Một Chiều Cuối Năm

times

Thắm thoát một năm đã trôi qua và chúng ta lại đối diện với một năm mới. Thông thường vào thời điểm này, chúng ta thường có những khuynh hướng để nhìn lại những sự việc đã xảy ra trong năm qua để rút tỉa kinh nghiệm, để suy gẫm về việc quá khứ, hiện tại và những toan tính cho tương lai.

Chúng ta nhìn biết một việc này, Chúa là Đấng Nắm Giữ Tương Lai của chúng ta và Ngài có nhiều phương cách để ban ơn, để giải phóng và gia tăng chúng ta trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Vấn đề là chúng ta có thể nhìn biết Chúa là ai trong hiện cảnh chăng? Hãy nhớ rằng xuyên suốt trong lịch sử của con dân Chúa, của nhiều quốc gia qua các thời đại, Đức Chúa Trời đã từng làm nhiều phép lạ để đảo ngược tình thế hầu giải phóng nhiều dân tộc trên khắp đất. Là một công dân của Nước Trời, chúng ta hãy nhìn lên Chúa, vì thật ra, nếu chúng ta đang đồng hành với Chúa trong hệ thống giá trị của Nước Ngài, thì chúng ta đã, đang và sẽ liên tục bước đi trong chiến thắng, trong Con Một, Đức Chúa Giê-su, tức là Đấng Trung Bảo duy nhất, nhờ Ngài mà chúng ta được làm con thừa kế của Đấng Tối Cao, Đấng sáng tạo cả vũ trụ này. Hãy vững lòng bền chí, chớ kinh hãi vì Chúa đã đi trước để mở đường cho chúng ta. Amen?

“Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy.

“Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” – Rô-ma 8:31-39.

Xin Chúa tiếp tục mở mắt tâm linh để chúng ta nhìn biết Ngài là ai trong bối cảnh của cuộc sống hằng ngày của chúng ta, trong hiện tình đất nước. Ngài vẫ n là Đấng định đoạt tương lai chúng ta và là Đấng thường làm phép lạ!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: