Mặc Khải và Chiến Lược Cụ Thể Đối Nghịch với Cơ Cấu Rồng Rắn

swordoftheLord

Ngày 20, Tháng 12, Năm 2017

Hôm nay, Chúa Thánh Linh cảm động tôi đăng tải lại các lời mặc khải Ngài đã bầy tỏ trong những buổi cầu nguyện yểm trợ các anh chị em trong 5 đội ngũ cầu thay cho lãnh thỗ vào dịp Lễ Hội Đền Hùng vào đầu tháng Tư năm nay (2017.) Những tôi tớ Chúa tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn đã liên kết với Con Dân Chúa tại Việt Nam trong mục vụ cầu nguyện cho đất nước của chúng ta. Đây là một ơn phước lạ lùng Chúa đã ban cho để tháo gỡ những rối ren có tính cách dân tộc tính. Tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài thật vượt quá mọi điều lòng ta ao ước.
Shalom,
Lửa Thiêng Việt Nam
Hành Trình Cầu Nguyện Đối Nghịch Cùng Cơ Cấu Rồng Rắn
Ngày 5, Tháng 3, Năm 2017
Sức Mạnh Trong Liên Minh của Giao Ước
Mối Giao Ước Với Chúa và sự Liên Kết trong một liên minh với HT Vinh Hiển Si-ôn cùng sự hiệp một trong mặc khải sẽ đem lại một sức mạnh cho các anh em trong chuyến hành trình này. Tôi đã từng trải nghiệm về sức mạnh của sự sai phái từ HT Chúa trong những chuyến đi khác và Chúa Thánh Linh sẽ mở khoá nhiều ân tứ với các dấu kỳ phép lại trong chuyến đi này. Xin Chúa Thánh Linh bảo vệ và ban cho các anh em chiến lược cũng như sự khôn ngoan để hoàn tất mọi việc theo ý Chúa.
Mở Khóa Ân Tứ và Mặc Khải từ Chốn Cao Hơn
Bà Mục Sư Linda Heidler đã nhắn tin và chia sẽ điều này:
“Các đội ngũ sẽ được bao phủ trong sự cầu thay từ Nhà Nầy (Bà ngụ ý nói về Sức Mạnh của Liên Minh trong Giao Ước như tôi đã nhắc đến trong phần 1.) Tôi cảm nhận Chúa muốn các anh em gia tăng để tiến lên vào Chốn Cao Hơn trong mặc khải và trong sự cầu thay cho đất nước.”
Lời cầu nguyện cho cuộc hành trình
Trong thời điểm này Chúa đang xắp xếp lại các đội ngũ cầu thay bên này và tôi tin rằng tất cả những khải thị chúng ta cần công bố trong chuyến đi này Chúa sẽ ban phát đúng thì đúng lúc. Lời cầu thay cho các anh em là: Xin Chúa soi sáng mắt lòng để các anh em nhận biết và đồng công cộng tác với các thiên binh trong đúng thời điểm Chúa chỉ định. Chúa sẽ ban cho những chiến lược kỳ lạ và sự khôn ngoan, thông sáng trong mọi việc đang khi di chuyển trong hành trình này để hoàn thành ý Chúa. Xin Chúa Thánh Linh mở khoá ân tứ, ban cho anh em các giấc chiêm bao, khải tượng và sự Hiện Diện của Chúa sẽ như Trụ Mây và Trụ Lửa bao phủ và đi cùng anh em. Xin Chúa khai phóng những tiếng vang dội để đột phá và đánh thức những con người đang bị các cơ cấu Rồng Rắn khống chế. Việc này có thể liên quan đến sự khai phóng những chuổi Kèn Tù Và. Hãy để Chúa Thánh Linh hướng dẫn quý vị về nơi chốn và thời điểm trong chiến lược.
——————————
Ngày 27, Tháng 3, Năm 2017
Lời cầu nguyện của Bà Marty Cassady:
“Những đội ngũ cầu thay này được sai phái với thẩm quyền của Nước Đức Chúa Trời! Họ là những vị đại sứ của Vương Quốc Thiên Đàng và những sắc lệnh (lời công bố trong mặc khải) của họ sẽ gây nên những tác động mạnh mẽ trong lãnh thổ. Họ được bao quanh bởi một đội binh của các thiên sứ và bầu khí quyễn sẽ được biến đổi khi họ di chuyển về phía trước trong chiến trận thuộc linh! Tôi nhìn thấy những thay đổi lớn lao và chính họ sẽ BIẾT rằng các sắc lệnh của Đức Chúa Trời được sai phái từ trời để giáng xuống trên các lãnh thổ trên đất sẽ biến đổi đất nước của họ. Vâng, Chúa ơi, hãy thay đổi quốc gia này, hãy biến đổi đất nước ấy trong một NGÀY!!!”
——————————

Thứ Ba, Ngày 28, Tháng 3, Năm 2017

Mặc Khải Chúa Thánh Linh Khai Phóng Cho Mục Vụ Đền Hùng trong buổi cầu nguyện cùng các lãnh đạo tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn:

Bà Marty Cassady: Khi tôi cầu nguyện cho các anh chị em, tôi cảm nhận có một yếu tố quan trọng mà họ cần hiểu rõ rằng sự hiện diện của họ tại những nơi Chúa đã chỉ định sẽ biến đỗi bầu khí quyễn của lãnh thổ. Họ không cần phải nói bất cứ một điều gì, chỉ cần sự hiện diện của họ và bởi vì lòng cỡi mở, sẵn lòng và đức tin để ra đi, khi họ đặt chân đến lãnh thổ nào trong mục vụ này, bầu không khí của lãnh thổ sẽ được biến đỗi. Sự hiện diện của họ là một sức mạnh vô biên tại những nơi ấy khi họ đối nghịch với những cơn thũy triều của kẻ thù.

Cô Rebecca Royce: Tôi thấy sự hiệp nhất trong tâm linh là then chốt. Tôi nhìn thấy Chúa và ba tầng trời. Sự hiện diện của Chúa là một sức ép, áp tải vào từng trời thứ hai. Sự hiệp một trong tâm linh tạo thành một giao hưởng của âm thanh thống nhất và tôi thấy tiếng vang dội này bay bỗng lên không trung như một mũi tên nhọn và xuyên thũng qua tầng trời thứ hai, khi nó chạm đến tầng trời thứ ba thì sự hiện diện của Chúa được khai phóng trên lãnh thổ. Ông Chuck đã nói về việc mở cửa trong tháng Nissan này, và ông đã nói tiên tri rằng nhiều điều đã từng được niêm phong sẽ được mở ra. Tôi thấy rằng nó sẽ được mở ra. Tấm lòng của Đức Chúa Trời đã sẵn sàng để làm việc này, trỗi hơn bội phần của lòng mong đợi của Dân Còn Sót Lại tại Việt Nam.

Bà Anne Tate: Gióp 38:13-14, “Ðể nó tỏa sáng khắp bốn phương trên đất, Và giũ sạch bọn gian ác khỏi mặt đất chăng? Trái đất biến dạng như đất sét bị in hằn dưới ấn; Muôn vật lộ ra rực rỡ như chiếc áo đẹp nhiều màu.”

Một Ngày Mới đang được thành hình tại Việt Nam. Khi bắt đầu một việc mới, Đức Chúa Trời mở khoá một ngày mới và đây là lúc Dân Còn Sót Lại sẽ nhìn thấy những kế hoặch và mục đích của Chúa cho một khởi đầu mới này để mở ra mọi thứ đang diễn ra cho tương lai. Khi Chúa mở rộng, kéo dài đường chân trời ấy và rồi Ngài đóng ấn nó bằng một con Dấu Ấn của Ngài và nó trở thành một áo xống đẹp đẽ Con Dân Ngài mặc lấy, họ sẽ mặc lấy định mệnh và danh tánh cho một ngày mới khi mọi việc được hoàn tất. Tôi cảm nhận và có thể nghe thấy tiếng tháo gỡ, phá vỡ những dấu ấn. Chúa Giê-su là Đấng duy nhất, xứng đáng để tháo gỡ những dấu ấn này (Khải Huyền 5:1-5.) Vì thế, trong Gióp 38:13, Chúa phán rằng, dưới ánh sáng ban mai của buổi bình minh là lúc chúng ta được xức dầu để “giũ sạch bọn gian ác khỏi mặt đất”.

Đây là thời điểm để chúng ta nói tiên tri và công bố những điều cần được xây dựng trong một ngày mới này. Chúng ta sẽ mở khóa danh tánh, cái danh tánh, mục đích nguyên thũy và sự kêu gọi của các lãnh thổ tại Việt Nam để chúng có thể liên kết trong một liên minh mới với Một Đức Chúa Trời Duy Nhất và với Nước Trời. Chúa sẽ khai phóng những gì Ngài đã định sẵn trong những dấu ấn ấy cho ngày này và cho định mệnh dân tộc để hoàn thành chương trình cứu chuộc cho Việt Nam.

Bà Janice Swinney: Tôi truyền phán cùng các lãnh thổ của Việt Nam, và tôi nói rằng hãy cỡi bỏ bản sắc và danh tánh giả dối của ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ, hãy bắt đầu vứt bỏ cái danh tánh ‘con rồng cháu tiên’ kia và hãy bắt đầu nắm bắt lấy con dấu duy nhất, một danh tánh trung thực của ngươi trong Chúa Giê-su Christ, ngươi đã được kêu gọi để đi đầu, để lãnh đạo và rao báo Tin Mừng của Chúa cho dân gian và là kẻ được kêu gọi để giải phóng những kẻ đang bị áp bức. Trong danh Đức Chúa Giê-Su, tôi phán cùng tất cả những kẻ gian ác từng khống chế dân tình trong suốt lịch sử, từng đứng trên mảnh đất ấy để đánh chiếm lấy nó, chúng vẫn đang tiếp thu một danh tánh giả dối để chiếm đoạt đất đai và áp bức dân tộc này, trong danh Đức Chúa Giê-su, ta truyền phán với các ngươi, ngươi sẽ phải buông ra! Thần Lẽ Thật phán rằng, đây là lãnh thổ ta, đây là đất nước ta, nó thuộc về ta và nó có một định mệnh chính chắn đã được chỉ định từ trước vô cùng.

Lửa Thiêng: Tôi đã từng ăn năn cho dân tộc là một dân đã bị lường gạt để mặc lấy một danh tánh giả dối mà kẻ thù đã bao phủ trên lãnh thổ. Tôi tố cáo mọi bản sắc giả mạo và phá vỡ mọi giao ước sai lầm với kẻ thù vì đã tự xưng mình là ‘con rồng cháu tiên’, trong danh Đức Chúa Giê-su Christ, xin Chúa phá vỡ mọi gông cùm này. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của chúng con và Chúa ơi, xin Ngài tháp chúng con vào Gốc Nho Thật, cùng một Đức Chúa Trời chân thật, với Nước Ngài và trong Giao Ước Mới thông qua Con Một của Ngài trên Thập Tự Giá. Chúa ơi, ngoài Chúa ra, không có một Đấng nào khác dưới gầm trời này có thể cứu vớt dân tộc Việt Nam con được. Xin Chúa nhậm lời cầu xin của con, trong danh Đức Chúa Giê-su Christ.

Bà Anne Tate: Chúa ơi, con công bố rằng, danh tánh của họ sẽ được khôi phục như một người con trai hoang đàng kia, trong sự Hiện Diện Thánh của Ngài. Chúa sẽ giáng xuống trên họ, và họ sẽ chợt bừng tĩnh từ giấc mê mang để cỡi bỏ tất cả những may mặc của thế giới tối tăm ấy. Đúng thế, những chiếc áo nhớp không còn xứng đáng cho họ mặc lấy và giờ đây họ sẽ bừng tĩnh để nhận biết Chúa trong sự hiện diện Ngài.

Bà Mục Sư Linda Heidler: Chúa ơi, xin Ngài cứu vớt dân tộc Việt Nam và khi Ngài thực hiện điều này, Ngài sẽ cứu họ, không những để họ thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ, nhưng Ngài sẽ cứu họ cho đến tận cùng. Ngài sẽ giải cứu họ khỏi mọi điều gian ác. Chúa ơi, chúng con tin rằng Ngài có một mùa gặt rất lớn từ Việt Nam và Ngài sẽ cứu họ cho đến tận cùng!

Bà Marty Cassady: Tôi nghe Chúa nhắc đến câu gốc, “Chớ khinh thường buổi đầu khiêm tốn của mục vụ.” (Xa-cha-ri 4:10). Khi Dân Còn Sót Lại tụ họp và đi ra, 5 đội ngũ này, cho dù đó là một phần nhỏ bé của dân số quốc gia, nhưng Chúa sẽ vùa giúp và Ngài sẽ làm cho họ kinh ngạc. Chúa ban cho tôi câu Kinh Thánh trong Thi-thiên 62:5-7, “Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời.” Lạy Chúa, chúng con công bố trên các anh em này, Ngài là Đấng Giải Cứu, Ngài là Đấng bênh vực họ, Ngài là hòn đá vững an, là nơi ẩn náu cao của họ. Họ sẽ không bị rúng động. Họ sẽ không bị kẻ thù đánh lạc hướng. Họ sẽ nương cậy và rãi lòng mình ra trước mặt Chúa. Họ sẽ trải nghiệm sự hiện diện của Chúa trong chuyến hành trình. Tôi công bố rằng, sẽ có các thiên sứ bao phủ và đi cùng. Họ sẽ cảm nhận sự hiện diện của các thiên binh trong khi di chuyển trong chiến trận. Lúc cần sự giúp đỡ, các thiên sứ cũng có thể xuất hiện trong dạng của người trần mắt thịt như một người nam, hoặc một người nữ để tương tác với họ trong mục vụ.

Bà Anne Tate: Giô-suê 5:13, “…Giô-suê đi lại người và nói rằng: Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta?” Khi Dân sự Chúa đã sẵn sàng để tiến vào đất hứa, họ sẽ kết nối với thiên sứ và vì thế, đây là thời điểm để làm việc này, trước ngày Lễ Vượt Qua sắp đến. Khi Giô-suê hỏi thiên sứ, “Ngươi thuộc về bên nào?” và thiên sứ đáp cùng ông, “Không, ta đến để làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va.” Chúng ta công bố rằng đây là ngày mà Việt Nam sẽ bước vào một mùa mới để đồng hành với Chúa và liên kết trong liên minh với các thiên binh Ngài và điều này không là điều bất thường, nhưng sẽ là một chuyện thông thường.

Chúng ta công bố rằng, các thiên sứ Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu xuất hiện trong những lời làm chứng về những việc siêu nhiên mà Chúa sẽ vận hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Họ sẽ nói rằng, “Tôi đang ở giữa cơn vấn nạn, và tôi ngước mắt lên nhìn, kìa, có một thiên sứ xuất hiện kịp thời để giải cứu tôi và chúng tôi đã đắc thắng.” Chúng ta công bố rằng các lãnh đạo tại Việt Nam sẽ học biết để nhường chổ cho các thiên binh bầy tỏ chức năng siêu nhiên trong liên kết và vùa giúp họ trong mọi tình huống. Chúng ta công bố rằng, họ sẽ không làm phiền lòng các thiên sứ đang giáng xuống để trợ giúp mình và họ sẽ tích cực đồng công cộng tác với các thiên binh. Bất kể mọi mục đích nào đó đã được đặt để trong các thiên binh để hoàn thành sự mạng, chúng ta nói rằng Con Dân Chúa sẽ đồng tâm hiệp ý để hoàn tất ý chỉ của Đức Chúa Trời trong mọi việc.

Bà Mục Sư Linda Heidler: Trong tuần này, Bà Klancy có hai giấc chiêm bao về con rồng, được mô tả một cách chi tiết về sự vận hành của chúng. Trong một giấc mơ, Bà Klancy thấy một con rồng từ Li-bang, trùng với tên của một thành phố tại tiểu bang Kansas của một buổi cầu nguyện do Bà Sandy sẽ hướng dẫn vào ngày 10, tháng 4. Đây là không phải là chuyện ngẫu nhiên, Chúa đang truyền phán đây là thời điểm để chúng ta đối nghịch với các cơ cấu rồng rắn. Trong giấc mơ thứ hai, Bà Klancy thấy Chúa đang dấy lên những chiến binh sát long và truyền phán Ngài sẽ ban cho họ mặc khải về một lộ trình mà con rồng sẽ sử dụng để di chuyển. Vì thế, họ có thể ngồi im để chờ đến đúng thời điểm để triệt hạ chúng mà trước đây họ chưa bao giờ thực hiện được. Nhưng Chúa đang ban cho chúng ta mặc khải này. Khi các chiến binh này xuất đầu lộ diện, thì bất ngờ, chúng ta sẽ thấy nhiều chiến binh khác cũng nhận biết rằng họ cũng có thể làm điều này.

Bà Janice Swinney & Bà Anne Tate: Đó là một đường cao tốc của các thiên binh. Chúng ta đã nhìn thấy những con đường đó, giống như chúng đã bị che khuất bởi các cơ cấu tối tăm và những hoạt động của kẻ thù trong vùng đất đó, nhưng thực sự các đường cao tốc cổ xưa này đã được thiết kế cho các thiên binh sử dụng để tiến quân hầu giải cứu các dân tộc trên khắp đất. (xem trong Ê-sai 35, nói về Con Đường Thánh.) Khi chúng ta không biết cách để đồng công cộng tác với các thiên binh, các thế lực tối tăm kia sẽ lạm dụng để trấn thủ các đường cao tốc này cho mục đích gian ác của chúng.

Bà Mục Sư Linda Heidler: Tôi muốn cầu nguyện cho những chiến sĩ triệt hạ các cơ cấu rồng rắn của Việt Nam. Tôi cầu nguyện Chúa rằng các bạn sẽ bắt đầu tiếp thu những mặc khải như Chúa đã ban cho Bà Klancy. Dân Còn Sót Lại cũng có thể phát hiện ra lộ trình, đường đi, nước bước của con rồng kia và họ cũng sẽ thấu hiểu cách chúng (cơ cấu rồng rắn) kết nối với nhau như thế nào. Con Dân Chúa sẽ không phải đuổi theo nó, nhưng họ sẽ định được vị trí để phục kích và đó là một cụm từ được sử dụng trong Thi-thiên 133, khi Chúa nhắc đến sự việc chúng ta ‘ăn ở hoà thuận nhau’ trong sự hiệp nhất.

Bà Marty Cassady: Thi-thiên 133, “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay! Ấy nào khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người; Lại khác nào sương móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.”

Cụm từ ‘ăn ở hòa thuận nhau’ (trong Anh Ngữ là ‘to dwell’), có ý nghĩa là chụm lại, cúi xuống trong tư thế để phục kích quân thù. Đây là một cụm từ được dùng trong chiến trận và nó được sử dụng trong nhiều nơi trong Thánh Kinh, có nghĩa là chúng ta cần biết rõ những người bạn đồng hành trong chiến trận với chúng ta. Chúng ta không thể ‘đi cùng’ với bất cứ một ai trong chiến trận. Chúng ta cần lựa chọn đúng người để đồng hành trong chiến trận.

Bà Mục Sư Linda Heidler: Rồi từ nơi chốn đó, Đức Chúa Trời sẽ ra chiếu lệnh để chúc phước trên Con Dân Ngài.

Bà Marty Cassady: Trong ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương này, tôi cảm nhận họ có thẩm quyền để đại diện cho dân tộc để cắt đứt và hủy bỏ mọi kết nối tối tăm đó và những gì các đội ngũ này thực hiện trên lãnh thổ sẽ đem lại những tác động lớn lao trên dân tộc và đất nước họ.

Lửa Thiêng: Nó giống như là một ngày mà dân tộc Việt Nam bầy tỏ “lòng biết ơn của họ với con rồng vì nó được xem như đấng sinh thành ra họ”, ví như “Cảm tạ ơn ‘trời’ đã ban cho chúng tôi sự sống…”
Nhưng Lời Chúa cho chúng ta biết rằng, “Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.” – Thi-Thiên 24:1

Bà Janice Swinney: Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương này là một sự ăn mừng thân vị của con rồng, một thân vị ‘làm cha’. Và rồi, để có thể tháo gỡ cái gông cùm này, chúng ta phải loại bỏ, phải đối nghịch để ‘vi phạm thỏa thuận với nó’, những người đang đi trên hành trình này, họ đã làm điều đó. Thực tế của sự việc họ dấn thân vào mục vụ là một xác chứng rằng họ đã cắt đứt mọi thông đồng với cái cơ cấu rồng rắn kia. Nhưng, điều tôi thấy ở đây, là xin Chúa mở rộng mặc khải để Con Dân Chúa thấu hiểu được tình yêu bất diệt Ngài dành cho họ, cho kẻ thọ tạo. Xin Chúa khai phóng mặc khải để dân tộc này nhận biết họ là ai, họ thuộc về ai. Khái niệm của mặc khải này sẽ là một biến đỗi lớn lao trong kinh nghiệm cứu rỗi của họ. Một khái niệm: “Tôi là người được dựng nên mới, mọi sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Tôi không có thể lập một công đức gì để nhận lãnh ơn phước này. Tôi thuộc về một dòng dõi khác, khác hơn mọi dòng dõi của thế gian.”

Bà Anne Tate: Trong một giấc mơ của Bà Klancy, có một lúc con rồng đã bị trọng thương và suy yếu, nhưng con người đã nuôi dưỡng và tìm cách khôi phục nó. Đây cũng là một điều mà những kẻ thờ cúng tổ tiên mình đã làm, họ sẽ chiến đấu để bảo vệ cái truyền thống cổ thụ tối tăm này.

Lửa Thiêng: Các thế hệ cha ông không muốn thay đỗi và họ muốn bảo vệ những truyền thống dân tộc vì lợi ích cho chính mình. Trong tệ nạn mãi dâm tại Cambốt, thống kê cho chúng ta biết rằng cha mẹ Việt Nam thường là một vấn nạn trong việc buôn bán chính con cái mình vào các lầu xanh. Vì sao? Đây là một vấn nạn có nguồn gốc xuất phát từ sự thờ cúng tổ tiên. Họ đã trông vào và sử dụng con cái mình như một thừa kế của họ. Cái tư duy của ‘con rồng cháu tiên’ kia, nếu con rồng là cha thì sự cướp, giết và hủy diệt nằm trong huyết mạch của thế hệ cha ông. Thế hệ trẻ đã được huấn luyện để hy sinh mạng sống mình trong sự tôn thờ và kính nễ thế hệ cha ông và bậc sinh thành ra mình, nhưng khi nhìn lại thì đây là một vận hành của sự tế lễ của cơ cấu rồng rắn.

Bà Mục Sư Linda Heidler: Tôn trọng và kính nễ là điều Chúa dạy bảo, nhưng thờ cúng ông bà là sự thờ thần tượng.

Bà Anne Tate: Chúa ơi, ngay bây giờ, chúng con xin quyền năng của Thánh Linh Ngài cùng các thiên binh Ngài bắt đầu đưa Việt Nam trở lại trong ranh giới chín chắn của mình. Lạy Chúa, họ đã qua bận rộn để bảo vệ ranh giới của họ chống lại giặc Tàu mà họ đã đánh mất ý thức và kiến thức về ranh giới của chính họ. Vậy Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa hãy đưa họ trở về trong ranh giới chính chắn Chúa đã chỉ định, không những chỉ tôn trọng bậc sinh thành, nhưng họ cũng sẽ tôn trọng và bảo vệ các thế hệ con cháu. Chúng ta truyền phán cùng các thế hệ chuyển tiếp, cho dù họ đã liên lụy trong sự thờ phượng tổ tiên, hoặc trong việc hủy diệt chính con cái họ, giờ này, mọi thế lực tối tăm kia đã từng phá hoại, từng làm gián đoạn kế hoạch của Đức Chúa Trời qua nhiều thế hệ, sẽ phải chấm dứt ngay giây phút này. Chúng con cầu xin Chúa tái thiết lập các dòng dõi của dân tộc Việt Nam, xin Ngài tái thiết lập mọi ranh giới của họ, được chỉ định trong định luật của Nước Trời. Tất cả mọi lời nói gian dối, xoay xoắn, mọi sự méo mó, mọi hoạt động và vận hành của Lê-vi-a-than tiềm tàng trong huyết mạch của dân tộc Việt Nam, Chúa ơi xin Ngài ra tay và đối nghịch với chúng, những vận hành xoắn xoáy, bóp méo làm những thông tin bị sai lạc giữa các thế hệ, xin Ngài hủy diệt chúng, trong danh Đức Chúa Giê-su.

Lửa Thiêng: Xin Thần Lẽ Thật của Chúa sẽ là dây nịt lưng của dân tộc này và xin Chúa gìn giữ họ trong ranh giới của Ngài.

Bà Anne Tate: Các trận chiến biên giới trên đất thường là một biểu hiện cho những sự tranh chiến đang xảy ra trong cõi thuộc linh, giữa tầng trời thứ hai là nơi các chủ quyền cư ngụ, đối nghịch cùng với Đức Chúa Trời trong tầng trời thứ ba.

Chúng con công bố và xin Chúa phô bày để vạch mặt tất cả những cơ cấu rồng rắn và những kết nối ẩn dật của chúng sẽ bị lộ ra trong ánh sáng. Chúng con công bố rằng mọi liên kết, mọi cam kết giữa hai con rồng Việt và con rồng Trung Quốc sẽ bị cắt đứt, bị bẻ gãy và chúng sẽ không thể nào tiếp tục tương tác trong bất cứ một thoả thuận nào. Đây là một cách duy nhất để Việt Nam được tự do, thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Việt Nam sẽ được giải phóng khi mọi liên hệ giữa hai bên bị phá hủy cho đến tận cùng, hoàn toàn tan rã.

Bà Mục Sư Linda Heidler: Chúa đã ban cho Chuck một lời tiên tri là những cơ cấu tối tăm ẩn dấu sẽ được phơi bầy và đây là thời điểm cho việc ấy. Đúng thế, nếu con rồng này bị đánh bại trên đất Việt thì Chúa sẽ trỗi dậy và con rồng Trung Quốc sẽ bị Chúa khắc phục.

Bà Marty Cassady: Hai bàn tay của tôi hiện giờ đang được Chúa xức dầu. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đặt tay trên các tài liệu về chuyến hành trình này cũng như là chúng ta đang đặt tay trên các anh chị em trong những đội ngũ của Dân Còn Sót Lại. Lạy Cha, xin xức dầu cho tất cả. Chúng ta sai phái họ ra đi để chiến đấu, để hoàn tất ý Chúa. Chúng ta công bố rằng họ sẽ đánh trúng đích và thành công trong mọi việc Chúa giao phó.
Bà Janice Swinney: Xin Chúa cung ứng mọi nhu cầu, mọi năng quyền, mọi sự trợ giúp của các thiên binh, tất cả mọi sự đều sẽ được cung ứng tùy theo sự giàu có và vinh hiển Ngài.

Phi-lip 4:19, “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Cô Rebecca Royce: Lạy Chúa, xin Ngài thay đỗi đất nước này trong một ngày. Chúng ta công bố rằng hôm nay là ngày trọn vẹn để họ hợp lại trong mục vụ và sự tràn đầy của Chúa sẽ tuông đổ trên họ để biến đỗi đất nước họ trong một ngày!

Lửa Thiêng: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Ngài sẽ khai phóng một ngày mới cho Việt Nam và các đội ngũ này sẽ chuyển tãi một sự tỉnh thức mới mẽ trên toàn lãnh thổ. Chúa ơi, dân tình trên đất Việt sẽ chợt bừng tỉnh, mắt họ sẽ được mở ra để nhìn nhận Ngài là Đấng Sinh Thành ra họ. Họ sẽ bừng tỉnh và loại bỏ chiếc áo nhớp của cái danh tánh gian dối kia và họ sẽ nhìn nhận Chúa là Cha, là Đức Chúa Trời của sự yêu thương, trong danh Đức Chúa Giê-su Christ, Amen!

Bạn có thể tham khảo thêm trong dữ liệu “Trận Chiến Đối Nghịch Với Con Rồng tại liên kết sau đây: https://luathiengvn.com/…/trạn-chien-doi-nghịch-voi-con-ro…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: