Tôi Phải, Tôi Nên, Tôi Cần…

Ngày 27, Tháng 3, Năm 2019

Nếu bạn tìm thấy đây là những mệnh từ mà bạn hay ôn đi ôn lại trong tâm trí về một điều hoặc một lĩnh vực nào đó, thì chúng ta cần đặt vài nghi vấn như sau:

Những tư tưởng này đến từ đâu? Chúng có khởi động bằng những nỗ lực cá nhân nào để tự biến đổi ngoại cảnh của mình chăng? Chúng đến từ một lời thúc dục của ai đó để cai quản một việc nào chăng? Chúng có xuất nguồn từ sự thôi thúc của một lương tâm bị cắn rứt?

Có lắm lúc, khi Đức Thánh Linh cảm động chúng ta để mang lại một chuyển đổi nào đó, chúng ta có thể khởi đầu với những ý tưởng tương tựa nhưng chúng sẽ không trở nên một sức ép đè nặng trên tâm khảm vì Chúa Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta năng lực trong quá trình chuyển đổi và Ngài sẽ xức dầu để chúng ta vượt qua mọi cản trở. Trong nhiều việc Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn và hẵn nhiên trong những kỷ luật thuộc linh chúng ta sẽ áp dụng ý chí của mình để vâng phục Chúa, nhưng hãy nhớ rằng, sự nổ lực hoặc sự khôn ngoan của con người xác thịt sẽ không thể nào vùa giúp chúng ta hoàn thành ý Chúa.

Vì sao? Vì những sự việc khởi động bằng sự thúc dục của lý trí, của ngoại cảnh và ngay cả nhu cầu sẽ không mang lại sự sống sung mãn như Chúa đã chỉ định và rồi… sau một thời gian chúng sẽ trở thành những chu kỳ trói buộc chúng ta vì đây là những công việc của xác thịt.

“Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp.” – Ga-la-ti 5:16-18

“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi khỏi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.” – Mác 14:38

Xin Chúa ban ơn để chúng ta liên tục ở trong mối tương giao mật thiết với Ngài hầu tiếp thu sự sống sung mãn từ Chúa như Ngài đã chỉ định. Chúa đang nói gì? Chúng ta chỉ cần làm những gì Ngài truyền phán.

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” – Xa-cha-ri 4:6b

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: