Những Tác Động Của Cơ Cấu Rồng Rắn

GloryofGod

Ngày 23, Tháng 12, Năm 2017

Hãy xem xét Lời Chúa về các cơ cấu rồng rắn trong Ê-sai 27:1. Đây là một câu gốc căn bản, chúng ta cần chú tâm đến lòng nhiệt thành của Chúa về điều này:
Ê-sai 27:1 – “Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dùng gươm cứng, lớn, và mạnh mà phạt lê-vi -a-than, là con rắn lẹ làng, phạt lê-vi -a-than là con rắn cong queo; và Ngài sẽ giết con vật lớn dưới biển.”
Một trong những ý nghĩa của Năm 5777 (trong Lịch Do Thái trùng với năm 2017 trong Dương Lịch) là “Gươm của Đức Giê-hô-va sẽ giáng xuống trên khắp đất.” Đây là thời điểm để Chúa bài trừ các cơ cấu Rồng Rắn tức là Lê-vi-a-than – Một chủ quyền, một cơ cấu tối tăm sinh sống trong nước; Lê-vi-a-than là một cái tên cho thần thoại cổ đại – có nghĩa là thần của sự hỗn loạn. Năng lực siêu nhiên của nó cho ta nhìn nhận được ảnh hưởng thực sự của Lê-vi-a-than.
Chúng ta cần phải hiểu rõ sự vận hành của Lê-vi-a-than, nó được nhấn mạnh thông qua những sự hỗn độn và rối loạn khiến mọi thứ không thể nào trở nên hòa hợp.Sự biểu hiện của Lê-vi-a-than là những việc chúng ta không thể nhìn thấy trong cõi vật chất và chúng ta cần được Chúa Thánh Linh mở mắt để chúng ta cũng có thể nhìn vào cõi thuộc linh như người đầy tớ của Ê-li-sê trong 2 Vua 6:15-17.
Chúng ta cũng nhận biết Lời Chúa trong sách Gióp đoạn 41 mô tả những tính chất thuần túy của cơ cấu rồng rắn. Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh khai phóng mặc khải trong đoạn Kinh Thánh này, “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Bạn có thể tham khảo nhiều chi tiết về Gióp 41 trong bài “Trận Chiến Đối Nghịch Với Con Rồng.”
Hãy nhớ rằng chúng ta mang trong người dòng máu Việt và vì thế những sự vận hành này tiềm tàng trong huyết mạch chúng ta và Chúa đang sẳn lòng mong đợi để khôi phục chúng ta nếu chúng ta ăn năn cho chính mình, cho dân tộc và lãnh thổ. Ngài sẽ giải cứu, chữa lành và khai phóng ân tứ dân tộc để chúng ta có thể đi vào mối tương giao mật thiết với Ngài.
1. Tác Động Của Cơ Cấu Rồng Rắn Trong Nơi Chí Thánh
Sau khi tham khảo Lời Chúa về cá tính hoặc sự vận hành của cơ cấu Rồng Rắn (Lê-vi-a-than) này chúng ta có thể xác nhận rằng chúng thiết lập một mạng lưới thắt chặt để gieo nghi ngờ, gây chia rẽ qua linh bội ước để tạo nên một bầu không khí tan vỡ, đầy chấn thương khiến những kẻ bị khống chế nghẹt ngòi, rối loạn trong ba phương diện:
Phần Hồn bao gồm Tâm Trí, Ý Chí và Tình cảm; Phần thuộc thể và dĩ nhiên là lẫn Phần thuộc linh.
Chúng phá hũy các mối liên hệ bằng cách gieo sự nghi ngờ, nhầm lẫn, hiểu lầm để phân rẽ và tẽ tách. Chúng xoay xoắn, bóp méo sự thật khiến dân tình không biết đâu là đâu, gây nên một sự hỗn độn, rối loạn trong bầu khí quyễn khiến ‘người nghe’ lẫn ‘người nói’ không thể kết nối để thiết lập bất cứ một việc gì. Tất cả các điều này là hậu quả của sự thờ Rồng Rắn, cúng bái tổ tiên trên nền tảng ‘Con Rồng Cháu Tiên’. Chúng khiến ta có mắt mà không thấy, có tai không nghe được, có miệng mà không nói được. Lẽ thật bị xoay xoắn, lệch lạc khiến tâm trí rối loạn, không thể làm một quyết định gì cho chính chắn. Đây cũng là một vấn nạn của sự rối loạn tâm thần.
Điều này dẫn đến một sự thụ động không di chuyễn được vì thật không thể nào tìm ra phương hướng. Đây là một tác động của sự xiết chặt khiến Hội Thánh Chúa không di chuyển đúng thì đúng lúc với thời điểm của Thiên Đàng, Đa-ni-ên 7:25 “Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.”
Xoay xoắn thông tin là phương cách để đánh lạc hướng và xoay chiều. Chúng chận đứng tại ngưỡng cửa của mối liên hệ giữa ta với Chúa. Chúng đứng giữa nơi Thánh và nơi Chí Thánh để tráo trở mọi việc. Vận hành của chúng là những rào cản không cho con người tiến vào nơi Chí Thánh.
Ngay cả những Con Dân Chúa là những kẻ ‘đặt trí’ họ chứ không phải lòng họ tin cậy nơi Chúa Giê-su, vì cái tấm lòng bằng đá đầy chấn thương kia không thể tiếp thu ‘Tình Yêu và Ân Điển’ của Đức Chúa Trời.
Đây là một trong những lý do mà Con Dân Chúa học Lời Chúa như lời và chữ, nhưng không thể kết nối trong tâm linh để tiếp thu sự sống sung mãn.
Đây là một nan đề quá to tát cho con người, nhưng không có điều gì là quá khó cho Chúa. Ngài có phương cách để chữa lành dân tộc Việt Nam!!!
2. Tác Động Của Cơ Cấu Rồng Rắn Trong Nguồn Sinh Sống
Bắt tay với Ma-môn, chúng thắt chặt mọi nguồn cung ứng để xiết chết lần mòn những kẻ bị khống chế. Đây là một thể hiện chính xác của Giăng 10:10, chúng có sẵn định ý quy mô để Cướp, Giết và Hủy Diệt.
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16.) Chính Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một mô hình tuyệt vời để chống lại sự thắt chặc của Ma-môn, ấy là, Ngài đã khai phóng sự bạn cho để mở khoá ân điển và ân huệ của Thiên Đàng, vì thế, hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta mặc khải hẩu khai phóng sự ban cho trong Con Dân Ngài. Đây sẽ là một chiến lược hữu hiệu để đánh bại các chủ quyền rồng rắn, các cơ chế của Ma-môn đang thống trị dân tình. Sự ban cho không chỉ về lĩnh vực tài chánh, và cũng không tùy thuộc vào số lượng. Sự ban cho mở cửa trời, sự ban cho mở khóa mùa gặt, mở rộng lòng chúng ta để khai phóng mọi ân tứ và ân huệ của Chúa. Hãy ban cho vì Đức Chúa Trời là Đấng Ban Cho.
3. Tác Động Của Cơ Cấu Rồng Rắn Trong Sự Thờ Phượng Thật
Vì sự xoắn xoáy của cơ cấu này, chúng giả mạo mọi việc, ngay đến cả tinh thần thờ phượng của Con Dân Chúa. Trong một bầu khí quyễn mà Lẽ Thật không được rao báo hoặc dân tình không thể tiếp thu Lẽ Thật, thì chính họ cũng không thể nào đi vào sự thờ phượng thật như Lời Chúa trong Giăng 4:23, “Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.”
Hãy xem trong Gióp 41:20, “Từ lỗ mũi nó khói bay ra, Như của một nồi sôi, có chụm sậy ở dưới.”
Khói từ chân mũi Lê-vi-a-than như là lời cầu nguyện giả dối và thờ phượng giả dối tại bàn thờ. Cơ cấu này giả mạo sự thờ phượng. Thử nghĩ xem, một kẻ kiêu ngạo thì làm sao để hạ mình trước mặt Chúa để thờ phượng Ngài, để trình dâng lên Ngài những nỗi niềm trong tâm khảm và với cái tinh thần độc lập ấy, chúng ta sẽ khó có thể mở rộng tấm lòng mình, và với tấm lòng bằng đá kia, chức năng để đi vào mối tương giao với Chúa sẽ bị nghẹt ngòi bế tắc. Và rồi, khi Con Dân Chúa không thể đi vào sự hiện diện của Chúa, chúng ta đánh mất mọi cơ bản và danh tánh của kẻ được chuộc.
4. Tác Động Của Cơ Cấu Rồng Rắn – Khai Phóng Ác Linh Tôn Giáo!
Khi không thể nghe và thấy Chúa vì mọi chức năng của truyền thông bị đã bị thắt chặt, không thể triển khai, lúc ấy ác linh ‘tôn giáo’ đoạt được một chổ đứng để Con Dân Chúa nương tựa vì khi không nghe được tiếng Chúa thì cần phải có quy củ, giáo điều để thi hành như một lễ nghi cho ‘đủ tiêu chuẩn’ theo lý trí. Mời bạn tham khảo bài ‘Sự Vận Hành Của Ác Linh Tôn Giáo’’qua liên kết sau đây:
Mạng lưới do ác linh ‘Tôn Giáo’ dấy lên đang được triển khai rất mạnh mẻ, không chỉ tại Việt Nam mà thôi, nhưng kẻ thù linh hồn chúng ta đang giăng bẫy để khống chế con dân Chúa của nhiều dân tộc trên thế giới. Các cơ chế này sẽ nhấn mạnh trọng điểm ‘tình yêu thương’, ‘chớ gây niềm hận thù’. Chúng tìm cách khai phóng ý niệm của ‘sự bình an’, nhưng kỳ thật, mọi tác động của chúng quy về sự ‘cướp, giết và hủy diệt’. Chúng đã và đang xâm chiếm nhiểu cơ cấu của giáo hội, nhà thờ và ngay cả trong các tôn giáo khác để gây sự chia rẽ và khống chế Hội Thánh Chúa. Chúng sẽ dùng ‘danh phận’ và ‘chức vụ’ để cai quản Hội Thánh Chúa. Chúng chối bỏ mối liên hệ trong giao ước Chúa, nhưng nhậ́n mạnh về quy củ và giáo điều. Nguyện xin Thần Lẽ Thật khai sáng tâm trí và tâm linh của chúng ta để chúng ta có thể nhìn biết sự vận hành của chúng.
Chiến Lược Chúa Thánh Linh Khai Phóng
Trong một buổi cầu nguyện đặt cách cho cuộc hành trình cầu nguyện để đối nghịch với các cơ cấu rồng rắn vào dịp Lễ Hội Đền Hùng đầu tháng Tư, Năm 2017, Chúa Thánh Linh đã bầy tỏ một chiến lược giản dị: Phô bầy một tinh thần đối nghịch với vận hành của cơ cấu Rồng Rắn, tức là đi ngược lại để đảo ngược tình thế. Điều này có nghĩa là gì?
Hãy cầu nguyện để biết rõ ý Chúa trong thì Ngài chỉ định. Xin mời các anh em tham khảo bài ‘Trận Chiến Đối Nghịch Với Con Rồng’ qua liên kết sau đây:
Shalom,
Lửa Thiêng Việt Nam

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: