Lăn Xa Khỏi Sự Sỉ Nhục Của Tội Lỗi

sinhuc

Ngày 6, Tháng 2, Năm 2017

Hôm nay Chúa Thánh Linh cảm động tôi đăng tải một đoạn ngắn từ một bài chia sẽ về sự “sỉ nhục do tội lỗi gây nên.” Đây là một phần của một lịch trình cầu nguyện do Sứ Đồ Chuck Pierce soạn thảo. Mặc khải này bao gồm khái niệm thuộc linh về chức năng của một tấm lòng ‘chưa chịu phép cắt bì’… mời bạn tham khảo:

Đảo Ngược Sự Sỉ Nhục: Một Thời Điểm Để Bảo Toàn Gia Sản Thừa Kế Của Chúng Ta!

Giờ đây, sau khi sự vui mừng của chúng ta được khôi phục, ban sẽ có sức mạnh mới. Hãy trấn giữ vị trí của chúng ta trong đất hứa. Hiện giờ, chúng ta có một nhu cầu cho thế hệ trẻ cần được phát sinh để hướng dẫn và giải phóng các thế hệ khác ra khỏi ngục tù hầu đem lại sự tự do. Tuy nhiên, chúng ta phải đảo ngược những sự sỉ nhục trong mùa vừa qua.

Rất nhiều chu kỳ hiện đang được hoàn tất trong mùa tranh chiến thuộc linh này. Tội lỗi sản xuất cái gì đó gọi là sự sỉ nhục. Một sự sỉ nhục được định nghĩa như là một nguồn đổ lỗi, mất uy tín, nhục nhã, xấu hổ, nhục hoặc khinh miệt. Một khi tội lỗi tìm tàng trong bạn, nó tạo ra một sự sỉ nhục chống nghịch với những ưu ái và đặc ân của Đức Chúa Trời. Đặc ân có nhiều ý nghĩa; nó bao gồm niềm vui, lòng mong ước, sự thích thú, để được hài lòng hoặc thuận lợi hướng tới một cái gì đó. Khi Đức Chúa Trời hài lòng với ta, hoặc khi chúng ta sống đẹp ý Ngài, thì ân sũng và đặc ân của Ngài sẽ ngự trên chúng ta.

Sự sỉ nhục Được Biểu Lộ Như Thế Nào?

Một sự sỉ nhục được bầy tỏ qua nhiều cách trong cuộc đời của một cá nhân và một biểu hiện thông thường của điều này chính là một tấm lòng chưa chịu phép cắt bì. Vào thời Cựu Ước, một dấu hiệu cụ thể của Giao Ước thuộc Áp-ra-ham được thể hiện qua phép cắt bì (chính là Giao Ước được thiết lập giữa Đức Chúa Trời và Áp ra ham.)

Khi ông Giô-suê đem dân Y-sơ-ra-ên vào đất hứa, tất cả những người nam từng dự lễ cắt bì đã chết trong đồng vắng. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã truyền cho Giô-suê hãy làm phép cắt bì cho thế hệ mới. “Khi ngươi làm phép cắt bì cho hết thảy dân sự xong rồi, thi họ ở lại chổ mình trong trại quân cho đến chừng nào lành. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngày nay ta đã cất khỏi các ngươi sự xấu hổ của Ê-díp-tô. Nên người ta gọi chổ ấy là Ghinh-ganh.” (Giô-suê 5:8-9) Đoạn này cho ta thấy rằng Đức Chúa Trời loại bỏ hoặc tháo gở sự sỉ nhục của Ai-cập ra khỏi Con Dân Ngài khi họ vâng lời Chúa phán dạy. Tất cả những sự xấu hổ và nhục nhã của chế độ nô lệ của họ đã biến mất.

Ngày nay, phép cắt bì của tấm lòng chúng ta không hẳn là một dấu hiệu trong vật chất, nhưng ấy là một dấu hiệu trong cỏi thuộc linh trên tâm hồn ta. Sách Phục Truyền 30:6 cắt nghĩa rằng “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ cất đi sự ô uế khỏi lòng ngươi và khỏi lòng dòng dõi ngươi để ngươi hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hầu cho ngươi được sống.” Khi bạn không thể mở lòng mình để tương giao trong mối liên hệ qua giao ước Ngài, hoặc bạn liên tục phá vỡ các giao ước của Ngài thì bạn không thể nào mặc lấy sự đóng ấn của giao ước ấy, chính là một tấm lòng đã chịu phép cắt bì, là một tấm lòng có đủ năng chức để yêu Chúa với cả linh hồn và ý chí mình, với một tâm linh sống động trong tình yêu của Chúa. Nếu tấm lòng chúng ta chưa từng chịu phép cắt bì thì những sỉ nhục chẳng hạn như sự sỉ nhục của ách nô lệ, gây ra bởi tội thờ thần tượng, tựa như dân Y-sơ-ra-ên, sẽ không bị phá vỡ hoàn toàn khỏi cuộc sống của bạn.

Nhiều bệnh tật của chúng ta dính liền với sự sỉ nhục trong cuộc đời ta. Sự sỉ nhục gây ra bởi tội lổi có nhiều tác động trên cơ thể cơ bản và chức năng tâm thần mà nhiều người trong chúng ta khó nhận thức được. Trong thực tế, chúng ta biết rằng tiền công của tội lỗi là sự chết-sự chết vật chất. Tương tự như vậy, hậu quả của tội lỗi cũng là bệnh tật. Một số dạng bệnh viêm khớp có liên quan đến sự tức giận. Chứng loét dạ dày và các bệnh khác liên hệ với bao tữ có thể do tội lỗi của sự lo lắng. Mặc dù không phải tất cả các bệnh này do hậu quả của tội lỗi (xem trong Giăng 9:3), nhưng nan đề của nhiều người cần phải được giải quyết với sự hiểu biết này.

Sự sỉ nhục có thể được phát hiện vì thiếu sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự sỉ nhục cũng có thể biểu hiện và dẫn đến sự khô hạn, son sẽ, xa xút và nghèo đói. Sự sỉ nhục xâm lấn vào cuộc đời của chúng ta, làm nhơ nhớp danh dự của một quốc gia mỗi khi chúng ta bị đánh bại trong cuộc xung đột của chiến trận.

Chúng ta phải được tái trang bị cho tương lai. Chúng ta không bao giờ có thể tiến vào để nhận được đặc ân Đức Chúa Trời dành sẳn cho tương lai của chúng ta trừ khi ta cởi bỏ để thoát khỏi những sỉ nhục của quá khứ. Lịch Cầu Nguyện 10 ngày tiếp nối sau đây sẽ giúp bạn loại bỏ mọi sỉ nhục hiện đang khống chế khiến bạn làm phu tù cho quá khứ; sự cầu thay sẽ giúp chúng ta chuẫn bị để chổi dậy và xây dựng theo một cách mới.

10 Ngày Để Bảo Toàn Gia Sản Thừa Kế Của Tương Lai Chúng Ta Khi Sự Sỉ Nhục Của Một Thế Hệ Được Lăn Xa Khỏi Chúng Ta.

Ngày 1: Đọc sách Giô-Suê, đoạn 3. Sự khởi đầu mới của bạn có một thời điểm chính chắn. Biệt riêng mình trước mặt Chúa để từng trải một nơi chốn mới trong tâm linh, vượt qua để tiến lên hầu nhận lãnh lời hứa Chúa dành cho bạn.

Ngày 2: Đọc sách Dân Số Ký 17, Giô-suê 5 và 6. Hãy ngợi khen Chúa! Hãy xin Chúa ban cho bạn các chiến lược của sự thờ phượng hầu tống khứ những ngai tăm tối, những nan đề bất khả chiến bại trong cuộc sống của bạn hiện đang ngăn trở mình tiến vào những lời hứa của ơn phước Chúa. Hãy công bố rằng mọi sỉ nhục của sự vô tín từ các thế hệ trước nay đã từng kết nối với cuộc đời bạn, với gia sản thừa kế của bạn và với tương lai của bạn sẽ được “Lăn Xa Khỏi Bạn”!

Ngày 3: Đọc sách Sa-mu-ên 30. Đây là một sách chuyển tiếp. Hãy công bố bạn sẽ vượt qua mọi quá trình chuyển đổi của bạn. Sự việc trong sách này đã phóng thích Vua Đa-vít tiến lên vào một cấp độ cao hơn trong sự xức dầu của Chúa trên ông. Đặc biệt chú ý các câu 24-25. Hãy tiếp nhận sức lực mới. Hãy rượt đuổi đối phương để phục hồi tất cả! Đa-vít đã mất mát nhiều nhưng ông ta vẫn luôn cầu vấn Chúa và Ngài cho ông chiến thắng! Sau đó, ông ban phát lại cho những người từng vùa giúp ông. Hãy chuẫn bị một của lễ đặc biệt.

Ngày 4: Đọc sách Xa-cha-ri 3 và 4. Hãy công bố sẽ có một sự biến đổi trong danh tính (identity) của bạn. Tội lỗi có thể ngăn chận đặc ân của Chúa ngự đến trên cuộc đời ta và một cách vô tình, những đặc ân Chúa dành cho bạn lại biến thành sự không chấp thuận của Ngài. Khi một sỉ nhục giáng trên chúng ta, nó không có nghĩa là chúng ta đánh mất sự cứu rỗi linh hồn, nhưng sự sỉ nhục ấy có thể gây trở ngại cho tương lai của chúng ta. Một khi các tì vết tội lỗi, do một sự sỉ nhục đem đến, đã thâm nhập vào “cái áo choàng” của danh tính ta đang mặc, nó có thể ngăn chận những đặc ân Chúa đang chờ đợi để cung cấp cho chúng ta trong nhiều lãnh vực của cuộc đời ta. Cho đến khi nào chúng ta trở lại, sống ngay thẳng trước mặt Chúa, ta và có thể cả hậu duệ của chúng ta sẽ tiếp tục sống dưới những tác động của sự sỉ nhục ấy.

Ngày 5: Đọc Giăng 14:21, Giăng 16:7-9. Trong lúc thờ phượng ca ngợi Chúa, hãy tiếp nhận ân tứ của sự mặc khải. Hãy vâng lời Chúa. Đôi khi Ngài sẽ truyền dạy bạn làm một điều gì đó thật đơn giản. Có rất nhiều nhu cầu, cả vật chất lẫn tinh thần trong mùa này. Hãy cầu xin Chúa hướng dẫn bạn trong sự dâng hiến. Khi bạn ban cho, bạn sẽ nhận được sự mặc khải về Cha Thiên Thượng. Chúa Giê-su đã về trời hầu cho Đấng An Ủi (ấy là Đức Thánh Linh) được gởi xuống để trợ giúp và thay mặt cho chúng ta nhiều phương diện. Vì thế, nếu chúng ta tiến vào chốn cao hơn để thờ phượng và tôn vinh Chúa, chúng ta sẽ nhận được lời hứa, ấy là sự ban cho của Đức Thánh Linh tràn đầy trên cuộc đời ta. Ngài sẽ cáo trách khi chúng ta phạm tội; Ngài sẽ mở đường để chúng ta từng trãi sự công bình qua đức tin, và chính Ngài sẽ lên án ma quỷ thay cho chúng ta. Hãy cầu xin Ngài làm đầy chén bạn một cách tươi mới.

Ngày 6: Đọc Ti-mô-thê 4:16-18, 2 Các Vua 6. Đừng cho phép đối phương thuyết phục bạn rằng quyền năng của hắn vượt trên Chúa. Hãy mở mắt tâm linh và nhìn xem các thiên binh Đức Chúa Trời đang vây quanh để vùa giúp bạn. Chúng ta có thể nhận thức sự hiện diện của Chúa; Ngài đang ở cùng và ban cho chúng ta sức mạnh để thực hiện ý chỉ của Ngài trên đất. Chúng ta có thể nếm biết sức mạnh của Chúa Phục Sinh và từng trãi được quyền năng của sự giải thoát khỏi mọi điều gian ác.

Ngày 7: Đọc sách Hê-bê-rơ, đoan 2. Suy gẫm câu 9. Hãy công bố rằng quyền năng của bất cứ một tiếng vang dội nào từ âm phủ đang hành động trên sự mặc khải cá nhân của cuộc sống bạn sẽ bị bẽ gẫy. Khi Chúa thăng thiên về trời, Ngài đã chứng minh rằng quyền năng của sự vinh hiển Ngài, chứ không phải sự chết, là lời công bố cuối cùng tác động trên cuộc sống của chúng ta. Hãy công bố để kê khai đức tin của bạn. Sự thờ phượng là một phương tiện duy nhất giúp chúng ta tiến lên cao để bước đi, vào một tầm thước đức tin mới trong cỏi thuộc linh.

Ngày 8: Đọc 1 Giăng 3, đặc biệt chú tâm đến câu 8. Học thuộc lòng câu 1 Giăng 4:4. Ngài đến để hủy phá công việc của ma quỉ. Đấng ở trong ta là lớn hơn kẻ trong thế gian!

Ngày 9: Đọc 2 Sử ký 20. Chúa có một chiến lược đắc thắng lúc kẻ thù đang thiết kế để nghịch cùng bạn. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những chiến lược không tùy thuộc sự khôn ngoan của thế gian này. Ví dụ như Ngài đã bầy tỏ cho chúng ta về việc sai phái chi phái Giu-đa dẫn đầu trong chiến trận; điều này không nhất thiết vì Giu-đa là khôn ngoan nhất hoặc mạnh nhất. (Lời ghi chú của người dịch: Từ Giu đa trong tiếng Hê-bê-rơ có nghĩa là “Ngợi Khen”.) Hãy để sự Ngợi Khen dẫn đầu ta trong chiến trận tâm linh. Sự Ngợi Khen Đột Phá khiến ta có thể vượt qua các thành trì chắn lối. Giê-hô-sa-phát đã đắc thắng chiến trận trong ngày bằng cách gởi ban thờ phượng của ông đi đầu. Kìa, hãy nhìn xem các liên minh của ma quỉ hiện đang liên kết chống lại bạn.

Ngày 10: Đọc sách Ê-phê-sô, đoạn 4. Suy gẫm câu 17-24. Hãy loại bỏ những sự cay đắng giấu kín trong lòng bạn và cởi bỏ những sự xét đoán nghịch cùng bạn và những người khác. Hãy thoát lốt người cũ, và mặc lấy con người mới!

Sứ Đồ Chuck D. Pierce

Shalom!

Lửa Thiêng Việt Nam
www.luathiengvn.wordpress.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: