Tháp Canh Đa-ni-ên (15-5-2020)

Ngày 15, Tháng 5, Năm 2020

Đa-ni-ên đã đặt trọn lòng tin cậy nơi Chúa và sau khi vua Đa-ri-út chứng kiến Chúa đã giải phóng Đa-ni-ên khỏi nanh vuốt của sư tử, Ngài đã mở miệng vị vua ngoại bang khai phóng một chiếu chỉ tôn kính Chúa trong toàn xứ Ba-By-lôn!

Đức Chúa Trời bênh vực và chúc Phước cho con dân Ngài trong mọi nghịch cảnh và Ngài có thể xoay lòng của các vua chúa thế gian này trong một tíc tắc. Ngày nay, Chúa vẫn đang tìm kiếm những con người có lòng thuận phục và Ngài vẫn còn dấy lên nhiều Đa-ni-ên hiện đại để đảo ngược tình thế trong công cuộc giải phóng nhiều dân tộc trên khắp đất!

Lửa Thiêng Việt Nam 🔥- 15-5-2020
http://www.luathiengvn.com
~~~~~~~~~~~~~~~~

“Sau đó, vua trở về cung mình, và suốt đêm kiêng ăn, cũng không đem bạn nhạc đến trước mặt mình, và vua không ngủ được. Đoạn, vua dậy sớm, khi hừng sáng, vội-vàng đi đến hang sư-tử.

“Khi vua đến gần hang, lấy giọng rầu-rĩ mà kêu Đa-ni-ên; vua cất tiếng nói cùng Đa-ni-ên rằng: Hỡi Đa-ni-ên, tôi-tớ Đức Chúa Trời hằng sống! Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu-việc, có thể giải-cứu ngươi khỏi sư-tử được chăng? Bấy giờ Đa-ni-ên tâu cùng vua rằng: Hỡi vua, chúc vua sống đời đời! Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên-sứ Ngài, và bịt miệng các sư-tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô-tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì.

“Bấy giờ vua mừng-rỡ lắm, và truyền đem Đa-ni-ên lên khỏi hang. Vậy Đa-ni-ên được đem lên khỏi hang, và người ta không thấy một vết-tích nào trên người, bởi người đã nhờ-cậy Đức Chúa Trời mình. Theo lệnh vua, những kẻ đã kiện Đa-ni-ên ấy cùng con-cái và vợ họ đều bị điệu đến quăng vào hang sư-tử. Khi họ chưa đến dưới đáy hang, thì những sư-tử đã vồ lấy và xé xương hết thảy.

“Bấy giờ, vua Đa-ri-út viết cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng ở khắp trên đất rằng: Nguyền cho sự bình-an các ngươi được thêm lên! Ta ban chiếu-chỉ rằng, trong khắp miền nước ta, người ta phải run-rẩy kính-sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên; vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời.

“Nước Ngài không bao giờ bị hủy-diệt, và quyền Ngài sẽ còn đến cuối-cùng. Ngài cứu-rỗi và giải-thoát, làm những dấu lạ sự lạ ở trên trời dưới đất, đã cứu Đa-ni-ên khỏi quyền-thế sư-tử. Đa-ni-ên cứ được thạnh-vượng như vậy trong đời vua Đa-ri-út và vua Si-ru là người Phe-rơ-sơ.” – Đa-ni-ên‬ ‭6:18-28‬ ‭VB1925‬‬

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: