Sự Cam Kết Trong Hiện Trường

Ngày 30, Tháng 8, Năm 2020

Trong thời gian vừa qua Chúa đã cảm động tôi chia sẻ về sự cam kết hoặc nói một cách khác trong lĩnh vực thuộc linh, sự giao ước.
Khi chúng ta suy gẫm về sự cam kết hoặc giao ước, chúng ta nghĩ đến mối liên hệ giữa hai cá nhân trong một sự cam kết, giao ước nào đó. Tuy nhiên, chúng ta nhìn biết rằng trong sự cam kết, một lãnh thổ hoặc một vùng đất nào cũng có thể là một phần tử của sự cam kết hoặc giao ước đó.
Hãy nhớ rằng Chúa đã chỉ định các ranh giới và lãnh thổ cho mọi dân tộc. Đức Chúa Trời ban cho các dòng dõi giữa vòng các dân tộc một cơ nghiệp để thiết lập danh tính của họ vì thế sự khôi phục lãnh thổ gắn liền với định mệnh Chúa chỉ định cho chúng ta.
Đây là một thời điểm Chúa muốn chúng ta mở khoá cơ nghiệp Ngài đã ban cho chúng ta. Thần Chúa đang vận hành giữa vòng con dân Ngài để khai phóng sự sai phái và ban cho chúng ta mặc khải để “mở và đóng” các lãnh thổ để khôi phục vùng đất theo ý chỉ của Chúa.
Nguyện xin Chúa triển khai để bày tỏ những sự cam kết hoặc giao ước nào đó khiến cho cơ nghiệp của chúng ta bị bế tắc.
Chúa muốn mở rộng mùa gặt trong mùa này. Mùa gặt gắn liền với lãnh thổ. Lãnh thổ đầu tiên chính là tâm hồn của chúng ta và dân tình trong một lãnh thổ, một thành phố, một quốc gia gắn liền với mùa gặt. Vì thế tất cả những sự cam kết hoặc giao ước trong chúng ta, trong một lãnh thổ nào không thuộc về Chúa cần phải bị phá hủy trong quá trình khôi phục mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa và chính điều này sẽ khôi phục lãnh thổ đó.
Hãy xem trong phân đoạn sau đây:
“Hỡi anh em, vậy hãy nhịn-nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ-đợi sản-vật quí-báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa.” – Gia-cơ‬ ‭5:7‬ ‭VIE1925‬‬.
Chúng ta như những nông phu được giao phó việc chăm sóc và quản lý lãnh thổ để khai phóng mùa gặt!
Đây là một thời điểm để xông vào chiến trận thuộc linh để khôi phục một con người, một lãnh thổ, một dân tộc, tức là chúng ta sẽ cần phải cắt đứt những giao ước, cam kết với thế giới tối tăm hầu tống khứ tất cả những gì không thuộc về Chúa trong cuộc sống và trong lãnh thổ Chúa đã giao phó.
Shalom!
Lửa Thiêng Việt Nam – 30-08-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đất và muôn vật trên đất, Thế-gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đã lập đất trên các biển, Và đặt nó vững trên các nước lớn. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong-sạch và lòng thanh-khiết, Chẳng hướng linh-hồn mình về sự hư-không, Cũng chẳng thề-nguyện giả-dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va, Và sự công-bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu-rỗi người. Ấy là dòng-dõi của những người tìm-kiếm Đức Giê-hô-va, Tức là những người tìm-kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. (Sê-la)” – Thi-thiên‬ ‭24:1-6‬ ‭VIE1925‬‬
#luathiengvn #LTVN #LuaThieng #sucamket #giaouoc #vongcanhbonphuong

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: