Thắt Lưng Để Chạy

Ngày 2, Tháng 4, Năm 2020

Vào ngày 26, tháng 1, trong một buổi nhóm họp tại Las Vegas, tại tiểu bang Nevada, Chúa đã khai phóng một lời khải tỏ cho Sứ Đồ Chuck Pierce.

Tôi xin tạm dịch lượt lời Chúa ban cho Sứ Đồ Chuck Pierce như sau:

“Vào dịp đầu năm mừng lễ hội Rosh Hashanah, năm 5780 trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2020 trong Dương Lịch, khởi đầu vào tháng Chín của năm 2019 trong Dương Lịch, Chúa đã truyền phán rằng sẽ có một biến cố lớn như một cơn dịch xãy ra. Nó đến như một cuộc xâm lược để kiểm tra chúng ta trong một thời điểm sắp đến và sẽ chuyển hướng vào cuối Lễ Vượt Qua trong năm này.

“Khi Chúa ban cho tôi lời mặc khải vào ngày 26, tháng 1, lúc tôi đang thăm viếng thành phố Las Vegas, Chúa đã truyền phán rằng đất nước của chúng ta Mỹ Quốc sẽ trải nghiệm một sự thử thách từ đây cho đến cuối tháng Tư năm nay. Tôi tin rằng chúng ta đang thấy điều này không chỉ ở quốc gia này, nhưng trong suốt các quốc gia vào thời gian này “trong lịch sử. (Lúc ấy, nhiều người đã không vừa ý và khiển “trách lời tôi chia sẻ.)”

Và sau đó, Chúa cũng đã ban cho Sứ Đồ Chuck Pierce một lời khác khuyên nhủ chúng ta hãy chuẩn bị sẳn sàng để “Thắt Lưng” mình cho những điều mới mẻ Chúa sẽ liên tục khai phóng trong những ngày sắp đến.

Tối hôm qua, đang khi suy gẫm về lời này, Chúa Thánh Linh nhắc tôi nhớ đến một khoảnh khắc trong Lời Chúa trong I Các Vua‬ ‭18:41-46‬ ‭VB1925‬‬.

Trong phân đoạn này, Lời Chúa được khai phóng và Ê-li đã nắm bắt lời ấy trong đức tin Chúa ban cho ông. Chúa mở tai Ê-li, ông nghe thấy tiếng mưa lớn sắp đến và Tay Chúa giáng trên Ê-li, ông đã thắt lưng mình để chạy xuống núi và trong một cách siêu nhiên, ông đã vượt qua khỏi cổ xe ngựa của vua A-háp.

Sau đó, Đức Chúa Trời đã liên tục làm nhiều phép lạ khác, nhưng một mô hình chúng ta cần nắm biết ở đây là Chúa đã đại dụng Ê-li để tống khứ chủ quyền Ba-anh ra khỏi lãnh thổ.

Chúng ta nhìn biết một mô hình tuyệt vời trong câu chuyện lịch sử này. Ấy là, khi sau khi Chúa ban cho Ê-li một chiến lược và phép lạ để đánh hạ chủ quyền, thần Ba-anh, mắt dân sự được mở ra để nhìn biết Chúa là Đức Chúa Trời của họ và Chúa đã đột phá và ban phước cho lãnh thổ đó!

Chúng ta cần đặt những nghi vấn như sau:

1. Điều gì hoặc những việc gì đang là những rào cản trong tư duy, trong tâm hồn con dân Chúa khiến chúng ta lâm vào một tình huống mù lòa thuộc linh?

2. Chúng ta còn vẫn chăm mắt nhìn vào ngoại cảnh nào chăng?

3. Chúng ta có đang trông chờ ai đó hoặc điều gì đó giải phóng chúng ta chăng?

4. Nói tóm lại, những sự chi phối tâm linh này có đang là trọng tâm điểm của cuộc đời con dân Chúa không?

5. Chúng ta có thể đến gần Chúa trong những giây phút riêng tư để lắng nghe tiếng Chúa hầu nắm bắt được ý Chúa cho hiện cảnh chăng?

6. Chúng ta đang lắng nghe ai hoặc điều gì?

Tất cả những sự chi phối này là để đánh lạc hướng con dân Chúa trong thời điểm này!

Xin Chúa Thánh Linh khai phóng một sự bừng tỉnh mới mẻ giữa vòng con dân và hội thánh Chúa để chúng ta nhờ cậy Chúa để “Thắt Lưng” và chuẩn bị sẳn sàng cho những gì Chúa đang khai phóng cho những ngày sắp đến.

Đức Chúa Trời cho phép những biến cố xảy ra xuyên suốt lịch sử của con người để chuyển đổi, để sắp xếp lại những cơ cấu đang khống chế thế gian và đây sẽ là một bước ngoặt mới cho những ai trông đợi Ngài!

Hãy tỉnh thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên anh em. (Ê-phê-sô 5:14)

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-4-2020
http://www.luathiengvn.com

+++++++++++++++++++++++
Các bạn có thể tham khảo lời này trong Anh Ngữ qua tờ báo Charisma tại địa chỉ mạng sau đây:
https://www.charismamag.com/…/44701-chuck-pierce-prophesies…
++++++++++++++++++++++

Lời Tiên Tri: “Một Áo Choàng Mới Cho Tương Lai” – Sứ Đồ Chuck Pierce

Ngày 6, Tháng 4, Năm 2019

Lời tiên tri Chúa ban cho Sứ Đồ Chuck Pierce được khai phóng vào ngày 6, tháng Giêng năm nay (2019). Hôm nay là đúng thời hạn sau ba tháng. Đây là một lời chúng ta có thể trông chờ Chúa làm ứng nghiệm. Hẳn nhiên đây là lần đầu tiên tôi đăng tải lời này, thế nhưng, bạn có thể kiểm chứng để xác chứng lời này. Có lắm lúc, khi lời Chúa truyền phán, ngay cả lúc chúng ta chưa nắm bắt trong giây phút ấy, nhưng Chúa vẫn có thể làm ứng nghiệm Lời Ngài. Tôi cũng chỉ được nhắc nhở về lời này tối hôm qua trong lúc thông công với vài chị em tại Hội Thánh nhà. Tôi công bố và đặt lòng tin cậy vào lời tiên tri này. Hallelujah!

Lời mặc khải được Sứ Đồ Chuck Pierce chuyển tải vào ngày 6, tháng 1, năm 2019:

Chúa phán rằng, “Nếu ngươi liên tục trung tín để làm những gì Ta giao phó vào tay ngươi trong ba tháng tới đây, nhiều vụ việc sẽ thay đổi. Sẽ có một kết thúc trong những lĩnh vực (thương trường) nhất định và ngươi sẽ được khai phóng và sai phái để bước vào tương lai. Sẽ có một khoảnh khắc khi mọi việc làm mà ngươi đã trung tín thực thi trong thời gian qua sẽ trở thành một của lễ đã được dâng lên cho Ta và ngươi sẽ bước vào tương lai để tiếp nhận phần thừa kế Ta đã dành cho ngươi.”

Đây không phải là một năm của những quá trình chuyển đổi như chúng ta đã biết trong quá khứ, nhưng đây là một thời điểm Chúa đang tái định vị trí của bạn. Bạn đã sẵn sàng để mặc lấy một áo choàng mới tức là một thẩm quyền mới trong địa vị mới mẻ cho tương lai. Chúa phán rằng: “Ta sẽ lật đỗ những đồn lủy của kẻ thù mà các ngươi chưa bao giờ có thể đánh bại chúng trong quá khứ.”

Lửa Thiêng Việt Nam chuyển dịch
http://www.luathiengvn.com

Lời Tiên Tri “Cuộc Chiến Tranh Cho Tương Lai”

Chuck_Pierce_whiteshirt_500px

Ngày 1, Tháng 7, Năm 2018

Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce đã khai phóng một lời tiên tri quan trọng cho chúng ta vào sáng Chúa Nhật vừa qua, ngày 1, tháng 7, năm 2018, tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn (Trung Tâm Toàn Cầu), Corinth, Texas. U.S.A.

Chúa phán rằng, đây là ngày Ta kêu gọi dân Ta chiếm lấy đất mới. Ta phán rằng, thật vậy, đất mới đang kêu gọi các ngươi. Vì vậy, hãy lắng nghe cẩn thận, Ta ban cho ngươi một ranh giới mới cho tương lai. Ta đã vận hành giữa vòng các ngươi, giờ đây, Ta đang kêu gọi ngươi bước vào một nơi chốn ngươi chưa từng dấn thân vào. Ta phán cùng ngươi, đây là thời điểm Ta sẽ truyền đạt ‘CHIẾN TRANH.’ Ta phán với ngươi rằng, Ta đang truyền đạt ‘CHIẾN TRANH’ trên con dân Ta và một thế hệ sẽ dạy dỗ để dẫn dắt một thế hệ khác trong chiến trận. Vì thế, Ta phán với ngươi rằng, ngươi phải thay đổi ngay giờ này để thông hiểu và biết rõ vị trí của các ngươi trong những ngày tới. Ngươi phải chuyển đổi ngay bây giờ để nhận biết ranh giới của lãnh thổ ngươi trong những ngày sắp tới.

Chúa phán rằng, Ta hiện đang tái định vị cho dân Ta để đặt chúng vào đúng vị trí cho cuộc chiến tranh ở phía trước và Ta nói với ngươi rằng, các ngươi phải được sắp xếp vào trật tự Ta chỉ định hầu thể hiện Ta là ai và để biểu hiện danh tính Ta. Ta phán với ngươi rằng, đây không phải là một ngày cho ngươi đi theo đường hướng riêng tư của các ngươi. Đây là một ngày để lắng nghe chăm chú và sắp xếp lại bản thân mình vì Ta đang tạo ra những ranh giới cho các ngươi và khiến cho các thế hệ được sắp đặt vào một đội ngũ chỉnh tề cho một cuộc tranh chiến được chuyển tải từ thiên đàng đang giáng xuống trên khắp đất.

Ta đang sắp xếp mọi thứ tự cho ngươi và Ta hẳn thật đang kêu gọi các ngươi cần thông hiểu đường lối trong cách Ta đang sắp xếp và di chuyển. Ta gọi ngươi, kìa, hãy bước vào một sự liên kết TIÊN QUYẾT cho những ngày sắp tới. Vì thế, Ta phán rằng, đây là lúc để lắng nghe và biết rằng mọi đường hướng đang được thay đổi.

Ngươi đã được kêu gọi để phát quang lãnh thổ. Đây là ngày mà Ta kêu gọi ngươi, hãy bắt đầu thông hiểu làm thế nào để dọn sạch lãnh thổ mình cho tương lai và làm thế nào để chuẫn bị cho các đường cao tốc từ thiên đàng đang được Ta mở ra trên đất. Ta nói với ngươi rằng, đây là một sự thay đổi và chuyển giao của một ngày mới trên đất và ngày này sẽ khiến ngươi đạt được chiến thắng trong cuộc xung đột hiện thời nếu ngươi chịu thuận phục dưới sự sắp xếp của Ta trong thứ tự của các thế hệ.

Thật vậy, Ta phán rằng, hãy tranh chiến cho sự liên kết mới này, hãy xông vào chiến trận cho sự liên kết trong ranh giới của ngươi trong những ngày tới. Ấy là một liên minh mà chính nó sẽ mang lại cho ngươi một thành quả chiến thắng tuyệt vời trong một trật tự chính chắn của Ta. Sự liên kết này sẽ khiến ngươi đuổi kịp và khống chế kẻ thù. Ta phán rằng, nhiều người giữa vòng các ngươi yêu chuộng sự hoà bình và công bố ‘hoà bình, hoà bình’, nhưng thật ra chẳng có hoà bình. Vì thế, hãy tranh chiến cho sự trọn vẹn, hãy xông vào chiến trận vì quyền lực thống trị, hãy tranh chiến cho những sự đổi mới mà Ta đang chỉ định để giáng xuống trong giờ này.

Ta phán rằng, quả thật, Ta đang loại bỏ những chướng ngại vật ngay giờ này. Ta sẽ khiến cho dân Ta nhìn biết những đồn lũy tăm tối trung thực trong cuộc đời họ là gì. Ta sẽ khiến cho con dân Ta nhận biết những điều mà chính Ta đã đối nghịch cùng chúng trong những ngày vừa qua, Ta phán rằng, tương lai của các ngươi không xuất nguồn từ quá khứ của các ngươi. Vì thế, hãy di chuyển nhanh chóng để tiến vào và chống lại những thế lực đang muốn ngăn cản các ngươi giành lại những gì kẻ thù đã đánh cướp trong những mùa khác. Đây là một tuần mà chiến tranh sẽ được thể hiện trước mắt các ngươi.

Đây không phải là một ngày để các ngươi bước đi ung dung trên đất này. Đây chính là một ngày để cất cánh bay cao và rượt đuổi trên các tầng trời. Ta phán rằng, nếu các ngươi cất cánh bay cao trên trời, thì các ngươi cũng sẽ bay lượn trên đất. Vì thế, đó chính là sự tăng vọt sẽ vùa giúp các ngươi giành được chiến thắng trong thời gian sắp tới này. Sự tăng vọt ở nơi chốn cao hơn sẽ mang lại chiến thắng vẽ vang trong mùa tới. Ta phán với ngươi, đừng tưởng tượng ra nhiều việc gì khác thông qua mắt xác thịt của ngươi, vì Ta nói với ngươi rằng những điều ngươi hiện đang nhìn thấy bây giờ thật đang xuất hiện với bản chất trung thực của chúng!

Vì thế, Ta nói rằng, đây là ngày để nhìn biết sự chuyển động của con rồng và đây là ngày để biết rằng sự chuyển mình sinh nở đã gần kề. Con rồng đang di chuyển bởi vì con dân Ta đang sẵng sàng để cưu mang sinh đẻ một đạo binh hùng mạnh hầu triển khai nguyên tắc chiến thắng trên khắp đất. Vì vậy, Ta nói với ngươi, hãy nhận biết, hãy nhìn thấy con rồng, hãy chăm chú gác canh để nhìn thấy Nàng Dâu của Đấng Christ bước vào sự chuyển mình sinh nở và sau đó, hãy tiếp tục gác canh trong hai năm tới đây để làm thế nào cho các ngươi bước đi trong kế hoạch của Ta hầu phát quang lãnh thổ ở phía trước.

Đây không phải là một ngày êm ái dịu dàng, Chúa phán, ̣đây là một ngày mà dân sự của Ta sẽ bước đi trong năng quyền với một thẩm quyền lớn lao Ta ban cho chúng. Ta phán rằng các ngươi đang được trang bị sẳn sàng cho chiến trận trong những ngày sắp đến.

Do Lửa Thiêng Việt Nam trích dịch

————————-
Lời Chia Sẻ của Lửa Thiêng:

Lời tiên tri này có liên hệ đến một chu kỳ chuyển tiếp trong bốn tháng mà Sứ Đồ Chuck Pierce đã khai phóng vài tuần trước đây. Chúng ta thật không thể nào nắm bắt mặc khải của lời Rhema này thông qua sự hiểu biết của tâm trí vì nó thật vượt qua mọi sự hiểu biết của con người.

Sự sắp xếp trong thứ tự của các thế hệ là điều tiên quyết vì chúng ta không thể xông vào chiến trận trong một tư thế đơn chiếc. Sự hiệp một để tương tác với các thế hệ sẽ là một sức mạnh vượt bực trong chiến trận.

Mối liên kết TIÊN QUYẾT được nhắc đến trong lời tiên tri này có ngụ ý nói đến ý nghĩa cốt lõi của năm 5778 trong Thánh Kinh Lịch tức là trùng với năm 2018 trong Dương Lịch. Chúng ta đang di chuyển trong một năm đầy dẫy những sự bứt phá, một năm của những khởi đầu mới, vì thế, những mô hình đầu tiên của mọi việc Chúa khai phóng trong năm nay là điều tối quan trọng. Sự bứt phá được biểu hiện qua những mô hình TIÊN QUYẾT này. Đây là một năm mà Đức Chúa Trời sẽ chú tâm đến dân sắc tộc là dân bản địa Chúa đã đặt để trước nhất trong một lãnh thổ. Họ sẽ là then chốt trong sự khôi phục dân tình và đất nước. Đây chỉ là một lĩnh vực trong mô hình của những sự việc TIÊN QUYẾT hoặc ĐẦU TIÊN. Chúng ta sẽ nhờ cậy Chúa mở ra nhiều mặc khải tươi mới thông qua lời tiên tri này.

Hãy nhớ rằng, “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” – Ê-phê-sô‬ ‭6:12‬ ‭VB1925‬‬

Đây là chiến trận cốt lõi của chúng ta!

Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở mắt, mở tai thuộc linh và khai sáng tâm trí để chúng ta có đồng một tâm tình với Đấng Christ hầu mở rộng Nước Trời và giải phóng dân tình đất nước trong thời điểm này.

Quý vị có thể xem video clip về lời tiên tri này trực tiếp trong Anh Ngữ:

https://youtu.be/WUz-WqV85K0

Tất Cả Cho Chiến Trận,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Lời Tiên Tri: Một Ngày Trao Đổi Quyền Lực Để Đảo Ngược Tình Thế

alignment

Ngày 24, Tháng 6, Năm 2018

Đây là một lời tiên tri do Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce khai phóng vào sáng Chúa Nhật tuần qua, ngày 24, tháng 6, năm 2018 tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn cũng được gọi là Trung Tâm Hoàn Cầu, tại Corinth, Texas, U.S.A. (www.gloryofzion.org)

Ta phán cùng ngươi rằng, “Đây là một thời điểm để gát canh. Hãy chăm chú và nhìn biết rằng Ta đang vận hành trong một quá trình để trao đổi quyền lực. Ta đang giáng xuống vào những nơi chốn mà những sự cống hiến của thế giới tối tăm đã được thực hiện để tạo nên, để khai phóng những thế lực tối tăm thống trị trên khắp đất. Điều này sẽ tạo ra những rối loạn lớn trên khắp đất. Ta thật đang giáng xuống trong tư vị của Đấng Thượng Cổ để chuyển đổi và trao đổi quyền lực trên khắp đất. Điều này sẽ có tác động như những cú sốc của nguồn điện lực xuyên suốt khắp đất.” Ta phán với ngươi rằng, “Ta, Đấng Hiện Hữu, đang giáng xuống. hãy chăm chú nhìn xem, kìa, bây giờ, việc trao đổi quyền lực hiện đang được khởi động.”

Ta phán rằng, “Những thế lực hằng thống trị, đối nghịch với các ngươi, những cơ cấu này đã từng phán quyết để khống chế các ngươi, Ta phán rằng, đây chính là một ngày của cuộc đảo chính để lật đổ các thế lực đã từng áp bức và khống chế dân Ta.”

Do Lửa Thiêng Việt Nam chuyển dịch

——————————

Lời Chia Sẻ của Lửa Thiêng Việt Nam:

Trong giờ thờ phượng sáng Chúa Nhật, Chúa Thánh Linh đã vận hành một cách mạnh mẽ và linh động. Chúa khai phóng mặc khải Vua Vinh Hiển ngự xuống giữa hội chúng. Những âm hưỡng thiên đàng đã được khai phóng làm vang dội, tôn vinh Đấng Ngồi Trên Ngôi Cao Sang, giữa sự hiện diện mạnh mẽ này, Chúa Thánh Linh đã chuyển tải lời tiên tri này qua Sứ Đồ Chuck D. Pierce. Đây là một lời được Chúa khai phóng cho chúng ta trong thời điểm then chốt này. Hãy chào đón, gác canh và công bố Lời Chúa trong mọi nghịch cảnh chúng ta đang đối diện, trong mọi lĩnh vực cá nhân, mục vụ, hội thánh và đất nước. Đây là một Lời Chúa đang ban cho chúng ta cũng như cho nhiều dân tộc trên khắp đất. Khi chúng ta biểu hiện danh tính trung thực của chúng ta trong Đấng Christ, khi chúng ta thể hiện thuộc tánh của Cha Thiên Thượng, chúng ta sẽ nhìn thấy sự tể trị của Chúa trên khắp đất, vì quả thật, Nước Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta!

Trận chiến cốt lỏi của chúng ta hiện giờ là cuộc chiến trận trong cõi thuộc linh. Mọi tình huống trong cõi thuộc thể đều có thể được đảo ngược trong quyền năng của Đức Giê-hô-va vạn quân. Đây là lúc chúng ta cần nắm bắt lời Rhema, tức là Lời sống động, Lời Chúa đang truyền phán trong giây phút này cho hiện cảnh. Chúng ta không thể chỉ cầu xin theo ‘mặt nổi’, tức là những lời cầu nguyện lặp lại truyền thống theo vụ việc, theo quy củ của giáo hội hoặc qua thói quen. Đây là lúc mà lời cầu thay của những ai bước đi trong mối liên hệ mật thiết với Chúa sẽ được nhậm, vì khi chúng ta nghe được tiếng Chúa thì linh hồn chúng ta sẽ được sống, vì khi chúng ta công bố Lời Chúa truyền phán thì hẳn nhiên ý Chúa sẽ được thành toàn, ở đất như trời, và Chúa sẽ lắng nghe lời cầu xin của chúng ta!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Lời Tiên Tri “Sự Xung Đột Giữa Hai Vương Quốc”

clashingkingdoms

Ngày 17, Tháng 6, Năm 2018

Chúa Nhật tuần qua, ngày 17, tháng 6, năm 2018, Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce đã khai phóng một lời tiên tri về sự xung đột của hai vương quốc. Tôi đã chuyển dịch như sau:

Ta phán cùng người rằng có một cuộc xung đột giữa hai vương quốc đang xảy ra và ngươi hiện đang ở giữa cuộc xung đột này. Ngươi đang nhìn thấy, ngươi đang cãm nhận vụ việc này, ngươi thật đang được kêu gọi để nắm bắt và chào đón nó. Vì Ta, chính Ta khiến cho mọi việc được sắp xếp lại, do đó ngươi là một phần tử rất quan trọng trong sự sắp xếp lại đang xảy ra. Ta phán cùng ngươi rằng, quả thật, Nước Thiên Đàng đang ở trong các ngươi, vì vậy, đừng phản kháng và chống lại sự đụng độ này, nhưng hãy để cho Nước Trời trong ngươi chỗi dậy để sắp xếp lại mọi việc trong lãnh thổ xung quanh các ngươi. Ta phán rằng, đừng thối lui, đừng thụt lùi, vì sự thối lui đang réo gọi ngươi. Ta phán rằng, “Hãy chỗi dậy, hãy chỗi dậy cùng Ta để đối diện với những việc rối ren xung quanh ngươi.”

Lời chia sẻ của Lửa Thiêng:

Những xung đột này thật ra đang luôn liên tục diễn ra trong mọi thời đại, thế nhưng, khi Chúa khai phóng Lời Ngài trong thời điểm then chốt này là vì Ngài muốn cảnh báo và nhắc nhở chúng ta rằng, những chiến trận thuộc linh trong những xung đột là để thể hiện Nước Đức Chúa Trời mà Ngài đã đặt để trong lòng chúng ta. Khi sự vinh quang Ngài đươc biểu hiện qua chúng ta, thông qua những chiến bình gốm thô sơ này, chúng ta sẽ nhìn thấy một sự sắp xếp mới, chúng ta sẽ nhìn rỏ những đội ngũ Đức Chúa Trời đang huy động và chúng ta sẽ nhìn thấy một liên minh mới của Nước Trời. Đây cũng là một sự chuẫn bị trong tâm linh và về sự thể hiện của danh tính của chúng ta để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời với dân gian. Chúa là Tốt Lành!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Một Lời Tiên Tri Cảnh Báo: Nguy Hiểm Ở Phía Trước

Chuck_Pierce_whiteshirt_500px

Ngày 10, Tháng 6, Năm 2018

Do Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce chuyển tãi vào sáng Chúa Nhật, ngày 10, tháng 6, năm 2018 tại Trung Tâm Hoàn Cầu (Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn), Corinth, Texas, U.S.A. (www.gloryofzion.org)

Chúa phán rằng, “Đây là một ngày của một năng lực mới, một thẩm quyền mới sẽ được triển khai từ quyền năng Ta khai phóng trên các ngươi.” Ta phán cùng ngươi rằng, “Hãy cẩn trọng, vì sự nguy hiểm đang rình rập quanh ngươi. Mối nguy hại này đang hoạt động không ngừng nghỉ trong bầu khi quyển nơi ngươi cư ngụ, nó muốn ngăn chận nguồn năng lượng mới mà Ta đang chuyển tải đến cùng ngươi. Ta phán rằng, “Hãy đi xa hơn và trú ẩn nơi kín nhiệm trong một mùa.” Ta phán rằng, “Hãy ẩn núp trong bốn tháng tới đây và đi theo phương cách để phát triển những gì Ta đã giao phó sẽ được triển khai một cách toàn vẹn trong thẩm quyền Ta ban cho ngươi.” Ta phán rằng, “Đừng để bất cứ một cơ cấu cũ nào ngăn chận ngươi tiếp tục phát triển những gì Ta muốn ngươi thực hành. Vì Ta đang tạo ra một bản sắc, một danh tính mới trong ngươi. Ta đang vận hành trong các ngươi theo một đường hướng mới và Ta sẽ đại dụng ngươi trong những ngày sắp tới theo một cách mới.

Vì vậy, Ta phán cùng ngươi rằng, “Hãy để cho những sự việc ‘Mới’ tiếp tục phát triển và hãy đi xa để vượt qua khỏi nơi kẻ thù đang cố gắng ngăn cản ngươi trong giờ này.” Ta phán rằng, “Khi các ngươi không biết cách nào để vượt xa hơn, hãy cứ tiếp tục vượt xa. Vì nếu ngươi bỏ cuộc, không tiếp tục tìm kiếm Ta, nếu ngươi không tiếp tục phấn đấu, kẻ thù sẽ bắt được ngươi.” Ta phán rằng, “Trong bốn tháng tới đây, hãy ở trong tư thế sẵn sàng, đi trước một bước, trước ác linh của sự chết.”

Đừng để những vụ việc muốn hũy diệt ngươi, là những điều sẽ ngăn chận ngươi tiếp tục phát triển những gì Ta đặt để trong con người của ngươi ngay trong giờ phút này. Ta phán rằng, “Trong bốn tháng tới, sẽ có nhiều mối lo ngại lớn, nhưng ở giữa cơn gian nguy ấy, Ta đã dự tính để triển khai một thẩm quyền mới cho ngươi. Ta đang vận chuyển và khuấy động một năng lực mới trong con người của ngươi và Ta nói cùng ngươi rằng, ngay đúng thời điểm chỉ định, ngươi sẽ biểu dương những gì đang thành hình trong ngươi là điều đang được khởi động trong ngày hôm nay, và vì thế, ngươi sẽ đột phá với một nguồn năng lực mới. Hãy để cho những vụ việc cũ kết thúc, để cho nó tàn lụi. Vì, Ta phán cùng ngươi rằng, “Ta đang đánh thức những điều mới trong ngươi và ngươi sẽ ăn mừng trong hân hoan, trong một niềm vui mới trong những ngày sắp đến.”

Do Lửa Thiêng Việt Nam trích dịch

————————————————————
Lời Chia Sẽ Của Lửa Thiêng Việt Nam:

Lời tiên tri này được Chúa khai phóng thật đúng thì, đúng lúc trong bối cảnh của dân tộc Việt Nam hiện giờ. Hãy nhớ rằng, khi chúng ta đồng hành với Đức Chúa Trời, trong mối liên hệ mật thiết của giao ước Chúa, Ngài sẽ luôn đi đầu; Ngài đã biết rỏ những lối ngõ quanh co trên hướng đi của chúng ta. Đây là một mùa chúng ta cần ăn năn để trở về với cội nguồn của sự sống sung mãn, với Đức Chúa Trời của sự giao ước. Ngài đã dành sẵn một chương trình khôi phục và Ngài là Đấng đột phá mọi bế tắc.
 
Chúng ta hãy suy gẫm, cầu nguyện và canh chừng như một chiến sĩ vọng canh để nhìn thấy điều này được ứng nghiệm. Lời Chúa khi truyền phán sẽ không trở về luống nhưng!!!
 
“Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của các ngươi, Đấng tạo thành Y-sơ-ra-ên, tức Vua các ngươi. Đức Giê-hô-va, là Đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại, thảy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn, phán như vầy: Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.” – Ê-sại 43:15-19
 
Lời tiên tri cảnh báo này chính là một chiến lược cho chúng ta trong bốn tháng sắp đến. Hãy tìm kiếm Chúa khi Ngài đang ở gần. Hallelujah!
 
Tất Cả Cho Chiến Trận,
 

Một Thời Định Vị

Sunrays

Ngày 20, Tháng 5, Năm 2018

Sứ Đồ Chuck Pierce đã chuyển tải lời mặc khải về sự điều hành của Thần Chúa trên cuộc đời của con dân Ngài trong tuần này. Lời Chúa truyền phán với chúng ta trong buổi Lễ Ngũ Tuần tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn vào sáng Chúa Nhật tuần vừa qua, 20-5-2018:

“Chúa phán rằng, có phải chăng, chính Ta đã lấy một điều tầm thường từ Áp-ra-ham để làm thành một kế hoạch cho dân tình, để chuyển tải ơn phước của Ta cho dân gian. Ta phán cùng ngươi rằng, Ta đang làm ra một kế hoạch cho các ngươi. Hãy xem, trong tuần này, nhiều vụ việc sẽ cùng tương tác với nhau và sẽ được xấp xếp vào đúng vị trí của chúng. Những điều nào chưa từng được định vị sẽ được định vị. Ta phán cùng ngươi rằng, những kế hoạch, những hoạt động phức tạp mà ngươi chưa từng thấu hiểu, chính Ta sẽ mở mắt để ban cho ngươi sự thông hiểu trong giờ này.”

Một Áo Choàng Mới Cho Tương Lai

Coat

Ngày 21, Tháng 5, Năm 2018

“Đây là một thời gian để bước vào sự viên mãn của danh tính và định mệnh của chúng ta. Hãy thay đổi các ăn mặc của chúng ta, có nghĩa là hãy loại bỏ những chiếc áo nhớp rách nát của quá khứ để mặc lấy một cái áo choàng mới trong một trạng thái trọn lành, hoàn hảo của một con người được Chúa chữa lành. Trước nhất, hãy mặc lấy một tâm trí được đổi mới. Hãy để lại đằng sau cái tinh thần hỗn loạn kia và gọi lại tất cả những ý tưởng tốt lành nào đã từng bị phân tán, tản lạc, tức là những tư tưởng chưa bao giờ được kết nối chặt chẽ vào các quá trình nhận thức cần thiết để tạo ra một tầm nhìn mới cho tương lai. Hãy thêm vào sự may mặc mới này những kỳ vọng đang được Chúa khôi phục. Tiếp theo đó, hãy tiếp nhận những hàng may mặc đầy thẫm quyền Ngài đã ban cho bạn. Thêm vào cách ăn mặc mới này, một sự mạnh dạn dũng cảm của Thần Chúa. Hãy hủy bỏ và để lại đằng sau các chu kỳ sợ hãi của quá khứ.

“Mặc lấy sự tự do! Bước đi hằng ngày trong Thánh Linh và hãy công bố rằng bạn là một đầy tớ của Đấng Christ, không phải là một nô lệ cho xác thịt tức là một nơi cho các chủ quyền tối tăm cư ngụ và trấn đống. Tô điểm cho mình bằng đức tin. Chống lại những kẻ hủy diệt đức tin của sự xung đột, của sự trì hoãn đầy lo âu cho tương lai, của sự nghi ngờ, của lòng vô tín, giận dữ, thất vọng, tội lỗi, ghen tuông và ghen tỵ. Hãy mặc lấy y phục sáng láng của mặc khải để phản ảnh Nước Trời. Hãy để Chúa đổ đầy đặc ân Ngài trên bạn, chính điều này sẽ khiến cho y phục mới của bạn toả sáng lên! Mặc lấy sự vinh quang Chúa. Hãy để Chúa gia tăng tốc độ hầu đẫy bạn vào tương lai Ngài đã chỉ định cho bạn.

“Chúng ta đang ở trong một mùa mới. Đây là một mùa để nhìn thấy Lẽ Thật, để thấu hiểu mặc khải và nhìn thấy những gì Chúa đang muốn chúng ta nhìn biết! Đây không phải là lúc để cơn đau buồn xâm chiếm chúng ta. Niềm vui của Đức Giê-hô-va sẽ là sức mạnh của chúng ta. Hãy mở mắt ra để nhìn thấy sự may mặc mới cho tương lai!”

Do Lửa Thiêng Việt Nam trích dịch từ quyển ‘Thời Gian Để Đánh Bại Ma Quỷ’ (A Time to Defeat the Devil) do Sứ Đồ Tiến Sĩ Chuck D. Pierce soạn thảo.

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

 

21 Ngày Cầu Nguyện Triển Khai Danh Tính Mới 5 ngày cuối cùng: Vượt Qua Cổng Thành Được Gọi Là ‘Nơi Chốn Xa Hơn’ (vượt qua mọi giới hạn để vào một chốn xa hơn!)

NoiChonXaHon

Thứ sáu, ngày 16 tháng 2, năm 2018

Thân Gởi Những Chiến Sĩ Đang Tiến Lên,

Tôi thật yêu chuộng sự nghỉ ngơi ở nhà trong tuần này và dầm mình trong bầu không khí này thật là tuyệt vời. Sự hiện diện của Chúa được khai phóng trong tiến trình của 21 Ngày Cầu Nguyện Triển Khai một danh tính mới thật vượt quá mọi sự mong muốn của chúng ta. Tôi đã đọc tất cả những thư từ và lời chúc mừng của tất cả các anh chị em đã gởi đến từ Giáng Sinh đến giờ. Tôi cũng đã cầu nguyện cho mỗi người. Tôi vừa hoàn thành một dàn bài cho một quyển sách mới, và cũng mong đợi để có dịp chia sẻ với Hội Thánh Chúa vào cuối tuần Chúa Nhật sắp tới này. Tôi thành thât cảm ơn tất cả sự dâng hiến đóng góp và lời cầu nguyện của quý vị là sức mạnh để đẫy mạnh và vùa giúp chúng tôi tiến lên trong một chiều hướng mới.

Đây là thời gian để đi xa hơn, hoặc đưa vấn đề hiện tại trong cuộc sống của chúng ta đến một sự hiểu biết sâu sắc hơn. Chúng ta chỉ có thể làm điều này bằng cách nhìn từ quan điểm của Đức Chúa Trời. Tôi yêu chuộng sách Ê-sai. Một phần Kinh thánh rất quan trọng cần được thông hiểu là trong Ê-sai 55:1-3, 8-12:

“1 Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. 2 Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. 3 Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhơn từ chắc thật đã hứa cùng Đa-vít… 8 Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. 10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, 11 thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. 12 Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay.”

Phân đoạn này nói về một tầm nhìn xa hơn! Các đấng tiên tri cho chúng ta biết rằng đường lối của Chúa là khác hơn đường lối của chúng ta, và nếu chúng ta có được tầm nhìn xa hơn, vượt qua mọi ngoại cảnh của chúng ta và vượt qua khỏi khuôn khổ của tư duy hiện tại của chúng ta, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy những gì Ngài đang vận hành trong cuộc sống của chúng ta. Đường lối trong sự vận hành của Thần Chúa thật vượt qua mọi sự hiểu biết của chúng ta. Ánh sáng của Ngài đầy dẫy năng quyền hơn bất cứ một thế lực tối tăm nào đang vây quanh chúng ta. Lẽ thật của Ngài đầy quyền năng và mạnh sức hơn bất cứ ác linh sai lầm nào đang tìm cách đánh lạc hướng chúng ta. Chúa Thánh Linh Ngài thật lớn hơn kẻ ở trong thế gian là kẻ đang tìm cách trấn áp, chúng cố tình làm cho chúng ta đánh mất chí hướng mà Đức Chúa Trời đã dành sẳn cho chúng ta. Huyết của Chiên Con và Thánh Linh Đức Chúa Trời cùng tương tác trong thân thể sống động của chúng ta để gìn giữ chúng ta trong tầm nhìn chính chắn của Ngài trong những khoảnh khắc khi chúng ta đương đầu với những thử thách trên đất.

Hãy ngước mắt lên và phóng tầm nhìn ra xa hơn! Chúng ta bước vào một nơi Bên Ngoài Mọi Giới Hạn, với một tầm nhìn cao xa. Hãy hít một hơi thật sâu để chuẫn bị; kìa, chúng ta sẽ đi đến một nơi được gọi là một ‘Nơi Chốn Xa Hơn’. Bạn chưa từng đến đó bao giờ. Bởi vì bạn chưa từng bao giờ đến đó, bạn sẽ phải sẵn sàng để di chuyển theo những phương cách mới, hãy nhảy múa với những nhịp điệu mới, hãy lắng nghe để tiếp thu mọi việc theo một phương cách mới, hãy nhìn nhận mọi việc theo một phương cách mới và hãy niếm biết hương vị theo những cách mới. Bạn sẽ vượt qua để tiến lên vào một nơi Chốn Xa Hơn! Tôi đã từng giảng dạy về việc đi đến một nơi được gọi là ‘Nơi Chốn Ấy’. Nó không phải là nơi này. Thay vào đó, đây là một nơi được gọi là một nơi mà chúng ta sẽ vượt qua mọi giới hạn để tiến vào một Nơi Chốn Xa Hơn!

Giao ước mà Đức Chúa Trời đã thực hiện với Áp-ra-ham vượt quá mọi ̣điều đã được nhìn thấy hoặc hình thành trong cõi vật chất. Giao ước này không bị giới hạn trong thời gian hoặc không gian. Có những lúc Đức Chúa Trời giới hạn dòng chảy của các phước lành và lời nguyền từ một cho đến mười thế hệ. Tuy nhiên, điều này không phài là như vậy với Áp-ra-ham. Những ơn phước của Áp-ra-ham đã được mở ra cho tất cả những ai chúc phước cho con cháu Áp-ra-ham, tức là Tuyển Dân của Ngài. Trong thế giới ngày nay, nhiều người muốn được nhận được nhiều ơn phước của Đức Chúa Trời, nhưng họ không muốn ̣được ghép vào hoặc liên kết với giao ước Chúa thông qua giao ước của Áp-ra-ham.

Mục đích của Đức Chúa Trời là ban phước cho mọi dân tộc. Tuy nhiên, điều duy nhất để bảo đảm sự khai phóng phước lành trên một quốc gia là quốc gia đó cần giữ mối quan hệ đúng đắn với giao ước của Ap-ra-ham tức là con cháu của Áp-ra-ham, dân Do Thái. Các quốc gia và dân tộc không nhất thiết cần có mối liên quan với dòng dõi của Áp-ra-ham để trải nghiệm lời hứa về sự thịnh vượng. Nhưng thông qua Đức Chúa Jêsus, họ có thể đứng vào tư thế trong mối liên quan đúng đắn và tiếp nhận Áp-ra-ham như một người Cha của họ và rồi, họ sẽ nhìn thấy sứ mệnh của họ sẽ được trở nên trọn vẹn trong các phước lành mà Đức Chúa Trời đã chỉ định. (Rô-ma 4: 11-12, Ga-la-ti 3:29).

Sáng hôm qua, Candice Demerly đã chia sẻ những gì mà bà ấy đã nghe Chúa truyền phán cho mùa này: “Ta có sẵn một chỗ cho ngươi trong những lãnh thổ của Ta. Lời truyền phán của Ta đang kêu gọi ngươi hãy đi vào lên chốn cao hơn. Ngươi có thể nghe được tiếng Ta truyền phán chăng? Ngươi có thể cảm nhận rằng Ta đang kéo ngươi lại gần không? Đó là một nơi vượt quá mọi hoàn cảnh hiện tại của ngươi, một nơi vượt quá mọi hoàn cảnh hiện tại của ngươi, một nơi vượt ra ngoài mọi giới hạn của những gì ngươi có thể biết và mường tượng. Đó là một nơi trong Ta, với Ta, xung quang Ta.”

“Ta phải tháo gỡ những dân đang trói buộc ngươi. Ta phải giải phóng ngươi để thoát khỏi những cái bẫy vô hình, vì ngươi không nhìn biết rằng những điều làm ngươi bị̣ mù mịt. Ngươi không nhìn thấy khoảng không gian giữa Ta và ngươi. Đó là một khoảng cách rất đơn chiếc, của một thế lực thiếu năng quyền. Ngươi không nhìn thấy đường lối Ta. Ý tưởng Ta không như ý tưởng ngươi. Tấm màn che khuyất kia đã bị xé toang, tuy thế ngươi vẫn bước đi dưới màn bị che giấu. Ngươi không muốn làm điều này thế nhưng ngươi vẫn bị vướng mắc. Ta phải gởi các thiên binh để vùa giúp và giải cứu ngươi. Ngươi sẽ trải nghiệm sự vận hành của các thiên binh này trong những ngày sắp tới, vì ngươi phải được tự do để bước vào những lãnh vực mới hầu hoàn thành những gì Ta đã chỉ định cho ngươi trong thời điểm này.”

“Mọi việc sẽ di chuyển nhanh chóng và thuận lợi, vì thời gian thì rất ngắn ngủi và Ta phải dùng những con người đang sẵn lòng, thuận phục. Đây là những người đang giơ tay lên nói rằng: “Có con đây Chúa, xin hãy dùng con, xin hay sai con đi.” Ta sẽ sử dụ̣ng những con người này, Ta sẽ sai phái họ và Ta sẽ ban cho họ năng quyền. Đây là những ngày trong quyền phép Ta và quyền năng ta sẽ thể hiện trước các Cổng Ngợi Khen, vì Con Dân Ta cần phải thờ phượng Ta trong tâm thần và lẽ thật. Ngươi có nhìn thấy không? Con người phải biết lẽ thật hầu có thể nhìn thấy Ta trong sự thờ phượng và ngợi khen. Những con người thờ phượng trong sự xoắn xoáy và gian dối sẽ làm ô nhiễm các tầng trời. Lẽ thật là gì? Trong mọi sự hãy tìm kiếm lẽ thật trong sự thờ phượng. Hãy thờ phượng và ca tụng Ta.”

Ngày 17: Đọc Ma-thi-ơ 16, tập trung vào các câu 13-20. Hãy vượt qua sự mặc khải của quá khứ! Không ai có thể tiếp thu mặc khải nhiều cho bằng ông Phi-e-rơ. Ông ta đã vượt qua những gì ông nhìn biết và chính Đức Chúa Cha đã liên kết ông với mặc khài của Ngài. Hãy liên tục phấn đấu! Hãy để Cha Thiêng Thượng bày tỏ những mặc khải vượt quá mọi giới hạn, để đi xa hơn tất cả những gì bạn từng biết.

Ngày 18: Đọc Lu-ca 22; hãy suy gẫm câu 31. Hãy vượt qua những thử thách của sự sàn sảy trong quá khứ! Phi-e-rơ không thể tiếp thu được mặc khải sâu sắc để giữ được những gì ông ta đang nhìn thấy. Ông đã nhận được lời tiên tri cho các thế hệ về sau nhưng sau đó ông đã bị gọi là Sa-tăng trong vòng vài phút sau đó. Ông đã bị tâm trí và tình cảm mình xâm chiếm. Khi bạn không thể biểu hiện danh tính mới của mình, bạn sẽ có khuynh hướng quay trở lại trong mô hình của quá khứ. Nếu bạn không thể gìn giữ và bảo vệ sự mặc khải mà Đức Chúa Trời đã mang đến cho bạn, bạn sẽ trải nghiệm một nơi gọi là ‘Nơi sàng sảy’ nhp Phi-e-rơ đã phải trải nghiệm. Thật ra, Chúa Giê-su đã phán như vầy, “Phi-e-rơ, khi ngươi vượt qua khỏi sự sàng sảy này, mọi việc ngươi làm sẽ được gia tăng để xây dựng và tăng cường các anh em ngươi. Nếu ngươi cố gắng tẻ tách một lối khác, hãy nhớ rằng, Sa-tăng sẽ khống chế ngươi.” Đây là một thời điểm để chúng ta bước vào một tiến trình hầu vượt qua mọi giới hạn để vào một Nơi Chốn Xa Hơn!

Ngày 19: Đọc Luca 24. Hãy vượt qua những trải nghiệm của sự chấn thương long và của sự chết vừ qua của bạn. Chúng ta phải nhin thấy Chúa Jêsus đã vùa giúp các môn đồ Ngài để tiến vào một nơi chốn xa hơn, vượt qua khỏi các lời tiên tri của mùa quá khứ. khi Chúa Giê-su chịu chết trên Thập Tự giá, tất cả điều bị rúng động vì họ không thể thấu hiểu được Lời Tiên Tri về sự chết của Ngài. Đây là một tóm lược về những gì Đức Chúa Giê-su đã phán cung với các môn đồ Ngài trên đường đến E-ma-út: “Nếu các ngươi biết rỏ Thánh Kinh thì ngươi đã nhận được điều này, nhưng các ngươi không có được tầm nhìn xa để vượt qua mọi chấn thương lòng và những điều các ngươi các ngươi đang trông mong.” Chúa sẽ đưa bạn vào một nơi chốn xa hơn, để vượt qua mọi trải nghiệm của những vết thương lòng, để vượt qua khỏi sự chết của sự tình trong quá khứ của bạn và rồi, Ngài sẽ mở mắt để bạn có thể nhìn vào một lĩnh vực mà bạn chưa từng có thể nhìn thấy hoặc hiểu được từ một nơi chốn cũ trong cuộc sống thuộc linh của bạn.

Ngày 20: Đọc John 20. Hãy tiến lên để đi xa hơn trong những năng chức của mùa vừa qua trong sự tha thứ cũng nhưng những mối lo sợ của quá khứ. Vào ngày đầu tiên trong tuần, các môn đồ đã họp lại cùng một chổ, vì họ nghĩ rằng họ không còn gì để nắm giữ ngoài những anh em trong Chúa. Họ trốn trong nhà, khoá cửa lại và thập thỏm trong lo âu vì họi tin rằng những kẻ đã giết Chúa Giê-su cũng sẽ đến tìm giết họ (câu 19). Chúa Giê-su xuất hiện trong phòng mà các môn đi đang ẩn náu và phán cùng họ rằng: “Hãy để Ta giải phóng các ngươi vượt qua mọi sự sợ hãi và rồi Ta sẽ sai phái các ngươi ra đi để rao giảng lẽ thật.” Đó là một phương cách duy nhất để họ có thể vượt qua sự thử thách và tiến lên về phía trước, điều này thật cũng trùng hợp với tình cảnh của chúng ta. Bạn sẽ không thể vượt qua mọi giới han của mình trừ khi nào bạn vượt qua một bản hiệu của “Sự Tha Thứ”. Bạn phải vượt qua sự sàng sảy, sự sợ hãi và sự tha thứ, và rồi sau đó bạn có thể tiến lên vào ‘Chốn Xa Hơn’.

Ngày 21: Đọc John 21. Đi xa hơn sự hiểu biết về sự kêu gọi trong cuộc đời bạn. Chúa đang mở rộng sự kêu gọi mới trong con dân của Ngài. Các môn đồ đã phải vương lên để bước vào sứ mệnh của họ, nhưng rồi họ lại quay về lại với những việc làm quen thuộc, với những gì họ đã từng làm. Bạn có biết chăng đó là một nơi chon rất nguy hiểm cho tất cả chúng ta trong lúc này? Chúng ta đang phải đối mặt với sự lựa chọn chín chắn để vượt lên ra khỏi một nơi chốn mà chúng ta đã từng ở trước đây nếu không chúng ta lại phải trở về một nơi mà chúng ta đã trải nghiệm ba năm rưỡi trước đây. Các môn đồ đã trở về với nghề đánh cá. Họ tiếp tục công việc làm ăn của họ. Nhưng Chúa Giê-su đã gặp họ trong nơi ̣đó! Đừng bị lừa dối, đừng bị mắc bẫy với những sự gian dối của các cơ cấu tôn giáo đã từng tuyên bố rằng bạn sẽ không thành công thịnh vượng nếu bạn không tuân theo các quy củ và giáo điều của các cơ cấu ấy. Chúa có thể ban ơn cho bạn trở nên thịnh vượng mặc dù bạn không làm theo những quy củ này. Hãy nhờ cậy Chúa, ngài sẽ ban ơn và chúc phước để bạn trở nên thịnh vượng. Chúa đã vù giúp các môn đồ Ngài thành công trong mọi việc Ngài giao phó.

Sau khi họ đã nhận ra Ngài và Ngài đã cùng dùng bữa với họ, Chúa Giê-su chuyện trò cùng Phi-e-rơ. Chúa Giê-su có thể đã nó với Phi-e-rơ rằng: “Nếu ngươi yêu mến Ta, ngươi có nhớ về lời tiên tri mà Ta đã truyền phán rằng ngươi sẽ bị sàng sảy như lúa mì và rồi sau đó ngươi sẽ khích lệ, xây dựng và vùa giúp anh em mình không? Ngươi sẽ phải quay về với sự kêu gọi của ngươi. Ngươi sẽ vượt qua những cơn thử thách trong 3 năm rưỡi để bước vào một sự kêu gọi mới.”

Bạn có thể nghĩ rằng Phi-e-rơ đáng lẽ phải quỳ xuống phủ phục dưới bệ chân của Chúa và kêu cầu cùng Ngài, “Chúa, Có con đây, nguyện ý Ngài được nên!” Nhưng ̣điều ông thật sự đã bầy tỏ gói gém trong câu hỏi này, “Điều gì sẽ xảy ra với Giăng?” Chúa Giê-su đáp rằng: “Điều đó có liên can gì với ngươi? Ta chỉ hỏi rằng ngươi có muốn vượt qua mọi thử thách để tiến lên và đi xa hơn trong sự kêu gọi của ngươi?” Đức Chúa Giê-su đã không đề cập đến nhiệm vụ nhưng Ngài đã hỏi Phi-e-rơ câu này, “Ngươi sẽ tiếp tục theo Ta chăng, mặc dù khi tất cả điều rời bỏ Ta?”

Có một Cánh Cổng được gọi là ‘Nơi Chốn Xa Hơn’ vượt qua mọi giới hạn của hiện cảnh đang được mở ra cho bạn. Hãy đi qua, hãy vượt qua Cổng Thành ấy!

Nguyện xin Chúa ban ơn trên các bạn,

Chuck D. Pierce

Lửa Thiêng Việt Nam chuyển dịch
www.luathiengvn.com

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: