Tấn Tới Trong Sự Thông Biết Chúa

wordliving

Ngày 30, Tháng 9, Năm 2017

“Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men.” – II Phi-e-rơ 3:18

Sự thông biết Chúa ở đây có thể được giãi nghĩa bao gồm hai khái niệm: 1) là ngụ ý nói về lời khuyên dạy của Chúa trong sự dẫn dắt của Chúa, cốt lõi là nguồn gốc của sự khuyên dạy này phát nguồn từ Đấng Christ, trong chính con người của Đấng Christ, 2) là từ câu II Phi-e-rơ 1:5, tức là sự hiểu biết đặc quyền của những ai là bạn hữu với Đấng Christ (nguồn: Expositor’s Greek Testament.)

Khi chúng ta lấy Lời Kinh Thánh để áp dụng như một điều luật, có nghĩa là những qui luật, tôi phải làm thế này, tôi phải tránh điều kia, tôi phải lià xa những điều gian ác… tất cả điều này mới nghe thì có vẻ chí lý lắm, nhưng con người xác thịt yếu đuối của chúng ta khó có thể làm được, rồi sau một thời gian chính các lời đó sẽ ràng buộc chúng ta. Nhưng nếu chúng ta ở trong mối liên hệ mật thiết với Chúa, Ngài sẽ vùa giúp, giải cứu trong quyền năng giải phóng của Đức Thánh Linh, thì chúng ta sẽ ở trong sự dẫn dắt của Chúa hằng ngày. Khi chúng ta vấp phạm, nhưng lòng chúng ta hướng về Chúa để ăn năn, Chúa sẽ tha thứ và cho chúng ta những cơ hội mới để chiến thắng tội lỗi trong ân điển Ngài ban cho chúng ta. Vì thế, nếu áp dung Câu Gốc mà không theo sự cảm động và mặc khải của Đức Thánh Linh, thì những lời ấy sẽ không có sức mạnh cho một đời sống sung mãn, đắc thắng trong Chúa. Khi Chúa bầy tỏ Lời Chúa với mặc khải cho hiện tình, thì Chúa sẽ làm ứng nghiệm Lời Ngài, tất cả những điều này là bông trái của mối liên hệ giữa ta với Chúa.

Đúng thế, sự thông biết này bao gồm mối liên hệ mật thiết với Đấng Christ trong phương diện thực hành theo Lời Chúa. Vì thế, nếu chúng ta không ở trong sự tương giao mật thiết với Chúa thì việc tuân theo Lời khuyên dạy của Ngài trở thành các qui củ và điều lệ của luật pháp, thiếu mất quyền phép của Nước Trời.

Nguyện xin Chúa ban ơn để chúng ta luôn tấn tới trong Lời Ngài, trong Lời Mặc Khải thông qua mối liên hệ Mặt Đối Mặt với Chúa chúng ta là Đấng Hằng Yêu Thương ta.

Shalom,

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: