Thời Điểm Của Chúng ta

Ngày 18, Tháng 4, Năm 2019

Có lắm lúc Chúa hướng dẫn chúng ta làm một điều gì đó có vẻ như không đúng thì nếu chúng ta dựa trên cảm xúc, trên lý trí và ngay cả trên những tiêu chuẫn đạo đức của con người.

Những việc làm có vẻ là tốt lành, hữu ích theo tầm nhìn của chúng ta không nên dựa trên nền tảng của động cơ của các việc làm chúng ta. Nhưng, tất cả cần được đặt trên nền tảng của sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúa đang nói gì với chúng ta trong hiện cảnh?

Hãy xem Lời Chúa nói gì về các chu kỳ của cuộc sống:

“Phàm sự gì có thì-tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng; có kỳ giết, và có kỳ chữa lành; có kỳ phá-dỡ, và có kỳ xây-cất; có kỳ ném đá, và có kỳ nhóm đá lại;

“có kỳ ôm-ấp, và có kỳ chẳng ôm-ấp; có kỳ tìm, và có kỳ mất; có kỳ giữ-lấy, và có kỳ ném bỏ; có kỳ xé rách, và có kỳ may;

“có kỳ nín-lặng, có kỳ nói ra; có kỳ yêu, có kỳ ghét; có kỳ đánh giặc, và có kỳ hòa-bình. Kẻ làm việc có được ích-lợi gì về lao-khổ mình chăng? Ta đã thấy công-việc mà Đức Chúa Trời ban cho loài người là để loài người dùng tập-rèn lấy mình.

“Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt-lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công-việc Đức Chúa Trời làm từ ban-đầu đến cuối-cùng, người không thế hiểu được.” – Truyền-đạo‬ ‭3:1-3, 5-11‬ ‭VB1925‬‬

Nói thế không có nghĩa là chúng ta buông trôi tất cả, bỏ mặc mọi tình huống và thơ ơ với thời cuộc. Trong cuộc sống thuộc linh cá nhân, Chúa Thánh Linh Sẽ vùa giúp trong việc bày tỏ ý Ngài cho chúng ta, và chúng ta Sẽ góp phần vào sự di chuyển linh động với Thần Chúa trong mọi thì. Amen!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com
tagTag PhotopinAdd LocationpencilEdit

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: