Không Phải Ta, Thì Là Ai Đây?

womanwarrior

Ngày 8, Tháng 11, Năm 2017

Trong hiện cảnh của dân tình, những ai là Con Dân Chúa, nếu chúng ta không chỗi dậy để cầu thay hầu khai phóng tiếng vang dội của sự công nghĩa của Nước Trời trong khắp lãnh thổ của Việt Nam, Đức Chúa Trời sẽ có những phương cách và nhiều chiến lược khác để hoàn thành ý chỉ của Thiên Đàng. Hãy nhớ rằng, Chúa có thể khiến cho ‘đá’ kêu lên. Thế nhưng, chúng ta sẽ đánh mất một cơ hội để dự phần vào cuộc phấn hưng mà Chúa đã chỉ định cho Việt Nam và cho Đông Nam Á.

Vậy, chúng ta phải làm gì vào thời điểm này? Khi chúng ta tìm kiếm mặt Chúa, Ngài sẽ dẫn dắt từng bước để bứt phá mọi rào cản. Sự đột phá này không chỉ là trong mục vụ về Nhà Chúa, nhưng nó có tính cách rộng lớn hơn mọi điều chúng ta có thể suy tưởng được và hẳn nhiên, kết quả tối hậu là sự mở rộng Nước Trời. Bạn thử nghĩ xem? Chúng ta cần một sự khôi phục trong môi trường, trong kinh tế, trong chiến lược cải cách mọi cơ cấu của đất nước để hoàn thành sứ mệnh Đức Chúa Trời đã chỉ định cho Việt Nam.

Xưa kia, Đức Chúa Trời hằng xức dầu cho Con Dân Ngài để chuyển đổi thời cuộc, để xoay hướng chính quyền, để cứu vớt dân tình. Hãy suy gẫm về chức vụ và ân tứ của Đa-ni-ên. Ngay giữa lúc làm phu tù tại Ba-by-lôn, Đức Chúa Trời đã cho ông đặc ân, ban cho sự thông sáng để thông giải các giấc chiêm bao về guổng máy chính quyền thời ấy. Ông được thăng quan tiến chức trong địa vị cố vấn cho vua Nê-bu-cát-nết-sa, và trong địa vị ấy, ông đã cầu thay cho Dân Chúa, thậm chí cứu vớt ngay cả những thầy thông thái tại Ba-by-lôn khỏi tay vua giết hại.

Chúa đã đặt để rất nhiều ân tứ trong chúng ta và đây là thời điểm của sự khai phóng hàng loạt, cả một tập thể, tất cả những ai có lòng hướng về sự công nghĩa và ngay cả những người chưa biết đến Chúa, họ đang được xấp vào hàng ngũ để lắng nghe sự kêu gọi của Chúa. Bây giờ, chúng ta hãy mở lòng ra để tiếp nhận những bản vẽ của định mệnh cho chính mình, cho dân tình và đất nước. Kìa, Lời Chúa đã cho ta biết, Ngài cũng có thể làm cho kẻ thù hòa lại với chúng ta. Ngài cũng có thể phó kẻ thù vào tay ta và các tài nguyên của chúng là cho sự thăng tiến của Nước Trời. Trước khi Dân Sự rời khỏi Ê-díp-tô, Đức Chúa Trời đã mở lòng dân ngoại, ban cho Dân Chúa một chiến lược và họ đã lột trần người Ê-díp-tô (Xem trong Xuất Ê-díp-tô Ký 12:36-37.)

Mặc dù tình thế có như thế nào chăng nữa, Đức Chúa Trời vẫn có thể xoay hướng mọi việc, xưa kia Ngài đã sai phái Dân Sự vào Đất Hứa để đối nghịch với kẻ thù ‘khổng lồ’ của xứ Ca-na-an. Hãy nhớ rằng trong tình huống này, các thiên binh đang được sai phái để vùa giúp chúng ta. Đừng sợ, chớ kinh hãi, khi bóng tối tăm đang dầy đặc bao vây, thì Ánh Sáng của Lẽ Thật Ngài sẽ phô bày mọi việc và sự Sáng của Mặt Ngài sẽ đánh lùi mọi tăm tối vì Đức Giê-hô-va Vạn Quân là Đấng dẫn đầu ta trong chiến thắng.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: