Phép Lạ Trong Sự Ban Cho

miracleHands

Ngày 16, Tháng 10, Năm 2017

Tạ ơn Chúa vì Đức Thánh Linh đã cho chúng ta nhận biết vài khiá cạnh của sự ban cho, nó bao gồm nhiều phương diện, không chỉ liên hệ đến tài chánh, nhưng sự BAN CHO THẬT xuất nguồn từ lòng cảm thông của Đức Thánh Linh vì điều này trước hết mở rộng lòng người ban cho và tác động chính sẽ là sự mở rộng lòng người nhận, dẫn đến sự ‘Nhìn Biết’ tấm lòng của Đức Chúa Trời.

Thế thì, sự cảm thông của Đức Thánh Linh là gì? Chúng ta hãy suy gẫm vài phân đoạn trong Lời Chúa mô tả tình cảm của Chúa Giê-su trong vài khoảnh khắc khi Ngài ‘BAN CHO’ trong lĩnh vực chữa lành và giải cứu những con người trong cơn đau ốm và đói khát:

1. “Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ khốn cùng, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn.” – Ma-thi-ơ 9:35-36

2. “Có một người phung đến cùng Ngài, quì xuống cầu xin rằng: Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Liền khi đó, phung lặn mất, người trở nên sạch.” – Mác 1:40-42

3. “Đức Chúa Jêsus dừng lại, gọi hai người mù đến, mà phán rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho mắt chúng tôi được mở ra. Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, bèn rờ đến mắt họ; tức thì hai người thấy được và đi theo Ngài.” – Ma-thi-ơ 20:32-34

4. “Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót, mà chữa cho kẻ bịnh được lành. Đến chiều tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: Ở đây vắng vẻ, và trời tối rồi, xin thầy cho dân chúng về, để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Không cần họ phải đi; chính các ngươi hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: Chúng tôi có đây năm cái bánh và hai con cá mà thôi. Ngài phán rằng: Hãy đem đây cho ta. Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn, lấy năm cái bánh và hai con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn; rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phát cho dân chúng. Ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được đầy mười hai giỏ. Số người ăn ước chừng năm ngàn, không kể đờn bà con nít.” – Ma-thi-ơ 14:14-21

Lời Chúa cho ta biết rằng Đức Chúa Giê-su đã động lòng thương xót!

Chúng ta có thể đi sâu để tham khảo sự việc ‘động lòng thương xót’ của Chúa, nhưng có lẽ cũng không cần thiết vì trong những khoảnh khắc được nêu lên đây đã hẳn nhiên bao gồm một kết luận rất giản dị, ấy là, khi Chúa Giê-su động lòng thương xót, Ngài đã thực thi những hành động cụ thể để biểu hiện SỰ BAN CHO hầu cứu vớt, chữa lành, giải phóng và cung ứng nhu cầu trong phương diện thuộc thể lẫ́n thuộc linh. Sự Động Lòng Thương Xót của Ngài được thể hiện ngay trong khoảnh khắc ấy để bầy tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời với những con người hư mất, trong cơn đói khát tâm linh và thể xác. Đây chính là sự Cảm Thông của Đức Thánh Linh và khi Chúa Thánh Linh hiện diện, phép lạ đã xảy ra vì Đức Chúa Trời là Đấng hay làm phép lạ.

Hallelujah! Thật là tuyệt diệu! Sự Ban Cho mở khoá hầu khai phóng một bầu không khí thiên thượng và trong sự hiện diện Thánh, Đức Chúa Trời bầy tỏ lòng Ngài với chúng ta qua các dấu kỳ và phép lạ.

Sự Ban Cho Thật xuất nguồn từ Sự Cảm Thông của Đức Thánh Linh. Chúa đã cảm thông sự khốn khổ của kẻ bệnh tật, sự̣ đói khát của đoàn dân đông và điều này đã động chạm đến Ngài đến nỗi Ngài đã khóc như khi đứng trước mộ của La-xa-rơ. Ngài đã khóc khi nhìn thấy thành Giê-ru-sa-lem, Ngài nhìn thấy lòng vô tín của họ, sự tang tóc của tội lỗi, sự lạc mất của Dân Được Chọn và Ngài khóc. Đây chính là sự Cảm Thông của Đức Thánh Linh.

Cũng thế, khi chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, Đức Thánh Linh sẽ động chạm đến tâm ta để bầy tỏ tấm lòng nhân từ của Đức Chúa Trời với dân gian. Lúc ấy, chúng ta sẽ là nhân chứng của các dấu kỳ và phép lạ vì chúng thật không tùy thuộc vào các việc lành, việc nghĩa, nhưng chúng cần được xuất nguồn từ sự Động Lòng Thương Xót, tức là sự Cảm Thông của Đức Thánh Linh. Nói một cách khác, các công thức và giáo điều của tôn giáo không thể khai phóng phép lạ; thậm chí ngay cả những việc từ thiện, nếu chúng không đến từ Thánh Linh Đức Chúa Trời thì chúng cũng không thể khai phóng phép lạ từ Trời.

Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Chúa đã ban cho chúng ta một mô hình tuyệt vời, nhưng nó không là MỘT CÔNG THỨC để chúng ta rập khuôn vì sự Cảm Thông của Đức Thánh Linh ra từ mối liên hệ mật thiết giữa ta với Chúa và Ngài nhìn thấy tấm lòng chúng ta trong mọi việc. Hãy nhớ rằng, mọi việc chúng ta làm trên đất này cần xuất nguồn từ Chúa vì Ngài là Đầu Nguồn của muôn sự trên trời, dưới đất và bên dưới đất. Tạ ơn Chúa, sự BAN CHO THẬT sẽ khai phóng phép lạ của Chúa để bầy tỏ tấm lòng Ngài với dân tình trên khắp đất.

Hãy ban cho vì Đức Chúa Trời là Đấng Ban Cho!

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: