Những Vũ Khí Bất Ngờ

battle-of-gideon-against-the-midianites-16261

Ngày 21, Tháng 10, Năm 2017

Đức Chúa Trời có những chiến lược kỳ diệu và Ngài xử dụng những vũ khí… rất ư là bất ngờ, có lúc Ngài dùng những con người tầm thường để làm hổ thẹn kẻ kiêu ngạo và các chiến binh Ngài khai phóng có vẻ không ‘hợp’ với tầm nhìn của con người. Vì thế, trong tiến trình tâm linh đồng hành cùng Chúa, chúng ta không nên có một tinh thần xét đoán để cai quản người khác vì thật ra, chúng ta khó có thể thấu hiểu mọi việc và nếu chúng ta phê bình hoặc chỉ trích các hành vi của người khác, chúng ta có thể bị vấp phạm và mất đi những ơn phước Chúa đang chỉ định cho chúng ta.

Hãy xem qua sự tích của Ghê-đê-ôn trong sách Các Quan Xét, khởi đầu với đoạn số 6. Chúng ta không cần đi vào nhiều chi tiết ở đây vì chắc các bạn hẳn đã thông qua câu chuyện này. Ghê-đê-ôn đang trốn trong hầm rượu để đập lúa vì dân ngoại bang thường chờ đến mùa gặt để đánh cướp Dân Chúa.

Dòng dõi của Ghê-đê-ôn thuộc chi phái Ma-na-se, một chi phái nhỏ, gia đình nghèo nàn và ông là nhỏ hơn hết trong nhà cha ông. Khi thiên sứ của Chúa hiện ra cùng ông và ban cho một sứ mạng để giải cứu dân sự thì ông rất sợ hãi và ông đã xin Chúa xác chứng ba lần. Điều này thật cũng tương tựa như nhiều người trong vòng chúng ta, chính tôi cũng không ngoại lệ:

“Ôi Chúa ơi, không biết con làm được không? Không biết có phải ý Chúa không? Con không có tài năng gì hết, con không ra từ một dòng dõi được ơn như người này, người kia, vân, vân.”

Thế nhưng, Chúa đã nhìn thấy ‘bản chất thật’ của ông qua lời gọi này, “Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng người.” Đức Chúa Trời đã nhìn thấy Ghê-đê-ôn là một dõng sĩ trong đạo binh của Ngài. Ngài đã đặt để những ân tứ và cá tính trong chúng ta từ trước khi sáng thế và Chúa gọi chúng ta với danh tánh Ngài đã chỉ định cho chúng ta. Vấn đề là, chúng ta có thể nhìn biết điều này hay không? Xin Chúa Thánh Linh mở mắt, mở tai thuộc linh để chúng ta nhận biết theo tầm nhìn của Ngài.

Ghê-đê-ôn qui tụ một đạo binh 20.000, nhưng Đức Chúa Trời chỉ cần một đội ngủ 300, “Ta sẽ dùng ba trăm người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi, và ta sẽ phó dân Ma-đi-an vào tay ngươi.” (Các Quan Xét 7:7)

Sau đó Ngài đã ban cho Ghê-đê-ôn một mặc khải, một chiến lược thông qua một giấc chiêm bao để đánh hạ kẻ thù (Các Quan Xét 7:15.)

Hãy xem lại chiến lược Chúa ban cho ông trong phân đoạn này, Các Quan Xét 7:18-22:

“Khi ta và những kẻ theo ta thổi kèn, thì các ngươi cũng sẽ thổi kèn ở khắp xung quanh trại quân, và reo lên rằng: Vì Đức Giê-hô-va và vì Ghê-đê-ôn!

“Ghê-đê-ôn và một trăm quân theo người đi đến đầu trại quân vào lúc canh ba, hồi mới giao canh. Chúng thổi kèn, và đập bể bình cầm nơi tay. Bấy giờ, ba đội quân thổi kèn, và đập bể bình, tay tả cầm đuốc, tay hữu nắm kèn đặng thổi; đoạn cất tiếng reo lên rằng: Gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghê-đê-ôn!

“Chúng đứng vây quanh trại quân, ai cứ chỗ nấy; cả trại quân bèn vỡ chạy, cất tiếng la và trốn đi.

“Ba trăm người cứ thổi kèn, và khắp trại quân, Đức Giê-hô-va khiến trở gươm của mỗi người chém lẫn bạn mình. Đạo-binh chạy trốn đến Bết-si-ta, về hướng Xê-rê-ra, cho đến bờ cõi A-bên-Mê-hô-la gần Ta-bát.”

Đức Chúa Trời đã ban cho Ghê-đê-ôn một chiến lược lạ lùng, Ngài đã không dùng gươm đao để đánh đuổi kẻ thù. Lời Công Bố, “Gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghê-đê-ôn”, cùng tiếng vang dội của tiếng kèn và tiếng  bình đập bể của đội ngủ 300 là một chiến lược kỳ diệu với những vũ khí bất ngờ!

Thật là tuyệt diệu, Chúa đã sai phái các thiên binh xuống trợ giúp Ghê-đê-ôn, và vì sự vâng lời của ông, Chúa đã giải phóng dân sự. Tiếng vang dội của kèn và tiếng bình bể biểu hiện cho sự thờ phượng Ngợi Khen Chúa giữa chiến trận thuộc linh. Hãy xem trong II Sử Ký 20:22:

“Đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Sê -i-rơ đã đến hãm đánh Giu-đa; và các dân ấy đều bị bại.”

Đây là một thời tiến lên, tiến lên vào chốn cao hơn để đón nhận mặc khải và quyền năng giải phóng để giải cứu dân tộc chúng ta. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục khai phóng chúng ta vì mùa gặt đã đến.

Đức Chúa Trời có những vũ khí bất ngờ để đáp ứng với thời cuộc; Đức Giê-hô-va Vạn Quân là Đấng đi đầu để dẫn đầu ta trong chiến thắng.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: