Chỉ Một Tư Thế Trong Chiến Trận Thuộc Linh

MyBattle

Ngày 10, Tháng 10, Năm 2017

Chúng ta thường nghe câu này, “Một sống, hai chết”. Tuy thế, khi chúng ta đồng hành với Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hoá, là Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Vua của chiến trận, thì chúng ta sẽ có một khẩu hiệu mới, “Quyết Chiến, Quyết Thắng” vì Đức Giê-hô-va Vạn Quân sẽ dẫn đầu ta trong đắc thắng trong chiến trận thuộc linh, Ngài chưa hề thất trận bao giờ. Sự đồng hành với Chúa là một hân hạnh lớn lao trong cuộc đời Con Dân Chúa. Có thần nào như Đức Giê-hô-va chăng?

Thi-thiên 138:

“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, Hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần.

“Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhơn từ và sự chơn thật của Chúa; Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao Hơn cả danh-thinh Chúa.

“Trong ngày tôi kêu cầu, Chúa đáp lại, Giục lòng tôi mạnh mẽ.

“Hỡi Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ cảm tạ Ngài, Vì họ đã nghe những lời của miệng Ngài. Phải, họ sẽ hát xướng về đường lối Đức Giê-hô-va, Vì vinh hiển Đức Giê-hô-va là lớn thay. Dầu Đức Giê-hô-va cao cả, thì cũng đoái đến những người hèn hạ; Còn kẻ kiêu ngạo, Ngài nhận biết từ xa.

“Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống, Giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, Và tay hữu Chúa sẽ cứu tôi. Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời; Xin chớ bỏ công việc của tay Ngài.”

Nếu muốn chiến thắng, chúng ta cần xông vào chiến trận thuộc linh để đồng hành cùng Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tạ ơn Chúa, Ngài luôn dẫn đầu ta trong chiến thắng.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: