Học Mãi Không Thôi?

Ngày 24, Tháng 4, Năm 2019

Hôm nay tôi suy gẫm đến một vấn nạn mà có thể nói rằng đây là một việc có vẽ là tốt lành nhưng vẫn còn bị ẩn dấu giữa vòng con dân Chúa. Hãy xem qua một phân đoạn Thánh Kinh trong II Ti-mô-thê đoạn ba, khởi đầu từ câu một:

“1 Con phải biết điều nầy: trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời khó khăn, 2 vì người ta sẽ vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vô ơn bạc nghĩa, bất khiết, 3 không có tình người, cố chấp, vu khống, buông tuồng, hung dữ, ghét điều tốt, 4 phản bội, ngang bướng, tự phụ, ham thích vui thú thế gian hơn yêu mến Ðức Chúa Trời, 5 bề ngoài giữ hình thức của sự tin kính đạo đức nhưng trong lòng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đạo đức ấy; con hãy tránh xa những kẻ như thế. 6 Vì trong vòng họ có những kẻ lẻn vào nhà người ta, quyến dụ những phụ nữ nhẹ dạ, lòng đầy ắp tội lỗi, bị đủ thứ dục vọng sai khiến; 7 những kẻ ấy cứ học mãi nhưng không bao giờ thông hiểu chân lý. 8 Giống như Gian-nét và Giam-rê đã chống đối Môi-se thể nào, những kẻ có tâm trí bại hoại và đức tin giả dối đó cũng chống đối chân lý thể ấy. 9 Nhưng chúng sẽ không phá hoại thêm được nữa, vì cũng giống như hai người kia, sự điên dại của chúng đã quá rõ rệt đối với mọi người.” – II Ti-mô-thê 3:1-9

Trong phân đoạn này, Lời Chúa cảnh báo cho chúng ta nhìn biết sự suy thoái của nhân loại. Từ câu một đến câu bốn, chúng ta nhìn thấy những bông trái của con người xác thịt. Đây là những minh chứng của tội lỗi, của linh bội ước, trong bối cảnh của phân đoạn này, những sự kiện này thật là bông trái của các công việc của một cơ cấu được thể hiện trong câu thứ năm, hãy suy gẫm lại câu này:

“…bề ngoài giữ hình thức của sự tin kính đạo đức nhưng trong lòng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đạo đức ấy; con hãy tránh xa những kẻ như thế.”
Câu này nhắc đến những con người thể hiện một sự vận hành của một cơ cấu tối tăm. Cái cơ cấu này nó khiến cho những kẻ bị khống chế có những hành vi như sau:

1…bề ngoài giữ hình thức
2…giữ sự tin kính đạo đức
3…nhưng trong lòng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đạo đức ấy

Việc này thật không có gì là khó hiểu. Những sự bại hoại của con người xác thịt, một phần, xuất nguồn từ một cơ cấu ‘tôn giáo’. Có nghĩa là gì? Một cơ cấu bị ác linh ‘tôn giáo’ khống chế vận hành qua những hình thức ‘bề ngoài’, theo những quy củ của giáo điều do con người thiết lập, đi theo những tiêu chuẫn hư không. Những tiêu chuẫn này được thiết lập để ngăn cản và giới hạn sự khai phóng của con dân Chúa.

Các cơ cấu ‘tôn giáo’ tối tăm này mang lấy những khuynh hướng của sự giả hình, rập khuôn theo một cái mô hình của xác thịt. Hãy xem Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:26-30:

“26 Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. 27 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. 28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi. 29 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau giồi mồ mả của người công bình, 30 và nói rằng: Nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy.”

Vì thế, khi một con người bị ác linh ‘tôn giáo’ khống chế, thì một trong những vấn nạn thuộc linh là sự mù lòa, có mắt nhưng không thấy và mọi việc họ làm chỉ để mang lại sự hào nhoáng bề ngoài.

Cái vấn nạn của chúng ta không hẳn là ở chổ chúng ta chưa có đủ kiến thức, hoặc chúng ta chưa được huấn luyện đúng mức. Hẳn nhiên, tôi không đánh hạ sự học hỏi để tấn tới trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Các bạn ơi, chúng ta không thể nào nắm bắt được những nguyên tắc thuộc linh bằng tâm trí, bằng lý trí, qua kiến thức hoặc sự học biết của con người.

Đây là cái vấn nạn của chúng ta mà Lời Chúa đã bày tỏ trong II Ti-mô-thê 3.

Vậy thì, nếu chúng ta đã, đang, và liên tục cứ ‘Học Mãi’ mà vẫn chưa nắm bắt được lẽ thật, thì chúng ta cần đến với Chúa để Ngài bày tỏ cội nguồn của cái vấn nạn này. Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu và Thánh Linh Chúa sẽ mở mắt chúng ta trong thời điểm này vì đây là một thời đoán định. Đây là một thời điểm để đánh chiếm Đất Hứa. Chúa có một chương trình tốt lành và Ngài muốn gia tăng chúng ta trong mùa này cho một Mùa Gặt rộng lớn.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: