Trong Miền Đất Hứa

Ngày 13, Tháng 4, Năm 2019

Chúng ta đang tiến về mùa Lễ Vượt Qua, đây là một thời điểm có tính cách tiên tri để nhìn về miền Đất Hứa. Sau khi dân sự Chúa đi lòng vòng trong đồng vắng bốn mươi năm, cả một thế hệ cha ông đã bị chôn vùi đọc đường vì lòng vô tín của họ. Chúa đã dấy lên một thế hệ trẻ để Vượt qua Giô-đanh vào miền Đất Hứa. Trước khi họ dự Lễ Vượt Qua, Chúa đã truyền dạy cho Giô-suê bảo các con trai họ là thế hệ trẻ làm phép cắt bì, vì họ đã chưa làm việc này trong trọn hành trình tiến vào Ca-na-an.

Sau đó Ngài chúc phước cho họ mà rằng, “Hôm nay Ta đã cất bỏ nỗi sỉ nhục về việc làm nô lệ tại Ai-cập khỏi các ngươi.”

Sau ngày Lễ Vượt Qua, Lời Chúa cho chúng ta biết rằng dân sự khởi đầu ăn hoa mầu của miền Đất Hứa và đó chính là ngày Ma-na ngừng rơi. Điều này cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã có một nguồn cung ứng sung mãn cho con dân Ngài tại miền Đất Hứa và đây là một thời điểm để chúng ta bước vào sự mở rộng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

Chúa đang truyền phán điều gì với chúng ta trong lúc này? Nếu hôm nay, Chúa mở cửa để chúng ta làm những việc trong những lĩnh vực mà chúng ta chưa hề dấn thân vào thì hãy vững lòng tin cậy Chúa, Ngài có một chương trình đặc biệt cho cuộc đời của chúng ta. Chúa sẽ xức dầu để khai phóng mọi việc mà Ngài đang đặt để trước mặt chúng ta, Ngài là Đấng Đi Đầu để đột phá mọi bế tắc. Hallelujah!

Tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, không việc gì là quá khó cho Ngài. Danh xưng Đức Giê-hô-va Di-rê có nghĩa rằng, Ngài là Đấng mở mắt để chúng ta nhìn biết nguồn cung ứng Chúa đã dành sẳn cho chúng ta. Nguyện xin Chúa mở mắt để chúng ta nhìn thấy nguồn cung ứng trong mọi việc.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~~
“Dân I-sơ-ra-ên đã đi lòng vòng trong đồng hoang bốn mươi năm, cho đến khi tất cả người nam ở tuổi quân dịch lúc ra khỏi Ai-cập đều qua đời, vì họ không vâng lời CHÚA. Ðó là những người mà CHÚA đã thề rằng Ngài sẽ không cho họ thấy đất hứa mà Ngài đã thề với tổ tiên họ để ban cho họ, một xứ đượm sữa và mật. Vì thế Ngài đã dấy lên các con trai của họ để thay thế họ. Những con trai đó là những người Giô-sua bảo phải làm phép cắt bì, vì họ chưa được cắt bì ở dọc đường. Sau khi tất cả người nam trong dân được cắt bì, họ cứ ở yên trong lều của họ trong doanh trại cho đến khi được lành.

“Bấy giờ, CHÚA phán với Giô-sua, “Hôm nay Ta đã cất bỏ nỗi sỉ nhục về việc làm nô lệ tại Ai-cập khỏi các ngươi.” Vì thế, nơi đó được gọi là Ghinh-ganh cho đến ngày nay. Trong khi dân I-sơ-ra-ên đóng trại tại Ghinh-ganh, vào ngày mười bốn của tháng đó, lúc chạng vạng tối họ cử hành Lễ Vượt Qua trong Ðồng Bằng Giê-ri-cô.

“Ngày hôm sau của ngày Lễ Vượt Qua, chính ngày đó, họ ăn hoa màu của xứ, gồm bánh không men và gạo rang. Man-na ngừng rơi ngay sau ngày họ ăn hoa màu của xứ, và dân I-sơ-ra-ên không có man-na nữa. Năm đó họ ăn hoa màu trong xứ Ca-na-an.
“Một ngày kia, khi Giô-sua đang ở một nơi gần Thành Giê-ri-cô, ông ngước mắt lên nhìn, và kìa, một người đàn ông, tay cầm gươm trần, đứng đối diện với ông. Ông lại gần người ấy và nói, “Ông là người của chúng tôi hay là người của quân thù chúng tôi?” Người ấy đáp, “Ta không thuộc về phe nào, nhưng Ta đến với tư cách là Thống Soái đạo quân của CHÚA.” Nghe thế Giô-sua liền sấp mặt xuống đất và phủ phục. Ông thưa với đấng đó, “Chúa muốn dạy bảo tôi tớ Ngài điều gì?” Vị Thống Soái đạo quân của CHÚA đáp, “Hãy cởi giày của ngươi ra, vì nơi ngươi đứng là thánh.” Giô-sua liền làm như vậy.” – Giô-suê‬ ‭5:6-15‬ ‭BD2011‬‬

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: