Tháp Canh Đa-ni-ên (17-5-2020)

Ngày 17, Tháng 5, Năm 2020

Từ trong chốn phu tù tại Ba-By-lôn, Đa-ni-ên đã được Chúa dấy lên làm quan trưởng, trong một vị trí chiến lược để bày tỏ tấm lòng của Chúa trong thời điểm ấy. Không những ông nhận được những mặc Khải siêu nhiên để thông giải những dị tượng, những giấc chiêm bao có tính cách tiên tri để thực thi ý chỉ của thiên đàng, nhưng Đa-ni-ên cũng là một chiến sĩ vọng canh dũng mãnh của Chúa.

Ông đứng nơi sứt mẻ để cầu thay và ăn năn cho dân tộc mình. Điều này làm đẹp lòng Chúa, ông nhận được đặc ân trong sự tương tác siêu nhiên với các thiên binh từ trời. Đức Chúa Trời đã sai phái thiên sứ Gáp-ri-ên mang lại sự khôn ngoan thông sáng cho ông hầu hoàn thành sứ mệnh Chúa giao phó!

Hãy nhớ rằng Chúa không hề tư vị bất cứ một ai. Ngày nay, Đức Chúa Trời, mắt Ngài vẫn đang tìm kiếm những Đa-ni-ên hiện đại, những con người thuận phục để đồng công cộng tác với thiên đàng.

Hãy nói với Chúa điều này: “Chúa ơi, có con đây. Xin hãy sai con!”

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 17-5-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~

“Năm đầu Đa-ri-út, con trai A-suê-ru, về dòng người Mê-đi, đã được lập làm vua trị nước người Canh-đê; đương năm đầu về triều người, ta, Đa-ni-ên, bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên-tri Giê-rê-mi, để cho trọn sự hoang-vu thành Giê-ru-sa-lem, là bảy mươi năm. Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn-nguyện, nài-xin, với sự kiêng-ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm. Vậy, ta cầu-nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, và ta xưng tội cùng Ngài mà rằng: Ôi! Chúa là Đức Chúa Trời cao-cả và đáng khiếp-sợ! Ngài giữ lời giao-ước và sự nhân-từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều-răn Ngài, chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái-ngược, ăn-ở hung-dữ, chúng tôi đã bạn-nghịch và đã xây-bỏ các giềng-mối và lệ-luật của Ngài. Chúng tôi đã không nghe các tôi-tớ Ngài là các đấng tiên-tri, đã lấy danh Ngài mà nói cùng các vua, các quan-trưởng, các tổ-phụ chúng tôi, và cùng cả dân trong đất.

Bây giờ, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài đã lấy tay mạnh đem dân Ngài ra khỏi đất Ê-díp-tô, đã làm nên cho mình một danh-tiếng như ngày nay; còn chúng tôi đã phạm tội, đã làm việc ác. Hỡi Chúa, tôi cầu-xin Chúa cứ mọi sự công-bình Ngài khiến cơn giận và thạnh-nộ của Ngài xây khỏi thành Giê-ru-sa-lem Ngài, tức là núi thánh Ngài; vì ấy là bởi tội-lỗi chúng tôi và sự gian-ác tổ-phụ chúng tôi mà Giê-ru-sa-lem và dân Ngài phải chịu những kẻ ở chung-quanh chúng tôi sỉ-nhục. Cho nên bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, xin đoái nghe lời khấn-nguyện nài-xin của kẻ tôi-tớ Ngài! Xin vì cớ Chúa, hãy rạng mặt Ngài ra trên nơi thánh vắng-vẻ của Ngài! Hỡi Đức Chúa Trời tôi, xin ghé tai và nghe. Xin mở mắt nhìn-xem những nơi hoang-vu của chúng tôi, và thành đã được xưng bởi danh Ngài! Không phải cậy những sự công-bình mình mà chúng tôi nài-xin Ngài, nhưng cậy những sự thương-xót cả-thể của Ngài. Hỡi Chúa! Hãy dủ nghe; hỡi Chúa! Hãy tha-thứ; hỡi Chúa! Hãy để ý và làm đi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi! Vì cớ chính Ngài, xin chớ trì-hoãn; vì thành Ngài và dân Ngài đã được xưng bằng danh Ngài!

“Ta còn đương nói và cầu-nguyện, xưng tội-lỗi ta và tội-lỗi dân Y-sơ-ra-ên ta, và ta dâng lời nài-xin trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, vì núi thánh Đức Chúa Trời ta. Vậy ta còn nói trong khi cầu-nguyện, nầy, Gáp-ri-ên, người mà ta đã thấy trong sự hiện-thấy lúc đầu-tiên, được sai bay mau đến đụng ta độ lúc dâng lễ chiều-hôm. Người dạy-dỗ ta và nói cùng ta rằng: Hỡi Đa-ni-ên, bây giờ ta ra để ban sự khôn-ngoan và thông-sáng cho ngươi. Lời phán-dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài-xin; và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu-quí lắm. Vậy hãy suy-nghĩ sự đó và hãy hiểu-biết sự hiện-thấy.”

‭‭Đa-ni-ên‬ ‭9:1-6, 15-23‬ ‭VB1925‬‬

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: