Làm Thế Nào Để Loại Bỏ Mọi Điều Gian Ác?

DavidandGoliath

Ngày 19, Tháng 10, Năm 2017

Con người xác thịt đầy bản ngã của chúng ta sẽ không thể nào nương tựa vào nổ lực cá nhân để ‘làm lành, tránh dữ’. Chúa ban cho chúng ta quyền tự do chọn lựa cá nhân và hẳn nhiên chúng ta cũng cần có sự kỹ luật để đi theo Lời Chúa vì mỗi người đều có trách nhiệm về việc mình làm.

Lời Chúa răng dạy như một ranh giới để vùa giúp chúng ta liên tục ở trong mối liên hệ trong Giao Ước của Ngài. Khi phạm tội, thì chúng ta phá vỡ giao ước với Chúa. Đức Chúa Trời là Đấng kị tà, Ngài yêu thương con người tội lỗi, nhưng Ngài là Đấng Thánh Khiết, Ngài sẽ không chấp nhận tội lỗi.

Như thế, việc chống trả tội lỗi thật là một điều khó. Nếu chúng ta ‘lập đi, lập lại’ các điều khoảng, ‘Chớ làm điều này, hãy tránh điều kia’, thì nó chẳng có ích lợi gì vì chúng ta không thể nào làm trọn luật pháp và nếu cứ tiếp tục cố gắng giữ trọn luật pháp theo phương cách đó, chúng ta sẽ trở nên tuyệt vọng; chính những quy củ này sẽ trở thành một gánh nặng và là một sự trói buộc gông cùm của tâm linh.

Lời Chúa phán dạy, khi chúng ta đầu phục Chúa, Ngài sẽ ban cho sức mạnh để chống trả ma quỷ, “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.” – Gia-cơ 4:7.

Quyền năng giải phóng của Đức Thánh Linh sẽ vùa giúp chúng ta có được một đời sống sung mãn trong Chúa ngay trên đất này, chúng ta có thể bước đi như những Ngày Trời Trên Đất. Đây là một cuộc sống đắc thắng đúng như ý Chúa đã chỉ định.

Hãy xem Lời Chúa trong Ê-phê-sô 5:7-14:

“Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết.

“Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhơn từ, công bình và thành thật.

“Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn; vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.

“Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.”

Bí quyết của một đời sống thánh sạch là Bước Đi Trong Ánh Sáng của Lẽ Thật. Nó bao gồm một vài điều được nêu lên trong phân đoạn Kinh Thánh trên:

1. Không thông đồng, không thỏa hiệp với thế gian
2. Bước đi trong sự sáng, trong nhơn từ, công bình và thành thật
3. Tìm kiếm ý Chúa
4. Vùng dậy từ trong đám người chết, sự phục hưng trong quyền phép của Chúa Phục Sinh!

Chúng ta vẫn cần có kỹ luật cho cuộc sống tâm linh, nhưng chúng không là những giáo điều, công thức để ‘làm lành, tránh giữ’ vì quyền năng giải phóng của Chúa Phục Sinh là một then chốt cho sự chiến thắng trong chiến trận thuộc linh.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: