nguyen, Hừng ĐôngLửa Thiêng Việt Nam.

Từ Trời

Ngày 10, Tháng 10, Năm 2019

Cây cao, cao đến tận trời
Cuốn bay theo gió, vượt sông băng ngàn
Lướt mây, cỡi gió hây hây
Mây mưa giữa chốn bão bùng gian nan

Vượt qua rào cản tư duy
Bước lên vào chốn cao hơn giờ này
Vận ta từ chốn cao kia
Mắt ta chăm chú nhìn Cha mỗi ngày

Chớ nhìn ‘quy luật’, ‘giáo điều’
Chẳng còn trông cậy những điều vu vơ
Không chờ mong đợi người này
Kẻ kia, thật hẳn trăm phần hơn ta?

Trong Cha, trong Chúa vạn năng
Thần quyền thẫm vị, trong Danh Con Trời
Kìa Thần Lẽ Thật giáng lâm
Giải bày lòng Chúa cho con dân Ngài

Mở tâm mở trí dân con
Nhìn Cha, biết Chúa, mặt Ngài ngắm xem
Soi gương nhìn biết Mắt Cha
Trong nơi kín nhiệm, đồng tâm tình Ngài

“Lên đây, ngươi hãy tiến lên!”
Đồng hành với Chúa, khắp nơi trên trời
Tiến lên vào chốn cao hơn
Lướt trên cánh gió, giải vây vùng miền

Giờ mặt đối mặt với Cha
Lời Ngài tuôn chảy, từ trời qua ta
Ôi tình yêu Chúa vô biên
Cây cao, biển rộng sông dài sánh chi?

Một lòng trung tín với Cha
Một dòng Sự Sống, một dòng Sông Xanh
Chảy tuôn từ chốn cao hơn
Vận ta trong Chúa, triển khai mọi đàng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-10-2019
www.luathiengvn.com

Vì Yêu

Ngày 7, Tháng 10, Năm 2019

Một lời nói mãi chẳng dừng
Trong tình huống ấy, muôn lời kêu ca
Ai về đến chốn trầm luân
Biết bao sự việc bôn ba tình đời

Lòng ta ai biết đến nào
Sự tình ren rối, lòng tan tác lòng
Ôi thôi, ta chẳng nói gì
Lòng nghi kỵ ấy, biện minh làm gì?

Giờ đây xin Chúa đoái thương
Giải vây, xin Chúa, phá tan mọi xiềng
Huyết Chiên Con Thánh, Giê-xu
Tẫy thanh, rịt mọi chấn thương dân Ngài

Mở tai, mở mắt thuộc linh
Cho ta nhìn biết Tình Yêu Đại Ngàn
Nhìn về Thập Tự, Tình Yêu
Tình Cha xoa dịu mọi lòng tang thương

Xin Cha mở khoá ngục tù
Xin Cha giải phóng dân con giờ này
Ôi tình yêu Chúa vô biên
Vì yêu Ngài đã chết vì tội ta

Vì yêu, ta sống vì yêu
Vì yêu, ta sẽ xông ra chiến trường
Vì yêu, rao giảng Lời Ngài
Vì yêu, phục vụ, tỏ bày lòng Cha

Vì Ngài trước đã yêu ta
Nay vì Tình Chúa, yêu dân mến người
Vì yêu, ta sống cho Ngài
Vì yêu, nhịn nhục trong Tình Yêu Cha

Vì yêu, ta chẳng kêu ca
Vì yêu, cất tiếng ngợi khen Vua Trời
Vì yêu, nhìn Chúa thấy người
Vì yêu, nhìn thấy Mắt Ngài trong ta

Một lòng tha thiết khẩn cầu
Một tâm tình Chúa, một lòng yêu thương
Một lòng vui thỏa trọn đời
Một lòng kính Chúa, yêu người Cha yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 7-10-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~

Tình yêu Chúa biến đổi hết mọi điều!

Ngọn Lửa Thiêu Đốt

Ngày 4, Tháng 10, Năm 2019

Lửa Thiêng giáng xuống từ trời
Đốt thiêu của lễ bàn thờ, Ê-li
Tượng hình, tượng chạm, ô kìa
Mắt, tai, chẳng thấy, chẳng nghe điều gì

Cào mình, xé áo, than van
Bôn ba, tang tóc, tìm nơi trông chờ
Các thần, các thánh kia ơi
Giờ ngươi đã điểm, chớ lường gạt ai

Ê-li, phán với dân tình
“Sao ngươi vẫn cứ bôn ba dòng đời?
“Đi đâu tìm kiếm điều gì?
“Chớ nên đi giẹo hai bên, đôi đường!”

“Con đường ngay thẳng, bước đi
“Hãy tin lời Chúa, lìa thần Ba-anh!”
Chúa Trời biết rõ mọi điều
Vạn quân chiến thắng, đánh lùi Ma-môn!

Ngày nay, lòng Chúa tín trung
Dấu kỳ phép lạ, từ trời triển khai
Lửa Thiêng của Chúa cháy bừng
Tình Ngài nóng cháy, rực lòng thương yêu

Lòng tham vô đáy kia ơi
Ăn năn thống hối xoay về với Cha
Cội nguồn, Ngài Đấng Đầu Nguồn
Mắt nhìn, mặt ngắm Thánh Nhan tỏ tường

Giờ đây, bừng tĩnh dân Ngài
Hào hùng, chiến thắng trong vinh quang Ngài
Biết bao người chốn lầm than
Rao truyền Lời Chúa giải vây dân tình!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-10-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~
Cảm tác về sự giải phóng dân tộc, I Các Vua 18:16-45

Một Điều Mới

Ngày 29, Tháng 9, Năm 2019

Khi chúng ta nghe đến một việc gì đó có vẽ không quen thuộc hoặc khó hiểu theo sự suy xét trong tâm trí, thì chúng ta có thể có vài phản hồi như sau:

Một, là chúng ta sẽ không chấp nhận sự việc ‘mới mẻ’ này vì nó quá mới lạ, không quen thuộc theo đường lối chúng ta thường noi theo.

Hai, là chúng ta không thể làm một quyết định vì cần có nhiều thì giờ để phân tích sự việc trước khi chấp nhận cái sự việc mới mẻ hoặc ý tưởng ‘mới’ này

Hai phản hồi được nêu lên trên đây nghe rất hợp lý nếu chúng ta xử dụng tâm trí hoặc lý trí để phân tích sự việc.

Lời Chúa nói gì về điều này? Chúa là Đấng hay làm phép lạ, và, vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Chúa cao hơn đường lối chúng ta, ý tưởng Ngài cao hơn ý tưởng chúng ta.

Vì thế, chúng ta không thể nào áp dụng sự hiểu biết của chúng ta thông qua lý trí, tâm trí hoặc cảm xúc để phân tích sự việc, nhưng chúng ta cần nhờ cậy Đức Thánh Linh mở mắt, mở tai thuộc linh để chúng ta có nhìn biết những gì Ngài đang muốn chúng ta nhìn thấy.

Chúa đang làm một điều mới trong cuộc đời chúng ta, trong cuộc đời dân tộc chúng ta. Vấn đề ở đây là, chúng ta có đang nhìn thấy bàn tay Chúa đang vận hành chăng?

Những vấn nạn nào đang là rào cản khiến chúng ta không thể nhìn biết Chúa trong hiện cảnh?

Xin Chúa Thánh Linh mở mắt, mở tai thuộc linh và giải phóng chúng ta khỏi sự khống chế trong tư duy. Đây là một thời điểm để nhìn biết Chúa và khi chúng ta nắm bắt được ý Chúa, Ngài sẽ ban cho lời công bố thích đáng để giải phóng lãnh thổ hầu khai phóng một mùa gặt rộng lớn trong mùa này.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.

“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” – Ê-sai 54:6-9

“Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của các ngươi, Đấng tạo thành Y-sơ-ra-ên, tức Vua các ngươi. Đức Giê-hô-va, là Đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại, thảy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn, phán như vầy:

“Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước.

“Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Aáy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Những thú đồng, với muông rừng và chim đà, sẽ tôn vinh ta; vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc, đặng cho dân ta đã chọn được uống. Ta đã làm nên dân nầy cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta.” – Ê-sai 43:15-21

Khởi Đầu Một Kỷ Nguyên Mới

Ngày 27, Tháng 9, Năm 2019

Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, đầu năm 5780 trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2020 trong Dương Lịch.
 
Đây là một năm của sự thăng tốc vượt bực. Chúng ta cần di chuyển linh động và nhanh chóng dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Có nghĩa rằng Chúa sẽ vùa giúp chúng ta chuyển hướng nhanh chóng nhưng chúng ta cần trở nên uyển chuyển nhanh nhẹn trong mọi quyết định trong cuộc sống. Điều này đòi hỏi chúng ta cần nắm biết ý Chúa một cách tỏ tường trong sự nhìn biết Chúa để lắng nghe tiếng Chúa truyền phán một cách rõ ràng.
 
Đây là một thời điểm của sự biểu hiện Nước Đức Chúa Trời tức là sự mở rộng nối dài của hội thánh Chúa. Chúng ta là những công cụ của sự thể hiện của Thần Chúa trên khắp đất. Muốn trở thành những vũ khí bén nhọn này, chức năng nghe và thấy trong thuộc linh của chúng ta cần được trở nên bén nhạy.
 
Chúng ta cần di chuyển trong Đức Tin siêu nhiên, trong mặc Khải của hiện cảnh; Chúa Thánh Linh đang phán gì với chúng ta ngay trong giây phút này? Những sự thông sáng, những mặc khải của quá khứ, nói một cách cụ thể hơn, những mặc khải của ngày hôm qua không thể áp dụng cho khoảnh khắc hiện tại!
 
Chúng ta cần nắm biết ý Chúa để công bố và thể hiện Lời Ngài trong hiện cảnh. Đây là một thời để tiến lên, trong sự khôn ngoan thông sáng để đi chuyển theo thời điểm của thiên đàng!
 
Chúng ta cần được gia tăng trong việc nhìn biết Chúa, nhìn biết thời cuộc và những gì chúng ta cần làm trong thời điểm của Chúa!
 
Xin Chúa Thánh Linh liên tục khai phóng con dân Ngài!
 
Shalom!
 
Lửa Thiêng Việt Nam

Tình Huống Dân Ta

Ngày 26, Tháng 9, Năm 2019

Bôn ba, sợ hãi, tang thương
Sáng chiều, ta mãi kiếm tìm bâng quơ
Sợ mưa, sợ nắng, sợ người
Kẻ thù xăm chiếm, sợ lòng bất trung

Nói gì, nói mãi nhiều điều
Nói lời trăn trở vấn vương tình đời
Một lời người nói, kẻ nghe
Một đàng hai lối, nghe không hiểu gì

Rối ren tâm trí đau thương
Xin Cha thương xót, chữa lành tư duy
Đồng tâm tình Chúa, Con trời
Một lòng thành tín, không hề chuyển lây

Ôi thôi, xin Chúa giải vây
Cảnh tình tang tóc, xin Ngài đoái thương
Tấm lòng tan vỡ của ta
Tình yêu của Chúa rịt lòng chấn thương

Như con côi cút mất Nguồn
Như nhành khô héo, nhánh lìa khỏi cây
Một chuyển đổi mới, xin Ngài
Mở ra lối mới, phá tan mọi xiềng

Kìa con Đường Thánh của Cha
Xin Cha khai phóng phục hồi dân con
Người câm cất tiếng ngợi khen
Kẻ què, người điếc, Chúa Cha chữa lành

Tai nghe, mắt mở rộng lòng
Lòng ta êm dịu lắng nghe Tiếng Ngài
Vì sao ta vẫn bâng khuâng?
Cớ sao lòng vẫn xôn xao lạc loài?

Giờ ta xoay hướng về Nguồn
Chiến binh của Chúa chổi lên giờ này
Xông vào lãnh thổ cầu thay
Đứng nơi sứt mẻ kêu cầu Gia-vê

Vùng lên, ta hãy vùng lên
Chúa Trời, Ngài vẫn một lòng yêu ta
Nguyền xin Chúa Thánh Linh Ngài
Ngự trên lãnh thổ, đánh lùi ác linh

Xin Cha khai phóng dân con
Phục hồi lãnh thổ với tình yêu Cha
Giờ đây Lửa Thánh từ trời
Giáng trên dân Chúa, ngự vào tâm ta

Chấn Hưng đất nước chúng con
Chữa lành lãnh thổ, chữa lành dân con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-9-2019
www.luathiengvn.com

 

Trong Ngài

Ngày 23, Tháng 9, Năm 2019

Sáng Chúa Nhật vừa qua tại Hội Thánh nhà, Chúa Thánh Linh đã khai phóng một lời mặc khải rất sâu nhiệm.

Chúa truyền dạy cho con dân Ngài hãy liên tục ở trong sự yên nghỉ của Ngài. Sự “ở trong” ở đây mang lấy một ý nghĩa của sự ẩn núp dưới bóng cánh của Đức Giê-hô-va, Đấng toàn năng. Sự “ở trong” ở đây là một biểu hiện của sự liên kết với Đấng Đầu Nguồn, Ngài là cội nguồn của mọi sự.

Trong Ngài, chúng ta sẽ liên tục trải nghiệm nhiều “Khởi Đầu Mới” vì Ngài là Đấng Đời Đời. Mọi việc khởi đầu với Ngài và chấm dứt với Ngài. Hallelujah!

Vậy thì, “Trong Ngài”, chúng ta sẽ liên tục tiếp thu sự sống sung mãn như Ngài đã chỉ định.

“Trong Ngài”, chúng ta tiếp nhận quyền năng của Đấng Giải Phóng để di chuyển một cách linh động trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh!

“Trong Ngài”, chúng ta sẽ liên tục di chuyển trong đức tin.

“Trong Ngài”, chúng ta nhận được những chiến lược thuộc linh để liên tục bước đi trong chiến thắng.

“Trong Ngài”, chúng ta sẽ được nhìn biết Ngài, là Cha Thiên Thượng, Đấng hằng chăm sóc và bảo bọc chúng ta.

“Trong Ngài”, chúng ta sẽ liên tục ở trong ranh giới Chúa đã chỉ định và Ngài sẽ là Đấng dẫn đầu để đột phá mọi bế tắc.

Thế thì, sự yên nghỉ trung thực cho cuộc sống của chúng ta trên đất này thật đều ở “Trong Ngài”. Có nghĩa rằng, linh hồn của chúng ta sẽ được yên nghỉ khi chúng ta liên tục ở trong mối liên hệ trong giao ước của Đức Chúa Trời thông qua Đấng Trung Bảo, Đức Chúa Giê-xu, tức là thông qua Thập Tự Giá.

Hãy cứ liên tục ở “Trong Ngài”!!!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho.

“Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.

“Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” – Giăng 15:1-11

Cao Xa Tuyệt Vời

Ngày 20, Tháng 9, Năm 2019

Ôi đường lối Chúa cao xa
Ý Ngài, một ý của Cha trên trời
Cao hơn ý tưởng con người
Con đường Thánh ấy xin Ngài sáng soi

Từng trời hơn đất bao nhiêu
Ý Cha, Thánh Ý vạn lần cao hơn
Xin Cha khai mắt mở lòng
Cho con nhìn thấy Mắt Tình Yêu Cha

Lối Ngài ngay thẳng, mở ra
Một con Đường Sống Đời Đời an vui
Lời Ngài một nét chẳng dừng
Như mưa, như tuyết tuông rơi từ trời

Thấm nhuần tâm khảm, đất đai
Sanh bông kết nụ theo thì của Cha
Người trồng, kẻ tưới, chăm nom
Chúa Cha, Ngài Đấng triển khai mọi lòng

Gieo trồng Lời Chúa Cha ta
Từ nơi kín nhiệm Lời Ngài quang khai
Lời Cha khi đã gieo ra
Một trăm, một vạn gia tăng bội phần

Lời Cha ứng nghiệm trong ta
Chữa lành lãnh thổ, giải vây dân tình
Giờ này dân Chúa tiến lên
Ra đi vui vẻ, ruộng đồng nở hoa

Bàn chân đạp đến nơi nào
Chúa Ngài ban phước, an bình nơi nơi
Núi đồi dâng tiếng Ngợi Khen
Tôn vinh Cha Thánh, Con Trời Giê-xu

Kìa Nguồn Nước Sống, Vĩnh Hằng
Vào lòng nhân thế, mọi lòng hân hoan
Vỗ tay ca ngợi Chúa Trời
Muôn loài vạn vật hát tôn vinh Ngài

Cây Tùng mọc thế bụi gai
Cây Sim lớn mạnh, chẳng buồn không lo
Tủi nhục, rủa sã còn đâu
Gia-vê, Ngài Đấng phục hồi nước non

Muôn dân xưng nhận, nhìn Ngài
Đời đời, Danh Chúa trường tồn mãi thôi
Danh Ngài vang dậy khắp nơi
Giê-xu Danh Chúa, Danh Kỳ Diệu thay!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-9-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~
“Đức Giê-hô-va phán: Ý-tưởng ta chẳng phải ý-tưởng các ngươi, đường-lối các ngươi chẳng phải đường-lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường-lối ta cao hơn đường-lối các ngươi, ý-tưởng ta cao hơn ý-tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm-nhuần đất-đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống-nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận-lợi công-việc ta đã sai-khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui-vẻ, được đưa đi trong sự bình-an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca-hát, mọi cây-cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai-gốc; điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va, và là một dấu đời đời không hề tuyệt-diệt.” – Ê-sai‬ ‭55:8-13‬ ‭VB1925‬‬

Khoảnh Khắc Êm Đềm

Ngày 21, Tháng 9, Năm 2019

Kìa dòng Bình Tịnh an lành
Linh hồn yên nghỉ bên Cha giờ này
Không bôn ba, chẳng xôn xao
Lắng nghe Tiếng Chúa, tiếng lòng của ta

Tình Cha dào dạt trào dâng
Chữa lành tâm bệnh, rịt lòng dân ta
Bầy chiên an nghỉ bên Nguồn
Ôi Nguồn Sự Sống, từ Cha, từ trời

Ngôi Lời đang ở trong ta
Thiên đang vang bóng, hình hài Cha ta
Êm đềm bên Chúa Bình An
Đặt lòng tin kính, chẳng nghi ngờ gì!

Lòng tin, biết Chúa là Cha
Mắt nhìn, mặt ngắm, Mắt Tình Yêu Cha
Tiền muôn, bạc vạn làm gì?
Núp trong Vầng Đá Muôn Đời vững an

Giáo điều, quy luật khắc khe
Rập khuôn tìm kiếm những điều bâng quơ?
Sự bình an Chúa ban cho
Trong ân sũng Chúa, qua ân tình Ngài

Lòng tin, nhận biết Cha ta
Tin vì nhìn biết trong tình yêu Cha
Trong Ngài, nhìn biết Mặt Ngài
Ước giao, tâm ý, đồng hành, tương giao

Ôi Dòng Bình Tịnh, linh hồn
Chữa lành dân Chúa, an bình nơi nơi
Người buồn cảnh có vui đâu?
Bình an trong Chúa, trong Cha Đời Đời

Êm đềm, khoảnh khắc từ trời
Xin Thần Chúa đến viếng thăm giờ này
Dựa bên ngực Chúa an bình
Đồng hành với Chúa trọn đời an vui!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-9-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~
“Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng Đấng Yên-ủi, tức là Đức Thánh-Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy-dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình-an lại cho các ngươi; ta ban sự bình-an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình-an chẳng phải như thế-gian cho. Lòng các ngươi chớ bối-rối và đừng sợ-hãi.” – Giăng‬ ‭14:25-27‬ ‭VB1925‬‬

 

Lời Ta

Ngày 21, Tháng 9, Năm 2019

Lời Ta từ miệng Cha Ta
Lời hay ý phải, sáng soi từ trời
Một mùa chuyển đổi, ô kìa
Lời Ta ứng nghiệm chuyển thay mọi điều

Lời như lằn lửa văng ra
Lời trong ánh mắt, dẫn đưa mọi đàng
Một mùa xoay hướng, chuyển lòng
Lời Ta chuyển động, đánh lùi Ma-môn

Một Lời truyền phán của Ta
Trong nơi kín nhiệm, cửa trời mở ra
Lời Cha rúng động dân tình
Bước ra khỏi chốn gian nan chạnh lòng

Hướng về Lời Chúa giờ này
Kêu cầu Danh Chúa, khẩn cầu Gia-vê
Lời Cha vang vọng Biển Đông
Mạnh Tay che chở, bảo an mọi lòng

Lời Cha phá hủy thành trì
Đánh tan linh giới, vực con dân Ngài
Vực dân Ta khỏi phu tù
Từ nơi trũng chết, mở lòng chào Cha

Đội binh hùng mạnh, Gia-vê
Tiến lên đánh chiếm vùng miền, mọi nơi
Mở ra bờ cõi, Nước Trời
Lời trong khoảnh khắc, vào lòng dân gian

Lời Cha thiêu đốt, bọc xương
Từ trời giáng xuống, mở đường, quang khai
Chấn thương, tang tóc chẳng còn
Lời Ngài sai phái, rịt lòng dân gian

Lời Ngài, sức mạnh vô biên
Niềm vui của Chúa Gia-vê, trọn lành
Lời Cha, Lời Chúa Bình An
Linh hồn yên nghỉ, lắng nghe Lời Ngài

Ôi Dòng Bình Tịnh tuyệt vời
Lặng nghe Tiếng Chúa, Lời Cha diệu kỳ
Ôi nguồn ân sũng từ trời
Lời Cha, Thánh Ý thành toàn trong con!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-9-2019
http://www.luathiengvn.con

~~~~~~~~~~~
Nguyện xin Lời Chúa ứng nghiệm trong giữa vòng con dân Ngài.

“Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.” – Giê-rê-mi‬ ‭23:29‬ ‭VB1925‬‬

“Tiếng Đức Giê-hô-va dội trên các nước; Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh-hiển sấm-sét; Trên các nước sâu. Tiếng Đức Giê-hô-va rất mạnh; Tiếng Đức Giê-hô-va có sự oai-nghiêm. Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương-nam: Phải, Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương-nam Li-ban, Ngài khiến nó nhảy như bò con, Li-ban và Si-ri-ôn nhảy như bò tót tơ. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra. Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho đồng vắng rúng-động; Đức Giê-hô-va khiến đồng vắng Ca-đe rúng-động. Tiếng Đức Giê-hô-va khiến con nai cái sanh đẻ, Và làm cho trụi các rừng; Trong đền Ngài thay-thảy đều hô rằng: Vinh-hiển thay! Đức Giê-hô-va ngự trên nước lụt; Phải, Đức Giê-hô-va ngự ngôi vua đến đời đời. Đức Giê-hô-va sẽ ban sức-mạnh cho dân-sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình-an cho dân-sự Ngài.” – Thi-thiên‬ ‭29:3-11‬ ‭VB1925‬‬

Thay Lá Đổi Mùa

Ngày 21, Tháng 9, Năm 2019

Chiều Thu vương vấn tơ lòng
Lá Thu thay áo nỗi lòng nhớ ai
Chạnh lòng thương tiếc chiều Thu
Mắt em chan chứa tình Thu tuyệt vời

Mây bay nhè nhẹ lòng Thu
Nhớ ai nhớ mãi sáng Thu ngọt ngào
Cánh chim bàng bạt chân trời
Mắt Thu, ánh mắt dịu dàng Cha yêu

Lời Thu xoa dịu lòng ai
Thả hồn lắng đọng, xoay về với Cha
Nhìn vào đôi mắt suy tư
Lặng nghe tiếng Chúa giữa dòng mưa Thu

Một chiều Thu nhớ đổi mùa
Chuyển lòng xoay hướng về Cha Đời Đời
Ôi tình yêu ấy, tuyệt vời
Một mùa lá mới, chân trời mở ra

Một khởi đầu mới Cha ban
Thay lòng đổi dạ, đường về Thu đêm
Trong Cha, trong Chúa, một lòng
Đồng tâm tình Chúa, một mùa Thu ca!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-9-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác ‘một mùa chuyển đổi’ trong chu kỳ một mùa mới!

Cánh Đồng Cha Ta

Ngày 20, Tháng 9, Năm 2019

Một mình dưới bóng chiều tà
Ruộng đồng lúa chín, chiều Thu, vụ mùa
Cánh đồng giờ vẫn còn đây
Con gặt bén gót người gieo giờ này

Hát vang ca khúc Khải hoàn
Gọi mời dân Chúa, ra đồng gác canh
Sáng, trưa, chiều tối, mở lòng
Đón chào dân Chúa quay về với Cha

Nhà Cha, mở rộng, ân tình
Chứa chan, ánh mắt nhân từ thương yêu
Nước Cha được đến, ý Ngài
Ở trời như đất, Lời Ngài mở ra

Vụ mùa, thu hoạch đến kìa
Mau mau, gánh lúa đem vào trong kho
Biết bao tang tóc, dân tình
Giờ Cha đã đến, mắt lòng biết Cha

Bước vào đồng lúa, vững lòng
Thần quyền thẩm vị, Chúa Ngài triển khai
Dấu kỳ phép lạ, chữa lành
Ban cho mở khoá mọi lòng, muôn dân

Tấm lòng Ngài cảm thương dân
Động lòng thương xót, bầy chiên khốn cùng
Cầu thay, ta hãy khẩn cầu
Xin Cha mở rộng lòng con dân Ngài

Xin Ngài khai phóng chúng ta
Gởi thêm con gặt, vụ mùa gia tăng
Tỏ bày lòng Chúa, lòng Cha
Yêu thương chăm sóc, mở lòng ban cho!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-9-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~
Nguồn ảnh: Nguyễn Anh Dũng

“Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy-dỗ trong các nhà hội, giảng tin-lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật-bịnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương-xót, vì họ cùng-khốn, và tan-lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn-đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu-xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” – Ma-thi-ơ‬ ‭9:35-38‬ ‭VB1925‬‬

Âm Hưởng Lòng Ta

Ngày 20, Tháng 9, Năm 2109

Tiếng lòng, Ôi tiếng của lòng ta
Canh Ba, thấp thoáng ai chạnh lòng
Ai oán, vọng canh, một âm hưởng 
Thương tiếc, than khóc vận dân ta

Kiếm tìm, ánh mắt Cha thiên thượng
Mắt Ngài, đưa đường dẫn lối ta
Tay Cha, bao phủ chở che ta
Vực ta, lên khỏi chốn trầm luân!

Đến thì, cửa trời đang rộng mở
Thoáng nhìn, biết Chúa, Ngài là Cha
Mở ra, con Đường Sống cho ta
Hát vang, ai ca tỏ lòng ta

Tình Cha, rịt mọi vết thương lòng
Tim Ngài, thổn thức chờ trông ta
Chân Ngài vượt sông, núi, băng đèo
Mắt Ngài, chăm chú chờ đợi ta

Rung động, một nhịp tim đồng hành
Âm hưởng, vọng vang từ nơi chốn
Một lòng, khắng khít với Cha ta
Ôi Chúa, xin Ngài đoái dân con

Bao giờ, ra khỏi chốn phu tù?
Bao đời, xin khai phóng dân con?
Bao lần, than khóc trong đêm vắng?
Bao nhiêu, giọt lệ rót trong ve?

Âm hưởng, lòng con Chúa biết rồi
Tiếng lòng, dân Chúa dội vang, ôi!
Trọn lòng, xin Chúa đoái thương dân
Giải phóng, Ngài mở khoá ngục tù!!!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-9-2019
www.luathiengvn.com

Một Lối Thoát

Ngày 20, Tháng 9, Năm 2019

Thoát nghèo, thoát sợ, thoát lo
Làm sao thoát cảnh đau buồn dân ta?
Ngoại xăm, nội chiến, bôn ba
Đất, vườn than khóc, sông buồn, biển đau

Máu vô tội thấm ruộng vườn
Dân Oan kêu khóc, không nơi gối đầu
Người trên, kẻ dưới kiếm tìm
Rút xương rút máu, Miền Cao, mọi miền

Bao đời tang tóc khổ đau
Tượng thần, tượng chạm, vô thần, hư không
Con dân Chúa vẫn thờ ơ!
Ngày đêm trăn trở, tìm gì, kiếm ai?

Con côi, tìm kiếm tình Cha
Xin Cha mở mắt dân con giờ này
Một màu tang tóc, lệ tuôn
Chôn chân nơi chốn vọng canh kêu cầu

Gia-vê, Ngài Đấng gia ơn
Lắng nghe tiếng khóc, dân tình than van
Lòng nhân từ Chúa vô biên
Xoay lòng, xoay hướng dân ta giờ này

Ăn năn, ta hãy ăn năn
Chớ buồn, đừng sợ, nhờ năng quyền Ngài!
Giê-xu, Đấng Cứu Chuộc ta
Chúa trên muôn Chúa, Con Trời Vinh Quang

Xin Cha giải phóng dân con
Thần Cha giáng xuống, phục hồi nước non
Mở lòng chào đón, mời Ngài
Viếng thăm lãnh thổ, giải vây dân tình

Dấy lên dân Chúa, chiến binh
Tẩy thanh lãnh thổ, đánh lùi Ma-môn
Mở lòng, mở rộng lòng ta
Ban cho, khai phóng, mọi lòng mọi nơi

Tình ngài biến đổi lòng ta
Chữa lành, nâng đở, mở đường cho dân
Niềm vui của Chúa tràn dâng
Linh hồn hớn hở, tư duy chữa lành

Nhìn vào ánh mắt Cha yêu
Thấy hình, thấy bóng của Ngài trong ta
Thiên đàng trên khắp lối đi
Mở lòng công bố Lời Cha vùng miền

Lời Ngài mở lối cho ta
Một con Đường Sống đời đời an vui
Mở ngang qua xác Con Ngài
Thoát nghèo, thoát khổ, thoát buồn, lo âu

Nhìn về Thập Giá, Gô-tha
Kìa, Ngôi Lời Chúa, đồng hành với ta
Đầu Nguồn, Ngài Đấng Al-pha
Trở về với Đấng Đầu Nguồn, hôm nay!

Từ nơi trũng chết đau thương
Dấy lên dân Chúa, Đạo Binh Con Trời
Ô kìa, dân Chúa vùng lên
Thoát buồn, thoát sợ, trong Tình Yêu Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-9-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~
Cảm tác về sự giải phóng dân tộc. Xin Chúa dấy lên một đạo binh hùng mạnh để cầu thay cho dân tộc!

“Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn-dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, lại vì chúng ta có một thầy tế-lễ lớn đã lập lên cai-trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật-thà với đức-tin đầy-dẫy trọn-vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương-tâm xấu, thân-thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭10:19-22‬ ‭VB1925‬‬

Sự Giải Phóng Tâm Trí

Ngày 19, Tháng 9, Năm 2019

Đường hướng cuộc sống con người định đoạt cuộc đời họ.

Những quyết định trong cuộc sống hằng ngày định hướng cuộc đời chúng ta.

Vì thế cách suy nghĩ hoặc tư duy chúng ta sẽ định đoạt cuộc đời chúng ta. Có nghĩa rằng, tầm nhìn hoặc quan điểm là thiết yếu, như một bánh lái để xoay hướng cuộc sống chúng ta. Đây là lý do vì sao, xuyên suốt trong Thánh Kinh, Đức Chúa Trời thường đặt những nghi vấn với con dân Chúa như sau:

“Ngươi thấy gì? Ngươi nghe gì?”

Tức là “Ngươi có đang nhìn thấy những gì Ta đang làm chăng?”

Có một điều thật lạ lùng là khi mắt và tai thuộc linh chúng ta được mở ra để nhìn biết Chúa thì chính lúc ấy là những khoảnh khắc chúng ta nhìn thấy cửa trời mở ra. Hãy suy gẩm lời Chúa trong II Các Vua 6:15-17:

“Tôi-tớ của người Đức Chúa Trời chỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo-binh cùng ngựa và xe đương vây thành. Người nói với Ê-li-sê rằng: Hỡi ôi! chúa, chúng ta sẽ làm sao? Ê-li-sê đáp rằng: Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Đoạn, Ê-li-sê cầu-nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi-tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung-quanh Ê-li-sê.”
‭‭
Cũng thế, đây là một thời điểm cho sự giải phóng của chúng ta!

Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở mắt, mở tai để chúng ta nhìn biết Chúa là ai trong bối cảnh của cuộc sống mình!

Ngài là ai trong cuộc đời bạn?

Những sự sợ hãi nào đang khống chế tâm trí, tư duy chúng ta?

Những tiếng nói nào đang xâm chiếm không phận của tâm trí khiến chúng ta liên tục ở trong một trạng thái ‘bấn loạn, bị giao động, xôn xao’???

Những rào cản nào đang khống chế tư duy chúng ta? Chúng có thể là những sự dạy dỗ sai lầm, những quan điểm lệch lạc về Đức Chúa Trời, những giáo điều quy luật rườm rà của con người, những sự kỳ thị hẹp hòi, những phương thức ‘rập khuôn’ đã từng áp chế con dân Chúa?

Xin Chúa giải phóng chúng ta để mang lại một sự tự do của tâm trí để chúng ta có ‘đồng một tâm tình’ với Đấng Christ!

“Hãy có đồng một tâm-tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình-đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm-giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi-tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng-phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập-tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus-Christ là Chúa, mà tôn-vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” – Phi-líp‬ ‭2:5-11‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Phương Cách, Công Thức và… Giáo Điều

Ngày 17, Tháng 9, Năm 2019

Không hiểu sao con dân Chúa lại ưa chuộng học hỏi nhiều phương thức để … đến gần Chúa hoặc để thực hiện những mục vụ?

Những phương cách hoặc mô hình là những điều chúng ta có thể áp dụng để rèn luyện trong kỷ luật thuộc linh. Thế nhưng, nếu không khéo những điều này sẽ trở thành ‘chướng ngại vật’ khiến chúng ta không thể đến với Chúa qua mối liên hệ mật thiết hằng ngày để lắng nghe tiếng Chúa truyền phán trực tiếp với chúng ta cho hiện cảnh.

Trong quá trình thuộc linh cá nhân, tôi đã từng bị vướng mắc vào cái vấn nạn này. Thật ra, cũng chỉ vì lòng nóng cháy tìm kiếm ý Chúa, nhưng lại thiếu sự nhìn biết đường lối của Ngài trong cuộc sống thuộc linh. Những điều hay, ý tốt, những sự việc có vẽ dường như là những điều công nghĩa thường hay thu hút con dân Chúa. Nhưng nếu những việc này không là ý chỉ của Chúa cho chúng ta trong ngay giây phút khi đối đầu với một tình huống nào đó, thì chúng sẽ không đem lại lời giải đáp cho nan đề của chúng ta, vì chúng không là mặc khải đến từ Đức Thánh Linh.

Nếu những ‘phương thức’ này được một ai đó thực hiện vì Chúa Thánh Linh soi sáng cho người đó thì ấy là mặc khải Chúa ban cho họ. Nhưng chỉ vì chúng là những hành động mang lại kết quả tốt đẹp cho họ không có nghĩa rằng nếu chúng ta ‘rập khuôn’ thì cũng sẽ được phước như họ đã tiếp nhận từ Chúa.

Nói tóm lại, mặc khải của ai đó chia sẻ với chúng ta là một điều quý báu để khích lệ lẫn nhau, nhưng Đức Thánh Linh cần xác chứng với chúng ta trong nơi kín nhiệm. Có nghĩa rằng, nếu chúng ta chỉ dùng những phương cách này như một công thức ‘rập khuôn’ để xông vào chiến trận thuộc linh thì chúng ta cần nên suy xét để tìm kiếm ý Chúa.

Hãy nhớ rằng, mỗi chiến trận thuộc linh đều có những khía cạnh khác biệt. Vì thế, chúng ta nhận biết Chúa Giê-su đã chữa lành nhiều người bệnh tật, nhưng Ngài đã không chỉ dùng một phương cách. Cũng vậy, những chiến lược thuộc linh là mặc khải Chúa sẽ ban cho tùy theo bối cảnh mà chúng ta khó có thể ngờ được. Có lắm lúc, Chúa sẽ dùng những chiến lược bất ngờ để đánh bại quân thù, vì thế, những phương cách, công thức và giáo điều do con người thiết kế thật là những ‘chướng ngại vật’, những rào cản trong quá trình thuộc linh.

Nguyện xin Chúa giải phóng để chúng ta liên tục di chuyển một cách thật linh động dưới sự dẫn dắt của Thần Chúa trong mọi thì.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam

Bước Ra Khỏi Thuyền

Ngày 17, Tháng 9, Năm 2019

Trong cơn khốn khó gian truân
Dân Ta chổi dậy bước ra khỏi thuyền
Thuyền kia nơi chốn gian nan
Ác linh ‘tôn giáo’, xích xiềng ác gian

Bước ra khỏi chốn phu tù
Phá tan đồn lũy rắn rồng Ma-môn
Thời cơ của Chúa ban cho
Cửa Trời rộng mở, dân Ngài vùng lên

Đừng sợ, hãy cứ tiến lên
Vạn Quân, Ngài Đấng Đi Đầu, ban cho
Một thời rúng động, ô kìa
Phá tan mọi ách, mọi xiềng dân Ta

Đất trời nghiêng ngã thể nào
Nước Trời bền vững không hề chuyển lây
Mọi lòng lắng dịu giờ này
Trong nơi Chí Thánh lắng nghe Tiếng Ngài

Một thời chinh chiến, dân Ta
Vùng lên, chổi dậy trong năng quyền Ngài
Không còn sợ hãi rụt rè
Huyết Chiên Con ấy, tẩy thanh lòng này

Tiến lên đánh chiếm vùng miền
Bước ra khỏi chốn phù tù hôm nay
Áo choàng, thẩm vị Chúa ban
Lời Cha công bố, đồng tâm tình Ngài

“Giã từ, ngươi hãy giã từ
“Ác linh ‘tôn giáo’ sẽ lìa xa ngươi
“Thông đồng, ngươi chớ thông đồng
“Lời, Gươm Hai Lưỡi, đánh lùi kẻ gian”

Một thời chinh chiến, ô kìa
Dân Ta chổi dậy, giải vây dân tình
Bước ra, ngươi hãy bước ra
Dấu kỳ phép lạ, theo ngươi mọi thì!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-9-2019
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~
Cảm tác về sự giải phóng của con dân Chúa. Đây là Một Thời Tiến Lên!

 

Hỡi Người Dõng Sĩ Hào Hùng

Ngày 16, Tháng 9, Năm 2019

Thanh minh, chánh trực, hào hùng
Cội nguồn “Dũng Cảm” đến từ trên cao
Từ Cha Thiên Thượng thương yêu
Con Trời giáng thế, Thần Nhân Giê-xu

Cớ sao dân Chúa xôn xao?
Đánh nam, dẹp bắc theo điều hư vô?
Sợ run đứng trước quân thù
Trông hàng ‘giáo phẩm’, trông chờ bâng quơ

Kìa Tình Yêu Chúa tuyệt vời
Tràn dâng như nước vỡ bờ Biển Đông
Tình Ngài biến đổi mọi điều
Ban cho, mở rộng Nước Trời quang vinh

Trong Cha, Trong Chúa Tình Yêu
Thẫm quyền, thân vị, trong Danh Con Trời
Lòng ta giờ mở rộng ra
Tỏ bày Lòng Chúa, giải vây dân tình

Hỡi người “Dõng Sĩ” kia ơi
Giờ ngươi đã đến, một thời “Tiến Lên”
Tình yêu, chiến trận song đôi
Lòng người “Dũng Cảm” xuất nguồn từ Cha

Xông vào chiến trận, đồng hành
Cùng đi với Đấng, Nis-si là Ngài
Cờ Ngài chiến thắng tung bay
Giương tay phá hũy thành trì ác gian

Kìa lòng yêu nước, mến dân
Đến từ Cha Thánh, Vạn Quân là Ngài
Chân Ngài đạp đất, vùng miền
Tay Ngài cứu vớt muôn loài, muôn dân

Trong cơn nguy khốn tận cùng
Hãy nhìn lên Chúa, Đấng ngồi trên Ngôi
Gia-vê, Ngài Đấng Đi Đầu
Đấng Thành Tín ấy, Tình Yêu Đại Ngàn

Xin Cha thương xót dân con
Dấy lên Dõng Sĩ, Chiến Binh can trường
Mở lòng mở mắt giờ này
Nhìn lên Chân Chúa, Cội Nguồn của ta

Giờ ta vững mạnh trong Ngài
Sham-mah, Ngài Đấng trọn đời bên ta
Hỡi người “Dõng Sĩ” kia ơi
Xông vào chiến trận, tẫy thanh vùng miền

Tiếng Cha, truyền phán đêm ngày
Tiếng Ngài đánh bại kẻ thù gian manh
Ôi lòng “Dũng Cảm” của ta
Đến từ Danh Chúa, Danh Xưng Diệu Kỳ!

www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~
Các Quan Xét 6:7-11

“Bấy giờ, vì dân Y-sơ-ra-ên đã kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân Ma-đi-an, nên Đức Giê-hô-va sai một đấng tiên tri đến cùng dân Y-sơ-ra-ên. Người nói cùng chúng rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Ta đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, rút các ngươi khỏi nhà nô lệ, giải cứu các ngươi khỏi tay người Ê-díp-tô, và khỏi tay hết thảy kẻ hà hiếp các ngươi, và đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi; ta đã ban cho các ngươi xứ của chúng nó, và có phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, chớ sợ các thần của dân A-mô-rít tại trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng các ngươi nào có nghe tiếng ta!

“Đoạn, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông O 12 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng người.”

 

Chướng Ngại Vật Nào?

Ngày 15, Tháng 9, Năm 2019

Chúng ta có đang là một ‘rào cảng’ thuộc linh nào chăng? Việc này có thể được biểu hiện qua vài hình thức như sau:

1. Có khuynh hướng muốn cai quản đời sống thuộc linh của người khác…

2. Chia sẻ hoặc làm chứng nhưng với một khuynh hướng ‘lèo lái’ để người khác làm theo đường hướng tìm kiếm Chúa qua các công thức và phương pháp ‘rập khuôn’ theo ý riêng của mình…

3. Chia sẻ để hướng dẫn người khác nhưng không nhìn biết rằng Chúa muốn khai phóng con dân Chúa để mở rộng Vương quốc Ngài. Đây là một ngày của Thánh dân Chúa. Tất cả cần đứng dậy và được dự vào phần mở rộng Nước Ngài…

4. Chia sẻ với khuynh hướng tôn cao một thuyết lý, một mục vụ, một giáo chủ nào đó. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn là Đấng Đầu Nguồn…

5. Hấp tấp quyết định vụ việc trong cảm xúc, vì lòng nóng cháy, nhưng không nhìn biết ý Chúa. Có lắm lúc chúng ta vô tình tự đặt để mình vào vị trí của ‘nguồn cung ứng’. Hãy nhớ rằng Đức Giê-hô-va Jireh, Ngài chính là nguồn cung ứng vô biên, trong mọi lĩnh vực’…

6. Khởi động phong trào ‘tìm kiếm đấu kỳ, phép lạ’ bằng cách khuấy động cảm xúc của con dân Chúa với mục đích bành trướng tổ chức cá nhân…

7. Chủ trương ‘sữa sai’, ‘vạch lá tìm sâu’ bằng cách áp dụng điều luật, giáo điều để bắt bẻ sát phạt mọi người…

 

8. Áp đặt tiêu chuẫn ‘thật cao’ theo quy củ, giáo điều để giới hạn con dân Chúa, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không chú trọng đến bề ngoài nhưng Ngài là Đấng dò xét tấm lòng chúng ta…

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

~~~~~~~
“Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh-Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa-muốn của xác-thịt. Vì xác-thịt có những điều ưa-muốn trái với những điều của Thánh-Linh, Thánh-Linh có những điều ưa-muốn trái với của xác-thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh-Linh chỉ-dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật-pháp. Vả, các việc làm của xác-thịt là rõ-ràng lắm: Ấy là gian-dâm, ô-uế, luông-tuồng, thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-đảng, ganh-gổ, say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh-Linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ:” – Ga-la-ti‬ ‭5:16-22‬ ‭VB1925‬‬

 

Một Thời Tiến lên!

Ngày 15, Tháng 9, Năm 1019

Đây là một thời để lắng nghe tiếng Chúa và nhìn biết chiến lược Ngài khai phóng cho hiện cảnh!

Đây là một thời để trở nên bén nhạy hầu nhận biết tình huống của chính chúng ta và của dân tộc!

Đây là một thời để nhìn biết danh tính của chúng ta trong địa vị làm con Đức Chúa Trời!

Đây là một thời để nhìn biết tấm lòng của Chúa đối với chúng ta là như thể nào!

Đây là một thời để nắm bắt ý Chúa hầu thể hiện Nước Đức Chúa Trời!

Đây là một thời của sự ‘đồng công cộng tác với các thiên binh từ trời’!

Đây là một thời để nhìn biết thẩm quyền Chúa ban cho chúng ta!

Đây là một thời để nhìn lên và nhìn thấy cửa trời đang mở rộng!

Đây là một thời tiến lên để bước lên vào chốn cao hơn!

Đây là một thời của ‘dấu kỳ và phép lạ’!

Đây là một thời của thánh dân Ngài!

Đây là một thời để chổi dậy!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Nhìn Biết….Sự Thật

Ngày 12, Tháng 9, Năm 2019

Sứ giải phóng khởi đầu với sự ‘mở mắt’ để nhìn nhận sự thật của tình huống. Sự mở mắt, mở tai thuộc linh là điều tiên quyết.

Những rào cảng nào đang khống chế khiến chúng ta không thể hoặc không dám nhìn biết sự thật?

Sự thật làm chúng ta đau lòng, tuy nhiên, chúng ta cần nhìn biết thực trạng của chúng ta, của hội thánh con dân Chúa và của dân tộc chúng ta. Rồi, sau đó chúng ta Sẽ nhìn lên Chúa, Ngài vẫn là cứu cánh duy nhất của chúng ta!

Khi chúng ta chia sẽ Lời Chúa hoặc nói lên sự thật về một tình huống nào đó, với tình yêu của Chúa trong tính cách xây dựng để khôi phục, chính điều này sẽ khai phóng quyền năng của Chúa để giải phóng chúng ta. Đúng thế, chúng ta cần có sự can đảm trong tình yêu của Chúa để nói lên sự thật.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Sứ Giả Là Sứ Điệp

Ngày 9, Tháng 9, Năm 2019

Sứ giả chia sẽ mặc khải và chuyển tải sứ điệp Chúa ban cho họ. Thế nhưng, đến một lúc nào đó sứ giả và sứ điệp cần hợp nhất, tức là trở nên một. Sứ giả là sứ điệp và sứ điệp chính là sứ giả. Chúng ta không thể cho ra những gì chúng ta chưa từng trải nghiệm hoặc sở hữu.

Đến một lúc nào đó, sứ điệp tiềm tàng trong ‘sứ giả’ Sẽ tuôn chảy một cách tự nhiên và chính điều này là một âm hưởng làm chấn động lãnh thổ. Vì thế, Chúa đã phán cùng Giô-suê rằng:

“Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se.” – Giô-suê‬ ‭1:3‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Tìm Ma, Kiếm Quỷ Nơi Nào?

Ngày 7, Tháng 9, Năm 2019

Dân Ta sao vẫn bôn ba?
Đêm ngày chiến đấu với tâm chí mình
Tìm gì, ngươi cứ tìm ai?
Tìm ma, đánh quỹ nơi này chốn kia!
 
Đi trong Ánh Sáng Mặt Cha
Chẳng cần tìm kiếm ma này, quỷ kia
Chân ngươi đạp đến chốn nào
Tình Cha, Ánh Sáng rạng ngời qua ngươi
 
Mặt Ngài chiếu sáng trên ngươi
Mở lòng khai phóng ban cho giờ này
Triển khai Tình Chúa mọi nơi
Đến đâu, ma quỷ, sợ, lùi xa ngươi
 
Thông đồng, ngươi chớ thông đồng
Đi trong Ánh Sáng, Lời Cha, Mặt Ngài
Nước Trời đang ở trong ngươi
Năng quyền, thẫm vị của Ngài ban cho
 
Dấu kỳ phép lạ ô kìa
Theo ngươi từng bước, trong Tình Yêu Cha
Biết bao tang tóc đau thương
Dân tình đang kiếm, đang tìm Mặt Cha
 
Ôi thôi, ta chớ băn khoăn
Bá vơ, đánh gió làm chi, giờ này?
Tình Cha chiếu sáng mặt ta
Đến đâu thắng đó, dân Ngài vùng lên!