Xin Ân Điển Chúa Tràn Đầy Trên Đất Nước

ByGrace

Ngày 31, Tháng 10, Năm 2017

Các bạn ơi, đây là một thời điểm để chúng ta nhờ cậy Chúa hoàn toàn vì suy đi gẫm lại, thật không có ai trên thế gian này có thể cứu vớt dân tộc, đất nước của chúng ta được. Hãy thú thật với lòng mình và nhìn nhận ra điều này ngay giờ này. Đúng, Chúa có thể dùng người này, người nọ, quốc gia này, quốc gia kia để ban đặc ân, để liên kết với chúng ta, nhưng sự thật của hiện cảnh vẫn là, “Đức Chúa Trời là Cứu Cánh Đầu Tiên và Cuối Cùng” của chúng ta, ngoài Ngài ra, chẳng ai có thể làm gì được vì sức con người luôn có giới hạn, nhưng Chúa chúng ta là Đấng Toàn Năng.

Khi chúng ta thuận phục Đức Chúa Trời và tôn thờ Ngài là Vua của muôn vua, khi chúng ta tôn trọng Ngài là Đầu Nguồn của muôn sự, chúng ta sẽ bước đi dưới bóng cánh của Đấng Toàn Năng. Chúng ta có đang ở trong một tư thế đầu phục Chúa chăng? Có thể chúng ta đang đầu phục Chúa trong một lĩnh vực nhưng vẫn chưa thuận phục Chúa trong những lĩnh vực nào khác chăng? Hôm nay, mỗi người trong chúng ta cần xoay lòng mình, ăn năn để trở lại với Chúa là Đấng Đầu Nguồn, Đấng Alpha và Ô-mê-ga, Đấng Trước Nhất và là Đấng Sau Cùng. Thật là một điều quá tuyệt diệu, Đức Chúa Trời đầy năng quyền kia lại yêu chuộng các con cái loài người!

Phân đoạn Kinh Thánh trong Thi-thiên 121 bao gồm tấm lòng bao la của Chúa đối với chúng ta:

“Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.

“Ngài không để cho chơn ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ.

“Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi.

“Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời.”

Hallelujah!!! Ngay giây phút này, hãy suy gẫm về ân điển tuyệt vời Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Đặc Ân Ngài che phủ Con Cái Ngài từ đây cho đến đời đời:

“Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn.” – Giăng 1:16

“Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” – Hê-bơ-rơ 4:16

“Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành, như có chép rằng: Người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo; Sự công bình của người có đời đời.” – II Cô-rinh-tô 9:8-9

“Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.” – I Cô-rinh-tô 15:10

Hôm nay, xin Chúa ban ơn trên chúng ta, trên gia đình, trên dòng dõi, trên dân tộc và đất nước của chúng ta vì thật chẳng còn một điều gì, chẳng có ai có thể làm được gì để cứu vớt chúng ta ngoài Chúa ra và Ân Điển Ngài đã giành sẵn cho ta. Tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài thật không kể xiết!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: