Phá Tan Lòng Vô Cảm

heartofstone

Ngày 5, Tháng 2, Năm 2017

Tại sao con người chúng ta lại trở nên vô cảm, không còn tình nghĩa như một tấm lòng bằng đá? Lời Chúa trong Ê-xê-chi-ên 36:24-31, cho chúng ta biết ta cần sự thay tẩy của Đức Thánh Linh vì nguồn gốc của tội lỗi ta xuất phát từ tội thờ thần tượng.

Khi một dân tộc tự xưng mình là ‘Con Rồng Cháu Tiên’ và thờ cúng tổ tiên, thì quả là chúng ta đã thông đồng với thế giới tối tăm, trong sự thờ thần tượng, phá vỡ Giao Ước Chúa, gây nên những tỳ vết thuộc linh trên lãnh thổ.

Trong tình huống hiện nay, chỉ có sự chữa lành và giải phóng siêu nhiên của Chúa mới có thể đem lại sự khôi phục cho dân tộc và đất nước ta.

Ê-xê-chi-ên 36:24-30 – “Này, Ta sẽ lấy các ngươi ra khỏi các dân, Ta sẽ nhóm họp các ngươi về từ mọi nước, và Ta sẽ đem các ngươi trở về đất nước của các ngươi.

“Ta sẽ rảy nước tinh sạch trên các ngươi, và các ngươi sẽ được sạch. Ta sẽ tẩy sạch khỏi các ngươi mọi ô uế và mọi thần tượng.

“Ta sẽ ban cho các ngươi một lòng mới và đặt trong các ngươi một tâm linh mới. Ta sẽ cất khỏi thân thể các ngươi lòng bằng đá và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.

“Ta sẽ đặt Thần Ta vào trong các ngươi, khiến các ngươi vâng theo các luật lệ Ta và cẩn thận vâng giữ các mạng lịnh Ta. Bấy giờ các ngươi sẽ được sống trong đất mà Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi, rồi các ngươi sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời các ngươi.

“Ta sẽ cứu các ngươi ra khỏi mọi ô uế của các ngươi. Ta sẽ truyền cho ngũ cốc để chúng gia tăng sản lượng. Ta sẽ không đem nạn đói đến với các ngươi nữa. Ta sẽ làm các cây ăn quả của các ngươi sai trái và ruộng nương của các ngươi luôn được trúng mùa, để các ngươi không bao giờ bị khổ nhục vì nạn đói trước mắt các dân nữa.”

Hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời có nhiều phương cách để mở đường cho chúng ta, một đường lối mà mắt chim ưng chưa hề nhìn thấy, Gióp 28:5-7:

“Ðất, nơi tạo ra cơm bánh nuôi người; Thế mà sâu bên dưới là lửa hừng nóng chảy. Ðá dưới lòng đất là nơi cho ra ngọc bích; Bụi của nó lại có vàng lẫn lộn ở trong. Chim săn mồi không biết đường đến đó; Mắt chim ưng không thấy nó bao giờ.”

Chúa đang khai phóng cho chúng ta một chiến lược để đảo ngược tình thế của đất nước…. ấy là trong sự cầu thay và thờ phượng Chúa để đi vào sự Hiện Diện của Ngài hầu tiếp thu mặc khải và chiến lược cụ thể cho hiện tình.

Xin Chúa mở mắt, mở tai thuộc linh chúng ta. Hãy kêu cầu cùng Chúa và ăn năn cho dân tộc. Đừng nghĩ rằng ta quá bé mọn không gây được ảnh hưởng nào. Hãy vâng phục Chúa và làm trọn phần Ngài phó thác cho mỗi cá nhân. Chúa Thánh Linh sẽ vùa giúp ta!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: