Đền Tạm Của Chúng Ta

Temple

Ngày 5, Tháng 10, Năm 2017

Chúng ta đang trải nghiệm một chu kỳ ơn phước nhằm ngày Lễ Hội Đền Tạm trong Thánh Kinh Lịch. Đây là một mùa mà Đức Chúa Trời đang thể hiện sự hiện diện Ngài trong tất cả các dân tộc và quốc gia trên khắp đất. Vào thời Cựu Ước, trong dịp lễ hội này, sau khi hoàn tất việc xây cất, vua Sa-lô-môn đã làm lễ dâng hiến Đền Thờ cùng Dân Sự. Trong dịp dâng hiến Đền Thờ ông cũng đã cho Dân Sự một mô hình của sự ăn năn và cầu xin Chúa chúc phước cho Dân Sự như sau:

“Khi dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, vì cớ phạm tội với Chúa, bị kẻ tù nghịch đánh được; nếu chúng nó trở lại với Chúa, nhận biết danh Ngài và cầu nguyện nài xin với Chúa trong đền này, thì xin Chúa ở trên trời hãy dủ nghe, tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, và khiến họ trở về đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ.

“Nếu các từng trời bị đóng chặt, không có mưa, bởi vì chúng nó đã phạm tội với Chúa, nếu chúng nó hướng về nơi này mà cầu nguyện, nhận biết danh Chúa, xây bỏ tội lỗi mình, sau khi Chúa đã đoán phạt họ, thì xin Chúa ở trên trời hãy dủ nghe, tha tội cho các tôi tớ Chúa, và cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài. Xin hãy chỉ cho họ con đường thiện mà họ phải đi, và giáng mưa trên đất của Chúa đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp.

“Khi trong xứ xảy có đói kém, ôn dịch, hạn hán, ten sét, cào cào, châu chấu, hoặc có quân thù nghịch vây các thành của địa phận họ, hay là có tai vạ chi, tật bịnh gì; nếu có một người hoặc cả dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, ai nấy đã nhận biết tai họa của lòng mình, mà giơ tay ra hướng về đền này, và cầu nguyện, khẩn xin vô luận điều gì, thì xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, dủ nghe, và tha thứ cho, đối đãi, báo ứng mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ (thật chỉ một mình Chúa biết lòng của con cái loài người), để khiến họ kính sợ Chúa trọn đời họ sống ở trên đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi.” – I Các Vua 8:33-40

Thật là một lời cầu nguyện toàn hảo. Vì thế, vào dịp Lễ Đền Tạm này, là Con Dân Chúa chúng ta cũng mở lòng để ăn năn cho dân tộc và xin Chúa dủ lời cầu xin của chúng ta. Hãy đón nhận sự hiện diện của Chúa trong chu kỳ ơn phước Đức Chúa Trời đã chỉ định trong mùa này.

Trong Giao Ước Mới, thì chính chúng ta là Đền Thờ của Đức Chúa Trời:

“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vì có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.” – I Cô-rinh-tô 3:16-17

Đây là một thời điểm Chúa Thánh Linh đang đại dụng chúng ta để biểu hiện sự hiện diện của Chúa. Chúng ta thật chính là Đền Tạm của Đức Chúa Trời và chính là Đền Tạm Ngài đang giương ra trên các dân tộc trên khắp đất. Hallelujah!

Đúng thế, chúng ta là những chiếc bình gốm để biểu hiện sự vinh quang và sự hiện diện Chúa trên khắp mọi nơi. Nguyện xin sự vinh hiển Chúa chói dọi qua chúng ta để Danh Tánh Ngài được vang dội trên khắp đất.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiêngvn.com

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: