Ra Khỏi Mộ Phần

Ngày 3, Tháng 7, Năm 2019

Mọi điều ấy, ngươi khá cầu xin
Chúa Trời cung ứng, lòng nhân từ
Giê-xu ôi, Ngài là sự sống lại
Nguồn sống đời đời, ấy, chính Ngài

Ma-thê đón Chúa, tại đầu làng
”Nếu Chúa có ở đây, nếu Chúa…
Giờ anh tôi đã xuống mộ phần…
Nguyện xin Cha nhũ lòng lắng nghe!”

“Ta là sự sống lại và sự sống
Kẻ nào tin Ta thì sẽ sống
Còn ai tin Ta không hề chết!
Mắt lòng ngươi tin điều ấy chăng?”

Nước mắt ta Ngài đựng trong ve
Lòng Ngài bao dung không xiếc kể
Đau lòng cảm động, lệ tuông rơi
Cảnh đau buồn tang tóc phân ly

Trước phần mộ La-xa-rơ, Ngài phán
“Lăn hòn đá, rào cản tang thương
Ôi, sự chết, ngươi hãy lui đi!”
Lời sấm truyền vang dội mộ phần

“Hãy bước ra, ngươi hãy bước ra!”
La-xa-rơ bước ra khỏi mộ
Tay chân người, vãi liệm vấn vương
Sự trói buộc ta là thế ấy

Có bao lần Chúa phán cùng ta
“Con ơi, giờ hãy bước ra đi!”
Ra khỏi chốn ngục tù tăm tối
Mọi xiềng xích, Ngài đã phá tan

“Là Đấng Sống, Ta là sự sống!”
Sống muôn đời, Ngài, sự sống lại
Giờ ta thật chẳng sống cho ta
Nhưng sống trong danh tánh Con Trời

Từ mộ phần, chỗi dậy giờ này
Trong thẫm quyền, thân vị Cha ta
Sống, bày tỏ tấm lòng của Chúa
Sống, trọn lòng thuận phục Cha yêu!

Lửa Thiêng Việt Nam – 3-7-2019
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~

“Khi Đức Chúa Jêsus đến nơi, thấy đã chôn La-xa-rơ trong mộ bốn ngày rồi. Vả, thành Bê-tha-ni cách thành Giê-ru-sa-lem chỉ độ mười lăm ếch-ta-đơ. Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên-ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Jêsus đến, thì đi đón Ngài; nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết; mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối-cùng, anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế-gian. Người nói xong, liền về, lén kêu em là Ma-ri, mà rằng: Thầy ở đằng kia, đương gọi em lại. Ma-ri vừa nghe mấy lời, vội-vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Vả, Đức Chúa Jêsus chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài. Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Ma-ri và yên-ủi người, thấy người đứng dậy đi ra vội-vã như vậy, thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc. Nhưng Ma-ri, lúc đã tới nơi Đức Chúa Jêsus đứng, vừa thấy Ngài, thì sấp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây, thì anh tôi không chết! Đức Chúa Jêsus thấy người khóc, và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm-động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Jêsus khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường nào! Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người nầy không chết sao? Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus lại đau lòng nữa, bèn đến phần-mộ: Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chận lại. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê, là em gái kẻ chết, thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó bốn ngày rồi. Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Jêsus bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân nầy đứng chung-quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra! Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.” – Giăng‬ ‭11:17-44‬ ‭VB1925‬‬

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: