Giu-đa Sẽ Dẫn Đầu Ta Trong Chiến Thắng

guitar

Ngày 19, Tháng 2, Năm 2017

“Dân Y-sơ-ra-ên lên Bê-tên và cầu hỏi Ðức Chúa Trời. Họ nói, “Ai trong chúng con sẽ lên đánh Bên-gia-min trước?”

“Chúa đáp, “Giu-đa sẽ đi trước.”” – Các Quan Xét 20:18

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, cụm từ ‘Giu-đa’ có nghĩa là ‘Ngợi Khen’. Sự ngợi khen, thờ phượng Chúa sẽ mở Cửa Trời để ta đi vào sự Hiện Diện của Chúa, vì Đức Chúa Trời là Đấng ngự giữa sự ngợi khen. Lửa Thánh Ngài sẽ thiêu đốt mọi điều ngăn trở. Chúa sẽ mở mắt và tai thuộc linh để chúng ta tiếp thu mặc khải hầu đột phá mọi bế tắc.

Hãy xem trong 2 Sử Ký 20:21-22, “Khi người đã bàn nghị với dân sự, bèn lập những người ca xướng cho Đức Giê-hô-va mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen Chúa rằng: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời.

“Đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Am-môn, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Sê-i-rơ đã đến hãm đánh Giu-đa; và các dân ấy đều bị bại.”

Sự Hiện Diện của Chúa sẽ đánh đuổi quân thù.

Giu-đa sẽ đi đầu!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: