21 Ngày Cầu Nguyện Triển Khai Danh Tính Mới 5 ngày cuối cùng: Vượt Qua Cổng Thành Được Gọi Là ‘Nơi Chốn Xa Hơn’ (vượt qua mọi giới hạn để vào một chốn xa hơn!)

NoiChonXaHon

Thứ sáu, ngày 16 tháng 2, năm 2018

Thân Gởi Những Chiến Sĩ Đang Tiến Lên,

Tôi thật yêu chuộng sự nghỉ ngơi ở nhà trong tuần này và dầm mình trong bầu không khí này thật là tuyệt vời. Sự hiện diện của Chúa được khai phóng trong tiến trình của 21 Ngày Cầu Nguyện Triển Khai một danh tính mới thật vượt quá mọi sự mong muốn của chúng ta. Tôi đã đọc tất cả những thư từ và lời chúc mừng của tất cả các anh chị em đã gởi đến từ Giáng Sinh đến giờ. Tôi cũng đã cầu nguyện cho mỗi người. Tôi vừa hoàn thành một dàn bài cho một quyển sách mới, và cũng mong đợi để có dịp chia sẻ với Hội Thánh Chúa vào cuối tuần Chúa Nhật sắp tới này. Tôi thành thât cảm ơn tất cả sự dâng hiến đóng góp và lời cầu nguyện của quý vị là sức mạnh để đẫy mạnh và vùa giúp chúng tôi tiến lên trong một chiều hướng mới.

Đây là thời gian để đi xa hơn, hoặc đưa vấn đề hiện tại trong cuộc sống của chúng ta đến một sự hiểu biết sâu sắc hơn. Chúng ta chỉ có thể làm điều này bằng cách nhìn từ quan điểm của Đức Chúa Trời. Tôi yêu chuộng sách Ê-sai. Một phần Kinh thánh rất quan trọng cần được thông hiểu là trong Ê-sai 55:1-3, 8-12:

“1 Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. 2 Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. 3 Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhơn từ chắc thật đã hứa cùng Đa-vít… 8 Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9 Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. 10 Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, 11 thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. 12 Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay.”

Phân đoạn này nói về một tầm nhìn xa hơn! Các đấng tiên tri cho chúng ta biết rằng đường lối của Chúa là khác hơn đường lối của chúng ta, và nếu chúng ta có được tầm nhìn xa hơn, vượt qua mọi ngoại cảnh của chúng ta và vượt qua khỏi khuôn khổ của tư duy hiện tại của chúng ta, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy những gì Ngài đang vận hành trong cuộc sống của chúng ta. Đường lối trong sự vận hành của Thần Chúa thật vượt qua mọi sự hiểu biết của chúng ta. Ánh sáng của Ngài đầy dẫy năng quyền hơn bất cứ một thế lực tối tăm nào đang vây quanh chúng ta. Lẽ thật của Ngài đầy quyền năng và mạnh sức hơn bất cứ ác linh sai lầm nào đang tìm cách đánh lạc hướng chúng ta. Chúa Thánh Linh Ngài thật lớn hơn kẻ ở trong thế gian là kẻ đang tìm cách trấn áp, chúng cố tình làm cho chúng ta đánh mất chí hướng mà Đức Chúa Trời đã dành sẳn cho chúng ta. Huyết của Chiên Con và Thánh Linh Đức Chúa Trời cùng tương tác trong thân thể sống động của chúng ta để gìn giữ chúng ta trong tầm nhìn chính chắn của Ngài trong những khoảnh khắc khi chúng ta đương đầu với những thử thách trên đất.

Hãy ngước mắt lên và phóng tầm nhìn ra xa hơn! Chúng ta bước vào một nơi Bên Ngoài Mọi Giới Hạn, với một tầm nhìn cao xa. Hãy hít một hơi thật sâu để chuẫn bị; kìa, chúng ta sẽ đi đến một nơi được gọi là một ‘Nơi Chốn Xa Hơn’. Bạn chưa từng đến đó bao giờ. Bởi vì bạn chưa từng bao giờ đến đó, bạn sẽ phải sẵn sàng để di chuyển theo những phương cách mới, hãy nhảy múa với những nhịp điệu mới, hãy lắng nghe để tiếp thu mọi việc theo một phương cách mới, hãy nhìn nhận mọi việc theo một phương cách mới và hãy niếm biết hương vị theo những cách mới. Bạn sẽ vượt qua để tiến lên vào một nơi Chốn Xa Hơn! Tôi đã từng giảng dạy về việc đi đến một nơi được gọi là ‘Nơi Chốn Ấy’. Nó không phải là nơi này. Thay vào đó, đây là một nơi được gọi là một nơi mà chúng ta sẽ vượt qua mọi giới hạn để tiến vào một Nơi Chốn Xa Hơn!

Giao ước mà Đức Chúa Trời đã thực hiện với Áp-ra-ham vượt quá mọi ̣điều đã được nhìn thấy hoặc hình thành trong cõi vật chất. Giao ước này không bị giới hạn trong thời gian hoặc không gian. Có những lúc Đức Chúa Trời giới hạn dòng chảy của các phước lành và lời nguyền từ một cho đến mười thế hệ. Tuy nhiên, điều này không phài là như vậy với Áp-ra-ham. Những ơn phước của Áp-ra-ham đã được mở ra cho tất cả những ai chúc phước cho con cháu Áp-ra-ham, tức là Tuyển Dân của Ngài. Trong thế giới ngày nay, nhiều người muốn được nhận được nhiều ơn phước của Đức Chúa Trời, nhưng họ không muốn ̣được ghép vào hoặc liên kết với giao ước Chúa thông qua giao ước của Áp-ra-ham.

Mục đích của Đức Chúa Trời là ban phước cho mọi dân tộc. Tuy nhiên, điều duy nhất để bảo đảm sự khai phóng phước lành trên một quốc gia là quốc gia đó cần giữ mối quan hệ đúng đắn với giao ước của Ap-ra-ham tức là con cháu của Áp-ra-ham, dân Do Thái. Các quốc gia và dân tộc không nhất thiết cần có mối liên quan với dòng dõi của Áp-ra-ham để trải nghiệm lời hứa về sự thịnh vượng. Nhưng thông qua Đức Chúa Jêsus, họ có thể đứng vào tư thế trong mối liên quan đúng đắn và tiếp nhận Áp-ra-ham như một người Cha của họ và rồi, họ sẽ nhìn thấy sứ mệnh của họ sẽ được trở nên trọn vẹn trong các phước lành mà Đức Chúa Trời đã chỉ định. (Rô-ma 4: 11-12, Ga-la-ti 3:29).

Sáng hôm qua, Candice Demerly đã chia sẻ những gì mà bà ấy đã nghe Chúa truyền phán cho mùa này: “Ta có sẵn một chỗ cho ngươi trong những lãnh thổ của Ta. Lời truyền phán của Ta đang kêu gọi ngươi hãy đi vào lên chốn cao hơn. Ngươi có thể nghe được tiếng Ta truyền phán chăng? Ngươi có thể cảm nhận rằng Ta đang kéo ngươi lại gần không? Đó là một nơi vượt quá mọi hoàn cảnh hiện tại của ngươi, một nơi vượt quá mọi hoàn cảnh hiện tại của ngươi, một nơi vượt ra ngoài mọi giới hạn của những gì ngươi có thể biết và mường tượng. Đó là một nơi trong Ta, với Ta, xung quang Ta.”

“Ta phải tháo gỡ những dân đang trói buộc ngươi. Ta phải giải phóng ngươi để thoát khỏi những cái bẫy vô hình, vì ngươi không nhìn biết rằng những điều làm ngươi bị̣ mù mịt. Ngươi không nhìn thấy khoảng không gian giữa Ta và ngươi. Đó là một khoảng cách rất đơn chiếc, của một thế lực thiếu năng quyền. Ngươi không nhìn thấy đường lối Ta. Ý tưởng Ta không như ý tưởng ngươi. Tấm màn che khuyất kia đã bị xé toang, tuy thế ngươi vẫn bước đi dưới màn bị che giấu. Ngươi không muốn làm điều này thế nhưng ngươi vẫn bị vướng mắc. Ta phải gởi các thiên binh để vùa giúp và giải cứu ngươi. Ngươi sẽ trải nghiệm sự vận hành của các thiên binh này trong những ngày sắp tới, vì ngươi phải được tự do để bước vào những lãnh vực mới hầu hoàn thành những gì Ta đã chỉ định cho ngươi trong thời điểm này.”

“Mọi việc sẽ di chuyển nhanh chóng và thuận lợi, vì thời gian thì rất ngắn ngủi và Ta phải dùng những con người đang sẵn lòng, thuận phục. Đây là những người đang giơ tay lên nói rằng: “Có con đây Chúa, xin hãy dùng con, xin hay sai con đi.” Ta sẽ sử dụ̣ng những con người này, Ta sẽ sai phái họ và Ta sẽ ban cho họ năng quyền. Đây là những ngày trong quyền phép Ta và quyền năng ta sẽ thể hiện trước các Cổng Ngợi Khen, vì Con Dân Ta cần phải thờ phượng Ta trong tâm thần và lẽ thật. Ngươi có nhìn thấy không? Con người phải biết lẽ thật hầu có thể nhìn thấy Ta trong sự thờ phượng và ngợi khen. Những con người thờ phượng trong sự xoắn xoáy và gian dối sẽ làm ô nhiễm các tầng trời. Lẽ thật là gì? Trong mọi sự hãy tìm kiếm lẽ thật trong sự thờ phượng. Hãy thờ phượng và ca tụng Ta.”

Ngày 17: Đọc Ma-thi-ơ 16, tập trung vào các câu 13-20. Hãy vượt qua sự mặc khải của quá khứ! Không ai có thể tiếp thu mặc khải nhiều cho bằng ông Phi-e-rơ. Ông ta đã vượt qua những gì ông nhìn biết và chính Đức Chúa Cha đã liên kết ông với mặc khài của Ngài. Hãy liên tục phấn đấu! Hãy để Cha Thiêng Thượng bày tỏ những mặc khải vượt quá mọi giới hạn, để đi xa hơn tất cả những gì bạn từng biết.

Ngày 18: Đọc Lu-ca 22; hãy suy gẫm câu 31. Hãy vượt qua những thử thách của sự sàn sảy trong quá khứ! Phi-e-rơ không thể tiếp thu được mặc khải sâu sắc để giữ được những gì ông ta đang nhìn thấy. Ông đã nhận được lời tiên tri cho các thế hệ về sau nhưng sau đó ông đã bị gọi là Sa-tăng trong vòng vài phút sau đó. Ông đã bị tâm trí và tình cảm mình xâm chiếm. Khi bạn không thể biểu hiện danh tính mới của mình, bạn sẽ có khuynh hướng quay trở lại trong mô hình của quá khứ. Nếu bạn không thể gìn giữ và bảo vệ sự mặc khải mà Đức Chúa Trời đã mang đến cho bạn, bạn sẽ trải nghiệm một nơi gọi là ‘Nơi sàng sảy’ nhp Phi-e-rơ đã phải trải nghiệm. Thật ra, Chúa Giê-su đã phán như vầy, “Phi-e-rơ, khi ngươi vượt qua khỏi sự sàng sảy này, mọi việc ngươi làm sẽ được gia tăng để xây dựng và tăng cường các anh em ngươi. Nếu ngươi cố gắng tẻ tách một lối khác, hãy nhớ rằng, Sa-tăng sẽ khống chế ngươi.” Đây là một thời điểm để chúng ta bước vào một tiến trình hầu vượt qua mọi giới hạn để vào một Nơi Chốn Xa Hơn!

Ngày 19: Đọc Luca 24. Hãy vượt qua những trải nghiệm của sự chấn thương long và của sự chết vừ qua của bạn. Chúng ta phải nhin thấy Chúa Jêsus đã vùa giúp các môn đồ Ngài để tiến vào một nơi chốn xa hơn, vượt qua khỏi các lời tiên tri của mùa quá khứ. khi Chúa Giê-su chịu chết trên Thập Tự giá, tất cả điều bị rúng động vì họ không thể thấu hiểu được Lời Tiên Tri về sự chết của Ngài. Đây là một tóm lược về những gì Đức Chúa Giê-su đã phán cung với các môn đồ Ngài trên đường đến E-ma-út: “Nếu các ngươi biết rỏ Thánh Kinh thì ngươi đã nhận được điều này, nhưng các ngươi không có được tầm nhìn xa để vượt qua mọi chấn thương lòng và những điều các ngươi các ngươi đang trông mong.” Chúa sẽ đưa bạn vào một nơi chốn xa hơn, để vượt qua mọi trải nghiệm của những vết thương lòng, để vượt qua khỏi sự chết của sự tình trong quá khứ của bạn và rồi, Ngài sẽ mở mắt để bạn có thể nhìn vào một lĩnh vực mà bạn chưa từng có thể nhìn thấy hoặc hiểu được từ một nơi chốn cũ trong cuộc sống thuộc linh của bạn.

Ngày 20: Đọc John 20. Hãy tiến lên để đi xa hơn trong những năng chức của mùa vừa qua trong sự tha thứ cũng nhưng những mối lo sợ của quá khứ. Vào ngày đầu tiên trong tuần, các môn đồ đã họp lại cùng một chổ, vì họ nghĩ rằng họ không còn gì để nắm giữ ngoài những anh em trong Chúa. Họ trốn trong nhà, khoá cửa lại và thập thỏm trong lo âu vì họi tin rằng những kẻ đã giết Chúa Giê-su cũng sẽ đến tìm giết họ (câu 19). Chúa Giê-su xuất hiện trong phòng mà các môn đi đang ẩn náu và phán cùng họ rằng: “Hãy để Ta giải phóng các ngươi vượt qua mọi sự sợ hãi và rồi Ta sẽ sai phái các ngươi ra đi để rao giảng lẽ thật.” Đó là một phương cách duy nhất để họ có thể vượt qua sự thử thách và tiến lên về phía trước, điều này thật cũng trùng hợp với tình cảnh của chúng ta. Bạn sẽ không thể vượt qua mọi giới han của mình trừ khi nào bạn vượt qua một bản hiệu của “Sự Tha Thứ”. Bạn phải vượt qua sự sàng sảy, sự sợ hãi và sự tha thứ, và rồi sau đó bạn có thể tiến lên vào ‘Chốn Xa Hơn’.

Ngày 21: Đọc John 21. Đi xa hơn sự hiểu biết về sự kêu gọi trong cuộc đời bạn. Chúa đang mở rộng sự kêu gọi mới trong con dân của Ngài. Các môn đồ đã phải vương lên để bước vào sứ mệnh của họ, nhưng rồi họ lại quay về lại với những việc làm quen thuộc, với những gì họ đã từng làm. Bạn có biết chăng đó là một nơi chon rất nguy hiểm cho tất cả chúng ta trong lúc này? Chúng ta đang phải đối mặt với sự lựa chọn chín chắn để vượt lên ra khỏi một nơi chốn mà chúng ta đã từng ở trước đây nếu không chúng ta lại phải trở về một nơi mà chúng ta đã trải nghiệm ba năm rưỡi trước đây. Các môn đồ đã trở về với nghề đánh cá. Họ tiếp tục công việc làm ăn của họ. Nhưng Chúa Giê-su đã gặp họ trong nơi ̣đó! Đừng bị lừa dối, đừng bị mắc bẫy với những sự gian dối của các cơ cấu tôn giáo đã từng tuyên bố rằng bạn sẽ không thành công thịnh vượng nếu bạn không tuân theo các quy củ và giáo điều của các cơ cấu ấy. Chúa có thể ban ơn cho bạn trở nên thịnh vượng mặc dù bạn không làm theo những quy củ này. Hãy nhờ cậy Chúa, ngài sẽ ban ơn và chúc phước để bạn trở nên thịnh vượng. Chúa đã vù giúp các môn đồ Ngài thành công trong mọi việc Ngài giao phó.

Sau khi họ đã nhận ra Ngài và Ngài đã cùng dùng bữa với họ, Chúa Giê-su chuyện trò cùng Phi-e-rơ. Chúa Giê-su có thể đã nó với Phi-e-rơ rằng: “Nếu ngươi yêu mến Ta, ngươi có nhớ về lời tiên tri mà Ta đã truyền phán rằng ngươi sẽ bị sàng sảy như lúa mì và rồi sau đó ngươi sẽ khích lệ, xây dựng và vùa giúp anh em mình không? Ngươi sẽ phải quay về với sự kêu gọi của ngươi. Ngươi sẽ vượt qua những cơn thử thách trong 3 năm rưỡi để bước vào một sự kêu gọi mới.”

Bạn có thể nghĩ rằng Phi-e-rơ đáng lẽ phải quỳ xuống phủ phục dưới bệ chân của Chúa và kêu cầu cùng Ngài, “Chúa, Có con đây, nguyện ý Ngài được nên!” Nhưng ̣điều ông thật sự đã bầy tỏ gói gém trong câu hỏi này, “Điều gì sẽ xảy ra với Giăng?” Chúa Giê-su đáp rằng: “Điều đó có liên can gì với ngươi? Ta chỉ hỏi rằng ngươi có muốn vượt qua mọi thử thách để tiến lên và đi xa hơn trong sự kêu gọi của ngươi?” Đức Chúa Giê-su đã không đề cập đến nhiệm vụ nhưng Ngài đã hỏi Phi-e-rơ câu này, “Ngươi sẽ tiếp tục theo Ta chăng, mặc dù khi tất cả điều rời bỏ Ta?”

Có một Cánh Cổng được gọi là ‘Nơi Chốn Xa Hơn’ vượt qua mọi giới hạn của hiện cảnh đang được mở ra cho bạn. Hãy đi qua, hãy vượt qua Cổng Thành ấy!

Nguyện xin Chúa ban ơn trên các bạn,

Chuck D. Pierce

Lửa Thiêng Việt Nam chuyển dịch
www.luathiengvn.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: