Hiệp Một Trong Mùa Gặt

Ngày 20, Tháng 9, Năm 2020

Tiềm năng sức mạnh của hội thánh Chúa đến từ sự hiệp một.

Sự hiệp một không có nghĩa là sự đồng ý trong mọi việc hoặc trong phương cách hoạt động nhưng sự hiệp một này được đặt trên nền tảng của sự cam kết, kết ước hoặc giao ước dựa trên mặc khải trong khải tượng.
Hãy suy gẫm đoạn Kinh Thánh trong Thi-thiên 133:

“Kìa, anh em ăn-ở hòa-thuận nhau Thật tốt-đẹp thay! Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người; Lại khác nào sương-móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.”

Sự hoà thuận ở đây ra từ một ý nghĩa gốc của từ “cư ngụ”, “chụm lại với nhau”, có nghĩa là những chiến binh cùng cư ngụ trong một nhà, chụm lại với nhau trong một tư thế của chiến trận để mai phục quân thù.

Sự hiệp một này chính là một từ của chiến trận. Có nghĩa rằng từ mối tương giao trong giao ước mới của Chúa, thông qua Thập Tự Giá, chúng ta có thể bước đi trong sự hiệp một trong chiến trận thuộc linh qua khải tượng của Chúa.

Điều tiên quyết ở đây không phải là sự đồng ý trong việc điều hành nhưng lại là khải tượng và trong một năm mới, năm 5781 trong Thánh Kinh Lịch, là một năm mà sức mạnh hội thánh Chúa được chỉ định trên nền tảng chính quyền của nước Đức Chúa Trời dựa trên nền tảng Hội Thánh các sứ đồ Chúa đã chỉ định trong Ê-phê-sô đoạn 4:
“Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ-đồ, kẻ kia làm tiên-tri, người khác làm thầy giảng Tin-lành, kẻ khác nữa làm mục-sư và giáo-sư, để các thánh-đồ được trọn-vẹn về công-việc của chức-dịch và sự gây-dựng thân-thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức-tin và trong sự hiểu-biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành-nhân, được tầm-thước vóc-giạc trọn-vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa-đảo, bị mưu-chước dỗ-dành làm cho lầm-lạc, mà day-động và dời-đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu-thương nói ra lẽ chân-thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân-thể ràng-buộc vững-bền bởi những cái lắt-léo, khiến các phần giao-thông với nhau, tùy lượng sức-mạnh của từng phần, làm cho thân-thể lớn lên, và tự gây-dựng trong sự yêu-thương.” – Ê-phê-sô‬ ‭4:11-16‬

Trong mùa mới này, chúng ta cần nhìn biết những sự liên kết của giao ước theo ý Chúa chỉ định cho chúng ta để hoàn thành những điều Ngài giao phó. Sức mạnh tập thể trong khải tượng và mặc khải của Chúa là một yếu tố quan trọng trong việc mở rộng nước Chúa trong mùa gặt mới này!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 20-09-3020
http://www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: