Một Dân Tộc Hướng Thượng

huongthuong

Ngày 6, Tháng 4, Năm 2017

Tôi cảm nhận Chúa Thánh Linh đang khai phóng mặc khải về sự vận hành của cơ cấu rồng rắn này để phô bầy nơi kẻ thù linh hồn ta đang ẩn núp. Trong tiến trình của sự mở khoá mặc khải này, không những chỉ trong thời gian gần đây, nhưng nó bao gồm chuyến hành trình thuộc linh cá nhân tôi qua nhiều năm; chính tôi đã nhận biết sự rối loạn trong tâm linh mình vì những tác động của cơ cấu rồng rắn tiềm tàng trong huyết mạch. Tôi hằng ao ước được đến gần Ngôi Ơn Phước trong mối tương giao đậm đà với Chúa và cũng đã cố gắng, dùng mọi nỗ lực cá nhân và việc lành, nhưng cái tư duy từng bị khống chế kia không thể am tường, không thể thấu hiểu danh tánh và địa vị mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chính tôi, cho những kẻ được chọn, ấy là, Địa Vị làm Con Đức Chúa Trời!

Sự Cứu Rỗi linh hồn là một điều tuyệt diệu, nhưng nó chỉ là bước đầu trong một tiến trình Chúa đã vạch sẵn để chúng ta đạt được sự sống sung mãn trong một mối tương giao mặt đối mặt cùng Chúa. Nếu chúng ta không trãi nghiệm được sự chữa lành, nếu chúng ta không được Chúa giải cứu hầu thoát khỏi nanh vuốt của các tỳ vết tâm linh của dòng dõi, của dân tộc, chúng ta sẽ tiếp tục bước đi trong sự rối ren, trong cái danh tánh giả dối ‘Con Rồng Cháu Tiên’ kia. Đây là một thời điểm Chúa đang giải cứu dân tộc ta, thật là một thời điểm hoàn hảo của Thiên Đàng vì Cửa Trời đang mở toang trong tầm mắt Đức Tin ta.

Hãy cùng nhau suy gẩm vài khía cạnh về những tác động của các cơ cấu rồng rắn trong lĩnh vực thuộc linh.

Tác Động Của Cơ Cấu Rồng Rắn Trong Nơi Chí Thánh

Sau khi tham khảo Lời Chúa trong sách Gióp đoạn 41 (xem trong bài “Trận Chiến Đối Nghịch Với Con Rồng”), về cá tính hoặc sự vận hành của cơ cấu Rồng Rắn (Lê-vi-a-than) này chúng ta có thể xác nhận rằng chúng thiết lập một mạng lưới thắt chặt để gieo nghi ngờ, gây chia rẽ qua linh bội ước, để tạo nên một bầu không khí tan vỡ, đầy chấn thương khiến những kẻ bị khống chế nghẹt ngòi, rối loạn trong ba phương diện:

Phần Hồn bao gồm Tâm Trí, Ý Chí và Tình cảm; Phần thuộc thể và dĩ nhiên là lẫn Phần thuộc linh.

Chúng phá hũy các mối liên hệ bằng cách gieo sự nghi ngờ, nhầm lẫn, hiểu lầm để phân rẽ và tẽ tách. Chúng xoay xoắn, bóp méo sự thật khiến dân tình không biết đâu là đâu, gây nên một sự hỗn độn, rối loạn trong bầu khí quyễn khiến ‘người nghe’ lẫn ‘người nói’ không thể kết nối để thiết lập bất cứ một việc gì. Tất cả các điều này là hậu quả của sự thờ Rồng Rắn, cúng bái tổ tiên trên nền tảng ‘Con Rồng Cháu Tiên’. Chúng khiến ta có mắt mà không thấy, có tai không nghe được, có miệng mà không nói được. Lẽ thật bị xoay xoắn, lệch lạc khiến tâm trí rối loạn, không thể làm một quyết định gì cho chính chắn. Đây cũng là một vấn nạn của sự rối loạn tâm thần.

Điều này dẫn đến một sự thụ động không di chuyễn được vì thật không thể nào tìm ra phương hướng. Đây là một tác động của sự xiết chặt khiến Hội Thánh Chúa không di chuyển đúng thì đúng lúc với thời điểm của Thiên Đàng, Đa-ni-ên 7:25 “Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.”

Xoay xoắn thông tin là phương cách để đánh lạc hướng và xoay chiều. Chúng chận đứng tại ngưỡng cửa của mối liên hệ giữa ta với Chúa. Chúng đứng giữa nơi Thánh và nơi Chí Thánh để tráo trở mọi việc. Vận hành của chúng là những rào cản không cho con người tiến vào nơi Chí Thánh.

Ngay cả những Con Dân Chúa là những kẻ ‘đặt trí’ họ chứ không phải lòng họ tin cậy nơi Chúa Giê-su, vì cái tấm lòng bằng đá đầy chấn thương kia không thể tiếp thu ‘Tình Yêu và Ân Điển’ của Đức Chúa Trời.

Đây là một trong những lý do mà Con Dân Chúa học Lời Chúa như lời và chữ, nhưng không thể kết nối trong tâm linh để tiếp thu sự sống sung mãn. Đây là một nan đề quá to tát cho con người, nhưng không có điều gì là quá khó cho Chúa. Ngài có phương cách để chữa lành dân tộc Việt Nam!!!

Tác Động Của Cơ Cấu Rồng Rắn Trong Nguồn Sinh Sống

Bắt tay với Ma-môn, chúng thắt chặt mọi nguồn cung ứng để xiết chết lần mòn những kẻ bị khống chế. Đây là một thể hiện chính xác của Giăng 10:10, chúng có sẵn định ý quy mô để Cướp, Giết và Hủy Diệt.

Tác Động Của Cơ Cấu Rồng Rắn Trong Sự Thờ Phượng Thật

Vì sự xoắn xoáy của cơ cấu này, chúng giả mạo mọi việc, ngay đến cả tinh thần thờ phượng của Con Dân Chúa. Trong một bầu khí quyễn mà Lẽ Thật không được rao báo hoặc dân tình không thể tiếp thu Lẽ Thật, thì chính họ cũng không thể nào đi vào sự thờ phượng thật như Lời Chúa trong Giăng 4:23, “Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.”

Hãy xem trong Gióp 41:20, “Từ lỗ mũi nó khói bay ra, Như của một nồi sôi, có chụm sậy ở dưới.”

Khói từ chân mũi Lê-vi-a-than như là lời cầu nguyện giả dối và thờ phượng giả dối tại bàn thờ. Cơ cấu này giả mạo sự thờ phượng.

Thử nghĩ xem, một kẻ kiêu ngạo thì làm sao có thể hạ mình trước mặt Chúa để thờ phượng Ngài, để trình dâng lên Ngài những nỗi niềm trong tâm khảm và với cái tinh thần độc lập ấy, chúng ta sẽ khó có thể mở rộng tấm lòng mình, và với tấm lòng bằng đá kia, chức năng để đi vào mối tương giao với Chúa sẽ bị nghẹt ngòi bế tắc.

Và rồi, khi Con Dân Chúa không thể đi vào sự hiện diện của Chúa, chúng ta đánh mất mọi cơ bản và danh tánh của kẻ được chuộc.

Tác Động Của Cơ Cấu Rồng Rắn – Khai Phóng Ác Linh Tôn Giáo!

Khi không thể nghe và thấy Chúa vì mọi chức năng của truyền thông bị đã bị thắt chặt, không thể triển khai, lúc ấy ác linh ‘tôn giáo’ đoạt được một chổ đứng để Con Dân Chúa nương tựa vì khi không nghe được tiếng Chúa thì cần phải có quy củ, giáo điều để thi hành như một lễ nghi cho ‘đủ tiêu chuẩn’ theo lý trí.

Đức Giê-hô-va, Đấng Giải Cứu Ta

Hôm qua, đang lúc suy gẩm về tình hình của đất nước, tôi lên YouTube để xem những video clip lễ hội Đền Hùng, tôi chợt nhận thức được một điều mà chưa từng thấy bao giờ, ấy là, Dân Tộc Việt Nam đã hướng lòng tìm kiếm và tôn thờ tổ tiên qua mấy ngàn năm nay, từ thế hệ này, qua thế hệ kia, nhưng sự thật là:

Chúng ta đã và đang mãi mê tìm kiếm Đấng Sinh Thành, chúng ta đang tìm kiếm hết lòng để trở về với cội nguồn, chúng ta là những đứa con côi, chúng ta là một dân tộc có lòng hướng thượng. Kẻ thù linh hồn ta biết rõ sự cam kết này và chúng đã đánh lạc hướng chúng ta. Các bạn ơi, Đức Chúa Trời thấu rõ tấm lòng của dân tộc ta, họ thật ra đang tìm kiếm Chúa, nhưng đã bị kẻ thù lường gạt. Vì thế, Chúa cùng các thiên binh đang mong chờ chúng ta, những ai là Con Dân Chúa, xoay hướng để đồng công cộng tác với Ngài.

Xin Chúa Thánh Linh mở mắt và tai thuộc linh để chúng ta nhận biết Tấm Lòng của Đức Chúa Trời ̣đối với chúng ta là thể nào, Ngài là Đấng Hằng Yêu Thương Ta, Ngài đang mong đợi để ban ơn cứu giúp ta. Tạ ơn Chúa vì Ngài đang làm một phép lạ lớn giữa vòng đất nước và dân tộc ta để bành trướng Nước Trời.

Ngày nay là Ngày của sự Giải Cứu, Ngày nay là Ngày Cứu Rỗi!

Emmanuel,
Lửa Thiêng Việt Namm
www.luathiengvn.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: