Ra Trận Để Yên Nghỉ 

Ngày 13, Tháng 3, Năm 2020

Tựa đề này nghe có vẻ hơi mâu thuẫn phải không bạn? 

Tại sao chúng ta phải ra trận để bước vào sự yên nghỉ? Lời Chúa nói gì về điều này? 

Yên nghỉ là thế nào? Yên nghỉ không đồng nghĩa với sự thụ động. Hãy xem trong Giô-suê 11:16-23. Trong phân đoạn này, Lời Chúa cho chúng ta biết rằng Giô-Suê đã vâng lời Chúa dẫn dân sự vào Đất Hứa, và họ đã đánh chiếm lãnh thổ, miền Đất Hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho tổ phụ họ.

Không những thế, nhưng Giô-suê đã làm trọn mọi việc Chúa giao phó, tức là tận diệt tất cả những gì thuộc về dân ngoại bang. Đây là một mô hình Chúa ban cho chúng ta, ấy là, tất cả những gì không thuộc về Chúa cần được thanh tẩy, tống khứ ra khỏi lãnh thổ một cách trọn vẹn; lãnh thổ đầu tiên chúng ta cần đánh chiếm chính là tâm trí và ranh giới thuộc linh cá nhân. Ấy là sự bứng nhổ tận gốc những tỳ vết tâm linh, những rào cản khiến chúng ta lâm vào tình huống phá vỡ giao ước với Chúa.

Chúng ta nhìn biết một chìa khoá then chốt cho sự yên nghỉ Chúa đã dành sẵn cho con dân Ngài được gói trọn trong câu này, Giô-suê 11:23:

“Vậy Giô-suê chiếm lấy toàn xứ, theo như mọi điều CHÚA đã phán với Mô-sê; rồi Giô-suê ban nó làm sản nghiệp cho dân I-sơ-ra-ên theo sự bắt thăm để chia cho từng chi tộc. Sau đó xứ được yên ổn, hết nạn chiến tranh.” – Giô-suê‬ ‭11:16-23‬

Trong bản dịch Amplified của Anh Ngữ, câu cuối cùng trong phân đoạn này nhắc đến sự yên nghỉ của lãnh thổ tức là xứ sở đó “hết nạn chiến tranh!” Nhưng dân sự Chúa chỉ có thể bước vào sự yên nghỉ sau khi họ xông ra chiến trận!

Bây giờ, chúng ta sẽ liên kết với một phần đoạn khác trong Hê-bê-rơ đoạn 4:1-12. Trong phân đoạn này Lời Chúa nhắc đến sự yên nghỉ của chúng ta gắn liền với Đức Tin và sự Vâng Lời.

Sự vâng lời và Đức Tin của chúng ta không xuất nguồn từ công đức và việc làm; những điều này liên kết với mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Ấy là sự nhìn biết Ngài và lắng nghe tiếng Ngài trong mối tương giao mặt đối mặt.

Hiện giờ, điều gì đang làm chúng ta phân tâm, không thể lắng nghe được tiếng Chúa? Có phải là mục vụ chăng? Có phải là các rào cản của giáo điều và quy luật nào chăng? Có phải là truyền thống và phong tục tập quán nào chăng?

Là con dân Chúa, cuộc sống chúng ta được đặt trên nền tảng thiết yếu, ấy là, hệ thống và giá trị của nước Đức Chúa Trời; sự yên nghỉ, trông cậy nơi Chúa là then chốt. Và, hẳn nhiên, chúng ta đã được sanh ra đời cho chiến trận!

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam – 12-3-2020
www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~

“Vậy, trong khi lời hứa cho vào nơi an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực, chúng ta khá lo sợ, kẻo có người bị hụt mất cơ hội được vào. Vì chúng ta đã được nghe giảng Tin Mừng giống như họ đã được nghe giảng Tin Mừng, nhưng sứ điệp họ nghe không ích lợi gì cho họ, bởi vì họ không lấy đức tin để kết hiệp với sứ điệp đã nghe.

Còn chúng ta, những người có lòng tin, thì bước vào nơi an nghỉ đó, như Ngài đã phán, “Như Ta đã thề trong cơn giận của Ta, ‘Chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta,’” mặc dù các công việc của Ngài đã hoàn tất từ khi sáng thế.

Vì đâu đó Ngài đã nói về ngày thứ bảy rằng, “Ngày thứ bảy Ðức Chúa Trời nghỉ làm mọi công việc Ngài đã làm.” Nhưng trong chỗ nầy Ngài lại nói, “Chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta.”

Như vậy nơi an nghỉ ấy vẫn còn để dành cho một số người vào, vì những người được nghe giảng Tin Mừng trước kia đã không vào được, vì họ không chịu vâng lời. Do đó sau một thời gian khá lâu, qua một thánh thi của Ða-vít, Ngài đã ấn định một ngày khác, gọi là “ngày nay,” như đã nói ở trên, “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng..”

Vì nếu Giô-sua đã đưa họ vào nơi an nghỉ rồi, thì Ngài đã không nói về một ngày khác nữa. Cho nên một ngày Sa-bát để nghỉ vẫn còn đó cho con dân của Ðức Chúa Trời. Vì người nào đã vào nơi an nghỉ của Ngài thì nghỉ làm công việc của mình, cũng như Ðức Chúa Trời đã nghỉ làm công việc của Ngài.

Thế thì chúng ta hãy cố gắng vào nơi an nghỉ đó, kẻo có ai bị ngã xuống vì theo gương không vâng lời chăng.” – Hê-bơ-rơ‬ ‭4:1-12 BD2011‬‬

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: