Quyền Năng Trong Giao Ước Mới

Ngày 16, Tháng 4, Năm 2020

Vì sao Huyết của Chúa Giê-xu mang lại sự giải phóng, chữa lành cho chúng ta? Điều này thật là một điều giản dị và để hiểu.

Hê-bê-rơ 12:18-29 cho chúng ta biết rằng sự đổ huyết của Đức Chúa Giê-su, Đấng Trung Bảo, trên Thập Tự Giá là một ấn chứng của giao ước mới được thiết lập giữa Thượng Đế và con người.

Điều này Đức Chúa Trời đã từng thiết lập với Áp-ram (tức là Áp-ra-ham) trong ‭‭Sáng thế Ký‬ ‭15:1-21.‬ Trong giao ước này Chúa đã giáng xuống để thiêu đốt của lễ của Áp-ra-ham và Đức Chúa Trời đã thành lập giao ước của Ngài với Áp-ra-ham với một lời hứa ban cho ông và dòng dõi ông trong giao ước như sau:

“Khi mặt trời đã lặn, thình-lình sự tối-mịt giáng xuống; kìa, có một lò lớn khói lên, và một ngọn lửa loè ngang qua các xác-thịt đã mổ. Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao-ước cùng Áp-ram, mà phán rằng: Ta cho dòng-dõi ngươi xứ nầy, từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát, là xứ của các dân Kê-nít, Kê-nê-sít, Cát-mô-nít, Hê-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im, A-mô-nít, Ca-na-an, Ghi-rê-ga-sít và Giê-bu-sít.”

Vì thế, chúng ta nhìn biết rằng mối liên hệ mật thiết của chúng ta với Đức Chúa Trời được đặt trên nền tảng của giao ước Chúa và Ngài đã sai phái con Một của Ngài, Đức Chúa Giê-su, Đấng Trung Bảo, để chết thế cho chúng ta trên Thập Tự Giá chính là một Giao Ước Mới Chúa ban cho nhân loại.

Điều này có nghĩa rằng, khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của đời mình, chúng ta thật đang bước vào mối liên hệ trong Giao Ước mới của Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giê-su. Cũng như trong giao ước thụ̣ộc Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời đã dành sẵn những lời hứa ơn phước cho bất cứ một ai đặt lòng tin cậy trong Chúa Giê-su.

Khi chúng ta bước vào mối liên kết với Chúa, tức là sự giao ước với Ngài, chúng ta cần suy gẫm một điều cơ bản như sau:

Ấy là, những sự vương vấn hoặc liên kết nào ngoài Chúa tức là những giao ước với các cơ cấu thần tượng hoặc bất cứ điều gì không thuộc về Chúa cần được hủy phá, cần được cắt đứt thì chúng ta mới có thể liên kết với Chúa một cách trọn lành.

Khi chúng ta bước đi trong giao ước Chúa, Ngài sẽ là Đấng Đi Đầu để hướng dẫn chúng ta trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chúng ta chẳng cần phải bôn ba để tranh đấu cho sự giải phóng của chính mình hoặc để nhận được ơn phước của Ngài. Tất cả những lời hứa ơn phước của Chúa được gói trọn trong mối giao ước giữa Chúa với chúng ta.

Hãy nhớ rằng Chúa là Đấng Thành Tín, Ngài sẽ giữ trọn các lời hứa khi chúng ta liên tục ở trong mối liên hệ mật thiết với Chúa hằng Ngài. Chúa là tốt lành!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 16-4-2020
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~
“Anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng, hoặc tối-tăm, hoặc âm-ế, hoặc gió dữ, hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh-khiếp đến nỗi ai nghe đều nài-xin đừng nói với mình nữa; vì họ không chịu nổi lời phán nầy: Dẫu loài thú-vật tới gần núi nầy cũng sẽ bị ném đá. Lại cảnh-trạng đó rất kinh-khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: Ta thật sợ-sệt và run-rẩy cả người. Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên-sứ nhóm lại, gần Hội-thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh-hồn người nghĩa được vẹn-lành,

“gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung-bảo của giao-ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy.

“Anh em hãy giữ, chớ từ-chối Đấng phán cùng mình; vì nếu những kẻ kia cự Đấng truyền lời báo-cáo ở dưới đất, còn không tránh khỏi thay, huống chi chúng ta, nếu cự Đấng truyền lời báo-cáo từ trên trời, thì càng không tránh khỏi được.

“Tiếng Đấng ấy bây giờ rúng-động cả đất, hiện nay phán hứa rằng: Còn một lần nữa, ta sẽ chẳng những rúng-động đất mà thôi, nhưng cũng rúng-động trời nữa. Vả, trong những chữ: Còn một lần nữa, tỏ ra rằng các vật hay bị rúng-động, vì là những vật đã chịu dựng nên, sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng-động được còn lại.

“Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng-động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính-sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài; vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu-đốt.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭12:18-29‬

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: