Chẳng Ngại Núi E Sông!

LongCanDam

Ngày 31, Tháng 8, Năm 2017

Mấy hôm nay, tôi bỗng dưng nghe câu này văng vẵng bên tai:

“Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông.”

Một câu nói bất hủ của Nguyễn Bá Học về nghị lực, về tinh thần phấn đấu cho một cuộc sống có ý nghĩa trong một đời người. Câu này cho chúng ta một ảnh minh họa thật thú vị, ấy là, dường như ‘lòng con người’ có đầy đủ sức mạnh, can đảm và nghị lực để vượt qua mọi cản trở và gian nan của thời cuộc. Tôi dùng cụm từ ‘dường như’ vì nếu chúng ta kết luận về ‘lòng người’ mà chỉ dựa lên câu này thì có vẽ hơi thiển cận.

Hãy xem Lời Chúa phô bày vài khái niệm về lòng người:

1. Lòng con người chứa đựng điều thiện cũng như điều ác, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng ngoài nói ra…Lu-ca 6:45

2. Hãy giữ lòng mình vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra…Châm Ngôn 4:23

3. Ngoài Chúa ra, không ai có thể dò biết lòng người…Giê-rê-mi 17:9-10

4. Tấm lòng của chúng ta cần được thanh tẩy vì nó là cội nguồn của một tâm thần ngay thẳng trong Lẽ Thật của Thần Chúa…Thi-thiên 51:10

5. Đức Giê-hô-va là Đấng thanh tẩy lòng người, Ngài hứa sẽ cất đi tấm lòng bằng đá (sự lạnh cảm, vô tâm) và Ngài sẽ ban cho chúng ta một lòng mới bằng thịt…Ê-xê-chi-ên 36:26-25

6. Lòng chúng ta sẽ không phạm tội nghịch cùng Chúa khi chúng ta dấu Lời Ngài trong tâm khảm…Thi-thiên 119:11

7. Lời sống động, sắc bén của Đức Chúa Trời sẽ chia rẽ để phân định và xem xét mọi tư tưởng cùng ý định trong lòng con người…Hê-bơ-rơ 4:12

8. Lòng đau thương thống hối, Chúa chẳng khinh dễ đâu, vì Ngài biết rõ tấm lòng của chúng ta…Thi-thiên 51:17

9. Chúng ta sẽ tìm và gặp được Chúa khi chúng ta tìm kiếm Ngài một cách hết lòng…Giê-rê-mi 29:13

10. Chúa truyền dạy ta hãy hết lòng, hết ý, hết sức để kính mến Đức Giê-hô-va. Điều này có nghĩa là Chúa ban cho chúng ta chức năng để chúng ta có thể kết nối trong mối tương giao mật thiết với Ngài…Phục Truyền 6:5

Định Nghĩa Của “Sự Can Đảm”:

Sau đây là một định nghĩa ngắn gọn về “Sự Can Đảm” trích dịch từ Dictionary.com trong Anh Ngữ: “the quality of mind or spirit that enables a person to face difficulty, danger, pain, etc., without fear; bravery.”

Có nghĩa là: “chất lượng của tâm trí hay tinh thần cho phép một người gặp khó khăn, nguy hiểm, đau đớn, vv, mà không sợ hãi; dũng cảm.

Có thể nào chăng Nguyễn Bá Học ngụ ý nhắc đến Lòng Can Đảm của con người tuỳ thuộc vào sự chọn lựa của lòng người để có đầy đủ nghị lực, để hoàn thành sứ mạng hoặc định mệnh của cá nhân đó?

Khi nhắc đến Lòng Can Đảm của một con người, chúng ta hẳn nhiên không chỉ nói về nghị lực, không chỉ nói về nhiệt huyết hoặc về sự can trường, sự chịu đựng của họ trong tình huống. Nhưng ý nghĩa chân chính của Lòng Can Đảm này cần gắn liền với Sứ Mạng, và hơn thế nữa, ấy là Lòng Hy Sinh, một sự hy sinh cao cả cho Chính Nghĩa và cho Lý Tưởng.

Tình Yêu Trong Sự Hy Sinh

Lòng Can Đảm của một con người khiến họ dám hy sinh cả mạng sống mình cho mục đích và cho lý tưởng. Cái Lý Tưởng của Chính Nghĩa không vụ lợi, không vì danh thơm tiếng tốt của cá nhân mình, nhưng Sự Hy Sinh cho Chính Nghĩa được xuất nguồn từ một tình yêu không biên giới. Ai là những con người biểu hiện cho Lòng Can Đảm ấy trong Thánh Kinh?

Chúng ta liên tưởng đến vài nhân vật, nói đúng hơn, những gương sáng của các anh hùng Đức Tin đã được ghi lại trong Thánh Kinh. Người đầu tiên khiến ta nghĩ đến là Áp-ra-ham, tổ phụ của Con Dân Chúa. Thánh Kinh chép rằng, “Bởi đức tin Áp-ra-ham đã vâng lời khi được gọi và đi đến xứ ông sẽ nhận làm sản nghiệp; ông ra đi mà không biết mình đi đâu.” – Hê-bơ-rơ 11:8

Áp-ra-ham không phải là một người hoàn toàn, ông có nhiều khuyết điểm, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng dò xét lòng dạ con người. Khi Ngài truyền dạy cho Áp-ra-ham dâng Y-sác làm của tế lễ, là một đứa con của Lời Hứa mà ông và vợ mình đã trông đợi hơn 25 năm và trong tuổi già, Chúa đã ban cho ông một người con nối dõi. Tuy thế, Áp-ra-ham đã vâng phục Chúa. Đây không hẳn chỉ là lòng can đảm, nhưng điều này nói lên mối liên hệ mật thiết trong giao ước giữa ông với Chúa và ông đã hy sinh Y-sác để vâng phục ý Chúa. Chúng ta hẳn biết rõ Chúa đã thử lòng ông và Ngài cung ứng một của tế lễ khác thế cho Y-sác.

Sau Lơ tức là Phao Lô là kẻ đã từng bắt bớ con dân và Hội Thánh từ lúc ban đầu, ông đã từng là một con người đấu tranh cho ‘chính nghĩa’ và cho ‘lý tưởng’ của các cơ cấu tôn giáo thời bấy giờ, cho đến khi ông gặp Chúa trên đường về Đa-mách. Tôi thiết nghĩ, Chúa thật đã thấu rõ tấm lòng của ông vì Ngài đã kêu gọi và chỉ định Phao Lô từ trước vô cùng, một con người với lòng dũng cảm, với sự hy sinh cao cả cho Nước Trời từng được thể hiện qua cuộc đời đầy gian khổ của ông trong quá trình và sứ mạng của một Sứ Đồ được Chúa chọn lựa để khởi đầu công cuộc truyền giảng đầu tiên giữa vòng người ngoại bang trong thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên.

Cuộc đời của Phao Lô đầy dẫy những thăng trầm; ông đã từng bị đánh đập, bị vu khống, bị bỏ tù, bị ruồng bỏ. Thử nghĩ xem những thầy thông giáo thời bấy giờ đã nghĩ gì về ông sau khi ông tuyên bố đức tin mình và ăn năn để hy sinh cuộc đời cho Chính Nghĩa của Nước Trời. Hành vi này chứng tỏ lòng can trường đầy nhiệt huyết của ông và điều này tất nhiên xuất nguồn từ mối tương giao mật thiết trong giao ước Chúa, vì chính ông đã đối điện với Ngài trên đường về Đa-mách.

Ngài Thấu Rõ Lòng Ta

Chúng ta không có đủ thì giờ để nhắc đến nhiều nhân vật khác trong Thánh Kinh, nhưng điểm tương đồng của các vĩ nhân này là ‘Tấm Lòng’ tìm kiếm Lẽ Thật của họ, là ‘Tấm Lòng’ tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công nghĩa của Nước Ngài.

Ngày nay, Chúa đang tìm kiếm những con người có lòng Hướng Thượng. Ngài đang tìm kiếm những ai có lòng đau thương thống hối, lòng đau thương thống hối Chúa chẳng khinh dễ đâu. Mắt Ngài đang dò xét lòng dạ con người, vì “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” – I Sa-mu-ên 16:7b.

Hôm nay, Chúa Thánh Linh đang mời gọi chúng ta!

“Đừng nghĩ rằng tôi là một con người đầy quá khứ.
“Đừng nghĩ rằng tôi không có trình độ.
“Đừng nghĩ rằng dòng dõi tôi không ra gì.”

Bạn ơi, quá khứ của bạn và dòng dõi bạn không hề làm Chúa ‘bối rối’ bao giờ. Mọi lỗi lầm ta Chúa sẽ thứ tha, vì “Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.” – Ê-sai 1:18.

Chúa đã chọn chúng ta từ trước khi lọt lòng và Ngài sẽ làm trọn ý chỉ Ngài trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta mở lòng mình ra để chào đón Vua Vinh Hiển ngự vào lòng. Hôm nay chính là ngày của một Bước Ngoặt vì Chúa đã thấu hiểu lòng ta từ trước khi sáng thế.

Shalom!

Nguyễn Anh Dũng & Lửa Thiêng Việt Nam

www.luathiengvn.com

——————-
Bài viết này là một sự tương tác của Lửa Thiêng với bạn Nguyễn Anh Dũng. Cảm ơn bạn đã gởi tặng ảnh minh hoạ, chia sẽ mặc khải và khái niệm của bạn về ‘Lòng Can Đảm’.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: