Tiếng Mưa Lớn

Ngày 20, Tháng 9, Năm 2020

Cơn tranh chiến, giữa hai bàn thờ
Trong lãnh thổ, ta thờ tôn ai?
Chủ quyền nào, trấn giữ lãnh thổ?
Khai phóng lòng, mở mắt dân ta

Sau trận chiến, trên núi Cạt-mên
Con dân Chúa, ăn năn xoay hướng
Mở mắt lòng, nhìn biết năng quyền
Đức Chúa Trời, là Chúa chúng ta!

“Ta nghe tiếng, tiếng mưa thật lớn
“Hãy xem kìa, về hướng chân trời
“Trở lên đi, nhìn về phía biển
“Một lần nữa, người hãy xem đi!”

“Con chỉ thấy, một cụm mây nhỏ
“Thấy lờ mờ, phía cuối chân trời!”
Lời mặc khải, tiếng Chúa phán truyền
Bởi Đức Tin, nghe, thấy tiếng mưa

Trở lên đi, bảy lần nhìn biết
Kìa Chúa Cha, khai phóng cửa trời
Từ cụm mây, cơn giông trỗi dậy
Phá tan lời, nguyền rủa vùng miền

Giờ mắt ta, mở ra nhìn thấy
Chẳng lo buồn, tang tóc vu vơ
Không trông chờ, chăm nhìn ngoại cảnh
Tai lắng nghe, tiếng gió đầu nhành

Ôi Thánh Linh, xin Ngài thăm viếng
Mở mắt lòng, giải cứu dân ta
Huyết Chiên Con, tẩy thanh, bôi sạch
Rịt mọi lòng, khai phóng, minh oan!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-09-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Đoạn Ê-li nói cùng A-háp rằng: Hãy đi lên, ăn và uống, vì tôi đã nghe tiếng mưa lớn. Vậy, A-háp trở lên đặng ăn uống. Nhưng Ê-li leo lên chót núi Cạt-mên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối. Đoạn, người nói với kẻ tôi-tớ mình rằng: Xin hãy đi lên, ngó về phía biển. Kẻ tôi-tớ đi lên xem, nhưng nói rằng: Không có chi hết. Ê-li lại nói: Hãy trở lên bảy lần. Lần thứ bảy, kẻ tôi-tớ đáp rằng: Tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Ê-li bèn tiếp: Hãy đi nói với A-háp rằng: Hãy thắng xe và đi xuống, kẻo mưa cầm vua lại chăng. Trong một lúc, trời bị mây che đen, gió nổi dậy, và có cơn mưa rất lớn. A-háp bèn lên xe mình, đi đến Gít-rê-ên. Tay Đức Giê-hô-va giáng trên Ê-li; người thắt lưng, chạy trước A-háp cho đến khi tới Gít-rê-ên.” – I Các Vua‬ ‭18:41-46‬ ‭VIE1925‬‬

Phân Vân…

Ngày 20, Tháng 9, Năm 2020

Sau ba ngày liên tiếp nhóm họp trong dịp lễ hội đầu năm của năm 5781 trong Thánh Kinh Lịch, tôi nhận được nhiều sự khích lệ qua sự chia sẻ của các tôi tớ Chúa nhưng đồng thời lòng tôi cảm thấy nặng nề vì sự cách biệt của nhiều dòng chảy giữa vòng con dân Chúa mà không biết phải dùng lời nào để mô tả sự việc này.

Tuy thế, tôi tin rằng Chúa Thánh Linh sẽ ban cho những khải tỏ, cho những ai có lòng tìm kiếm ý Chúa để mở rộng vương quốc Ngài. Vì sự mở rộng của nước Trời cần được thể hiện trên đất như lời Chúa truyền phán, “ý Cha được nên, ở đất như trời!”

Sự vinh quang của Chúa được biểu hiện trên đất khi hệ thống giá trị nước Đức Chúa Trời được áp dụng trên đất, tức là dây chuẩn mực công nghĩa của nước Ngài giáng xuống khiến mọi ngõ ngách cong queo trở nên ngay thẳng theo tiêu chuẩn của Chúa. Đây chính là sự thể hiện của con cái Đức Chúa Trời và muôn vật đang trông chờ sự thể hiện ấy qua chúng ta!

Nguyện xin Chúa khai phóng một tầm nhìn mới mẻ trong năm mới này. Một tầm nhìn đời đời, một tầm nhìn để khai phóng nước Chúa trong mọi tầng cấp, mọi lĩnh vực Chúa đang đặt để chúng ta. Đây là một thời để chúng ta di chuyển nhanh chóng, một thời tỉnh thức để lắng nghe và công bố lời mặc khải cho hiện tình vì Chúa muốn chuyển đổi mọi việc để hoàn thành ý chỉ của Ngài!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-09-2020
http://www.luathiengvn.com

Hiệp Một Trong Mùa Gặt

Ngày 20, Tháng 9, Năm 2020

Tiềm năng sức mạnh của hội thánh Chúa đến từ sự hiệp một.

Sự hiệp một không có nghĩa là sự đồng ý trong mọi việc hoặc trong phương cách hoạt động nhưng sự hiệp một này được đặt trên nền tảng của sự cam kết, kết ước hoặc giao ước dựa trên mặc khải trong khải tượng.
Hãy suy gẫm đoạn Kinh Thánh trong Thi-thiên 133:

“Kìa, anh em ăn-ở hòa-thuận nhau Thật tốt-đẹp thay! Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người; Lại khác nào sương-móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.”

Sự hoà thuận ở đây ra từ một ý nghĩa gốc của từ “cư ngụ”, “chụm lại với nhau”, có nghĩa là những chiến binh cùng cư ngụ trong một nhà, chụm lại với nhau trong một tư thế của chiến trận để mai phục quân thù.

Sự hiệp một này chính là một từ của chiến trận. Có nghĩa rằng từ mối tương giao trong giao ước mới của Chúa, thông qua Thập Tự Giá, chúng ta có thể bước đi trong sự hiệp một trong chiến trận thuộc linh qua khải tượng của Chúa.

Điều tiên quyết ở đây không phải là sự đồng ý trong việc điều hành nhưng lại là khải tượng và trong một năm mới, năm 5781 trong Thánh Kinh Lịch, là một năm mà sức mạnh hội thánh Chúa được chỉ định trên nền tảng chính quyền của nước Đức Chúa Trời dựa trên nền tảng Hội Thánh các sứ đồ Chúa đã chỉ định trong Ê-phê-sô đoạn 4:
“Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ-đồ, kẻ kia làm tiên-tri, người khác làm thầy giảng Tin-lành, kẻ khác nữa làm mục-sư và giáo-sư, để các thánh-đồ được trọn-vẹn về công-việc của chức-dịch và sự gây-dựng thân-thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức-tin và trong sự hiểu-biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành-nhân, được tầm-thước vóc-giạc trọn-vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa-đảo, bị mưu-chước dỗ-dành làm cho lầm-lạc, mà day-động và dời-đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu-thương nói ra lẽ chân-thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân-thể ràng-buộc vững-bền bởi những cái lắt-léo, khiến các phần giao-thông với nhau, tùy lượng sức-mạnh của từng phần, làm cho thân-thể lớn lên, và tự gây-dựng trong sự yêu-thương.” – Ê-phê-sô‬ ‭4:11-16‬

Trong mùa mới này, chúng ta cần nhìn biết những sự liên kết của giao ước theo ý Chúa chỉ định cho chúng ta để hoàn thành những điều Ngài giao phó. Sức mạnh tập thể trong khải tượng và mặc khải của Chúa là một yếu tố quan trọng trong việc mở rộng nước Chúa trong mùa gặt mới này!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-09-3020
http://www.luathiengvn.com

Bước Chân Một Chiều Thu

Ngày 14, Tháng 9, Năm 2020

Xin gởi đến các bạn là những ai đang trải nghiệm… một chiều thu lặng lẽ… Dầu gì chăng nữa, Chúa vẫn đang ở cùng chúng ta. Shalom!

Những bước chân thì thầm của cuộc đời
Lối quanh co khúc mắc đầy hoài cảm
Khách lữ hành lăn dài bóng chiều thu
Lòng cứ ngỡ ta đang bước trong mơ

Mơ một chiều lá Thu nhuộm thắm đỏ
Mơ những ngày thoả nguyện của Tin, Yêu
Mơ giấc mơ thanh bình của đất nước
Mơ nhìn thấy, lòng nhân ái dân gian

Bóng chiều Thu vương vấn bóng hình hài
Thu lắng đọng với bước chân thì thầm
Chiều mơ ấy lòng ta còn thổn thức
Bóng Cánh Cha, bao phủ chở che ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-14-2020
http://www.luathiengvn.com

#buocchanmotchiethu #LTVN #luathiengvn #LuaThieng

Mô Hình Nền Tảng

Ngày 16, Tháng 9, Năm 2020

Đây là một thời điểm để khai phóng nước Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban ơn để chúng ta vượt qua những rào cản của tổ chức, của sự điều hành trong guồng máy của các cơ cấu do con người thiết lập.

Vì sao? Vì những chiến trận thuộc linh trong mùa mới này đòi hỏi một sức mạnh tập thể của hội thánh Chúa dựa trên nền tảng và sự điều hành của chính quyền nước Đức Chúa Trời.

Chúng ta có thể mang những sắc thái khác biệt của sự điều hành cụ thể địa phương Chúa đang đặt để chúng ta trong lúc này. Thế nhưng, sự hiệp một trong Thánh Linh để nắm bắt ý Chúa hầu mở rộng vương quốc Ngài là điều tiên quyết. Chúa sẽ sử dụng mỗi một người trong chúng ta một các khác biệt. Nhưng sự khác biệt đó không cần thiết là yếu tố để phân rẽ.

Hãy khai phóng con dân Chúa, vì mỗi cá nhân chúng ta sẽ không thể nào thực hiện để hoàn tất mọi việc theo ý Chúa. Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta những vòng ảnh hưởng khác nhau. Hãy xin Chúa mở rộng tầm nhìn, mở rộng lòng chúng ta để nhìn biết những mối liên kết cần thiết, để nhìn biết những sự tương tác quan trọng trong thời điểm này.

Chúng ta là những ống dẫn riêng biệt để chuyển tải nước Đức Chúa Trời nhưng đồng thời chúng ta là một đạo binh hùng mạnh được hiệp nhất trong mặc khải. Có nhiều sự tương tác khác nhau trong nhiều lĩnh vực Chúa ban cho. Có những mối liên hệ Chúa ban cho trong sự thông công, nhưng có những sự kết nối khác thì được áp dụng trong mục vụ cầu nguyện chiến trận hoặc trong những bối cảnh khác nhau tuỳ theo sự kêu gọi Chúa ban cho từng cá nhân.

Xin Chúa khôi phục nền tảng Hội Thánh Ngài theo mô hình Chúa đã chỉ định từ lúc ban đầu!

“Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ-đồ, kẻ kia làm tiên-tri, người khác làm thầy giảng Tin-lành, kẻ khác nữa làm mục-sư và giáo-sư, để các thánh-đồ được trọn-vẹn về công-việc của chức-dịch và sự gây-dựng thân-thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức-tin và trong sự hiểu-biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành-nhân, được tầm-thước vóc-giạc trọn-vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa-đảo, bị mưu-chước dỗ-dành làm cho lầm-lạc, mà day-động và dời-đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu-thương nói ra lẽ chân-thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân-thể ràng-buộc vững-bền bởi những cái lắt-léo, khiến các phần giao-thông với nhau, tùy lượng sức-mạnh của từng phần, làm cho thân-thể lớn lên, và tự gây-dựng trong sự yêu-thương.” – Ê-phê-sô‬ ‭4:11-16‬ ‭VIE1925‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#LTVN #LuaThieng #luathiengvn #mohinhnentang #nentanghoithanhcacsudo #mohinh

Rừng Mơ

Ngày 12, Tháng 9, Năm 2020

Rừng chiều đầy lá, hoa, mơ
Cảnh lòng thỗn thức, lơ thơ chiều tà
Rừng mơ vang bóng dặn lòng
Xôn xao dào dạt, hẹn không ngày về

Đường mòn dạo bước lối về
Rừng hoa thay lá, không hề ung dung
Mơ gì ta mãi thẫn thờ
Chiều mơ lòng vẫn trông chờ nhớ ai

Bước vào khoảnh khắc siêu nhiên
Lắng nghe tiếng Chúa, thiêng liêng từ trời
Mở ra mặc khải tuyệt vời
Rừng mơ thay lá, theo thời của Cha

Không gì quá khó cho Ngài
Mở ra, khai phóng, triển khai tình người
Ban cho khải tượng từ trời
Giấc mơ thiên thượng, mọi thời quang khai

Rừng mơ, thay lá, hoa, mơ
Mở lòng chào đón, tình thơ dạt dào
Tình Ngài bao phủ đất trời
Một thời mở rộng, một thời gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#LTVN #LuaThieng #luathiengvn #rungmo #vanmang #giacmo

Khi…

Ngày 12, Tháng 9, Năm 2020

Khi yếu đuối, chính lúc ta mạnh mẽ
Khi than khóc, Ngài yêu thương xoa dịu
Khi bệnh hoạn, Cha chữa lành dung thứ
Khi đau buồn, Chúa an ủi phủ che

Khi nghèo đói, Ngài cung ứng ban cho
Khi đau khổ, lòng Chúa xót thương ta
Khi tan vỡ, Ngài rịt lòng khôi phục
Khi lo buồn, Ngài giải phóng, quang khai

Vấn nạn nào, đang vương vấn quanh ta?
Chúa ở cùng, kìa Chúa Đấng Vạn Quân
Đấng Đi Đầu, Ngài mở lối dẫn đường
Giữa ba đào, Ngài khai phóng gia ơn

Trong gian khổ, ấy chính nơi phước hạnh
Mở cửa trời, Ngài mở cửa ngục tù
Lòng hớn hở, vì tình yêu muôn thửơ
Không có gì, thật quá khó cho Ngài

Nhìn về Nguồn, ôi Nguồn Sống Vĩnh Cữu
Không giới hạn, trong thời gian khoảng cách
Chẳng âu lo, vì có Chúa ở cùng
Nguồn mặc khải, Ngài, vô biên, bất tận

Chảy qua ta, qua ống dẫn Tình Yêu
Lòng rộng mở, đón chào nguồn phước mới
Chớ thắt chặt, Nguồn Nước Sống Đời Đời
Mở lòng ta, sẵn khai phóng dân Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-09-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vì ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp-đỡ ngươi; hỡi sâu-bọ Gia-cốp, và các người của dân Y-sơ-ra-ên, đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, và là Đấng chuộc ngươi. Nầy, ta sẽ lấy ngươi làm cái bừa nhọn, thật mới và có răng bén. Ngươi sẽ tán các núi và nghiền nhỏ ra, làm cho các gò nên giống như cám mịn. Ngươi sẽ dê nó, gió sẽ lùa đi, gió lốc sẽ làm tan-lạc; nhưng ngươi sẽ vui-mừng trong Đức Giê-hô-va, khoe mình trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. Những kẻ nghèo-nàn thiếu-thốn tìm nước mà không được, lưỡi khô vì khát; nhưng ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nhậm lời họ; ta, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, sẽ không lìa-bỏ họ đâu. Ta sẽ khiến sông chảy ra trên đỉnh núi trọi, và suối trào lên giữa trũng. Ta sẽ biến sa-mạc thành ao, và đất khô thành nguồn nước. Ta sẽ đặt trong đồng vắng những cây hương-bách, cây tạo-giáp, cây sim và cây dầu. Ta sẽ trồng chung nơi sa-mạc những cây tùng, cây sam, cây hoàng-dương, hầu cho mọi người xem thấy và biết, ngẫm-nghĩ và cùng nhau hiểu rằng tay Đức Giê-hô-va đã làm sự đó, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã dựng nên sự đó.” – Ê-sai‬ ‭41:13-20‬ ‭VIE1925‬‬

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #Khi #suphuchoi #sugiaiphong

Trải Nghiệm Và Biểu Hiện

Ngày 12, Tháng 9, Năm 2020

Trải nghiệm đi song đôi với sự biểu hiện

Nếu chúng ta cứ tiếp tục trải nghiệm (bất cứ vụ việc nào) nhưng lại không biểu hiện kết quả của sự trải nghiệm ấy, thì, có thể nào chăng chúng ta đang bị bế tắc?

Nếu chúng ta liên tục học hỏi nhưng không thực hành những gì chúng ta học được thì đây cũng có thể là một vấn nạn của chúng ta….

Hãy nhớ rằng cuộc sống chúng ta là một quá trình và Chúa muốn xử dụng mọi việc để khai phóng chúng ta từng hồi từng lúc, vì chúng ta là con người bất toàn và là một ống dẫn để thể hiện Nước Đức Chúa Trời trong khi bước đi trên đất…

Nói tóm lại, Chúa ban cho chúng ta nhiều cơ hội trải nghiệm để bày tỏ và mở rộng vương quốc Ngài trong mọi tình huống của cuộc đời, trong một cuộc hành trình từ đất về trời, đầy phước hạnh!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #trainghiem #bieuhien #trainghiemvabieuhien

Nỗi Nhớ Niềm Đau

Ngày 12, Tháng 9, Năm 2020

Tay trong tay, nỗi nhớ niềm đau
Trong ký ức, niềm đau, nỗi nhớ
Nhớ nỗi buồn, ghi tâm nghịch cảnh
Nhớ niềm đau, ảo ảnh không thôi

Chiều Gô-tha, nhớ lại tình Ngài
Nỗi niềm đau, Chúa đã gánh lấy
Đấng Mê-si, Đấng được xức dầu
Rịt mọi lòng, giải cứu dân ta

Rao tin mừng, cho kẻ phu tù
Giải phóng lòng, bước ra khỏi ngục
Thần của Chúa, khai phóng tự do
Ngày báo thù, ngày của Gia-vê

Ôi tình Ngài, biển rộng sông dài
Năm ban ơn, ơn Chúa gia tăng
Tại Gô-tha, Huyết Ngài tuôn đổ
Tẩy thanh mọi, gian ác u buồn

Ngài yên ủi, mọi kẻ buồn rầu
Ban mão hoa, thay vì tro bụi
Dầu vui mừng, thay vì tang chế
Áo ngợi khen, lòng chẳng nặng nề

Chúa Thánh Linh, xin Ngài thăm viếng
Dấy dân Ngài, xin Chúa dấy lên
Chẳng đau buồn, nỗi nhớ niềm đau
Xưng công bình, Vinh Hiển Danh Ngài

Giờ chiến trận, giờ của dân ta
Nơi cổng thành, Lời Cha rao báo
Bứng tận gốc, tống khứ ác linh
Đánh hạ kìa, mọi thứ gian manh

Nỗi niềm ta, khôi phục dân ta
Nơi sứt mẻ, vọng canh vang tiếng
Ôi xin Ngài, minh oan phóng thích
Tiếng Tù Và, tỉnh thức canh ba

Xây dựng lại, những nơi đổ nát
Phục hồi nơi, mọi chốn hoang vu
Lòng vui mừng, tay giương cung đồng
Đồng tâm tình, với Chúa Gia-vê

Xoá tan đi, tiếng nói bội lòng
Trong Giao Ước, đồng tâm tình Chúa
Nỗi niềm ta, một lòng trông cậy
Mặt đối Mặt, trong mối tương giao

Dòng dõi ta, một nguồn ơn phước
Vinh Danh Chúa, trong khắp vùng miền
Sự công bình, chánh trực Nước Chúa
Dây Chuẩn Mực, khai phóng khắp nơi

Mở lòng ra, chào Vua Vinh Hiển
Xin mời Ngài, ngự giữa dân ta
Linh hồn ta, mừng vui hát xướng
Dâng lên Ngài, ca khúc khải hoàn

Chẳng còn đau, không còn khắc khoải
Không còn buồn, than khóc âu lo
Một lòng tin, dâng lời chúc tụng
Một bài ca, chiến thắng vinh quang!!!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-09-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Một Cảm tác từ Ê-sai 61…. Shalom!
“Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin-lành cho kẻ khiêm-nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu-tù được tự-do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo-thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên-ủi mọi kẻ buồn-rầu; đặng ban mão-hoa cho kẻ buồn-rầu ở Si-ôn thay vì tro-bụi, ban dầu vui-mừng thay vì tang-chế, ban áo ngợi-khen thay vì lòng nặng-nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công-bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh-hiển. Họ sẽ xây lại các nơi hoang-vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy-hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy-phá, là những nơi đổ-nát lâu đời. Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại-quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi; nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế-lễ của Đức Giê-hô-va; sẽ được xưng là chức-dịch của Đức Chúa Trời chúng ta; sẽ ăn của báu các nước, và lấy sự vinh-hoa của họ mà khoe mình. Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu-hổ; chúng nó sẽ vui-vẻ về phận mình để thay sự nhuốc-nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản-nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui-mừng đời đời. Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh-trực, ghét sự trộm-cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành-tín báo-trả lại, và lập giao-ước với chúng nó đời đời. Dòng-dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con-cháu sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng-dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước. Ta sẽ rất vui-vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh-hồn ta mừng-rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu-rỗi cho ta; khoác áo choàng công-bình cho ta, như chàng rể mới diện mão-hoa trên đầu mình, như cô dâu mới giồi mình bằng châu-báu. Vả, như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công-bình và sự khen-ngợi nứt ra trước mặt mọi dân-tộc thể ấy.” – Ê-sai‬ ‭61:1-11‬ ‭VIE1925‬‬

Tháo Gỡ

Ngày 2, Tháng 8, Năm 2020

Hình cong chữ “S” mến yêu
Ôi hình bóng Chúa, chảy dài trong ta
Ba Miền, lòng Chúa đoái thương
Ngài trông, Ngài đợi, Ngài chờ dân ta

Ba Miền, một dãi sơn hà
Biển, trời, sông, nước là nhà của ta
Chúa Cha chỉ định mọi thì
Thẫm quyền của Chúa, quản cai nước nhà

Mở tai, mở mắt, mở lòng
Cho ta nhìn biết hiện tình nước non
Trong cơn nguy biến nước nhà
Dâng lời ca tụng, mở lòng cho ra

Lòng ta bày tỏ tình Cha
Mở lòng khai phóng dân Ngài mọi nơi
Chớ nên thắt chặt khắc khe
Tình yêu của Chúa phá tan mọi xiềng

Mắt chăm nhìn Chúa mỗi ngày
Lòng mong đợi Chúa, không hề chuyển lây
Vùng lên dân Chúa, Ba Miền
Vận ta đã đến, dân ta mong chờ

Trở về với Chúa tình yêu
Ngài đang tháo gỡ, giải bày tâm can
Biết bao đau khổ triển miên
Giờ Ngài giải phóng, minh oan mọi lòng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Một Là Vậy, Hai Là Thế!

Ngày 8, Tháng 9, Năm 2020

Một là vậy, hai cũng là thế ấy
Một chiều hướng, một đường xưa lối cũ
Ta nhất quyết, chỉ đi theo một hướng
Rập theo kìa, khuôn khổ các giáo điều

Một cơ cấu, một nền tảng cũ kỹ
Lời của Chúa, thông hiểu theo lý trí
Giải từng lời, theo phương cách ép mình
“Chiên của Ta, có nghe tiếng Ta chăng?”

Chờ trông chỉ, chỉ trông chờ, trông cậy
Tìm kiếm người, người của Chúa, “được ơn”?
Dấy lên mau, hãy vùng dậy giờ này
Giờ của Chúa, chính giờ của dân ta

Nguyện xin Chúa, xin khai phóng tất cả
Nữ chiến binh, dũng cảm, hãy vươn lên
Nam chiến binh, mở rộng lòng chào đón
Mở mắt lòng, khai phóng chiến binh Ngài

Thời chuyển đổi, hãy di chuyển nhanh chóng
Vượt tường thành, đứng giữa nơi sứt mẻ
Nơi vọng canh, tiếng Tù Và vang vọng
Mở khoá lòng, hầu giải phóng dân ta

Nguyện xin Chúa, xoá tan con đường mòn
Của tư duy, của ngoại cảnh vu vơ
Con đường cũ, ta xin giã từ nhé
Tiến lên nào, ta vào chốn cao hơn

“Hãy lên đây, ngươi hãy cứ lên đây”
Kìa cửa trời, đang rộng mở cho ta
Tựa ngực Chúa, tai nghe tiếng thì thầm
Tỏ bày Cha, qua tiếng gọi tình yêu

Giã từ nhé, ta xin quyết giã từ
Đồng tâm tình, cùng với các thiên binh
Lòng nhất quyết, ta lắng nghe tiếng Chúa
Theo Chân Ngài, Mắt Chúa dẫn đưa ta

Con Đường Thánh, Ngài triển khai mở rộng
Bước chân ta, lẹ như con nai cái
Vững lòng tin, ta tiến bước, vùng lên
Giờ của Chúa, chính giờ của dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 08-09-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ta là CHÚA, Ðấng Thánh của các ngươi, Ðấng Tạo Thành I-sơ-ra-ên, Vua của các ngươi. CHÚA phán thế nầy: Ðấng làm nên một con đường giữa biển, Tạo một lối đi giữa những dòng nước mạnh, Ðấng khiến những chiến xa và chiến mã, Những quân mạnh và binh hùng phải nằm xuống, rồi không trỗi dậy được nữa; Chúng đã tắt lịm, như tim đèn bị tàn lụi, phán, Ðừng nhớ đến những chuyện đã qua, Ðừng bận tâm đến những gì đã xảy ra thời xa xưa nữa. Nầy, Ta đang làm một việc mới. Kìa, việc ấy đang bắt đầu xảy ra, Các ngươi không nhận thấy sao? Ta sẽ mở một con đường giữa đồng hoang vắng vẻ, Khơi nguồn các dòng sông giữa sa mạc khô khan.” – Ê-sai‬ ‭43:15-19‬ ‭BD2011‬‬

#LTVN #luathiengvn #LuaThieng #cunglong #conduongthanh #motlavayhailathe

Ba Không!

Ngày 7, Tháng 9, Năm 2020

Không về đường cũ lối xưa
Không đi, không đứng trong đường tội nhân
Không còn tan tóc lạc loài
Không còn đau khổ, không còn bơ vơ

Không theo mưu kế kẻ gian
Không thông đồng với Ma-môn làm gì
Không còn thắt chặt, tình người
Không còn toan tính, không còn âu lo

Không theo mưu kế, “giáo quyền”
Không còn tìm kiếm, không còn bôn ba
Mắt chăm nhìn Chúa trên cao
Nhìn về Thành Thánh, nhìn về Si-ôn

Ôi nguồn sức sống vô biên
Một dòng sự sống, trào tuôn từ trời
Tình Cha tuôn chảy dạt dào
Trong Ngài, Vĩnh Cữu, không còn bơ vơ!

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#LTVN #luathiengvn #LuaThieng #bakhong #giaoquyen

Còn Đâu Nữa

Ngày 6, Tháng 9, Năm 2020

Xa vời bóng dáng tình yêu
Về đâu còn mãi xa vời nơi nao?
Còn đâu bóng dáng tình xưa
Còn đâu còn mãi bâng khuâng xa vời

Xa vời vang vọng tình ai
Về đâu ta vẫn tìm người nhớ ai?
Còn đâu bóng dáng người xưa
Còn đâu tình nghĩa, cơn đau tình người

Cơn đau quặn thắt vùng miền
Nguyện xin Chúa Đấng Ra-phê chữa lành
Rịt lòng, ta trở về Nguồn
Cội Nguồn, cốt lõi, tình Cha đại ngàn

Minh oan giải cứu dân tình
Cửa trời mở rộng, chuyển thay mọi điều
Bước đi trong Thánh Linh Ngài
Cơn đau kia chẳng hoành hành ta đâu

Vị tha, dung thứ như Ngài
Ôi tình yêu Chúa tràn tuôn từ trời
Chảy vào tâm khảm, tim ta
Một dòng Sự Sống, một dòng Bình An

Trở về từ bốn phương trời
Về nơi sóng nước, bước ra khỏi thuyền
Một thời thể hiện Tình Cha
Một thời chinh chiến, phục hồi nước non

Tỏ bày lòng Chúa qua ta
Biểu hiện danh tính, Con Trời Quang Vinh
Mở ra mở rộng lòng ta
Chẳng còn thắt chặt, kkắc khe “giáo điều”

Còn đâu, “đường cũ lối xưa”
Cơn đau dòng dõi, phá tan mọi xiềng
Còn đâu khuynh hướng “bội tình”
Trong giao ước Chúa, yêu người, yêu dân

Một lòng vùng dậy Ba Miền
Một lòng thống hối, ăn năn giờ này
Còn đâu phân rẽ chia lìa
Kìa đạo binh Chúa, một lòng vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 06-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LuaThieng #LTVN #condaunua #duongculoixua

Tôi Phải, Tôi Phải và… Tôi Phải!

Ngày 5, Tháng 9, Năm 2020

Nếu hai chữ “tôi phải” là một từ mà chúng ta thường xuyên sử dụng thì điều này có thể là một sự vương mắc hoặc là một vấn nạn của chúng ta.

Vì sao? Vì ý niệm của từ “Tôi Phải” biểu hiện cho một khuôn khổ có tính cách áp chế mặc dù nó là một sự áp chế do chính cá nhân đó thiết lập cho chính mình và nếu không khéo thì chúng ta cũng có thể dùng tiêu chuẩn đó để áp chế người khác qua những sự dạy dỗ sai lầm.

Có một sự phân biệt rõ ràng giữa ranh giới của kỷ luật thuộc linh và khuôn khổ áp chế. Ấy là, khi Đức Thánh Linh cảm động chúng ta để thực thi một Kỷ luật thuộc linh nào đó, điều này sẽ không mang lại một sự ràng buộc hoặc ép buộc nhưng chúng ta sẽ thực hiện việc đó trong ân điển bởi quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành qua chúng ta. Khi ấy sự sống sung mãn của Chúa được thể hiện trong mọi việc và chính Đức Thánh Linh sẽ xác chứng với chúng ta.

Chúng ta có thể nhận diện sự khác biệt này trong niềm vui mừng và sức mạnh trong một kỷ luật thuộc linh nào đó mà Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta. Ngược lại, sự áp chế để ràng buộc một con người thực hiện một kỷ luật nào đó sẽ mang lại một sự chán nản và thất vọng nếu họ không đạt được kết quả như ý muốn thông qua kỷ luật đó. Và đây chính là một đòn bẫy của ác linh “tôn giáo”!

Chúng ta sống trong thế gian nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta giản cách và hoàn toàn không lưu ý đến những sự việc đang xảy ra chung quanh mình. Vì nếu sự sáng Chúa ban cho con dân Ngài không được thể hiện một cách cụ thể thì thế gian sẽ không nhìn biết Chúa là ai. Chúng ta là sứ giả của nước Đức Chúa Trời và đây là một thời điểm của sự biểu hiện!

“Ðây là sứ điệp chúng tôi đã nghe từ Ngài và rao báo cho anh chị em: Ðức Chúa Trời là ánh sáng; trong Ngài không có một chút bóng tối. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta hiệp thông với Ngài nhưng vẫn bước đi trong bóng tối, chúng ta nói dối và không làm theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng như chính Ngài ở trong ánh sáng, chúng ta có sự hiệp thông với nhau, và huyết Ðức Chúa Jesus Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta.” – 1Gg‬ ‭1:5-7‬ ‭BD2011‬‬

Chìa khoá then chốt của sự sống sung mãn xuất nguồn từ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa và từ nơi kín nhiệm đó Chúa Thánh Linh sẽ bày tỏ cho chúng ta sự việc và hẳn nhiên đây là nguồn sự sống vô tận không mang lấy tính cách của khuôn khổ, giáo điều đầy áp chế. Vì thế, điều cốt lõi ở đây là chúng ta không cần lẫn tránh bóng tối hoặc cố gắng trong nỗ lực của xác thịt để “làm lành lánh dữ” nhưng là “bước đi trong sự sáng, trong mối thông công mật thiết với Chúa!”

Lúc ấy, chúng ta sẽ không cần sử dụng từ “Tôi Phải, Tôi Phải và Tôi Phải!” Nhưng lời nói và hành động của chúng ta được chuyển tải qua sự sống bất tận đầy năng quyền trong tình yêu Chúa để thực thi ý chỉ của thiên đàng!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#LTVN #LuaThieng #luathiengvn #toiphai #aclinhtongiao #khuonkho

Niềm Vui Đau Thương!

Ngày 3, Tháng 9, Năm 2020

Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một năm mới, năm 5781 trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2021 trong Dương Lịch và năm 5781 sẽ khởi đầu vào giữa tháng Chín của năm 2020, một khởi đầu mới tuyệt vời cho chúng ta.

Những khởi đầu mới tràn ngập niềm phấn khích, vui mừng và xen lẫn nỗi đau thương.

Đó là nỗi đau của việc “buông bỏ cái cũ”. Nghe có vẻ dễ dàng, phải không bạn? Chúng ta thiết tưởng thật không có gì là khó khi phải buông bỏ cái cũ? Nhưng nếu cái cũ là một nơi thoải mái thì sao? Nó có thể mang nhiều tính chất quen thuộc, dễ chịu trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống của chúng ta.

Ý niệm sau đây được trích dẫn từ một tài liệu của nhà văn C.S.Lewis:

“Đức Chúa Trời thì thầm với chúng ta trong những niềm vui của chúng ta, Ngài nói trong lương tâm của chúng ta nhưng lại hét lên trong nỗi đau của chúng ta: Đây chính là một cái loa của Ngài để khuấy động một thế giới khiếm thính” – The Problem of Pain

Bạn có đang trải nghiệm sự đau đớn nào khi buông bỏ cái cũ?

Để tiếp nhận những điều mới mẻ trong năm mới này, hãy biết rằng chúng ta muốn từ bỏ cái cũ để nắm bắt cái mới. Chúa đang vận hành mạnh mẻ trong chúng ta.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-09-3030
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc.” – Ê-sai‬ ‭43:19‬ ‭VIE1925‬‬

#LTVN #LuaThieng #luathiengvn #niemvuidauthuong #nammoi #buongbo #duongxualoicu

Chào Đón Năm Mới, Năm 5781

Ngày 3, Tháng 9, Năm 2020

Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một sự thức tĩnh siêu nhiên trong thời gian này, trong hai tuần tới này trước khi bước vào ngưỡng cửa của một năm mới trong Thánh Kinh Lịch, tức là năm 5781 sẽ khởi đầu vào giữa tháng Chín trong Dương Lịch. Chúa muốn khai phóng nhiều mặc khải tươi mới để mở đường cho chúng ta trong một mùa mới.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-09-2020
http://www.luathiengvn.com

#LTVN #luathiengvn #LuaThieng #nammoi5781 #chaodonnammoi5781

Mưa Thu

Ngày 1, Tháng 9, Năm 2020

Mưa Thu ướt át đầu nhành
Trong cơn giông tố, cửa trời mở ra
Sấm rền vang dội tình Cha
Một thời cảnh tỉnh, tình Thu dạt dào

Trông chờ Thu đến mọi mùa
Một mùa thay áo, một mùa yêu thương
Biến thay, chuyển đổi tầm nhìn
Cho ta nhìn biết, thẫm quyền Cha ban

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Ở trong dòng chảy, từ trời tràn tuôn
Lòng tin vững mạnh đời đời
Đứng trên Vầng Đá Muôn Đời, vững an

Cửa trời rộng mở hôm nay
Lòng ta khao khát con mưa phước lành
Cơn mưa tuôn đổ tình Ngài
Gia tăng, bứt phá, phá tan mọi xiềng

Bước ra khỏi chốn tù đày
Một mùa mới mẻ, Chúa Trời ban cho
Giã từ đường cũ lối xưa
Đón chào mặc khải từ trời của Cha

Không còn vướng mắc luật điều
Chẳng còn vương vấn, giáo điều vu vơ
Một thời Lời Chúa quang khai
Xin Ngài mở mắt dân Ngài, Cha ơi

Lòng Ngài phóng khoáng bao dung
Chẳng còn giới hạn, theo đường lối xưa
Mở ra, mở mắt mở tai
Lòng ta nhìn biết, một mùa gia tăng

Mưa Thu khai phóng bầu trời
Một âm hưởng mới, chuyền thay mọi điều
Xoay lòng, chuyển đổi tư duy
Mắt Ngài đưa dẫn, tình Ngài giải vây

Tỏ bày lòng Chúa qua ta
Tỏ bày danh tính, Con Trời Quang Vinh
Một mùa thay áo, thay lòng
Mùa Thu Vĩnh Cữu, một mùa gia tăng!

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-09-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm tác trong một chiều mưa gió….

“Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của các ngươi, Đấng tạo-thành Y-sơ-ra-ên, tức Vua các ngươi. Đức Giê-hô-va, là Đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại, — thảy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn, — phán như vầy: Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc.” – Ê-sai‬ ‭43:15-19‬ ‭VIE1925‬‬

#LuaThieng #luathiengvn #LTVN #MuaThu #thayao #thaylong

Âm Hưởng Của Sự Giải Phóng

Ngày 1, Tháng 9, Năm 2020

Một âm hưởng, trong một nơi yên tĩnh
Lòng lắng đọng, một âm hưởng du dương
Nơi kín nhiệm, tiếng Ngài thật êm dịu
Du dương lòng, vang vọng tiếng, tình yêu

Trong cơn giông, có một cơn động đất
Xé núi ra, gió thổi mạnh xoay cuồn
Sau khi ấy, một đám cháy dấy lên
Tiếng nhỏ nhẹ, thật êm ái du dương

Dòng bình tịnh, nguồn phước hạnh vô biên
Chảy vào lòng, từ nơi chốn cao hơn
Một khoảnh khắc, Mặt đối Mặt với Cha
Lòng vui mừng, tay giương nỗi cung đồng

Trở về Nguồn, dòng lưu ly Vĩnh Cữu
Lắng tai nghe, nghe tiếng Chúa gọi mời
Tiếng vọng canh, ta cùng nhau chỗi dậy
Một âm hưởng, một đạo binh hùng mạnh

Khai phóng lòng, giờ giải phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 01-09-2010
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác “tiếng Chúa trong nơi yên tĩnh”

“Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Nầy Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ-tợn trước mặt Ngài, xé núi ra, và làm tan-nát các hòn đá; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động-đất; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động-đất. Sau cơn động-đất có đám lửa; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm-dịu nhỏ-nhẹ.” – I Các Vua‬ ‭19:11-12‬ ‭VIE1925‬‬

#luathiengvn #LuaThieng #LTVN #AmHuong #GiaiPhong #amhuongcuasugiaiphong

Tỏa Sáng

Ngày 30, Tháng 8, Năm 2020

Giữa đêm tăm tối u buồn
Tình Cha rực sáng, Mắt Ngài dẫn đưa
Sáng lên, tỏa sáng, khắp nơi
Từ bên mặt vực, cứu tin cuộc đời

Sáng như trăng sáng rạng ngời
Như sao chiếu sáng, ban mai tuyệt vời
Lòng tin vẫn nhớ vẫn yêu
Một lòng nhìn biết, tin yêu, cuộc đời

Huyết Chiên Con tẩy sạch lòng
Chữa lành, rịt vết thương lòng dân ta
Cửa trời rộng mở gia ơn
Đánh tan gian dối, phá tan mọi xiềng

Vọng canh vang tiếng Tù Và
Lời Cha công bố, tẩy thanh vùng miền
Triển khai mở rộng vòng tay
Mở ra khai phóng, phục hồi quê hương

Sáng lên, hãy chiếu sáng lên
Tỏ bày lòng Chúa, mở lòng ban cho
Chẳng nên toan tính làm gì
Nhận từ nơi Chúa, cho ra giờ này

Không còn tang tóc lo buồn
Chẳng còn than khóc, không còn bơ vơ
Sáng lên chiếu sáng mọi nơi
Một niềm hy vọng, mọi lòng quang khai!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế-gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân-đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời.” – Ma-thi-ơ‬ ‭5:13-16‬ ‭VIE1925‬‬

#LuaThieng #luathiengvn #LTVN #ToaSang #ChieuSang

Tiêu Chuẩn Công Nghĩa

Ngày 30, Tháng 8, Năm 2020

Trong bất cứ một bối cảnh hoặc tình cảnh nào chúng ta đang đối diện, chúng ta cần bày tỏ nước Đức Chúa Trời vì muôn vật đang trông chờ sự tỏ ra của con cái Đức Chúa Trời.

Điều này có nghĩa rằng Chúa không hề bị giới hạn trong bất cứ thương trường nào. Vấn đề cốt lõi ở đây là tiêu chuẩn của cấu trúc nào đang được thể hiện? Nếu những tiêu chuẩn này không thuộc về Chúa, nếu chúng không thể hiện sự công nghĩa của nước Trời, thì đây là một thời điểm để cầu thay cho các giới chính quyền.

Hãy nhớ rằng Chúa là Đấng cho phép họ dấy lên và Ngài là Đấng tể trị trên mọi cấu trúc. Ngài có thể xoay hướng lòng của các vua trong một tíc tắc.

Nguyện xin Chúa dấy lên con dân Ngài là dân có thể nhìn biết tấm lòng của Ngài để bày tỏ với thế giới tối tăm hầu mang lại sự khôi phục Chúa đã chỉ định trong nhiều lĩnh vực. Chúa ban cho chúng ta thẫm quyền trong địa vị làm con để “mở và đóng”!

Hãy xử dụng những chìa khoá then chốt Chúa ban cho chúng ta trong chiến cuộc để đảo ngược mọi tình thế!

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #TieuChuan #CongNghia #tieuchuancongnghia

Sự Cam Kết Trong Hiện Trường

Ngày 30, Tháng 8, Năm 2020

Trong thời gian vừa qua Chúa đã cảm động tôi chia sẻ về sự cam kết hoặc nói một cách khác trong lĩnh vực thuộc linh, sự giao ước.
Khi chúng ta suy gẫm về sự cam kết hoặc giao ước, chúng ta nghĩ đến mối liên hệ giữa hai cá nhân trong một sự cam kết, giao ước nào đó. Tuy nhiên, chúng ta nhìn biết rằng trong sự cam kết, một lãnh thổ hoặc một vùng đất nào cũng có thể là một phần tử của sự cam kết hoặc giao ước đó.
Hãy nhớ rằng Chúa đã chỉ định các ranh giới và lãnh thổ cho mọi dân tộc. Đức Chúa Trời ban cho các dòng dõi giữa vòng các dân tộc một cơ nghiệp để thiết lập danh tính của họ vì thế sự khôi phục lãnh thổ gắn liền với định mệnh Chúa chỉ định cho chúng ta.
Đây là một thời điểm Chúa muốn chúng ta mở khoá cơ nghiệp Ngài đã ban cho chúng ta. Thần Chúa đang vận hành giữa vòng con dân Ngài để khai phóng sự sai phái và ban cho chúng ta mặc khải để “mở và đóng” các lãnh thổ để khôi phục vùng đất theo ý chỉ của Chúa.
Nguyện xin Chúa triển khai để bày tỏ những sự cam kết hoặc giao ước nào đó khiến cho cơ nghiệp của chúng ta bị bế tắc.
Chúa muốn mở rộng mùa gặt trong mùa này. Mùa gặt gắn liền với lãnh thổ. Lãnh thổ đầu tiên chính là tâm hồn của chúng ta và dân tình trong một lãnh thổ, một thành phố, một quốc gia gắn liền với mùa gặt. Vì thế tất cả những sự cam kết hoặc giao ước trong chúng ta, trong một lãnh thổ nào không thuộc về Chúa cần phải bị phá hủy trong quá trình khôi phục mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa và chính điều này sẽ khôi phục lãnh thổ đó.
Hãy xem trong phân đoạn sau đây:
“Hỡi anh em, vậy hãy nhịn-nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ-đợi sản-vật quí-báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa.” – Gia-cơ‬ ‭5:7‬ ‭VIE1925‬‬.
Chúng ta như những nông phu được giao phó việc chăm sóc và quản lý lãnh thổ để khai phóng mùa gặt!
Đây là một thời điểm để xông vào chiến trận thuộc linh để khôi phục một con người, một lãnh thổ, một dân tộc, tức là chúng ta sẽ cần phải cắt đứt những giao ước, cam kết với thế giới tối tăm hầu tống khứ tất cả những gì không thuộc về Chúa trong cuộc sống và trong lãnh thổ Chúa đã giao phó.
Shalom!
Lửa Thiêng Việt Nam – 30-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đất và muôn vật trên đất, Thế-gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đã lập đất trên các biển, Và đặt nó vững trên các nước lớn. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong-sạch và lòng thanh-khiết, Chẳng hướng linh-hồn mình về sự hư-không, Cũng chẳng thề-nguyện giả-dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va, Và sự công-bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi người. Ấy là dòng-dõi của những người tìm-kiếm Đức Giê-hô-va, Tức là những người tìm-kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. (Sê-la)” – Thi-thiên‬ ‭24:1-6‬ ‭VIE1925‬‬
#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #sucamket #giaouoc #vongcanhbonphuong

Một Thời Thể Hiện

Ngày 29, Tháng 8, Năm 2020

Đây là một thời điểm của sự biểu hiện:

1. Biểu hiện danh tính của chúng ta trong địa vị làm con Đức Chúa Trời

2. Biểu hiện tấm lòng của Đức Chúa Trời qua việc làm, lời nói và hành động của chúng ta

3. Biểu hiện Chúa là ai trong hiện cảnh vì còn rất nhiều con người đang ở trong sự cuốn hút của bóng tối và họ đang tìm kiếm một giải đáp cho hiện trường

4. Biểu hiện sự vinh hiển của Ngôi Lời để bày tỏ Đức Chúa Cha và sự nhân từ của Ngài đối với một thế gian hư mất

5. Biểu hiện sự ban cho của Đức Chúa Trời. Vì lòng yêu thương vô hạn Ngài đã hy sinh Con Độc Sanh, Đức Chúa Giê-su, để chết thế cho chúng ta. Ngài đã xông vào chiến trận; Ngài đã đắc thắng tội lỗi và âm phủ!

“Ngôi-Lời đã trở nên xác-thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh-hiển của Ngài, thật như vinh-hiển của Con một đến từ nơi Cha.” – Giăng‬ ‭1:14‬ ‭VIE1925‬‬

“Thật thế, muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma‬ ‭8:19‬ ‭VIE1925‬‬

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-08-2020
http://www.luathiengvn.com

#LuaThieng #LTVN #luathiengvn #motthoithehien #subieuhien

Rượu Mới Trong Bầu Da Mới

Ngày 29, Tháng 8, Năm 2020

Các môn đồ của Giăng Báp-tít thắc mắc tại sao môn đồ Chúa lại không đi theo quy củ như họ về sự kiêng ăn trong thời điểm đó và Chúa Jêsus đã bày tỏ một lẽ thật sâu nhiệm về “rượu mới trong bầu da mới”

“Khi ấy, các môn-đồ của Giăng đến tìm Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn-đồ thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn-rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn. Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ, và đàng rách trở nên xấu hơn. Cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra, và bầu phải hư; song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới, thì giữ được cả hai bề.” – Ma-thi-ơ‬ ‭9:14-17‬ ‭VIE1925‬

Nguyện xin Chúa mở mắt, mở lòng để chúng ta nhìn thấy nhìn điều mới mẻ mà Chúa đang bày tỏ với chúng ta. Chúa muốn phá hủy mọi giới hạn của tư duy, của truyền thống và của các giáo điều đó con người dựng nên. Đây là một mùa mới để tiếp nhận những mặc khải tươi mới của Chúa!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 29-08-2020
http://www.luathiengvn.com

#LuaThieng #LTVN #luathiengvn #ruoumoi #baudamoi

Vẫn Chẳng

Ngày 28, Tháng 8, Năm 2020

Chẳng qua chẳng lại như xưa
Chẳng về đường cũ lối xưa thế nào
Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Chẳng dừng chân lại, chẳng còn vấn vương

Vẫn còn chăm mắt nhìn Cha
Vẫn còn yêu mến, vẫn còn “đồng tâm”
Vẫn còn trông đợi tình Cha
Vẫn còn mở rộng lòng mình cho ra

Một lòng một hướng tiến lên
Một tâm tình Chúa, đồng hành thiên binh
Một mùa chiến trận gia tăng
Một mùa chiến thắng, Gia-vê dẫn đầu

Lòng tin vững mạnh trong Ngài
Một thời biểu hiện tình yêu ban đầu
Mở ra khai phóng mọi lòng
Giữa cơn giông tố, bước ra khỏi thuyền

Một thời thể hiện Danh Ngài
Một thời đánh chiếm vùng miền nơi nơi
Một thời bày tỏ lòng Cha
Một thời sai phái, Gia-vê chữa lành

Chẳng qua ta chẳng trở về
Giã từ đường cũ lối xưa, giã từ
Mở tai mở mắt mở lòng
Của trời rộng mở, tình Ngài gia ơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-08-2020
http://www.luathiengvn.com

#LuaThieng #LTVN #luathiengvn #vanchang #chienthang

Có, Không Có?

Ngày 26, Tháng 8, Năm 2020

Có, không có, ta có có không?
Ta có gì, ta hãy cho ra
Ta không có, ta vẫn có đấy
Chúa Cha ta, Ngài Đấng Di-rê

Trong nghịch cảnh, khốn cùng vô tận
Ấy chính nơi, phép lạ triển khai
Khi đau ốm, ấy nơi phước hạnh
Đấng Ra-Phê, Chúa chữa lành ta

Tại Kê-rít, Chúa sai chim quạ
Nguồn cung ứng, Chúa thật vô biên
Tại Ma-ra, Chúa Cha bày tỏ
Đấng Chữa Lành, khôi phục dân tình

Khi nước nhà, nguy biến gian truân
Trở về Nguồn, Chúa Đấng Đi Đầu
Lời của Chúa, chữa lành lãnh thổ
Rịt thương lòng, khai phóng dân ta

Giờ ăn năn, xoay lòng đầu phục
Xin Chúa Ngài, giải phóng gia ơn
Đấng Đột Phá, mở đường, mở lối
Minh oan lòng, khôi phục nước nhà

Cùng thiên binh, đồng hành chiến trận
Khai phóng lòng, mở khoá ngục tù
Chân tiến bước, có Chúa đi cùng
Cờ xí Ngài, chiến thắng tung bay

Có, không có, chẳng là vấn nạn
Hiện trong tay, ta đã có gì?
Chúa đồng đi, cửa trời rộng mở
Hãy mở lòng, khai phóng cho ra!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài dòng cảm tác của sự việc “Có
Và Không”!!! 🙂

#luathiengvn #LTVN #cokhongco #LuaThieng

Tầm Nhìn

Ngày 26, Tháng 8, Năm 2020

Sau khi chúng ta nhìn biết sự thật về một điều gì đó, chúng ta sẽ có những phản hồi như thế nào?

1. Kết luận về những tác động của việc đó?
2. Xác nhận vụ việc qua dữ kiện để diễn giải lời nhận xét của chúng ta?

Hai điều trên đây thì là việc thường tình phải không bạn? Vì ai cũng có thể nhận biết sự việc qua những dữ kiện và kết luận dựa trên những việc đã xảy ra.

Thế nhưng, là con dân Chúa, chúng ta cần có một tầm nhìn khác biệt, tích cực hơn là sự nhận định qua những việc mắt thấy tai nghe.

Trong bối cảnh của hiện trường, Chúa đang muốn chúng ta nhìn biết điều gì và sau đó là ý của Chúa trong tình cảnh này là như thế nào?

Vì khi Chúa bày tỏ hoặc cho phép chúng ta nhìn biết một điều gì đó là để chúng ta thực thi ý chỉ của thiên đàng. Đức Chúa Trời là Đấng giải phóng để khôi phục chúng ta hầu hoàn thành mục đích tối thượng của Ngài tức là những gì Chúa đã chỉ định cho chúng ta từ trước buổi sáng thế.

Vì thế, chúng ta cần lắng nghe để nhìn biết những gì Chúa đang nhìn thấy và truyền phán!

Chúa vẫn còn tiếp tục truyền phán lời Ngài cho ngay cả một cá nhân, một tập thể, cho một dòng dõi và cho cả một dân tộc, quốc gia!

Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở mắt, mở tai để chúng ta không những chỉ nhận định sự việc nhưng chúng ta cần nghe biết tiếng Chúa truyền phán để công bố lời Ngài trong hiện cảnh! Nguyện ý Cha được nên, ở đất như trời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-08-2020
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #tamnhin

Mắt Cha

Ngày 25, Tháng 8, Năm 2020

“Cái tôi, cái ảnh, hình tôi
“Cái tôi, tội lỗi, tối tăm u tù
“Cái tôi, như bóng hình tôi
“Cái tôi, trông ấy, thế nào, làm sao?”

Nhìn vào Mắt Chúa, chăm nhìn
Nhìn vào đôi mắt, yêu thương chân tình
Nhìn vào bóng, ảnh, hình Cha
Nhìn vào Mắt Chúa, thấy ta trong Ngài

Cha ta Ngài tạo ra ta
Dựng nên theo ảnh tượng Cha, từ đầu
Cha ta Ngài Đấng yêu ta
Chẳng còn tang tóc, không còn bơ vơ

Trở về với Chúa Cha ta
Trở về với Đấng, tình yêu ban đầu
Trở về ta hãy trở về
Cội nguồn, Ngài Đấng Đi Đầu, cứu tin!

Có gì quá khó cho Ngài?
Yêu thương, che chở, bảo an trọn đời
Dấy lên dân Chúa dấy lên
Biết bao người vẫn trông chờ, cứu tin!

Xông vào lãnh thổ giải vây
Mở ra cánh cửa ngợi khen giờ này
Danh Ngài, Danh Đấng Lạ Lùng
Kìa Danh trên hết mọi danh đất trời

Cha ta Ngài Đấng Sinh Thành
Khởi đầu, khai phóng, quang khai, hoàn thành
Từ khi sáng thế lập thiên
Ngài đã có trước, mở đường cho ta

Giã từ, từ giã “Cái Tôi”
Trở về cùng Đấng yêu thương trọn lành
Trở về với Cội, với Nguồn
Nhìn vào Mắt Chúa, thấy hình bóng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-08-2020
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #matcha

Luyến Tiếc Một Khoảnh Khắc?

Ngày 24, Tháng 8, Năm 2020

Thu đến rồi, Hạ vẫn còn đây
Lòng luyến tiếc, một bóng hình hài
Đến rồi đi, ta có biết chăng?
Một khoảnh khắc, một bóng hình ai?

Hạ lưu luyến, chẳng đi, ở lại
Lá, hoa, ong, bướm vẫn ưu tư
Lòng trông đợi, Mùa Thu Vĩnh Cửu
Mắt chăm nhìn, lòng hướng Si-ôn

Chẳng lưu luyến, thế gian biền biệt
Đồng một lòng, tiến bước, Gia-vê
Trong khoảnh khắc, xông vào cuộc chiến
Chiến trận này, có Chúa đi cùng

Chẳng luyến tiếc, vận ta đến lúc
Ý của Cha, ở đất như trời
Kìa vọng canh, Tù Và vang tiếng
Cảnh tỉnh lòng, khai phóng dân ta

Hãy xông lên, thừa thắng xông lên
Chân đạp đất, tay giương cung đồng
Lời ca ngợi, ca khúc khải hoàn
Nơi cổng thành, trói, buộc, quang khai

Cờ xí Ngài, chiến thắng tung bay
Mở cửa trời, đón nhận mặc khải
Lời của Chúa, tẩy thanh lãnh thổ
Giải phóng ta, mở khoá ngục tù

Kìa Gia-vê, Ngài Đấng mở đường
Chiến trận này, quyết chiến quyết thắng
Có điều gì, quá khó cho Ngài?
Quyền năng Ngài, vô tận vô biên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-08-2020
http://www.luathiengvn.com

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #luyentiecmotkhoanhkhac

Vượt Qua, Vượt Lên!

Ngày 24, Tháng 8, Năm 2020

Vượt qua, mọi chốn nguy nan
Vượt qua giông tố, bước ra khỏi thuyền
Vượt qua, quy củ, giáo điều
Vượt qua, mọi nỗi ưu phiền dân gian

Vượt qua, giới hạn tư duy
Vượt qua, bẻ khoá, phá tan mọi xiềng
Vượt qua, nghèo đói gian nan
Vượt qua mọi cảnh bất an, đau buồn

Vượt lên, vào chốn cao hơn
Vượt lên, tiến bước xông ra trận tiền
Vượt lên, đánh hạ gian manh
Vượt lên, bênh vực, minh oan dân tình

Vượt lên, lướt sóng băng ngàn
Vượt lên, đồng bước, đồng tâm tình Ngài
Vượt lên, vào chốn vọng canh
Vượt lên, cầu khẩn Gia-vê canh phòng

Vượt qua ta hãy vượt lên
Bao người trông đợi, tình Ngài gia ơn
Vượt qua, chiến thắng quang vinh
Chúa Ngài đưa dẫn, nẻo đường Việt Nam

Chớ buồn, đừng sợ, chớ lo
Đấng Đầu Nguồn ấy, muôn đời yêu ta
Vượt Qua, dân Chúa vượt qua
Đoàn dân Giao Ước, vượt qua trong Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa-giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa-chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công-bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus-Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu-nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương của Đấng Christ? Có phải hoạn-nạn, khốn-cùng, bắt-bớ, đói-khát, trần-truồng, nguy-hiểm, hay là gươm-giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu-thương mình mà thắng hơn bội phần.” – Rô-ma‬ ‭8:31-37‬ ‭VIE1925‬‬

#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #vuotquavuotlen #vuotqua #vuotlen

Bày Tỏ Tấm Lòng…

Ngày 23, Tháng 8, Năm 2020

Những lĩnh vực nào trong đời sống chúng ta vẫn còn bị ô nhiễm?

Tư duy, ý tưởng và rồi những điều này dẫn đến lời nói và việc làm. Đây là một quá trình tự nhiên.

Mạng truyền thông hoặc trang FaceBook của chúng ta có đang biểu hiện sự ô nhiễm nào chăng? Lời chia sẻ của chúng ta có mang lại sự khích lệ để giải phóng những tâm hồn còn đang bị trói buộc nào chăng?

Nói tóm lại, tất cả những việc chúng ta làm thường là sự thể hiện của những sự việc đang diễn tiến trong chúng ta và qua chúng ta.

Hôm nay, nguyện xin Chúa Thánh Linh thanh tẩy mọi ô nhiễm trong cuộc đời của chúng ta và rồi sau đó, chúng ta sẽ là những nhân chứng thực tiễn của các dấu kỳ và phép lạ vì chúng là bông trái trong sự hiện diện của Chúa thông qua những ống dẫn, công cụ thô sơ chính là chúng ta, để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời trên khắp đất!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 23-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Hãy Lên Đây!

Ngày 22, Tháng 8, Năm 2020

“Kế đó, tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời; và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi, vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến.” – Khải-huyền‬ ‭4:1‬ ‭VIE1925‬‬

Lời khuyên mời này không chỉ dành cho Sứ Đồ Giăng nhưng là cho tất cả những ai là con cái Đức Chúa Trời.

Hãy đến gần Chúa, vào chốn cao hơn để lắng nghe tiếng Ngài truyền phán cho hiện cảnh và những diễn biến theo thời điểm Chúa ban cho.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Thế Nào?

Ngày 21, Tháng 8, Năm 2020

Thế nhưng, thế ấy, thế nào?
Thế thôi đành vậy, thế nào làm sao?
Biết bao toan tính vu vơ
Bôn ba tang tóc, rối ren làm gì?

Thế nào, ta hãy ăn năn
Xoay lòng, xoay hướng, tìm về bên Cha
“Buông ra, ngươi phải lùi xa!”
Giờ ta trở lại, với Tình Yêu Cha

Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Chẳng đi, không đứng, trong đường tội nhân
Chẳng ngồi cùng kẻ gian tham
Ngày đêm vui thỏa, trong Lời Cha ban

Một lòng hướng thượng, về Nguồn
Một lòng cam kết, tình yêu dạt dào
Nhìn về Đền Thánh, Si-ôn
Một tâm tình Chúa, cửa trời mở ra

Ngày trời trên đất hân hoan
Thiên đàng khắp chốn, lối vào, lối ra
Giờ ta bày tỏ lòng Cha
Mở lòng chào đón, ơn Ngài gia tăng

Thế nào, ta có biết chăng?
Dấu kỳ phép lạ, tỏ bày lòng Cha
Biết bao gian khổ tình đời
Chúa Cha giải phóng, phá tan mọi xiềng

Lửa Thiêng giáng xuống từ trời
Tẩy thanh lãnh thổ, giải vây dân tình
Minh oan, xin Chúa minh oan
Có gì quá khó cho Ngài bạn ơi?

Tự do, khai phóng mọi lòng
Ôi Nguồn Nước Sống trào tuôn từ trời
Mở lòng, mở rộng lòng ta
Phá tan nghi kỵ, đánh lùi Ma-môn

Thế nào, giờ đã điểm rồi
Tỏ bày lòng Chúa, qua lòng cho ra
Tình Cha, tình Chúa đại ngàn
Yêu thương che chở, trọn lành trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Có Liên Quan Gì Đến Tôi?

Ngày 21, Tháng 8, Năm 2020

Từ “irrelevant” trong Anh Ngữ có nghĩa là “không liên quan”, không can hệ gì. Nó mang lấy một ý nghĩa sâu nhiệm hơn trong bối cảnh của tác động hoặc ảnh hưởng của Nước Đức Chúa Trời trong thế giới chúng ta ngày hôm nay.

Tạ ơn Chúa, chúng ta đang chứng kiến nhiều vụ việc xảy ra khắp nơi, đặc biệt là ở những nơi Chúa Thánh Linh đang dấy lên những cuộc phục hưng qua những buổi nhóm họp thờ phượng Chúa trong nhiều lãnh thổ. Và gần đây, thông qua những chiến dịch “Hãy Để Chúng Tôi Thờ Phượng”, “Let us worship” do Sean Feutch hướng dẫn trong nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ.

Hội thánh, nói đúng hơn, con dân Chúa cần bước ra khỏi bốn bức tường của “tôn giáo” hoặc nói một cách thực tiễn hơn, chúng ta cần trở nên những phần tử tích cực, liên quan đến những diễn tiến chung quanh chúng ta để mở rộng vương quốc Chúa.

Nhiều con dân Chúa dường như có một lập trường dựa trên chiều hướng cho rằng chúng ta chỉ hoạt động hoặc liên hệ đến những điều thuộc linh mà thôi, còn mọi sự việc khác thì không liên hệ gì đến chúng ta. Đây là một sự suy nghĩ thiển cận có tính cách giới hạn sự vận hành của Thần Chúa trong bối cảnh hiện đại.

Hãy suy gẫm nhiều mô hình Chúa đã ban cho chúng ta qua cuộc đời của Đa-ni-ê, của Giô-sép, của Ê-xơ-tê, của vua Si-ru, v.v. Chúa đang dấy lên những Ê-xơ-tê hiện đại, những Si-ru hiện đại, để khai phóng nước Trời trong mọi lĩnh vực, mọi tầng cấp của xã hội!

Chúng ta cần bước ra khỏi bốn bức tường của “tôn giáo”, của những giới hạn của tư duy, của tổ chức và cá nhân. Vì sao? Vì Chúa là Đấng vô hạn, nước Ngài là bất tận và không có gì là quá khó cho Ngài. Chúa đã chỉ định những môi trường và bối cảnh của vòng ảnh hưởng mà Ngài đã đặt để trong chúng ta từ trước vô cùng.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở rộng lòng chúng ta, mở mắt và mở tai thuộc linh để chúng ta nhìn biết Ngài là ai trong hiện cảnh. Còn rất nhiều con người đang ở trong sự cuốn hút của thế gian; họ cần nhìn biết tấm lòng của Đức Chúa Trời thông qua những ống dẫn công cụ thô sơ, tức là thông qua chúng ta là con dân Ngài.

“Thật thế, muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma‬ ‭8:19‬ ‭VIE1925‬‬

“Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế-gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân-đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời.” – Ma-thi-ơ‬ ‭5:13-16‬ ‭VIE1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Một Thời Đảo Ngược

Ngày 20, Tháng 8, Năm 2020

Chúng ta đang chứng kiến sự tha hoá của con người, trong nhiều tầng cấp xã hội trên khắp vùng miền của nhiều dân tộc khắp nơi!

Thế nhưng, đây là một thời điểm then chốt để nhìn thấy sự thể hiện của nước Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng hay làm phép lạ. Ngài khiến chúng ta bước đi trên nơi cao, Ngài ban ơn để chúng ta mở rộng vương quốc Ngài.

Ngài làm những điều “không ra có” và quyền năng vô hạn của Ngài có thể đảo ngược mọi tình thế!

Hãy suy gẫm phân đoạn sau đây:

“Nầy, Đức Giê-hô-va làm cho đất trống-không và hoang-vu; Ngài lật-đổ mặt đất và làm tan lạc dân-cư. Thầy tế-lễ như chúng-dân, ông chủ như đầy-tớ trai, bà chủ như đầy-tớ gái, kẻ bán như người mua, kẻ cho mượn như người mượn, kẻ lấy lợi như người nộp lợi, ai cũng đồng một thể. Trên đất sẽ đều trống-không và hoang-vu cả; vì Đức Giê-hô-va đã phán lời ấy.” – Ê-sai‬ ‭24:1-3‬ ‭VIE1925‬‬

Vì thế, chúng ta không thể tựa vào những điều mắt thấy tai nghe, nhưng vấn đề cốt lõi là Chúa đang truyền phán điều gì và ý chỉ của Ngài là như thế nào trong hiện cảnh?

Khi chúng ta nhìn biết Chúa trong hiện cảnh, thì chúng ta sẽ nắm bắt được ý Ngài để công bố và tuyên xưng lời mặc khải của Chúa và rồi chúng ta sẽ nhìn thấy sự biến đổi trong cõi thuộc thể lẫn thuộc linh!

Đây là một thời điểm then chốt để đảo ngược mọi tình thế, để thực thi ý chỉ của thiên đàng. Chúa đang nói gì và ý chỉ của Ngài là như thế nào và trong bất cứ nghịch cảnh nào, Chúa vẫn sẽ hoàn thành ý chỉ của Ngài!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Tin Mừng?

Ngày 12, Tháng 8, Năm 2020

Hôm nay nhận được nhắn tin
Tin mừng không hẳn, lòng tin vững bền
Tin gì kỳ lạ ai ơi
Nói trăng, nói cuội, chơi vơi sự đời

Lời gì sao lạ, ô kìa
Định tội, kết án, chia lìa, vỡ tan
Thế nhưng giữa lúc chăm nhìn
Lòng ta cảm thúc, huống tình tang thương

Xin Cha thương xót, gia ơn
Chữa lành tâm khảm, ban ơn trọn lành
Biết bao sự việc đau buồn
Nhìn người, nghe, biết, cội nguồn đau thương

Giữa cơn náo loạn bôn ba
Vượt qua ngoại cảnh, nhìn Cha giờ này
Chớ nên chăm chú, nhìn ai
Chỉ là ảo tưởng, thoáng nhìn, chớ lo

Nguyện Cha xoa dịu lòng kia
Ban ơn, khai phóng, ô kìa, dân ta
Lời từ tâm khảm dậy vang
Tỏ bày nghi kỵ, hoang mang tình đời

Một năm bày tỏ Lời Cha
Rao truyền, tin nhắn, Chúa Cha phán truyền
Lời Cha rao báo vùng miền
Giải vây, đột phá, phá tan mọi xiềng

Nhắn tin, lời nói, Tin Mừng
Danh Cha cả sáng, vui mừng hân hoan
Vùng lên dân Chúa, vùng lên
Ba Miền con Chúa, vùng lên giờ này!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác từ nhiều vụ việc của hiện tình trong mấy tuần qua. Hôm nay, tôi có vài lời mô tả hiện trường. Không biết các bạn có đang trải nghiệm những việc lạ đời hay không? Hiện giờ, dường như có những sự việc đang bị khuấy động trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Dầu gì chăng nữa, Chúa vẫn là Đấng Thành Tín và Ngài là tốt lành trong mọi nghịch cảnh. 🙂 Shalom! LTVN

Lời

Ngày 11, Tháng 8, Năm 2020

Lời ta ta nói bâng quơ?
Nói thơ nói thẩn nói “mơ huyền mờ!”
Nói gì ta mãi tuôn trào
Nói lời nhân ái, thân chào, tin, yêu

Cớ sao ta mãi nói gì?
Nói lời cay đắng trong thì vu vơ?
Nói lên bày tỏ lòng Cha
Nói lời êm ái, vị tha, tình người

Trị vì khắp chốn mọi nơi
Lời công bố, Chúa, khắp nơi trên trời
Đồng ngồi, cộng tác thiên binh
Trong nơi kín nhiệm, an bình thỏa vui

Trong Ngài, một bóng hình hài
Lời Cha truyền phán, Lời Ngài trong ta
Đồng tâm hiệp một trong Cha
Mặt Ngài soi sáng, lòng ta rạng ngời

Như gươm hai lưỡi, qua ta
Ôi Lời Huyền Diệu, Lời Cha rao truyền
Mời Vua Vinh Hiển, chào Ngài
Trị vì lãnh thổ, Lời Ngài quang khai

Một lời nhân ái yêu thương
Tỏ bày lòng Chúa, mùi hương tuyệt vời
Lời Cha êm dịu du dương
Chân tình của Đấng, yêu thương trọn đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh-nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem-xét tư-tưởng và ý-định trong lòng. Chẳng có vật nào được giấu-kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần-trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭4:12-13‬ ‭

Hỏi Nhưng Không Nghe!

Ngày 11, Tháng 8, Năm 2020

Có những câu hỏi thật ý, có nghĩa là người đặt câu hỏi thật sự có ý muốn tìm hiểu để kết nối hoặc tìm biết một điều gì đó về đối tượng.

Và rồi, có những câu nghi vấn được nêu lên không để tìm hiểu nhưng để áp chế người nghe tức là xử dụng bối cảnh đó như một hiện trường, khiến nó trở nên “một diễn dàng” để bày tỏ ý tưởng của chính mình. Đây là một hiện tượng của sự việc “Hỏi Nhưng Không Nghe”!!!

Trong bối cảnh này, chúng ta nhìn biết một hiện tượng khác. Ấy là, “nói một đàng, nghe một nẻo!” Có khi nó trở thành một việc ngây ngô, buồn cười, nhưng khi suy gẫm lại, chúng ta nhìn biết một hiện tượng ẩn dấu khác. Nó chính là sự cố định, không muốn chấp nhận những điều mới mẻ; có lắm lúc đây chính là những dây trói buộc chúng ta, làm chúng ta không thể nhìn thấy những khía cạnh mới, những sáng tác mới hoặc ý kiến sáng tạo mới!

Hãy suy gẫm lời Chúa trong Ê-sai 43:

“Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc.” – Ê-sai‬ ‭43:19‬ ‭VIE1925‬‬

Những ý tưởng, cơ cấu, thành kiến nào đang choán chận khiến chúng ta không thể nhìn biết những gì Chúa đang hành động giữa vòng con dân Chúa và trong chính dân tộc của chúng ta???

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Ra Khỏi Xiềng Xích

Ngày 11, Tháng 8, Năm 2020

“Ra khỏi xiềng xích đau thương đêm mơ màng
“Giê-su tôi đến, Giê-su tôi đến…”

Một bài hát cổ điển quen thuộc và tuyệt vời mà chúng ta vẫn thường yêu chuộng. Lời bài hát này thật sâu nhiệm và cảm động.

Những sự việc nào đang “mê hoặc” chúng ta?

Những điều gì trong cuộc sống là những vướng mắc của tâm hồn?

Những khuôn khổ, quy củ, điều luật nào đang trói buộc chúng ta?

Những mối cam kết nào đang phân rẽ làm chi phối hoặc đánh lạc hướng khiến chúng ta không thể bước vào mối tương giao mật thiết với Chúa?

Chúng là biểu hiện của những “xiềng xích, đau thương đêm mơ màng!!!” Và, Chúa, Ngài là Đấng giải phóng chúng ta ra khỏi sự khống chế của bóng tối tăm!

Hãy đến với Chúa, Ngài là nguồn sự sống đời đời không hề đổi đời!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Về Đâu?

Ngày 9, Tháng 8, Năm 2020

Về đâu về đến nơi nào
Về bên cửa ải tình đời bên nao?
Về đi ta hãy về mau
Về bên sóng nước, bước ra khỏi thuyền

Về bên Chân Chúa, ta về
Về bên Thập Tự, ôi tình ban sơ
Về bên kia mãi trông chờ
Về nơi Đền Thánh, vọng canh, ta về

Về nơi, nơi chốn cao hơn
Về nơi Chúa Đấng Ra-pha, chữa lành
Về nơi Chúa Đấng Sha-mah
Về nơi Chúa ngự, khắp nơi trên trời

Về mau ta hãy trở về
Về cùng với Chúa Gia-vê Năng Quyền
Về trong chiến thắng vinh Quang
Về trong chiến trận, giải vây dân tình

Về nguồn sự sống muôn đời
Về nơi sung mãn, mở lòng cho ra
Về nơi phóng khoáng, khoan dung
Về nơi tình Chúa, rịt lòng dân ta

Về mau, chờ đợi ai đây?
Về trong thẫm vị làm con Vua Trời
Về mau, tình Chúa tràn tuôn
Về để bày tỏ tình Cha cho người

Về nơi ẩn náu linh hồn
Về cùng với Chúa Gia-vê Đời Đời
Về nơi Vĩnh Cửu trường tồn
Về mau nhìn biết chính Ngài, A-ba!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Tình Huống…

Ngày 9, Tháng 8, Năm 2020

Bạn đã có từng lâm vào tư thế … không đủ lời để bày tỏ những gì chúng ta chứng kiến, tức là những điều tai nghe mắt thấy? Nhất là khi trong một trạng thái mà “sự thật đang bị ngã nhào trên đường phố”?

Tôi tin chắc chúng ta đang chứng khiến những sự việc này khắp nơi, mọi chốn. Không có một nơi nào là ngoại lệ; “trắng thành đen, đen thành trắng”! Không những tình huống trong xã hội, trên báo chí nhưng thậm chí nó bao gồm ngay cả những tình huống có liên hệ đến những người thân thuộc trong gia đình chúng ta!

Đến lúc đó thì chúng ta không thể dùng ngôn ngữ để thuyết phục ai được vì chúng ta thật đang đối đầu với một trận chiến thuộc linh. Chúng ta cần nhìn biết những thế lực tối tăm nào đang cai quản tình thế. “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy…”

Khi chúng ta nhìn thấy sự suy thoái của vụ việc thì ấy không phải là lúc để đối đầu với nó qua lý lẽ và của ngôn ngữ loài người. Nếu không khéo thì chúng ta dễ bị cảm xúc lôi kéo vào những vụ việc lẫn quẩn, vô nghĩa và … bất nghĩa, nhất là khi mà mọi việc được đặt trên nền tảng của sự nghi kỵ. Lòng nghi kỵ của con người thường xuất nguồn từ những tổn thương lòng của quá khứ.

Đây là những khoảnh khắc khó xử. Vì, chúng ta cần tiếp nhận một sức mạnh siêu nhiên từ Chúa để đối đầu với sự việc. Đây là lúc mà tình yêu của Chúa cần được khai phóng trong chúng ta và qua chúng ta để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời.

Yêu người yêu mến chúng ta thật là một điều dễ làm. Nhưng, yêu một người đầy lòng hận thù, nghi kỵ thì thật là khó!

Nguyện xin Chúa ban ơn cho con dân Ngài. Chúng ta đã từng cầu xin Chúa triển khai hội thánh để mở rộng mùa gặt. Điều này đòi hỏi chúng ta mở rộng lòng mình để trải nghiệm tình yêu của Chúa và rồi chúng ta cũng sẽ “yêu như Chúa đã yêu chúng ta”!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Nhịp Tim Ai?

Ngày 9, Tháng 8, Năm 2020

Tiếng Cha êm ái dịu dàng
Nhịp tim của Chúa đồng hành cùng ta
Ôi tình yêu Chúa rộng, dài
Biển, hồ, sông cạn, tình Ngài chẳng vơi

Xin Cha khai phóng lòng ta
Cho ta nhìn, biết, lòng Ngài bao dung
Giờ ta nhìn biết hiện tình
Có điều gì khó cho Ngài, bạn ơi?

Việc gì, lời nói, ai nào?
Tỏ bày lòng Chúa của Ngài qua ta?
So đo mọi việc chi nào?
Đi theo lý trí, phân bua mọi điều?

Xoay lòng, xoay hướng lòng ta
Nhìn về Thập Giá, nhìn về Si-ôn
Cho ta nhìn biết Mặt Ngài
Trong nơi kín nhiệm, Lời Ngài sáng soi

Đồng hành cùng các thiên binh
Lòng ta rộng mở, cửa trời mở ra
Huyết Chiên Con tẩy sạch lòng
Đồng tâm tình Chúa, tỏ bày tình Cha

Dẫu cho mưa gió bão bùng
Chân ta đồng bước, Tay Ngài dẫn đưa
Tim ta một nhịp với Cha
Ơn Ngài tuôn đổ từ trời qua ta

Mở lòng, rộng mở vòng tay
Chớ nên thắt chặt khắc khe, tình người
Mở ra, mở rộng lòng ta
Mở lòng khai phóng, cho ra giờ này

Một thời mở rộng nước Trời
Triển khai, mở lối, cho ra giờ này
Tỏ bày tình Chúa mọi nơi
Thiên đàng trên khắp lối vào, lối ra

Phá tan mọi mối nghi ngờ
Ấy điều chẳng đến từ trời bạn ơi
Bẻ gãy mọi mối thông đồng
Nhịp tim đồng nhịp, một lòng với Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 09-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Hạ Tím

Ngày 8, Tháng 8, Năm 2020

Nắng chiều nắng sáng hanh hanh
Một màu tim tím, Hạ chiều mỏng manh
Chiều về vầng nón thanh thanh
Một màu tím thẫm, chạnh lòng nhớ ai

Nhớ tình, nhớ mãi tình thân
Thế sao ta mãi so đo tình người
Phân chia nghĩa vụ rối ren
Cân lên cân xuống, bôn ba lạc loài

Cớ sao ta mãi kiếm tìm
Ân tình, giao ước, trong Cha Đời Đời
Lắng nghe lời Chúa khuyên mời
Làm theo ý Chúa, không còn bôn ba

Bôn ba toan tính đêm ngày?
Ôi lòng nghi kỵ chẳng từ trên cao
Những điều mắt thấy tai nghe
Hư hư ảo ảnh, thật là hư không

Hạ kia, tim tím một màu
Một màu ôm ấp, nhịp tim của Ngài?
Xin Cha mở khoá ngục tù
Lòng nhân từ Chúa, tỏ bày qua ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 08–08-2020
http://www.luathiengvn.com

Gia-vê, Nguồn Năng Lực

Ngày 8, Tháng 8, Năm 2020

Chúa, nguồn năng lực siêu nhiên
Danh Ngài, chính Chúa Gia-vê, năng quyền
Ngài, Nguồn Nước Sống muôn đời
Núp trong Vầng Đá đời đời vững an

Danh Ngài có một không hai
Trên trời dưới đất năng quyền vô song
Đồn lũy giữa chốn phong ba
Ồ Đấng giải cứu trong thì gian truân

Nơi cao ẩn núp trong Ngài
Tay Ngài che chở, Bóng Ngài bảo an
Ta luôn mong đợi, kêu cầu
Mắt Ngài rực sáng, phá tan đêm buồn

Trong cơn giông tố cuộc đời
Lời kêu cầu Chúa, tai Ngài lắng nghe
Từ nơi Đền Thánh, Si-ôn
Tiếng Ngài vang dội gầm trời Biển Đông

Ôi dây sự chết vấn vương?
Lụt gian ác ấy, cuốn trôi dòng đời?
Kìa dây âm phủ giờ này
Chúa Ngài phá vỡ, thành trì kẻ gian

Giờ ta cắt đứt thông đồng
Không còn ren rối, vấn vương tình đời
Sự chết, ngươi hãy lui đi
Gia-vê, đánh hạ, phá tan mọi xiềng

Từ cao, Tay Chúa vực ta
Vực ta, cứu vớt, giải vây mọi lòng
Rút ta khỏi chốn nước sâu
Ôi tình yêu Chúa, chữa lành dân ta

Gia-vê, giải phóng, gia ơn
Điều gì quá khó cho Ngài, bạn ơi!
Ngài Nguồn Năng Lực của ta
Mừng vui ca hát, trọn đời trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 08-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng-lực tôi, tôi yêu-mến Ngài. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn-lũy tôi, Đấng giải-cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương-náu mình: Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu-rỗi tôi, và là nơi náu-ẩn cao của tôi. Đức Giê-hô-va đáng được ngợi-khen; tôi sẽ kêu-cầu Ngài, Ắt sẽ được giải-cứu khỏi các kẻ thù-nghịch tôi. Các dây sự chết đã vương-vấn tôi, Lụt gian-ác chảy cuộn làm cho tôi sợ-hãi. Những dây Âm-phủ đã vấn lấy tôi, Lưới sự chết hãm-bắt tôi. Trong cơn gian-truân tôi cầu-khẩn Đức Giê-hô-va, Tôi kêu-cầu Đức Chúa Trời tôi: Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, Và tiếng kêu-cầu của tôi thấu đến tai Ngài.

Từ trên cao Ngài giơ tay ra nắm tôi, Rút tôi ra khỏi nước sâu. Ngài giải-cứu tôi khỏi kẻ thù-nghịch có sức-lực, Khỏi kẻ ghét tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi.”
‭‭Thi-thiên‬ ‭18:1-6, 16-17‬ ‭VIE1925‬‬

Còn Đau?

Ngày 7, Tháng 8, Năm 2020

Còn đau, còn khổ triền miên
Còn thương tích mãi, vết lòng năm xưa
Khiến ta nghi kỵ, bôn ba
Không tin, chẳng biết, không lòng lắng nghe

Ở trong tư thế “con côi”
Không nhà, chẳng có một ai đỡ đầu
Bơ vơ lạc lõng tình đời
Nhìn người cứ thấy dáng hình của ta

Xin Cha thương xót gia ơn
Tỏ bày lòng Chúa qua lòng “cho ra”
Ôi lòng khắc nghiệt thế nào
Chúa Ngài, khai phóng, phá tan mọi xiềng

Tình Cha, tình Chúa đại ngàn
Mở ra cánh cửa ngợi khen giờ này
Chẳng còn tang tóc đau thương
Không còn buồn khổ, tình thần “con côi!”

Cửa trời rộng mở giờ này
Chúa Cha, Ngài Đấng muôn đời yêu ta
Mở ra mở rộng lòng ta
Chào Vua Vinh Hiển, tình Ngài gia ơn

Nếu ta còn vẫn nghi ngờ
Lòng tổn thương ấy, xin Cha rịt lòng
Tiến lên vào chốn cao hơn
Trên con đường Thánh, trọn lòng với Cha

Chẳng còn đau khổ triền miên
Không còn cam kết, đồng hành Ma-môn
Cánh Tay Chúa vẫn vươn ra
Tình yêu của Chúa, rịt lòng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Chẳng Là…

Ngày 5, Tháng 8, Năm 2020

Chẳng là, ta có biết chăng
Chẳng là thăm hỏi, một lời tình thân
Chẳng qua, ta chẳng trở về
Chẳng về đường cũ lối xưa, ngoặt ngèo

Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Chẳng đi, chẳng đứng trong đường tội nhân
Chẳng ngồi, tham khảo, lắng nghe
Chẳng thông đồng với ác linh “giáo quyền!”

Chẳng giao lưu với Ma-môn
Chẳng còn thắt chặt, mở lòng cho ra
Chẳng theo phương pháp giáo điều
Chẳng bôn ba nữa, lắng nghe tiếng Ngài

Mở lòng, mở rộng lòng ta
Mừng vui ca hát, bài ca khải hoàn
Tiến lên vào chốn Vọng Canh
Cầu thay, khai phóng, triển khai nước Trời

Mở tai mở mắt, nhìn lên
Một con Đường Thánh, mở ra giờ này
Trên con đường Chúa, gọi ta
Chân ta đạp đến, cửa trời mở ra

Bước vào trũng chết, ô kìa
Một đạo binh lớn, Chúa, Ngài dấy lên
Chẳng còn than khóc, bôn ba
Tình Cha, rịt mọi thương lòng dân ta

Chẳng là, ta có biết chăng
Chẳng là, chia sẻ, ban cho tình người
Chẳng qua, ta sẽ trở về
Trở về với Chúa trong tình ban sơ!

Lửa Thiêng Việt Nam – 05-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Phước cho người nào chẳng theo mưu-kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội-nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo-báng; Song lấy làm vui-vẻ về luật-pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy-gẫm luật-pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông-trái theo thì-tiết, Lá nó cũng chẳng tàn-héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh-vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm-rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán-xét, Tội-nhân cũng không được vào hội người công-bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công-bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt-vong.” – Thi-thiên‬ ‭1:1-6‬ ‭VIE1925‬‬

Tình Thần Chiến Thắng

Ngày 4, Tháng 8, Năm 2020

Vì sao dân Chúa thờ ơ?
Chẳng nhìn thấy Chúa Đấng ngồi trên ngôi
Ô kìa, Chúa Đấng Vạn Quân
Ngài là Chiến Sĩ, Danh Ngài Gia-vê

Cớ sao ta chẳng biết rằng?
Chiến trường là chốn Chúa Cha dẫn đầu
Cờ Ngài chiến thắng tung bay
Phục hồi lãnh thổ giải vây dân tình

Kìa miền Đất Hứa của ta
Đứng trên lời hứa của Cha đời đời
Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Lắng nghe tiếng Chúa, cửa trời mở ra

Gia tăng khai phóng nước Trời
Tỏ bày lòng Chúa, dâng lời ngợi khen
Biết bao tang tóc triền miên
Thời kỳ chiến trận, giờ ta đến rồi

Xông vào chiến trận thuộc linh
Đánh lùi gian dối, giã từ Ma-môn
Mở lòng, mở rộng vòng tay
Cho ra, khai phóng dân tình mọi nơi

Giờ ta không thể làm ngơ
Xoay lòng thống hối, ăn năn mở lòng
Cắt đứt mọi mối thông đồng
Chúa Cha, Ngài Đấng quang khai mở đường

Nhìn về Thập Giá, Gô-tha
Làm con Vua Thánh, Con Trời quang vinh
Sanh ra bởi Đức Chúa Trời
Tinh thần chiến thắng thuộc con Vua Trời

Lòng tin vững mạnh trong Ngài
Núp trong Vầng Đá Muôn Đời vững an
Nguyện xin ý Chúa được nên
Ở trời như đất, Danh Ngài dậy vang

Trong Ngài, hãy ở trong Ngài
Ôi nguồn sự sống đời đời trào tuôn
Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Vạn Quân, Ngài Đấng mở đường cho ta

Kìa Danh trên hết mọi danh
Trên trời, dưới đất, năng quyền vô song
Cờ Ngài chiến thắng tung bay
Khắp nơi, mọi chốn, nẻo đường Việt Nam!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vì nầy là sự yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng-giữ điều-răn Ngài. Điều-răn của Ngài chẳng phải là nặng-nề, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế-gian; và sự thắng hơn thế-gian, ấy là đức-tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế-gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?” – I Giăng‬ ‭5:3-5‬ ‭VIE1925‬‬

Nhìn Biết!

Ngày 2, Tháng 8, Năm 2020

Chúng ta có thể nhìn biết vết thương lòng của một con người qua hành động, cử chỉ và lời nói của họ.
Nếu những sự việc quá khứ vẫn tiếp tục gây nên hoặc khơi dậy những niềm đau đớn âm ỉ trong tâm hồn chúng ta thì chúng chính là một dấu hiệu những vết thương lòng chưa được chữa lành.

Khi chúng ta được Chúa chữa lành trong những lĩnh vực đó, chúng ta có thể nhớ đến hoặc khi nhắc đến những từng trải dó, chúng sẽ không còn có thể khơi dậy nỗi niềm đau đớn nữa. Đây là dấu hiệu của một tâm hồn được Chúa chữa lành.
Trong vài tuần qua, tôi nghe thấy những vết thương lòng của một vài người thân trong gia đình mình và lòng tôi quặt thắt cho sự thương tích này vì chúng đã hoành hành những cuộc đời này qua nhiều năm qua!

Chúa phán với tôi rằng, “Đây là một thời điểm để trỗi dậy trong sự khải tỏ của Ngài, vì Chúa đang ra trận để đột phá mọi bế tắc trong cuộc đời của chúng ta, của dòng dõi và của dân tộc chúng ta!”

Ngài là Đức Chúa Trời của sự đột phá!

Ngài là Đức Chúa Trời của sự chữa lành!

Ngài là Đức Chúa Trời của sự phục hồi!

Ngài là Đức Chúa Trời của sự chiến thắng!

Hãy trỗi dậy để xông vào chiến trận để đột phá mọi bế tắc. Chúa đang sai phái các thiên sứ của bước ngoặt để giải phóng chúng ta!

Ngài đang khai phóng những vũ khí thuộc linh bén nhọt để đánh hạ kẻ thù của linh hồn chúng ta.
Đây là một thời tiến lên, một thời trỗi dậy!

Ngài là Đấng Đi Đầu! Ngài là sự chiến thắng của chúng ta!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-08-2020
http://www.luathiengvn.com

Tháo Gỡ Tỳ Vết Tâm Linh (Phần 1)

Ngày 2, Tháng 8, Năm 2020

Không biết các bạn đã từng trải những điều gì trong những tuần qua? Tôi thiết nghĩ tôi không là ngoại lệ. Vì sao? Vì dường như trong thời gian gần đây, chúng ta thật đã bước vào một tầng cấp mới trong chiến trận thuộc linh!

Sự tranh chiến này có thể được thể hiện qua thể giới vật chất, nhưng nguồn gốc của nó xuất nguồn từ linh giới.

Tôi cảm nhận Chúa Thánh Linh đang bày tỏ để tháo gỡ những tỳ vết tâm linh có tính cách dân tộc tính. Khi chúng ta, khi một dân tộc phạm tội, tức là từ bỏ đường lối Chúa đã chỉ định là những ơn Phước Chúa muốn ban cho chúng ta, cho lãnh thổ chúng ta; những tội lỗi ấy sẽ mở cửa cho các thế lực tối tăm là kẻ thù linh hồn chúng ta, chúng sẽ có pháp lý để hoành hành trong lãnh thổ.

Thêm vào đó là những sự thông đồng liên kết với những mạng lưới tối tăm, của Ma-môn, của ác linh “tôn giáo” tức là những cơ cấu mang lấy hình thức tôn giao bề ngoài nhưng lại chối bỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, chối bỏ mối liên hệ mật thiết với Ngài, chối bỏ quyền phép của Thập Tự Giá; những sự thông đồng này liên kết với nhau thành một mạng lưới tối tăm để xiết chặt và khống chế dân tình của một lãnh thổ, của một vùng đất, thậm chí ngay cả một quốc gia và dân tộc.

Vì thế, Chúa đang vạch mặt để bày tỏ những thế lực tối tăm này hầu tháo gỡ những dây trói buộc, xiềng xích của âm phủ, để đánh hạ và tống khứ ác linh của sự chết đang thao túng trên đất nước của chúng ta, ở bất cứ nơi nào chúng ta đang cư ngụ. Nguyện xin Chúa mở mắt mở tai thuộc linh để chúng ta nhìn biết cốt lõi của vụ việc đang diễn biến xung quanh chúng ta.

Chúng ta có đang “đồng ý, bắt tay” với thế giới tối tăm qua các phong tục tập quán truyền thống nào chăng?

Chúng ta có đang thông đồng tức là đồng ý để hợp tác với các cơ cấu Ma-môn làm thắt chặt nguồn cung ứng mà Chúa muốn tuôn chảy qua chúng ta chăng?

Khi lòng chúng ta bị co rút, khi chúng ta từ chối mở lòng để cho ra theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, ấy là lúc chúng ta đang bắt tay với Ma-môn để xiết chặt sự “ban cho” qua chúng ta tức là những ống dẫn Chúa đã chỉ định. Chúng ta nhận được ơn Phước từ trời và chúng ta chính là những ống dẫn để bày tấm lòng của Cha Thiên Thượng. Thế nhưng, chúng ta đang bày tỏ điều gì, chúng ta đang bày tỏ ai qua việc làm của chúng ta???

Tôi xin tạm dừng tại đây và sẽ tiếp tục chia sẻ trong những bài kế tiếp về sự tháo gỡ các tỳ vết tâm linh có tính cách dân tộc tính.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 02-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hình cong chữ “S” mến yêu
Ôi hình bóng Chúa, chảy dài trong ta
Ba Miền, lòng Chúa đoái thương
Ngài trông, Ngài đợi, Ngài chờ dân ta

Trở về với Chúa tình yêu
Ngài đang tháo gỡ, giải bày tâm can
Biết bao đau khổ triển miên
Giờ Ngài giải phóng, minh oan mọi lòng!
LTVN – 02-08-2020

Tống Khứ Để Tiếp Nhận

Ngày 28, Tháng 7, Năm 2020

Giờ tống khứ, mọi gian ác mưu mô
Trong gian truân, Ngài là Đấng Đi Đầu
Mọi bế tắc, Đấng đột phá mở đường
Phá tan xiềng, Ngài giải phóng dân ta

Ta đứng trong, một địa vị thẫm quyền
Đồng đi cùng, Đấng Thượng Cổ quyền oai
Xông ra trận, hỡi đoàn dân Giao Ước
Nơi cổng thành, dâng cao Tiếng Ngợi Khen

Cửa đời đời, hãy ngẩng đầu cao lên
Đón chào Vua, Vua Vinh Hiển Đời Đời
Ngài chính Đấng, muôn đời không thay đổi
Đấng yêu thương, che chở, bảo an ta

Giờ tống khứ, ác linh của sự chết
Ta chẳng còn, ôm ấp, mến yêu ngươi
Thần Lẽ Thật, xin mở mắt, mở lòng
Mở rộng lòng, ta thống hối ăn năn

Giờ giã từ, cắt đứt mọi thông đồng
Luyến lưu gì, ta chọn Chúa hôm nay
Chúa Giê-su, Đấng chủ tể oai quyền
Tẩy thanh lòng, ôi xin Chúa gia ơn

Giờ tống khứ, xa lìa ta, gian dối
Hỡi Ma-môn, ta chẳng cần ngươi đâu
Chúa Di-rê, nguồn cung ứng vô tận
Mở cửa trời, Ngài khai phóng, ban cho!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Thập Tự Giá

Ngày 28, Tháng 7, Năm 2020

Thập Tự Giá, một tình yêu Vĩnh Cửu
Thập Tự Giá, một bước ngoặt đời đời
Thập Tự Giá, một giải pháp siêu nhiên
Thập Tự Giá, một cứu cánh nhiệm mầu

Cuộc đổi đời, kẻ phu tù, tự do
Cuộc đổi đời, Mão hoa thay tro bụi
Cuộc đổi đời, mặc lấy áo ngợi khen
Cuộc đổi đời, thoát khỏi chốn hư vô

Thập Tự Giá, muôn đời còn vang bóng
Bóng hình Ngài, thật đang ở trong ta
Ta bước đi, những ngày trời trên đất
Đất mở lòng, được thanh tẩy chữa lành

Thập Tự Giá, trở về bên Chân Chúa
Chúa tình yêu, Ngài đã chết thay ta
Ta vùng dậy, hãy vùng Dậy Mà Đi
Đi và đứng, đứng vững trên Lời Ngài

Thập Tự Giá, một con đường duy nhất
Thập Tự Giá, xoa dịu vết thương lòng
Thập Tự Giá, Huyết Chiên Con nhiệm mầu
Thập Tự Giá, một con đường Việt Nam!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin-lành cho kẻ khiêm-nhường.

“Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu-tù được tự-do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo-thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên-ủi mọi kẻ buồn-rầu; đặng ban mão-hoa cho kẻ buồn-rầu ở Si-ôn thay vì tro-bụi, ban dầu vui-mừng thay vì tang-chế, ban áo ngợi-khen thay vì lòng nặng-nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công-bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh-hiển.

“Họ sẽ xây lại các nơi hoang-vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy-hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy-phá, là những nơi đổ-nát lâu đời. Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại-quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi; nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế-lễ của Đức Giê-hô-va; sẽ được xưng là chức-dịch của Đức Chúa Trời chúng ta; sẽ ăn của báu các nước, và lấy sự vinh-hoa của họ mà khoe mình.

“Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu-hổ; chúng nó sẽ vui-vẻ về phận mình để thay sự nhuốc-nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản-nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui-mừng đời đời. Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh-trực, ghét sự trộm-cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành-tín báo-trả lại, và lập giao-ước với chúng nó đời đời. Dòng-dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con-cháu sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng-dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước.

“Ta sẽ rất vui-vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh-hồn ta mừng-rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu-rỗi cho ta; khoác áo choàng công-bình cho ta, như chàng rể mới diện mão-hoa trên đầu mình, như cô dâu mới giồi mình bằng châu-báu. Vả, như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công-bình và sự khen-ngợi nứt ra trước mặt mọi dân-tộc thể ấy.” – Ê-sai‬ ‭61:1-11‬ ‭VIE1925‬‬

Chọn Gì Hôm Nay?

Ngày 27, Tháng 7, Năm 2020

Hôm nay ta hãy chọn Ngài
Chọn đường sự sống, chọn tình yêu Cha
Chọn Lời, chọn Thánh Ý Ngài
Chọn mùa mưa mới, mở lòng chào Cha

Hôm nay ta sẽ dọn lòng
Chọn lòng trung tín, cậy trông nơi Ngài
Chọn con đường mới Chúa cho
Chọn nếp sống mới, mừng vui trong Ngài

Hôm nay ta sẽ giã từ
Giã từ lối cũ đường xưa, ngã lòng
Chọn con đường Thánh an bình
Chọn ơn phước Chúa, đồng tâm tình Ngài

Hôm nay ta sẽ giã từ
Giã từ tượng chạm, chẳng còn hoang mang
Chọn Ngài, tìm kiếm Mặt Cha
Chọn lòng dung thứ, lắng nghe tiếng Ngài

Hôm nay ta chọn, chọn Ngài
Lòng ta khao khát, cửa trời mở ra
Chọn Thập Tự Giá, Con Trời
Chọn con đường sống, con đường của Cha

Chọn ai ta hãy chọn Ngài
Chọn đường sự sống, tình yêu đại ngàn!
Chọn lòng mở rộng cho ra
Chọn ơn phước Chúa, Di-rê đời đời

Ôi tình yêu Chúa vô biên
Tình Ngài biến đổi, tẩy thanh lòng này
Ngàn lời chúc tụng dâng cao
Ngợi khen Cha Thánh, đời đời Quang Vinh!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~

“Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước-lành, sự chết và tai-họa, vì ngày nay, ta bảo ngươi thương-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường-lối Ngài, và gìn-giữ những điều-răn luật-lệ và mạng-lịnh Ngài, để ngươi sống, gia-thêm, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy. Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ-dỗ thờ-lạy và hầu-việc các thần khác, thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt-diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy. Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước-lành và sự rủa-sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng-dõi ngươi được sống, thương-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu-mến Ngài; vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ-phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.” / Phục-truyền Luật-lệ Ký‬ ‭30:15-20

Kết Ước

Ngày 27, Tháng 7, Năm 2020

Kết ước gì, ta cam kết với ai?
Lòng khẫn nguyện, với mây và với gió?
Lòng tin ta, cậy trông nơi Đấng nào?
Mắt chăm nhìn, ta vẫn cứ nhìn ai?

Các thông đồng, khế ước của quá khứ?
Vẫn một lòng, cam kết với Ma-môn?
Lòng trông đợi, nơi “giáo quyền”, quy củ?
Thật hư không, đánh gió, chạy bá vơ!

Lòng rộng mở, ta xoay hướng về Nguồn
Mở mắt lòng, nhìn biết Chúa Yêu Thương
Ân sũng Ngài, gia ơn không kể xiết
Lòng nhân từ, luôn mở rộng ban cho

Lòng thống hối, Ngài chẳng hề khinh dễ
Phục hồi ta, rịt mọi vết thương lòng
Nguồn cung ứng, cửa trời đang rộng mở
Minh oan lòng, Ngài mở khoá ngục tù

Chớ nghi kỵ, đừng khép kín lòng ta
Bao con người, trong tang tóc đau buồn
Lòng dung thứ, yêu thương, hãy cho ra
Bày tỏ Chúa, Ngài giải phóng dân ta

Đồng một lòng, với vòng tay chào đón
Đón chào Vua, xin Ngài ngự lòng này
Giờ khai phóng, triển khai mọi ân tứ
Cắt đứt mọi, cam kết tối tăm kia!

Dây gian ác, không còn, chẳng trói buộc
Phá tan xiềng, Ngài mở khoá ngục tù
Giờ xoay hướng, một lòng ta cam kết
Núp trong Ngài, ôi Vầng Đá muôn đời

Ôi xin Chúa, xin Ngài luôn thương xót
Ác linh kìa, ngươi hãy lùi xa ta
Thập Tự Giá, muôn đời luôn bền vững
Ôi tình Ngài, thật biển rộng sông dài

Lòng xoay hướng, một lòng ta hướng thượng
Bước lên nào, vào lên chốn cao hơn
Chúa Cha ta, một lòng Ngài chờ đợi
Đức Chúa Trời, một Giao Ước Đời Đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Hủy Phá Kết Ước Với Âm Phủ

Ngày 27, Tháng 7, Năm 2020

Sự thông đồng với âm phủ mang nhiều hình thức ẩn dấu. Xin Chúa phô bày mọi vụ việc để chúng ta có thể nhìn thấy những xiềng xích trói buộc dân tộc chúng ta với âm phủ tức là sự chết.

Ác linh sự chết là ác linh của sự “cướp, giết và hủy diệt”. Nó không chỉ dửng dưng xuất hiện nhưng nó có pháp lý để ràng buộc chúng ta vì những sự “thông đồng” trong cõi thuộc linh.

Hẳn nhiên, đây không là sự cam kết mà chúng ta có chủ ý và cố định. Thế nhưng, có những sự việc trong cõi thuộc linh khi chúng ta “bắt tay” hoặc “đồng ý”, có nghĩa là khi chúng ta phạm tội thì ấy là lúc những cánh tăm tối bị hé mở khiến kẻ thù linh hồn lẽn vào trấn giữ lãnh thổ.

Làm thế nào để tổng khứ những ác linh này? Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch, một phương cách tuyệt vời để khôi phục chúng ta. Ấy là, sự ăn năn để xoay hướng, để trở về với Cội Nguồn của tình yêu, chính là Ngài!

Khi chúng ta đứng giữa chỗ sứt mẻ để ăn năn cầu thay cho dân tộc, ấy là lúc chúng ta “bước ra” khỏi tức là cắt đứt mọi liên hệ, hủy bỏ mọi khế ước, mọi cam kết với âm phủ, với sự chết.

Chúa đã hứa rằng Ngài đến để ban cho chúng ta sự sống và một sự sống dư dật và sung mãn!

Đây là một thời điểm để xoay lòng, xoay hướng và ăn năn tức là xoay bỏ để giã từ đường xưa lối cũ.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở mắt mở tai để chúng ta nhìn thấy những tỳ vết tâm linh mà chúng ta, dòng dõi và dân tộc đã từng và đang bị vướng mắc.

Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sự khai tỏ siêu nhiên để phân biệt thật, giả, để nhìn biết sự thật cốt lõi của vụ việc để sự thật sẽ không còn tiếp tục bị ngã nhào trên đường phố.

Chúa ơi xin Ngài bày tỏ chính Ngài cho dân tộc chúng con nhìn biết Ngài là cứu cánh duy nhất và cuối cùng của chúng con!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 27-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Thật vậy, Ngài sẽ dùng môi miệng ngọng nghịu và ngôn ngữ xa lạ nói với dân nầy, Là dân Ngài đã phán, “Ðây là nơi an nghỉ, Hãy để cho những kẻ mệt mỏi được an nghỉ; Ðây là nơi yên tĩnh.” Nhưng chúng chẳng thèm nghe. Nên lời CHÚA cho chúng sẽ là: “Từng điều một, Xong điều nầy, qua điều nọ, Từng khoản một, Hết khoản nọ, đến khoản kia; Một ít chỗ nầy, một ít chỗ khác.” Ðể chúng đi tới, rồi bị ngã lui, Bị giập nát, bị sa bẫy, và bị bắt sống.

“Vậy, hãy lắng nghe lời CHÚA, hỡi những kẻ nhạo báng, Những kẻ lãnh đạo dân nầy tại Giê-ru-sa-lem.

“Vì các ngươi bảo rằng, “Chúng tôi đã kết ước với tử thần; Chúng tôi đã có hợp đồng với âm phủ, Nên khi có tai ương tàn khốc tràn qua, Chúng tôi sẽ không hề hấn gì, Vì chúng tôi sẽ dùng dối trá làm nơi trú ẩn, Dùng dối gian làm chỗ trú ngụ cho mình.” Vì thế CHÚA Hằng Hữu phán,

“Nầy, Ta đặt tại Si-ôn một tảng đá móng, Một tảng đá đã được thử nghiệm, Một tảng đá góc nhà quý báu, Một nền móng vững chắc; Ai tin cậy sẽ không hoảng hốt. Ta sẽ lấy công lý làm thước đo, Lấy công chính làm dây chuẩn mực; Mưa đá sẽ quét sạch nơi trú ẩn của dối trá; Lũ lụt sẽ ngập tràn chỗ trú ngụ của dối gian.

“Bấy giờ giao ước của các ngươi với tử thần sẽ bị vô hiệu hóa; Hợp đồng giữa các ngươi và âm phủ sẽ chẳng còn giá trị gì; Ðến khi tai ương tàn khốc tràn qua, Các ngươi sẽ bị nó giày đạp nát tan. Mỗi khi tai ương tàn khốc đi qua, nó sẽ bắt các ngươi, Hết sáng nầy qua sáng khác, rồi bất kể ngày và đêm, Nó chắc chắn sẽ đi ngang qua các ngươi; Ai hiểu được sứ điệp nầy sẽ chỉ còn biết kinh hãi mà thôi. Vì giường quá ngắn, nên không thể duỗi thẳng chân ra được; Còn mền quá nhỏ, nên không đủ để đắp mình, Vì CHÚA sẽ trỗi dậy, như ở trên Núi Phê-ra-xim, Ngài sẽ nổi giận, như ở Thung Lũng Ghi-bê-ôn, Ðể thực hiện công việc của Ngài, một công việc lạ lùng, Ðể làm công tác của Ngài, một công tác kỳ lạ. Vậy bây giờ các ngươi đừng nhạo báng nữa, Nếu không, dây trói các ngươi sẽ càng siết lại chặt hơn; Vì tôi đã được nghe từ Chúa, tức từ CHÚA các đạo quân, Một lịnh truyền, bảo phải tiêu diệt toàn xứ.” – Ê-sai‬ ‭28:11-22‬ ‭BD2011‬‬

Bước Ngoặt Cuộc Đời

Ngày 25, Tháng 7, Năm 2020

Khi đau ốm, buồn đau tang tóc
Khi gian truân, đau khổ bôn ba
Một cơ hội, hiểm có đời ta
Ấy là lúc, Gia-vê, thương xót

Mở rộng lòng, khai phóng gia ơn

Khi gặp phải, khó khăn bẩn chật
Khi than khóc, thiếu thốn, vô vọng
Một cơ hội, hiểm có đời ta
Ấy là lúc, nhìn biết lòng Cha

Đấng chữa lành, cung ứng bảo an

Ôi bước ngoặt, cuộc đời ta đấy
Biết bao lần, đau khổ gian truân
Nguyện xin Chúa, mở tai mở mắt
Chúa Tình Yêu, Vĩnh Cửu vô hạn

Nhìn biết Ngài, mọi chốn mọi nơi

Bước lên cao, vào chốn cao hơn
Lòng tín trung, một ý đồng lòng
Nguồn sự sống, muôn đời vô tận
Ôi Tình Ngài, mở khoá, ban cho

Trong bước ngoặt, cuộc đời vui thỏa

Mở rộng lòng, chào đón cuộc đời
Chúa yêu ta, Ngài Đấng đi cùng
Bao gian khổ, tiêu tan mây khói
Ôi cơ hội quý báu trong đời

Trong bước ngoặt, Ngài giải phóng ban ơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Ngày Trời Trên Đất

Ngày 25, Tháng 7, Năm 2020

Đồng hành với Chúa Gia-vê
Đồng công cộng tác thiên binh từ trời
Đồng tâm tình Chúa mỗi ngày
Đồng tâm hiệp một dân Ngài vùng lên

Mắt nhìn về hướng Si-ôn
Một lòng với Chúa, trong tình anh em
Như dầu chảy xuống từ trên
Ngập tràn trôn áo A-rôn, dân Ngài

Khác nào sương móc Hẹt-môn
Sa vào lòng Chúa, ngập tràn Si-ôn
Ấy nơi ơn phước tràn tuôn
Gia-vê mở khoá gia ơn mọi đàng

Bạn ơi ta có một Cha
Một Thánh Linh Chúa, đồng tâm tình Ngài
Một dân, một Ý Thánh Ngài
Ba Miền là một, một lòng vùng lên

Cùng nhau, ta hãy tiến lên
Xông ra chiến trận, phá tan mọi xiềng
Cổng thành trấn giữ vùng miền
Đất ta, đất nước, nhà ta trị vì

Lời Cha công bố mọi nơi
Tẩy thanh lãnh thổ, đánh lùi Ma-môn
Ác linh ‘“tôn giáo”, lui đi
Tự do trong Thánh Linh Ngài triển khai

Đoạn dân Giao Ước xông lên
Bước vào trận chiến, Gia-vê Đi Đầu
Vượt qua sông nước, biển thành
Về bên sóng nước, bước ra khỏi thuyền

Ngày trời trên đất đồng hành
Đoàn quân chiến thắng, Cờ Ngài tung bay
Không gì quá khó cho Ngài
Khi ta đồng bước, một lòng Gia-vê!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Kìa, anh em ăn-ở hòa-thuận nhau Thật tốt-đẹp thay! Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người; Lại khác nào sương-móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.” – Thi-thiên‬ ‭133:1-3‬ ‭VIE1925‬‬

Vẫn!

Ngày 25, Tháng 7, Năm 2020

Vẫn nhớ vẫn yêu vẫn đợi chờ
Vẫn tìm vẫn kiếm một tình yêu
Vẫn lắng tai nghe tiếng Chúa
Vẫn tin cậy, một lòng không lây chuyển

Vẫn nhìn vẫn ngắm Thánh Nhan Ngài
Vẫn tìm vẫn kiếm Thần Lẽ Thật
Vẫn lắng tai nghe tiếng gọi
Vẫn tin cậy, một lòng với Gia-vê

Vẫn đi vẫn đứng trên lời hứa
Vẫn tìm vẫn kiếm tấm lòng Ngài
Vẫn lắng nghe nơi kín nhiệm
Vẫn tin cậy, Tay Ngài cứu vớt ta

Vẫn giữ lòng tin lúc gian truân
Vẫn còn trông cậy trong bế tắc
Vẫn nghe tiếng Chúa gọi mời
Vẫn mãi hân hoan, mừng vui thỏa nguyện

Ngày trời trên đất, với Gia-vê!!!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Không Đủ Lời

Ngày 25, Tháng 7, Năm 2020

Không đủ lời, ta không đủ lời
Tỏ lòng ta, nghịch cảnh nguy nan
Giờ xoay hướng, về bên Chân Chúa
Vạt áo Ngài, xin Chúa gia ơn

Ôi sóng gió, cuộc đời khốn đốn
Bao gian truân, Tay Chúa cứu ta
Ân Điển Ngài, Tình Chúa Đại Ngàn
Bóng cánh Ngài, che chở bảo an

Thập Tự Giá, Gô-tha còn đấy
Huyết Chiên Con, gội rữa lòng này
Huyền nhiệm thay, thật kỳ diệu thay
Không đủ lời, ơn Chúa vô biên

Mắt nhìn chăm, Thập Giá Tình Yêu
Giữa cơn đau, xoay hướng về Nguồn
Bao đau khổ, tan như mây khói
Giờ yên nghỉ, bên Chúa Tình Yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Sự Thật & Công Lý

Ngày 25, Tháng 7, Năm 2020

Sự thật đang ngã nhào khắp chốn
Mắt bị mù, tai chẳng muốn nghe?
Lời chân thật rơi rớt mọi nơi?
“Trắng thành đen, ôi, đen thành trắng!”

Nơi đầu đường, phố chợ lặng yên?
Sao như thế, im hơi lặng tiếng?
Giờ con Chúa, trỗi dậy Ba Miền
Tiếng Tù Và, vang vọng nơi nơi

Thần Lẽ Thật, mở đường dẫn lối
Mở lòng ta, mở mắt, lắng nghe
Mở miệng ta, dâng cao tiếng hát
Hãy triển khai, Lời Chúa quang khai

Lời công bố, Lời Cha truyền phán
Ngồi với Chúa, khắp nơi trên trời
Thẫm quyền Ngài, địa vị con Trời
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta

Chớ thông đồng, cam kết vu vơ
Tránh xa ta, Ma-môn gian dối
Mở rộng lòng, khai phóng cho ra
Giờ Công Lý, giải phóng minh oan

Tình yêu Chúa, tình yêu Vĩnh Cửu
Vì yêu ta, Ngài đã hy sinh
Huyết Chiên Con, thanh tẫy mọi lòng
Mở khoá lòng, phóng thích tư duy

Ôi xin Chúa, xin Ngài thương xót
Giải phóng lòng, mở khoá ngục tù
Mở mắt ta, cho ta nhìn thấy
Trở về Nguồn, Thập Giá, Gô-tha

Thập Tự Giá, muôn đời, vang bóng
Thật nhiệm mầu, quyền năng vô hạn
Thần Lẽ Thật, công minh, ánh sáng
Rịt mọi lòng, giải phóng, gia ơn!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-07-2020
http://www.luathidmgvn.com

Chỉ Cần Một

Ngày 22, Tháng 7, Năm 2020

Một khoảnh khắc, chỉ trong một khoảnh khắc
Một đoạn đường, một thoáng trong hoang mạc
Một vòng tay, hãy mở rộng vòng tay
Một trái tim, ấp ủ tình yêu Cha

Một con đường, con Đường Thánh Cha ban
Một lối thoát, một bước ngoặt cuộc đời
Một đôi mắt, hãy chăm chú hướng thượng
Một lần thôi, ta chỉ cần cơ hội

Một ánh mắt, tràn đầy tình yêu Chúa
Một lòng Tin, vững chãi trong tình Ngài
Một bước đi, bước lên chốn cao hơn
Một Tình Yêu, kìa sức sống vô biên

Một lời nói, lời ân hậu yêu thương
Một cử chỉ, mở rộng lòng cho ra
Một ân tình, qua ống dẫn Tình Yêu
Một con người, đang chờ đợi chúng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 22-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Giữa Dòng

Ngày 21, Tháng 7, Năm 2020

Giữa dòng đời, giữa chốn hoang mạc
Giữa canh ba, tiếng Chúa gọi mời
Giữa ba đào, trong chốn gian truân
Giữa khi ấy, Gia-vê lên tiếng

Ôi tiếng Ngài, rúng động đồng vắng
Ôi tiếng Ngài, ca khúc khải hoàn
Ôi tiếng Ngài, mở khoá ngục tù
Ôi tiếng Ngài, giải phóng, quang khai

Giữa cơn đau, giữa cơn tang tóc
Giữa đêm khuya, tiếng Chúa gọi mời
Giữa tình đời, nghịch cảnh đau buồn
Giữa khi ấy, Gia-vê lên tiếng

Ôi tiếng Ngài, tiếng Ngài êm dịu
Ôi tiếng Ngài, rịt mọi thương lòng
Ôi tiếng Ngài, triển khai, khai phóng
Ôi tiếng Ngài, mở cửa, gia ơn

Giữa khi ấy, đất trời rúng động
Cửa mồ kia, mở rộng phóng thích
Mọi gông cùm, khai phá, mở toang
Con dân Chúa, giờ ta đã đến

Giữa dòng đời, giữa dòng lao khổ
Không có gì, quá khó cho Ngài
Mở lòng ra, mở rộng lòng ta
Kìa đạo binh, hùng mạnh vươn lên

Giờ của Chúa, giờ của dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Một cảm tác “Giữa Dòng Nóng Bức” trong một chiều mùa Hạ tại Texas!

Cuộc Đổi Đời

Ngày 21, Tháng 7, Năm 2020

Thôi ta về, trở về chốn ấy
Cuộc đổi đời, sao vẫn bôn ba
Vượt qua đèo, băng núi qua sông
Một khoảnh khắc, trong đời ta ấy

Vẫn nhìn về, hướng bóng chân trời
Một ngày mới, Chúa vẫn quang khai
Lòng rộng mở, tình yêu muôn thuở
Đón chào ta, ngày mới Cha ban

Mở khoá, Ngài, mở khoá ngục tù
Bóng tối tăm, lùi xa ta nhé
Một chân trời, một chân trời mới
Anh sáng Ngài, chói dọi lòng ta

Trở về nguồn, từ chốn cao hơn
Lòng hướng thượng, chẳng còn thương tiếc
Tiếng lòng ta, tiếng gọi Si-ôn
Kìa Thành Thánh, tiếng Chúa gọi mời

Cuộc đổi đời, sau chuyến ngao du
Chẳng bôn ba, không khóc chẳng buồn
Lòng thanh thản, lắng nghe tiếng Chúa
Tiếng Tù Và, vang vọng nơi cao

Sau cơn giông, tiếng Cha êm dịu
Lắng tai nghe, tiếng gọi Thiên Đàng
Lòng lắng đọng, bên dòng Bình Tịnh
Trở về Nguồn, với Chúa Tình Yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm tác giữa dòng cách ly!!!!!

Trong Chốc Lát

Ngày 21, Tháng 7, Năm 2020

Cuối đời ta, như gió với mây
Lượn cánh gió, lướt mây băng ngàn
Vượt đường đèo, băng núi, qua sông
Bao giông tố, đời ta trải nghiệm

Gió với mưa, bão tố bôn ba
Đón chào ta, với một nụ cười
Vì sao thế, vì sao ta hỏi
Vì đời ta, lắm lúc thoi đưa

Qua thôi nhé, tạm thời qua nhé?
Dẫu gì chăng, Chúa vẫn ở cùng
Đời tạm này, chỉ thoáng mây bay
Trong chốc lát, như khói như mây

Thôi qua nhé, trở về, thôi nhé?
Trở về Nguồn, với Đấng Yêu Thương
Vẫn một lòng, trông đợi ta luôn
Tay rộng mở, tình yêu muôn thuở

Trong chốc lát, khoảnh khắc siêu nhiên
Đổi đời ta, một chuyến đổi đời
Bao tang tóc, tiêu tan mây khói
Cậy trông Ngài, muôn thuở muôn năm!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Nắng Chiều

Ngày 21, Tháng 7, Năm 2020

Nắng chiều nắng nóng hanh hanh
Anh về, đến mãi chân trời xa xưa
Em đi, đi mãi trong mơ
Anh về tìm kiếm bóng Hồng năm nao

Vẫn đi, đi mãi mê tìm
Tìm người trong mộng, tìm tình yêu Cha
Ôi tình yêu ấy Đại Ngàn
Sông sâu biển rộng bao dung Tình Ngài

Nắng chiều nung đốt Ân Tình
Đốt thiêu, nóng cháy, Lửa Linh chập chùng
Tình Ngài sao vẫn thờ ơ?
Kiếm tìm mục vụ, tìm người được ơn?

Bạn ơi, Chúa ở trong ta
Triển khai ân tứ, gia ơn ngàn đời
Đứng trong thẫm vị con Trời
Vùng lên khắp chốn, Ba Miền vùng lên

Nắng kia thiêu đốt cảnh tình
Chẳng bôn ba chẳng, không là “con côi”
Có điều gì khó cho Ngài?
Trong cơn khốn đốn cửa trời mở ra

Nắng ơi hãy đến mau đi
Nắng lên, Lửa Chúa, phục Hưng dân tình
Lòng ta thiêu đốt, cháy bùng
Như xương bọc Lửa, Lửa Thiêng từ trời

Giáng trên kẻ ác gian manh
Mở ra bẻ khoá, phá tan mọi xiềng
Nắng chiều chan chứa Tình Cha
Đón chào mở rộng lòng ta, Chào Ngài!

Một chiều mùa Hạ bâng khuâng
Bước vào lên chốn, nơi cao trong Ngài
Tình Cha che phủ đất trời
Nắng chiều êm thắm, một lòng với Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm tác trong một trạng thái “bâng khuâng” của một chiều mùa nắng nóng tại Texas!!!

Bóng Ai?

Ngày 21, Tháng 7, Năm 2020

Bóng ai, bóng dáng hình ai?
Màn trời chiếu sáng ảnh người năm xưa
Năm xưa ta có nhớ chăng?
Một cảnh đời ta, hai bóng hình

Bóng ta tựa áng mây bay
Một chiều cuối Hạ, đón chào Thu sang
Bóng Thu dấp dáng chiều Thu
Mây Hồng giờ vẫn trông chờ nhớ ai?

Người về từ cõi Thượng Thiên
Bóng Người dấp dáng hình hài trong ta
Chiều Thu chờ bóng Người Xưa
Bóng Người đang ở trong ta từ đầu

Từ khi sáng thế, lập thiên
Ấy là từ lúc ban sơ loài người
Ảnh ta tựa Ảnh Hình Cha
Con dòng cháu giống ngàn đời xa xưa

Bước đi với Bóng Hình Ngài
Từ Trời giáng thế ngự vào tâm ta
Bóng ai ta mãi kiếm tìm?
Bóng Ngài, một Ảnh Hình Hài trong ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Thể Hiện Ai?

Ngày 16, Tháng 7, Năm 2020

Đến một lúc nào đó, sự tranh đấu cá nhân chỉ là hư không vì bất cứ một việc nào không biểu hiện tấm lòng của Đức Chúa Trời thì điều đó chỉ là hư không.

Làm sao để chúng ta thể hiện tấm lòng của Chúa? Ấy là khi Chúa với chúng ta trở nên một. Khi chúng ta ở trong Ngài thì Ngài Sẽ ở trong chúng ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Một Thời Biểu Hiện

Ngày 15, Tháng 7, Năm 2020

Chúng ta đang sống trong một thời của sự thể hiện…

1. Một thời để biểu hiện danh tính của chúng ta trong thẫm quyền và địa vị làm con Đức Chúa Trời.

2. Một thời để biểu hiện Danh Xưng của Đức Giê-hô-va qua chúng ta trên khắp đất.

3. Một thời để biểu hiện tấm lòng của Đức Chúa Trời qua mọi việc chúng ta làm để thế gian nhìn biết Ngài là ai!

4. Một thời để biểu hiện thiên đàng trên khắp lối đi vì nước thiên đàng đang ở trong chúng ta.

5. Một thời để biểu hiện sự gia tăng để mở rộng vương quốc Ngài trên đất qua các dấu kỳ và phép lạ…. cho một mùa gặt rộng lớn Chúa đã chỉ định.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-07-2029
http://www.luathiengvn.com

Ta Có Gì?

Ngày 14, Tháng 7, Năm 2020

Ta có gì, ta có gì đây?
Ta có trời, có trăng, mây, nước?
Ta có gì, có cả bầu trời?
Ta có gì, có tự mình ta?

Ta chẳng có, ta chẳng có gì
Ta chẳng tự, chính ta chẳng có
Ta chẳng gì, chẳng có gì đâu
Ta chẳng nói, thật chẳng có lời

Ta trông đợi, tin cậy một Đấng
Ngài chính là, Chúa, Đấng Đầu Nguồn
Đấng đi đầu, giải phóng, mở đường
Chúa Gia-vê, Ngài Đấng yêu ta

Ta chẳng có, Ngài có tất cả
Ta chẳng gì, Ngài, Đấng Toàn Năng
Ta không có, Ngài, Đấng ban cho
Trong hoạn nạn, Chúa Đấng ở cùng

Ta kêu cầu, cùng Chúa Gia-vê
Từ Đền Thánh, tiếng Ngài vang dội
Viếng thăm ta, giải phóng, minh oan
Mở cửa lòng, mở khoá ngục tù

Ôi xin Chúa, gia ơn tha thứ
Giờ xoay lòng, xoay hướng ăn năn
Nguyện xin Chúa, triển khai, khai phóng
Ta có gì, trong Ngài có tất cả!

Lửa Thiêng Việt Nam – 14-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ấy chính Ngài là hình-ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai-trị, hoặc chấp-chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân-thể, tức là đầu Hội-thánh. Ngài là ban-đầu, sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.” – Cô-lô-se‬ ‭1:15-18‬ ‭VIE1925‬

Một Điều

Ngày 12, Tháng 7, Năm 2020

Giờ ta còn chỉ một điều
Một lòng tin cậy, dâng lời ngợi khen
Ngợi khen Cha Thánh Đời Đời
Tụng ca ngợi Chúa Gia-vê trọn đời

Dẫu cho trời đất ngã nghiêng
Khi mưa lúc nắng, giữa thì gian truân
Kìa Ngài Chúa Đấng oai nghi
Quyền năng vô hạn, tình Ngài bao la

Biết bao tan tóc sự tình
Chúa Cha biết rõ, Mắt Ngài dẫn đưa
Đưa ta vào chốn an bình
Vào nơi mé nước, bên dòng Bình An

Tay Ngài vẫn cứ vươn ra
Ra Tay cứu vớt, chở che trọn đời
Có gì quá khó cho Ngài
Một lòng Giao Ước, một lòng yêu thương

Mở ra cánh cửa ngợi khen
Mở lòng chào đón Vua Trời Quang Vinh
Mời Ngài ngự tấm lòng này
Rịt lòng tan vỡ, phá tan mọi xiềng

Hiện Ngài đang ở trong ta
Thiên đàng khắp chốn, lối vào lối ra
Một điều mong đợi ước ao
Mắt ta nhìn biết, Mặt Ngài sáng soi

Một điều ta vẫn cầu xin
Cho ta luôn ở trong Nhà Gia-vê
Tìm Cha khắp bốn phương trời
Lòng ta khao khát, trở về Nhà Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm-kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn-xem sự tốt-đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu-hỏi trong đền của Ngài.” – Thi-thiên‬ ‭27:4‬ ‭VIE1925‬‬

Dậy Mà Đi!

Ngày 11, Tháng 7, Năm 2020

Sự đời ta, như gió với mây
Chợt thoáng đến, chợt đến rồi đi
Đi về đâu, ta có biết chăng?
Kìa lòng người, như gió như mây

Khoảnh khắc này, chợt đến rồi đi
Đến để đi, đi về nơi ấy
Về chốn nào, ta có biết chăng?
Tìm về Nguồn, Sức Sống vô biên

Mắt chẳng còn, thật chẳng còn nhìn
Cõi hư vô, ấy thật hư không
Mắt nhìn gì, ta có biết chăng?
Nhìn lên Chúa, ôi Nguồn Trông Cậy!!

Tai nghe thấy, lắng nghe điều gì
Ôi những lời, lời của dân gian
Lời vô nghĩa, lời trong cảm xúc
Lắng tai nghe, tiếng Chúa gọi mời

Niềm trông cậy, cậy trông vào Chúa
Ấy chính Ngài, Chúa Đấng Chí Cao
Trong gian truân, xoay lòng thống hối
Giữa ba đào, ẩn núp Trong Ngài

Chớ lo sợ, chiến binh dũng cảm
Chúa đi cùng, Ngài Đấng Dẫn Đường
Đấng Đột Phá, giải bày tâm cảm
Mở khóa lòng, khai phóng dân ta

Giờ chiến trận, giờ của dân Ngài
Hãy bước vào, lên chốn cao hơn
Ngồi với Chúa, khắp nơi trên trời
Thẫm quyền ta, địa vị con Trời

Một khoảnh khắc, một thoáng mây bay
Cả Ba Miền, ta hãy vùng lên
Dậy mà đi, đoàn binh dũng cảm
Cờ Xí Ngài, Chiến Thắng tung bay!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Chấn Hưng Miền Cao

Ngày 10, Tháng 7, Năm 2020

Mây đến, mây đi, mây đến nữa
Mây về, mây nhớ, mây vẫn yêu
Mây về đến Bản Miền Cao
Mây về ai nhớ, Miền Cao tình người

Gió đến, gió đi, gió vẫn thổi
Gió về, gió nhớ, gió gọi ai
Gió về đến Bản, Tây Nguyên
Gió về, yêu mến, yêu người Miền Cao

Mưa đến, mưa đi, mưa đầu mùa
Mưa về, mưa nhớ, mưa quyến luyến
Mưa về thanh tẩy Miền Cao
Mưa về, thác đổ, cửa trời mở ra

Mở ra, ta hãy, mở ra mau
Dâng cao, mở cửa, hát ngợi khen
Lòng ta xoay hướng về Nguồn
Nguyện cầu khai phóng dân tình Miền Cao

Phá tan, bẻ gãy, mọi xiềng xích
Ăn năn, thống hối, hãy kêu cầu
Ngục tù giải phóng Bản Làng
Ôi nguồn cung ứng, vô biên của Ngài

Dấy lên, dân Chúa, hãy dấy lên
Mở ra, khai phóng, từ Miền Cao
Chấn Hưng danh tánh dân Ngài
Chữa lành, giải phóng, dân tình mọi nơi!

Lửa Thiêng Việt Nam – 10-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Có!

Ngày 10, Tháng 7, Năm 2020

Có Cha, có Chúa Tình Yêu
Có tình hữu nghị, đầy lòng vị tha
Có tình yêu, Đấng Di-rê
Có lòng nhân ái, mở lòng cho ra

Có hoa, có ánh ban mai
Có mưa, có gió trong cơn ngặt nghèo
Có nguồn cung ứng vô biên
Có Cha là Đấng Đầu Nguồn, yêu ta

Có cơn đau ốm, buồn lo
Có Cha Ngài Đấng Chữa Lành, yêu thương
Có gì ta mãi tìm gì?
Có tìm, có kiếm, trở về Nhà Cha

Có cơn quặt thắt, kêu cầu
Có Cha, Ngài Đấng Sha-mAH ở cùng
Có vào lên chốn vọng canh
Có kêu cầu Chúa, đêm ngày lắng nghe!

Có thiên binh xuống viếng thăm
Có đạo binh Chúa, đồng hành với ta
Có không, ta chẳng tìm gì
Có Ngài, có cả thiên đàng trong ta!

Lửa Thiêng Việt Nam🔥 – 10-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Sự Khôn Sáng Thật

Ngày 7, Tháng 7, Năm 2020

Bao ren rối, tinh vi toan tính?
Vẫn bôn ba, tìm cách mở đường?
Lòng người suy tính mưu toan?
Đồng chí hướng, ngồi cùng kẻ nhạo báng?

Hãy giã từ, đường xưa lối cũ
Hãy quay về, cùng Đấng yêu ta
Yên nghỉ trong Ngài, yên nghỉ
Không lao đao, cũng sẽ chẳng lạc loài

Lòng khiêm tốn, hổ thẹn kẻ gian
Người khôn ngoan, chẳng cần tìm kiếm
Trong gian truân Chúa mở đường
Kìa Tay Chúa, Ngài, chẳng quá ngắn đâu!

Mắt chăm nhìn, mắt chăm nhìn Chúa
Ôi tình Ngài, biển rộng sông dài
Kỳ vọng trong Cha trường tồn
Nguồn cung ứng thật vô biên vô tận!

Sự khôn sáng, đến từ nơi Cha
Kính sợ Ngài, Trân Quý, Tin, Yêu!
Đức tin, trông cậy, yêu thương
Bình an Vĩnh Cữu, mừng vui trọn đời!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 07-07-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Sự khôn-ngoan há chẳng kêu lên sao? Sự thông-sáng há không vang tiếng mình ra ư? Sự khôn-ngoan đứng trên chót các nơi cao, Ngoài đường, tại các ngã-tư. Gần bên cửa thành, tại nơi vào thành, Ở chỗ đông trong cửa thành, sự khôn-ngoan la lên rằng: Hỡi loài người, ta kêu-gọi các ngươi, Và tiếng ta hướng về con-cái loài người! Hỡi kẻ ngu-muội, hãy hiểu sự khôn-khéo; Hỡi kẻ dại-dột, lòng ngươi khá nên thông-sáng. Hãy nghe, vì ta sẽ nói điều tốt-lành, Ta hở môi ra mà dạy điều ngay-thẳng. Vì miệng ta sẽ nói chân-thật; Còn môi ta ghét sự gian-ác. Các lời miệng ta đều xứng-hiệp sự công-bình, Trong nó chẳng có điều chi cong-vạy hoặc gian-tà. Thảy đều rõ-ràng cho người nào hiểu-biết, Và ngay-thẳng cho người nào tìm được sự tri-thức. Khá nhận sự khuyên-dạy ta, chớ lãnh tiền-bạc, Thà lãnh sự tri-thức hơn là vàng chọn-lựa; Vì sự khôn-ngoan có giá hơn châu-ngọc, Và các vật mình ưa-thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng. Ta, là sự khôn-ngoan, đồng ở với sự thông-minh, Và tìm được sự hiểu-biết và sự dẽ-dặt. Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu-ngạo, xấc-xược, con đường ác, và miệng gian-tà. Mưu-luận và sự thông-thạo đều thuộc về ta; Ta là sự thông-sáng; năng-lực vốn thuộc về ta. Nhờ ta, các vua cai-trị, Và những quan-trưởng định sự công-bình. Nhờ ta, các quan trưởng, người tước-vị, Và các quan-xét thế-gian đều quản-hạt. Ta yêu-mến những người yêu-mến ta, Phàm ai tìm-kiếm ta sẽ gặp ta. Sự giàu-có, sự tôn-trọng, Của-cải bền lâu, và sự công-bình, đều ở nơi ta. Bông-trái ta tốt hơn vàng, đến đỗi hơn vàng ròng; Hoa-lợi của ta quí hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công-bình, Giữa các lối ngay-thẳng, Đặng làm cho kẻ yêu-mến ta hưởng được của-cải thật, Và làm cho đầy-dẫy các kho-tàng của họ. Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo-hóa, Về thời thái-cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta. Ta đã được lập từ trước vô-cùng, Từ khi nguyên-thuỷ, trước khi dựng nên trái đất. Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều, Thì ta đã sanh ra rồi. Trước khi núi-non chưa lập nên, Và các gò-nổng chưa có; Trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng-ruộng, Và tro-bụi đầu-tiên của thế-gian, thì ta đã sanh ra rồi. Khi Đức Chúa Trời lập các từng trời, Và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó. Khi Ngài làm cho kiên-cố các từng mây trên cao, Khiến các nguồn vực sâu vững-chắc, Định bờ-cõi cho biển, — Để nước không tràn phạm điều-răn của Ngài, — Và khi Ngài lập nên trái đất, Thì ta ở bên Ngài làm thợ cái, Hằng ngày ta là sự khoái-lạc Ngài, Và thường thường vui-vẻ trước mặt Ngài. Ta lấy làm vui-vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của Ngài, Và sự vui-thích ta ở nơi con-cái loài người. Vậy bây giờ, các con ơi! Hãy nghe ta; Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay. Khá nghe lời khuyên-dạy, và ở khôn-ngoan, Chớ nên từ-chối nó. Người nào nghe lời ta, Hằng ngày tỉnh-thức tại nơi cửa ta, Và chờ-đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. Vì hễ ai tìm được ta, thì gặp sự sống, Và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va; Nhưng ai phạm đến ta, làm hại cho linh-hồn mình; Còn kẻ nào ghét ta, ắt ưa-thích sự chết.” – Châm-ngôn‬ ‭8:1-36‬ ‭VIE1925‬‬

Vượt Qua Giới Hạn

Ngày 6, Tháng 7, Năm 2020

Bước chân ta, ta đã đi qua
Bao gian khổ, vấn nạn cuộc đời?
Bao giới hạn, tiềm khắc Tư Duy?
Bước chân ta, ta đã Vượt Qua!

Bước chân ta, tương tác với Cha
Bao thử thách, tang tóc cuộc đời?
Bao giới hạn, “giáo điều, quy luật”?
Bước chân ta, lên chốn cao hơn!

Bước chân ta, chiến binh dũng cảm
Bao sóng gió, bôn ba cuộc đời?
Bao giới hạn, khống chế vu vơ?
Bước chân ta, khắp nơi trên trời!

Bước chân ta, đồng tâm hiệp ý
Bao đau buồn, quá khứ tang thương?
Bao giới hạn, triền miên tang tóc?
Bước chân ta, cùng Đấng Chữa Lành!

Bước chân ta, ta hay chùn bước?
Bao tang chế, than khóc đêm ngày?
Bao giới hạn, tư thế “nạn nhân”?
Bước chân ta, bước chân phóng khoáng!

Giải phóng ta, Chúa, Ngài khai phóng
Khỏi hoang mạc, rời chốn điêu tàn!
Mở mắt lòng, mở khoá dân ta!
Tiến lên nào, vào chốn cao hơn!

Bước chân ta, khắp chốn mọi nơi
Đồng hành với, thiên binh lính kỵ
Chúa Cha ta, Ngài Đấng Đi Đầu
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta

Nơi cổng thành, dâng cao tiếng hát
Lời ngợi khen, khai phóng tình Ngài
Dang Xưng Chúa, đánh tan gian ác
Mở cửa trời, giải phóng nước ta

Hãy mở ra, mở rộng lòng ta
Giờ chinh chiến, giờ của chiến trận
Không giới hạn, ren rối vu vơ
Vượt Qua mọi, tang tóc tình đời

Giải phóng lòng, khai phóng, minh oan
Chữa lành đất, chữa lành lãnh thổ
Phá tan xiềng, giới hạn Tư Duy
Bước chân ta, đồng đi với Chúa

Cùng thiên binh, giáng xuống từ trời
Bước chân ta, bước chân phóng khoáng
Môi miệng ta, Lời Chúa triển khai
Bẻ khoá xiềng, giải phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 06-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Các Thế Lực “Giới Hạn”

Ngày 6, Tháng 7, Năm 2019

Các guồng máy tôn giáo nào không muốn khai phóng con dân Chúa? Hãy cảnh báo và hãy nhớ rằng Chúa đã đặt để rất nhiều ân tứ trong chúng ta. Chúa tạo dựng nên chúng ta với những tiềm năng siêu nhiêu vì Ngài đã dựng chúng ta theo ảnh tượng Ngài. Chúa luôn muốn khai phóng chúng ta hầu bày tỏ tấm lòng Ngài trên khắp đất và Ngài thật mong đợi chúng ta bước lên vào chốn cao hơn, trong danh tánh và địa vị làm con Đức Chúa Trời.

Các cơ chế tôn giáo nào đang tước đoạt sự sống của con dân Chúa? Họ có đang là một rào cản khiến con dân Chúa không đến gần Ngài chăng? Con dân Chúa có đang vô tình thông đồng với các cơ cấu này chăng? Có thể nào chăng chúng ta đang vô tình kết ước với những quy chế, luật lệ do con người thiết kế? Vì lòng nóng cháy, chúng ta có đang vô tình tìm kiếm tiêu chuẫn của con người chăng? Xin Chúa giải phóng chúng ta ra khỏi mọi sự khống chế của các cơ chế này, hoặc nó cũng có thể là những kiến định trong tư duy của chúng ta….

Chúa đã và đang liên tục tống khứ những cơ cấu ‘tôn giáo’ đang khống chế hội thánh Ngài. Nguyện xin Chúa mở mắt, mở tai thuộc linh để giải phóng chúng ta…. và hẳn nhiên, điều này sẽ được thực hiện trong chính cuộc đời của từng cá nhân, không ai là ngoại lệ, và, khi chúng ta được khai phóng rồi, thì chúng ta sẽ nhận được một sự xức dầu tươi mới để xông vào chiến trận trong lãnh thổ để cầu thay và bứng nhổ mọi gốc rễ gian ác. Hãy nhớ rằng chính tấm lòng của chúng ta cần được thanh tẩy trước hết. Amen!

Lửa Thiêng Việt Nam – 06-07-2019
http://www.luathiengvn.com

Sắc Tím

Ngày 3, Tháng 7, Năm 2020

Cỏ kia sắc tím đáng yêu
Một màu tim tím đượm tình quê hương
Sắc vàng sắc đỏ yêu thương
Hạ chiều khoe nắng người về nhớ ai

Gió ơi hãy đến với ta
Thổi vào tâm khảm, đến từ trên cao
Uốn mình theo chiều gió kia
Cỏ màu tím ấy, tình yêu dạt dào

Yêu ai yêu cả một đời
Yêu mưa yêu gió, yêu màu tím kia
Lượn theo chiều gió mây bay
Bước đi khắp chốn, khắp nơi trên trời

Một màu tím tím yêu thương
Tình yêu bất diệt, tình yêu chữa lành
Mở lòng, hãy mở lòng ta
Đón chào Ân Điển, đón chào yêu thương!

Lửa Thiêng Việt Nam – 03-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Một Thời Gia Tăng

Ngày 1, Tháng 7, Năm 2020

Để làm những điều chúng ta chưa từng làm …

Để khai phóng những tiệm năng tiềm tàng trong con dân Chúa mà Ngài đã đặt để trong chúng ta từ trước vô cùng….

Để giải phóng lãnh thổ và nhìn thấy sự chữa lành trong mọi tầng cấp của xã hội và sự khôi phục trong môi trường…

Để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời và sự tốt lành của Ngài trên khắp đất…

Để ca ngợi tôn vinh Chúa và chinh sự hiện diện của Ngài Sẽ giải phóng chúng ta…

Để đánh chiếm lại tất cả những gì kẻ thù linh hồn chúng ta từng áp chế và cướp đoạt…

Để khai phóng sự chiến thắng Đức Chúa Trời đã định sẵn cho con dân Ngài….

Đây là một thời của sự gia tăng trong mọi lĩnh vực!!!

Xin Chúa Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta nhìn biết những rào cản nào đang giới hạn con dân Ngài!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 1-07-2020
http://www.luathiengvn.com

Sự Sáng Chiến Thắng Tội Lỗi

Ngày 30, Tháng 6, Năm 2020

Là con cái của sự sáng, hãy bước đi trong ánh sáng vì sự tối tăm sẽ không thể nào chèn ép chúng ta.

Chúng ta không ở trong sự sợ hãi để tránh né tội lỗi hoặc điều gian ác; vì chúng ta chỉ cần ở trong Ngài thì Ngài Sẽ ở trong chúng ta và bóng tối sẽ phải tháo chạy, lùi xa chúng ta!

Làm thế nào để ở trong Ngài? Những việc gì khiến chúng ta ‘vẫn còn thông đồng’ với thế giới tối tăm? Nền tảng của cuộc sống chúng ta có đang đặt trên hệ thống và giá trị của thế gian này chăng?

“Ðây là sứ điệp chúng tôi đã nghe từ Ngài và rao báo cho anh chị em: Ðức Chúa Trời là ánh sáng; trong Ngài không có một chút bóng tối. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta hiệp thông với Ngài nhưng vẫn bước đi trong bóng tối, chúng ta nói dối và không làm theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng như chính Ngài ở trong ánh sáng, chúng ta có sự hiệp thông với nhau, và huyết Ðức Chúa Jesus Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta.” – 1 Giăng‬ ‭1:5-7‬ ‭BD2011.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-06-2020
http://www.luathiengvn.com‬‬

Nếu…

Ngày 28, Tháng 6, Năm 2020

Nếu mỗi khi chúng ta suy gẫm đến Chúa thì lại có những tư tưởng như sau thì chúng ta cần cảnh giác, ví dụ như:

* nhớ đến những khuyết điểm của mình

* mang lấy một tâm trạng hối tiếc về những vụ việc trong quá khứ với những lời như: “ước gì tôi không có những ý nghĩ hoặc hành động như thế…”

* cảm nhận rằng mình “cần phải”… thế này, thế kia. Việc gì hoặc đường lối nào khiến chúng ta tự buộc tội mình liên tục?

* có những sự tự ti mặc cảm rằng mình không thể nào sống đẹp lòng Chúa

Có thể nào chăng, đây là những dấu hiệu của những cơ cấu, hoặc tư duy lệch lạc làm giới hạn và ngăn cản khiến chúng ta không thể đến gần Chúa hoặc chúng ta có một tâm nhìn sai lệch về Chúa? Chúng ta có thật sự nhìn biết địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời là thế nào không?

Nguyện xin Chúa giải phóng tâm trí để tháo gỡ những sự suy nghĩ sai lầm về hệ thống giá trị nước Đức Chúa Trời, để chúng ta bước vào mối tương giao mật thiết trong Giao ước Chúa đã ban cho qua Đức Chúa Giê-su, Đấng Trung Bảo duy nhất giữa chúng ta và Đức Chúa Cha!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Đồng Hành

Ngày 27, Tháng 6, Năm 2020

Này bạn ơi, ta có Một Cha
Một chí hướng, đồng một tâm tình
Một tình yêu, không hề phai nhạt
Một con đường, hướng về Si-ôn

Vì thế ấy, mắt chăm nhìn Chúa
Lắng tai nghe, Lời Chúa phán truyền
Mở lòng ra, ban cho rời rộng
Đồng một lòng, khai phóng dân ta

Không tây vị, chẳng vì danh lợi
Mở cửa trời, mở rộng lòng ta
Kìa phép lạ, dấu kỳ của Chúa
Rịt thương lòng, giải phóng dân ta

Trên đường phố, giữa nơi phố chợ
Ấy nơi Ngài, sống động qua ta
Môi miệng ta, bày tỏ lòng Cha
Một chí hướng, mở rộng nước Trời

Ồ thiên đàng, đang ở trong ta
Cha với ta, là một, trong Ngài
Ở trong Ngài, hãy ở trong Ngài
Mọi điều khác, Chúa sẽ ban cho

Kìa thiên binh, từ trời sai phái
Đồng đi cùng, giải phóng vùng miền
Lời của Chúa, công bố mọi nơi
Mở cổng thành, mở khoá ngục tù

Thần Lẽ Thật, Lời Chúa quang khai
Mở mắt lòng, mở mắt kẻ mù
Chữa lành đất, phục hồi lãnh thổ
Giải cứu ta, thoát khỏi án oan

Dây chuẩn mực, giáng xuống từ trời
Giải phóng lòng, khai phóng, minh oan
Hãy tỉnh thức, giờ ta đã đến
Nơi vọng canh, vang tiếng Tù Và

Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên (*)
Cửa đời đời, hãy mở cao lên
Đón chào Vua vinh hiển, chào Ngài
Giê-hô-va, Vạn Quân mạnh sức

Vua vinh hiển, Ngài trong chiến trận
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta
Ngài là ai, ồ Vua vinh hiển
Đấng đồng hành, trợ giúp ta luôn

Đón chào Chúa, xin Ngài ngự trị
Ôi tình Ngài, ơn Chúa gia tăng
Trong nghịch cảnh, Tay Ngài nâng đỡ
Bẻ gãy xiềng, mở khoá ngục tù

Một ca khúc, khải hoàn chổi dậy
Hãy vùng lên, dân Chúa, Ba Miền
Giờ của Chúa, giờ của chiến trận
Đồng một lòng, cùng Chúa Gia-vê!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 27-06-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~

(*) “Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, Thì Vua vinh-hiển sẽ vào. Vua vinh-hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức-lực và quyền-năng, Đức Giê-hô-va mạnh-dạn trong chiến-trận. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, Thì vua vinh-hiển sẽ vào. Vua vinh-hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn-quân, Chính NgàI là Vua vinh hiển.” – Thi-thiên‬ ‭24:7-10‬ ‭VB1925‬‬

Hôm Qua, Ngày Nay, Đời Đời

Ngày 26, Tháng 6, Năm 2020

Hôm qua không giống hôm nay
Hôm qua thế ấy, hôm nay thế nào?
Bước vào khoảnh khắc siêu nhiên
Hôm qua đã mất, hôm nay vẫn còn

Quá trình, đời sống của ta
Bước đi với Chúa khắp nơi trên trời
Chúng ta chỉ có hôm nay
Hôm nay ý Chúa thành toàn qua ta

Quên đi quá khứ đau thương
Chúa Cha sắm sẵn mọi điều cho ta
Ra-pha Ngài Đấng Chữa Lành
Chữa lành tâm bệnh, phục hồi dân ta

Đức Tin trong Đấng Toàn Năng
Kìa Đấng Hằng Hữu, Ngài hằng yêu ta
Trong cơn tranh chiến ba đào
Bước vào khoảnh khắc siêu nhiên với Ngài

Hiện giờ còn chỉ ba điều:
Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương một lòng
Ôi tình yêu Chúa bao la
Hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời

Chẳng tàn, không dứt phôi pha
Vì Ngài, chính Đấng Đầu Nguồn, yêu ta
Hôm qua tình Chúa chẳng dừng
Hôm nay Ngài vẫn kiếm tìm, chăm nom

Từ nay cho đến đời đời
Tay trong Tay Chúa, lòng mừng hân hoan
Đồng tâm tình Chúa, đồng lòng
Bước vào khoảnh khắc, vượt vòng thời gian

Trong Ngài, ta ở trong Ngài
Hôm nay cho đến trọn đời với Cha
Mắt nhìn, mặt ngắm tận tường
Bóng hình ta ở trong Ngài mãi thôi

Một lòng, một ý, dân ta
Bước vào khoảnh khắc siêu nhiên với Ngài
Hôm nay cho đến muôn đời
Mừng ca hát xướng trọn đời trong Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 26-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Thôi!

Ngày 22, Tháng 6, Năm 2020

Thôi ta nhớ mãi làm gì?
Nhớ con đường cũ, bóng người năm xưa?
Nhớ về dĩ vãng xa xưa?
Chu kỳ tăm tối, thiếu hình bóng Cha!

Vẫy tay, từ giã lối mòn
Tư duy lệch lạc, hẹp hòi cũ xưa
Giã từ bóng tối, đường xưa
Một con đường mới mở ra giờ này

Mắt ta trông thấy điều gì?
Ấy điều bày tỏ chính lòng của ta
Huyết Chiên Con tẩy sạch lòng
Chữa lành tâm trí, mắt nhìn biết Cha

Thôi ta khóc nữa làm chi?
Khóc than chờ mãi, nơi ai, kiếm gì?
Khóc vì thân phận con côi?
Khóc cho số phận, chẳng nhìn biết Cha?

Khóc ta, khóc một dòng sông
Khóc cho non nước, khóc cho dân tình
Ôi bao giọt lệ tuôn trào
Chúa Cha chất chứa, trong ve trọn đầy

Vọng canh vang tiếng nguyện cầu
Gieo vào đồng ruộng, khóc vì dân ta
Ruộng, Mùa lúa chín vàng tươi
Con gặt bén gót người gieo giờ này

Thôi ta đừng nhớ, chớ quên
Chẳng còn nhớ đến chuyện buồn năm xưa
Thương lòng, Chúa Đấng Chữa Lành
Nhớ về Nhà Chúa, chớ quên Lời Ngài

Lời Cha êm dịu thương yêu
Lời Ngài khai phóng, Lời Ngài gia ơn
Lời Ngài giải phóng dân tình
Lời Ngài mở khoá, ôi Lời của Cha

Con côi ta chẳng con côi
Lời Ngài công bố phá tan đêm buồn
Thôi ta, hãy nhớ trở về
Về nơi bến nước, bước ra khỏi thuyền!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 22-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Ơn Phước Trong Tháng Ta-muz! (Tammuz)

Ngày 22, Tháng 6, Năm 2020

Một tháng của khởi đầu mới
Mở ra cánh cửa ngợi khen giờ này
Mọi điều xưa cũ qua đi
Nhớ điều Chúa hứa, bước vào tương lai

Trông chờ nơi Chúa Toàn Năng
Mắt ta chăm chú, chỉ mình Ngài thôi
Bước vào Đất Hứa Cha ban
Đức Tin nơi Chúa, trong năng quyền Ngài

Đánh hạ thần tượng vô tri
Có mắt chẳng thấy, có tai nghe gì?
Tượng thần qua những điều gì?
Điều nào trông đợi, trông chờ nơi ai?

Ấy là vấn nạn của ta?
Ăn năn thống hối trở về cùng Cha
Mở tai, mở mắt, mở lòng
Mắt chăm nhìn Chúa, mở lòng ban cho

Một tháng phép lạ dấu kỳ
Giô-suê, chiến trận đánh tan quân thù
Mặt trời đứng bóng một ngày
Dân Ngài, chỗi dậy xông ra trận tiền

Bước lên vào chốn cao hơn
Lắng nghe âm hưởng Thiên Đàng từ trên
Một bài ca mới Chúa cho
Chu kỳ tăm tối, phá tan mọi xiềng

Giờ ta cất tiếng ca vang
Khúc ca chiến thắng, khải hoàn của Cha
Lời Ngài đi trước mở đường
Phá tan ren rối, đánh tan giáo quyền

Vùng lên, dân Chúa vùng lên
Chỗi dậy, khai phóng, Ba Miền vùng lên
Phước hạnh của tháng Ta-Muz (Tammuz)
Tràn đầy trên khắp nẻo đường Việt Nam!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 22-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Từng Biết VỀ Chúa?

Ngày 20, Tháng 6, Năm 2020

Nghe qua người khác về Ngài?
Lắng nghe tuân thủ, rập khuôn từng lời?
Biết Ngài hay biết về Ngài?
Phong phanh nghe nói thế này thế kia?

Thế nào bạn nói cho tôi
Sao tôi thật ngại, thật không biết Ngài
Chẳng dám lai vãng bên Cha
Sợ không “tư cách”, sợ không “thẫm quyền”???

Bạn ơi Chúa vẫn đợi chờ
Ngài trông, Ngài nhớ, Ngài chờ chúng ta
Chớ nên lo sợ vu vơ
Chẳng chờ người nọ người kia “nói giùm”!

Đến bên Chân Chúa giờ này
Dựa bên ngực Chúa lắng nghe tiếng Ngài
Giáo quyền, quy luật, rối ren
Chẳng từ nơi Chúa, tỏ bày lòng Cha?

Tình yêu chiến trận song đôi
Đánh tan ma giáo, phá tan mọi xiềng
Mở lòng, thống hối ăn năn
Tìm về Chân Chúa, cội nguồn đời ta

Về bên Thập Tự Tình Yêu
Đồng ngồi với Chúa, khắp nơi trên trời
Gia-vê, Ngài Đấng Chữa Lành
Lòng Ngài tuôn chảy qua ta hằng ngày

Không còn tang tóc bôn ba
Chẳng còn than khóc, kiếm tìm nơi đâu
Chúa Cha, Ngài Đấng yêu ta
Tình yêu dầm thắm, trọn đời bên ta

Tìm ai, tìm kiếm năng quyền?
Tìm trong mục vụ, tìm gì bâng quơ?
Giờ ta lên chốn Vọng Canh
Tìm về với Chúa, lắng nghe tiếng lòng

Lòng Ngài, Chúa Đấng bao dung
Ban cho, mở khoá, triển khai mọi lòng
Cội nguồn sự sống nơi Ngài
Một dòng sự sống, muôn đời vô biên

Trở về ta hãy trở về
Tình yêu muôn thuở, ban đầu của Cha
Nguyện xin Lửa Thánh của Ngài
Phấn Hưng dân Chúa, phục hồi quê hương!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥- 20-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Nỗi Sợ, Niềm Tin

Ngày 7, Tháng 6, Năm 2020

Sợ gì, thì mãi không tin
Còn lo, còn sợ, Đức Tin, sờn lòng
Trong cơn lo lắng đau buồn
Tình yêu chiến thắng nỗi buồn dân gian

Cớ sao ta vẫn chẳng tin?
Vì ta chẳng biết, chẳng nhìn biết Cha
Mắt ta chăm chú việc gì?
Lòng ta hoang vắng, mắt lòng thấy chi?

Trong tình yêu Chúa vô biên
Không còn lo sợ, chẳng còn âu lo
Sợ mưa, sợ nắng, sợ người?
Sợ mây, sợ gió, thiếu tình yêu Cha!

Không nhìn ngoài cảnh, thế nhân
Nhìn lên Thập Tự, hướng về Si-ôn
Đến gần bên Chúa hôm nay
Mắt ta nhìn biết, mở lòng chào Vua

Kìa Vua Vinh Hiển cao sang
Của trời rộng mở, Đức Tin vững bền
Lòng tin là biết tình Cha
Tình Ngài bao phủ chở che mọi thì

Con côi, ta chẳng còn côi
Trở về nhà Chúa, tình Cha dạt dào
Ăn năn xoay hướng mở lòng
Giã từ lối cũ, giã từ đường xưa

Không còn vướng mắc lo âu
Chẳng còn tang tóc, không còn bơ vơ
Ra-phê, Chúa Đấng chữa lành
Chữa lành lãnh thổ, minh oan mọi lòng

Giờ ta đứng giữa cổng thành
Dâng cao tiếng hát, ngợi khen Vua Trời
Cắt đứt mọi mối thông đồng
Lời Cha khai phóng, phá tan mọi xiềng

Mở tai mở mắt mở lòng
Lời Cha công bố, phá tan đêm buồn
Cán cân luật pháp đâu nào
Thánh minh, chánh trực, minh oan dân tình

Kêu cầu Danh Chúa Gia-vê
Xin Ngài nhớ đến dân tình, nước non
Vọng canh trỗi tiếng Tù Và
Vùng lên dân Chúa, Ba Miền vùng lên

Chẳng lo, chớ sợ, chẳng buồn
Một lòng tin cậy, mắt nhìn biết Cha
Tình yêu chiến trận song đôi
Tiến vào lãnh thổ, dâng lời Ngợi Khen!

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Sợ Gì?

Sợ mưa, sợ gió, sợ gì?
Sợ mây không đến phủ che tình người?
Sợ gì, liên lụy đến ta?
Sợ trời mưa nắng, sợ gì bâng quơ?

Sợ anh bán chiếu bên đường?
Sợ vì quỵ lụy, sợ vì lo âu?
Sợ vì lẽ thật, quang minh?
Sợ vì không biết, không lời vì ai?

Không vì trói buộc, lo âu
Tự do khai phóng, tự do làm người
Nếu ta còn những âu lo
Về bên Chân Chúa, xin Ngài giải vây!

Nguyện xin Chúa Thánh Linh giải phóng con dân Ngài thoát khỏi những mối lo sợ viễn vong. Nguyện xin Tình Yêu tuyệt đối của Ngài tràn ngập lòng chúng ta để tổng khứ mọi sự sợ hãi vu vơ trong cuộc sống!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Khi…

Ngày 6, Tháng 6, Năm 2020

Khi chúng ta nhìn biết danh tính và địa vị của mình trong Đấng Christ là như thế nào thì chúng ta có thể tránh khỏi những vướng mắc của nhiều vụ việc:

1. Sự kêu ngạo – không có gì để tự tôn vì tất cả đều xuất nguồn từ Chúa, thông qua Thập Tự Giá. Chúng ta chỉ là những ống dẫn, những công cụ của Nước Đức Chúa Trời.

2. Sự tự ti mặc cảm – không còn bị định tội và được xưng công bình qua Thập Tự Giá. Thật ra, việc này xuất nguồn từ sự tự cao và một yếu tố giới hạn khác, ấy là, chúng ta có thể đã được trưởng dưỡng trong một mô hình của văn hoá ép buộc chúng ta phải “thành công” trong mọi việc để mang lại danh thơm tiếng tốt cho chính mình và dòng dõi, tiềm tàng trong sự “giữ thể diện”!

3. Phe Đảng – điều này xuất nguồn từ ác linh “tôn giáo” khiến chúng ta bắt tay thông đồng hoặc “tuân theo” những điều luật của tổ chức để ràng buộc và giới hạn con dân Chúa và hẳn nhiên là để loại trừ bất cứ một ai không phủ phục dưới sự cai quản của giáo quyền. Đức Chúa Trời nhìn biết tấm lòng của mọi người và Ngài muốn triển khai ân tứ của “tất cả” con dân Ngài.

Đừng lo sợ vì bạn không được một tổ chức nào đó chấp nhận. Chính tay Đức Chúa Trời sẽ mở cửa để khai phóng bạn. Ngài sẽ gởi người đến để đồng hành với bạn trong chiến trận. Ngài sẽ ban cho sự liên kết với thân thể Chúa để chúng ta có được một gia đình trong sự tương trợ. Ngài sẽ cung ứng mọi nhu cầu để mở rộng vương quốc Ngài.

Cửa trời sẽ luôn liên tục mở rộng và mặc khải của Chúa là vô tận; Ngài sẽ dẫn đường và mở cửa để bạn có thể hoàn thành sứ mệnh Chúa đã giao phó cho chúng ta trong cuộc hành trình từ đất về trời. Hallelujah!

4. Bôn ba – sự bôn ba tranh đấu cho một chỗ đứng nào đó trong nhiều lĩnh vực. Hẳn nhiên Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan thông sáng để nhìn biết thời cuộc và những gì chúng ta cần phải làm (sự xức dầu như chi phái Y-sa-ca). Chúng ta thật không cần phải bôn ba để kết nối hầu mở rộng mục vụ. Chúa đã chọn sẳn những người có đồng một tâm tình để đồng hành với chúng ta trong mọi việc Ngài giao phó!
Còn nhiều vụ việc nữa, chắc bạn cũng đã từng trải nghiệm trong tiến trình theo Chúa.
Nguyện xin Chúa khai sáng tâm linh và ban ơn để chúng ta nhìn biết danh tính và thẫm quyền mình trong địa vị làm con Đức Chúa Trời.

Shalom!

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 06-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Mở Rộng Bờ Cõi

Ngày 4,Tháng 6, Năm 2020

Sau ngày Lễ Ngũ Tuần, con dân trong Hội Thánh đầu tiên đã được khai phóng để mở rộng vương quốc Chúa. Sự gia tăng này đã khiến họ phải đối đầu với sự bách hại hội thánh Chúa và đó cũng là một yếu tố tiên quyết để họ được tiếp tục gia tăng.

Điều này thật ra không có gì là khó hiểu. Vì sao? Chúng ta nhận biết mục tiêu tối hậu của thế giới tối tăm, ấy là, “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy-diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư-dật.” – Giăng‬ ‭10:10‬

Kẻ thù linh hồn của chúng ta tiếp tục đánh phá để cướp, giết và hủy diệt. Hẳn nhiên, Đức Chúa Trời có một chương trình tuyệt vời hơn, ấy là, Ngài liên tục chúc phước để gia tăng con dân Ngài, là những ai có mắt để thấy, có tai để nghe biết những gì Chúa đang truyền phán với dân Ngài!

Chúng ta được tạo dựng nên để gia tăng và cai quản vũ trụ này mà chính Chúa đã tạo dựng nên cho chúng ta. (‭‭Sáng-thế Ký‬ ‭1:27-28‬)

Ê-sai 54 cho chúng ta nhiều mô hình quý báu về sự gia tăng Chúa đã chỉ định cho chúng ta. Lời Chúa luôn luôn đi trước để mở đường cho con dân Ngài. Hãy suy gẫm ba câu đầu của Ê-sai 54:

“Hỡi kẻ son-sẻ, không sanh-đẻ kia, hãy ca-hát. Hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau-đớn sanh-nở, hãy hát-xướng reo-mừng, vì con-cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con-cái của đàn-bà có chồng, Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật-hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc! Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng-dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ-nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang-vu đông dân-cư.” – Ê-sai‬ ‭54:1-3‬ ‭

Chúng ta có đang trải nghiệm sự khô hạn, đau đớn, son sẻ trong cuộc sống thuộc linh hoặc thuộc thể nào chăng?

Lời Chúa phán rằng, hãy vui mừng lên để gia tăng theo sự chỉ định của Chúa. Nếu chúng ta không thể nắm bắt được lẽ thật này, thì có thể những sự chấn thương lòng của quá khứ của chúng ta cần được Chúa Chúa lành!

Xin Chúa mở mắt thuộc linh để chúng ta nhìn thấy ý chỉ của Ngài trong sự gia tăng Chúa đã chỉ định cho chúng ta!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 04-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Đức Tin Trong Khoảnh Khắc

Ngày 5,Tháng 6, Năm 2020

Một ngày nào đó bâng quơ?
Một giây, một phút, một thì của Cha
Đức Tin hiện cảnh tỏ bày
Thiên đàng thực tiển trong thì của Cha

Trong Tay Ngài nắm vận ta
Đức Tin khai phóng, mục tiêu tỏ tường
Hiện Ngài truyền phán điều gì?
Mở ra, công bố giải bày Lời Cha

Thẫm quyền thân vị Cha ban
Giờ ta mặc lấy năng quyền trên cao
Vọng canh trỗi tiếng Tù Và
Rao lời cảnh báo, phá tan mọi xiềng

Mắt ta nhìn thấy điều gì
Tai nghe mắt thấy, ta nhìn biết Cha
Làm theo Lời Chúa rao truyền
“Chiên Ta nghe tiếng của Cha” giờ này

Mục tiêu chính xác là gì?
Nơi nào, khoảnh khắc thuận thì của Cha?
Chớ theo phương cách con người!
Từ trên Ngài biết mọi điều, từ trên

Mập mờ, lập lận, giáo điều?
Bâng quơ, đánh gió, thật là hư không!
Ý Cha ở đất như trời
Lòng Cha bày tỏ, đất trời nở hoa

Thật là giản dị bạn ơi!
Lắng tai nghe tiếng, Lời Cha thì thầm
Trong nơi kín nhiệm lắng nghe
Tình Ngài tha thiết, đậm đà, thứ tha

Đến gần Chân Chúa giờ này
Chớ nên chậm trễ, đến gần bên Cha
Quá trình từ đất về trời
Bước đi vững chắc, niềm tin trọn lành

Không là phương cách, giáo điều
Mọi điều, tất cả xuất nguồn từ Cha
Mối tình Giao Ước tuyệt vời
Đồng tâm hiệp một, Ba Miền vùng lên!

🔥 Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 05-06-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nền tảng của Đức Tin chúng ta được đặt trên mối liên hệ mật thiết giữa chúng ta với Chúa. Chỉ có vậy!!!

“Vả, đức-tin là sự biết chắc vững-vàng của những điều mình đương trông-mong, là bằng-cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭11:1‬ ‭VB1925‬‬

Bạn Có Biết Chăng?

Ngày 4,Tháng 6, Năm 2020

Bạn biết chăng, tình Chúa vô hạn
Bao tội tình, Ngài đã gánh lấy
Gô-gô-tha, Huyết Ngài tuôn đổ
Rịt thương lòng, giải cứu dân ta

Bạn biết chăng, lòng Chúa vô tận
Vì yêu ta, Ngài đã hy sinh
Nguồn Nước Sống, tuôn chảy từ trời
Rót vào lòng, giải phóng dân ta

Bạn biết chăng, lòng Chúa bao dung
Ngài nhìn thấy, dân tình tang tóc
Mắt Ngài dẫn, dẫn đường đưa lối
Mở khóa lòng, giải phóng ngục tù

Bạn biết chăng, Tay Chúa vương ra
Vực chúng ta, khỏi chốn trầm luân
Ôi Bàn Tay, của Chúa nhân từ
Lòng dung thứ, ban cho rời rộng

Bạn biết chăng, Mắt Ngài rực sáng
Dọi vào lòng, giải phóng minh oan
Ôi đôi Mắt, dịu dàng nhân ái
Tình yêu Ngài, khai phóng dân ta

Bạn biết chăng, Tình Ngài vô hạn
Chữa lành ta, giải phóng quê hương
Quyền năng Ngài, vô biên, vô tận
Tấm lòng Ngài, thật quá bao dung

Bạn biết chăng, Chúa vẫn đợi chờ
Tay rộng mở, tình yêu muôn thuở
Hãy trở về, cùng Đấng Đầu Nguồn
Chữa lành lòng, ơn Chúa gia tăng

Bạn biết chăng, Chúa Đấng Đầu Tiên
Đấng Sau Cùng, Chủ Tể Oai Quyền
Năng quyền Ngài, thật là vô tận
Hãy trở về, cùng Chúa Tình Yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-6-2020
http://www.luathiengvn.com

Nỗi Niềm Ta

Ngày 2, Tháng 6, Năm 2020

Nỗi niềm ta, nỗi niềm vô tận?
Lòng vui buồn, ai có biết chăng?
Mắt đẫm lệ, lòng ta tan vỡ!
Nữa đêm dài, vắng bóng tình Cha!

Nỗi niềm ta, thống hối ăn năn
Ôi xin Chúa, Huyết Ngài thanh tẩy
Giờ xoay hướng, xin Ngài dung thứ
Rửa sạch lòng, với Huyết Chiên Con

Nỗi niềm ta, một lòng tin cậy
Lòng tha thiết, tìm biết Mắt Ngài
Mắt sáng rực, nhìn biết Mặt Cha
Nữa canh ba, vọng canh vang tiếng

Nỗi niềm ta, một nguồn hy vọng
Lòng khai sáng, nhìn biết ý Chúa
Tai lắng nghe, lãnh thổ gọi Cha
Giữa đêm khuya, đồng nhịp Tim Cha

Nỗi niềm ta, ngọn sóng Yêu Thương
Lòng khai phóng, trong tình yêu Chúa
Hướng về Nguồn, Chúa Đấng Gia-vê
Hừng Đông đến, chào đón Vua Cha

Nỗi niềm ta, khai phóng chiến trận
Nữ Chiến Binh, chỗi dậy Bốn Phương
Tay trong Tay, Chúa Đấng Nis-si
Cờ xí Ngài, chiến thắng tung bay

Nỗi niềm ta, khai phóng dân Ngài
Chiến trận này, Quyết Chiến, Quyết Thắng
Đồng tâm tình, một lòng hiệp ý
Nam Chiến Binh, dũng mãnh vươn lên

Nỗi niềm ta, tinh thần khác biệt
Chiến trận này, của Chúa Gia-vê
Lòng can đảm, giương nỗi cung đồng
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 2-06-2020
http://www.luathiengvn.com

Cũng Rất Giản Dị

Ngày 30, Tháng 5, Năm 2020

Không hiểu sao lắm lúc loài người chúng ta muốn tìm biết một phương cách, một công thức về sự hiểu biết đường lối của Đức Chúa Trời, một phương cách nào đó để nhận được ơn phước, làm sao để chiến thắng trong những vụ việc chúng ta đối đầu, v.v.

Hẳn nhiên, Chúa muốn chúng ta có được một cuộc sống sung mãn trong mọi lĩnh vực, thuộc linh lẫn thuộc thể. Thế nhưng, tôi cảm nhận rằng có thể nào chăng sự việc nó thật ra rất giản dị hơn lòng chúng ta suy tưởng.

Bây giờ, hãy suy gẫm một tiêu đề thôi nhé? Ấy là sự hiểu biết đường lối Chúa, sự nhìn biết Chúa là ai trong cuộc đời, trong hiện cảnh của chúng ta. Hãy nhìn biết rằng tất cả đều được đặt trên nền tảng của mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Nếu chúng ta không thể nào thiết lập mối liên hệ này, thì chúng ta, không khéo sẽ đi lẫn quẫn như dân Y-sơ-ra-ên thời ấy; một chặng đường thật ra chỉ tốn 11 ngày đường bộ, thế nhưng họ đã đi lòng vòng 40 năm để tiến vào Đất Hứa.

Hãy nhớ rằng, chúng ta không thể đến gần Chúa qua các nghi lễ, qua các điều luật, qua các phong tục quen thuộc của tôn giáo. Vì sao? Vì con người xác thịt của chúng ta sẽ không thể nào nắm bắt những sự việc thiêng liêng. Và, ngoài Đức Chúa Giê-su ra, Đấng Trung Bảo, chúng ta không thể nào liên kết với Đức Chúa Trời qua bất cứ một phương cách nào khác.

Chúng ta không thể nói rằng, “Nhờ bạn liên kết với Chúa giùm tôi nhé và hỏi xem Ngài có nói gì về hiện cảnh tôi đang đối đầu không?”

Chúng ta có thể nhờ ai đó được ơn để cầu thay và chuyển tải một sự xức dầu đặc biệt nào đó. Chúa ban cho chúng ta một gia đình trong Nước Ngài để tương tác trong nhiều mục vụ. Nhưng, mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa không thể nào có “một nhân vật thứ ba xen vào”.

Thế thì, những rào cản nào đang ngăn chận chúng ta không thể đến với Chúa một cách trực tiếp?

1. Tội lỗi hoặc sự không vâng lời của chúng ta? Hãy đến với Chúa và ăn năn tức là xoay bỏ đường xưa lối cũ.

2. Những sự dạy dỗ sai lầm cho rằng chỉ có những ai được giáo hội phong chức mới có thể nghe được tiếng Chúa chăng?

3. Những cánh cửa tối tăm của tỳ vết tâm linh nào cần được khép lại?

Chúa muốn chúng ta đến với Ngài trong mối tương giao mật thiết hằng ngày và rồi chúng ta sẽ nghe được tiếng truyền phán nhỏ nhẹ của Ngài. Amen!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Đã Bao Lần…

Ngày 29, Tháng 5, Năm 2020

Đã bao lần, thật đã bao lần
Chúa tìm ta, trong nơi kín nhiệm
Ngài tìm mãi, nhưng chẳng tìm thấy
Nơi vọng canh, vắng bóng dân Ngài

Ở nơi nào, ở chốn nơi nao?
Giữa ba đào, kêu van tìm Chúa
Kìa Tay Cha, không quá ngắn đâu
Ngài sẵn lòng, giải cứu, yêu thương

Đã bao lần, Gia-vê, thành tín
Ôi tình Ngài, biển rộng sông dài
Lòng bao dung, rộng mở ban cho
Nguồn cung ứng, một nguồn Vĩnh Cữu

Hãy trở về, với Đấng Đầu Nguồn
Về nhà Cha, tình Chúa bao la
Từ nơi ấy, xông ra chiến trận
Tỏ bày lòng, của Chúa tình yêu

Đã bao lần, ôi đã bao lần
Nước mắt ta, Ngài đựng trong ve
Lắng tai nghe, tiếng Chúa gọi mời
Giữa đêm buồn, ấp ủ, phủ che

Lòng thổn thức, đêm dài vô tận
Giờ chỗi dậy, nơi chốn vọng canh
Tiếng Tù Và, tiếng vọng tình Ngài
Khai phóng lòng, giải phóng dân ta

Đã bao lần, thật đã bao lần
Trên đường về, tìm kiếm dân Ngài
Trũng xương khô, thành đạo binh lớn
Gió Bốn Phương, xin Chúa dấy lên

Chúa Ra-phê, chữa lành lãnh thổ
Phục hồi ta, Chấn Hưng hội thánh
Mở cửa trời, ban cho mặc khải
Mở mắt lòng, giải phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 29-05-2020
http://www.luathiengvn.com

Thật Ra Là Vậy!

Ngày 28, Tháng 5, Năm 2020

Thật ra, Chúa rất yêu mến chúng ta.

Thật ra, Chúa có một tấm lòng vị tha và Ngài không luôn bắt tội chúng ta như lời của nhiều người từng cảnh báo… và lắm lúc lại hăm dọa chúng ta.

Thật ra, Chúa muốn nhìn thấy chúng ta thịnh vượng trong mọi lĩnh vực.

Thật ra, cuộc hành trình từ đất về trời của chúng ta tràn đầy ơn phước và sự đắc thắng mà Chúa đã chỉ định.

Thật ra, Chúa mong nhìn thấy tất cả chúng ta được khai phóng, nhưng các cơ cấu ‘tôn giáo’ lại thường thiết kế nhiều điều luật để giới hạn con dân Ngài.

Thật ra, Chúa muốn tương giao với chúng ta hằng ngày chứ không phải chỉ trong ngày Chúa Nhật trong giờ thờ phượng mà thôi.

Thật ra, Chúa muốn chuyện trò để bày tỏ nhiều điều lạ lùng trong Lời Chúa trực tiếp với mỗi người trong chúng ta chứ không phải chỉ thông qua hàng giáo phẩm. Tạ ơn Chúa, Ngài sẽ đại dụng nhiều tôi tớ Chúa để chia sẽ mặc khải, nhưng hãy nhớ rằng “Chiên Ta nghe tiếng Ta…”

Còn nhiều lẽ thật nữa và Chúa sẽ truyền phán trực tiếp với những ai có lòng tìm kiếm mặt Ngài.

Thật Ra Là Vậy!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-05-2020
http://www.luathiengvn.com

Sự Gia Tăng Của Mùa Gặt!

Ngày 28, Tháng 5, Năm 2020

50 ngày trước ngày Lễ Ngũ Tuần Chúa đã sống lại!

40 ngày liên tục sau đó Chúa Giê-su thăm viếng các môn đồ và dạy dỗ họ về Nước Đức Chúa Trời, Ngài ban cho họ một lời Hứa của sự nhận lãnh Đức Thánh Linh, sau đó Ngài về trời!

Đến ngày Lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh giáng lâm và họ nhận được sức dầu, mặc lấy quyền phép từ trên cao!
Không còn rụt rè, không còn ngần ngại!

Họ được sức dầu để tuôn đổ ra!

Chúng ta là những ống dẫn để khai phóng nước Chúa!

Chúng ta là tay của Chúa, là miệng của Chúa, là mắt của Chúa, là chân của Chúa trên đất này!

Đây là một thời để bày tỏ nước Đức Chúa Trời!

Đây là một thời để lắng nghe tiếng Chúa để khai phóng lời Ngài!

Hãy bước ra khỏi những nơi ẩn dấu!

Hãy bước ra khỏi bốn bức tường của ngôi giáo đường!

Hãy bước đi, bước ra để tiến vào các lãnh thổ, những nơi chúng ta hiện đang cư ngụ để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời!

Hãy cởi bỏ mọi sự sợ hãi!

Hãy từ giã những đường xưa lối cũ!

Đây là một thời để chúng ta tuôn đổ ra, mở rộng vòng tay để cho ra, để nhìn thấy sự tỏ ra của con cái Đức Chúa Trời!

“Ðức Chúa Jesus đến gần và nói với họ, “Tất cả quyền bính trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ Ta; hãy nhân danh Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con, và Ðức Thánh Linh làm báp-têm cho họ, và dạy họ giữ tất cả những gì Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế.”” – Ma-thi-ơ‬ ‭28:18-20‬ ‭BD2011‬‬

Hãy công bố lời Chúa để giải phóng lãnh thổ, để chữa lành môi trường!

Hãy khai phóng ý chỉ của Chúa qua lời mặc khải để công bố sự công chính của nước Ngài!

Hãy bước ra những phố chợ nơi chúng ta sinh hoạt hằng ngày với sự vinh quang của Mặt Chúa và sự hiện diện của Ngài sẽ chữa lành nơi ấy.

Chúng ta là những nhân chứng sống động của các dấu kỳ và phép lạ!

Hãy Bước Ra!!!!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 28-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Đi Qua … Đi Lại

Ngày 26, Tháng 5, Năm 2020

Đi qua, đi lại đường xưa?
Đường xưa lối cũ, lối mòn tư duy?
Trở về tâm khảm đau thương?
Chớ nên ôm ấp, con đường mòn kia!

Ra-phê, Chúa Đấng Chữa Lành
Rịt lòng tang tóc, dịu lòng “con côi!”
Chấn thương đau khổ tình đời
Nhìn về Thập Giá, đường về Gô-tha

“Quên đi những sự đã qua
“Chớ nên nghĩ đến sự đời xa xưa
“Ô kìa, việc mới Ta làm
“Hiện ra trước mắt, hiện tình của ngươi!

“Kìa con đường mới của Ta
“Một con đường sống, từ trời quang khai
“Giữa nơi hoang mạc tiêu điều
“Ồ con đường Thánh, dẫn về Si-ôn!”

Mở lòng, mở mắt nhìn Cha
Ăn năn thống hối, xin Ngài gia ơn
Đã qua thì chớ trở về
Đi trên Đường Mới mở ra giờ này

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Dòng sông sự sống, trào tuôn từ trời
Trong nơi khô hạn gian truân
Của trời rộng mở, Phước Lành Cha ban

Thánh Linh thăm viếng dân ta
Chạm vào tâm khảm, chữa lành nước non
Lửa Thiêng giáng xuống trên con
Chạm lòng đau khổ, đánh tan đêm buồn

Viếng thăm lãnh thổ chúng con
Chữa lành sông nước, giải vây dân tình
“Đường Mòn”, ta hãy giã từ
Tìm về nơi Chúa, cội nguồn đời ta!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 05-25-2020
http://www.luathiengvn.com
-~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc.” – Ê-sai‬ ‭43:18-19‬ ‭VB1925‬‬

Sợ, Phản Đối, Từ Chối và rồi…. Lánh Xa!

Ngày 25, Tháng 5, Năm 2020

Trong thời gian vừa qua, cả thế giới đã và đang liên tục trải nghiệm nhiều mối lo âu, sợ hãi. Nếu một ai đó không có được một niềm hy vọng như chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời và vì không có được niềm hy vọng trong tương lai, không biết mình là ai và cũng không biết họ sẽ đi về đâu, thì sự việc lo âu về tương lai là một việc dễ hiểu phải không bạn?

Sáng hôm nay, Chúa Thánh Linh nhắc nhở tôi vài điều về những mối lo sợ trong cuộc sống hằng ngày. Thật ra sự lo sợ đến khi chúng ta nhìn biết rằng chúng ta không thể phỏng đoán hoặc có thể dàn xếp một diễn biến nào đó và điều này dẫn đến một tâm trạng thông thường mà ai cũng có thể trải nghiệm. Ấy là, chúng ta không thể cai quản sự việc theo ý muốn của mình.

Có những vụ việc nằm ở ngoài vòng kiểm soát của chúng ta hoặc nếu chúng ta không thấu hiểu sự việc vì một lý do nào đó, có thể là do một sự dạy dỗ sai lầm hoặc một tầm nhìn chưa được mở rộng, thì hẳn nhiên những sự việc mới lạ sẽ khiến chúng ta có một thái độ phản kháng, bất đồng ý kiến và tình huống này sẽ khiến chúng ta “chống lại” hoặc không chấp nhận một lẽ thật mới nào đó mà có thể Đức Chúa Trời đang khai phóng trong thế giới của chúng ta.

Đây là lý do vì sao, xuyên suốt trong Lời Chúa, khi Ngài tương tác với con dân Ngài, với loài người, Chúa đã liên tục khuyên mời “Đừng sợ, đừng sợ và… đừng sợ!”

Thế thì, chúng ta cần có một thái độ như thế nào khi đối diện với một điều mới lạ mà có thể nào chăng, Đức Chúa Trời đang khai phóng cho con dân Ngài?

Việc gì có thể xảy ra nếu Môi-se đã làm ngơ và không đến gần bụi gai cháy không tàn kia? Hẳn nhiên Chúa sẽ làm thành toàn ý chỉ của Ngài vì không có gì là quá khó cho Ngài. Có thể lắm, Chúa sẽ kêu gọi một con người khác, một Môi-se khác để thực thi ý chỉ của thiên đàng. Amen?

Nếu một điều gì mới lạ mà có vẻ đi ngược chiều với những đường lối và sự dạy dỗ quen thuộc khiến chúng ta lánh xa, phản đối, không muốn nghe thì đây có thể là một vấn nạn của chúng ta. Chúa Thánh Linh là Đấng khai sáng và mở mắt thuộc linh để chúng ta trở nên nhạy bén hầu nắm bắt được những đ̣iều mới lạ Chúa đang triển khai giữa vòng chúng ta.

“Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa-mạc.” – Ê-sai‬ ‭43:19‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 25-05-2020
http://www.luathiengvn.com

Chỉ Một Lời

Ngày 24, Tháng 5, Năm 2020

Giê-rê-mi đã nhận được một lời từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời và lời ấy đã khai phóng sứ mệnh cho cuộc đời ông. (Giê-rê-mi 1:1-14)

Một lời từ Chúa sẽ điều giải mọi việc. Trong bất cứ một tình huống nào, chúng ta chỉ cần lắng nghe tiếng Chúa truyền phán, thì linh hồn chúng ta sẽ sống!

“Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta thì có sự sống đời đời, thoát khỏi sự phán xét, nhưng đã vượt từ cõi chết mà vào cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, giờ sắp đến và bây giờ đã đến, khi người chết sẽ nghe tiếng Con Ðức Chúa Trời, và ai nghe sẽ sống. Vì như Cha có sự sống trong Ngài thể nào, Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong Con thể ấy.” – Giăng‬ ‭5:24-26‬ ‭BD2011‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-05-2020
http://www.luathiengvn.com

Tháp Canh Đa-ni-ên (21-5-2020)

Ngày 21, Tháng 5, Năm 2020

Đức Chúa Trời không hề bị giới hạn vì Ngài là Đấng Đời Đời, Đấng Tự Hữu, Ngài bao gồm cả vũ trụ, không gian lẫn thời gian. Vì thế, Nước Đức Chúa Trời là một nước không hề rúng động và cũng như Ngài, vương quốc Ngài là một vương quốc không hề bị giới hạn.

Lời Chúa cho chúng ta biết rằng nước thiên đàng đang ở trong chúng ta và Đức Chúa Trời đặt để mỗi một người trong chúng ta vào nhiều vị trí khác biệt trong mọi tầng cấp xã hội. Chúng ta, mỗi người có một vòng ảnh hưởng khác biệt và một thẫm quyền khác nhau trong vị trí Chúa đã chỉ định.

Đa-ni-ên được ơn trước mặt các vua Ba-by-lôn và Chúa nâng ông lên trên cả dân ngoại vì sự thông sáng và linh tánh phi thường của ông. Đa-ni-ên được đặt vào hàng lãnh đạo quốc gia và Chúa đã đại dụng ông để khai phóng mặc khải, để giải cứu ngay cả những thuật sĩ ngoại bang. Chúng ta nhìn thấy sự vận hành của Thần Chúa thông qua Đa-ni-ên và thật vậy, nước Đức Chúa Trời không hề bị giới hạn, ngay khi Đa-ni-ên và các bạn ông trong chốn phu tù tại Ba-by-lôn.

Những rào cản nào đang giới hạn con dân và Hội Thánh Chúa? Có phải là tư duy, tầm nhìn của chúng ta chăng? Chúng ta có một tầm nhìn mở rộng về nước Đức Chúa Trời không? Chúng ta có đang miệt mài tranh thủ để mở rộng tổ chức của chúng ta chăng? Sự mở rộng của tổ chức sẽ là một bông trái tự nhiên khi chúng ta cưu mang sự mở rộng của vương quốc Chúa.

Chúng ta có đang chú tâm triển khai chỉ giữa vòng lãnh đạo mà đã quên bẵng rằng Chúa muốn khai phóng tất cả, tất cả con dân Ngài cần được khai phóng: nữ, nam, già, trẻ, lớn, bé!!! Chúa không tây vị một ai vì Ngài nhìn vào tấm lòng của con người.

Chúa đã dấy Đa-ni-ên lên, đặt để ông vào một vị trí then chốt trong chính quyền thời bấy giờ để thực thi ý chỉ của Ngài. Nguyện xin Chúa Thánh Linh khai phóng tâm trí và ban cho chúng ta sự thông sáng và một tầm nhìn mở rộng để triển khai nước trời. Hallelujah!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 21-5-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vua Đa-ri-út ưng đặt trong nước một trăm hai mươi quan trấn-thủ, để chia nhau trị cả nước, và trên họ có ba quan thượng-thơ, mà một là Đa-ni-ên. Các quan trấn-thủ phải khai-trình với ba quan đó, hầu cho vua khỏi chịu một sự tổn-hại nào. Vả, Đa-ni-ên lại trổi hơn hai quan thượng-thơ kia và các quan trấn thủ, vì người có linh-tánh tốt-lành; thì vua định lập người trên cả nước.” – Đa-ni-ên‬ ‭6:1-3‬ ‭VB1925‬‬

Chẳng Do Phương Cách

Ngày 21, Tháng 5, Năm 2020

Đến một lúc nào đó, chúng ta cần nhận biết một điều cơ bản về sự sống trung thực của Chúa trong chúng ta.

Lời Chúa cho chúng ta biết rằng nguồn sức sống sung mãn trong chúng ta là một nguồn nước sống tuôn trào một cách tự nhiên. Nó không là một nguồn sống nhân tạo, nó không xuất phát từ các phương cách, không do nổ lực cá nhân, không đến từ sự làm lành lánh dữ.

Sự sống này xuất phát từ mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa trong tình yêu tuyệt đối của Ngài. Khi chúng ta chiêm ngưỡng Ngài, chúng ta Sẽ trở nên giống như Ngài, và rồi nguồn sự sống đó sẽ liên tục tuôn chảy qua chúng ta từ nay cho đến đời đời!

“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.” – Giăng‬ ‭4:13-14‬ ‭VB1925‬‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 21-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Tháp Canh Đa-ni-ên (20-5-2020)

Ngày 20, Tháng 5, Năm 2020

Xuyên suốt trong Thánh Kinh, chúng ta nhìn biết rằng có hai chức năng thuộc linh mà Đức Chúa Trời thường chú tâm đến khi Ngài tương tác với con dân Ngài. Ấy là, chức năng “nghe và thấy”. Khi Ngài muốn khai phóng một mặc khải tươi mới nào đó, Ngài thường đặt hai nghi vấn như sau:

“Ngươi thấy gì và ngươi nghe thấy gì?”

Vì sao? Vì hai chức năng này là tối quan trọng trong việc nắm bắt ý chỉ Chúa trong hiện cảnh. Trong nhiều phân đoạn của sách Đa-ni-ên, chúng ta nhìn biết một câu rất thông thuộc mà ông đã liên tục sử dụng: “…. ta nhìn xem trong sự hiện thấy….Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt…Bấy giờ ta nhìn xem cho đến chừng con thú…Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm….Ta nhìn xem, cái sừng đó….Khi ta nhìn xem sự đó….Bấy giờ ta nghe một đấng thánh đương nói…”

Thế thì, những rào cản nào đang làm chúng ta bị phân tâm? Những nhu cầu thuộc thể nào chăng? Những nhu cầu tình cảm? Những phương pháp, công thức và giáo điều? Sự không vâng lời hoặc chúng ta không thể nghe tiếng truyền phán của Chúa cho một tình huống nào đó chăng?

Dầu nan đề có thể bị ẩn dấu chăng nữa, Chúa vẫn đang tìm kiếm những tấm lòng ăn năn thống hối và Ngài sẽ lắng nghe lời khẩn nguyện của chúng ta.

Nguyện xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta một sự bừng tỉnh tươi mới để chúng ta xoay hướng và ăn năn tức là “đổi ý”, tức là xoay bỏ đường xưa lối cũ để nhìn biết Chúa trong hiện cảnh. Nếu chúng ta vẫn còn lệ thuộc bất cứ một điều gì ngoài Chúa, thì hai chức năng “thấy và nghe” khó có thể nào được khai phóng để nắm bắt ý chỉ của thiên đàng.

Hallelujah! Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài viếng thăm chúng con một lần nữa. Amen!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Quyền Phép Từ Trên Cao

Ngày 20, Tháng 5, Năm 2020

Chúng ta đang di chuyển trong 49 ngày sau Lễ Hội Vượt Qua để tiến về Lễ Ngũ Tuần! Đây là một thời điểm của sự gia tăng, của Lễ Mùa Gặt.

Thật ra, Chúa muốn chúng ta luôn liên tục bước đi và mặc lấy quyền phép từ trên cao trong mọi thì vì đây chính là danh tính trung thực của chúng ta. Chúng ta sống trên đất nhưng chúng ta thật đồng hành với Ngài ở khắp các nơi trên trời. Hallelujah!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 20-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Tháp Canh Đa-ni-ên (19-5-2020)

Ngày 19, Tháng 5, Năm 2020

Trong Đa-ni-ên 9, Lời Chúa ban cho chúng ta một mô hình tuyệt vời về sự cầu thay của Đa-ni-ên, và hẳn nhiên của chúng ta.

Chúa đã gởi thiên sứ Gáp-ri-ên xuống trực diện với Đa-ni-ên để ban cho ông sự thông hiểu siêu nhiên. Hãy chú tâm đến câu này: “Khi ngươi bắt đầu cầu nguyện thì lệnh đã ban ra….”

Khi Đa-ni-ên tưởng nhớ đến lời hứa Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự và khởi đầu ăn năn cầu thay cho dân tộc, Chúa đã nghe thấy lời cầu thay của ông và Ngài ban ra một chiếu chỉ từ Ngôi Ngài.

Hãy nhìn biết một mô hình trong sự việc này. Khi Lời Chúa được khai phóng và khi con dân Ngài nắm bắt được mặc Khải, chổi dậy đứng vào chỗ sứt mẻ để cầu thay cho dân tộc, chúng ta sẽ nhìn thấy một sự khuấy động mạnh mẽ siêu nhiên xuất phát từ thiên đàng. Vì sao? Vì điều ấy lay động cánh tay của Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Vua của chiến trận và Gáp-ri-ên được sai phái để chuyển tải một sứ điệp, một chiếu lệnh của Ngài. Hallelujah!

Nguyện xin Chúa Thánh Linh cảm thúc chúng ta trong sự khải tỏ siêu nhiên để cầu thay cho dân tộc!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥-19-5-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vị ấy chỉ dạy tôi, nói chuyện với tôi, và bảo rằng, “Hỡi Ða-ni-ên, hôm nay ta đến để ban cho ngươi khôn ngoan và thông sáng. Khi ngươi bắt đầu cầu nguyện thì lệnh đã ban ra, và ta đến để báo cho ngươi lệnh ấy, vì ngươi rất được yêu quý. Vậy hãy suy nghĩ về lệnh ấy và hiểu ý nghĩa của khải tượng:” – Đa-ni-ên‬ ‭9:22-23‬ ‭BD2011‬‬

Một Sự Chuyển Đổi Mới

Ngày 16, Tháng 5, Năm 2020

Đây là một thời điểm của sự trỗi dậy. Chúa đã ban cho chúng ta một khoảnh khắc “Sê-la” toàn cầu trong các quốc gia, trong mọi sắc dân trên khắp đất. Nhiều lãnh thổ đang trong thời kỳ mở ra để được phục hồi trong nhiều phương diện của cuộc sống. Chúa đã ban cho chúng ta một cơ hội chuyển đổi quý báu, siêu nhiên.

Trong hơn hai tháng vừa qua, Chúa Thánh Linh ban cho tôi những trải nghiệm trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, có thể tạm tóm lược như sau:

1. Có những sự việc, những việc bận rộn mà dường như là cần thiết cho cuộc sống, giờ đây chúng không còn là một chỉ tiêu quan trọng trong cuộc sống tôi. Tôi cảm nhận đây không phải là quan điểm của riêng mình, nhưng điều này cũng đã được xác chứng qua những người bạn đồng hành trong cuộc sống thuộc thể cũng như thuộc linh.

Chúa đã dùng cơn đại dịch này để chuyển đổi và xoay hướng chúng ta. Ngài muốn giải phóng chúng ta thoát khỏi những chu kỳ cũ kỷ, để giải phóng chúng ta khỏi những cơ cấu “tôn giáo” đã từng kềm buộc và giới hạn hội thánh Chúa trong khuôn khổ của các giáo luật và truyền thống của con người. Chỉ có Chúa là Đấng duy nhất có thể làm được việc này.
2. Không những Chúa Thánh Linh bày tỏ những chu kỳ vô ích này, nhưng Ngài cũng đã dùng thời gian qua để mở mắt tâm linh và xoay hướng tư duy tức là Ngài ban cho chúng ta một cơ hội để ‘đổi ý’, là sự ăn năn để xoay hướng. Đây không phải là một công việc của sự “ép mình, ép xác” để làm lành, lánh dữ. Trong sự chuyển đổi của tư duy, ấy là tầm nhìn của chúng ta, nó tuỳ thuộc vào hệ thống và giá trị là nền tảng của cuộc sống chúng ta. Chúng ta tin gì, chúng ta thấy gì? Quan điểm của từng cá nhân sẽ định đoạt đường hướng cuộc đời một con người!

3. Nếu sau thời gian vừa qua mà chúng ta vẫn quay về với những đường cũ lối xưa thì chúng ta cần đặt vài nghi vấn. Ấy là, chúng ta có đang nhìn biết ý chỉ của Chúa trong những diễn biến vừa qua không, hay là chúng ta vẫn còn lẫn quẫn với những phong tục tập quán, những truyền thống đã từng giới hạn sự vận hành của Thần Chúa?

Nguyện xin Chúa mở mắt tâm linh để chúng ta nhìn biết Ngài đang làm gì trong hiện cảnh. Chúa đang chuẩn bị để chúng ta tiến vào Lễ Ngũ Tuần, lễ hội mùa gặt để khai phóng tất cả!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Tháp Canh Đa-ni-ên (18-5-2020)

Ngày 18, Tháng 5, Năm 2020

Chúng ta đang di chuyển về ngày lễ Ngũ Tuần và Chúa Thánh Linh đang liên tục chuẩn bị để vùa giúp chúng ta tiến vào một nơi chốn cao hơn, không hẳn chỉ cho một mùa lễ hội sắp đến nhưng là để ban cho chúng ta một sự sức dầu tươi mới cho những chiến trận trong tương lai, trong kỷ nguyên mới này. Hallelujah!

Những chiến trận của mùa mới này bao gồm nhiều lĩnh vực siêu nhiên. Vì thế, Chúa đã hướng dẫn Sứ Đồ Chuck Pierce qui tụ các tôi tớ Chúa trong cuối tuần vừa qua để chia sẻ mặc Khải về những lĩnh vực siêu nhiên và sự đồng công cộng tác với các thiên binh đang được sai phái từ trời.

Đây cũng là lý do Chúa đã cảm động ông khai phóng một chiến dịch cầu thay 21 ngày dựa trên mô hình thuộc linh trong sách Đa-ni-ên khởi động từ ngày 6, tháng Năm!

Trong phân đoạn 10, chúng ta nhìn biết Đa-ni-ên đã nhận được một trải nghiệm siêu nhiên. Chúa đã sai phái thiên sứ Gáp-ri-ên đến gặp ông để ban thêm sức mạnh và sự thông sáng siêu nhiên của Chúa, không những chỉ cho thời điểm đó, nhưng nó bao gồm những mặc khải cho những ngày sau rốt.

Điều này cho chúng ta biết rằng, Đức Chúa Trời muốn ban cho con dân Ngài một tầm nhìn đời đời mở rộng. Hẳn nhiên, không phải ai cũng được kêu gọi vào chức vụ tiên tri như Đa-ni-ên; thế nhưng Chúa muốn bày tỏ ý chỉ Ngài cho con dân Ngài qua nhiều ống dẫn, nhiều công cụ và hình thức khác nhau. Ngài sẽ luôn liên tục xác chứng Lời Ngài cho chúng ta, vì, “ChiênTa, nghe tiếng Ta!”, Amen?

Xưa kia, Đức Chúa Trời đã giải phóng con dân Ngài thoát khỏi cảnh phu tù của Ê-díp-tô, Ngài đã sai thiên sứ Ngài giải phóng họ. Hãy nhớ rằng, họ đã vâng theo những gì Chúa truyền dạy cho Môi-se, ấy là một mô hình cụ thể của sự việc “đồng công cộng tác với các thiên binh từ trời!”

Nguyện xin Chúa Thánh Linh khai tâm mở trí để chúng ta nhìn biết sự vận hành của Thần Chúa trong mùa này!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥- 18-5-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Nầy, có đấng bộ-dạng như các con trai loài người rờ đến môi ta. Ta bèn mở miệng, nói cùng đấng đứng trước mặt ta rằng: Hỡi chúa tôi, sự buồn-rầu trở lại trên tôi vì cớ sự hiện-thấy nầy, tôi không còn sức nữa. Thể nào đầy-tớ chúa tôi nói được cùng chúa tôi? Vì về phần tôi, tức thì không còn một chút sức-lực nào trong tôi, và cũng không còn hơi-thở trong tôi nữa! Bấy giờ đấng có bộ-dạng người nam lại rờ đến ta và khiến ta nên mạnh. Người bảo ta rằng: Hỡi người rất được yêu-quí, đừng sợ-hãi; nguyền cho sự bình-an ở với ngươi! Hãy mạnh-bạo! Phải, hãy mạnh-bạo đi! Khi người đương nói cùng ta, ta lại được sức, mà nói rằng: Hỡi chúa, xin hãy nói, vì chúa đã khiến tôi nên mạnh. Người lại nói cùng ta rằng: Ngươi có biết tại sao ta đến cùng ngươi chăng? Bây giờ ta trở về để đánh trận cùng vua của Phe-rơ-sơ, và khi ta đi, kìa, vua của Gờ-réc sẽ đến. Nhưng ta sẽ truyền-bảo cho ngươi biết mọi điều đã ghi-chép trong sách chân-thật. Không có ai giúp ta để chống với chúng nó, ngoài Mi-ca-ên, là vua các ngươi.” – Đa-ni-ên‬ ‭10:16-21‬ ‭VB1925‬‬

Thật Ra Chỉ Là….

Ngày 17, Tháng 5, Năm 2020

Những sự xung đột trong cõi thuộc linh có thể mang nhiều hình thức và trong nhiều bối cảnh khác nhau. Nhưng, thật ra nền tảng cốt lõi của sự việc chính là:

1. Sự tranh chiến giữa hai “bàn thờ”…

2. Ai sẽ trấn giữ lãnh thổ? Con dân Chúa đại diện cho nước của Đức Chúa Trời hoặc là tuỳ tùng của một chủ quyền nào đó của thế giới tối tăm?

3. Danh Xưng của ai được tôn vinh ca ngợi trong bầu khí quyển ấy?

4. Vương quốc Chúa được sáng tỏ hoặc là một vương quốc của một chủ quyền nào đang được mở rộng?

Dường như mọi sự xung đột trong thuộc linh lẫn thuộc thể được đặt trên nền tảng của sự “thờ Phượng”…!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Một Thời Bứt Phá

Ngày 16, Tháng 5, Năm 2020

Bước ra bứt vùng miền
Mờ ra khai phóng dân tình nơi nơi
Tiến vào Mùa Lễ Ngũ Tuần
Đồng công cộng tác thiên binh từ trời

Một mùa sinh nở triển khai
Đồng hành với Chúa, Gia-vê năng quyền
Kìa Ngài Đi Trước mở đường
Xông ra bứt phá, tràn qua cổng thành

Có gì quá khó cho Ngài?
Một thời chinh chiến, dân Ngài dấy lên
Đánh tan gian ác Ma-môn
Mở ra đột phá, phá tan mọi xiềng

Nhìn lên thấy Chúa Cha yêu
Ngài ra chiếu chỉ, Lời Ngài quang khai
Thiên binh của Chúa ban cho
Đánh lùi gian ác, vạch trần gian manh

Lửa Linh của Chúa giáng lâm
Mở mang mùa gặt, chữa lành dân ta
Phục Hưng dân Chúa, gia ơn
Chấn Hưng đất nước, giải vây mọi lòng

Nguyện xin Thần Chúa tỏ bày
Ban cho khai phóng mọi nơi, mọi lòng
Tình Cha, lòng Chúa vì ta
Một thời bứt phá, Ba Miền vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 16-5-2020
http://www.luathiengvn.com
-~~~~~~~~~~~~~~~~
““Hỡi Gia-cốp, Ta sẽ nhóm tất cả các ngươi lại, Ta sẽ gom lại những kẻ còn sống sót của I-sơ-ra-ên; Ta sẽ quy tụ chúng lại như chiên trong ràn, Như đàn chiên trên đồng cỏ; Rồi xứ sở các ngươi sẽ ồn ào vì tiếng của nhiều người. Người mở đường sẽ đi trước dẫn đầu chúng; Chúng sẽ phá tung cổng và tràn qua, Chúng sẽ từ cổng đi ra. Vua của chúng sẽ đi qua trước mặt chúng, CHÚA sẽ dẫn đầu chúng.”” – Mi-chê‬ ‭2:12-13‬ ‭BD2011‬‬

Tháp Canh Đa-ni-ên (17-5-2020)

Ngày 17, Tháng 5, Năm 2020

Từ trong chốn phu tù tại Ba-By-lôn, Đa-ni-ên đã được Chúa dấy lên làm quan trưởng, trong một vị trí chiến lược để bày tỏ tấm lòng của Chúa trong thời điểm ấy. Không những ông nhận được những mặc Khải siêu nhiên để thông giải những dị tượng, những giấc chiêm bao có tính cách tiên tri để thực thi ý chỉ của thiên đàng, nhưng Đa-ni-ên cũng là một chiến sĩ vọng canh dũng mãnh của Chúa.

Ông đứng nơi sứt mẻ để cầu thay và ăn năn cho dân tộc mình. Điều này làm đẹp lòng Chúa, ông nhận được đặc ân trong sự tương tác siêu nhiên với các thiên binh từ trời. Đức Chúa Trời đã sai phái thiên sứ Gáp-ri-ên mang lại sự khôn ngoan thông sáng cho ông hầu hoàn thành sứ mệnh Chúa giao phó!

Hãy nhớ rằng Chúa không hề tư vị bất cứ một ai. Ngày nay, Đức Chúa Trời, mắt Ngài vẫn đang tìm kiếm những Đa-ni-ên hiện đại, những con người thuận phục để đồng công cộng tác với thiên đàng.

Hãy nói với Chúa điều này: “Chúa ơi, có con đây. Xin hãy sai con!”

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-5-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~

“Năm đầu Đa-ri-út, con trai A-suê-ru, về dòng người Mê-đi, đã được lập làm vua trị nước người Canh-đê; đương năm đầu về triều người, ta, Đa-ni-ên, bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên-tri Giê-rê-mi, để cho trọn sự hoang-vu thành Giê-ru-sa-lem, là bảy mươi năm. Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn-nguyện, nài-xin, với sự kiêng-ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm. Vậy, ta cầu-nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, và ta xưng tội cùng Ngài mà rằng: Ôi! Chúa là Đức Chúa Trời cao-cả và đáng khiếp-sợ! Ngài giữ lời giao-ước và sự nhân-từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều-răn Ngài, chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái-ngược, ăn-ở hung-dữ, chúng tôi đã bạn-nghịch và đã xây-bỏ các giềng-mối và lệ-luật của Ngài. Chúng tôi đã không nghe các tôi-tớ Ngài là các đấng tiên-tri, đã lấy danh Ngài mà nói cùng các vua, các quan-trưởng, các tổ-phụ chúng tôi, và cùng cả dân trong đất.

Bây giờ, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài đã lấy tay mạnh đem dân Ngài ra khỏi đất Ê-díp-tô, đã làm nên cho mình một danh-tiếng như ngày nay; còn chúng tôi đã phạm tội, đã làm việc ác. Hỡi Chúa, tôi cầu-xin Chúa cứ mọi sự công-bình Ngài khiến cơn giận và thạnh-nộ của Ngài xây khỏi thành Giê-ru-sa-lem Ngài, tức là núi thánh Ngài; vì ấy là bởi tội-lỗi chúng tôi và sự gian-ác tổ-phụ chúng tôi mà Giê-ru-sa-lem và dân Ngài phải chịu những kẻ ở chung-quanh chúng tôi sỉ-nhục. Cho nên bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, xin đoái nghe lời khấn-nguyện nài-xin của kẻ tôi-tớ Ngài! Xin vì cớ Chúa, hãy rạng mặt Ngài ra trên nơi thánh vắng-vẻ của Ngài! Hỡi Đức Chúa Trời tôi, xin ghé tai và nghe. Xin mở mắt nhìn-xem những nơi hoang-vu của chúng tôi, và thành đã được xưng bởi danh Ngài! Không phải cậy những sự công-bình mình mà chúng tôi nài-xin Ngài, nhưng cậy những sự thương-xót cả-thể của Ngài. Hỡi Chúa! Hãy dủ nghe; hỡi Chúa! Hãy tha-thứ; hỡi Chúa! Hãy để ý và làm đi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi! Vì cớ chính Ngài, xin chớ trì-hoãn; vì thành Ngài và dân Ngài đã được xưng bằng danh Ngài!

“Ta còn đương nói và cầu-nguyện, xưng tội-lỗi ta và tội-lỗi dân Y-sơ-ra-ên ta, và ta dâng lời nài-xin trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, vì núi thánh Đức Chúa Trời ta. Vậy ta còn nói trong khi cầu-nguyện, nầy, Gáp-ri-ên, người mà ta đã thấy trong sự hiện-thấy lúc đầu-tiên, được sai bay mau đến đụng ta độ lúc dâng lễ chiều-hôm. Người dạy-dỗ ta và nói cùng ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, bây giờ ta ra để ban sự khôn-ngoan và thông-sáng cho ngươi. Lời phán-dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài-xin; và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu-quí lắm. Vậy hãy suy-nghĩ sự đó và hãy hiểu-biết sự hiện-thấy.”

‭‭Đa-ni-ên‬ ‭9:1-6, 15-23‬ ‭VB1925‬‬

Tháp Canh Đa-ni-ên (16-5-2020)

Ngày 16, Tháng 5, Năm 2020

Đa-ni-ên đã thiết lập một mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời của mình. Đúng thế, mối liên hệ này không dựa trên các luật hệ hoặc giáo điều. Ông tôn kính Chúa và tìm kiếm ý chỉ của Ngài trong mọi tình huống!

Chúa đã bày tỏ những điều kín nhiệm và ban cho ông sự thông sáng phi thường. Đa-ni-ên đã nhận được những mặc Khải siêu nhiên từ Chúa và chính điều này đã mang lại sự giải phóng cho con dân Chúa giữa chốn phu tù.

Mặc dù hiện tình đất nước, dân tộc của chúng ta có đang trải nghiệm sự tang tóc, bất công nào chăng nữa, hãy nhớ rằng chính Chúa vẫn là Đấng tể trị trong mọi thì!

“Chính Ngài thay-đổi thì-giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn-ngoan cho kẻ khôn-ngoan, và sự thông-biết cho kẻ tỏ-sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu-xa kín-nhiệm; Ngài biết những sự ở trong tối-tăm, và sự sáng ở với Ngài.” – Đa-ni-ên‬ ‭2:21-22‬

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 16-5-2020
http://www.luathiengvn.com
‬‬

Tháp Canh Đa-ni-ên (15-5-2020)

Ngày 15, Tháng 5, Năm 2020

Đa-ni-ên đã đặt trọn lòng tin cậy nơi Chúa và sau khi vua Đa-ri-út chứng kiến Chúa đã giải phóng Đa-ni-ên khỏi nanh vuốt của sư tử, Ngài đã mở miệng vị vua ngoại bang khai phóng một chiếu chỉ tôn kính Chúa trong toàn xứ Ba-By-lôn!

Đức Chúa Trời bênh vực và chúc Phước cho con dân Ngài trong mọi nghịch cảnh và Ngài có thể xoay lòng của các vua chúa thế gian này trong một tíc tắc. Ngày nay, Chúa vẫn đang tìm kiếm những con người có lòng thuận phục và Ngài vẫn còn dấy lên nhiều Đa-ni-ên hiện đại để đảo ngược tình thế trong công cuộc giải phóng nhiều dân tộc trên khắp đất!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥- 15-5-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Sau đó, vua trở về cung mình, và suốt đêm kiêng ăn, cũng không đem bạn nhạc đến trước mặt mình, và vua không ngủ được. Đoạn, vua dậy sớm, khi hừng sáng, vội-vàng đi đến hang sư-tử.

“Khi vua đến gần hang, lấy giọng rầu-rĩ mà kêu Đa-ni-ên; vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Hỡi Đa-ni-ên, tôi-tớ Đức Chúa Trời hằng sống! Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu-việc, có thể giải-cứu ngươi khỏi sư-tử được chăng? Bấy giờ Đa-ni-ên tâu cùng vua rằng: Hỡi vua, chúc vua sống đời đời! Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên-sứ Ngài, và bịt miệng các sư-tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô-tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì.

“Bấy giờ vua mừng-rỡ lắm, và truyền đem Đa-ni-ên lên khỏi hang. Vậy Đa-ni-ên được đem lên khỏi hang, và người ta không thấy một vết-tích nào trên người, bởi người đã nhờ-cậy Đức Chúa Trời mình. Theo lệnh vua, những kẻ đã kiện Đa-ni-ên ấy cùng con-cái và vợ họ đều bị điệu đến quăng vào hang sư-tử. Khi họ chưa đến dưới đáy hang, thì những sư-tử đã vồ lấy và xé xương hết thảy.

“Bấy giờ, vua Đa-ri-út viết cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng ở khắp trên đất rằng: Nguyền cho sự bình-an các ngươi được thêm lên! Ta ban chiếu-chỉ rằng, trong khắp miền nước ta, người ta phải run-rẩy kính-sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên; vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời.

“Nước Ngài không bao giờ bị hủy-diệt, và quyền Ngài sẽ còn đến cuối-cùng. Ngài cứu-rỗi và giải-thoát, làm những dấu lạ sự lạ ở trên trời dưới đất, đã cứu Đa-ni-ên khỏi quyền-thế sư-tử. Đa-ni-ên cứ được thạnh-vượng như vậy trong đời vua Đa-ri-út và vua Si-ru là người Phe-rơ-sơ.” – Đa-ni-ên‬ ‭6:18-28‬ ‭VB1925‬‬

Bốn Phương Trỗi Dậy

Ngày 14, Tháng 5, Năm 2020

Bốn Phương ơi ngươi hãy mau trỗi dậy
Giương cờ xí chiến trận cho Vua
Hãy can đảm giơ cao tay không mỏi mệt
Nơi vọng canh rọi ngọn đèn hải đăng

Bốn Phương ơi ngươi hãy mau trỗi dậy
Giương cờ xí chiến trận cho Vua
Hãy công bố bao điều kỳ diệu
Nơi Lời Chúa đã tỏ bày cho ta!

Thao Nguyen – Cảm tác từ Ê-xê-chi-ê 37:9 & Khải Huyền 7:1

~~~~~~~~~~~

“Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên-tri cùng gió; hãy nói tiên-tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi hơi-thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống.” – Ê-xê-chi-ên‬ ‭37:9‬ ‭VB1925‬‬

“Sau việc ấy, tôi thấy bốn vị thiên-sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất, trên biển, hay là trên cây nào.” – Khải-huyền‬ ‭7:1‬ ‭VB1925‬‬

Tháp Canh Đa-ni-ên (14-5-2020)

Ngày 14, Tháng 5, Năm 2020

Đa-ni-ên hiệp một với các anh em mình cầu thay để nhận được sự mặc Khải siêu nhiên hầu thông giải giấc chiêm bao của vua Nê-bu-cát-nết-sa!

“Bấy giờ Đa-ni-ên lấy sự khôn-ngoan tri-thức mà nói với A-ri-ốc, quan thị-vệ của vua, đã đi ra đặng giết những bác-sĩ của Ba-by-lôn. Người cất tiếng nói cùng A-ri-ốc, quan thị-vệ của vua, rằng: Sao lại có mạng-lịnh nghiêm cấp dường ấy ra từ vua? A-ri-ốc bèn kể chuyện cho Đa-ni-ên rõ. Tức thì Đa-ni-ên vào, xin vua cho mình một hạn nữa, hầu có thể giải nghĩa điềm chiêm-bao đó cho vua. Đoạn, Đa-ni-ên trở về nhà, và tỏ sự ấy cho các bạn mình là Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria. Người xin họ cầu Đức Chúa Trời ở trên trời dủ lòng thương-xót họ về sự kín-nhiệm nầy, hầu cho Đa-ni-ên và đồng-bạn mình khỏi phải chết với những bác-sĩ khác của Ba-by-lôn. Vậy sự kín-nhiệm được tỏ ra cho Đa-ni-ên trong sự hiện-thấy ban đêm; Đa-ni-ên bèn ngợi-khen Chúa trên trời. Đoạn, Đa-ni-ên cất tiếng nói rằng: Ngợi-khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô-cùng! Vì sự khôn-ngoan và quyền-năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay-đổi thì-giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khôn-ngoan cho kẻ khôn-ngoan, và sự thông-biết cho kẻ tỏ-sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu-xa kín-nhiệm; Ngài biết những sự ở trong tối-tăm, và sự sáng ở với Ngài.” – Đa-ni-ên‬ ‭2:14-22‬ ‭VB1925

Sự Phục Hồi Siêu Nhiên

Ngày 12, Tháng 5, Năm 2020

Ngài ban cho, dân Ngài sức mới
Mở rộng lòng, mở rộng vòng tay
Đón chào Cha, tình yêu tuyệt đối
Tay trong Tay, trọn ý tình Ngài

Tạ ơn Cha, qua bao nghịch cảnh
Trong gian truân, Ngài luôn ở cùng
Bao ơn phước, từ trời tuôn đổ
Nay cửa trời, rộng mở cho ta

Nhân từ Ngài, mới luôn mỗi sáng
Tình yêu Cha, bao phủ chở che
Thánh Linh Ngài, can thiệp siêu nhiên
Mở rộng lòng, khai phóng ban cho

Ta trở lại, tình yêu ban đầu
Nhớ về nguồn, Chúa của tình yêu
Xoay hướng lòng, Si-ôn tiến bước
Lòng ăn năn, thống hối nguyện cầu

Cầu xin Cha, triển khai dân tộc
Tẩy thanh lòng, giải phóng quê hương
Chữa lành đất, phục hồi lãnh thổ
Xin Chúa Ngài, nhớ đến dân ta

Cho ta luôn, ở trong nhà Ngài
Nơi Đền Thánh, Mặt Ngài chiếu sáng
Ý chỉ Cha, một lòng tin cậy
Chẳng có gì, quá khó cho Ngài

Một lòng tin, Đấng Thượng Cổ ấy
Ôi lòng Cha, thật quá bao dung
Đấng Từ Trước, cho đến đời đời
Chẳng đổi thay, tình Ngài không nhạt

Kìa trông Ngài, cỡi mây lượn gió
Vượt qua đèo, sóng gió tìm ta
Dân sót lại, chớ nản đừng lo
Ngài mở đường, khai phóng lối đi

Dâng lên cao, lời ca ngợi Chúa
Cảm tạ Ngài, khôi phục mọi điều
Phục hồi nước, chấn hưng dân tộc
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 -12-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Bên Kia

Ngày 12, Tháng 5, Năm 2020

Đi đâu ta mãi về đâu?
Đứng bên phía nọ, nhìn về phía kia
Bên nào Chúa đã định thì
Một lòng trung tín, chẳng còn bôn ba

Mở mắt xin Chúa mở ra
Con đường sự sống, con đường của Cha
Người đi người ở đâu nào
Bên kia sóng nước, bước ra khỏi thuyền

Đứng bên kia hãy trông chờ
Kìa thiên binh Chúa, giáng lâm từ trời
Một bên theo Chúa một lòng
Bước vào lên chốn cao hơn giờ này

Mắt ta chăm chú việc gì?
Vẫn còn than thở, trông chờ ai đây?
Bên kia có phải đâu nào
Sao ta cứ mãi trông chờ bên nao?

Vào trong khoảnh khắc siêu nhiên
Bên kia cũng giống bên này thế thôi
Vùng lên, dân Chúa vùng lên
Cùng đi với Chúa, lắng nghe tiếng Ngài

Bên kia, bên nọ, bên nào?
Bên nào có Chúa, lòng bình an luôn
Trong mọi nghịch cảnh tang thương?
Chúa Cha, Ngài Đấng Sha-mAH ở cùng!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 12-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Mở Rộng Tầm Nhìn

Ngày 9, Tháng 5, Năm 2020

Trải qua các thời đại Đức Chúa Trời đã đại dụng nhiều con người, nhiều tôi tớ Ngài, những ống dẫn thô sơ, những chiếc bình gốm bất toàn như chúng ta để thực hiện ý chỉ của Ngài trên đất. Chúa không hề bị giới hạn trong mọi lĩnh vực, trong mọi thương trường vì Ngài đang liên tục đặt để mỗi người trong chúng ta vào một vị trí khác nhau. Hãy suy gẫm xem vòng ảnh hưởng mà Chúa đang ban cho chúng ta, tùy theo sự kêu gọi và ý Chúa. Có người thì có một vòng ảnh hưởng trong nghệ thuật, người khác thì lại trong nghành giáo dục, trong bộ công thương, trong bộ kinh tế, trong các cơ cấu chính quyền nơi chúng ta hiện đang cư ngụ.

Xưa kia, Chúa đã từng dấy lên Ê-xơ-tê để đảo ngược tình thế hầu giải phóng dân sự. Chúa đã từng dấy lên Giô-sép, ban cho ông ân tứ thông giải những giấc chiêm bao và nâng ông lên vào một địa vị then chốt để giải cứu Ai-cập khỏi nạn đói kém và đồng thời khai phóng một chương trình cứu chuộc con dân Ngài.

Đa-ni-ên được dấy lên làm quan trưởng tại Ba-by-lôn nơi chốn phu tù và Chúa đã đại dụng ông xoay hướng cơ cấu chính quyền thời bấy giờ cũng như khai phóng sự cầu thay cho dân tộc để mở ra một kỷ nguyên mới.

Còn rất nhiều nhân vật khác nữa và trải qua các thời đại Chúa vẫn tể trị trong mọi tình huống của mọi dân tộc trên khắp đất. Ngài vẫn còn đang tìm kiếm những con người chịu thuận phục để học đòi sự nhịn nhục hạ mình trước mặt Chúa vì Ngài đã đặt để rất nhiều ân tứ trong mỗi một người trong chúng ta.

Chúng ta không thể so sánh mình với một ai khác vì mỗi người có một định mệnh riêng biệt mà Chúa đã chỉ định từ trước vô cùng. Hallelujah!

Đúng thế, hệ thống và giá trị của nước Đức Chúa Trời cần được triển khai trong mọi tầng cấp, mọi lĩnh vực, mọi cơ cấu chính quyền của mọi dân tộc. Vì, Nước Trời không hề bị giới hạn trong bốn bức tường của bất cứ một ngôi giáo đường nào, của bất cứ một tổ chức tôn giáo nào. Nước Đức Chúa Trời hiện đang ở trong chúng ta. Và, Chúa, Ngài muốn khai phóng tất cả để bày tỏ tấm lòng Ngài cho mọi thành phần trong xã hội.

Đây là một thời để tiến lên, để mở rộng tầm nhìn của chúng ta từ một nơi chốn cao hơn. Hãy tìm kiếm Chúa trong thời điểm này để nắm bắt ý chỉ của Ngài cho chúng ta, cho dòng dõi, cho xã hội, cho dân tộc và đất nước chúng ta. Ngài muốn dấy chúng ta lên để bày tỏ thiêng đàng trên khắp đất.

“Thật thế, muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma‬ ‭8:19‬ ‭VB1925‬

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 9-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Sự Trả Giá

Ngày 9, Tháng 5, Năm 2020

Muốn sở hữu một tinh thần khác biệt, một linh tánh phi thường, Đa-ni-ên đã phải trải qua những thử thách và ông đã làm một quyết định. Ấy là, trong mọi nghịch cảnh ông đã đặt hết lòng tin cậy nơi Chúa và điều này đã được xác chứng qua những sự trả giá ông đã trải nghiệm.

Ngày nay, cũng thế! Chúng ta có bằng lòng trả giá trong cuộc sống thuộc linh của mình không?

Hãy xem trong phân đoạn này:

“Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.” – Khải-huyền‬ ‭12:11‬ ‭VB1925

Lời Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa là Đấng đắc thắng và cái hạt giống của sự đắc thắng ấy đang ở trong chúng ta. Tuy nhiên, chính Chúa Giê-su cũng đã chiến đấu, Ngài đã phải trả một giá rất đắt để mang lại sự cứu chuộc cho con người. Cũng vậy, chúng ta cũng phải trải nghiệm một sự trả giá.

Đức Chúa Trời đã giải phóng tuyển dân Chúa ra khỏi Ê-díp-tô, nhưng họ đã phải xông ra trận tiền để đánh chiếm Đất Hứa!

Chúng ta có biết Đấng chúng ta đang tin chăng?

Chúng ta đang đặt lòng tin cậy của mình vào ai? Chúng ta có đang nương tựa vào một cơ cấu tổ chức nào đó chăng? Chúng ta có đang trông chờ một cứu cánh nào ngoài Chúa chăng? Chúng ta có đang tin cậy vào tài năng, vào nguồn cung ứng nào ngoài Chúa chăng?

Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời, Đấng Thượng Cổ, chỉ một mình Ngài duy nhất là Đấng có thể di chuyển để khuấy động những gì Ngài đã đặt để trong chúng ta từ trước buổi sáng thế!

Chúng ta cần khởi đầu trong Ngài và… kết thúc trong Ngài, vì Ngài là Đấng Thượng Cổ, Ngài là Alpha và Omega, Đấng Đầu Tiên và là Đấng Sau Cùng. Hallelujah!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 – 9-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Nhìn Xem Đấng Thượng Cổ!

Ngày 7, Tháng 5, Năm 2020

Danh Cha, Danh Đấng Lạ Lùng
Danh Ngài có trước ngàn đời xa xưa
Nhìn xem, Chúa Đấng Cao Sang
Kìa Đấng Thượng Cổ, năng quyền vô song

Trước khi sáng thế khai sinh
Ngài đã có trước, phát sinh mọi điều
Đến khi tận thế, kết chung
Ngài nhìn biết hết, từ trong ra ngoài

Thế thì, ta nói gì đây?
Bôn ba tranh đấu với ai làm gì?
Rập khuôn, ta mãi mê tìm?
Tìm trong mục vụ, tìm trong việc làm?

Giờ ta, mở mắt nhìn lên
Tôn vinh, ca ngợi Đấng ngồi trên ngôi
Thật Danh cao quí lạ lùng
Những điều mầu nhiệm, xuất nguồn từ Cha

Trở về chiêm ngưỡng, ngợi khen
Đấng Đầu Nguồn ấy, Al-pha là Ngài!
Khởi đầu với Đấng Đầu Nguồn
Ngài nhìn thấy cuối đời ta từ đầu

Dâng lời chúc tụng Gia-vê
Có gì quá khó cho Ngài, bạn ơi?
Trong Ngài, ta ở trong Ngài
Kìa Đấng Thượng Cổ, tình Cha đại ngàn

Ban cho, mở khoá nhiệm mầu
Những điều ẩn dấu, Chúa Ngài ban cho
Cửa trời mở rộng hôm nay
Siêu nhiên, giải pháp thiêng liêng từ trời

Vùng lên dân Chúa vùng lên
Đứng nơi sứt mẽ cầu thay đêm ngày
Một nguồn sức sống vô biên
Mở ra mặc Khải, mắt nhìn biết Cha

Từ nay cho đến đời đời
Ồ Đấng Thượng Cổ, Ngài hằng yêu ta
Trong cơn nguy biến nước nhà
Tình Ngài che phủ, Mắt Ngài dẫn đưa

Xin Cha nhớ đến Việt Nam
Xin Ngài thương xót, nguyện Ngài gia ơn
Mở ra cánh cửa Ngợi Khen
Tôn vinh Chúa Đấng Đời Đời yêu thương!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 7-5-2020
http://www.luathiengvn.com

Một Ngày Của Sự Đắc Thắng!

Ngày 2, Tháng 5, Năm 2020

Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là Chúa của quá khứ, của hiện tại và của tương lai vì Ngài không hề bị giới hạn trong thời gian và khoảng cách.

Trong hành trình từ đất về trời chúng ta sẽ có những khoảnh khắc vượt thời gian và không gian trong Chúa khi chúng ta đồng hành với Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đức Chúa Trời Toàn Tri và Đức Chúa Trời Toàn Tại!

Hôm nay, hôm nay chính là ngày của Chúa, ngày mà Chúa đã chỉ định từ trước vô cùng. Hôm nay là một ngày của sự giải phóng, của sự khai phóng, của sự triển khai của vương quốc Chúa.

Đúng thế, hôm nay là ngày của Chúa và khi chúng ta ở trong Ngài, thì ấy cũng chính là ngày của chúng ta; ngày Chúa chỉ định để thực thi ý chỉ của thiên đàng qua những ống dẫn, những chiếc bình gốm thô sơ, bất toàn như chúng ta. Hallelujah!

Hôm nay chính là ngày ấy. Vấn đề là, chúng ta có đang lắng nghe để nắm bắt ý Chúa cho hiện cảnh chăng? Thật vậy, hôm nay là một ngày của sự Đắc Thắng vì Giê-hô-va Vạn Quân, Ngài chưa hề một lần thất trận.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-5-2-20
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~
“vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế-gian; và sự thắng hơn thế-gian, ấy là đức-tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế-gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?” – I Giăng‬ ‭5:4-5‬ ‭VB1925‬‬

Từ Vọng Canh Vào Chốn Trận Tiền

Ngày 2, Tháng 5, Năm 2020

Bước lên đây, vào chốn vọng canh
Từ nơi ấy, lắng nghe tiếng Chúa
Giờ thức tĩnh, cơn mơ thế kỷ
Tiếng Tù Và, vang vọng nơi cao

Nữ chiến binh, dũng cảm can trường
Nam chiến binh, khai phóng mọi nơi
Con dân Chúa, giờ ta đã đến
Hãy vùng lên, chổi dậy Ba Miền

Nhìn lên Chúa, mắt chăm nhìn Chúa
Đấng Đi Đầu, Lời Chúa quang khai
Mở mắt lòng, mở khoá ngục tù
Phá tan xiềng, giải phóng dân ta

Nơi kín nhiệm, lắng nghe tiếng Chúa
Ngài nói gì, hiện cảnh của ta?
Tiếng Người Chăn, “Chiên Ta nghe tiếng!”
Chỉ làm theo, tiếng Chúa phán truyền

Huyết Chiên Con, thanh tẩy mọi lòng
Bao bệnh tật, tan biến giờ này
Đấng Chữa Lành, lòng nhân từ Chúa
Mỗi buổi sáng, ơn Chúa gia tăng

Lòng mừng vui, ca ngợi Danh Chúa
Mở cửa trời, Phước Ngài vô hạn
Đấng Ban Cho, thật không kể xiết
Lòng rộng rời, tha thứ bao dung

Kìa đạo binh, hùng mạnh Gia-vê
Tiếng vang rền, chiến Mã xông lên
Chẳng run sợ, xông ra lãnh thổ
Lửa Thiêng Ngài, thiêu đốt kẻ thù

Chân nhanh nhẹn, như con nai cái
Bước lên cao, vào chốn cao hơn
Trước mặt ta, đất trời rúng động
Vượt tường thành, giải phóng dân ta

Đoàn Dũng sĩ, trong ngày chinh chiến
Đồng một lòng, với thiên binh Chúa
Chúa Vạn Quân, Cờ Xí tung bay
Ngày của Chúa, ngày của dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥 2-5-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
““Hãy thổi tù và báo động ở Si-ôn. Hãy thổi kèn inh ỏi báo động trên núi thánh của Ta. Hãy làm cho toàn thể dân cư trong xứ run lên sợ hãi, Vì ngày của CHÚA đang đến; nó đến gần rồi. Ðó là một ngày tối tăm u ám, Một ngày mây đen mù mịt.

“Giống như ánh bình minh tỏa rạng trên các núi đồi, Một đoàn quân đông đúc và hùng mạnh tiến vào cũng như vậy. Từ trước đến giờ chưa hề có như thế, Trong những năm của các thế hệ về sau cũng sẽ chẳng có như thế bao giờ. Trước mặt chúng lửa hừng bốc cháy ngút ngàn; Sau lưng chúng ngọn lửa vẫn cất cao thiêu rụi. Trước khi chúng đến, đất nước đẹp như Vườn Ê-đen; Sau khi chúng đi qua, xứ sở trở thành tiêu điều hoang vắng.

“Chẳng gì có thể thoát khỏi chúng. Chúng có hình thù như một đàn ngựa rất đông. Chúng tiến tới như các chiến mã xông vào trận mạc. Chúng nhảy trên các đỉnh núi đồi.

“Tiếng chúng vang rền như đoàn xe chiến mã chạy nhanh, Như lửa gặp rơm bốc cháy, Như đoàn hùng binh xông ra chiến trận. Trông thấy chúng, các dân sầu não, Tất cả đều thất sắc rụng rời.

“Chúng xông tới như một đoàn dũng sĩ; Chúng trèo tường như các chiến sĩ công thành. Ai nấy đều nhắm phía trước thẳng xông; Không ai trệch chân qua lối kẻ bên cạnh.

“Chúng không xô đẩy nhau, Ai theo đường nấy; Chúng xông qua mọi thứ khí giới, Và chúng chẳng hề hấn gì. Chúng tràn vào thành, Chúng chạy trên tường thành, Chúng leo lên các tòa nhà, Chúng trèo vào các cửa sổ như quân trộm cắp. Trước mặt chúng, đất rúng động, trời run rẩy; Mặt trời và mặt trăng tối sầm lại; Các tinh tú không tỏa ánh sáng nữa.”

“CHÚA cất tiếng trước đạo quân của Ngài; Ðạo quân của Ngài thật đông đảo thay! Những kẻ thi hành mệnh lệnh của Ngài quả là hùng mạnh. Ngày của CHÚA thật lớn lao và khủng khiếp! Ai có thể chịu nổi?” – Giô-ên‬ ‭2:1-11‬ ‭BD2011‬‬

Bứng Nhổ Tận Gốc

Ngày 30, Tháng 4, Năm 2020

Đánh Đông dẹp Bắc đâu nào
Mở ra khai phóng Ba Miền dân ta
Dấy lên, dân Chúa vùng lên
Gia-vê Chúa Đấng giải vây dân tình

Cớ sao ta vẫn bôn ba?
Tìm tình yêu Chúa, nơi này chốn kia?
Giờ ta tìm kiếm Mặt Cha
Trong nơi kín nhiệm lời Cha tỏ tường

“Chiên Ta nghe tiếng của Ta!”
Một lòng nhìn biết tình Ngài bao la
Không còn than khóc đêm ngày
Chẳng còn than thở, mắt nhìn biết Cha

Như cây nhớ cội tìm nguồn
Ôi nguồn nước sống từ trời Cha ban
Tẩy thanh tống khứ kẻ thù
Một con đường mới mở ra giờ này

Xoay lòng xoay hướng ăn năn
Cắt đứt mọi mối thông đồng gian manh
Bứng nhổ tận gốc ác gian
Lời Cha công bố, chữa lành nước ta

Mắt ta chăm chú việc gì
Đánh hạ tượng chạm, phá tan mọi xiềng
Hướng lòng, lên chốn cao hơn
Đồng hành với Chúa khắp nơi trên trời

Thẫm quyền thân vị Cha ban
Đánh đâu thắng đó dân Ngài vùng lên
Thời kỳ chinh chiến đến rồi
Xông ra lãnh thổ, đánh lùi Ma-môn

Mở tai mở mắt mở lòng
Xin Cha khai phóng, ngục tù giải oan
Thiên binh của Chúa ô kìa
Lắng nghe tiếng Chúa, vây quanh quân thù

Mở ra cánh cửa Ngợi Khen
Bứng nhổ tận gốc, tẩy thanh vùng miền
Dang Xưng của Chúa diệu kỳ
Dang Ngài Loan tỏa vùng trời Biển Đông

Từ đây cho đến đời đời
Chiến binh dũng mãnh can trường vùng lên
Đẩy lùi gian ác tham quan
Đánh hạ, tống khứ ác linh “giáo quyền!”

Gia-vê Chúa Đấng Nis-si
Mở đường mở lối cho con dân Ngài
Cờ Ngài chiến thắng tung bay
Vang lừng chổi dậy, Ba Miền vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 30-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Nhánh và Gốc

Ngày 26, Tháng 4, Năm 2020

Chúa đang khai phóng mỗi người trong chúng ta hầu mở rộng vương quốc Ngài. Trong thời gian vừa qua, chúng ta nhìn biết rằng Đức Thánh Linh đã và đang liên tục tháo gỡ những rào cản trong tư duy trong con dân Ngài và có thể nói rằng trong mọi tầng cấp xã hội lẫn kinh tế, trong nhiều quốc gia trên thế giới (toàn cầu) để chuyển đổi chúng ta trong nhiều lĩnh vực.

Vì sao? Vì Đức Chúa Trời đang đánh hạ các cơ cấu tối tăm bao gồm những cơ cấu Ma-môn trong nhiều hình thức đang khống chế thế gian này. Trong thời gian sắp đến, chúng ta sẽ phải nhìn biết sự vận hành của Thần Chúa và nền tảng của cuộc sống chúng ta cần được đặt trọn vẹn, trên hệ thống và giá trị của Nước Đức Chúa Trời.
Có nghĩa rằng, sẽ đến một lúc mà chúng ta cần đặt trọn niềm tin và lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời của sự giao ước, trong bổn tánh và Danh Tính của Ngài.

Đối tượng Đức tin của chúng ta là ai? Chúng ta đang tin gì và chúng ta đang lắng nghe tiếng nói của ai? Chúng ta có đang đặt trong lòng tin cậy mình trong một tổ chức, một phương pháp, một “giáo chủ” nào chăng? Chúng ta có đang đặt lòng trông cậy mình trên tri thức qua các lý luận của con người nào chăng? Mắt chúng ta đang chăm chú nhìn ai, hoặc nhìn gì?

“Chiên Ta nghe tiếng Ta!” là một nền tảng chính chắn của một Cơ Đốc Nhân; mối liên hệ giữa chúng ta và Chúa vẫn là một nền tảng cốt lõi của con dân Chúa. Vì, ngoài Chúa, chúng ta sẽ không làm gì được:

“Ta là cây nho, các ngươi là nhánh; ai ở trong Ta, và Ta ở trong người ấy, người ấy sẽ kết nhiều quả, vì ngoài Ta các ngươi chẳng làm chi được.” – Giăng‬ ‭15:5‬ ‭BD2011‬‬

Đây là một thời thuận lợi để chúng ta ăn năn và xoay hướng, để cởi bỏ tất cả những gì không thuộc về Chúa. Sự ăn năn là một món quà quý giá Chúa ban cho. Nguyện xin Chúa mở mắt, mở lòng để chúng ta nhìn biết Ngài là ai trong hiện cảnh.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 26-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Đường Đến… Phòng Cao!

Ngày 24, Tháng 4, Năm 2020

Con đường yên nghỉ trong Cha
Vào đường Thánh ấy, Mặt Ngài sáng soi
Con đường yên tĩnh tình yêu
Mắt nhìn xem Chúa, mở lòng chào Cha

Mắt nhìn mặt ngắm Thánh Nhan
Vinh quang rực sáng, cửa trời mở ra
Phòng Cao là chốn nơi nào?
Ấy nơi kín nhiệm, Lời Ngài quang khai

Một lòng, một ý, một Cha
Đồng tâm hiệp một, Thần Ngài viếng thăm
Con đường đi đến Phòng Cao
Một con đường hẹp, một lòng ăn năn

Chúa ơi xin viếng thăm con
Một lòng trông đợi, Lời Cha kiếm tìm
Chẳng còn tang tóc bôn ba
Bên dòng Bình Tịnh, từ trời ban cho

Lửa Thiêng giáng xuống từ trời
Mở ra, bứt phá, phá tan mọi xiềng
Nhìn xem mùa gặt, ô kìa
Con gặt bén gót người gieo giờ này

Ôi đồng lúa chín bao la
Tình Cha khai phóng, mở mang Nước Trời
Triển khai ân tứ dân Ngài
Ngợi khen mở khoá ngục tù dân ta

Đường về lên chốn Phòng Cao
Ấy nơi kín nhiệm, kiếm tìm Mặt Cha
Khắp nơi, mọi chốn, mọi thì
Sha-mAH Ngài ở cùng ta trọn đời

Đi trong ánh sáng Mặt Ngài
Bầu trời rao báo sự vinh quang Ngài
Phóng Cao là chốn, nhà ta
Năng quyền của Chúa, thẫm quyền Cha ban

Mặc lấy quyền phép từ trên
Bước đi trong Chúa, năng quyền vô song
Dấu kỳ phép lạ ô kìa
Theo ta bén gót, tỏ bày tình Cha

Chẳng theo mưu kế kẻ gian
Chớ đồng hành với ác linh “giáo quyền”!
Vẫy tay từ giã đường xưa
Kìa con Đường Thánh mở ra giờ này

Trở về bên Chúa, Cha ta
Trởv ề với Chúa, tình yêu ban đầu
Một dòng Phước hạnh tràn tuôn
Phóng Cao là chốn ta tìm gặp Cha!

Lửa Thiêng Việt Nam – 24-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Bày Tỏ Qua Sự Ban Cho

Ngày 18, Tháng 4, Năm 2020

Tối hôm nay Chúa Thánh Linh nhắc nhở tôi cầu nguyện xin Chúa mở ra một con đường sống cho những con người đang ở trong tình cảnh thiếu thốn nghèo đói.

Đây là một thời điểm để chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa một cách cụ thể qua sự cho ra, qua sự ban cho. Chúa Ngài là Đức Giê-hô-va Di-rê, nguồn cung ứng của Ngài vô biên. Chúa là Đấng hay làm phép lạ và không việc gì là quá khó cho Ngài.

Mọi việc chúng ta làm trên đất là để bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời với một thế gian hư mất. Nguyện xin Chúa Thánh Linh khai phóng lòng ban cho giữa vòng con dân Ngài.

Đây là một thời điểm của các dấu kỳ phép lạ và chúng ta sẽ là những ống dẫn, những công cụ để mở rộng vương quốc Ngài. Xin Chúa ban cho chúng ta sự bén nhạy để vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam- 18-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Không Gì Quá Khó Đối Với Chúa

Ngày 18, Tháng 4, Năm 2020

Chúa vẫn có thể đảo ngược mọi tình thế để giải phóng dân tộc chúng ta. Hãy nhớ rằng dân Y-sơ-ra-ên đã bị Ai-cập khống chế trong 430 năm và khi con dân Chúa than khóc, Ngài đã lắng nghe lời cầu xin của họ.

Vì thế, Chúa không tây vị bất cứ một ai. Hãy kêu cầu đến Danh Ngài. Chúa đang lắng tai và tìm kiếm những ai đang tìm kiếm Mặt Ngài.

Ngài đã dấy lên Môi-se. Ngài đang dấy lên nhiều chiến binh để cầu thay cho đất nước. Bạn là một phần tử quan trọng trong đội binh này!

Hãy lắng nghe tiếng truyền phán của Chúa. Ngài đang muốn chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ cần vâng theo lời Chúa phán dạy. Muôn vàn thiên binh của Chúa đang sẵn sàng đồng hành với chúng ta trong chiến trận.

Chúa là tốt lành!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Nhìn Biết Sự Chuyển Đổi

Ngày 20, Tháng 4, Năm 2020

Trong thời điểm này, dường như Chúa đang thay đổi tất cả mọi việc. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một khoảnh khắc “Sê-la” để dừng lại cho một sự chuyển đổi rất lớn. Thậm chí, Ngài cho phép để cả thế gian, trong mọi quốc gia, mọi dân tộc có một cơ hội để nhìn biết Ngài và nhìn biết đường lối của Ngài đang được thể hiện trong mọi tầng cấp xã hội, trong nhiều cơ cấu, chính quyền cũng như hội thánh Chúa.

Điều này cũng rất là giản dị. Hãy suy gẫm vài điều như sau:

Trong thời điểm cách ly này, bạn có nhận thấy những việc làm chúng ta thường làm theo thói quen trước đây đã được dừng lại, không thể tiếp tục làm nữa. Và có những sinh hoạt, khi nghĩ lại, thật là những sự việc mà gần như là không cần thiết.

Ngược lại, chúng lại là những sự việc khiến chúng ta bị chi phối, bị đánh lạc hướng. Có lắm chuyện, khi suy gẫm lại, chúng ta có thể tạm gọi là những công chuyện bận rộn của những “con thiêu thân”. Tức là sao ạ? Chúng ta cũng có thể tạm kết luận là những việc “chạy bá vơ và đánh gió”.

Đồng thời, có những sự việc tuy là hữu ích nhưng sau cơn cách ly này, thì có thể chúng không là những điều mà Chúa sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta theo chí hướng ấy nữa. Vì sao? Vì cái thế giới của chúng ta đã được Chúa cho phép biến đổi sau cơn cách ly mà chúng ta đang hiện trải nghiệm.

Trong thời điểm này, các doanh nghiệp đã phải nhìn biết rằng họ cần chuyển đổi trong một cách làm việc khác biệt, qua những phương tiện truyền thông khác biệt. Tất cả, đều đang được chuyển đổi để thích hợp với tình huống. Và, hẳn nhiên, Đức Chúa Trời đang cho phép những sự chuyển đổi này xảy ra để khôi phục nền tảng hội thánh Chúa theo hệ thống và giá trị của Nước Đức Chúa Trời.

Nếu chúng ta đã quá chú tâm về các hình thức, về cũng cố thiết kế các cơ sỡ, hiện giờ chúng ta thấy như thế nào? Ngay cả các ngôi nhà thờ ‘hoành tráng’ mà chúng ta đã xây dựng, giờ đây, chúng ta cũng không thể xử dụng chúng. Tôi không bao giờ có ý đả kích công việc xây dựng nhà thờ, vì Chúa có cho phép thì chúng ta mới cảm động mà làm.

Thế nhưng, Chúa muốn làm một điều mới giữa vòng con dân Chúa, Ngài muốn chuyển đổi chúng ta để khôi phục những gì đã bị đánh mất hoặc là để chúng ta bước ra khỏi những cơ cấu hằng khống chế chúng ta hoặc giới hạn sự vận hành linh động của Đức Thánh Linh. Đây là một thời điểm để chúng ta trở về với Cội Nguồn, trở về với mối liên hệ mật thiết trong Giao Ước Ngài!

Xin Chúa ban cho chúng ta một sự bừng tĩnh tươi mới để ăn năn và xoay hướng. Có những điều Chúa đã cho phép chúng ta làm trong thời gian qua. Nhưng hôm nay, hôm nay, Ngài đang làm một điều mới mẻ. Nguyện xin Chúa mở mắt thuộc linh để chúng ta nhìn biết ý chỉ Ngài trong Kỷ Nguyên mới này.

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-4-2020
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~
Ghi Chú: Bạn có thể tham khảo một bài viết ngắn về một khoảnh khắc Sê-la tại địa chỉ này: https://wp.me/p6FAtg-3D3

“Nầy, Ta đang làm một việc mới. Kìa, việc ấy đang bắt đầu xảy ra, Các ngươi không nhận thấy sao? Ta sẽ mở một con đường giữa đồng hoang vắng vẻ, Khơi nguồn các dòng sông giữa sa mạc khô khan. Những thú rừng, chó rừng, và đà điểu sẽ tôn ngợi Ta; Vì Ta ban nước uống giữa chốn đồng hoang, Khiến các sông nước tuôn tràn trong sa mạc, Ðể có nước cho tuyển dân Ta uống. Ấy là dân Ta đã tạo dựng cho chính Ta, Ðể họ có thể rao ra lời ca ngợi Ta.” – Ê-sai‬ ‭43:19-21‬ ‭BD2011‬‬

Giờ Đã Đến!

Ngày 18, Tháng 4, Năm 2020

Một ngày, hai ngày, ba ngày
Ôi dòng Huyết Báu nhiệm mầu Giê-su
Giờ Ngài sống lại trong ta
Rao truyền Danh Chúa khắp nơi vùng miền

Danh Cha toả sáng đêm khuya
Lời Cha êm dịu, tình Ngài vô biên
Có ai sánh kịp với Ngài
Tình yêu cụ thể qua lòng ban cho

Con dân Chúa mở lòng ra
Tình Cha khai phóng, cho ra mọi điều
Di-rê Ngài Đấng ban cho
Ban cho, giải phóng, chữa lành dân ta

Giê-su, ôi Chúa Giê-su
Tình yêu của Chúa giải vây mọi lòng
Chúa Phục Sinh sống trong ta
Tỏ bày lòng Chúa, tỏ bày lòng Cha

Ô kìa, dòng Nước Vĩnh Hằng
Từ Ngôi Trời rót, vào lòng dân gian
Một nguồn sự sống vô biên
Vào lòng nhân thế, chữa lành muôn dân

Nhằm ngày Lễ Hội Ngũ Tuần
Ngài ban Lưỡi Lửa, Năng Quyền trên cao
Lửa Thiêng của Chúa ban cho
Tẫy thanh, thiêu đốt mọi điều ác gian

Giờ ta đang ở nơi nào?
Ấy nơi Thánh Chúa ngự vào tâm ta
Mở lòng xin Chúa viếng thăm
Thần Cha sống động phá tan ưu phiền

Mở lòng, bẻ khóa gông cùm
Xin Cha giải phóng dân Ngài Cha ơi
Chớ theo phương cách, giáo điều
Phá tan, đánh hạ, mọi danh “Giáo Quyền”

Lửa Linh xin Chúa gia tăng
Từ trời giáng xuống, mở lòng dân ta
Từ đây cho đến đời đời
Ăn năn, nhìn biết chính Ngài là Cha

Chúa Phục Sinh sống trong ta
Sống qua lối sống, sống trong tình Ngài
Bước lên vào chốn cao hơn
Đạo binh hùng mạnh, xông ra trận tiền

Không gì quá khó cho Ngài
Mở lòng chào đón ý Cha từ trời
Như cây nhớ Cội, tìm Nguồn
Trở về với Đấng Yêu Thương Đời Đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 18-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Phòng Cao Đợi Chờ

Ngày 17, Tháng 4, Năm 2020

Một thời chuyển đổi đến rồi
Chuyển thay, biến đổi mọi điều dân Cha
Mở tai, mở mắt, mở lòng
Xin Cha khai phóng, mùa gặt gia tăng

Một con đường mới mở ra
Trong nơi kín nhiệm Lời Ngài sáng soi
Giờ ta chờ đợi, Phòng Cao
Chờ điều Cha hứa, Năng Quyền từ trên

Trong nơi yên tĩnh, biết Ngài
Nhận từ nơi Chúa, tình yêu đại ngàn
Bước vào yên nghỉ trong Cha
Sha-lôm, Chúa Đấng Bình An Đời Đời

Sau ngày Lễ Hội Vượt Qua
Năm mươi ngày đếm, từng ngày chờ trông
Lửa Thiêng giáng xuống từ trời
Đốt thiêu, bẻ khóa mọi xiềng dân ta

Mở ra khai phóng mọi lòng
Mặc lấy quyền phép từ trời Cha ban
Lưỡi như Lửa Thánh ngự vào
Tẫy thanh, khai phóng, Năng Quyền Cha ban

Chứng Nhân, phép lạ dấu kỳ
Báp-têm bằng Lửa đánh lùi ác gian
Không còn tang tóc bơ vơ
Thánh Linh giáng xuống cửa trời mở ra

Xin Cha khai phóng dân tình
Ngục tù mở khoá phá tan mọi xiềng
Ôi tình yêu Chúa diệu kỳ
Một lòng rao báo Tinh Lành mọi nơi

Giờ con dân Chúa triển khai
Thánh Linh của Chúa giải vây mọi lòng
Xin Cha mở khoá dân con
Một lòng, một ý Ba Miền vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-4-2020
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~
“Trong khi họp với họ, Ngài truyền cho họ, “Ðừng rời Giê-ru-sa-lem, nhưng phải chờ điều Ðức Chúa Cha đã hứa, đó là điều các ngươi đã nghe Ta nói, vì Giăng đã làm báp-têm bằng nước, nhưng ít ngày nữa các ngươi sẽ được báp-têm bằng Ðức Thánh Linh.”

Ngài phán với họ, “Thời kỳ và thời điểm mà Ðức Chúa Cha đã tự quyền định lấy là điều các ngươi không được cho biết; nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng và làm những nhân chứng của Ta tại Giê-ru-sa-lem, khắp miền Giu-đê, miền Sa-ma-ri, cho đến tận cùng trái đất.”” – Công-vụ Các Sứ-đồ‬ ‭1:4-5, 7-8‬ ‭BD2011‬‬

Quyền Năng Trong Giao Ước Mới

Ngày 16, Tháng 4, Năm 2020

Vì sao Huyết của Chúa Giê-xu mang lại sự giải phóng, chữa lành cho chúng ta? Điều này thật là một điều giản dị và để hiểu.

Hê-bê-rơ 12:18-29 cho chúng ta biết rằng sự đổ huyết của Đức Chúa Giê-su, Đấng Trung Bảo, trên Thập Tự Giá là một ấn chứng của giao ước mới được thiết lập giữa Thượng Đế và con người.

Điều này Đức Chúa Trời đã từng thiết lập với Áp-ram (tức là Áp-ra-ham) trong ‭‭Sáng thế Ký‬ ‭15:1-21.‬ Trong giao ước này Chúa đã giáng xuống để thiêu đốt của lễ của Áp-ra-ham và Đức Chúa Trời đã thành lập giao ước của Ngài với Áp-ra-ham với một lời hứa ban cho ông và dòng dõi ông trong giao ước như sau:

“Khi mặt trời đã lặn, thình-lình sự tối-mịt giáng xuống; kìa, có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa loè ngang qua các xác-thịt đã mổ. Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao-ước cùng Áp-ram, mà phán rằng: Ta cho dòng-dõi ngươi xứ nầy, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát, là xứ của các dân Kê-nít, Kê-nê-sít, Cát-mô-nít, Hê-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im, A-mô-nít, Ca-na-an, Ghi-rê-ga-sít và Giê-bu-sít.”

Vì thế, chúng ta nhìn biết rằng mối liên hệ mật thiết của chúng ta với Đức Chúa Trời được đặt trên nền tảng của giao ước Chúa và Ngài đã sai phái con Một của Ngài, Đức Chúa Giê-su, Đấng Trung Bảo, để chết thế cho chúng ta trên Thập Tự Giá chính là một Giao Ước Mới Chúa ban cho nhân loại.

Điều này có nghĩa rằng, khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của đời mình, chúng ta thật đang bước vào mối liên hệ trong Giao Ước mới của Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giê-su. Cũng như trong giao ước thụ̣ộc Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời đã dành sẵn những lời hứa ơn phước cho bất cứ một ai đặt lòng tin cậy trong Chúa Giê-su.

Khi chúng ta bước vào mối liên kết với Chúa, tức là sự giao ước với Ngài, chúng ta cần suy gẫm một điều cơ bản như sau:

Ấy là, những sự vương vấn hoặc liên kết nào ngoài Chúa tức là những giao ước với các cơ cấu thần tượng hoặc bất cứ điều gì không thuộc về Chúa cần được hủy phá, cần được cắt đứt thì chúng ta mới có thể liên kết với Chúa một cách trọn lành.

Khi chúng ta bước đi trong giao ước Chúa, Ngài sẽ là Đấng Đi Đầu để hướng dẫn chúng ta trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chúng ta chẳng cần phải bôn ba để tranh đấu cho sự giải phóng của chính mình hoặc để nhận được ơn phước của Ngài. Tất cả những lời hứa ơn phước của Chúa được gói trọn trong mối giao ước giữa Chúa với chúng ta.

Hãy nhớ rằng Chúa là Đấng Thành Tín, Ngài sẽ giữ trọn các lời hứa khi chúng ta liên tục ở trong mối liên hệ mật thiết với Chúa hằng Ngài. Chúa là tốt lành!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-4-2020
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~
“Anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng, hoặc tối-tăm, hoặc âm-ế, hoặc gió dữ, hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh-khiếp đến nỗi ai nghe đều nài-xin đừng nói với mình nữa; vì họ không chịu nổi lời phán nầy: Dẫu loài thú-vật tới gần núi nầy cũng sẽ bị ném đá. Lại cảnh-trạng đó rất kinh-khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: Ta thật sợ-sệt và run-rẩy cả người. Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên-sứ nhóm lại, gần Hội-thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh-hồn người nghĩa được vẹn-lành,

“gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung-bảo của giao-ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy.

“Anh em hãy giữ, chớ từ-chối Đấng phán cùng mình; vì nếu những kẻ kia cự Đấng truyền lời báo-cáo ở dưới đất, còn không tránh khỏi thay, huống chi chúng ta, nếu cự Đấng truyền lời báo-cáo từ trên trời, thì càng không tránh khỏi được.

“Tiếng Đấng ấy bây giờ rúng-động cả đất, hiện nay phán hứa rằng: Còn một lần nữa, ta sẽ chẳng những rúng-động đất mà thôi, nhưng cũng rúng-động trời nữa. Vả, trong những chữ: Còn một lần nữa, tỏ ra rằng các vật hay bị rúng-động, vì là những vật đã chịu dựng nên, sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng-động được còn lại.

“Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng-động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính-sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài; vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu-đốt.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭12:18-29‬

Bước Vào Sự Yên Nghỉ

Ngày 15, Tháng 4, Năm 2020

Nếu ai đó vòng chúng ta vẫn chưa có thể đi vào sự yên nghỉ của Chúa trong cơ hội Chúa hiện ban cho chúng ta trong thời điểm này thì chúng ta cần tự xét mình xem những rào cản nào vẫn còn khống chế chúng ta?

Chính tôi cũng không ngoại lệ. Nguyện xin Chúa giải phóng chúng ta!

Sự yên nghỉ trong Chúa được đặt trên nền tảng của mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Đối tượng của Đức Tin chúng ta là ai? Chúng ta có thể hoàn toàn đặt trọn niềm tin hoặc niềm trông cậy của mình trong Chúa không? Sự bôn ba đấu tranh là một dấu hiệu của con người xác thịt chúng ta đang trong một nổ lực để tự giải cứu chính mình.

Ngay cả sự việc chúng ta liên tục tìm kiếm phương pháp, công thức để được giải phóng, tuy có vẻ như là một điều tốt, nhưng chính nó bày tỏ nổ lực cá nhân trong xác thịt.

Hẳn nhiên Chúa cũng sẽ nhìn biết tấm lòng tìm kiếm của chúng ta. Nhưng hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót và Ngài có nhiều đường lối để giải phóng chúng ta một cách siêu nhiên theo ý chỉ và thời điểm của Ngài.
Chớ lo ngại vì thật ra Đức Chúa Trời đang tìm kiếm, Ngài đang trông đợi một cơ hội để giải phóng chúng ta. Chúa là tốt lành.

Hãy bước vào sự yên nghỉ của Chúa!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 15-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Sự Tỏ Ra Cụ Thể

Ngày 12, Tháng 4, Năm 2020

Hôm nay là một ngày để thể hiện danh tánh trung thực của chúng ta, trong địa vị làm con Đức Chúa Trời!

“Thật thế, muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma‬ ‭8:19‬ ‭VB1925‬‬

Danh tánh của chúng ta không tuỳ thuộc vào việc chúng ta làm hay không làm. Nó cũng không tuỳ thuộc vào công việc sinh sống hoặc địa vị của chúng ta trong xã hội. Danh tánh của chúng ta được đặt trên nền tảng của mối liên hệ trong giao ước giữa Chúa với chúng ta.

Chúng ta thuộc về một vương quốc không hề bị rúng động bởi bất cứ một điều gì.

Nếu có ai đó nói rằng, chúng ta cần phải làm điều này, điều nọ; chúng ta cần đi theo quy luật kia; chúng ta cần phải được sự khai phóng của người này, người kia, hãy cảnh báo! Hẳn nhiên Chúa sẽ xử đúng nhiều công cụ để giúp đở chúng ta. Nhưng hãy thận trọng, không khéo chúng ta lại để cho nhiều cơ cấu và luật lệ hoặc phương thức của con người giới hạn sự vận hành của Đức Thánh Linh trong cuộc đời chúng ta.

Vì sao? Hãy nhớ rằng sau khi Chúa Giê-su sống lại, Ngài đã truyền dạy cho họ chờ đợi trên Phòng Cao cho đến khi họ nhận được quyền phép tu trên cao vào ngày Lễ Ngủ Tuần, cũng được gọi là Lễ Hội Mùa Gặt. Họ đã nhận được phép Báp-tem bằng Đức Thánh Linh, rồi từ đó họ đã được sai phái để rao truyền Tin Linh trong khắp các lãnh thổ khởi đầu từ Giê-ru-sa-lem.

Chúng ta đang di chuyển trong thời điểm này, một thời gian có tính cách tiên tri, sau khi Chúa Giê-su sống lại, 50 ngày trước ngày Lễ Ngủ Tuần!

Chúng ta thật đang bước đi trong giai đoạn “Phòng Cao”, đây là một thời điểm để tìm kiếm Chúa trong nơi kín nhiệm cũng như xưa kia khi 120 con dân Chúa nhóm họp trên “Phòng Cao” trước khi bước vào một mùa gặt Chúa đã sắm sẵn cho họ.

Nguyện xin Chúa tiếp tục gia tăng mặc Khải của Ngài để chúng ta nhìn biết mình là ai trong Đấng Christ!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-4-2020
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Thật thế, muôn vật ước-ao nóng-nảy mà trông-đợi con-cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.” – Rô-ma‬ ‭8:19‬ ‭VB1925

“Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, là Cha vinh-hiển, ban thần-trí của sự khôn-sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông-cậy về sự kêu-gọi của Ngài là thể nào, sự giàu-có của cơ-nghiệp vinh-hiển Ngài cho các thánh-đồ là làm sao, và biết quyền vô-hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối-thượng của năng-lực mình, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế-lực, mọi quân-chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội-thánh, Hội-thánh là thân-thể của Đấng Christ, tức là sự đầy-đủ của Đấng gồm-tóm mọi sự trong mọi loài.” – Ê-phê-sô‬ ‭1:17-23‬ ‭VB1925

Một Khoảnh Khắc “Sê-la”

Ngày 11, Tháng 4, Năm 2020

Cả thế gian đang ở trong một khoảnh khắc “Sê-la”, tức là một sự dừng lại, vì, Chúa đang chuẩn bị một mùa gặt lớn trong một Kỷ nguyên mới.

Chúng ta cần nhìn biết rằng tất cả những diễn biến của hiện cảnh, là vì Chúa cho phép và Ngài đang vận hành để sắp xếp lại mọi cơ cấu trong các thể chế của nhiều quốc gia, và để giải phóng con dân Ngài ra khỏi những cơ cấu tôn giáo đang giới hạn sự vận hành của Thần Chúa!

Vì thế, chúng ta đang ở trong một khoảnh khắc “Sê-la”, của một bước ngoặt, một thời điểm đoán định. Đây là một cơ hội để chúng ta:

1. Trở lại với tình yêu ban đầu với Chúa
2. Nhìn biết Chúa Đấng Chữa Lành, Ngài là Đấng có thể khôi phục cuộc đời chúng ta một cách trọn vẹn
3. Bước vào sự yên nghỉ của Chúa và lắng nghe tiếng Chúa trong nơi kín nhiệm
4. Chuẩn bị để bước vào mùa gặt trong quyền năng của Chúa Phục Sinh
5. Kiểm điểm Đức tin để bước ra khỏi thuyền hầu thể hiện danh tánh trung thực trong địa của làm con Đức Chúa Trời!

Hãy mở rộng lòng chúng ta để cho ra, chúng ta sẽ nhìn thấy nguồn cung ứng vô biên của Chúa khi chúng ta sống theo hệ thống giá trị của Nước Đức Chúa Trời.

Hãy tỉnh thức để nhìn biết Chúa trong hiện cảnh, trong một khoảnh khắc “Sê-la” siêu nhiên Chúa đang ban cho chúng ta!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 11-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Nhìn Biết Hiện Cảnh

Ngày 7, Tháng 4, Năm 2020

Mỗi một người trong chúng ta thể hiện nhiều mối cảm xúc khác biệt khi được Đức Thánh Linh động chạm.

Có người thì khóc nhiều…
Có người nói lớn tiếng gần như là “la lối”…
Có người thể hiện qua sự rung cảm của tay chân …
Có người thì chỉ cười…
Có người thì ở trong sự tĩnh lặng…

Chúng ta không nên xét đoán qua hình thức của xúc cảm bề ngoài vì chỉ có Chúa là Đấng có thể dò xét được tấm lòng của con người!

Vì thế, chúng ta cần trở nên bén nhạy để nhìn biết và phân biệt thật giả. Chức năng này sẽ được Chúa gia tăng khi chúng ta đến gần Ngài thường xuyên trong nơi kín nhiệm.

Và, đến một lúc nào đó, khi chúng ta nghe thấy sự việc, những lời chia sẻ của ai đó, hoặc có lắm lúc, chúng ta không cần mở miệng lên tiếng, thì Đức Thánh Linh cũng có thể xác chứng những điều mắt thấy tai nghe và Ngài sẽ cho chúng ta nhận xét một cách chính chắn qua sự cảm thông của Đức Thánh Linh vì Thần Lẽ Thật nhìn biết mọi việc!

Việc này thật là dễ hiểu. Một nhân viên ngân hàng thường được huấn luyện nhìn biết tiền bạc giả mạo bằng cách nào bạn có biết chăng? Họ được huấn luyện để nhận xét tiền thật và sau một thời gian nhìn biết tiền thật, họ sẽ tự nhiên phát hiện được tiền giả khi cầm đến nó.

Cũng thế, khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa thường xuyên, chúng ta cũng sẽ trở nên bén nhạy để nhận biết được các ác linh giả mạo, những tiên tri giả, những điều không thuộc về Chúa. Vì sao? Vì Thần Lẽ Thật trong chúng ta sẽ xác chứng mọi việc và những điều mắt thấy tai nghe sẽ được bày tỏ một cách rõ ràng trước mặt Chúa vì Chúa ở trong chúng ta khi chúng ta ở trong Ngài.

Chúng ta không cần ở trong sự hoang mang lo lắng về sự phỉnh gạt của ma quỉ hoặc của các linh giả dối. Khi chúng ta bước đi trong ánh sáng của Mặt Chúa, thì bóng tối sẽ phải lùi xa. Chỉ có vậy!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 7-4-2020
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Nầy là lời truyền-giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối-tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao-thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối-tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao-thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” – I Giăng‬ ‭1:5-7‬ ‭VB1925‬‬

Nhìn Và Biết!

Ngày 7, Tháng 4, Năm 2020

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy tình Cha
Cho con nhìn biết Mặt Cha giờ này

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy mùa Xuân
Cho con nhìn biết sắc Xuân tuyệt vời

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy lòng Ngài
Cho con nhìn biết tình Cha đại ngàn

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy Tay Cha
Cho con nhìn biết Tay Ngài gia ơn

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy Chân Ngài
Cho con nhìn biết thẫm quyền của Cha

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy Mắt Ngài
Cho con nhìn biết mọi đường lối Cha

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy Thần Ngài
Cho con nhìn biết năng quyền vô song

Xin Chúa mở mắt con
Cho con nhìn thấy hiện tình
Cho con nhìn biết Tay Cha vận hành

Xin Chúa mở mắt con
Ôi tình yêu Chúa bao la
Biển không dò được, lòng người chờ mong!

Lửa Thiêng Việt Nam – 07-04-2020
http://www.luathiengvn.com

Tiếng Mưa Đêm

Ngày 5, Tháng 4, Năm 2020

Tiếng mưa rã rít qua đêm
Lắng lòng chìm đắm trong dòng mưa đêm
Thấm nhuần ướt át lòng ai
Tiếng mưa mời gọi ai ơi trở về

Trở về với Chúa Cha yêu
Trở về trong tiếng mưa rơi đêm dài
Nhắn lòng, nhớ gọi về Nguồn
Gia-vê, Ngài chính cội nguồn của ta

Ngày qua tháng lại mưa về
Giọt mưa thấm ướt bờ vai đêm buồn
Tìm đâu nguồn sống cuộc đời
Xoay lòng thống hối ăn năn giờ này

Đời người thấm thoát qua đi
Chỉ trong khoảnh khắc như làn khói mây
Mở mắt nhìn thấy lòng Cha
Vòng tay ưu ái của Cha Đời Đời

Làm sao ta đến với Cha?
Mở lòng tin cậy, trong Con của Ngài
Vì lòng yêu mến dân gian
Chúa Trời sai phái Con Trời độc sinh

Giê-su, Chúa Thánh lâm phàm
Hy sinh tánh mạng chết vì tội ta
Hễ ai tin đến Danh Ngài
Nhận được sự sống đời đời của Cha

Giữa cơn giông tố nữa đêm
Tình Cha khai phóng, xoá tan đêm buồn
Một ngày tươi mới mở ra
Hừng đông áng sáng, Tình Mừng muôn dân

Chẳng như “tôn giáo” bâng quơ
Không là điều luật, giáo hình khắc khe
Ở trong liên kết tình Cha
Chẳng theo phương thức, rập khuôn luật hình

Trong tình yêu Chúa từ trời
Lắng nghe tiếng Chúa, thì thầm bên tai
Bước đi trong mối tương giao
Mắt Cha đưa dẫn, Tay Ngài bảo an

Bạn đang ở chốn nơi nào?
Bên bờ vô vọng, đơn côi một mình?
Giữa cơn giông tố đêm khuya?
Trong cơn mưa ấy, ta nhìn thấy Cha

Chúa Cha trông đợi, ô kìa
Hôm nay hãy mở lòng ra, chào Ngài
Kìa Vua Vinh Hiển viếng thăm
Con mưa Phước Hạnh từ trời Cha ban

Tiếng mưa dầm thấm tình Cha
Không còn tang tóc, chẳng còn bơ vơ
Đời ta có Chúa đi cùng
Tay trong Tay Chúa, mừng vui trọn đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 5-4-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~

“Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.” – Giăng‬ ‭3:16‬ ‭VB1925‬‬

Vòng Tay Cha

Ngày 4, Tháng 4, Năm 2020

Một thời thống hối ăn năn
Nối vòng tay lớn, vọng canh kêu cầu
Một thời xoay hướng xoay lòng
Vòng tay của Chúa, đón chào chúng ta

Một thời kết ước với Cha
Nối vòng tay lớn, mở mang Nước Trời
Một thời dâng tiếng ngợi khen
Vòng tay của Chúa, phá tan mọi xiềng

Một thời chổi dậy, dân ta
Nối vòng tay lớn, một lòng đứng lên
Một thời chinh chiến can trường
Vòng tay của Chúa, giải phóng dân ta

Một thời mở rộng lòng ta
Nối vòng tay lớn, mở lòng cho ra
Một thời bày tỏ lòng Cha
Vòng tay của Chúa, đánh lùi Ma-môn

Một thời tha thứ, đồng lòng
Nối vòng tay lớn, trong tình anh em
Một thời nhìn biết Chúa Cha
Vòng tay của Chúa, Gia-vê canh phòng

Một thời để sống để yêu 💕
Nối vòng tay lớn, tỏ bày lòng Cha
Một thời mở rộng tim ta
Vòng tay của Chúa, triển khai mọi lòng

Một thời khai phóng dân tình
Nối vòng tay lớn, không còn khắc khe
Một thời khai phóng dân Cha
Vòng tay của Chúa, đánh tan “giáo quyền”

Một thời của Chúa Vạn Quân
Nối vòng tay lớn, xông ra trận tiền
Một thời chổi dậy, tiền phong
Đánh đâu thắng đó, Ba Miền vùng lên!

Lửa Thiêng Việt Nam – 4-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Hát Bài Ca Mới

Ngày 3, Tháng 4, Năm 2020

Giữa cơn giông tố cuộc đời
Cất cao tiếng hát ngợi khen Vua Trời
Hát lên ca khúc khải hoàn
Tỏ bày tình Chúa, qua lời ngợi khen

Một bài ca mới từ Trời
Bài ca thiên thượng, đánh lùi ác linh
Chu kỳ tăm tối u tù
Dâng lời khen ngợi, phá tan mọi xiềng

Từ đây cho đến đời đời
Chúc tụng Danh Chúa Năng Quyền, Gia-vê
Lòng luôn ca ngợi tôn vinh
Sáng, trưa, chiều tối, lòng mừng vui luôn

Hỡi người chiến sĩ can trường
Vạn Quân dẫn lối, thiên binh canh phòng
Giu-đa xuất trận đi đầu
Mở lời ca ngợi, đánh tan quân thù

Giờ ta hiện ở bên bờ
Bên bờ vực thẵm chao đao tình đời?
Nhìn lên vào chốn cao hơn
Vững lòng tin cậy, dâng lời ngợi khen

Chỗi dậy cùng với hừng đông
Dâng lời ca ngợi đến khi chiều tàn
Giữa cơn hạn hán đói nghèo
Một bài ca mới, phá tan chu kỳ

Ô kià, Chúa Đấng Di-rê
Cửa trời mở rộng, tình Ngài ban cho
Tay Cha, Tay Chúa chữa lành
Rịt lòng đau khổ, không còn bơ vơ

Hát lên ta hãy hát lên
Mắt nhìn mặt ngắm, sự vinh quang Ngài
Không thần nào giống như Ngài
Một lòng chúc tụng, ngợi khen đời đời!

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-4-2020
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~
“Ha-lê-lu-gia! Hỡi các tôi-tớ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi-khen, Hãy ngợi-khen danh Đức Giê-hô-va. Đáng chúc-tụng danh Đức Giê-hô-va, Từ bây giờ cho đến đời đời! Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, Khá ngợi-khen danh Đức Giê-hô-va! Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân. Sự vinh-hiển Ngài cao hơn các từng trời. Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngôi Ngài ở trên cao; Ngài hạ mình xuống Đặng xem-xét trời và đất. Ngài nâng-đỡ người khốn-cùng lên khỏi bụi-tro, Cất kẻ thiếu-thốn khỏi đống phân, Đặng để người ngồi chung với các quan-trưởng, Tức với các quan-trưởng của dân-sự Ngài. Ngài khiến đàn-bà son-sẻ ở trong nhà, Làm mẹ vui-vẻ của những con-cái. Ha-lê-lu-gia!” – Thi-thiên‬ ‭113:1-9‬ ‭VB1925‬‬

Ngàn Thu Áo Tím

Ngày 2, Tháng 4, Năm 2020

Ngàn Thu áo tím chờ ai
Anh về từ chốn phương trời nào đây?
Em đi đi mãi trong mơ
Kìa vạt áo tím nhuộm tình dân ta

Bóng Xuân dấp dáng ân tình
Tình anh em gởi đến người năm xưa
Chiều Thu áo tím đậm màu
Ngày qua tháng lại tình Thu không nhoà

Nhìn loài thọ tạo của Cha
Xanh xanh đỏ đỏ ôi kỳ diệu thay
Một màu tim tím thương yêu
Nhớ Cha ta mãi, tình Ngài chẳng phai

Tình Cha bao phủ đất trời
Trông kìa hoa huệ ngoài đồng đẹp xinh
Chẳng làm khó nhọc, bôn ba
Chúa Cha chăm sóc, muôn màu sắc hoa

Lắng tai nghe tiếng lòng Cha
Cha ta, chăm sóc, yêu thương trọn đời
Bạn ơi, hãy trở về nguồn
Đấng Đầu Nguồn ấy, mở đường cho ta

Chớ lo, đừng sợ, chớ buồn
Mắt Ngài đưa dẫn, Tay Ngài chở che
Giữa cơn giông tố cuộc đời
Mở đường, khai phóng, rộng rời ban cho

Ngàn Thu áo tím hây hây
Sắc hồng, sắc đỏ, tình Cha dạt dào
Xin Cha nhớ đến Việt Nam
Phục hồi, giải cứu, chữa lành dân ta!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-4-2020
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~

“Còn về phần quần-áo, các ngươi lại lo-lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chẳng làm khó-nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang-trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.” – Ma-thi-ơ‬ ‭6:28-29‬ ‭VB1925‬‬

Thắt Lưng Để Chạy

Ngày 2, Tháng 4, Năm 2020

Vào ngày 26, tháng 1, trong một buổi nhóm họp tại Las Vegas, tại tiểu bang Nevada, Chúa đã khai phóng một lời khải tỏ cho Sứ Đồ Chuck Pierce.

Tôi xin tạm dịch lượt lời Chúa ban cho Sứ Đồ Chuck Pierce như sau:

“Vào dịp đầu năm mừng lễ hội Rosh Hashanah, năm 5780 trong Thánh Kinh Lịch trùng với năm 2020 trong Dương Lịch, khởi đầu vào tháng Chín của năm 2019 trong Dương Lịch, Chúa đã truyền phán rằng sẽ có một biến cố lớn như một cơn dịch xãy ra. Nó đến như một cuộc xâm lược để kiểm tra chúng ta trong một thời điểm sắp đến và sẽ chuyển hướng vào cuối Lễ Vượt Qua trong năm này.

“Khi Chúa ban cho tôi lời mặc khải vào ngày 26, tháng 1, lúc tôi đang thăm viếng thành phố Las Vegas, Chúa đã truyền phán rằng đất nước của chúng ta Mỹ Quốc sẽ trải nghiệm một sự thử thách từ đây cho đến cuối tháng Tư năm nay. Tôi tin rằng chúng ta đang thấy điều này không chỉ ở quốc gia này, nhưng trong suốt các quốc gia vào thời gian này “trong lịch sử. (Lúc ấy, nhiều người đã không vừa ý và khiển “trách lời tôi chia sẻ.)”

Và sau đó, Chúa cũng đã ban cho Sứ Đồ Chuck Pierce một lời khác khuyên nhủ chúng ta hãy chuẩn bị sẳn sàng để “Thắt Lưng” mình cho những điều mới mẻ Chúa sẽ liên tục khai phóng trong những ngày sắp đến.

Tối hôm qua, đang khi suy gẫm về lời này, Chúa Thánh Linh nhắc tôi nhớ đến một khoảnh khắc trong Lời Chúa trong I Các Vua‬ ‭18:41-46‬ ‭VB1925‬‬.

Trong phân đoạn này, Lời Chúa được khai phóng và Ê-li đã nắm bắt lời ấy trong đức tin Chúa ban cho ông. Chúa mở tai Ê-li, ông nghe thấy tiếng mưa lớn sắp đến và Tay Chúa giáng trên Ê-li, ông đã thắt lưng mình để chạy xuống núi và trong một cách siêu nhiên, ông đã vượt qua khỏi cổ xe ngựa của vua A-háp.

Sau đó, Đức Chúa Trời đã liên tục làm nhiều phép lạ khác, nhưng một mô hình chúng ta cần nắm biết ở đây là Chúa đã đại dụng Ê-li để tống khứ chủ quyền Ba-anh ra khỏi lãnh thổ.

Chúng ta nhìn biết một mô hình tuyệt vời trong câu chuyện lịch sử này. Ấy là, khi sau khi Chúa ban cho Ê-li một chiến lược và phép lạ để đánh hạ chủ quyền, thần Ba-anh, mắt dân sự được mở ra để nhìn biết Chúa là Đức Chúa Trời của họ và Chúa đã đột phá và ban phước cho lãnh thổ đó!

Chúng ta cần đặt những nghi vấn như sau:

1. Điều gì hoặc những việc gì đang là những rào cản trong tư duy, trong tâm hồn con dân Chúa khiến chúng ta lâm vào một tình huống mù lòa thuộc linh?

2. Chúng ta còn vẫn chăm mắt nhìn vào ngoại cảnh nào chăng?

3. Chúng ta có đang trông chờ ai đó hoặc điều gì đó giải phóng chúng ta chăng?

4. Nói tóm lại, những sự chi phối tâm linh này có đang là trọng tâm điểm của cuộc đời con dân Chúa không?

5. Chúng ta có thể đến gần Chúa trong những giây phút riêng tư để lắng nghe tiếng Chúa hầu nắm bắt được ý Chúa cho hiện cảnh chăng?

6. Chúng ta đang lắng nghe ai hoặc điều gì?

Tất cả những sự chi phối này là để đánh lạc hướng con dân Chúa trong thời điểm này!

Xin Chúa Thánh Linh khai phóng một sự bừng tỉnh mới mẻ giữa vòng con dân và hội thánh Chúa để chúng ta nhờ cậy Chúa để “Thắt Lưng” và chuẩn bị sẳn sàng cho những gì Chúa đang khai phóng cho những ngày sắp đến.

Đức Chúa Trời cho phép những biến cố xảy ra xuyên suốt lịch sử của con người để chuyển đổi, để sắp xếp lại những cơ cấu đang khống chế thế gian và đây sẽ là một bước ngoặt mới cho những ai trông đợi Ngài!

Hãy tỉnh thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên anh em. (Ê-phê-sô 5:14)

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 2-4-2020
http://www.luathiengvn.com

+++++++++++++++++++++++
Các bạn có thể tham khảo lời này trong Anh Ngữ qua tờ báo Charisma tại địa chỉ mạng sau đây:
https://www.charismamag.com/…/44701-chuck-pierce-prophesies…
++++++++++++++++++++++

Âm Hưởng Cách Ly

Ngày 1, Tháng 4, Năm 2020

Trong yên nghỉ, vang dội âm hưởng
Âm hưởng gì, bạn có biết chăng?
Cách ly này, một thời yên nghỉ
Tiếng lòng ta, vang vọng điều gì?

Thời yên nghỉ, nhìn xem Mắt Chúa
Ánh Mắt Ngài, tõa sáng đêm khuya
Một cơ hội, hiếm có trong đời
Tiếng Lòng Ngài, âm hưởng tình yêu

Cả thế gian, chìm trong tĩnh lặng
Chẳng bôn ba, chỉ kiếm Mặt Ngài
Mặt đối Mặt, Lời Ngài vang dội
Cách Ly này, xin Chúa gia ơn

Giờ nhìn biết, không tùy ngoại cảnh
Không xôn xao, cũng chẳng bôn ba
Một cơ hội, dựa bên ngực Chúa
Lắng tai nghe, tiếng nhịp Tim Cha

Trong yên tĩnh, lòng ta lắng đọng
Không điều gì, quá khó cho Ngài
Lòng hoan hĩ, khi nhìn biết Chúa
Chúa Cha Ta, Đấng Sống Toàn Năng

Bao năm tháng, đời người xuôi ngược
Đi kiếm tìm, vinh, quí hư không
Chẳng biết rằng, nó là mộng ảo
Chỉ một thoáng, như khói thành mây

Giờ mới thấy, đâu là lẽ thật?
Chỉ lời Chúa, còn đến đời đời
Trong gian truân, kêu cầu Danh Chúa
Cầu xin Ngài, bao phủ chở che

Vô dụng thật, bạc tiền, danh vọng
Sự chết đến, xin Chúa cứu thôi
Tạ ơn Chúa, những ngày yên nghỉ
Tự xét lòng, một cơ hội quí

Một âm hưởng, Cách Ly tuyệt diệu
Giải phóng lòng, khai phóng ngợi khen
Nào đâu phải, hoạn nạn ưu sầu
Mất thế gian, con được Ngài mãi mãi!

Một tương tác của Than Hồng & Lửa Thiêng Việt Nam – 1-4-2020
http://www.luathiengvn.com

Tình Yêu Chữa Lành

Ngày 31, Tháng 3, Năm 2020

Tại sao tình yêu của Chúa có thể chữa lành chúng ta? Vì Đức Chúa Trời, Đấng Sinh Thành của chúng ta là sự yêu thương. Đức Chúa Trời là sự yêu thương, Lời Chúa cho chúng ta biết rõ về điều này.

Điều này có nghĩa rằng chúng ta được sanh ra đời với cội rễ của tình yêu thương của Chúa. Khi Chúa nhìn chúng ta, con cái của Ngài được tạo dựng theo ảnh tượng Ngài, Ngài nhìn thấy chính mình Ngài.

Đây là lý do vì sao, chúng ta cần trở về với cội nguồn, trở về với Đấng Sinh Thành, để được chữa lành, được phục hồi, để danh tính trung thực của chúng ta được triển khai theo quy trình của Chúa. Chúa đã có một chương trình tốt đẹp cho mỗi một người trong chúng ta.

Sự khôi phục này khởi đầu với sự nhìn biết Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương chúng ta. Chỉ có thế, vì sao? Vì Ngài đã tạo dựng nên chúng ta để chúng ta ở trong mối liên hệ mật thiết với Ngài. Ngài muốn tạo dựng nên một gia đình cho chính Ngài. Hallelujah!

Vì thế, tất cả những điều như mục vụ, việc lành, việc nghĩa, v.v. tất cả những điều đó chỉ là bông trái của một cuộc sống sung mãn trong Ngài. Chúng ta thật không thể làm gì khác hơn để tiếp nhận tình yêu của Chúa, vì, Đức Chúa Trời là sự yêu thương.

Nói tóm lại, chúng ta được dựng nên để ở trong mối liên hệ với Chúa, để nhìn ngắm sự vinh hiển của Ngài, để trò chuyện mặt đối mặt với Chúa, để trải nghiệm Danh Xưng của Ngài trong mọi ‘cơ hội’ của cuộc sống, tức là những khoảnh khắc trầm luân của cuộc đời. Vì thế, hiện cảnh của chúng ta chính là một cơ hội quý báu để chúng ta đến gần Ngài hầu trải nghiệm sự tốt lành của Đức Chúa Trời của sự yêu thương.

Đúng thế, tình yêu của Chúa sẽ khai phóng ân tứ trong chúng ta, tình yêu của Ngài sẽ chữa lành mọi tật bệnh, trong thể xác cũng như trong tâm hồn và tâm trí của chúng ta.

Hãy trở về với tình yêu ban đầu!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý-tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý-tưởng bình-an, không phải tai-họa, để cho các ngươi được sự trông-cậy trong lúc cuối-cùng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu-cầu ta, sẽ đi và cầu-nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm-kiếm ta hết lòng.” – Giê-rê-mi‬ ‭29:11-13‬ ‭VB1925‬‬

Một Thời Để Yêu

Ngày 31, Tháng 3, Năm 2020

Một thời dân Chúa tiến lên
Một thời nhìn biết Chúa Cha Đời Đời
Một thời nhìn biết lòng người
Một thời mở rộng tấm lòng cho ra

Nhìn xem hiện cảnh nước nhà
Ở mọi nơi chốn, khắp nơi vùng miền
Giờ ta đang ở nơi nao?
Mở lòng khai phóng, ân tình Cha ban

Hiện tình ren rối tối tăm
Tình Cha soi sáng, nẻo đường Việt Nam
Con dân Chúa hãy vùng lên
Trong nơi kín nhiệm, vọng canh kêu cầu

Giàu lòng thương xót, Cha ta
Gia-vê bày tỏ Danh Ngài mọi nơi
Cầu xin Tay Chúa vực ta
Xin Cha khai phóng, xin Ngài gia ơn

Gia-vê, Chúa Đấng Năng Quyền
Cửa trời rộng mở, xin Ngài viếng thăm
Giữa cơn dịch lệ tang thương
Vững lòng tin cậy, vững lòng vùng lên

Xin Cha thương xót dân tình
Trong cơn khốn khó, xin Ngài ra Tay
Tay Ngài không quá ngắn đâu
Dấu kỳ phép lạ, Thần Cha vận hành

Dấy lên lãnh đạo thanh minh
Một lòng yêu nước yêu dân tận tình
Đánh tan gian dối, Ma-môn
Bẻ gãy gông cùm, giải phóng dân con

Một ngày tươi mới mở ra
Một chân trời mới, tình Cha dạt dào
Một con đường mới, Việt Nam
Một lòng yêu nước, dấy lên dân Ngài!

Lửa Thiêng Việt Nam – 31-3-2020