Tái Đánh Giá Nền Tảng Hội Thánh Chúa

CornerStone

Ngày 9, Tháng 4, Năm 2018

Chúng ta đang di chuyển nhanh chóng trên một tiến trình bứt phá của một mùa mới. Đây là thời điểm Đức Chúa Trời dấy con dân Ngài lên để đẩy mạnh một mùa gặt mới và một nền tảng vững chắc như lời Chúa chỉ dạy là điều cần thiết để khai phóng mùa gặt theo ý chỉ của Chúa. Điều này có nghĩa là, nếu chúng ta không khai phóng ‘tất cả’ con dân Chúa, thì chúng ta khó có thể đạt chỉ tiêu mà Chúa muốn ban cho chúng ta.

Hãy suy gẫm lại sự khai phóng ân tứ của con dân Chúa trong thế kỷ thứ nhất. Mục vụ nhà Chúa không chỉ là trách nhiệm cho một vài người được đặc cách theo tiêu chuẫn của con người, nhưng Đức Chúa Trời, Ngài muốn khai phóng tất cả vì mỗi người trong chúng ta đều có những ân tứ khác biệt và toàn thể con dân Chúa sẽ là những công cụ bén nhọn để mở rộng Nước Trời.

Hãy xem Lời Chúa trong Ê-phê-sô 2:20-22:

“Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.”

Đây là một thời điểm để khai phóng và sai phái vì thì giờ không còn nữa. Đức Chúa Trời đã ban cho hội thánh ban đầu một mô hình tuyệt diệu trong Ê-phê-sô 4:11-15 và đây cũng là một mô hình chính chắn cho chúng ta:

“Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhơn, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.

“Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chơn thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.”

Đức Chúa Trời sẵn lòng vùa giúp chúng ta mở rộng Nước Ngài. Một đạo binh hùng mạnh ‘không tên tuổi’ đang được dấy lên vì hạt giống và tiềm năng của Chúa Phục Sinh hiện đang vận hành trong mỗi một người trong chúng ta là những ai đã tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời mình. Chúa không tây vị bất cứ cá nhân nào vì Ngài là Đấng dò xét lòng dạ loài người.

Chúng ta có thể tiếp tục bước đi theo ‘những đường xưa lối cũ’, hoặc chuyển hướng để Chúa khai phóng tất cả vì thì giờ không còn nữa. Mục vụ nhà Chúa không chỉ là cho vài người đặc cách nhưng là cho tất cả.

Xin Chúa Thánh Linh mở mắt, mở tai thuộc linh chúng ta! Đây là một thời điểm cho chúng ta đánh giá và suy xét để chuyển hướng hầu tái thiết lập một nền tảng vững chắc như Chúa đã chỉ định. Amen!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: