Lịch Trình 28 Ngày Cầu Nguyện Cho Sự Chữa Lành và Chiến Thắng

Ngày 2, Tháng 8, Năm 2021

Bất cứ lúc nào bạn nhận được trọng tâm cầu nguyện 28 ngày này, hãy bắt đầu vào Ngày thứ nhất, và bước vào thời gian này để được khôi phục toàn diện và vượt qua! Bạn có thể tìm thấy bài đăng mỗi ngày trên trang Facebook Glory of Zion International của chúng tôi, @GZIOfficial Instagram Stories và trang web của chúng tôi https://bit.ly/3ylGpiS

Ngày 1:
“Nguyện xin chính Ðức Chúa Trời bình an thánh hóa anh chị em hoàn toàn. Nguyện xin toàn thể tâm linh, linh hồn, và thân thể anh chị em được gìn giữ trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến khi Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, hiện đến.” – 1Thê‬ ‭5:23‬
Hãy công bố rằng mọi lĩnh vực trong cuộc sống bạn được Chúa chữa lành để tiến vào một quá trình khôi phục toàn vẹn.

Ngày 2:Đọc và suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh trong Lu-ca 18:35-43
Đừng bỏ lỡ cơ hội khẫn thiết kêu cầu Chúa ban ơn cho chúng ta! Khi Chúa đặt nghi vấn Ngài có thể làm gì cho bạn, hãy trình bày một cách thẳng thắng thành thật, chớ ngại ngùng.

Ngày 3: Suy gẫm lời Chúa trong Giăng 5:1-17 và học thuộc lòng câu 17.
Chúa đã biết rõ tình huống của người đàn ông này. Ngài biết rõ tình cảnh của bạn. Ngài đã nêu lên một nghi vấn, “Ngươi có muốn được chữa lành không?”
Nhưng người này lại cắt nghĩa dài dòng về tình trạng của mình thay vì trả lời câu hỏi của Chúa. Đừng nói vòng vo nữa, hãy nhận lãnh ơn phước của Chúa.

Ngày 4: Suy gẫm hai phân đoạn – Thi Thiên 16 & Công Vụ 17:24-28
Nhiều người trong vòng chúng ta đã trải nghiệm những chấn thương lòng. Chìa khoá then chốt để vượt qua tỳ vết chấn thương chính là sự tái thiết lập ranh giới của bạn. Điều tiên quyết là Chúa biết rõ tình cảnh hiện tại của bạn. Ngài đã chỉ định thời gian và nơi chốn. Trong việc thiết lập lại ranh giới của bạn, bạn phải bắt đầu quản lý tất cả các kích thích một cách mới mẽ. Khi Đức Chúa thiết lập vườn Ê-đen, Chúa đã có một dự tính cho sự mở rộng và gia tăng vườn Ê-đen trên khắp đất.Đừng nới rộng ranh giới của bạn cho đến khi bạn xử lý mọi lĩnh vực của những cội rễ đau buồn và chấn thương trong đời mình. Hãy cẩn thận canh chừng xem xét mọi việc tiến vào ranh giới của bạn. Chúa đang ở gần, hãy tìm kiếm và nắm bắt để gặp Ngài!

Ngày 5: Chúa có một kế hoạch cho bạn!
Hãy suy gẫm lời Chúa trong Ê-sai 55: 8-11. Hãy nhớ rằng đường lối của Ngài không giống như ý chúng ta. Học thuộc lòng câu Kinh Thánh trong Giê 29:11. Hãy cầu xin Chúa ban cho một niềm hy vọng mới nảy sinh trong tim bạn.

Ngày 6: Đọc Rô-ma 8.
Hãy suy ngẫm về câu Kinh Thánh trong Phi-líp 4: 7. Hãy để Thánh Linh của Chúa đổi mới và biến đổi tâm trí bạn. Công bố Rô-ma 12:1-2 trong bầu khí quyển nơi bạn đang cư ngụ.

Ngày 7: Nắm lấy sức mạnh của sự phục hồi.
Đọc Giô-ên đoạn 2. Đức Chúa Trời có thể loại bỏ tất cả những sự cướp phá của “châu chấu”. Ngài có thể khôi phục mọi mất mát của bạn. Hãy để Chúa mang lại những gì bạn cần cho tương lai của bạn.

Ngày 8: Bạn có một tương lai!
Hãy để Chúa tái tạo những mong đợi của bạn. Học thuộc lòng những câu gốc trong Châm Ngôn 13:12 và 10: 28-30. Hãy cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho hy vọng nảy sinh trong bạn.

Ngày 9: Đọc Phi-líp 3:10, Rô-ma 5:18, và học thuộc lòng Rô-ma 8:1.
Hãy hũy phá sức mạnh của sự lên án và tự thương hại bản thân. Kẻ thù lên án nhưng Đức Thánh Linh thì cáo trách. Trong quá trình thử thách, kẻ thù sẽ nhắc nhở bạn về mọi thứ bạn đã từng làm sai. Chúng cũng sẽ làm cho bạn cảm thấy hối tiếc rằng bạn đang phải chịu đựng điều này. Đức Thánh Linh đến để an ủi và cáo trách chúng ta. Hãy chào đón Sự viếng thăm của Chúa Thánh Linh. Hãy cầu xin một đặc ân mới của Ngài. Hãy công bông bố xin Chúa kích hoạt các ân tứ trong bạn mạnh mẽ hơn tất cả những gì kẻ thù dang xuyên tạc. Giữa khi trải nghiệm những vết chấn thương lòng và sự trống vắng trong tâm hồn, Đức Thánh Linh sẵn sàng ban ơn để mang lại sự tươi mới cho các anh chị em.

Ngày 10: Học thuộc lòng và suy gẫm Châm ngôn 18:14.
“Tinh thần của một người nâng đỡ người ấy lúc bệnh hoạn, Nhưng tinh thần suy sụp thì ai vực dậy được?”
Sự suy sụp tinh thần xảy ra khi những khó khăn trong cuộc sống đè bẹp khả năng phản kháng của chúng ta. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã đến để chữa lành thể xác cũng như linh hồn và tinh thần của chúng ta. Hãy làm một sự chọn lựa để nắm lấy điều này vì Chúa mong muốn bạn được khôi phục toàn vẹn.

Ngày 11: Học thuộc lòng và suy gẫm 1 Giăng 3: 8.
“Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Sở dĩ Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ.”
Đấng cứu chuộc, Yeshua, đã làm trọn sứ mệnh của Ngài. Hãy cầu xin Ngài khai phóng sự khôn ngoan và mặc khải để đánh bại các kế hoạch của kẻ thù.

Ngày 12: Đọc Mác 5: 25-34.
Sẽ luôn có một đám đông mà người ta phải vượt qua. Người đàn bà này đã đến kỳ tuyệt vọng, nhưng Chúa đã thừa nhận và giải cứu bà ra khỏi một chu kỳ của quá khứ. Hãy chạm vào Ngài để bắt đầu mùa trọn vẹn mới. Đọc Lu-ca 17: 11-19. Đừng dừng lại bằng cách chỉ cầu xin lòng thương xót của Chúa. Hãy noi gương của một người phung kia, ông ta đã trở lại với Chúa với lòng biết ơn về sự chữa lành của Ngài và đã nhận được sự phục hồi toàn vẹn. Đọc Lu-ca 7: 36-50. Khi bạn được nhiều sự tha thứ, hẳn nhiên, bạn sẽ bầy tỏ nhiều hơn thế nữa. Hãy dành thời gian để bày tỏ tình yêu thương của bạn với Chúa vì tất cả những gì Ngài đã làm cho bạn.

Ngày 13: Đọc Ma-thi-ơ 8: 5-13.
Đức tin được liên kết với thẩm quyền. Khi chúng ta phục tùng thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã đặt trong cuộc sống của chúng ta như thể nào, thì tầm mức đức tin của chúng ta sẽ được gia tăng và củng cố như thể ấy. Đức tin là yếu tố chiến thắng mà dân sự của Đức Chúa Trời được sở hữu trên đất. Hãy xem xét cấu trúc quyền hạn của bạn và câu trả lời của ban cho các câu hỏi được nêu lên đây.

Ngày 14: Đọc và suy gẫm 1 Cô-rinh-tô 13: 12-13.
Tôi khuyến khích các bạn nên đọc phân đoan này trong một số bản dịch khác nhau. Đấng Mê-si, Yeshua, đã giáng thế đến vì tình yêu thương, và Nước Đức Chúa Trời sau đó được thành lập dựa trên tình yêu thương đó. Mọi việc Chúa làm đều dựa trên tình yêu của Ngài. Nếu chúng ta không bày tỏ tình yêu thương chúng ta dành cho Ngài và cho những người khác, khải tượng của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Hãy cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ đầy trên bạn để bạn có một chọn lựa tốt lành, ấy là theo đuổi tình yêu trong mọi sự trong chiến thắng.

Ngày 15: Đọc Giê-rê-mi 1.
Đừng sợ những tiếng nói lấn áp bạn. Chúa đang ban cho bạn sức mạnh thiêng liêng mà không một thế lực thù địch nào có thể vượt qua được!

Ngày 16: Đọc Giăng 12: 35-36. Học thuộc lòng và suy ngẫm Rô-ma 12:21.
Đừng cho phép sự tối tăm xâm lấn bạn. Hãy bước đi trong ánh sáng và chiến thắng cái ác bằng cái thiện. Công bố phần còn lại của cuộc đời bạn sẽ hưng thạnh hơn giai đoạn đầu!

Ngày 17: Tôi muốn khuyến khích bạn đọc sách Gia-cơ. Hãy suy gẫm Gia-cơ 4:6 và hoc thuộc lòng Gia-cơ 4:7.
Đừng bao giờ quên rằng bạn có một kẻ thù, một kẻ thù nghịch, ma quỷ, là kẻ xảo quyệt. Hãy phục tùng Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì chúng sẽ lìa xa anh em.

Ngày 19: Đọc Khải Huyền đoạn 2 và 3.
Đọc to lên những lời hứa dành cho những người có một tinh thần chiến thắng. Bây giờ hãy đọc Khải Huyền đoạn 12 và ghi nhớ câu 11. Một lời làm chứng đắc thắng và hãy công bố trong quyền năng của Đức Thánh Linh để đánh hạ các ác linh. Kẻ thù chắc chắn không muốn hoàn cảnh mà chúng ta đang gặp phải lại trở thành những lời làm chứng; khi chúng ta có được một lời chứng của sự chiến thắng thì quyền năng đắc thắng tức là bản chất của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta sẽ lật đổ chiến lược của ma quỷ khởi đầu với sự đắc thắng ấy. Hãy xác nhận sự lựa chọn của bạn để trải nghiệm mọi xung đột khiến lời làm chứng của bạn trở nên vững chắc.

Ngày 20: Đọc Hê-bơ-rơ 4.
Hôm nay là một ngày chiến đấu để bước vào sự yên nghỉ của Ngài. Đừng dừng lại cho đến khi bạn đến gần ngôi ơn phước để tiếp nhận ân sủng và sự thương xót của Chúa trong cơn thử thách.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: