Ảnh Tượng Qua Danh Tính Trong Cõi Thuộc Linh

NicoleLeighJones

Ngày 24, Tháng 2, Năm 2018

Hãy xin Chúa ban cho bạn một mặc khải để bạn có thể nhìn biết, “Tư Thế và Dáng Dấp của mình trong cõi thuộc linh”. Tại sao chúng ta cần nhìn biết ảnh tượng của mình như thế nào trong lĩnh vực này? Vì đây cũng chính là ảnh tượng mà kẻ thù linh hồn ta sẽ nhìn thấy khi chúng đương đầu với chúng ta trong chiến trận thuộc linh. Điều này được biểu dương qua Danh Tính của chúng ta, khi chúng ta được giải phóng để thể hiện Nước Đức Chúa Trời trên khắp đất.

Hẳn nhiên, một ảnh tượng mà chúng ta đều nhận biết ấy là, “một con chiên” trong đồng cỏ của Chúa là Đấng chăn chiên của chúng ta. Một ảnh tượng khác nữa, là, “một con gặt” trong đồng lúa của Mùa Gặt.

Có bao giờ chúng ta nhìn thấy chúng ta như một “người đang bị săn đuổi” chăng, như một “kẻ nghèo khổ” trong cơn khốn cùng nào chăng? Ồ, có thể lắm, mỗi người trong chúng ta cũng đã từng bị kẻ thù linh hồn hù dọa. Thế nhưng, hãy nhớ rằng, những ảnh tượng bị bóp méo này chỉ là một làn khói mù mịt trong nghịch cảnh, chúng chỉ là những màng che khuất tạm thời, vì khi Thánh Linh Đức Chúa Trời hà hơi trên lãnh thổ trong tâm hồ̀n của chúng ta, thì mọi điều gian dối kia sẽ phải bị đẫy lui, chúng sẽ tháo chạy và trũng xương khô kia sẽ sống lại và rồi chúng ta sẽ nhận biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài thật đang dấy lên một đội binh hùng mạnh và dũng cảm!

Ê-xê-chi-ên 37:3-5:

“Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy có thể sống chăng? Ta thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó! Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy, và bảo chúng nó rằng: Hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài cốt ấy rằng: Nầy, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống.”

Hãy xem Lời Chúa tiếp theo sau đó trong câu 9, 10, 13 và 14:

“Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió; hãy nói tiên tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống.

“Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chơn mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn…

“Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã mở mồ mả các ngươi, và làm cho chúng nó lại lên khỏi mồ mả.Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi; rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành, Đức Giê-hô-va phán vậy.”

Hôm nay, ngay trong giây phút này, Đức Thánh Linh đang vận hành trên khắp đất, Ngài đang khai phóng những trũng xương khô, Ngài đang hà hơi vào những nơi tăm tối trong cuộc đời của chúng ta. Đúng thế, Ngài đang dấy chúng ta lên trong quyền năng của Chúa Phục Sinh. Thánh Linh Đức Chúa Trời đang vận hành trên khắp đất!

Bạn có mong nhận được mặc khải từ Chúa để nhìn thấy chính mình qua tầm mắt của Ngài chăng? Vì, tất cả những tầm nhìn khác, khi không đến từ Chúa chỉ là những ảo ảnh. Đây là một thời điểm để trưởng thành và tiến lên vào chốn cao hơn, để nhìn thấy những gì Đức Chúa Trời đang nhìn thấy trong chúng ta.

Hallelujah! Hãy nhìn biết rằng chúng ta đã được sanh ra cho chiến trận và trong mọi tình huống, Đức Giê-hô-va vẫn là Đấng Đi Đầu để dẫn đầu chúng ta trong chiến thắng. Nguyện xin Chúa mở mắt, mở tai thuộc linh để chúng ta nhìn biết Danh Tính mà Chúa đã chỉ định cho chúng ta.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: