Sự Trống Vắng Trong Tâm Hồn…

Ngày 1, Tháng 2, Năm 2019

Chúng ta được tạo dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa. Ngài là Cha của linh hồn chúng ta và có một điều thật kỳ diệu về cội nguồn của chúng ta, ấy là, ngoài Chúa ra, không có một điều gì trên thế gian này có thể khỏa lấp sự trống vắng của tâm hồn.

Bạn có thể dùng nhiều phương tiện vật chất của thuộc thể để tìm cách mang lại một niềm vui mới cho cuộc sống. Thế nhưng, những điều đó chỉ là tạm thời, và rồi sau những cuộc vui chơi, sau những chuyến du hành và ngay cả những việc chúng ta làm trong ‘mục vụ’, cũng không thể nào thay thế cho mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa.

Đúng thế, Chúa là cội rễ của mọi việc, của sự sống của chúng ta khi còn trên đất này và ngay cả trong cõi đời đời. Ngài là một nguồn sự sống vô biên. Hãy xem Lời Chúa trong Rô-ma 8:35-39:

“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?

“Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.”

Tình yêu Chúa đối với chúng ta sẽ tồn tại cho đến muôn đời và khi chúng ta trở về với Cội Nguồn của Sự Sống, sự trống vắng của tâm hồn sẽ tiêu biến đi vì sự sống sung mãn trong sự hiện diện của Chúa sẽ là nguồn sự sống trung thực cho chúng ta trong mọi lĩnh vực, thuộc linh lẫn thuộc thể.

Hãy trở về với cội nguồn của sự Yêu Thương vì Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
http://www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: