Tại Sao?

Ngày 13, Tháng 11, Năm 2020

Tại sao con dân Chúa không chịu xông vào chiến trận thuộc linh?

1. Không nhìn biết danh tính trung thực và thẫm quyền của mình trong địa vị làm con Đức Chúa Trời.

2. Không ở trong mối tương giao mật thiết với Chúa và vì thế, không nghe biết ý chỉ của Chúa cho hiện cảnh.

3. Vẫn còn bị giới hạn trong guồng máy tôn giáo theo quy luật của con người và không nhìn biết quyền tễ trị của Đức Chúa Trời qua chúng ta.

4. Bị rơi vào một tư thế thụ động thuộc linh của tình trạng “con đỏ” do những sự dạy dỗ sai lầm; giới lãnh đạo không chịu khai phóng để triển khai ân tứ của con dân Chúa… và rồi họ chỉ có thể thốt lên lời này: “Ý Chúa được nên” trong khi chờ đợi Chúa trở lại, nhưng không thể bước ra trong Đức Tin.

Hãy cầu vấn Chúa trong giờ này!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 13-11-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Vả lại, anh em phải làm mạnh-dạn trong Chúa, nhờ sức toàn-năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu-kế của ma-quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ-quyền, cùng thế-lực, cùng vua-chúa của thế-gian mờ-tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí-giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn-nạn, anh em có thể cự-địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững-vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công-bình, dùng sự sẵn-sàng của Tin-lành bình-an mà làm giày-dép. Lại phải lấy thêm đức-tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu-chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh-Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh-Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu-nguyện và nài-xin. Hãy dùng sự bền-đỗ trọn-vẹn mà tỉnh-thức về điều đó, và cầu-nguyện cho hết thảy các thánh-đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu-nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự-do mọi bề, bày-tỏ lẽ mầu-nhiệm của đạo Tin-lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ-giả ở trong vòng xiềng-xích, hầu cho tôi nói cách dạn-dĩ như tôi phải nói.” – Ê-phê-sô‬ ‭6:10-20‬ ‭VIE1925‬

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: