Đức Chúa Trời Ở Cùng Ta, Emmanuel!

Messiah

Ngày 18, Tháng 12, Năm 2017

Khi chúng ta bước vào sự hiện diện của Chúa, Ngài luôn bầy tỏ tấm lòng Ngài và ban cho chúng ta một tầm nhìn đời đời từ một nơi chốn cao hơn. Ấy là một nơi chốn mà sự hiện diện của Đức Chúa Trời là một nguồn cung ứng không hề vơi vì Ngài là Đầu Nguồn, muôn vật xuất nguồn từ Ngài và được đứng vững trong Ngài. Nhưng làm thế nào để chúng ta, vốn là người trần mắt thịt, những con người bất toàn, có thể bước vào mối tương giao mặt đối mặt cùng Thượng Đế? Hãy xem Lời Chúa trong Cô-lô-se 1:12-20:

“Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, và Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên.

“Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.

“Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.”

Thông qua Đức Chúa Giê-su Christ và sự hy sinh của Ngài trên Thập Tự Giá để chúng ta được làm hoà lại cùng Thượng Đế, chúng ta nhận được một ân huệ lớn lao, ấy là chúng ta có thể đi vào sự hiện diện của Đấng Tối Cao, để thông công trong mối tương giao mật thiết qua Giao Ước Mới với Ngài. Đây là ý nghĩa chính chắn của sự việc Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Emmanuel, một Danh Xưng của Chúa Cứu Thế, Ngài là Đấng Trung Bảo Duy Nhất, Ngài là một nhịp cầu duy nhất để chúng ta có thể kết nối với Đấng Tạo Hóa.

Nguyện xin Thần Lẽ Thật dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật trong mùa này để chúng ta bước vào mối tương giao mật thiết với Chúa và thật vậy, Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta. Ngài đến để mang lại sự khôi phục trong tâm hồn, Ngài đến để tháo gở những sự rối reng trong tâm trí, Ngài đến để chữa mọi bệnh tật của chúng ta.

Ngài là Đức Chúa Trời của sự Giao Ước, Đức Chúa Trời của sự cung ứng, Đức Chúa Trời của sự chữa lành, Ngài là Đức Chúa Trời của sự giải phóng, Chúa Bình An ở cùng chúng ta từ đây cho đến đời đời, Amen.

Emmanuel,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: