Bước Đi Trong Sự Sáng

Ngày 13, Tháng 8, Năm 2019

Có lắm lúc con dân Chúa dồn các nỗ lực của mình trong việc làm, trong mục vụ nhưng lại không nhìn biết danh tính trung thực của mình trong địa vị làm con Đức Chúa Trời, trong giao ước đời đời qua thập tự giá và sự đổ huyết của Chúa Giê-xu để cứu chuộc chúng ta.

Mối liên hệ trong giao ước Chúa là một chìa khoá then chốt trong quá trình cuộc sống thuộc linh của chúng ta!

Nếu chúng ta vẫn còn liên tục ở trong một trạng thái bất an, bôn ba để phấn đấu với thế giới tối tăm, để tìm kiếm mục vụ hầu trấn giữ vị trí của mình trong một tổ chức nào đó, v.v., chúng ta thật đang phấn đấu cho những điều thuộc về xác thịt. Hãy chiêm nghiệm phân đoạn Thánh Kinh sau đây trong I Giăng 1:5-7:

“Nầy là lời truyền-giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối-tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao-thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối-tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao-thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.”

Điều cốt lõi trong phân đoạn này được gói trọn trong câu “Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao-thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” Vì sao? Khi chúng ta tương giao với Chúa trong mối liên hệ mật thiết, tức là “bước đi trong sự sáng”, thì bóng tối tăm phải lìa xa chúng ta.

Cái nỗ lực của ý chí, của xác thịt, của sự học đòi theo thế gian, của các quy củ điều luật của tôn giáo sẽ không bao giờ đánh hạ thế giới tối tăm. Tức là những việc làm của con người không thể nào mang lại sự giải phóng cho bất cứ một ai.

Chúng ta không thể chiến thắng bóng tối bằng sự đấu tranh, đối đầu với bóng tối, nhưng chính sự việc ‘bước đi trong sự sáng’ là then chốt cho một đời sống sung mãn trong Đấng Christ!

Cũng thể ấy, chúng ta không cần tìm tòi, tìm kiếm nơi các ác linh trấn giữ để đánh hạ chúng. Vì bất cứ nơi nào bàn chân chúng ta đạp đến, thì ánh sáng của Mặt Ngài trong chúng ta sẽ tống khứ kẻ thù của linh hồn, sẽ thanh tẩy lãnh thổ.

Điều thiết yếu ở đây là chúng ta có thể lắng nghe được tiếng Chúa đang truyền phán với chúng ta chăng? Ngài đang nói gì, Ngài đang sai phái chúng ta đi đến nơi nào? Ngài đang ban cho chúng ta chiến lược cụ thể nào cho hiện cảnh? Hãy nhớ rằng chiến lược Chúa ban cho chúng ta cho mỗi trận chiến thuộc linh là khác biệt, không là sự rập khuôn theo đường lối giới hạn trong sự hiểu biết cạn cợt của con người.

“Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh-Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa-muốn của xác-thịt. Vì xác-thịt có những điều ưa-muốn trái với những điều của Thánh-Linh, Thánh-Linh có những điều ưa-muốn trái với của xác-thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh-Linh chỉ-dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật-pháp.” – Ga-la-ti‬ ‭5:16-18‬ ‭VB1925‬‬

“Chiên Ta nghe tiếng Ta…” Chúng ta đang lắng nghe tiếng nói của ai?

Trọng tâm của chúng ta chính là Chúa; nó không liên hệ đến mục vụ, chức vụ, tổ chức hoặc bất cứ một việc gì bao gồm nỗ lực của con người để đánh hạ các thế lực tối tăm như chúng ta suy tưởng. Vì cội nguồn của mọi việc khởi đầu với điều này:

“Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao-thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.”

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: