Đến Cuối Thời Hạn

Ngày 13, Tháng 4, Năm 2019

Phân đoạn Kinh Thánh trong Đa-ni-ên 4, Lời Chúa cho chúng ta biết một sự việc lạ lùng đã xảy đến với Vua Nê-bu-cát-nết-sa. Vì sự tự cao, vua đã bị Đức Chúa Trời đánh hạ, “bị đuổi ra chung sống với thú vật ngoài đồng, ăn cỏ như bò, thấm nhuần sương móc trên trời, tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim-chóc.”, cho đến khi ông nhìn biết Chúa là ai trong hiện cảnh.

Vua đã bị biến dạng trở nên giống như một con thú vật ngoài đồng, một vấn nạn thật là tang tóc thê lương! Những lĩnh vực nào trong cuộc sống thuộc linh của chúng ta đang trải nghiệm một tình huống như thế? Có thể nào chăng, kẻ thù linh hồn có đang khống chế và lường gạt khiến chúng ta không nhận biết lẽ thật và tình trạng thuộc linh của chúng ta?

Đức Chúa Trời có một giải đáp siêu nhiên cho mọi nghịch cảnh. Thế nhưng, điều tiên quyết ở đây là sự mở mắt thuộc linh để chúng ta nhìn biết Chúa là ai và tình huống của chính cá nhân mình.

Khi Chúa mở mắt Vua Nê-bu-cát-nết-sa, thì ông đã hoàn hồn “ngước mắt lên trời” và nhìn biết sự thật về Chúa và con người của ông.

Nguyện xin Chúa giải phóng để chúng ta có đủ can đảm đối diện với sự thật, để chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời và tấm lòng của Ngài đối với chúng ta là như thể nào.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

~~~~~~~~~~~~
“Hỡi vua, nầy là lời giải, và nầy là mạng-định của Đấng Rất Cao, đã đến trên vua, chúa tôi: Người ta sẽ đuổi vua ra khỏi giữa loài người, và chỗ-ở vua sẽ ở giữa những thú-vật trong đồng. Vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, và sẽ được thấm-nhuần sương-móc trên trời; bảy kỳ sẽ trải qua trên vua, cho đến khi vua nhận-biết rằng Đấng Rất Cao cai-trị trong nước loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Còn như đã truyền rằng chừa lại gốc của rễ cây đó, tức là khi nào vua đã nhận-biết các từng trời cầm quyền, thì nước vua chắc sẽ thuộc về vua.

“Vậy nên, hỡi vua, xin hãy nghe lời tôi khuyên vua: hãy lấy sự công-bình mà chuộc tội-lỗi, hãy thương-xót những kẻ nghèo-khó để chuộc những điều gian-ác mình. Như vậy sự bình-an vua còn có thể lâu dài hơn nữa. Hết thảy những sự đó đều đến cho vua Nê-bu-cát-nết-sa. Khi khỏi mười hai tháng, vua đi dạo trong hoàng-cung Ba-by-lôn, thì cất tiếng mà nói rằng: Đây chẳng phải là Ba-by-lôn lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao-cả ta, để làm đế-đô ta, và làm sự vinh-hiển oai-nghi của ta sao?

“Lời chưa ra khỏi miệng vua, thì có tiếng từ trên trời xuống rằng: Hỡi vua Nê-bu-cát-nết-sa, đã báo cho ngươi biết rằng: Ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người, sẽ ở với thú đồng; sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, rồi bảy kỳ sẽ trải qua trên ngươi, cho đến khi ngươi nhận-biết rằng Đấng Rất Cao cai-trị trong nước của loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý.

“Trong chính giờ đó, lời nói ấy đã ứng-nghiệm cho vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua bị đuổi khỏi giữa loài người; ăn cỏ như bò; thân-thể vua phải thấm-nhuần sương-móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim-chóc.

“Đến cuối-cùng những ngày đó, ta đây, Nê-bu-cát-nết-sa, ngước mắt lên trời, trí-khôn đã phục lại cho ta, và ta xưng-tạ Đấng Rất Cao. Ta bèn ngợi-khen và làm sáng danh Đấng sống đời đời, uy-quyền Ngài là uy-quyền còn mãi mãi, nước Ngài từ đời nọ đến đời kia. Hết thảy dân-cư trên đất thảy đều cầm như là không có; Ngài làm theo ý mình trong cơ-binh trên trời, và ở giữa cư-dân trên đất; chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy?

“Trong lúc đó, trí-khôn phục lại cho ta, ta lại được sự vinh-hiển của ngôi nước ta, sự oai-nghi chói-sáng trở lại cho ta; những nghị-viên và đại-thần ta lại chầu ta. Ta lại được lập lên trên ngôi nước, và sự uy-nghi quyền-thế ta càng thêm. Bây giờ, ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ngợi-khen, tôn-vinh, và làm cả sáng Vua trên trời; mọi công-việc Ngài đều chân-thật, các đường-lối Ngài đều công-bình; và kẻ nào bước đi kiêu-ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống.” – Đa-ni-ên‬ ‭4:24-37‬ ‭VB1925‬‬

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: