Trận Chiến Đối Nghịch Với Con Rồng

guomducgiehova

Ngày 2, Tháng 4, Năm 2017

Kính Gởi Toàn Ban Cầu Thay,

Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời về sự thành tín của Ngài và luôn cầu nguyện xin Chúa bao phủ các anh chị em trong bóng cánh toàn năng của Ngài (Thi-thiên 91.) Xin Chúa bảo vệ bước vào, bước ra của quý vị.

Từ mấy tháng nay, tôi đã và đang trải nghiệm nhiều cuộc tấn công của ma quỷ và tôi cảm biết quý vị cũng đang bước đi trong cơn sóng gió ba đào của thử thách.  Chúa đang giải phóng đời sống cá nhân của chúng ta để chúng ta có được sự cảm thông của Đức Thánh Linh trong việc cầu thay cho lãnh thổ và dân tình. Tôi vẫn tự nhắc nhở chính mình để không bị ngoại cảnh làm rúng động. Công khó của các anh em sẽ không là vô ích đâu, vì Chúa là Đấng Thành Tín, Ngài  là Đấng Tốt Lành!

Đây là lời cầu nguyện sai phái và lời tiên tri của Sứ Đồ Chuck Pierce về chuyến hành trình của tôi về thăm lại Việt Nam vào đầu năm 2016.  Lời cầu nguyện sai phái được chuyển tải nhằm  ngày 13, tháng 12, năm 2015:

Cô sẽ thấy được con rồng. Cô sẽ thấy kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời theo một cách mới. Chúng tôi sai phái cô đi và công bố rằng không những cô sẽ nhìn thấy gia đình cô bước đi trong một sự vinh quang mới, nhưng cô cũng sẽ nhìn thấy sự vinh quang của Chúa dành cho quốc gia đó và làm thế nào để mở khoá sự vinh quang này. Chúa phán rằng, những sự hỗn loạn xung quanh ngày nay, lúc ngươi đang bay vào không phận của lãnh thổ, ngươi sẽ có thẩm quyền để truyền phán với sự hỗn loạn trong bầu khí quyễn ấy và hãy công bố rằng một ngày mới sẽ được mở ra cho Việt Nam, khải tượng sẽ được mở khóa, và quyền lực của kẻ thù và sự khống chế của con Rồng sẽ được giảm bớt và ngươi sẽ có một kế hoặch mới cho hai năm tới khi ngươi về lại sau chuyến hành trình từ Việt Nam.

Từ khi trở về vào đầu năm 2016 cho đến nay, Chúa Thánh Linh đã khởi đầu mở ra những mặc khải tươi mới để tháo gở và dẫn dắt chúng ta trong Lẽ Thật của Ngài hầu giải cứu dân tộ̣c ra khỏi nanh vuốt của cơ cấu Rồng Rắn này. Nguyện xin Chúa tiếp tục ban ơn cho chúng ta trong mọi việc.

Tôi xin chia sẽ tóm lược những mặc khải Chúa Thánh Linh đã khai phóng. Bài này sẽ được cập nhật thường xuyên vì đây là một phương tiện truyền thông thuận tiện cho chúng ta trong cuộc hành trình này. Tôi sẽ đề ngày và tháng của mỗi đoạn để quý vị có thể phân biệt phần mới và cũ. (Nguồn: Mặc khải, Kinh Thánh, Cindy Jacobs, Tod Bentley)

Các anh em sẽ Ra Đi, Chiến Đấu và Đắc Thắng hầu bầy tỏ tấm lòng của Cha trên khắp các lãnh thổ tại Việt Nam!

Emmanuel,
Lửa Thiêng

Hành Trình Cầu Nguyện Đối Nghịch Cùng Cơ Cấu Rồng Rắn

Ngày 5, Tháng 3, Năm 2017

 1. Sức Mạnh Trong Liên Minh của Giao Ước
  Mối Giao Ước Với Chúa  và sự Liên Kết trong một liên minh với HT Vinh Hiển Si-ôn cùng sự hiệp một trong mặc khải sẽ đem lại một sức mạnh cho các anh em trong chuyến hành trình này. Tôi đã từng trải nghiệm về sức mạnh của sự sai phái từ HT Chúa trong những chuyến đi khác và Chúa Thánh Linh sẽ mở khoá nhiều ân tứ với các dấu kỳ phép lại trong chuyến đi này. Xin Chúa Thánh Linh bảo vệ và ban cho các anh em chiến lược cũng như sự khôn ngoan để hoàn tất mọi việc theo ý Chúa.
 2. Mở Khóa Ân Tứ và Mặc Khải từ Chốn Cao Hơn
  Bà Mục Sư Linda Heidler đã nhắn tin và chia sẽ điều này:
  “Các đội ngũ sẽ được bao phủ trong sự cầu thay từ Nhà Nầy (Bà ngụ ý nói về Sức Mạnh của Liên Minh trong Giao Ước như tôi đã nhắc đến trong phần 1.)  Tôi cảm nhận Chúa muốn các anh em gia tăng để tiến lên vào Chốn Cao Hơn trong mặc khải và trong sự cầu thay cho đất nước.”
 3. Lời cầu nguyện cho cuộc hành trình
  Trong thời điểm này Chúa đang xắp xếp lại các đội ngũ cầu thay bên này và tôi tin rằng tất cả những khải thị chúng ta cần công bố trong chuyến đi này Chúa sẽ ban phát đúng thì đúng lúc. Lời cầu thay cho các anh em là:  Xin Chúa soi sáng mắt lòng để các anh em nhận biết và đồng công cộng tác với các thiên binh trong đúng thời điểm Chúa chỉ định. Chúa sẽ ban cho những chiến lược kỳ lạ và sự khôn ngoan, thông sáng trong mọi việc đang khi di chuyển trong hành trình này để hoàn thành ý Chúa. Xin Chúa Thánh Linh mở khoá ân tứ, ban cho anh em các giấc chiêm bao, khải tượng và sự Hiện Diện của Chúa sẽ như Trụ Mây và Trụ Lửa bao phủ và đi cùng anh em. Xin Chúa khai phóng những tiếng vang dội để đột phá và đánh thức những con người đang bị các cơ cấu Rồng Rắn khống chế.  Việc này có thể liên quan đến sự khai phóng những chuổi Kèn Tù Và.  Hãy để Chúa Thánh Linh hướng dẫn quý vị về nơi chốn và thời điểm trong chiến lược.

Ngày 14, Tháng 3, Năm 2017

 1. Mặc Khải Về Sự Vận Hành Của Con Rồng
  Tôi đang viết một tường trình ngắn về cuộc hành trình này để gởi đến Sứ Đồ Chuck và một vài lãnh đạo khác mà Chúa Thánh Linh cảm động tôi kết nối trong việc cầu thay cho Việt Nam.  Tôi sẽ đăng tải thêm khi họ chia sẽ mặc khải chi tiết về chuyến đi của các anh em. Chúng ta cần ‘biết người, biết ta’, thì trăm trận, trăm thắng. Trước hết hãy suy gẫm một số câu gốc có liên quan đến cơ cấu Rồng Rắn hoặc sự vận hành của Lê-vi-a-than.
 2. Những câu gốc căn bản:
  (a) Ê-sai 27:1 –  “Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dùng gươm cứng, lớn, và mạnh mà phạt Lê-vi-a-than, là con rắn lẹ làng, phạt Lê-vi-a-than là con rắn cong queo; và Ngài sẽ giết con vật lớn dưới biển.”Một trong những ý nghĩa của Năm 5777 (trong Lịch Do Thái trùng với năm 2017 trong Dương Lịch) là “Gươm của Đức Giê-hô-va sẽ giáng xuống trên khắp đất.” Đây là thời điểm để Chúa bài trừ các cơ cấu Rồng Rắn tức là Lê-vi-a-than – Một chủ quyền, một cơ cấu tối tăm sinh sống trong nước; Lê-vi-a-than là một cái tên cho thần thoại cổ đại – có nghĩa là thần của sự hỗn loạn. Năng lực siêu nhiên của nó cho ta nhìn nhận được ảnh hưởng thực sự của Lê-vi-a-than.Chúng ta cần phải hiểu rõ sự vận hành của Lê-vi-a-than, nó được nhấn mạnh thông qua những sự hỗn độn và rối loạn khiến mọi thứ không thể nào trở nên hòa hợp.Sự biểu hiện của Lê-vi-a-than là những việc chúng ta không thể nhìn thấy trong cõi vật chất và chúng ta cần được Chúa Thánh Linh mở mắt để chúng ta cũng có thể nhìn vào cõi thuộc linh như người đầy tớ của Ê-li-sê trong 2 Vua 6:15-17.(b) Ê-sai 14, Ê-xê-chi-ên 28 – Hãy suy gẩm những đoạn Kinh Thánh này để biết được sự vận hành của Lu-ci-phe.(c) Gióp đoạn 41 – Đoạn Kinh Thánh này nói về tính chất của Con Rồng và sự vận hành của các cơ cấu Rồng Rắn:

  Câu (1) Ngươi có thể dùng lưỡi câu để câu con quái vật chăng? Hoặc có thể dùng dây để cột lưỡi nó lại chăng?” – Một cái lưỡi hay mách lẻo, nói hành, gian dối, xảo trá.

  Câu (2-4) “Ngươi có thể xỏ một dây qua mũi nó chăng? Hoặc có thể dùng móc sắc xoi lủng hàm nó chăng? Há nó sẽ dùng nhiều lời để năn nỉ ngươi tha mạng sao? Hoặc nó sẽ nói những lời nhỏ nhẹ với ngươi sao? Nó sẽ chịu lập với ngươi một giao kèo sao? Hoặc nó sẽ bằng lòng làm nô lệ cho ngươi mãi mãi sao?”  –  Kẻ phá vỡ giao ước, làm xoắn hoặc quay vầng mọi truyền thông/thông tin làm cho mọi người không thể nào nghe và hiểu được những gì đang được chuyển tãi.

  Câu (5-6) “Ngươi có thể chơi với nó như chơi với chim kiểng sao? Hoặc có thể cột nó vào dây để các con gái nhỏ của ngươi dắt nó dạo chơi sao? Các thương gia sẽ trả giá để mua nó chăng? Họ có thể xẻ thịt nó ra và phân phối cho các bạn hàng sao?” – Lòng tham lam vô đáy, một thể hiện của Ma-môn, không thể tin tưởng được.

  Câu (7) “Ngươi có thể dùng lao đánh cá voi để đâm thủng da nó chăng? Hoặc đâm thủng đầu nó bằng lao phóng cá chăng?” – Không thể xuyên thủng, không thể sửa chữa được. Vì vậy, sự vận hành này khiến con người trở nên mù quáng, và ác linh này sẽ luôn làm cho con người cảm thấy hoàn toàn hợp lý và cố định là họ đúng và mọi người khác là sai lầm, biểu hiện trong sự ‘cứng đầu, cứng cổ’, v.v…

  Câu (8) “Nếu ngươi muốn tra tay trên mình nó, hãy nhớ lại lúc ngươi giao tranh ngoài trận mạc ra sao; Chắc ngươi không bao giờ muốn làm như thế một lần nữa.” – Ác linh của cơ cấu này sẽ đe dọa bạn.

  Câu (9) “
  Kìa, cố gắng để bắt nó chỉ là chuyện hão; Vì chỉ trông thấy nó người ta đã bủn rủn rụng rời.” – Cơ cấu này sẽ làm dân tình trở nên trầm cảm và tuyệt vọng.

  Câu (10) “Không ai đủ gan dạ để trêu chọc nó;Thế thì ai có thể đứng nổi trước mặt Ta?” – Giận dữ bất ngờ khó đoán được, hoàn toàn không hợp lý.

  Câu (15) “Lớp vảy của nó là cái khiên che lưng nó; Chúng gắn chặt với nhau như được niêm lại kỹ càng.” – Cụm từ ‘Lớp vảy’ trong câu này, một bản Anh Ngữ dịch là ‘sự kiêu ngạo’. Sự kiêu ngạo và sự ngạo mạn bắt nguồn từ những vảy kín chặt phủ khắp cơ thể. Đây là một tính chất thuần túy của Satan, luôn mang một tinh thần tự kêu, tự hãnh.  Sự thể hiện của nó được phô bày thông qua niềm kiêu hãnh, tự cao của dân tộc, “Con Rồng, Cháu Tiên.”

  Câu (22) “Trong cổ nó chứa ngầm sức mạnh; Trước mặt nó muôn vật quýnh quáng vì kinh hoàng.”  – Cơ cấu Rồng Rắn này sẽ luôn gây nên những biểu hiện của sự kinh hoàng trong bầu không khí bị khống chế.  Điều này làm cho dân tình liên tục ở trong tình huống bị chấn thương (trauma), gây nên những tác hại trong tâm trí (điên loạn), tình cảm luôn bị giao động trong tình trạng sứt mẻ và tan vỡ. Sự vận hành này trong bầu không khí tại Việt Nam (hoặc những quốc gia bị cơ cấu Rồng Rắn khống chế) sẽ khiến dân tình liên tục ở trong tình trạng bị khủng hoãng, khó quyết định vì sự bất an của sự giao động trong bầu khí quyễn.

  Câu (24) “Tim nó cứng như đá, Cứng như thớt dưới của cối xay.” Đây là một sự thể hiện của một tấm lòng vô cảm, cứng tựa như đá của dân tộc Việt Nam.  Lời Chúa cho chúng ta biết sự thờ thần tượng khiến chúng ta trở nên ô uế và cứng lòng. (Ê-xê-chi-ên 36:24-30)

  Câu (31) “Nó khuấy động biển sâu dậy lên như nồi nước sôi sùng sục; Nó xem đại dương như thể một lọ dầu.” – Một cơ cấu khiến dân tình bị rối ren và liên tục trong tình huống sôi sục như dầu sôi lửa bỏng.

  Câu (34) “Nó nhìn xem các vật cao lớn; Nó làm vua của các loài thú kiêu ngạo.” – Đức Chúa Trời đang truyền phán cùng Gióp, “Hãy tự xét lấy và nhìn vào chính mình. Sự tự hào và cơn đau đớn đang cai trị ngươi và xoắn sai tất cả những nhận thức của ngươi. Giống như Lê-vi-a-than, ngươi đã trở nên cong vẹo, xoắn xoáy, cứng cỏi và không hòa hợp với mọi việc.” Trong câu này, Ông Gióp phác hoạ tính kiêu ngạo và bản chất phá hoại của Lê-vi-a-than.

  Hãy tham khảo phần còn lại của Gióp 41, và xem Chúa Thánh Linh có ban cho các anh em mặc khải nào khác để có thể nhận diện toàn vẹn sự vận hành của Lê-vi-a-than.

  (d)  Thi-thiên 74:13-14 – “Ngài đã dùng quyền năng Ngài rẽ nước đại dương ra; Ngài đã đập vỡ đầu các thủy quái trong lòng biển. Ngài đã đập nát các đầu con quái vật; Ngài đã biến chúng thành mồi cho các dã thú ở đồng hoang.” – Trong bản Anh Ngữ, từ ‘thủy quái’ ở đây được dịch là ‘dragon’ tức là ‘Con Rồng’.

  Nhiều người sử dụng câu này để nói rằng Lê-vi-a-than có nhiều đầu, một số nói rằng bốn, một số nói bảy, và một số nói mười hai. Từ được sử dụng cho ‘đầu’ ở đây là từ ‘Rosh’ trong tiếng Hê-bơ-rơ (7218, Strong’s Concordance) có nghĩa là: nơi chốn, thời gian, cấp bậc, thuyền trưởng, người đứng đầu, người cai trị, rúng động, làm rung rinh cái đầu. Vì vậy, nó không có nghĩa đen là nhiều đầu, nhưng là một trong những kẻ có thẩm quyền hoặc quyền lực.

  (e)  Ê-xê-chi-ên 29:3-5 – “Hãy cất tiếng và nói, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy “Này, Ta chống lại ngươi, hỡi Pha-ra-ôn vua Ai-cập, Con thủy quái lớn đang nằm giữa các dòng sông; Ngươi đã dám nói, ‘Sông Nin là của ta; Ta đã làm ra con sông ấy cho ta.’ Nầy Ta sẽ móc các lưỡi câu vào hàm ngươi, Ta sẽ làm cho cá trong các dòng sông của ngươi bám vào vảy ngươi; Ta sẽ kéo ngươi lên khỏi các dòng sông của ngươi, Cùng với cá trong các dòng sông của ngươi đã bám vào vảy ngươi. Ta sẽ quăng ngươi vào trong đồng hoang, Ngươi cùng tất cả cá trong các dòng sông của ngươi; Ngươi sẽ rơi vào một đồng trống, không được gom lại và đem chôn. Ta sẽ ban ngươi làm thức ăn cho các thú vật trên đất và các chim trời.” – Lê-vi-a-than sẽ là đồ ăn’ cho chúng ta và cơ cấu này tiếp tay với Ma-môn, vì thế, khi chúng ta đánh bại chúng thì chúng ta cũng sẽ chiếm được chiến lợi phẩm và tài nguyên từ kho tàng của kẻ thù. Điều này cũng  nói đến quyền thống trị Chúa giao phó trong tay chúng ta là những kẻ được chuộc.

  (g) Thi-thiên 104:25 – 
  “Rồi cũng có các ghe thuyền tàu bè qua lại, 
  Và con quái vật Ngài đã dựng nên đùa chơi trong đó.” – Lê-vi-a-than (cơ cấu này) sinh sống và vận hành qua thủy bộ. Chúng ta thấy điều này được thể hiện qua những tranh chấp ranh giới và tài nguyên trên biển đảo và sông ngòi.

   

 3. Một Cơ Cấu Chuyên Bóp Méo Sự Thật
  Một tính chất thuần túy của cơ cấu Rồng Rắn và cũng là trọng tậm của những hoạt động của Lê-vi-a-than là sự lương lẹo, xoay vầng và xoắn đi để bóp méo sự thật. Hãy nghe xem Vua Đa-vít phàn nàn về kẻ thù mình trong Thi-thiên 56:5, “Suốt ngày họ cứ xuyên tạc và bóp méo lời con; Họ luôn luôn nghĩ cách hại con.”  Hãy nhớ rằng con rắn đã đánh bại bà Ê-va bằng cách xoắn xoáy những lời của Đức Chúa Trời, xem trong Sáng Thế Ký 3:1, “Bấy giờ con rắn là con vật quỷ quyệt hơn những sinh vật khác mà Chúa Ðức Chúa Trời đã dựng nên trên đất. Nó nói với người nữ, “Có thật Ðức Chúa Trời bảo, ‘Các ngươi không được ăn trái của bất cứ cây nào trong vườn’ chăng?”  Và rồi như chúng ta đã biết, A-đam và Ê-va đã nhanh chóng bị phân rẽ, cắt đứt sự hiện diện của Chúa và họ bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng.  Biểu hiện của sự vận hành này là:  Nói một đằng, nghe một nẻo!  Người nói mà cũng không biết mình nói gì.  Cũng thế, kẻ nghe nhưng không hiểu mình nghe gì. Đây là một trạng thái tan vỡ, của một con trẻ chưa trưởng thành, các chức năng để hiểu biết, lắng nghe, xem thấy, chuyển tải tư tưởng (nói) và sự sử dụng trí tuệ bị nghẹt ngòi.

      4. Sự Vận Hành: Xoắn Xoáy, Tách Rời và Chia Rẽ

Cơ cấu Rồng Rắn này làm việc một cách qui mô để tấn công các mối quan hệ và nó tẽ tách tinh tế. Nó thường bắt đầu bằng cách gieo sự nghi ngờ, gây ra sự nhầm lẫn qua một nghi vấn giữa vợ và chồng, giữa những người bạn thân thiết, giữa các Hội Thánh và cũng như trong nhiều lĩnh vực của xã hội, đất nước. Một người vợ thắc mắc, “Chồng tôi có ý gì với ánh mắt đó?”, “Tại sao bạn tôi lại nói lên lời ấy?” Kẻ thù lần lượt xoắn lại mỗi thứ một chút, và nếu chúng ta không nhận diện được nó, mọi việc có thể bắt đầu từ nhỏ, xé to. Hãy xem trong Công vụ 15:36-40, ngay cả các sứ đồ cũng đã bị lâm vào tình huống bị phân rẽ thông qua một việc bất đồng ý kiến nhỏ nhặt. Nhịp điệu của chúng luôn tương tựa như nhau: Xoắn và tách, xoắn xoáy và tách rời – nếu không khéo thì chúng ta không bao giờ thấy nó xâm lấn và phá hũy các mối liên hệ vì đây là phương kế để khiến chúng ta phá vỡ giao ước lẫn nhau và với Chúa.

5. Những tính chất của lòng kiêu ngạo

 1. Một thái độ độc lập, cô độc – Chúng ta được kêu gọi để hiệp một trong tâm linh mặc dù chúng ta có thể có nhiều đặc điểm khác nhau. Thái độ độc lập này khiến Con Dân Chúa khó hoà hợp và không có được tầm nhìn của Chúa để bành trước Nước Đức Chúa Trời.
 2. Sự tự hào, tự khen ngợi – Chúng ta có thể ca ngợi và cảm tạ Chúa vì ân điển Ngài sẽ khai phóng ân tứ trong chúng ta cho mùa gặt và vì sự vinh hiển của Chúa và Nước Ngài. Hãy nhớ rằng ‘sự công bình của con người như là một áo nhớp trước mặt Chúa’ và mọi điều chúng ta có được là vì sự ban cho của Đức Chúa Trời. Lòng tự hào vì ân tứ của mình sẽ không đẹp lòng Chúa và chính điều này sẽ gây ra sự chia rẽ giữa các anh em trong mục vụ. Khi chúng ta hoà hợp trong ân tứ, chúng ta sẽ trở nên một sức mạnh làm rúng động kẻ thù.
 3. Lòng tự tin – Khi chúng ta bắt đầu cảm thấy tự tin vào năng lực của mình để tạo ra sự xức dầu và kết quả cho Nước Chúa, chúng ta hãy cảnh giác với sự cám dỗ của kẻ thù linh hồn ta.
 4. Thiếu hụt, không ở trong sự hiện diện của Chúa – Đây là một trong những dấu hiệu rằng lòng tự cao đã phát sinh, vì nó có thể là một ấn định rằng chúng ta đang ‘tự làm’ mọi việc trong năng lực, trong nổ lực cá nhân, trong tri thức của con người và dựa trên quy củ của chúng ta đến nổi chúng ta không cần ‘cầu vấn’ Chúa. Có thể chúng ta chưa bao giờ đến gần Chúa vì sự cản trở của ác linh tôn giáo. Dầu gì chăng nữa, nó là một dấu hiệu của lòng tự phụ.
 5. Tinh thần tiêu cực, phê phán và chỉ trích – Tấm lòng của một nhà phê bình hay tố cáo được đặt lên trên để thống trị những người khác, nhưng tấm lòng của Chúa Giê-su, Đấng Cứu Chuộc, được đặt trên nền tảng của sự hầu việc, của một đầy tớ khiêm nhường.
 6. Tự hào về những thành tựu và mặc khải – Đôi khi điều này không tỏ ra cho mọi người nghe thấy, nhưng nó là một thái độ dấu kín. Đây là bản chất của tội lỗi của con người.
 7. Thái độ không kính nể những lãnh đạo Chúa đã thiết lập – Ngay cả lúc những con người trong tư thế lãnh đạo đang đi sai hướng, không thuận phục dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. (hãy nhớ lại thái độ của Đa-vít với Vua Sau-lơ)  Một thái độ khinh miệt đối với những lãnh đạo phô bầy sự kiêu ngạo của chính con người mình.
 8. Mong muốn được người khác phục vụ mình – Hãy nhớ lại tấm lòng của Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 20:28, “Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” Đây chính là tư thế của sự khiêm nhường.
 9. Mong muốn nhận được danh tiếng – Hãy nhớ rằng Chúa Giê-su đã hy sinh cả mạng sống và Danh Tánh Ngài để làm giá chuộc tội lỗi ta.  Hãy cảnh giác về lòng mong muốn được vẻ vang này, nó là dấu hiệu sự kêu ngạo đang lấp ló ngoài ngỏ.
 10. Mong muốn kiểm soát người khác – Sử dụng một vị trí quyền lực hoặc ân tứ để thực hiện tham vọng và khải tượng của chính mình.

Hãy chọn con đường khiêm nhường khi chúng ta cảm nhận sự cám dỗ của lòng kiêu ngạo!  “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.” (Gia-cơ 4:10)

 “Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường.” (1 Phi-e-rơ 5:5)

Kết Thúc Tàn Mạt

Hãy nhớ rằng Chúa là Đấng Đắc Thắng! Ngày tàn của cái cơ cấu của Lê-vi-a-than đã đến.  Đức Chúa Trời đang tìm kiếm một Dân Còn Sót Lại để đồng hành cùng Ngài hầu đánh bại nó vì Chúa đã chỉ định cái kết thúc tàn mạt của nó:

Ê-xê-chi-ên 29:3-5
“Hãy cất tiếng và nói, ‘Chúa Hằng Hữu phán thế nầy, Này, Ta chống lại ngươi, hỡi Pha-ra-ôn vua Ai-cập, Con thủy quái lớn đang nằm giữa các dòng sông; Ngươi đã dám nói, ‘Sông Nin là của ta; Ta đã làm ra con sông ấy cho ta.’

“Nầy Ta sẽ móc các lưỡi câu vào hàm ngươi, Ta sẽ làm cho cá trong các dòng sông của ngươi bám vào vảy ngươi; Ta sẽ kéo ngươi lên khỏi các dòng sông của ngươi, Cùng với cá trong các dòng sông của ngươi đã bám vào vảy ngươi. Ta sẽ quăng ngươi vào trong đồng hoang, Ngươi cùng tất cả cá trong các dòng sông của ngươi; Ngươi sẽ rơi vào một đồng trống, không được gom lại và đem chôn. Ta sẽ ban ngươi làm thức ăn cho các thú vật trên đất và các chim trời.”

Ngày 15, Tháng 3, Năm 2017

1. Tác Động Của Cơ Cấu Rồng Rắn Trong Nơi Chí Thánh

Sau khi tham khảo Lời Chúa về cá tính hoặc sự vận hành của cơ cấu Rồng Rắn (Lê-vi-a-than) này chúng ta có thể xác nhận rằng chúng thiết lập một mạng lưới thắt chặt để gieo nghi ngờ, gây chia rẽ qua linh bội ước để tạo nên một bầu không khí tan vỡ, đầy chấn thương khiến những kẻ bị khống chế nghẹt ngòi, rối loạn trong ba phương diện:

Phần Hồn bao gồm Tâm Trí, Ý Chí và Tình cảm; Phần thuộc thể và dĩ nhiên là lẫn Phần thuộc linh.

Chúng phá hũy các mối liên hệ bằng cách gieo sự nghi ngờ, nhầm lẫn, hiểu lầm để phân rẽ và tẽ tách. Chúng xoay xoắn, bóp méo sự thật khiến dân tình không biết đâu là đâu, gây nên một sự hỗn độn, rối loạn trong bầu khí quyễn khiến ‘người nghe’ lẫn ‘người nói’ không thể kết nối để thiết lập bất cứ một việc gì. Tất cả các điều này là hậu quả của sự thờ Rồng Rắn, cúng bái tổ tiên trên nền tảng ‘Con Rồng Cháu Tiên’. Chúng khiến ta có mắt mà không thấy, có tai không nghe được, có miệng mà không nói được. Lẽ thật bị xoay xoắn, lệch lạc khiến tâm trí rối loạn, không thể làm một quyết định gì cho chính chắn. Đây cũng là một vấn nạn của sự rối loạn tâm thần.

Điều này dẫn đến một sự thụ động không di chuyễn được vì thật không thể nào tìm ra phương hướng. Đây là một tác động của sự xiết chặt khiến Hội Thánh Chúa không di chuyển đúng thì đúng lúc với thời điểm của Thiên Đàng, Đa-ni-ên 7:25 “Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.”

Xoay xoắn thông tin là phương cách để đánh lạc hướng và xoay chiều. Chúng chận đứng tại ngưỡng cửa của mối liên hệ giữa ta với Chúa. Chúng đứng giữa nơi Thánh và nơi Chí Thánh để tráo trở mọi việc. Vận hành của chúng là những rào cản không cho con người tiến vào nơi Chí Thánh.

Ngay cả những Con Dân Chúa là những kẻ ‘đặt trí’ họ chứ không phải lòng họ tin cậy nơi Chúa Giê-su, vì cái tấm lòng bằng đá đầy chấn thương kia không thể tiếp thu ‘Tình Yêu và Ân Điển’ của Đức Chúa Trời.

Đây là một trong những lý do mà Con Dân Chúa học Lời Chúa như lời và chữ, nhưng không thể kết nối trong tâm linh để tiếp thu sự sống sung mãn.

Đây là một nan đề quá to tát cho con người, nhưng không có điều gì là quá khó cho Chúa. Ngài có phương cách để chữa lành dân tộc Việt Nam!!!

2. Tác Động Của Cơ Cấu Rồng Rắn Trong Nguồn Sinh Sống

Bắt tay với Ma-môn, chúng thắt chặt mọi nguồn cung ứng để xiết chết lần mòn những kẻ bị khống chế. Đây là một thể hiện chính xác của Giăng 10:10, chúng có sẵn định ý quy mô để Cướp, Giết và Hủy Diệt.

3. Tác Động Của Cơ Cấu Rồng Rắn Trong Sự Thờ Phượng Thật

Vì sự xoắn xoáy của cơ cấu này, chúng giả mạo mọi việc, ngay đến cả tinh thần thờ phượng của Con Dân Chúa. Trong một bầu khí quyễn mà Lẽ Thật không được rao báo hoặc dân tình không thể tiếp thu Lẽ Thật, thì chính họ cũng không thể nào đi vào sự thờ phượng thật như Lời Chúa trong Giăng 4:23, “Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy.”

Hãy xem trong Gióp 41:20, “Từ lỗ mũi nó khói bay ra, Như của một nồi sôi, có chụm sậy ở dưới.”

Khói từ chân mũi Lê-vi-a-than như là lời cầu nguyện giả dối và thờ phượng giả dối tại bàn thờ.  Cơ cấu này giả mạo sự thờ phượng. Thử nghĩ xem, một kẻ kiêu ngạo thì làm sao để hạ mình trước mặt Chúa để thờ phượng Ngài, để trình dâng lên Ngài những nỗi niềm trong tâm khảm và với cái tinh thần độc lập ấy, chúng ta sẽ khó có thể mở rộng tấm lòng mình, và với tấm lòng bằng đá kia, chức năng để đi vào mối tương giao với Chúa sẽ bị nghẹt ngòi  bế tắc.

Và rồi, khi Con Dân Chúa không thể đi vào sự hiện diện của Chúa, chúng ta đánh mất mọi cơ bản và danh tánh của kẻ được chuộc.

4. Tác Động Của Cơ Cấu Rồng Rắn – Khai Phóng Ác Linh Tôn Giáo!

Khi không thể nghe và thấy Chúa vì mọi chức năng của truyền thông bị  đã bị thắt chặt, không thể triển khai, lúc ấy ác linh ‘tôn giáo’ đoạt được một chổ đứng để Con Dân Chúa nương tựa vì khi không nghe được tiếng Chúa thì cần phải có quy củ, giáo điều để thi hành như một lễ nghi cho ‘đủ tiêu chuẩn’ theo lý trí.

5. Chiến Lược Chúa Thánh Linh Khai Phóng

Trong một buổi cầu nguyện đặt cách cho cuộc hành trình này, Chúa Thánh Linh đã bầy tỏ một chiến lược giản dị:  Phô bầy một tinh thần đối nghịch với vận hành của cơ cấu Rồng Rắn, tức là đi ngược lại để đảo ngược tình thế. Điều này có nghĩa là gì?

Xin mời các anh em tham khảo, nhưng cũng hãy cầu nguyện để biết rõ ý Chúa trong thì Ngài chỉ định.

Tinh thần đối chiếu với cơ cấu Rồng Rắn trong Gióp 41

Câu (1) Thần Lẽ Thật. –  Một cái lưỡi hay mách lẻo, nói hành, gian dối, xảo trá.

Câu (2-4) Ăn Năn cho chính mình và dân tộc, Dự Tiệc Thánh và Giao Ước Mới Thông Qua màn Huyết của Chúa Giê-su. Công bố để bẻ gãy linh bội ước Kẻ phá vỡ giao ước, làm xoắn hoặc quay vầng mọi truyền thông/thông tin làm cho mọi người không thể nào nghe và hiểu được những gì đang được chuyển tãi.

Câu (5-6) Mở khóa sự Ban Cho để tiếp thu Ân Điển của Đức Chúa Trời.  Lòng tham lam vô đáy, một thể hiện của Ma-môn, không thể tin tưởng được.

Câu (7) Cùng một tâm tình với Đấng Christ, nhu mì và khiêm nhường. Không thể xuyên thủng, không thể sửa chữa được. Vì vậy, sự vận hành này khiến con người trở nên mù quáng, và ác linh này sẽ luôn làm cho con người cảm thấy hoàn toàn hợp lý và cố định là họ đúng và mọi người khác là sai lầm, biểu hiện trong sự ‘cứng đầu, cứng cổ’, v.v…

Câu (8) Tình yêu và Đức Tin đễ xua đuổi mọi sợ hãi. Mối liên hệ mật thiết với Chúa sẽ đánh tan mọi sợ hãi. Ác linh của cơ cấu này sẽ đe dọa bạn.

Câu (9) Sự sống sung mãn. Ta đến để ban cho các ngươi Sự Sống và một Sự Sống dư dậtCơ cấu này sẽ làm dân tình trở nên trầm cảm và tuyệt vọng.

Câu (10) Tinh thần nào có để đối chiếu để chống lại sự vần hành này?  –  Giận dữ bất ngờ khó đoán được, hoàn toàn không hợp lý.

Câu (15) Có nguồn gốc xuất phát từ sự tự ti mặc cảm, thể hiện qua tinh thần đấu tranh quá lố từ một vị trí của các chấn thương trong tâm hồn. Sự thể hiện của nó được phô bày thông qua niềm kêu hãnh, tự cao của dân tộc, “Con Rồng, Cháu Tiên.”

Câu (22, 31) Sự yên nghĩ trong bình an của Chúa là một chìa khóa then chốt, cũng như sự giải phóng ra khỏi cơ cấu thờ thần tượng, cúng tế tổ tiên.  (22) Cơ cấu Rồng Rắn này sẽ luôn gây nên những biểu hiện của sự kinh hoàng trong bầu không khí bị khống chế.  Điều này làm cho dân tình liên tục ở trong tình huống bị chấn thương (trauma), gây nên những tác hại trong tâm trí (điên loạn), tình cảm luôn bị giao động trong tình trạng sứt mẻ và tan vỡ. Sự vận hành này trong bầu không khí tại Việt Nam (hoặc những quốc gia bị cơ cấu Rồng Rắn khống chế ) sẽ luôn liên tục khiến dân tình ở trong tình trạng bị khủng hoãng, khó quyết định vì sự bất an của sự giao động trong bầu khí quyễn. (31) Một cơ cấu khiến dân tình bị rối ren và liên tục trong tình huống sôi sục như dầu sôi lửa bỏng.

Câu (24) Xin Chúa ban cho một tấm lòng bằng thịt, và giải phóng ta ra khỏi sự sỉ nhục của tội thờ thần tượng, có một  tấm lòng chịu sự cắt bì để có đủ chức năng yêu mến Chúa với cả tâm thần mình. Đây là một sự thể hiện của một tấm lòng vô cảm, cứng tựa như đá của dân tộc Việt Nam.  Lời Chúa cho chúng ta biết sự thờ thần khiến chúng ta trở nên ô uế và cứng lòng. (Ê-xê-chi-ên 36:24-30)

Câu (34) Sự tự ti mặc cảm của tình thần con côi, không nơi nương tựa, che chở khiến ta bị chấn thương và tranh đấu cho sự sống còn của Danh Tánh.  Từ chổ quá tự ti này, dân tộc phải chỗi dậy để ‘tự hào, kiêu hãnh’… trở nên kiêu ngạo tựa như sự vận hành của cơ cấu Rồng Rắn. Hãy công bố Chúa xoay lòng con trở về cùng Cha.  Đức Chúa Trời đang truyền phán cùng Gióp, “Hãy tự xét lấy và nhìn vào chính mình. Sự tự hào và cơn đau đớn đang cai trị ngươi và xoắn sai tất cả những nhận thức của ngươi. Giống như Lê-vi-a-than, ngươi đã trở nên cong vẹo, xoắn xoáy, cứng cỏi và không hòa hợp với mọi việc.” Trong câu này, Ông Gióp phác hoạ tính kiêu ngạo và bản chất phá hoại của Lê-vi-a-than.

Ngày 18, Tháng 3, Năm 2017

Những Chiến Lược Cụ Thể

Những điều tôi chia sẽ ở đây chỉ là những gì Đức Thánh Linh nhắc nhở tôi. Hãy cầu xin Chúa ban cho các anh em mặc khải về những chiến lược để phá vỡ cơ cấu Rồng Rắn này:

 1. Ăn Năn về tội phá vỡ giao ước Chúa thông qua truyền thống dân tộc Con Rồng Cháu Tiên.

  Dân tộc Việt Nam đã mặc lấy danh tánh trong địa vị làm con của con Rồng. Đây là một tư thế cần phải ăn năn, từ bỏ, cắt đứt mọi thông đồng và phá vỡ mọi cam kết với thế giới tối tăm để thoát ra khỏi sự giam cầm của kẻ ác. 
  Sau khi chúng ta ăn năn cho dân tộc thì chúng ta sẽ mặc lấy một thẩm quyền mới để giành lại lãnh thổ của đất nước, tống khứ kẻ thù, đánh đuổi dân ngoại xâm.  Chúng ta sẽ đứng trong địa vị làm Con Đức Chúa Trời trấn thủ cơ nghiệp cho Chúa. Đây là một tư thế đầy năng quyền mà Chúa đã chỉ định từ trước vô cùng.  Con rồng kia sẽ bị đánh bại và cơ cấu cùng những khâm sai của nó sẽ tháo chạy, trong Danh Đức Chúa Giê-su Christ!
 2. Ăn năn cho dân tộc vì sự đổ máu vô tội của dân bản địa, sự diệt chủng của người Chàm vào thời lập quốc, máu vô tội của các dân sắc tộc trên khắp các lảnh thổ Việt Nam, và máu vô tội trong những năm chinh chiến, và nhất là nhằm năm 1975.

  Hê-bơ-rơ 12:22-24
  , “Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, gần Hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy.”Huyết Chúa Giê-su sẽ tẩy sạch mọi tội lỗi ta. Chúng ta có thể đứng giữa chổ sứt mẻ để cầu thay không những cho dân tộc nhưng ngay cả vùng đất đã bị rủa sã ấy. Đất và dân tộc dính liền với nhau, khi dân tộc phá vỡ giao ước Chúa thì đất cũng lâm vào tình trạng tan vỡ.  Có một lần Chúa hướng dẫn tôi và ông Cụ cầu nguyện tại Tháp Chàm gần Cà Ná/Nha Trang, vì bà Nội tôi có gốc tích dòng máu người Chàm, chúng tôi đứng vào vị́ trí dân sắc tộc và ăn năn về tội thờ thần tượng, sau đó, chúng tôi dự tiệc Thánh để thế cho dân tộc kết ước với Chúa và ăn năn cho vùng đất ấy. Chúa đã biến đỗi vùng đất đó.Cả Dân và Đất cần được chữa lành và Chúa sẽ làm điều đó khi chúng ta đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Không nhất thiết là phải làm như vậy, nhưng hãy để Chúa Thánh Linh hướng dẫn các anh em về việc này.
 3. Khai phóng một tiếng vang dội, một âm điệu mới từ Thiên Đàng để đánh thức những kẻ đang bị khống chế. Xin Chúa ban cho một bài ca mới, vì một bài ca mới sẽ phá vỡ những chu kỳ tối tăm đang xiết chặt dân tình và lãnh thổ.
 4. Chào đón Vua Vinh Hiển ngự giữa chúng ta (xem trong Thi-thiên 24.)
 5. Chúa Thánh Linh đang khai phóng khải thị trong sách Đa-ni-ên để chúng ta cầu thay cho dân tộc và đất nước.
 6. Một chiến lược cụ thể có tính cách tiên tri nào đó để khai phóng sự ban cho của Chúa để dân tình và đất có thể tiếp thu Ân Điển và Tình Yêu của Chúa. Ví dụ như ban cho một người nào đó mà Chúa hướng dẫn quý vị, không nhất thiết là với số lượng, nhưng trong mặc khải để mở khoá. Hãy để Chúa Thánh Linh bầy tỏ về việc này.
 7. Một chiến lược cụ thể có tính cách tiên tri nào đó để khai phóng sự Yên Nghĩ và Lòng Trông Cậy nơi Chúa thay vì nhờ cậy vào các thần tượng. Hãy để Chúa hướng dấn trong việc này.
 8. Chúa Thánh Linh cảm động nhắc nhở tôi về khải tượng của sự mở khóa dân tộc. Đang khi bay vào không phận Việt Nam trong chuyến hành trình vừa qua (2015/2016), tôi thấy một khải tượng: một cơn mưa rào của hàng ngàn chiếc chìa khóa rơi xuống trên toàn lãnh thổ đất nước.  Chúa sẽ ban cho các anh em những chìa khóa mặc khải, cụ thể và then chốt để giải phóng dân tộc và đất nước.
 9. Ban Cầu Thay gồm năm đội ngũ thăm viếng năm lãnh thổ, tượng trưng cho nền tảng của Hội Thánh Các Sứ Đồ dựa trên Ê-phê-sô 4:11-12. Hãy công bố Chúa sẽ tái thiết lập nền tảng Thật của HT Chúa sau khi các chủ quyền bị đánh bại. Hãy nhớ, Chúa phá vỡ cơ cấu cũ, và Ngài xây dựng các điều mới… Bứng Nhỗ và Vun Trồng.
 10. Ngày 23, Tháng 3, Năm 2017 Sự hận thù giữa Nam, Bắc, Trung đã được Chúa đều giãi thông qua chuyến hành trình cầu nguyện của các anh em tại vĩ tuyến 17. Tuy nhiên, máu vô tội đã đổ quá nhiều trên toàn lãnh thổ Việt Nam, gây nên sự rủa sả của đất trong diễn biến của 30 tháng Tư. Vì thế, xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn các anh em trong việc đứng vào chổ sứt mẻ để ăn năn. Trong bối cảnh này, Chúa có thể thể hiện sự làm hoà giữa Bắc và Nam thông qua sự tha thứ giữa hai Con Dân Chúa, một từ miền Nam, một từ miền Bắc để đứng trong tư thế  để đại diện, ‘xin lỗi, tha thứ và làm hòa’ trong thuộc linh.  Những lời xin tha thứ trong tư thế ấy sẽ có một tác động lớn trên lãnh thổ.  Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn các bạn trong việc này.
 11. Các anh em ơi, trận chiến đối nghịch với con Rồng này là khởi đầu mà thôi vì đây là một chiến lược để Chúa đảo ngược tình thế và khi Chúa sai phái các bạn viếng thăm lãnh thổ, hãy công bố một hàng rào lửa bao quanh các đường ranh giới của Việt Nam vì đây là thời điểm để chúng ta tiến lên trấn giữ lãnh thổ. “Ta lại ngước mắt lên và nhìn xem; kìa, một người cầm dây đo trong tay. Ta bèn nói cùng người rằng: Ô, Nầy, thiên sứ đương nói cùng ta bèn đi ra, và một thiên sứ khác đi ra đón người, và bảo người rằng: Hãy chạy nói cùng người trai trẻ đó rằng: Giê-ru-sa-lem sẽ có dân cư và như làng không có tường thành, vì cớ rất đông người và súc vật ở giữa nó. Vì ta, Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ làm tường bằng lửa chung quanh nó, và sẽ làm sự vinh hiển ở giữa nó.” – Xa-cha-ri 2:2-5
 12. Trong 90 triệu dân tại Việt Nam, chúng ta thử nghĩ có bao nhiêu bàn thờ tổ tiên dựng trên lãnh thổ?  Nếu họ thờ phượng tổ tiên gia phả thì hẳn là bàn thờ ấy được dựng nên trong chính nơi họ cư ngụ. Vậy cứ nói đại khái là có 45 triệu bàn thờ trong lãnh thổ, đây là một mạng lưới che phủ tối tăm trên đất nước.  Khi chúng ta đánh Đền Hùng, nó chỉ là một giao điểm kết nối, nhưng nó sẽ là một then chốt để cắt đứt cái nguồn của quyền lực khống chế của nó và Thiên Sứ Đức Chúa Trời đang chờ đợi các bạn để đồng công cộng tác, thực thi mục vụ giải phóng đẩt nước.

Ngày 27, Tháng 3, Năm 2017

Lời cầu nguyện của Bà Marty Cassady:

“Những đội ngũ cầu thay này được sai phái với thẩm quyền của Nước Đức Chúa Trời! Họ là những vị đại sứ của Vương Quốc Thiên Đàng và những sắc lệnh (lời công bố trong mặc khải) của họ sẽ gây nên những tác động mạnh mẽ trong lãnh thổ. Họ được bao quanh bởi một đội binh của các thiên sứ và bầu khí quyễn sẽ được biến đổi khi họ di chuyển về phía trước trong chiến trận thuộc linh! Tôi nhìn thấy những thay đổi lớn lao và chính họ sẽ BIẾT rằng các sắc lệnh của Đức Chúa Trời được sai phái từ trời để giáng xuống trên các lãnh thổ trên đất sẽ biến đổi đất nước của họ. Vâng, Chúa ơi, hãy thay đổi quốc gia này, hãy biến đổi đất nước ấy trong một NGÀY!!!”

Thứ Ba, Ngày 28, Tháng 3, Năm 2017

Mặc Khải Chúa Thánh Linh Khai Phóng Cho Mục Vụ Đền Hùng
trong buổi cầu nguyện cùng các lãnh đạo tại Hội Thánh Vinh Hiển Si-ôn

Bà Marty Cassady: Khi tôi cầu nguyện cho các anh chị em, tôi cảm nhận có một yếu tố quan trọng mà họ cần hiểu rõ rằng sự hiện diện của họ tại những nơi Chúa đã chỉ định sẽ biến đỗi bầu khí quyễn của lãnh thổ. Họ không cần phải nói bất cứ một điều gì, chỉ cần sự hiện diện của họ và bởi vì lòng cỡi mở, sẵn lòng và đức tin để ra đi, khi họ đặt chân đến lãnh thổ nào trong mục vụ này, bầu không khí của lãnh thổ sẽ được biến đỗi.  Sự hiện diện của họ là một sức mạnh vô biên tại những nơi ấy khi họ đối nghịch với những cơn thũy triều của kẻ thù.

Cô Rebecca Royce: Tôi thấy sự hiệp nhất trong tâm linh là then chốt. Tôi nhìn thấy Chúa và ba tầng trời. Sự hiện diện của Chúa là một sức ép, áp tải vào từng trời thứ hai. Sự hiệp một trong tâm linh tạo thành một giao hưởng của âm thanh thống nhất và tôi thấy tiếng vang dội này bay bỗng lên không trung như một mũi tên nhọn và xuyên thũng qua tầng trời thứ hai, khi nó chạm đến tầng trời thứ ba thì sự hiện diện của Chúa được khai phóng trên lãnh thổ. Ông Chuck đã nói về việc mở cửa trong tháng Nissan này, và ông đã nói tiên tri rằng nhiều điều đã từng được niêm phong sẽ được mở ra. Tôi thấy rằng nó sẽ được mở ra. Tấm lòng của Đức Chúa Trời đã sẵn sàng để làm việc này, trỗi hơn bội phần của lòng mong đợi của Dân Còn Sót Lại tại Việt Nam.

Bà Anne Tate: Gióp 38:13-14, “Ðể nó tỏa sáng khắp bốn phương trên đất, Và giũ sạch bọn gian ác khỏi mặt đất chăng? Trái đất biến dạng như đất sét bị in hằn dưới ấn; Muôn vật lộ ra rực rỡ như chiếc áo đẹp nhiều màu.”

Một Ngày Mới đang được thành hình tại Việt Nam. Khi bắt đầu một việc mới, Đức Chúa Trời mở khoá một ngày mới và đây là lúc Dân Còn Sót Lại sẽ nhìn thấy những kế hoặch  và mục đích của Chúa cho một khởi đầu mới này để mở ra mọi thứ đang diễn ra cho tương lai. Khi Chúa mở rộng, kéo dài đường chân trời ấy và rồi Ngài đóng ấn nó bằng một con Dấu Ấn của Ngài và nó trở thành một áo xống đẹp đẽ Con Dân Ngài mặc lấy, họ sẽ mặc lấy định mệnh và danh tánh cho một ngày mới khi mọi việc được hoàn tất. Tôi cảm nhận và có thể nghe thấy tiếng tháo gỡ, phá vỡ những dấu ấn. Chúa Giê-su là Đấng duy nhất, xứng đáng để tháo gỡ những dấu ấn này (Khải Huyền 5:1-5.) Vì thế, trong Gióp 38:13, Chúa phán rằng, dưới ánh sáng ban mai của buổi bình minh là lúc chúng ta được xức dầu để “giũ sạch bọn gian ác khỏi mặt đất”.

Đây là thời điểm để chúng ta nói tiên tri và công bố những điều cần được xây dựng trong một ngày mới này. Chúng ta sẽ mở khóa danh tánh, cái danh tánh, mục đích nguyên thũy và sự kêu gọi của các lãnh thổ tại Việt Nam để chúng có thể liên kết trong một liên minh mới với Một Đức Chúa Trời Duy Nhất và với Nước Trời. Chúa sẽ khai phóng những gì Ngài đã định sẵn trong những dấu ấn ấy cho ngày này và cho định mệnh dân tộc để hoàn thành chương trình cứu chuộc cho Việt Nam.

Bà Janice Swinney: Tôi truyền phán cùng các lãnh thổ của Việt Nam, và tôi nói rằng hãy cỡi bỏ bản sắc và danh tánh giả dối của ngươi. Nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ, hãy bắt đầu vứt bỏ cái danh tánh ‘con rồng cháu tiên’ kia và hãy bắt đầu nắm bắt lấy con dấu duy nhất, một danh tánh trung thực của ngươi trong Chúa Giê-su Christ, ngươi đã được kêu gọi để đi đầu, để lãnh đạo và rao báo Tin Mừng của Chúa cho dân gian và là kẻ được kêu gọi để giải phóng những kẻ đang bị áp bức. Trong danh Đức Chúa Giê-Su, tôi phán cùng tất cả những kẻ gian ác từng khống chế dân tình trong suốt lịch sử, từng đứng trên mảnh đất ấy để đánh chiếm lấy nó, chúng vẫn đang tiếp thu một danh tánh giả dối để chiếm đoạt đất đai và áp bức dân tộc này, trong danh Đức Chúa Giê-su, ta truyền phán với các ngươi, ngươi sẽ phải buông ra!  Thần Lẽ Thật phán rằng, đây là lãnh thổ ta, đây là đất nước ta, nó thuộc về ta và nó có một định mệnh chính chắn đã được chỉ định từ trước vô cùng.

Lửa Thiêng: Tôi đã từng ăn năn cho dân tộc là một dân đã bị lường gạt để mặc lấy một danh tánh giả dối mà kẻ thù đã bao phủ trên lãnh thổ.  Tôi tố cáo mọi bản sắc giả mạo và phá vỡ mọi giao ước sai lầm với kẻ thù vì đã tự xưng mình là ‘con rồng cháu tiên’, trong danh Đức Chúa Giê-su Christ, xin Chúa phá vỡ mọi gông cùm này. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của chúng con và Chúa ơi, xin Ngài tháp chúng con vào Gốc Nho Thật, cùng một Đức Chúa Trời chân thật, với Nước Ngài và trong Giao Ước Mới thông qua Con Một của Ngài trên Thập Tự Giá.  Chúa ơi, ngoài Chúa ra, không có một Đấng nào khác dưới gầm trời này có thể cứu vớt dân tộc Việt Nam con được. Xin Chúa nhậm lời cầu xin của con, trong danh Đức Chúa Giê-su Christ.

Bà Anne Tate: Chúa ơi, con công bố rằng, danh tánh của họ sẽ được khôi phục như một người con trai hoang đàng kia, trong sự Hiện Diện Thánh của Ngài. Chúa sẽ giáng xuống trên họ, và họ sẽ chợt bừng tĩnh từ giấc mê mang để cỡi bỏ tất cả những may mặc của thế giới tối tăm ấy. Đúng thế, những chiếc áo nhớp không còn xứng đáng cho họ mặc lấy và giờ đây họ sẽ bừng tĩnh để nhận biết Chúa trong sự hiện diện Ngài.

Bà Mục Sư Linda Heidler:  Chúa ơi, xin Ngài cứu vớt dân tộc Việt Nam và khi Ngài thực hiện điều này, Ngài sẽ cứu họ, không những để họ thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ, nhưng Ngài sẽ cứu họ cho đến tận cùng. Ngài sẽ giải cứu họ khỏi mọi điều gian ác. Chúa ơi, chúng con tin rằng Ngài có một mùa gặt rất lớn từ Việt Nam và Ngài sẽ cứu họ cho đến tận cùng!

Bà Marty Cassady: Tôi nghe Chúa nhắc đến câu gốc, “Chớ khinh thường buổi đầu khiêm tốn của mục vụ.” (Xa-cha-ri 4:10). Khi Dân Còn Sót Lại tụ họp và đi ra, 5 đội ngũ này, cho dù đó là một phần nhỏ bé của dân số quốc gia, nhưng Chúa sẽ vùa giúp và Ngài sẽ làm cho họ kinh ngạc. Chúa ban cho tôi câu Kinh Thánh trong Thi-thiên 62:5-7, “Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời; Hòn đá về sức lực tôi, và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời.” Lạy Chúa, chúng con công bố trên các anh em này, Ngài là Đấng Giải Cứu, Ngài là Đấng bênh vực họ, Ngài là hòn đá vững an, là nơi ẩn náu cao của họ. Họ sẽ không bị rúng động. Họ sẽ không bị kẻ thù đánh lạc hướng. Họ sẽ nương cậy và rãi lòng mình ra trước mặt Chúa. Họ sẽ trải nghiệm sự hiện diện của Chúa trong chuyến hành trình. Tôi công bố rằng, sẽ có các thiên sứ bao phủ và đi cùng. Họ sẽ cảm nhận sự hiện diện của các thiên binh trong khi di chuyển trong chiến trận. Lúc cần sự giúp đỡ, các thiên sứ cũng có thể xuất hiện trong dạng của người trần mắt thịt như một người nam, hoặc một người nữ để tương tác với họ trong mục vụ.

Bà Anne Tate: Giô-suê 5:13, “…Giô-suê đi lại người và nói rằng: Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta?”  Khi Dân sự Chúa đã sẵn sàng để tiến vào đất hứa, họ sẽ kết nối với thiên sứ và vì thế, đây là thời điểm để làm việc này, trước ngày Lễ Vượt Qua sắp đến.  Khi Giô-suê hỏi thiên sứ, “Ngươi thuộc về bên nào?” và thiên sứ đáp cùng ông, “Không, ta đến để làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va.” Chúng ta công bố rằng đây là ngày mà Việt Nam sẽ bước vào một mùa mới để đồng hành với Chúa và liên kết trong liên minh với các thiên binh Ngài và điều này không là điều bất thường, nhưng sẽ là một chuyện thông thường.  Chúng ta công bố rằng, các thiên sứ Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu xuất hiện trong những lời làm chứng về những việc siêu nhiên mà Chúa sẽ vận hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Họ sẽ nói rằng, “Tôi đang ở giữa cơn vấn nạn, và tôi ngước mắt lên nhìn, kìa, có một thiên sứ xuất hiện kịp thời để giải cứu tôi và chúng tôi đã đắc thắng.” Chúng ta công bố rằng các lãnh đạo tại Việt Nam sẽ học biết để nhường chổ cho các thiên binh bầy tỏ chức năng siêu nhiên trong liên kết và vùa giúp họ trong mọi tình huống.  Chúng ta công bố rằng, họ sẽ không làm phiền lòng các thiên sứ đang giáng xuống để trợ giúp mình và họ sẽ tích cực đồng công cộng tác với các thiên binh.  Bất kể mọi mục đích nào đó đã được đặt để trong các thiên binh để hoàn thành sự mạng, chúng ta nói rằng Con Dân Chúa sẽ đồng tâm hiệp ý để hoàn tất ý chỉ của Đức Chúa Trời trong mọi việc.

Bà Mục Sư Linda Heidler: Trong tuần này, Bà Klancy có hai giấc chiêm bao về con rồng, được mô tả một cách chi tiết về sự vận hành của chúng.  Trong một giấc mơ, Bà Klancy thấy một con rồng từ Li-bang, trùng với tên của một thành phố tại tiểu bang Kansas của một buổi cầu nguyện do Bà Sandy sẽ hướng dẫn vào ngày 10, tháng 4. Đây là không phải là chuyện ngẫu nhiên, Chúa đang truyền phán đây là thời điểm để chúng ta đối nghịch với các cơ cấu rồng rắn.  Trong giấc mơ thứ hai, Bà Klancy thấy Chúa đang dấy lên những chiến binh sát long và truyền phán Ngài sẽ ban cho họ mặc khải về một lộ trình mà con rồng sẽ sử dụng để di chuyển.  Vì thế, họ có thể ngồi im để chờ đến đúng thời điểm để triệt hạ chúng mà trước đây họ chưa bao giờ thực hiện được. Nhưng Chúa đang ban cho chúng ta mặc khải này. Khi các chiến binh này xuất đầu lộ diện, thì bất ngờ, chúng ta sẽ thấy nhiều chiến binh khác cũng nhận biết rằng họ cũng có thể làm điều này.

Bà Janice Swinney & Bà Anne Tate:  Đó là một đường cao tốc của các thiên binh. Chúng ta đã nhìn thấy những con đường đó, giống như chúng đã bị che khuất bởi các cơ cấu tối tăm và những hoạt động của kẻ thù trong vùng đất đó, nhưng thực sự các đường cao tốc cổ xưa này đã được thiết kế cho các thiên binh sử dụng để tiến quân hầu giải cứu các dân tộc trên khắp đất. (xem trong Ê-sai 35, nói về Con Đường Thánh.) Khi chúng ta không biết cách để đồng công cộng tác với các thiên binh, các thế lực tối tăm kia sẽ lạm dụng để trấn thủ các đường cao tốc này cho mục đích gian ác của chúng.

Bà Mục Sư Linda Heidler: Tôi muốn cầu nguyện cho những chiến sĩ triệt hạ các cơ cấu rồng rắn của Việt Nam. Tôi cầu nguyện Chúa rằng các bạn sẽ bắt đầu tiếp thu những mặc khải như Chúa đã ban cho Bà Klancy. Dân Còn Sót Lại cũng có thể phát hiện ra lộ trình, đường đi, nước bước của con rồng kia và họ cũng sẽ thấu hiểu cách chúng (cơ cấu rồng rắn) kết nối với nhau như thế nào. Con Dân Chúa sẽ không phải đuổi theo nó, nhưng họ sẽ định được vị trí để phục kích và đó là một cụm từ được sử dụng trong Thi-thiên 133, khi Chúa nhắc đến sự việc chúng ta ‘ăn ở hoà thuận nhau’ trong sự hiệp nhất.

Bà Marty Cassady: Thi-thiên 133, “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay! Ấy nào khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người; Lại khác nào sương móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.”

Cụm từ ‘ăn ở hòa thuận nhau’ (trong Anh Ngữ là ‘to dwell’), có ý nghĩa là chụm lại, cúi xuống trong tư thế để phục kích quân thù. Đây là một cụm từ được dùng trong chiến trận và nó được sử dụng trong nhiều nơi trong Thánh Kinh, có nghĩa là chúng ta cần biết rõ những người bạn đồng hành trong chiến trận với chúng ta. Chúng ta không thể ‘đi cùng’ với bất cứ một ai trong chiến trận. Chúng ta cần lựa chọn đúng người để đồng hành trong chiến trận.

Bà Mục Sư Linda Heidler: Rồi từ nơi chốn đó, Đức Chúa Trời sẽ ra chiếu lệnh để chúc phước trên Con Dân Ngài.

Bà Marty Cassady Trong ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương này, tôi cảm nhận họ có thẩm quyền để đại diện cho dân tộc để cắt đứt và hủy bỏ mọi kết nối tối tăm đó và những gì các đội ngũ này thực hiện trên lãnh thổ sẽ đem lại những tác động lớn lao trên dân tộc và đất nước họ.

Lửa Thiêng: Nó giống như là một ngày mà dân tộc Việt Nam bầy t “lòng biết ơn của họ với con rồng vì nó được xem như đấng sinh thành ra họ”,  ví như “Cảm tạ ơn ‘trời’ đã ban cho chúng tôi sự sống…”

Nhưng Lời Chúa cho chúng ta biết rằng,Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va. – Thi-Thiên 24:1

Bà Janice SwinneyLễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương này là một sự ăn mừng thân vị của con rồng, một thân vị ‘làm cha’. Và rồi, để có thể tháo gỡ cái gông cùm này, chúng ta phải loại bỏ, phải đối nghịch để ‘vi phạm thỏa thuận với nó’, những người đang đi trên hành trình này, họ đã làm điều đó. Thực tế của sự việc họ dấn thân vào mục vụ là một xác chứng rằng họ đã cắt đứt mọi thông đồng với cái cơ cấu rồng rắn kia.  Nhưng, điều tôi thấy ở đây, là xin Chúa mở rộng mặc khải để Con Dân Chúa thấu hiểu được tình yêu bất diệt Ngài dành cho họ, cho kẻ thọ tạo. Xin Chúa khai phóng mặc khải để dân tộc này nhận biết họ là ai, họ thuộc về ai. Khái niệm của mặc khải này sẽ là một biến đỗi lớn lao trong kinh nghiệm cứu rỗi của họ. Một khái niệm: “Tôi là người được dựng nên mới, mọi sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Tôi không có thể lập một công đức  gì để nhận lãnh ơn phước này. Tôi thuộc về một dòng dõi khác, khác hơn mọi dòng dõi của thế gian.”

Bà Anne Tate: Trong một giấc mơ của Bà Klancy, có một lúc con rồng đã bị trọng thương và suy yếu, nhưng con người đã nuôi dưỡng và tìm cách khôi phục nó. Đây cũng là một điều mà những kẻ thờ cúng tổ tiên mình đã làm, họ sẽ chiến đấu để bảo vệ cái truyền thống cổ thụ tối tăm này.

Lửa Thiêng: Các thế hệ cha ông không muốn thay đỗi và họ muốn bảo vệ những truyền thống dân tộc vì lợi ích cho chính mình. Trong tệ nạn mãi dâm tại Cambốt, thống kê cho chúng ta biết rằng cha mẹ Việt Nam thường là một vấn nạn trong việc buôn bán chính con cái mình vào các lầu xanh. Vì sao? Đây là một vấn nạn có nguồn gốc xuất phát từ sự thờ cúng tổ tiên. Họ đã trông vào và sử dụng con cái mình như một thừa kế của họ. Cái tư duy của ‘con rồng cháu tiên’ kia, nếu con rồng là cha thì sự cướp, giết và hủy diệt nằm trong huyết mạch của thế hệ cha ông. Thế hệ trẻ đã được huấn luyện để hy sinh mạng sống mình trong sự tôn thờ và kính nễ thế hệ cha ông và bậc sinh thành ra mình, nhưng khi nhìn lại thì đây là một vận hành của sự tế lễ của cơ cấu rồng rắn.

Bà Mục Sư Linda Heidler: Tôn trọng và kính nễ là điều Chúa dạy bảo, nhưng thờ cúng ông bà là sự thờ thần tượng.

Bà Anne Tate: Chúa ơi, ngay bây giờ, chúng con xin quyền năng của Thánh Linh Ngài cùng các thiên binh Ngài bắt đầu đưa Việt Nam trở lại trong ranh giới chín chắn của mình. Lạy Chúa, họ đã qua bận rộn để bảo vệ ranh giới của họ chống lại giặc Tàu mà họ đã đánh mất ý thức và kiến thức về ranh giới của chính họ. Vậy Chúa ơi, chúng con cầu xin Chúa hãy đưa họ trở về trong ranh giới chính chắn Chúa đã chỉ định, không những chỉ tôn trọng bậc sinh thành, nhưng họ cũng sẽ tôn trọng và bảo vệ các thế hệ con cháu. Chúng ta truyền phán cùng các thế hệ chuyển tiếp, cho dù họ đã liên lụy trong sự thờ phượng tổ tiên, hoặc trong việc hủy diệt chính con cái họ, giờ này, mọi thế lực tối tăm kia đã từng phá hoại, từng làm gián đoạn kế hoạch của Đức Chúa Trời qua nhiều thế hệ, sẽ phải chấm dứt ngay giây phút này. Chúng con cầu xin Chúa tái thiết lập các dòng dõi của dân tộc Việt Nam, xin Ngài tái thiết lập mọi ranh giới của họ, được chỉ định trong định luật của Nước Trời. Tất cả mọi lời nói gian dối, xoay xoắn, mọi sự méo mó, mọi hoạt động và vận hành của Lê-vi-a-than tiềm tàng trong huyết mạch của dân tộc Việt Nam, Chúa ơi xin Ngài ra tay và đối nghịch với chúng, những vận hành xoắn xoáy, bóp méo làm những thông tin bị sai lạc giữa các thế hệ, xin Ngài hủy diệt chúng, trong danh Đức Chúa Giê-su.

Lửa Thiêng: Xin Thần Lẽ Thật của Chúa sẽ là dây nịt lưng của dân tộc này và xin Chúa gìn giữ họ trong ranh giới của Ngài.

Bà Anne Tate: Các trận chiến biên giới trên đất thường là một biểu hiện cho những sự tranh chiến đang xảy ra trong cõi thuộc linh, giữa tầng trời thứ hai là nơi các chủ quyền cư ngụ, đối nghịch cùng với Đức Chúa Trời trong tầng trời thứ ba.

Chúng con công bố và xin Chúa phô bày để vạch mặt tất cả những cơ cấu rồng rắn và những kết nối ẩn dật của chúng sẽ bị lộ ra trong ánh sáng. Chúng con công bố rằng mọi liên kết, mọi cam kết giữa hai con rồng Việt và con rồng Trung Quốc sẽ bị cắt đứt, bị bẻ gãy và chúng sẽ không thể nào tiếp tục tương tác trong bất cứ một thoả thuận nào. Đây là một cách duy nhất để Việt Nam được tự do, thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù.  Việt Nam sẽ được giải phóng khi mọi liên hệ giữa hai bên bị phá hủy cho đến tận cùng, hoàn toàn tan rã.

Bà Mục Sư Linda Heidler: Chúa đã ban cho Chuck một lời tiên tri là những cơ cấu tối tăm ẩn dấu sẽ được phơi bầy và đây là thời điểm cho việc ấy. Đúng thế, nếu con rồng này bị đánh bại trên đất Việt thì Chúa sẽ trỗi dậy và con rồng Trung Quốc sẽ bị Chúa khắc phục.

Bà Marty Cassady: Hai bàn tay của tôi hiện giờ đang được Chúa xức dầu. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đặt tay trên các tài liệu về chuyến hành trình này cũng như là chúng ta đang đặt tay trên các anh chị em trong những đội ngũ của Dân Còn Sót Lại. Lạy Cha, xin xức dầu cho tất cả. Chúng ta sai phái họ ra đi để chiến đấu, để hoàn tất ý Chúa. Chúng ta công bố rằng họ sẽ đánh trúng đích và thành công trong mọi việc Chúa giao phó.

Bà Janice Swinney: Xin Chúa cung ứng mọi nhu cầu, mọi năng quyền, mọi sự trợ giúp của các thiên binh, tất cả mọi sự đều sẽ được cung ứng tùy theo sự giàu có và vinh hiển Ngài.

Phi-lip 4:19,Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Cô Rebecca Royce: Lạy Chúa, xin Ngài thay đỗi đất nước này trong một ngày. Chúng ta công bố rằng hôm nay là ngày trọn vẹn để họ hợp lại trong mục vụ và sự tràn đầy của Chúa sẽ tuông đổ trên họ để biến đỗi đất nước họ trong một ngày!

Lửa Thiêng: Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Ngài sẽ khai phóng một ngày mới cho Việt Nam và các đội ngũ này sẽ chuyển tãi một sự tỉnh thức mới mẽ trên toàn lãnh thổ. Chúa ơi, dân tình trên đất Việt sẽ chợt bừng tỉnh, mắt họ sẽ được mở ra để nhìn nhận Ngài là Đấng Sinh Thành ra họ. Họ sẽ bừng tỉnh và loại bỏ chiếc áo nhớp của cái danh tánh gian dối kia và họ sẽ nhìn nhận Chúa là Cha, là Đức Chúa Trời của sự yêu thương, trong danh Đức Chúa Giê-su Christ, Amen!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.com

1 bình luận về “Trận Chiến Đối Nghịch Với Con Rồng

Add yours

 1. Xin tap hang chu ‘songdaoonline.com’nay, hay vao ‘google’ de download sach ‘Giai dap 306 cau hoi cua tin huu co doc ‘ mien phi. Sach nay rat huu ich se giup ban hieu them nhung gi ban da biet.

  Thích

Nhận xét về Diep Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: